AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ Rocka fett, EIO!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken på EIO:s årsmöte om de vedermödor han utstått för att komma dit där han är i dag. Åsa Kjellberg Kahn intervjuades av lokala medier i Skövde. Punkaren Putte Svensson (bilden ovan) höll årsmötespubliken i extas när han berättade om sina vedermödor för att komma dit där han är i dag. Gränsen mellan kriminalitet och kreativitet är hårfin för en entreprenör, menade han. Han poängterade också att det är tre saker som är viktigt för en bra entreprenör: Magkänsla, Rocka fett och Skapa Cred. Kanske något att tänka på även i de fortsatta avtalsförhandlingarna med Svenska Elektrikerförbundet. Årsmötet hade i år också ett inslag av demonstrationer och skanderande. Elektrikerförbundet hade ett hundratal medlemmar på plats utanför Billingehus i Skövde för att passa på att säga sitt om pressade byggtider. Läs mer på sid 4 5 Elektrikerstrejken 18 maj 2004 Arbetsmiljön är inte till salu Med anledning av den allt mer upptrappade elektrikerkonflikten gör Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med övriga arbetsgivarförbund inom byggsektorn en förhandlingsframställan till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, SEKO och Svenska Målareförbundet avseende eventuella behov av att ändra eller komplettera arbetsmiljöavtalen. Vi vill få till stånd överenskommelser med våra motparter som innehåller gemensamma grundförutsättningar och som bygger på samverkan och gemensamt ansvarstagande, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier. Arbetsfreden inget värd för Byggnads Det är mycket förvånande att Byggnads nu beslutat om att sympatisera med Elektrikerförbundet i deras strejk. Byggnads är ju ett av de LO-förbund som haft uppe frågan om andra arbetsmiljöskrivningar i sina avtalsförhandlingar, och sedan avfört ärendet från dagordningen, säger Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef och fortsätter: Så sent som den 2 april skrev Byggnads avtal med Sveriges Byggindustrier, men den arbetsfreden tycks inte vara mycket värd för Byggnads. Läs mer om elektrikerstrejken på sidorna 2, 3, 4, 5 och 7 SMÅLAND VANN I Yrkes-SM Läs mer på sid 6

2 INLEDAREN 2 Varför går det inte att förhandla med Elektrikerförbundet? I min värld är en förhandling att två eller fler parter lugnt sätter sig ner och försöker hitta lösningar på varandras frågeställningar. Det är ett givande och tagande. När detta skrivs den 18 maj har Svenska Elektrikerförbundet dragit igång sin tredje stridsåtgärd mot ett antal arbetsplatser och EIO-företag. Är verkligen konflikt det bästa sättet för Elektrikerförbundet att värna om medlemmarnas intressen? Eller beror denna taktik på att man anser att man är mindre bra på att förhandla och att man därför inte kan förhandla med arbetsgivarna utan att ha konfliktvapnet som påtryckningsmedel? Konsekvenserna av Elektrikerförbundets stridsåtgärder som drogs igång den 10, 13 och 18 maj visar att något är galet någonstans... Elektrikerförbundets syfte med konflikten är att få till stånd att Arbetsmiljölagen skrivs in i kollektivavtalet. På så sätt kan en dubbelreglering av arbetsmiljöfrågorna ske. EIO:s arbetsgivare säger ett kraftfullt nej till att skriva in lagar i kollektivavtalet (se sidorna 4 5). Liknande förslag om avtalsreglering har drivits av Byggnads och Målareförbundet som nu varslat om stödåtgärder för Elektrikerförbundet men senare har man lagt ner frågan. I den avtalspolitiska rapporten Kollektivavtal för Framtiden, som Elektrikerförbundet publicerade hösten 2002, kan man läsa att Elektrikerförbundet ser strejker och andra stridsåtgärder som ett helt naturligt inslag på arbetsmarknaden. Så detta den elfte konflikten på lika många år kommer sannolikt att följas av åtskilliga fler. Dystra framtidsutsikter. Peter Olofsson EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Lena Nordlund, , Peter Olofsson, , Redaktionsråd: Lars G Andersson, , Ulf Pettersson, , Tord Martinsen, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius New Media, Tryck: Norrmalmstryckeriet Adressändringar: Åsa Anderberg, , EIO och medlemsföretag vann tvist om uppsägning Arbetsdomstolen har nyligen avgjort ett mål (AD 2004 nr 39) mellan å ena sidan Svenska Elektrikerförbundet och å andra sidan EIO och Elbolaget Bergqvist & Co. Företaget sade upp ett antal montörer pga arbetsbrist. Företaget behöll dock en arbetstagare som hade kortare anställningstid än en av de uppsagda. Den arbetstagare som företaget valde att behålla, trots dennes kortare anställningstid, arbetade inte endast som montör utan fungerade även som avdelningschef vilket innebar att han även utförde vissa tjänstemannauppgifter, såsom exempelvis viss marknadsföring, kalkylering och offertgivning. Enligt företagets mening var den arbetstagaren man behöll en nyckelperson med särskilda kvalifikationer och den uppsagde hade inte tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till det arbetet. BROTT MOT TURORDNINGS- REGLERNA? SEF menade dock att detta var ett brott mot turordningsreglerna. Enligt SEF så var det ingen större skillnad på arbetsuppgifter mellan de två. Även om den som fick behålla jobbet skulle ha utfört vissa tjänstemannauppgifter, så menade SEF att detta inte skulle beaktas i turordningssammanhang, eftersom turordningslistor upprättas efter avtalsområden med en lista för montörer och en för tjänstemän. Till sist hävdade SEF att även om tjänstemannauppgifterna skulle beaktas, hade den uppsagde tillräckliga kvalifikationer även för de arbetsuppgifterna, om han fick lite kompletterade utbildning. SEF STÄMDE EIO OCH FÖRETAGET SEF stämde därför EIO och företaget inför Arbetsdomstolen och hävdade att uppsägningen skulle ha skett helt enligt turordningslistan. Arbetsdomstolen konstaterade först att företaget genom vittnesmål och skriftlig bevisning i form av organisationsplan och befattningsbeskrivning visat att den arbetstagare som fick behålla jobbet hade utfört tjänstemannauppgifter vid sidan av montörsjobbet. Därefter sade Arbetsdomstolen att när man avgör om någon har tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till ett annat arbete ska beakta alla arbetsuppgifter som ingår i det arbetet. Detta oavsett om vissa arbetsuppgifter hör till ett annat kollektivavtalsområde. Slutligen konstaterade Arbetsdomstolen att den uppsagde inte hade tillräckliga kvalifikationer för att kunna omplaceras till det arbete som även innehöll vissa tjänstemannauppgifter. Arbetsdomstolen avslog således SEF:s talan och förpliktade SEF att betala EIO:s och Elbolagets rättegångskostnader. Kommentar: Vid uppsägningar pga arbetsbrist ska uppsägningar enligt lagen om anställningsskydd i normalfallet göras efter anställningstid. Den som har kortast anställningstid får lämna företaget först. Om den med längre anställningstid måste omplaceras till ett annat arbete, krävs det dock att den arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att klara av det jobbet som omplaceringen ska ske till. Det krävs dock inte att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya arbetsuppgifter från början utan endast att han har möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem. SEF hävdar ofta i förhandlingar rörande uppsägningar att alla elektriker klarar alla elektrikerarbeten. I det här målet fann dock Arbetsdomstolen det visat att den uppsagde saknade tillräckliga kvalifikationer för de tjänstemannauppgifter som ingick i det aktuella arbetet och att den uppsagde inte heller inom rimlig tid skulle ha kunnat lära sig dem. Ulf Nordström, Foto: Timmy Carlsson EIO-AKTUELLT nr

3 AVTAL 2004 Åsa Kjellberg Kahn, , Förbered dig för nya ROT-avdraget! Det nya ROT-avdraget infördes 15 april 2004 och gäller till och med 30:e juni ROT-avdraget gäller för ägare till småhus (t ex villa eller sommarstuga), bostadsrätter och hyreshus. Skattereduktion kan medges för underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader. Skralt medlarbud SEF strejkar Utökade varsel Byggfacken sympatiserar BI gör förhandlingsframställan KONFLIKTLÄGET TISDAGEN DEN 18 MAJ. Medlarna lämnade på söndagskvällen den 9 maj ett slutbud till EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). EIO:s styrelse svarade nej till medlarnas bud. Det huvudsakliga skälet till EIO:s nej var att förslaget innebar en dubbelreglering av arbetsmiljöfrågorna. Idag finns en tvingande arbetsmiljölag som alla arbetsgivare ska följa och där Arbetsmiljöverket har tillsynen över lagen. Slutbudet från medlarna innebar att SEF skulle få rätt att driva rättstvister i arbetsmiljöfrågor och i slutänden kräva skadestånd i domstol vid sidan om Arbetsmiljöverkets sanktioner. Dessutom innebar förslaget en väldigt hög kostnad för ett ettårsavtal. Slutbudet tog inte heller någon hänsyn till de frågor EIO drivit. De stridsåtgärder som sedan den 10 maj är i kraft är SEF:s arbetsnedläggelse och blockad mot 34 namngivna arbetsplatser, samt blockad mot allt övertidsarbete på EIO-företag. Den 13 maj utvidgade SEF konflikten genom att varslet mot NEA i Örebro och Lindesberg utlöstes. Den 14 maj trädde EIO:s spegellockout i kraft. Det innebär bland annat att de montörer som strejkar på grund av SEF:s varsel riktat mot de 34 arbetsplatserna även är lockoutade samt att övertidsarbete för SEF:s medlemmar även är blockerad från EIO:s sida. Den 18 maj utvidgade SEF konflikten ytterligare genom att varslet mot NEA-koncernen och Skanska Electro trädde i kraft. Från samma datum trädde även EIO:s spegellockout av SEF:s stridsåtgärder mot NEA och Skanska Electro i kraft. SEF varslade den 11 maj om utvidgade stridsåtgärder till den 24 maj. SEF:s stridsåtgärder omfattar total arbetsnedläggelse från SEF:s medlemmar som arbetar på installationsavtalets område på de arbetsplatser där Skanska finns fr.o.m. de datum som angetts i varslet. Varslet gäller arbetsplatser där EIO-företag utför arbeten direkt åt Skanska som beställare/generalentreprenör samt arbeten där Skanska finns på plats för att utföra arbeten eller skulle ha funnits på plats för att utföra arbeten. Arbetsuppgifterna har också förklarats i blockad vilket innebär en uppmaning från SEF att ingen annan ska ta över arbetsuppgifterna. För det fall Skanska påbörjar arbete på någon annan arbetsplats exempelvis den 25 maj kan elarbeten då utföras på dessa arbetsplatser fram till den 1 juni men från det datumet omfattas även dessa av konflikten. På samma sätt fortsätter varslet att verka den 7 juni respektive den 14 juni. Med anledning av Elektrikerförbundets senaste varsel beslutade EIO att lockouta de medlemmar i Elektrikerförbundet som omfattas av arbetsnedläggelse. De varslade motåtgärderna träder i kraft den 26 maj. Den 18 maj varslade Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Målareförbundet om sympatiåtgärder till Elektrikerförbundets aktioner. Med anledning av den allt mer upptrappade elektrikerkonflikten har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med övriga arbetsgivareförbund inom byggsektorn gjort en förhandlingsframställan till Byggnads, Elektrikerförbundet, SEKO och Målarna avseende eventuella behov av att ändra eller komplettera arbetsmiljöavtalen. För en mer utförlig bild av elektrikerkonflikten, se Se även Sveriges Byggindustriers hemsida, De exakta beloppsgränserna för det nya ROT-avdraget är ännu inte fastställda men 1996 års regler kan ge en vägledning. Då var skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden och max kronor för bostadsrätter och kronor för småhus. Reglerna gällde per taxeringsenhet och det krävdes en arbetskostnad på minst kronor innan man kunde ansöka om skattereduktion. Detta innebar att arbetskostnaden måste uppgå till minst kronor för bostadsrätter och minst kronor för småhus för att man skulle få maximal skattereduktion höjdes beloppen så under kan det bli tal om ett större belopp. För att ROT-avdrag ska kunna beviljas gäller följande: Man ska anlita en hantverkare med F-skattesedel Man ska begära att arbete och materiel specificeras separat på fakturan Spara alla fakturor. Första tillfället att lämna in ansökan om skattereduktion blir troligen i början av Skattereduktionen kommer på slutskattebeskedet Beslutet tas formellt i riksdagen i juni 2004 men ska gälla på arbeten som gjorts från 15 april. Reglerna är ännu inte helt klara men så snart alla detaljer är färdiga kommer de att finnas på och även på Johan Lysholm , Det nya rotavdraget infördes 15 april i år. Beloppsgränserna är inte fastställda ännu men beslut tas i riksdagen i juni. Exempel, ombyggnad av en elanläggning i ett radhus Fakturerat totalbelopp inkl moms kr Varav materiel (kabel, VP-rör m m) kr Underlag för skattereduktion, dvs arbetskostnad kr Skattereduktion 30 % (konsumenten tjänar) kr Totalkostnad efter ROT-avdrag (skattereduktion) kr EIO-AKTUELLT nr

4 EIO:s årsmöte rsmöte: Ett ovillkorligt nej till att skriva in lagar i kollektivavtalet Vid EIO:s årsmöte i Billingehus i Skövde den 14 maj sa de samlade elarbetsgivarna ett kraftfullt nej till att föra in lagar i kollektivavtalet. Detta gäller i allra högsta grad Svenska Elektrikerförbundets krav om att skriva in delar av arbetsmiljölagen i kollektivavtalet, konstaterade Gösta Allthin, ordförande i EIO. Foto: Hans Clausen Elektrikerförbundet inledde i april en strejk ivrigt påhejade av LO för att få in en reglering av arbetsmiljölagen i kollektivavtalet. En kamp för dubbla regelsystem, med andra ord. Det är en skrämmande framtidsutsikt med dubbel reglering av en arbetsmiljöfråga, menade Gösta Allthin. Vi har ju en tvingande arbetsmiljölag och det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn och har olika åtgärder och sanktioner till sitt förfogande. EIO:s årsmöte konstaterade också enhälligt att det var helt riktigt av EIO:s styrelse att avvisa medlarnas bud, som elektrikerarbetsgivarna betraktar som en direkt karbonkopia av Elektrikerförbundets krav. Några dagar före årsmötet hade Elektrikerförbundet begärt sympatiåtgärder från Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Målareförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet. AVFÖRD FRÅGA Gösta Allthin kommenterade: Det vore förvånande om de skulle ge sitt stöd till Elektrikerförbundet, eftersom Målarna och Byggnads har haft frågan uppe i sina avtalsförhandlingar och avfört frågan. 4 Gösta Allthin, EIO:s ordförande, och Hans Enström, EIO:s vd, kunde se fram emot ett givande årsmöte i Billingehus i Skövde. På grund av Elektrikerförbundets strejk kom EIO:s årsmöte den 14 maj att bli ett bra forum för EIO:s medlemsföretagare att dryfta de skilda ståndpunkter som råder mellan Elektrikerförbundet och EIO. Men även om elektrikerstrejken var på allas läppar så fanns det också annat att resonera om. Tranås Eltjänsts Gösta Allthin, som gör sitt nionde år som EIO:s ordförande, inledde i sitt välkomsttal med att konstatera att EIO gick stärkt ur strejken Min förhoppning är att vi kommer ut med huvudet högt också ur den pågående strejken. Men han poängterade också värdet av fred på arbetsmarknaden. Jag ser förstås hellre att parterna till exempel diskuterade åtgärder för att komma ur den vikande konjunkturen och därav en vikande efterfrågan på elinstallatörernas tjänster. Detta är mer konstruktivt än att strejka. PUNKAREN PUTTE CHOCKADE PUBLIKEN De omkring 130 deltagarna chockerades något när sedan punkaren Putte Svensson intog scenen till tonerna av en av punkrockgruppen Sex Pistols mest kända låtar, Anarchy in the UK. Sångaren Johnny Rottens stämma spydde ut: I am an antichrist, I am an anarchist/i don t know what I want, but I know how to get it. Detta har aldrig hörts på ett årsmöte tidigare. Känner ni igen låten? frågade punkaren Putte. Det var det bara två personer som gjorde. Då kommer ni aldrig få anställning hos mig, sa punkaren Putte. För det visade sig att Putte använder sig av den låten vid anställningsintervjuer. De som inte klarar att lista ut vad gruppen och låten heter kan gå hem med oförrättat ärende. Och punkaren Putte visade sig vara ingen annan än entreprenören och skolchefen Putte Svensson som i femtonårsåldern startade den numera riksbekanta Hultsfredsfestivalen. I en timme och 45 minuter höll Putte Svensson publiken i extas när han berättade om sina vedermödor för att komma dit han är idag. Gränsen mellan kriminalitet och kreativitet är hårfin för en entreprenör, menade han. Han poängterade också att det är tre saker som är viktiga för en bra entreprenör. Magkänsla, Rocka fett och Skapa Cred. På ett finare språk betyder det helt enkelt att göra en bra omvärldsanalys, rikta in sig på marknadsföring och att skapa trovärdighet i det man gör. Med det i minnet är det enkelt att attackera marknaden innan någon annan gör det, poängterade Putte Svensson. Så gå ut och attackera! EIO-AKTUELLT nr

5 För EIO blev 2003 ett händelserikt år, inte minst med tanke på Elektrikerförbundets strejk. EIO:s vd Hans Enström poängterade att det är ytterst skadligt med alla dessa konflikter. Elva konflikter på lika många år. I den senaste strejken fick EIO dock starkt stöd av Svenskt Näringsliv och ett flertal andra arbetsgivarorganisationer. NY LOGO FÖR EIO Hans Enström kunde också berätta att EIO nu introducerat en ny logotyp som på ett bra och tydligt sätt symboliserar det nya EIO. Vidare har redan nu åtgärder börjat vidtas för att göra ett så bra 100- årsjubileum som möjligt då EIO ska firas under Medlemsantalet i EIO har varit ganska konstant de senaste åren, kring medlemsföretag. 77 procent av medlemskåren är så kallade Fullservicemedlemmar, 21 procent har valt Grundservice och resterande två procent tycker att Delservice är ett bra alternativ. Gösta Allthin, Hans Enström och Åsa Kjellberg Kahn på väg ut till de demonstrerande elektrikerna. Bengt Nylén, Skanska Electro, och Hans Hallin, NEA-gruppen, var välkomna deltagare vid EIO:s årsmöte. FÖRHANDLINGSCHEFEN REDOGJORDE FÖR AVSLAG EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn redogjorde för anledningen till att EIO inte kunde acceptera medlarnas bud. Det är återigen någon form av kompensation för pressade byggtider som är Elektrikerförbundets paradfråga. Man vill ha en skrivning av Arbetsmiljölagen i kollektivavtalet. Något som närmast är att jämföra med att skriva in Trafiklagstiftningen i ett kollektivavtal, menade en medlem. Först får du böta för fortkörning av polisen, och sedan kommer facket och ska ha en hacka. Märkligt system! ELEKTRIKERFÖRBUNDET DEMONSTRERADE Elektrikerförbundet passade på att med ett hundratal medlemmar på plats utanför Billingehus demonstrera och skandera slagord: Elektrikerna demonstrerar, elek t- rikerna har fått nog. Även för de demonstrerande elektrikerna och för media fick Åsa Kjellberg Kahn tillsammans med Hans Enström och Gösta Allthin tillfälle att kommentera varför EIO säger nej till medlarnas bud. Gösta Allthin och Hans Enström fick också tillfälle att avtacka Leif Ernelind och Lasse Lundvall som båda lämnade EIO:s styrelse. Ett år tills nästa årsmöte. Men det ska nog gå bra för EIOentreprenörerna. Speciellt om man följer punkaren Puttes ord om att rocka fett. Och tänk på att skapa cred, EIO! Ny styrelse valdes EIO:s stadgar föreskriver att dess styrelse ska bestå av en särskilt vald ordförande och sju ytterligare ledamöter jämte suppleanter. Verkställande direktören Hans Enström ingår enligt stadgarna i styrelsen. Styrelsen har följande sammansättning. Till ordinarie ledamöter valdes: Gösta Allthin, ordförande, Tranås Eltjänst AB, Tranås Hans Engvall, Elteknik i Gävle AB, Gävle Hans Hallin, Närkes Elektriska AB, Örebro Kari Kallio, YIT Building Systems AB, Västerås Björn Ljung, Bravida AB, Norrköping Göran Nordin, HLK Elgruppen AB, Örebro Bengt Nylén, Skanska Electro AB, Malmö Per Ove Pettersson, J & P Elmontage Visby AB, Visby Till suppleanter valdes: Göran Haraldsson, Vitala Elektriska AB, Vetlanda Karl-Ivar Jönsson, Midroc Electro AB, Sandviken Ola Karlsson, S. G. Westin Elcenter AB, Älvsjö Berth-Ove Larsson, Erics Elektriska Luleå AB, Luleå Ingemar Lindberg, Emil Lundgren AB, Göteborg Göran Sollén, Västmanlands Elektriska AB, Västerås Bengt Swartz, Åby Eltjänst AB, Norrköping Välkommen till EIO! Nya medlemmar april 2004 Stockholms Distriktsförening Skanska Facilities Management AB, Solna TIJO Bygg & Bokföring HB, Älta Villastadens Elektriska, Uttran Östgöta-Sörmlands Distriktsförening Avstampet nr 4116 AB, c/o Eddima Teknik, Norrköping Skånes Distriktsförening Eltjänst i Lönsboda AB, Lönsboda Lars Brandin driver Villastadens Elektriska i Uttran. Villastadens Elektriska jobbar med allmän elservice och rotarbeten. Jag blev medlem i EIO för att jag tycker att organisationen står för kvalitet. EIO har ju gott rykte i branschen och det vill jag ta vara på genom att ta del av allt det som EIO står för, så att jag kan erbjuda samma kvalitet och kunskap till mina kunder. Dessutom är det bra att ingå i ett förbund som kan stötta och företräda en om det skulle behövas någon gång. Reguard Teknik AB, Helsingborg E.F. Installation, Helsingborg Västra Sveriges Distriktsförening CE Elentreprenad AB, Olsfors Gävle Dala Distriktsförening Dala Eltjänst, Insjön Mellersta Norrlands Distriktsföreningen Frösö Minnesteknik AB, Frösön Belamo AB, Nälden Jag har följt EIO på deras hemsida under en lång tid och har tyckt att organisationen verkat bra. Men mitt företag startade jag först i höstas, så det har inte blivit tid att bli medlem tidigare. Nu hoppas jag kunna ta del av en del utbildningar som EIO har, de verkar riktigt bra. Kursen i telecertifieringen är jag väldigt intresserad av så den kommer jag nog gå. EIO-AKTUELLT nr

6 Nya starkströmsregler och behovet av kunskap Den 1 juli 2004 kan den som vill, börja tillämpa nya föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda enligt ELSÄK-FS 2004:1. Den nuvarande Blå boken, ELSÄK-FS 1999:5, kan tillämpas till och med den 30 juni Den nya föreskriften är på knappt trettio sidor och därmed betydligt tunnare än nuvarande Blå boken. Föreskriften innehåller sex kapitel. De tre första kapitlen handlar om allmänna bestämmelser, definitioner och allmänna säkerhetskrav. Därefter följer kapitlen om särskilda säkerhetskrav för lågspännings- och högspänningsanläggningar och för luftledningar. Sist i de nya föreskrifterna återfinns de allmänna råden. NUVARANDE STARK- STRÖMSFÖRESKRIFTER Blå boken innehåller bland annat Avdelning A, Föreskrifter om lågspänningsanläggningar, Avdelning B, Föreskrifter om högspänningsanläggningar och Avdelning C, Föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Avdelning C kommer att finnas kvar i sin nuvarande form i Blå boken som längst till den 1 juli NYA STARKSTRÖMS- PAKETET HUR BLIR DET Avdelning A ersätts av svensk standard där det mesta återfinns i SS , Elinstallationsreglerna. Elinstallationsreglerna är liksom tidigare baserade på regler från IEC och CENELEC. Den stora förändringen, förutom Standarder och handböcker för installatörer Vid utförande enligt det nya starkströmspaketet är det lämpligt att man har tillgång till följande standarder och SEK-handböcker i sin basgarderob : ELSÄK-FS 2004:1 Starkströmsföreskrifterna SS Elinstallationsreglerna Guiden till Elinstallationsreglerna SEK handbok 412 Grafiska symboler för elinstallationsritningar och scheman SEK handbok 413 Potentialutjämning i byggnader SEK handbok 414 Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/400 V SEK handbok 415 Tillfälliga anläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK handbok 421 Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning SS Kabelförläggning i byggnader SS Elinstallationer i byggnader, Del 61: Kontroll före idrifttagning SS Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet SS El- och teleinstallationer i byggnader Grundläggande dimensioneringsregler SS Elinstallationer i byggnader Uttag och andra anslutningspunkter Omfattning och placering SS Elinstallationer i byggnader Införing av el och telekablar i byggnader diverse tekniska förändringar, är att uppläggningen getts en annan struktur. Regler för utförande av värmekabelanläggningar till exempel återfinns i en egen standard, SS liksom kontroll för idrifttagning i SS Kom dock ihåg att vissa särskilda säkerhetskrav fortfarande återfinns i de nya föreskrifterna. Avdelning B återfinns även den som standarder, bland annat SS , Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kv AC. Starkströmsguiden har anpassats till att vara en vägledning till Elinstallationsreglerna, SS och heter numera Elinstallationsguiden. Elsäkerhetsverket framhåller att det inte är tal om några försämringar av elsäkerheten. Det handlar i stället om att lyfta ut det som nu täcks av standarder ur föreskrifterna. Därmed kan samlingen av föreskrifter minska i omfång och föreskrifterna ge just det som behövs för att sätta rätt säkerhetsnivå. BEHOV AV KUNSKAP Att utbilda sig är alltid rätt. För att kunna arbeta efter de nya reglerna krävs framför allt grundläggande kunskaper om syftet med de nya reglerna. Man bör få klart för sig hur den nya regelstrukturen och den nya föreskriften är uppbyggda. Det nya regelsystemet innebär att installatören själv väljer olika tekniska lösningar. Det gäller därför att sätta sig in i hur det nya regelsystemet är tänkt att fungera. De tekniska förändringarna som nu återfinns i svensk standard bör vara nästa steg i utbildningen. ELINSTALLATÖRENS ANSVAR Tänk på att det är elinstallatören som har ansvaret för att den elinstallation som överlämnas till kunden är säker. Installatören måste själv avgöra vilka kunskaper som behövs. Har installatören eller hans medarbetare nyligen gått kurs i Avdelning A, bör en bedömning göras om när lämplig tidpunkt föreligger för utbildning i de nya Elinstallationsreglerna. EIO kommer under hösten 2004 att sälja olika paket bestående av olika standarder. Separata standarder och handböcker finns redan i dag att köpa från EIO:s förlagsservice i Sandviken. Tord Martinsen Småland vann Yrkes-SM igen! Småland har alltid varit framgångsrikt under de elva år som finalerna i ECY-Cup genomförts. Så det är på något sätt helt följdriktigt att Sveriges bästa elektriker heter Tomas Sjögren och kommer från Ljungby. För närvarande arbetar han hos NEA Smålands Elektriska AB. Han tog guldet i gren elektriker-elteknik, då Sveriges första Yrkes-SM nyligen genomfördes i Piteå. Silvermedaljör blev Fredrik Dahlqvist från Stockholm och bronsmedaljör Timmy Sigurdsson från Färjestaden. Guldmedaljören Tomas är därmed medlem i det svenska yrkeslandslaget och nu väntar deltagande i Finlands nationella tävlingar för elever i yrkesskolorna i januari nästa år och därefter Yrkes-VM i Helsingfors. Tanken är nu att Yrkes-SM tills vidare permanentas och genomförs jämna år, eftersom yrkes- VM genomförs udda år. Finalen i ECY-Cup övergår därmed till Yrkes-SM. De teoretiska tävlingar som årligen genomförs ute i landets skolor fortsätter som vanligt. Jonathan Svensson Köhler från Växjö tog guldet i gren industrielektriker. Silvermedaljör blev Aron Juhlin från Stockholm och bronsmedaljör Viktor Engblom från Örnsköldsvik. Också Jonathan kommer att delta i de öppna, finska tävlingarna och därefter Yrkes-VM i Helsingfors. Silvermedaljörerna Fredrik Dahlqvist och Aron Juhlin var klasskamrater i Nacka Gymnasium. Nästa Yrkes-SM genomförs alltså Platsen är ännu inte bestämd. Foto: Leif Schelin Sveriges bästa elektriker heter Tomas Sjögren (t v) och kommer från Ljungby. Jonathan Svensson Köhler (t h), från Växjö, blev guldmedaljör i grenen industrielektriker. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 KOM IHÅG För datum för skattedeklarationer och inbetalning av skatter och moms hänvisar vi till Skatteverkets hemsida Klicka på Sökord A Ö och därefter S Skattekalender allmänna datum. Gruppförsäkring Personförsäkringar Från 1 juni 2004 har EIO tecknat nya avtal när det gäller gruppförsäkringar. Förenade Liv och Länsförsäkringar har tidigare varit våra försäkringsgivare vilka upphör 31 maj Nedanstående försäkringar är tecknade via Försäkringsbolaget Generali via vår mäklare Willis Personförsäkringar, Sundsvall Livförsäkring Livförsäkring med förtidskapital Kritisk Sjukdom (ny försäkring) Medlem som sedan tidigare varit ansluten till EIO:s Gruppförsäkringar flyttas automatiskt till det nya avtalet. TYCKT & TRYCKT I PRESSEN Bestraffar företagare Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef Elektriska Installatörsorganisationen: Elektrikerförbundet har valt att inrikta sitt varsel på två speciella företag där de ledande företrädarna också är ledande i arbetsgivareföreningens styrelse. Vi ser det som ett sätt att bestraffa företagare som vågar säga sin mening i kollektivavtalsfrågor, och det ser vi mycket allvarligt på. Rapport ur SVT1 Morgon Märkligt att LO stöder SEF Det är anmärkningsvärt att LO ger sitt stöd till ett så stridslystet fackförbund som Elektrikerförbundet för att etablera nya principer för hur arbetsmiljöfrågor ska regleras. Men det är tydligt att LO anser att samverkansmodellen inte är tillräcklig och att facket dessutom ska kunna driva tvister och kräva skadestånd. Det säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef i EIO. Pressmeddelande EIO, Dessutom innehåller avtalet: Sjukförsäkring Invaliditetsförsäkring, heltid Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring (akutsjuk) Tänk på att teckna kompanjonförsäkring när flera personer äger företaget. Livförsäkring och kritisk sjukdom kan tecknas som kompanjonförsäkring. Med glädje kan vi konstatera att premierna har reducerats i jämförelse med de gamla avtalen. Mer information finns i cirkulär 04/04 daterat Lars G Andersson, Ackord som klingar falskt Ackordslönen premierar snabbhet och ensidighet i stället för variation i arbetet. Hur kan ett sådant ålderdomligt system försvaras av ett fackförbund som har gått i konflikt i protest mot pressade byggtider? Det klingar falskt. Ledare i Dagens Industri, Hårt slag för byggbranschen Att stridsåtgärderna drabbar elarbetsgivarna hårt är givet, men det räcker inte med det. Strejken slår hårt mot hela byggbranschen. Våra kunder blir lidande och det drabbar också tredje man när ett konfliktbenäget fackförbund tar alla tillfällen i akt att strejka. Det säger Roine Kristianson, vd på VVS-Installatörerna, med anledning av att Elektrikerförbundet strejkar för att försöka etablera nya principer för hur arbetsmiljöfrågor ska regleras i kollektivavtalet. Pressmeddelande VVS-I, AKTUELLA SIFFROR Lars G Andersson, , PRISBASBELOPP ÅR 2004 (används för att beräkna taket för sjukpenning, delpension och bilförmån) FÖRHÖJT PRISBASBELOPP 2004 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) HELT DYGNSTRAKTAMENTE ÅR 2004 HALVT DYGNSTRAKTAMENTE ÅR 2004 (höjning från 2003: 10 kr resp. 5 kr) kr kr 200 kr 100 kr RIKSBANKENS DISKONTO 3 APRIL % REFERENSRÄNTA 1 JANUARI 30 JUNI % Referensräntan plus 8 % är nivån för dröjsmålsränta enligt räntelagen, om avtal saknas (11 %) STATSLÅNERÄNTA 30 NOVEMBER ,71 % STATSLÅNERÄNTA 29 APRIL ,47 % KONSUMENTPRISINDEX APRIL ,4 % KONSUMENTPRISINDEX APRIL ,8 % FÖRÄNDRING KPI (APRIL 2003 APRIL 2004) +0,2 % ARBETSGIVARAVGIFTER ,70 % EGENFÖRETAGARAVGIFTER ,89 % (0 karensdag) AFA-AVGIFTER ARBETARE ,90 % (inkl pensionsavgift 3,50 %) SÄRSKILT EL-TILLÄGG exkl. moms ,63 % SÄRSKILD LÖNESKATT på pensionskostnader 24,26 % Ny SEK-handbok 435: Vägledning vid användning av lågspänningskablar SEK har givit ut en ny handbok 435, med titeln Vägledning vid användning av lågspänningskablar. Den har 47 sidor i format A4. Handboken beskriver vilka typer av kablar som lämpar sig eller inte lämpar sig för viss användning. Den innehåller även vägledning beträffande fastsättning, böjradier och strömvärden för olika kabeltyper. Handboken behandlar både kablar för fast förläggning i byggnader, för inre förbindningar i apparater och maskiner och för användning som anslutningskablar (sladdar). Den vänder sig därför både till dem som planerar och utför elinstallationer och till dem som konstruerar elektriska apparater och maskiner. Handboken utgör till största delen en översättning och modernisering av det europeiska harmoniseringsdokumentet CE- NELEC HD 516 och behandlar kablar enligt HD 21 ( plastkablar ) och HD 22 (gummikablar). Beställ från EIO:s förlagsservice: fax Art nr: Pris: 337 kr/st för medlem, övriga 387 kr/st. Alla priser är exkl. moms och frakt. Johan Lysholm EIO-AKTUELLT nr

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/04 Mål nr A 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/04 Mål nr A 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/04 Mål nr A 88/03 Sammanfattning En elektriker blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I tvist om uppsägningen har vidtagits i strid turordningsreglerna i 22 anställningsskyddslagen

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Byggettan. Tillstånd och utbildning krävs vid arbete med asbest TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 1 MARS 2013

Byggettan. Tillstånd och utbildning krävs vid arbete med asbest TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 1 MARS 2013 Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 1 MARS 2013 Tillstånd och utbildning krävs vid arbete med asbest Joakim fick hjälp att få ut rätt lön Percy pratar fackliga frågor

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn 24 juni 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Jakobsbergsgatan 17 SE-111 44 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46 8 454 19 01 www.paconsulting.com

Läs mer