FÖRSÄKRINGS. Dina Försäkringar ska springa ikapp jättarna. nyheterna. Trafikskadenämnden. Brandförsäkringsverket. upphör efter knivmördad nekas ANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGS. Dina Försäkringar ska springa ikapp jättarna. nyheterna. Trafikskadenämnden. Brandförsäkringsverket. upphör efter knivmördad nekas ANALYS"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGS nyheterna ANALYS Branschstatistiken för varje område sid 7 DITT AFFÄRSNYHETSBREV OM SAK-, SKADE-, SJUK- OCH VÅRDFÖRSÄKRING Gunilla Svensson, vd Dina Försäkringar ska springa ikapp jättarna Foto: Lars Nyman Brandförsäkringsverket upphör efter knivmördad nekas Dödsbo efter Trafikskadenämnden är otidsenlig 230 år ersättning sid 6 sid 11 Ledare Joachim Björk Chefredaktör sid 2 NR EXAKT MEDIA

2 2 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 3 Nordea: Fler försäkrar sin båt än sitt liv Det verkar som att folk är mer måna om sina saker än sina liv. En undersökning som Nordea Liv låtit göra visar att 70 procent av de tillfrågade har en olycksfallsförsäkring och 63 procent har helförsäkring för bil, båt eller motorcykel. Men bara 51 procent har en livförsäkring. Nästan hälften av alla förvärvsarbetande svenskar oroar sig för att drabbas av inkomstbortfall. Men trots det har bara 26 procent en inkomstförsäkring. Kvinnor oroar sig i högre utsträckning än män och i storstäderna, där många på grund av höga boendekostnader är beroende av dubbla inkomster, är äng slan betydligt högre än i mellanstora städer. Enligt undersökningen är folk i regel dessutom mer oroliga för brand eller inbrott (23 procent) än att någon i hushållet skulle avlida (18 procent). Kunderna är inte oroliga för sina pensioner utan för sin kortsiktiga betalningsförmåga, och det tycker vi Ledare Otidsenligt och korporativistiskt Välkomna till det första numret av Försäkringsnyheterna Analys, en pdf-tidning som kompletterar det dagliga e-postade nyhetsbrevet med längre artiklar, mer statistik och genomgångar. I år räknar vi med att utkomma med nio nummer. Eftersom jag, trots nästan 25 års erfarenhet som journalist, hittills inte har jobbat direkt med försäkringsfrågor, återstår mycket att lära. Tiden sedan vi startade Försäkringsnyheterna i november har varit mycket intensiv, och många nyheter har behandlats i det höga tempo som ett dagligt nyhetsbrev kräver. Som nykomling i branschen stöter man på mycket som antingen är helt okänt för utomstående eller förbryllande för den oinvigde. Att det till exempel finns en domarinstitution som enbart ägnar är helt riktigt. Det är inte bra att basera sin syn på sin egen pension på utvecklingen ett enskilt år, sa Britta Burreau, vd för Nordea Liv & Pension. Som representant för ett livbolag hade hon naturligtvis gärna sett ett större engagemang för livförsäkringar, och menar att behovet faktiskt är stort. Kunderna är mer benägna att försäkra sina kapitalvaror än sina egna liv och sin ekonomiska situation. Men i verkligheten ser behovet ut tvärt om, det är 0,5 procents risk att ditt Det här är hushållen oroliga för: (i procent) Inbrott, brand, fukt- eller vattenskada 23 Olycksfall, nedsatt arbetsförmåga 20 Förvärvsarbetande i hushållet dör 18 Längre tids sjukskrivning 18 Räntan stiger, dyrare lån 18 Arbetslöshet 17 Stöld, skadegörelse 15 Drastisk värdeminskning av boendet 10 Barn behöver vård under längre tid 9 Dyrare och svårare att få låna 7 Minskade huspriser, överbelåning 5 sig åt att avgöra tvister vid haverier och vid sjöförsäkring torde vara okänt utanför en trängre krets av jurister och sjöförsäkringsspecialister. Institutionen har dock funnits sedan 1752, och i det här numret kan du läsa en intervju med Sveriges nye dispaschör, Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt. En annan institution i branschen som väcker frågor hos utanförstående är Trafikskadenämnden. Dess arbete och sammansättning har ifrågasatts från många håll under åren. Mest ifrågasättande är av naturliga skäl intresseorganisationer som Nackskadeförbundet, men även från politiskt håll ifrågasätts nämnden och dess sammansättning med viss regelbundenhet. För 12 år sedan anmäldes den till och med till EU-kommissionen. Anmälaren, en forskare vid Belastningsskadecentrum, ifrågasatte om nämndens existens var förenlig med EU-rätten. Något svar på den frågan har dock aldrig kommit. hus brinner ned innan du fyller 65 år, men 9 procent att du dör och 35 procent att du förlorar arbetet eller blir långtidssjuk, säger Britta Burreau. Såväl livförsäkringar som inkomstförsäkringar är till för att rädda ekonomin när oväntade situationer uppstår. En av de största utgifterna är för många bolånet, trots det är det bara 20 procent av de som äger sitt boende som har försäkrat sitt bolån. Ytterligare 20 procent säger sig vara intresserade av att skaffa en sådan försäkring. Joachim Björk Chefredaktör Det är vår största utmaning, att fråga våra kunder om vilket försäkringsbehov de har. Vi har inget emot att de säger nej, men det vore illa om vi inte frågade och det sedan hände något där kunden behövt en försäkring, säger Britta Burreau. Så här försäkrade är hushållen: (Procent av de tillfrågade som har försäkring) Olycksfallsförsäkring 70 Helförsäkring av bil/båt/mc 63 Livförsäkring 51 Bunden ränta på bolån 43 Barnförsäkring 32 Inkomstförsäkring 26 Privat sjukförsäkring 25 Livförsäkring kopplat till bolån 18 Lånebetalningsskydd 16 Källa: Nordea Senast ut i riksdagen var miljöpartisten Jan Lindholm, som i en motion föreslog att nämnden skulle bytas ut mot en domstolsliknande statlig myndighet utan partsinblandning. Den medicinska bedömningen skulle då kunna utföras av läkare knutna till Socialstyrelsen eller den nya myndigheten, som också skulle garantera insyn, offentlighet och tydliga regler för överklagan. Man kan ha många synpunkter på Trafikskadenämnden, och att den till stora delar är finansierad av branschen, och även på dess inte helt glasklara juridiska ställning. Men det är i första hand dess sammansättning jag har reagerat på. Förutom ordföranden, som förordnas av regeringen, förordnas övriga ledamöter av Finansinspektionen, efter förslag från Trafikförsäkringsföreningen när det gäller branschens representanter, och efter förslag från fackliga organisationer när det gäller lekmannarepresentanterna. Dessa företräder dessutom sin organisation i nämnden. De ord som kommer närmast till hands är otidsenligt och korporativistiskt. Nog borde allmänhetens insyn och inflytande i ett organ som avgör viktiga frågor om skadeersättning kunna skötas utan fackliga organisationer? Gunilla Svensson, vd: Dina Försäkringar kraftsamlar för att växa Dina-federationen tar under året ett stort och viktigt steg in i framtiden. Den anrika företagsgruppen med rötter i sockenbolagen, gör sig redo att bearbeta storstäderna och samlar sig i en ny struktur med jämnstarka bolag som ska möta kraven från de nya solvensreglerna. Dagens 28 ömsesidiga bolag, två försäkringsaktiebolag och tre marknadsbolag ska bli 13 regionala Dina-bolag som samverkar med servicebolaget Dina Försäkring AB. Mitt i förändringen står Gunilla Svensson, vd för Dina Försäkring AB sedan 1 september förra året. Hon efterträdde Bibi Sandberg, som var vd för bolaget i 20 år. Ungefär lika länge har Gunilla Svensson jobbat i Länsförsäkringargruppen, en företagsgrupp med många organisatoriska likheter med Dina Försäkringar. Jag är jurist från början och började som skadereglerare, på Länsförsäkringar Stoc kholm. Sedan gick jag vidare till LF Mäklarservice och var där bland annat sakförsäljningsansvarig, berättar Gunilla Svensson. Hon har även varit ansvarig för företag- och lantbruk på LFABs utvecklingsenhet och vd för LF International för att starta verksamhet i Lettland och Litauen. Så att ta över ledarskapet på Dina Försäkring AB och få ta sig an arbetet att få vara med och utveckla Dina-federationen kom som en lämplig utmaning. Jag har ju en viss vana av att jobba i en federation, så det kände jag mig inte främmande inför. Dessutom gilllar jag sakförsäkring, jag har jobbat nästan uteslutande med det. Och så tror jag väldigt mycket på den kundägda försäkringsformen, att vi är ömsesidiga tycker jag är väldigt bra. Att jobba i en federation Foto: Lars Nyman i tillväxt som slår ur underläge ser hon också som en fantastisk möjlighet. Vi har många stora jättar att springa ikapp, skrattar hon. Jättarna Jättarna är naturligtvis Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa och Folksam som tillsammans har närmare 80 procent av den svenska sakförsäkringsmarknaden. Dina-federationen har med sina 2,5 procent en bra bit kvar innan de ser ryggen på jättarna.

3 4 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 5 Men Dina Försäkringar sätter ribban högt. Målet är att växa till 10 procent av sakmarknaden. Det skulle innebära en tre- eller fyrdubbling av marknadsandelen. Det är egentligen inte ett nytt mål. Det har funnits ett tag. Men det är klart att det är kaxigt. Tillväxtmål ska vara kaxiga. Det ska vara något att sträcka sig efter. Det är viktigt i sig självt, att få sträcka på sig lite. Sedan är det inte helt och hållet taget ur luften; vi tror på affärsidén och vi tror på att kunder faktiskt gillar oss. Och på att ju mer vårt varumärke blir känt, ju fler kommer att gilla oss. Det är vi ganska säkra på. Foto: Lars Nyman Toppar kundnöjdhetsindex När det gäller nöjdheten hos de befintliga kunderna har Dina-federationen kommit en bra bit på väg. De senaste sex åren har bolaget toppat SKI:s kundnöjdhetsindex. Vi har vunnit sex år i rad. I alla kategorier vi ställer upp i. Nu ska man inte bli förmäten över det, men det är verkligen fantastiskt fina betyg. Vad gör då Dina Försäk ringar för att fortsätta ligga i topp? Jag tror det handlar om det personliga anslaget i kundmötet, på att vi bryr oss, och i vårt sätt att hantera våra kunder. Det är det som är avgörande, det är ju kunderna som sätter betygen. Våra medarbetare har en lång tradition av att vara duktiga på kundbemötande. För att förstärka varumärket och göra det mer känt, har Dina-gruppen nu tagit hjälp av reklambyrån Ruth. Naturligtvis ska vi jobba med varumärkeskommunikation, vi är svaga i storstad och där behöver vi förstärka oss. Men tittar man runtomkring i vårt land så har Dina-bolagen i många fall en mycket stark ställning lokalt. I vissa kommuner är vi marknadsledande försäkringsbolag. Att visa att man har ett engagemang lokalt är viktigt och det gör vi på många orter. Inga ess i rockärmen Men några nya revolutionerande försäkrings produkter som skulle kunna hjälpa Dina att växa finns inte. Vi har inga hemliga ess i rockärmen, inte just nu. Vi delar samma utmaning som hela försäkringsbranschen; gör man en sån här stor regelverksförändring som branschen koncentrerar sig på, så går väldigt mycket kraft och energi till den typen av frågor. Vi är en liten organisation och kraftsamlingar kostar. Men det kommer ju en tid efter regelverksetableringen också. Så det är klart att vi inte kan sluta med produktutveckling. Tittar man historiskt så var etableringen på motormarknaden på 90-talet ett av de stora lyften för Dina Försäkringar. I dag svarar trafik och motor för nästan 45 procent av den totala premievolymen. På senare år har nya produkter tagits fram inom företagsmotorförsäkring och djurförsäkring. Djurförsäkring är en fantastisk tillväxtmarknad. Våra smådjursförsäkringsprodukter lanserades fullt ut 2010 och har fått ett positivt mottagande. Människor älskar sina djur och djurförsäkringsmarknaden är under utveckling. Djurförsäkring är en viktig del i hela erbjudandet till en familj. Hunden, katten och kaninen, eller hästen för den delen, är ju fullvärdiga familjemedlemmar i dag. Det var de inte för 25 år sedan. De har stärkt sin position i familjelivet. Att Dina-federationen de senaste åren stått i stark tillväxt står klart när man tittar på utvecklingen av premieinkomsten i diagrammet här intill. På fem år har den ökat med 600 miljoner kr till cirka 1,6 miljarder kr. Men varifrån och från vem ska marknadsandelarna tas om det ambitiösa tillväxtmålet ska nås? Sakmarknaden växer inte direkt. Jo, i premiekronor växer den ju, och den växer med antalet människor i Sverige. Och det står också helt klart att det är Länsförsäkringar som är huvudkonkurrenten, med sin liknande struktur, och sin likaledes starka lokala förankring. Men även If, Trygg-Hansa och Folksam är tuffa. Förändringstider Att förstärka den geografiska täckningen är ett av motiven till den stora strukturförändringen gruppen genomför. En annan viktig del är att rusta sig för att klara Solvens II-regelverkets kapitaltäckningskrav och riskspridning. Ska vi dessutom lyckas bevara våra kärnvärden, att fokusera på kunderna och vara duktiga på kundmöten, behöver vi försöka jobba mer gemensamt och effektivt runt andra frågor. I en federation är det lätt att de diskussionerna kanske sätts åt sidan, för att de gör lite ont. Det är ett stort arbete att fortsätta diskutera den typen av frågor inom federationen. Efter diskussionerna finns det nu en plan för hur den stora strukturomvandlingen ska genomföras. Genom tio fusioner i år ska de 32 lokala Dina-bolagen bli 13 bolag i samverkan. Det finns också en färdig karta för hur de nya geografiska områdena ska se ut. Det är kartan som de lokala fusionsprocesserna bygger på. Det är en helhetsstruktur som är framarbetad tillsammans med ordföranden i respektive Dina-bolag. Men exakt hur den ser ut vill Gunilla Svensson inte presentera ännu. Nej, det är mycket formalia kvar. De juridiska fusionsprocesserna startar nu. Det skulle kännas konstigt att gå ut med den kartan innan allt är spikat. Tre bolag berörs inte alls utan är redan klara i sin geografiska utformning, Dina Försäkringar Nord, Dina Försäkringar Mälardalen och Dina Försäkringar Lidköpingsorten. Hon räknar dock med att själva fusionsarbetet ska kunna genomföras under året. Den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari Förändringen är inte bara organisatorisk. För de anställda innebär det också förändringar. Strukturarbetet har överlag tagits emot positivt. Det här är ändå en framåtriktad aktivitet. Det handlar om långsiktiga strategier och att ta ut färdriktningen. Sedan är det naturligtvis så att en sådan här process också framkallar oro bland de anställda i Dina-federationen, säger Gunilla Svensson. En tydlig effekt är att den nya strukturen innebär att ett stort antal vd-tjänster försvinner i gruppen. I det här arbetet är det en omställningsprocess också, så klart. Servicebolagets upp gift är att planera för hur bolag och personer ska stöttas och hanteras på bästa sätt. Detaljer kring detta är inte något jag vill prata om nu. Även servicebolagets uppdrag påverkas så klart av omstruktureringen i Dina-federationen. Mer homogena bolag med större enheter ökar möjligheterna till utläggning av arbetsuppgifter närmare kunderna. En naturlig utveckling i en organisation som vår. Två saker är viktiga för att förändringsprocessen ska lyckas, tror Gunilla Svensson; tempo och information. Inte nog med att organisationen ska förändras, samtidigt pågår arbeten med att byta försäkringssystem och ekonomisystem. Tempo tror jag är en utmaning i sig, att hålla högt tempo och inte förlora fokus på kunderna. Sedan är det som alltid, tror jag, i sådana här omställningsprocesser, att det spelar ingen roll hur duktig man tycker man är på information, man kan alltid bli bättre. Det är viktigt för alla inblandade parter. Det är också viktigt att poängtera att strukturföränd ringen är ett framåtriktat strategiskt beslut för Dina-federationen, säger Gunilla Svensson. Det här är en grupp som vill överleva, ta marknadsandelar och utvecklas. Dina Försäkringars premieinkomst MKR Källa: Dina Försäkringar Fördelningen mellan affärsområden i procent av gruppens totala affär på 1,6 miljarder kronor Källa: Dina Försäkringar Företag och fas.ghet, 27% Hem och villa, 25, 6% Sjuk & olycksfall, 1,5% Husdjur, 2,6% Övrigt, 0,8% Trafik och motor, 42,8%

4 6 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 7 Brandförsäkringsverket betalar ut de sista pengarna Sveriges näst äldsta försäkringsbolag upphör Under det första kvartalet i år betalar Brandförsäkringsverket ut en fjärde och sista delbetalning till sina kunder och ägare. Därmed slutar en 230-årig epok i svensk försäkringshistoria. Bolagets länge enda försäkringsprodukt, den allframtida brandförsäkringen, finns dock kvar hos det ännu äldre bolaget Stockholms Brandkontor, som bildades redan Riktigt så gammalt är inte Brandförsäkringsverket, men med sitt startår, 1782, var det ändå Sveriges näst äldsta försäkringsbolag. Livförsäkringsbolaget Änke- och pupillkassan bildades året efter. För att gå riktigt långt tillbaka i tiden stadgade redan de medeltida landskapslagarna om brandstod, ersättning för liden brandskada. Under 1700-talets mitt diskuterades förslag från allmogen om rätt att bilda egna brandstodsföreningar för att befrias från den lagstadgade brandstodsskyldigheten. De första brandstodsföreningarna på landsbygden bildades på 1760-talet. Vare sig de nya föreningarna eller den legala brandstodsersättningen ersatte skador på större byggnader som sätesgårdar, prästgårdar, kyrkor och industrier. Borgarståndet väckte förslag om en allmän brandförsäkringsförening för städerna, och 1782 utfärdades en kunglig kungörelse om Inrättning til en Almän Brandförsäkring. I försäkringsfonden som bildades, hade alla städer utom Stockholm som redan hade en brandförsäkringskassa, och landsbygden rätt att försäkra byggnader och fasta inventarier. Den första försäkringen kom att gälla Almby kyrka i Örebro. Produkten var som nämnts allframtidsförsäkring för brandskada för byggnader. Den fasta premien betalades i förskott, antingen på ett bestämt antal terminer, eller med en engångsinbetalning mot viss rabatt. Försäkringen var bunden till fastigheten och följde den även vid ägarbyten. Företrädesvis försäkrades allmän egendom som tingshus, skolhus, kyrkor och prästgårdar, men även större lantegendomar och industrier. Försäkringen stötte dock ganska snart på problem. Premien var lika hög för landsbygden som för städerna, vilket orsakade klagomål från landsbygden eftersom brandrisken i städerna var högre. Under åren utgick 89,5 procent av de utbetalda ersättningarna för bränder i städerna delades fonden i en stadsfond och en landsfond under gemensam förvaltning. Efter 1827 års bränder i Borås och Åbo tvingades stadsfonden att träda i likvidation. Lantfonden bytte då namn till Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, som 1951 förkortades till Brandförsäkringsverket. Tiden hade då redan börjat komma ikapp bolaget och försäkringsformen. Inflationen och penningvärdeförändringen inne bar till slut att de ursprungliga försäkringsbeloppen inte längre motsvarade byggnadernas värde. De byggnader som hade en gällande allframtidsförsäkring i Brandförsäkringsverket måste kompletteras med en årsförsäkring så att byggnaderna erhöll ett tillfredsställande försäkringsbelopp och försäkringsomfattning. Brandförsäkringsverket kunde inte erbjuda dessa kompletter- ingsförsäkringar beslutade Brandförsäkringsverkets bolagsstämma enhälligt att avveckla bolagets verksamhet och träda i frivillig likvidation. Alf Guldberg utsågs till bolagets likvidator. Den 30 juni 2009 upphörde de sista allframtidsförsäkringarna i bolaget att gälla. Under likvidationen har bolagets tillgångar avyttrats. Bland annat såldes den egna fastigheten Thaveniuska huset på Strandvägen 19 i Stockholm till en bostadsrättsförening som bildades av hyresgästerna för 175 miljoner kr. Tillgångarna har i tre omgångar betalats ut till kunderna, som ju också är ägare av det ömsesidiga bolaget. De har fått dela på 910 miljoner kr. En sista och fjärde utbetalning görs nu, under första kvartalet Totalt får ägarna dela på över en miljard kr. Källor: Brandförsäkringsverkets webbplats brandverket.se Brandförsäkringsverkets årsredovisning 2010 Stockholms stads brandförsäkringskontors webbplats brandkontoret.se Änke- och pupillkassans webbplats ankepupillkassan.se Länsförsäkringar drygar ut försprånget Länsförsäkringar-gruppen drygar ut försprånget på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Under 2011 ökade gruppens premieinkomst med 835 miljoner kr eller 4,8 procent, till miljoner kr. Det innebär en ökad marknadsandel med 0,2 procentenheter till 28,9 procent. Länsförsäkringar är också störst i fem av de åtta verksamhetsgrenar som redovisas i den nedbrytning av branschorganisationen Svensk Försäkrings kvartalsstatistik som redovisas på de kommande sidorna. Sakförsäkringsmarknaden totalt Det näst största skadeförsäkringsbolaget, If, håller sin marknadsandel på 18,7 procent, genom att öka sin premieinkomst med 394 miljoner kr eller 3,5 procent, till miljoner kr. Den totala skadeförsäkringsmarknaden som redovisas i statistiken ökade med miljoner kr, 3,8 procent till miljoner kr. Totalt, med bland annat skadeförsäkring i livbolagen, ökade premieintäkterna för skadeförsäkringar med 3,3 procent till miljoner kr. Trygg-Hansa var det av de stora bolagen som tappade mest. En i stort sett oförändrad premieinkomst innebar att marknadsandeln minskade från 16,4 till 15,8. Folksam ökade sin premieinkomst med 568 miljoner, vilket innebär 6,2 procent. Bland övriga stora procentuella förändringar kan nämnas Moderna, som ökade sin premieinkomst med 10,3 procent, 234 miljoner kr, Falck, som ökade med 19,1 procent, 30 miljoner kr och Ikanoägda SAFE som ökade med hela 28,6 procent, 18 miljoner kr. Även captivebolagen ökade sin sammanlagda premieinkomst kraftigt, med 292 miljoner kr eller 18,8 procent. Länsförsäkringar dominerar med tätposition i fem av de sju verksamhetsgrenar där gruppen har verksamhet. På motorförsäkringar är If störst och på sjuk- och olycksfallsförsäkringar hamnar LF-gruppen först på tredje plats efter Trygg-Hansa och Folksam. En stor del av sin tillväxt har Folksam på företagsoch fastighetsförsäkringar, där bolaget ökar med 102 miljoner i premieinkomst till 386 miljoner, en ökning med 35,9 procent. Folksam ökar också kraftigt på hemoch villaförsäkringar med en ökning av premieinkomsten på 218 miljoner kr. Här tar Moderna ett kraftigt kliv med en ökning på 156 miljoner kr, 23,8 procent, medan Solid tappar i motsvarande omfattning, 24,8 procent eller 146 miljoner kr i premieinkomst. Bland de bolag som är stora på motorförsäkring ökar Folksam mest, med 296 miljoner kr eller 12,5 procent. Det riktigt stora klivet tar Solid, som från en låg nivå på 36 miljoner kr nästan fyrdubblar sin premieinkomst till 138 miljoner kr. Djurförsäkringsmarknaden ökade med 169 miljoner kr. Långt efter totaldominanten Agria ökar tvåan Folksam sin premieinkomst med 65 miljoner kr eller 16,1 procent. Dina-gruppen tar också ett stort steg när de ökar sin premieinkomst till 40 miljoner kr från 27 miljoner kr. Marknadsandel 2011 Marknadsandel 2010 Premieinkomst 2011 (MKR) Premieinkomst 2010 (MKR) Länsförsäkringar 28,9 28, If Skadeförsäkring 18,7 18, Trygg-Hansa 15,8 16, Folksam 15,4 15, Moderna 3,9 3, Sakförsäkring, Captivebolag 2,9 2, Dina-gruppen 2,5 2, Övriga 2,5 2, Landstingen 1,7 1, Zurich 1,6 1, Solid 1,3 1, Gjensidige 1,2 1, Anticimex 0,9 0, Europeiska 0,7 0, Övr. utländska bolag 0,6 0, Sveland 0,4 0, Falck 0,3 0, AFA 0,3 0, SAFE 0,1 0, Assuransföreningen 0,1 0, Accept 0,1 0, HSB 0,0 0, LRF 0,0 0,0 2 1 Erika 0,0 0,0 2 2 Hermes 0,0 0, Totalt

5 8 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 9 Företags- och fastighetsförsäkringar Länsförsäkringar 35,5 35, If Skadeförsäkring 12,9 13, Trygg-Hansa 12,2 13, Sakförsäkring, Captivebolag 11,4 9, Landstingen 7,3 7, Zurich 6,1 5, Dina-gruppen 3,0 2, Moderna 2,9 3, Folksam 2,7 2, Övriga 2,7 3, Gjensidige 2,4 2, Anticimex 0,3 0, Övr. utländska bolag 0,3 0, HSB 0,2 0, SAFE 0,0 0,0 3 2 LRF 0,0 0,0 2 1 Solid 0,0 0,0 0 4 Totalt Hem & Villa Länsförsäkringar 27,8 27, Folksam 26,4 25, If Skadeförsäkring 12,8 12, Trygg-Hansa 12,1 12, Moderna 6,2 5, Anticimex 3,8 3, Solid 3,4 4, Dina-gruppen 3,1 3, Sakförsäkring, Captivebolag 0,6 0, Gjensidige 0,3 0, Övriga 0,1 0, SAFE 0,1 0, Accept 0,0 0,0 4 2 Erika 0,0 0,0 2 2 Totalt Trafik Länsförsäkringar 33,7 32, If Skadeförsäkring 21,2 22, Trygg-Hansa 19,4 20, Folksam 13,7 14, Moderna 5,3 4, Dina-gruppen 3,6 3, Gjensidige 1,8 2, Solid 0,8 0, Zurich 0,3 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,1 0, Totalt Motor If Skadeförsäkring 32,1 32, Länsförsäkringar 25,3 25, Folksam 17,6 17, Trygg-Hansa 15,0 15, Moderna 3,7 3, Dina-gruppen 2,4 2, Gjensidige 1,6 1, Falck 1,0 1, Solid 0,9 0, Zurich 0,2 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,1 0, Accept 0,0 0,0 3 4 Totalt Sjuk & Olycksfall Trygg-Hansa 37,2 38, Folksam 21,0 22, Länsförsäkringar 19,0 19, If Skadeförsäkring 9,5 9, Övriga 4,5 2, Övr. utländska bolag 3,4 3, Moderna 1,9 1, Solid 1,3 1, SAFE 0,9 0, Europeiska 0,6 0, Dina-gruppen 0,4 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,3 0, Accept 0,2 0, Totalt

6 10 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 11 Djur Marknadsandel 2011 Marknadsandel 2010 Premieinkomst 2011(Mkr) Premieinkomst 2010 (Mkr) Länsförsäkringar (Agria) 57,0 57, Folksam 19,5 18, If Skadeförsäkring 11,8 12, Sveland 10,0 10, Dina-gruppen 1,7 1, Övriga 0,1 0,1 3 2 Solid 0,0 0,2 0 6 Totalt Fartyg, transport & luftfart Länsförsäkringar 58,2 55, If Skadeförsäkring 10,6 9, Trygg-Hansa 9,0 8, Folksam 7,2 8, Moderna 6,2 7, Sakförsäkring, Captivebolag 5,4 4, Övriga 1,8 1, Zurich 1,1 4, Övr. utländska bolag 0,2 0,1 3 2 Assuransföreningen 0,2 0,0 2 0 Totalt Magnus Widebeck tar över som dispaschör Den 22 december utsåg regeringen Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt, till ny svensk dispaschör. Han efterträder Svante O Johansson, som den 1 september tillträdde som Justitieråd i Högsta domstolen. Till ny biträdande dispaschör efter rådmannen Urban T:son Nyström utsågs doktoranden Paula Bäckdén, Göteborgs universitet. Vad gör då en dispaschör? Enkelt uttryckt kan man säga att dispaschören avgör civilrättsliga tvister mellan parter vid haverier och vid sjöförsäkring, säger Magnus Widebeck till Försäkringsnyheterna. Som ett exempel nämner han ett aktuellt samtal: Det ringde en man vars båt hade brunnit. Han var inte överens med sitt försäkringsbolag om värderingen av båten. Han ansåg att den var värd 1,3 miljoner kr, medan försäkringsbolaget värderade den till kr. Kan parterna inte förlikas, kan jag avgöra ärendet och utfärda en dispasch, som sedan kan överklagas till Göteborgs tingsrätt. Dispaschören är alltså första instans vid avgörandet av sjöförsäkringstvister. Enligt sjölagen är det fyra saker som dispaschören ska ägna sig åt: Gemensamt haveri 17 kap. 2 sjölagen Försäkringsersättning under en sjöförsäkring (enskilt haveri) 17 kap. 9 sjölagen Avståndsfrakt 14 kap. 21 sjölagen Ansvarsbegränsning 9 kap. 9 sjölagen Frågorna kan vara stora och tunga, men är förhållandevis få Uppdraget är inte omfattande alls. Det handlar om i storleksordningen fem ärenden per år i genomsnitt. Det varierar naturligtvis, det kan vara mycket jobb och det kan vara lite jobb. Uppskattningsvis handlar uppdraget totalt om sammanlagt 30 procent av en heltidsstjänst, 15 procent vardera för Magnus Widebeck och Paula Bäckdén som har kvar sina ordinarie tjänster som lagman vid Nyköpings tingsrätt respektive doktorand vid Göteborgs universitets juridiska institution. Dispaschörsinstitutionen har djupa historiska rötter. I Sverige fastställdes första gången i 1750 års försäkrings- och haveristadga att en utredningsman eller en så kallad dispaschör skulle fungera som domare i försäkringstvister. Sedan 1752 har Sverige haft minst en dispaschör. Övrigt Övriga 54,4 53, AFA 10,7 8, Folksam 8,6 11, Solid 6,9 6, Moderna 5,9 5, Övr. utländska bolag 4,4 3, Sakförsäkring, Captivebolag 4,2 2, Accept 1,5 1, Dina-gruppen 0,8 0, If Skadeförsäkring 0,6 0,0 9 1 Hermes 0,0 6, Totalt Källa till alla tabeller: Svensk Försäkring Dödsboet efter knivmördad student nekas ersättning från statlig försäkring Ett uppmärksammat knivmord på en psykologistuderande kvinna i Linköping 2009 har fått ett något ovanligt rättsligt efterspel. Dödsboet sökte ersättning från den statliga personskadeersättning eftersom kvinnan var på väg hem från en studiesammankomst när hon mördades, men fick avslag av Kammarkollegiet. Den myndighet som hanterar de statliga försäkringarna. Avslaget har nu fastslagits av både Förvaltningsrätten i Karlstad och Kammarrätten i Göteborg. Kvinnan var på väg hem från en sammankomst med studiekamrater där de gemensamt reflekterat över den obligatoriska utbildningsterapi som ingick i psykologiutbildningen. Hon hade avslutat sin utbildningsterapi kl 20 den kvällen, och träffade direkt efteråt sina kurskamrater för genomgång. Enligt den överenskommelse som Kammarkollegiet träffat med Centrala Studiestödsnämnden, CSN, gällde försäkringen all annan tid då studenten deltar i verksamhet i högskolans regi samt under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Förvaltningsrätten kommer i sin dom fram till att den individuella terapin tidigare under kvällen ryms inom skolans försäkringsram, men att den efterföljande sammankomsten knappast kan anses som en verksamhet i högskolans regi. Även om den var planerad i förväg och ingick som ett led i en regelbunden utvärdering av de obligatoriska terapierna. Inte heller går den att hänföra till skoltid som försäkringsbestämmelserna var utformade. Kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd, kommer i sin dom den 10 februari i år fram till samma slutsats. Det har inte ifrågasatts att sammankomsten hade samband med utbildningen, och kammarrätten finner inte skäl att utgå från något annat. Dock är det inte tillräckligt att en aktivitet har samband med utbildningen för att den ska räknas som skoltid enligt försäkringen, skriver rätten i domskälen. Det krävs en mer direkt inblandnig från högskolans sida. Domarna, och Kammarkollegiets beslut går att beställa från Försäkringsnyheterna. Skicka ett mejl till så skickar vi dem som en pdf.

7 12 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 13 PERSONNYHETERNA Jan Fritsch blir vd för InsureSec Försäkringsbranschens ny startade liciensieringsföretag InsureSec AB har rekryterat Jan Fritsch som vd. Han börjar sin anställning den 10 april. Jan Fritsch kommer närmast från en tjänst som chef för enheten Operativ tillsyn Försäkring på Finansinspektionen, FI. Det känns stimulerande att få möjligheten att starta och bygga en verksamhet från grunden. InsureSec kommer att bidra till ökad kundnytta, bibehållen konkurrens och inte minst transparens inom avgifter och ersättningar, säger Jan Fritsch i en kommentar. InsureSec AB har startats av Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, i samverkan med de ledande livförsäkringsbolagen i Sverige. Jag är mycket nöjd med att vi har rekryterat Jan och ser fram emot den kompetens och erfarenhet han kommer att tillföra Insure- Sec, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande i InsureSec. Tomas Jonson ny CFO i Insplanet Tomas Jonson har utsetts till ny CFO i Insplanet. Tomas Jonson kommer närmast från rollen som CFO för Opus Prodox AB. Dessförinnan har Tomas arbetat på Nordea Corporate Finance och Royal Bank of Scotland. Insplanets nuvarande CFO och vice vd Henrik Ing varsson har enligt bolaget beslutat att lämna sin tjänst och söka ny utmaning utanför bolaget. Han lämnar Insplanet senast den sista mars Niels Mortensen ny operativ chef för Trygg- Hansa och Codan Niels Mortensen blir från den 1 juni ny operativ chef, COO, för Trygg-Hansa/ Codan. Han kommer närmast från en position som vice vd med ansvar för försäljning, skador, IT & strategi på Alka, ett försäkringsbolag som ägs av den danska fackföreningsrörelsen. Niels Mor tensen är jurist och har en gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen med ett antal tjänster inom bland annat Alka, Skandia och Danica. Han ersätter Joakim Landholm, som lämnat bolaget efter fyra år. Jag är mycket glad över att kunna välkomna Niels till vår ledningsgrupp. Kundfokus är ett genomgående tema i hans karriär och Niels får en viktig roll i att utveckla vår verksamhet mot att bli ännu mer kundorienterad. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med honom, säger Mike Holliday-Williams, vd för Trygg-Hansa Försäkrings AB och Codan A/S, i en kommentar. Johan Forsgård ny vd för Willis AB Johan Forsgård har utsetts till ny vd för Willis AB. Han efterträder nyligen bortgångne Staffan Larsson. Han kommer närmast från en tjänst som chef för Middle Market på bolagets Stockholmskontor och ingår sedan januari 2011 i Willis AB:s ledningsgrupp. Johan Forsgård började på Willis 2005 och kom då från Ålandsbanken där han arbetat som jurist. På Willis har Johan innehaft ett flertal chefsbefattningar, bland annat inom Mergers & Acquisitions, Corporate Risk Solutions och nu senast som chef för Middle Market Stockholm. Vi är mycket glada för att vi har en person internt av Johans kaliber till denna position. Med Johan som vd kommer vår positiva utveckling att fortsätta, säger Christian Steenstrup, styrelseordförande i Willis AB, i en kommentar. Rittemar & Anderssonmäklare till Max Mathiessen Den 1 mars börjar Lottie Andersson och Gunilla Lenander som finansiella rådgivare på Max Mathiessen i Stockholm, i samband med att Rittemar & Andersson Försäkringsmäklare blir en del av Max Matthiessen. Lottie Andersson och Gunilla Lenander har närmast varit verksamma som finansiella rådgivare i egna försäkringsförmedlarbolaget Rittemar & Andersson Försäkringsmäklare som de drivit sedan Dessförinnan kom båda från franschiseverksamhet för försäkringsbolaget Wasa sedan början av 1990-talet. Vi välkomnar Lottie Andersson och Gunilla Lenander till Max Matthiessen som en del i vår strategi att växa inom segmentet för rådgivning till ägarledda företag. Det är kul att fler söker sig till oss och tycker att vår organisation och affärsmodell är attraktiv, säger Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen, i en kommentar. Lena Wikström ny chef för Förmedlad affär i Förenade Liv Lena Wikström är ny chef för Förmedlad affär i Förenade Liv. Hon kommer närmast från en tjänst som senior konsult hos KPA, enligt ett pressmeddelande i går. I uppdraget ingår att bygga upp och utveckla förmedlarkanalen och ha ett samlat ansvar för de olika delarna inom Förmedlad affär. Tomas Olsson ny affärsområdeschef på Länsförsäkringar Skåne Tomas Olsson har utsetts till chef för affärsområdet Företag i Länsförsäkringar Skåne från den 1 mars. Han ersätter Anders Sandberg som går i pension den 31 mars. Tomas Olsson kommer närmast från tjänsten som försäljningschef Företag i bolaget, som han innehaft sedan år Han har tidigare arbetat i Trygg-Hansa och Livia. Tomas är en mycket kunnig, positiv och engagerad person som har lätt att få medarbetarna med sig. Jag känner stort förtroende för Tomas och önskar honom lycka till, säger Jan Fock, vd i Länsförsäkringar Skåne, i en kommentar. Ewa-Maria Gustafsson ny kundombudsman på LF Stockholm Ewa-Maria Gustafsson är ny kundombudsman på Länsförsäkringar Stockholm. Ewa-Maria är jurist och kommer närmast från Agria Djurförsäkring där hon arbetat sedan 1995, bland annat som skadereglerare och regressansvarig. Tidigare har hon arbetat på Nyköpings tingsrätt och på länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten för fastighetsmäklare). På LF Stockholm har rollen som kundombudsman funnits sedan Den förra kundombudsmannen, Klas Nylén går nu vidare till en roll som tf skadechef i bolaget. Det ska bli väldigt roligt och spännande att börja på Länsförsäkringar Stockholm. Min viktigaste uppgift som kundombudsman är att representera kunderna internt, föra kundernas talan och att lyssna på vad kunderna har att säga, säger Ewa-Maria Gustafsson i en kommentar. Erik Pihlo ny vd för LRF Försäkring Erik Pihlo blir ny vd för LRF TeliaSoneras Michael Runnakko, Vice President Compensation & Benefits, har sagt upp sig och kommer att lämna sitt jobb senast i slutet av augusti. Han tar steget att lämna TeliaSonera utan att ha något nytt jobb klart och förklarar att det nu känns rätt att ta det steget. Jag är nu mycket mån om att säkerställa att Telia- Sonera får den bästa tänkbara lösning på min avgång som möjligt och att det blir en bra överlämning till den som efterträder mig. Jag står därför till förfogande så länge det behövs för att skapa den lösningen, säger Michael Runnakko till Pensionsnyheterna. Jag har sedan en tid närt en önskan att sätta mig på Försäkring den 1 juni. Han efterträder Larsåke Adebring som går i pension. Erik Pihlo är utbildad agronom med ekonomisk inriktning och uppvuxen i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Han har arbetat inom LRF i nästan 15 år och haft fem olika roller. Erik tillträdde som chef för enheten medlemsutveckling I den rollen har han bland annat arbetat Runnakko drar vidare egen verksamhet och i år blir jag 56 år och gör jag inget nu kanske det aldrig blir gjort. Det betyder inte att jag ser fram emot någon pensionärstillvaro tvärtom jag är nog en av dem som Reinfeldt pratade om som kommer att jobba till minst 75 års ålder. Han är däremot klar över att han inte längtar efter någon ny anställning. Jag eftersträvar en friare roll till exempel som fristående konsult gärna i samarbete med någon annan oberoende rådgivare där jag får möjlighet att kanske utveckla min kompetens ytterligare och inte minst komma tillbaka till pensionsfrågorna. I mitt jobb på TeliaSonera har pensionsfrågorna med LRF:s medlemserbjudanden. Jag är mycket glad över att ha fått ett så fint uppdrag och det är med ödmjukhet jag tar mig an att axla det efter min erfarna företrädare. Jag ser det som min huvuduppgift att plocka hem det bästa från försäkringsmarknaden till våra medlemmar. Det är viktigt att vi tillhandahåller ett så bra försäkringsskydd som möjligt, säger Erik Pihlo i en kommentar. i viss mån kanske kommit att få stå tillbaka för andra frågor om löner, befattningsvärderingar, incitamentsprogram och andra ersättningsfrågor. Frågor som jag i och för sig också gärna jobbar med. Michael Runnakko har styrelseuppdrag i Bliwa Livförsäkring; Storebrand Helseforsikring AS och PRI Ideell Förening. Jag har aldrig tidigare lämnat ett jobb utan att ha något annat på gång. Det är en speciell känsla. Nu skall jag fundera ett tag och sedan hoppas jag kunna Tommy Jellerbo tf företagschef på Vardia Försäkring Vardia Försäkring drar i mars igång sin satsning på försäkringar för små och medelstora företag. För att leda arbetet med att starta och utveckla den nya verksamheten har bolaget kontrakterat Tommy Jellerbo som tf företagschef. Jellerbo är partner på Alliansor, ett konsultbolag inom förändringsledarskap med fokus på verksamhet och IT. Tommy Jellerbo har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har bland annat varit underwritingchef på Trygg-Hansa, affärsområdeschef företag på Moderna samt företagschef och vd på Gjensidige Sverige. Rekrytering av en ordinarie företagschef pågår parallellt och förväntas bli klar under den närmaste tiden. föra några bra diskussioner om eventuella samarbeten med aktörer som jag tycker skapar spännande värden på den svenska pensionsmarknaden.

8 14 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 15 NYHETER I KORTHET Inte diskriminering av LF att vägra barn med hörapparat försäkring Det var inte diskriminering av Länsförsäkringar att neka en 1,5-åring barnförsäkring för att han har en hörselskada som kräver hörapparat. Det kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, fram till och lägger ner sin utredning i frågan. Det är troligt att hörselnedsättningen, under en observationstid, är förknippad med vissa försäkringsmässiga risker, skriver DO, och bedömer att man inte skulle kunna visa i domstol att bolagets riskbedömning var felaktig och diskriminerande. Länsförsäkringar skriver i sitt yttrande till DO att barnet kan få rätten till en försäkring omprövad först efter ett års skolgång i normal klass, eftersom det först då går att bedöma vilka övriga risker hörselnedsättningen medför. Bolaget skriver också att bolagets riskvärderingsriktlinjer inte skiljer sig från andra bolags, och hänvisar också till en tidigare dom i Stockholms tingsrätt, T FN Muntlig förhandling i E.N. Sak-målet ställs in På måndag, den 13 februari skulle muntlig förhandling i tvistemålet mellan E.N Sak i Europa AB och Finansinspektionen, FI, hållas i Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolagets företrädare drog dock i går tillbaka sin begäran om muntlig förhandling, och förhandlingen ställs in. Målet gäller bolagets överklagande av FI:s beslut att dra bolagets tillstånd och försätta det i likvidation. Förberedelserna för den muntliga förhandlingen hade dragit ut på tiden. Förvaltningsrättens avsikt var egentligen att den skulle hållits i januari. E.N. Saks juridiska företrädare Peter Kullgren och Thomas Folestad är mycket kritiska till den utdragna processen i målet. När nu handläggningen av överklagandet drar ut på tiden så att Bolagets verksamhet riskerar att vara helt avvecklad när slutligt beslut fattas blir överklaganderätten definitivt enbart en chimär. Bolaget riskerar att inte ha någon som helst nytta av ett eventuellt bifall till sitt överklagande, skriver de till rätten. Nu hade parterna parterna laddat upp ordentligt och kallat flera sakkunniga. Finansinspektionen ville höra tre av sina medarbetare samt revisorn Göran Engquist för att styrka att beslutet att dra in bolagets tillstånd och begära det i likvidation var riktigt. Bolaget hade kallat auktuarien Artur Chmielewskio och revisorn Peter Zell för att styrka sin sak. Men med kort varsel ställs nu förhandlingen in. Finansinspektionen har valt att inte lämna något skriftligt slutanförande, utan hänvisar till de handlingar de tidigare ingivit. E.N. Saks företrädare har begärt extra tid för att inkomma med ytterligare skriftlig bevisning. Rätten kommer att beslut om ett datum för det, säger Åsa K Nilsson, föredragande vid förvaltningsrätten, till Försäkringsnyheterna. Rätten har också låtit utreda vem som egentligen har rätt att företräda bolaget när det försatts i likvidation, likvidatorn eller den gamla styrelsen, och kommit fram till att det i det här fallet är den gamla styrelsen, efter som målet gäller just likvidationsbeslutet. Försäkringsnyheterna har tidigare skrivit om E.N. Sak-målet den 10, 14, 17 och 30 november, den 8, 12, 15, 21 och 22 december, samt den 12 januari. FN Starkt år för Länsförsäkringar Östgöta Länsförsäkringar Östgöta, tidigare Östgöta Brandstodsbolag, redovisar starka preliminära siffror för Resultatet från försäkringsrörelsen uppgår till cirka 40 miljoner kr, och det totala resultatet, inklusive kapitalavkastning, men före skatt, är cirka 80 miljoner kr. Premieintäkten för sakförsäkringar ökade med 3 procent till drygt 1,1 miljarder kr, medan skadekostnaden uppgick till cirka 745 miljoner kr. Antalet skador var , oförändrat från Under den senaste femårsperioden har dock skademängden ökat med cirka 20 procent. Under 2011 var det sommarens kraftiga regn och översvämningar som stack ut i skademängden. Det som drog ner resultatet något var det kraftiga skyfallet som orsakade översvämningsskador för 60 miljoner kr under ett enda dygn, säger Länsförsäkringar Östgötas vd Anders Östryd till Försäkringsnyheterna. Vår sakförsäkringsrörelse har varit framgångsrik och ytterligare stärkt sin position som marknadsledare i Östergötland. Under året har vi trots hård konkurrens nettoökat med omkring nya försäkringar. En positiv utveckling i sig är att vi ökat med drygt nya Förmånskunder, med både boendeförsäkring, lönekonto och pensionssparande samlat hos oss. Även livsidan går bra, premieinkomsten ökade med 9 procent och passerade miljardstrecket. Glädjande är att vi klarat ett positivt resultat inom såväl sakförsäkring som livförsäkring och bank. Trots oron på finansmarknaden har vi även en positiv finansavkastning. Resultatet används i dessa finansiella orostider till att ytterligare stärka bolagets konsolideringskapital, säger Anders Östryd. FN Villaägarna: Lagen om byggfelsförsäkring bidrar till systemfel Vlllaägarnas Riksförbund vill se över lagen om byggfelsförsäkring, eftersom den medverkar till ett systemfel i byggbranschen. Lagen är utformad så att vare sig byggföretagen eller försäkringsbolagen behöver stå för kostnader för fel som uppstår när man bygger med oprövad teknik. Problemet ligger i lagens formulering Vid fel ska enligt försäkringen avses avvikelser från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes, som innebär att så kallade utvecklingsfel inte täcks av försäkringen. Den här frågan har funnits på vår dagordning i många år. Vi vill att man håller sig till beprövade metoder. Villaägarna ska inte behöva utsättas för och bekosta experiment, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund, till Försäkringsnyheterna. Det absurda är att byggbranschen premieras genom att de dessutom får betalt för att åtgärda felen, fortsätter han. Det mest aktuella exemplet är hus med enstegstätade fasader, något som tals hus har byggts med och som orsakat fuktskador. Flera rättstvister pågår och Eksjö tingsrätt har i en dom nyligen kommit fram till att det inte är ett utvecklingsfel. Sedan är det en sak vad lagen säger. Försäkringsbolagen har full frihet att erbjuda bättre villkor, och skulle något bolag göra det och täcka utvecklingsfel, tror jag att det finns möjlighet att ta marknadsandelar, säger Ulf Stenberg. FN Utredning vill öppna upp arbetsskadeförsäkringen Det finns två sätt att radikalt förändra arbetsskadeförsäkringen. Det kommer den parlamentariska socialförsäkringsutredningen fram till i sin rapport En alternativ arbetsskadeförsäkring, som publicerats i dag. Ett av dem är att låta avtalsförsäkringarna eller privata försäkringsbolag ta över hela ansvaret för ersättning vid arbetsskador. Utredarna Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö är mycket kritiska till dagens system där arbetsskadade får ersättning från olika kassor, och där många inte ens känner till vilka ersättningar de har rätt till. Ett svårgenomträngligt lapptäcke av ersättningar kallar de det, och skriver: Redaktionen Chefredaktör: Joachim Björk Telefon: Mobil: E-post: Ansvarig utgivare: Malin Svenberg Telefon: Mobil: E-post: Prenumerationer: Jenny Stenberg Telefon: E-post: Ofta består ersättningen av en kombination av sjuklön, sjukpenning, sjukersättning och livränta. För dem med kollektivavtal toppas ersättningarna upp med kollektivavtalade sjuktillägg och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring. Med ersättning från så många källor för att täcka en och samma inkomstförlust är det inte konstigt att den försäkrade missar någon ersättning eller att det blir tidsfördröjningar. De vill ta ett helhetsgrepp på arbetsskadeförsäkringen, och betonar två saker: Dels att det behövs en ny arbetsskadeförsäkring som täcker en större del av kostnaderna för arbetsskadorna och som ger arbetsgivarna incitament att arbeta förebyggande. Och dels att det behövs en bättre statistik över arbetsskadorna och deras kostnader. De framhåller särskilt att vi kan lära oss mycket av våra grannländer. De föreslår att man som ett första steg samordnar arbetsskadeförsäkringen inom socialförsäkringssystemet med de avtalsbestämda systemen för ersättning vid arbetsskador. Antingen genom att socialförsäkringssystemet tar över ansvaret för hela ersättningen. Det kräver att ersättning utgår också över det nu gällande taket i socialförsäkringssystemet. Eller också genom att låta avtalsförsäkringarna eller privata försäkringsbolag ta över hela ansvaret för ersättning vid arbetsskador. Det främsta problemet är att det då gäller att få med alla. Detta problem lösas genom att göra det obligatoriskt att ansluta sig till en avtalsförsäkring eller en privat försäkring. FN Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att vidarebefodra, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga materialet utan ansvarig utgivares medgivande. I prenumerationen ingår dagliga e-postade nyheter samt denna fördjupande pdf-tidning som utkommer Försäkringsnyheterna Analys ges ut av Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon: Fax: Orgnr: BG: med 10 nummer per år. Detta nummer är presslagt den 23 februari I prenumerationen ingår även dagliga e-postade nyheter.

FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden

FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden FÖRSÄKRINGS nyheterna ANALYS Redaktionsrådet presenteras på sidan 19 DITT AFFÄRSNYHETSBREV OM SAK-, SKADE-, SJUK- OCH VÅRDFÖRSÄKRING Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman Ledare Hård ton

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet Handledare Universitetslektor och docent Filip Bladini PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV - om kompensation för felbehandling inom sjukvården 20-poängsuppsats

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer