AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ Rocka fett, EIO!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken på EIO:s årsmöte om de vedermödor han utstått för att komma dit där han är i dag. Åsa Kjellberg Kahn intervjuades av lokala medier i Skövde. Punkaren Putte Svensson (bilden ovan) höll årsmötespubliken i extas när han berättade om sina vedermödor för att komma dit där han är i dag. Gränsen mellan kriminalitet och kreativitet är hårfin för en entreprenör, menade han. Han poängterade också att det är tre saker som är viktigt för en bra entreprenör: Magkänsla, Rocka fett och Skapa Cred. Kanske något att tänka på även i de fortsatta avtalsförhandlingarna med Svenska Elektrikerförbundet. Årsmötet hade i år också ett inslag av demonstrationer och skanderande. Elektrikerförbundet hade ett hundratal medlemmar på plats utanför Billingehus i Skövde för att passa på att säga sitt om pressade byggtider. Läs mer på sid 4 5 Elektrikerstrejken 18 maj 2004 Arbetsmiljön är inte till salu Med anledning av den allt mer upptrappade elektrikerkonflikten gör Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med övriga arbetsgivarförbund inom byggsektorn en förhandlingsframställan till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, SEKO och Svenska Målareförbundet avseende eventuella behov av att ändra eller komplettera arbetsmiljöavtalen. Vi vill få till stånd överenskommelser med våra motparter som innehåller gemensamma grundförutsättningar och som bygger på samverkan och gemensamt ansvarstagande, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier. Arbetsfreden inget värd för Byggnads Det är mycket förvånande att Byggnads nu beslutat om att sympatisera med Elektrikerförbundet i deras strejk. Byggnads är ju ett av de LO-förbund som haft uppe frågan om andra arbetsmiljöskrivningar i sina avtalsförhandlingar, och sedan avfört ärendet från dagordningen, säger Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef och fortsätter: Så sent som den 2 april skrev Byggnads avtal med Sveriges Byggindustrier, men den arbetsfreden tycks inte vara mycket värd för Byggnads. Läs mer om elektrikerstrejken på sidorna 2, 3, 4, 5 och 7 SMÅLAND VANN I Yrkes-SM Läs mer på sid 6

2 INLEDAREN 2 Varför går det inte att förhandla med Elektrikerförbundet? I min värld är en förhandling att två eller fler parter lugnt sätter sig ner och försöker hitta lösningar på varandras frågeställningar. Det är ett givande och tagande. När detta skrivs den 18 maj har Svenska Elektrikerförbundet dragit igång sin tredje stridsåtgärd mot ett antal arbetsplatser och EIO-företag. Är verkligen konflikt det bästa sättet för Elektrikerförbundet att värna om medlemmarnas intressen? Eller beror denna taktik på att man anser att man är mindre bra på att förhandla och att man därför inte kan förhandla med arbetsgivarna utan att ha konfliktvapnet som påtryckningsmedel? Konsekvenserna av Elektrikerförbundets stridsåtgärder som drogs igång den 10, 13 och 18 maj visar att något är galet någonstans... Elektrikerförbundets syfte med konflikten är att få till stånd att Arbetsmiljölagen skrivs in i kollektivavtalet. På så sätt kan en dubbelreglering av arbetsmiljöfrågorna ske. EIO:s arbetsgivare säger ett kraftfullt nej till att skriva in lagar i kollektivavtalet (se sidorna 4 5). Liknande förslag om avtalsreglering har drivits av Byggnads och Målareförbundet som nu varslat om stödåtgärder för Elektrikerförbundet men senare har man lagt ner frågan. I den avtalspolitiska rapporten Kollektivavtal för Framtiden, som Elektrikerförbundet publicerade hösten 2002, kan man läsa att Elektrikerförbundet ser strejker och andra stridsåtgärder som ett helt naturligt inslag på arbetsmarknaden. Så detta den elfte konflikten på lika många år kommer sannolikt att följas av åtskilliga fler. Dystra framtidsutsikter. Peter Olofsson EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Lena Nordlund, , Peter Olofsson, , Redaktionsråd: Lars G Andersson, , Ulf Pettersson, , Tord Martinsen, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius New Media, Tryck: Norrmalmstryckeriet Adressändringar: Åsa Anderberg, , EIO och medlemsföretag vann tvist om uppsägning Arbetsdomstolen har nyligen avgjort ett mål (AD 2004 nr 39) mellan å ena sidan Svenska Elektrikerförbundet och å andra sidan EIO och Elbolaget Bergqvist & Co. Företaget sade upp ett antal montörer pga arbetsbrist. Företaget behöll dock en arbetstagare som hade kortare anställningstid än en av de uppsagda. Den arbetstagare som företaget valde att behålla, trots dennes kortare anställningstid, arbetade inte endast som montör utan fungerade även som avdelningschef vilket innebar att han även utförde vissa tjänstemannauppgifter, såsom exempelvis viss marknadsföring, kalkylering och offertgivning. Enligt företagets mening var den arbetstagaren man behöll en nyckelperson med särskilda kvalifikationer och den uppsagde hade inte tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till det arbetet. BROTT MOT TURORDNINGS- REGLERNA? SEF menade dock att detta var ett brott mot turordningsreglerna. Enligt SEF så var det ingen större skillnad på arbetsuppgifter mellan de två. Även om den som fick behålla jobbet skulle ha utfört vissa tjänstemannauppgifter, så menade SEF att detta inte skulle beaktas i turordningssammanhang, eftersom turordningslistor upprättas efter avtalsområden med en lista för montörer och en för tjänstemän. Till sist hävdade SEF att även om tjänstemannauppgifterna skulle beaktas, hade den uppsagde tillräckliga kvalifikationer även för de arbetsuppgifterna, om han fick lite kompletterade utbildning. SEF STÄMDE EIO OCH FÖRETAGET SEF stämde därför EIO och företaget inför Arbetsdomstolen och hävdade att uppsägningen skulle ha skett helt enligt turordningslistan. Arbetsdomstolen konstaterade först att företaget genom vittnesmål och skriftlig bevisning i form av organisationsplan och befattningsbeskrivning visat att den arbetstagare som fick behålla jobbet hade utfört tjänstemannauppgifter vid sidan av montörsjobbet. Därefter sade Arbetsdomstolen att när man avgör om någon har tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till ett annat arbete ska beakta alla arbetsuppgifter som ingår i det arbetet. Detta oavsett om vissa arbetsuppgifter hör till ett annat kollektivavtalsområde. Slutligen konstaterade Arbetsdomstolen att den uppsagde inte hade tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till det arbete som även innehöll vissa tjänstemannauppgifter. Arbetsdomstolen avslog således SEF:s talan och förpliktade SEF att betala EIO:s och Elbolagets rättegångskostnader. Kommentar: Vid uppsägningar pga arbetsbrist ska uppsägningar enligt lagen om anställningsskydd i normalfallet göras efter anställningstid. Den som har kortast anställningstid får lämna företaget först. Om den med längre anställningstid måste omplaceras till ett annat arbete, krävs det dock att den arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att klara av det jobbet som omplaceringen ska ske till. Det krävs dock inte att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya arbetsuppgifter från början utan endast att han har möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem. SEF hävdar ofta i förhandlingar rörande uppsägningar att alla elektriker klarar alla elektrikerarbeten. I det här målet fann dock Arbetsdomstolen det visat att den uppsagde saknade tillräckliga kvalifikationer för de tjänstemannauppgifter som ingick i det aktuella arbetet och att den uppsagde inte heller inom rimlig tid skulle ha kunnat lära sig dem. Ulf Nordström, Foto: Timmy Carlsson EIO-AKTUELLT nr

3 AVTAL 2004 Åsa Kjellberg Kahn, , Förbered dig för nya ROT-avdraget! Det nya ROT-avdraget infördes 15 april 2004 och gäller till och med 30:e juni ROT-avdraget gäller för ägare till småhus (t ex villa eller sommarstuga), bostadsrätter och hyreshus. Skattereduktion kan medges för underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader. Skralt medlarbud SEF strejkar Utökade varsel Byggfacken sympatiserar BI gör förhandlingsframställan KONFLIKTLÄGET TISDAGEN DEN 18 MAJ. Medlarna lämnade på söndagskvällen den 9 maj ett slutbud till EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). EIO:s styrelse svarade nej till medlarnas bud. Det huvudsakliga skälet till EIO:s nej var att förslaget innebar en dubbelreglering av arbetsmiljöfrågorna. Idag finns en tvingande arbetsmiljölag som alla arbetsgivare ska följa och där Arbetsmiljöverket har tillsynen över lagen. Slutbudet från medlarna innebar att SEF skulle få rätt att driva rättstvister i arbetsmiljöfrågor och i slutänden kräva skadestånd i domstol vid sidan om Arbetsmiljöverkets sanktioner. Dessutom innebar förslaget en väldigt hög kostnad för ett ettårsavtal. Slutbudet tog inte heller någon hänsyn till de frågor EIO drivit. De stridsåtgärder som sedan den 10 maj är i kraft är SEF:s arbetsnedläggelse och blockad mot 34 namngivna arbetsplatser, samt blockad mot allt övertidsarbete på EIO-företag. Den 13 maj utvidgade SEF konflikten genom att varslet mot NEA i Örebro och Lindesberg utlöstes. Den 14 maj trädde EIO:s spegellockout i kraft. Det innebär bland annat att de montörer som strejkar på grund av SEF:s varsel riktat mot de 34 arbetsplatserna även är lockoutade samt att övertidsarbete för SEF:s medlemmar även är blockerad från EIO:s sida. Den 18 maj utvidgade SEF konflikten ytterligare genom att varslet mot NEA-koncernen och Skanska Electro trädde i kraft. Från samma datum trädde även EIO:s spegellockout av SEF:s stridsåtgärder mot NEA och Skanska Electro i kraft. SEF varslade den 11 maj om utvidgade stridsåtgärder till den 24 maj. SEF:s stridsåtgärder omfattar total arbetsnedläggelse från SEF:s medlemmar som arbetar på installationsavtalets område på de arbetsplatser där Skanska finns fr.o.m. de datum som angetts i varslet. Varslet gäller arbetsplatser där EIO-företag utför arbeten direkt åt Skanska som beställare/generalentreprenör samt arbeten där Skanska finns på plats för att utföra arbeten eller skulle ha funnits på plats för att utföra arbeten. Arbetsuppgifterna har också förklarats i blockad vilket innebär en uppmaning från SEF att ingen annan ska ta över arbetsuppgifterna. För det fall Skanska påbörjar arbete på någon annan arbetsplats exempelvis den 25 maj kan elarbeten då utföras på dessa arbetsplatser fram till den 1 juni men från det datumet omfattas även dessa av konflikten. På samma sätt fortsätter varslet att verka den 7 juni respektive den 14 juni. Med anledning av Elektrikerförbundets senaste varsel beslutade EIO att lockouta de medlemmar i Elektrikerförbundet som omfattas av arbetsnedläggelse. De varslade motåtgärderna träder i kraft den 26 maj. Den 18 maj varslade Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Målareförbundet om sympatiåtgärder till Elektrikerförbundets aktioner. Med anledning av den allt mer upptrappade elektrikerkonflikten har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med övriga arbetsgivareförbund inom byggsektorn gjort en förhandlingsframställan till Byggnads, Elektrikerförbundet, SEKO och Målarna avseende eventuella behov av att ändra eller komplettera arbetsmiljöavtalen. För en mer utförlig bild av elektrikerkonflikten, se Se även Sveriges Byggindustriers hemsida, De exakta beloppsgränserna för det nya ROT-avdraget är ännu inte fastställda men 1996 års regler kan ge en vägledning. Då var skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden och max kronor för bostadsrätter och kronor för småhus. Reglerna gällde per taxeringsenhet och det krävdes en arbetskostnad på minst kronor innan man kunde ansöka om skattereduktion. Detta innebar att arbetskostnaden måste uppgå till minst kronor för bostadsrätter och minst kronor för småhus för att man skulle få maximal skattereduktion höjdes beloppen så under kan det bli tal om ett större belopp. För att ROT-avdrag ska kunna beviljas gäller följande: Man ska anlita en hantverkare med F-skattesedel Man ska begära att arbete och materiel specificeras separat på fakturan Spara alla fakturor. Första tillfället att lämna in ansökan om skattereduktion blir troligen i början av Skattereduktionen kommer på slutskattebeskedet Beslutet tas formellt i riksdagen i juni 2004 men ska gälla på arbeten som gjorts från 15 april. Reglerna är ännu inte helt klara men så snart alla detaljer är färdiga kommer de att finnas på och även på Johan Lysholm , Det nya rotavdraget infördes 15 april i år. Beloppsgränserna är inte fastställda ännu men beslut tas i riksdagen i juni. Exempel, ombyggnad av en elanläggning i ett radhus Fakturerat totalbelopp inkl moms kr Varav materiel (kabel, VP-rör m m) kr Underlag för skattereduktion, dvs arbetskostnad kr Skattereduktion 30 % (konsumenten tjänar) kr Totalkostnad efter ROT-avdrag (skattereduktion) kr EIO-AKTUELLT nr

4 EIO:s årsmöte rsmöte: Ett ovillkorligt nej till att skriva in lagar i kollektivavtalet Vid EIO:s årsmöte i Billingehus i Skövde den 14 maj sa de samlade elarbetsgivarna ett kraftfullt nej till att föra in lagar i kollektivavtalet. Detta gäller i allra högsta grad Svenska Elektrikerförbundets krav om att skriva in delar av arbetsmiljölagen i kollektivavtalet, konstaterade Gösta Allthin, ordförande i EIO. Foto: Hans Clausen Elektrikerförbundet inledde i april en strejk ivrigt påhejade av LO för att få in en reglering av arbetsmiljölagen i kollektivavtalet. En kamp för dubbla regelsystem, med andra ord. Det är en skrämmande framtidsutsikt med dubbel reglering av en arbetsmiljöfråga, menade Gösta Allthin. Vi har ju en tvingande arbetsmiljölag och det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn och har olika åtgärder och sanktioner till sitt förfogande. EIO:s årsmöte konstaterade också enhälligt att det var helt riktigt av EIO:s styrelse att avvisa medlarnas bud, som elektrikerarbetsgivarna betraktar som en direkt karbonkopia av Elektrikerförbundets krav. Några dagar före årsmötet hade Elektrikerförbundet begärt sympatiåtgärder från Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Målareförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet. AVFÖRD FRÅGA Gösta Allthin kommenterade: Det vore förvånande om de skulle ge sitt stöd till Elektrikerförbundet, eftersom Målarna och Byggnads har haft frågan uppe i sina avtalsförhandlingar och avfört frågan. 4 Gösta Allthin, EIO:s ordförande, och Hans Enström, EIO:s vd, kunde se fram emot ett givande årsmöte i Billingehus i Skövde. På grund av Elektrikerförbundets strejk kom EIO:s årsmöte den 14 maj att bli ett bra forum för EIO:s medlemsföretagare att dryfta de skilda ståndpunkter som råder mellan Elektrikerförbundet och EIO. Men även om elektrikerstrejken var på allas läppar så fanns det också annat att resonera om. Tranås Eltjänsts Gösta Allthin, som gör sitt nionde år som EIO:s ordförande, inledde i sitt välkomsttal med att konstatera att EIO gick stärkt ur strejken Min förhoppning är att vi kommer ut med huvudet högt också ur den pågående strejken. Men han poängterade också värdet av fred på arbetsmarknaden. Jag ser förstås hellre att parterna till exempel diskuterade åtgärder för att komma ur den vikande konjunkturen och därav en vikande efterfrågan på elinstallatörernas tjänster. Detta är mer konstruktivt än att strejka. PUNKAREN PUTTE CHOCKADE PUBLIKEN De omkring 130 deltagarna chockerades något när sedan punkaren Putte Svensson intog scenen till tonerna av en av punkrockgruppen Sex Pistols mest kända låtar, Anarchy in the UK. Sångaren Johnny Rottens stämma spydde ut: I am an antichrist, I am an anarchist/i don t know what I want, but I know how to get it. Detta har aldrig hörts på ett årsmöte tidigare. Känner ni igen låten? frågade punkaren Putte. Det var det bara två personer som gjorde. Då kommer ni aldrig få anställning hos mig, sa punkaren Putte. För det visade sig att Putte använder sig av den låten vid anställningsintervjuer. De som inte klarar att lista ut vad gruppen och låten heter kan gå hem med oförrättat ärende. Och punkaren Putte visade sig vara ingen annan än entreprenören och skolchefen Putte Svensson som i femtonårsåldern startade den numera riksbekanta Hultsfredsfestivalen. I en timme och 45 minuter höll Putte Svensson publiken i extas när han berättade om sina vedermödor för att komma dit han är idag. Gränsen mellan kriminalitet och kreativitet är hårfin för en entreprenör, menade han. Han poängterade också att det är tre saker som är viktiga för en bra entreprenör. Magkänsla, Rocka fett och Skapa Cred. På ett finare språk betyder det helt enkelt att göra en bra omvärldsanalys, rikta in sig på marknadsföring och att skapa trovärdighet i det man gör. Med det i minnet är det enkelt att attackera marknaden innan någon annan gör det, poängterade Putte Svensson. Så gå ut och attackera! EIO-AKTUELLT nr

5 För EIO blev 2003 ett händelserikt år, inte minst med tanke på Elektrikerförbundets strejk. EIO:s vd Hans Enström poängterade att det är ytterst skadligt med alla dessa konflikter. Elva konflikter på lika många år. I den senaste strejken fick EIO dock starkt stöd av Svenskt Näringsliv och ett flertal andra arbetsgivarorganisationer. NY LOGO FÖR EIO Hans Enström kunde också berätta att EIO nu introducerat en ny logotyp som på ett bra och tydligt sätt symboliserar det nya EIO. Vidare har redan nu åtgärder börjat vidtas för att göra ett så bra 100- årsjubileum som möjligt då EIO ska firas under Medlemsantalet i EIO har varit ganska konstant de senaste åren, kring medlemsföretag. 77 procent av medlemskåren är så kallade Fullservicemedlemmar, 21 procent har valt Grundservice och resterande två procent tycker att Delservice är ett bra alternativ. Gösta Allthin, Hans Enström och Åsa Kjellberg Kahn på väg ut till de demonstrerande elektrikerna. Bengt Nylén, Skanska Electro, och Hans Hallin, NEA-gruppen, var välkomna deltagare vid EIO:s årsmöte. FÖRHANDLINGSCHEFEN REDOGJORDE FÖR AVSLAG EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn redogjorde för anledningen till att EIO inte kunde acceptera medlarnas bud. Det är återigen någon form av kompensation för pressade byggtider som är Elektrikerförbundets paradfråga. Man vill ha en skrivning av Arbetsmiljölagen i kollektivavtalet. Något som närmast är att jämföra med att skriva in Trafiklagstiftningen i ett kollektivavtal, menade en medlem. Först får du böta för fortkörning av polisen, och sedan kommer facket och ska ha en hacka. Märkligt system! ELEKTRIKERFÖRBUNDET DEMONSTRERADE Elektrikerförbundet passade på att med ett hundratal medlemmar på plats utanför Billingehus demonstrera och skandera slagord: Elektrikerna demonstrerar, elek t- rikerna har fått nog. Även för de demonstrerande elektrikerna och för media fick Åsa Kjellberg Kahn tillsammans med Hans Enström och Gösta Allthin tillfälle att kommentera varför EIO säger nej till medlarnas bud. Gösta Allthin och Hans Enström fick också tillfälle att avtacka Leif Ernelind och Lasse Lundvall som båda lämnade EIO:s styrelse. Ett år tills nästa årsmöte. Men det ska nog gå bra för EIOentreprenörerna. Speciellt om man följer punkaren Puttes ord om att rocka fett. Och tänk på att skapa cred, EIO! Ny styrelse valdes EIO:s stadgar föreskriver att dess styrelse ska bestå av en särskilt vald ordförande och sju ytterligare ledamöter jämte suppleanter. Verkställande direktören Hans Enström ingår enligt stadgarna i styrelsen. Styrelsen har följande sammansättning. Till ordinarie ledamöter valdes: Gösta Allthin, ordförande, Tranås Eltjänst AB, Tranås Hans Engvall, Elteknik i Gävle AB, Gävle Hans Hallin, Närkes Elektriska AB, Örebro Kari Kallio, YIT Building Systems AB, Västerås Björn Ljung, Bravida AB, Norrköping Göran Nordin, HLK Elgruppen AB, Örebro Bengt Nylén, Skanska Electro AB, Malmö Per Ove Pettersson, J & P Elmontage Visby AB, Visby Till suppleanter valdes: Göran Haraldsson, Vitala Elektriska AB, Vetlanda Karl-Ivar Jönsson, Midroc Electro AB, Sandviken Ola Karlsson, S. G. Westin Elcenter AB, Älvsjö Berth-Ove Larsson, Erics Elektriska Luleå AB, Luleå Ingemar Lindberg, Emil Lundgren AB, Göteborg Göran Sollén, Västmanlands Elektriska AB, Västerås Bengt Swartz, Åby Eltjänst AB, Norrköping Välkommen till EIO! Nya medlemmar april 2004 Stockholms Distriktsförening Skanska Facilities Management AB, Solna TIJO Bygg & Bokföring HB, Älta Villastadens Elektriska, Uttran Östgöta-Sörmlands Distriktsförening Avstampet nr 4116 AB, c/o Eddima Teknik, Norrköping Skånes Distriktsförening Eltjänst i Lönsboda AB, Lönsboda Lars Brandin driver Villastadens Elektriska i Uttran. Villastadens Elektriska jobbar med allmän elservice och rotarbeten. Jag blev medlem i EIO för att jag tycker att organisationen står för kvalitet. EIO har ju gott rykte i branschen och det vill jag ta vara på genom att ta del av allt det som EIO står för, så att jag kan erbjuda samma kvalitet och kunskap till mina kunder. Dessutom är det bra att ingå i ett förbund som kan stötta och företräda en om det skulle behövas någon gång. Reguard Teknik AB, Helsingborg E.F. Installation, Helsingborg Västra Sveriges Distriktsförening CE Elentreprenad AB, Olsfors Gävle Dala Distriktsförening Dala Eltjänst, Insjön Mellersta Norrlands Distriktsföreningen Frösö Minnesteknik AB, Frösön Belamo AB, Nälden Jag har följt EIO på deras hemsida under en lång tid och har tyckt att organisationen verkat bra. Men mitt företag startade jag först i höstas, så det har inte blivit tid att bli medlem tidigare. Nu hoppas jag kunna ta del av en del utbildningar som EIO har, de verkar riktigt bra. Kursen i telecertifieringen är jag väldigt intresserad av så den kommer jag nog gå. EIO-AKTUELLT nr

6 Nya starkströmsregler och behovet av kunskap Den 1 juli 2004 kan den som vill, börja tillämpa nya föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda enligt ELSÄK-FS 2004:1. Den nuvarande Blå boken, ELSÄK-FS 1999:5, kan tillämpas till och med den 30 juni Den nya föreskriften är på knappt trettio sidor och därmed betydligt tunnare än nuvarande Blå boken. Föreskriften innehåller sex kapitel. De tre första kapitlen handlar om allmänna bestämmelser, definitioner och allmänna säkerhetskrav. Därefter följer kapitlen om särskilda säkerhetskrav för lågspännings- och högspänningsanläggningar och för luftledningar. Sist i de nya föreskrifterna återfinns de allmänna råden. NUVARANDE STARK- STRÖMSFÖRESKRIFTER Blå boken innehåller bland annat Avdelning A, Föreskrifter om lågspänningsanläggningar, Avdelning B, Föreskrifter om högspänningsanläggningar och Avdelning C, Föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Avdelning C kommer att finnas kvar i sin nuvarande form i Blå boken som längst till den 1 juli NYA STARKSTRÖMS- PAKETET HUR BLIR DET Avdelning A ersätts av svensk standard där det mesta återfinns i SS , Elinstallationsreglerna. Elinstallationsreglerna är liksom tidigare baserade på regler från IEC och CENELEC. Den stora förändringen, förutom Standarder och handböcker för installatörer Vid utförande enligt det nya starkströmspaketet är det lämpligt att man har tillgång till följande standarder och SEK-handböcker i sin basgarderob : ELSÄK-FS 2004:1 Starkströmsföreskrifterna SS Elinstallationsreglerna Guiden till Elinstallationsreglerna SEK handbok 412 Grafiska symboler för elinstallationsritningar och scheman SEK handbok 413 Potentialutjämning i byggnader SEK handbok 414 Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/400 V SEK handbok 415 Tillfälliga anläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK handbok 421 Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning SS Kabelförläggning i byggnader SS Elinstallationer i byggnader, Del 61: Kontroll före idrifttagning SS Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet SS El- och teleinstallationer i byggnader Grundläggande dimensioneringsregler SS Elinstallationer i byggnader Uttag och andra anslutningspunkter Omfattning och placering SS Elinstallationer i byggnader Införing av el och telekablar i byggnader diverse tekniska förändringar, är att uppläggningen getts en annan struktur. Regler för utförande av värmekabelanläggningar till exempel återfinns i en egen standard, SS liksom kontroll för idrifttagning i SS Kom dock ihåg att vissa särskilda säkerhetskrav fortfarande återfinns i de nya föreskrifterna. Avdelning B återfinns även den som standarder, bland annat SS , Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kv AC. Starkströmsguiden har anpassats till att vara en vägledning till Elinstallationsreglerna, SS och heter numera Elinstallationsguiden. Elsäkerhetsverket framhåller att det inte är tal om några försämringar av elsäkerheten. Det handlar i stället om att lyfta ut det som nu täcks av standarder ur föreskrifterna. Därmed kan samlingen av föreskrifter minska i omfång och föreskrifterna ge just det som behövs för att sätta rätt säkerhetsnivå. BEHOV AV KUNSKAP Att utbilda sig är alltid rätt. För att kunna arbeta efter de nya reglerna krävs framför allt grundläggande kunskaper om syftet med de nya reglerna. Man bör få klart för sig hur den nya regelstrukturen och den nya föreskriften är uppbyggda. Det nya regelsystemet innebär att installatören själv väljer olika tekniska lösningar. Det gäller därför att sätta sig in i hur det nya regelsystemet är tänkt att fungera. De tekniska förändringarna som nu återfinns i svensk standard bör vara nästa steg i utbildningen. ELINSTALLATÖRENS ANSVAR Tänk på att det är elinstallatören som har ansvaret för att den elinstallation som överlämnas till kunden är säker. Installatören måste själv avgöra vilka kunskaper som behövs. Har installatören eller hans medarbetare nyligen gått kurs i Avdelning A, bör en bedömning göras om när lämplig tidpunkt föreligger för utbildning i de nya Elinstallationsreglerna. EIO kommer under hösten 2004 att sälja olika paket bestående av olika standarder. Separata standarder och handböcker finns redan i dag att köpa från EIO:s förlagsservice i Sandviken. Tord Martinsen Småland vann Yrkes-SM igen! Småland har alltid varit framgångsrikt under de elva år som finalerna i ECY-Cup genomförts. Så det är på något sätt helt följdriktigt att Sveriges bästa elektriker heter Tomas Sjögren och kommer från Ljungby. För närvarande arbetar han hos NEA Smålands Elektriska AB. Han tog guldet i gren elektriker-elteknik, då Sveriges första Yrkes-SM nyligen genomfördes i Piteå. Silvermedaljör blev Fredrik Dahlqvist från Stockholm och bronsmedaljör Timmy Sigurdsson från Färjestaden. Guldmedaljören Tomas är därmed medlem i det svenska yrkeslandslaget och nu väntar deltagande i Finlands nationella tävlingar för elever i yrkesskolorna i januari nästa år och därefter Yrkes-VM i Helsingfors. Tanken är nu att Yrkes-SM tills vidare permanentas och genomförs jämna år, eftersom yrkes- VM genomförs udda år. Finalen i ECY-Cup övergår därmed till Yrkes-SM. De teoretiska tävlingar som årligen genomförs ute i landets skolor fortsätter som vanligt. Jonathan Svensson Köhler från Växjö tog guldet i gren industrielektriker. Silvermedaljör blev Aron Juhlin från Stockholm och bronsmedaljör Viktor Engblom från Örnsköldsvik. Också Jonathan kommer att delta i de öppna, finska tävlingarna och därefter Yrkes-VM i Helsingfors. Silvermedaljörerna Fredrik Dahlqvist och Aron Juhlin var klasskamrater i Nacka Gymnasium. Nästa Yrkes-SM genomförs alltså Platsen är ännu inte bestämd. Foto: Leif Schelin Sveriges bästa elektriker heter Tomas Sjögren (t v) och kommer från Ljungby. Jonathan Svensson Köhler (t h), från Växjö, blev guldmedaljör i grenen industrielektriker. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 KOM IHÅG För datum för skattedeklarationer och inbetalning av skatter och moms hänvisar vi till Skatteverkets hemsida Klicka på Sökord A Ö och därefter S Skattekalender allmänna datum. Gruppförsäkring Personförsäkringar Från 1 juni 2004 har EIO tecknat nya avtal när det gäller gruppförsäkringar. Förenade Liv och Länsförsäkringar har tidigare varit våra försäkringsgivare vilka upphör 31 maj Nedanstående försäkringar är tecknade via Försäkringsbolaget Generali via vår mäklare Willis Personförsäkringar, Sundsvall Livförsäkring Livförsäkring med förtidskapital Kritisk Sjukdom (ny försäkring) Medlem som sedan tidigare varit ansluten till EIO:s Gruppförsäkringar flyttas automatiskt till det nya avtalet. TYCKT & TRYCKT I PRESSEN Bestraffar företagare Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef Elektriska Installatörsorganisationen: Elektrikerförbundet har valt att inrikta sitt varsel på två speciella företag där de ledande företrädarna också är ledande i arbetsgivareföreningens styrelse. Vi ser det som ett sätt att bestraffa företagare som vågar säga sin mening i kollektivavtalsfrågor, och det ser vi mycket allvarligt på. Rapport ur SVT1 Morgon Märkligt att LO stöder SEF Det är anmärkningsvärt att LO ger sitt stöd till ett så stridslystet fackförbund som Elektrikerförbundet för att etablera nya principer för hur arbetsmiljöfrågor ska regleras. Men det är tydligt att LO anser att samverkansmodellen inte är tillräcklig och att facket dessutom ska kunna driva tvister och kräva skadestånd. Det säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef i EIO. Pressmeddelande EIO, Dessutom innehåller avtalet: Sjukförsäkring Invaliditetsförsäkring, heltid Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring (akutsjuk) Tänk på att teckna kompanjonförsäkring när flera personer äger företaget. Livförsäkring och kritisk sjukdom kan tecknas som kompanjonförsäkring. Med glädje kan vi konstatera att premierna har reducerats i jämförelse med de gamla avtalen. Mer information finns i cirkulär 04/04 daterat Lars G Andersson, Ackord som klingar falskt Ackordslönen premierar snabbhet och ensidighet i stället för variation i arbetet. Hur kan ett sådant ålderdomligt system försvaras av ett fackförbund som har gått i konflikt i protest mot pressade byggtider? Det klingar falskt. Ledare i Dagens Industri, Hårt slag för byggbranschen Att stridsåtgärderna drabbar elarbetsgivarna hårt är givet, men det räcker inte med det. Strejken slår hårt mot hela byggbranschen. Våra kunder blir lidande och det drabbar också tredje man när ett konfliktbenäget fackförbund tar alla tillfällen i akt att strejka. Det säger Roine Kristianson, vd på VVS-Installatörerna, med anledning av att Elektrikerförbundet strejkar för att försöka etablera nya principer för hur arbetsmiljöfrågor ska regleras i kollektivavtalet. Pressmeddelande VVS-I, AKTUELLA SIFFROR Lars G Andersson, , PRISBASBELOPP ÅR 2004 (används för att beräkna taket för sjukpenning, delpension och bilförmån) FÖRHÖJT PRISBASBELOPP 2004 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) HELT DYGNSTRAKTAMENTE ÅR 2004 HALVT DYGNSTRAKTAMENTE ÅR 2004 (höjning från 2003: 10 kr resp. 5 kr) kr kr 200 kr 100 kr RIKSBANKENS DISKONTO 3 APRIL % REFERENSRÄNTA 1 JANUARI 30 JUNI % Referensräntan plus 8 % är nivån för dröjsmålsränta enligt räntelagen, om avtal saknas (11 %) STATSLÅNERÄNTA 30 NOVEMBER ,71 % STATSLÅNERÄNTA 29 APRIL ,47 % KONSUMENTPRISINDEX APRIL ,4 % KONSUMENTPRISINDEX APRIL ,8 % FÖRÄNDRING KPI (APRIL 2003 APRIL 2004) +0,2 % ARBETSGIVARAVGIFTER ,70 % EGENFÖRETAGARAVGIFTER ,89 % (0 karensdag) AFA-AVGIFTER ARBETARE ,90 % (inkl pensionsavgift 3,50 %) SÄRSKILT EL-TILLÄGG exkl. moms ,63 % SÄRSKILD LÖNESKATT på pensionskostnader 24,26 % Ny SEK-handbok 435: Vägledning vid användning av lågspänningskablar SEK har givit ut en ny handbok 435, med titeln Vägledning vid användning av lågspänningskablar. Den har 47 sidor i format A4. Handboken beskriver vilka typer av kablar som lämpar sig eller inte lämpar sig för viss användning. Den innehåller även vägledning beträffande fastsättning, böjradier och strömvärden för olika kabeltyper. Handboken behandlar både kablar för fast förläggning i byggnader, för inre förbindningar i apparater och maskiner och för användning som anslutningskablar (sladdar). Den vänder sig därför både till dem som planerar och utför elinstallationer och till dem som konstruerar elektriska apparater och maskiner. Handboken utgör till största delen en översättning och modernisering av det europeiska harmoniseringsdokumentet CE- NELEC HD 516 och behandlar kablar enligt HD 21 ( plastkablar ) och HD 22 (gummikablar). Beställ från EIO:s förlagsservice: fax Art nr: Pris: 337 kr/st för medlem, övriga 387 kr/st. Alla priser är exkl. moms och frakt. Johan Lysholm EIO-AKTUELLT nr

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Datum 2012-04-13 Dnr Handläggare TJ/ML Ert datum Er beteckning VVS Företagen Box 47160 100 74 STOCKHOLM Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) å ena

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 medbestämmandelagen föreskrivna varselskyldigheten genom att utvidga en pågående stridsåtgärd

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

1971 konfliktade akademikerna på nytt

1971 konfliktade akademikerna på nytt AKADEMIKERNA UTLÖSTE DEN FÖRSTA STREJKEN FÖR STATSTJÄNSTEMÄN marknadens organisationer. Någon lagstiftning i egentlig mening om vare sig löntagarnas organisationer eller arbetsgivarnas har vi inte och

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Rimligt traktamentsboende

Rimligt traktamentsboende PRESSMEDDELANDE 2007 04 14 Svenska Elektrikerförbundet Kontaktperson: Ronny Wenngren, förhandlingschef direkt 08-412 82 11, mobil 070-514 92 82 2007-04-14 Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box

Läs mer

Varsel om utökade stridsåtgärder

Varsel om utökade stridsåtgärder Elektriska Installatörsorganisationen EIO Postadress: Box 17537, 118 91 Stockholm För kännedom: Medlingsinstitutet Varsel om utökade stridsåtgärder Arbetsgivarna vägrar diskutera förbundets krav Förbundet

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Hemställan APM-Terminals Gothenburg AB Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Vi, av Medlingsinstitutet utsedda medlare, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4(Hamn 4an) och APM-Terminals

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Elektrikerförbundets konflikthistoria Strejken som standardverktyg 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Säg Elektrikerna och många tänker strejk Ingen bransch i Sverige drabbas så ofta av arbetskonflikt

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv DECEMBER 2015 Centrala förhandlingar En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv 2010 2014 Innehåll Förord... 2 Bakgrund...

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Fakta om EIO Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet (SEF) SEFs skrift = kollektivavtal för framtiden

Fakta om EIO Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet (SEF) SEFs skrift = kollektivavtal för framtiden Fakta om EIO 2005-12-02/EIO Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges el-, informations- och kommunikationsteknikföretag. Organisationen ansluter

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Elseminarium 2004 14.30-15.00 15.00-15.15 15.15-16.00 16.00-16.20 Kaffe och registrering Voltimum presenterar sig och kvällens program Elsäkerhet och standarder Minimässa 16.20-17.05 17.05-17.20 17.20-18.05

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag mottagit ett varsel om utökade stridsåtgärder.

Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag mottagit ett varsel om utökade stridsåtgärder. Sidan 1 av 5 Nr 12/10 Stockholm 2010-04-06 KONFLIKTCIRKULÄR Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Elektrikerförbundet utökar konflikten Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack!

Enhetsanslutna föreningar uppmanas att föra denna information vidare, tack! BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES BUSSFÖRETAG SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Varsel om stridsåtgärder

Varsel om stridsåtgärder Sida 1 av 5 Måleriföretagen i Sverige Box 16286 103 25 Stockholm Kopia Medlingsinstitutet Box 1236 111 82 Stockholm Datum 2017-05-11 Varsel om stridsåtgärder Måleriföretagen saknar verklighetsförankring!

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar.

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar. El och elektronik Material SIS Förlag 2008 Har du det senaste? Här presenterar vi ett urval av våra produkter inom el och elektronik. På www.sis.se hittar du fler standarder, handböcker och andra publikationer

Läs mer

Re: Ska starta eget, krav på utbildning för dom anställda? Postad av Stefan Ericson - 07 maj :23

Re: Ska starta eget, krav på utbildning för dom anställda? Postad av Stefan Ericson - 07 maj :23 Ska starta eget, krav på utbildning för dom anställda? Postad av Robin Forslöv - 07 maj 2016 16:53 Har jobbat som elmontör i snart 10 år, läser Allmän Behörighet och ska starta eget i höst. Jag kommer

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer