Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen"

Transkript

1 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter Carin Hansdotter, Kristina Lindèn och Anders Karlsson Adjungerande Peter Falck Kommittéarbetet har bedrivits i följande kommittéer och med följande ordförande: Bankommitté Anders Karlsson Damkommitté Inga-Stina Åkerblom Junior & Elitkommitté Patrik Jansson Medlemskommitté Mikael Söderberg Tävlingskommitté Magnus Wettberg Marknadskommitté Tarmo Kokko Oldiskommitté Lars Karlsson Valberedningen har bestått av Lars Karlsson, Stefan Johansson, Alexander Pollack och Karl-Erik Grund (styrelsens representant). Pro Peter Falck/Erik Sundbäck Greenkeeper Per-Gunnar Wallgren Klubbchef/Kansli Peter Falck/Ulrika Jonsson Restauratör Annika Carlqvist Söderberg Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden samt ett Vår- och Höstmöte.

2 Årets verksamhet har åter på ett negativt sätt präglats av vädrets makter. Den kalla och snörika vintern innebar, att tjälen inte gick ur marken förrän under juni månad. Detta medförde att banan inte var fullt spelbar förrän i början på juli. Detta förhållande föranledde minskat spelande och rabatterade greenfeeavgifter, vilket i allt väsentligt innebar mindre greenfeeintäkter än vad som budgeterats. Även sponsorintäkterna har minskat i förhållande till vad som förväntats. Detta förhållande innebar en stor besvikelse för klubben, då mycket arbete hade nedlagts under hösten och vintern, för att kunna presentera en bana i bra kondition till säsongsstarten. Ytterligare en negativ erfarenhet som drabbade klubben var, att ett 80-tal medlemmar inte betalade in årsavgiften och heller inte meddelade att de hade för avsikt att begära utträde. Styrelsen har vidare meddelat arrangören av 5-dagars golfen, att man inte har för avsikt att medverka säsongen Huvudorsaken till detta är, att då våra medlemmar accepterat en förhöjd årsavgift skall de få möjlighet, att själva utnyttja banan under del av den normalt sett bästa tiden på året. Noteras också att det är en förhållandevis liten del av medlemmarna som spelar 5-dagars. Ansökan har inlämnats till länsstyrelsen angående utfyllnads- och schaktningsarbeten i strandlinjen mellan green på hål 3 och tee på hål 4. Ansökan har beviljats och vissa arbeten har utförts under hösten. Kontakten med Bergvik Skog AB har vidmakthållits, beträffande möjligheten till ett eventuellt förvärv av den mark, som golfbanan är belägen på, samt ytterligare mark för framtida behov. Noteras att nuvarande arrendeavtal upphör i och med 2018 års utgång. Investeringar på anläggningen har under året gjorts med 357 tkr i form av banförbättringar. Maskinparken har till stor del bytts ut och finansierats via leasingavtal. Medlemsantalet har minskat under året och uppgick den 31/12-13 till 812 st. Detta att jämföra med 951 st den 31/ Ekonomiskt har året inneburit ett underskott på 565 tkr, där minskade rörelseintäkter utgör 600 tkr och rörelsens kostnader 50 tkr av underskottet. Styrelsen hänvisar i övrigt till kassörens berättelse samt till kommittérapporterna. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla företag som sponsrat vår verksamhet, till media för god bevakning av vår sport samt till alla anställda och alla medlemmar i kommittéer liksom enskilda som verksamt bidragit till en positiv utveckling av Billeruds golfbana och av golfen som en av våra viktigaste fritidsaktiviteter. Valnäs i mars 2013 Styrelsen

3 Reception/Shop Personal: Under året så har vi haft Ulrika Jonsson 100% reception/shop, Erik Sundbäck 100% Shop/Pro April-September, Rebecca Nelander deltid under juni-augusti & Peter Falck 100% Klubbchef/Pro. Vintern var ovanligt lång med mycket snö & is på vår bana, när sedan våren kom så uteblev värmen som är välbehövlig för gräsets välmående. På grund av den sena starten och banans status, så hade vi också ett stort tapp på antalet greenfee gäster, ca 800 gäster färre än Positivt i sammanhanget är att medlemmarna har spelat på hemmabanan i större utsträckning, ökad spelfrekvens med ca:10% mot Vi har samarbetat med Golfa Runt Vänern & Golfhäftet för att locka till oss greenfee gäster, även kört olika kampanjer i dagstidningarna. Vi har aktivt under året lagt ut information på facebook, hemsida & ett antal nyhetsbrev via mail. Vid 2012 års slut så hade vi totalt 951 medlemmar & vid 2013 års slut så redovisade vi ett tapp på medlemmar och hamnade på 812, liknande antal som efter rekonstruktionen På grund av det stora tappet av medlemmar & gäster under 2013, blev vi tvungna att säga upp personal, på grund av arbetsbrist under hösten/vintern. Vi behöver nu alla hjälpas åt för att locka nya som gamla medlemmar till Billerud och uppnå vår målsättning på 1000 medlemmar! Shopen har som tidigare år bedrivits i samarbete med Golfstore. Shopen har under året gått med förlust, vilket aldrig tidigare inträffat. Detta kan bero på flera olika faktorer och efter möten mellan Golfstore Karlstad och Billeruds GK har vi bestämt att gå vidare och gemensamt jobba för att omsättning och lönsamhet skall tillbaka på nivåer som tidigare år varit en självklarhet. När det gäller medlemsadministration så behövde vi förbättra administration kring autogiro hanteringen. Vi tecknade därmed avtal med Karlstads företaget Stamford, som utvecklat ett lätt hanterligt program. Inför 2014 minskas administrationen kring autogiro, medlemmarna kan också lättare själva göra sin autogiro ansökan direkt via hemsidan. Vi behövde också förbättra vår telefoni. Under december månad tog vi hjälp av BKE för att installera en mobilväxel, som gör det möjligt för oss att vara mer rörliga och framförallt att vi minskar antalet missade samtal. Detta medförde att vi nu har lite nya telefonnummer (se hemsida), de gamla fungerar än så länge som vanligt. Peter Falck Klubbchef/Pro

4 Bana Ledamöter: Anders Karlsson Ordf., Hans Arne, Peter Falck, Agneta Johansson, Torbjörn Henriksson & Pär-Gunnar Wallgren Personal: Greenkeeper Pär-Gunnar Wallgren, Thomas Nilsson 100%, Sven-Erik 100% tom dec. Dan Strömberg 100% Juni-November, Gunilla Alfredsson timanställd Juni-Augusti, Lars Heder timanställd Juni-Juli. Säsongstarten blev under 2013 inte riktigt som vi alla hoppats på! Snö & is låg länge kvar på banan, vi hade tjäle i marken på vissa ställen ända fram tom juni månad. I slutet av Mars månad så skottades greenerna av från alla snö, vi visste redan då att en del greener inte hade klarat sig eftersom vi tidigare under vintern tagit markprover. Så fort möjligheten gavs, var det bara att åka ut med såmaskinen och hjäpså samtliga greener och tees, ingenting hände! Värme saknades och efter ett par veckor så fick vi göra en andra hjälpsådd på greenerna. Så småningom blev greenerna allt bättre i takt med en förändrad gödselplan, ökad dress i kombination med en ny greenvälter. Snömögel skadorna på foregreens och fairways vill dock inte ge med sig, utan det var först i augusti månad som vi kunde se att de flesta skador läkt ihop. Vi hoppas aldrig få återse en liknande säsongstart! Under hösten 2012 så påbörjades dräneringsarbeten på hål 8&9, på grund av kyla så kunde inte arbetet slutföras under december månad, vi trodde då att vi utan problem skulle kunna slutföra arbetet i mars/april. Men då tjälen var djup och låg kvar längre än väntat, så kunde vi inte påbörja och slutföra arbetet förrän i juni månad. Vi kunde under året konstatera att resultatet blev mycket lyckat. Vi påbörjade under vintern vår 5-årsplan med att förbättra banan, inledningsvis med fokus på hål 1-9. Urgallring av träd har skett i huvudsak på hål 1,2,3,4, & 18 i syfte att få in mer ljus och vind till hålen. Rensning av befintliga diken har genomförts på hål 1,2,3,4,8 & 9 i syfte att leda bort vattnet från banan. Dräneringsarbeten har genomförts på hål 3,8 & 9, samt påbörjats på hål 4. Arbetet med att iordningsställa området bakom 3:ans green har påbörjats men inte slutförts, vi har grävt 2 kanaler & en damm med förbindelse till Ekholmssjön med tillstånd från Länsstyrelsen. Ett trevligt inslag som varit på Billeruds Gk under året har varit fåren som huvudsakligen huserat på hål 2 & 3. Vi ser fram emot att återse dess till våren. Maskinparken är sedan april månad uppdaterad med nya maskiner från John Deere, totalt sett så har vi 5 nya driftsäkra maskiner på leasing. Städdagarna genomfördes under 2013 den 27-28/4, fint väder och en hel del medlemmar gjorde att det blev 2 lyckade städdagar. Utan ideell arbetskraft så skulle vi aldrig klara av att genomföra alla åtgärder som gjorts på banan under året Tack till alla som hjälpt till, ingen nämnd, ingen glömd!

5 Junior/ ELIT - Under 2013 har vi haft juniorträningar 1 gång/vecka. Träningarna har varierat med närspelsträning till spel på banan. Där vi gick igenom lite spelstrategi och hur man kan lägga upp sin golfrunda. - Veckan innan midsommar arrangerade vi ett läger för juniorerna i samband med Skandia Cup. Där var det ungefär 20 st juniorer/knattar med på lägret. - Under säsongen var det även golfskoj för barn 6-9 år. Ledare där var Julia Åslund, Barbro Karlsson samt Marika Söderberg Carlqvist. - Vi fick dessvärre ställa in nybörjarutbildning för barn 9-12 år, p.g.a för få anmälningar. - Klubben anmälde ett lag till seriespelet division 2 på Bryngfjordens GK. Målet där vara att få in någon/några juniorer så dom ska få vara med och spela. Året innan hade vi en junior med, i år så vara både Filip Jansson och Erik Wagnsten med och spelade alla 3 rundor med ett väl godkänt resultat på en för dagen svårspelad bana. Målet är att även nästa säsong anmäla ett lag samt få med någon mer junior som ska vara med för att lära. - Vi har haft 2st. juniorer som varit med och tränat i VGDF:s regi, Filip Jansson? & Marika Söderberg-Carlqvist. - Träningen under året har varit kostnadsfri för våra junior medlemmar. - Vi hoppas att juniorkommittén ska bli en kommitté under nästa år. Alla ni föräldrar som har barn/ungdomar med i träning, fråga gärna om ni kan hjälpa till, det kan vara allt från att fylla i närvaro till att fylla på med bollar. En förutsättning för att bedriva en bra verksamhet är ideella ledare, hoppas att ni vill ställa upp och hjälpa till nästa år för våra barn & ungdomars skull. Patrik Jansson

6 Verksamhetsberättelse 2012 Fastighet Jag tog på mig uppgiften att bli Fastighetskommitténs ordförande så sent som i november Det gällde då först att bilda en kommitté samt klara ut ansvarsområdet och funktionsbeskrivning för verksamheten. Detta gjordes i början på december med Claes Hugemark och Peter Falck. Det som vi påbörjade då var bl.a att konkretisera vår energisituation, vilket har lett till en hel del påbörjade insatser, som: - Slopande av golvvärme i verkstadsbyggnaden och ersatt denna med en luftvärmefläkt. - Montage av byggskivor för att ordna med luftventilation på vinden i verkstadsbyggnaden inför lösullsisolering. (56 fack) Utfördes med hjälp av Torsdagklubben. - Beställt nya dörrar till Klubbhus (gamla ingången) och till gårdsbyggnaden. - Sett över elavtalen och fått till stånd en sänkning av påslaget i avtalet med Vattenfall. - Gjort personalen medveten om aktsamhet med energiförbrukningen. - Analyserat och kostnadsberäknat energiförbrukningen under vinterhalvåret fördelat på klubbens egen verksamhet och restaurangens. - Kontroll av ventilations- och värmesystem samt OVK- besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll) har upphandlat av Caverion som utförare. - Lagt fram till styrelsen förslag till verksamhetsplan för Rolf Edlund Ordf. Fastighetskommittén Kommitténs medlemmar är: Margareta Forsberg Birgitta Olsson Ingvar Byfeldt Per-Åke Bornetjärn

7 Utbildning/Medlem Utbildning - Denna säsongs nybörjarutbildning startade i mitten av april. Intresset till utbildningen var inte lika stort som året innan! Varje kurs hade 4 tillfällen/ 2 timmar. Kursen var mer lagd åt de praktiska momenten inom golfen. Vi fortsatte att erbjuda gratis nybörjarutbildning till alla boende i Säffle- & Grums kommun. Totalt sett så har 46st. deltagit i nybörjarutbildning under 2013 (158st 2012). Vi deltog även vid friskvårds mässan i Säffle, där vi marknadsförde nyttan med att börja spela golf. - Under 2013 så har vi även haft uppföljnings kurser för nybörjarna. Vi repeterade de olika slagen samt spelade även på banan. Vi hade ett max antal på 6pers/tillfälle. Mycket positiv respons på detta! Inför 2014 så behöver vi alla hjälpas åt för att ta hand om våra nya golfare. Medlem - Under vintern så bjöd vi in samtliga medlemmar till en medlemsträff på Team Sportia i Säffle, dock så fick denna ställas in p.g.a för få anmälningar! - Då medlemskommittén bemannandes med Mikael Söderberg som ordförande under våren så blev 2013 en mjukstart. Peter Falck & Mikael Söderberg

8 Damkommittén Styrelse: Ordf. Inga-Stina Åkerblom Sekr. Barbro Johansson Övriga Catarina Andersson, Eivor Carlsson, Mona Grund, Gunilla Jäger, Sylwia Karlsson Damkommittén har liksom tidigare år haft fyra protokollförda sammanträden (under januari, februari och april) samt fyra övriga möten jämnt fördelade under säsongen. Säsongen startade med vårsupén den 24 april med 33 deltagare. Under kvällen berättades om nyheterna i tävlingsprogrammet, (trivselkvällar, ändrade starttider, flitpris m.m). Senare på kvällen var det en uppskattad mannekänguppvisning med kläder ur golfshopens sortiment. Tävlingar Tävlingssäsongen startade först den 16 maj och pågick till den 26 september. Under året var det 19 tävlingar inlagda men på grund av bland annat den sena våren spelades endast 16 av dem. Totalt registrerades 274 startande, eller drygt 17 deltagare per tävling. Klubbmatchen mot Forsbacka spelades i år på Valnäs med 31 startande. Billerud vann tillbaka vandringspriset skall klubbmatchen spelas på Forsbacka och då det är en uppskattad tävling får vi hoppas att utbytet fortsätter. 35 damer har deltagit i minst en tävling under säsongen. Även detta år samlades deltagarna efter tävlingarna, för att ytterligare stärka gemenskapen, samtidigt som det utdelades pris till närmast hål eller gömda hål samt ett eller två utlottningspris. Samtliga priser var skänkta av olika sponsorer, vilka framgår av en tavla i damrummet. Vid trivselkvällar spelades partävlingar med efterföljande prisutdelning och enklare förtäring. D50+ Serietävlingen D50+ spelades måndagen den 26 augusti med 64 deltagare från hela Värmland. Gunilla Jäger, som är ansvarig för D50+, hade även denna gång ordnat ett uppskattat prisbord. I C-klassen segrade Chri Rittnor Billerud. Vid finalen i D50+ som spelades på Karlstad GK, kom Billeruds damer på andra plats i Värmland med ett snittresultat på 72,3. Torsby vann och Karlstad blev trea. I laget ingick Maj-Britt Rhöse Lindqvist, Lisbet Larsson, Margareta Forsberg och Siv Lennartsson Börås. Avslutning Tävlingssäsongen avslutades den 26 september med prisutdelning för årets tävlingar. Gunilla Jäger som gjort hole-in-one hyllades litet extra och erhöll en glasskål av Ulrika Hydman-Vallien. Årets Flitpris delades av Catarina Andersson, Barbro Johansson och Inga-Stina Åkerblom som spelat årets samtliga 16 tävlingar. Priserna, en digitalkamera, skänkt av Mannes Foto, Säffle, ett halsband och en armring, skänkt av Ursnyggt, Säffle lottades ut bland de tre pristagarna.

9 Marknadsföring Tävlingsresultaten från tävlingarna har varit införda i Säffle-Tidningen. Damverksamheten har dessutom varit omnämnd i fem tidningsnotiser. Sedan 2004 har damkommittén marknadsfört verksamheten i 30 tidningsnotiser och små artiklar, ofta med bilder, i Säffle-tidningen. Detta är en bra gratisreklam som kan bidra till att väcka intresse för golfklubben. Som ett bevis på vår uppskattning av våra sponsorer överlämnades en flaska årets glögg Då vi i damkommittén avgår vill vi tacka alla damer som ställer upp på tävlingarna. Vi vill också tacka Ulrika i kansliet som alltid ställer upp. Tack även till banpersonalen, torsdagsklubben m fl. som håller banan i gott skick. Avslutningsvis vill vi önska nästa damkommitté lycka till! Säffle Inga-Stina Åkerblom, ordf.

10 Oldieskommittén Inledning: Organisation: Onsdagsgolfen: Oldieskommittén framför ett stort tack till klubbens personal, såväl på kansli som bana, för mycket god service och tillmötesgående under 2013.I slutet av augusti 2013 avled Barbro Karlsson, efter en kort tids sjukdom. Barbro var under flera år medlem av oldieskommittén och nedlade under sin tid i kommittén ett uppoffrande arbete. Barbro kommer att saknas i gemenskapen. Kommittén har under 2013 utgjorts av Lars Karlsson (ordf), Gösta Jäger, Alf Pettersson, Barbro Karlsson, May Janedal, Kjell-Åke Klinggård, Kristina Lindén, Kjell Kullander, Lisbeth Larsson, K-G. Lundbäck, Lennart Henningsson och Sören Johansson. Kommittén har under 2013 haft fyra st. protokollförda möten. Kommitténs huvudsakliga verksamhet under 2013 har varit onsdagsgolfen, som inför årets säsong upptog 20 st. tävlingar. Av dessa genomfördes 18 st. med totalt 629 deltagare, vilket gör ett genomsnitt på ca. 35 deltagare/tävling. En ökning från säsongen På grund av att banan på Valnäs ej var spelbar, p.g.a. sen vår, kunde de första onsdagstävlingarna ej spelas. Under onsdagstävlingarna, ingick delmoment, där det spelades om vandringspriset årets oldiesmästare, birdiemästare (flesta gjorda birdies på onsdagstävlingarna), oldiesmästare i matchspel och bästa sammanlagda resultat, enl, penninglistan. Oldiesmästare för 2013 blev Stefan Nilsson på totalt 51 p. Penningligan vanns av Lars Gustafsson. Flest birdies, 9 st. under säsongens onsdagstävlingar, gjordes av Åke Karlsson. Matchspel: Roland Jansson segrade i oldies matchspel för Seriespel: Klubbens oldies har under 2013 deltagit med ett lag i Mellansvenska Veteranserien (MSV) H 65+, div. I. Billeruds GK placerade sig på andra plats, bland nio deltagande lag. Laget upprepade sin placering från Vidare har klubben representerats med ett lag i H 55+, i den s.k. Värmlandsmatchen, som inför säsongen 2013 genomgick strukturella förändringar. Bla. infördes gruppspel (regionbaserat). De främsta i varje grupp, spelade sedan ett slutspel, enl. cupmodellen. Billeruds lag kvalificerade sig till slutspelet men blev där utslagna i kvartsfinalen. I det individuella seriespelet, under 2013, har flera av klubbens oldies, deltagit i Värmlandsserien H 55+, som spelats i klasserna A och B. Bästa resultatet från klass A uppnåddes av Roland Jansson, 10:e plats (poängser.). I B-klassen kom K.G. Lundbäck på 11:e plats (poängser.)..

11 Övriga tävlingar: Kommittén har under 2013 arrangerat en deltävling i Värmlandsserien H 55+. Tävlingen, som skulle ha spelats den 27/5, blev inställd p.g.a. att banan på Valnäs ej var spelbar. Tävlingen flyttad till den 2/8 med 60-talet deltagare. I B-klassen segrade Sten Ransjö, Billeruds GK. Bäste Billerudare i A-klassen blev Åke Karlsson på 6:e plats. Årets upplaga av Billerudsslaget, som skulle ha spelats den 6/5, fick inställas, eftersom banan på Valnäs, p.g.a. den blöta våren, ej var spelbar. Resor: Under 2013 har genomförts två stycken bussresor, vår-och höst, till Lyckorna resp. Mora golfklubbar med stort deltagande av klubbens oldies. Torsdagsklubben: Under våren och hösten 2013 har 20-talet av klubbens oldies såväl damer som herrar - i den s.k. Torsdagsklubben, arbetat totalt timmar, vilket gör ett genomsnitt på st/tillfälle, på klubbens bana i Valnäs. Arbetsinsatsen har varit mycket uppskattad. Antalet utförda arbetstimmar, enl. ovan, motsvarar ca. 41 veckors arbete för en heltidsanställd person. Oldieskommittén tillsammans med klubbens alla oldies, ser fram emot en aktiv och spännande golfsäsong OLDIESKOMMITTÉN Lars Karlsson, Ordf. oldieskom.

12 Marknadskommittén Ledamöter: Tarmo Kokko, Cristian Vidal, Kenth Amsell, Jörgen Karlsson, Sten Wallgren, Peter Falck Under året så har det tillkommit en del nya sponsor och en del har försvunnit. Generellt sett så har det varit lite svårare att rekrytera nya partners. Vilket medfört att vi haft ett litet tapp mot föregående år. Under 2012 så tecknade golfklubben ett 3-årigt marknadsföringsavtal med Svenska Golfförbundet & Visit Sweden, i syfte att marknadsföra oss mer gentemot Norska & Danska golfare. Vi kan glädjande se att vi ligger på 37:e plats bland landets 500 golfklubbar, när det gäller besökare från andra länder. Samt en 11:e plats när det gäller besökare från Norge. Vi hoppas att marknadsföringen på sikt ska ge oss fler besökare från de nordiska länderna. Sponsor Cup Spelades i mitten av Augusti med 31 deltagare (28st. 2012), Jörgen Karlsson, JK-Bygg,bärgade årets seger. Företags matchspel Vi fortsatte med vår företagsmatch, totalt 9 lag (8st. 2012) anmälde sig och spelade 9 håls matchspel i serieform. Vinnare blev BillerudKorsnäs. Uppskattad tävlingsform som vi ska spinna vidare på under Inför 2014 så satsar vi ännu hårdare på marknadsdelen och har efter omorganisation anställt Jörgen Carlsson som marknadsansvarig. Avslutningsvis tar vi gärna emot tips från klubbens medlemmar på nya sponsorer och andra idéer. Tarmo Kokko Ordf. Marknadskom.

13 Tävlingskommittén Säsongen 2013 arrangerades 13 tävlingar av tävlingskommittén varav en blev inställd. Herrgolfen som vi i år spelat på fredagar med fast starttid vid 12 tillfällen med ett snitt av 10 spelare varje gång. Årets upplaga av Valnäsveckan var som vanligt populär och totalt blev det 702 tävlande under sex dagar, det tycker vi är oerhört bra. Femdagarsgolfen spelades som vanligt inleder en intensiv vecka. Nästa år kommer Femdagarsgolfen ej att spelas på Billeruds GK, ett beslut från styrelsen för att öka tillgängligheten på Vår bana. Att ha nöjda sponsorer är en förutsättning för att långsiktigt kunna bedriva en fungerande tävlingsverksamhet. Vi på Billerud har under flera år haft förmånen att få samarbeta med flera kända företag. Ett stort tack till alla Er alla IGEN! Från tävlingskommittén har vi som under tidigare år försökt att ha så attraktiva tävlingar som möjligt och ha KUL när vi tävlar vilket är det viktigaste för att kunna bibehålla ett stort tävlingsutbud och nöjda deltagare. Avslutningsvis vill jag som vanligt tacka alla kommittémedlemmar, kanslipersonal, banarbetare och övriga berörda medlemmar för all hjälp och stöttning vi fått under det gångna året. Utan detta stora engagemang hade det varit omöjligt att få det som vi alla vill ha det har vi i tävlingskommittén varit många färre och vi behöver ständigt fler som vill vara med att jobba med tävlingarna. Tack alla medlemmar, gäster och personal Magnus Wettberg Ordförande tävlingskommittén

Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Kristina Lindén Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI 2013

VERKSAMHETSPLAN KANSLI 2013 KANSLI Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster, kommittéer

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kansli 2010

Verksamhetsberättelse Kansli 2010 Verksamhetsberättelse Kansli 2010 Året började med ovisshet och enormt mycket extra arbete i samband med konverteringen till spelrätter. Som tur var så jobbade Gunilla fortfarande kvar när allt drog igång,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI-2011

VERKSAMHETSPLAN KANSLI-2011 KANSLI-2011 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster, kommittéer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI-2011

VERKSAMHETSPLAN KANSLI-2011 VERKSAMHETSPLAN KANSLI-2011 Att Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar,

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Peter Skytte. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden presenterade mötets föredragningslista som godkändes. Bil 1.

Peter Skytte. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden presenterade mötets föredragningslista som godkändes. Bil 1. Tid: Kl. 17.30 Protokoll nr 3 fört vid sammanträde med Styrelsen för Karlstad Golfklubb 2012-02-20 Plats: Närvarande: Karlstad Golfklubb Håkan Wahlén, ordförande Christina Andersson Jan Blomqvist Bengt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015 Kommungolfen Verksamhetsberättelse 2015 Gammal är äldst visade Kommungolfens nestor Johnny Person som segrade i KM 2015 Kommungolfen 2015 Medlemskap Årsavgift Syfte Kommunanställd, förtroendevald eller

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Snöå Golfklubb 2014.

Verksamhetsberättelse för Snöå Golfklubb 2014. Verksamhetsberättelse för Snöå Golfklubb 2014. Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda sammanträden där klubbens verksamhet behandlats. Styrelsens sammansättning under 2014: Ordinarie

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplan för 2017 Verksamhetsplan för 2017 1 Innehållsförteckning SJÖBO GOLFKLUBB... 3 VISION... 3 Verksamhetsidé... 3 Övergripande mål... 3 Förändringar i omvärlden... 4 Verksamhetsförändring på Sjöbo GK... 5 Medlemskap...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE. Med Nässjö Golfklubb måndagen den 16 november 2015. Tid: kl. 19.00. Plats: Nässjö Golfklubb. Bilagor till årsmötet.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE. Med Nässjö Golfklubb måndagen den 16 november 2015. Tid: kl. 19.00. Plats: Nässjö Golfklubb. Bilagor till årsmötet. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE. Med Nässjö Golfklubb måndagen den 16 november 2015. Tid: kl. 19.00 Plats: Nässjö Golfklubb Bilagor till årsmötet. 1. Föredragningslista. 2. Verksamhetsberättelse. 3. Årsredovisning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier.

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier. UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Allmänt Golfen fortsätter att utvecklas positivt i hela Sverige. Under året så gjorde vi en enkät till medlemmarna som fick svara på hur banan, restaurangen,

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter

FORE. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 3, 2014. Finaste banan någonsin! Sommar, golfvecka och allsång Årets klubbmästare korade Det händer på banan i höst och vinter I skrivande stund är säsongen

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Erbjuda medlemmar och gäster på Upsala GK tre banor som ger variation och maximal njutning av golfspelet.

Erbjuda medlemmar och gäster på Upsala GK tre banor som ger variation och maximal njutning av golfspelet. VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2014 Ledamöter Bo Malmborg, Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg, Aldo Mihel Allmänt Vara styrelsens och medlemmarnas granskande kommitté för golfupplevelsen på Upsala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb Styrelsen har haft följande sammansättning:

Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2016 2017-01-11 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Olof Samsson Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Välkomna till Billerud GK:s Höstmöte

Välkomna till Billerud GK:s Höstmöte Välkomna till Billerud GK:s Höstmöte Fastställande av röstlängd för mötet Röstberättigad vid höstmöte är den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och som under mötesåret fyller

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

GRÄNNA GK 2014-03-19 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2014

GRÄNNA GK 2014-03-19 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2014 GRÄNNA GK 2014-03-19 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2014 Tid: Onsdagen den 19 mars 2014 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2014 VERKSAMHETSPLANER 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2014 VERKSAMHETSPLANER 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2014 och VERKSAMHETSPLANER 2015 Kommittéerna HaningeStrand Golfklubb Verksamhetsberättelser 2014 Bangruppen Bangruppen, som består av 6 ledamöter samt klubbchef. Till sitt stöd har

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2017-2018 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Månadsbrev September/Oktober 2012

Månadsbrev September/Oktober 2012 Månadsbrev September/Oktober 2012 Bäste klubbmedlem, Hur har Ni det i höstrusket? Säsongen 2012 är väl i stort sett avslutad. Trots mycket regn och en sommar som vi kan lägga till handlingarna, hoppas

Läs mer