Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet"

Transkript

1 Maribsällng Bhdr vi lia? Affisch Di facliga yrsförbu A3 För öppna och lur Broschyr Bhdr vi lia arbspsr l Kollivava bra ollivav är En if varför och arbsgivar bå för sällda Affisch Insförsärgn A3 Broschyr Kollivav Ho och våld i arbsliv Rryrgsfolr älmn ill di facliga yrsförbu Lin folr 5x5 argumn för a vi är bäsa samhällsvarförbun Msa ssn i arbsliv Msa ssn 200.dd Mo ny jobb ad går i mdlmsap? Tryggh En försärg i arbsliv förbuns budsmän och jurisr bvaar da rssn och räighr. Rä a bli förrädd av faclig förronm llr i vissa fl av budsm. Syra gn ollivav. Av gr oss möjligh a påvra arbsmiljö, lön och sällngsvillor. Kollivav gr bär villor än gsifngn x gäll arbsir, uppsägngsid, smsr, försärgar och pnsionr. Kollivav rglrar ocså hur lönövrsyn sa gå ill. i fns på h arbsmarn, du bhövr lså bya facförng du byr yr. Insförsärg: 80 % av d lön i sammg 40 rsängsdagar, vid ofrivillig arbslösh. Rässyddsförsärg: Offnligsällda mdlmmar faas. Försärgn äcr rägångsosnarna vid å för jänsfl vid myighsuövng. Tillsamms är vi sara sorln har byls! En sar lo orgisaion. I munr och ldsg fns loa SSR-förngar, i san Saco-S-förngar. I priva sor vrar vi ramn för Saco-P. Aamirförbun SSR Box 2800, 2 96 Socholm l , fax AAmiRföRbun SSR oobr 200 Karongmapp Aamirförbun SSR Box 2800, 2 96 Socholm l , fax s är på väg a bli llr är arbslös Solidarisfonn Konfrnsbloc ljra mapp 203 v2.dd En if för dig Affisch lmän A3 Broschyr Ho och våld i arbsliv n faclig hdbo En faclig hdbo Broschyr Msa ssn i arbsliv Broschyr Mo ny jobb, för arbssö Broschyr Solidarisfonn ärgru Aamirförbun SSRs värgru Folr ärgru :56 Yrsförbu Kpnsuvclg (Lu Univrsiy Educaion, Informa (fd IBC), Tnum vns, Ousdg Larship, UGL) Smarir xmplvis i, arriär mm. Möspsr (Eonidagarna, Prsonvardagarna, Socioagarna, Äldrsorgsdagarna) i da yrsfrågor onaa d budsm. i ar sällng i frågor s rör sällng, profssionll yrsuövng, aamis ubildng, arbsmarnad och pnsuvclg; ill xmpl jämli arbsliv för, lön sa gruas på pns, n god välfärd för, sällngyggh. Tidifr för dig i d profssion (Chfsidngn, Socionn) Särsild srvic ill chfr via Svns Chfsförng: råd och söd dir från våra xprr på Chf Dir, chfsförmånr, möspsr, Chfsidngn c. Särsild srvic ill gnföragar: arvoådgivng, urch smarir, försärgar för småförag c. Gäsmdlmsap i Ds Socirådgivrförng för socionr. Mrvärn Billig a-assa: 90 ronor/månad. Försärgar för sadir i liv: bld na hmförsärg, olycsflsförsärg och barnförsärg. S basid. Rådgivng av budsmän s är spciisra på rspiv profssion. Friidshus: Cagns-sur-Mr, Fungiro och Klövsjö. Karriärcoachg gn Karriärsöd dygn run på Söd i jobbsöarprocssn gn sunbudsmännn. Söd i a iva söngshdlgar ägar ill ny jobb bld na gn samarb md Righ Magmn. Mdlmsidngn Aamirn io gångr pr år. Rabar: Raba hos Adras, Expo, IDG, Info.soc, Kmun Eoni, Poliin.s, Risdag & Dparmn, Socijsn.fo och Urispoliisa siu. Försärgsagi: obron formaion pnsionsförsärgar. Bolån: Raba på bolån hos SEB. Mdlmslån: Raba på lån u särh hos Swdb, Nora och SEB. AMF Pnsion: 300 r sarprmi vid priva pnsionsspar. Aamirförbun SSR Box 2800, 2 96 Socholm växl , fax SSR-Dir Svarar på frågor di arbsliv l , fax Prsonlig och profssionll söd Lönsaisi, lön- och arbäslig rådgivng osnadsfri via SSR-dir och Chf Dir. Mdlmssrvic l fax Exra ryggh går i di mdlmsap s ad går i mdlmsap A4-bd Sadgar rbun Anagna av Aamirfö maj 2009 ongrss 5-7 SSRs Folr Sadgar TRycK: KST INFoRSERvIcE oktober 202 Ins försärg 4020 åra friidshus och lägnhr Folr sförsärgn Broschyr åra friidshus

2 för socionr i hälso- och sjuård Moll för pns- och arriäruvclg Broschyr för socionr i hälso- och sjuård Broschyr Egnföragarsrvic för soluraorr Kvissärg av soluraors lvhälsoarb r Ei för on sor i offnlig och ill Eis od för onr Ei för onr Ei för onr Broschyr för soluraorr för soci förbygg arb narb Ei i prso r Eis od för prsonva Ei i prsonarb Broschyr för soci förbygg arb Ei i prsonarb Aamirförbun SSR sr a bgrpp myighsuövng bhövr rläggas yrligar, n l av ävn forsängsvis vara mås socijänsns urdng ss myighsuövng, uföras myighsuövng sa och ravn på isarb av prson md socionxamn, pns sa vara liärdiga obron av drifsform, bdrivas myighsuövng sa i offnlig rgi, gynnar n variaion av drifsformr mdlmmarnas arbsvillor och socia arbs uvclg. Konaa oss Frågor soci arb bsvaras av: Tii Fränl, Uvclgschf , , Mona Anrson, Förbussrrar , , Ewa Engöm, Ombudsm , , Frågor d sällng och arbä bsvaras av SSR-Dir, , Eis od md flbivn Ei för samhällsvar Ei för samhällsvar l arb Ei i socia Eis od för sociarbar Ei i soci arb Aamirförbun SSR Box 2800, 2 96 Socholm l , fax Aamirförbun SSR / Mdlmgi bsvarar frågor mdlmsap, avgifr md mra, , ällsvar Ei för samhgar i priva Soci arb rgi och offnlig Broschyr Soci arb i priva och offnlig rgi Musirapi Ei i soci arb Kunsapssprång för fram Ubildngs- och forsngspoliis prram musirapur s bdrivs av Konsnärlig rapiform rbun SSR sluna ill Aamirfö gs Konsnärlig lrapi rapir och gsa rapur i s bdrivs av psyorap rförbun SSR sluna ill Aami Broschyr Musirapi Broschyr Konsnärlig gs rapir Förusängar för välfärd Prram välfärns långsiiga fsirg Folr En ars miljon försörjngssöd älfärdspoliis pform Broschyr Uvclgssam och lönsam älfärdspoliis pform a lfa rdspoliis pform 6.dd :23 ETIK& PSYKO TERAPI Eis od för psyorapur Lönbildng för fram Ei & psyorapi 4020 förbun SSRs Ur Aamir lönpoliisa prram Broschyr Lönbildng för fram udrag ur lönpoliis prram

3 Rä jobb Rä lön a bilda lo SSR-förng i mun llr ldsg Kpl mapp ill mösgar Innhållr lönar, Lönsaisi, Uvclgssam och lönsam, Är du md och praar lön ägldng för samsldar Broschyr A bilda lo SSR-förng Sara & södja södjar Hdbo för Förngs Faclig ldarsap En spiraionsgui Sara & södja Hdbo för förngssödjar Broschyr Faclig ldarsap n spiraionsgui För dig s har på rä säll r för a rryra förronvda ad ägldng för ms ss i arbsliv m Faclig hdlgsprra 4020 ägldng för msad ss i arbsliv

4 För chfr För sunr ng Svns Chfsförni mdlmsap i i ocså fac. E dig råd och söd vara chf. i gr i chfr bhövr och ryggar a försärgar sam gör bå läar lönr, villor, pnsionr, förmånr, bld magmn, frågor s rör går ocså många I mdlmsap förhdlgssöd. ärg. bra sförs na n riig aamir. du är chf och mdlm älmn s Broschyr Hia, sö och få jobb Broschyr Goda villor för chfr Rryrsgfolr sun Lin rryrgsfolr Chfsförngn för aamir Yrsbroschyr Bnvar Sor rryrgsfolr Chfsförngn för aamir Yrsbroschyr Eonr Mapp i arong, Chfsförngn Yrsbroschyr Folhälsovar Affisch Socionauorisaion A3 Yrsbroschyr Prsonvar Ansöngshdlgar Socionauorisaion Yrsbroschyr Samhällsvar Folr Socionauorisaion Yrsbroschyr Socionr Svns Chfsförng Box 2800, 2 96 Socholm l , fax Affisch Chfsförngn för aamir A3 Goda villor för chfr mapp sv chfsförng.dd Om sällngsvillor och av för chfr Svns Chfsförng / Foo: Sörn Håld (sg sam sid 5 och 6), Rf Brgm (sid 2, 9 och 0) / Tryc: KST Infosrvic, Kmar / Svns Chfsförng / Omsgsfoo: Rf Brgm / Tryc: KST Infosrvic, Kmar / 009 Goda villor för chfr x240mm.dd Auorisra socionr är profssionl. Garra. Ansöngshdlgar för socionauorisaion Nämnn för Socionauorisaion Box 2800, 2 96 Socholm Tl Fax Auorisra socionr är profssionl. Garra. Nämnn för Socionauorisaion Box 2800, 2 96 Socholm Tl Fax

5 o i g l a d ig h va a n o m s r o g i li d l a ig h i i a d l ig h a n a li s r i g a n o m s r o g igh y v nfl i o i i i i fl va l h i l a i g h y a o g igh va li a l a g i ig h o i l a i va li l a i g h g i o o g i l a i g li va li igh i l a i g h g va a n fl y a i a n s r o g igh i ig n li y a fl d a h o ig i i i h ig h i i gh i fl y a n i l a i g h va li i d för Aamirförbun sorgn dig äldr Aamirförbun SSR Box 2800, 2 96 Socholm l , fax / OKTOBER 200 rör ras vardag. ga i bslu s äldr sa vara i få ris- och SSR arbar för a så a äldr Aamirförbun flr uraorsjänsr för rio sällda. a sa räas i arbar ocså för maxim sa ha arbsldarsvar och i är sr vi a n chf vrsamhsuvclg samssöd. idar d pnsuvclg, och sprida unsap Arbsvillor, gruubildng, n god äldrsorg vi lyfr för a uvc xmpl på rån s mdlm! profssion. älmn för Aamirförbun n dig äldrsorg för n god äldrsorg för n god äldrsorg Affisch Äldrsorgn A3 Folr Äldrsorgn Broschyr för n god äldrsorg Ubildng i psyorapi 000 Folr Ubildng i psyorapi Aamirförbun SSRs Yrsförng för lgiimra psyorapur Aamirförbun SSRs yrsförng för lgiimra psyorapur Box 28 00, 2 96 Socholm Folr Yrsförngn för lgiimra psyorapur Bln sicas ill: Aamirförbun SSR Box Socholm Sica mari ill: Namn Adrss Posnummr Or Tlfon dagid 4020

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Förordning om trygghetsboenden

Förordning om trygghetsboenden I"örordning orn trygghetsboenden Sida 1 av 2 tt lr RICURINCSKANSLIT-I PRESSMEDDELANDE z6 november 2o09 Socialdepartementet Förordning om trygghetsboenden Regeringen beslutar i en förordning att nuvarande

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer