Verksamh. hetsplan en samman- verksamhet. friskfaktorerna. SYFTE. föreningens. rollen som. kort- och. erbjuda. kvalificerad. Att göra engagerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamh. hetsplan 2013. en samman- verksamhet. friskfaktorerna. SYFTE. föreningens. rollen som. kort- och. erbjuda. kvalificerad. Att göra engagerad"

Transkript

1 CENTRUM FÖR IDROTTT & HÄLSA Verksamh hetsplan 2013 VÄRDEGRUND Centrum för Idrott & Hälsa i Kalmar (CIH) är en sammanslutning avv alla ideellaa föreningar som har verksamhet inom Kalmar kommun. All verksamhet skall präglas avv öppenhet och mångfald. CIH är partipolitiskt och religiöst neutralt.. Vi ska skapa delaktighet och vara lyhörda för alla typerr av frågor som rör idrott och hälsa från olika verksamheter. Idrott är fysisk aktivitett och är en av de viktigaste friskfaktorerna. SYFTE Föreningens syfte är att etablera och utveckla stödfunktioner för idrott, primärtt i Kalmar kommun och sekundärt i dess närområde. Idrottsrörelsenss verksamhetsidé är enn av utgångspunkterna för föreningens verksamhet. Verksamheten ska stärka idrotten som ett varumärke för regionen och bidra till att utveckla regionens attraktionskraft. Verksamheten ska vara en del av det lokala och regionala folkhälsoarbetet. VERKSAMHET CIH har till uppgift att... vara nätverksbildande och ha rollen som en samman- hållande länk mellan Kalmars idrottsföreningar samt andra organisationer och utbildningsanordnare inom verksamhetsområdet idrott och hälsa. vara remissorgan för anslutnaa föreningarr gentemot kommunala myndigheter i frågor som gäller stads- kort- och långtidsplanering mm. planefrågor, målsättning, resursfördelning, vara samarbetspartner till Kultur och fritidsnämndenn i Kalmar, dvs. ha möjlighet attt yttra sig innan de fattar beslut som rör CIH:s medlemmar. vara språkrör för medlemsorganisationerna och driva frågor som rör bidrag, lokaler mm. anordnaa seminarier/konferenser inom CIH:s verksam- hetsområde och i bred samverkan erbjuda framtids- inriktade utbildningar. verka för en öka nationell och internationell förståelse samt medverka till nationella och internationella kon- takter och utbyten. erbjuda kvalificerad testverksamhet samtt ge rådgivning och hjälp med tränings-/motionsplanering. stödja och initiera forskning och utvecklingsprojekt. tillhandahålla ekonomiservice för idrottsföreningar. ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING Att göra CIH:s verksamhet, syfte och målsättning känt bland medlemsorganisationerna Att ha en aktiv och engagerad styrelse och projektgrupper Att skapa nätverk och kontakter mellan föreningar

2 Verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2013 Kärnfrågor under 2013 ska vara testverksamheten, dialog och påverkan samt kommunikation/information. TESTVERKSAMHET Utveckla Idrottsspecifika tester och testpaket Starta upp verksamhet för Olympisk Utmaning och utbilda testledare Säkerhet och kvalitetsarbetet är under ständig utveckling Hjärtstartare ska anskaffas under 2013 Inköp av utrustning samt genomföra utbildningar på nyinköpt utrustning Marknadsföra verksamheten. Nytt marknadsföringsmaterial ska tas fram DIALOG/PÅVERKAN Medverka i utvecklingsuppdrag angående Fredriksskans Medverka i bidragsöversyn ( ) Bevaka genomförandet av idrottspaket 1 och 2 ( ) Medverka i framtagandet av föreningsövergripande gemensam redovisningsstruktur av föreningsverksamhet ( ) KOMMUNIKATION/INFORMATION Utveckla nätverk Kvalitetssäkra föreningsregister Utveckla hemsidan om möjligt lägga upp den i Idrotten Online Arrangera en till två ordförandeträffar Marknadsföra CIH PROJEKT Ekonomiservice Ungdomsgala 2 november Idrott och turism Idrottsmedicinsk förening/nätverk CIH:s möjligheter till associerat medlemskap i Riksidrottsförbundet Centrum för Idrott & Hälsa ~ stödjer och utvecklar den lokala idrotten ~

3 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Verksamhetsberättelse 2012 STYRELSENS BERÄTTELSE Ordförande begär ordet 2012, Kalmar blev årets idrottskommun i Småland Sedan 2009, när idrottsföreningarna i Kalmar kommun fick möjlighet att bli förenings-bildare för CIH har det hänt mycket med idrotten i Kalmar och jag är säker på att CENTRUM FÖR IDROTT OCH HÄLSA BIDRAGIT TILL ATT KALMAR BLEV ÅRETS IDROTTSKOMMUN Vår alliansförening har sedan starten målmedvetet arbetat för att arbeta upp kommunikationsvägar i sådant som rör/berör idrotten samt stärka gemenskapen mellan idrottsföreningar och samarbetet över idrottsgränserna. Vi anser att vi kommit långt i att stärka idrottsgemenskapen i Kalmar, men det finns fortfarande mycket som kan vidareutvecklas och framförallt måste vi se till att underhålla de kanaler som är upparbetade. I mars 2012 arrangerade CIH i samverkan med Smålandsidrotten och Kalmar kommun Våga vara vuxen med Paolo Roberto som dragplåster på Kalmar teater, med en ambition att komma tillrätta med en del värderingsfrågor och sådant som uppfattas som dåligt för idrotten i gemene mans ögon. Detta blev mycket uppskattat och vår ambition är att fortsätta detta tema för ungdomarna med en ungdomsgala i Kalmarsalen hösten I september hade CIH en stor del i att Olympic day kunde genomföras i Kalmar. Detta blev en succé som vi hoppas ska kunna fortsätta för att föreningarna ska kunna marknadsföra och rekrytera nya medlemmar och föreningsledare. Jag hoppas att: - CIH kan utveckla och få fart på marknadsföringen av ekonomiservicen, eftersom jag tror att många föreningar egentligen har behov av sådan hjälp idag. - CIH inom kort ska utgöra en resurs till dem som efterfrågar idrottsliga tester av olika typer och att man kan se vårt testcentra som en resurs för hela idrottssverige. Tack! Thomas Olsson Avslutningsvis vill jag tacka för det förtroende som Ni givit mig igenom att Ni har valt mig till ordförande för CIH. Nu vill jag lämna över till någon annan ordförande vid årsmötet för att därigenom undvika att vi hamnar i mina spår och att de inte ska bli för djupa. Om det finns plats för mig, vill jag gärna fortsätta i någon annan styrelsefunktion eftersom jag tror att i drottsallianser är en föreningsform som kommer att få större och större betydelse för vår framtida idrott. Centrum för idrott och hälsa Telefon Org. nr: E-post Stagneliusgatan Kalmar

4 Testverksamhet Under våren drev studenter från Linnéuniversitetet en testmottagning för allmänheten och genomförde en studie på Kalmar kommuns lokalvårdare. 107 tester genomfördes och 34 personer tränade med hjälp av personliga tränare under en tioveckors period. CIH har varit med och initierat och följt en interventionsstudie om hälsoekonomiska effekter av fysisk aktivitet/motion på arbetstid för kvinnliga lokalvårdare i Kalmar kommun. Alla tester har genomförda i CIH:s testlabb av studenter från Linnéuniversitetet. Den 30 oktober redovisades studien för politiker och tjänstemän i Kalmar kommun. Resultatet visar att 20 minuters daglig fysisk träning under 10 veckor ger positiva effekter på den fysiska prestationsförmågan. Framför allt ökade muskelstyrkan och rörligheten vilket både är skadeförebyggande och ger bättre förutsättningar till att möte de fysiska krav lokalvårdare dagligen ställs inför. Trenden med ett ökat intresse av uthållighetsidrotter och då specifikt triathlon märks av även i vår testverksamhet då efterfrågan på maxpuls och laktatester på cykel och löpband har ökat under året. Friskis & Svettis har genomfört en rad tester med motionärer hos oss under 2012 och vi ser fram emot ett utvecklat samarbete under tester har genomförts i följande föreningar/organisationer Kalmar AK Kalmar SK Fotbollsakademin Kalmar RC IFK Kalmar Innebandyakademin Kalmar HC Friskis & Svettis Linnéuniversitetets testmottagning Kalmar TK Dykarklubben Kalmar kommun Övriga motionärer Omfattningen har ökat under 2012 och kan jämföras med tidigare år då 266 st tester genomfördes 2011, 184 st tester 2010, 248 st tester Teorilokalen var uppbokad 456 timmar och testlabbet 309 timmar där Linnéuniversitet och CIH har stått för större delen av nyttjandet följt av Kalmar Gymnasieförbund. I slutet av året initierade CIH ett arbete för att starta upp ett idrottsmedicinskt nätverk alternativt en förening. Ingvar Palmgren, Johnny Wiksten, Kjell Svensson har medverkat initialt och Johan Enoksson har varit sammankallande. Samarbetet med Kalmar AK har även i år varit betydelsefullt då vi många gånger nyttjat deras lokaler och utrustning för tester och träningsråd. CIH har som tidigare år varit ett ackrediterat testlabb av Sveriges Olympiska kommitté.

5 Säkerhet och kvalitetsarbetet har utvecklats under året med nya formulär för incidentrapporter och förbättrat brandskydd med nya skyltar och informationsblad. Ansökan om medel för inköp av hjärtstartare har gjort utan framgång. Vi har dock fått rejäl rabatt så inköp av hjärtstartare kommer göras inledningsvis under Testledare: Johan Enoksson (samordnare), Thony Ragnarsson (verksamhetsansvarig), Peter Pagels, Joulo Gustafsson, Hans Engström, Lars Holmberg. Nya testledare som knutits till verksamheten är Kinka Barverstad, Mikael Ottosson och Jonathan Olsson. Dialog och remissinstans Vi har bevakat parkeringsfrågan i kvarteret Nötskrikan genom bl.a. medverkat på möten med kommunen samt gjort skriftligt påpekande framförallt med fokus på barn- o ungdomars tillgänglighet och säkerhet. Gällande vår medverkan i kommunens översyn av föreningsstöd till idrottsföreningar och gemensam redovisningsstruktur har vi i slutet av året fått en tidsplan för arbetet, vilket beräknas vara klart Under våren arbetade Johan Enoksson fram ett förslag på en föreningsövergripande gemensam redovisningsstruktur av föreningsverksamhet. Kommunens syfte är bl.a. att få en fördjupad kunskap om föreningsstödets fördelning mellan olika idrotter och dess aktörer. Föreningsstödets fördelning på kön ska särskilt redovisas. Att få fram underlag för att föreslå förbättringar av föreningsstödet. Vi har bevakat genomförandet av idrottspaket 2 som kan sammanfattas vid årets slut enligt följande: Gröndalsområdet IFK Kalmar klubbhus klart, Racketcentrum utreds. Idrottshall Södra utmarken Idrottshall byggnation pågår, Klubbhus utreds. Näridrottsplats Lindsdal klar december Skatehall i Kalmarfrysen (KLS) utredning pågår. Ljungbyholm Konstgräs etableras 2013, detaljplanering av Idrottshall pågår. Fredriksskans utreds i samband med Linnéuniversitetets lokalisering. Iffehallen förbättringsarbete pågår. Hossmo/Rinkabyholm byggnation av omklädningsrum pågår klar april-13, projektering av fotbollsplaner pågår och ska vara klara Arenahall planeringen är vilande. Rockneby allaktivitetshus (inkl sporthall) byggnation pågår klar juli Övrigt yta hyrs tillfälligt i Volvofabriken för innebandyhall, omklädningsrum i Spelefanten är renoverade, grönytor har förbättrats löpande. Under året genomförde kommunen ingen brukarundersökning så vi medverkade ej med kompletterande frågor. Projektgrupp: Irma Rydasp, Thomas Olsson, Carina Arnesson, Kenth Jeansson, Linda Axelsson, Johan Enoksson

6 Olympic Day i Kalmar Den 15 september genomfördes Olympic Day i Kalmar. 24 idrottsföreningar var med och arrangera Olympic Day. 340 barn i årskurs 1-6 deltog och fick möjligheten att prova på olika idrottsgrenar och samtidigt inspireras av en rad olympier. Dagen blev en härlig och mycket uppskattad familjedag då det var minst lika många vuxna med på sidan av arrangemanget. Flera föreningar har fått nya utövare efter Olympic Day. De föreningar/idrotter som sticker ut är skyttesport, fäktning och karate som samtliga fått st nya utövare. En del av våra föreningar har inte möjlighet att ta emot fler. Brist på halltider och ledare är den främsta orsaken. Olympic Day avslutades på Larmtorget med intervjuer av olympierna och stipendieutdelningar. CIH:s Idrottsledarstipendium CIH:s Idrottsledarstipendium 2012 på kr vardera delades ut avslutningsvis på Olympic Day till Emelie Ohlsson och Ola Kajbjer som haft en betydande roll för sin förening och dess medlemmar.

7 Våga vara vuxen Den 12:e och13:e mars erbjöd Centrum för Idrott & Hälsa tillsammans med en rad medarrangörer en föreställning med Paulo Roberto och Triangelteatern på Kalmar Teater om moral och etik inom idrotten. Båda föreställningarna var fullsatta med idrottsledare och föräldrar. Projektet har gett ringar på vattnet då flera liknande arrangemang har genomfört runt om i Småland på temat Våga vara vuxen med Paulo Roberto. Lokalt har diskussionerna kring moral och etik fortsatt ute i föreningarna. Projektet gav ett ekonomiskt överskott som kommer att satsas på en ungdomsgala under Ekonomiservice Anita Karlsson har arbetat vidare under året med Ekonomiservicen. Samarbetspartners Centrum för Idrott & Hälsa vill rikta ett stort tack till alla sina samarbetspartners som stöttat verksamheten under året och ett särskilt tack till Linnéuniversitetet, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Smålandsidrotten, Kultur- och fritidsnämnden STYRELSE / MEDARBETARE / MEDLEMMAR Styrelse Följande ledamöter har ingått i styrelsen under verksamhetsåret: Thomas Olsson... Kalmar Gymnastikförening Ordförande Irma Rydasp... IFK Berga Annelie Österberg... Kalmar Volleybollklubb Gunilla Alm... KFUM Basket Carina Arnesson... Kalmar Simsällskap Per Fredriksson... Kalmar Simsällskap Kenth Jeansson... Kalmar Södra IF Joulo Gustafsson... Friskis & Svettis Jan Botö... Kultur- och fritidsnämnden Adjungerad ledamot Thony Ragnarsson... Linnéuniversitetet Adjungerad ledamot Hans Engström... Kalmarsunds Gymnasieförbund Adjungerad ledamot Lucas Nilsson... Smålandsidrotten Adjungerad ledamot Styrelsen har träffats 6 gånger under året och åkt på en gemensam styrelsekonferens.

8 Medlemmar 2012 Centrum för Idrott & Hälsa tog under 2012 upp två stycken nya medlemmar och har vid årets slut 38 medlemmar. BK Kalmar-käglan Calmif CL 98 IC Friskis & Svettis Förlösa GoIF GF Kalmarflickorna Hossmo BK Högby IF IF Kalmar Hockey IFK Kalmar IFK Berga Kalmar AK Kalmar Brottarklubb Kalmar BTK Kalmarbygdens Fältrittklubb Kalmar FF Kalmar Fäktklubb Kalmar GF Kalmar Golfklubb Kalmar Konståkningsklubb Kalmar Modern Femkamp Kalmar Simsällskap Kalmar SK Kalmar Södra IF Kalmar TK Kalmar RC KFUM Kalmar HF Korpen Lindsdals IF Ljungbyholms GoIF Läckeby GoIF Rockneby IK Spinrockarna Ängö BK Kalmarsunds Gymnasieförbund Kultur- och fritidsnämnden Smålandsidrotten Linnéuniversitetet Medarbetare Johan Enoksson är anställd av kultur- och fritidsförvaltningen och har under den gångna verksamhetsperioden arbetat som koordinator i föreningen. Anita Karlsson är placerad hos oss via projekt Framtiden och har drivit ekonomiservisen samt bistått med administrativt stöd till testlabbet och Olympic Day. Anita slutade hos oss den 1 oktober. Via projekt Framtiden har vi haft Anders Ekeberg hos oss under våren. Anders har installerat en server och byggt upp en databas för alla våra datorer samt servat testutrustningen regelbundet och hållit ordning på all utrustning i testlabbet. Stephan Emilsson efterträdde Anders som IT-utvecklare under hösten och kommer vara hos oss under 6 månader. Som vaktmästare och fastighetssköter har Thaqi Xhevahir Tage varit hos oss fr o m den 25 juni. Tages arbetsinsatser har gjort att våra lokaler och Idrottens Hus alltid varit välstädade och i ordning som aldrig förr. Alla medarbetare har varit värdefulla resurser som bidragit till att vi under året kunna bibehålla och utveckla verksamheten på ett mycket positivt sätt.

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultaträkning Intäkter Budget 2012 Ersättning för kostnader 0, , ,00 Fystester , , ,00 Ekonomiservice , , ,00 Uthyrning , , ,00 Uthyrning av utställningsplats ,00 0,00 0,00 Medlemsavgifter , , ,00 Övriga intäkter 413,00 0,00 0,00 Öresutjämning -0,99 0,25 0,00 Summa: , , ,00 Kostnader Budget 2012 Inköp materiel och varor , , ,00 Lokalhyra , , ,00 Hyra teknisk utrustning , , ,00 Dataprogram -625,00 0,00 0,00 Förbrukningsmaterial , , ,00 Reparation och underhåll -612, ,00 0,00 Biljetter, entré 0,00-635,00-760,00 Reklam och PR 0,00 0, ,00 Trycksaker 0,00 0, ,00 Representation -989,45 0, ,00 Telefon , , ,00 Porto -690, , ,00 Konsultarvorden ,00 0, ,00 Försäkring , , ,00 Övr kostnader , , ,00 Fysprofilen 0,00 0, ,00 Serviceavgifter , ,00 0,00 Bankkostnader , , ,00 Webbavgifter -270,00-240,00-240,00 Lämnade bidrag och gåvor -823,65-528, ,00 Mat/logi , , ,00 Summa: , , ,00 Resultat , ,00 0,00

10 Balansräkning Tillgångar Kassa och Bank , , ,70 Upplupna intäkter 5 050, , ,00 Summa tillgångar: , , ,70 Skulder och eget kapital Upplupna kostnader 846,00 570, ,00 Balanserade medel , , ,48 Resultat , , ,78 Stipendium 380, , ,00 Idrottsgala ,00 0,00 0,00 Summa eget kapital: , , ,70 Kommentarer CIH kan redovisa ett gott resultat på ,55 kr för I stort har budgeten hållits och endast mindre avvikelt har uppstått. Det underskott vi redovisade för 2010 ( ,78 kr) kan anses vara avskrivet helt då både 2011 och 2012 års resultat blev gott.

11 Kalmar Thomas Olsson Irma Rydasp Carina Arnesson Ordf. Kenth Jeansson Joulo Gustavsson Per Fredriksson Annelie Österberg Gunilla Alm Thony Ragnarsson Jan Botö Hans Engström Lucas Nilsson Anders Höglund Revisor Allans Svensson Revisor

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer