Leder organisation som lever som den lär. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den lär Med medlemmar basar Camilla Littorin över Sveriges största organisation för de minsta företagen. Hon har många förslag på hur Sverige ska bli ett bättre företagarland. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Ljusare tider 18 Pionjär som jubilerar I 50 år har Inger Berg varit medlem hos SRF. Hon har sett förändringar komma och sällan varit rädd att prova nya saker. 20 En bra kundkommunikation 21 Äntligen aktivitet i Sydöstra kretsen 23 Redovisningsexpert på plats Claes är redovisningsexpert och ska hjälpa såväl medlemmarna som organisationen med kluriga redovisningsfrågor. Ge råd som gör skillnad 24 Man kan säga att jag tar vid där redovisningskonsultens uppdrag normalt slutar och strategiska diskussioner med kunderna är min vardag säger Claudia Häggström, affärskonsult och auktoriserad genom SRF. 29 Från revisor till årets lärare 31 Resning En sista chans att få rätt 32 Skatteverkets planerade kontroller och insatser En utlandskurs ger mer 36 Leder organisation som lever som den lär 26 SRF försäkringar branschens bästa val! Redaktionen har ordet... Våren är starkt på frammarsch och vi går mot ljusare tider, som Fredrik Dahlberg skriver i sin ledare. I dubbel bemärkelse. Aldrig har väl yrkesrollen redovisningskonsult exponerats så mycket som nu. Bland landets ekonomistudenter märks också en högre vetskap och ett större intresse för yrket än tidigare. Profilen i detta nummer är Camilla Littorin, en karismatisk kvinna med många bra idéer. En riktig förebild när det gäller entreprenörskap, företagande och genomförandekraft. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Att det är jubileum i år har väl ingen gått miste om. SRF firar 75 år och vi har passat på att träffa en av de medlemmar som varit med allra längst, Inger Berg från Borås. Inger firar för övrigt ett eget jubileum 50 år som medlem i SRF, inte dåligt. Redaktionen önskar trevlig läsning.

4 Varsågod. Fram till den 15 april bjuder vi helt kostnadsfritt på nya Norstedts Skatteinformation Plus. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Ljusare tider Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Vår bransch, tillsammans med årstiden, går mot ljusare tider. Detta märker vi på det positiva gensvar som SRF får för vår yrkesroll hos myndigheter, banker och viktiga intressenter. De har nu börjat sätta sig in i vilken plattform som Reko och den auktoriserade redovisningskonsulten skapar på marknaden. Denna plattform blir sedan via bokslutsrapporten ett naturligt sätt att kvittera hög kvalitet i redovisning och rapportering. Därigenom är den oro som fanns hos banker och finansinstitut inför avskaffandet av revisionsplikten helt på väg bort. Vårt grannland Norge är nu på väg att besluta om att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Något som den absoluta majoriteten av länder inom EU redan gjort. Gränserna i Norge är högre än våra och uppgår till 5 miljoner Nok i omsättning, 20 miljoner Nok i balansomslutning och 10 anställda. Systematiken i förändringen är helt i linje med vad som hände i Sverige och precis som här vänds fokuset mot producenterna av den finansiella rapporteringen. I Norge har man sedan länge haft en statligt reglerad auktorisation och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Men man har hittills inte arbetat med en bokslutsrapport för att kvittera redovisningens kvalitet till uppdragsgivaren och därmed till marknaden. Detta är nu nästa steg i Norge. I slutet av februari träffade företrädare för SRF vår norska systerorganisation NARF, för att utbyta positiva erfarenheter av att kvittera kvaliteten i redovisningen redan vid upprättandet. SRF samarbetar sedan länge med våra norska och finska systerorganisationer i NAF (Nordic Accountants Federation). Det är därför naturligt att detta samarbete utvidgas till en diskussion om en nordisk standard för de över auktoriserade redovisningskonsulter som är verksamma i dessa tre länder. Inom SRF går utvecklingen stadigt framåt och vi hälsar från den 7 mars Claes Eriksson välkommen till vår kompetenspanel. Claes kommer närmast från en anställning på Bokföringsnämnden och som redovisningsexpert hos SRF kommer han att bidra till vår profilering och medlemsservice. Bokföringsnämnden kommer under våren att låna in Claes på deltid för att hjälpa till med att slutföra K3-projektet. Under våren fortsätter vi inom SRF att fortlöpande träffa många intressenter på marknaden, synas i debatten och därmed skapa ännu bättre förutsättningar och renommé för de auktoriserade redovisningskonsulterna. Nu börjar också boksluts- och deklarationssäsongen på allvar och jag vet att ni har kalendern fulltecknad till slutet av juni. Vi har ett mycket stimulerande och omväxlande jobb men den nackdelen att våren blir för fulltecknad. SRF har tillsammans med Far regelbundna träffar med Skatteverket där vi diskuterar lösningar för att underlätta vårt gemensamma arbete med företagens taxeringar. I början av mitt arbetsliv arbetade jag på Skatteverket och då hade vi en hel korridor med säsongsanställda som knappade deklarationer. Idag är den skaran betydligt mindre eftersom vi redovisningskonsulter utför mycket av den registreringen på företagssidan. I ljuset av det så ser Skatteverket givetvis redovisningskonsulten som en mycket viktig aktör. Här har SRF en bra dialog för att hitta möjligheter till förbättringar i vårt samarbete med Skatteverket. Senast för några veckor sedan vid en träff i Nyköping där redovisningskonsulter fick komma med synpunkter på förbättringar. Jag hoppas verkligen att arbetet skall flyta på bra för er under våren och att ni även har möjlighet att ta till vara på de ljusare tiderna. Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Högsta förvaltningsdomstolen heter sedan årsskiftet den högsta instans som avgör mål och lämnar vägledande avgöranden i bland annat skattemål. Det gamla namnet Regeringsrätten gick i graven vid samma tidpunkt. Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att ur mängden mål som överklagas få fram och avgöra prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Ändring av felaktiga domar De flesta mål som avgörs är numera mycket välmotiverade och klara. Ibland blir det dock inte alltid som man tänkt sig. Förklaringarna till att ett rättsområde under många år blir oklart kan vara många. Fel rättsfall blir avgjorda som i stället för att klargöra leder till nya frågor. Konsekvenser och åtgärder Under senare år är det särskilt hanteringen av begreppet avyttring i samband med att fysiska personer gjort förluster på satsat kapital i eget bolag som lämnat en del övrigt att önska. Det har gällt riskkapital i form av inlånade medel, villkorade aktieägartillskott och omvandlingar av sådan. Huvudfrågan har gällt om avdragsrätt överhuvudtaget föreligger och när i tiden avdrag för förlusten i så fall ska yrkas. Var ansvaret ligger för att oredan fick bestå, och delvis fortfarande består, under drygt tio års tid kan diskuteras. Ett stort ansvar har Skatteverket som drog igång det hela i slutet på 1990-talet genom att ändra sin syn på hur hanteringen av förlust på inlånade medel i fåmansföretag skulle behandlas. Men även Regeringsrätten tog upp rättsfall, som när man nu tittar i backspegeln, gav mer frågetecken än utropstecken (RÅ 2002 ref 105 och 107). Man kan slutligen fråga var lagstiftaren höll hus. Hade det inte varit på sin plats att genom lagstiftning klargöra rättsläget när det gäller avdrag för insatt och förlorat riskkapital? Ett sådant initiativ hade kunnat komma från till exempel Skatteverket när man såg oredan i rättsläget. Klargöra oklarheter Rättsfall som är oklara är naturligtvis någonting som vi får leva med. Det är inte domstolens uppgift att klarlägga hela rättsområden. Det ankommer på lagstiftaren. Men om domstolen dömer fel och kommer på andra tankar i ett senare fall har det visat sig svårt att få domstolen att ändra rättsläget genom att ta upp ett nytt mål som plenimål. I stället tycks det som att domstolen hellre väljer att avgöra ett nytt rättsfall där man förringar och minskar räckvidden av det tidigare domslutet utan att säga att det var feldömt. Nu senast exemplifierad i Högsta förvaltningsdomstolens (Regeringsrättens) dom i december förra året om förhållandet mellan ett äldre skatteavtal och konsekvensen av en senare införd svensk lagstiftning. Något som diskuterats flitigt sedan samma domstol avgjorde RÅ 2008 ref 64. Tekniken med att lägga tillbaka ett rättsläge med en ny dom, som begränsar den tidigare avgjorda domens räckvidd och värde, är inte oproblematisk. Den gamla domen kommer ofta att ligga kvar som ett onödigt osäkerhetsmoment när man ska bedöma transaktioner enligt det nya rättsläget. För egen del har jag förgäves försökt hitta en förklaring till varför regeringsrätten i RÅ 83 1:42 kom fram till att återbetalning av ett aktieägartillskott skulle utdelningsbeskattas. Trots att senare rättsfall minskat rättsfallets värde står det där fortfarande som ett prejudikatsmål. Samma och likartad verksamhet Ett annat område där rättsutvecklingen drivit iväg, är vad som menas med begreppet samma och likartad verksamhet i de så kalllade 3:12-reglerna. Här kan man säga att högsta instans olika avgöranden under årens lopp har lett fram till ett eldorado för skatterådgivare. Om till exempel en bageriverksamhet bedrivs i en egen fastighet i ett AB X och denna fastighet överlåts till ett Nyab till underpris (som hyr tillbaka fastigheten) så vet vi att aktierna i Nyab (som bedriver fastighetsförvaltning) anses som samma och likartad verksamhet som bageriverksamheten. Konsekvenserna är att aktierna i Nyab är 3:12-aktier. Om samma fastighet däremot förvärvats från extern säljare in i Nyab och hyrs ut (marknadsmässigt) till bagerirörelsen i AB X är det nog min uppfattning att aktierna normalt inte blir 3:12 aktier (inte samma och likartad verksamhet). Det avgörande för bedömningen tycks vara hur förvärvet gått till. Begreppet samma och likartad verksamhet har genom ett antal avgöranden förra året RÅ 2010 ref 11 (beskattning av de så kallade trädabolagen) gjort bilden ännu mer komplex. Utgången i målen kanske inte var oväntad eftersom det i grunden i många fall handlade om skatteplanering. Men konsekvensen har blivit att många generationsskiften inte kan genomföras på avsett sett utan avsevärda skattekostnader. Omfattningen av begreppet samma och likartad verksamhet drabbar nämligen också aktierna i bolag där föräldrarna avvecklat verksamheten genom överlåtelse till barnens bolag som i sin tur fortsätter verksamheten. De kommer inte ur 3:12-reglerna så länge som barnen fortsätter med verksamheten. Kanske dags för lagstiftaren att bringa ordning i oredan! text: bertil båvall 6 Redovisningskonsulten nr

7 En fjärran kursupplevelse tillsammans med SRF Ekonomiutbildning! Årets resmål Cypern Sambandet redovisning och beskattning, 30 september-7 oktober 2011 Almuñecar Redovisning III, oktober 2011 Jord- och skogsbruksveckan, 9-16 september 2011 London Högre redovisningskurs, 30 oktober-3 november 2011 Högre skattekurs, 2-6 november 2011 Teneriffa SRF:s Nyhetsvecka, 6-13 november 2011 Mexico Ledarskap i praktiken, november 2011

8 I korthet Studenter ska lockas För fjärde året i rad fanns SRF med på Ekonomikum, Uppsala universitets kontaktdagar. Syftet med deltagande är att informera om yrket Auktoriserad Redovisningskonsult och dela ut material om vad SRF står för. Det har skett en förändring de senaste två åren, säger Olle Larsson som varit med vid samtliga tillfällen. Studenterna är mer medvetna om vad en redovisningskonsult är och allt fler säger att det är deras yrkesval efter studenten. De första åren vi var här skulle alla bli revisorer. Auktorisationen har lyft yrket och lagändringen om avskaffad revisionsplikt har hjälpt till att öka kännedomen. Vi har delat ut informationsbroschyrer och pratat med en massa studenter, fortsätter Olle Larsson. I höstas sponsrade vi dessutom en ny utbildning, Finansiering och Redovisning, med material så vi hoppas att yrkeskåren kan se fram mot många nya medlemmar. Ingvar Kamprads 10 bästa råd Ingvar Kamprad är en av världens rikaste män. Ändå resonerar han som en småföretagare. I sin bok från 1976, En möbelhandlares testamente, beskriver Ingvar Kamprad den omtalade Ikeaandan som i mycket sammanfattar hans tänkande: Den sanna Ikeaandan bygger på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att vara. Här är de tio råden: 1 Håll kostnaderna nere 2 Ligg rätt i tiden 3 Våga gå din egen väg 4 Våga göra misstag 5 Utveckla och finslipa ditt koncept 6 Se varje problem eller motgång som en möjlighet 7 Var självkritisk 8 Var ett föredöme för medarbetarna 9 Skaffa dig ett bollplank 10 Vårda dina personliga kontakter Källa: Veckans Affärer Våga diskutera din lön Med sina sex år som vd för banken SEB är Annika Falkengren en av börsens mest rutinerade chefer. Hon har inte bara lyckats bryta mark på hemmaplan. Även i Tyskland är hon föregångare, efter att hon valts in som första kvinnliga ledamot på arbetsgivarsidan i Volkswagens styrelse. Sök dig till jobb som är i affären och till något som du själv tycker är riktigt roligt och som ger dig energi, säger hon. Ta ett steg i taget, det fungerar sällan att hela tiden karriärplanera och tänka på nästa steg. Se också till att du har en chef som är bra för dig; om inte så sök dig bort till en annan chef. Precis lika viktigt som att du trivs på ditt jobb, lika viktigt är det att du värnar om att du har en lön i enlighet med marknadspraxis. Det är inte alltid lätt, men våga diskutera din lön! En klassisk fälla är att kvinnor går ner i arbetstid, men ändå gör hela jobbet, fortsätter Annika Falkengren. Jag tror inte att det finns något universalrecept som passar alla men vill du göra karriär måste du också göra några val som passar dig. Tänk på att det inte går att göra allting på en gång. Se därför till att du har det jämställt hemma, bland annat handlar ju det om att hitta rätt man och att se till att du har support och hjälp runt omkring dig. Källa: di.se Världens mest övervärderade bomarknad Tidskriften The Economist gör varje kvartal en granskning av världens huspriser. Undersökningen visar på en kraftig övervärdering av de svenska huspriserna. Idag kostar ett hus 39,5 procent för mycket. En förbättring från föregående kvartal med två procentenheter (41,5). Men trots överpriser är svenska husmarknaden inte värst i klassen. Australien toppar listan där huspriserna, enligt The Economist, är övervärderade med 56,4 procent. På andra plats kommer Hong Kong med sina 53,7 procent. Frankrike kvalar in på en bronsplats med överpriser på 48 procent. Men det finns också bostadsmarknader som är undervärderade enligt undersökningen. Bland annat i Japan där priserna ligger cirka 35 procent under det beräknade värdet. Tyskland likaså. Här är huspriserna runt 12 procent billigare än de borde vara. Prisernas rimlighet avgörs av vad det skulle kosta att hyra en bostad jämfört med att köpa i samma område. Källa: Affärsvärlden Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå Den pågående globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för svenskt näringsliv. Konkurrensen från låglöneländer och utlokalisering av arbetsintensiv produktion innebär att Sverige i än högre utsträckning tvingas söka sina komparativa fördelar inom mer kunskapsintensiv produktion handkraft ersätts med hjärnkraft. Hur Sverige klarar den utmaningen framöver beror till stor del på hur pass väl utbildningsväsendet förmår tillgodose de allt högre kraven på kvalitet och djup i utbildningens innehåll. Tyvärr verkar dock utvecklingen i Sverige gå i motsatt riktning. Enligt OECD:s PISA-studier, som har till syfte att jämföra kunskapsnivån inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap bland ungdomar i medlemsländerna, har Sverige fallit på bred front under hela 2000-talet. Utvecklingen är ytterst bekymmersam. Den sjunkande kunskapsnivån bland ungdomar riskerar att följa med uppåt i åldrarna och därmed försämra svensk konkurrenskraft med fallande sysselsättning och lägre levnadsstandard som följd. Källa: Entreprenörskapsforum 8 Redovisningskonsulten nr

9 Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Bergwall Bokföringstjänst AB Annons_Softone.indd Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

10 Webbenkäten så här tycker ni Under december fanns en enkät utlagd på SRF:s webbsida med frågor som syftade till vår senaste reklamkampanj. Så många som 800 personer har svarat på enkäten och delat med sig av sina synpunkter. Resultatet är både ris och ros och många av synpunkterna är värdefulla i SRF:s fortsatta arbete. Text: Tina Sjöström Under vintern har SRF satsat på en reklamkampanj i storstäderna där det huvudsakliga syftet har varit att öka vetskapen om SRF:s arbete hos institutioner som till exempel bankledningar, departement, organisationer och förbund. Ett syfte var även att öka medvetandet bland företag i storstadsregionerna om den avskaffade revisionsplikten. Budskapet har varit att det för de flesta småföretag räcker att anlita en redovisningskonsult. Kampanjen har fått både ris och ros av er medlemmar. Några tycker att den är något av det bästa SRF gjort medan andra menar att den är olyckligt formulerad. Bakgrundsfakta Bland de som svarat är könsfördelningen i stort sett jämn. Två tredjedelar är i åldern år och cirka hälften är verksamma i en stad som inte är någon av landets tre storstäder. 66 procent är byråägare och hälften av de svarande är verksamma på byråer med 1-4 anställda. Av de som uppmärksammat reklamen svarar nästan hälften att de fått information från SRF. En stor del har också sett annonser i tidningar. Mer än hälften tycker att kampanjen bidrar till att stärka yrkesrollen medan en tredjedel inte alls har någon uppfattning i frågan. Av de svarande som har kunder som omfattas av den nya lagen om avskaffad revisionsplikt svarar nästan hälften att de kommer att rekommendera flertalet av sina kunder att avsäga sig sin revisor. En fråga löd: Hur upplever du informationsmaterialet som SRF tillhandahåller på webbsidan för att du själv ska kunna informera banker och kunder om revisionspliktens avskaffande? På den SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. frågan svarade över hälften att den var bra eller mycket bra. 35 procent av de svarande hade ingen uppfattning alls i frågan och det indikerar att de kanske inte tagit del av informationsmaterialet. Bra att yrket lyfts fram I fritextkommentarerna finns det som sagt synpunkter om kampanjen. Kul att SRF sticker ut hakan mot revision, det hjälper oss att stå upp mot revisorerna. Äntligen en kompetent och modern kampanj från SRF. Fortsätt så här, jag känner att jag har nytta av medlemskapet. Flera tycker att SRF äntligen fått till en modern och kompetent kampanj medan andra vill se något ännu tuffare, att SRF vågar sticka ut hakan ännu mer. Det mest positiva med kampanjen är att yrkesrollen redovisningskonsult lyfts fram. Det finns även kommentarer om att kursdeltagare och kunder lägger märke till och känner igen SRF:s logotype i större utsträckning än förut. Bättre att profilera auktorisation Av de svarande som inte gillade reklamkampanjer är det ett flertal som tycker att man tydligare borde lyft fram Auktoriserad Redovisningskonsult och profilerat den som ett kvalitetssäkrat alternativ, istället för att uppmana till att välja bort bolagets revisor. Många anser att det är ett större problem för yrkeskåren att det finns ett antal oseriösa redovisningskonsulter. Några menar att kampanjen tolkas så att revisorn entydigt ska väljas bort och att den tolkningen inte stärker redovisningskonsulternas roll. Enstaka svaranden har kunder som reagerat negativt på kampanjen. Några efterfrågar att man borde använda TV mer som reklammedia. Deltagande i till exempel debattprogram kan ge stora möjligheter att lyfta fram åsikter utan att det uppfattas som reklam. SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. Era synpunkter är viktiga och vi tar till oss av både ris och ros. En organisation är ingenting utan en bra dialog med sina medlemmar! Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

11 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 2-11 Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation Sverige sluter nytt skatteavtal med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz kommer att följa i ett nästa steg. Det här är ett viktigt första steg som ökar Sveriges möjligheter till kontroll av pengar på schweiziska bankkonton, säger finansminister Anders Borg. Skatteverket får nu möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser med mera. Andra viktiga ändringar i skatteavtalet är utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz. Sverige får även utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier med mera hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige. Regeringen har prioriterat att säkerställa utbyte av information i skatteärenden med så många länder som möjligt. Sedan 2007 har över 30 avtal ingåtts, bland annat med länder som Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey och Österrike. Detta arbete fortsätter. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen. Skatteinkomsterna på de frivilliga rättelser som kommit in till Skatteverket hittills är i storleksordningen miljoner kronor. En stor andel av dessa rättelser rör tillgångar i Schweiz. Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser K3-projektet Nyföretagandet fortsätter att växa De övergripande remissynpunkterna på förslaget till allmänt råd och vägledning om upprättande av årsredovisning (K3) diskuterades på plenum den 2 februari 2011 och beslut fattades om inriktning på det fortsatta arbetet enligt nedan. Avvikelser från årsredovisningslagen: Strider en regel mot ÅRL och direktivet ska regeln ändras. Strider en regel mot ÅRL men inte direktivet ska BFN hemställa om lagändring. Är en regel en tolkning av ÅRL ska regeln analyseras ytterligare i respektive kapitel. Vägledningens struktur: Arbetsgruppen ska arbeta vidare med en struktur i vilken vägledningen ska kompletteras med lagtextrutor. Kommentartext ska finnas i direkt anslutning till den lagtext eller den regel den avser. I början av berörda kapitel ska det tydligt framgå att det finns särregler för juridisk person. Mindre företag som tillämpar K3: Mindre företag ska ha samma värderingsregler och lämna samma tilläggsupplysningar som större företag med de undantag som anges i ÅRL för mindre företag. Regler som rör tilläggsupplysningar ska analyseras ytterligare i respektive kapitel. Kopplingen till IFRS för SME: K3 är ett självständigt regelverk. IFRS för SME är, vid sidan av ÅRL, en väsentlig utgångspunkt för K3. Avsteg ska göras från IFRS för SME om det bedöms motiverat. Ikraftträdande: Arbetet ska bedrivas med inriktning att K3 ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2012 och tidigare tillämpning ska vara tillåten. Ett allmänt råd ska tas fram som behandlar byte mellan K-regelverken. Källa: Bokföringsnämnden Under februari månad registrerade Bolagsverket 40,1 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades nya företag i februari, jämfört med i februari förra året. Liksom tidigare drar det kraftigt ökande antalet aktiebolag upp totalsiffran. I februari ökade antalet aktiebolag med hela 106,8 procent. Sannolikt är ökningen en effekt av förändringar som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att revision blivit frivillig i mindre bolag. Sedan årsskiftet har nya företag startats i de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Det registrerades fler aktiebolag i februari i år än det gjordes i de tre andra vanligaste bolagsformerna under månaden, mot Många fler ärenden Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Vi har fortfarande längre handläggningstider än normalt för nyregistrering och ändringar i företag, men vi är nu på god väg ner mot normala handläggningstider. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna Efter en dom i EU-domstolen sänktes förra året momssatsen för delar av tryckeriernas försäljning från 25 procent till 6 procent. Många tryckeriföretag har sedan dess ansökt om omprövning för att få tillbaka moms från Skatteverket för år 2004 och senare. Omprövningarna innebär i sin tur att tryckeriernas kunder måste ändra sina avdrag för ingående moms lika mycket. När tryckerierna ansöker om omprövning framkommer det vilka kunder de har sålt till. I Skatteverkets utredning av ärendena ingår att även kontrollera kundernas ingående moms, säger Susanne Malmborg verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Sammanlagt har flera hundra tryckeriföretag ansökt till Skatteverket om återbetalning av moms efter att reglerna ändrades förra året. För vissa företag kan det röra sig om tiotals eller hundratals miljoner kronor. Sammanlagt rör det sig om över en miljard kronor i återbetalningskrav. Skatteverkets kontroller visar att kunderna till de tryckerier som begär omprövning inte alltid är medvetna om att deras ingående moms också ska sänkas från 25 procent till 6 procent. Det är bra om de tryckeriföretag som överväger att ansöka om omprövning redan från början har en dialog med sina kunder eftersom deras ingående moms måste justeras ner med motsvarande belopp, säger Susanne Malmborg. EU-domen som kom i februari 2010 innebär att framställandet av tryckta produkter i vissa fall ska anses som omsättning av vara istället för omsättning av tjänst. I Sverige innebär det att en del av tryckeriföretagens försäljning ska beskattas med den lägre så kallade bokmomsen på 6 procent istället för den ordinarie momssatsen på 25 procent. Källa: Skatteverket 12 Redovisningskonsulten nr

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 maj 2015 Skriven av: Marzena Blomqvist Välkommen till Maroni Redovisningsbyrå

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult!

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Din guide till karriär i redovisningsbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRF Ekonomiutbildning Hur blir du auktoriserad? För att ansöka

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer