First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer Nya tag för miljön - Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3"

Transkript

1 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer år med Bredareds Golfklubb - sid Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5

2 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA GOLFARE! flera år tillbaka jobbat på klubben under Jans ledning, vilket gjorde det extra tryggt när han ville axla manteln som greenkeeper med sin redan breda kunskap om banan. Det gångna året har personalen i kansli/shop gjort ett fantastiskt jobb med att serva oss medlemmar och gäster med allt från starttider på banan, till peggar och bollar för att öva på rangen, trots att arbetssituationen inte var den bästa under första halvåret. Sedan flytten till den nya shopen och det nya kansliet har dock deras arbetstillvaro förbättrats till 100 %, men även utbud och service för medlemmar och gäster har blivit bättre. Charmilla AB Jag sitter och funderar på vilket fantastiskt år 2006 har varit i Bredareds Golfklubbs historia. Sällan har väl en säsong medfört mer positiva vindar som den gångna säsongen. Jag tänker inte bara på vårt nyinvigda klubbhus utan även de framgångar vi haft på banan både vad gäller elitlag och ungdomsgolf. Inte utan att vi kan slå oss lite för bröstet och hålla huvudet högt Säsongen 2006 Ser vi tillbaka på säsongen 2006 har det hänt en hel del på och omkring banan. Den största enskilda händelsen var givetvis invigningsfesten för vårt nya klubbhus som gick hand i hand med Golfens dag. Detta var en dag då alla, golfare och icke golfare, kunde besöka vår klubb och testa på det här med golf. Som avslutning, på en mycket uppskattad och välbesökt dag, invigde vi med pompa och ståt det nya klubbhuset. Vi fick på bansidan en ny greenkeeper, Magnus Fridén, som tog över efter det att Jan Flodin slutat. Magnus har sedan Full fart framåt Det är mycket på gång kommande säsong och 2007 kommer även det bli ett händelserikt år! Ett flertal aktiviteter skall genomföras för juniorerna under året med bland annat olika lägerverksamheter och träningsgrupper för alla åldrar. Det kommer även många tävlingar för alla oss medlemmar och utomstående gäster. Vi får alla hoppas att vintern skonat banan, och att vi kan se fram emot en tidig start för spel på greener och grästees. För vintergolf till trots, är det väl så att golf på gröna böljande fairways och vältrimmade greener är något vi alla längtar efter! Givetvis kommer Johan och Andreas även i år att dra iväg med ett glatt gäng golfare i klubbens numera traditionsbundna årliga golfresa. Denna gång liksom förra året är det Schloss Lüdersburg i norra Tyskland som är destinationen. Till sist vill jag och övriga medlemmar i styrelsen rikta ett varmt tack till Bengt Sjöliden, avgående styrelseledamot, för hans insatser i klubben. Bengt har varit en aktiv ledamot och verkade under flera år som kassör. Många känner nog igen Bengt som den flitige ledaren för Måndagsgänget, där vi även i fortsättningen får se honom och övriga glada gubbar slita i ur och skur på måndagarna! Vi syns på banan. Svinga lugnt! KRISTER SJÖBERG Ordförande Sid 2

3 NY KOMMITTÉ - MILJÖKOMMITTÉN Styrelsen tog vid sitt novembermöte beslut om att inrätta en miljökommitté, för att på sikt kunna ansöka om svenska golfförbundets miljödiplom, som bevis på att klubben strävar efter en god miljö och bevarande av naturmiljö och ett levande kulturlandskap. Som underlag för beslutet finns ett förslag till Miljöpolicy och Miljöplan som arbetats fram av Jöran Eriksson som också utsågs till Miljöansvarig vid mötet. med SGF:s bankonsulent som har bra erfarenhet om miljölagstiftning och arbete hos länstyrelsen. Föreningen har också skrivit avtal om källsortering med Borås Energi & Miljö AB, så att det skall fungera smärtfritt när vårsäsongen börjar. Vårt nya klubbhus är också miljöanpassat från början med bergvärmepump för uppvärmning och rörelsedetektorer för belysning med mera. Jöran Eriksson Pensionär och medlem i föreningen sedan 1997, sitter också med i bankommittén sedan ett år tillbaka. I mitt yrkesliv var jag anställd vid Gatukontoret från 1966 och driftansvarig för Gässlösa Avloppsreningverk från 1970 till min pensionering. Under de sista fem åren var jag också projektansvarig för Biogasprojektet vid Sobacken och Gässlösa för framställning av biogas för fordon som bland annat driver ett antal bussar i Borås. Genom mitt arbete har jag på så sätt sysslat med miljöarbete på ett eller annat sätt i närmare 40 år. I Miljökommittén ingår följande: Jöran Eriksson, miljöansvarig Andreas Nilsson, intendent Magnus Fridén, head greenkeeper Bengt Sjöliden, styrelserepresentant Håkan Claesson, bankommittén Kommittén har för avsikt att anpassa förslaget till Miljöpolicy och Miljöplan till Golfförbundets 15 fokusområden för en bättre miljö. Den som är intresserad kan gå in på golfförbundets sida fou.golf.se, så att det kan antas av Vårårsmötet Vi kommer också att göra en nulägesanalys om hur det ser ut inom föreningen för närvarande samt ta kontakt med intresserade medlemmar och externa myndigheter för att få till ett så bra miljöarbete som möjligt. Ett möte är också planerat Vår nya miljöstation Vi hoppas att många medlemmar kommer att stötta oss i arbetet med att få föreningen att framstå som en god Miljöanläggning. JÖRAN ERIKSSON Miljökommittén GREENKEEPERNS TANKAR Våren runt hörnet. Väder och klimat är på allas läppar. Från mäktiga statsmän till den man möter på stan. Det går inte blunda för vad som håller på att hända med vår fantastiska planet. För en sak är säker, vädret påverkar oss alla. I skrivande stund försöker jag spå när våren kommer till vår golfbana. Det gäller att vara på tå. När den väl anländer blir det fullt upp. Säsongen 2006 varade längre än vanligt. Regn och värme fick till följd att vi hade sommar greener ända fram till i mitten av december!!! Under senare delen av hösten har vi jobbat med klubbhus området. Uteplatsen runt restaurangen börjar bli klar. Så fort vädret tillåter fortsätter vi med resterande del av området. Veckan innan jul gick vi på semester. I januari månad gick jag block två och tre i min HGU-utbildning. Tackar för möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom yrket. Under utbildningen gick oroliga tankar till greenerna, har de klarat av snön som kom i ett för gräset olämpligt läge. Vi har skottat bort den snö som har kommit den senaste tiden. Ett par av greenerna låg dock täckta av is under snön. Som sagt, vädret är en tuff motståndare. Vi försöker med hjälp av de kunskaper och erfarenheter som finns att ge greenerna en bra start på våren. Håll tummarna för en varm och tidig vår. Under februari börjar förberedelserna inför kommande säsong. Maskiner och utrustning skall ses över och få service. Inköp och planering av skötsel. När tidningen når dig, är det full fart på bansidan. Större delen av styrkan är på plats. Tills vi ses på golfbanan, putsa greenlagaren! MAGNUS FRIDÉN Head Greenkeeper Sid 3

4 KLUBBINFORMATION Golfvärdar Städdag Laga nedslagsmärken! Vi behöver golfvärdar till hjälp på helgerna när vi har många golfspelare och greenfeegäster hos oss. Ni ställer upp en dag mellan För allas trevnad är det roligt att alla kan hjälpas åt, som tack för hjälpen får Ni en liten present. Ring till kansliet för mer information och anmäl Er också. När du flyttar! När Du flyttar och byter adress, kom ihåg att anmäla detta till kansliet eller ändra dina uppgifter på se, så att posten kommer rätt. Greenfee 2007 Greenfeeövernskommelsen inom Västergötland Golfförbund kommer att se lite olika ut från klubb till klubb. För att Du som medlem ska veta var Du har rabatt på greenfee, får Du titta på just den klubbens hemsida. Bredareds Golfklubb kommer att vara med i greenfeeöverkommelse inom VGF. Nyhet för i år är att rabatten är 100 kronor fram till på vardagar. Övrig tid 50 kronor. Juniorer spelar gratis inom VGF om de tillhör någon aktivitetsgrupp, intyg krävs. Vi kommer också att ingå i 9-klubbsammarbetet med de nio klubbarna runt Borås. Greenfeerabatten blir då 100 kronor måndag till fredag under hela dagen, samt helgdagar, lördagar och söndag ar efter De klubbar som ingår är Borås, Hulta, Mark, Kind, Ulricehamn, Alingsås, Herrljunga, Ätradalen. Vi har vår traditionella städdag lördagen den 28:e april kl Vi samlas vid Maskinhallen.. Ta på oömma kläder och ta gärna med krattor. Efter arbetsdagen bjuder vi på korv och dricka. Du som vill ha dina städpengar tillbaka och då som polletter ta med Ditt medlemskort så laddar vi det under tiden ni är ute i skogen. Anmäl Er på anslagstavlan på klubbhuset, skicka ett mail eller ring till kansliet. Välkomna! Styrelsen Laga nedslagsmärken och uppslagen torv. Släpp igenom bakomvarande. Letar du efter Din boll och ej hittar den inom en minut släpp igenom bakomvarande och leta sedan efter Din boll max 5 min. Bilburna golfare! Hur är det med hastigheten när Ni kör genom Bredareds samhälle? Ta det lugnt och respektera att det bor många utefter vägen. Kallelse Härmed kallas du till Bredareds Golfklubbs Vårårsmöte 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av mötets behöriga utlysning. 4. Fastställande av föreslagen dagordning. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 9. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 12. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15. Övriga frågor. 16. Mötets avslutande Möteshandlingar kommer finnas på kansliet samt hemsidan från 15:e maj. Klockan tisdagen den 22:e maj 2007, Bredareds Golfklubbs Restaurang Hjärtligt välkomna! Styrelsen Bredareds Golfklubb Sid 4

5 VÅRENS KURSER Något för alla Här finner Du vårens förkovringskurser. Först till kvarn gäller. Utveckla Din golf och anmäl Dig nu! Telefon eller epost: Basics Tisdagar 16/5, 22/5 och 29/ Max 9 deltagare Målgrupp Alla Pris 450 kr inklusive 6 timmar instruktion och bollar Man kan aldrig träna grunderna i golf för mycket. För att nyttja dina fysiska förutsättningar på bästa sätt, ägnar vi dessa timmar till att se över dina grunder. Uppdelat på tre veckor med möjligheten att träna mellan passen. Sista tillfället är vi på banan då går vi igenom konsten att välja rätt typ av slag ute på banan. Bredaredsmodellen Heldag 21 maj Max 8 deltagare Pris 450 kr inklusive instruktion, bollar, lunch och fika Mål grupp 0-36 hcp En heldag där vi tränar de två teknikgrenarna i golfrotationsrörelsen och pendelrörelsen. Inom golfen behöver du behärska många typer av slag. För att hitta en röd tråd och en enkelhet summerar vi alla slag till två rörelser. De långa slagen kräver rotation för att skapa fart i rörelsen medans pendelrörelsen är lättare att kontrollera och passar sig till närspelet. Under eftermiddagen spelar vi nio hål fyllda med instruktion med fokus spelstrategi, tänka golf? Eftermiddagsträning Eftermiddagen ons 16/ Max 5 deltagare Målgrupp Alla Pris 350 kr inklusive videoanalys, bollar och lunch Unna dig en ledig eftermiddag, vi startar upp med lunch i restaurangen. Vi är endast fem deltagare, vi filmar din sving och gör en video analys, vi avslutar med att se över din puttning. Kursen slutar klockan med uppbokade starttider för den som vill spela en ronda efteråt. Mens only Mån 14/ Svingträning Tis 29/ Närspel Grabbar mellan år, temakvällar då vi skall träna på hur riktiga grabbar i sina bästa år skall lira. Max 9 deltagare 90 kr / tillfället UTBILDNINGSKOMMITTÉN Lars Lewén En ny spännade golfsäsong ligger framför oss och vi i Utbildningskommittén vill att våra medlemmar ska vara väl förberedda, inför kommande säsong. Därför ämnar vi även i år ordna ett antal regelkvällar. Lars Lewén har som tidigare en ren damgrupp, men nytt för i år är att vi träffas i klubbhuset. Vi träffas tisdagar, det blir den 27 mars, 3 och 10 april, klockan Vi kommer att avsluta kursen med regelvandring på golfbanan. Tid bestämmer vi under kursens gång. Anmäl er till kansliet senast 25 mars. Varmt välkomna! LARS LEWÉN Ordförande i Utbildningskommittén Per Bauhn och Magnus Styrvik kommer att hålla regelkurser för alla medlemmar, men ej samma veckodagar som damernas. Därför kan damerna gå på båda kurserna om ni vill. Vi kommer i år att koncentrera oss på de vanligaste regelsituationerna samt frågeställningar från deltagarna. Fundera över vilka regler och situationer som ni vill att vi ska diskutera. Kursen kommer att avslutas med regelvandring på golfbanan. OBS! Inga prov! Anmäl er till kansliet, senast 25 mars, så kommer ni att få en kallelse och program i god tid före kurstart. Varmt välkomna! PER BAUHN OCH MAGNUS STYRVIK Distriktsdomare Sid 5

6 Gräset blir faktiskt grönt i år också, bara på några dagar har snön nästan försvunnit vi ser fram emot våren Vårupptakten: Vårupptakten kommer även i år att hållas i Hestra Midgård, eftersom uppslutningen förra året var fantastisk vågar vi inte chansa med vårt eget klubbhus (angenäma problem). Datum för evenemanget är måndag 19:e mars. Vi börjar med lite mingel, så vi kan prata av oss och kl 18:30 kommer Atle Johansen att inta scenen. Vi kommer även lite kort att nämna lite om säsongen Även vår pro Johan Claesson kommer prata lite runt sina tankar om golfåret Programmet: Det blir som vanligt tävling varannan onsdag och träning varannan onsdag, och alla är välkomna ung som gammal, ny som rutinerad räv Tävlingar: Det blir damernas Cup även i år, matchspel är en mycket rolig spelform, det finns bara 32 platser så var på hugget när anmälningslistan kommer upp! Även Eclectictävlingen fortsätter denna säsong, den tävlingen är kul eftersom det alltid gäller något när du spelar, om du så bara går tre hål.. DAMER 2007 Program mars Vårupptakt Hestra Midgård (Måndag) 2 maj Träning med Johan maj Vår på ängen Surprice 16 maj Träning med Johan maj Väskdängaren 3 x mix 23 maj Tygrikestävling, inbjudan från Marks GK 30 maj Träning med Johan juni BT-golfen (Damgolfen inställd) 13 juni Träning med Johan juni Hemlig resa 4 juli Alingsås och Marks damer Slaggolf Inbjudes till 18 hål 8 aug Träning med Johan aug Ladies invitation (Fredag) 15 aug Generationstävling Bästboll 22 aug Träning med Johan aug Ett slag för livet 2 klubbor+putter Anmälningsavgift 100:- går till Cancerfonden. Paket 40:- medtages. Herrljungas damer inbjudes. 5 sep Träning med Johan sep Avslutningstävling Flaggtävling Även Ladys Invitation återkommer, det är precis som det låter, vi kvinnor bjuder in en man att spela arton hål tillsammans med. Det kan vara en kompis, arbetskamrat eller kanske din äkta hälft. Han du spelar mer behöver inte vara medlem i Bredared. (Pris 50:-/tävling där ej annat anges.) Hemliga resan: Blir som vanligt onsdag innan midsommar, det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn.. Måndagsgolfen: Fortsätter även denna säsong, golf för dagledig samling 08:00 och sedan spelar man 9 eller 18 hål. För mer info titta på vår anslagstavla och på hemsidan, som klubben i år lovar skall bli mycket lättare för oss att uppdatera och naturligtvis då kommer att bli mycket bättre! Välkommen alla först till Hestra Midgård 19:e mars, och sedan till en jättebra golfsäsong. Vi syns och swinga lugnt! MARIE ANDERSSON Damkommittén Sid 6 Hotel Bellevue Ladies Tour Ribbingsfors Lördag 12 maj Läckö Söndag 10 juni Bredared Lördag 30 juni Trollhättan Söndag 26 aug Hökensås Lördag 8 sept

7 +50 NYA UTMANINGAR 2007 Ett nytt förväntansfullt golfår ligger framför oss. Vad kan då ligga i en förväntan? Att det blir en bra sommar, att vi får vara friska och kanske spela bra golf, med det sistnämnda kan vår egen Golfdoktor Johan hjälpa oss, han har också i år lovat ställa upp. Vi avslutar säsongen lördag 8 september med 18 hål golf. Vi spelar 3 x Mix som består av bästboll, greensome och foursome som spelform. Kaffe i halvtid och lite mat efter tävlingen. Anmälningslistor till träningarna och tävlingarna kommer upp på +50 anslagstavlan, en del av tävlingarana kan du också anmäla dig på Min Golf Anmälningstiden går ut två dagar före tävling. Väl mött till en fin golfsäsong! INGVAR ANDERSSON Ordförande +50-kommittén Program Maj Tävling Scramble Kerstin och Bengt Sjöliden 9 Maj Träning med Johan 16 Maj Tävling Greensome Slaggolf Sirkka och Toivo Styrvik 23 Maj Träning med Johan 30 Maj Tävling - 3 Klubbor+putter+snöre Ingrid och Sören Lidberg 13 Juni Tävling Slaggolf Gerd och Gillis Carlsson 8 Aug Tävling Poängbogey Erna och Sten Axelsson 15 Aug Träning med Johan 22 Aug Tävling Bästboll Jöran och Inger Eriksson 8 Sept Avslutningstävling 3 x mix Britt Nilsson och Ingvar Andersson OBS! Starttid Pris 50 kr vid kvällstävlingar Vi i måndagsgänget forsätter att träffas på måndagarna fram till maj. I höst och vinter har vi lagt våra timmar på plattläggning, rensa och gräva nya diken. Vi har också fått göra nya kanaler för att få bukt med allt vatten efter det myckna regnandet. Våren är lika med eldning och rensning av våra dammar. Vi Måndagsgänget kommer även i år att ha ett lag med i seriespel för H65 och spela i 20-mannagolfen. Vi kommer att ha en ny tävling Antikrundan. Detta får du läsa vidare om. Lejonkungarna! - Vi är några i måndagsgänget som har startat en tävling som vi kallar Antikrundan, där vi har för avsikt att erbjuda våra H60-kamrater en trevlig samvaro. Vi spelar fjorton torsdagar med start 26/4 kl , om det är klart med spel på sommargreener, och spelar 18 hål. De åtta bästa resultaten räknas. När man har spelat 12 gånger ska de fyra sämsta resultaten räknas bort. Vi gör uppehåll mellan 15 juni och 22 aug. en är 100 kr som avser en avslutningsmåltid den 4 okt. Vid varje start erläggs en avgift på 30 kr för prisutdelning och administration. Vi kommer att ha vandringspris. Om det vid sista omgången är flera spelare som har samma netto, segrar spelare med lägst handikapp. Max 44 delatagare, idag är vi 34 som har visat intresse. Alla som anmäler sitt intresse får besked, när första start blir, samt information om tävlingsdagarna mm. Ring Tord eller maila: BENGT SJÖLIDEN TORD RANTAKYRÖ Vi börjar 7 maj och spelar till 19 juni, som är en tisdag. Måndagen är upptagen av en tävling. Vi har ett sommaruppehåll och startar igen den 13 augusti och spelar fram till 24 september. Nytt för i år är att vi har en tävling D60 som spelas under åtta måndagar. Vi samlas 7.45 och de som vill tävla går ut först. Sällskapsspelare går, precis som tidigare, 9 eller 18 hål. Ingen föranmälan. Tävlingsdagar D60: 7, 21 maj - 4, 19 juni - 13, 27 augusti - 10, 24 september. Spelform Damernas måndagsgolf Tävlingen är slaggolf, ingen klassindelning eller föranmälan. Startavgift första gångslaggolf 18 hål och de fem bästa golfrundorna räknas. Startavgift D60 30 kr. Det blir Grand Final den 24 september med stor prisutdelning! Nytt för i år är också att alla som spelar måndagsgolf får en lott, och på finaldagen har vi dragning. Du har 14 chanser/ lotter om Du har varit med alla måndagar! Det vore roligt om så många som möjligt kunde träffas i restaurangen efter dagens golfrunda för att tjôta över en kopp kaffe eller lunch. Är banan upptagen eller om vi måste ändra startid kommer det att meddelas på anslagstavlan och hemsidan. Vi hoppas få se många damer under 2007 på vår måndagsgolf , SONJA BLIXT , LENA LEWÉN Sid 7

8 I år fyller vi moppe Så står då vi inför en ny fräsch golfsäsong på Bredareds Golfklubb, vad härligt det skall bli, eller hur? 1992 bildades vår förening, det innebär att vi fyller 15 år i år! Detta skall vi givetvis fira, i skrivande stund är det inte bestämt hur, men håll utkik på hemsidan och anslagstavlorna på klubben. Femton år är i vissa sammanhang oerhört lång tid och i andra sammanhang i stort sett ingen tid alls. I golfsverige betecknas klubbar som bildades i början av talet som relativt unga. Det tar många år för en golfanläggning att ta form, den blir aldrig färdig, det finns ständigt förändringar i pipeline som vi alla tror och hoppas skall föra föreningen framåt. Stark känsla för föreningen Under klubbens nu 15-åriga historia har många ideella arbetstimmar lagts ner, dels i kommittéer, men också med andra saker i olika frivilliginsatser. Hur många timmar och vilken besparing som detta har inneburit för klubben går inte att värdera. Det bästa betyget Bredareds Golfklubb kan få är när vi stressade människor mitt i informationssamhället tar vår lediga tid och åker ut till Bredared för att hjälpa till att lägga färdigt gräs på en fairway, gräva ut ett dike, sy gardiner till klubbhuset eller delta i en kommitté. Den starka känslan som många av oss medlemmar har för vår förening är något vi skall vara mycket rädda om. Tack vare att så många känner så starkt för just Bredareds Golfklubb tror jag att vår förening går en ljus framtid till mötes. När jag tänker tillbaka är det många fina glada minnen som dyker upp, visst har vi haft det fantastiskt kul genom åren? Alla som vill hjälpa till med stora som små saker är varmt välkomna, det finns en plats för alla i vår klubb! Full fart 2007 Stundande golfsäsong ser på alla sätt ut att bli en riktig höjdare. Hittills har vintern varit betydligt snällare mot vår bana än fjolåret vilket gör att vi får förhoppningar om en bra bana betydligt tidigare i år. Klubbresan firar i år 5-årsjubileum, som du säkert vet så styr vi återigen mot Schloss Lüdersburg i norra Tyskland för några härliga kortveckor. Som vanligt arrangerar klubben ett 20-tal tävlingar under säsongen, anmäl dig redan nu (lätttast via hemsidan), det är både roligt och fostrande att vara med och tävla. Att golfsäsongen 2007 kommer att bli lika fartfylld och spännande som fjolåret råder det absolut inga tvivel om. Full fart framåt, nu kör vi! Ny hemsida Äntligen är vi klara med vår nya hemsida! Det har arbetats febrilt under vintermånaderna med vår nya hemsida. Nu är den äntligen färdig. Nya bredaredsgk.com är ett jättelyft mot tidigare, nu har du som medlem bland annat full tillgång till medlemsmatrikeln. Det är också betydligt enklare att anmäla sig till tävlingarna via hemsidan, surfa in idag och dröm dig bort mot golfsäsongen 2007, din bästa golfsäsong någonsin! Samarbeten Visst tycker du liksom jag att det är roligt att besöka någon annan klubb för en runda golf någon gång ibland. Vi tycker det är viktigt och kul att du som medlem i Bredareds Golfklubb har möjligheten att få lite rabatt när du är och gästspelar på andra banor i Västergötland. Nytt för i år är hur greenfeeöverenskommelserna kommer att se ut inom Västergötlandsgolfförbund. Tidigare har det varit en generell rabatt på 60 kronor som alla klubbar varit med på. Från i år är det lite annorlunda, vi kommer att vara med i VGF-samarbetet vilket innebär att du som medlem har möjligheten till rabatt på ett stort antal klubbar i Västergötland. Vi har även tecknat ett speciellt samarbetsavtal med våra närmsta grannar. Läs mer om dessa samarbeten på annan plats i detta nummer av eller på vår hemsida bredaredsgk.com. Jag önskar er alla ett bra 2007 med mycket golf, glädje och gemenskap! ANDREAS NILSSON Intendent Sid 8 Bagar framför restaurangen på schloss Lüdersburg, klubbresan I år firar klubbresan femårsjubileum.

9 Då våras det för femtonde gången i Bredared GK:s historia. För egen del så är det nionde våren på Bredareds GK, oj vad tiden går och vad mycket som hänt sedan dess. Plastbiten Något som består är det brinnande intresset för golf. Vad är det som gör golf så fantastisk att sexhundratusen Svenskar jagar en liten vit plastbit och fascinerar så många? Svaren är lika många. Du får träning som din kropp mår bra av. Golfrörelsen håller dig igång och behåller kroppen i trim. Du får ett tävlingsmoment och en idrott där du kan mäta din egen prestation under trevliga former med goda vänner och på tider som passar dig. Min övertygelse är, att på första tee siktar alla golfare på att prestera, hålla sitt handicap, vinna tävlingen eller till och med sänka sig eller kompisen och då inte i hål 18 s damm. Som alla vet, är inte alla golfronder framgångsrika resultatmässigt, men detta gör golfen så unik. Då det finns mängder med andra faktorer som gör att jag kan hitta mervärden med min golf. Man får vara ute i det fria och njuta av en fantastisk miljö, längta efter Toms korv på nian och ta revansch på sista nio hålen. Inte alltför sällan hör man fotbollspelare som saknar tugget i omklädningsrummet från fotbollen, på golfbanan får jag tugga i många timmar istället. Golf kan idrottas över generationer och ger dessutom möjligheten att uppleva nya platser. PRONS APPROACH Men som sagt, alla står vi där och vill prestera på första tee. Visst är det idrott och friskvård så det skriker om det! Ge dig ett eget golflöfte lagom till första april. Kanske gå ner i handicap alternativt hålla mitt handicap ett antal gånger under året eller kanske spela din första tävling. Men framförallt vad krävs för att nå dina uppsatta mål. Speltempo Frågar man de som inte spelar golf eller de som redan spelar golf varför de inte började tidigare är standardsvaret: - Tidsbrist. Jag har inte tiden till att spela golf. Det ser trevligt ut, men...!. Ett stort hot mot golfen är speltempot. Jag har ännu inte spelat med någon golfare som säger sig vara långsam på golfbanan. Konstigt nog är det alltid medspelarna eller de som spelar framför som är långsamma. För att främja trivsel och idrotten golf som vi alla älskar, behöver var och en sätta sig ner och fundera på hur denne kan bidra med för att lösa problematiken speltempo. Långsamt spel ser vi dagligen på Viasat-sport, från yppersta elitnivå till motionsspelaren i golfsverige. I Sverige är vi fyra gånger fler golfare per golfhål än i exempelvis Tyskland. Detta har många fördelar vad gäller klubbliv och alla kan spela golf till en rimlig peng. Samtidigt ställer det högre krav på just speltempo. Nyheter Just nu dimper årets nyheter in i shoppen. Kom in och testa Cobra, Tayor- Made, Ping och andra nyheter. Customfitting är fortsatt kostnadsfri. På klädfronten hittar du fina märken som Ivanhoe och Arnold Palmer, för att inte tala om Abacus som är leverantör av kläder till Europas Solheim Cup-lag. Missa inte att anmäla dig till vårkurserna för att ge dig en bra start på året. Lektioner bokar du i shoppen/kansliet. Försök att ha framförhållning så du får tider som passar dig. Lycka till Nu är säsongen nära. Jag önskar alla medlemmar och gäster lycka till i jakten på den vita plastbiten som fascinerar så många. En del av oss ses på klubbresan. Annars ses vi på klubben när det börjar våras. Hitlistan Bredareds GK fyller moppe. Från en grusgrop till en grön oas på 15 år, tio minuter från stans stress och buller. Golf, Glädje och Gemenskap; Tillsammans firar vi moppe! Gillis Carlsson Bredareds egen Gillis Hole in One på sjuttonde hålet på Saujana GCC i Malaysia. Han gjorde det som ingen i världseliten mäktade med när de veckor senare kom på besök i och med Europatouren. Grattis till nomineringen årets slag. Henrik Stensson Sveriges Tiger snart hela världens Super Swede? JOHAN CLAESSON PGA Club Professional Sid 9

10 Vi stöder Breda Ett stort tack till alla sp Fristad Bredareds Golfklubb

11 reds Golfklubb onsorer på denna sida! Andreasson & Son Tel: Bredareds Golfklubb

12 Det händer otroligt mycket i vår verksamhet för våra junisar, vi vill påstå att det aldrig har funnits så mycket energi, engagemang och vilja från juniorer och framför allt ledare tidigare, som gör att vi verkligen ser fram emot denna säsong med stor tillförsikt! För att verksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs förutom ett positivt engagemang från ledare, föräldrar och juniorerna själva, givetvis också en handlingsplan på vad vi gemensamt vill med våra idag ca 350 juniorer i Bredareds GK - den leende klubben. Tydlighet är ett måste i allt vad vi gör, så tillsammans har vi försökt att skapa en verksamhetsplan för juniorerna i klubben, den sträcker sig från 2007 till 2009, den skall vara: levande, lättläst och tillgänglig för alla! Revideras var tredje år. En levande och LEENDE Juniorverksamhet! Från 12 års ålder delas verksamheten in i två olika inriktningar; inspirations- och tävlingsgrupper. Inspirationsgrupperna skall stimuleras att spela mer golf och tillbringa mer tid på Bredareds GK. Tävlingsgrupperna, för de juniorer som tillbringar och tränar mycket och har ambitionen att tävla, skall ges de bästa möjligheter att utvecklas som tävlingsspelare. Grupperna skall vara dynamiska under året! Idrottsliga mål? Alla som vill är välkomna! Målet är att fostra bra och engagerade medlemmar och lägga grunden till en livslång och lärande idrott! Alla kan eller har inte ambitionen att bli tävlings- eller elitspelare. Ur vår verksamhet fostrar vi förhoppningsvis blivande styrelse- och kommittémedlemmar, anställda och världsspelare, som kommer att bidra till fortsatt utveckling av Bredareds GK i framtiden. Kommunikation: Inför varje ny säsong skickas en inbjudan ut till alla medlemmar mellan 6-21 år att deltaga i juniorverksamheten. Under säsong hänvisar vi till bredaredsgk. com för uppdaterad information, för frågor kontakta i första hand tränare eller ledare. I mars står en aktivitetskalender klar på hemsidan, där såväl träning, trivselaktiviteter och tävlingsplanering presenteras. Kalender finns tillgänglig i juniorrummet. Vår juniorverksamhet är guldcertifierad enligt de krav och kriterier som SGF har! Kom ihåg: Vi har 350 möjliga dagar till golf och skratt, så möt oss med ett leende! Lycka till med golfåret 2007! Det bästa och roligaste, hittills! Ledmotivet är 3G klubben: Golf, Glädje och Gemenskap, för alla ledare och juniorer. Målsättningen är att alla skall få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och ambitioner i Bredareds GK:s juniorverksamhet. Här kommer lite axplock ur vår verksamhetsplan: Verksamhet för vilka? Vi skall bedriva en vital verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-21 år med indelningen: - Woods ligan, 6-11 år - Wie/Diamond ligan (tjejer), 6-11 år - Inspirationsgrupper, år - Tävlingsgrupper, år - Elit Några nyckeltal 2007: - Ca 350 juniormedlemskap i Bredareds GK juniorer i träning - Max 10 deltagare per tränare - Totalt ca 90 deltagare på våra läger - Minst 30% tjejer i tränings verksamheten - Minst 100 starter på Distrikts Touren (17 per deltävling) - 8 spelare på Skandia Regional Tour - 3 spelare på Skandia Riks Tour - 2 spelare på Skandia Elit Tour - 4 spelare på Telia Tour kvalet - Alltid 100% målsättning till att alla aktiviteter skall locka till skratt, innan vi avslutar KENNETH ERIKSSON Ordförande Juniorkommittén Magnus, Reijo, Oscar och Viktor ser fram emot årets seriespel Sid 12 Tim Sanneklint slår en drive för 2007

13 SPONSORÅRET EN RIKTIG FULLTRÄFF! Både vädret och banorna visade sig även i år från sin allra bästa sida, så alla tyckte det var perfekta golfdagar. Vi vann båda matcherna knappt, nu är vi bara en match från vandringspriset för gott. Att vi vinner denna fina pokal redan till våren är vi i sponsorkommittén helt övertygade om. Nu gäller det för er alla att träna väl så vi tar hem segern Våra sponsorer bidrar stark till utvecklingen av vår bana. Tack alla sponsorer för ett riktigt gott samarbetesår Som vanligt har vi tillsammans gjort väl ifrån oss ute på våra tävlingar och bäst av allt har det också givit ett stort bidrag till klubben. Vi har omsatt nästan en miljon kronor på vår sponsorsida. Dessutom har många av våra sponsorer bidragit med arbete och material till vårt nya och mycket fina klubbhus. Ett stort tack till er alla. DI-Golfen DI-Golfen är den återkommande årliga tävlingen till vilken samtliga sponsorer blev inbjudna. Vi blev cirka 50 stycken till start. Segrare blev Kjell Tillsten som vann på ett riktigt bra resultat. Grattis! Vädret var även med oss denna gång och banan var som vanligt i bästa kondition med tuffa flaggplaceringar det tackar vi våra banarbetare för. Dagen avslutades med prisutdelning och en god buffé som Tom ordnat. Tack allesammans! Nu gäller nya tag för säsongen 2007 och glöm inte anmäla er till DI-golfen i år också! Kampen mot Ätradalen Deltagarna som tävlar mot Ätradalen är de 15 bästa i DI-Golfens klubbkval. Det var ett glatt gäng som är riktigt koncentrerade på denna prestigefulla kamp. Sponsorresan till Grästorp Den årligen återkommande sponsorresan gick till ett soligt men mycket blåsigt Grästorp, alla minns vi väl inte minst resan upp med Göran som gjorde den minnesvärd för oss. Vem som vann denna hårda kamp är det väldigt få som minns, eftersom det var en mycket jämn tävling. Företagsgolf Varför inte anordna Er företagsgolf på klubben? Något som vi alla kan glädjas av nu, är alla de nya möjligheter som finns att ordna företagsgolf på vår fina bana och avsluta med något riktigt gott hos Tom, på hans trevliga resturang. Sponsorer, vi behöver er! Alla som känner för att sponsra vår klubb, tag kontakt mig Rune Mellring eller någon annan i vår kommitté. Ring gärna vårt kansli så lotsar dom Er vidare. RUNE MELLRING Sponsorkommittén Sid 13

14 Hallå där... Oskar! Tjena Oskar, hur är läget? - Riktigt bra! Jag har precis kommit hem från golfbanan efter ett träningspass. Vart befinner du dig? - Thailand i Hua Hin. Jag har varit här sedan början januari och kommer hem 23:e mars. Låter svettigt? - Underbart grader varmt. Det är torrperiod nu och inte haft en regndag under två månader. Det är man inte van vid i januari och februari. Så golfträningen sker tidigt på morgonen med fys på eftermiddagen. Låter som du har det helt okej? - Jag känner att detta har gett mig en kick inför säsongen. En bättre uppladdning går inte att skaffa sig. Hur mycket golf och träning blir det? - Två ronder i veckan, träning 3-4 timmar övriga dagar, plus tre fyspass i veckan. Jag har två golffria dagar i veckan, känns som ett bra upplägg. Har du något resesällskap? - Två trevliga snubbar från Varberg som är riktigt seriösa med sin golf. Vi har höga mål med vår golf så vi sporrar varandra när det är som svettigast. Förväntningar inför året? - Ge mig en bra start på den professionella karriären. Behålla ett bra fokus under hela året och hålla mig till planen. Jag vill inte sätta för mycket press med för höga målsättningar. Jag håller dessa för mig själv och Johan, men helt klart är det att ni ska få läsa mer om mig under året. Jag kommer spela i Danmark och Sverige med fokus på seniorgolf för att få tuffheten. Kommer bygga upp ett nätverk med sponsorer och sammarbetspartners för en långsiktig satsning. Vägen mot toppen är kostsam. När ser vi dig på klubben igen? - Jag landar 23:e mars. Sedan skall jag försöka konservera formen fram till början av april när tävlingarna startar. Tack för att vi fick låna din tid, vill önska dig lycka till framöver och dina klubbkamrater håller tummarna för dig och följer dig med spänning? - Tack så mycket, det var bara trevligt att du hörde av dig. Och jag vill passa på att hälsa alla klubbkompisar och önska alla medlemmar lycka till inför säsongen. Hoppas alla förstår att jag känner ett enormt stöd från er därhemma. Ha det nu riktigt bra, ta hand om dig och framförallt ta vara på den sista tiden på detta golfäventyr? - Det vet du! Hälsar en stolt Bredaredsmedlem, Oskar Kerola JOHAN CLAESSON Välkomna till en nya golfsäsong med Bredareds Golfkrog. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna slå mig en signal på Du vet väl att vi gärna har extra öppet för dig när du fyller år eller har något annat som du vill fira. Vi öppnar för säsongen så snart vädret tillåter. För öppettider och veckans matsedel, se nya bredaredsgk.com under fliken Golfkrogen. Varmt välkomna!

15 14-16 SEPTEMBER HALMSTAD GK Bussresa till Halmstad den 16:e september. Söndag 16 september arrangerar vi en bussresa till världens största golfevenemang för tjejer/damer, Solheim Cup Endast en gång tidigare har den prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA spelats utanför USA och Brittiska öarna, denna gången är det Sverige och Halmstad GK som står som värd. Biljetterna är begränsade till 40 stycken, anmälan är bindande. Tack vare stor efterfrågan på biljetter så behöver vi ha din anmälan senast 30/6. Reservation för Gulbis - USA slutförsäljning. Boka din biljett idag! Sörenstam - Europa Bredareds Golfklubb: Vuxen 595:- Ungdom (upp till 18 år) 350:-

16 15 ÅR MED BREDAR Hål :ans fairway Hål Hål Hål Hål Drivingrangen Sid 16 Hål

17 EDS GOLFKLUBB Hål Hål Hål Klubbstuga / Drivingrange Hål Parkeringen Hål hål Sid 17

18 TÄVLINGSPROGRAM An Dag Datum Tävling Spelform Sponsor * Lör 12 maj Santa Maria Slaget 3 x mix Shotgun Santa Maria * Tors 17 maj Fore! Slaggolf Shotgun Sixt Biluth. Mix Megapol ** Lör 26 maj Triss Lady Fyrboll PB Svenska Spel ** Ons 06 jun BT-Golfen Klubbkval Foursome Borås Tidning ** Mån 11 jun Skandia Cup Kval Slaggolf Skandia ** Tors 14 jun Di Golf Sponsorgolf Slaggolf Shotgun Dagens Industri * Lör 16 jun Tommys Minnespokal Slaggolf Shotgun BFC ** Mån 18 jun Skandia Scramble Kval Scramble Skandia *** Lör 30 jun Ladies Tour 1 Slaggolf Hotel Bellevue *** Tors 26 jul Distriktstour A VGF ** Lör 04 aug KM Open och klasser Slagspel ** Sön 05 aug KM Open Slagspel *** Fre 10 aug Ladies Invitation * Lör 11 aug Lüdersburg Cup Slaggolf Shotgun Scandlines, Green Fee Card * Sön 26 aug Fristadslaget Slaggolf Shotgun Fristads AB * Lör 01 sep Familjegolf Slaggolf Shotgun ** Lör 08 sep Avslutning x mix Shotgun ** Sön 09 sep KM-Foursome Slagspel ** Lör 15 sep Damavslutning Flaggtävling * Lör 22 sep Borås Elhandel Bästboll Fyrboll PB Shotgun Borås Elhandel ** Lör 29 sep Uponor Junior Masters Greensome Shotgun Uponor AB *** Lör 06 okt Kommittétävling Scramble Shotgun * Öppen för alla ** Endast för medlemmar *** Speciella tävlingar Seriespeltävlingsdagar 2007 H 45 torsdag 7 juni start D 60 måndag 25 juni start H 65 onsdag 27 juni start H 35 tisdag 7 augusti start D 50 måndag 13 augusti start D 35 måndag 20 augusti start Observera! Före tävlingar är det alltid startförbud.

19 SCHLOSS LÜDERSBURG 2007 Klubbresa i ordets rätta bemärkelse Klubbresan har blivit en del av Bredareds Golfklubb ett adelsmärke för golf, glädje och gemenskap. Att Klubbresan blivit så populär är något som vi är både stolta och glada över. När dörrarna slogs upp för bokning den 16 oktober i fjol var intresset stort, de första på morgonkvisten satt med filtar och kaffe för att hålla värmen och säkra sin plats på klubbresan Att arbeta i en förening med en sån sammanhållning och klubbkänsla känns oerhört inspirerande. Femåringen Klubbresorna med Bredareds GK firar fem år. Vi har spridit både skratt och golfbollar runt om i norra Europa. Tanken med klubbresan är att den skall vända sig till alla medlemmar i klubben. Det finns inga vinstsyften mer än klubbkänsla och prisnivån skall tilltala så många som möjligt. Vi har sökt och funnit olika teman allt från lyx till vardagspengar i Polen, golf och spa på Schloss Teshow. Golf i yppersta klass fann vi på Schloss Lüdersburg. Vi vill tacka alla (cirka 750 resenärer) som valt att investera tid och pengar genom åren på Sveriges roligaste klubbresa. Tillsammans gör vi dessa resor minnesvärda. Pärla i norr I mitten av april styr bussen i två olika omgångar mot Schloss Lüdersburg, en pärla i norra Tyskland. Med sina 36-hål av mästerskapsklass är Schloss Lüdersburg en anläggning av yppersta Europaklass. När den mycket välkända tidningen GOLFmagazin gjorde banbesök under september månad 2002 fick anläggningen 44 poäng av 48 möjliga. Ett betyg som talar för sig själv och vi som var med under fjolåret kan bara intyga. Klubbhuset går i brittisk stil där det finns gott om mat och dryck. Boendet är magnifikt med stora exklusiva rum. Hemsidan Du som skall med på någon av klubbresorna, surfa in på klubbens nya hemsida med jämna mellanrum. Under rubriken Klubbresan 2007 kommer du att finna all tänkbar information inför en av årets största höjdpunkter. Vi kommer att uppdatera den kontinuerligt allt eftersom vi kommer närmare avresedatum. Till alla er som har en biljett bokad, vi ses på bussen med samma härliga humör som vanligt. Det finns alla förutsättningar för att jubileumsresan 2007 skall bli något utöver det vanliga, några härliga och roliga dagar i ett förhoppningsvis bra vårväder. Till dig som inte har bokat i år, Klubbresan 2008 bokas från måndagen den 22:e oktober klockan Det är du som gör Klubbresan 2007 minnesvärd KLUBBRESAN Klubbresan 2007, I samarbete med: Sid 19

20 PORTO BETALT AVSÄNDARE: BREDAREDS GOLFKLUBB, MYREKULLA, FRISTAD Medlemsrabatt på el Passa på att utnyttja ditt medlemskap till något riktigt bra! Med ett fast prisavtal från Borås Elhandel får du mer tid över till annat... varför inte spendera den på golfbanan. Erbjudande endast till medlemmar i Bredareds GK Elavtal med rabatterade priser! Du får 2 öres rabatt på varje kwh du förbrukar. Ring oss och uppge ditt golfid så ger vi dig vårt specialerbjudande! (Erbjudandet gäller t.o.m. 12 april på ordinarie prisavtal och kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter) Vi syns väl den 22/9 i tävlingen Borås Elhandels bästboll? Kansliet Adress Bredareds Golfklubb, Myrekulla, Fristad Tel Fax Bankgiro Tidningen Redaktör Andreas Nilsson Marcus Eriksson E-post Layout & original Marcus Eriksson, Bredareds Golfklubb Tryck Vindspelet Grafiska AB Foto Bredareds Golfklubb Bredareds Golfklubb väljer GG Buss Klubbresorna Tyskland 2007 Företag, kommuner, föreningar eller kompisgäng. Alla är lika välkommna att ta plats i min buss. Göran Gillberg

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 GOLF GLÄDJE GEMENSKAP Styrelsen för Bredareds Golfklubb får härmed avge sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen: Ordförande:

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bredareds Golfklubb 2013 JUNIOR FRAMGÅNGAR När golfen blir glädje och genmenskap äv vi alla vinnare Styrelsen för Bredareds Golfklubb får härmed avge sin verksamhetsberättelse

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 Tid: Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 Datum Tävling Start Startförb Status Tävl-Led April 4 L Tävlingsfritt (Påsk) 5 S Tävlingsfritt (Påsk) 6 M Tävlingsfritt (Påsk) 11 L Arbetsdag 09:00 00:00-14:00 BK

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

First tee. Bäst i Västergötland! - sid 12. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 2 2007. 15-årsjubileum - Sid 14. Damåret 2007 - Sid 6-7

First tee. Bäst i Västergötland! - sid 12. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 2 2007. 15-årsjubileum - Sid 14. Damåret 2007 - Sid 6-7 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 2 2007 Bäst i Västergötland! - sid 12 Damåret 2007 - Sid 6-7 15-årsjubileum - Sid 14 Klubbresan 2008 - Sid 18-19 1 st slät aluminiumskylt 2000x900 mm

Läs mer

Postmästerkapen i Golf 2013

Postmästerkapen i Golf 2013 Postmästerkapen i Golf 2013 På Kalmar Golfklubb finner du två 18- hålsbanor: Den Nya Banan och den Gamla Banan, som öppnade med nya greener och greenområden den 18/7 2009 Golfbanorna ligger i underbar

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 5, 2011 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Vi är bäst! 2009 fick Lisa Westman SGF:s utmärkelse som "Årets ledare", sedan fick klubben utmärkelsen Guldcertifikatet och nu har Ungdomsrådet tillsammans

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer