^ ^ Q Vt" IL.* ClstAJ' t *' C A dx i ixi - Ce./dt C GUSTAVUS BJÖRKMAN. CARMINA VETUSTIORIS ievi ARABICA LATINE VERSA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^ ^ Q Vt" IL.* ClstAJ' t *' C A dx i ixi - Ce./dt C GUSTAVUS BJÖRKMAN. CARMINA VETUSTIORIS ievi ARABICA LATINE VERSA."

Transkript

1 ' / CARMINA VETUSTIORIS ievi ARABICA t LATINE VERSA. QUORUM PARTEM PRIMAIVI VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSAL. P. P. mag. GUSTAVUS BJÖRKMAN ET MAGNUS EHRENZON OSTRO GOTHUS. IN AÜDIT. GUSTAV. DIE XI DEC. MDCCCXIX H. A. M. S, UPSALIiE, BXCußlBANT REGIÄ ACADEMIÄ TYrOGRAFHl* ^ ^ Q Vt" IL.* ClstAJ' t *' C A dx i ixi - Ce./dt C

2 TYGWAKTAREN VID KONGL. GÖTMA ARTILLERI herr I. G. TILLÄNDER? TYGWAKTAREN VID KONGL. ARMéENS FLOTTA, GÖTHEBORGS ESCADRE herr N. WALLGREN? SAMT KAMMARSKRIFVAREN VID KONGL. ARMéENS FLOTTA herr W. G. LÖWENSTEDT tillegnas vanskapsfullt dessa blad af M. EHRENZON.

3 CARM INA VETOSTIOR IS 2EVI ARÄBTCA LATINE VERSA. Ov)!iciirm 'lingnar'um ftudium in getiere, princtpem fere Jocum tenuere inter fcrcntias, quae Hiftorias generis humani explicandse inferviunt, nulkrs negabit. In ter Ori- entales vero linguas prnoftaritia longe eminet Arabum. Periria enim linguae Arabicae non modo aditum pandit ad rpenitius cognefcetidos Arabum mores, vivendi rationem ^fataque, & ad immenfos thefauros adhuc in lucem non prolatos, qui ad Europaearum medii sevi gentium Hiftoriam explicandam & illuftrandani tnaxime coivferunt; ve rum etiam, ob infignem cum Hebraea lingna aftinitatem, -ad Sacrum Codicem retftius interpretandum: & quod maximumen:, longa annorum ferie & florentisfimis gentis rebus tam venufte exculta efc haec lingua, ut -copia Sc elegantia ceteras eidem affines, quse omnes communi nomine vocantur Semiticae, longe fuperet. Linguae vero Arabicae maxima quidem eft in antiqnis carminibus fimilitudo cum He&raea. Memorabiiis eft concinna Sephadii fententia genium moresque populi prifcis temporibus ante Muliammedem pingens: lg5 (jl r=> Lvc Jtj a.* Mh.ILj & } aj: nec mifl) In Comm. ad Togr. Arabes antiquitus non habebant, quo gloriarentur, präster gladium, hofpitem & eloquentiam.

4 a nas venufta & infignis Gregorii Abulfar: r-$-a-rj rr^v b). v^-ii_=s:t.3f Et quo propiores funt origini fuae, eo majoren) habent mutuam fimilitudinem lingvae eadem origine ortae. P>aetereaque Iingva? Arabicae aurea setas cum Muhammede exflincfta eft, qui fucata & tumida di&ione genuinain fimplicitatem corrupit, omnesque fequentis aevi fci iptores habuit imitatores. Quae cum ifa fint, fpecimen quoddam editurr haud ab re alienum judicavimus vetuftiora quaedam Arabum carmina, quantum permiferint vires vertere & enucleare- Primum quidem, quod jam ediinus, Carmen cecinit Amru, Haritbi filius, qui Salomonis aerate lacris templi Meccani praefedit. Dolemus vero Carmen ejus non integrum ad nos pervenisfe, quod uitra quadraginta verfus contineat; tantummodo fragmentum bocce elegantisfimum v>. dere nobis contigif. De cetero carmini cuivis edendo relationero de auftore ejusque fatis, quamulum nobis notum fit, adneétere in animo eft. b) Eruditio Arabum, cujus gloria? prsccipue ftudiofi eranfy haee erat: lingux fuie peritia, fermonis elegantia 7 carminumordo metricus & orationum compofltio.

5 3 Carmen I. ju; =- Jt y Jj^.. aa /c Dixit Amru, filius Harithi, nepos Medadi. A ^ Audfor hujus carminis Amru, Harithi filius, unus fuit Giorhamidarum principum, qui Higiazas provincix imperanfes templi Meccani facris prirfederunt. Giorhamidas autem magnas de principatu contentiones cum Ismaelitis, a quibus tandem vi- <51 i & expulfi, habuerunt, variaque bella gesfere. Alii principes illos enumerando, duos adhuc poft hunc Amru memorant ejusdem prof^pias reges, Basharum, Amri fratrem, & Modadum, Amri fiiium, ut Pocock. fpec. Hill. Ar. p. 78; ajii vero ferunt Amru, Harithi filium, ultimum fuisfe Giorhamidarum, Mtccam tcnentium, eumque a Beeridis & Gabsjanidis, quse tribus erant ab Isnuele oriundte, inde expulfum ntque imperio txutum fuisfe. Quod fi tontextum verfuum confuümus, non posfumus, quin horum fententiae, priorem illatn rejicientes, faveamus, certe rebus adverfis valde afflidfum agnofcemus audrorem, qui, f.-licitatis fuas prifliriae rtminifcens, tiiftem & quidem toleran-

6 Cj fr (J}~-su.act Jf ^ 3 (jl_ =i i. I A A3 5f I^X y /"J Jv'J ^ y - W-MI V jv 3^ _A_j) l-å-jf^ _i l_q_a Af V å_ ==> ^v s:ij cs-k-} 2. 3 Cj % * 3f snif^ ^-3L-*-A_Jf C_i*y-AO «ww i /LA..) ca_jt_y (j. a?- uä_*_ur au i_ä_^=, 3. $ j~av_l y / 3^T._3f^.C Å'_A_A_5f ^TfÅ.3 ua*-k-3 UJ <N r^r.c Å C l_å_](a 2-ljj 4«j{X y^/ok=eutf «va-.of^ <_pj-r> l_g_3 dan) forfem deploret. Prseterea v.. D' Herbe!. Orienralifchi Bibi. T. II. p 579 & 622. Toni p. 2-. it. Schult. Moru Ver. Ar. p. 4 <k feqq. V. i. Hagiunus & Safa montes fünf prop.e Meccain. ^ a 3f ne itnus quidem > Britft: nou fcrniliaris. Arabes viro asque ac Syri & Hebrari prononmiibus partitivis carenf, quorum in locum varias loquendi- formulas adhibent. NoSfu vesperivepecul. Incentc luna, fermonet habuit^ ut folent Arabes Scenitse circa tentoria conrijentes. v. Gol. V. 2. (_3.Jl_A-A.Jf ijy_a2 fliic'l. vicisfitudines noßfium, undé transl, vicisfitudines vel mutabilitas temporis vel jortuncs.

7 ===== s I. Perindé eft, ac fi ne unus quidem inträ Hagiunum & Safam exfifteret; nnllique, qui noéturnos lucente Iuna fermones apud Meccam inftituant. II. Profeéto nos hujus (urbis) doinlni fuimus, fortunae autem vicisfitudines atque errores nos fedibus everterunt III. Templique praefides fuimus asque a Nabito, tam' adverfis, quam fecundis rebus.. IV. Sed nobis pro illo triftis exfilii domus fubftituta eft,. ubi Iupus delitefcit & hoftis premit. o^casrdf errores, dr. gresfus ecefpitationis; coli, ex <-X_2b. felicitas, it gresfus, r. pr. feeisit, feer,ute ncie polltiit, dtinde maguus fuit, fumma alacritate iter fe.cit; f coli, ix ccrfpitatio, lapfus r.^jlc ccrfpitavit, V. 3. lin. 2 presfius quoque redd i posfet: mala Cobfcurä) in templo illo & bond ( covfpicuå') fcrlund. _la_j Fluxit} transl. effudit (i quam), pfa.it, vitio notauit, in. Kelr. corruptus, male afecltis fuit, unde fec. Gol. auroram ttsque pluviofa (jiox); nobis vero videtur tsfe nom. aél. fignif. ult. V. 4. in fe habet notiorrem rei disjundse & remounde ccelibat us, exfliumi r. H. ni i? pr. Iaxavit, laxa-

8 *** l_å_0 öa_a_3^ V. A fz~ra \>_4 > 6. xjx &A_i fji L-y_*_c <_5-=^ V_.0._51._cet.3 V._Å_a_\_C ^-Ä-'CÄ-J (jv_i 7. ^->1-&_xJf 1-0^5 yli H^,L\ X 3 5f V._ 0 ' A? l.-å-7*y ^ Tfyj. l.x_+_5f <_j^._s:u.^ljljlj 1-3 tum demißt, inde /o»g cibfuit, longe ahiit. Locutio TTebr. *n^i) ümn 1 Reg. 14, 26 aliisque locis, diucide forfan explieafur, fi proprias horum verboruin in Arabicis notiones adhibemus, ubi ^ r-. ut diximus, laxart, & flringere, noiat, utide vertendum ert: laxatus & flristus i. e. Uber ejusque oppo{.fervus. V. 5. Obfervandnm ert poeram loqui non de fe ipfo fantum, fed eriam de majoribus fuis totaque familia fua cum Ism.-eie ejusque nepotibus affinitate conjuncta, iy--5 7* c0"- ejc fl> Hebr. 13 hnfpes, victime, confors r, pr. ßexit, pce. injuftus fuit. III. vicinus fuit. V. 6. (JLz* nom. ad. vivus, it. familia, pars magnet tribus r. (jt-2" nt" Pr* compeglt 5 inde pudore affecfus fuit, it.

9 ===== 7 V. Eramus Ismaelis 'propinqui «& conforfes, ac filii ejus e nobis (oriundi); nos eramus foceri. VL Regnavi.mus &.potentfor-es majoresque regnando faéli lumus; nuiiaque familia erat praeflantior nofbå. VII. Quod fl anceps efl rernm flatus in nos* rerum quidem flatus admodum variae funt. VIII. Inde nos ejecitrex Omnipotens. volvuntur fata. Sic, o mortales! vixit, plura v. Villm. Lex. p. 227» pr-ffißw+pretiofuf, r.,-=bv pr. iumuit} deinde gloria ßyimuit, gloriat^s.ejl. V. 7. (jl_i quod ß. Cum ver o in apodofi adhibetur, ut plerumque piaefixum fölet, fignificationem aliam habet: eerte, quidem, quod innuisfe videfur Villm. Lex. p. 35. Abundant tamen haud raro particuite, inprimis quibus Lexicographi vim adftrmandi tribuunt. ßexit, daplicavit, complicavit, li. I. fut. VII. Inßexus-, averfus fuit. Mutauit,, divertitt infr. diverfus fuit. H. 1. iafin. VI. Invicem adverfati funt, dtsfenferunt. USC. potentia, V. 8- *é.c_a_i_4._5( Rex potenti^, h. c. Deus, coli. ex,<éx^x_/a Rex,;fpec. ufurpa.tur.de Deo. potßits, fpec. Epifhe&on Dei, # j^xfx^o coli.

10 8 UJ ^l 9. 3$C -SZT-3^ f ^ ma,.^ 3 *_k.*jl. LLf==j LÄ w ^ <A*X^._3f^_*_)f A_^_jf l_å_x_.*a_c l^x..i\ :äc\_x_^._3 q.-^- i_a_j> ^._A_r_3[ < X_sriA^».i ij. y& j-d-cx.+j\ l_a_a_ij (^. /of Lg-> (>JAA_A_3 V X_A_A_5 (J-*" :.-A_3^ I 5* 3jC^,_il-.AO_*Jf l-.a-*>[ X-g_> j>*å-*-/0 fatum, r. j-^-'5' potuit, prcevaluit. «Obf. 1_j conftruitur cum Nom. Gen. & Accuf. it. poft fe habet particulnm inpriinis quando efl part. monentis vei admirantis. Vr^-^* Fluxit y tncurrit (de navi & ventis procellods), h. 1. fut. V. 9. JJ.-9 pr. fecuit, refeciiit vel for fan redius movit, inde mutavit, fubftitnit, it. dolore afßiffur fuit. coli. ex freies, vultus, < pr. fornt, fpecial. cum aßatu, quo calor fufcitaiur, inde transl. amavit, cupiuit, voluit.-- ^_A_a_5 coli, ex &A_a_.{._J iribus Arabica, magna Arabum familia todem avo prognnta, r. *-3 advenit, adventavit. Hamjarenfes fucrunt tribus in Arabia felici feu Jemen Jahaherids quoque inter Arabis felicis tribus numerantur. V. 10. ULjüI- 4 coli, ex vjlju_ä. -diffum, fabttm, hu fioria r. de novo exftitit, narravit. (jca_\a_o pr. flu pavit, hinc dentibus prehendit, momordit, und«faciliime deduc.