First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer Nya tag för miljön - Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3"

Transkript

1 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer år med Bredareds Golfklubb - sid Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5

2 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA GOLFARE! flera år tillbaka jobbat på klubben under Jans ledning, vilket gjorde det extra tryggt när han ville axla manteln som greenkeeper med sin redan breda kunskap om banan. Det gångna året har personalen i kansli/shop gjort ett fantastiskt jobb med att serva oss medlemmar och gäster med allt från starttider på banan, till peggar och bollar för att öva på rangen, trots att arbetssituationen inte var den bästa under första halvåret. Sedan flytten till den nya shopen och det nya kansliet har dock deras arbetstillvaro förbättrats till 100 %, men även utbud och service för medlemmar och gäster har blivit bättre. Charmilla AB Jag sitter och funderar på vilket fantastiskt år 2006 har varit i Bredareds Golfklubbs historia. Sällan har väl en säsong medfört mer positiva vindar som den gångna säsongen. Jag tänker inte bara på vårt nyinvigda klubbhus utan även de framgångar vi haft på banan både vad gäller elitlag och ungdomsgolf. Inte utan att vi kan slå oss lite för bröstet och hålla huvudet högt Säsongen 2006 Ser vi tillbaka på säsongen 2006 har det hänt en hel del på och omkring banan. Den största enskilda händelsen var givetvis invigningsfesten för vårt nya klubbhus som gick hand i hand med Golfens dag. Detta var en dag då alla, golfare och icke golfare, kunde besöka vår klubb och testa på det här med golf. Som avslutning, på en mycket uppskattad och välbesökt dag, invigde vi med pompa och ståt det nya klubbhuset. Vi fick på bansidan en ny greenkeeper, Magnus Fridén, som tog över efter det att Jan Flodin slutat. Magnus har sedan Full fart framåt Det är mycket på gång kommande säsong och 2007 kommer även det bli ett händelserikt år! Ett flertal aktiviteter skall genomföras för juniorerna under året med bland annat olika lägerverksamheter och träningsgrupper för alla åldrar. Det kommer även många tävlingar för alla oss medlemmar och utomstående gäster. Vi får alla hoppas att vintern skonat banan, och att vi kan se fram emot en tidig start för spel på greener och grästees. För vintergolf till trots, är det väl så att golf på gröna böljande fairways och vältrimmade greener är något vi alla längtar efter! Givetvis kommer Johan och Andreas även i år att dra iväg med ett glatt gäng golfare i klubbens numera traditionsbundna årliga golfresa. Denna gång liksom förra året är det Schloss Lüdersburg i norra Tyskland som är destinationen. Till sist vill jag och övriga medlemmar i styrelsen rikta ett varmt tack till Bengt Sjöliden, avgående styrelseledamot, för hans insatser i klubben. Bengt har varit en aktiv ledamot och verkade under flera år som kassör. Många känner nog igen Bengt som den flitige ledaren för Måndagsgänget, där vi även i fortsättningen får se honom och övriga glada gubbar slita i ur och skur på måndagarna! Vi syns på banan. Svinga lugnt! KRISTER SJÖBERG Ordförande Sid 2

3 NY KOMMITTÉ - MILJÖKOMMITTÉN Styrelsen tog vid sitt novembermöte beslut om att inrätta en miljökommitté, för att på sikt kunna ansöka om svenska golfförbundets miljödiplom, som bevis på att klubben strävar efter en god miljö och bevarande av naturmiljö och ett levande kulturlandskap. Som underlag för beslutet finns ett förslag till Miljöpolicy och Miljöplan som arbetats fram av Jöran Eriksson som också utsågs till Miljöansvarig vid mötet. med SGF:s bankonsulent som har bra erfarenhet om miljölagstiftning och arbete hos länstyrelsen. Föreningen har också skrivit avtal om källsortering med Borås Energi & Miljö AB, så att det skall fungera smärtfritt när vårsäsongen börjar. Vårt nya klubbhus är också miljöanpassat från början med bergvärmepump för uppvärmning och rörelsedetektorer för belysning med mera. Jöran Eriksson Pensionär och medlem i föreningen sedan 1997, sitter också med i bankommittén sedan ett år tillbaka. I mitt yrkesliv var jag anställd vid Gatukontoret från 1966 och driftansvarig för Gässlösa Avloppsreningverk från 1970 till min pensionering. Under de sista fem åren var jag också projektansvarig för Biogasprojektet vid Sobacken och Gässlösa för framställning av biogas för fordon som bland annat driver ett antal bussar i Borås. Genom mitt arbete har jag på så sätt sysslat med miljöarbete på ett eller annat sätt i närmare 40 år. I Miljökommittén ingår följande: Jöran Eriksson, miljöansvarig Andreas Nilsson, intendent Magnus Fridén, head greenkeeper Bengt Sjöliden, styrelserepresentant Håkan Claesson, bankommittén Kommittén har för avsikt att anpassa förslaget till Miljöpolicy och Miljöplan till Golfförbundets 15 fokusområden för en bättre miljö. Den som är intresserad kan gå in på golfförbundets sida fou.golf.se, så att det kan antas av Vårårsmötet Vi kommer också att göra en nulägesanalys om hur det ser ut inom föreningen för närvarande samt ta kontakt med intresserade medlemmar och externa myndigheter för att få till ett så bra miljöarbete som möjligt. Ett möte är också planerat Vår nya miljöstation Vi hoppas att många medlemmar kommer att stötta oss i arbetet med att få föreningen att framstå som en god Miljöanläggning. JÖRAN ERIKSSON Miljökommittén GREENKEEPERNS TANKAR Våren runt hörnet. Väder och klimat är på allas läppar. Från mäktiga statsmän till den man möter på stan. Det går inte blunda för vad som håller på att hända med vår fantastiska planet. För en sak är säker, vädret påverkar oss alla. I skrivande stund försöker jag spå när våren kommer till vår golfbana. Det gäller att vara på tå. När den väl anländer blir det fullt upp. Säsongen 2006 varade längre än vanligt. Regn och värme fick till följd att vi hade sommar greener ända fram till i mitten av december!!! Under senare delen av hösten har vi jobbat med klubbhus området. Uteplatsen runt restaurangen börjar bli klar. Så fort vädret tillåter fortsätter vi med resterande del av området. Veckan innan jul gick vi på semester. I januari månad gick jag block två och tre i min HGU-utbildning. Tackar för möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom yrket. Under utbildningen gick oroliga tankar till greenerna, har de klarat av snön som kom i ett för gräset olämpligt läge. Vi har skottat bort den snö som har kommit den senaste tiden. Ett par av greenerna låg dock täckta av is under snön. Som sagt, vädret är en tuff motståndare. Vi försöker med hjälp av de kunskaper och erfarenheter som finns att ge greenerna en bra start på våren. Håll tummarna för en varm och tidig vår. Under februari börjar förberedelserna inför kommande säsong. Maskiner och utrustning skall ses över och få service. Inköp och planering av skötsel. När tidningen når dig, är det full fart på bansidan. Större delen av styrkan är på plats. Tills vi ses på golfbanan, putsa greenlagaren! MAGNUS FRIDÉN Head Greenkeeper Sid 3

4 KLUBBINFORMATION Golfvärdar Städdag Laga nedslagsmärken! Vi behöver golfvärdar till hjälp på helgerna när vi har många golfspelare och greenfeegäster hos oss. Ni ställer upp en dag mellan För allas trevnad är det roligt att alla kan hjälpas åt, som tack för hjälpen får Ni en liten present. Ring till kansliet för mer information och anmäl Er också. När du flyttar! När Du flyttar och byter adress, kom ihåg att anmäla detta till kansliet eller ändra dina uppgifter på se, så att posten kommer rätt. Greenfee 2007 Greenfeeövernskommelsen inom Västergötland Golfförbund kommer att se lite olika ut från klubb till klubb. För att Du som medlem ska veta var Du har rabatt på greenfee, får Du titta på just den klubbens hemsida. Bredareds Golfklubb kommer att vara med i greenfeeöverkommelse inom VGF. Nyhet för i år är att rabatten är 100 kronor fram till på vardagar. Övrig tid 50 kronor. Juniorer spelar gratis inom VGF om de tillhör någon aktivitetsgrupp, intyg krävs. Vi kommer också att ingå i 9-klubbsammarbetet med de nio klubbarna runt Borås. Greenfeerabatten blir då 100 kronor måndag till fredag under hela dagen, samt helgdagar, lördagar och söndag ar efter De klubbar som ingår är Borås, Hulta, Mark, Kind, Ulricehamn, Alingsås, Herrljunga, Ätradalen. Vi har vår traditionella städdag lördagen den 28:e april kl Vi samlas vid Maskinhallen.. Ta på oömma kläder och ta gärna med krattor. Efter arbetsdagen bjuder vi på korv och dricka. Du som vill ha dina städpengar tillbaka och då som polletter ta med Ditt medlemskort så laddar vi det under tiden ni är ute i skogen. Anmäl Er på anslagstavlan på klubbhuset, skicka ett mail eller ring till kansliet. Välkomna! Styrelsen Laga nedslagsmärken och uppslagen torv. Släpp igenom bakomvarande. Letar du efter Din boll och ej hittar den inom en minut släpp igenom bakomvarande och leta sedan efter Din boll max 5 min. Bilburna golfare! Hur är det med hastigheten när Ni kör genom Bredareds samhälle? Ta det lugnt och respektera att det bor många utefter vägen. Kallelse Härmed kallas du till Bredareds Golfklubbs Vårårsmöte 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av mötets behöriga utlysning. 4. Fastställande av föreslagen dagordning. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 9. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 12. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15. Övriga frågor. 16. Mötets avslutande Möteshandlingar kommer finnas på kansliet samt hemsidan från 15:e maj. Klockan tisdagen den 22:e maj 2007, Bredareds Golfklubbs Restaurang Hjärtligt välkomna! Styrelsen Bredareds Golfklubb Sid 4

5 VÅRENS KURSER Något för alla Här finner Du vårens förkovringskurser. Först till kvarn gäller. Utveckla Din golf och anmäl Dig nu! Telefon eller epost: Basics Tisdagar 16/5, 22/5 och 29/ Max 9 deltagare Målgrupp Alla Pris 450 kr inklusive 6 timmar instruktion och bollar Man kan aldrig träna grunderna i golf för mycket. För att nyttja dina fysiska förutsättningar på bästa sätt, ägnar vi dessa timmar till att se över dina grunder. Uppdelat på tre veckor med möjligheten att träna mellan passen. Sista tillfället är vi på banan då går vi igenom konsten att välja rätt typ av slag ute på banan. Bredaredsmodellen Heldag 21 maj Max 8 deltagare Pris 450 kr inklusive instruktion, bollar, lunch och fika Mål grupp 0-36 hcp En heldag där vi tränar de två teknikgrenarna i golfrotationsrörelsen och pendelrörelsen. Inom golfen behöver du behärska många typer av slag. För att hitta en röd tråd och en enkelhet summerar vi alla slag till två rörelser. De långa slagen kräver rotation för att skapa fart i rörelsen medans pendelrörelsen är lättare att kontrollera och passar sig till närspelet. Under eftermiddagen spelar vi nio hål fyllda med instruktion med fokus spelstrategi, tänka golf? Eftermiddagsträning Eftermiddagen ons 16/ Max 5 deltagare Målgrupp Alla Pris 350 kr inklusive videoanalys, bollar och lunch Unna dig en ledig eftermiddag, vi startar upp med lunch i restaurangen. Vi är endast fem deltagare, vi filmar din sving och gör en video analys, vi avslutar med att se över din puttning. Kursen slutar klockan med uppbokade starttider för den som vill spela en ronda efteråt. Mens only Mån 14/ Svingträning Tis 29/ Närspel Grabbar mellan år, temakvällar då vi skall träna på hur riktiga grabbar i sina bästa år skall lira. Max 9 deltagare 90 kr / tillfället UTBILDNINGSKOMMITTÉN Lars Lewén En ny spännade golfsäsong ligger framför oss och vi i Utbildningskommittén vill att våra medlemmar ska vara väl förberedda, inför kommande säsong. Därför ämnar vi även i år ordna ett antal regelkvällar. Lars Lewén har som tidigare en ren damgrupp, men nytt för i år är att vi träffas i klubbhuset. Vi träffas tisdagar, det blir den 27 mars, 3 och 10 april, klockan Vi kommer att avsluta kursen med regelvandring på golfbanan. Tid bestämmer vi under kursens gång. Anmäl er till kansliet senast 25 mars. Varmt välkomna! LARS LEWÉN Ordförande i Utbildningskommittén Per Bauhn och Magnus Styrvik kommer att hålla regelkurser för alla medlemmar, men ej samma veckodagar som damernas. Därför kan damerna gå på båda kurserna om ni vill. Vi kommer i år att koncentrera oss på de vanligaste regelsituationerna samt frågeställningar från deltagarna. Fundera över vilka regler och situationer som ni vill att vi ska diskutera. Kursen kommer att avslutas med regelvandring på golfbanan. OBS! Inga prov! Anmäl er till kansliet, senast 25 mars, så kommer ni att få en kallelse och program i god tid före kurstart. Varmt välkomna! PER BAUHN OCH MAGNUS STYRVIK Distriktsdomare Sid 5

6 Gräset blir faktiskt grönt i år också, bara på några dagar har snön nästan försvunnit vi ser fram emot våren Vårupptakten: Vårupptakten kommer även i år att hållas i Hestra Midgård, eftersom uppslutningen förra året var fantastisk vågar vi inte chansa med vårt eget klubbhus (angenäma problem). Datum för evenemanget är måndag 19:e mars. Vi börjar med lite mingel, så vi kan prata av oss och kl 18:30 kommer Atle Johansen att inta scenen. Vi kommer även lite kort att nämna lite om säsongen Även vår pro Johan Claesson kommer prata lite runt sina tankar om golfåret Programmet: Det blir som vanligt tävling varannan onsdag och träning varannan onsdag, och alla är välkomna ung som gammal, ny som rutinerad räv Tävlingar: Det blir damernas Cup även i år, matchspel är en mycket rolig spelform, det finns bara 32 platser så var på hugget när anmälningslistan kommer upp! Även Eclectictävlingen fortsätter denna säsong, den tävlingen är kul eftersom det alltid gäller något när du spelar, om du så bara går tre hål.. DAMER 2007 Program mars Vårupptakt Hestra Midgård (Måndag) 2 maj Träning med Johan maj Vår på ängen Surprice 16 maj Träning med Johan maj Väskdängaren 3 x mix 23 maj Tygrikestävling, inbjudan från Marks GK 30 maj Träning med Johan juni BT-golfen (Damgolfen inställd) 13 juni Träning med Johan juni Hemlig resa 4 juli Alingsås och Marks damer Slaggolf Inbjudes till 18 hål 8 aug Träning med Johan aug Ladies invitation (Fredag) 15 aug Generationstävling Bästboll 22 aug Träning med Johan aug Ett slag för livet 2 klubbor+putter Anmälningsavgift 100:- går till Cancerfonden. Paket 40:- medtages. Herrljungas damer inbjudes. 5 sep Träning med Johan sep Avslutningstävling Flaggtävling Även Ladys Invitation återkommer, det är precis som det låter, vi kvinnor bjuder in en man att spela arton hål tillsammans med. Det kan vara en kompis, arbetskamrat eller kanske din äkta hälft. Han du spelar mer behöver inte vara medlem i Bredared. (Pris 50:-/tävling där ej annat anges.) Hemliga resan: Blir som vanligt onsdag innan midsommar, det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn.. Måndagsgolfen: Fortsätter även denna säsong, golf för dagledig samling 08:00 och sedan spelar man 9 eller 18 hål. För mer info titta på vår anslagstavla och på hemsidan, som klubben i år lovar skall bli mycket lättare för oss att uppdatera och naturligtvis då kommer att bli mycket bättre! Välkommen alla först till Hestra Midgård 19:e mars, och sedan till en jättebra golfsäsong. Vi syns och swinga lugnt! MARIE ANDERSSON Damkommittén Sid 6 Hotel Bellevue Ladies Tour Ribbingsfors Lördag 12 maj Läckö Söndag 10 juni Bredared Lördag 30 juni Trollhättan Söndag 26 aug Hökensås Lördag 8 sept

7 +50 NYA UTMANINGAR 2007 Ett nytt förväntansfullt golfår ligger framför oss. Vad kan då ligga i en förväntan? Att det blir en bra sommar, att vi får vara friska och kanske spela bra golf, med det sistnämnda kan vår egen Golfdoktor Johan hjälpa oss, han har också i år lovat ställa upp. Vi avslutar säsongen lördag 8 september med 18 hål golf. Vi spelar 3 x Mix som består av bästboll, greensome och foursome som spelform. Kaffe i halvtid och lite mat efter tävlingen. Anmälningslistor till träningarna och tävlingarna kommer upp på +50 anslagstavlan, en del av tävlingarana kan du också anmäla dig på Min Golf Anmälningstiden går ut två dagar före tävling. Väl mött till en fin golfsäsong! INGVAR ANDERSSON Ordförande +50-kommittén Program Maj Tävling Scramble Kerstin och Bengt Sjöliden 9 Maj Träning med Johan 16 Maj Tävling Greensome Slaggolf Sirkka och Toivo Styrvik 23 Maj Träning med Johan 30 Maj Tävling - 3 Klubbor+putter+snöre Ingrid och Sören Lidberg 13 Juni Tävling Slaggolf Gerd och Gillis Carlsson 8 Aug Tävling Poängbogey Erna och Sten Axelsson 15 Aug Träning med Johan 22 Aug Tävling Bästboll Jöran och Inger Eriksson 8 Sept Avslutningstävling 3 x mix Britt Nilsson och Ingvar Andersson OBS! Starttid Pris 50 kr vid kvällstävlingar Vi i måndagsgänget forsätter att träffas på måndagarna fram till maj. I höst och vinter har vi lagt våra timmar på plattläggning, rensa och gräva nya diken. Vi har också fått göra nya kanaler för att få bukt med allt vatten efter det myckna regnandet. Våren är lika med eldning och rensning av våra dammar. Vi Måndagsgänget kommer även i år att ha ett lag med i seriespel för H65 och spela i 20-mannagolfen. Vi kommer att ha en ny tävling Antikrundan. Detta får du läsa vidare om. Lejonkungarna! - Vi är några i måndagsgänget som har startat en tävling som vi kallar Antikrundan, där vi har för avsikt att erbjuda våra H60-kamrater en trevlig samvaro. Vi spelar fjorton torsdagar med start 26/4 kl , om det är klart med spel på sommargreener, och spelar 18 hål. De åtta bästa resultaten räknas. När man har spelat 12 gånger ska de fyra sämsta resultaten räknas bort. Vi gör uppehåll mellan 15 juni och 22 aug. en är 100 kr som avser en avslutningsmåltid den 4 okt. Vid varje start erläggs en avgift på 30 kr för prisutdelning och administration. Vi kommer att ha vandringspris. Om det vid sista omgången är flera spelare som har samma netto, segrar spelare med lägst handikapp. Max 44 delatagare, idag är vi 34 som har visat intresse. Alla som anmäler sitt intresse får besked, när första start blir, samt information om tävlingsdagarna mm. Ring Tord eller maila: BENGT SJÖLIDEN TORD RANTAKYRÖ Vi börjar 7 maj och spelar till 19 juni, som är en tisdag. Måndagen är upptagen av en tävling. Vi har ett sommaruppehåll och startar igen den 13 augusti och spelar fram till 24 september. Nytt för i år är att vi har en tävling D60 som spelas under åtta måndagar. Vi samlas 7.45 och de som vill tävla går ut först. Sällskapsspelare går, precis som tidigare, 9 eller 18 hål. Ingen föranmälan. Tävlingsdagar D60: 7, 21 maj - 4, 19 juni - 13, 27 augusti - 10, 24 september. Spelform Damernas måndagsgolf Tävlingen är slaggolf, ingen klassindelning eller föranmälan. Startavgift första gångslaggolf 18 hål och de fem bästa golfrundorna räknas. Startavgift D60 30 kr. Det blir Grand Final den 24 september med stor prisutdelning! Nytt för i år är också att alla som spelar måndagsgolf får en lott, och på finaldagen har vi dragning. Du har 14 chanser/ lotter om Du har varit med alla måndagar! Det vore roligt om så många som möjligt kunde träffas i restaurangen efter dagens golfrunda för att tjôta över en kopp kaffe eller lunch. Är banan upptagen eller om vi måste ändra startid kommer det att meddelas på anslagstavlan och hemsidan. Vi hoppas få se många damer under 2007 på vår måndagsgolf , SONJA BLIXT , LENA LEWÉN Sid 7

8 I år fyller vi moppe Så står då vi inför en ny fräsch golfsäsong på Bredareds Golfklubb, vad härligt det skall bli, eller hur? 1992 bildades vår förening, det innebär att vi fyller 15 år i år! Detta skall vi givetvis fira, i skrivande stund är det inte bestämt hur, men håll utkik på hemsidan och anslagstavlorna på klubben. Femton år är i vissa sammanhang oerhört lång tid och i andra sammanhang i stort sett ingen tid alls. I golfsverige betecknas klubbar som bildades i början av talet som relativt unga. Det tar många år för en golfanläggning att ta form, den blir aldrig färdig, det finns ständigt förändringar i pipeline som vi alla tror och hoppas skall föra föreningen framåt. Stark känsla för föreningen Under klubbens nu 15-åriga historia har många ideella arbetstimmar lagts ner, dels i kommittéer, men också med andra saker i olika frivilliginsatser. Hur många timmar och vilken besparing som detta har inneburit för klubben går inte att värdera. Det bästa betyget Bredareds Golfklubb kan få är när vi stressade människor mitt i informationssamhället tar vår lediga tid och åker ut till Bredared för att hjälpa till att lägga färdigt gräs på en fairway, gräva ut ett dike, sy gardiner till klubbhuset eller delta i en kommitté. Den starka känslan som många av oss medlemmar har för vår förening är något vi skall vara mycket rädda om. Tack vare att så många känner så starkt för just Bredareds Golfklubb tror jag att vår förening går en ljus framtid till mötes. När jag tänker tillbaka är det många fina glada minnen som dyker upp, visst har vi haft det fantastiskt kul genom åren? Alla som vill hjälpa till med stora som små saker är varmt välkomna, det finns en plats för alla i vår klubb! Full fart 2007 Stundande golfsäsong ser på alla sätt ut att bli en riktig höjdare. Hittills har vintern varit betydligt snällare mot vår bana än fjolåret vilket gör att vi får förhoppningar om en bra bana betydligt tidigare i år. Klubbresan firar i år 5-årsjubileum, som du säkert vet så styr vi återigen mot Schloss Lüdersburg i norra Tyskland för några härliga kortveckor. Som vanligt arrangerar klubben ett 20-tal tävlingar under säsongen, anmäl dig redan nu (lätttast via hemsidan), det är både roligt och fostrande att vara med och tävla. Att golfsäsongen 2007 kommer att bli lika fartfylld och spännande som fjolåret råder det absolut inga tvivel om. Full fart framåt, nu kör vi! Ny hemsida Äntligen är vi klara med vår nya hemsida! Det har arbetats febrilt under vintermånaderna med vår nya hemsida. Nu är den äntligen färdig. Nya bredaredsgk.com är ett jättelyft mot tidigare, nu har du som medlem bland annat full tillgång till medlemsmatrikeln. Det är också betydligt enklare att anmäla sig till tävlingarna via hemsidan, surfa in idag och dröm dig bort mot golfsäsongen 2007, din bästa golfsäsong någonsin! Samarbeten Visst tycker du liksom jag att det är roligt att besöka någon annan klubb för en runda golf någon gång ibland. Vi tycker det är viktigt och kul att du som medlem i Bredareds Golfklubb har möjligheten att få lite rabatt när du är och gästspelar på andra banor i Västergötland. Nytt för i år är hur greenfeeöverenskommelserna kommer att se ut inom Västergötlandsgolfförbund. Tidigare har det varit en generell rabatt på 60 kronor som alla klubbar varit med på. Från i år är det lite annorlunda, vi kommer att vara med i VGF-samarbetet vilket innebär att du som medlem har möjligheten till rabatt på ett stort antal klubbar i Västergötland. Vi har även tecknat ett speciellt samarbetsavtal med våra närmsta grannar. Läs mer om dessa samarbeten på annan plats i detta nummer av eller på vår hemsida bredaredsgk.com. Jag önskar er alla ett bra 2007 med mycket golf, glädje och gemenskap! ANDREAS NILSSON Intendent Sid 8 Bagar framför restaurangen på schloss Lüdersburg, klubbresan I år firar klubbresan femårsjubileum.

9 Då våras det för femtonde gången i Bredared GK:s historia. För egen del så är det nionde våren på Bredareds GK, oj vad tiden går och vad mycket som hänt sedan dess. Plastbiten Något som består är det brinnande intresset för golf. Vad är det som gör golf så fantastisk att sexhundratusen Svenskar jagar en liten vit plastbit och fascinerar så många? Svaren är lika många. Du får träning som din kropp mår bra av. Golfrörelsen håller dig igång och behåller kroppen i trim. Du får ett tävlingsmoment och en idrott där du kan mäta din egen prestation under trevliga former med goda vänner och på tider som passar dig. Min övertygelse är, att på första tee siktar alla golfare på att prestera, hålla sitt handicap, vinna tävlingen eller till och med sänka sig eller kompisen och då inte i hål 18 s damm. Som alla vet, är inte alla golfronder framgångsrika resultatmässigt, men detta gör golfen så unik. Då det finns mängder med andra faktorer som gör att jag kan hitta mervärden med min golf. Man får vara ute i det fria och njuta av en fantastisk miljö, längta efter Toms korv på nian och ta revansch på sista nio hålen. Inte alltför sällan hör man fotbollspelare som saknar tugget i omklädningsrummet från fotbollen, på golfbanan får jag tugga i många timmar istället. Golf kan idrottas över generationer och ger dessutom möjligheten att uppleva nya platser. PRONS APPROACH Men som sagt, alla står vi där och vill prestera på första tee. Visst är det idrott och friskvård så det skriker om det! Ge dig ett eget golflöfte lagom till första april. Kanske gå ner i handicap alternativt hålla mitt handicap ett antal gånger under året eller kanske spela din första tävling. Men framförallt vad krävs för att nå dina uppsatta mål. Speltempo Frågar man de som inte spelar golf eller de som redan spelar golf varför de inte började tidigare är standardsvaret: - Tidsbrist. Jag har inte tiden till att spela golf. Det ser trevligt ut, men...!. Ett stort hot mot golfen är speltempot. Jag har ännu inte spelat med någon golfare som säger sig vara långsam på golfbanan. Konstigt nog är det alltid medspelarna eller de som spelar framför som är långsamma. För att främja trivsel och idrotten golf som vi alla älskar, behöver var och en sätta sig ner och fundera på hur denne kan bidra med för att lösa problematiken speltempo. Långsamt spel ser vi dagligen på Viasat-sport, från yppersta elitnivå till motionsspelaren i golfsverige. I Sverige är vi fyra gånger fler golfare per golfhål än i exempelvis Tyskland. Detta har många fördelar vad gäller klubbliv och alla kan spela golf till en rimlig peng. Samtidigt ställer det högre krav på just speltempo. Nyheter Just nu dimper årets nyheter in i shoppen. Kom in och testa Cobra, Tayor- Made, Ping och andra nyheter. Customfitting är fortsatt kostnadsfri. På klädfronten hittar du fina märken som Ivanhoe och Arnold Palmer, för att inte tala om Abacus som är leverantör av kläder till Europas Solheim Cup-lag. Missa inte att anmäla dig till vårkurserna för att ge dig en bra start på året. Lektioner bokar du i shoppen/kansliet. Försök att ha framförhållning så du får tider som passar dig. Lycka till Nu är säsongen nära. Jag önskar alla medlemmar och gäster lycka till i jakten på den vita plastbiten som fascinerar så många. En del av oss ses på klubbresan. Annars ses vi på klubben när det börjar våras. Hitlistan Bredareds GK fyller moppe. Från en grusgrop till en grön oas på 15 år, tio minuter från stans stress och buller. Golf, Glädje och Gemenskap; Tillsammans firar vi moppe! Gillis Carlsson Bredareds egen Gillis Hole in One på sjuttonde hålet på Saujana GCC i Malaysia. Han gjorde det som ingen i världseliten mäktade med när de veckor senare kom på besök i och med Europatouren. Grattis till nomineringen årets slag. Henrik Stensson Sveriges Tiger snart hela världens Super Swede? JOHAN CLAESSON PGA Club Professional Sid 9

10 Vi stöder Breda Ett stort tack till alla sp Fristad Bredareds Golfklubb

11 reds Golfklubb onsorer på denna sida! Andreasson & Son Tel: Bredareds Golfklubb

12 Det händer otroligt mycket i vår verksamhet för våra junisar, vi vill påstå att det aldrig har funnits så mycket energi, engagemang och vilja från juniorer och framför allt ledare tidigare, som gör att vi verkligen ser fram emot denna säsong med stor tillförsikt! För att verksamheten skall fortsätta att utvecklas krävs förutom ett positivt engagemang från ledare, föräldrar och juniorerna själva, givetvis också en handlingsplan på vad vi gemensamt vill med våra idag ca 350 juniorer i Bredareds GK - den leende klubben. Tydlighet är ett måste i allt vad vi gör, så tillsammans har vi försökt att skapa en verksamhetsplan för juniorerna i klubben, den sträcker sig från 2007 till 2009, den skall vara: levande, lättläst och tillgänglig för alla! Revideras var tredje år. En levande och LEENDE Juniorverksamhet! Från 12 års ålder delas verksamheten in i två olika inriktningar; inspirations- och tävlingsgrupper. Inspirationsgrupperna skall stimuleras att spela mer golf och tillbringa mer tid på Bredareds GK. Tävlingsgrupperna, för de juniorer som tillbringar och tränar mycket och har ambitionen att tävla, skall ges de bästa möjligheter att utvecklas som tävlingsspelare. Grupperna skall vara dynamiska under året! Idrottsliga mål? Alla som vill är välkomna! Målet är att fostra bra och engagerade medlemmar och lägga grunden till en livslång och lärande idrott! Alla kan eller har inte ambitionen att bli tävlings- eller elitspelare. Ur vår verksamhet fostrar vi förhoppningsvis blivande styrelse- och kommittémedlemmar, anställda och världsspelare, som kommer att bidra till fortsatt utveckling av Bredareds GK i framtiden. Kommunikation: Inför varje ny säsong skickas en inbjudan ut till alla medlemmar mellan 6-21 år att deltaga i juniorverksamheten. Under säsong hänvisar vi till bredaredsgk. com för uppdaterad information, för frågor kontakta i första hand tränare eller ledare. I mars står en aktivitetskalender klar på hemsidan, där såväl träning, trivselaktiviteter och tävlingsplanering presenteras. Kalender finns tillgänglig i juniorrummet. Vår juniorverksamhet är guldcertifierad enligt de krav och kriterier som SGF har! Kom ihåg: Vi har 350 möjliga dagar till golf och skratt, så möt oss med ett leende! Lycka till med golfåret 2007! Det bästa och roligaste, hittills! Ledmotivet är 3G klubben: Golf, Glädje och Gemenskap, för alla ledare och juniorer. Målsättningen är att alla skall få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och ambitioner i Bredareds GK:s juniorverksamhet. Här kommer lite axplock ur vår verksamhetsplan: Verksamhet för vilka? Vi skall bedriva en vital verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6-21 år med indelningen: - Woods ligan, 6-11 år - Wie/Diamond ligan (tjejer), 6-11 år - Inspirationsgrupper, år - Tävlingsgrupper, år - Elit Några nyckeltal 2007: - Ca 350 juniormedlemskap i Bredareds GK juniorer i träning - Max 10 deltagare per tränare - Totalt ca 90 deltagare på våra läger - Minst 30% tjejer i tränings verksamheten - Minst 100 starter på Distrikts Touren (17 per deltävling) - 8 spelare på Skandia Regional Tour - 3 spelare på Skandia Riks Tour - 2 spelare på Skandia Elit Tour - 4 spelare på Telia Tour kvalet - Alltid 100% målsättning till att alla aktiviteter skall locka till skratt, innan vi avslutar KENNETH ERIKSSON Ordförande Juniorkommittén Magnus, Reijo, Oscar och Viktor ser fram emot årets seriespel Sid 12 Tim Sanneklint slår en drive för 2007

13 SPONSORÅRET EN RIKTIG FULLTRÄFF! Både vädret och banorna visade sig även i år från sin allra bästa sida, så alla tyckte det var perfekta golfdagar. Vi vann båda matcherna knappt, nu är vi bara en match från vandringspriset för gott. Att vi vinner denna fina pokal redan till våren är vi i sponsorkommittén helt övertygade om. Nu gäller det för er alla att träna väl så vi tar hem segern Våra sponsorer bidrar stark till utvecklingen av vår bana. Tack alla sponsorer för ett riktigt gott samarbetesår Som vanligt har vi tillsammans gjort väl ifrån oss ute på våra tävlingar och bäst av allt har det också givit ett stort bidrag till klubben. Vi har omsatt nästan en miljon kronor på vår sponsorsida. Dessutom har många av våra sponsorer bidragit med arbete och material till vårt nya och mycket fina klubbhus. Ett stort tack till er alla. DI-Golfen DI-Golfen är den återkommande årliga tävlingen till vilken samtliga sponsorer blev inbjudna. Vi blev cirka 50 stycken till start. Segrare blev Kjell Tillsten som vann på ett riktigt bra resultat. Grattis! Vädret var även med oss denna gång och banan var som vanligt i bästa kondition med tuffa flaggplaceringar det tackar vi våra banarbetare för. Dagen avslutades med prisutdelning och en god buffé som Tom ordnat. Tack allesammans! Nu gäller nya tag för säsongen 2007 och glöm inte anmäla er till DI-golfen i år också! Kampen mot Ätradalen Deltagarna som tävlar mot Ätradalen är de 15 bästa i DI-Golfens klubbkval. Det var ett glatt gäng som är riktigt koncentrerade på denna prestigefulla kamp. Sponsorresan till Grästorp Den årligen återkommande sponsorresan gick till ett soligt men mycket blåsigt Grästorp, alla minns vi väl inte minst resan upp med Göran som gjorde den minnesvärd för oss. Vem som vann denna hårda kamp är det väldigt få som minns, eftersom det var en mycket jämn tävling. Företagsgolf Varför inte anordna Er företagsgolf på klubben? Något som vi alla kan glädjas av nu, är alla de nya möjligheter som finns att ordna företagsgolf på vår fina bana och avsluta med något riktigt gott hos Tom, på hans trevliga resturang. Sponsorer, vi behöver er! Alla som känner för att sponsra vår klubb, tag kontakt mig Rune Mellring eller någon annan i vår kommitté. Ring gärna vårt kansli så lotsar dom Er vidare. RUNE MELLRING Sponsorkommittén Sid 13

14 Hallå där... Oskar! Tjena Oskar, hur är läget? - Riktigt bra! Jag har precis kommit hem från golfbanan efter ett träningspass. Vart befinner du dig? - Thailand i Hua Hin. Jag har varit här sedan början januari och kommer hem 23:e mars. Låter svettigt? - Underbart grader varmt. Det är torrperiod nu och inte haft en regndag under två månader. Det är man inte van vid i januari och februari. Så golfträningen sker tidigt på morgonen med fys på eftermiddagen. Låter som du har det helt okej? - Jag känner att detta har gett mig en kick inför säsongen. En bättre uppladdning går inte att skaffa sig. Hur mycket golf och träning blir det? - Två ronder i veckan, träning 3-4 timmar övriga dagar, plus tre fyspass i veckan. Jag har två golffria dagar i veckan, känns som ett bra upplägg. Har du något resesällskap? - Två trevliga snubbar från Varberg som är riktigt seriösa med sin golf. Vi har höga mål med vår golf så vi sporrar varandra när det är som svettigast. Förväntningar inför året? - Ge mig en bra start på den professionella karriären. Behålla ett bra fokus under hela året och hålla mig till planen. Jag vill inte sätta för mycket press med för höga målsättningar. Jag håller dessa för mig själv och Johan, men helt klart är det att ni ska få läsa mer om mig under året. Jag kommer spela i Danmark och Sverige med fokus på seniorgolf för att få tuffheten. Kommer bygga upp ett nätverk med sponsorer och sammarbetspartners för en långsiktig satsning. Vägen mot toppen är kostsam. När ser vi dig på klubben igen? - Jag landar 23:e mars. Sedan skall jag försöka konservera formen fram till början av april när tävlingarna startar. Tack för att vi fick låna din tid, vill önska dig lycka till framöver och dina klubbkamrater håller tummarna för dig och följer dig med spänning? - Tack så mycket, det var bara trevligt att du hörde av dig. Och jag vill passa på att hälsa alla klubbkompisar och önska alla medlemmar lycka till inför säsongen. Hoppas alla förstår att jag känner ett enormt stöd från er därhemma. Ha det nu riktigt bra, ta hand om dig och framförallt ta vara på den sista tiden på detta golfäventyr? - Det vet du! Hälsar en stolt Bredaredsmedlem, Oskar Kerola JOHAN CLAESSON Välkomna till en nya golfsäsong med Bredareds Golfkrog. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna slå mig en signal på Du vet väl att vi gärna har extra öppet för dig när du fyller år eller har något annat som du vill fira. Vi öppnar för säsongen så snart vädret tillåter. För öppettider och veckans matsedel, se nya bredaredsgk.com under fliken Golfkrogen. Varmt välkomna!

15 14-16 SEPTEMBER HALMSTAD GK Bussresa till Halmstad den 16:e september. Söndag 16 september arrangerar vi en bussresa till världens största golfevenemang för tjejer/damer, Solheim Cup Endast en gång tidigare har den prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA spelats utanför USA och Brittiska öarna, denna gången är det Sverige och Halmstad GK som står som värd. Biljetterna är begränsade till 40 stycken, anmälan är bindande. Tack vare stor efterfrågan på biljetter så behöver vi ha din anmälan senast 30/6. Reservation för Gulbis - USA slutförsäljning. Boka din biljett idag! Sörenstam - Europa Bredareds Golfklubb: Vuxen 595:- Ungdom (upp till 18 år) 350:-

16 15 ÅR MED BREDAR Hål :ans fairway Hål Hål Hål Hål Drivingrangen Sid 16 Hål

17 EDS GOLFKLUBB Hål Hål Hål Klubbstuga / Drivingrange Hål Parkeringen Hål hål Sid 17

18 TÄVLINGSPROGRAM An Dag Datum Tävling Spelform Sponsor * Lör 12 maj Santa Maria Slaget 3 x mix Shotgun Santa Maria * Tors 17 maj Fore! Slaggolf Shotgun Sixt Biluth. Mix Megapol ** Lör 26 maj Triss Lady Fyrboll PB Svenska Spel ** Ons 06 jun BT-Golfen Klubbkval Foursome Borås Tidning ** Mån 11 jun Skandia Cup Kval Slaggolf Skandia ** Tors 14 jun Di Golf Sponsorgolf Slaggolf Shotgun Dagens Industri * Lör 16 jun Tommys Minnespokal Slaggolf Shotgun BFC ** Mån 18 jun Skandia Scramble Kval Scramble Skandia *** Lör 30 jun Ladies Tour 1 Slaggolf Hotel Bellevue *** Tors 26 jul Distriktstour A VGF ** Lör 04 aug KM Open och klasser Slagspel ** Sön 05 aug KM Open Slagspel *** Fre 10 aug Ladies Invitation * Lör 11 aug Lüdersburg Cup Slaggolf Shotgun Scandlines, Green Fee Card * Sön 26 aug Fristadslaget Slaggolf Shotgun Fristads AB * Lör 01 sep Familjegolf Slaggolf Shotgun ** Lör 08 sep Avslutning x mix Shotgun ** Sön 09 sep KM-Foursome Slagspel ** Lör 15 sep Damavslutning Flaggtävling * Lör 22 sep Borås Elhandel Bästboll Fyrboll PB Shotgun Borås Elhandel ** Lör 29 sep Uponor Junior Masters Greensome Shotgun Uponor AB *** Lör 06 okt Kommittétävling Scramble Shotgun * Öppen för alla ** Endast för medlemmar *** Speciella tävlingar Seriespeltävlingsdagar 2007 H 45 torsdag 7 juni start D 60 måndag 25 juni start H 65 onsdag 27 juni start H 35 tisdag 7 augusti start D 50 måndag 13 augusti start D 35 måndag 20 augusti start Observera! Före tävlingar är det alltid startförbud.

19 SCHLOSS LÜDERSBURG 2007 Klubbresa i ordets rätta bemärkelse Klubbresan har blivit en del av Bredareds Golfklubb ett adelsmärke för golf, glädje och gemenskap. Att Klubbresan blivit så populär är något som vi är både stolta och glada över. När dörrarna slogs upp för bokning den 16 oktober i fjol var intresset stort, de första på morgonkvisten satt med filtar och kaffe för att hålla värmen och säkra sin plats på klubbresan Att arbeta i en förening med en sån sammanhållning och klubbkänsla känns oerhört inspirerande. Femåringen Klubbresorna med Bredareds GK firar fem år. Vi har spridit både skratt och golfbollar runt om i norra Europa. Tanken med klubbresan är att den skall vända sig till alla medlemmar i klubben. Det finns inga vinstsyften mer än klubbkänsla och prisnivån skall tilltala så många som möjligt. Vi har sökt och funnit olika teman allt från lyx till vardagspengar i Polen, golf och spa på Schloss Teshow. Golf i yppersta klass fann vi på Schloss Lüdersburg. Vi vill tacka alla (cirka 750 resenärer) som valt att investera tid och pengar genom åren på Sveriges roligaste klubbresa. Tillsammans gör vi dessa resor minnesvärda. Pärla i norr I mitten av april styr bussen i två olika omgångar mot Schloss Lüdersburg, en pärla i norra Tyskland. Med sina 36-hål av mästerskapsklass är Schloss Lüdersburg en anläggning av yppersta Europaklass. När den mycket välkända tidningen GOLFmagazin gjorde banbesök under september månad 2002 fick anläggningen 44 poäng av 48 möjliga. Ett betyg som talar för sig själv och vi som var med under fjolåret kan bara intyga. Klubbhuset går i brittisk stil där det finns gott om mat och dryck. Boendet är magnifikt med stora exklusiva rum. Hemsidan Du som skall med på någon av klubbresorna, surfa in på klubbens nya hemsida med jämna mellanrum. Under rubriken Klubbresan 2007 kommer du att finna all tänkbar information inför en av årets största höjdpunkter. Vi kommer att uppdatera den kontinuerligt allt eftersom vi kommer närmare avresedatum. Till alla er som har en biljett bokad, vi ses på bussen med samma härliga humör som vanligt. Det finns alla förutsättningar för att jubileumsresan 2007 skall bli något utöver det vanliga, några härliga och roliga dagar i ett förhoppningsvis bra vårväder. Till dig som inte har bokat i år, Klubbresan 2008 bokas från måndagen den 22:e oktober klockan Det är du som gör Klubbresan 2007 minnesvärd KLUBBRESAN Klubbresan 2007, I samarbete med: Sid 19

20 PORTO BETALT AVSÄNDARE: BREDAREDS GOLFKLUBB, MYREKULLA, FRISTAD Medlemsrabatt på el Passa på att utnyttja ditt medlemskap till något riktigt bra! Med ett fast prisavtal från Borås Elhandel får du mer tid över till annat... varför inte spendera den på golfbanan. Erbjudande endast till medlemmar i Bredareds GK Elavtal med rabatterade priser! Du får 2 öres rabatt på varje kwh du förbrukar. Ring oss och uppge ditt golfid så ger vi dig vårt specialerbjudande! (Erbjudandet gäller t.o.m. 12 april på ordinarie prisavtal och kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter) Vi syns väl den 22/9 i tävlingen Borås Elhandels bästboll? Kansliet Adress Bredareds Golfklubb, Myrekulla, Fristad Tel Fax Bankgiro Tidningen Redaktör Andreas Nilsson Marcus Eriksson E-post Layout & original Marcus Eriksson, Bredareds Golfklubb Tryck Vindspelet Grafiska AB Foto Bredareds Golfklubb Bredareds Golfklubb väljer GG Buss Klubbresorna Tyskland 2007 Företag, kommuner, föreningar eller kompisgäng. Alla är lika välkommna att ta plats i min buss. Göran Gillberg

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen

Värden. Stamgäster GÅ PÅ MED HUGE ANDREJ SATSAR MOT OS. Här samsas pensionärer med gymnasister. Nu är det nykaklat på Kommunalvägen din tidning från Huge NUMMER 1/2012 Värden Stamgäster Nu är det nykaklat på Kommunalvägen Här samsas pensionärer med gymnasister ANDREJ SATSAR MOT OS i london GÅ PÅ FESTIVAL MED HUGE FÖRORD Innehåll Vårtecken!

Läs mer