Leder organisation som lever som den lär. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den lär Med medlemmar basar Camilla Littorin över Sveriges största organisation för de minsta företagen. Hon har många förslag på hur Sverige ska bli ett bättre företagarland. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Ljusare tider 18 Pionjär som jubilerar I 50 år har Inger Berg varit medlem hos SRF. Hon har sett förändringar komma och sällan varit rädd att prova nya saker. 20 En bra kundkommunikation 21 Äntligen aktivitet i Sydöstra kretsen 23 Redovisningsexpert på plats Claes är redovisningsexpert och ska hjälpa såväl medlemmarna som organisationen med kluriga redovisningsfrågor. Ge råd som gör skillnad 24 Man kan säga att jag tar vid där redovisningskonsultens uppdrag normalt slutar och strategiska diskussioner med kunderna är min vardag säger Claudia Häggström, affärskonsult och auktoriserad genom SRF. 29 Från revisor till årets lärare 31 Resning En sista chans att få rätt 32 Skatteverkets planerade kontroller och insatser En utlandskurs ger mer 36 Leder organisation som lever som den lär 26 SRF försäkringar branschens bästa val! Redaktionen har ordet... Våren är starkt på frammarsch och vi går mot ljusare tider, som Fredrik Dahlberg skriver i sin ledare. I dubbel bemärkelse. Aldrig har väl yrkesrollen redovisningskonsult exponerats så mycket som nu. Bland landets ekonomistudenter märks också en högre vetskap och ett större intresse för yrket än tidigare. Profilen i detta nummer är Camilla Littorin, en karismatisk kvinna med många bra idéer. En riktig förebild när det gäller entreprenörskap, företagande och genomförandekraft. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Att det är jubileum i år har väl ingen gått miste om. SRF firar 75 år och vi har passat på att träffa en av de medlemmar som varit med allra längst, Inger Berg från Borås. Inger firar för övrigt ett eget jubileum 50 år som medlem i SRF, inte dåligt. Redaktionen önskar trevlig läsning.

4 Varsågod. Fram till den 15 april bjuder vi helt kostnadsfritt på nya Norstedts Skatteinformation Plus. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Ljusare tider Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Vår bransch, tillsammans med årstiden, går mot ljusare tider. Detta märker vi på det positiva gensvar som SRF får för vår yrkesroll hos myndigheter, banker och viktiga intressenter. De har nu börjat sätta sig in i vilken plattform som Reko och den auktoriserade redovisningskonsulten skapar på marknaden. Denna plattform blir sedan via bokslutsrapporten ett naturligt sätt att kvittera hög kvalitet i redovisning och rapportering. Därigenom är den oro som fanns hos banker och finansinstitut inför avskaffandet av revisionsplikten helt på väg bort. Vårt grannland Norge är nu på väg att besluta om att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Något som den absoluta majoriteten av länder inom EU redan gjort. Gränserna i Norge är högre än våra och uppgår till 5 miljoner Nok i omsättning, 20 miljoner Nok i balansomslutning och 10 anställda. Systematiken i förändringen är helt i linje med vad som hände i Sverige och precis som här vänds fokuset mot producenterna av den finansiella rapporteringen. I Norge har man sedan länge haft en statligt reglerad auktorisation och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Men man har hittills inte arbetat med en bokslutsrapport för att kvittera redovisningens kvalitet till uppdragsgivaren och därmed till marknaden. Detta är nu nästa steg i Norge. I slutet av februari träffade företrädare för SRF vår norska systerorganisation NARF, för att utbyta positiva erfarenheter av att kvittera kvaliteten i redovisningen redan vid upprättandet. SRF samarbetar sedan länge med våra norska och finska systerorganisationer i NAF (Nordic Accountants Federation). Det är därför naturligt att detta samarbete utvidgas till en diskussion om en nordisk standard för de över auktoriserade redovisningskonsulter som är verksamma i dessa tre länder. Inom SRF går utvecklingen stadigt framåt och vi hälsar från den 7 mars Claes Eriksson välkommen till vår kompetenspanel. Claes kommer närmast från en anställning på Bokföringsnämnden och som redovisningsexpert hos SRF kommer han att bidra till vår profilering och medlemsservice. Bokföringsnämnden kommer under våren att låna in Claes på deltid för att hjälpa till med att slutföra K3-projektet. Under våren fortsätter vi inom SRF att fortlöpande träffa många intressenter på marknaden, synas i debatten och därmed skapa ännu bättre förutsättningar och renommé för de auktoriserade redovisningskonsulterna. Nu börjar också boksluts- och deklarationssäsongen på allvar och jag vet att ni har kalendern fulltecknad till slutet av juni. Vi har ett mycket stimulerande och omväxlande jobb men den nackdelen att våren blir för fulltecknad. SRF har tillsammans med Far regelbundna träffar med Skatteverket där vi diskuterar lösningar för att underlätta vårt gemensamma arbete med företagens taxeringar. I början av mitt arbetsliv arbetade jag på Skatteverket och då hade vi en hel korridor med säsongsanställda som knappade deklarationer. Idag är den skaran betydligt mindre eftersom vi redovisningskonsulter utför mycket av den registreringen på företagssidan. I ljuset av det så ser Skatteverket givetvis redovisningskonsulten som en mycket viktig aktör. Här har SRF en bra dialog för att hitta möjligheter till förbättringar i vårt samarbete med Skatteverket. Senast för några veckor sedan vid en träff i Nyköping där redovisningskonsulter fick komma med synpunkter på förbättringar. Jag hoppas verkligen att arbetet skall flyta på bra för er under våren och att ni även har möjlighet att ta till vara på de ljusare tiderna. Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Högsta förvaltningsdomstolen heter sedan årsskiftet den högsta instans som avgör mål och lämnar vägledande avgöranden i bland annat skattemål. Det gamla namnet Regeringsrätten gick i graven vid samma tidpunkt. Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att ur mängden mål som överklagas få fram och avgöra prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Ändring av felaktiga domar De flesta mål som avgörs är numera mycket välmotiverade och klara. Ibland blir det dock inte alltid som man tänkt sig. Förklaringarna till att ett rättsområde under många år blir oklart kan vara många. Fel rättsfall blir avgjorda som i stället för att klargöra leder till nya frågor. Konsekvenser och åtgärder Under senare år är det särskilt hanteringen av begreppet avyttring i samband med att fysiska personer gjort förluster på satsat kapital i eget bolag som lämnat en del övrigt att önska. Det har gällt riskkapital i form av inlånade medel, villkorade aktieägartillskott och omvandlingar av sådan. Huvudfrågan har gällt om avdragsrätt överhuvudtaget föreligger och när i tiden avdrag för förlusten i så fall ska yrkas. Var ansvaret ligger för att oredan fick bestå, och delvis fortfarande består, under drygt tio års tid kan diskuteras. Ett stort ansvar har Skatteverket som drog igång det hela i slutet på 1990-talet genom att ändra sin syn på hur hanteringen av förlust på inlånade medel i fåmansföretag skulle behandlas. Men även Regeringsrätten tog upp rättsfall, som när man nu tittar i backspegeln, gav mer frågetecken än utropstecken (RÅ 2002 ref 105 och 107). Man kan slutligen fråga var lagstiftaren höll hus. Hade det inte varit på sin plats att genom lagstiftning klargöra rättsläget när det gäller avdrag för insatt och förlorat riskkapital? Ett sådant initiativ hade kunnat komma från till exempel Skatteverket när man såg oredan i rättsläget. Klargöra oklarheter Rättsfall som är oklara är naturligtvis någonting som vi får leva med. Det är inte domstolens uppgift att klarlägga hela rättsområden. Det ankommer på lagstiftaren. Men om domstolen dömer fel och kommer på andra tankar i ett senare fall har det visat sig svårt att få domstolen att ändra rättsläget genom att ta upp ett nytt mål som plenimål. I stället tycks det som att domstolen hellre väljer att avgöra ett nytt rättsfall där man förringar och minskar räckvidden av det tidigare domslutet utan att säga att det var feldömt. Nu senast exemplifierad i Högsta förvaltningsdomstolens (Regeringsrättens) dom i december förra året om förhållandet mellan ett äldre skatteavtal och konsekvensen av en senare införd svensk lagstiftning. Något som diskuterats flitigt sedan samma domstol avgjorde RÅ 2008 ref 64. Tekniken med att lägga tillbaka ett rättsläge med en ny dom, som begränsar den tidigare avgjorda domens räckvidd och värde, är inte oproblematisk. Den gamla domen kommer ofta att ligga kvar som ett onödigt osäkerhetsmoment när man ska bedöma transaktioner enligt det nya rättsläget. För egen del har jag förgäves försökt hitta en förklaring till varför regeringsrätten i RÅ 83 1:42 kom fram till att återbetalning av ett aktieägartillskott skulle utdelningsbeskattas. Trots att senare rättsfall minskat rättsfallets värde står det där fortfarande som ett prejudikatsmål. Samma och likartad verksamhet Ett annat område där rättsutvecklingen drivit iväg, är vad som menas med begreppet samma och likartad verksamhet i de så kalllade 3:12-reglerna. Här kan man säga att högsta instans olika avgöranden under årens lopp har lett fram till ett eldorado för skatterådgivare. Om till exempel en bageriverksamhet bedrivs i en egen fastighet i ett AB X och denna fastighet överlåts till ett Nyab till underpris (som hyr tillbaka fastigheten) så vet vi att aktierna i Nyab (som bedriver fastighetsförvaltning) anses som samma och likartad verksamhet som bageriverksamheten. Konsekvenserna är att aktierna i Nyab är 3:12-aktier. Om samma fastighet däremot förvärvats från extern säljare in i Nyab och hyrs ut (marknadsmässigt) till bagerirörelsen i AB X är det nog min uppfattning att aktierna normalt inte blir 3:12 aktier (inte samma och likartad verksamhet). Det avgörande för bedömningen tycks vara hur förvärvet gått till. Begreppet samma och likartad verksamhet har genom ett antal avgöranden förra året RÅ 2010 ref 11 (beskattning av de så kallade trädabolagen) gjort bilden ännu mer komplex. Utgången i målen kanske inte var oväntad eftersom det i grunden i många fall handlade om skatteplanering. Men konsekvensen har blivit att många generationsskiften inte kan genomföras på avsett sett utan avsevärda skattekostnader. Omfattningen av begreppet samma och likartad verksamhet drabbar nämligen också aktierna i bolag där föräldrarna avvecklat verksamheten genom överlåtelse till barnens bolag som i sin tur fortsätter verksamheten. De kommer inte ur 3:12-reglerna så länge som barnen fortsätter med verksamheten. Kanske dags för lagstiftaren att bringa ordning i oredan! text: bertil båvall 6 Redovisningskonsulten nr

7 En fjärran kursupplevelse tillsammans med SRF Ekonomiutbildning! Årets resmål Cypern Sambandet redovisning och beskattning, 30 september-7 oktober 2011 Almuñecar Redovisning III, oktober 2011 Jord- och skogsbruksveckan, 9-16 september 2011 London Högre redovisningskurs, 30 oktober-3 november 2011 Högre skattekurs, 2-6 november 2011 Teneriffa SRF:s Nyhetsvecka, 6-13 november 2011 Mexico Ledarskap i praktiken, november 2011

8 I korthet Studenter ska lockas För fjärde året i rad fanns SRF med på Ekonomikum, Uppsala universitets kontaktdagar. Syftet med deltagande är att informera om yrket Auktoriserad Redovisningskonsult och dela ut material om vad SRF står för. Det har skett en förändring de senaste två åren, säger Olle Larsson som varit med vid samtliga tillfällen. Studenterna är mer medvetna om vad en redovisningskonsult är och allt fler säger att det är deras yrkesval efter studenten. De första åren vi var här skulle alla bli revisorer. Auktorisationen har lyft yrket och lagändringen om avskaffad revisionsplikt har hjälpt till att öka kännedomen. Vi har delat ut informationsbroschyrer och pratat med en massa studenter, fortsätter Olle Larsson. I höstas sponsrade vi dessutom en ny utbildning, Finansiering och Redovisning, med material så vi hoppas att yrkeskåren kan se fram mot många nya medlemmar. Ingvar Kamprads 10 bästa råd Ingvar Kamprad är en av världens rikaste män. Ändå resonerar han som en småföretagare. I sin bok från 1976, En möbelhandlares testamente, beskriver Ingvar Kamprad den omtalade Ikeaandan som i mycket sammanfattar hans tänkande: Den sanna Ikeaandan bygger på vår entusiasm, på vår ständiga vilja till förnyelse, på vår kostnadsmedvetenhet, på vår vilja att ta ansvar och hjälpa till, på vår ödmjukhet inför uppgiften och på enkelheten i vårt sätt att vara. Här är de tio råden: 1 Håll kostnaderna nere 2 Ligg rätt i tiden 3 Våga gå din egen väg 4 Våga göra misstag 5 Utveckla och finslipa ditt koncept 6 Se varje problem eller motgång som en möjlighet 7 Var självkritisk 8 Var ett föredöme för medarbetarna 9 Skaffa dig ett bollplank 10 Vårda dina personliga kontakter Källa: Veckans Affärer Våga diskutera din lön Med sina sex år som vd för banken SEB är Annika Falkengren en av börsens mest rutinerade chefer. Hon har inte bara lyckats bryta mark på hemmaplan. Även i Tyskland är hon föregångare, efter att hon valts in som första kvinnliga ledamot på arbetsgivarsidan i Volkswagens styrelse. Sök dig till jobb som är i affären och till något som du själv tycker är riktigt roligt och som ger dig energi, säger hon. Ta ett steg i taget, det fungerar sällan att hela tiden karriärplanera och tänka på nästa steg. Se också till att du har en chef som är bra för dig; om inte så sök dig bort till en annan chef. Precis lika viktigt som att du trivs på ditt jobb, lika viktigt är det att du värnar om att du har en lön i enlighet med marknadspraxis. Det är inte alltid lätt, men våga diskutera din lön! En klassisk fälla är att kvinnor går ner i arbetstid, men ändå gör hela jobbet, fortsätter Annika Falkengren. Jag tror inte att det finns något universalrecept som passar alla men vill du göra karriär måste du också göra några val som passar dig. Tänk på att det inte går att göra allting på en gång. Se därför till att du har det jämställt hemma, bland annat handlar ju det om att hitta rätt man och att se till att du har support och hjälp runt omkring dig. Källa: di.se Världens mest övervärderade bomarknad Tidskriften The Economist gör varje kvartal en granskning av världens huspriser. Undersökningen visar på en kraftig övervärdering av de svenska huspriserna. Idag kostar ett hus 39,5 procent för mycket. En förbättring från föregående kvartal med två procentenheter (41,5). Men trots överpriser är svenska husmarknaden inte värst i klassen. Australien toppar listan där huspriserna, enligt The Economist, är övervärderade med 56,4 procent. På andra plats kommer Hong Kong med sina 53,7 procent. Frankrike kvalar in på en bronsplats med överpriser på 48 procent. Men det finns också bostadsmarknader som är undervärderade enligt undersökningen. Bland annat i Japan där priserna ligger cirka 35 procent under det beräknade värdet. Tyskland likaså. Här är huspriserna runt 12 procent billigare än de borde vara. Prisernas rimlighet avgörs av vad det skulle kosta att hyra en bostad jämfört med att köpa i samma område. Källa: Affärsvärlden Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå Den pågående globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för svenskt näringsliv. Konkurrensen från låglöneländer och utlokalisering av arbetsintensiv produktion innebär att Sverige i än högre utsträckning tvingas söka sina komparativa fördelar inom mer kunskapsintensiv produktion handkraft ersätts med hjärnkraft. Hur Sverige klarar den utmaningen framöver beror till stor del på hur pass väl utbildningsväsendet förmår tillgodose de allt högre kraven på kvalitet och djup i utbildningens innehåll. Tyvärr verkar dock utvecklingen i Sverige gå i motsatt riktning. Enligt OECD:s PISA-studier, som har till syfte att jämföra kunskapsnivån inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap bland ungdomar i medlemsländerna, har Sverige fallit på bred front under hela 2000-talet. Utvecklingen är ytterst bekymmersam. Den sjunkande kunskapsnivån bland ungdomar riskerar att följa med uppåt i åldrarna och därmed försämra svensk konkurrenskraft med fallande sysselsättning och lägre levnadsstandard som följd. Källa: Entreprenörskapsforum 8 Redovisningskonsulten nr

9 Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Bergwall Bokföringstjänst AB Annons_Softone.indd Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

10 Webbenkäten så här tycker ni Under december fanns en enkät utlagd på SRF:s webbsida med frågor som syftade till vår senaste reklamkampanj. Så många som 800 personer har svarat på enkäten och delat med sig av sina synpunkter. Resultatet är både ris och ros och många av synpunkterna är värdefulla i SRF:s fortsatta arbete. Text: Tina Sjöström Under vintern har SRF satsat på en reklamkampanj i storstäderna där det huvudsakliga syftet har varit att öka vetskapen om SRF:s arbete hos institutioner som till exempel bankledningar, departement, organisationer och förbund. Ett syfte var även att öka medvetandet bland företag i storstadsregionerna om den avskaffade revisionsplikten. Budskapet har varit att det för de flesta småföretag räcker att anlita en redovisningskonsult. Kampanjen har fått både ris och ros av er medlemmar. Några tycker att den är något av det bästa SRF gjort medan andra menar att den är olyckligt formulerad. Bakgrundsfakta Bland de som svarat är könsfördelningen i stort sett jämn. Två tredjedelar är i åldern år och cirka hälften är verksamma i en stad som inte är någon av landets tre storstäder. 66 procent är byråägare och hälften av de svarande är verksamma på byråer med 1-4 anställda. Av de som uppmärksammat reklamen svarar nästan hälften att de fått information från SRF. En stor del har också sett annonser i tidningar. Mer än hälften tycker att kampanjen bidrar till att stärka yrkesrollen medan en tredjedel inte alls har någon uppfattning i frågan. Av de svarande som har kunder som omfattas av den nya lagen om avskaffad revisionsplikt svarar nästan hälften att de kommer att rekommendera flertalet av sina kunder att avsäga sig sin revisor. En fråga löd: Hur upplever du informationsmaterialet som SRF tillhandahåller på webbsidan för att du själv ska kunna informera banker och kunder om revisionspliktens avskaffande? På den SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. frågan svarade över hälften att den var bra eller mycket bra. 35 procent av de svarande hade ingen uppfattning alls i frågan och det indikerar att de kanske inte tagit del av informationsmaterialet. Bra att yrket lyfts fram I fritextkommentarerna finns det som sagt synpunkter om kampanjen. Kul att SRF sticker ut hakan mot revision, det hjälper oss att stå upp mot revisorerna. Äntligen en kompetent och modern kampanj från SRF. Fortsätt så här, jag känner att jag har nytta av medlemskapet. Flera tycker att SRF äntligen fått till en modern och kompetent kampanj medan andra vill se något ännu tuffare, att SRF vågar sticka ut hakan ännu mer. Det mest positiva med kampanjen är att yrkesrollen redovisningskonsult lyfts fram. Det finns även kommentarer om att kursdeltagare och kunder lägger märke till och känner igen SRF:s logotype i större utsträckning än förut. Bättre att profilera auktorisation Av de svarande som inte gillade reklamkampanjer är det ett flertal som tycker att man tydligare borde lyft fram Auktoriserad Redovisningskonsult och profilerat den som ett kvalitetssäkrat alternativ, istället för att uppmana till att välja bort bolagets revisor. Många anser att det är ett större problem för yrkeskåren att det finns ett antal oseriösa redovisningskonsulter. Några menar att kampanjen tolkas så att revisorn entydigt ska väljas bort och att den tolkningen inte stärker redovisningskonsulternas roll. Enstaka svaranden har kunder som reagerat negativt på kampanjen. Några efterfrågar att man borde använda TV mer som reklammedia. Deltagande i till exempel debattprogram kan ge stora möjligheter att lyfta fram åsikter utan att det uppfattas som reklam. SRF kommer nu att analysera svaren i enkäten för att göra arbetet med att lyfta fram Auktoriserad Redovisningskonsult ännu bättre. Era synpunkter är viktiga och vi tar till oss av både ris och ros. En organisation är ingenting utan en bra dialog med sina medlemmar! Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

11 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 2-11 Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation Sverige sluter nytt skatteavtal med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz kommer att följa i ett nästa steg. Det här är ett viktigt första steg som ökar Sveriges möjligheter till kontroll av pengar på schweiziska bankkonton, säger finansminister Anders Borg. Skatteverket får nu möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser med mera. Andra viktiga ändringar i skatteavtalet är utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz. Sverige får även utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier med mera hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige. Regeringen har prioriterat att säkerställa utbyte av information i skatteärenden med så många länder som möjligt. Sedan 2007 har över 30 avtal ingåtts, bland annat med länder som Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey och Österrike. Detta arbete fortsätter. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen. Skatteinkomsterna på de frivilliga rättelser som kommit in till Skatteverket hittills är i storleksordningen miljoner kronor. En stor andel av dessa rättelser rör tillgångar i Schweiz. Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser K3-projektet Nyföretagandet fortsätter att växa De övergripande remissynpunkterna på förslaget till allmänt råd och vägledning om upprättande av årsredovisning (K3) diskuterades på plenum den 2 februari 2011 och beslut fattades om inriktning på det fortsatta arbetet enligt nedan. Avvikelser från årsredovisningslagen: Strider en regel mot ÅRL och direktivet ska regeln ändras. Strider en regel mot ÅRL men inte direktivet ska BFN hemställa om lagändring. Är en regel en tolkning av ÅRL ska regeln analyseras ytterligare i respektive kapitel. Vägledningens struktur: Arbetsgruppen ska arbeta vidare med en struktur i vilken vägledningen ska kompletteras med lagtextrutor. Kommentartext ska finnas i direkt anslutning till den lagtext eller den regel den avser. I början av berörda kapitel ska det tydligt framgå att det finns särregler för juridisk person. Mindre företag som tillämpar K3: Mindre företag ska ha samma värderingsregler och lämna samma tilläggsupplysningar som större företag med de undantag som anges i ÅRL för mindre företag. Regler som rör tilläggsupplysningar ska analyseras ytterligare i respektive kapitel. Kopplingen till IFRS för SME: K3 är ett självständigt regelverk. IFRS för SME är, vid sidan av ÅRL, en väsentlig utgångspunkt för K3. Avsteg ska göras från IFRS för SME om det bedöms motiverat. Ikraftträdande: Arbetet ska bedrivas med inriktning att K3 ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2012 och tidigare tillämpning ska vara tillåten. Ett allmänt råd ska tas fram som behandlar byte mellan K-regelverken. Källa: Bokföringsnämnden Under februari månad registrerade Bolagsverket 40,1 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades nya företag i februari, jämfört med i februari förra året. Liksom tidigare drar det kraftigt ökande antalet aktiebolag upp totalsiffran. I februari ökade antalet aktiebolag med hela 106,8 procent. Sannolikt är ökningen en effekt av förändringar som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att revision blivit frivillig i mindre bolag. Sedan årsskiftet har nya företag startats i de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Det registrerades fler aktiebolag i februari i år än det gjordes i de tre andra vanligaste bolagsformerna under månaden, mot Många fler ärenden Sedan slutet av 2010 har Bolagsverket fått in fler ärenden än vanligt med nystartade företag. Vi har fortfarande längre handläggningstider än normalt för nyregistrering och ändringar i företag, men vi är nu på god väg ner mot normala handläggningstider. Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna Efter en dom i EU-domstolen sänktes förra året momssatsen för delar av tryckeriernas försäljning från 25 procent till 6 procent. Många tryckeriföretag har sedan dess ansökt om omprövning för att få tillbaka moms från Skatteverket för år 2004 och senare. Omprövningarna innebär i sin tur att tryckeriernas kunder måste ändra sina avdrag för ingående moms lika mycket. När tryckerierna ansöker om omprövning framkommer det vilka kunder de har sålt till. I Skatteverkets utredning av ärendena ingår att även kontrollera kundernas ingående moms, säger Susanne Malmborg verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Sammanlagt har flera hundra tryckeriföretag ansökt till Skatteverket om återbetalning av moms efter att reglerna ändrades förra året. För vissa företag kan det röra sig om tiotals eller hundratals miljoner kronor. Sammanlagt rör det sig om över en miljard kronor i återbetalningskrav. Skatteverkets kontroller visar att kunderna till de tryckerier som begär omprövning inte alltid är medvetna om att deras ingående moms också ska sänkas från 25 procent till 6 procent. Det är bra om de tryckeriföretag som överväger att ansöka om omprövning redan från början har en dialog med sina kunder eftersom deras ingående moms måste justeras ner med motsvarande belopp, säger Susanne Malmborg. EU-domen som kom i februari 2010 innebär att framställandet av tryckta produkter i vissa fall ska anses som omsättning av vara istället för omsättning av tjänst. I Sverige innebär det att en del av tryckeriföretagens försäljning ska beskattas med den lägre så kallade bokmomsen på 6 procent istället för den ordinarie momssatsen på 25 procent. Källa: Skatteverket 12 Redovisningskonsulten nr

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer