Förskolan Kärrspiran!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Kärrspiran!"

Transkript

1 Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är det fem småbarnsavdelningar och sex storbarnsavdelningar varav en är en Ut och Njut -avdelning som har sin verksamhet mer ute än de övriga avdelningarna. Det är ca 200 barn i hela verksamheten och här arbetar sammanlagt 40 personal. Våra storbarnsavdelningar har ett samarbete med vår närmaste granne Broängsskolan. Förskolans avdelningar har gemensamma mål och arbetssätt. Genom att vara tillsammans på studiedagar och APT-möten (Arbetsplatsträffar) ges det möjligheter till utvecklande pedagogiska diskussioner som berikar det pedagogiska arbetet. Den språkliga medvetenheten går som en röd tråd genom hela vår verksamhet och är något som vi dagligen arbetar med i alla situationer på förskolan. Här finns en stor medvetenhet om kost och hälsa och maten lagas utav vår kokerska. Vi arbetar efter: Internationella riktlinjer FN:s Barnkonvention Nationella riktlinjer Skollagen och Läroplan för förskolan - Lpfö 98, reviderad 2010 Kommunens riktlinjer Utbildningsnämndens Ettårsplan Förskolan Kärrspirans Arbetsplan och Verksamhetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Reviderad

2 Adress och telefonnummer: Förskolan Kärrspiran Kärrvägen Tumba Förskolans hemsida: Småbarnsavdelningarna: Blåbär mobil: Björnbär mobil: Krusbär Körsbär Rönnbär Storbarnsavdelningarna: Smultron mobil: Fikon mobil: Hjortron mobil: Hallon mobil: Lingon mobil: Ut och Njut (Skogsbär) mobil: Organisationen kring förskolan Kärrspiran består av förskolechef, pedagogisk utvecklare samt en administratör på 50%. Jenny Sjöberg Förskolechef Tel E-post: Sonia Eriksson Pedagogisk utvecklare Tel E-post: Jeanette Dahlström Administratör på 50% Reviderad

3 Mat Maten som serveras på förskolan är näringsriktig och väl sammansatt. Vi serverar specialkost vid behov såsom vid allergi, av religiösa samt av etiska skäl. Vid allergier krävs läkarintyg för att få specialkost. När barnet börjar förskolan och behöver specialkost fyller ni i ett intyg om barnets specialkost Barn med behov av specialkost samt informerar om eventuella förändringar. Maten anslås på respektive avdelning och matsedel finns på vår hemsida. Vissa avvikelser kan dock förekomma. Köket Kärrspiran Ansvarig kokerska är Mikaela Tel Städning Städning av förskolans lokaler sker på dag- och kvällstid av en städfirma. Förskolans rutiner på småbarnssidan Förskolan öppnar på avdelning Blåbär Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna öppnas Frukost på varje avdelning Lunch Vila Mellanmål Alla som är kvar går till stängningsavdelningen Blåbär och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Förskolans rutiner på storbarnssidan Förskolan öppnar på Torget Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna öppnas Frukost, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Lunch, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Mellanmål Alla som är kvar går till Torget och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Information Information anslås i avdelningens entré och/eller kan komma via mejl för de vårdnadshavare som har uppgett mejladress. Reviderad

4 Introduktion Introduktionen är till för att barnet ska få en bra start, men även för att ni som föräldrar ska få insyn i den dagliga verksamheten på förskolan. För barn och föräldrar skapas det en trygghet genom att ni föräldrar är med i alla rutinsituationer. Det är viktigt att barnet blir tryggt med all personal på avdelningen och med de gamla barnen. Introduktionsperioden startar med ett inskrivningssamtal, där ni som förälder och barn sitter tillsammans med en pedagog och pratar om ert barn, går igenom introduktionsschemat och vad som kommer att ske under introduktionsperioden. Gott om tid för funderingar och frågor. En vuxen per familj deltar i introduktionen, och vi ser helst att det är samma person under hela introduktionen. Cirka en månad efter avslutad introduktion har vi en uppföljning på hur det går för barnet. Vi vill att ni direkt efter avslutad introduktion anonymt fyller i en enkät om hur ni upplevde introduktionen, allt för att vi ska kunna bli bättre. Vi vill att ni: tar ansvar för att grindarna på förskolan alltid stängs. ser till att ditt barn har en godkänd hjälm med grönt spänne vid pulka, stjärtlapp och skridskoåkning. ansvarar för de leksaker som barnet tar med sig till förskolan. ser till att barnet har regnkläder och stövlar samt extrakläder på förskolan. undviker att tala i mobiltelefon på förskolan, av respekt för era barn. Kläder Många barn har likadana kläder. Därför bör barnets kläder vara märkta, helst med för- och efternamn. Det underlättar för personalen och för eventuella vikarier. Använd märkpenna eller namnlappar. Förskolan ansvarar inte för barnens kläder, det vill säga om kläder försvinner utgår ingen ersättning. Ta hem de kläder som inte passar för årstiden, så blir det lättare för barnet att se vilka kläder som det ska ha på sig. Minst ett ombyte, helst flera bör finnas på förskolan om barnen blir blöta eller smutsiga. Regnkläder och stövlar är ett måste. Fråga personalen om du undrar över något. Barn blir friskare och mår bättre om de är ute varje dag. Ett av våra åtaganden är att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen. Lämning och hämtning Om någon annan än vårdnadshavaren hämtar barnet vill vi att ni har meddelat förskolan att denna person får lämna och hämta barnet. När barnet börjar i förskolan fyller ni i blanketten Andra personer än vårdnadshavare som får hämta på förskolan. Kontakta alltid en personal vid lämning och hämtning av barnet, så att vi vet när vårt tillsynsansvar börjar och slutar. Reviderad

5 Viktiga upplysningar Viktiga upplysningar om er föräldrar och information om barnet. Blanketten fylls i, i samband med att barnet börjar på förskolan och uppdateras kontinuerligt. Frånvaro Vid sjukdom eller annan ledighet ber vi att ni hör av er och meddelar detta, ring före kl Vi vill också att ni ringer senast kl dagen innan barnet kommer tillbaka. Många barn har specialkost och vår kokerska behöver få information i god tid för att göra en så bra planering som möjligt. Om barnet är frånvarande från förskolan mer än två månader i följd utan att förskolan har fått besked om detta så kan barnet gå miste om sin förskoleplats. Informera personal och förskolechef vid längre frånvaro. Sjukdom Det är mycket viktigt att barnet mår så bra att barnet orkar med verksamheten på förskolan. Tänk på att det är ett annat tempo på förskolan än hemma. Personalen ser barnet hela dagen. Lyssna därför till råd och tips angående ditt barns hälsotillstånd. På varje avdelning finns en liten informationsskrift som är hämtad från Socialstyrelsen Socialstyrelsens rekommendationer för att minska smittspridning i förskolan. Medicinering, förskolan ger endast medicinering då det anses vara mycket viktigt för barnets hälsa. Vi ger till exempel astmamedicin men inte penicillin. Solskydd Vi vill att ni tänker på att skydda era barn från solens starka strålar. Det bästa skyddet för barn är att ha så mycket täckande kläder som möjligt det vill säga, solhattar, kepsar, långärmade tröjor och byxor. Smörj barnet hemma med hög solskyddsfaktor innan de kommer till förskolan. Om ni vill att även vi ska smörja in barnet lämna då in solskyddet till personalen, lägg det inte på barnets hylla. Barnen har en viss förmåga att ta väldigt mycket och de delar gärna med sig till andra barn som ibland kan vara känsliga för ett visst solskydd. Reflektionstid/planeringstid för personalen Personalen har reflektionstid/planeringstid regelbundet varje, varannan eller var tredje vecka som är förlagd på förmiddagarna. Vid dessa tillfällen hjälps personalen åt att ta hand om varandras barn. Föräldrasamverkan Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning så har vi utvecklingssamtal två gånger om året där ni har möjlighet att prata om och höra mer om just ert barn. Vill du ha flera samtal går det bra att boka det med personalen. Ibland önskar även förskolan extra samtal med er. Vi har också föräldraträffar en till två gånger per termin som exempelvis kan bestå av föräldramöte, föräldramiddag, drop-in fika, vårfest, vernissage m.m. Förskoleråd är ett forum för mer övergripande frågor som rör hela förskolan. Det är två träffar per termin med förskolechef, pedagogisk utvecklare, representanter från avdelningarna både personal och föräldrar. Även föräldrar som inte är förskolerådsrepresentanter är välkomna. Reviderad

6 Modersmålsträning Alla barn som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsträning i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 4. Barnen tränar sitt modersmål enskilt eller i grupp, tillsammans med en modersmålspedagog. Om ditt barn har modersmålsträning får du två gånger per år information om hur det går för just ditt barns modersmålsutveckling. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning och viktigt för att barnet ska få en trygg identitet. Det är ni vårdnadshavare som ansöker om modersmålsträning för ert barn genom att kontakta förskolechefen. Tolk Vi använder tolk när vi anser att det behövs i samtal med er vårdnadshavare. Fotografering Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andras barn i verksamheten, på grund av att det i vår verksamhet kan finnas barn med skyddad identitet. Gruppfotografering Varje hösttermin bokar förskolan in en fotograf som tar en gruppbild på barnen, som ni sedan har möjlighet att köpa. Tillstånd för dokumentation När barnet börjar i förskoleverksamheten får ni fylla i blanketten tillstånd för dokumentation och visning för övriga föräldrar på förskolan. Här godkänner ni eller avstyrker ni detta. Synpunkter eller klagomål Prata i första hand med ert barns personal på avdelningen. I andra hand vänder ni er till förskolechef Jenny Sjöberg. Barn i behov av särskilt stöd Verksamheten i förskolan ska utgå från varje barns behov. I första hand ska stödet ges i barnets naturliga miljö på förskolan. När behov uppstår sker det alltid i en dialog mellan personal, vårdnadshavare och förskolechef. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling. Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, kontakta omedelbart ditt barns personal eller förskolechefen. Reviderad

7 Högtider och traditioner Vi firar svenska traditioner på vår förskola. Om ni som föräldrar av olika skäl inte vill att ert barn ska närvara vid dessa tillfällen så måste ni meddela detta till personalen, för att tillsammans hitta en bra lösning som passar barnet. Vi tar också hänsyn till andra kulturers högtider och traditioner. Julgransplundring I januari, dansar vi ut julen med lekar och sång. Påsklunch I mars-april serveras det påsklunch på förskolan och de barn som vill klär ut sig till påskkärringar. Skräpplockardagarna I april har vi en vecka då vi arbetar lite extra med projektet Håll Sverige rent. Vi plockar skräp i vår närmaste omgivning, lär oss mer om att sortera och återvinna sopor, allt för att få en bättre och hållbarare miljö. Liten som stor är med efter bästa förmåga. Förskolans dag I maj firar alla på förskolan, förskolans dag. Vi kan till exempel ha såpbubblor, tipspromenad, ansiktsmålning och Miniröris. Midsommarfirande I juni firar alla avdelningar midsommar tillsammans på stora gräsplanen. Vi dansar, sjunger och leker runt midsommarstången. Det gemensamma för alla barnen är att alla barn liten som stor får vara med, om de vill. Luciafirande I december firar vi lucia. Jullunch I december serveras det jullunch på förskolan. Födelsedagsfirande Barnets födelsedag uppmärksammas och firas på olika sätt på avdelningarna. Det som är gemensamt för alla barn är att barnet ska uppmärksammas på sin födelsedag, genom att vi till exempel sätter upp ett kort och sjunger för barnet. Det är inte tillåtet att lämna ut kalasinbjudningar på förskolan eller lägga inbjudningar på barnens hyllor. Detta för att barn inte ska bli exkluderade i verksamheten. Alla inbjudningar sker privat. Reviderad

8 Kalendarium Inför varje ny termin får alla föräldrar ett kalendarium där förskolans viktigaste datum tas upp. Studiedagar Förskolan har stängt för planering och fortbildning tre dagar per år. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar ska senast en månad i förväg, anmäla det till personalen på avdelningen så att en tillfällig plats kan ordnas. Barnet kan då få vara på en annan förskola, med en känd vikarie. APT- möten Förskolans avdelningar har en gång i månaden gemensamma arbetsplatsträffar kl Där tas det upp pedagogiska diskussioner och frågor som berör hela verksamheten. Det innebär att vi erbjuder omsorg av kända vikarier efter kl Vår förhoppning är att du som förälder kan hämta ditt barn kl Om det inte går ber vi dig kontakta förskolechef Jenny Sjöberg via mejl senast en vecka innan mötet. 12-dag och klämdag I kommunen tillämpas så kallad 12-dag för förskolans anställda. Det vill säga dag före helgdag har personalen möjlighet att sluta kl.12.00, om arbetet så tillåter. I kommunen förekommer även så kallad klämdag för förskolans anställda, det vill säga dag mellan två helgdagar är personalen ledig om arbetet så tillåter. Omsorgsbehovet hos er vårdnadshavare dessa dagar styr förskolans öppettider. Semester och jul Under sommaren och julen är avdelningarna sammanslagna och vikarier kan förekomma. Även andra enheter/förskolor i området kan under sommaren vara sammanslagna på förskolan Kärrspiran. Avgifter För en plats i förskoleverksamhet uttas avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften ska betalas tolv månader om året med start den dag barnet börjar i förskolan. Om avgiften inte betalas riskerar barnet att förlora sin förskoleplats. Schema, tider på förskolan När barnet börjar förskolan fyller ni i en tidsöverenskommelse. Förändring av omsorgsbehovet meddelas förskolan och ny tidsöverenskommelse skrivs. Samtliga förskoleverksamheter är normalt öppna helgfria måndagar - fredagar kl (vid behov till 18.30). Behoven barnet/vårdnadshavarna har styr dock öppettiderna på respektive enhet i kommunen. Tiden räknas från det att du lämnar ditt barn tills att du hämtat ditt barn och går från förskolan. Allmän förskola för barn mellan 3-5 år Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen då barnet fyllt tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och innebär att barnet vistas i verksamhet 525 timmar om året, 15 timmar i veckan och är lediga på skolans alla lov. Om allmän förskola önskas meddela förskolechefen. Behovsförändringar Om barnets behov av plats förändras, är vårdnadshavaren skyldig att omgående anmäla detta. Reviderad

9 Föräldraledighet och arbetslöshet Vid föräldraledighet och arbetslöshet har barnet rätt att vistas i verksamheten max 35 timmar i veckan. I vår verksamhet går barnen måndag-fredag kl Vid föräldraledighet påbörjas regeln att gälla 14 dagar efter syskons födelse eller adoption. Det finns också möjlighet att välja 15 timmar i veckan, då är barnet i verksamhet tisdagtorsdag kl Kommunen har krav på att barn till föräldralediga, arbetssökande eller de som saknar sysselsättning ska ge sina barn en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor, under perioden juni augusti. Byte mellan 15 timmar per vecka och 35 timmar per vecka kan göras vid terminsstart. Uppsägning av plats Uppsägning sker skriftligt senast två månader innan barnet slutar. Vid flyttning till annan kommun får platsen behållas i Botkyrka kommun under högst två månader, räknat från det datum beskedet har inkommit till medborgarkontoret. Flyttar du inom kommunen har du rätt att ha ditt barn kvar. Skolstarten När ditt barn ska börja i skolan ansöker ni vårdnadshavare om önskad skolplacering. Barnet har rätt att vara kvar i förskolan till den 31 juli från och med den 1 augusti har skolan ansvar för omsorgen. Om ert barn behöver omsorg från och med den 1 augusti, så måste ni vårdnadshavare själva meddela skolan. Ni behöver inte säga upp platsen i förskolan utan det sker per automatik. I en överenskommelse med Broängsskolan och Kassmyraskolan så lämnar vi förslag på barnens gruppindelningar medan skolan har beslutanderätten. Om ni vårdnadshavare inte är nöjda med beslutet vänder ni er till skolans rektor. Barnförsäkring Alla barn i kommunala förskolor i Botkyrka kommun, är genom försäkringsbolaget SRF (Stockholmsregionens Försäkringsbolag AB), försäkrade under förskoledagen och under färd till och från förskolan, se vidare information på kommunens hemsida. Det är mycket viktigt att ni meddelar personalen när ni lämnar barnet på förskolan samt meddelar en personal när ni hämtar ert barn. Vid en eventuell brand är det mycket viktigt att personalen har kännedom om barnet har blivit lämnat respektive hämtat. Brandövning Förskolan har minst två gånger per år brandövning. Allt för att säkerställa säkerheten. Sekretess All personal i förskolan har sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss angående ert barn och familj stannar i förskolan. Vi har dock anmälningsplikt till socialtjänsten om vi har en oro för att barnet far illa. Öppna förskolan Öppna förskolan är en inspirerande mötesplats för barn i åldern 0-5 år och för dig som förälder. Ingen föranmälan behövs, du kan komma och gå som du vill och det är gratis. Närmaste öppna förskola ligger i Storvreten. Reviderad

10 Barnavårdcentralen - BVC Barnavårdscentralen ska vara ett stöd för dig som nybliven förälder. Här erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer av barn ända till skolåldern. De förbyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Förskolan har ett bra och nära samarbete med Tumbas och Storvretens BVC. Socialtjänsten När du som förälder behöver råd, stöd och hjälp i din föräldraroll kan du kontakta socialtjänsten som bland annat erbjuder telefonrådgivning, individuellt stöd, familjesamtal, föräldraträffar m.m. Välkomna till oss! Reviderad

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

Välkommen till Dellens förskola

Välkommen till Dellens förskola Välkommen till Dellens förskola 2014-2015 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Välkommen till Förskolan Karet

Välkommen till Förskolan Karet Välkommen till Förskolan Karet Förskolan Karet Byttgränd 15 906 27 Umeå Så här når du oss Avdelning: Nyckelpigan / Snigeln: 090 16 45 45 Myran / Fjärilen: 090 16 45 60 Förskolechef: Charlotta Strandberg

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till oss på Fjordens förskola!

Välkommen till oss på Fjordens förskola! Välkommen till oss på! Viktoria gatan 9 169 69 Solna Tel: 08-83 49 63 Vi är en av tre kommunala förskolor i Hagalunds förskoleenhet. Förskolans öppettider: 07.00-17.30 Förskolechef: Jennie Andersson-Smiljanic

Läs mer

Välkommen till Västra Bodarna förskola

Välkommen till Västra Bodarna förskola Välkommen till Västra Bodarna förskola Västra Bodarna förskola Soldatvägen 2 441 60 Alingsås Förskolechef Anita Björnum tel. 0322-516 40 Västra Bodarnas förskola består av fem avdelningar: Trollsjön tel.

Läs mer

Välkommen till Lejonets förskola

Välkommen till Lejonets förskola Välkommen till Lejonets förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Lejonets förskola. På Lejonets förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Frennarps förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Vesslans förskola

Välkommen till Vesslans förskola Välkommen till Vesslans förskola 2015 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg,

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Välkommen till Torsviks förskola

Välkommen till Torsviks förskola Välkommen till Torsviks förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Torsviks förskola. På Torsviks förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2014/2015 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare Förskolans ABC 1 V älkommen A Allergier När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få annan mat behöver förskolan ett läkarintyg. Arbetsplatsträff APT En

Läs mer

Välkommen till. Kiaby förskola

Välkommen till. Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola. Kiaby är en liten by nära natursköna områden som Kjugekull och Oppmannasjön och med lantbruk och skog som närmsta grannar. Kör man genom den

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2011/2012 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Nattugglans trivselregler

Nattugglans trivselregler Nattugglans trivselregler 151008 Välkommen till oss på Nattugglan! Nattugglan Backa Förskola Flintlåsgatan 1 271 80 Ystad 0411-577555 Förskolechef Kerstin Lellky 0411-577519 Schema För er som har arbetsschema

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola

1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola 1 (5) Verksamhetsbeskrivning Stömne förskola 2014/2015 2 (5) Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Välkommen till oss! Husbygårds Förskolor VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR. Trollskogen, Nykarlebygatan 5

Välkommen till oss! Husbygårds Förskolor VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR. Trollskogen, Nykarlebygatan 5 12 Välkommen till oss! VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR Trollskogen, Nykarlebygatan 5 Husbygårds Förskolor Solrosen, Bergengatan 22 Björkbacken, Bergengatan 26 2014-08-21 2 VÅR ENHET BESTÅR AV TRE FÖRSKOLOR

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Välkommen till Varvets förskola

Välkommen till Varvets förskola Välkommen till Varvets förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR I FAMILJEDAGHEM Tegspedagogerna, familjedaghem Teg och Böleäng Uppdaterad 2014-02-03 Välkommen till mig Jag hoppas på ett gott samarbete oss emellan och Ni skall trivas hos mig.

Läs mer

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena informationsfolder/fritids/infofolder Fritids Vrena Friskola_hemsidan.docx 1 Innehåll Huvudman... 3 Historik... 3 Försäkring... 3 Värdegrundsarbetet på fritids... 3 Hämtning/Lämning och tillsynsansvar...

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid Algutstorp Förskola Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454 E-post: kommunen@vargarda.se Hemsida: www.vargarda.se Algutstorp förskola

Läs mer

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge www.kristianstad.se Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge 1 Välkommen till Kulladals Förskola i Fjälkinge. Förskolan ligger centralt i byn med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge Backe

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2016 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Köket: 0383-188 37 Förskolan har två avdelningar.

Läs mer

Välkommen till. Malsta förskola

Välkommen till. Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98/10) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Välkommen till föräldrakooperativet Klockargården

Välkommen till föräldrakooperativet Klockargården Välkommen till föräldrakooperativet Klockargården 2011 2 Om vår förskola Förskolan som startade 1 april 1991 är ett föräldrakooperativ. Den drivs som en ekonomisk förening och är politiskt och religiöst

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30

ÖVRIGA TELEFONNUMMER Lapphärberget 55060 Måndagar 13.00-16.00 Torsdagar 08.00-11.30 DAGBARNVÅRDARE GÄLLIVARE Gunilla Nordvall Mandolinstigen 23 14107, 070-351 54 95 Rita Carlsson Kyrkallén 12 C 14127, 070-365 93 53 Helen Larsson Söderåsvägen 1 14770, 070-288 61 87 REKTOR Tel. arb. Eva-Marie

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Förskolan Västanvind Västanviks Folkhögskola Winterommesväg 5 793 92 Leksand tel: 0247-64134 även text Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2017 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Förskolan har två avdelningar. Lille Skutt

Läs mer

Välkommen till Lyckebo förskola

Välkommen till Lyckebo förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Välkommen till Lyckebo förskola Välkommen till Lyckebo Förskola Vi hoppas att ni föräldrar och era barn ska trivas hos oss på Lyckebo. För oss är det viktigt att vi lär

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL.

VÄLKOMMEN TILL. VÄLKOMMEN TILL www.rackarbergetsforskola.uppsala.se INNEHÅLL Övergripande information om förskolan Introduktion på förskolan Vår värdegrund Grön Flagg Föräldrasamverkan Övergripande information om förskolan

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Välkommen till Åviks förskola

Välkommen till Åviks förskola Välkommen till Åviks förskola 2011/2012 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Innehållsförteckning 1 inledning...3 2 20 timmars barn...4 3 Rutiner för synpunkts-och klagomålshantering...5

Innehållsförteckning 1 inledning...3 2 20 timmars barn...4 3 Rutiner för synpunkts-och klagomålshantering...5 Innehållsförteckning 1 inledning...3 1.1 Förskolans uppdrag...3 1.2 Förskolechefens ansvar...3 1.3 Systematiskt kvalitetsarbete...3 1.4 Tyresö kommuns regler...3 1.5 Förskolan Solskenets riktlinjer...3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILLL SANDENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Välkommen till Fritidshem

Välkommen till Fritidshem Fritidshemmet:... Adress:... Telefonnummer:...... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Fritidshem i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun Familje- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen!

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Inskolning Vi har en inskolningstid på 3-4 dagar. Mån: Påhälsning 9.00-10.00 Tis, ons o tors 9.00- ca 13.00 Mamma el pappa är med på förskolan hela tiden.

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

Information till målsman

Information till målsman Information till målsman Uppdaterad 2013-08-09 1(8) ORGANISATION Förskolan Pärlan drivs av Centrumkyrkans församling (ideell förening, utan vinstsyfte) och i samarbete med Mora Kommun enligt avtal. Antagning

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN I EKSJÖ Reviderad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 1 Prioriterade mål 1 Dagbarnvårdarnas värdegrund 2 Likabehandling 3 Inskolning 3 Föräldrasamverkan

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Välkommen till Förskolan. i Smedjebackens kommun. Gäller från maj Förskola: ... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:...

Välkommen till Förskolan. i Smedjebackens kommun. Gäller från maj Förskola: ... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Förskola:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskolan i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun Familje- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Välkommen till Fridhems förskola

Välkommen till Fridhems förskola Välkommen till Fridhems förskola 2013-2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Suse förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Fotograf: Stefan Svensson Den här broschyren innehåller informationen som vi tror att du som vårdnadshavare tycker är värdefull. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Läs mer