Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning"

Transkript

1 Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning 2012

2 Först fick vi ner elpriset nu ska vi få ner koldioxidutsläppen När vi startade 1996 bestämde vi oss för att göra något åt det höga elpriset. Vi lyckades. De stora bolagen var tvungna att följa efter, och idag har vi bland de lägsta elpriserna i Europa. Nu är det dags för en ny större utmaning. Nu är det dags att göra verklighet av uttalade miljömål, och minska utsläppen av koldioxid. Att skapa konkreta framsteg. De stora elbolagen har kidnappat miljöbegreppet De säljer miljöel, grön el och vad de nu kallar det. Men en sak talar de tystare om. De säljer även smutsig el, det vill säga el från kolkraft. De investerar till och med stora pengar i nya kolkraftverk. Vi säljer bara ren el, med andra ord el som enbart kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Ju fler som väljer ren el, desto mindre behövs smutsig el Som vanligt när utvecklingen går för långsamt, måste de som verkligen vill ha en förändring visa riktningen. När fler och fler väljer ren el, finns det till slut ingen marknad för smutsig el. Det lönar sig inte längre för de stora bolagen att investera i kolkraft. Vi vill skynda på förändringen Våra kunder tar ställning genom att byta till ett elbolag som enbart säljer ren el från sol, vind och vatten. Vår insats är att göra det lätt för dem, påverka utvecklingen i rätt riktning och redovisa resultaten. Vi måste också påverka politikerna i rätt riktning. Vi vill till exempel att ren el ska beskattas lägre än smutsig el. Vi vill underlätta för villaägare att producera sin egen solel. Vi vill att elpriset på elbörsen inte sätts efter smutsig el, som är dyrast att producera. Vi vill mycket mer, men det här är en början Våra kunder är välkomna att vara med. Kanske kan de säga till sig själva om ett antal år, att de bidrog till den stora förändringen på den svenska energimarknaden. De var med och gjorde Sverige självförsörjande på förnybar el. Och de var med om att minska koldioxidutsläppet. Kanske de till och med får ett tack från nästa generation. Välkommen till förändringen! 2 Telge Energi Årsredovisning

3 Innehåll Telge Energi AB Besöksadress: Storgatan 42 Box 633, Södertälje Telge Energi 2013 Produktion: Griller Grafisk Form i samarbete med Telge Energi. Intervjuer på sidorna är gjorda av Text:Helene. Tryckeri: Elanders, Falköping I kampen om att rädda världen har vi samlat in namnunderskrifter för sänkt skatt på ren el. Kort om oss 2 5 VD Mats Fagerström 6 7 Marknad 8 Produkter & tjänster 10 Kunder 12 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 21 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 22 Noter 23 Styrelse och ledning 26 Historik 27 Telge Energi Årsredovisning 3

4 FAKTA Telge Energi har cirka kunder, varav företag. Omsättningen för 2012 var 2 miljarder SEK. Den el som vi säljer kommer bara från sol, vind och vatten. Ren el. Vi har högst anseende i elbranschen och finns på Topp 10-listan oavsett bransch. Vårt varumärke är ett av Sveriges fem grönaste enligt Differ. Telge Energi har under sex år i rad fått topplacering i SKI:s* undersökning av Sveriges mest nöjda kunder. Vision Först fick vi ner elpriset. Nu ska vi få ner koldioxidutsläppen, kilowattimme för kilowattimme. Affärsidé Telge Energi skapar skillnad genom att jobba för en renare värld. Vi erbjuder de bästa lösningarna för de kunder som värde sätter enkelhet och ren el på riktigt. Affärsmodell Genom fördjupad kundinsikt och en stark sälj organisation hittar vi de kunder som värdesätter enkelhet och ren el på riktigt. Vi behåller dem genom att erbjuda kundservice i världsklass och ett unikt lojalitetsprogram. * Svenskt Kvalitetsindex Antalet anställda 2012: 86 medarbetare Varav: 57 kvinnor 29 män Ett starkt resultat för ,3MSEK Rädda världen ton CO 2 Skillnaden mellan ren el och smutsig el baserat på den nordiska elmixen och sett till antal ton koldioxidutsläpp. Med bara ren el från sol, vind och vatten tar vi ett steg mot att rädda världen. Vi gör det via våra kunder som genom att ta ställning och bara köpa ren el bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Våra kunder gör enkla val Våra kunder köper sin el med krafter från sol, vind och vatten. Vi kallar det ren el. Hos oss behöver man inte göra ett miljö val, det räcker med ett avtal som passar plånbok och riskbenägenhet. Ren el kommer från det som kallas förnybara energikällor källor som aldrig sinar eller sliter på naturens resurser. Genom att välja ren el från Telge Energi kommer efterfrågan på smutsig el från kolkraft att minska. Vårt fokus är att leda utvecklingen av miljövänlig elproduktion framåt, och bidra till utbyggnaden av den, så att fler får tillgång till ren el i Sverige. 4 Telge Energi Årsredovisning

5 Vår historia startade 1996 då elmarknaden avreglerades och vi var de första som erbjöd privatkunder möjligheten att byta elleverantör. All el som vi säljer produceras av sol, vind och vatten. Genom att den rena elen är ursprungsmärkt kan vi garantera att all energi vi köper in till våra privat- och företagskunder är förnybar. Telge Energi är ett oberoende elhandelsbolag. Vi har ingen egen elproduktion utan köper el på elbörsen Nord Pool. Vi ägs av Södertälje kommun, med Telge AB som moderbolag. Att vara kund hos Telge Energi innebär att man är delaktig i: utvecklingen av elmarknaden utbyggnaden av vind- och solkraft att tränga bort kolkraften Nyckeltal Nettoomsättning, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Soliditet, % 6,8 7,5 4,3 6,1 5,9 Avkastning TK, % 9,5 10,2 2,6 6,4 4,1 Antal anställda ) Rädda världen, ton CO Varumärkeskännedom inom miljö 2) Femte Femte Femte u.s. u.s. 1) Skillnaden mellan ren el och smutsig el baserat på den nordiska elmixen och sett till antal ton koldioxidutsläpp. Med bara ren el från sol, vind och vatten tar vi ett steg mot att rädda världen. Vi gör det via våra kunder som genom att ta ställning och bara köpa ren el bidrar till att minska koldioxidutsläppen. 2) Telge Energi har en toppfemplacering som miljövarumärke enligt en undersökning från Differ. Viktiga händelser under 2012 För att öka kvaliteten och minska kostnaderna har vi avvecklat externa samarbeten för säljverksamhet och kundbokning till företag och driver nu detta själva. Allt fler väljer ren el! Under året fick vi på Telge Energi många nya privatkunder. Välkomna! Under september genomförde vi en organisationsförändring med ett tydligt delegerat ansvar och ägande för lönsamhet, produkt, kund, försäljningoch krafthandel. Detta innebär mer ordning och bättre struktur vilket leder till ökad kvalitet för hela verksamheten. Under hösten lanserades ett nytt kommunikationsoch varumärkeskoncept med budskapet Vi vill rädda världen kilowattimme för kilowattimme. Telge Energi Årsredovisning 5

6 Det kanske tar ett tag men kilowattimme för kilowattimme ska vi nå vårt slutmål: En värld som enbart använder ren el. Ren el på riktigt Telge Energi har aldrig dragit sig för att bryta ny mark på elmarknaden. I och med avregleringen blev vi kända som det lilla elbolaget som ifrågasatte varför elpriserna var så orimligt höga. Vi pressade eljättarna att sänka sina priser. Nästa steg var att rädda miljön och därför började vi utmana dem i miljöfrågan redan 2008 då vi tog ett beslut om att bara sälja ursprungsmärkt ren el. Trots detta fortsätter en del av våra konkurrenter att sälja smutsig kolkraft och därför fortsätter vi att utmana dem. Vi är inte nöjda förrän vi når vårt slutmål en värld som enbart använder ren el från sol, vind och vatten. Resultat Under 2012 är vi stolta över att ha fortsatt tillväxt och ett fortsatt starkt resultat med ökad lönsamhet. Särskilt med tanke på vår snabbt föränderliga värld och en bransch som varit och fortsätter vara mycket konkurrensutsatt. Allt fler bolag väljer också att prata miljö fast de fortsätter att sälja smutsig el, vilket gör det svårt för kunderna att se skillnaden. Därför blir det allt viktigare för oss att nå ut med vårt budskap och vad du som kund får när du väljer Telge Energi. Vår framgång på Telge Energi beror på ett antal olika faktorer. Det handlar mycket om vår kultur och om att vi bryr oss på riktigt både om varandra, vår miljö och våra kunder. Vi har de bästa medarbetarna Vi är stolta över våra härliga och kompetenta medarbetare som ständigt utvecklas och som ska ta oss till vårt långsiktiga mål en ren värld med branschens nöjdaste kunder. Vi har en stark kultur och våra fyra hörnstenar ligger till grund för allt vi gör: Uppstickare Vi ska utmana eljättarna som säljer smutsig kolkraft. Hållbarhet Vi ska leda omställningen till ren el och vi ska utrota den smutsiga kolkraften. Nytänkande Ingenting är omöjligt för oss. Vi ska erbjuda nya lösningar som gör det enkelt för våra kunder att välja ren el och vara med och rädda världen. Kundnära Vi ska ha enkelhet, tydlighet, trygghet och ett kundbemötande i världsklass. Ny organisation med ökat kundfokus Vi vet att våra kunder är lika viktiga som våra medarbetare och därför lyssnar vi noga på våra kunder via möten, samtal och undersökningar. Vi har under 2012 etablerat en ny organisation för att bättre möta våra kunder. Vi har också startat en kundpanel för att ta reda på vad våra kunder tycker. Det är exempel på några av de saker vi gör för att nå ett av våra viktigaste mål ett kundbemötande i världsklass.» Nästa steg är att bli ett av de första elbolagen i världen som inkluderar solkraft i alla våra elavtal» 6 Telge Energi Årsredovisning

7 Långsiktig hållbarhet med ansvar för miljön Telge Energi är ett affärsmässigt företag som arbetar för att förena affärer med samhällsnytta. Det som särskiljer oss från andra elbolag är att vi arbetar och verkar för en renare miljö ren el på riktigt. Det kan ta en stund, men kilowattimme för kilowattimme ska vi nå vårt långsiktiga mål. En värld som bara använder ren el. Lönsamhet och hållbarhet går alltid hand i hand hos Telge Energi. Bra kan alltid bli bättre Enligt ett flertal undersökningar* under 2012 ligger Telge Energi mycket bra till både avseende starkt varumärke, anseende och hållbarhets- och miljöarbete. Det tycker vi är fantastiskt roligt och det visar att vårt arbete ger resultat, men vi vet att vår resa bara har börjat och vi behöver fortsätta förstärka vårt erbjudande. Därför var vi först i Sverige och troligen också i världen med att erbjuda solkraft till våra kunder. Nästa steg är att bli ett av de första elbolagen i världen som inkluderar solkraft i alla våra elavtal. Framtid Fortfarande har för få människor valt el från förnybara energikällor och därför kommer vi fortsätta jobba stenhårt för att påverka beslutsfattare och att kommunicera med de svenska hushållen om de val som finns. Tillsammans kan vi faktiskt få ner koldioxidutsläppen och göra skillnad! Med hjälp av våra kunder och blivande kunder går vi mot vårt mål att skapa en renare värld. Sex snabba med Mats Fagerström, VD på Telge Energi sedan hösten 2011 Volvo (miljöbil) eller Porsche Cab Pink eller Bruce Springsteen Jeans eller Kostym Katt eller Hund Solkraft eller Smutsig el Husvagn eller Rivieran Tillsammans kan vi göra skillnad nu! Mats Fagerström, VD, Telge Energi AB * Telge Energi har under sex år i rad fått topplacering i SKI:s undersökning Sveriges mest nöjda elkunder. Enligt den senaste TNS SIFOundersökningen Anseendeindex 2013 ligger Telge Energi fortsatt i topp avseende energibranschen och ligger även i topp tio oavsett bransch. Telge Energi har även en topp fem placering som miljövarumärke enligt en undersökning från Differ. Telge Energi Årsredovisning 7

8 Den gröna elmarknaden På Telge Energi säljer vi bara ren el, vilket betyder förnybar el från sol, vind och vatten. Vi tänker lite längre än bara el och vill göra skillnad. Därför tog vi tidigt ställning i klimatfrågan. Vi hoppas att fler människor ska göra ett aktivt val och välja ren el och därmed bidra till att minska vår negativa klimatpåverkan. Den som köper ursprungsmärkt, ren el från sol, vind och vatten hjälper till att knuffa ut smutsig kolkraft från systemet, vilket i förlängningen kommer betyda att vi får en renare värld. Den rena elen Genom att välja ren el får man endast el från förnybara energikällor. Ren el är ursprungsmärkt. Det innebär att elhandlaren garanterat beställer den mängd ren el som man förbrukar. Det medför i sin tur att produktionen av den rena elen ökar samtidigt som produktionen av den smutsiga elen minskar. Motsvarigheten kallas omärkt el. Den elen innehåller alltid smutsig el från kolkraft, något som få känner till. Den omärkta elen blir dessutom allt smutsigare eftersom den största delen av vår rena el går åt till de elkunder som aktivt väljer el från förnybara energikällor. En SIFO-undersökning från 2012 visar att sju av tio svenskar önskar att deras el kom från förnybara energikällor men bara 14 procent köper ursprungsmärkt ren el. Ursprungsmärkning Enligt lag ska all el ursprungsmärkas. Det är elhandlarens uppgift att visa kunden varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan produktionen av el haft. Man ska kunna hitta information om detta på fakturor, i reklam och på elhandlarens hemsida. Syftet med ursprungsmärkning är att man som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt lättare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön. Skillnad mellan miljömärkt el och ursprungsmärkt el Även om man köper miljömärkt el kan elbolaget investera i smutsig kolkraft. Det är därför viktigt att välja ett rent elbolag, inte bara ett rent elavtal. Det finns flera elbolag på den svenska marknaden som erbjuder miljömärkt el, men samtidigt investerar i smutsig kolkraft. Ursprungsmärkningen gör att det blir tydligt för alla elkunder vilken miljöpåver- kan elbolagen har. Det blir då lättare att göra ett aktivt val för miljön och välja ett rent elbolag. Ju fler kunder som väljer ren el, desto mindre behövs smutsig el Människans påverkan på klimatet är ett allvarligt problem i hela världen som kommer att få effekter för generationer framöver. Det är flera olika saker vi behöver förändra. Ett viktigt val man som enskild individ kan göra är att köpa ren el. Då gör man ett aktivt och miljömedvetet val för framtiden. Väljer man ren el påverkar man utbyggnaden av förnybara energikällor. När utvecklingen går för långsamt behöver de som vill ha en förändring på riktigt, visa riktningen. Du kan göra skillnad. Tillsammans kan vi göra skillnad. Exempel: En villaägare som i dag värmer sitt hus med omärkt el kan minska sina koldioxidutsläpp med hela 1,5 ton om året genom att istället köpa el från förnybara energi källor. För en lägenhet med en elförbrukning på kwh minskas de årliga utsläppen med 200 kg genom samma enkla förändring. Vad skiljer Telge Energi från de andra elbolagen? Vi skiljer oss från våra konkurrenter då vi enbart säljer ren el. Det är en stor skillnad jämfört med många andra bolag som säljer en elmix som är allt annat än ren. De kallar det miljöel och grön el, men en del säljer även smutsig el, det vill säga el från kolkraft. En del av dem investerar till och med stora pengar i nya kolkraftverk. Telge Energi säljer bara ren el. I våra elavtal gömmer sig ingen smutsig kolkraft. Vi säljer bara ursprungsmärkt el från sol, vind och vatten. Inget annat. Nordiska elmarknaden Elmarknaden i Sverige avreglerades Syftet med avregleringen var att införa ökad konkurrens och större valfrihet för elkonsumenterna. Samtidigt blev den svenska staten via Svenska Kraftnät delägare i den nordiska elbörsen Nord Pool. Sedan dess har vi en gemensam nordisk elmarknad där alla nordiska länder, utom Island, ingår. Den el som lyser upp och värmer svenska hem köps och säljs på Nord Pool, vilket betyder att elen svenska hushåll förbrukar inte bara kommer från Sverige utan också från våra grannländer, vilket gör att vår el är betydligt smutsigare än man kan tro. Elmarknaden består av elproducenter, elhandelsföretag och nätägare. Som konsument har man avtal med två företag, ett nätföretag och ett elhandelsföretag. Distribution av el är reglerad medan handeln med el är konkurrensutsatt. Det innebär att man kan välja vilken elhandlare man vill sluta avtal med, men att man är hänvisad till det lokala nätföretaget när det gäller distributionen. Målet är att vi 2015 ska ha en gemensam nordisk slutkundsmarknad där elkonsumenten bara behöver ha kontakt med elhandelsbolaget. 8 Telge Energi Årsredovisning

9 I kampen om att rädda världen har vi samlat in namnunderskrifter för sänkt skatt på ren el. Framtiden Olika undersökningar visar att en stor del av svenskarna gärna ser mer solkraft i framtiden: Solkraft är det energislag som störst andel av svenskarna vill satsa mer på. Åtta av tio personer anser att vi i Sverige bör öka användningen av solkraft under de närmaste 5 10 åren. Elmätaren En undersökning genomförd av United Minds på uppdrag av branschföreningen Svensk Energi. Svensk Elproduktion Vattenkraft Det finns cirka vattenkraftverk i Sverige. En stor fördel med vattenkraften är att vattnet som skapar elen kan lagras. Vattenmagasinen kan på så vis hjälpa marknaden att reglera utbudet av el, eftersom själva elen i sig inte kan lagras. En nackdel med vattenkraften är att den inte går att bygga ut ytterligare. Vindkraft Vindkraftverken producerar el vid vindhastigheter mellan 4 25 m/s. Vindkraftens andel av den totala energiproduktionen växer hela tiden. Vindkraften producerade drygt 7 TWh el 2012, med en installerad effekt på knappt MW. Det utgör cirka 5 procent av elanvändningen i Sverige. Den stora fördelen med vindkraft är att den är förnybar och att den går snabbt att bygga ut och lika snabbt att återställa. Vindkraften bidrar till en bra miljö för nuvarande och kommande generationer. Genom den svenska elexporten bidrar vindkraften också till minskad klimat påverkan i Europa. Solkraft I dagsläget är solen som energikälla relativt outnyttjad i Sverige. Däremot finns det stora möjligheter att ta vara på de 900 soltimmar vi har i vårt land. Tyskland har lika många soltimmar som Sverige, men har kommit mycket längre i utvecklingen av solkraft (28 TWh/år). Det motsvarar mer än fyra svenska kärnkraftsreaktorer. November 2011 lanserade Telge Energi troligen världens första elavtal med solkraft. Genom avtal mellan oss och svenska solproducenter fick vi i Sverige en marknad där den el som inte förbrukas av producenterna säljs vidare till andra elkunder. Under våren 2013 införde Telge Energi solkraft i elmixen i alla våra kunders avtal. Med det och med andra aktiviteter vill vi bidra till att öka tillgången på solkraft. Kärnkraft Kärnkraften står för cirka 39 procent av den svenska elmixen. I Sverige har vi kärnkraftverken Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. På vintern, hösten och våren utnyttjas kärnkraften så mycket som möjligt. Sommartid är kärnkraftverken avställda i omgångar för underhålls arbete och bränslebyte. Kraftvärme Huvudbränslet för kraftvärmeanläggningar i Sverige är biobränsle. Biobränsle används i huvudsak av villaägare och mindre företag. Produktion sker i konventionella anläggningar som eldar exempelvis pellets. Pellets består främst av spill och restprodukter från skogsindustrin. Kolkraft Kolkraft är den energikälla som har störst negativ inverkan på vår miljö. En del av de ämnen som ingår i kol är skadliga för miljön. Vid förbränning av kol som är ett fossilt bränsle bildas bland annat koldioxid som antas vara den största källan till klimatförändringar orsakade av människan. Telge Energi Årsredovisning 9

10 Vi säljer bara ren el Det finns flera olika benämningar på el som produceras av för nybara energi källor. Vi på Telge Energi har valt att kalla det för ren el. Andra benämningar är exempelvis grön el och miljöel. Vår rena el är ursprungsmärkt. Det innebär att elhandlaren garanterat beställer motsvarande mängd ren el från vind och vatten som våra kunder förbrukar. Det medför i sin tur att någonstans i nätet stiger produktionen av vind och vatten samtidigt som produktionen av smutsig el minskar. Den som beställer ren el hjälper alltså till att putta ut smutsig el från systemet. El som inte är ursprungsmärkt är så kallad omärkt el. Telge Energis energimix för 2012 Vattenkraft, 82% Vindkraft, 18% Solkraft, 0,001% All el är ursprungsmärkt Solkraft All vår solkraft kommer från landets småproducenter och tack vare dem kan vi erbjuda solavtal. Det gör att fler kan hjälpa till och bidra till en renare värld och en friskare miljö. Solkraft är en del av den rena elen och den sliter inte på naturens resurser. De vanligaste småproducenterna är villaägare som tänker på miljön och därför investerat i solpaneler. Solpanelerna producerar oftast mer än vad ägaren själv förbrukar och det överskottet köper vi på Telge Energi upp. Solkraften vi köper av våra producenter levererar vi till alla våra kunder via det vanliga elnätet. Förutsättningarna för produktion av solkraft i Sverige är goda och därför betalar vi bra för överskottet av solkraft. Vi hoppas helt enkelt att det ska inspirera fler till att producera egen solkraft. Hej Peter, en av Telge Energis solproducenter! På Charlottendals gård utanför Järna lever sex familjer efter naturens kretslopp. På taket till ladugården har Peter Hagerrot installerat en solcellsanläggning. Elen som produceras säljer han till Telge Energi. Hur kom du in på det här med solkraft? Jag har jobbat länge med miljöfrågor och när jag köpte gården såg jag genast möjligheter med ladans tak. Anläggningen är från 2007 så man kan nog säga att jag var en av pionjärerna på området. om från storskaligt till småskaligt är en utmaning. Den privata grundinvesteringen för en anläggning är hög. Samtidigt slipper elbolagen att investera. Därför är det viktigt att man även i framtiden kan hålla en hög prisnivå så att det blir allt fler anläggningar. Vindkraft Vinden är en oändlig energikälla som ger oss vindkraft. Ökad användning av el från vindkraft har en positiv påverkan på miljön. Därför satsar Telge Energi på att få fler att välja vindkraft. När våra kunder tecknar vindavtal hos Telge Energi får de ren el från vindkraftverk runt om i Sverige. Ökad efterfrågan av el från vindkraft leder till ökad produktion, det gör att behovet för smutsig el från kol minskar. El från vindkraft är populärare än någonsin och cirka kunder har tecknat elavtal med 100% vindkraft. Produktionen har ökat till 3 TWh på tre år vilket visar att det är fullt möjligt att bygga 30 TWh fram till år Det motsvarar produktionen hos fyra kärnkraftverk vilket betyder att vindkraft är ett utmärkt elalternativ. Hur fungerar samarbetet med Telge Energi? Jag förhandlade fram ett avtal med Telge Energi 2011, vilket bidrog till att de bestämde sig för att bli bäst i Sverige på sol! Nu köper jag all energi därifrån och får något högre pris för den solel jag producerar, så det är en vettig affär. Hur ser du på framtiden för solkraft? Den svenska strukturen är anpassad för transport av energi mellan dammar och kärnkraft. Att tänka 100 kvadratmeter solceller på ladans tak omvandlar cirka kwh energi varje år. 10 Telge Energi Årsredovisning

11 Våra produkter Det finns många olika typer av avtal. Här är några vanliga avtalsformer. Rörligt avtal Avtal om rörligt elpris är ett avtal där priset följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det innebär att priset både kan gå upp och ner under avtalstiden. Det rörliga priset baseras på vårt inköpspris. Fast avtal Avtal om fast elpris är ett avtal där elpriset är bundet under en bestämd tidsperiod. Det innebär att kunden vet vad elpriset per kilowatttimme kommer att vara under under avtalstiden. Ett fast elavtal innebär att kunden är skyddad mot prishöjningar men samtidigt går miste om prissänkningar. Avtal om fast elpris kan tecknas för olika avtalslängder, vanligast är sex månader, ett, två och tre år. Mixavtal Med ett mixavtal betalar kunden halva elförbrukningen till ett fast pris och den andra halvan till ett rörligt pris. Det innebär mindre känslighet för prisuppgångar och en prisreduktion när priset går ner. Fondavtal Med ett fondavtal köper kunden sin el tillsammans med andra och låter en expert dagligen bevaka elmarknaden på samma sätt som företagen gör. Elinköpen görs löpande och kunden sprider sina risker. Fondavtalet följer ofta det rörliga priset men med mindre svängningar. Vinteravtal De senaste vintrarnas extrema elpriser har skapat behov för olika typer av vinteravtal. Oftast innebär det att kunden ligger på ett rörligt elavtal, men att man binder elpriset till ett förutbestämt pris under vintermånaderna. Andelsägd vindkraft Som andelsägare i ett vindkraftverk köper man elen till självkostnadspris tillsammans med andra. Via en ekonomisk förening ägs vindkraften som produceras gemen samt. Hos Telge Energi investerar man 750 kronor per andel. För varje andel är man berättigad att köpa 100 kwh el per år till ett självkostnadspris på 19 öre/kwh. Man kan när som helst sälja tillbaka sin andel. Möt vår kundpanel och ta del av deras energispartips! Vår kundpanel Det ska vara enkelt att vara elkund. Därför har vi satt ihop en kundpanel med sex personer av olika bakgrund och ålder. Kundpanelen ska bland annat hjälpa oss att öka kunskapen om vad elkunder tycker och vad de förväntar sig av oss som bolag. Hittills har Kundpanelen till exempel hjälpt oss utveckla Sveriges enklaste faktura, deltagit i arbetet med att utveckla vår kundservice, och löst ett antal kundärenden. Ante Lindmark, 71 år Bästa energispartips: Villaägare bör se över värmekällan. Idag finns många energisnåla system. Investera i mindre energikrävande produkter. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Jag är duktig på att sortera avfall, köper gärna närproducerat, cyklar hellre än tar bilen och stänger av standby-läget. Jenny Dahlberg, 37 år Bästa energispartips: Använd lågenergilampor. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Jag har börjat källsortera och så gillar jag återvinningstänket. Madeleine Juniwik, 46 år Bästa energispartips: Lär dig mer om din elförbrukning och din elräkning. Jag sänker värmen och sätter på mig tofflorna. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Pratar om energi med vänner och familj. Ändrar mitt beteende och gör små saker som jag klarar av, exempelvis sopsorterar och sänker värmen. Peter Hallberg, 47 år Bästa energispartips: Använd vattenkokare och täta fönster. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Jobbar med bland annat miljöcertifiering. Sara Dahlin, 33 år Bästa energispartips: Dra ner värmen några grader och använd varma tofflor. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Jag sopsorterar, har inga onödiga lampor tända, tvättar full maskin med kläder oftast 40 grader, har dragit ner värmen inomhus, minimal tomgångskörning, köper gärna närodlat direkt från bonden. Simon Lidholm, 27 år Bästa energispartips: Släck ljuset när du går ut ur rummet. Hur visar sig ditt miljöintresse i vardagen: Jag går, cyklar eller åker buss i mesta möjliga mån. Telge Energi Årsredovisning 11

12 Företagskund hos Telge Energi: Saltå Kvarn» Verksamheten vilar på vår miljöprofil» I nära 50 år har Saltå Kvarn malt biodynamiskt spannmål med största omsorg om rå varornas kvalitet. Med en stark miljöprofil är valet av leverantörer avgörande för trovärdigheten det gäller även leve rantör av energi. Bakom grundandet av Saltå Kvarn med dess bageri låg förståelsen för att det vi äter är avgörande för hur vi mår, såväl fysiskt som psykiskt. Produkterna var ekologiskt och biodynamiskt odlade från första stund, berättar Johan Ununger, vd för Saltå Kvarn. Idag omfattar verksamheten även handel med varor från olika delar av världen. Kvaliteten och det ekologiska perspektivet står fortfarande i centrum. Företaget arbetar med att minska sin klimatpåverkan i alla led och har en vision om att minska utsläppen till Östersjön. Hur odlingen sker är viktigt för hur produkten smakar och hur planeten mår. Vi vill att bondens och mjölnarens ansträngningar ska förnimmas i munnen. Under 2012 lanserade vi ett projekt som innebär att ju mer bönderna gör för att minska sin klimatpåverkan och öka den ekologiska mångfalden, desto mer får de betalt för sina varor, säger Johan Ununger. Trovärdigt val av leverantör Kvarnen är det mest energikrävande i verksamheten där malningen och siktningen drivs med ren el från Telge Energi och torkningen genom eldning av havreskal i stället för med olja som tidigare. Överskottet går till att värma upp byggnaderna som finns i omgivningen. Vi använder inte längre någon olja alls och den energi vi köper är förnybar och grön. Vi klimatkompenserar även delar av vår produktion, säger Johan Ununger. I valet av leverantör har energislag och pris varit vägledande. Att köpa in ren el från Telge Energi ligger helt i linje med Saltå Kvarns ansträngningar på miljöområdet och valet var därför okontroversiellt. Eftersom Telge Energi finns i Södertälje har företagen också ett gemensamt engagemang i frågor som rör närområdet. Vi anstränger oss för att hitta leverantörer som vi gillar och som delar våra värderingar. Trovärdigheten är vårt viktigaste kapital och vi måste vara noggrannare än många andra aktörer när vi väljer leverantör eftersom vi har en stark miljöprofil. Den är grunden för hela vår verksamhet, avslutar Johan Ununger. Johan Ununger, vd Saltå Kvarn. Den välbekanta byggnaden längs E4:an.» Att köpa in ren el från Telge Energi ligger helt i linje med Saltå Kvarns ansträngningar på miljöområdet 12 Telge Energi Årsredovisning

13 Företagskund hos Telge Energi: Fotografiska museet» Vi har valt att köpa energi som känns schysst» Succé från dag ett. Så har det sett ut för Fotografiska museet som slog upp portarna Företaget har som ambition att driva en långsiktigt hållbar verksamhet och ser valet av leverantörer som en viktig del för att nå dit. Per Broman, grundare och kommunikationsansvarig på Fotografiska. Foto: Magnus Fond Det var 2008 som bröderna Jan och Per Broman fick höra talas om att Ferdinand Bobergs k-märkta lokaler i Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen i Stockholm stod lediga. Redan två år senare var museet klart för invigning och antalet besökare har vuxit i rask takt. Ambitionen har varit att göra det enklare för fler människor att konsumera kultur och 2012 kunde vi räkna till hela besökare, säger Per Broman. Cirka 25 utställningar arrangeras årligen och bland de mer namnkunniga fotograferna kan nämnas fixstjärnor såsom Annie Leibovitz, Lennart Nilsson och Henri Cartier-Bresson. Vision om att göra skillnad I de kvadratmeter stora lokalerna ryms utställningsyta, kafé och mötesrum. Ljussättningen av utställningarna är central för upplevelsen och det är också den del av verksamheten som förbrukar mest energi. När det handlar om ljussättningen är det svårt att göra mer än att släcka ned när vi inte har öppet. Det betyder att lamporna är tända dagtid i stort sett året runt utom på midsommar och julafton, berättar Per Broman. Även restaurangen och köken är energikrävande. Där samarbetar Fotografiska med matkreatören Paul Svensson som hela tiden eftersträvar att arbeta med närproducerade och ekologiska produkter. Sedan november 2012 arbetar Fotografiska med Telge Energi och den främsta anledningen bakom valet av ny elleverantör var möjligheten att köpa ren el. Genom Telge Energi kan vi köpa energi som känns schysst. Det känns viktigt i en tid då jordens överlevnad hänger på att vi alla gör vad vi kan. Vi känner också igen oss i deras vision om att förändra och göra skillnad. Det vill vi också göra med våra utställningar, säger Per Broman och fortsätter: Jag tror att arbetet med Telge Energi stärker vårt varumärke. Det är inte därför vi har valt att samarbeta med dem utan för att vi vill driva en sund verksamhet. Men det är klart att vi är stolta över att kunna berätta att vi har Telge Energi som leverantör. Fotografiska en av Stockholms mest välbesökta konsthallar och unik i sitt slag. Foto: Max Plunger Telge Energi Årsredovisning 13

14 Företagskund hos Telge Energi: Säfsen Resort» Minnesvärda upplevelser utan kompromisser» I Säfsen finns en uttalad ambition om att bedriva verksamheten på ett sätt som inte kompromissar med kommande generationers möjlighet att njuta av naturen. Säfsen Resort är ett privatägt företag med året-runt-verksamhet inom mötes- och upplevelseindustrin. Varje år besöker daggäster Säfsen och ägnar sig åt allt ifrån skidåkning och mountainbike, till fiske, vandring och jakt. Vår förhoppning är att våra gäster ska ta med sig inspirerande och minnesvärda upplevelser härifrån. Vi arbetar för att hela tiden utveckla Säfsen i harmoni med naturen, säger Christer Rosén, vd för Säfsen Resort. Sedan 2009 är Säfsen Svanenmärkt* vilket är en garanti för att man arbetar kontinuerligt för att bli bättre ur miljösynpunkt. Det innebär också att de gäster som besöker Säfsen är med och bidrar till arbetet för en bättre miljö. Genomgripande miljöprogram Programmet för miljöarbete i Säfsen inkluderar flera olika delar för att minimera påverkan. Snöläggningen är energikrävande och på senare år har man börjat använda effektivare system som gör att det går att lägga mer snö till lägre energiåtgång. Eftersom elen utgör en betydande del av våra kostnader har det varit en viktig åtgärd. Den el vi köper in är grön. Vi har varit kunder hos Telge Energi i mer än fem år och upplever företaget som en schysst och smidig samarbetspartner. Vid valet var det den rena elen i kombination med priset som var helt avgörande, säger Christer Rosén. Byggmaterial återanvänds så långt det är möjligt och för att begränsa vattenförbrukningen arbetar man också med flödesbegränsningar. I 160 nyrenoverade hus har energistyrning och nattsänkning införts. När husen inte är uthyrda sänks förbrukningen till underhållsel per automatik via bokningssystemen. Vår interna devis är att vi nyttjar ett stycke svensk natur på ett sätt så att nästa generation kan njuta av den på samma sätt som vi. Det betyder att vi nyttjar naturen och inte utnyttjar den, avslutar Christer Rosén. * Svanen är Nordens officiella miljömärkning och är för företag ett bevis på att de arbetar aktivt för en hållbar produktion. Christer Rosén, vd Säfsen Resort. Säfsen Resort utvecklar anläggningen med minsta möjliga påverkan på miljön så att dagens skidskoleelever kan återkomma med sina barn. 14 Telge Energi Årsredovisning

15 Beröm från privatkunder # hört från kund # hört från kund Helnöjd med åren tillsammans med Telge Energi och tar ofta upp er som role model i mitt eget jobb Ni har en väldigt, väldigt bra service och prismässigt så ligger ni väldigt bra till och det är roligt att ha er som elleverantör # hört från kund # hört från kund Jag tycker ni har en väldigt bra miljöprofil och ni tar mycket väl hand om era kunder. Jag är supernöjd med er och kommer fortsätta med er om det inte är någon som överglänser er vilket jag betvivlar i och för sig. Ni är jättebra, fortsätt som ni gör! Efter att ha testat några andra elleverantörer så har vi funnit att ni ger den bästa känslan av äkthet och personlighet. De små presenterna ni delar ut är just exempel på det annorlunda och informella som gläder # hört från kund Professionellt företag. Verkar vara mån om kunden utöver vad jag är van vid från andra i samma bransch. Telge Energi Årsredovisning 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Telge Energi AB, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Telge Energi AB, org nr , ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB org nr , säte i Södertälje kommun. Moderbolag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr , säte i Södertälje kommun. Information om verksamheten Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att sälja ren el till privatpersoner och företag på den svenska elmarknaden. Försäljning av pellets för uppvärmning kompletterar verksamheten. Ekonomisk översikt Belopp i kkr Nettoomsättning Finansnetto Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % 6,8 7,5 4,3 6,1 5,9 Investeringar Medelantalet anställda Telge Energi Årsredovisning

17 Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Under 2012 har vi levererat ett resultat på över 45 MSEK. Anledningen till vårt starka resultat är främst ett positivt kraftnetto, tillväxt på privatmarknaden och en ökad kundlönsamhet kombinerat med en bättre och effektivare försäljning. Det i sin tur har inneburit sjunkande försäljningskostnader. Under hösten har vi infört en ny organisation med fokus på ett utökat ansvar för främst lönsamhet, produkt, krafthandel, kund och försäljning. Den nya organisationen har som främsta mål att förbättra service och kvalitet till våra kunder. Vi har som mål att leverera ett kundbemötande i världsklass. Vi är också stolta över att kunna sysselsätta över 100 ungdomar från Södertälje som hjälper oss i vårt arbete med att ständigt förbättra vårt kunderbjudande. Merparten av våra kunder har rörliga avtal. Det har varit mycket positivt då 2012 har varit ett år med låga elpriser. För de kunder som vill ha bättre kontroll på sina elkostnader erbjuder vi också vinter-, fond- och fastprisavtal. Vi fortsätter vårt arbete med att ta fram produkter som gynnar miljön och för att ytterligare stärka vårt Ren el-erbjudande har vi arbetet med att bygga till solkraft i vår elmix. Vi gör detta genom att köpa in solkraft från svenska villaägares tak för att sedan sälja det vidare till våra kunder. På detta sätt erbjuder vi en unik lösning som medverkar till utbyggnaden av solkraft i Sverige och det bidrar också till en renare värld. Vi har fortsatt stark tillväxt på privatmarknaden vilket innebär att vi nu har fler privatkunder än någonsin. Trots tillväxten är kundtappet vår och branschens största utmaning som vi tar på allra största allvar. Telge Energi får också ett mycket bra resultat i SIFO:s anseendeindex. Vi är en tydlig branschetta och ligger på samma nivå som stora välkända svenska varumärken som ICA och H&M. För tredje året i rad är Telge Energi också ett av Sveriges fem grönaste varumärken i Differs undersökning av 79 stora svenska varumärken. Under januari 2013 avgick Johan Öhnell som bolagets ordförande, samtidigt blev Stefan Hollmark vald som ny ordförande. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För 2013 har vi som fortsatt mål att bli ett av de högst rankade företagen på listan över Sveriges grönaste varumärke. Vi har fortsatt tillväxt på privatmarknaden med ett stort fokus på kundtappet. När det gäller företagsmarknad är fokus i första hand lönsamhet därefter tillväxt. Vi har också som mål att öka vår service och kundnöjdhet för att på sikt kunna leverera ett kundbemötande i världsklass. Resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Belopp Balanseras i ny räkning Summa Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats till Telge (i Södertälje) AB med kkr. Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet samt en utställd moderbolagsgaranti för aktiekapitalet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget därmed inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap stycket. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Telge Energi Årsredovisning 17

18 Resultaträkning Belopp i kkr Not 1 jan dec jan dec 2011 Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Punktskatter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Telge Energi Årsredovisning

19 Balansräkning Belopp i kkr Not 31 dec dec 2011 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Elcertifikat Färdiga varor och handelsvaror 903 Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Södertälje kommun Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Telge Energi Årsredovisning 19

20 Balansräkning Belopp i kkr Not 31 dec dec 2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skuld till Södertälje kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 20 Telge Energi Årsredovisning

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 GodEl

Årsredovisning 2011 GodEl Årsredovisning 2011 GodEl Tanken bakom GodEl Källa omslagsbilder: SOS Barnbyar, RäddaBarnen (foto: Cleis Nordfjell) och Hand in Hand Innehållsförteckning Källa: GoodCause Foto: Ulrika Bäärnhielm Källa:

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause FOTO: PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 802424-9966 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 Finansiell sammanfattning 2010 5 Viktiga händelser 2010

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer