Förskolan Kärrspiran!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Kärrspiran!"

Transkript

1 Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är det fem småbarnsavdelningar och sex storbarnsavdelningar varav en är en Ut och Njut -avdelning som har sin verksamhet mer ute än de övriga avdelningarna. Det är ca 200 barn i hela verksamheten och här arbetar sammanlagt 40 personal. Våra storbarnsavdelningar har ett samarbete med vår närmaste granne Broängsskolan. Förskolans avdelningar har gemensamma mål och arbetssätt. Genom att vara tillsammans på studiedagar och APT-möten (Arbetsplatsträffar) ges det möjligheter till utvecklande pedagogiska diskussioner som berikar det pedagogiska arbetet. Den språkliga medvetenheten går som en röd tråd genom hela vår verksamhet och är något som vi dagligen arbetar med i alla situationer på förskolan. Här finns en stor medvetenhet om kost och hälsa och maten lagas utav vår kokerska. Vi arbetar efter: Internationella riktlinjer FN:s Barnkonvention Nationella riktlinjer Skollagen och Läroplan för förskolan - Lpfö 98, reviderad 2010 Kommunens riktlinjer Utbildningsnämndens Ettårsplan Förskolan Kärrspirans Arbetsplan och Verksamhetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Reviderad

2 Adress och telefonnummer: Förskolan Kärrspiran Kärrvägen Tumba Förskolans hemsida: Småbarnsavdelningarna: Blåbär mobil: Björnbär mobil: Krusbär Körsbär Rönnbär Storbarnsavdelningarna: Smultron mobil: Fikon mobil: Hjortron mobil: Hallon mobil: Lingon mobil: Ut och Njut (Skogsbär) mobil: Organisationen kring förskolan Kärrspiran består av förskolechef, pedagogisk utvecklare samt en administratör på 50%. Jenny Sjöberg Förskolechef Tel E-post: Sonia Eriksson Pedagogisk utvecklare Tel E-post: Jeanette Dahlström Administratör på 50% Reviderad

3 Mat Maten som serveras på förskolan är näringsriktig och väl sammansatt. Vi serverar specialkost vid behov såsom vid allergi, av religiösa samt av etiska skäl. Vid allergier krävs läkarintyg för att få specialkost. När barnet börjar förskolan och behöver specialkost fyller ni i ett intyg om barnets specialkost Barn med behov av specialkost samt informerar om eventuella förändringar. Maten anslås på respektive avdelning och matsedel finns på vår hemsida. Vissa avvikelser kan dock förekomma. Köket Kärrspiran Ansvarig kokerska är Mikaela Tel Städning Städning av förskolans lokaler sker på dag- och kvällstid av en städfirma. Förskolans rutiner på småbarnssidan Förskolan öppnar på avdelning Blåbär Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna öppnas Frukost på varje avdelning Lunch Vila Mellanmål Alla som är kvar går till stängningsavdelningen Blåbär och ytterdörrarna på de övriga småbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Förskolans rutiner på storbarnssidan Förskolan öppnar på Torget Barn och personal går till respektive avdelning och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna öppnas Frukost, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Lunch, vissa avdelningar äter i matsalen andra på avdelningen Mellanmål Alla som är kvar går till Torget och ytterdörrarna på storbarnsavdelningarna stängs. 18:00 Förskolan stänger. Information Information anslås i avdelningens entré och/eller kan komma via mejl för de vårdnadshavare som har uppgett mejladress. Reviderad

4 Introduktion Introduktionen är till för att barnet ska få en bra start, men även för att ni som föräldrar ska få insyn i den dagliga verksamheten på förskolan. För barn och föräldrar skapas det en trygghet genom att ni föräldrar är med i alla rutinsituationer. Det är viktigt att barnet blir tryggt med all personal på avdelningen och med de gamla barnen. Introduktionsperioden startar med ett inskrivningssamtal, där ni som förälder och barn sitter tillsammans med en pedagog och pratar om ert barn, går igenom introduktionsschemat och vad som kommer att ske under introduktionsperioden. Gott om tid för funderingar och frågor. En vuxen per familj deltar i introduktionen, och vi ser helst att det är samma person under hela introduktionen. Cirka en månad efter avslutad introduktion har vi en uppföljning på hur det går för barnet. Vi vill att ni direkt efter avslutad introduktion anonymt fyller i en enkät om hur ni upplevde introduktionen, allt för att vi ska kunna bli bättre. Vi vill att ni: tar ansvar för att grindarna på förskolan alltid stängs. ser till att ditt barn har en godkänd hjälm med grönt spänne vid pulka, stjärtlapp och skridskoåkning. ansvarar för de leksaker som barnet tar med sig till förskolan. ser till att barnet har regnkläder och stövlar samt extrakläder på förskolan. undviker att tala i mobiltelefon på förskolan, av respekt för era barn. Kläder Många barn har likadana kläder. Därför bör barnets kläder vara märkta, helst med för- och efternamn. Det underlättar för personalen och för eventuella vikarier. Använd märkpenna eller namnlappar. Förskolan ansvarar inte för barnens kläder, det vill säga om kläder försvinner utgår ingen ersättning. Ta hem de kläder som inte passar för årstiden, så blir det lättare för barnet att se vilka kläder som det ska ha på sig. Minst ett ombyte, helst flera bör finnas på förskolan om barnen blir blöta eller smutsiga. Regnkläder och stövlar är ett måste. Fråga personalen om du undrar över något. Barn blir friskare och mår bättre om de är ute varje dag. Ett av våra åtaganden är att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen. Lämning och hämtning Om någon annan än vårdnadshavaren hämtar barnet vill vi att ni har meddelat förskolan att denna person får lämna och hämta barnet. När barnet börjar i förskolan fyller ni i blanketten Andra personer än vårdnadshavare som får hämta på förskolan. Kontakta alltid en personal vid lämning och hämtning av barnet, så att vi vet när vårt tillsynsansvar börjar och slutar. Reviderad

5 Viktiga upplysningar Viktiga upplysningar om er föräldrar och information om barnet. Blanketten fylls i, i samband med att barnet börjar på förskolan och uppdateras kontinuerligt. Frånvaro Vid sjukdom eller annan ledighet ber vi att ni hör av er och meddelar detta, ring före kl Vi vill också att ni ringer senast kl dagen innan barnet kommer tillbaka. Många barn har specialkost och vår kokerska behöver få information i god tid för att göra en så bra planering som möjligt. Om barnet är frånvarande från förskolan mer än två månader i följd utan att förskolan har fått besked om detta så kan barnet gå miste om sin förskoleplats. Informera personal och förskolechef vid längre frånvaro. Sjukdom Det är mycket viktigt att barnet mår så bra att barnet orkar med verksamheten på förskolan. Tänk på att det är ett annat tempo på förskolan än hemma. Personalen ser barnet hela dagen. Lyssna därför till råd och tips angående ditt barns hälsotillstånd. På varje avdelning finns en liten informationsskrift som är hämtad från Socialstyrelsen Socialstyrelsens rekommendationer för att minska smittspridning i förskolan. Medicinering, förskolan ger endast medicinering då det anses vara mycket viktigt för barnets hälsa. Vi ger till exempel astmamedicin men inte penicillin. Solskydd Vi vill att ni tänker på att skydda era barn från solens starka strålar. Det bästa skyddet för barn är att ha så mycket täckande kläder som möjligt det vill säga, solhattar, kepsar, långärmade tröjor och byxor. Smörj barnet hemma med hög solskyddsfaktor innan de kommer till förskolan. Om ni vill att även vi ska smörja in barnet lämna då in solskyddet till personalen, lägg det inte på barnets hylla. Barnen har en viss förmåga att ta väldigt mycket och de delar gärna med sig till andra barn som ibland kan vara känsliga för ett visst solskydd. Reflektionstid/planeringstid för personalen Personalen har reflektionstid/planeringstid regelbundet varje, varannan eller var tredje vecka som är förlagd på förmiddagarna. Vid dessa tillfällen hjälps personalen åt att ta hand om varandras barn. Föräldrasamverkan Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning så har vi utvecklingssamtal två gånger om året där ni har möjlighet att prata om och höra mer om just ert barn. Vill du ha flera samtal går det bra att boka det med personalen. Ibland önskar även förskolan extra samtal med er. Vi har också föräldraträffar en till två gånger per termin som exempelvis kan bestå av föräldramöte, föräldramiddag, drop-in fika, vårfest, vernissage m.m. Förskoleråd är ett forum för mer övergripande frågor som rör hela förskolan. Det är två träffar per termin med förskolechef, pedagogisk utvecklare, representanter från avdelningarna både personal och föräldrar. Även föräldrar som inte är förskolerådsrepresentanter är välkomna. Reviderad

6 Modersmålsträning Alla barn som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsträning i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 4. Barnen tränar sitt modersmål enskilt eller i grupp, tillsammans med en modersmålspedagog. Om ditt barn har modersmålsträning får du två gånger per år information om hur det går för just ditt barns modersmålsutveckling. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning och viktigt för att barnet ska få en trygg identitet. Det är ni vårdnadshavare som ansöker om modersmålsträning för ert barn genom att kontakta förskolechefen. Tolk Vi använder tolk när vi anser att det behövs i samtal med er vårdnadshavare. Fotografering Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andras barn i verksamheten, på grund av att det i vår verksamhet kan finnas barn med skyddad identitet. Gruppfotografering Varje hösttermin bokar förskolan in en fotograf som tar en gruppbild på barnen, som ni sedan har möjlighet att köpa. Tillstånd för dokumentation När barnet börjar i förskoleverksamheten får ni fylla i blanketten tillstånd för dokumentation och visning för övriga föräldrar på förskolan. Här godkänner ni eller avstyrker ni detta. Synpunkter eller klagomål Prata i första hand med ert barns personal på avdelningen. I andra hand vänder ni er till förskolechef Jenny Sjöberg. Barn i behov av särskilt stöd Verksamheten i förskolan ska utgå från varje barns behov. I första hand ska stödet ges i barnets naturliga miljö på förskolan. När behov uppstår sker det alltid i en dialog mellan personal, vårdnadshavare och förskolechef. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling. Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, kontakta omedelbart ditt barns personal eller förskolechefen. Reviderad

7 Högtider och traditioner Vi firar svenska traditioner på vår förskola. Om ni som föräldrar av olika skäl inte vill att ert barn ska närvara vid dessa tillfällen så måste ni meddela detta till personalen, för att tillsammans hitta en bra lösning som passar barnet. Vi tar också hänsyn till andra kulturers högtider och traditioner. Julgransplundring I januari, dansar vi ut julen med lekar och sång. Påsklunch I mars-april serveras det påsklunch på förskolan och de barn som vill klär ut sig till påskkärringar. Skräpplockardagarna I april har vi en vecka då vi arbetar lite extra med projektet Håll Sverige rent. Vi plockar skräp i vår närmaste omgivning, lär oss mer om att sortera och återvinna sopor, allt för att få en bättre och hållbarare miljö. Liten som stor är med efter bästa förmåga. Förskolans dag I maj firar alla på förskolan, förskolans dag. Vi kan till exempel ha såpbubblor, tipspromenad, ansiktsmålning och Miniröris. Midsommarfirande I juni firar alla avdelningar midsommar tillsammans på stora gräsplanen. Vi dansar, sjunger och leker runt midsommarstången. Det gemensamma för alla barnen är att alla barn liten som stor får vara med, om de vill. Luciafirande I december firar vi lucia. Jullunch I december serveras det jullunch på förskolan. Födelsedagsfirande Barnets födelsedag uppmärksammas och firas på olika sätt på avdelningarna. Det som är gemensamt för alla barn är att barnet ska uppmärksammas på sin födelsedag, genom att vi till exempel sätter upp ett kort och sjunger för barnet. Det är inte tillåtet att lämna ut kalasinbjudningar på förskolan eller lägga inbjudningar på barnens hyllor. Detta för att barn inte ska bli exkluderade i verksamheten. Alla inbjudningar sker privat. Reviderad

8 Kalendarium Inför varje ny termin får alla föräldrar ett kalendarium där förskolans viktigaste datum tas upp. Studiedagar Förskolan har stängt för planering och fortbildning tre dagar per år. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar ska senast en månad i förväg, anmäla det till personalen på avdelningen så att en tillfällig plats kan ordnas. Barnet kan då få vara på en annan förskola, med en känd vikarie. APT- möten Förskolans avdelningar har en gång i månaden gemensamma arbetsplatsträffar kl Där tas det upp pedagogiska diskussioner och frågor som berör hela verksamheten. Det innebär att vi erbjuder omsorg av kända vikarier efter kl Vår förhoppning är att du som förälder kan hämta ditt barn kl Om det inte går ber vi dig kontakta förskolechef Jenny Sjöberg via mejl senast en vecka innan mötet. 12-dag och klämdag I kommunen tillämpas så kallad 12-dag för förskolans anställda. Det vill säga dag före helgdag har personalen möjlighet att sluta kl.12.00, om arbetet så tillåter. I kommunen förekommer även så kallad klämdag för förskolans anställda, det vill säga dag mellan två helgdagar är personalen ledig om arbetet så tillåter. Omsorgsbehovet hos er vårdnadshavare dessa dagar styr förskolans öppettider. Semester och jul Under sommaren och julen är avdelningarna sammanslagna och vikarier kan förekomma. Även andra enheter/förskolor i området kan under sommaren vara sammanslagna på förskolan Kärrspiran. Avgifter För en plats i förskoleverksamhet uttas avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften ska betalas tolv månader om året med start den dag barnet börjar i förskolan. Om avgiften inte betalas riskerar barnet att förlora sin förskoleplats. Schema, tider på förskolan När barnet börjar förskolan fyller ni i en tidsöverenskommelse. Förändring av omsorgsbehovet meddelas förskolan och ny tidsöverenskommelse skrivs. Samtliga förskoleverksamheter är normalt öppna helgfria måndagar - fredagar kl (vid behov till 18.30). Behoven barnet/vårdnadshavarna har styr dock öppettiderna på respektive enhet i kommunen. Tiden räknas från det att du lämnar ditt barn tills att du hämtat ditt barn och går från förskolan. Allmän förskola för barn mellan 3-5 år Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen då barnet fyllt tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och innebär att barnet vistas i verksamhet 525 timmar om året, 15 timmar i veckan och är lediga på skolans alla lov. Om allmän förskola önskas meddela förskolechefen. Behovsförändringar Om barnets behov av plats förändras, är vårdnadshavaren skyldig att omgående anmäla detta. Reviderad

9 Föräldraledighet och arbetslöshet Vid föräldraledighet och arbetslöshet har barnet rätt att vistas i verksamheten max 35 timmar i veckan. I vår verksamhet går barnen måndag-fredag kl Vid föräldraledighet påbörjas regeln att gälla 14 dagar efter syskons födelse eller adoption. Det finns också möjlighet att välja 15 timmar i veckan, då är barnet i verksamhet tisdagtorsdag kl Kommunen har krav på att barn till föräldralediga, arbetssökande eller de som saknar sysselsättning ska ge sina barn en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor, under perioden juni augusti. Byte mellan 15 timmar per vecka och 35 timmar per vecka kan göras vid terminsstart. Uppsägning av plats Uppsägning sker skriftligt senast två månader innan barnet slutar. Vid flyttning till annan kommun får platsen behållas i Botkyrka kommun under högst två månader, räknat från det datum beskedet har inkommit till medborgarkontoret. Flyttar du inom kommunen har du rätt att ha ditt barn kvar. Skolstarten När ditt barn ska börja i skolan ansöker ni vårdnadshavare om önskad skolplacering. Barnet har rätt att vara kvar i förskolan till den 31 juli från och med den 1 augusti har skolan ansvar för omsorgen. Om ert barn behöver omsorg från och med den 1 augusti, så måste ni vårdnadshavare själva meddela skolan. Ni behöver inte säga upp platsen i förskolan utan det sker per automatik. I en överenskommelse med Broängsskolan och Kassmyraskolan så lämnar vi förslag på barnens gruppindelningar medan skolan har beslutanderätten. Om ni vårdnadshavare inte är nöjda med beslutet vänder ni er till skolans rektor. Barnförsäkring Alla barn i kommunala förskolor i Botkyrka kommun, är genom försäkringsbolaget SRF (Stockholmsregionens Försäkringsbolag AB), försäkrade under förskoledagen och under färd till och från förskolan, se vidare information på kommunens hemsida. Det är mycket viktigt att ni meddelar personalen när ni lämnar barnet på förskolan samt meddelar en personal när ni hämtar ert barn. Vid en eventuell brand är det mycket viktigt att personalen har kännedom om barnet har blivit lämnat respektive hämtat. Brandövning Förskolan har minst två gånger per år brandövning. Allt för att säkerställa säkerheten. Sekretess All personal i förskolan har sekretess, vilket innebär att det ni berättar för oss angående ert barn och familj stannar i förskolan. Vi har dock anmälningsplikt till socialtjänsten om vi har en oro för att barnet far illa. Öppna förskolan Öppna förskolan är en inspirerande mötesplats för barn i åldern 0-5 år och för dig som förälder. Ingen föranmälan behövs, du kan komma och gå som du vill och det är gratis. Närmaste öppna förskola ligger i Storvreten. Reviderad

10 Barnavårdcentralen - BVC Barnavårdscentralen ska vara ett stöd för dig som nybliven förälder. Här erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer av barn ända till skolåldern. De förbyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. Förskolan har ett bra och nära samarbete med Tumbas och Storvretens BVC. Socialtjänsten När du som förälder behöver råd, stöd och hjälp i din föräldraroll kan du kontakta socialtjänsten som bland annat erbjuder telefonrådgivning, individuellt stöd, familjesamtal, föräldraträffar m.m. Välkomna till oss! Reviderad

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Välkommen till enhet Ängstorp!

Välkommen till enhet Ängstorp! Välkommen till enhet Ängstorp! Vi vill hälsa er välkomna till enhet Ängstorp och vi hoppas att ni ska trivas hos oss. Med denna introduktion vill vi göra er uppmärksamma på information som kan vara bra

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Håstaby förskola

Verksamhetsbeskrivning. Håstaby förskola Verksamhetsbeskrivning Håstaby förskola 2015/2016 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära.

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2015 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

LEKA Barnens Förskola AB. Information 2014-2015 2014-09-15

LEKA Barnens Förskola AB. Information 2014-2015 2014-09-15 LEKA Barnens Förskola AB Information 2014-2015 2014-09-15 LEKA Barnens Förskola AB Besöksadress Byhusvägen 8, 760 10 BERGSHAMRA Ansvariga VD Elisabeth Hellentin Styrelseordförande Frida Winthersén Anställda

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag 2013-2014 Förskolan arbetar efter den ny reviderade läroplanen 2010, den styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en

Läs mer

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 1 (9) Välkommen till fritidshemmen i Boxholms kommun Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 2 (9) Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEMMEN I BOXHOLMS KOMMUN 3 Föräldrasamverkan 3 PLATS I FRITIDSHEM 3 I BOXHOLMS KOMMUN

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Natasa Bojić har skrivit och ritat

Natasa Bojić har skrivit och ritat Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad juni 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet. Innehållsförteckning. Sömntutans uppdrag. Erbjudande om Sömntutan

Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet. Innehållsförteckning. Sömntutans uppdrag. Erbjudande om Sömntutan BARN- OCH UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet Innehållsförteckning Sömntutans uppdrag Erbjudande om Sömntutan Ansökan och omsorgstid Arbete eller studier Föräldralediga Kö och

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Januari 2013 Montessoriförskolan Cirkus Wennerbergsgatan 6 112 58 Stockholm 08-618 15 23 info@mfcirkus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer