Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår ersättning. Personlig Öppen Analytisk"

Transkript

1 Vår ersättning Personlig Öppen Analytisk

2 vår ersättning Söderberg & Partners Du ska veta vad vi tjänar Söderberg & Partners har tre ledord Personlig, Öppen och Analytisk Vi kör med öppna kort. Inget hemlighetsmakeri. Inga dolda klausuler. Vi förespråkar en öppen och transparent ersättningsmodell. För oss är det viktigt att du förstår hur vår intjäningsmodell fungerar. Som kund kan du välja att betala via provision eller arvode. Du bestämmer vad som passar dig bäst. Oavsett vilken modell du väljer ska du känna till hur vår ersättningsmodell ser ut. Vår ambition är att den här broschyren uppdateras en gång i halvåret. Det innebär att vi kan ha differenser mellan det vi redovisar och gällande nivåer. I regel är det dock fråga om mindre avvikelser. Vänligen kontakta din rådgivare vid ytterligare frågor angående vår ersättning. 2 Söderberg & Partners

3 Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Innehållsförteckning 4. Kompletterande information 5. Trygghetsförvaltning 6. Kundnöjdhet i världsklass 8. smodeller 10. Fondspar Nordnet 13. Försäkringsspar Nordnet 16. Privat försäkring 20. Tjänstepensionsförsäkring 22. Fristående riskförsäkring 23. Gruppförsäkring 24. Strukturerade produkter 24. Interna produkter 24. In- och utlåning Nordnet 25. Annullationsansvar 27. Om Söderberg & Partners Ordförklaringar Up-front Engångsersättning som utbetalas vid försäkringens tecknande - % av årspremien Bestånd som utbetalas löpande - % av premien Stock som utbetalas löpande - % av försäkringens värde Söderberg & Partners Söderberg & Partners Insurance Consulting KB, org. nr Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, org. nr Söderberg & Partners 3

4 vår ersättning Söderberg & Partners Kompletterande information Denna broschyr hanterar endast de aktörer som vi har etablerade samarbeten med. Vår utgångspunkt är att tillhandahålla marknadens bredaste produkterbjudande. Det är också avgörande att vi verkligen analyserar de produkter som erbjuds. En produkt som vi inte har analyserat och bedömt ska inte erbjudas våra kunder. Analys och bedömning görs centralt av vår analysavdelning. Tyvärr kan vi inte och vill heller inte ta med marknadens samtliga produkterbjudanden. a Tekniköverföring. Vi kräver att våra samarbetspartners ska tillhandhålla information om deras produkter digitalt. Vår uppgift är att samla en bild av hela kundens balansräkning för att därefter göra en analys av den. Vi vill erbjuda våra kunder ständigt uppdaterade råd därför är detta ett krav. b Kvalitet och totalekonomi i erbjudna produkter. Med totalekonomi avses att produkten ska innehålla en spar-/riskprodukt samt administration av föreslagen lösning. Det finns tre huvudanledningar till att vi har valt att inte samarbeta med vissa aktörer: c Analyskapacitet. Vi investerar betydande summor i att analysera våra samarbetspartners produkter. På den svenska marknaden är vi den fristående aktör som investerar mest i att göra detta. Trots detta är det dessvärre en omöjlighet att hinna med att täcka alla de tusentals produkter som finns tillgängliga på marknaden. Därför gör vi vissa avgränsningar. 4 Söderberg & Partners

5 Trygghetsförvaltning I koncernen ingår Amrego Kapitalförvaltning AB som bland annat tillhandahåller fonder med riskkontroll ( Trygghetsförvaltning ), innebärande fonder som investerar i andra fonder och värdepapper. Via Söderberg & Partners Onlinetjänst får kunderna tillgång till strategier snarlika de som används i Trygghetsförvaltningen, vilket möjliggör för kunderna att på egen hand kontrollera riskerna i sparandet på motsvarande sätt som i Trygghetsförvaltningen. Strategierna som tillhandhas via Söderberg & Partners Onlinetjänst erbjuds kunderna kostnadsfritt och förutsätter en daglig uppföljning. En kund som tecknar Trygghetsförvaltning via Amrego Kapitalförvaltning AB informeras om den exakta kostnaden för detta. Kostnader vikten att beakta procent över tiden kr kr kr För att illustrera effekten av avgifter över tiden visas ett exempel till höger över vad det totala kostnadsuttaget kan bli under olika förutsättningar. Beräkningarna är gjorda med en antagen avkastning på 7,5 % och över 30 år kr 0 6 % av premien 1 % av kapitalet kr kr kr Söderberg & Partners 5

6 vår ersättning Söderberg & Partners Kundnöjdhet i världsklass Vi strävar alltid efter att utvecklas i vårt arbete. Därför mäter vi löpande vad våra kunder tycker om oss och de tjänster vi levererar. Resultaten talar för sig själva: vill du vara nöjd med din finansiella rådgivare anlita Söderberg & Partners. Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi levererar marknadens ledande rådgivning. Våra kundundersökningar visar på att vi presterar i världsklass såväl gällande traditionella värden som hur lätta vi är att ha att göra med. Därtill är våra kunder överens om att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för deras unika behov. Söderberg & Partners kom ut som nummer ett både 2012 och 2013 när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter branschens kundnöjdhet. 96 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor 88 % av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med 80 % av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen 6 Söderberg & Partners

7 Ledande företag försöker nå betyget 5,2 De flesta företag eftersträvar betyget 4,9 Resultatet av vår NKI-undersökning På en skala mellan 1 och 7 ligger vi mellan 5,7 och 6,0 inom samtliga kategorier. Det kan jämföras med betyget 5,2 som många ledande bolag försöker att nå. (Johan Mathson, 3S kunder har satt betyg på Söderberg & Partners.) Traditionella värden Är lätta att ha att göra med 5,7 5,7 6,0 Skapa och tydliggöra mervärden 5,7 Förstår kundens behov och situation Söderberg & Partners 7

8 vår ersättning Söderberg & Partners smodeller Inom Söderberg & Partners är vi alltid öppna med vad vi tjänar. Vi skapar stora mervärden för våra kunder och tycker att det är viktigt att våra kunder känner till hur vår intjäningsmodell är utformad. Kundens intresse ska alltid hamna i första rummet och det ska inte finnas några tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är bäst för kunden. Vi erbjuder våra kunder två alternativa ersättningsmodeller arvodesbaserad eller provisionsbaserad. Därutöver förekommer kombinationer av dessa modeller. Vilken modell som passar respektive kund varierar utifrån kundens individuella förutsättningar. I Söderberg & Partners-koncernen förekommer olika typer av ersättning till de medarbetare som möter våra kunder vid rådgivningstillfället. De huvudsakliga modellerna är följande (kombinationer kan förekomma): Arvodesbaserad ersättningsmodell Om kunden väljer arvodesbaserad ersättningsmodell ersätts Söderberg & Partners via arvode för utförda tjänster. Denna modell sätts utifrån överenskommelse med kunden och baseras på uppdragets omfattning samt de produkter och tjänster som Söderberg & Partners ska tillhandahåller för fullgörande av uppdraget. Provisionsbaserad ersättningsmodell Om kunden väljer provisionsbaserad ersättningsmodell ersätts Söderberg & Partners av försäkringsbolag och produktleverantörer för utförda tjänster. Kostnaden för rådgivning och förmedling ingår i de avgifter som kunden betalar till försäkringsbolag och produktleverantörer. en är helt transparent genom att kunden alltid får information om provisionens storlek. På så sätt uppstår det inte några oklarheter kring hur intjäningen ser ut i olika alternativ. Fast lön förmedlaren erhåller en fast månadslön som ej påverkas av vilka produkter förmedlaren föreslår. Provisionslön förmedlaren erhåller en andel av resultatet i den resultatenhet som förmedlaren är anställd i. Andelen kan vara procentuell och/eller bestämmas av medarbetarens chef baserat på vissa parametrar (exempelvis hur nöjda den aktuella förmedlarens kunder är och hur väl den aktuella förmedlaren lever upp till Söderberg & Partners interna kvalitetskrav). Andelen av resultatet som förmedlaren erhåller i provisionslön påverkas i inget fall av vilka produkter förmedlaren föreslår. Oaktat ersättningsmodell har ingen individuell medarbetare ersättningsincitament när de föreslår produkter till våra kunder som skiljer sig från den ersättning som Söderberg & Partners erhåller och som framgår i den skriftliga informationen. 8 Söderberg & Partners

9 Söderberg & Partners 9

10 vår ersättning Söderberg & Partners Fondspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom bankdepå, investeringssparkonto samt individuellt pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Aberdeen 0-32 % Ability 40 % Adrigo 40 % Aktie-Ansvar 8-48 % Aktiva Fonder 27 % ALFA 0-40 % Alfred Berg 0-40 % Allianz % Allra 0 % Alpcot 40 % AMF % Amrego * % Amrego (Söderberg & Partners Tillväxt 75) 56 % Amundi % Artic 40 % Atlant 0-40 % Aviatum 40 % Aviva 40 % AXA Rosenberg 0-32 % BankInvest % BL 40 % BlackRock 0-39 % BNP Paribas % Brown 40 % Brummer 0 % Camelot 40 % Carlsson Norén 40 % Carnegie % Case 40 % Catella % CB Asset Management 40 % Cicero 40 % Cliens 0-40 % Coeli 0-40 % Danske Invest 0-40 % Delphi % Dexia 40 % Didner & Gerge 32 % DnB NOR % DWS % East Capital 27 % Eligo 40 % Enter 32 % Eturn 40 % * Söderberg & Partners ersättning är alltid 1 % på kapitalet vid tecknande av trygghetsfonder i Nordnet oavsett risknivå, se vidare avsnitt Trygghetsförvaltning sid 5 10 Söderberg & Partners

11 Fondspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom bankdepå, investeringssparkonto samt individuellt pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Evli 0-47 % Excalibur 40 % Fidelity % FIM % Finasta 40 % First State % Folksam 36 % Fondbytesprogrammet % Franklin % GLG 0 % GodFond 0 % Goldman Sachs % Granit 40 % Guide 80 % Gustavia 0-40 % Handelsbanken 4-41 % HealthInvest % Henderson % Holberg 40 % HSBC % IKC % Independent 7 % Inside 40 % Intacta 40 % Invesco 0-70 % JB % JP 0 % JPMorgan % Kestrel 40 % KPA 36 % Labrusca 40 % Lancelot 40 % Lannebo 40 % Legg Mason % LHV 40 % Life 48 % Lundmark 52 % Lynx 0 % Länsförsäkringar 0-40 % Man 26 % Martin Currie % Merrant 40 % Monyx % Morgan Stanley 40 % Söderberg & Partners 11

12 vår ersättning Söderberg & Partners Fondspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom bankdepå, investeringssparkonto samt individuellt pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Nektar 0 % Nordea 0-64 % Nordic 0 % Nordnet % Norron 44 % Northern Star % ODIN 28 % OPM 40 % Optimus 32 % Pareto 40 % Parvest % Pictet % Placerum 40 % Principal 40 % Prior & Nilsson 40 % Protea-Kuylenstierna 24 % PSG Capital 40 % QQM 48 % Rhenman % RICI 40 % RobecoSAM 40 % Scientia 40 % SEB 0-56 % Sensor 40 % Shroder 40 % Simplicity % Skagen % Skandia 40 % Solidar 40 % Sparinvest % Spiltan 40 % SPP % Storebrand 36 % Strand 27 % Swedbank Robur % Systematic Capital 40 % Templeton % Tundra 40 % UBS 0-35 % Wells Fargo % Vontobel 40 % Zenit 0 % Ålandsbanken % Öhman 4-40 % 12 Söderberg & Partners

13 Försäkringsspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom kapitalförsäkring, tjänstepension samt privat pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Aberdeen 0-20 % Ability 25 % Adrigo 25 % Aktie-Ansvar 5-25 % Aktiva Fonder 17 % ALFA 0-25 % Alfred Berg 0-25 % Allianz % Allra 0 % Alpcot 25 % AMF % Amrego * % Amrego (Söderberg & Partners Tillväxt 75) 35 % Amundi 3-25 % Artic 25 % Atlant 0-25 % Aviatum 25 % Aviva 25 % AXA Rosenberg 0-20 % BankInvest % BL 25 % BlackRock 0-24 % * Söderberg & Partners ersättning är alltid 1 % på kapitalet vid tecknande av trygghetsfonder i Nordnet oavsett risknivå, se vidare avsnitt Trygghetsförvaltning sid 5 BNP Paribas % Brown 25 % Brummer 0 % Camelot 25 % Carlsson Norén 25 % Carnegie 0-25 % Case 25 % Catella % CB Asset Management 25 % Cicero 25 % Cliens 0-25 % Coeli 0-25 % Danske Invest 0-25 % Delphi % Dexia 25 % Didner & Gerge 20 % DnB NOR % DWS % East Capital 17 % Eligo 25 % Enter 20 % Eturn 25 % Söderberg & Partners 13

14 vår ersättning Söderberg & Partners Försäkringsspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom kapitalförsäkring, tjänstepension samt privat pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Evli 0-30 % Excalibur 25 % Fidelity % FIM % Finasta 25 % First State % Folksam 22 % Fondbytesprogrammet % Franklin % GLG 0 % GodFond 0 % Goldman Sachs % Granit 25 % Guide 50 % Gustavia 0-25 % Handelsbanken % HealthInvest % Henderson % Holberg 25 % HSBC % IKC % Independent 12 % Inside 25 % Intacta 25 % Invesco 0-44 % JB % JP 0 % JPMorgan % Kestrel 25 % KPA 22 % Labrusca 25 % Lancelot 25 % Lannebo 25 % Legg Mason % LHV 25 % Life 30 % Lundmark 33 % Lynx 0 % Länsförsäkringar 0-25 % Man 16 % Martin Currie % Merrant 25 % Monyx % Morgan Stanley 25 % 14 Söderberg & Partners

15 Försäkringsspar Nordnet Söderberg & Partners ersättning i % av fondbolagets förvaltningsavgift. gäller för fonder placerade inom kapitalförsäkring, tjänstepension samt privat pensionssparande. Fondbolag Fondbolag Nektar 0 % Nordea 0-40 % Nordic 0 % Nordnet % Norron 28 % Northern Star % ODIN 18 % OPM 25 % Optimus 20 % Pareto 25 % Parvest % Pictet % Placerum 25 % Principal 25 % Prior & Nilsson 25 % Protea-Kuylenstierna 15 % PSG Capital 25 % QQM 30 % Rhenman % RICI 25 % RobecoSAM 25 % Scientia 25 % SEB 0-35 % Sensor 25 % Shroder 25 % Simplicity % Skagen % Skandia 25 % Solidar 25 % Sparinvest % Spiltan 25 % SPP % Storebrand 23 % Strand 17 % Swedbank Robur % Systematic Capital 25 % Templeton % Tundra 25 % UBS 0-22 % Wells Fargo % Vontobel 25 % Zenit 0 % Ålandsbanken % Öhman 2-25 % Söderberg & Partners 15

16 vår ersättning Söderberg & Partners Privat försäkring Privat pensionsförsäkring Traditionell förvaltning fondförvaltning Up-front Bestånd Stock Årlig styckeersättning Up-front Bestånd Stock Pensionsförsäkring - löpande Danica (Privat Pension) 0,50 % Folksam 18,00 % 0,25 % 20,00 % 0,25 % Länsförsäkringar 6,00 % 1,00 % ** 50 kr 6,00 % 1,00 % ** 50 kr Movestic 15,00 % 0,75 % Nordnet * 2,60 % 0,50 % 2,60% 0,50% SEB Trygg Liv 12,00 % 2,60 % 0,15 % Skandia 12,00 % 3,00 % 0,20 % 12,00 % 2,00 % 0,30 % SPP 0,15 % 0,20 % Pensionsförsäkring - engångsbetald Danica (Privat Pension) 0,50 % Folksam 3,00 % 0,25 % 3,50 % 0,25 % Länsförsäkringar 3,00 % 50 kr 3,00 % 50 kr Movestic 3,00 % 0,75 % Nordnet * 2,60% 0,50% 2,60% 0,50% SEB Trygg Liv 1,40 % 2,60 % 0,15 % Skandia 3,00 % 0,20 % 3,50 % 0,30 % SPP 3,00 % 0,15 % 3,00 % 0,20 % * Se ersättning för fondsparande - 62,5 % av angiven ersättning ** Utbetalas från och med år 2 Årlig styckeersättning 16 Söderberg & Partners

17 Privat försäkring Privat kapitalförsäkring Traditionell förvaltning fondförvaltning Up-front Bestånd Stock Årlig styckeersättning Up-front Bestånd Stock Löpande Danica Kapital Flex 0,65 % Danica Kapital Spar 0,40 % Folksam 18,00 % 0,25 % 20,00 % 0,25 % Friends Provident Alphasave 42,00 % 2,50 % Länsförsäkringar Reflex Spar 3,00 % 100 kr 4,00 % 100 kr Movestic Modern Spar 4,00 % 0,75 % Nordnet 2,60 % 0,60 % 2,60 % 0,60 % NPG Life & Pensions GCU Life (PIBr) 22,50 % 0,25 % SEB * 12,50 % 1,50 % 0,15 % SEB ** 4,00 % 1,50 % 1,50 % Skandia 6,00 % 3,00 % 0,20 % 0,30 % Engångsbetald Danica Kapital Flex 0,65 % Danica Kapital Spar 0,40 % Folksam 3,00 % 0,25 % 3,50 % 0,25 % Länsförsäkringar Reflex Spar 3,00 % 4,00 % 100 kr Movestic Modern Spar 4,00 % 0,75 % Nordnet 2,60 % 0,60 % 2,60 % 0,60 % NPG Life & Pensions CGU Life (PIB) 4,00 % 0,20 %-0,75 % NPG Life & Pensions CGU Life (PIB) 5,00 % 0,30 % SEB 1,50 % 1,50 % 0,15 % Skandia 3,00 % 0,20 % 3,50 % 0,30 % * Upfront ** Jämn ersättning Årlig styckeersättning Söderberg & Partners 17

18 vår ersättning Söderberg & Partners Privat försäkring Privat kapitalförsäkring Depåförsäkring Up-front Bestånd Stock Löpande Skandia Leben AG 2,40 3,20 % 0,00 0,60 % Engångsbetald Friends Provident Reserve 7,00 % 1,75 % Movestic 2,00 % 0,60 % Skandia Depåförsäkring 2,25 % 0,30 % SEB Life Ireland 1,60 % 0,40 % Royal Skandia EIB 5,00 % 5,00 % Skandia Ireland 5,00 % 5,00 % Skandia Leben FL *** 4,50 5,00 % 0,00 0,20 % Skandia Leben AG 2,00 4,00 % 0,00 0,60 % Skandia Life *** 3,00 4,20 % 0,00 0,50 % Årlig styckeersättning *** Stängd för nyteckning 18 Söderberg & Partners

19 Söderberg & Partners 19

20 vår ersättning Söderberg & Partners Tjänstepensionsförsäkring Pensionssparande via arbetsgivaren Tjänstepensionsplan Traditionell förvaltning fondförvaltning Up-front Bestånd Stock Årlig styckeersättning Up-front Bestånd Stock Pensionsförsäkring - löpande Danica Pension 4,00 % Folksam 2,00-3,00 % 0,10 % 3,00-4,00 % 0,25 % Länsförsäkringar 16,00 % * 4,00 % 100 kr 16,00 % * 4,00 % 100 kr Movestic 25,00 % 0,75 % SEB Trygg Liv 2,50 % 1,50 % 0,10 % 2,60 % 1,40 % 0,15 % Skandia (TPS2) 5,00 % 6,00 % SPP 15,00 % 2,00 % ** 0,15 % 15,00 % 2,00 % ** 0,20 % Pensionsförsäkring - engångsbetald Danica Pension 2,00 % Folksam 2,45 % 0,25 % 2,45 % 0,25 % Länsförsäkringar 4,00 % 100 kr 4,00 % 100 kr Movestic 3,00 % 0,75 % SEB Trygg Liv 4,00 % 0,10 % 4,00 % 0,15 % Skandia (TPS2) 3,00 % 0,20 % 3,00 % 0,30 % SPP 3,00 % 0,15 % 3,00 % 0,20 % * Utbetalas från och med år 2 ** Utbetalas från och med månad 13 Årlig styckeersättning 20 Söderberg & Partners

21 Pensionssparande via arbetsgivaren Tjänstepensionsplan Traditionell förvaltning fondförvaltning Up-front Bestånd Stock Årlig styckeersättning Up-front Bestånd Stock Pensionsförsäkring - löpande (Plusplan) Danica Pension 6,00 % Folksam 6,00 % 6,00 % Länsförsäkringar 6,00 % 6,00 % Movestic 6,00 % SEB trygg Liv (Plusplan) 6,00 % Skandia 6,00 % 6,00 % SPP 6,00 % 6,00 % Pensionsförsäkring - engångsbetald (Plusplan) Danica Pension 3,00 % Folksam 3,50 % 3,50 % Länsförsäkringar 3,00 % 3,00 % Movestic 4,00 % SEB Trygg Liv 4,00 6,00 % Skandia 1,50 % 0,10 % 3,00-4,00 % SPP 3,00 % 3,00 % Pensionsförsäkring - löpande (Avtalspension) Länsförsäkringar 110 kr 110 kr Pensionsförsäkring - flytt (Avtalspension) Länsförsäkringar 1,00 % Årlig styckeersättning Söderberg & Partners 21

22 vår ersättning Söderberg & Partners Fristående riskförsäkring Fristående riskförsäkring (ej gruppförsäkring) Engångs % / kr Bestånd % av premie Årlig ersättning Fristående riskförsäkring (ej gruppförsäkring) Engångs % / kr Bestånd % av premie Årlig ersättning Sjukförsäkring Euro Accident 11,00 % Folksam 4,00-8,00 % Länsförsäkringar 4,00 % Movestic 13,00 % SEB 40,00 % Skandia 8,00 % SPP 10,00 % 2,00 % Sjukvårdsförsäkring DKV Hälsa % Euro Accident 10,00-25,00 % Folksam 10,00 % Förenade Liv 10,00-15,00 % If 10,00-20,00 % Länsförsäkringar 10,00 % Movestic 10,00 % SEB 10,00 % Skandia 10,00-20,00 % SPP 10,00 % Trygg-Hansa 10,00 % Sjuk- och olycksfallsförsäkring vuxen Euro Accident 10,00 % Folksam kr Länsförsäkringar 10,00 % Trygg-Hansa 361 kr Efterlevandeskydd Euro Accident 11,00 % Kritisk sjukdom Euro Accident 10,00 % Livförsäkring Euro Accident 10,00 % Movestic 10,00 % SEB 2,70 % Skandia 42,00 % Olycksfallsförsäkring Euro Accident 15,00% Folksam kr Movestic 10,00% SEB Skandia 60,00 % Premiebefrielse Euro Accident 11,00 % Movestic 13,00-15,00 % Rehab Euro Accident 10,00 % Länsförsäkringar 10,00 % Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn Euro Accident 10,00 % Folksam kr Skandia 65,00 % Trygg-Hansa 707 kr 50 kr 22 Söderberg & Partners

23 Gruppförsäkring Fristående riskförsäkring (ej gruppförsäkring) Engångs % / kr Bestånd % av premie Årlig ersättning Försäkringsbolag Total ersättning % av premie Barnförsäkring Euro Accident 10,00 % Folksam kr Skandia 65,00 % Trygg-Hansa 707 kr TGL Movestic 10,00 % SEB 17,00 % Skandia 1,00 % Accept 15 % AmTrust % Balder Försäkring 6-22 % Euro Accident % Gjensidige % IF % Ikano % LF % Moderna Försäkringar 1,5 % Movestic % Nord Europa 15 % SalusAnsvar 3-25 % Skandia 5-20 % Swedbank/Sparbankerna 16 % Trygg Hansa 3-10 % Söderberg & Partners 23

24 vår ersättning Söderberg & Partners Strukturerade produkter Interna produkter Söderberg & Partners ersättning i procent av det investerade beloppet. Söderberg & Partners har avtal med nedanstående arrangörer: strukturerade produkter * Org.nr 2 år 3 år 4 år 5 år Carnegie Investment Bank AB (publ) ,1 % 3,7 % 4,2 % 4,8 % Erik Penser ,1 % 3,5 % 4,0 % 4,4 % Garantum ,1 % 3,4 % 4,0 % 4,3 % Nordnet ,7 % 3,2 % 3,8 % 4,3 % Oak Capital ,1 % 3,7 % 4,2 % 4,8 % Sip Nordic ,1 % 3,7 % 4,2 % 4,8 % SEB ,4 % 4,1 % 4,9 % 5,0 % * Utöver detta så erhåller Söderberg & Partners mellan 0,03 % - 0,07 %/år i systemersättning. Söderberg & Partners Sparkonto Det utgår ersättning på Ålandsbanken Ålandskonto till Söderberg & Partners. till Söderberg & Partners uppgår till 0,10 procent av inlånat kapital per år. en erläggs av Ålandsbanken till Söderberg & Partners. Det utgår ersättning på S & P Sparkonto till Söderberg & Partners. till Söderberg & Partners varierar över tiden men överstiger aldrig 25 % av den räntesats för inlåning som vid var tid tillämpas av Lantmännen Finans AB. en erläggs av Lantmännen Finans AB till Söderberg & Partners. Bättre bolån 750 kronor per förmedlad kontakt som leder till avslut. Förvaltningstjänst Söderberg & Partners 0,40 0,45 % Alternativa investeringar Produkt Storebrand Private Equity 3 % Diskretionär kapitalförvaltning Söderberg & Partners tillämpar en individuell prissättning för diskretionär kapitalförvaltning. Inom förvaltningen tillämpas en provisionsfri ersättningsmodell, vilket innebär att samtliga provisioner från förvaltning- och produktbolag återförs till kund. In- och utlåning Nordnet Det kan utgå ersättning till Söderberg & Partners baserat på de räntesatser för in- och utlåning som vid var tid tillämpas av Nordnet Bank AB. en för inlåning överstiger aldrig Riksbankens reporänta minus kundens inlåningsränta minus 0,7 %. en för utlåning överstiger aldrig kundens utlåningsränta minus Riksbankens reporänta minus 2,0 %. 24 Söderberg & Partners

25 Annullationsansvar Med annullationsansvar avses den återbetalningsskyldighet av ersättning som utbetalts till Söderberg & Partners till följd av att kunden inte fullföljer premiebetalningen på det sätt som överenskommits och som definieras i respektive försäkringsbolags reglverk. Om kunden inom den annullationsansvarstid som gäller för respektive försäkringsbolags produkter avbryter eller minskar premiebetalningen inträder det så kallade annullationsansvaret och Söderberg & Partners blir då återbetalningsskyldiga för hela eller del av den ersättning som utbetalats. I normalfallet är annullationsansvaret proportionerligt mot annullationsansvarstiden. Exempel: Om den aktuella försäkringen har en proportionerlig annullationsansvarstid om 5 år och premiebetalningen upphör efter 3 år ska Söderberg & Partner återbetala 2/5-delar av utbetald ersättning till försäkringsbolaget. Aktuella annullationsvillkor redovisas i respektive försäkringsbolags svillkor. Annullationer Tjänstepension Privat pension Privat kapitalförsäkring Tjänstepension, Ordinarie Tjänstepension, Plusplan 1:2010 Tjänstepension, Övriga Plusplaner AMF 5 år 5 år - 5 år Danica 3 år 3 år 3 år - 3 år Folksam 3 år 3 år 3 år - 3 år Länsförsäkringar 3 år 3 år 3 år - 3 år Movestic 3 år 3 år 3 år - 3 år Nordnet N/A N/A SEB 3 år 5 år 3 år - 3 år Skandia 3 år 3 år 3 år - 3 år SPP 3 år N/A 3 år - 3 år Söderberg & Partners 25

26 vår ersättning Söderberg & Partners 26 Söderberg & Partners

27 Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners har tillgång till Nordens största analysavdelning som dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett kundperspektiv. I dagsläget hanterar vi försäkringar för fler än kunder med över 200 miljarder kronor i totalt kundkapital. Företaget grundades 2004 och tillväxten har varit stark. Idag arbetar fler än 900 medarbetare på Söderberg & Partners och vi finns över hela Sverige. Dessutom har vi analysverksamhet i London och kontor i Kina, dit vi exporterat vårt tjänsteutbud. Söderberg & Partners 27

28 Vi har kontor på ett femtiotal orter i Sverige och utomlands, välkommen in på för att hitta ett kontor nära dig.

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer