Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning"

Transkript

1 Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet. Läs Sören Wictorssons skrämmande artikel om en försvinnande poliskår - trafikpolisen. SIDAN 15 Kvalitetssatsning - två företag berättar om sina kvalitetssatsningar och belöningen. SIDAN TRANSPORTPROFFS MEDLEMSTIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ÖST # Politikerträffar i region Öst Satsning på kvalitet Nya möten med Transportstyrelsen en ljus idé Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Medlemsföretaget Björdes Bilbärgning Sabina, mul- och klövsjukeövning HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 För vägen framåt Upp till 2%* längre med miles diesel Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel som innehåller ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *Vilken faktisk påverkan miles diesel har på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om miles diesel och våra testresultat på statoil.se/miles Hårt och envist arbete lönar sig! Jag har länge trott, hoppats och arbetat i min region med att åkerinäringen ska bli mer rättvist. Ökade befogenheter för Polisen kommer vi att få se i början på Nu är det äntligen klart! Din organisation har gjort skillnad och nått resultat. En viktig fråga framåt är att säkerställa återväxten av trafikpoliser som idag är på ett skrämmande lågt antal. Utan någon som kontrollerar blir det svårt att få ordning på sådant som inte fungerar. Det finns andra utmaningar vi också behöver se till. Flera åkerier borde skriva på Fair Transport. Vi som träffar politiker, transportköpare och branschen i stort får mycket lovord för just Fair Transport. Det nämns i Riksdagen och i olika sammanhang. Många ser positivt att åkerinäringen tar saken i egna händer. Innebär det att ni kommer få mer betalt? Det kan jag inte svara på. Om ni väljer att visa de fina saker ni gör kommer ni sannerligen inte att få mindre betalt. Jag har också hört från flera håll: -Varför delar ni in åkerierna i ett A och B-lag? De som skrivit på och de som inte gjort det. Fair Transport är till för att visa för transportköparna att ni arbetar med trafiksäkerhet, miljö och tar ansvar. Hur ska transportköparna veta att ni arbetar med sådant om ni inte på något sätt berättar det? Fair Transport är ett samlingsnamn för dessa positiva saker. -Vilka andra saker kommer vi sätta tänderna i? Jag har under hösten träffat politiker och flaggat för hur viktigt det är att vi inte tappar fler trafikpoliser. Återväxten är under all kritik. Under december månad träffar jag och några åkeriföretag Transportstyrelsen för att bland annat diskutera hur deras kontroller fungerar. Vi anser att kontrollerna idag inte gör skillnad på ett företag som medvetet fuskar och ett företag som gör fel. Det är en stor skillnad på att göra fel och att fuska. Detta arbetar vi med att få Transportstyrelsen att förstå. Jag hoppas att Du hör av dig till mig om du vill diskutera branschens utveckling eller behöver hjälp med något. God Jul & Gott Nytt År! Ingemar Resare REGIONCHEF ÖST TRANSPORTPROFFS Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Öst Transportgatan 4, Örebro Tel: Ansvarig utgivare: Ingemar Resare Tryck: JMS Mediasgården Produktion och layout: Malin Carlsson, Jonas Holmqvist Form: Erika Jonés Personal: Ingemar Resare Ulrica Israelsson Malin Carlsson Johan Gustafsson Jonas Holmqvist NYHETER Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och bakgavel lyftar. 4 Åkeribarometern 7 Så här har prognoserna svängt Invigning av väg 49 Gustavstorp - Rude10 SÅ Calc basic 11 Ökad global kunskap om lastsäkring 14 Hur länge tillåter våra politiker att polisen missköter sitt trafiksäkerhetsarbete? 15 Argumenten för att du ska vara medlem i SÅ 16 Framgångsrik modell vid slamtömning 32 PRESS & PÅVERKAN Sveriges Åkeriföretag i media 7-8 DN-debatt, Nerikes Allehanda, Katrineholmskuriren, Karslskogatidningen MEDLEMSNYTT SÅ Social dumping, vägen till sund konkurrens med skatteverket, Företagskontroller 12 FRÅGA EXPERTEN Vilka regler gäller vid förnyelse av ADR-intyg? 13 REPORTAGE Kvalitetssatsning som gav klirr i kassan. Två företag berättar om sina omfattande kvalitetssatsningar och sedan hur de belönats med ökad lönsamhet MEDLEMSNYTT ÖST Politikerträffar i region Öst Lokal verksamhet Branschrådsmöte med Transportstyrelsen 25 SÅ Öst träffar Björdes bilbärgning 26 Grönare Logistiktjänster - slutkonferens 27 SABINA - mul och klövsjukeövning 29 OPINION Gemensamma lösningar krävs 34 Regionchef: Ingemar Resare Annonser: Malin Carlsson akeri.se 3

3 Lång väntan över Nu ska även utländska lastbilar betala trängselskatt från och med 1 januari Ännu en fråga som är principiellt viktig där vi vunnit mark till slut. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 med aktuell uppdatering AFS 2014:20 och AFS 2003:10 med uppdatering AFS 2014:16 läser vi följande: 19 : EN TRUCKFÖRARE ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck Ny ordning och nya lagar Nu står lagförslagen som spön i backen. Ny regering, nya tider: vägslitageavgift personbilar undantas, arbetsgivaravgiften höjs för unga, producentansvar för avfall blir kommunalt. Klampning införs eftersom alla partier är för. Skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Förbifart Stockholm förskjuts ett antal månader, räls ska dras. More to come Arbetsmiljöverket skärp er föreskrifter för truckar och bakgavel lyftar I ett beslut från i mars skärper Arbetsmiljöverket föreskrifterna för användandet av truckar och bakgavellyftar. Ändringarna gäller skriftligt tillstånd av arbetsgivaren till truckföraren att få köra truck och att Arbetsmiljöverket kan ta ut sanktionsavgift om detta saknas. i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift, se 23. Lägsta avgiften är kronor och högsta avgiften är kronor. 27 : EN ARBETSGIVARE som använder en besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den: Senaste besiktningsintyg. Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått sådan. Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan krävs enligt 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller Skriftligt tillstånd ska krävas för truckförare och utfärdas av arbetsgivaren. motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES. Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift. De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga. I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda betryggande säkerhet. Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning. Fenix Processen att se över möjligheterna till ett samgående mellan SÅ och arbetsgivareorganisationen BA är avslutat efter styrelsebeslut av SÅ. Det blir inget samgående. Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se 30. Läs mer på Konferens med inköpare och logistikchefer Silf, Sveriges inköps- och logistikchefers branschförbund har haft en stor konferens där Sveriges Åkeriföretag deltagit. Ett bra forum att lyssna in var åkeriernas kunders fokus är och hur de ser på framtiden. Några tydliga delar var hur man kan öka värdet i tillgångskedjan genom effektivare logistik. Kontroll och bra service när det gäller just logistiken var ett huvudämne. Att få hela kedjan av logistik att hänga med från en annan kontinent och ända in i kundens lokaler sammanfattar dagen. EU:s nya agenda för åkerinäringen Sverige har ministrar, EU har kommissionärer. Vi har riksdag, EU har parlament. Olika namn men liknande funktioner. Den 1 november valdes Violeta Bulc från Slovenien till kommissionär med ansvar för transportområdet. Kandidaterna genomgår en utfrågning, den klarade Bulc bra och fick stöd i parlamentet. TRAN, EU-parlamentets transportutskott, har numer två svenska ledamöter och en ersättare från Sverige, vilket är en stor framgång som SÅ jobbat för. Nu finns det goda möjligheter att påverka EU:s agenda från svenskt håll. Tyngre och längre fordon Sveriges Åkeriföretag välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter med förslag till tyngre och längre fordon. Utredarna konstaterar att: Sammantaget innebär tyngre fordon att samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor, vägslitage, luftföroreningar och koldioxid), minskar. Den samhällsekonomiska nyttan är betydligt större med längre än med tyngre fordon, eftersom mer gods transporteras som styckegods (antal paket) och samlastat gods, vilket framgår av Trafikanalys statistik. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ANSER att höga krav på trafiksäkerhet kan värnas med fordonskombinationer upp till 74 ton och 34 meter genom ett enklare förfarande där enskilda fordonsenheter godkänns baserat på uppgifter och underlag till registreringsbevis, bromsgodkännanden, kopplingsunderlag såsom D-, V- och S-värde samt högsta tillåtna axelvikter och totalvikter. Samhällsnyttan ökar väsentligt om också befintliga 4 fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG FÖRESLÅR i remissvar till Näringsdepartementet: 1. Upp till 74 tons bruttovikt bör tillåtas med ett enklare förfarande än lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer 2. Upp till 34 meter långa modulfordon bör tillåtas med en sammanlagd lastlängd som inte överstiger 30 m 3. Egenkontrollsystem av vikter ska tillämpas först vid användning av högre bruttovikter än 64 ton 4. Upp till 17 m långa släpvagnar inklusive dragstång bl.a. för att klara 45 fots container tons bruttovikt för femaxliga släpvagnar och motorfordon 6. Avståndet 12 meter bakom kopplingstapp ökas till 12,2 och föreslås dessutom gälla både för släpvagn med svängkrans och påhängsvagn 7. Avstånd mellan boggi-trippel eller trippeltrippel föreslås ändrat till 4 m på BK1 8. Sju av Transportstyrelsens nio förslag om lämplighetsbesiktning avvisas Sveriges åkeriföretag och NVF ordnar en konferens i Göteborg den 4 december för att diskutera längre och tyngre fordon. Nedtonad roll för funktionskrav Mått och vikt hos tunga fordon har historiskt reglerats genom beskrivande regelverk som t ex direktivet 96/53/ECE. Nu är det nya tider i politiken. Det kommer att påverka åkerinäringen på många sätt. Dels ur företagarperspektiv, men även för specifika åkerifrågor: vägslitageavgift ska införas oklart när, arbetsgivaravgift för unga höjs, höjd inkomstskatt, insamlingsansvaret för avfall ska bli kommunalt. Eftersom regeringen är ganska svag så kan de inte få igenom sin politik utan stöd från minst två andra Under det senaste decenniet har flera länder använt renodlade funktionskrav, s.k. Performance Based Standards (PBS) som verktyg för att analysera trafiksäkerhetsprestanda hos längre och tyngre lastbilar. Detta har inneburit att nya innovativa fordonskoncept satts i trafik, efter omfattande analyser där PBSverktyget har använts. Men utvecklingskostnaden per fordon har varit betydande. En tydlig trend är nu att beskrivande standarder är bas för implementering av framtidens högkapacitetsfordon. Detta ger snabbare implementering av nya fordon så att samhällsnyttan både kan tidigareläggas och ökas. Rollen för PBS förskjuts till att vara ett arbetsverktyg för att analysera specialfordon som ännu inte finns på marknaden. I Sverige har Transportstyrelsen föreslagit nio krav för lämplighetsbesiktning av fordon som är längre än m eller tyngre än 60 ton. Flera av dessa krav har PBS-liknande karaktär. Transportnäringen i Sverige har vid konsultationer med myndigheterna och i remissvar uttryckt tveksamhet till flera av kraven, samt efterlyst enklare förfarande. Ny politisk karta i Riksdag och regering partier. Det gör att Riksdagen blir starkare. Regeringens förslag kommer att förhandlas och ibland omformas för att gå igenom. Trafikutskottet har en ny laguppställning med Miljöpartiet som ordförande. Som minister för infrastruktur och våra frågor, har Anna Johansson utsetts. Johansson har lång erfarenhet av partipolitik och kommunala frågor och har en plats i (S) partistyrelse. Med fokus på funktion i upphandlingarna Årets Renhållarträff innehöll bland annat vägledning om nya upphandlingsregler, illegala avfalls-transporter och Konkurrensverkets tillsyn. SÅ har lagt stort fokus på att få färre teknikstyrda detaljer och mer av funktionsinriktade upphandlingar för våra medlemmar. Hur det fungerar i praktiken berättade avfallschefen i Upplands Väsby om. Ett annat viktigt ämne var framtid och trender. Nya beteenden påverkar även åkeriernas förutsättningar. E-handel, miljömedvetenhet och urbanisering påverkar renhållningens vardag. Nya generaldirektörer hos flera myndigheter Både Transportstyrelsen och Trafikverket får nya generaldirektörer, GD:ar. Sveriges Åkeriföretag har varit tydliga med att vi vill se mer av näringspolitiskt fokus hos myndigheterna, vilket har fått stöd hos politikerna. Nu återstår att se vad de nya GD:arna kommer att lägga energi på och hur de tolkar sitt uppdrag från regeringen. 5

4 MEDLEMSNYTT SÅ Årsmöte Boka redan nu in SÅ Årsmöte Det kommer att hållas i Gävle den 21 maj. Välkommen! SÅ kritiserar Transportstyrelsens regeltolkning och tillämpning av företagskontroller. Transportekonomi Vi erbjuder vi alla medlemmar hjälp och råd i transportekonomi. Vi har utvecklat program som underlättar för att räkna ut vad transporterna verkligen kostar. Gå in på våra nya transportekonomisidor på akeri.se och se vad vi erbjuder. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på SOCIAL DUMPING Det öppna Europa innebär en ny konkurrenssituation. Detta var också ett av de politiska syftena med EU, att ge fri rörlighet åt varor, tjänster, människor och kapital. Inom åkerinäringen har vi sett fall där förare har utnyttjats så pass att det närmar sig slaveri. Problemet med social dumping är inte unikt för Sverige. För att försöka komma åt detta har både vår internationella organisation IRU och EU-kommissionen startat arbeten för att få slut på social dumping. SÅ medverkar i IRU:s arbete och följer kommissionens arbete nära. VÄGEN TILL SUND KONKURRENS MED SKATTEVERKET I slutet av november arrangerade Skatteverket en konferens på temat Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling. Sveriges Åkeriföretag var med i planeringen av dagen och närvarade också under själva konferensen. Åhörare var upphandlare, politiker och myndigheter samt branschorganisationer. Medverkade gjorde bland annat Fredrik Tamm, VD Doublecheck, och expert på offentliga upphandlingar. Här kom många bra förslag fram hur kommuner och andra kan förbättra sin kontroll. En annan uppskattad föreläsare var Inga-Britt Ahlenius, bl.a. f.d. revisor i FN, som talade om vad samhället riskerar om kontrollen uteblir. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUDKONTOR Kungsgatan 24, Stockholm Post: Box 7248, Stockholm Tel: Fax: www. akeri.se Företagskontroller SÅ MENAR ATT Transportstyrelsen behöver säkerställa att dess företagskontroller på åkerierna håller måttet och fyller avsikten för kontrollerna. För det första har de tolkat EU-förordningen felaktigt. För det andra tillämpar de sin egen tolkning på ett dåligt sätt. SÅ har under lång tid kritiserat Transportstyrelsen för detta och senast i en skrivelse under hösten. De punkter vi särskilt lyfter fram är: Korta förflyttningar av fordon utan förarkort. När det gäller användande av förarkort är Transportstyrelsen stenhård, varje meter en lastbil flyttas ska det vara med förarkort. SÅ menar att det är verklighetsfrämmande att göra en sådan tolkning. Normal åkeriverksamhet innebär att man inte bara kör bil, utan att bilen tvättas, lastas och repareras och att mycket av detta inte är färdskrivarpliktig körning och att de utförs i många fall av andra än förarna. Ansvaret för arbetstagare. En företagare och arbetsgivare har ett stort ansvar för ABC Fagerstagatan Spånga Tel: Fax: GOTLAND Skarphällsgatan 20 Box Visby Tel: Fax: GÄVLEBORG Beckasinvägen Gävle Tel: Fax: HALLAND Fräsaregatan Halmstad Tel: Fax: MITT Ölandsgatan 6 Box Falun Tel: Fax: att personalen följer de regler som finns, med viss rätt. Det måste finnas möjligheter att följa lagen inom ett företag. Men någonstans övergår detta ansvar för att t ex följa hastighetsbegränsningarna och flyttas från arbetsgivaren (som ju inte sitter med i bilen) till arbetstagaren. Transportstyrelsen behöver bli mycket tydligare när man kan anse att föraren bryter både mot lagstiftningen och arbetsgivarens regler. Obesiktigad, fungerande färdskrivare. En färdskrivare ska besiktigas vartannat år säger regelverket. Det händer dock att åkare missar att besiktiga färdskrivaren men fortsätter att använda den fungerande färdskrivaren. Detta misstag bestraffas idag med kr/dygn, vilket snabbt blir stora belopp. Orimligt anser SÅ. SÅ fortsätter arbetet med att påverka Transportstyrelsen så att vi kan få rimliga tolkningar och ett regelverk som hjälper trafiksäkerhet, sund konkurrens och goda anställningsvillkor. NORR Storgatan 28F Umeå Tel: Fax: SKARABORG Norregårdsvägen Skövde Tel: Fax: SMÅLAND ÖLAND Kungsvägen Växjö Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag När regeringen presenterade sitt förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder bemötte SÅ detta med en replik. Repliken av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö och Branschansvarig Ulric Långberg publicerades i Dagens Nyheter Debatt. Där hävdar vi att det i grunden är klokt och bra med tydliga miljömål där också sund konkurrens prioriteras, men att regeringen skjuter förbi målet: "Ni säger er vilja minska biltrafiken, och det har vi förståelse för. Men varför föreslås då ingen kilometerskatt på privatbilismen? Det blir mycket märkligt när nyttotrafiken, det vill säga godstransporter, ska betala men privatbilismen, som utgör nära 80 procent av trafiken, kommer undan. Varför? Om ni menar allvar, så visa det." Katrineholmskuriren publicerade debattartikeln Ljuset i tunneln, där konkursstatistiken för branschen visar på ljusare siffror. Men vi är verkligen inte i mål. SÅ Östs regionchef Ingemar Resare menar att transportköpare måste vara med och ta sitt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. I Östra Småland och andra tidningar publicerades debattartikeln som tar upp det förödande fusket med körkort. Bland annat regionchef Thomas Hammarström i SÅ Småland-Öland anser att vi vill se en myndighet uttalat få uppdraget att värna trafiksäkerheten. Vi vill att åtgärderna som följs av att avslöjas med ett hemsnickrat körkort är rejält kännbara, och att dessa åtgärder verkställs direkt och på plats. Bland annat nwt.se berättade om olycksdrabbade väg E18 vid Sörmon i Värmland. Men SÅ Värmland tycker att mer ska göras, och regionchef Svenerik Eriksson tillsammans med den regionala styrelsen menar att byggnationen måste påskyndas och bli klar tidigare. I Norrbottenskuriren kommenterar regionchef SÅ Norr Carina Ahlfeldt och regionstyrelseordförande Per-Åke Liljergren den saltning som nu görs av E10. Från branschen hoppas vi utifrån de erfarenheter vi har om E 10 från tidigare vintrar, att förståelse finns för den saltning som utförs och de fördelar som den för med sig. I Dagens Samhälle har Rickard Gegö skrivit en debattartikel tillsammans med bland andra tre generaldirektörer om behovet av bättre upphandlingar i Sverige. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under hösten. Intensiv avslutning Åkeribarometern presenterar här resultatet för fjärde kvartalet Det sista kvartalet brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och detta är inget undantag: Nästan 31 procent av de svarande företagen anger ökad efterfrågan de senaste månaderna. Den största ökningen ser företagen som är verksamma inom inrikestransporter och nationella transporter; nästan 36 procent. Den sammanlagda produktionen hänger i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Internationella transporter sticker här ut med ungefär hälften så stor efterfrågansökning, och en produktion som bara 14 procent ökande. Trots en ökande efterfrågan uppger över 80 procent av de svarande att priser är oförändrade. Av alla svarande angav 12 procent att priserna faktiskt sjunkit. Även här är det tuffast situation för de som kör internationella transporter som har en något högre grad av svarande som anger prissänkningar, 14,3 procent. Antalet anställda följer samma utveckling som priserna - en övervägande del, 73 procent, har oförändrat antal anställda. Antalet företag som angett minskad personalstyrka är 15,4 procent. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av de deltagande företagen att de har brist på tjänstemannapersonal. Knappt hälften av de svarande företagen, 42 procent, har en tillfredsställande lönsamhet. Det innebär också att bara 11 procent är nöjda, medan över 45 procent säger att lönsamheten är dålig eller mycket dålig. Jämfört med samma period förra året uppger ändå över 35 procent att efterfrågan ökat, särskilt segmentet inrikesoch nationella transporter. Även för det kommande kvartalet förväntar sig ingen majoritet av de svarande positiv prisutveckling. - Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även efterfrågas kompetens på tjänstemannanivå, säger Ulric Långberg, Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag. - Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen generellt, och internationella transporter speciellt. Men vi ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul! - Sammanfattningsvis kan det sägas att avslutningen på året är en intensiv period, och att nästa år förväntas inledas med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara, avslutar Ulric Långberg. ÅSA SKÖLD 12 7

5 PRESS & PÅVERKAN SÅ i media Ständig företagsutveckling Sveriges Åkeriföretag erbjuder ett brett utbildningsprogram speciellt framtaget för företagsledare och medarbetare i åkerinäringen. Din personals utveckling är lika med ditt företags utveckling. Ta del av hela vårt utbud, VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Umeå Luleå Timrå Sundsvall Nedan följer delar av artiklar som Sveriges Åkeriföretag Öst fått publicerade i media. För fullständiga artiklar, se våra nyhetsbrev. Är du medlem och inte får våra nyhetsbrev, vänligen kontakta kontoret så ordnar vi det. SÅ AGERAR I MEDIA Domen i Sundsvalls tingsrätt har rört upp mycket känslor. Som branschorganisaiton agerar vi med intensiva arbetsinsatser för att i media beskriva våra medlemmars verklighet. - Pressmeddelande till fackpress och näringsliv. - På vår hemsida + facebook + twitter finns vad vi skickat som pressmeddelande. Vi har också gjort Inrikesminister Anders Ygeman samt Justitieministern uppmärksamma på SÅ:s kritik och förståelse för reaktionerna. - Vi har haft kontakt med riksdagsledamöter inför debatten om klampning och cabotage. - Vi har kontinuerliga kontakter med övriga media, för att kunna ge en bra beskrivning och dessa ansträngningar fortgår...." Hur är det möjligt att en tung lastbil får framföras av en person som saknar giltigt körkort? "... Karlskogatidningen.se 5 november Ljuset i tunneln -Vi måste fortsätta jobba för en konkurrensneutral marknad, där företagen kan fokusera på att köra miljösmart, köra trafiksäkert och där alla kan ha en socialt vettig situation. Vi ser ett stort behov av att upphandlande verksamheter förstår tunga transporters förutsättningar och möjligheter för verksamhetens behov. En förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Troligen behövs kompletterande information i form av mer lättlästa skrifter. Ställ gärna tydliga krav på era transporter men följ då också upp kraven. Kontrollera att företagen verkligen har F-skatt eller A1-blankett och betalar skatt som EU-gemensam lag föreskriver. Kontrollera genom uppföljningar hur avtalet fungerar och följs. Ett viktigt tips är att inte ställa flera kräv än ni mäktar med att följa upp. I sin iver ställer en del upphandlare alla möjliga krav och alla är inte relevanta. Fundera på vilka krav som är viktiga för dig och din organisation. Sveriges Åkeriföretag har arbetat fram ett frivilligt åtagande för våra åkerier i form av Fair Transport och är ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor som är en stor kund till våra medlemmar. Som transportköpare måste du vara med och ta ditt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. Åkerinäringen vill och kan leverera sunda transporter. Ingemar Resare kan man i princip rulla dygnet runt, säger Thomas Morell på Sveriges åkeriföretag. I Norge har polisen upptäckt samma upplägg som svenska polisen ser. Vid en olycka där uppdagades att föraren hade använt sig av fyra olika identiteter och kört 268 mil utan paus. Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Göteborg Helsingborg Malmö Borlänge Örebro Norrköping Mjölby Jönköping Stockholm Nerikes Allehanda 3 december. Ingen du vill möta på vägen. Domen i Sundsvalls tingsrätt, där tingsrätten friade en makedonsk förare med falskt körkort, har rört upp mycket känslor. Vi är frågande till domen. Hur är det möjligt att en tung lastbil får framföras av en person som saknar giltigt körkort? Läs hela artikeln på sidan 10 - "Osunda transporter har en marknad". SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG MJÖLBY NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ 8 9

6 REGIONENS NYHETER Inget krav på övervakning av däcktrycket i Sverige Enligt EU-regler måste nya bilar som tas i bruk efter den 1 november 2014 ha ett däcktrycksövervakningssystem. Men Sverige har valt att inte införa kravet i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk. Besiktning även för enbilsåkare Enligt Arbetsmiljöverket gäller besiktning av lyftanordningar även enbilsåkare exempelvis bakgavellyft eller skogskran med hytt. Kontakta Sveriges Åkeriföretag om ni har funderingar. Osunda transporter har en marknad SÅ Calc Basic döps om till SÅ Calc Web Domen i Sundsvalls tingsrätt, där tingsrätten friade en makedonsk förare med falskt körkort, har rört upp mycket känslor. Vi är frågande till domen. Hur är det möjligt att en tung lastbil får framföras av en person som saknar giltigt körkort? Domen blir symbol för en svår situation i transportnäringen. Åkerinäringen i Sverige är hårt utmanad av europeiska företag och chaufförer. Medan andra branscher pratar om globalisering är vår bransch fullt ut internationell. Dagligen konkurrerar våra medlemmar med företag som har en helt annan kostnadsbild. Eftersom det ekonomiska konkurrensläget är svårt är det desto viktigare att juridiken håller måttet. Invigning av väg 49 mellan Gustavstorp och Rude Den 4 november öppnades nya väg 49 mellan Gustavstorp och Rude, söder om Askersund, för trafik. Vägen går i ny sträckning mellan Gustavstorp och väg 50. Invigningsceremoni hölls med tal av landshövding Rose-Marie Frebran, Askersunds kommunstyrelseordförande Per Eriksson, Naturligtvis finns också en trafiksäkerhetsaspekt på domen. Oavsett varför föraren har ett felaktigt körkort så kan det inte accepteras att chaufförer med ogiltiga körkort framför fordon som kan väga upp till 60 ton. Yrkeschaufförerna som kör varje dag vill inte möta dem, det vill varken du eller jag heller. regionförbundets styrelseordförande Irén Lejegren och Trafikverkets regionchef Einar Schuch. Irén Lejegren pratade om att väg 49 tidigare varit mycket drabbat av svåra trafikolyckor. Efter att ha gjort en åtgärdsvalstudie kom man fram till att vägen var i så dåligt skick att en nybyggnation av vägen var vad som krävdes. - Idag har vi en helt annan och betydligt mer trafiksäker väg. Väg 49 är en viktig länk till Konfettin yr i vinden när landshövding Rose-Marie Frebran, Per Eriksson och Irén Lejegren skjuter salut vid invigningen av väg 49. I veckan är det debatt i Riksdagen och förhoppningsvis fattas ett beslut om att ge polisen möjlighet att låsa fast en lastbil, s.k. klampning vid trafikbrott och högre sanktionsavgifter. Vi vädjar till våra folkvalda: Rösta igenom lagförslaget så att vi får nya regler på plats så fort som möjligt. Hårdare lagstiftningen räcker dessvärre inte. Hela rättskedjan måste hålla: Trafikpolis, åklagarmyndighet, domstol. Det saknas både kompetens och sökande här behövs krafttag från politiker och myndigheter. Många åkare ställde igår sina bilar som en protest mot domen. Vi förstår deras frustration. Den handlar om något större än en friande dom om falskt körkort, den handlar om trafiksäkerhet och rättssäkerhet. Ännu har inte domen vunnit laga kraft och vi hoppas att åklagaren i Sundsvall överklagar. Det vore bedrövligt om domen kvarstår. INGEMAR RESARE, REGIONCHEF ALF OSKARSSON, ORDFÖRANDE SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ÖST våra grannregioner. Västra Götaland har också prioriterat sin del av väg 49 som ett av sina åtta viktigaste stråk. Landshövding Rose-Marie Frebran framhöll förutom klimat- och energifrågan, infrastrukturens fortsatta utveckling, som den viktigaste frågan för länet. - Det ligger i hela landets intresse att göra godstransporterna mer framkomliga, sade Frebran och menade att konsekvenserna blir stora och kostsamma om vägarna korkas igen i vår region. Väg 49 är en viktig pusselbit som vi idag är stolta över att kunna inviga. TEXT & FOTO: MALIN CARLSSON Fakta Den nya sträckningen är 3,2 km. Hastigheten på vägen är 100 km/tim. Vägen har ett körfält i vardera riktningen som skiljs åt av ett vajerräcke. I södergående riktning finns ett omkörningsfält. Den totala kostnaden för projektet är cirka 87 miljoner kronor. Projektet har bekostats av Regionförbundet i Örebro SÅ Calc Web är en webbaserad och förenklad version av vårt beprövade excelbaserade program SÅ Calc. Programmet hjälper dig att hålla koll på åkeriföretagets kostnader. Att arbeta med lönsamheten i företaget är den enskilt viktigaste frågan för alla våra medlemmar, enligt Jocke Larsson som är chef på avdelningen Produkter och Tjänster. Vi ringde upp Jocke för att få reda på mer om nya SÅ Calc Web. Hur är programmet upplagt? Det går inte att komma ifrån att man själv måste bidra med mycket siffror från den egna verksamheten för att resultatet skall stämma för var och en. De svar man får fram är en sammanställning över vilka kostnader man kommer att drabbas av under den aktuella tiden eller det aktuella uppdraget. De viktigaste nyckeltalen är dessutom åtkomliga via programmets app och man kan därför göra snabba beräkningar även då man är ute från kontoret. Webbutbildning Den 29 oktober sände SÅ Öst en webbutbildning live via Youtube, Ingemar Resare som lärare och Johan Gustafsson bakom spakarna. Ett 30-tal anmälda tittare runt om i landet följde webbsändningen som var uppdelad i två delar. Första delen handlade om transportekonomi i allmänhet, vilka termer och begrepp som är viktiga att känna till och tänka på som företagare till exempel löner, fasta och rörliga kostnader på fordon, administrationskostnader med mera. Andra delen handlade direkt om själva programmet SÅ Calc Web. Ingemar visar sedan hur du som användare kan skapa ett konto, logga in samt Vem/vilka på företaget kan använda programmet? Vår målsättning är att alla de som inte tidigare har ägnat sig åt att räkna på den egna verksamheten skall kunna göra det med hjälp av SÅ Calc Web. Åkarna själva är en självklar målgrupp men alla som jobbar med försäljning eller planering av uppdragen kommer ha stor nytta av programmet och tillgängligheten via apparna. Vilka förkunskaper krävs? Den stora nyheten med programmet är att det inte krävs några förkunskaper för att kunna göra en kalkyl. Det är givetvis önskvärt att man har grundläggande företagsekonomiska kunskaper så att man också förstår att tolka sin kalkyl på ett korrekt sätt men det är inte nödvändigt för att komma igång. Hur kan man komma igång? Vi har under oktober genomfört en webbaserad utbildning. Längre fram kommer vi att genomföra våra Transportekonomikurser i en ny kostym. Håll utkik på hemsidan efter kommande aktiviteter. Vem/vilka har utvecklat programmet? Programmet har tagits fram av Ingemar Resare med hjälp av en arbetsgrupp som bestod av Lars Johansson, Varberg och Mats Eriksson, Göteborg. Under ett inledande skede var Lars Aspholmer med i arbetet. Varför ska jag som medlem köpa SÅ Calc? Lönsamhetsfrågan är den enskilt viktigaste frågan för alla våra medlemmar. Det finns inget sätt att arbeta med sin lönsamhet om man inte har koll på sina kostnader. Det är därför ett helt nödvändigt steg att skaffa sig sådan koll och det snabbaste och bästa sättet enligt oss är att välja SÅ Calc Web. Har man SÅ Calc i excelversion sedan tidigare så kan påbörja kalkylering av dina kostnader. Metodiskt går vi igenom programmet och lägger in kostnader och uppskattade timmar under sektionerna Uppdrag, Fordon och Personal. Till varje sektion, där man ska fylla i uppgifter, finns både en info-knapp och en video. Där kan användaren få information som beskriver hur inmatningen ska göras, vilket är till stor hjälp för den som är ny användare. Vill du se webbutbildningen gå till SÅs Youtube-kanal https://www.youtube.com/user/svakeri Prova SÅ Calc Web, gå till https://sacalc.akeri.se/ TEXT & FOTO: JONAS HOLMQVIST man givetvis fortsätta använda det programmet även i fortsättningen, men den kommer inte att uppgraderas mer. Vad händer om man tar fel pris för en transport hur fel kan det bli? Det är givetvis allvarligt om man är fel ute när det gäller kostnaderna och om man förlorar mer pengar ju mer man kör. Man tror kanske att räddningen ligger i att köra ännu mer för att rädda situationen men det blir ju precis tvärt om i ett sådant fall. Ett stort och långsiktigt uppdrag som ingås med fel förutsättningar kan äventyra hela åkeriets framtid. Praktiskt: Vad kostar det och hur går jag tillväga? Medlemspris 79 kr/mån tecknas som ettårsabonnemang. Icke medlem 158 kr/mån. Du kan kostnadsfritt prova programmet under en månad. Du skaffar dig enkelt en licens på vår hemsida. https://sacalc.akeri.se/ TEXT: MALIN CARLSSON Utrustningen kontrolleras inför den livesända webbutbildningen

7 MEDLEMSNYTT SOCIAL DUMPING Det öppna Europa innebär en ny konkurrenssituation. Detta var också ett av de politiska syftena med EU, att ge fri rörlighet åt varor, tjänster, människor och kapital. Inom åkerinäringen har vi sett fall där förare har utnyttjats så pass att det närmar sig slaveri. Problemet med social dumping är inte unikt för Sverige. För att försöka komma åt detta har både vår internationella organisation IRU och EU-kommissionen startat arbeten för att få slut på social dumping. SÅ medverkar i IRU:s arbete och följer kommissionens arbete nära. VÄGEN TILL SUND KONKURRENS MED SKATTEVERKET I slutet av november arrangerade Skatteverket en konferens på temat Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling. Sveriges Åkeriföretag var med i planeringen av dagen och närvarade också under själva konferensen. Åhörare var upphandlare, politiker och myndigheter samt branschorganisationer. Medverkade gjorde bland annat Fredrik Tamm, VD Doublecheck, och expert på offentliga upphandlingar. Här kom många bra förslag fram hur kommuner och andra kan förbättra sin kontroll. En annan uppskattad föreläsare var Inga-Britt Ahlenius, bl.a. f.d. revisor i FN, som talade om vad samhället riskerar om kontrollen uteblir. SÅ Årsmöte Boka redan nu in SÅ Årsmöte Det kommer att hållas i Gävle den 21 maj. Välkommen! SÅ kritiserar Transportstyrelsens regeltolkning och tillämpning av företagskontroller. Företagskontroller SÅ MENAR ATT Transportstyrelsen behöver säkerställa att dess företagskontroller på åkerierna håller måttet och fyller avsikten för kontrollerna. För det första har de tolkat EU-förordningen felaktigt. För det andra tillämpar de sin egen tolkning på ett dåligt sätt. SÅ har under lång tid kritiserat Transportstyrelsen för detta och senast i en skrivelse under hösten. De punkter vi särskilt lyfter fram är: Korta förflyttningar av fordon utan förarkort. När det gäller användande av förarkort är Transportstyrelsen stenhård, varje meter en lastbil flyttas ska det vara med förarkort. SÅ menar att det är verklighetsfrämmande att göra en sådan tolkning. Normal åkeriverksamhet innebär att man inte bara kör bil, utan att bilen tvättas, lastas och repareras och att mycket av detta inte är färdskrivarpliktig körning och att de utförs i många fall av andra än förarna. Ansvaret för arbetstagare. En företagare och arbetsgivare har ett stort ansvar för att personalen följer de regler som finns, med viss rätt. Det måste finnas möjligheter att följa lagen inom ett företag. Men någonstans övergår detta ansvar för att t ex följa hastighetsbegränsningarna och flyttas från arbetsgivaren (som ju inte sitter med i bilen) till arbetstagaren. Transportstyrelsen behöver bli mycket tydligare när man kan anse att föraren bryter både mot lagstiftningen och arbetsgivarens regler. Obesiktigad, fungerande färdskrivare. En färdskrivare ska besiktigas vartannat år säger regelverket. Det händer dock att åkare missar att besiktiga färdskrivaren men fortsätter att använda den fungerande färdskrivaren. Detta misstag bestraffas idag med kr/dygn, vilket snabbt blir stora belopp. Orimligt anser SÅ. SÅ fortsätter arbetet med att påverka Transportstyrelsen så att vi kan få rimliga tolkningar och ett regelverk som hjälper trafiksäkerhet, sund konkurrens och goda anställningsvillkor. Medlemsfakturan 2015 I januari fakturerar vi medlems- och serviceavgifter. Serviceavgiften baseras på det antal fordon som är anmält hos Transportstyrelsen, så kontrollera att ditt företag är har rätt uppgift registrerad. Vilka regler gäller vid förnyelse av ADR-intyg? Till vem vänder jag mig för att genomgå en ADR-utbildning och hur länge gäller intyget? Lars Runesson svarar: ADR-INTYGET ÄR GILTIGT i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB. INTYGET SKA FÖRLÄNGAS om föraren uppvisar bevis på sitt deltagande i repetitionskurs inom tolv månader innan intygets giltighetstid löper ut. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltig het har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. REPETITIONSUTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH längd är beroende av vilka delar som ska repeteras. Repetitionsutbildningen kan göras under hela sista året av giltighetstiden utan att förlora giltighetstid. Exempel: Mitt ADR-intyg går ut juni 2014 och jag genomför min reputbildning januari 2014 så får jag utgångsdatum juni Läs mer: msb.se klicka dig vidare till Förebyggande FRÅGA VÅRA EXPERTER Lars Runesson. Regionchef, Halland. Sveriges Åkeri företag har en rad experter på olika områden, som gärna svarar på dina frågor. Undrar du något om t ex juridik, ekonomi, utbildning, teknik eller annat? Skicka din fråga till akeri.se DINA FÖRMÅNSAVTAL Arbetet med att leta efter bra erbjudanden till dig som medelm blir aldrig klart. Ibland handlar det om att hitta en ny partner men lika ofta handlar det om att utveckla de samarbeten vi redan har. Nedan ser du alla förmånsavtal du just nu kan ta del av. Vill du fördjupa dig ett speciellt avtal kan du logga in på akeri.se och läsa mer. Marie Mörsin BRÄNSLEBESPARING LeanHaulage DATORER & PROGRAMVAROR Dustin, Fortnox, Visma SPCS, SÅ Index, SÅcalc DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi ENERGI Mölndal Energi FINANSIERING Nordea Finans FORDON Mercedes, Toyota, Volkswagen FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hans HOTELL Elite Hotels INKASSO Collector TELEFONI Phone House Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUDKONTOR Kungsgatan 24, Stockholm Post: Box 7248, Stockholm Tel: Fax: www. akeri.se ABC Fagerstagatan Spånga Tel: Fax: GOTLAND Skarphällsgatan 20 Box Visby Tel: Fax: GÄVLEBORG Beckasinvägen Gävle Tel: Fax: HALLAND Fräsaregatan Halmstad Tel: Fax: MITT Ölandsgatan 6 Box Falun Tel: Fax: NORR Storgatan 28F Umeå Tel: Fax: SKARABORG Norregårdsvägen Skövde Tel: Fax: SMÅLAND ÖLAND Kungsvägen Växjö Tel: Fax: SYD Jörgen Kocksg. 1B Box Malmö Tel: Fax: VÄRMLAND Box 2043 Säterivägen Karlstad Tel: Fax: VÄSTRA GÖTALAND Importgatan 2A Hisings Backa Tel: Fax: ÖST Transportgatan ÖREBRO Vxl Fax TEKNIK Safedriving 24 YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck TJÄNSTER Svensk Mediabevakning, Vision

8 MEDLEMSNYTT Förändringar i regelverket ADR-S 2015 Bilaga S del 16: 16 Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande Tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar Tillämpningsområde Transport av farligt gods som avfall får utföras enligt bestämmelserna i del 16 i bilaga S till MSBFS 2012: 6 längst t.o.m 30 juni Kör- och Vilotider Ladda hem Transportstyrelsens folder, Kör- och vilotider, Regler och vägledning. Nyutgåva från augusti Foldern hittar du på deras hemsida. Nyrekryteringsbehovet av specialister inom trafiksäkerhets/trafikbrottsarbete är uppskattningsvis trafikpoliser. Ökad global kunskap om lastsäkring TRANSPORTER SPELAR ROLL FULL FART MOT 2030 För tionde året i rad arrangerades konferensen Hållbara transporter av Svenska Miljöinstitutet. Konferensen har blivit en populär mötesplats för de som arbetar med miljöfrågor i transport- och logistiknäringen. I år var nätverket KNEG -Klimatneutrala godstransporter på väg en av huvudtalarna, där vi tillsammans andra nätverksmedlemmar samtalade under temat Transporter spelar roll full fart mot ENLIGT EU-DIREKTIV SKA lastsäkring kontrolleras vid flygande inspektion. Följer man den lastsäkringsnivå som är fastställd i standarden EN lever man upp till direktivets krav som bland annat kräver lastsäkring som motsvarar accelerationer på 0,8g framåt och 0,5g i sidled och bakåt. En revision av de svenska reglerna för lastsäkring och implementering av EUdirektivet genomförs nu av Transportstyrelsen. Enligt vad Sveriges Åkeriföretag erfar överväger Transportstyrelsen att implementera direktivet genom att föreslå ett förenklat regelverk för lastsäkring. Det innebär att användare behöver bra handböcker och anvisningar som förklarar hur reglerna kan tillämpas för olika typer av gods. EU-kommissionen har uppdaterat European Best Practize Guidelines on Cargo Securing enligt kraven I EN Sveriges Åkeriföretag har medverkat till att våra erfarenheter med regler för säkring av rundvirke och sågade trävaror har införts i dessa riktlinjer från EU-kommissionen. Sveriges Åkeriföretag medverkade också till att ta SNABB JURIDISK HJÄLP På SÅ Juridik kan du som medlem få kostnadsfri rådgivning och, mot en konkurrenskraftig kostnad, anlita en erfaren jurist för att driva ditt ärende. SÅ Juridik: fram IRUs riktlinjer för lastsäkring, International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport, som är tillgänglig som fil för fri nerladdning på www. iru.org. Publikationen, som följer EU-kommissionens krav baserat på EN , är nu spridd globalt och finns på engelska, franska, spanska, estniska och ryska. Hela nerladdningar har nu genomförts globalt i 117 länder. Kunskap om lastsäkring är efterfrågad och Sveriges Åkeriföretag medverkar i kunskapskluster som kan medverka till säkra godstransporter på väg. Under hösten medverkade Sveriges Åkeriföretag i SAGITs konferens om lastsäkring i Stockholm samt i den internationella konferensen Heavy Vehicle Transport Technology, HVTT13 i San Luis med föredrag om lastsäkring. Granskning av Transportstyrelsen pågår Statskontoret är en myndighet som ska granska andra myndigheters arbete. Nu är det Transportstyrelsens, TS, tur. Eller otur. Vi har träffat Statskontoret och framfört en lång rad förslag på åtgärder. I en gemensam artikel i Svenska Dagbladet framförde samtliga transportslag och facket sin kritik mot TS. Inte minst behövs mer av näringspolitisk hänsyn. Företagarförståelse, med andra ord. SÅ UTBILDNING erbjuder ADR 1.3 E-learning Utbildningen för dig som arbetar med farligt gods med en automatisk anpassning kopplat till dina arbetsuppgifter. Utbildningen passar även dig som arbetar med inköp, eller transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg. Efter godkänt testresultat får du ett personligt intyg på ditt kunnande. FOTO: VOLVO LASTVAGNAR Hur länge tillåter våra politiker att polisen missköter sitt trafiksäkerhetsarbete? Det finns inte mycket skrivet om hur trafikpolisen ska organiseras och ledas i den nya organisationen. Många trafikpoliser med expert/specialistkunskap ställer sig givetvis frågan om de ska vara kvar. Bakgrund I mitten av 80-talet var numerären ca 1800 trafikpoliser och jag uppskattar att ca 75 % var komplett utbildade, således Trafikövervakningskurs I och Trafikövervakningskurs II m.fl. specialistutbildningar. Länsstyrelserna blev av med huvudansvaret över trafikövervakningen och polisens länstrafikgrupper (LTG). Trafikavdelningarna skapades då LTG och trafiksektionerna slogs ihop till en enhet var det kris inom trafikpolisen och regeringen tillsatte trafikpolisutredningen som kom med betänkandet Trafikpolisen mer än dubbelt bättre, SOU 1992:81. Då var numerären 1251 trafikpoliser. Enligt Sven Johansson utredning från 2004, POL /04, fanns det 654 poliser kvar i yttre tjänst. I MITTEN AV 90-talet överfördes bilinspektörerna till polisorganisationen från dåvarande Vägverket. De är ca 80 st i yttre tjänst. Sverige har under många år haft ett av världens bästa trafiksäkerhetsarbete och Sverige har exporterat vårt arbetssätt runt om i världen. På senare år har vårt arbetssätt i det närmaste upphört. Att trafiksäkerhetsarbetet har upphört beror till stor del på att Svensk polis numera bara har några få poliser kvar med trafiksäkerhet som expertkompetens. De flesta har slutat utan att ersättas med nya. Läget idag Numerären vid trafikpolisen är mindre än 416 poliser och endast hälften av dessa är trafikutbildade. Endast 133 poliser är fullutbildade. Ingen vet vilken specialistutbildning som krävs för att få kalla sig trafikpolis? Behövs det ingen specialistutbildning? För att få fram en erfaren och komplett utbildad trafikpolis, som är självgående i alla trafikärenden, är skattningen att det krävs mer än 10 års tjänst i yrkesrollen. Många nya utbildningsförslag har presenterats under årens lopp, men försvunnit i den polisiära byråkratin. Ytterligare ett förslag togs fram under vintern/våren 2013, som också har försvunnit. Detta utbildningsförslag är väl förankrat bland berörda och kan sjösättas omedelbart. Vem ligger på förslaget och hindrar en framtida utveckling av specialistkompetens för kommande trafikpoliser? Trafikpoliserna runt om i landet får ofta täcka upp i listorna vid ingripandeverksamheten under helger och sommarmånaderna. Det innebär att specialistutbildade trafikpoliser får arbeta med arbetsuppgifter, som de tidigare har lämnat, såsom ingripa vid bråk och andra ordningsproblem. Det innebär att under sommarmånaderna, då det är som mest trafik, finns ingen trafikpolis som övervakar säkerheten...."en helt självgående och komplett utbildad trafikpolis uppskattas kräva mer än 10 års tjänst i yrkesrollen"... UNDER MIN TID som polislärare vid Polishögskolan har många frågeställningar och diskussioner uppkommit både under kurstid och på raster och fritid. - Hur länge kan polisorganisationen nedprioritera uppdraget med trafiksäkerhet/trafikbrottsarbetet? - Är det någon ansvarig inom polisen som bryr sig om hur det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet organiseras? - När kommer polisens trafiksäkerhetsarbete kunna ledas av kompetenta och dugliga ledare? - Varför arbetar inte polisens Kriminalunderrättelsetjänst med underrättelser ur en trafiksäkerhets/trafikbrottsperspektiv? - Hur kan polisorganisationen skapa en nationell utvecklingsorganisation för trafiksäkerhetsarbete? - Hur har myndigheterna organiserat arbetet mot den tilltagande aggressiva körningen? - Vem har mandat att besluta att polisens trafikkompetens och numerär på landets trafikgrupper fått bantas ned till dagens låga numerär? - Varför är polisens trafiksäkerhetsarbete alltid låg prioriterat i förhållande till ordningspolisarbete? - Hur kan polisorganisationen vårda den personal man utbildat till trafikspecialister så de inte slutar? - Vad har länsmyndigheterna genomfört efter Rikspolisstyrelsens inspektionsrapport 2009:7 inom trafiksäkerhetsområdet? - Vad har länsmyndigheterna genomfört efter Rikspolisstyrelsens uppföljande tillsynsrapport 2013:1 inom trafiksäkerhetsområdet? - Varför finns det inga specialutbildade förundersökningsledare inom trafikbrottsområdet? - Varför har polisen inte utbildat nya instruktörer inom det kvalificerade trafiksäkerhets/trafikbrottsområdet sedan år 2000? - Varför finns det ingen kompetent handledning för nya poliser inom det kvalificerade trafikbrottsområdet? - Varför ersätts inte avgående polisexperter inom polisens ansvarområde farligt godstransport på väg? - Varför finns ingen handledning/handbok gällande olika tekniska undersökningar? - Varför kvalitetssäkras inte polisens trafiksäkerhetsarbete? Behovet av nyrekrytering av specialister inom polisens trafiksäkerhets/trafikbrottsarbete är uppskattningsvis trafikpoliser de närmaste åren. Varför rekryteras och utbildas inte dessa? -Hur många månader tar det innan det kvalificerade trafiksäkerhetsarbetet kollapsar? Vem ska ta över polisens trafiksäkerhetsuppdrag när polisen helt bortprioriterat verksamheten? NÄR BLIR DET DAGS ATT SKAPA EN TRAFIKSÄKERHETS/ TRAFIKBROTTS- MYNDIGHET LIKT EKOBROTTSMYN- DIGHETEN? SÖREN WICTORSSON F.D. POLISLÄRARE VID POLISHÖGSKOLAN 15

9 MEDLEMSINFORMATION Utbildningsdatum För utbildningdatum se "Regionens nyheter", "Medlemsnytt Öst" - kalendariumet eller vår hemsida: SÅ sjukvårdsförsäkring Sveriges Åkeriföretags sjukvårdsförsäkring tål att jämföras till både pris och villkor. För 227 kr/månad har ni ett mycket bra skydd. Du hittar mer information på vår hemsida: Sveriges Åkeriföretag Medlemskapet för dig! driver frågorna i branschen! Några av de frågor vi driver Vi ingår i olika expertgrupper, t ex tillsammans med Transportstyrelsen, Transportindustriförbundet och Trafikverket. Vi har löpande möten med politiker och ledamöter i utskott och myndigheter för att påverka och förbättra för åkeriföretag i olika frågor. Med Transportstyrelsen diskuterar vi om hur de genomför sina företagskontroller. Sanktionsavgifternas storlek ska vara kopplade till allvarligheten i överträdelsen. Regelefterlevnaden - möten med Transportstyrelsen om den konkurrenssituation som råder. Många kör i landet utan tillstånd. Klampning - en fråga som vi nu nått framgång i! Polisen ska få medel för att hindra fordon från fortsatt färd vid brott. Upphandlingsfrågor med Sveriges kommuner och landsting. Trängselskatt skall vara lika för alla oavsett nationalitet. Längre och tyngre fordon, trafiksäkerhet, miljö och ansvar. Vi är remissinstans mot Trafikverket och mot departement. Aktiva i åkerinäringens frågor med två personer som arbetar i Bryssel, i samarbete med Norge och Danmark. Utbildningar Vi håller i utbildningar i bland annat Transportekonomi, YKB, ADR och Eget på väg. Vi erbjuder medlemsrabatt på samtliga delkurser på vår YKB. Se hela vårt utbildningsutbud på utbildningar. Möten & evenemang Vi bjuder in till konferenser och evenemang, t ex Höstmöte i Katrineholm där vår jurist kommer att delta och svara på medlemmarnas frågor. Vi lyfter fram och uppmärksammar sunda transporter från ansvarsfulla åkerier genom Fair Transport som du själv kan ansluta dig till. FAKTA/SÅ JURIDIK - JURISTJOUREN Ring juristjouren om du behöver hjälp SÅ Juridik har ett direktnummer som bemannas dagtid av våra jurister Juristen kan sitta var som helst Juristen har tillgång till databaserad relevant juridisk litteratur Målsättningen är att medlemmen får omedelbar hjälp Hinner du med att jobba med branschbevakning, opinionsbildning och lobba mot politiker och beslutsfattare? Vi gör det redan nu åt dig och åt hela åkeribranschen! Prisexempel för medlemskap ett år: Ett fordon: ca 4170 kr ex moms. (ca 350 kr/mån) Tre fordon: ca 6000 kr ex moms. (ca 500 kr/mån) Vi hoppas att du känner ansvar och väljer att stödja vårt arbete för branschens framtid. Det är du som medlem som äger organisationen. 8 av 10 åkerier är medlemmar. Bli medlem du också! Se film om varför andra åkerier valt att bli medlemmar: Bli medlem direkt på nätet: Kontakt: Sveriges Åkeriföretag Öst för åkerier i Östergötlands, Södermanlands och Örebro län. tel: Det är vi som hjälper dig i region Öst Ingemar Resare Regionchef Öst Lobbying, opinionsbildning, transportekonomi , Johan Gustafsson ADR, certifieringar, digitala färdskrivaren Ulrica Israelsson Utbildningsansvarig region Öst Malin Carlsson Nyhetsbrev, medlemstidningen Transportproffs, event , Jonas Holmqvist Nyhetsbrev, medlemstidningen Transportproffs, event , Marie Mörsin Medlemsförsäkringar, medlemsförmåner SÅ Sparman , Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad Ring: eller maila: 16 17

10 SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER KVALITET SOM LÖNAR SIG UTBILDNING FÖR TRANSPORTLEDARE HÅLL DIG UPPDATERAD För 880 kronor kan du som medlem få uppdateringar av index under ett helt år, varje månad. (Icke medlemmar betalar kronor). Beställ enkelt på Transportföretagen står inför nya krav och arbetsmetoder. Utan transportledare med uppdaterade kunskaper kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen. Här får du de nödvändiga kunskaperna i både logistik, försäljning, juridik och transportekonomi. De fyra dagarna fördelas med en dag per ämnesinriktning omfattandes: Logistik Transportekonomi Försäljning/kundrelationer Juridik (avtals-, köp- och transporträtt) Kursorter: Göteborg, 28-29/ /2 anmälan senast 29/12 Helsingborg, 8-9/ /4 anmälan senast 9/3 Kontakt: SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer i nformation. CERTIFIERING HÖJER KVALITETEN OCH MINSKAR RISKERNA Vi utför tredjepartsrevisioner enligt: ISO Miljö ISO Kvalitet ISO Trafiksäkerhet AFS 2001:1 - Arbetsmiljö Läs mer på Sitter säkert. Närkefrakt arbetar systematiskt med trafiksäkerhet inom ISO något som visat sig lönsamt. Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Det är en central fråga för många åkeriföretagare. Vi har pratat med två företag som gjort omfattande kvalitetssatsningar och sedan belönats med ökad lönsamhet. TEXT: ANNIKA LUND FOTO: OLA HEDIN Lastbilscentralen Närkefrakt har sedan 2007 jobbat hårt för att få en rad certifieringar. Nu har bolaget fyra fjädrar i hatten: ISO 39001, ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001:1, som tillsammans omfattar trafiksäkerhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det var ett strategiskt styrelsebeslut att satsa på certifieringar. Syftet var att ge bolaget konkurrensfördelar. Det har lyckats vi har stärkt vårt varumärke och fått nya kunder delvis tack vare kvalitetsarbetet, säger Kristin Gabrielsson, miljöoch kvalitetssamordnare på Närkefrakt. Företaget, som omfattar ungefär 110 åkerier, nära 300 bilar och sysselsätter cirka 450 chaufförer, hade problem med lönsamheten för snart fem år sedan. Efter ett bolagsförvärv gick verksamheten med förlust under 2010, men därefter redovisas en stadigt ökande omsättning som ger vinst varje år. ENLIGT KRISTIN GABRIELSSON har kvalitetssatsningarna varit bidragande till bolagets utveckling. Vi har vunnit flera upphandlingar som vi inte ens hade kunna delta i utan våra certifieringar. Det är stora upphandlingar med skall-krav, alltså kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska få sitt anbud beaktat. Ungefär hälften av vår omsättning kommer numera från sådana upphandlingar, säger hon. Enligt Kristin Gabrielsson är det tydligt att allt fler transportköpare ställer skall-krav i sina underlag. Ibland kan dessa krav vara svåra att leva upp till, och ibland kan kraven också ha mindre betydelse ur miljö-, trafiksäkerhets- eller kvalitetsaspekt, vilken troligen är vad kunden vill uppnå genom att formulera kravet. Ett konkret exempel på ett kundkrav som historiskt varit problematiskt inom branschen gäller miljövänlig hydraulolja, som tidigare fungerade mindre bra och som till och med kunde skada vissa motorer, något som givetvis kunde bli dyrt för åkeriägaren. I dag ser dock dessa produkter annorlunda ut, så möjligheterna att uppfylla kravet är rimligt. Ett annat exempel är önskemål att alla däckdimensioner på alla bilar ska redovisas i detalj. Vi ser en del sådant, och där har vi mindre nytta av vår certifiering. Å andra sidan ser vi också en strävan efter att upphandla transporttjänster med enhetliga och relevanta krav, så jag tycker att branschen är på rätt väg, säger Kristin Gabrielsson. ETT EXEMPEL PÅ ett relevant och nästan enhetligt krav är backkameror, som för några år sedan dök upp i allt fler kravspecifikationer. Närkefrakt ansåg att önskemålet hade betydelse för trafiksäkerheten och ville möta kundernas önskemål, så numera mäts och redovisas hur många lastbilar som har backkameror. Det görs inom ramen för Närkefrakts systematiska trafiksäkerhetsarbete inom ISO Det är ett exempel på hur relevanta kundönskemål kan forma verksamheten, samtidigt som certifieringssystemet ger en mall för hur företaget 19 15

11 KVALITET SOM LÖNAR SIG Kvalitetssatsning som gav klirr i kassan Vi har stärkt vårt varumärke och fått nya kunder delvis tack vare kvalitetsarbetet, säger Kristin Gabrielsson som tillsammans med Mattias Nilsson är miljöoch kvalitetssamordnare på Närkefrakt kan jobba med frågan och samtidigt använda den ökande mängden backkameror som en konkurrensfördel. När frågan nu kommer upp i kravspecifikationer kan Närkefrakt hänvisa till sina mätningar, där 56 procent av bilarna hade backkameror förra året, och samtidigt berätta att andelen ökar, vilket ger bolaget en fördel framför andra bolag, som inte kan ge en sådan redovisning, även om de kanske har backkameror. Våra certifieringar är ett löpande, systematiskt arbete. Vi Vi formulerar mål vi ska uppnå, och sedan mäter vi och följer upp alla krav från oss själva, från våra kunder och de lagmässigt reglerade kraven. Olika kvalitetscertifieringar formulerar mål vi ska uppnå, och sedan mäter vi och följer upp alla krav från oss själva, från våra kunder och de lagmässigt reglerade kraven, säger Kristin Gabrielsson. Målen ska vara både lång- och kortsiktiga. Närkefrakt omfattas självklart av det svenska klimatpolitiska målet om en fossilfri fordonsflotta år För att nå dit har Närkefrakt inom ramen för ISO 14001, som handlar om miljö- och klimataspekter, satt upp årliga delmål fram till år Under 2013 skulle utsläppen av fossil koldioxid vara högst 8,5 kilo per mil. Detta delmål är uppfyllt, enligt företagets bokslut. Ett tydligt fokus har alltså effekt och det systematiska arbetet gör det möjligt att uppnå bestående förändringar i verksamheten. EN SÅDAN FÖRÄNDRING kan ge konkreta besparingar i reda pengar. Till exempel anses en förare som varaktigt förändrar sin körstil mot sparsam körning minska bränslekostnaderna med upp till tio procent, berättar Mattias Nilsson, som också är miljö- och kvalitetssamordnare på Närkefrakt. De flesta certifieringar handlar om att arbeta systematiskt med ett område. Det handlar om att skapa rutiner, sätta mål och följa upp hur det går. Det handlar också om att skapa medvetenhet och involvera hela företaget, så att alla medarbetare jobbar mot samma mål.» ISO 9001: Ett sätt att arbeta med företagets kvalitetsmedvetenhet. Tänkandet ska genomsyra internt arbete, kundkontakt och levererad produkt.» ISO 14001: Ett sätt att ständigt försöka minska negativ miljöpåverkan.» ISO 39001: En mycket omfattande certifiering om trafiksäkerhet, som omfattar allt från ledningens engagemang till förarnas fortbildning och fordonens underhåll.» AFS 2001:1: Arbetsmiljöverkets certifiering som går ut på att fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska uppmärksammas i det vardagliga arbetet. Bränslekostnaden är vanligen den största utgiften för det enskilda åkeriet, så en besparing där har stor betydelse. Svårigheten är att nå ut i chaufförsledet, säger Mattias Nilsson. Närkefrakt har i nuläget inga planer på att satsa på ytterligare certifieringar. I stället handlar de kommande åren om att förankra det pågående arbete. Då måste viljan, motivationen och kunskapen nå ända in i förarhytten i slutändan är det chauffören som möter kunden, som lastar och lossar gods och som kör fordonet på vägen. På så sätt är det chauffören som avgör om strategiska och högt ställda kvalitetsmål verkligen kommer att ge utdelning i form av förbättrat varumärke, fler kunder och ökad lönsamhet. DEN SITUATIONEN ÄR densamma inom byggbranschen. En bolagsstyrelse kan ha mycket högt ställa mål med verksamheten, men det är ändå den enskilda medarbetaren som styr kvaliteten på det hantverk som ska utföras. För att höja kvaliteten på de levererade produkterna måste man jobba systematiskt med personalvård, anser John Söderberg, vd för byggbolaget BTH Bygg AB, som sedan starten 1992 bygger, renoverar och underhåller bostäder och affärslokaler i stockholmsregionen. Vi satsar på att hjälpa våra anställda med kost, träning och vila. Vårt mål är att alla medarbetare ska få dessa tre hörnpelare på plats i sina liv och kunna ta hand om sin hälsa, säger John Söderberg. Sedan 2007 driver BTH Bygg friskvårdssatsningen Superstark. Det är en omfattande satsning. Alla anställda erbjuds att få träffa en dietist, som ger personliga kostråd och håller matlagningskurser. Den som vill kan också få träffa en naprapat, få subventionerad massage och träningskort betalda upp till en viss summa. Dessutom görs en mängd aktiviteter i grupp. Årets kick-off hölls på idrottsanläggningen Bosön, där de Satsningen på friskvård ska göra företaget attraktivt, så att vi kan rekrytera de bästa medarbetarna. John Söderberg, vd för BTH Bygg AB. anställda fick välja mellan exempelvis löpning, mindfulness eller mer krävande boot camp. En gång per år får de anställda träffa en hälsocoach, som mäter hälsovärden som blodtryck och blodfetter och gör styrke- och konditionstester. Informationen delas med den anställda, men också med företagets ledning, som får en avidentifierad summering på gruppnivå. På så sätt vet företagsledningen exempelvis hur många armhävningar och sit-ups medarbetarna orkar göra i genomsnitt. Det går åt rätt håll. Vi blir hela tiden lite starkare och lite mer uthålliga, säger John Söderberg. HAN ANSER ATT satsningen har betalat sig i kronor och ören. Det bygger han bland annat på att sjukfrånvaron har sjunkit. Enligt senaste årsredovisningen var sjukfrånvaron 2,75 procent, vilket betyder att företaget nådde sitt mål att komma under 3 procent. Även personalomsättningen har gått ned. År 2011 gick företaget med förlust. Men sedan dess har det vänt, och vinstmarginalen ligger nu mellan 1 och 2,5 procent, prognosen för 2014 inkluderad. Vår tanke är att satsningen på friskvård ska göra företaget attraktivt, så att vi kan rekrytera de bästa medarbetarna. Dem ska vi sedan vårda så de kan prestera bra på jobbet och så att de vill stanna i bolaget. Jag tycker det fungerar bra jag blev själv sugen på att börja arbeta här när jag hörde om satsningen, säger John Söderberg

12 MEDLEMSNYTT ÖST Körtillstånd för truck- och lyftanordningar Det är viktigt att få med vilka arbetsuppgifter som ska utföras i körtillstånden för truck och lyftanordningar. TYAs exempel på körtillstånd för truck är förtydligat med en rad för arbetsuppgifter. Förslag på blanketter finns under Truck & Maskin, Blanketter/Broschyrer. Första ETT-bilen i pension En Trave Till-bilen återfinns på Volvo Museum. Ekipaget har sparat liter diesel jämfört om samma mängd virke körts på traditionellt vis. SÅ centralt har bjudit in justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman till ett akut möte om branschens situation. Politikerträffar i region Öst Den 27 oktober var över 100 politiker i Örebro län inbjudna till Elite Stora Hotellet i Örebro. Ett tiotal dök upp, varav tre st politiker från riksdagen. Representerat åkeriföretag var Bengts Åkeri med Tony Johansson och Håkan Johansson. På plats från Sveriges Åkeriföretag Öst fanns Alf Oskarsson (ordförande) och Liselotte Eriksson Dahl (styrelseledamot), Ingemar Resare (regionchef) samt Jonas Holmqvist. På agendan: Vilka är Sveriges Åkeriföretag Senaste årets händelser Vilka utmaningar väntar Vad kan Sveriges Åkeriföretag hjälpa politikerna med Över 1200 åkerier anslutna till Fair Transport - vad innebär det? Ingemar gick igenom presentationen med allt från vilka Svergies Åkeriföretag är till Transportstyrelsens företagskontroller och Fair Transport. Tony Johansson och Håkan Johansson från Bengts Åkeri beskrev sina problemområden vilka i huvudsak handlade om de hårda och kantiga regelverk som de (och nästan alla åkerier) upplever Transportstyrelsens företagskontroller. 22 Bengts åkeri beskrev flera fall där de bötfällts när bilar har varit på verkstad och endast flyttats under reparation eller tvätt, då har man fått böter för färd utan förarkort, vilket de ansåg vara orlimligt. Ett annat exempel var när en chaufförs körtid tar slut och hen är i Lillån 5km norr om Örebro då skulle ställa sig och sova 9h för att få köra vidare fram till terminalen och ta helg. Vidare berättar man om hur tuffa upphandlingarna har blivit, i synnerhet under det sista året, man fightas i flera fall mot åkerier med lågavlönad arbetskraft och har då inte en chans att vinna kontrakten. För en tid sedan fick de frågan om de kunde gå ner 1500kr per dag på en sträcka, men det fanns förstås ingen lönsamhet i det så körningen gick till ett annat företag med en utländsk chaufför. INGEN STÖRRE SKILLNAD på Euro 4 och 6. Ingemar förklarar att det kan gå lite för långt i kravställningarna vid transportupphandlingar. Intentionen kan vara rätt och man vill stå på tå, ligga i framkant med miljökraven men faktum är att det inte skiljer speciellt mycket mellan Euroklass 4 och 6. Det är bättre att nyttja ett klass 4-fordons fulla livslängd istället för att ständigt konsumera och investera i senaste Euro-klass fordon, långt från alla har råd att ständigt köpa nya bilar. Ingemar visade kortfattat den skrivelse SÅ skickat till Transportstyrelsen med sju punkter. Informationen väckte stor uppmärksamhet att reglerna var så fyrkantiga och till exempel inte tillåter korta förflyttningar utan att generera sanktionsavgifter. Exemplet från Danmark togs upp där en åkare kan köra 10km per dag utan att bötfällas. ESKILSTUNA Tredje november var det Sörmlands tur att få information från SÅ Öst, närmare bestämt Eskilstuna. Till Elite Stadshotellet kom sju politiker (varav en från Riksdagen + två Deltagare på politikerträffen i Örebro (vänster sida framifrån och bakåt) Johan Pehrson, Anders Ohlsson, Lars-Axel Nordell, Liselotte Eriksson-Dahl (skymd), Linda Svan, Alf Oskarsson, Eva-Lena Jansson, Anders Åhrlin. (höger sida bakifrån och framåt) Lennart Bondesson, Carina Riberg, Lars Johansson, Bo Åkerling och Håkan Johansson. praktikanter) samt Mikael Lood från SÅ Öst styrelse. Liksom tidigare gick Ingemar Resare först igenom information om SÅ som organisation. Fair Transport togs förstås upp även här liksom i Örebro, politikerna var eniga om att det är en mycket bra och nyttig kampanj. De skulle vilja att SÅ går ännu längre och försöker göra begreppet mer synlig för allmänheten för att i långa loppet få tryck på transportköparna och få dessa att välja Fair Transport åkerier. En idé från politikerna var att om e-handelsföretag skulle bygga in ett val där konsumenten i större utsträckning kunde välja transportbolag, precis som i Danmark eller Tyskland trodde många att konsumenter skulle vara villig att betala någon procent mer för en Fair Transport. Dialogen kom sedan in på konkurrensen som är väldigt hård i branschen, SÅ vill ha konkurrens på lika villkor. Men dagens emellanåt slavliknande förhållanden och låga löner för många utländska chaufförer sätter konkurrensen ur spel och det råder inte lika villkor...."polisen måste få rätt verktyg för att kunna ingripa"... Politikerna höll med om det och någon hade deltagit i Cabotage-studien (Henrik Sternbergs projekt där vem som helst kunde rapportera in utländska registreringsnummer för att upptäcka fordons rörelsemönster och ev olaga cabotage). POLISEN MÅSTE FÅ rätt verktyg för att kunna ingripa och SÅ har stora förhoppningar om att arbetet med frågan om klampning skall bära frukt i form av en ny lag 2015 (bifall i betänkandet röstades i regeringen den 27 november, red anmärkning). Socialdemokraterna på plats höll med och berättade att man har gjort tillägg till nuvarande förslag som är ännu strängare och kallar det riktigt klampning. Det innebär att en stoppad förare blir fast tills eventuella böter är betalda och inte bara kvarhållen i max 24 timmar. När det gäller förslagen om vägslitageavgift ställde SÅ frågan om det bara är den Träffen i Linköping, Nils Hillerbrand, Camilla Egberth, Johan Andersson, Birgitta Gunnarsson och Jonas Franzen. yrkesmässiga trafiken som skall betala skatt och att den kommer slå extra hårt mot tex skogstransporter som har långa avstånd. Politikerna kontrade med att privatbilisterna redan betalar en hel del genom hög skatt på drivmedel och att yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen. SÅ informerade om att man tillsammans med Transport och BA har startat en undersökning i frågan och att vi vill vara med vid ett ev framtagande av dessa avgifter. Lokala frågor handlade om väg 53 som bitvis är starkt trafikerad, där pågår ett arbete men prio ligger i första hand på väg 55 mot Flen där man bland annat vill stärka kollektivtrafiken. Andra prioriterade frågor för politikerna, som inte diskuterades på detta möte, handlade om hur man kan minska den tunga trafiken i Eskilstunas stadskärna. LINKÖPING Vid tillfället för denna träff har riksdagsbeslut nyss fattats gällande sanktionsavgift vid överträdelse av cabotage-bestämmelserna och klampning vid hindrande av fortsatt färd. Utöver den vanliga presentationen diskuterades aktuella händelser som den friande domen i Sundsvalls tingsrätt mot den Makedonska föraren som stoppades med falskt pass och körkort. Det var droppen som fick bägaren att rinna över och bland annat startades aktionen "#Här stannar Sverige" där väldigt många chaufförer anslutit sig och stannar sitt fordon 15min kl och SÅ centralt har bjudit in justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman till ett akut möte om branschens situation. Trafikpolisen behöver resurser och det behövs fler bilinspektörer men just nu blir de bara färre och färre - något måste göras. Lokala frågor rörde i huvudsak uppställningsplatser och rondeller. SÅ Öst tackar samtliga närvarande politiker för att ni tagit er tid att komma och föra en dialog på våra möten, vi ses. TEXT & FOTO: JONAS HOLMQVIST Politikerträffen i Eskilstuna (f.v.) Mikael Lood (SÅ Öst styelse), Jari Puustinen, Tommi Lycke, Roger Ljunggren, Sarita Hotti, Jimmy Jansson, Peter Kolmodin och Sara Karlsson. 23

13 SISTA MEDLEMSNYTT BITEN ÖST Lastbilsregistreringarna har ökat under 2014 Hittills i år har registreringen av lätta lastbilar ökat med 12,4 % och tunga lastbilar med 17,9 % jämfört med tidigare år. Vi behöver din hjälp Vill du dela med dig av dina funderingar eller om livet bakom ratten? Skriv till oss! Under sena hösten har flera regioner inom Sveriges Åkeriföretag haft möten med Transportstyrelsen i form abranschråd. T-Åkarnas julmarknadsresa Lördagen den 29 november klockan 7,30 startade T-åkarna färden mot Stockholm med Weidermans Buss. Vi hade fikarast i Ekolsund, kaffe och fralla. I Stockholm gick vi av bussen på Slottsbacken och promenerade till Julmarknaden på Stortorget. Det är bra väder och massor med folk. Det som saknas är snön. Många av oss hinner också titta på vaktavlösningen på Slottet. Klockan 12,30 tar vi vår buss till båten Cinderella 1 vid kajen efter Strandvägen. En härlig båttur tar oss till Kastellet på Waxholms Fästning. Där har man dukat upp ett fantastiskt julbord. Det var bl.a. 13 olika sill-inläggningar och alla andra traditionella julbordsrätter. Vi njuter av julbordets delikatesser i drygt 2 timmar. Klockan 16,30 tar vi en kort båttur från Kastellet till Waxholm, där väntar Leif med vår buss för färden hem till Örebro. Klockan 19,30 går vi nöjda, mätta och belåtna av bussen. Vi tackar Leif för god service och säker körning. Säger hej åt varandra och skiljs åt för den här gången. TEXT: TOMMY ERIKSSON EV ERIKSSON TRANSPORT AB Lokal verksamhet 2014 Den 5 december på Sveriges Åkeriföretags Öst sista styrelsemöte för året kom Marie Hagén på besök från Sveriges Åkeriföretags centrala styrelse. Syftet med hennes besök var att föra SÅ Öst styrelse närmare den centrala styrelsens Marie Hagén beskriver vilka de olika kontaktpersonerna är in till Så centrala styrelse för respektive region." Kontroll av vägarbetstidslagen Så smått börjar Transportstyrelsen komma igång med kontroll av arbetstider enligt vägarbetstidslagen. Om inte Transportstyrelsen får in begärt material kan det resultera i ett föreläggande eller förbud som förenas med ett vite. Eventuella beslut om föreläggande överklagas hos förvaltningsdomstol. Till skillnad mot företagskontroll av kör- och vilotider, så är påföljden vid överträdelser av vägarbetstidslagen inte sanktionsavgifter, utan böter eller fängelse. Prövas i allmän domstol. Kontrollen görs genom att Transportstyrelsen begär in en lista med anställda i företaget som omfattas av vägarbetstidslagen. Från denna lista gör man sedan ett urval av några anställda. För dessa utvalda ska sedan företaget för några av Transportstyrelsen utvalda veckor skicka in uppgifter om arbetstid. De uppgifter som ska framgå av registeringarna är klockslag för arbetets början och slut, samt klockslag för rasternas början och slut. För transportföretag handlar det normalt om att skicka in arbetstidskort. Man ska också redovisa de eventuella dispenser från kollektivavtalets arbetstidsbilaga som meddelats efter beslut i lokala fackliga förhandlingar. Vid oklarheter kan Transportstyrelsen begära in kompletterande material i form av diagramblad eller digitala filer från förarkort och färdskrivare, eller annat material som Transportstyreslen anser sig behöva för sin tillsyn. För övertidstimmar som går utöver vad som är tillåtet enligt lag eller avtal utgår en särskild övertidsavgift. Avgiften är 1 % (440 kr) av prisbasbeloppet per otillåten övertidstimme timme för varje arbetstagare. Påförd avgift ska betalas inom två månader av den fysiska eller juridiska person som utövar verksamheten. Frågor om övertidsavgift prövas i allmän domstol. TEXT: ANDERS FALK SVERIGES ÅKERIFÖRETAG arbete. Marie beskrev hur viktigt det är att de synpunkter som finns i den lokala regionen också kommer fram till SÅ styrelses arbete. Maries budskap var inte att skapa en ny ordning, utan det handlar om att förtydliga våra roller och hur viktigt det lokala arbetet är. På mötet redogjorde också Ingemar Resare för den lokala verksamheten under Bland annat har följande frågor arbetats med under året som gått: Grönare logistiktjänster - mer fokus på miljö vid upphandlingar av transporter Arbete med att förbättra Väg 51 Remissinstans för hastighetsförändringar på lokala vägnäten i regionen Fler än 10 debattartiklar publicerade i lokala medier Två Radioinslag under året Ett tv-inslag 3 politikerträffar Politikerträffar med Polisens tunggruppen i Örebro och Östergötlands län Utveckling av nya kalkylverktyg för åkerierna 14 nyhetsbrev 4 stycken lokala tidningar 3 stycken politikerbrev Möte med Transportstyrelsen(företagskontr oller). Politiska debatter om åkerinäringens förutsättningar. Möte med Miljödepartementet - producentansvarsfrågan Kampanj för att få fler medlemmar in i Sveriges Åkeriföretag. Diskutera rondellers utformning. Utveckla en bilbärgningssektion om intresse finns. Det finns många fler saker vi arbetat med under året som oftast har berört enskilda företag och de utmaningar många av er står inför. Vi ser fram emot ett spännande 2015 där en del av vårt fokus är att säkerställa en konkurrensneutral marknad där vi alla är lika inför lagen, oavsett nationalitet. TEXT & FOTO: INGEMAR RESARE Branschrådsmöte med Transportstyrelsen Många undrar varför Sveriges Åkeriföretag inte gör något åt Transportstyrelsens företagskontroller? Jag kan intyga att Sveriges Åkeriföretag arbetar nu mer än någonsin med att träffa Transportstyrelsen för att nå en samsyn om hur kontrollerna ska gå till. Många möten har genomförts på sistone. Sveriges Åkeriföretag träffade under sensommaren Transportstyrelsen och det mötet resulterade i en skrivelse där vi förtydligade vad vi önskar att Transportstyrelsen tittar närmare på. Att sanktionera åkeriföretag med avgifter där vi vet att företagen inte är ute efter att fuska är inte okej. Systemet måste bli bättre på att skilja på överträdelser och fusk. Våra budskap handlar bland annat om att brott och straff inte står i paritet. Vi anser även att åkeriföretagen måste få göra korta förflyttningar utan ha ett kort i färdskrivaren. Under sena hösten har flera regioner inom Sveriges Åkeriföretag haft möten med Transportstyrelsen i form av branschråd. Syftet med dessa möten har varit att dels få information om Transportstyrelsens arbete och dels att Transportstyrelsen får träffa åkeriföretag för att få höra hur de upplever företagskontrollerna. Till branschråden har även taxi och bussbranschen bjudits in. På Branschrådsträffen den 4 december träffade undertecknad och två åkeriföretag Transportstyrelsen för att belysa problematiken med att genomföra företagskontrollerna. Det går inte att endast titta på de datafiler som levereras in som underlag för kontrollerna, anser vi på Sveriges Åkeriföretag. Erik Alfredsson(Alfredsson Transport) och Mikael Carlsson från PG Lots berättar om hur svårt det är att vara helt fläckfri när det gäller överträdelser. Har man anställda kan man vara säker på att det finns överträdelser i sitt företag säger Erik. Till höger syns även Fanny Granskog från Transportstyrelsen. SJU PUNKTER SOM TIDIGARE SKICKATS TILL TRANSPORTSTYRELSEN 1. Transportstyrelsens utredningsskyldighet (skilja på överträdelser och fusk) 2. Beslutsunderlag 3. Dubbelbestraffning 4. Korta förflyttningar av fordon utan kort i färdskrivare 5. Vad som ankommer på transportföretaget samt oskälighetsprövning 6. Proportionalitetsprincipen 7. Obesiktigad färdskrivare Mikael Kyller från Transportstyrelsen berättar att vi kommer att få se en ökad myndighetssamverkan. Vi kommer vid kommande branschråd ta med Polisen och Skatteverket för att diskutera hur vi tillsammans kan få ännu bättre ordning på branschen, säger Kyller.. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att titta på hur övriga länder i Europa arbetar med sina kontroller. Detta är för att se om Sverige har en alldeles för strikt tolkning av reglerna. Det pågår även en översyn hur väl Transportstyrelsens kontroller också leder till ett gott företagsklimat. Resultatet av Transportstyrelsens arbete kommer att vara klart under februari månad. Vi följer detta arbete noggrant och kommer att fortsätta våra diskussioner för att nå fram till mer humana företagskontroller som verkligen leder till att de som fuskar blir straffade inte de som gör fel! En del andra saker som Transportstyrelsen arbetar med just nu: - Myndighetssamverkan - Reviderad lastsäkringsföreskrift - Strategi för tillsyn av kör- och vilotider TEXT & FOTO: INGEMAR RESARE SVERIGES ÅKERIFÖRETAG 24 25

14 MEDLEMSNYTT ÖST Peter Björde har utfört otroliga bärgningar varav cirka bärgningar är tunga. Affärskonferens 2014 Samtliga regionchefer och VD för Sveriges Åkeriföretag har träffat våra samarbetspartners Statoil och Trygg Hansa för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det fortsatta samarbetet kommer fortsätta att utvecklas och ska genomsyras av våra 4 fokusområden; Lönsam bransch, stärkt konkurrenskraft, effektiva transporter och trafiksäkerhet. Under 2015 kommer ett antal gemensamma aktiviteter att genomföras. En bilbärgningssektion i Sveriges Åkeriföretag Öst snart verklighet? Jag åkte i höstas för att träffa en av våra nya medlemmar i Östergötland. Björdes bilbärgning har bedrivit bärgningsverksamhet sedan 1985 i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Företaget är ett renodlat bärgningsföretag och har jour dygnet runt för både lätta och tunga fordon. Totalt arbetar fem heltidsanställda bärgningstekniker och en heltidsanställd på administrationen som är Marie- Helene Winell. Peter Björde är företags grundare och ägare och har arbetat med bärgning sedan Peter har utfört otroliga bärgningar varav cirka bärgningar är tunga. Peter och Marie-Helene är tillsammans och driver företaget som sin lilla ögonsten. Företaget driver franschise genom Falck Räddningskår sedan 1996 och var en av de första att ansluta sig till Falck i Sverige. Peter och Marie-Helene var tydliga med varför de blev medlemmar nämligen att man önskar en organisation som kan driva deras branschfrågor. Vi diskuterade hur bra det vore om vi kunde starta en bilbärgningssektion inom Sveriges Åkeriföretag Öst där bilbärgarna får träffas för att diskutera gemensamma branschfrågor. Nu tittar vi över denna fråga och återkommer Marie-Helene Winell och Peter Björde visar stolt upp en av sina starkaste och största bilbärgningsfordon. under vintern med hur vi går vidare med en eventuell bilbärgningssektion. Det märks på både Marie-Helene och Peter hur mycket de brinner för sitt arbete och vilken yrkesstolthet som finns. Som många andra åkeriföretag är även bilbärgningsbranschen tuff med låga marginaler. För den som är oinvigd kan man tänka sig att just vintern är den stora säsongen för bärgning, men sommaren är den tid på året då det genomförs väldigt många bärgningar. Du som läser denna artikel och är bilbärgare hör gärna av dig om du också vill ingå i denna tilltänkta bilbärgningssektion. TEXT & FOTO: INGEMAR RESARE Grönare logistiktjänster - slutkonferens Den 5 november bjöd Regionförbundet Örebro in till slutkonferens för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster. Ett EU-finansierat projekt som syftat till att utveckla mer energieffektiva och klimatsmarta godstsamarbetet mellan både transportköpare och transportsäljare. Kickoff hölls september 2013 med 5 dialogforum (möten) fram till maj i år. Några av SÅ Öst medlemmar har deltagit i projektet och delar av SÅ Öst var på plats och filmade samtliga föredragshållare. Filmerna hittar ni på Sveriges Åkeriföretags Youtubekanal: https://www.youtube.com/user/svakeri. IREN LEJEGREN, REGIONSTYRELSENS ordförande, inledde dagen med att gå igenom projektets övergripande bild, hon säger att -arenor och möten är bra men målet är att faktiskt få någonting gjort. Örebro som logistikregion hamnade på en hedrande andraplats med sitt domografiskt optimala läge. SUSANNE ROSENDAHL, UTVECKLINGSLE- DARE Regionförbundet Örebro, tillika projektledare för Grönare Logistiktjänster gick igenom hur projektet lagts upp och vad de olika dialogforumen innehållit och bjöd sedan på en cliff-hanger om projektmålen uppnåtts eller ej. Jakob Lagercrantz från 2030 sekretariatet fortsatte med frågeställningar om vi kan nå en fossilfri fordonsflotta till år Jerker Sjögren, programansvarig CLOSER påpekade vikten av samverkan vilket också var en återkommande punkt hos flera av föredragshållarna - för att nå framåt med klimat och effektiviseringsarbetet är kommunikation mellan aktörerna (transport-köpare och -säljare) mycket viktig. PETER TRIMELL PÅ SGÅ, Svensk Glasåtervinning och Lena Rogeman från Systembolaget, tillsammans med Henrik Boding PostNord Logistics, redovisade hur de hade jobbat i projektet och visade på hur de kunde effektivisera sina verksamheter. SGÅ visade på nya logistikupplägg och Systembolaget ska sätta upp maxnivåer på utsläpp för sina distributioner från sina logistiknav i Örebro och Sundsvall, där lager för privatbeställningar ligger. HELENA FORSLUND, PROFESSOR i logistik vid Linneuniversitetet, visade hur svårigheterna med att leverera i tid kunde yttra sig. Det beror helt på hur och vad man mäter och visade på hur fyra olika leveransvariabler (mätobjekt, tidsenhet, mätpunkt och jämförelse) snabbt kunde innebära 400 olika svar på när en vara levereras. För att komma framåt och prata samma språk är det alltså mycket viktigt att involverade aktörer väljer och definierar mått, sätter mål, mäter på samma sätt och analyserar resultat. Budskap - ensam är inte stark, samverka och för en dialog i era logistikupplägg. Helena Forslund, professor i logistik vid Linneuniversitetet förklarade hur ett fåtal variabler snabbt kan innebära 400 olika svar på när en leverans är utförd. Ytterliggare en paneldebatt med Fabian Ilgner, utvecklingsledare Regionförbundet Örebro, Ela Lilja näringslivsdirektör Örebro kommun och projektledare för Business Örebro, FrankPrenkert docent och lektor i företagsekonomi Örebro universitet, Leif Larsson styrelseordförande Örebroregionen Science Park samt Christer Larsson VD Elon Elkedjen Logistics AB. Slutligen presenterade Susanne Rosendahl resultat och samlade erfarenheter och kortfattat så var projektet lyckat, där alla mål nåddes eller överträffades. Läs mer på regionförbundets hemsida (förkortad adress) - goo.gl/11h0nb. TEXT & FOTO: JONAS HOLMQVIST Företag och organisationer som deltagit är: A.L.I. Frakt Ahlgrens Åkeri AB Ahlsell Sverige AB Bröderna Engströms entreprenadmaskiner AB DB Schenker DHL Freight E.V. Eriksson Transport AB Econova AB Elektroskandia Sverige AB Hallsbergs kommun Jardlers Logistik AB Kung Markatta AB Logent Consulting AB Närkefrakt Pilkrogs Åkeri AB PostNord Logistics Scanlog AB Stoneridge Electronics AB Svensk Glasåtervinning AB Systembolaget AB TMR Logistics TRB Sverige AB ÖGS Bolaget Örebro kommun Örebro Läns Landsting 26 27

15 Vi har tagit ställning och följer åtaganden inom trafiksäkerhet, miljö och arbetsförhållanden Fråga våra experter svarar! SÅ har experter inom flertalet områden och svarar gärna på dina frågor. Undrar du om t.ex. juridik, ekonomi, utbildning, teknik? Skriv till Prisbasbeloppet för år 2015 Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2015 till kronor. Det är en höjning med 100 kronor jämfört med år Prisbasbeloppet används bland annat för beräkning av bilförmånsvärdet. Butiker är beroende av regelbundna leveranser för att det inte ska bli tomt på hyllorna. Fair Transport SABINA en CBRNE-övning om ett mul och klövsjukeutbrott i södra Sverige Medlemsföretag i region ÖST som skrivit under på att följa åtaganden inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företaget. Östergötlands län Alfredsson Transport AB Alltransport i Östergötland AB Arne Andersson Åkeri AB Aronssons Åkeri AB Ove BBST Björemans bud & åkeri AB Blistad Åkeri AB Br Johansson Åkeri AB Ca-Bi Transporter AB Christer Danielssons Åkeri AB Curt Rahms Åkeri AB David Hansson Åkeri AB Degdala Åkeri AB Elges Miljö & Transport AB Emanuelssons Transport&Logistik AB Fredrik Axelssons Åkeri AB Fågelsta Åkeri & Frystransporter AB Igelfors Dunderbygge AB Ingelsta Thermofrakt AB Isacsson Transport AB Jan Trucking AB Klevelids Åkeri AB Linghems Åkeri AB Lollo Johanssons Åkeri AB Lundgrens i Igelfors AB M Milan Transport AB M Strömberg Åkeri AB Malméns Logistik & Transport AB Mats Forss Åkeri AB Mats Nilsson Åkeri AB Mikael Westerlings Åkeri AB Motala Åkeri AB Nicklas Starks Åkeri AB Renall AB Skänninge Godstransport AB Sonstorps Åkeri AB Svensson Åkeri i Finspång AB Dan Svärtinge Åkeri AB Teddys Skogstransporter AB Weine Hugoos Åkeri AB Wernemans Åkeri AB Vikbo Trad AB Vikingstad Åkeri försäljnings AB Örebro län A.L.I. Frakt AB Alf Lundströms Åkeri AB Anders Alkmans Åkeri AB Birgitta Melén Åkeri AB Björn Lundin Firma E V Eriksson Transport AB Erikssons Åkeri Lennart Göte Asplunds Schakt & Transport AB Halleby Transport AB Hans Hugosons Åkeri AB Hanssons Åkeri i Fjugesta AB Håkan Eriksson Transport & Entreprenad Karlsson Transport AB Daniel Knutssons Transport Örebro AB LBC Logistik i Östra Vermland AB Loods Åkeri AB Mellansvensk Transport Teknik AB Nora-Lindefrakt AB Närkefrakt Ove P i Karlskoga AB Pilkrogs Åkeri AB Pontus Björks Åkeri AB R & J Fjärrtransporter AB Samuelssons Åkeri i Vretstorp AB Stora Mellösa Åkeri HB TA Eklunds Schakt & Transport Tjäderbäck Segås AB Ulvsätters AT Wedéns Åkeri AB Virkestransporter Bergslagen AB Voav Teknik i Hallsberg AB Åkerlings Transport AB Örebro Budet AB Örebro Express AB Södermanlands län Björkviks Åkeri AB Björlings Åkeri AB Jan Bo Henriks Åkeri Broms Renhållning AB Carl-Erik Hellmans Esse Karlssons Åkeri AB Frakt Service i Katrineholm AB Hamrins Åkeri AB JE:s Logistik AB Kent-Ove Larsson Åkeri AB Kila Ån Transport AB Lars Petterssons Åkeri AB Ludgo Åkeri AB Malma Transport & Entreprenad AB MC Transport AB Mikael Loods Åkeri AB NMT Nyköpings Maskin & Transport AB Sme'express Sparreholms Åkeri AB Stentorps Service AB Wallén Kjell Varubud Åkeri i Eskilstuna AB Använd och dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transport- och logistiktjänster! Du som är medlem i Sveriges Åkeriföretag och tagit ställning för Fair Transport kan beställa och ladda ner profil- och marknadsföringsmaterial, både fysiska och digitala. Du når materialet genom att logga in på vår hemsida (www.arkeri.se), välj Opinion, Fair Transport, För medlemmar. Ta ställning och skriv under Fair Transport du också! För dig som är (eller vill bli) medlem läs mer på: Den eftersträvade effekten av projektet var: Att i samverkan mellan myndigheter och andra berörda organisationer upprätthålla transporter vid CBRNE-händelser. Projektet har haft följande målsättning: Identifiera hur CBRNE- händelser påverkar transporter Klargöra berörda aktörers roller och ansvar Identifiera när och hur transportmyndigheterna bör samverka på central nivå respektive regional nivå Klargöra kommunikations och larmvägar Identifiera de konkreta åtgärder som behöver vidtas för att begränsa påverkan på transporter PROJEKTET HAR PÅGÅTT under åren 2013 och Tidigt togs beslut om att välja ett biologiskt (B) scenario i form av utbrott med mul- och klövsjuka. Målet med det var att begränsa omfattningen i analysen till en typhändelse. Det blir lättare att konkretisera dialogen med referenspersoner och andra medverkande. Andra scenarier som exempelvis kärntecknings olycka (N) och olyckor med farligt gods (C) bedömde projektledningen som belysta vid tidigare övningar medan B-händelser inte belysts så ofta. En Table-Top-övning med 43 personer från relevanta aktörer genomfördes under hösten 2013 med målet att identifiera vilken påverkan mul- och klövsjuka har på transporter generellt. Som ett komplement genomfördes två workshops på tema sjöfart respektive luftfart under våren 2014 med målsättning att öka förståelsen för den påverkan mul och klövsjuka har på luft- och sjötransporter. Under hösten 2014 genomfördes en korrespondensövning med målsättningen att öka förståelsen för den påverkan hantering av mul- och klövsjuka har på transporter. Övningen var även ett sätt att skapa förutsättningar för att aktörer ska kunna öka sina kunskaper om varandras roller, rutiner och ansvar vid utbrott av mul- och klövsjuka. Ett av resultaten är ett underlag för fortsatt förbättring av samhällets förmåga att hantera denna typ av händelser. Som nämndes tidigare har vi i detta projekt valt att använda utbrott av mul- och klövsjuka som typhändelse. Här följer en kort sammanfattning av vad mul- och klövsjuka är och hur det hanteras i stort. Mul- och klövsjuka är mycket smittsamt. Infekterade djur utsöndrar virus redan innan..."flera organisationer har ökat kunskapen om transporter vid ett utbrott av mul och klövsjuka."... symtom kan ses och även efter tillfrisknande. Viruset finns i hela kroppen av det infekterade djuret och sprids via utandningsluft, sekret och mjölk. Människan kan bära virus i svalget i över ett dygn samt på hår, kläder och skor. Icke mottagliga djur kan ha virus i svalget, på pälsen, under hovar och tassar och på så sätt transportera virus mekaniskt över långa sträckor. Även fordon, transportbilar och redskap kan indirekt sprida virus. Smittan kan också spridas genom kött och köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter som ges till grisar och andra mottagliga djur. SMITTAN KAN SPRIDAS med vinden över flera kilometer. Sjukdomen orsakar stort lidande för sjuka djur. Få djur dör av sjukdomen vilket gör att de fortsätter smitta längre tid än om de hade avlidit snabbt. Mul- och klövsjuka är vanligt förekommande i ett flertal länder utanför EU, bland annat i turistmål som Turkiet och Thailand. För att skydda de svenska klövbärande djuren är det därför förbjudet att föra in obehandlade kött- och mjölkprodukter, samt andra obehandlade produkter, från klövbärande djur från dessa länder till Sverige. Många industrier har idag större delen av sitt lager i transportsystemet på främst lastbilar. På så sätt blir kostnader för lagerhållning lägre. Det finns därför sällan någon längre uthållighet för att upprätthålla produktionen någon längre tid utan löpande leveranser. Detta medför en ökad störningskänslighet. Samma känslighet uppträder också mellan grossister och butiker där butikerna är beroende av regelbundna leveranser för att det inte ska bli tomt på hyllorna. I SAMBAND MED produktion av animaliska produkter finns ett stort behov av transporter av olika slag. Gården (produktionsplatsen) behöver få foder till djuren så att de växer på rätt sätt. Vid inköp av ungdjur och vid slakt måste djuren kunna transporteras till och från gården. Vid viss produktion är det kritiskt att transporten av djur till slakt kan ske eftersom djuren växer så fort att de vid förseningar inte få plats vid produktionsplatsen. En sådan försening kan leda till brott mot gällande regler samt lidande för djuren. Eftersom mjölkproducenter har en begränsad kapacitet att lagra mjölk och att den inte kan lagras länge måste mjölkbilen komma regelbundet och hämta mjölken. Sveriges Åkeriföretag har deltagit i denna övning i form av både övande samt i spelledningen. Det är värt att konstera att de övriga spelande organisationerna, har efter spelveckorna fått ökad kunskap om påverkan av transporter vid ett utbrott av mul och klövsjuka. Rapporten kommer i sin helhet efter årsskiftet och kan beställas av Johan Gustafsson på Sveriges Åkeriföretag. FREDRIK REVELJ COMBITECH 28 29

16 MEDLEMSNYTT ÖST Nätverk Du vet väl att Sveriges Åkeriföretag har ett antal nätverk för medlemmar? Nätverken är till för att ta tillvara på kunskaper och synpunkter, utbyta idéer och erfarenheter och säkerställa dina möjligheter att påverka din egen och hela branschens utveckling. Läs mer på natverk Öppna kurser vårterminen 2015 region Öst Delkurs Innehåll 1 Sparsam körning 2 Godstransporter 3 Lagar och regler 4 Ergonomi och hälsa 5 Trafiksäkerhet & Kundfokus Datum Ort Delkurs Plats 9/2 Linköping 1 Weine Hugoos Åkeri AB 28/2 Örebro 1 SÅ Öst utbildningslokal 7/3 Linköping 1 Weine Hugoos Åkeri AB 24/1 Örebro 2 SÅ Öst utbildningslokal 7/2 Eskilstuna 2 Ej fastställt 10/2 Linköping 2 Weine Hugoos Åkeri AB 21/3 Norrköping 2 Scandic Nord 25/4 Linköping 2 Weine Hugoos Åkeri AB 31/1 Norrköping 3 Scandic Nord 11/2 Linköping 3 Weine Hugoos Åkeri AB 12/2 Linköping 4 Weine Hugoos Åkeri AB 21/3 Eskilstuna 4 Ej fastställt 25/4 Örebro 4 SÅ Öst utbildningslokal 13/2 Linköping 5 Weine Hugoos Åkeri AB 18/4 Norrköping 5 Scandic Nord ADR Örebro rep.datum - 31/1-1/ Välkomna nya medlemmar! NYA MEDLEMMAR: Örebro län Camillas Transport AB, Laxå L o A Ahlman Åkeri AB, Degerfors Team Tallberga AB, Tjällmo Blixtbudet i Örebro, Odensbacken Östergötlands län PT Trans AB, Skärblacka KTR Transport AB, Skärblacka Södermanlands län R Bergs Åkeri AB, Eskilstuna Torgny Lundqvist Åkeri, Husby-Rekarne NYA TRAFIKTILLSTÅND: JK Pettersson Åkeri AB, Motala Br Karlssons Entreprenad AB, Norrköping Ramadan Jasaraj, Norrköping Hans-Göran Lennart Andersson, Lekeryd Marcus Viinanen, Eskilstuna Påhlsson/KnusstonFastigheter AB, Örebro Tihi Asanovic, Örebro Oskar Sundqvist, Örebro Åkarna Wallin AB, Örebro Från medemmar får jag ofta höra, Jag har aldrig varit sjuk, vad ska jag med en försäkring till?, Jag är yrkeschaufför, jag råkar inte ut för något eller Varför ska jag betala för något jag inte nyttjar?. Men olyckor händer, ibland mycket allvarliga. Eller du kan få ett besked om en allvarlig sjukdom. Både olyckor och sjukdomar kan drabba hela din familj. Tillsammans med Förenade Liv har vi tagit fram unika produkter till mycket bra priser. Hör av dig, jag hjälper gärna till att guida dig bland alla våra försäkringar. Se över dina försäkringar innan det är för sent. Marie Mörsin PS. Du vet väl att du kan logga in på akeri.se och läsa mer om alla våra förmånsavtal? Åkarnas Förmånsavtal Bränslebesparing LeanHaulage Datorer & Programvaror Dustin, Fortnox, Visma SPCS, SÅ Index, SÅcalc Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels Inkasso Collector Telefoni Phone House Teknik Safedriving 24 Yrkesbutiker Swedol, Skånetruck Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 God Jul och Gott Nytt År! Önskar Ingemar Resare Ulrica Israelsson Malin Carlsson Johan Gustafsson Jonas Holmqvist HAR DU SETT ÖVER DITT SKYDDSNÄT PÅ SENASTE TIDEN? Om du skulle råka ut för något kan du behöva ett ekonomiskt skyddsnät. En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att ge dig själv samt dina nära och kära trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Förenade liv erbjuder: Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring/Diagnosförsäkring Barnförsäkring 30 31

17 NYHETER.."Höjd taxa har fått stor effekt, många åtgärdar problem för att slippa betala dyr slangdragning".. LJUSARE TIDER Framgångsrik modell vid slamtömning Sedan arbetsmiljöverket gick ut med att man skärper arbetsmiljökraven vid slamtömning har kommuner och entreprenörer haft svårt att på ett effektivt sätt ta itu med problemen och inte minst har ansvarsfrågan skapat stor oenighet mellan upphandlare och utförare. På Södertörn har Svensk Tanktransport(STT) tillsammans med SRV-Återvinning samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund(smohf) arbetat fram den s.k. SRV-Modellen som möjliggjort ett systematiskt arbete med komma till rätta med problematiken kring slamtömningen. Tommy Wallberg som är verksamhetsansvarig på STT är en av dem som tagit fram SRV-modellen och han berättar att man idag som slamentreprenör är ansvarig att se till att rådande arbetsmiljökrav efterlevs vid slamtömning, upphandlare eller fastighetsägare har inget eller mycket litet ansvar. Eftersom slamentreprenören inte råder över förutsättningarna på den enskilda fastigheten blir situationen mycket svår för entreprenören som ofta sitter i ett avtal med en kommun som inte ger möjlighet eller ekonomiskt utrymme att vidta de åtgärder som krävs för att efterleva arbetsmiljökraven. NÄR ARBETSMILJÖVERKET 2010 gick ut med att man skärpt arbetsmiljökraven vid slamtömning bestämde sig SRV och STT som är slamentreprenör till SRV sedan många år för att utarbeta en långsiktig plan för ta itu med problematiken då båda parter insåg att man måste samarbeta för komma tillrätta med arbetsmiljöproblem som kunde finnas på de över fastigheter som man ansvarar för. Resultat blev det som bl.a. Avfall Sverige i dag kallar för SRV-Modellen där Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund också kommit spela en stor roll. Nyckelordet i modellen är kommunikation säger Tommy Wallberg, kommunikation mellan upphandlare, entreprenör, miljökontor samt inte minst fastighetsägaren är helt avgörande för att man ska kunna arbeta och komma tillrätta med problemen. Förutom att en god kommunikation är nödvändig krävs även en kartläggning av arbetsmiljöproblemen. Då vi insåg att arbetet skulle bli mycket omfattande och ta lång tid valde vi fokusera på de hämtställen som våra chaufförer ansåg som tyngst och farligast, en Värstinglista skapades sedan utifrån dessa. Listan utgörs idag av hämtställen där man finner slangdragningar över 35 meter eller där andra försvårande och farliga omständigheter råder. Givetvis arbetar vi löpande med fastigheter som inte är med på värstinglistan även om fokus ligger på dessa. I och med kartläggningen av fastigheter kan upphandlaren presentera ett transparant underlag till entreprenören vid kommande upphandlingar som denne också är skyldig enligt lag att göra(lou). I DAG UTFÖR personal från STT samt arbetsmiljötekniker från SRV fastighetinventeringar där man besöker fastigheter och kontrollerar förutsättningarna för slamtömning. Efter besöket dokumenteras informationen och ett brev skickas ut till fastighetsägaren där man informerar om ev. arbetsmiljöproblem och möjliga åtgärder som kan vidtas samt vad det kostar fastighetsägaren om man inte vidtar egna åtgärder. Genom detta arbete uppnås ofta en direkt kommunikation med fastighetsägaren som ofta leder till lösningar på problemen. FÖRUTOM ATT MAN på detta sätt kan arbeta med arbetsmiljöproblemen på befintliga slamanläggningar så utför även STT kontroller på uppdrag av SMOHF när det gäller placering av nya slamanläggningar. I den stora inventering som görs på enskilda avlopp i dag på Södertörn måste en stor del bytas ut mot miljövänligare alternativ. Innan man ger tillstånd för de nya anläggningarna måste alltid en ansökan kompletteras av ett s.k. yttrande från slamentreprenör. Detta gör att SMOHF i dag inte beviljar nya anläggningar som inte uppfyller arbetsmiljökraven. För att kunna finansiera allt detta arbete har SRV från och med 2014 infört en taxa för slangdragning där man höjt kostnaden för slangdragning avsevärt. Denna taxa har också haft stor effekt då många fastighetsägare i dag vill åtgärda problemen och slippa betala för dyr slangdragning. FÖRUTOM ATT FASTIGHETSÄGAREN själv kan vidta förbättringsåtgärder är givetvis entreprenören skyldigt att göra sitt yttersta, på Södertörn har därför STT börjat tömma vissa fastigheter från sjösidan med båt där man tidigare tömt från land med mycket lång slangdragning och man har även tagit fram ett mindre slamtömningsfordon för att kunna använda vid problematiska hämtställen. Arbetsmiljön har blivit avsevärt mycket bättre för våra chaufförer och blir bättre för var dag som går säger Tommy Wallberg, arbetet kostar mycket tid och pengar men vi har idag ett redskap för att kunna påverka vår arbetsmiljö som verkligen fungerar. På egen hand skulle detta aldrig vara möjligt. TEXT: TOMMY WALLBERG SVENSK TANKTRANSPORT När vintermörkret faller är det hög tid att tänka på ljuset. För att se bättre och synas tydligare i trafiken. Trux X-Light pryder fronten på din bil och har plats för fyra extraljus. Trux flexibla taksystem ger dig nästan obegränsade möjligheter att montera extraljus, varningsljus, arbetsbelysning och andra tillbehör. TILLVERKADE I ALUMINIUM FÖR LÅG VIKT UNIK DESIGN MED AIRFLOW-PROFIL FÄRDIGLACKERAT FRÅN FABRIK TRUX AB Är du involverad i transport av farligt gods? Då kanske du omfattas av detta utbildningskrav. Alla som på något sätt är inblandade i en transport av farligt gods skall genomgå ADR 1.3-utbildning anpassad efter personens arbetsuppgifter. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg (begränsad mängd/värdeberäknad mängd). Andra exempel på arbetsområden som berörs av denna föreskrift är: - Transportledare - Budbilsförare - Avsändare av farligt gods - Truckförare - Terminal-/lagerarbetare - Inköpare Norrkämsta industriområde Ljusdal Tel Utbildningen komponeras utifrån den kravspecifikation som du anger vid kursstarten. Medlemspris 995 kr per deltagare exkl moms. 1.3-utbildning via E-learning Vi erbjuder sk 1.3-ADR-utbildning via e-learning. Du går igenom utbildningen i datorn när det passar dig. Varje modul avslutas med kontrollfrågor. Efter godkänt slutprov skriver du ut ditt intyg själv. För mer info: ADR-Gruppen Vid anmälan: Kontakta SÅ Utbildning

18 Lars Adaktusson Kristdemokratisk Europaparlamentariker, suppleant i transportutskottet Gemensamma lösningar krävs SOM NYVALD SUPPLEANT i Europaparlamentets transportutskott är det med stort intresse jag tar mig an transportfrågorna. Transporter är intimt förknippat med tillväxt och handel och en nyckelkomponent för att uppfylla tre av de fyra friheterna inom EU:s inre marknad: fri rörlighet för personer, tjänster och varor. Friheter som ett exportberoende land som Sverige inte kan vara utan. Ett av de bästa sätten att stimulera tillväxt är att ta bort fler av de hinder som alla försvårar transporter och handel. Därför vill jag arbeta för att EU ska fokusera sin transportpolitik på att minimera dessa hinder mellan medlemsstaterna oavsett om dessa är av teknisk, administrativ eller reglerande karaktär. Det yttersta målet är därför att skapa ett gemensamt avreglerat europeiskt transportområde: ett mål som kan vara till stor gagn för alla de fantastiska transportföretag vi har i Sverige. I SVERIGE FINNS ca transportrelaterade företag, som tillsammans sysselsätter ca personer. Europeiska transportsektorn sysselsätter mer än 11 miljoner människor. Om man inkluderar tillverkning av transportrelaterad utrustning såsom fordon står den för åtta procent av sysselsättningen i EU: 18 miljoner arbetstillfällen. Därför är det är glädjande att EU-finansieringen av transportinfrastrukturen för mer än tredubblats jämfört med föregående budgetperiod. Jag vill generellt sett inte se mer pengar till EU, men då transporterna är en gemensam utmaning i Europa, kräver detta gemensamma lösningar. Ett bra exempel på hur EU skall prioritera. Ett bra exempel på rätt agenda i Bryssel Transportsektorn är betydelsefull. Den producerar nästan fem procent av EU: s BNP. Det finns för många hinder som tulllar, skatter, flaskhalsar, byråkrati och olikheter vad gäller standarder, särskilt i transportbranschen, som är i vägen för en stimulerande tillväxt. VI TAR PULSEN PÅ SVENSK ÅKERINÄRING Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen. På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och uppdaterade värden för varje kvartal. Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur de uppfattar läget i branschen. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella trender. Läs mer på akeri.se/akeribarometern Vi är stolta över att kunna erbjuda: Försäkringspaketet som hjälper dig snabbt tillbaka på vägen. I samarbete med Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig! Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag? Ring redan idag.

19 POSTTIDNING B Transportproffs Sveriges Åkeriföretag Öst Transportgatan ÖREBRO Välkommen till våra butiker! Lysande erbjudande från Rejmes Lastvagnar! ARBETSLAMPA Denna extremt prisvärda LED arbetslampa har 16 st 3-wattsdioder, och ger totalt hela 3680 teoretiska Lumen. 399:- ex moms RHML P VISION X XMITTER är en av de mest effektiva LED ramperna på marknaden med de absolut senaste 5W dioderna som ger ett kraftfullt ljus. Fungerar perfekt som extraljus till de flesta lastbilar. 40 passande för montering i solskyddet. Ljusstryrka lumen :- ex moms RIDXIL-PX FJÄRRSTRÅLKASTARE med High Boost-reflektor, positionsljus och klart glas. 499:- ex moms 1F Extrapriser gäller t.o.m och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden Örebro Bettorpsgatan 4-6, Askersund Duvnäsvägen 2, Lindesberg Bergslagsvägen, Nyköping Åkerbärsvägen 22, Katrineholm Starrvägen 9, Linköping Åsbjörnsgatan 2, Norrköping Maskingatan 5, Tranås Bredkärrsgatan 1, Motala Granhultsgatan 2,

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och gavelliftar. I ett beslut från mars skärper AMV föreskrifterna. SIDAN 4-5 Startskottet har gått för BAT. Den 28 oktober höll region Halland och Syd

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Satsning på kvalitet ÅKERISYDNYTT. Medlemsträffar med SÅ Syd. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt

Satsning på kvalitet ÅKERISYDNYTT. Medlemsträffar med SÅ Syd. Certifiering ledde till ökad lönsamhet för Närkefrakt Medlemsträffar i Syd SÅ Syd arrangerade medlemsträffar med intressant agenda. SIDAN 19 Transportsäkerhetskonferens 2014 Vill transportköpare verkligen betala för kvalitet? Läs mer i reportaget på sidorna

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13:

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13: 1 (5) 28.10-31.10 2014 Heavy Vehicle Transport Technology Symposia : Internationella trender samt reflektioner efter symposiet International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) är ett globalt nätverk

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Det blir fler och fler liftar som används inom arbetslivet och privatlivet. Tempot på arbetsplatserna har ökat markant de senaste åren.

Det blir fler och fler liftar som används inom arbetslivet och privatlivet. Tempot på arbetsplatserna har ökat markant de senaste åren. Hyrex vårmöte 150527 Liftutbildningsrådet Jan Åström berättade kortfattat om Liftutbildningsrådet. Det blir fler och fler liftar som används inom arbetslivet och privatlivet. Tempot på arbetsplatserna

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON

LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON LÄNGRE OCH TYNGRE FORDON Ulric Långberg Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag 1 FRAMTIDEN GÄLLER OSS ALLA! Jag är glad att hålet inte är på vår sida 1 Inrikes godstransporter efter varukategori fördelade

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMSTEG MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE KRAV PÅ DOKUMENTATION TIO Viktiga delsegrar SANKTIONSAVGIFT: 40 000 KR KLAMPNING Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen

Planera arbetet. Inventera lastning och lossningsställen Åkerier Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på. Planera arbetet

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet

NORRÅKAR'N. Vi har spanat in polisens arbete. Satsning på kvalitet en ljus idé. Årkrönika 2014 vi summerar året. Certifiering gav ökad lönsamhet Fair Transport Vi listar alla företag i region Norr som har tagit ställning till Fair Transport. SIDAN 4 Regionfinal skoltävling yrkesförare En av TYA:s fem regionfinaler i skoltävling för yrkesförare

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-04-25 N2013/2150/TE Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer