Be Green Umeå. Lättare och roligare att resa och bo hållbart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Be Green Umeå. Lättare och roligare att resa och bo hållbart"

Transkript

1 Be Green Umeå Lättare och roligare att resa och bo hållbart

2 Be Green Umeå Projektkontoret Be Green Umeå har mellan 2010 och 2015 drivit ett projekt i Umeåregionen om hållbart resande och boende som har kallats Green Citizens of Europe. Projektet har utvecklat och testat nya och innovativa idéer som gör det lättare och roligare för invånarna i regionen att leva mer hållbart. Be Green Umeå har genomfört en mängd olika informationssatsningar för att uppmärksamma invånarna om hur de kan resa och bo mer hållbart och vilka vinster det ger. Exempelvis genom aktiviteter som Trash the musical, om sopsortering på allmän plats och luftvisulatorn, som visar den aktuella luftkvaliteten i Umeå. Invånarna har uppmuntrats att prova nya sätt att resa, t.ex. genom att få ett busskort kostnadsfritt för en månad och att testa cykla på vintern. Det har även tagits fram hjälpmedel som gör det lättare att samåka och att kontrollera hemmets energianvändning. Mer information om projektet, aktiviteter och resultat finns på 2 3

3 Ett projekt för hållbart resande & boende Be Green Umeå har kommit att bli ett välkänt varumärke för hållbarhetsprojekt i Umeå. Med fokus på enkla budskap och lättsamma aktiviteter som uppmuntrar till medborgardialog har Be Green Umeå nått ut till allmänheten. Projektet har därigenom fått stort genomslag och bidragit till beteendeförändringar bland invånarna i Umeåregionen när det kommer till att leva och resa mer hållbart. Nya och innovativa idéer Det övergripande syftet med projektet har varit att utveckla och testa nya och innovativa idéer som gör det lättare och roligare för invånarna i Umeåregionen att leva mer hållbart. För att uppnå målen i projektet har aktiviteterna delats in i fem kategorier: Uppmuntran till cykling och ökad cykling Ökat antal resenärer som åker buss, tåg eller samåker Ökad kunskap och medvetenhet om hållbart resande och hållbart boende Minskad energianvändning i bostäder Ökad källsortering i bostäder och offentliga utrymmen Framgångsrecept En ökad medvetenhet kring frågorna är viktigt för att invånare ska välja att resa och bo mer hållbart. För att lyckas med att öka medvetenheten har Be Green Umeå arbetat systematiskt med alla dessa steg, vilket har varit grunden i projektets framgång. Detta har gjorts med dessa utgångspunkter: Börja med det som är lättast Ha ett uppsatt mål Hitta mogna målgrupper glöm resten Inspirera invånare att prova Våga ta i och hitta något unikt Kräv motprestation Olika mål för olika målgrupper Målet är alltid allvarligt, men gör det till något positivt och lekfullt! Sprid information om de nya möjligheter som finns och vad detta innebär för invånare Välj rätt budskap Många små insatser ger stora resultat Det är ingen brist på tillfällen., våga välja Jobba målmedvetet med att skapa positiv media det hjälper alla Arbetet med ett event tar inte slut när eventet är slut Löpande uppföljning och utvärdering av arbetet Nära samarbete med olika aktörer Gör det lätt att välja rätt Den breda ansatsen av aktiviteter, spridningen av vilka alternativ till hållbart resande och boende som finns och den löpande utvärderingen är de främsta framgångsfaktorerna inom projektet. Dessutom finns det mycket som talar för att hållbarhetsarbetet fortsätter i och med de goda samarbeten med finansiärer och lokala aktörer som har skapats. I följande kapitel beskrivs ett axplock av de aktiviteter som har genomförts, vad detta inneburit för invånarna i Umeåregionen och effekter och resultat av insatserna. 4 5

4 Information och kampanjer för att nå ut med budskapet Be Green Umeå har genomfört en mängd olika informationsinsatser för att uppmärksamma invånarna om hur de kan resa och bo mer hållbart och vilka vinster det ger. Green Room ett mobilt kontor för informationsspridning Ett mobilt kommunikationskontor, eller Green Room som det kallas, har använts som ett rörligt kontor för att sprida information och nå ut i hela regionen. Green Room har använts vid mässor, och informationsträffar runt om i regionens alla kommuner. Kontoret är väl synligt med sin karaktäristiska gröna färg och flexibelt till sin utformning för att kunna användas för de spridda behovsområden projektet innefattat. Luftkvaliteten uppmärksammas med luftvisulatorn Luftvisulatorn visar i realtid vilken luftkvalitet Umeå har. De senaste tre åren har luftvisulatorn placerats ut på en väl synlig plats i centrala Umeå. Animeringen som visas på skärmen förändras beroende på luftkvaliteten. Syftet är att uppmärksamma invånarna på Umeås luftkvalitet och därigenom öka deras motivation att välja andra färdmedel än bil. What s your löjligaste bilresa? What s your löjligaste bilresa är en upplysande kampanj med syfte att uppmärksamma Umeåborna på att det görs alldeles för många korta och onödiga bilresor i Umeå. Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Kampanjen innehöll flera delmoment, t.ex. kunde bilister bikta sig för präster och vara med i en tävling där de uppmuntrades att berätta om sin löjligaste bilresa. Kampanjen fick stort genomslag och över invånare i hela Umeåregionen uppmärksammade den. Trash the musical För att uppmuntra invånarna i Umeå att bli bättre på att sopsortera i offentliga miljöer genomfördes en informationskampanj i samband med att Umeå kommun placerade ut nya sopsorteringskärl. Kampanjen utformades som en minimusikal som spelades upp på flertalet platser utomhus i centrala Umeå. Trash the musical blev mycket uppmärksammad både lokalt, regionalt och nationellt och över hälften av invånarna i Umeåregionen beräknas ha sett den enligt en observationsmätning som genomfördes efter aktiviteten. 6 7

5 Andra exempel på informationsinsatser och uppmuntringsåtgärder European Cycling Challenge Umeå deltog, och kom på 6:e plats av 31 städer och blev bästa svenska stad i tävlingen där den stad som cyklar flest mil vinner. Utdelning av cykellysen Be Green Umeå har tillsammans med kommunens gatukontor årligen delat ut cykellysen och reflexer på Campus och i centrum. Hållbara tjänsteresedagen Informationsdag för kommunanställda med uppmuntran till hållbart tjänsteresande, med information om bl.a. kommunens bilpool, cykelpool och videokonferenssystem. Mässan Stora Nolia Tillsammans med Nenet och Klimatrådgivarna i Norr- och Västerbotten, informerades mässans besökare om hållbart resande och hållbart boende. Medskapandets konst Be Green Umeå var medarrangör och hade en utställning med information på Nordiska ministerrådskonferensen och ansvarade för en workshop om hållbara transporter. Föredrag hos kommuner och samarbetspartners Exempelvis SEE-Hållbarhetsveckan och företagsbesök hos Riksbyggen och Länsförsäkringar. 8 9

6 Gör det lätt att välja rätt Be Green Umeå har genom flera samarbeten skapat förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande och boende, vilket har gjort det lättare för Umeåregionens invånare att välja mer hållbara alternativ. Samåkningssystem I genomsnitt sitter det bara 1,2 personer i varje bil, vilket ger stor potential att minska andelen bilresor om fler börjar samåka. I samarbete med Skjutsgruppen har en webbaserad samåkningstjänst utvecklats för att uppmuntra och underlätta samåkning i Umeåregionen. Webbtjänsten är tillgänglig för hela Sverige och kan användas av alla, men har en speciell utformning för invånarna i Umeåregionen. Under februari 2015 marknadsfördes tjänsten i kampanjen Hjälp ensamma bilister, bland annat genom annonser, radio och en gråtande bil. Cykelgarage på Umeå Airport För att uppmuntra och underlätta cykling och för att höja statusen för cyklister har ett cykelgarage byggts på Umeå Airport. Cykelgaraget är ett resultat av ett aktivt samarbete mellan Be Green Umeå och Umeå Airport. Cykelgaraget blev snabbt välanvänt och Umeå Airport själva beslutade att finansiera 100 nya cykelparkeringar under tak i direkt anslutning till garaget. Umeå Airport är idag en av få flygplatser i världen som kan erbjuda sina resenärer en möjlighet att cykla till och från sin flygplats både avståndsmässigt och med goda cykelparkeringsmöjligheter. Park and bike I samarbete med det kommunala parkeringsbolaget UPAB har 18 låsbara cykelskåp satts upp i anslutning till parkeringsplatser utanför centrumfyrkanten. I samband med lanseringen av cykelskåpen genomfördes en kampanj, 4:2-metoden från fyra hjul till två. Insatsen syftar till att underlätta för bilister som tidigare inte haft möjligheten att resa hållbart hela sträckan, t.ex. för att avstånden är för långa för att gå och cykla eller där kollektivtrafik saknas. De kan nu istället parkera till en lägre kostnad utanför centrum och cykla sista biten till sin slutdestination och därigenom bidra till att förbättra luftkvaliteten i centrum. Echolog I AB Bostadens alla nybyggda lägenheter har en display, en så kallad Echolog, installerats, där bostadsinnehavaren kan läsa av sin el-, varmvatten- och kallvattenanvändning i realtid. Olika gränssnitt har tagits fram av Designhögskolan i Umeå. Gränssnitten har testats och utvärderats av de boende i ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget Bostaden och Be Green Umeå för att se vilket gränssnitt som bidrar till att invånarna sänker sin förbrukning mest. Uppföljningen visar att bostäder med Echolog använder mindre hushållsel samt kall- och varmvatten än bostäder utan Echolog. Cykelbesiktning och cykeluthyrning Sedan projektets start har det varje sommar varit möjligt för invånare och besökare att hyra en cykel eller få sin egen cykel servad på Renmarkstorget i centrala Umeå. Totalt har över cyklar besiktigats under åren och hyrcyklarna har lånats ut fler än gånger. Cykeluthyrning och cykelbesiktning är den aktivitet inom projektet som flest invånare i Umeå känner till

7 Inspiration att prova något nytt En testperiod är ett första steg till att skapa nya, mer hållbara beteenden. En sådan testperiod bör vara tillräckligt lång, åtminstone någon månad, för att den som testar något nytt ska hinna bryta gamla mönster och lägga grund för nya vanor. Sortering av farligt avfall Boende på Språkgränd och Matematikgränd på Ålidhem i Umeå har erbjudits information om hur farligt avfall sorteras. Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där det övergripande målet är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. Kampanjen var avsedd att utreda hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. I ett pilotprojekt har 670 hushåll i bostadsområdet Ålidhem i Umeå under tre år erbjudits extra information om varför och hur farligt avfall ska sorteras. Hushållen på Matematikgränd har även att fått hämtning av sitt farliga avfall fyra gånger per år för att utröna om det ger ytterligare en effekt. Noggranna mätningar av andelen farligt avfall i hushållens sopor samt enkätundersökningar har gjorts under kampanjen för att se vilka effekter den har haft. Undersökningarna visar att kunskapen om vad som är farligt avfall har ökat med 27 % på båda områdena och 45 % fler av hushållen på Matematikgränd och 31 % fler på Språkgränd har sagt att de sorterar sitt farliga avfall jämfört med innan kampanjen startade. Testresenärer Totalt har drygt 550 vanebilister provat att åka buss och tåg till arbetet fördelat på tio testresenärsaktiviteter. Aktiviteterna har genomförts tillsammans med lokaltrafiken i Umeå och Länstrafiken i Västerbotten. Vanebilisterna har under en månads tid fått resa kostnadsfritt med kollektivtrafik i utbyte mot löftet att lämna bilen hemma minst tre dagar i veckan, och därmed blivit s.k. testresenärer. Detta har lett till nya bestående vanor. Sex månader efter testperioden är det ungefär 25 % av de tidigare vanebilisterna som istället blivit vaneresenärer i kollektivtrafiken och reser kollektivt minst tre dagar i veckan. Ytterligare ungefär 25 % reser kollektivt 1-2 dagar i veckan. Pedal for Medal Pedal for Medal är en tävling där arbetsplatser i Umeåregionen utmanar varandra i cykling under en 6-veckorsperiod. Reglerna är enkla, det lag som cyklar mest till och från arbetet och i tjänsten vinner. Till skillnad från cykeltävlingar i andra kommuner så måste minst en vanebilist delta i varje lag. I de två tävlingar som genomförts har 96 lag med sammanlagt 458 deltagare varit med och cyklat och kämpat om ära och berömmelse. Tävlingen har fokuserat på det lustfyllda, trevliga och effektiva med att cykla, och hela 90 % av deltagarna har varit nöjda med att cykla. Uppföljningar visar dessutom att över 60 % av deltagarna cyklar 4-5 dagar i veckan sex månader efter tävlingens slut och 45 % uppger att de inte lika ofta tar bilen till arbetet jämfört med innan tävlingen. Vintertrampet Som en fortsättning på Pedal for Medal initierades Vintertrampet för att få fler att cykla även under vinterhalvåret. Alla som hade deltagit i Pedal for Medal fick erbjudande om att bli Vintercyklister. Deltagarna förband sig att cykla till och från arbetet minst tre dagar i veckan under vinterperioden. I gengäld fick deltagarna olika typer av uppmuntran. Denna aktivitet har fokuserat på möjligheten att cykla även på vintern och då med rätt utrustning, och hela 95 % av deltagarna har varit nöjda med att cykla på vintern. Ett år efter första Vintertrampet var det närmare 60 % av deltagarna som fortsatt att cykla minst tre dagar i veckan. Aktiviteten har genomförts tre vintrar i rad och varje år med lite olika inriktningar. Vid den senaste upplagan uppmuntrades deltagarna att berätta om hur de upplever vintercykling i Umeå. Max 500 mil i bil Under ett år antog några invånare i Umeåregionen utmaningen att köra max 500 mil med sin bil. Istället för att ta bilen har deltagarna uppmuntrats att använda mer hållbara färdsätt som buss, tåg, cykel, gång och samåkning. Fyra av de sju deltagarna klarade utmaningen och gruppen lyckades i genomsnitt halvera sina resta mil i bil

8 Välkänt bland Umeåborna Be Green Umeå har varit med och initierat 50 större aktiviteter som har genomförts och utvärderats. Budskapet om att resa och leva mer hållbart har spridits i flera olika kanaler och har årligen nått cirka personer. Spridning i olika kanaler en förutsättning för att lyckas Projektet har haft en mycket god spridning, både genom skriftlig och muntlig information samt genom att personer har deltagit i de aktiviteter som har genomförts. I genomsnitt har varje år 1800 personer deltagit i en fysisk aktivitet som t.ex. testresenär på buss och drygt 500 personer har deltagit i någon form av tävling. Varje år har över personer besökt någon av hemsidorna www. greencit.se eller för information. Invånarna har också fått information genom affischer, utskick via e-post och annonser. Att sprida ett budskap är det första steget för att få någon att göra mer medvetna val. Be Green Umeå har genom att lägga ner mycket tid och resurser på att nå ut brett till invånarna i Umeåregionen lyckats skapa en grund till att nå målen om ett ökat hållbart levande, både på kort och lång sikt. Över hälften av invånarna känner till Be Green Umeå Redan efter första året kände en tredjedel av Umeås invånare till projektkontoret Be Green Umeå som projektet ligger under, och denna kännedom har därefter successivt ökat. Vid senaste mätningen hösten 2014 var det över 50 %, vilket motsvarar att cirka av umeåborna känner till projektkontoret Be Green Umeå (Befolkningsurvalet är invånare i Umeå tätort i åldrarna år). Under samma tidsperiod har Umeåborna blivit allt mer positiva till att kommunen arbetar för ett hållbart resande och hållbart boende. Idag tycker nio av tio Umeåbor att det är viktigt att kommunen arbetar med hållbart resande och hållbart boende. Flera av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Be Green Umeå är mycket välkända. Mest välkänt är Cykelbesiktning och cykeluthyrning på Renmarkstorget, som har genomförts varje år sedan projektstarten. Även aktiviteten Farligt avfall och flera av cykelkampanjerna är välkända bland umeåborna. Intressant är att var tredje umeåbo hösten 2014 f ortfarande kommer ihåg kampanjen What s your löjligaste bilresa? som genomfördes redan

9 Ett projekt med många vinster Projektet har bidragit till att ett brett spektra av vinster har erhållits, t.ex. klimatvinster, hälsovinster och en attraktivare stad med färre bilar på gatorna. Var fjärde umeåbo har påverkats Totalt har var fjärde umeåbo förändrat sitt beteende som direkt följd av insatserna som gjorts inom projektet. Vilket innebär att närmare personer börjat återvinna, minskat sin energianvändning eller börjat resa mer hållbart. Klimat- och hälsovinster Enligt den resvaneundersökning som genomförts 2014 har projektet bidragit till att bilresandet har minskat med drygt 1 miljon mil, vilket medför att utsläppen av koldioxid i samband med resande har minskat med cirka ton. Detta medför en hälsovinst som kan värderas till cirka 9 miljoner kr eftersom fler går och cyklar. En stor del av klimatvinsten går direkt att koppla till prova-på-aktiviteter med cykel, buss eller tåg. Totalt under hela projekttiden har prova-på-aktiviteterna inneburit att cirka 870 ton koldioxid inte har släppts ut i Umeåregionen. Det motsvarar samma mängd koldioxid som cirka 420 svenskar släpper ut genom transporter på ett år. Därtill kommer klimatvinster av ökad återvinning och minskad energianvändning men dessa vinster har inte kvantifierats. Påverkan på trafiken och boendemiljön i Umeåregionen Det går även att se en viss påverkan på trafiksystemet i stort och då främst i de centrala delarna av Umeå där biltrafiken har minskat, vilket ger färre bilar på gatorna i Umeå och därmed en attraktivare stadsmiljö. Och enligt den senaste resvaneundersökningen har andelen korta resor till arbetet med bil minskat något medan gång- och bussresorna har ökat något. Sammantaget har projektets övergripande syfte att testa innovativa lösningar inom hållbart resande och hållbart boende och utvärdera dem med god marginal uppfyllts. Även målen inom de fem aktivitetsområdena har uppnåtts: Cyklingen har ökat något i centrala Umeå Antalet resenärer på tåg har ökat markant, även busstrafiken har ökat något Kunskapen och medvetenheten om hållbart resande och hållbart boende har ökat Energiförbrukningen i bostäder har minskat Källsortering i bostäder och offentliga utrymmen har blivit bättre Projektet har genom strategiskt arbete skapat bättre förutsättningar för invånarna i Umeåregionen att resa och leva mer hållbart

10 Finansiärer Green Citizens of Europe är en samarbetsplattform mellan Umeå kommun, Union of Baltic Cities och AB Bostaden i Umeå som har som mål att främja hållbart boende och hållbart resande i Umeåregionen. Projektet finansieras genom miljöprogrammet LIFE+ samt lokala och nationella aktörer

11

Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe

Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe Rapport 2014:107, Version 1.0 Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe Rapport 2010-2014 Välj ett byggblock. Dokumentinformation Titel: Utvärdering av projektet Green Citizens Rapport 2014 Serie

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Luftsituationen i Umeå... 3 Det gamla åtgärdsprogrammet,

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1 Testresenär Startmöte höst 2013 Page 1 Testresenär höst 2013 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Umeå Europas miljöhuvudstad Sara Wård Edvall, Miljöstrateg

Umeå Europas miljöhuvudstad Sara Wård Edvall, Miljöstrateg Umeå Europas miljöhuvudstad 2018 Sara Wård Edvall, Miljöstrateg Varför gör vi det? Bättre miljöstatus Ger en överskådlig, samlad bild av Umeås miljöarbete Får en oberoende, högkvalitativ, internationell

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Vilka är Be Green Umeå? = Sep 2008 maj 2011 Okt 2011 april 2015 E4 Ringled Miljöbilspool Öka det lokala kollektivtrafikresandet med 25 % Mobilitetskontor Finansiärer

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198.

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274 Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198 Dnr 10.236 53 juniks13 Ansökan till regeringen att genom tidsbegränsad dispens, för arbetsgivare i Luleå tätortsområde,

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014 www.umea.se/kommun 2 Innehåll Umeå är en bra cykelstad... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i

Läs mer

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal Startenkät Pedal for Medal Hej deltagare i Pedal for Medal. Bra cyklat - kul att tävlingen kommit igång på allvar! Denna enkät är ett underlag för att se hur du och ditt lag förbättras under tävlingen.

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Gator och parker. Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2013

Gator och parker. Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2013 Gator och parker Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2013 2 Innehåll Inledning... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i Umeå... 5 Cykelmätningar...

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 16-22 SEPTEMBER 2016 Res hållbart - lönsamt och smart! www.ostersund.se/trafikantveckan Välkommen till Europeiska Trafikantveckan Hållbart smarta resor och transporter - en investering

Läs mer