Förskolan Kärrspiran!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Kärrspiran!"

Transkript

1 Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är det fem småbarnsavdelningar och sex storbarnsavdelningar varav en är en Ut och Njut -avdelning som har sin verksamhet mer ute än de övriga avdelningarna. Det är ca 200 barn i hela verksamheten och här arbetar sammanlagt 40 personal. Våra storbarnsavdelningar har ett samarbete med vår närmaste granne Broängsskolan. Förskolans avdelningar har gemensamma mål och arbetssätt. Genom att vara tillsammans på studiedagar och APT-möten (Arbetsplatsträffar) ges det möjligheter till utvecklande pedagogiska diskussioner som berikar det pedagogiska arbetet. Den språkliga medvetenheten går som en röd tråd genom hela vår verksamhet och är något som vi dagligen arbetar med i alla situationer på förskolan. Här finns en stor medvetenhet om kost och hälsa och maten lagas utav vår kokerska. Vi arbetar efter: Internationella riktlinjer FN:s Barnkonvention Nationella riktlinjer Skollagen och Läroplan för förskolan - Lpfö 98, reviderad 2010 Kommunens riktlinjer Utbildningsnämndens Ettårsplan Förskolan Kärrspirans Arbetsplan och Verksamhetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Reviderad

2 Adress och telefonnummer: Förskolan Kärrspiran Kärrvägen Tumba Förskolans hemsida: Småbarnsavdelningarna: Blåbär mobil: Björnbär mobil: Krusbär Körsbär Rönnbär Storbarnsavdelningarna: Smultron mobil: Fikon mobil: Hjortron mobil: Hallon mobil: Lingon mobil: Ut och Njut (Skogsbär) mobil: Organisationen kring förskolan Kärrspiran består av förskolechef, pedagogisk utvecklare samt en administratör på 50%. Jenny Sjöberg Förskolechef Tel E-post: Sonia Eriksson Pedagogisk utvecklare Tel E-post: Jeanette Dahlström Administratör på 50% Reviderad

3 Mat Maten som serveras på förskolan är näringsriktig och väl sammansatt. Vi serverar specialkost vid behov såsom vid allergi, av religiösa samt av etiska skäl. Vid allergier krävs läkarintyg för att få specialkost. När barnet börjar förskolan och behöver specialkost fyller ni i ett intyg om barnets specialkost Barn med behov av specialkost samt informerar om eventuella förändringar. Maten anslås på respektive avdelning och matsedel finns på vår hemsida. Vissa avvikelser kan dock förekomma. Köket Kärrspiran Ansvarig kokerska är Mikaela Tel Städning Städning av förskolans lokaler sker på dag- och kvällstid av en städfirma. Förskolans rutiner på småbarnssidan Förskolan öppnar på avdelning Blåbär Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna öppnas Frukost på varje avdelning Lunch Vila Mellanmål Alla som är kvar går till stängningsavdelningen Blåbär och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Förskolans rutiner på storbarnssidan Förskolan öppnar på Torget Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna öppnas Frukost, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Lunch, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Mellanmål Alla som är kvar går till Torget och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Information Information anslås i avdelningens entré och/eller kan komma via mejl för de vårdnadshavare som har uppgett mejladress. Reviderad

4 Introduktion Introduktionen är till för att barnet ska få en bra start, men även för att ni som föräldrar ska få insyn i den dagliga verksamheten på förskolan. För barn och föräldrar skapas det en trygghet genom att ni föräldrar är med i alla rutinsituationer. Det är viktigt att barnet blir tryggt med all personal på avdelningen och med de gamla barnen. Introduktionsperioden startar med ett inskrivningssamtal, där ni som förälder och barn sitter tillsammans med en pedagog och pratar om ert barn, går igenom introduktionsschemat och vad som kommer att ske under introduktionsperioden. Gott om tid för funderingar och frågor. En vuxen per familj deltar i introduktionen, och vi ser helst att det är samma person under hela introduktionen. Cirka en månad efter avslutad introduktion har vi en uppföljning på hur det går för barnet. Vi vill att ni direkt efter avslutad introduktion anonymt fyller i en enkät om hur ni upplevde introduktionen, allt för att vi ska kunna bli bättre. Vi vill att ni: tar ansvar för att grindarna på förskolan alltid stängs. ser till att ditt barn har en godkänd hjälm med grönt spänne vid pulka, stjärtlapp och skridskoåkning. ansvarar för de leksaker som barnet tar med sig till förskolan. ser till att barnet har regnkläder och stövlar samt extrakläder på förskolan. undviker att tala i mobiltelefon på förskolan, av respekt för era barn. Kläder Många barn har likadana kläder. Därför bör barnets kläder vara märkta, helst med för- och efternamn. Det underlättar för personalen och för eventuella vikarier. Använd märkpenna eller namnlappar. Förskolan ansvarar inte för barnens kläder, det vill säga om kläder försvinner utgår ingen ersättning. Ta hem de kläder som inte passar för årstiden, så blir det lättare för barnet att se vilka kläder som det ska ha på sig. Minst ett ombyte, helst flera bör finnas på förskolan om barnen blir blöta eller smutsiga. Regnkläder och stövlar är ett måste. Fråga personalen om du undrar över något. Barn blir friskare och mår bättre om de är ute varje dag. Ett av våra åtaganden är att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen. Lämning och hämtning Om någon annan än vårdnadshavaren hämtar barnet vill vi att ni har meddelat förskolan att denna person får lämna och hämta barnet. När barnet börjar i förskolan fyller ni i blanketten Andra personer än vårdnadshavare som får hämta på förskolan. Kontakta alltid en personal vid lämning och hämtning av barnet, så att vi vet när vårt tillsynsansvar börjar och slutar. Reviderad

5 Viktiga upplysningar Viktiga upplysningar om er föräldrar och information om barnet. Blanketten fylls i, i samband med att barnet börjar på förskolan och uppdateras kontinuerligt. Frånvaro Vid sjukdom eller annan ledighet ber vi att ni hör av er och meddelar detta, ring före kl Vi vill också att ni ringer senast kl dagen innan barnet kommer tillbaka. Många barn har specialkost och vår kokerska behöver få information i god tid för att göra en så bra planering som möjligt. Om barnet är frånvarande från förskolan mer än två månader i följd utan att förskolan har fått besked om detta så kan barnet gå miste om sin förskoleplats. Informera personal och förskolechef vid längre frånvaro. Sjukdom Det är mycket viktigt att barnet mår så bra att barnet orkar med verksamheten på förskolan. Tänk på att det är ett annat tempo på förskolan än hemma. Personalen ser barnet hela dagen. Lyssna därför till råd och tips angående ditt barns hälsotillstånd. På varje avdelning finns en liten informationsskrift som är hämtad från Socialstyrelsen Socialstyrelsens rekommendationer för att minska smittspridning i förskolan. Medicinering, förskolan ger endast medicinering då det anses vara mycket viktigt för barnets hälsa. Vi ger till exempel astmamedicin men inte penicillin. Solskydd Vi vill att ni tänker på att skydda era barn från solens starka strålar. Det bästa skyddet för barn är att ha så mycket täckande kläder som möjligt det vill säga, solhattar, kepsar, långärmade tröjor och byxor. Smörj barnet hemma med hög solskyddsfaktor innan de kommer till förskolan. Om ni vill att även vi ska smörja in barnet lämna då in solskyddet till personalen, lägg det inte på barnets hylla. Barnen har en viss förmåga att ta väldigt mycket och de delar gärna med sig till andra barn som ibland kan vara känsliga för ett visst solskydd. Reflektionstid/planeringstid för personalen Personalen har reflektionstid/planeringstid regelbundet varje, varannan eller var tredje vecka som är förlagd på förmiddagarna. Vid dessa tillfällen hjälps personalen åt att ta hand om varandras barn. Föräldrasamverkan Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning så har vi utvecklingssamtal två gånger om året där ni har möjlighet att prata om och höra mer om just ert barn. Vill du ha flera samtal går det bra att boka det med personalen. Ibland önskar även förskolan extra samtal med er. Vi har också föräldraträffar en till två gånger per termin som exempelvis kan bestå av föräldramöte, föräldramiddag, drop-in fika, vårfest, vernissage m.m. Förskoleråd är ett forum för mer övergripande frågor som rör hela förskolan. Det är två träffar per termin med förskolechef, pedagogisk utvecklare, representanter från avdelningarna både personal och föräldrar. Även föräldrar som inte är förskolerådsrepresentanter är välkomna. Reviderad

6 Modersmålsträning Alla barn som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsträning i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 4. Barnen tränar sitt modersmål enskilt eller i grupp, tillsammans med en modersmålspedagog. Om ditt barn har modersmålsträning får du två gånger per år information om hur det går för just ditt barns modersmålsutveckling. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning och viktigt för att barnet ska få en trygg identitet. Det är ni vårdnadshavare som ansöker om modersmålsträning för ert barn genom att kontakta förskolechefen. Tolk Vi använder tolk när vi anser att det behövs i samtal med er vårdnadshavare. Fotografering Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andras barn i verksamheten, på grund av att det i vår verksamhet kan finnas barn med skyddad identitet. Gruppfotografering Varje hösttermin bokar förskolan in en fotograf som tar en gruppbild på barnen, som ni sedan har möjlighet att köpa. Tillstånd för dokumentation När barnet börjar i förskoleverksamheten får ni fylla i blanketten tillstånd för dokumentation och visning för övriga föräldrar på förskolan. Här godkänner ni eller avstyrker ni detta. Synpunkter eller klagomål Prata i första hand med ert barns personal på avdelningen. I andra hand vänder ni er till förskolechef Jenny Sjöberg. Barn i behov av särskilt stöd Verksamheten i förskolan ska utgå från varje barns behov. I första hand ska stödet ges i barnets naturliga miljö på förskolan. När behov uppstår sker det alltid i en dialog mellan personal, vårdnadshavare och förskolechef. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling. Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, kontakta omedelbart ditt barns personal eller förskolechefen. Reviderad

7 Högtider och traditioner Vi firar svenska traditioner på vår förskola. Om ni som föräldrar av olika skäl inte vill att ert barn ska närvara vid dessa tillfällen så måste ni meddela detta till personalen, för att tillsammans hitta en bra lösning som passar barnet. Vi tar också hänsyn till andra kulturers högtider och traditioner. Julgransplundring I januari, dansar vi ut julen med lekar och sång. Påsklunch I mars-april serveras det påsklunch på förskolan och de barn som vill klär ut sig till påskkärringar. Skräpplockardagarna I april har vi en vecka då vi arbetar lite extra med projektet Håll Sverige rent. Vi plockar skräp i vår närmaste omgivning, lär oss mer om att sortera och återvinna sopor, allt för att få en bättre och hållbarare miljö. Liten som stor är med efter bästa förmåga. Förskolans dag I maj firar alla på förskolan, förskolans dag. Vi kan till exempel ha såpbubblor, tipspromenad, ansiktsmålning och Miniröris. Midsommarfirande I juni firar alla avdelningar midsommar tillsammans på stora gräsplanen. Vi dansar, sjunger och leker runt midsommarstången. Det gemensamma för alla barnen är att alla barn liten som stor får vara med, om de vill. Luciafirande I december firar vi lucia. Jullunch I december serveras det jullunch på förskolan. Födelsedagsfirande Barnets födelsedag uppmärksammas och firas på olika sätt på avdelningarna. Det som är gemensamt för alla barn är att barnet ska uppmärksammas på sin födelsedag, genom att vi till exempel sätter upp ett kort och sjunger för barnet. Det är inte tillåtet att lämna ut kalasinbjudningar på förskolan eller lägga inbjudningar på barnens hyllor. Detta för att barn inte ska bli exkluderade i verksamheten. Alla inbjudningar sker privat. Reviderad

8 Kalendarium Inför varje ny termin får alla föräldrar ett kalendarium där förskolans viktigaste datum tas upp. Studiedagar Förskolan har stängt för planering och fortbildning tre dagar per år. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar ska senast en månad i förväg, anmäla det till personalen på avdelningen så att en tillfällig plats kan ordnas. Barnet kan då få vara på en annan förskola, med en känd vikarie. APT- möten Förskolans avdelningar har en gång i månaden gemensamma arbetsplatsträffar kl Där tas det upp pedagogiska diskussioner och frågor som berör hela verksamheten. Det innebär att vi erbjuder omsorg av kända vikarier efter kl Vår förhoppning är att du som förälder kan hämta ditt barn kl Om det inte går ber vi dig kontakta förskolechef Jenny Sjöberg via mejl senast en vecka innan mötet. 12-dag och klämdag I kommunen tillämpas så kallad 12-dag för förskolans anställda. Det vill säga dag före helgdag har personalen möjlighet att sluta kl.12.00, om arbetet så tillåter. I kommunen förekommer även så kallad klämdag för förskolans anställda, det vill säga dag mellan två helgdagar är personalen ledig om arbetet så tillåter. Omsorgsbehovet hos er vårdnadshavare dessa dagar styr förskolans öppettider. Semester och jul Under sommaren och julen är avdelningarna sammanslagna och vikarier kan förekomma. Även andra enheter/förskolor i området kan under sommaren vara sammanslagna på förskolan Kärrspiran. Avgifter För en plats i förskoleverksamhet uttas avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften ska betalas tolv månader om året med start den dag barnet börjar i förskolan. Om avgiften inte betalas riskerar barnet att förlora sin förskoleplats. Schema, tider på förskolan När barnet börjar förskolan fyller ni i en tidsöverenskommelse. Förändring av omsorgsbehovet meddelas förskolan och ny tidsöverenskommelse skrivs. Samtliga förskoleverksamheter är normalt öppna helgfria måndagar - fredagar kl (vid behov till 18.30). Behoven barnet/vårdnadshavarna har styr dock öppettiderna på respektive enhet i kommunen. Tiden räknas från det att du lämnar ditt barn tills att du hämtat ditt barn och går från förskolan. Allmän förskola för barn mellan 3-5 år Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen då barnet fyllt tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och innebär att barnet vistas i verksamhet 525 timmar om året, 15 timmar i veckan och är lediga på skolans alla lov. Om allmän förskola önskas meddela förskolechefen. Behovsförändringar Om barnets behov av plats förändras, är vårdnadshavaren skyldig att omgående anmäla detta. Reviderad

9 Föräldraledighet och arbetslöshet Vid föräldraledighet och arbetslöshet har barnet rätt att vistas i verksamheten max 35 timmar i veckan. I vår verksamhet går barnen måndag-fredag kl Vid föräldraledighet påbörjas regeln att gälla 14 dagar efter syskons födelse eller adoption. Det finns också möjlighet att välja 15 timmar i veckan, då är barnet i verksamhet tisdagtorsdag kl Kommunen har krav på att barn till föräldralediga, arbetssökande eller de som saknar sysselsättning ska ge sina barn en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor, under perioden juni augusti. Byte mellan 15 timmar per vecka och 35 timmar per vecka kan göras vid terminsstart. Uppsägning av plats Uppsägning sker skriftligt senast två månader innan barnet slutar. Vid flyttning till annan kommun får platsen behållas i Botkyrka kommun under högst två månader, räknat från det datum beskedet har inkommit till medborgarkontoret. Flyttar du inom kommunen har du rätt att ha ditt barn kvar. Skolstarten När ditt barn ska börja i skolan ansöker ni vårdnadshavare om önskad skolplacering. Barnet har rätt att vara kvar i förskolan till den 31 juli från och med den 1 augusti har skolan ansvar för omsorgen. Om ert barn behöver omsorg från och med den 1 augusti, så måste ni vårdnadshavare själva meddela skolan. Ni behöver inte säga upp platsen i förskolan utan det sker per automatik. I en överenskommelse med Broängsskolan och Kassmyraskolan så lämnar vi förslag på barnens gruppindelningar medan skolan har beslutanderätten. Om ni vårdnadshavare inte är nöjda med beslutet vänder ni er till skolans rektor. Barnförsäkring Alla barn i kommunala förskolor i Botkyrka kommun, är genom försäkringsbolaget SRF (Stockholmsregionens Försäkringsbolag AB), försäkrade under förskoledagen och under färd till och från förskolan, se vidare information på kommunens hemsida. Det är mycket viktigt att ni meddelar personalen när ni lämnar barnet på förskolan samt meddelar en personal när ni hämtar ert barn. Vid en eventuell brand är det mycket viktigt att personalen har kännedom om barnet har blivit lämnat respektive hämtat. Brandövning Förskolan har minst två gånger per år brandövning. Allt för att säkerställa säkerheten. Sekretess All personal i förskolan har sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss angående ert barn och familj stannar i förskolan. Vi har dock anmälningsplikt till socialtjänsten om vi har en oro för att barnet far illa. Öppna förskolan Öppna förskolan är en inspirerande mötesplats för barn i åldern 0-5 år och för dig som förälder. Ingen föranmälan behövs, du kan komma och gå som du vill och det är gratis. Närmaste öppna förskola ligger i Storvreten. Reviderad

10 Barnavårdcentralen - BVC Barnavårdscentralen ska vara ett stöd för dig som nybliven förälder. Här erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer av barn ända till skolåldern. De förbyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Förskolan har ett bra och nära samarbete med Tumbas och Storvretens BVC. Socialtjänsten När du som förälder behöver råd, stöd och hjälp i din föräldraroll kan du kontakta socialtjänsten som bland annat erbjuder telefonrådgivning, individuellt stöd, familjesamtal, föräldraträffar m.m. Välkomna till oss! Reviderad

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer