sidor Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sidor Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens vardagsrum Utbyggnad med örat mot marken Att aldrig luta sig tillbaka år med MSE Hållbarhetsredovisning Förvaltningsberättelse Investeringar Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Kassaflödesanalys för koncernen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter Vinstdisposition Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelse & ledningsgrupp Verksamheten i sammandrag

3 26 av landets 168 energibolag har en kvinnlig VD. Lena Svensk är en av dem.

4 Några ord från VD Nu är vi rustade att distribuera mer förnybar energi Mjölby-Svartådalen energi är ett bolag med stora ambitioner och handlingskraft. Här finns erfarna och kompetenta medarbetare och en vi-känsla, som når långt utanför väggarna. Våra kunder har förtroende för oss. De är nöjda med våra tjänster och vår service. Vi är bra. Och vi ska bli ännu bättre. För mig har det varit spännande och roligt att landa som ny VD i denna laganda. Mitt första halvår på VDposten har varit minst sagt intensivt. Det hände också mycket i företaget under Ekonomiskt gjorde bolaget sitt bästa resultat någonsin. Vi kan redovisa en vinst på 39 miljoner kronor, vilket bland annat beror på försäljningen av tillgångarna i MWNet till Utsikt Bredband, men det har också varit ett bra år för vind- och vattenkraftproduktionen. MSE fortsätter att bygga ut vindkraften och satsa långsiktigt på förnybar energi. Vi har 2011 medverkat till att två nya vindkraftsbolag har etablerats. Till sommaren 2012 planeras därmed för uppförande av tre nya vindkraftverk i Hackeryd och två nya vindkraftverk i Vävinge. Jag gläds åt den nya mottagningsstationen i Dömestad, som tagits i drift under 2011, och den påbörjade upprustningen av Öjebro kraftstation, som visar på den framförhållning som finns inom MSE. Nu är vi rustade att ta emot och distribuera mer närproducerad och förnybar energi till regionnätet. MSE står inför sin största investering någonsin, för att trygga den framtida energiförsörjningen i regionen. Utredningar under 2011 har visat oss att ett nybyggt biobränsleeldat kraftvärmeverk på industriområdet Sörby blir den bästa lösningen. Det känns mycket tillfredsställande att satsa på ett sådant långsiktigt miljöprojekt, där vi också kan erbjuda kunderna konkurrenskraftiga priser. 30 år har gått sedan Mjölby Elverk och Svartådalens Kraftförening bildade Mjölby-Svartådalen Energi AB. Från elverk till kundorienterat aktiebolag som erbjuder fjärrvärme, el, energitjänster och bredband. Från olja till biobränsle och så vindkraft. En fantastisk utveckling. Hur går vi vidare för att fortsätta uppfylla MSE:s vision, att skapa hållbar energiförsörjning och en infrastruktur som ger förutsättningar för tillväxt? För mig är det grundläggande att formulera långsiktiga och tydliga mål internt för att vi ska kunna vara effektiva externt. Vi är ett litet bolag. Det är oerhört viktigt att använda alla resurser på rätt sätt. Vår nya webb och vårt nya intranät, som börjat ta form 2011, kommer att öka tydligheten och bidra till att stärka företagets fokusering mot gemensamma mål ytterligare. Lena Svensk Lena är uppvuxen i Södra Vi i Småland, utbildad vid Linköpings universitet. Efter ett antal år som auktoriserad revisor började Lena som controller på Tekniska Verken. Hon har senast arbetat inom Bixia, bland annat som finanschef och som chef för verksamhetsutveckling. Hon bor med sin familj i Ekängen, utanför Linköping och kör biogasbil till och från jobbet varje dag. 3

5 99 procent av kunderna vet inte att de får ett tillfälligt elpris, om de inte gör ett aktivt val av elavtal/elleverantör i samband med flytt. Det anvisade priset ligger ofta betydligt högre än när man gör ett aktivt val, upplyser Mattias Sörsjö, som tillsammans med kollegorna på kundservice arbetat mycket med att informera kunderna om detta, i syfte att uppmana kunderna att göra ett aktivt val.

6 I kundmöten byggs förtroenden Vi har tid och råd att ge service med guldkant vi har tid och råd att prata med våra kunder, att ge service med guldkant. Vi vill ligga steget före och underlätta för kunden så långt det är möjligt. Mattias Sörsjö är kundservicechef och möter dagligen MSEkoncernens kunder via telefon, Mattias Sörsjö mail, brev och besök. Vi får ofta höra att vi är ödmjuka, trevliga och proffsiga. Det värmer! De allra flesta ärenden berör Mjölby Kraftnät eller elhandelsbolaget Bixia, vars kundservice i Mjölby frontas av MSE som är delägare i bolaget. Arbetsfältet är omfattande. Jag brukar säga att vi är breda som elefanter här på kundservice! SoM kundservicechef har han bland annat ansvar för fakturering och kravhantering, att rätt priser sätts på produkterna. Kundservice är också den avdelning som tar kontakt med kunder som inte betalar. Av de cirka fakturor som går ut varje månad är det ett mindre antal som skickas vidare för hantering av inkassoleverantör. Mjölby är en liten stad och vi är duktiga på att se kunden och vi ger stora möjligheter för kunden att klara av sina betalningsåtaganden. Att se problem innan de blir problem för kunden, är ett av de grundläggande målen för Mattias och hans medarbetare. Vi jobbar till exempel mycket med att informera kunderna om att de bör göra ett aktivt val av elavtal/elleverantör när de flyttar, annars får de ett tillfälligt elpris som ligger högre i pris. Det viktiga är inte vilken elleverantör de väljer, utan att de gör ett aktivt val. På Mattias bord har också ett par stora projekt brett ut sig under 2011, som kommer att få betydelse för kunderna i framtiden. MSe har varit Med i utvecklingen av en ny produkt som kallas Energikontot, för att ge kunderna möjlighet att jämna ut sina energikostnader över året. Till produkten finns det olika kreditnivåer kopplade och kontot aktiveras efter beviljad ansökan. Inom ramen för projektet Energikontot arbetar man parallellt med att ordna så att kunden ska få kostnader för fjärrvärme, elförbrukning och nätavgift samlat på en faktura. Under 2011 gjordes också en upphandling av ny inkassoleverantör tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB och Bixia AB, vilket resulterade i en ny inkassoleverantör från och med 1 april

7 10 gånger lägre koldioxidutsläpp är resultatet av 2011 års miljöförbättring av Panna 200 i Sörby.

8 Lena Engholm framför hamburgerrestaurangen Max som är ett av företagen i Viringe som under 2011 anslöt sig till fjärrvärme. Fjärrvärme en kollektiv tanke Tilltalande att sopeldning i Linköping kan bli kyla i Mjölby stadshus MarkuS Slotte, affärsområdeschef för fjärrvärme, lyfter gärna fram den kollektiva tanken när han pratar om fjärrvärmens många fördelar. Det vi gör från MSE:s sida får stor betydelse för kunden, vad gäller miljö, leveranssäkerhet och prissättning till exempel. Samspelet med kunden påverkar i sin tur vår verksamhet. Kunden måste ha en bra anläggning hos sig för att vi ska få en bra returtemperatur tillbaka till våra anläggningar, vilket ger oss bättre verkningsgrader på våra anläggningar. Något som i sin tur minskar våra produktionskostnader. kundernas förtroende för Mjölby-Svartådalen Energi är stort, menar Markus. Det har byggts upp tack vare tydlighet och öppenhet från vår sida. Varje år bjuder vi in till REKOträff, där vi berättar hur vi prissätter vår produkt utifrån ett kostnadsperspektiv. Under 2011 har MSE utrett satsningen på ett eget nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, på Sörby, med en kapacitet på 30 MW. Det nya kraftvärmeverket gör att vi kan producera mer värme till konkurrenskraftiga priser och ansluta fler kunder till fjärrvärmen i framtiden byggde vi ut stamnätet för fjärrvärme till Viringe industriområde, för anslutning av bland annat två hamburgerrestauranger. Här har vi nu en beredskap för ytterligare anslutningar i framtiden. Vi räknar med att området kommer att utvecklas med fler företag. Att möta kundernas efterfrågan på nya produkter ledde under 2011 till upphandling av en absorptionskylanläggning, tillsammans med Mjölby kommun. Stadshuset blir den första fjärrkylda byggnaden i Mjölby. Det är en god och tilltalande tanke att sopor som eldas hos Tekniska Verken i Linköping kan förvandlas till kyla i stadshuset i Mjölby, med start Fjärrkyla är något som vi nu kommer att marknadsföra. Vi ser framtida kunder inom industri, för kylning i processer, men även för kyla inomhus. En annan ny produkt är markvärme. Det fina är att vi här använder returvärme, det vill säga lågvärdig värme som redan använts en gång. Flera lokala projekt är på gång, bland annat ett torg i Mjölby och en gångtunnel i Skänninge. en viktig förbättring inom distributionen under 2011 var byte av undercentraler i bostadsområdet Lundby, för Bostadsbolaget i Mjölby. Anläggningarna installerades i början på 1980-talet, enligt Torbjörn Dungmark, driftansvarig. Vår strategi är att förebygga problem. Det är bättre med ett planerat byte än ett haveri en nyårsafton, säger han. Åtgärden är en win-win-situation eftersom kunden fått lägre flödeskostnad och MSE har fått bättre verkningsgrad på sina pannor. Ett talande exempel på den kollektiva tanken, alltså byggde vi ut stamnätet för fjärrvärme till Viringe industriområde, för anslutning av bland annat två hamburgerrestauranger Markus Slotte 7

9 280 tusen kwh el har MSE bidragit till att få bort från uppvärmning och ut på marknaden under Det beror på att 14 villor med direktverkande el konverterats till vattenburet system för fjärrvärme. Varje konverterad villa motsvarar kwh borttagen el genomförde MSE den första konverteringen av ett hus med direktverkande el, till ett vattenburet system med fjärrvärme.

10 Fjärrvärme en relation på lång sikt Kunderna är till och med nöjda när något går sönder att köpa fjärrvärme är ju inte riktigt som att köpa en kaffebryggare. Det är ett livslångt projekt för huset och en långsiktig relation mellan kunden och oss, säger Lena Engholm, försäljningsansvarig för fjärrvärme. Mjölby-Svartådalen energi har sedan 1981 byggt ut fjärrvärme till kommunala fastigheter, företag och privata villor. Drygt kunder är anslutna till fjärrvärmen idag. Och försäljningen fortsätter tillkom 11 nya kommersiella kunder och 55 nya villakunder. Vi arbetar mycket med att förtäta. Vi vet att det finns potentiella kunder utmed befintliga ledningar. lena bearbetar marknaden på flera sätt. Jag läser fastighetsannonserna noga. När jag ser hus till salu där vi har ledningar brukar jag upplysa mäklaren om möjligheten att installera fjärrvärme till fastigheten. Vi åker också ut med vår visningsvagn, med jämna mellanrum, till de gator där vi har dålig täckning för att informera de boende om fördelarna med fjärrvärme. MarknadSföringen håller på att vässas, även om tonen är lågmäld. Vi har alltid haft en ödmjuk attityd trots att vi spelar på en konkurrensutsatt marknad. Kundrelationerna är goda, vilket är den lokala förankringens förtjänst, menar Lena. Kunderna är till och med nöjda när något går sönder! Det beror ju på att vi finns nära kunden, vi kan komma snabbt och har reservdelar. Det ligger lika mycket i vårt intresse att systemet fungerar. lena understryker att MSE bidrar till miljörörelsen, inte bara för att fjärrvärmen till största delen är biobränslebaserad. Under 2011 har vi medverkat till att 14 villor i kommunen konverterat från direktverkande el till vattenburen värme med fjärrvärme. Ambitionen är att få bort elen från uppvärmningen så att den kan användas där den behövs bättre. Vi arbetar mycket med att förtäta. Vi vet att det finns potentiella kunder utmed befintliga ledningar. 9

11 629 ton Om alla energiförbättringsåtgärder genomförts som MSE föreslagit under 2011, har utsläppen av CO 2 minskat med 629 ton.

12 Under 2012 lanserar MSE en ny plattform på webben. MSE-butiken i kundens vardagsrum Vi vill mer än informera vi vill kommunicera! våra kundundersökningar visar gång på gång att vi har nöjda kunder. De känner sig vänligt bemötta. En förklaring är att de anställda trivs, och då trivs kunderna också, säger Jonny Cammerfjord, marknadschef och affärsområdeschef för energitjänster. Jonny Cammerfjord Men en svag punkt i kontakten med kunderna är företagets hemsida, fortsätter han. Under 2011 har därför utformningen av en helt ny plattform på webben påbörjats. tidigare har hemsidan varit en plats för information. Nu vill vi ha dialog, vi vill kommunicera och visualisera. Den nya webben ska till exempel kunna hjälpa kunder att se samband mellan förbrukning, tid och kostnad. Även det nya intranätet, som börjat ta form under 2011, kan i förlängningen leda till utvecklade kundkontakter, tror Jonny. Intranätet ska öka insikten om vad företaghet håller på med hos alla medarbetare. Det är ju toppen när en montör på fältet, likaväl som en person på kundservice, kan lyfta våra energitjänster till exempel började Mjölby-Svartådalen Energi att utföra energideklarationer. Efterfrågan har varit stor, för att mattas av i slutet av Vi hade då klarat av merparten av de kommersiella fastigheterna. Därefter har kundernas efterfrågan styrt utvecklingen av våra energitjänster. Under 2011 började vi få förfrågningar om att göra energibalansberäkningar i samband med bygglov. Med termografering upptäcker vi köldbryggor i fastigheters klimatskal, genom att använda en värmekamera, berättar Jonny. Med hjälp av termografering och energianalys kan MSE göra en beräkning för att se vilka förbättringsåtgärder som skulle vara lönsamma för kunden. Jonny ser framför sig en marknad där kunden ber om antingen bara termografering eller en kombination av båda tjänsterna. De kommer att lanseras under energiinventeringar är en annan tjänst som kunder efterfrågat, både för fastigheter och processer. Att berätta för kunder vart deras energi tar vägen, tror jag är en tjänst som fler skulle kunna tänka sig att betala för. MSE-butiken har mer att erbjuda än många tror. Vi vill komma upp ur källaren och in i kundens vardagsrum med ett brett tjänste- och serviceutbud. Vi vill vara kundens givna energikompis hela vägen. Samma bild som ovan tagen med MSEs värmekamera som används vid termografering av fastigheter. 11

13 2,5 mil kabel gick åt när elledningar för produktion och distribution lades ner i backen, mellan Skänninge och Dömestad 2011.

14 Sven Petersson framför mottagningsstationen i Dömestad Utbyggnad med örat mot marken Delaktighet väcker ett starkt engagemang en ny MottagningSStation för Vattenfalls regionnät uppfördes och togs i drift under 2011 i Dömestad, u tanför Västerlösa. Vi har tre sådana mottagningsstationer sedan tidigare. Investeringen var helt nödvändig för att vi ska kunna ta emot och distribuera närproducerad el till regionnätet, i första hand från nya vindkraftverk, till exempel från dem som kommer att etableras i Hackeryd och Vävinge, förklarar Sven Petersson, affärsområdeschef för el. att lyssna på Markägare och kringboende är en stor och viktig del av MKN:s projekteringar inför utbyggnad av infrastrukturen. Samtalen och mötena blir många. Vi hade till exempel ett första förslag på lokalisering av mottagningsstation i Dömestad, som inte applåderades av de närboende. Vårt andra förslag, där vi flyttade stationen ett hundratal meter, togs emot betydligt bättre. Markägare och kringboende har också deltagit vid diskussioner om utformningen av stationen. Vi enades om en inomhusbetjänad station. Den ser ut som en ekonomibyggnad och smälter in fint i omgivningarna. Huset är till och med målat i falurött, berättar Hans Hollén, enhetschef för projektering. Delaktighet föder automatiskt ett intresse. Det gäller även vid etablering av vindkraftsbolag, betonar Sven Petersson. Vi vill att delägarna ska ha lokal förankring. När kringboende köper andelar i ett vindkraftverk vaknar ett starkt engagemang, säger han. Förutom ovan nämnda bildande av Hackeryd Vind AB och Vävinge Vind AB, utökade MSE sitt innehav av vindkraft ytterligare genom köp av 1,25 vindkraftverk i vindkraftsparken i Herrberga (som totalt omfattar tre vindkraftverk). Vi bevakar driften av verken, vilket är en del av vår vision att ge förutsättningar för näringslivet och att skapa hållbarhet för miljöanpassad energi. 43 procent av den energi som levereras till våra kunder består av energiproduktion från vindkraft, vilket kan jämförs med andelen vindkraft i hela riket, som bara är cirka fyra procent, säger Sven. Stora investeringar har under året gjorts också i elnätet, för produktion och distribution, mellan Skänninge och Dömestad en sträcka på cirka en och en halv mil. MKN satsar sedan tidigare beslut 100 miljoner kronor på att bygga ut elnätet och samtidigt byta luftledningar mot ledningar i marken, fram till öjebro kraftstation, vars hundraårsjubileum uppmärksammades 2011, genomgår en totalrenovering. Ett av de tre turbinaggregaten färdigställdes under 2011, övriga rustas under Dessutom kommer dammen att renoveras. Turbiner och generatorer är från byggåret De byts ut helt. I princip är det bara de gamla turbinskåpen som behålls. Renoveringen innebär stor miljönytta eftersom vi byter fettsmorda lager mot vattensmorda. Dessutom får vi en driftsäkrare kraftstation, säger Sven. 50 personer var nyfikna på att se hur en mottagningsstation ser ut inuti, då Dömestad invigdes under hösten MKN förärades en stor blomma från markägarna. Det tyder väl på att vi skött oss. Roligt att få det erkännandet, tycker Hans Hollén, enhetschef för projektering. Hans Hollén 13

15 36 medarbetare kom med olika förbättringsförslag under 2011, det vill säga 62 procent av de anställda.

16 Att aldrig luta sig tillbaka De anställdas engagemang bidrar till ständiga förbättringar Anna Angeland bättre och bättre dag för dag! MSE-koncernens kvalitetsarbete uppmuntrar medarbetare att ständigt vara delaktiga, att komma med synpunkter och förbättringsförslag. Grundfilosofin är att alla har ett ansvar för att verksamheten blir bra i slutändan, säger Anna Angeland, miljö- och kvalitetssamordnare. Miljö- och kvalitetscertifieringar är verktyg för att hålla rätt kurs i verksamheten, så att alla medarbetare vet vad de ska göra. Det grundläggande syftet är att verksamheten ständigt ska förbättras. Här finns inbyggda mål och handlingsplaner som revideras med jämna mellanrum. Kvalitetscertifieringar ger en spark i baken, ett flöde, en tydlighet och en överblick. Ordning och reda, helt enkelt. Kopplat till detta har vi stor hjälp av vårt avvikelsehanteringssystem. Här fångar vi upp bra idéer från medarbetarna. I detta forum kan avvikelser och problem uppmärksammas och förslag på förbättringar föras fram. Vi vill engagera våra medarbetare så mycket som möjligt, säger Anna. Många bidrog också med synpunkter på avvikelser och förslag på förbättringar under Avvikelse låter kanske som något negativt men det innebär att något avviker från uppställda krav till det bättre eller sämre. Hur ser de inkomna förbättringsförslagen ut? Det pendlar mellan stort och smått. Någon har påtalat att viss utrustning placerats oskyddat och behöver skyddas mot påkörning för att undvika elavbrott, en annan har medverkat till att receptionen nu kan ha överblick över om personalen finns på plats via datorsystemet. att förebygga problem är ett annat sätt att arbeta med kvalitet, framhåller Anna. Vi vill helst ha sådan framförhållning att vi undviker störningar. Att analysera risker, ta fram åtgärdsplaner och följa upp dessa är en viktig del i arbetet med att stärka upp och ständigt förbättra verksamheten. Efter stormarna Gudrun och Per har myndigheterna skärpt kraven på oss och vi har sett behovet av att i högre takt byta ut gammal utrustning och gräva ner luftledningar. Under årets blåsiga höst kunde vi se resultatet av detta i och med att vårt nät drabbades av få störningar jämfört med andra nätområden. Kvalitetsarbetet med sin helhetssyn har stor betydelse för kunderna, fortsätter Anna. Även indirekta problem leder till slut till kostnader eller andra effekter som riskerar att drabba kunden. Att vi har så nöjda kunder är en bekräftelse på vårt kvalitetsarbete. 62 GWh förnybar energi producerades 2011 av MSE. Året innan låg produktionen av förnybar energi på 53,5 GWh. 15

17 30 år med mse Vi är alla ambassadörer för Det har gått 30 år sedan det kommunala Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening bildade det gemensamma bolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB, Några av MSE:s trotjänare har varit anställda lika länge eller längre. Tillsammans med styrelseveteranerna Sten-Åke Andersson och Arne Setterberg, kan de se tillbaka på tre decennier, utifrån lite olika perspektiv. Oväntad dramatik när panna upphandlades Sten-åke andersson Styrelseledamot sedan 1981, ordförande i 7 år: Naturligtvis finns det många händelser som kommer upp när man ser tillbaka på över 30 år. När MSE nu står i begrepp att investera i ett nytt kraftvärmeverk vid Sörby, som ersättning för den första pannan som inköptes år 1984, är upphandlingen hos Generator i Göteborg ett starkt minne. Det blev en ganska dramatisk och omtumlande upplevelse. Vi var en delegation på fem personer som var inbjudna: ordförande Arne Setterberg, Gunnar Ektander, VD Gunnar Larsson, fjärrvärmechefen Kenneth Jakobsson samt undertecknad. Efter långdragna förhandlingar hemma i Mjölby var man nu kommen till det ögonblick då kontraktet skulle undertecknas. Helt plötsligt ljöd ett meddelande över högtalaren att all personal omedelbart skulle samlas i personalmatsalen för ett viktigt meddelande. Vi lämnades ensamma och undrande, men fick efter en halvtimme veta att företaget bytt ägare. Naturligtvis blev vi lite skakade, men efter ytterligare information insåg vi att det bara var fråga om en naturlig industriaffär som inte påverkade ingångna affärsöverenskommelser. Kontraktssumman omfattade 40 miljoner kronor och var vid den tiden den största upphandling som Mjölby kommun gjort. Sedan vi grundligt diskuterat frågan ur olika aspekter kom vi slutligen fram till att det var ofarligt att underteckna kontraktet, varvid Arne tog fram pennan och satte sitt namn på kontraktet, liksom försäljningschefen. Vi vandrade därefter genom tillverkningshallarna och kunde då se att visst gods redan var märkt med Mjölby. Efter en dramatisk eftermiddag slutade det hela på ett bra sätt. Strategidrag avgjorde då MSE bildades arne Setterberg Styrelseledamot sedan 1981, ordförande i 23 år: Bildandet av MSE för 30 år sedan föregicks av ganska stormiga förhandlingar fram och tillbaka mellan Mjölby Elverk och Svartådalens Kraftförening. Mjölby kommun hade fört diskussioner med Svartådalens Kraftförening under hela 70-talet. När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande, vilket även betydde att jag var ordförande i kommunens energiverk, blev frågan aktuell igen presenterade vi ett förslag till bolagsbildning där kraftföreningens delägare skulle få aktier i förhållande till sina andelar. Föreningsmedlemmarna var dock mycket oense inför förslaget. Det fanns de som hellre såg en försäljning till Motala Ströms Kraftaktiebolag. Stämman på Skänninge stadshotell blev bråkig och slutade med att hela Svartådalens styrelse avgick och stämman ajournerades! Några dagar senare återupptogs förhandlingarna och stämman beslöt anta fusionen. Men enligt lagen krävdes två positiva stämmobeslut. Inför nästa stämma hade jag och Uno Marklund, som var chef för elverket, garderat oss med en taxegaranti: Om inte Svartådalens abonnenter hade tjänat två miljoner kronor inom fem år på det lägre priset i Mjölby, skulle Mjölby kommun betala tillbaka 170 kronor per andel till delägarna. Jag kan säga att det blev tvärtyst i salen efter det. Vid omröstningen var det sedan bara fem av de cirka 140 närvarande delägarna som röstade emot bildandet av MSE. Uno Marklund gjorde en uppföljning av den här uträkningen. Det visade sig att det bara tog ett år och tio månader för dem att tjäna in de två miljonerna. Vi som agerade från kommunens sida kände ett starkt engagemang och ett ansvar för att hålla kvar energiverket i Mjölby. 16

18 företaget Framtidens låda är här ted rydh Enhetschef vattenkraftproduktion, anställd 1977: Jag anställdes som installationselektriker och blev senare ställverksmontör. Nu jobbar jag med drift och underhåll av vattenkraftstationerna. Vi hade först tre vattenkraftstationer och idag har vi efter förvärv sex stycken, som vi har driftansvar för. När jag började som maskinist var jag stationerad i Öjebro, som då inte var automatiserad. Därifrån styrde vi alla våra kraftstationer. Och när Vågforsen tillkom 1981, fick vi till en början åka dit flera gånger om dagen för att kontrollera vattennivån med mera, innan stationen blev automatiserad och kunde skötas via fjärrkontroll. Idag har vi laptop och mobilt bredband. Vi kan se och reglera kraftstationerna var vi än befinner oss på kontoret eller hemma vid köksbordet (viss arbetstid är förlagd till hemmet). För 30 år sedan, när jag var ung maskinist i Öjebro, sade en av de gamla maskinisterna till mig att vi i framtiden skulle gå med en låda på magen och styra kraftstationerna därifrån. Och det är ju precis det vi gör idag! Nästan så att man neg för Marklund annalena johansson Administration, anställd 1971: Jag började i receptionen redan på den tiden då elverket var en kommunal förvaltning, med kontor i stadshuset, under ledning av Uno Marklund. Han var lite som forna tiders brukspatron, respektingivande men varm och omtänksam mot personalen. När han kom in i rummet var det nästan så att man neg. Jag har varit med om hela IT-revolutionen från handskrivmaskin till datoriserade system. På 1970-talet tyckte vi att det var smått fantastiskt när skrivmaskinerna fick inbyggda raderband. Det råder en fin lojalitet bland de anställda gentemot företaget. Vi ser MSE som vårt energibolag, och det bidrar nog starkt till att vi trivs. Jag minns det stora strömavbrottet i december 1983, som mörklade i hela Sverige. Då kastade sig våra anställda i bilarna för att åka och se vad som hänt med deras energiverk. Men den gången var felet på nationell nivå. Den kritiska veckan sommaren 2007 hans hollén Enhetschef projektering, anställd 1981: Sommaren 2007, året då Mjölby arrangerade O-ringen, hade vi en kritisk vecka, då Svartån nästan svämmade över sina bräddar på grund av det höga vattenståndet i Sommen. Det svallade in vatten i Mjölby kraftstation, i mottagningsstation Holmen. Vi tvingades stå dygnet runt och ösa vatten för att maskinerna inte skulle stanna. Vi hade en nyanställd beredare som snabbt fick insikt om att de anställda får hoppa in och göra allt möjligt om det behövs. Han tillbringade två nätter med att pumpa vatten, under sin första vecka. Folk kom springande för att bygga barrikader. Inom företaget kavlade alla upp ärmarna, oavsett vilken avdelning de jobbade på. Och det är så det fungerar här. När det uppstår ett krisläge vill alla hjälpa till, om det så är en lördagkväll. Det finns en ansvarskänsla och en lojalitet. Vi är nog alla lite som ambassadörer för företaget även på fritiden. Mjölbyborna ser oss som MSE när vi är ute på stan och ställer frågor om det har hänt något. Det känns bara bra. Det är sällan man möter någon irritation. 17

19 koncernen hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Vår vision Vår vision inom företaget är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår vision är merparten av energiproduktionen idag förnybar och produktionen av förnybar energi planeras öka både inom el och inom värme. Genom att utveckla våra energitjänster vill vi dessutom kunna erbjuda våra kunder stöd i deras arbete med energieffektivisering för att de i sin tur ska kunna driva hållbara verksamheter. Vi anser att bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utvecklingen av vår verksamhet, då det skapar förutsättningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av företagets resurser. Vår affärsidé Vi ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. Vi ska vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet. Vår hållbarhetspolicy I vår hållbarhetspolicy lovar vi att sträva efter att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. Vi anser oss vara en av de viktigaste lokala aktörerna i omställningen mot en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen. 1, 2 Förnybart bränsle kommer från växtlighet som ständigt förnyar sig, till skillnad från fossila bränslen som tas från kollager som skapades för miljontals år sedan. Förnybart bränsle ger inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären vid förbränning. De är en del av kolets naturliga kretslopp och tar upp koldioxid när de växer och avger det genom förmultning eller vid förbränning. Miljöansvar MSE:s fjärrvärmeproduktionsanläggningar i Mjölby och Skänninge har en totalt installerad effekt som medför att de är tillståndspliktiga och regleras enligt miljöbalken och av länsstyrelsen uppsatta villkor. Uppföljning av dessa villkor sker kontinuerligt och rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten i våra miljörapporter. Även vattenföringen i våra kraftstationer är reglerade enligt miljöbalken och vattendomar. Bland annat styrs hur hög eller låg vattennivån får vara vid vissa mätpunkter. Vår största miljöpåverkan är användningen av bränsle i fjärrvärmeproduktion samt drivmedel till egna transporter i tjänsteutövning. Användningen av bränsle genererar utsläpp till vatten och luft och vår målsättning är att minska miljöpåverkan från dessa utsläpp. Vi arbetar för att minska andelen fossila 1 bränslen och istället övergå till förnybara 2 bränslen, men strävar också efter att effektivisera renings- och förbränningsprocesserna för att få ut mer av det bränsle vi utnyttjar. 18

20 Miljömål Mål Mått tid utfall 2011 Ständigt minskad miljöpåverkan Verksamhetsledningssystemet miljöcertifierat Över tid Säkerställt MSE är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9 001:2008 respektive ISO :2004. För oss innebär certifieringarna att vi arbetar strukturerat för att ständigt förbättra vår verksamhet genom att nyttja de verktyg certifieringsstandarden anger. Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete och vi säkerställer detta genom att till exempel sätta och följa upp miljömål och mätetal. Vi genomför regelbundet interna och externa revisioner av verksamhetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden och avvikelser som åtgärdas. Mål Mått tid utfall 2011 Friskare luft Andelen förnybara drivmedel, över 30 % % av den egna drivmedelsförbrukningen. De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. Detta har lett till att 18 (17) % av nyttjade drivmedel bestod av biogas under Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåverkande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan minskar även utsläppen av försurande och övergödande utsläpp i form av svavel och kväve. En begränsning som gör att vårt ursprungliga mål inte uppnås är att det inte finns några bra fossilfria alternativ till de tyngre diseldrivna fordon som vi behöver för att komma fram på svåra underlag och i terräng för att underhålla och driva vårt elnät. Vi strävar dock efter att hitta fordon med så låg miljöpåverkan som möjligt. Mål Mått tid utfall 2011 Minska användningen av Egen biogasproduktion 2011 Framflyttad fossila bränslen tidsplan 2012 Max 3% fossila primärbränslen i fjärrvärmeproduktionen Över tid 5,8% Genom att den biobränsleeldade pannan i Skänninge togs i drift 2009 skapade vi förutsättningar för att klara målsättningen med en andel fossila primärbränslen som inte överstiger 3 %. När vädret blir extremt, som under 2010 och tidigt 2011, behöver vi dock nyttja våra oljebaserade reservpannor, vilket innebär att målet är svårare att nå började kallt i januari och februari vilket är orsaken till vårt resultat på 5,8 %. Under året har vi arbetat för att minska vårt oljeberoende. Oljan används inte bara till reservkraft, utan under sensommaren har den använts vid produktion av värme till spannmålstorkar. Under 2011 arbetade vi tillsammans med de aktuella kunderna för att få bort detta oljebehov. Utöver detta har elpannor återställts för att kunna nyttjas under kortare behovstoppar. 19

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning Vår vision Vår vision inom företaget är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla

Läs mer

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur

Läs mer

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2010 Hållbarhetsredovisning 2010 Vår vision inom företaget är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB

årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB Svartån vid Öjebro kraftstation. Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: Mjölby Tryckeri AB 2014 2 innehåll VD

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Mjölby - Svartådalen Energi AB Årsredovisning 2010 1

Mjölby - Svartådalen Energi AB Årsredovisning 2010 1 Mjölby - Svartådalen Energi AB Årsredovisning 2010 1 innehållsförteckning Innehåll Oskar Ströms magiska resa... 3 Ledningsgrupp... 14 Hållbarhetsredovisning... 15 Förvaltningsberättelse... 22 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Publiceringsdatum: 2011-10-28 Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder TRANÅS ENERGI AB Översikt I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder AFFÄRSIDÉ & VISION Vår affärsidé är att producera el och värme med förnybara energikällor. Vi

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer