Hur är det på Finlands bästa bageri?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är det på Finlands bästa bageri?"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test

2 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i Mars Nummer: 4/2014 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Tom Lemponen Olli Arola Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomaranta Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå Bock s Office Ab UPC Print Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. Kunderna frågar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier I korthet 19 Korsord Så byggs Torkkola vindkraftspark På kundbesök: Aroma Bageri & Konditori Kaffebryggare för en kopp i test Under den här rubriken svarar vi på frågor som vi fått till kundtjänsten eller som skickats in av er Nette-läsare. Har du en fråga som du vill ha svar på i tidningen? Skicka den till adressen Värmesystemet måste förnyas, går det att få fjärrvärme till mitt egnahemshus i Vasa? I Vasatrakten står fjärrvärmen för nästan 90 % av uppvärmningsbehovet och både gamla och nya fastigheter kan ansluta sig. När det gäller småhus ansluts i första hand fastigheter som finns i närheten av det befintliga fjärrvärmenätet. En karta över fjärrvärmenätet hittar du på vår webbplats > Fjärrvärme > Anslut till fjärrvärme > Leveransområde. Offertblanketten hittar du via > Anslut till fjärrvärme > Anslutningsanvisningar. Vad menas med den avkylning som nämns på fjärrvärmefakturan? Med avkylning avses temperaturskillnaden på fjärrvärmevattnet som kommer till fastigheten och det som lämnar fastigheten. En stor avkylning av fjärrvärmevattnet är en indikation på att apparaturen fungerar och är rätt inställd. Ju större temperaturskillnad (avkylning) desto effektivare fungerar systemet. Avkylningen varierar med årstiderna: Om vintern är avkylningen mycket bra om den är över 60 C. Om sommaren bör avkylningen vara över 15 C. En välfungerande fjärrvärmecentral har en genomsnittlig avkylning på över 25 C och en returvattentemperatur under 70 C. Om avkylningen i genom snitt är mindre än 25 C, är det skäl att utreda orsaken. Mer information finns i guiden Använd fjärrvärmen rätt på vår webbplats > Du som bygger > Fjärrvärme > Använd rätt. Överföring av elavtal till dödsbo Då en närstående gått bort bör du informera energibolaget om detta. De el- och fjärrvärmeavtal som den avlidne ingått är bindande för dödsboet och delägarna i dödsboet blir parter i avtalet. Om eloch fjärrvärmeavtalet inte kan avslutas genast överförs det i dödsboets namn, som ansvarar för de åtaganden som anges i avtalet. Överförs en elanslutning på Vasa Elnäts område automatiskt till oss om det står så i köpebrevet? En elanslutning hör till en fastighets lösöre och överförs därmed inte auto matiskt till den nya ägaren när fastighet en säljs. Man bör specifikt nämna att elavtalet överförs från säljaren till köparen i köpebrevet för fastigheten. I samband med ägarbytet skall en kopia på köpebrevet skickas till Vasa Elektriska per post eller per e-post till där det nämns att elavtalet överförs till den nya ägaren. Vasa Elnät accepterar den nya ägarens anslutning då alla fordringar vid tidpunkten för överförandet är betalda och den nya ägaren förbinder sig till avtalsvillkoren för den överförda anslutningen. Mer vanliga frågor hittar du på vår webbplats

3 LEDAREN Det är helt normalt att det uppstår konflikter när stora offentliga intressen och privata intressen möts. Mötet mellan privata och offentliga intressen Byggandet av vindkraftsparker och elledningar utgör utmärkta exempel på vilka konflikter som kan uppstå mellan privata och offentliga intressen. Vindkraften åtnjöt tidigare stor popularitet, då den byggdes i Tyskland och i Danmark. Situationen blev en annan då det blev aktuellt att hitta lämpliga byggnadsplatser i Finland. På sistone har man stött på en inställning som är bekant från byggandet av elledningar: Vilket bra projekt bygg det någon annanstans. Det är förstås helt normalt att det uppstår konflikter när stora offentliga intressen och privata intressen möts. Det hör till rättsstatens logik att Finländska medborgare har rätt att säga sin åsikt och att driva egna intressen i samband med förverkligandet av stora energi projekt. I en rättsstat som Finland kontrolleras situationen av olika tillståndsförfaranden, där det redan i planeringsskedet ingår höranden samt bedömning av alternativa tekniker, ruttdragningar och konstruktioner. Utredningar, förhandlingar, kalkyler, besvär, tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar utgör normala element i planeringsarbetet för ett projekt. Enligt en jämförande översikt beställd av Finlands Näringsliv (EK) har Finland och Sverige de långsammaste processerna för miljötillstånd i Europa. De långa behandlingstiderna förklaras med att ingetdera landet har någon bindande övre gräns för hur länge det får ta att bevilja ett tillstånd. När man plöjer sig genom tillståndsdjungeln är det så här ur den sökandes synpunkt förbryllande att upprepade gånger stöta på samma namn både som representant för den myndighet som behandlar tillståndet och för dem som motsätter sig projektet. Det gäller att vara påpasslig så att inte arbetstiden och tiden för privat intressebevakning och tolkningar av lagen blandas ihop. Industriell vindkraft på gång Vasa Elektriska har i åratal stöttat EPV Energi Ab:s vindkraftsprogram. Vindkraftsprogrammet startades år 2007 med målet att bygga vindkraft i industriell skala. Ett mål som nu kommer att nås, även om det dröjt flera år längre än ursprungligen planerat. Inom projektets ramar har genom Rajakiiri Oy åstadkommits en park med åtta vindkraftverk i Torneå. Parken inledde sin industriella produktion år Denna park kommer nästa år att utvidgas med fem nya turbiner. I Vasa blir EPV Vindenergi Ab:s 16 möllor stora vindkraftspark klar under nästa år. Tillståndsprocessen för vindkraften har varit komplicerad. Det har gått åt mer tid och pengar till utredningar än planerat. Det känns dock bra att konkreta projekt till slut har kunnat förverkligas. Strömmen på i Replot? Elförsörjningen till skärgården i Jungsund- Iskmo-Replot befinner sig nu just i kritiskt läge. Elförbrukningen har i och med nybyggen och ökad elanvändning småningom vuxit så att de nuvarande elledningarnas kapacitet med nöd och näppe kan trygga tillgången på el. Överbelastningen i områdets elnät är ett faktum. På området finns nu hushåll. Vi strävar till att trygga deras tillgång på el genom att bygga en ny kraftledning dimensionerad enligt de skärpta kraven på leveranssäkerhet. Kraftlinjen till Replot har efter att ha gått igenom alla skeden i en åratal lång process fått sin lösning. Inlösningstillstånd för förverkligandet har sökts och erhållits från stadsrådet. Detta till trots står byggnadsprojektet stilla. På området borde inte tillåtas något byggande som höjer elförbrukningen innan den nya kraftledningen byggts och tagits i bruk. Vänner, ni som motsätter er den nya kraftledningen: Den här ledningen betjänar människorna på ert område. God jul och gott nytt år! Hannu Linna verkställande direktör

4 Vår energiuppföljning avslutas i byn Veikkola i Kyrkslätt. Energirådgivaren tipsar Irma och Jussi Pirhonen hur de kan öka trivseln i sin radhuslägenhet. Om takvärmen ersattes av elbatterier skulle det kännas varmare i hemmet. Högre boendekomfort med elbatterier Text Anne Kytölä Foto Mikko Käkelä Illustration Bock s Office Radhuset Jussi och Irma Pirhonen bor i är byggt 1984 och i bra skick. För energiexperten, Sami Seuna från Motiva, står det snabbt klart att invånarna är sparsamma och tar väl hand om sitt hem. Pirhonens har låtit bygga radhuset tillsammans med fyra andra familjer, och i egenskap av expert på träbyggande och fönster har Jussi Pirhonen haft inflytande över många av byggnadslösningarna. Enligt hans krav är till exempel taksprången längre än normalt. De skyddar fönster och väggar så väl att fönsterrutorna inte blir våta ens när det stormar. Ni har valt konstruktionslösningar som underlättar underhållet, vilket är ganska ovanligt, säger Sami Seuna uppskattande. Seuna mäter väggarnas och fönstrens tempe ratur med hjälp av en IR-temperaturmätare. Resultatet visar att nästan ingen värme smiter ut via någondera ytorna. I äldre hus finns ofta ett behov att renovera värmeisoleringen eftersom fiber- och spånisolering ofta sjunker nedåt inne i väggen under årens lopp, säger Seuna. Jussi Pirhonen förklarar att det inte kommer att vara fallet i deras hus eftersom väggarna är isolerade med polyuretan som sprutats in i elementen på husfabriken. 4 nette 4/2014

5 ENERGIUPPFÖLJNING del 4 RADHUS < Den år 1984 byggda radhuslägenheten är i bra skick. Någon fönsterrenovering behövs inte, men fönstertätningarna bör bytas med några års mellanrum. << Sami Seuna rekommenderar att glödlamporna byts ut mot LED-lampor. LED-lamporna har kört förbi kompaktlysrören och energisparlamporna i den tekniska utvecklingen. LED-lamporna är hållbara och förbrukar väldigt lite energi. Många byter fönster i onödan Fönstren är i tillfredsställande skick men de ursprungliga tätningarna verkar torra och hårda, så Seuna rekommenderar att de byts ut. Fönstertätningarna borde bytas i varje hem med några års mellanrum. Hur ofta de bör bytas beror på tätningens material. Även de bästa materialen håller enligt Seuna i högst år. Goda råd för hur man byter tätning ar finns i en video på webbplatsen Däremot lönar det sig inte att förhasta sig och byta ut hela fönstren. Enligt Seuna gör man i Finland en del onödiga renoveringar i energisparandets namn på grund av en kultur där vi hellre köper nytt än underhåller gammalt. Mindre dragigt med batterier Pirhonens hem har direkt elvärme. I brasrummet, bastun och badrummet finns det golvvärme, i övriga utrymmen kommer värmen via taket. Värmeelementen är gömda under takpanelerna. Jag har aldrig tidigare sett en sådan här lösning, säger Seuna förvånat ståendes under träpanelen som täcker strålvärmaren och tillägger att man numera till största delen frångått de takvärmesystem som byggdes på 1980-talet. Seuna tror att även Pirhonens skulle trivas ännu bättre i sitt hem om de bytte ut takvärmen mot elbatterier placerade under fönstren. I vardagsrummet är det förvisso varmt, 22 grader, men det känns lite dragigt i rummet. Man kan bli kvitt draget genom att montera elbatterier under fönstren, säger Seuna. Perhonens håller avsiktligen inomhustemperaturen ganska hög, trots att de lätt kunde spara energi genom att sänka temperaturen. Min man är förlamad och behöver värmen, förklarar Irma. Orsaken är en byggplatsolycka som inträffade för 14 år sedan. Seuna föreslår att skaffa termometrar till alla rum, i synnerhet till sådana där ingen vistas några längre perioder. För att termometern ska vara tillförlitligt bör man inte placera den på en yttervägg eller nära en värmekälla, till exempel en lampa, tv eller ett värmeelement. I många hem värmer man upp exempelvis korridorer, som man bara går igenom, onödigt mycket. Med hjälp av en termometer ser man nette 4/2014 5

6 Enligt Motivas energiexpert Sami Seuna skulle det löna sig för Irma och Jussi Pirhonen att värma radhuslägenheten med ved och luftvärmepump. ifall man kunde sänka temperaturen och därmed spara energi, säger Seuna. Ny plats för luftvärmepumpen Pirhonens har en luftvärmepump som de inte använder. Irma Pirhonen berättar att de slutade använda den efter två år, på grund av att hon fick så ont i nacken av den. Luftvärmepumpens innerdel sitter i takkanten mellan köket och vardagsrummet, och luftströmmen är riktad rakt i nacken på den som sitter i gungstolen. Seuna tycker det är synd att luftvärmepumpen inte är i användning, för enligt hans beräkningar skulle Pirhonens med dess hjälp kunna spara cirka kwh om året. Seuna föreslår att Pirhonens låter en montör flytta luftvärmepumpen till ett annat ställe. Apparaten kunde sitta på samma vägg, men i vardagsrummets hörn skulle den inte störa någon genom att blåsa i nacken. Samtidigt lönar det sig att flytta ner appa raten 20 centimeter, tipsar Seuna. Spisen som huvudsaklig värmekälla I brasrummet finns en ackumulerande spis i tegel som Pirhonens om vintern eldar i minst två gånger i veckan. Makarna har lite olika åsikter om hur ofta det faktiskt eldas i spisen. Far i huset hävdar att det eldas i spisen varannan kväll då det är köldgrader utomhus. Det gör det väl inte, menar Irma Pirhonen, men kommer sedan ihåg att hon en kall vinter bar in brasved ganska ofta. Det måste uppenbarligen ha varit år 2012 eftersom elräkningen visar att Pirhonens då förbrukade endast kwh, när deras årsförbrukning de senaste 30 åren i medeltal har varit kwh. Bostadsytan är 114,5 kvadratmeter. Spisen blev speciellt viktig för Pirhonens julhelgen 2011, då en storm på annandag jul lämnade byn Veikkola utan el i flera dygn. Vi var utan el i 54 timmar. En del familjer fick evakueras, men vi klarade oss tack vare spisen. Vi lagade mat i den också, gröt och gryträtter, berättar Jussi Pirhonen. Golvvärmen i badrummet kan periodvis kopplas på och av med en intelligent termostat. 6 nette 4/2014

7 Nyttiga länkar Hur man väljer rätt lampa: Tips för invånare i småhus med direkt elvärme: Energispartips: Goda råd för byte av fönstertätningar: Tips för användning av luftvärmepump och för vedeldning: Energieffektivare hushållsapparater: Det är onödigt kallt i Pirhonens frys. Lämplig temperatur för kylskåpet är +5 grader och i frysen räcker det med 18 minusgrader. Pirhonens eldar 3 4 travkubikmeter ved om året. Enligt Seuna vore det vettigt att använda spisen som huvudsaklig värmekälla, kompletterat med den i vardagsrummet för närvarande oanvända luftvärmepumpen. Ni tänder väl för övrigt brasan ovanifrån? frågar Seuna. Jussi Pirhonen bekräftar att så är fallet. Han berättar att han eldat med ved ända sedan han var 5 6 år gammal. Han har nu fyllt 73, så han har hunnit samla på sig en hel del erfarenheter. Bra! Man har nämligen ingen glädje av spisens höga verkningsgrad om förbränningen inte är ren, förtydligar Seuna. Byte av ventilation Jussi Pirhonen hör sig för med Seuna om det skulle vara värt att byta ut det 21 år gamla ventilationsaggregatet. Om det är enkelt att byta lönar det sig absolut, svarar Seuna. En ny ventilationsanläggning har mycket bättre värmeåtervinning och investeringen återbetalar sig ganska snabbt. Seuna rekommenderar ett aggregat med rote rande värmeväxlare eftersom de har effektivare värmeåtervinning än de med plattvärmeväxlare. Sedan lönar det sig förstås inte att köpa billigt och dåligt, varnar Seuna. Pengarna rätt ner i avloppet Pirhonens har en bastuugn med alltid redofunktion, men har den inte alltid påkopplad eftersom de inte går i bastun så ofta numera. Paret säger att de badar bastu varannan vecka. I det här hemmet slösas det inte heller med vatten. Pirhonens använder mindre än hundra liter vatten per person under ett dygn, jämfört med medelfinländaren som på samma tid gör av med ungefär 155 liter. Duschen är en plats där det är enkelt att vara slösaktig. Pengarna bokstavligt talat flödar ner i avloppet. Seuna berättar att en persons duschande på ett år kan göra av med allt mellan 300 och kwh. Ju längre och varmare dusch, desto högre blir räkningen. För den slutgiltiga räkningen är det stor skillnad om man duschar i 2 minuter eller i 6 minuter, säger Seuna. Sami Seuna går igenom el- och vattenräkningar med Irma och Jussi Pirhonen. Paret slösar inte just någon energi. nette 4/2014 7

8 Så byggs Torkkola vindkraftspark Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki I Lillkyro i Vasa byggs som bäst Österbottens första, verkligt stora vindkraftspark. När parken står färdig i sommar kommer den årligen att producera el som motsvarar behovet för cirka eluppvärmda hushåll. Hälften av parkens elenergi tillfaller Vasa Elektriska. Tornet på en vindmölla ser högt och smäckert ut, när man ser på det från långt håll. Byggjobbarna vid Torkkola vindkraftspark är dock välbekanta med den verkliga tyngden och storleken. I vår kommer det att ha rests 16 vindkraftverk i Torkkola. Vindmöllorna monteras av långa och tunga delar, som kom med sju fartyg från olika delar av Europa och anlände Vasa hamn i slutet av oktober. Några av delarna krävde två kranar för att kunna lossas. I hamnen lastades delarna på lastbilar med stora transportlavetter för transport till byggplatsen. En vindmöllas enskilt tyngsta del är maskin rummet, nacellen. Den väger cirka 120 ton. Tornet som helhet väger ännu mera, men det transporteras i delar och monteras på plats. Varje del är meter lång och väger ton. Vindkraftverkens vingar, som kommer att rotera på 140 meters höjd i Torkkola, är lättare än delarna till tornet och maskinrummet, men är ändå utmanande att transportera efter som de är 60 meter långa. Hoppas på lugnt väder Torkkola vindkraftspark byggs av EPV Vindkraft Ab. Verkställande direktör Frans Liski är nöjd med hur projektet fortskrider. På en byggplats uppstår alltid nya situationer som man får ta ställning till, men arbetet har löpt smidigt, säger Liski. Man har medvetet strävat efter en flexibel tidtabell eftersom arbetstakten framför allt dikteras av vädret. Vinterns ankomst gör arbetet långsammare och vinden är ett problem, blåser det för hårt kan inga torn resas förrän vinden mojnat. Säkerheten på arbetsplatsen är viktigast. Den prutar vi inte på, säger Liski. Fundamenten gjöts i somras Byggandet av vindkraftsparken inleddes med markarbeten i mars. Det cirka hektar stora området korsas nu av cirka 13 kilometer väg. De flesta av dem är nya men även områdets gamla vägar har förstärkts och breddats. Över 20 kilometer elkabel har grävts ner. Via denna kabel kommer elen från vindmöllornas generatorer i sinom tid att transporteras via elstationer och transformatorer ut i distributionsnätet, för att till slut nå konsumenterna. Fundamenten för alla 16 vindkraftverk gjöts i somras. Man blev tvungen att planera tre olika lösningar för fundamenten eftersom jordmånen var mer bärkraftig på en del ställen än på andra. Under en del fundament fick man så lov att byta ut jordmassorna ända till fem meters djup. Fundamenten är gjutna till tre meters djup under markytan, för att tornen säkert ska stå stadigt i blåsten. Diametern på fundamentet till ett av kraftverken är 22 meter. Till grunderna för de 16 kraftverken har använts kubikmeter lastbilslaster betong och en miljon kilo armeringsstål. Ett kraftverk i taget Fransk Liski berättar att i Torkkola vindkraftspark byggs ett vindkraftverk i gången. I somras gjöt man cirka ett fundament i veckan. Att gjuta ett fundament tog nästan ett dygn. I november, då alla fundament härdat tillräckligt för att bära ett vindkraftverk, kan man inleda monteringsarbetet. Även detta sker en vindmölla i taget. Smidigt samarbete Frans Liski jämför byggandet av en vindkraftspark med byggandet av ett egnahemshus i ett avseende: Här måste man ta grannarnas åsikter i beaktande och be om deras lov precis som när man bygger ett egnahemshus. Med den skillnaden att vi har 130 grannar, jämför Liski. EPV Vindkraft har ingått hyresavtal med markägarna gällande markanvändning och vindupptagningsområden. Samarbetet med markägarna har enligt Liski skett i god anda. Det har varit till stor hjälp att EPV Vindkrafts representant, byggarbetsplatschef Jani Keckman, har funnits på byggplatsen hela tiden och varit anträffbar för markägarna under hela projektets gång. Torkkola vindkraftspark ligger i goda och kunniga händer. Organisationen som står för byggandet består av de bästa proffsen i branschen, berömmer Liski. Yrkesmän från många olika företag från olika håll i Finland har varit verksamma på byggplatsen. Under de mest bråda dagarna har cirka 80 personer varit sysselsatta på byggplatsen. Byggarbetsplatschef Jani Keckman och EPV Vindkrafts verkställande direktör Frans Liski 8 nette 4/2014

9 Delarna till ett kraftverk tar cirka en vecka att få på plats, säger EPV Vindkrafts verkställande direktör Frans Liski. Delarna är stora. Tornets bas har en diameter på cirka sex meter. Torkkola vindkraftspark Läge: Intill Merikartvägen söder om Kyro älv i Lillkyro Storlek: 16 kraftverk, vardera med en effekt på 3,3 MW Totaleffekt: 52,8 MW Årlig produktion: MWh Kraftverkens navhöjd: 137 meter Beräknad ibruktagning: Sommaren 2015 Kostnad: EPV Energi Ab investerar nästan 100 miljoner euro i projektet. I egenskap av EPV Energis största ägare får Vasa Elektriska nästan hälften av den elenergi vindkraftsparken producerar. nette 4/2014 9

10 En dröm som doftar nybakt Bageriet Aroma i Kvevlax blev berömt via tv förra våren. På kanalen Jim bakade Maria Vestergård och hennes team sådana godsaker att de korades till Finlands bästa bageri. Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 10 nette 4/2014

11 PÅ KUNDBESÖK Produkterna från Maria Vestergårds bageri säljs, förutom i den egna bageributiken med tillhörande kafé, i ett antal butiker och kaféer i Vasatrakten. Distribution i nationell skala är inget man strävar efter, eftersom Vestergård inte vill utvidga sitt företag. Många väljer istället att köra hundratals kilometer för att handla i Kvevlax. På bilden Milla Rantala, Maria Vestergård och Eva Marttila. Den första morgonen efter vinsten ringlade det sig en lång kö med människor utanför det lilla bageriet och konditoriet Aromas dörr. Alla hade kommit för att köpa den vinnande vitchokladbakelsen och bageriets populäraste produkt Levain brödet bakat på vetesurdeg. Det tog tre timmar att betjäna kön. Tack vare tv-programmet kommer det varje vecka hit folk som kört ända från Uleåborg eller Helsingfors, säger Maria Vestergård. Vinsten gjorde gott åt Vestergårds företag. Verksamheten har nu fått sådan fart att hon anställt en person till och nattarbetet har kunnat slopas helt. Förutom Vestergård består bageriets personal av Madeleine Bergman, Eva Marttila, Milla Rantala och Jeanette Svevar. arbetsdagen börjar klockan sex Aromas anställda behöver alltså inte påbörja degknådningen på småtimmarna utan mjölpåsarna öppnas först klockan sex på morgonen. Då kommer två personer i jobb. De övriga anländer klockan sju och åtta. Även ägaren försöker hålla sig till en åttatimmarsdag. Maria Vestergård utför alla uppgifter i bageriet: bakar, förpackar produkter, tar emot beställningar, betjänar kunder i bageriets kafé, sköter allehanda kontorsärenden och står för marknadsföring och försäljning av företagets produkter. På sistone har hon förvisso inte behövt jaga nya kunder eftersom dessa hittat sin väg till bageriet utan reklamkampanjer. En rolig arbetsplats Den rödkindat leende företagaren verkar alltid sprudla av glädje och energi. Åh, jag blir alltid så inspirerad då jag kommer hit till bageriet och får känna dofterna och träffa mina flitiga medarbetare, säger Vestergård. Resten av gänget verkar precis lika entusiastiskt. Från bageriet hörs ett trevligt sorl och emellanåt skratt. Inga sura miner här inte. Vi har ett bra arbetsklimat och det är roligt att jobba, säger Milla Rantala. Alla anställda deltar i tillverkningen av företagets samtliga produkter. Med skickliga händer produceras både bröd och söta delikatesser. Det här är en underbar arbetsplats eftersom man får göra allting. Man behöver inte arbeta som vid ett löpande band, tillägger Eva Marttila. nette 4/

12 I Aromas bageri bakas varje dag 5 6 olika bröddegar, bullar och konditoriprodukter. Evas jordnötsoch chokladbars med torkade bär 1 burk jordnötssmör, ca 340 g 1 dl råsocker 2 dl sirap 8 dl puffat ris 300 g rostade nötter 1 dl kokosflingor g mörk kvalitetschoklad På bilden Jeanette Svevar. Lägg bakplåtspapper i botten på en liten långpanna, ca cm stor. Rosta nötterna i stekpanna eller i ugnen. Blanda jordnötssmör, socker och sirap i en kastrull. Rör om på svag värme tills det nästan kokat upp. Det kan lätt brännas vid. Ta bort kastrullen från plattan. Rör ner puffat ris, kokos och nötter. Blanda ordentligt. Bred ut smeten till en kaka i långpannan. Smält chokladen och bred ut den över kakan. Strö över torkade bär, frukt eller något annat gott. Låt stelna ordentligt och skär sedan kakan i bitar. Tips! Byt ut puffat ris mot cornflakes så blir de jättegoda och krispiga! 12 nette 4/2014

13 Handgjorda godsaker Alla Aromas produkter och även som exempel den sylt och konfekt som ingår, tillverkar man själv. Mjöl och övriga ingredienser köps så lokalt som möjligt, Maria Vestergård uppskattar nämligen ren, närproducerad mat och fina råvaror. Maten ska vara vacker också, en fröjd för ögat, påminner Vestergård. Vestergård bestämde sig för att bli företagare redan under studietiden, då hon utbildade sig till hotell- och restaurangförman i Vasa. Efter sin examen arbetade hon på ett kafé i saluhallen i Vasa. Så småningom övertog hon själv kaféet och gjorde om det till ett lunchkafé enligt sitt eget koncept. Fem år senare sålde hon kaféet till en annan företagare. Därefter, på hösten 2011, startade Vestergård två nya företag: bageriet Aroma samt kaféet ett rum och kök. Invigningarna ägde rum med två veckors mellanrum. Allting hände på en och samma gång, min dotter Ella föddes vid samma tidpunkt, berättar Vestergård. Fler tävlingar i framtiden? Ganska snart sålde Vestergård kaféet och koncentrerade sig helt på att utveckla Aroma. Nu lever hon en dröm av precis den storlek hon tänkt sig. Vestergård vill inte att företaget ska växa, hon vill inte heller sälja det eller grunda en franchisekedja trots att hon ofta får frågan. Aroma är alldeles lagom stort. Vi klarar av att leverera alla våra beställningar och har tid att ta fram nya produktidéer. Arbetet känns inspirerande och roligt. Jag vill hålla det så här. Jag lever nu i den dröm jag hade under studietiden, säger Vestergård. Fler tävlingar är dock Vestergård och hennes team intresserade av. I oktober besökte gänget från Aroma de nordiska mästerskapen för bageri- och konditoribranschen i Tammerfors, där vinsten gick till Sverige. Vi hade velat vara med i landslaget! Men nu vet vi åtminstone vem vi ska ta kontakt med, säger Vestergård leende. Möra pepparkakor 300 g smör 1½ dl sirap 4 dl socker 3 ägg 2 tsk bikarbonat 1 msk kanel 1 tsk nejlika 1 tsk kardemumma 1 tsk pomeranspulver 1 l vetemjöl 2 ½ dl potatismjöl Koka upp smör, sirap och kryddor. Låt kallna. Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt vetemjöl, potatismjöl, bikarbonat och blanda allt till en deg. Låt stå i kylen till nästa dag. Kavla ut degen tunt och ta ut kakor med mått, grädda i grader 8-10 min. Recept: Eva Marttila, Aroma bageri, Kvevlax. nette 4/

14 NETTE TESTAR Kaffebryggare för en kopp i test Denna gång orsakade Nettes test till och med sömnlösa nätter för våra testare. Vi kokade kaffe i tre olika kaffebryggare för en kopp. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Fotograferingsplats: Konsulinnans kafferum, Loftet. Vasa Elektriskas anställda Nina Nyman, Tom Lemponen och Håkan Bodö provade alla hemmavid tre olika apparater i cirka en veckas tid. I testet ingick Moccamaster Cup-one, Paulig Cupsolo samt den utan el fungerande Aerobie Aeropress. En kväll testade jag alla apparater i tur och ordning. Det tog lite tid innan jag hittade rätt förhållande mellan vatten och kaffe, så det blev att dricka en hel del kaffe. Så den natten ville sömnen inte infinna sig, skrattar Håkan. Testgruppen bedömer hur lätta apparaterna är att använda och rengöra, hur tydlig bruksanvisningen är, apparaternas utseende, säkerhet samt smaken på kaffet. Välbekanta Moccamaster Moccamaster utmanar kapselmaskinerna med en miniatyr av märkets klassiska kaffebryggare. Minikaffebryggaren fungerar på exakt samma sätt som den större versionen, men brygger kaffet direkt i koppen. Apparaten har heller ingen värmeplatta. Den här apparaten är så lätt att använda att jag inte ens läste bruksanvisningen, säger Tom. I bruksanvisningen rekommenderas att man använder 18 eller 21 gram kaffe per kopp, men testarna harmas över att inget sägs om vattenmängden när anser tillverkaren att koppen är lagom full? Håkan var den som mest envetet jagade det rätta förhållandet. Han vägde det malda kaffet på en hushållsvåg med ett grams noggrannhet och mätte upp olika mängder vatten. Även vattentemperaturen och bryggtiden inverkar på kaffets smak. Jag hittade rätt genom att pröva mig fram, men jag har redan glömt vilka resultat mina mätningar gav, säger Håkan harmset. Tom och Nina påpekar att det sist och slutligen är en fråga om tycke och smak en del tycker om starkare kaffe än andra. Det är samma sak med alla kaffebryggare man måste prova sig fram till det bästa resultatet, säger Nina. 14 nette 4/2014

15 Dyr och långsam Testarna beskriver Moccamasterns utseende som traditionellt, kanske rentav lite gammaldags. Eftersom man använder filtermalet kaffe i bryggaren smakar slutresultatet bekant och enligt testarna helt gott. Med bryggaren följer två porslinskoppar. För att man inte ska bränna fingrarna är kopparna försedda med ett silikonbälte. Ingen av testarna använde de medföljande kopparna mer än ett par gånger. Silikonet avgav en lukt som förstörde kaffeupplevelsen. Lukten fastnade också på händerna, klagar testarna. De gissar dock att lukten avtar med tiden. Förutom med de heta kopparna bör man se upp med det metallrör genom vilket vattnet rinner från vattenbehållaren till filtret. Det blir mycket varmt, vilket det finns en varning för i bruksanvisningen. Moccamasterns dåliga sidor är enligt testarna att den är långsam och dyr. Att brygga en kopp kaffe tog cirka fyra minuter. Bryggarens pris är 179 euro. Jag begriper inte varför någon skulle betala så mycket för miniatyrmodellen, när man för samma eller till och med lägre pris får en bryggare för flera koppar, säger Håkan. Mångsidiga Paulig Pauligs Cupsolo är en kapselmaskin. Man häller vatten i maskinen och lägger i en kaffekapsel. Kapseln trycks ned med hjälp av en spak och sedan levereras kaffet med en knapp tryckning. De tomma kapslarna trillar ner i en behållare som rymmer tio kapslar. Apparaten sköljs genom att trycka på knappen före och efter kaffebryggningen. Om det sitter en etikett i botten av kapseln måste denna dras bort, annars går det som för våra testare. Min första kopp fylldes med enbart vatten, erkänner Tom. Av Håkans kaffe blev det bara smaklöst blask och även Nina berättar att hon gjorde samma misstag när hon använde Paulig Cupsolo för första gången. Jag fick en sådan här apparat i julklapp förra året. Den stod överst på min önskelista, säger Nina. De skulle kunna lägga till en anmärkning om etiketten i snabbguiden, säger Håkan och Tom, riktat till tillverkaren. I den längre bruksanvisningen och på Pauligs webbplats finns denna information, men alla våra testare följde till en början enbart snabbguiden. Det bästa med Pauligs Cupsolo är enligt testarna dess mångsidighet apparaten kan tillreda olika sorts kaffe, te, kakao eller exempelvis glögg. Det finns över 20 smaker att välja mellan, inklusive helt vanliga kaffesorter. Baksidan är att det blir mycket skräp. Till utseendet tycker testarna apparaten är kul och modern och lämpligt liten och kompakt till storleken. Den får enkelt plats även i ett litet kök, säger Tom. Gott kaffe utan elektricitet Testets tredje bryggare Aeropress tillreder kaffe även i förhållanden där el saknas och kan därmed tas med på exempelvis en utflykt. Förutsättningen är att man kan värma kaffevattnet på till exempel en vedspis, över en brasa eller med vattenkokare. För Håkan och Nina är Aeropress en ny bekantskap, men Tom beställde en till sig själv via en nätbutik för några månader sedan. Hemmavid kokar jag ofta kaffe bara till mig själv och till det passar Aeropress utmärkt. Den är enkel att använda och billig att köpa, säger Tom. Testarna är överens om att Aeropress åstadkommer det godaste kaffet i testet. Apparaten kan användas med vanligt filtermalet kaffe, men tillverkaren rekommenderar finmalt kaffe eller ännu hellre att själv mala kaffet från bönor. nette 4/

16 Testgruppen tyckte att samtliga apparater var lätta att rengöra. Aeropress är den enda vars delar tål maskindisk. Paulig Cupsolo kan tillreda många olika drycker. Det finns över 20 smaker att välja mellan. Lade ni märke till att kaffet blir lite grumligt? frågar Nina. Grumligheten hade dock ingen negativ effekt på smaken tyckte hon. Tillredningen av kaffe börjar med att montera bryggaren. Själva apparaten består av fyra delar, dessutom ingår en mått skopa, en spatel för omrörning, en ställning för pappersfiltren och en tratt som man använder då kaffet mals från bönor. Det är riktigt enkelt att montera apparaten, berättar testarna. I förpackningen ingår 350 engångsfilter, men det finns även ett permanentfilter som kan köpas till. Tom rekommenderar att man tillreder kaffet på samma sätt som många proffs i kaffebranschen, baristas, demonstrerar i videon man hittar på internet: Montera kolven i cylindern så att gummitätningen går in en bit i cylindern och det blir tätt. Vänd apparaten upp och ner. Mät upp hett vatten och kaffe i cylindern, rör om, sätt filterdelen på plats, vänd försiktigt på apparaten och ställ den på en kopp och filtrera ner kaffet genom att trycka ner kolven, förevisar Tom. Koppen måste stå stadigt, för man får trycka ganska hårt på kolven. Man slutar trycka så fort man hör att det pyser ut luft ur cylindern. Det är lite klottigt att brygga kaffe med den här grejen, varnar Nina. Att rengöra apparaten är enkelt eftersom alla delar kan diskas i maskin. Förutom den goda smaken på kaffet gillar testarna Aero pressens lilla storlek och förmånliga pris. Till de sämre sidorna hör klottet och att man måste köpa specialfilter av papper till apparaten. <<< << < Paulig Cupsolo föll testarna i smaken tack vara sin mångsidighet. Det är enkelt att brygga kaffe och finns många smaker att välja mellan, säger Tom Lemponen. I Moccamasters bryggare för en kopp kokar man kaffe på samma sätt som i en större bryggare, demonstrerar Nina Nyman. Håkan Bodö kräver mycket av sitt kaffe, för han dricker det svart utan socker. Aeropressen producerade det mest aromrika kaffet. 16 nette 4/2014

17 Moccamaster Cup one Paulig Cupsolo aeropress Egenskaper: Två porslinsmuggar (0,33 l) att brygga kaffet i ingår. Stänger automatiskt av sig då vattentanken är tom. Två programmerbara koppstorlekar, stor (100 ml) och liten (50 ml). Användaren kan lagra önskad volym genom att hålla knappen intryckt tills en lagom mängd vatten runnit ned i koppen, valet lagras då i apparatens minne. Apparaten stänger av sig automatiskt. Fungerar utan el, men vattnet måste kokas separat. Alla delar kan diskas i maskin. Vikt 2,4 kg 3,8 kg 0,5 kg Mått (höjd x bredd x djup) 30 x 32,5 x 15,5 cm 30 x 15 x 38 cm 29,2 x 12,7 x 12,7 cm Färgalternativ svart, vit, grön, blå eller orange svart, silver eller beige svart Testgruppens kommentarer Långsam; tog nästan fyra minuter att brygga kaffet. Dyr för att vara en miniatyrmodell. Med den här kan man göra favoritdrycker även för en större grupp, eftersom den finns så många smaker att välja mellan. Den har ganska högt ljud: om andra sover får man så lov att brygga morgonkaffet med någon annan apparat. Jag blev överraskad över hur gott kaffe den gör bäst i testet. Apparaten är verkligen lätt att rengöra. Jag sköljde bara av delarna med varmt vatten efter varje användning. Pris 179 Prisma 79 Prisma 29,90, permanentfilter 15,90 Verkkokauppa.com Plus + Lättanvänd + Lättanvänd + Godast kaffe i testet + Välbekant, gott kaffe + Ganska förmånlig + Förmånlig + Modern och stilig + Enkel att rengöra + Många smaker att välja mellan + Tar lite plats + Fungerar utan el Minus Dyr Dyra kapslar (cirka 0,37 /styck) Klottar Långsam Hög ljudnivå Pappersfiltren måste köpas i näthandel Illaluktande silikon kring muggarna Kapslarna ger mycket skräp nette 4/

18 I KORTHET Höstens byggmässa i Botniahallen I oktober deltog Vasa Elektriska i byggmässan i Botniahallen. Vi ordnade en tävling där vi frågade besökarna vad de tyckte om vår avdelning på mässan. Enligt svaren upplevdes vår utställningsmonter som modern, färggrann och avslappnat vänlig. Vi fick sammanlagt 551 svar. Den ipad som lottades ut i sammanhanget har levererats personligen till vinnaren grattis! Vasa Elektriskas kontor snart färdigt Vasa Elektriskas nya kontor blir klart i slutet av året, utrymmena överlåts då till Vasa Elektriska. Inredningen av kontoret påbörjas i början av januari. Vasa Elektriska och Vasa Elnät flyttar stegvis sina verksamheter till det nya kontoret under januari och februari Ett starkt energikunnande koncentreras till platsen i och med att även koncernen EPV Energi flyttar sitt huvudkontor till ett skilt nybygge på området. Bygger förtroende som arbetsgivare Koncernen Vasa Elektriska deltog i början av november i Energidagen arrangerad av Vasa universitet. Under dagens lopp träffade vi hundratals studerande och berättade om Vasa Elektriska som arbetsgivare samt om vilka möjligheter till praktikplats det finns inom koncernen. Ansökningar till nästa års sommarjobb kan göras via vår webbplats i februari Avgiftsfritt textmeddelande om elavbrott Den avgiftsfria tjänsten för textmeddelande om elavbrott på Vasa Elnäts område har redan beställts till mobiltelefoner, vilket betyder att varannan kund till Vasa Elnät använder tjänsten. Beställ även du, om du ännu inte tagit tjänsten i bruk! Du får information om elavbrott inklusive orsak och varaktighet direkt till din mobiltelefon. Tjänsten kan beställas för hemmet, sommarstugan, företaget eller andra förbrukningsplatser. Du får meddelande om planerade elavbrott minst tre dagar på förhand. Vid överraskande elavbrott skickas meddelande genast då elavbrottet inträffar. Du får ytterligare ett meddelande då elen återställts. För under fem minuter långa avbrott eller avbrott nattetid (kl ) skickas inga meddelanden. Sök upp dina kund- och förbrukningsplatsnummer på elfakturan. Skicka meddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex. aktivera ) till numret För en och samma förbrukningsplats kan tjänsten beställas till högst fem mobiltelefoner. Textmeddelandetjänst 0 YTTERLIGARE INFORMATION: > Elöverföring > Tjänster > Avbrottsinfo till mobilen 18 nette 4/2014

19 KORSORD 317 läsare skickade in lösningen på korsordet i Nette 3/2014. Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast till adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. portabla 5200 mah strömbanker Vinnare av föregående Nette-korsord: Eeva-Riitta Mansikkamäki, Vasa Seppo Pohjaväre, Mänttä Rätt lösning på föregående korsord. nette 4/

20 God Jul och Gott Nytt År 2015 Önskar Koncernen Vasa Elektriska

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar...

jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... jul Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... lill s godbitar ca 30 stycken 1/2 dl vispgrädde 100 g choklad i bitar 1 tsk Dansukker Vaniljsocker 1 msk Dansukker Råsocker Flor 50 g rumsvarmt osaltat

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar...

jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... jul 08 Höj stämningen med söta saker och bakade klappar... 2 Julen är den tid på året när vi bryr oss lite extra om dem vi tycker om och vill skapa en ombonad stämning hemma. Här följer några tips på hur

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Grova bröd. Grova limpor, 2 st. Grova skållade bullar, 20 st. Bröd med solrosfrön. Dietistverksamheten. Skållning: Efter skållningen:

Grova bröd. Grova limpor, 2 st. Grova skållade bullar, 20 st. Bröd med solrosfrön. Dietistverksamheten. Skållning: Efter skållningen: Grova bröd Grova skållade bullar, 20 st. Skållning: 3 dl grahamsmjöl 3 dl kokande vatten Efter skållningen: 50 g margarin 3 dl vatten 1½ tsk salt 2 msk sirap 5 dl grahamsmjöl 4-5 dl vetemjöl Skållningen:

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Lönkan, 18.1 2012 Innehållsförteckning Pastejer 1... 3 Pastejer 2... 4 Havreflarn... 5 Sockerkaka (tårtbotten)... 6 Gräddtårta... 7 Kaneläss... 8 Rulltårta... 9

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

Detta recept är busenkelt: Tips från Fredrik:

Detta recept är busenkelt: Tips från Fredrik: Müsliknäckebröd Detta recept är busenkelt: 4 brödkakor 300 g (3 dl) fil 300 g (3 dl) rågsurdeg 300 g (5 dl) stenmalet rågmjöl 300 g (5 dl) stenmalet fullkornsdinkel 20 g (2 tsk) salt En god blandning av

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross.

4. Häll degen i en smord och bröad avlång bakform, rymd ca 1 1/2 liter. Strö över lite rågkross. Fullkornsbröd Gott, grovt bröd som inte behöver jäsa! Bara att röra ihop och grädda. 1 bröd 8 dl rågsikt 2 dl rågkross 1 dl havre- eller vetekli 1 dl linfrö 1 tsk salt 1 msk bikarbonat 1 dl lingonsylt

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson LANDSBYGDSENHETEN Det goda kaffebrödet 18 och 25 november 2014 Receptsamling Recept: Birgitta Rasmusson Juldammsugare (ca 15 st) 5 dl blandade kaksmulor av sockerkaka och småkakor 50 g mandelmassa 50

Läs mer

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche Glutenfri kladdkaka med dulce de leche 3 ägg 1 dl farinsocker 1½ dl strösocker 2 dl glutenfria havregryn ½ dl glutenfritt ströbröd 5 msk kakao 200 g Arla Svenskt Smör 50 g mörk choklad ½ burkar karamelliserad

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 135-142 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 1 CHOKLADFONDANT MED AFTER EIGHT Ingredienser: 100 g smör 125 g mörk choklad 4 pastöriserade äggulor 4 pastöriserade äggvitor 40 g socker 20 g vetemjöl 10 stycken

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus!

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus! By HAA sott som PEPPArAsHus! Att bygga pepparkakshus är ett roligt pyssel, särskilt om man hjälps åt. Slottet är inte svårt att bygga men delarna är många, så räkna med att det tar lite tid. RITNIN OH

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland Med smak av Gotland Med smak av Gotland Tänk dig en glad och stolt mjölnare från Gotland. En mjölnare som älskar det han gör och som kan sitt hantverk sedan länge. Jordbrukarna som levererar spannmål

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth

en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth FIKONKAKA En saftig och god fruktkaka som bara blir godare efter några dagar. Den går också bra att frysa. GÖR SÅ HÄR: 1. Finhacka fikonen

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept!

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept! Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter 10 ljuvliga recept! Påskdessert 4 portioner Luftig njutning i portionsformat. 3 dl crème fraiche 1 dl Dansukker Ekologiskt Rörsocker 2 citroner ½ dl citronsaft,

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Äpplebakelse i kapsel. Äppelpaj på chokladmördegsbotten. Bäste Zeelandia-kund!

Äpplebakelse i kapsel. Äppelpaj på chokladmördegsbotten. Bäste Zeelandia-kund! Recept Bäste Zeelandia-kund! Med detta recepthäfte vill vi ge dig inspiration till hur du kan ge dina kunder mer glädje och njutning. Vi har skapat ett antal recept på frukt- och bärpajer, kapselkakor

Läs mer

En favorit till sommarfikat i bersån - här är sex småkakor med syltgömma. Foto: Henrik Frithiof

En favorit till sommarfikat i bersån - här är sex småkakor med syltgömma. Foto: Henrik Frithiof 1 6 smuliga syltkakor En favorit till sommarfikat i bersån - här är sex småkakor med syltgömma. 6 Recept Heta hallongrottor Ingredienser 30 personer Hallonsylt: 200 g frysta hallon 1 dl strösocker 1 dl

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum Hallands kulturhistoriska museum Alla recepten nedan förutom konfekten kommer från Anna Weckers kokbok som ursprungligen publicerades på tyska 1597. Boken publicerades även på danska, delar av den 1616

Läs mer

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak.

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Pressmeddelande Oktober 2013 Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Släpp fantasin fri och baka lekfulla

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Jessica Hagård Annika Giannini. Jordbruksverket

Jessica Hagård Annika Giannini. Jordbruksverket Jessica Hagård Annika Giannini Jordbruksverket FAKTA FRÅN LANDET (Fakta från staden: se längst bak i boken!) Visste du att ett vindkraftverk kan ge elektricitet till 1 000 hus? El till lamporna, till

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Inskrivna bak-recept

Inskrivna bak-recept Inskrivna bak-recept a. Småkakor... 2 a.1. Maryland cookies...2 b. Mjuka kakor... 3 b.1. Morotskaka...3 b.2. Socker kaka...3 b.3. Socker kaka, för större tårta...4 b.4. Nötchocklad rutor/kakor...4 b.5.

Läs mer

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar Prisa poωatisen! Text & recept Tina Nordström Ass receptutvecklare benny cederberg Foto Magnus Palmér Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset Först och främst ska vi väl tacka Alströmer för att

Läs mer

Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar

Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar Om Andreas Bergman: Namn: Andreas Bergman Ålder: 28 Aktuell: Utsedd till Årets Bartender på Bartenders Choice Awards 2011

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Gifflar med äppelmos Sverige

Gifflar med äppelmos Sverige Gifflar med äppelmos Ugnstemperatur/tid/antal: 225 ca 12 min. 32 st 5 dl mjölk 1 dl socker 1/2 tsk salt 1 st ägg ca 15 dl vetemjöl Fyllning äppelmos strösocker Smält smöret i en kastrull och häll på mjölken.

Läs mer

Har du koll på dagarna?

Har du koll på dagarna? Har du koll på dagarna? Den här veckan hyllar vi kanelbullen och skickar ut en kasse fylld med godsaker för dig som älskar att baka. Och det passar dessutom perfekt eftersom det är Kanelbullens dag torsdagen

Läs mer

THORILDS BASRECEPT. 1 ½ tsk torrjäst 1 msk matolja ½ dl fibrex ½ dl krossade linfrö ½ dl solrosfrö 2 dl vatten (37 )

THORILDS BASRECEPT. 1 ½ tsk torrjäst 1 msk matolja ½ dl fibrex ½ dl krossade linfrö ½ dl solrosfrö 2 dl vatten (37 ) Gör så här: För samtliga recept som följer på det här uppslaget (Thorilds recept) skriver Thorild att man efter att maskinen gått i 10 minuter ska: - Kontrollera att alla ingredienser kommit in i degen.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Sweet dreams. Åsa Swanberg. Malou Holm. Wolƒgang Kleinschmidt. Matilda Boström. recept och bakning

Sweet dreams. Åsa Swanberg. Malou Holm. Wolƒgang Kleinschmidt. Matilda Boström. recept och bakning Sweet dreams recept och bakning Åsa Swanberg rekvisita, bildarrangemang och grafisk form Malou Holm foto Wolƒgang Kleinschmidt retusch Matilda Boström ordalaget . CHOKLAD 6 VITT 50 NÖTTER 78 FRUKTIGT 112

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI Recept för bakning till Björnö 2015 KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält smöret. Vispa ägg och

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Bread & Cake... en unik bakplatta. Einzigartige Keramik seit 1964

Bread & Cake... en unik bakplatta. Einzigartige Keramik seit 1964 Bread & Cake... en unik bakplatta Einzigartige Keramik seit 1964 BreaD & Cake Hemligheten med Bread & Cake Det unika med Bread & Cake är den patentskyddade bakrännan. Innan plattan med degen sätts in i

Läs mer

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09 glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. 64 ELLE mat & vin 2/09 för en Istället personligt påskblomma Bortbjuden? Baka ett gäng krispiga grissini och ta med i stället för en bukett

Läs mer

god bakning önskar Nybaka med kokosmjöl! Glutenfritt Rikt på fibrer och protein

god bakning önskar Nybaka med kokosmjöl! Glutenfritt Rikt på fibrer och protein god bakning önskar Nybaka med kokosmjöl! Glutenfritt Rikt på fibrer och protein Fröbröd med GOJIBÄR Ett alldeles ljuvligt bröd som är fullproppat med nyttigheter. Perfekt som frukostbröd, på ostbrickan,

Läs mer

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017 NR 5, 2017 Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Nummer 5 Vecka 38 46 2017 Mica lär sig om återvinning Busiga Halloweentrix Pyssel med pussel I butiken... Vad enkelt

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Mördeg. 100 g Strösocker. 100 g Smör. 1500 g Vetemjöl. 600 g Ägg. Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl.

Mördeg. 100 g Strösocker. 100 g Smör. 1500 g Vetemjöl. 600 g Ägg. Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl. Fantastiska pajer Mördeg 500 g Strösocker 1000 g Smör 1500 g Vetemjöl 100 g Ägg Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl. Tosca 100 g Smör 100 g Strösocker 100 g Vispgrädde

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Baka med surdeg. I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan.

Baka med surdeg. I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan. Baka med surdeg I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan. I Sverige har vi använt surdeg sedan början av 1000-talet e Kr. Man sparade lite deg från varje bakning och höll degen vid liv. Eller

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Fixa en kamin (Husqvarna)

Fixa en kamin (Husqvarna) Fixa en kamin (Husqvarna) Kaminer har aldrig varit så vanliga i Finland som i Sverige kanske därför att en stor del av Sverige ligger söder om Finlands sydkust. Men i vårt hus i Medåker, Arboga finns det

Läs mer

Lite information om praliner. ite information om praliner

Lite information om praliner. ite information om praliner Lite information om praliner ite information om praliner Goda recept av söta läckerheter Hemmalagade läckra praliner. Med goda ingredienser, de rätta tillbehören och lite rutin trollar även du fram de

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

MatHems Halloweenkasse!

MatHems Halloweenkasse! Halloweenkassen Med i kassen: Frukt/Grönsaker 1 pumpa Mejeriprodukter 500 g smör 6 ägg MatHems Halloweenkasse! MatHem hjälper er att få ihop halloweenpysslet inför lediga höstlovsdagar. Vi skickar med

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996 Meny Aperitif: Förrätt: Varmrätt: Efterrätt: Kaffe: Små goda snittar (recept saknas) Dryck: vinbål Svensk tallrik Dryck: Öl och Absolut Vodka Citron Saltimbocca, ris Dryck: Rött vin Ingefärspäron och yoghurtglass

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta förp pasta Grönsaker vitlök gul lök citroner aubergine gurka salladshuvud kruka basilika kruka persilja påse bladspenat tomat,,,,, Hej! En krämig och snabblagad

Läs mer

BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska.

BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska. BON APPÉTIT! Enkla rätter på franska. Det franska köket förknippas ofta med tidskrävande metoder och svårfunna råvaror. Så behöver det inte alls vara. På bistron och brasseriet i Frankrike serveras ofta

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 41-48 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 41 FITNESS MED GRANATÄPPLE MORGONKICK Ingredienser 1 granatäpple 1 glas hallonfil/halloncultura 2 msk FITNESS Gör så här Rensa ut kärnorna ur granatäpplet och lägg dem

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Skala löken, skär den i skivor och fräs den i stekpanna

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Det våras för söta små påskbakverk

Det våras för söta små påskbakverk Pressmeddelande Mars 2017 Det våras för söta små påskbakverk Våren står för dörren och det börjar äntligen nalkas färgsprakande påsk. Ge påskbordet ett extra lyft med fina små påskfigurer och bakverk som

Läs mer

Mia Öhrn & Claes Karlsson

Mia Öhrn & Claes Karlsson Mia Öhrn & Claes Karlsson Foto: Stellan Herner Natur & Kultur 2009 Mia Öhrn, Claes Karlsson och Bokförlaget Natur och Kultur Innehåll Fotograf: Stellan Herner Grafisk formgivare: Katy Kimbell Redaktör:

Läs mer

Församlingens godaste kyrkkaffekaka

Församlingens godaste kyrkkaffekaka Vinnare av tävlingen Församlingens godaste kyrkkaffekaka i Kyrktuppen nr 4-2010 Dubbla marsankakor 175 g margarin 1 dl socker 70 g marsanpulver för kokning 3 dl vetemjöl Chokladsmörkräm: 75 g margarin

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Gör så här Blanda marinaden ordentligt. Skär matjessillen i lagom bitar och lägg i marinaden. Låt den ligga ca två dygn innan servering.

Gör så här Blanda marinaden ordentligt. Skär matjessillen i lagom bitar och lägg i marinaden. Låt den ligga ca två dygn innan servering. Marinerad ansjovisfilé 2 burkar ansjovisfiléer (á 125g) 1 knippa dill Marinad ¾ tsk ljus fransk senap 1½ tsk vinäger 3 msk olja 1 krm paprikapulver ½ liten rödlök 1) Blanda senap, vinäger och paprikapulver.

Läs mer

3 underbara ganacher fran KaKa

3 underbara ganacher fran KaKa 3 underbara ganacher o fran KaKa o o KaKas Tony Olsson har tagit fram fantastiska ganacher i tre smaker, mörk ganache, mjölkchokladganache och hallonganache. Dessa är framtagna för finsmakare som kräver

Läs mer