Leder organisation som lever som den lär. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den lär Med medlemmar basar Camilla Littorin över Sveriges största organisation för de minsta företagen. Hon har många förslag på hur Sverige ska bli ett bättre företagarland. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Ljusare tider 18 Pionjär som jubilerar I 50 år har Inger Berg varit medlem hos SRF. Hon har sett förändringar komma och sällan varit rädd att prova nya saker. 20 En bra kundkommunikation 21 Äntligen aktivitet i Sydöstra kretsen 23 Redovisningsexpert på plats Claes är redovisningsexpert och ska hjälpa såväl medlemmarna som organisationen med kluriga redovisningsfrågor. Ge råd som gör skillnad 24 Man kan säga att jag tar vid där redovisningskonsultens uppdrag normalt slutar och strategiska diskussioner med kunderna är min vardag säger Claudia Häggström, affärskonsult och auktoriserad genom SRF. 29 Från revisor till årets lärare 31 Resning En sista chans att få rätt 32 Skatteverkets planerade kontroller och insatser En utlandskurs ger mer 36 Leder organisation som lever som den lär 26 SRF försäkringar branschens bästa val! Redaktionen har ordet... Våren är starkt på frammarsch och vi går mot ljusare tider, som Fredrik Dahlberg skriver i sin ledare. I dubbel bemärkelse. Aldrig har väl yrkesrollen redovisningskonsult exponerats så mycket som nu. Bland landets ekonomistudenter märks också en högre vetskap och ett större intresse för yrket än tidigare. Profilen i detta nummer är Camilla Littorin, en karismatisk kvinna med många bra idéer. En riktig förebild när det gäller entreprenörskap, företagande och genomförandekraft. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Att det är jubileum i år har väl ingen gått miste om. SRF firar 75 år och vi har passat på att träffa en av de medlemmar som varit med allra längst, Inger Berg från Borås. Inger firar för övrigt ett eget jubileum 50 år som medlem i SRF, inte dåligt. Redaktionen önskar trevlig läsning.

4 Varsågod. Fram till den 15 april bjuder vi helt kostnadsfritt på nya Norstedts Skatteinformation Plus. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Ljusare tider Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Vår bransch, tillsammans med årstiden, går mot ljusare tider. Detta märker vi på det positiva gensvar som SRF får för vår yrkesroll hos myndigheter, banker och viktiga intressenter. De har nu börjat sätta sig in i vilken plattform som Reko och den auktoriserade redovisningskonsulten skapar på marknaden. Denna plattform blir sedan via bokslutsrapporten ett naturligt sätt att kvittera hög kvalitet i redovisning och rapportering. Därigenom är den oro som fanns hos banker och finansinstitut inför avskaffandet av revisionsplikten helt på väg bort. Vårt grannland Norge är nu på väg att besluta om att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Något som den absoluta majoriteten av länder inom EU redan gjort. Gränserna i Norge är högre än våra och uppgår till 5 miljoner Nok i omsättning, 20 miljoner Nok i balansomslutning och 10 anställda. Systematiken i förändringen är helt i linje med vad som hände i Sverige och precis som här vänds fokuset mot producenterna av den finansiella rapporteringen. I Norge har man sedan länge haft en statligt reglerad auktorisation och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Men man har hittills inte arbetat med en bokslutsrapport för att kvittera redovisningens kvalitet till uppdragsgivaren och därmed till marknaden. Detta är nu nästa steg i Norge. I slutet av februari träffade företrädare för SRF vår norska systerorganisation NARF, för att utbyta positiva erfarenheter av att kvittera kvaliteten i redovisningen redan vid upprättandet. SRF samarbetar sedan länge med våra norska och finska systerorganisationer i NAF (Nordic Accountants Federation). Det är därför naturligt att detta samarbete utvidgas till en diskussion om en nordisk standard för de över auktoriserade redovisningskonsulter som är verksamma i dessa tre länder. Inom SRF går utvecklingen stadigt framåt och vi hälsar från den 7 mars Claes Eriksson välkommen till vår kompetenspanel. Claes kommer närmast från en anställning på Bokföringsnämnden och som redovisningsexpert hos SRF kommer han att bidra till vår profilering och medlemsservice. Bokföringsnämnden kommer under våren att låna in Claes på deltid för att hjälpa till med att slutföra K3-projektet. Under våren fortsätter vi inom SRF att fortlöpande träffa många intressenter på marknaden, synas i debatten och därmed skapa ännu bättre förutsättningar och renommé för de auktoriserade redovisningskonsulterna. Nu börjar också boksluts- och deklarationssäsongen på allvar och jag vet att ni har kalendern fulltecknad till slutet av juni. Vi har ett mycket stimulerande och omväxlande jobb men den nackdelen att våren blir för fulltecknad. SRF har tillsammans med Far regelbundna träffar med Skatteverket där vi diskuterar lösningar för att underlätta vårt gemensamma arbete med företagens taxeringar. I början av mitt arbetsliv arbetade jag på Skatteverket och då hade vi en hel korridor med säsongsanställda som knappade deklarationer. Idag är den skaran betydligt mindre eftersom vi redovisningskonsulter utför mycket av den registreringen på företagssidan. I ljuset av det så ser Skatteverket givetvis redovisningskonsulten som en mycket viktig aktör. Här har SRF en bra dialog för att hitta möjligheter till förbättringar i vårt samarbete med Skatteverket. Senast för några veckor sedan vid en träff i Nyköping där redovisningskonsulter fick komma med synpunkter på förbättringar. Jag hoppas verkligen att arbetet skall flyta på bra för er under våren och att ni även har möjlighet att ta till vara på de ljusare tiderna. Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Högsta förvaltningsdomstolen heter sedan årsskiftet den högsta instans som avgör mål och lämnar vägledande avgöranden i bland annat skattemål. Det gamla namnet Regeringsrätten gick i graven vid samma tidpunkt. Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att ur mängden mål som överklagas få fram och avgöra prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Ändring av felaktiga domar De flesta mål som avgörs är numera mycket välmotiverade och klara. Ibland blir det dock inte alltid som man tänkt sig. Förklaringarna till att ett rättsområde under många år blir oklart kan vara många. Fel rättsfall blir avgjorda som i stället för att klargöra leder till nya frågor. Konsekvenser och åtgärder Under senare år är det särskilt hanteringen av begreppet avyttring i samband med att fysiska personer gjort förluster på satsat kapital i eget bolag som lämnat en del övrigt att önska. Det har gällt riskkapital i form av inlånade medel, villkorade aktieägartillskott och omvandlingar av sådan. Huvudfrågan har gällt om avdragsrätt överhuvudtaget föreligger och när i tiden avdrag för förlusten i så fall ska yrkas. Var ansvaret ligger för att oredan fick bestå, och delvis fortfarande består, under drygt tio års tid kan diskuteras. Ett stort ansvar har Skatteverket som drog igång det hela i slutet på 1990-talet genom att ändra sin syn på hur hanteringen av förlust på inlånade medel i fåmansföretag skulle behandlas. Men även Regeringsrätten tog upp rättsfall, som när man nu tittar i backspegeln, gav mer frågetecken än utropstecken (RÅ 2002 ref 105 och 107). Man kan slutligen fråga var lagstiftaren höll hus. Hade det inte varit på sin plats att genom lagstiftning klargöra rättsläget när det gäller avdrag för insatt och förlorat riskkapital? Ett sådant initiativ hade kunnat komma från till exempel Skatteverket när man såg oredan i rättsläget. Klargöra oklarheter Rättsfall som är oklara är naturligtvis någonting som vi får leva med. Det är inte domstolens uppgift att klarlägga hela rättsområden. Det ankommer på lagstiftaren. Men om domstolen dömer fel och kommer på andra tankar i ett senare fall har det visat sig svårt att få domstolen att ändra rättsläget genom att ta upp ett nytt mål som plenimål. I stället tycks det som att domstolen hellre väljer att avgöra ett nytt rättsfall där man förringar och minskar räckvidden av det tidigare domslutet utan att säga att det var feldömt. Nu senast exemplifierad i Högsta förvaltningsdomstolens (Regeringsrättens) dom i december förra året om förhållandet mellan ett äldre skatteavtal och konsekvensen av en senare införd svensk lagstiftning. Något som diskuterats flitigt sedan samma domstol avgjorde RÅ 2008 ref 64. Tekniken med att lägga tillbaka ett rättsläge med en ny dom, som begränsar den tidigare avgjorda domens räckvidd och värde, är inte oproblematisk. Den gamla domen kommer ofta att ligga kvar som ett onödigt osäkerhetsmoment när man ska bedöma transaktioner enligt det nya rättsläget. För egen del har jag förgäves försökt hitta en förklaring till varför regeringsrätten i RÅ 83 1:42 kom fram till att återbetalning av ett aktieägartillskott skulle utdelningsbeskattas. Trots att senare rättsfall minskat rättsfallets värde står det där fortfarande som ett prejudikatsmål. Samma och likartad verksamhet Ett annat område där rättsutvecklingen drivit iväg, är vad som menas med begreppet samma och likartad verksamhet i de så kalllade 3:12-reglerna. Här kan man säga att högsta instans olika avgöranden under årens lopp har lett fram till ett eldorado för skatterådgivare. Om till exempel en bageriverksamhet bedrivs i en egen fastighet i ett AB X och denna fastighet överlåts till ett Nyab till underpris (som hyr tillbaka fastigheten) så vet vi att aktierna i Nyab (som bedriver fastighetsförvaltning) anses som samma och likartad verksamhet som bageriverksamheten. Konsekvenserna är att aktierna i Nyab är 3:12-aktier. Om samma fastighet däremot förvärvats från extern säljare in i Nyab och hyrs ut (marknadsmässigt) till bagerirörelsen i AB X är det nog min uppfattning att aktierna normalt inte blir 3:12 aktier (inte samma och likartad verksamhet). Det avgörande för bedömningen tycks vara hur förvärvet gått till. Begreppet samma och likartad verksamhet har genom ett antal avgöranden förra året RÅ 2010 ref 11 (beskattning av de så kallade trädabolagen) gjort bilden ännu mer komplex. Utgången i målen kanske inte var oväntad eftersom det i grunden i många fall handlade om skatteplanering. Men konsekvensen har blivit att många generationsskiften inte kan genomföras på avsett sett utan avsevärda skattekostnader. Omfattningen av begreppet samma och likartad verksamhet drabbar nämligen också aktierna i bolag där föräldrarna avvecklat verksamheten genom överlåtelse till barnens bolag som i sin tur fortsätter verksamheten. De kommer inte ur 3:12-reglerna så länge som barnen fortsätter med verksamheten. Kanske dags för lagstiftaren att bringa ordning i oredan! text: bertil båvall 6 Redovisningskonsulten nr

7 En fjärran kursupplevelse tillsammans med SRF Ekonomiutbildning! Årets resmål Cypern Sambandet redovisning och beskattning, 30 september-7 oktober 2011 Almuñecar Redovisning III, oktober 2011 Jord- och skogsbruksveckan, 9-16 september 2011 London Högre redovisningskurs, 30 oktober-3 november 2011 Högre skattekurs, 2-6 november 2011 Teneriffa SRF:s Nyhetsvecka, 6-13 november 2011 Mexico Ledarskap i praktiken, november 2011

8 I korthet Studenter ska lockas För fjärde året i rad fanns SRF med på Ekonomikum, Uppsala universitets kontaktdagar. Syftet med deltagande är att informera om yrket Auktoriserad Redovisningskonsult och dela ut material om vad SRF står för. Det har skett en förändring de senaste två åren, säger Olle Larsson som varit med vid samtliga tillfällen. Studenterna är mer medvetna om vad en redovisningskonsult är och allt fler säger att det är deras yrkesval efter studenten. De första åren vi var här skulle alla bli revisorer. Auktorisationen har lyft yrket och lagändringen om avskaffad revisionsplikt har hjälpt till att öka kännedomen. Vi har delat ut informationsbroschyrer och pratat med en massa studenter, fortsätter Olle Larsson. I höstas sponsrade vi dessutom en ny utbildning, Finansiering och Redovisning, med material så vi hoppas att yrkeskåren kan se fram mot många nya medlemmar. Ingvar Kamprads 10 bästa råd Ingvar Kamprad är en av världens rikaste män. Ändå resonerar han som en småföretagare. I sin bok från 1976, En möbelhandlares testamente, beskriver Ingvar Kamprad den omtalade Ikeaandan som i mycket sammanfattar hans tänkande: Den sanna Ikeaandan bygger på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att vara. Här är de tio råden: 1 Håll kostnaderna nere 2 Ligg rätt i tiden 3 Våga gå din egen väg 4 Våga göra misstag 5 Utveckla och finslipa ditt koncept 6 Se varje problem eller motgång som en möjlighet 7 Var självkritisk 8 Var ett föredöme för medarbetarna 9 Skaffa dig ett bollplank 10 Vårda dina personliga kontakter Källa: Veckans Affärer Våga diskutera din lön Med sina sex år som vd för banken SEB är Annika Falkengren en av börsens mest rutinerade chefer. Hon har inte bara lyckats bryta mark på hemmaplan. Även i Tyskland är hon föregångare, efter att hon valts in som första kvinnliga ledamot på arbetsgivarsidan i Volkswagens styrelse. Sök dig till jobb som är i affären och till något som du själv tycker är riktigt roligt och som ger dig energi, säger hon. Ta ett steg i taget, det fungerar sällan att hela tiden karriärplanera och tänka på nästa steg. Se också till att du har en chef som är bra för dig; om inte så sök dig bort till en annan chef. Precis lika viktigt som att du trivs på ditt jobb, lika viktigt är det att du värnar om att du har en lön i enlighet med marknadspraxis. Det är inte alltid lätt, men våga diskutera din lön! En klassisk fälla är att kvinnor går ner i arbetstid, men ändå gör hela jobbet, fortsätter Annika Falkengren. Jag tror inte att det finns något universalrecept som passar alla men vill du göra karriär måste du också göra några val som passar dig. Tänk på att det inte går att göra allting på en gång. Se därför till att du har det jämställt hemma, bland annat handlar ju det om att hitta rätt man och att se till att du har support och hjälp runt omkring dig. Källa: di.se Världens mest övervärderade bomarknad Tidskriften The Economist gör varje kvartal en granskning av världens huspriser. Undersökningen visar på en kraftig övervärdering av de svenska huspriserna. Idag kostar ett hus 39,5 procent för mycket. En förbättring från föregående kvartal med två procentenheter (41,5). Men trots överpriser är svenska husmarknaden inte värst i klassen. Australien toppar listan där huspriserna, enligt The Economist, är övervärderade med 56,4 procent. På andra plats kommer Hong Kong med sina 53,7 procent. Frankrike kvalar in på en bronsplats med överpriser på 48 procent. Men det finns också bostadsmarknader som är undervärderade enligt undersökningen. Bland annat i Japan där priserna ligger cirka 35 procent under det beräknade värdet. Tyskland likaså. Här är huspriserna runt 12 procent billigare än de borde vara. Prisernas rimlighet avgörs av vad det skulle kosta att hyra en bostad jämfört med att köpa i samma område. Källa: Affärsvärlden Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå Den pågående globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för svenskt näringsliv. Konkurrensen från låglöneländer och utlokalisering av arbetsintensiv produktion innebär att Sverige i än högre utsträckning tvingas söka sina komparativa fördelar inom mer kunskapsintensiv produktion handkraft ersätts med hjärnkraft. Hur Sverige klarar den utmaningen framöver beror till stor del på hur pass väl utbildningsväsendet förmår tillgodose de allt högre kraven på kvalitet och djup i utbildningens innehåll. Tyvärr verkar dock utvecklingen i Sverige gå i motsatt riktning. Enligt OECD:s PISA-studier, som har till syfte att jämföra kunskapsnivån inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap bland ungdomar i medlemsländerna, har Sverige fallit på bred front under hela 2000-talet. Utvecklingen är ytterst bekymmersam. Den sjunkande kunskapsnivån bland ungdomar riskerar att följa med uppåt i åldrarna och därmed försämra svensk konkurrenskraft med fallande sysselsättning och lägre levnadsstandard som följd. Källa: Entreprenörskapsforum 8 Redovisningskonsulten nr

9 Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Bergwall Bokföringstjänst AB Annons_Softone.indd Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

10 Webbenkäten så här tycker ni Under december fanns en enkät utlagd på SRF:s webbsida med frågor som syftade till vår senaste reklamkampanj. Så många som 800 personer har svarat på enkäten och delat med sig av sina synpunkter. Resultatet är både ris och ros och många av synpunkterna är värdefulla i SRF:s fortsatta arbete. Text: Tina Sjöström Under vintern har SRF satsat på en reklamkampanj i storstäderna där det huvudsakliga syftet har varit att öka vetskapen om SRF:s arbete hos institutioner som till exempel bankledningar, departement, organisationer och förbund. Ett syfte var även att öka medvetandet bland företag i storstadsregionerna om den avskaffade revisionsplikten. Budskapet har varit att det för de flesta småföretag räcker att anlita en redovisningskonsult. Kampanjen har fått både ris och ros av er medlemmar. Några tycker att den är något av det bästa SRF gjort medan andra menar att den är olyckligt formulerad. Bakgrundsfakta Bland de som svarat är könsfördelningen i stort sett jämn. Två tredjedelar är i åldern år och cirka hälften är verksamma i en stad som inte är någon av landets tre storstäder. 66 procent är byråägare och hälften av de svarande är verksamma på byråer med 1-4 anställda. Av de som uppmärksammat reklamen svarar nästan hälften att de fått information från SRF. En stor del har också sett annonser i tidningar. Mer än hälften tycker att kampanjen bidrar till att stärka yrkesrollen medan en tredjedel inte alls har någon uppfattning i frågan. Av de svarande som har kunder som omfattas av den nya lagen om avskaffad revisionsplikt svarar nästan hälften att de kommer att rekommendera flertalet av sina kunder att avsäga sig sin revisor. En fråga löd: Hur upplever du informationsmaterialet som SRF tillhandahåller på webbsidan för att du själv ska kunna informera banker och kunder om revisionspliktens avskaffande? På den SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. frågan svarade över hälften att den var bra eller mycket bra. 35 procent av de svarande hade ingen uppfattning alls i frågan och det indikerar att de kanske inte tagit del av informationsmaterialet. Bra att yrket lyfts fram I fritextkommentarerna finns det som sagt synpunkter om kampanjen. Kul att SRF sticker ut hakan mot revision, det hjälper oss att stå upp mot revisorerna. Äntligen en kompetent och modern kampanj från SRF. Fortsätt så här, jag känner att jag har nytta av medlemskapet. Flera tycker att SRF äntligen fått till en modern och kompetent kampanj medan andra vill se något ännu tuffare, att SRF vågar sticka ut hakan ännu mer. Det mest positiva med kampanjen är att yrkesrollen redovisningskonsult lyfts fram. Det finns även kommentarer om att kursdeltagare och kunder lägger märke till och känner igen SRF:s logotype i större utsträckning än förut. Bättre att profilera auktorisation Av de svarande som inte gillade reklamkampanjer är det ett flertal som tycker att man tydligare borde lyft fram Auktoriserad Redovisningskonsult och profilerat den som ett kvalitetssäkrat alternativ, istället för att uppmana till att välja bort bolagets revisor. Många anser att det är ett större problem för yrkeskåren att det finns ett antal oseriösa redovisningskonsulter. Några menar att kampanjen tolkas så att revisorn entydigt ska väljas bort och att den tolkningen inte stärker redovisningskonsulternas roll. Enstaka svaranden har kunder som reagerat negativt på kampanjen. Några efterfrågar att man borde använda TV mer som reklammedia. Deltagande i till exempel debattprogram kan ge stora möjligheter att lyfta fram åsikter utan att det uppfattas som reklam. SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. Era synpunkter är viktiga och vi tar till oss av både ris och ros. En organisation är ingenting utan en bra dialog med sina medlemmar! Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

11 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 2-11 Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation Sverige sluter nytt skatteavtal med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz kommer att följa i ett nästa steg. Det här är ett viktigt första steg som ökar Sveriges möjligheter till kontroll av pengar på schweiziska bankkonton, säger finansminister Anders Borg. Skatteverket får nu möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser med mera. Andra viktiga ändringar i skatteavtalet är utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz. Sverige får även utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier med mera hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige. Regeringen har prioriterat att säkerställa utbyte av information i skatteärenden med så många länder som möjligt. Sedan 2007 har över 30 avtal ingåtts, bland annat med länder som Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey och Österrike. Detta arbete fortsätter. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen. Skatteinkomsterna på de frivilliga rättelser som kommit in till Skatteverket hittills är i storleksordningen miljoner kronor. En stor andel av dessa rättelser rör tillgångar i Schweiz. Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser K3-projektet Nyföretagandet fortsätter att växa De övergripande remissynpunkterna på förslaget till allmänt råd och vägledning om upprättande av årsredovisning (K3) diskuterades på plenum den 2 februari 2011 och beslut fattades om inriktning på det fortsatta arbetet enligt nedan. Avvikelser från årsredovisningslagen: Strider en regel mot ÅRL och direktivet ska regeln ändras. Strider en regel mot ÅRL men inte direktivet ska BFN hemställa om lagändring. Är en regel en tolkning av ÅRL ska regeln analyseras ytterligare i respektive kapitel. Vägledningens struktur: Arbetsgruppen ska arbeta vidare med en struktur i vilken vägledningen ska kompletteras med lagtextrutor. Kommentartext ska finnas i direkt anslutning till den lagtext eller den regel den avser. I början av berörda kapitel ska det tydligt framgå att det finns särregler för juridisk person. Mindre företag som tillämpar K3: Mindre företag ska ha samma värderingsregler och lämna samma tilläggsupplysningar som större företag med de undantag som anges i ÅRL för mindre företag. Regler som rör tilläggsupplysningar ska analyseras ytterligare i respektive kapitel. Kopplingen till IFRS för SME: K3 är ett självständigt regelverk. IFRS för SME är, vid sidan av ÅRL, en väsentlig utgångspunkt för K3. Avsteg ska göras från IFRS för SME om det bedöms motiverat. Ikraftträdande: Arbetet ska bedrivas med inriktning att K3 ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2012 och tidigare tillämpning ska vara tillåten. Ett allmänt råd ska tas fram som behandlar byte mellan K-regelverken. Källa: Bokföringsnämnden Under februari månad registrerade Bolagsverket 40,1 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades nya företag i februari, jämfört med i februari förra året. Liksom tidigare drar det kraftigt ökande antalet aktiebolag upp totalsiffran. I februari ökade antalet aktiebolag med hela 106,8 procent. Sannolikt är ökningen en effekt av förändringar som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att revision blivit frivillig i mindre bolag. Sedan årsskiftet har nya företag startats i de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Det registrerades fler aktiebolag i februari i år än det gjordes i de tre andra vanligaste bolagsformerna under månaden, mot Många fler ärenden Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Vi har fortfarande längre handläggningstider än normalt för nyregistrering och ändringar i företag, men vi är nu på god väg ner mot normala handläggningstider. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna Efter en dom i EU-domstolen sänktes förra året momssatsen för delar av tryckeriernas försäljning från 25 procent till 6 procent. Många tryckeriföretag har sedan dess ansökt om omprövning för att få tillbaka moms från Skatteverket för år 2004 och senare. Omprövningarna innebär i sin tur att tryckeriernas kunder måste ändra sina avdrag för ingående moms lika mycket. När tryckerierna ansöker om omprövning framkommer det vilka kunder de har sålt till. I Skatteverkets utredning av ärendena ingår att även kontrollera kundernas ingående moms, säger Susanne Malmborg verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Sammanlagt har flera hundra tryckeriföretag ansökt till Skatteverket om återbetalning av moms efter att reglerna ändrades förra året. För vissa företag kan det röra sig om tiotals eller hundratals miljoner kronor. Sammanlagt rör det sig om över en miljard kronor i återbetalningskrav. Skatteverkets kontroller visar att kunderna till de tryckerier som begär omprövning inte alltid är medvetna om att deras ingående moms också ska sänkas från 25 procent till 6 procent. Det är bra om de tryckeriföretag som överväger att ansöka om omprövning redan från början har en dialog med sina kunder eftersom deras ingående moms måste justeras ner med motsvarande belopp, säger Susanne Malmborg. EU-domen som kom i februari 2010 innebär att framställandet av tryckta produkter i vissa fall ska anses som omsättning av vara istället för omsättning av tjänst. I Sverige innebär det att en del av tryckeriföretagens försäljning ska beskattas med den lägre så kallade bokmomsen på 6 procent istället för den ordinarie momssatsen på 25 procent. Källa: Skatteverket 12 Redovisningskonsulten nr

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Personlig tränare i ekonomi

Personlig tränare i ekonomi Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer