Hur är det på Finlands bästa bageri?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är det på Finlands bästa bageri?"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test

2 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i Mars Nummer: 4/2014 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Tom Lemponen Olli Arola Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomaranta Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå Bock s Office Ab UPC Print Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. Kunderna frågar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier I korthet 19 Korsord Så byggs Torkkola vindkraftspark På kundbesök: Aroma Bageri & Konditori Kaffebryggare för en kopp i test Under den här rubriken svarar vi på frågor som vi fått till kundtjänsten eller som skickats in av er Nette-läsare. Har du en fråga som du vill ha svar på i tidningen? Skicka den till adressen Värmesystemet måste förnyas, går det att få fjärrvärme till mitt egnahemshus i Vasa? I Vasatrakten står fjärrvärmen för nästan 90 % av uppvärmningsbehovet och både gamla och nya fastigheter kan ansluta sig. När det gäller småhus ansluts i första hand fastigheter som finns i närheten av det befintliga fjärrvärmenätet. En karta över fjärrvärmenätet hittar du på vår webbplats > Fjärrvärme > Anslut till fjärrvärme > Leveransområde. Offertblanketten hittar du via > Anslut till fjärrvärme > Anslutningsanvisningar. Vad menas med den avkylning som nämns på fjärrvärmefakturan? Med avkylning avses temperaturskillnaden på fjärrvärmevattnet som kommer till fastigheten och det som lämnar fastigheten. En stor avkylning av fjärrvärmevattnet är en indikation på att apparaturen fungerar och är rätt inställd. Ju större temperaturskillnad (avkylning) desto effektivare fungerar systemet. Avkylningen varierar med årstiderna: Om vintern är avkylningen mycket bra om den är över 60 C. Om sommaren bör avkylningen vara över 15 C. En välfungerande fjärrvärmecentral har en genomsnittlig avkylning på över 25 C och en returvattentemperatur under 70 C. Om avkylningen i genom snitt är mindre än 25 C, är det skäl att utreda orsaken. Mer information finns i guiden Använd fjärrvärmen rätt på vår webbplats > Du som bygger > Fjärrvärme > Använd rätt. Överföring av elavtal till dödsbo Då en närstående gått bort bör du informera energibolaget om detta. De el- och fjärrvärmeavtal som den avlidne ingått är bindande för dödsboet och delägarna i dödsboet blir parter i avtalet. Om eloch fjärrvärmeavtalet inte kan avslutas genast överförs det i dödsboets namn, som ansvarar för de åtaganden som anges i avtalet. Överförs en elanslutning på Vasa Elnäts område automatiskt till oss om det står så i köpebrevet? En elanslutning hör till en fastighets lösöre och överförs därmed inte auto matiskt till den nya ägaren när fastighet en säljs. Man bör specifikt nämna att elavtalet överförs från säljaren till köparen i köpebrevet för fastigheten. I samband med ägarbytet skall en kopia på köpebrevet skickas till Vasa Elektriska per post eller per e-post till där det nämns att elavtalet överförs till den nya ägaren. Vasa Elnät accepterar den nya ägarens anslutning då alla fordringar vid tidpunkten för överförandet är betalda och den nya ägaren förbinder sig till avtalsvillkoren för den överförda anslutningen. Mer vanliga frågor hittar du på vår webbplats

3 LEDAREN Det är helt normalt att det uppstår konflikter när stora offentliga intressen och privata intressen möts. Mötet mellan privata och offentliga intressen Byggandet av vindkraftsparker och elledningar utgör utmärkta exempel på vilka konflikter som kan uppstå mellan privata och offentliga intressen. Vindkraften åtnjöt tidigare stor popularitet, då den byggdes i Tyskland och i Danmark. Situationen blev en annan då det blev aktuellt att hitta lämpliga byggnadsplatser i Finland. På sistone har man stött på en inställning som är bekant från byggandet av elledningar: Vilket bra projekt bygg det någon annanstans. Det är förstås helt normalt att det uppstår konflikter när stora offentliga intressen och privata intressen möts. Det hör till rättsstatens logik att Finländska medborgare har rätt att säga sin åsikt och att driva egna intressen i samband med förverkligandet av stora energi projekt. I en rättsstat som Finland kontrolleras situationen av olika tillståndsförfaranden, där det redan i planeringsskedet ingår höranden samt bedömning av alternativa tekniker, ruttdragningar och konstruktioner. Utredningar, förhandlingar, kalkyler, besvär, tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar utgör normala element i planeringsarbetet för ett projekt. Enligt en jämförande översikt beställd av Finlands Näringsliv (EK) har Finland och Sverige de långsammaste processerna för miljötillstånd i Europa. De långa behandlingstiderna förklaras med att ingetdera landet har någon bindande övre gräns för hur länge det får ta att bevilja ett tillstånd. När man plöjer sig genom tillståndsdjungeln är det så här ur den sökandes synpunkt förbryllande att upprepade gånger stöta på samma namn både som representant för den myndighet som behandlar tillståndet och för dem som motsätter sig projektet. Det gäller att vara påpasslig så att inte arbetstiden och tiden för privat intressebevakning och tolkningar av lagen blandas ihop. Industriell vindkraft på gång Vasa Elektriska har i åratal stöttat EPV Energi Ab:s vindkraftsprogram. Vindkraftsprogrammet startades år 2007 med målet att bygga vindkraft i industriell skala. Ett mål som nu kommer att nås, även om det dröjt flera år längre än ursprungligen planerat. Inom projektets ramar har genom Rajakiiri Oy åstadkommits en park med åtta vindkraftverk i Torneå. Parken inledde sin industriella produktion år Denna park kommer nästa år att utvidgas med fem nya turbiner. I Vasa blir EPV Vindenergi Ab:s 16 möllor stora vindkraftspark klar under nästa år. Tillståndsprocessen för vindkraften har varit komplicerad. Det har gått åt mer tid och pengar till utredningar än planerat. Det känns dock bra att konkreta projekt till slut har kunnat förverkligas. Strömmen på i Replot? Elförsörjningen till skärgården i Jungsund- Iskmo-Replot befinner sig nu just i kritiskt läge. Elförbrukningen har i och med nybyggen och ökad elanvändning småningom vuxit så att de nuvarande elledningarnas kapacitet med nöd och näppe kan trygga tillgången på el. Överbelastningen i områdets elnät är ett faktum. På området finns nu hushåll. Vi strävar till att trygga deras tillgång på el genom att bygga en ny kraftledning dimensionerad enligt de skärpta kraven på leveranssäkerhet. Kraftlinjen till Replot har efter att ha gått igenom alla skeden i en åratal lång process fått sin lösning. Inlösningstillstånd för förverkligandet har sökts och erhållits från stadsrådet. Detta till trots står byggnadsprojektet stilla. På området borde inte tillåtas något byggande som höjer elförbrukningen innan den nya kraftledningen byggts och tagits i bruk. Vänner, ni som motsätter er den nya kraftledningen: Den här ledningen betjänar människorna på ert område. God jul och gott nytt år! Hannu Linna verkställande direktör

4 Vår energiuppföljning avslutas i byn Veikkola i Kyrkslätt. Energirådgivaren tipsar Irma och Jussi Pirhonen hur de kan öka trivseln i sin radhuslägenhet. Om takvärmen ersattes av elbatterier skulle det kännas varmare i hemmet. Högre boendekomfort med elbatterier Text Anne Kytölä Foto Mikko Käkelä Illustration Bock s Office Radhuset Jussi och Irma Pirhonen bor i är byggt 1984 och i bra skick. För energiexperten, Sami Seuna från Motiva, står det snabbt klart att invånarna är sparsamma och tar väl hand om sitt hem. Pirhonens har låtit bygga radhuset tillsammans med fyra andra familjer, och i egenskap av expert på träbyggande och fönster har Jussi Pirhonen haft inflytande över många av byggnadslösningarna. Enligt hans krav är till exempel taksprången längre än normalt. De skyddar fönster och väggar så väl att fönsterrutorna inte blir våta ens när det stormar. Ni har valt konstruktionslösningar som underlättar underhållet, vilket är ganska ovanligt, säger Sami Seuna uppskattande. Seuna mäter väggarnas och fönstrens tempe ratur med hjälp av en IR-temperaturmätare. Resultatet visar att nästan ingen värme smiter ut via någondera ytorna. I äldre hus finns ofta ett behov att renovera värmeisoleringen eftersom fiber- och spånisolering ofta sjunker nedåt inne i väggen under årens lopp, säger Seuna. Jussi Pirhonen förklarar att det inte kommer att vara fallet i deras hus eftersom väggarna är isolerade med polyuretan som sprutats in i elementen på husfabriken. 4 nette 4/2014

5 ENERGIUPPFÖLJNING del 4 RADHUS < Den år 1984 byggda radhuslägenheten är i bra skick. Någon fönsterrenovering behövs inte, men fönstertätningarna bör bytas med några års mellanrum. << Sami Seuna rekommenderar att glödlamporna byts ut mot LED-lampor. LED-lamporna har kört förbi kompaktlysrören och energisparlamporna i den tekniska utvecklingen. LED-lamporna är hållbara och förbrukar väldigt lite energi. Många byter fönster i onödan Fönstren är i tillfredsställande skick men de ursprungliga tätningarna verkar torra och hårda, så Seuna rekommenderar att de byts ut. Fönstertätningarna borde bytas i varje hem med några års mellanrum. Hur ofta de bör bytas beror på tätningens material. Även de bästa materialen håller enligt Seuna i högst år. Goda råd för hur man byter tätning ar finns i en video på webbplatsen Däremot lönar det sig inte att förhasta sig och byta ut hela fönstren. Enligt Seuna gör man i Finland en del onödiga renoveringar i energisparandets namn på grund av en kultur där vi hellre köper nytt än underhåller gammalt. Mindre dragigt med batterier Pirhonens hem har direkt elvärme. I brasrummet, bastun och badrummet finns det golvvärme, i övriga utrymmen kommer värmen via taket. Värmeelementen är gömda under takpanelerna. Jag har aldrig tidigare sett en sådan här lösning, säger Seuna förvånat ståendes under träpanelen som täcker strålvärmaren och tillägger att man numera till största delen frångått de takvärmesystem som byggdes på 1980-talet. Seuna tror att även Pirhonens skulle trivas ännu bättre i sitt hem om de bytte ut takvärmen mot elbatterier placerade under fönstren. I vardagsrummet är det förvisso varmt, 22 grader, men det känns lite dragigt i rummet. Man kan bli kvitt draget genom att montera elbatterier under fönstren, säger Seuna. Perhonens håller avsiktligen inomhustemperaturen ganska hög, trots att de lätt kunde spara energi genom att sänka temperaturen. Min man är förlamad och behöver värmen, förklarar Irma. Orsaken är en byggplatsolycka som inträffade för 14 år sedan. Seuna föreslår att skaffa termometrar till alla rum, i synnerhet till sådana där ingen vistas några längre perioder. För att termometern ska vara tillförlitligt bör man inte placera den på en yttervägg eller nära en värmekälla, till exempel en lampa, tv eller ett värmeelement. I många hem värmer man upp exempelvis korridorer, som man bara går igenom, onödigt mycket. Med hjälp av en termometer ser man nette 4/2014 5

6 Enligt Motivas energiexpert Sami Seuna skulle det löna sig för Irma och Jussi Pirhonen att värma radhuslägenheten med ved och luftvärmepump. ifall man kunde sänka temperaturen och därmed spara energi, säger Seuna. Ny plats för luftvärmepumpen Pirhonens har en luftvärmepump som de inte använder. Irma Pirhonen berättar att de slutade använda den efter två år, på grund av att hon fick så ont i nacken av den. Luftvärmepumpens innerdel sitter i takkanten mellan köket och vardagsrummet, och luftströmmen är riktad rakt i nacken på den som sitter i gungstolen. Seuna tycker det är synd att luftvärmepumpen inte är i användning, för enligt hans beräkningar skulle Pirhonens med dess hjälp kunna spara cirka kwh om året. Seuna föreslår att Pirhonens låter en montör flytta luftvärmepumpen till ett annat ställe. Apparaten kunde sitta på samma vägg, men i vardagsrummets hörn skulle den inte störa någon genom att blåsa i nacken. Samtidigt lönar det sig att flytta ner appa raten 20 centimeter, tipsar Seuna. Spisen som huvudsaklig värmekälla I brasrummet finns en ackumulerande spis i tegel som Pirhonens om vintern eldar i minst två gånger i veckan. Makarna har lite olika åsikter om hur ofta det faktiskt eldas i spisen. Far i huset hävdar att det eldas i spisen varannan kväll då det är köldgrader utomhus. Det gör det väl inte, menar Irma Pirhonen, men kommer sedan ihåg att hon en kall vinter bar in brasved ganska ofta. Det måste uppenbarligen ha varit år 2012 eftersom elräkningen visar att Pirhonens då förbrukade endast kwh, när deras årsförbrukning de senaste 30 åren i medeltal har varit kwh. Bostadsytan är 114,5 kvadratmeter. Spisen blev speciellt viktig för Pirhonens julhelgen 2011, då en storm på annandag jul lämnade byn Veikkola utan el i flera dygn. Vi var utan el i 54 timmar. En del familjer fick evakueras, men vi klarade oss tack vare spisen. Vi lagade mat i den också, gröt och gryträtter, berättar Jussi Pirhonen. Golvvärmen i badrummet kan periodvis kopplas på och av med en intelligent termostat. 6 nette 4/2014

7 Nyttiga länkar Hur man väljer rätt lampa: Tips för invånare i småhus med direkt elvärme: Energispartips: Goda råd för byte av fönstertätningar: Tips för användning av luftvärmepump och för vedeldning: Energieffektivare hushållsapparater: Det är onödigt kallt i Pirhonens frys. Lämplig temperatur för kylskåpet är +5 grader och i frysen räcker det med 18 minusgrader. Pirhonens eldar 3 4 travkubikmeter ved om året. Enligt Seuna vore det vettigt att använda spisen som huvudsaklig värmekälla, kompletterat med den i vardagsrummet för närvarande oanvända luftvärmepumpen. Ni tänder väl för övrigt brasan ovanifrån? frågar Seuna. Jussi Pirhonen bekräftar att så är fallet. Han berättar att han eldat med ved ända sedan han var 5 6 år gammal. Han har nu fyllt 73, så han har hunnit samla på sig en hel del erfarenheter. Bra! Man har nämligen ingen glädje av spisens höga verkningsgrad om förbränningen inte är ren, förtydligar Seuna. Byte av ventilation Jussi Pirhonen hör sig för med Seuna om det skulle vara värt att byta ut det 21 år gamla ventilationsaggregatet. Om det är enkelt att byta lönar det sig absolut, svarar Seuna. En ny ventilationsanläggning har mycket bättre värmeåtervinning och investeringen återbetalar sig ganska snabbt. Seuna rekommenderar ett aggregat med rote rande värmeväxlare eftersom de har effektivare värmeåtervinning än de med plattvärmeväxlare. Sedan lönar det sig förstås inte att köpa billigt och dåligt, varnar Seuna. Pengarna rätt ner i avloppet Pirhonens har en bastuugn med alltid redofunktion, men har den inte alltid påkopplad eftersom de inte går i bastun så ofta numera. Paret säger att de badar bastu varannan vecka. I det här hemmet slösas det inte heller med vatten. Pirhonens använder mindre än hundra liter vatten per person under ett dygn, jämfört med medelfinländaren som på samma tid gör av med ungefär 155 liter. Duschen är en plats där det är enkelt att vara slösaktig. Pengarna bokstavligt talat flödar ner i avloppet. Seuna berättar att en persons duschande på ett år kan göra av med allt mellan 300 och kwh. Ju längre och varmare dusch, desto högre blir räkningen. För den slutgiltiga räkningen är det stor skillnad om man duschar i 2 minuter eller i 6 minuter, säger Seuna. Sami Seuna går igenom el- och vattenräkningar med Irma och Jussi Pirhonen. Paret slösar inte just någon energi. nette 4/2014 7

8 Så byggs Torkkola vindkraftspark Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki I Lillkyro i Vasa byggs som bäst Österbottens första, verkligt stora vindkraftspark. När parken står färdig i sommar kommer den årligen att producera el som motsvarar behovet för cirka eluppvärmda hushåll. Hälften av parkens elenergi tillfaller Vasa Elektriska. Tornet på en vindmölla ser högt och smäckert ut, när man ser på det från långt håll. Byggjobbarna vid Torkkola vindkraftspark är dock välbekanta med den verkliga tyngden och storleken. I vår kommer det att ha rests 16 vindkraftverk i Torkkola. Vindmöllorna monteras av långa och tunga delar, som kom med sju fartyg från olika delar av Europa och anlände Vasa hamn i slutet av oktober. Några av delarna krävde två kranar för att kunna lossas. I hamnen lastades delarna på lastbilar med stora transportlavetter för transport till byggplatsen. En vindmöllas enskilt tyngsta del är maskin rummet, nacellen. Den väger cirka 120 ton. Tornet som helhet väger ännu mera, men det transporteras i delar och monteras på plats. Varje del är meter lång och väger ton. Vindkraftverkens vingar, som kommer att rotera på 140 meters höjd i Torkkola, är lättare än delarna till tornet och maskinrummet, men är ändå utmanande att transportera efter som de är 60 meter långa. Hoppas på lugnt väder Torkkola vindkraftspark byggs av EPV Vindkraft Ab. Verkställande direktör Frans Liski är nöjd med hur projektet fortskrider. På en byggplats uppstår alltid nya situationer som man får ta ställning till, men arbetet har löpt smidigt, säger Liski. Man har medvetet strävat efter en flexibel tidtabell eftersom arbetstakten framför allt dikteras av vädret. Vinterns ankomst gör arbetet långsammare och vinden är ett problem, blåser det för hårt kan inga torn resas förrän vinden mojnat. Säkerheten på arbetsplatsen är viktigast. Den prutar vi inte på, säger Liski. Fundamenten gjöts i somras Byggandet av vindkraftsparken inleddes med markarbeten i mars. Det cirka hektar stora området korsas nu av cirka 13 kilometer väg. De flesta av dem är nya men även områdets gamla vägar har förstärkts och breddats. Över 20 kilometer elkabel har grävts ner. Via denna kabel kommer elen från vindmöllornas generatorer i sinom tid att transporteras via elstationer och transformatorer ut i distributionsnätet, för att till slut nå konsumenterna. Fundamenten för alla 16 vindkraftverk gjöts i somras. Man blev tvungen att planera tre olika lösningar för fundamenten eftersom jordmånen var mer bärkraftig på en del ställen än på andra. Under en del fundament fick man så lov att byta ut jordmassorna ända till fem meters djup. Fundamenten är gjutna till tre meters djup under markytan, för att tornen säkert ska stå stadigt i blåsten. Diametern på fundamentet till ett av kraftverken är 22 meter. Till grunderna för de 16 kraftverken har använts kubikmeter lastbilslaster betong och en miljon kilo armeringsstål. Ett kraftverk i taget Fransk Liski berättar att i Torkkola vindkraftspark byggs ett vindkraftverk i gången. I somras gjöt man cirka ett fundament i veckan. Att gjuta ett fundament tog nästan ett dygn. I november, då alla fundament härdat tillräckligt för att bära ett vindkraftverk, kan man inleda monteringsarbetet. Även detta sker en vindmölla i taget. Smidigt samarbete Frans Liski jämför byggandet av en vindkraftspark med byggandet av ett egnahemshus i ett avseende: Här måste man ta grannarnas åsikter i beaktande och be om deras lov precis som när man bygger ett egnahemshus. Med den skillnaden att vi har 130 grannar, jämför Liski. EPV Vindkraft har ingått hyresavtal med markägarna gällande markanvändning och vindupptagningsområden. Samarbetet med markägarna har enligt Liski skett i god anda. Det har varit till stor hjälp att EPV Vindkrafts representant, byggarbetsplatschef Jani Keckman, har funnits på byggplatsen hela tiden och varit anträffbar för markägarna under hela projektets gång. Torkkola vindkraftspark ligger i goda och kunniga händer. Organisationen som står för byggandet består av de bästa proffsen i branschen, berömmer Liski. Yrkesmän från många olika företag från olika håll i Finland har varit verksamma på byggplatsen. Under de mest bråda dagarna har cirka 80 personer varit sysselsatta på byggplatsen. Byggarbetsplatschef Jani Keckman och EPV Vindkrafts verkställande direktör Frans Liski 8 nette 4/2014

9 Delarna till ett kraftverk tar cirka en vecka att få på plats, säger EPV Vindkrafts verkställande direktör Frans Liski. Delarna är stora. Tornets bas har en diameter på cirka sex meter. Torkkola vindkraftspark Läge: Intill Merikartvägen söder om Kyro älv i Lillkyro Storlek: 16 kraftverk, vardera med en effekt på 3,3 MW Totaleffekt: 52,8 MW Årlig produktion: MWh Kraftverkens navhöjd: 137 meter Beräknad ibruktagning: Sommaren 2015 Kostnad: EPV Energi Ab investerar nästan 100 miljoner euro i projektet. I egenskap av EPV Energis största ägare får Vasa Elektriska nästan hälften av den elenergi vindkraftsparken producerar. nette 4/2014 9

10 En dröm som doftar nybakt Bageriet Aroma i Kvevlax blev berömt via tv förra våren. På kanalen Jim bakade Maria Vestergård och hennes team sådana godsaker att de korades till Finlands bästa bageri. Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 10 nette 4/2014

11 PÅ KUNDBESÖK Produkterna från Maria Vestergårds bageri säljs, förutom i den egna bageributiken med tillhörande kafé, i ett antal butiker och kaféer i Vasatrakten. Distribution i nationell skala är inget man strävar efter, eftersom Vestergård inte vill utvidga sitt företag. Många väljer istället att köra hundratals kilometer för att handla i Kvevlax. På bilden Milla Rantala, Maria Vestergård och Eva Marttila. Den första morgonen efter vinsten ringlade det sig en lång kö med människor utanför det lilla bageriet och konditoriet Aromas dörr. Alla hade kommit för att köpa den vinnande vitchokladbakelsen och bageriets populäraste produkt Levain brödet bakat på vetesurdeg. Det tog tre timmar att betjäna kön. Tack vare tv-programmet kommer det varje vecka hit folk som kört ända från Uleåborg eller Helsingfors, säger Maria Vestergård. Vinsten gjorde gott åt Vestergårds företag. Verksamheten har nu fått sådan fart att hon anställt en person till och nattarbetet har kunnat slopas helt. Förutom Vestergård består bageriets personal av Madeleine Bergman, Eva Marttila, Milla Rantala och Jeanette Svevar. arbetsdagen börjar klockan sex Aromas anställda behöver alltså inte påbörja degknådningen på småtimmarna utan mjölpåsarna öppnas först klockan sex på morgonen. Då kommer två personer i jobb. De övriga anländer klockan sju och åtta. Även ägaren försöker hålla sig till en åttatimmarsdag. Maria Vestergård utför alla uppgifter i bageriet: bakar, förpackar produkter, tar emot beställningar, betjänar kunder i bageriets kafé, sköter allehanda kontorsärenden och står för marknadsföring och försäljning av företagets produkter. På sistone har hon förvisso inte behövt jaga nya kunder eftersom dessa hittat sin väg till bageriet utan reklamkampanjer. En rolig arbetsplats Den rödkindat leende företagaren verkar alltid sprudla av glädje och energi. Åh, jag blir alltid så inspirerad då jag kommer hit till bageriet och får känna dofterna och träffa mina flitiga medarbetare, säger Vestergård. Resten av gänget verkar precis lika entusiastiskt. Från bageriet hörs ett trevligt sorl och emellanåt skratt. Inga sura miner här inte. Vi har ett bra arbetsklimat och det är roligt att jobba, säger Milla Rantala. Alla anställda deltar i tillverkningen av företagets samtliga produkter. Med skickliga händer produceras både bröd och söta delikatesser. Det här är en underbar arbetsplats eftersom man får göra allting. Man behöver inte arbeta som vid ett löpande band, tillägger Eva Marttila. nette 4/

12 I Aromas bageri bakas varje dag 5 6 olika bröddegar, bullar och konditoriprodukter. Evas jordnötsoch chokladbars med torkade bär 1 burk jordnötssmör, ca 340 g 1 dl råsocker 2 dl sirap 8 dl puffat ris 300 g rostade nötter 1 dl kokosflingor g mörk kvalitetschoklad På bilden Jeanette Svevar. Lägg bakplåtspapper i botten på en liten långpanna, ca cm stor. Rosta nötterna i stekpanna eller i ugnen. Blanda jordnötssmör, socker och sirap i en kastrull. Rör om på svag värme tills det nästan kokat upp. Det kan lätt brännas vid. Ta bort kastrullen från plattan. Rör ner puffat ris, kokos och nötter. Blanda ordentligt. Bred ut smeten till en kaka i långpannan. Smält chokladen och bred ut den över kakan. Strö över torkade bär, frukt eller något annat gott. Låt stelna ordentligt och skär sedan kakan i bitar. Tips! Byt ut puffat ris mot cornflakes så blir de jättegoda och krispiga! 12 nette 4/2014

13 Handgjorda godsaker Alla Aromas produkter och även som exempel den sylt och konfekt som ingår, tillverkar man själv. Mjöl och övriga ingredienser köps så lokalt som möjligt, Maria Vestergård uppskattar nämligen ren, närproducerad mat och fina råvaror. Maten ska vara vacker också, en fröjd för ögat, påminner Vestergård. Vestergård bestämde sig för att bli företagare redan under studietiden, då hon utbildade sig till hotell- och restaurangförman i Vasa. Efter sin examen arbetade hon på ett kafé i saluhallen i Vasa. Så småningom övertog hon själv kaféet och gjorde om det till ett lunchkafé enligt sitt eget koncept. Fem år senare sålde hon kaféet till en annan företagare. Därefter, på hösten 2011, startade Vestergård två nya företag: bageriet Aroma samt kaféet ett rum och kök. Invigningarna ägde rum med två veckors mellanrum. Allting hände på en och samma gång, min dotter Ella föddes vid samma tidpunkt, berättar Vestergård. Fler tävlingar i framtiden? Ganska snart sålde Vestergård kaféet och koncentrerade sig helt på att utveckla Aroma. Nu lever hon en dröm av precis den storlek hon tänkt sig. Vestergård vill inte att företaget ska växa, hon vill inte heller sälja det eller grunda en franchisekedja trots att hon ofta får frågan. Aroma är alldeles lagom stort. Vi klarar av att leverera alla våra beställningar och har tid att ta fram nya produktidéer. Arbetet känns inspirerande och roligt. Jag vill hålla det så här. Jag lever nu i den dröm jag hade under studietiden, säger Vestergård. Fler tävlingar är dock Vestergård och hennes team intresserade av. I oktober besökte gänget från Aroma de nordiska mästerskapen för bageri- och konditoribranschen i Tammerfors, där vinsten gick till Sverige. Vi hade velat vara med i landslaget! Men nu vet vi åtminstone vem vi ska ta kontakt med, säger Vestergård leende. Möra pepparkakor 300 g smör 1½ dl sirap 4 dl socker 3 ägg 2 tsk bikarbonat 1 msk kanel 1 tsk nejlika 1 tsk kardemumma 1 tsk pomeranspulver 1 l vetemjöl 2 ½ dl potatismjöl Koka upp smör, sirap och kryddor. Låt kallna. Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt vetemjöl, potatismjöl, bikarbonat och blanda allt till en deg. Låt stå i kylen till nästa dag. Kavla ut degen tunt och ta ut kakor med mått, grädda i grader 8-10 min. Recept: Eva Marttila, Aroma bageri, Kvevlax. nette 4/

14 NETTE TESTAR Kaffebryggare för en kopp i test Denna gång orsakade Nettes test till och med sömnlösa nätter för våra testare. Vi kokade kaffe i tre olika kaffebryggare för en kopp. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Fotograferingsplats: Konsulinnans kafferum, Loftet. Vasa Elektriskas anställda Nina Nyman, Tom Lemponen och Håkan Bodö provade alla hemmavid tre olika apparater i cirka en veckas tid. I testet ingick Moccamaster Cup-one, Paulig Cupsolo samt den utan el fungerande Aerobie Aeropress. En kväll testade jag alla apparater i tur och ordning. Det tog lite tid innan jag hittade rätt förhållande mellan vatten och kaffe, så det blev att dricka en hel del kaffe. Så den natten ville sömnen inte infinna sig, skrattar Håkan. Testgruppen bedömer hur lätta apparaterna är att använda och rengöra, hur tydlig bruksanvisningen är, apparaternas utseende, säkerhet samt smaken på kaffet. Välbekanta Moccamaster Moccamaster utmanar kapselmaskinerna med en miniatyr av märkets klassiska kaffebryggare. Minikaffebryggaren fungerar på exakt samma sätt som den större versionen, men brygger kaffet direkt i koppen. Apparaten har heller ingen värmeplatta. Den här apparaten är så lätt att använda att jag inte ens läste bruksanvisningen, säger Tom. I bruksanvisningen rekommenderas att man använder 18 eller 21 gram kaffe per kopp, men testarna harmas över att inget sägs om vattenmängden när anser tillverkaren att koppen är lagom full? Håkan var den som mest envetet jagade det rätta förhållandet. Han vägde det malda kaffet på en hushållsvåg med ett grams noggrannhet och mätte upp olika mängder vatten. Även vattentemperaturen och bryggtiden inverkar på kaffets smak. Jag hittade rätt genom att pröva mig fram, men jag har redan glömt vilka resultat mina mätningar gav, säger Håkan harmset. Tom och Nina påpekar att det sist och slutligen är en fråga om tycke och smak en del tycker om starkare kaffe än andra. Det är samma sak med alla kaffebryggare man måste prova sig fram till det bästa resultatet, säger Nina. 14 nette 4/2014

15 Dyr och långsam Testarna beskriver Moccamasterns utseende som traditionellt, kanske rentav lite gammaldags. Eftersom man använder filtermalet kaffe i bryggaren smakar slutresultatet bekant och enligt testarna helt gott. Med bryggaren följer två porslinskoppar. För att man inte ska bränna fingrarna är kopparna försedda med ett silikonbälte. Ingen av testarna använde de medföljande kopparna mer än ett par gånger. Silikonet avgav en lukt som förstörde kaffeupplevelsen. Lukten fastnade också på händerna, klagar testarna. De gissar dock att lukten avtar med tiden. Förutom med de heta kopparna bör man se upp med det metallrör genom vilket vattnet rinner från vattenbehållaren till filtret. Det blir mycket varmt, vilket det finns en varning för i bruksanvisningen. Moccamasterns dåliga sidor är enligt testarna att den är långsam och dyr. Att brygga en kopp kaffe tog cirka fyra minuter. Bryggarens pris är 179 euro. Jag begriper inte varför någon skulle betala så mycket för miniatyrmodellen, när man för samma eller till och med lägre pris får en bryggare för flera koppar, säger Håkan. Mångsidiga Paulig Pauligs Cupsolo är en kapselmaskin. Man häller vatten i maskinen och lägger i en kaffekapsel. Kapseln trycks ned med hjälp av en spak och sedan levereras kaffet med en knapp tryckning. De tomma kapslarna trillar ner i en behållare som rymmer tio kapslar. Apparaten sköljs genom att trycka på knappen före och efter kaffebryggningen. Om det sitter en etikett i botten av kapseln måste denna dras bort, annars går det som för våra testare. Min första kopp fylldes med enbart vatten, erkänner Tom. Av Håkans kaffe blev det bara smaklöst blask och även Nina berättar att hon gjorde samma misstag när hon använde Paulig Cupsolo för första gången. Jag fick en sådan här apparat i julklapp förra året. Den stod överst på min önskelista, säger Nina. De skulle kunna lägga till en anmärkning om etiketten i snabbguiden, säger Håkan och Tom, riktat till tillverkaren. I den längre bruksanvisningen och på Pauligs webbplats finns denna information, men alla våra testare följde till en början enbart snabbguiden. Det bästa med Pauligs Cupsolo är enligt testarna dess mångsidighet apparaten kan tillreda olika sorts kaffe, te, kakao eller exempelvis glögg. Det finns över 20 smaker att välja mellan, inklusive helt vanliga kaffesorter. Baksidan är att det blir mycket skräp. Till utseendet tycker testarna apparaten är kul och modern och lämpligt liten och kompakt till storleken. Den får enkelt plats även i ett litet kök, säger Tom. Gott kaffe utan elektricitet Testets tredje bryggare Aeropress tillreder kaffe även i förhållanden där el saknas och kan därmed tas med på exempelvis en utflykt. Förutsättningen är att man kan värma kaffevattnet på till exempel en vedspis, över en brasa eller med vattenkokare. För Håkan och Nina är Aeropress en ny bekantskap, men Tom beställde en till sig själv via en nätbutik för några månader sedan. Hemmavid kokar jag ofta kaffe bara till mig själv och till det passar Aeropress utmärkt. Den är enkel att använda och billig att köpa, säger Tom. Testarna är överens om att Aeropress åstadkommer det godaste kaffet i testet. Apparaten kan användas med vanligt filtermalet kaffe, men tillverkaren rekommenderar finmalt kaffe eller ännu hellre att själv mala kaffet från bönor. nette 4/

16 Testgruppen tyckte att samtliga apparater var lätta att rengöra. Aeropress är den enda vars delar tål maskindisk. Paulig Cupsolo kan tillreda många olika drycker. Det finns över 20 smaker att välja mellan. Lade ni märke till att kaffet blir lite grumligt? frågar Nina. Grumligheten hade dock ingen negativ effekt på smaken tyckte hon. Tillredningen av kaffe börjar med att montera bryggaren. Själva apparaten består av fyra delar, dessutom ingår en mått skopa, en spatel för omrörning, en ställning för pappersfiltren och en tratt som man använder då kaffet mals från bönor. Det är riktigt enkelt att montera apparaten, berättar testarna. I förpackningen ingår 350 engångsfilter, men det finns även ett permanentfilter som kan köpas till. Tom rekommenderar att man tillreder kaffet på samma sätt som många proffs i kaffebranschen, baristas, demonstrerar i videon man hittar på internet: Montera kolven i cylindern så att gummitätningen går in en bit i cylindern och det blir tätt. Vänd apparaten upp och ner. Mät upp hett vatten och kaffe i cylindern, rör om, sätt filterdelen på plats, vänd försiktigt på apparaten och ställ den på en kopp och filtrera ner kaffet genom att trycka ner kolven, förevisar Tom. Koppen måste stå stadigt, för man får trycka ganska hårt på kolven. Man slutar trycka så fort man hör att det pyser ut luft ur cylindern. Det är lite klottigt att brygga kaffe med den här grejen, varnar Nina. Att rengöra apparaten är enkelt eftersom alla delar kan diskas i maskin. Förutom den goda smaken på kaffet gillar testarna Aero pressens lilla storlek och förmånliga pris. Till de sämre sidorna hör klottet och att man måste köpa specialfilter av papper till apparaten. <<< << < Paulig Cupsolo föll testarna i smaken tack vara sin mångsidighet. Det är enkelt att brygga kaffe och finns många smaker att välja mellan, säger Tom Lemponen. I Moccamasters bryggare för en kopp kokar man kaffe på samma sätt som i en större bryggare, demonstrerar Nina Nyman. Håkan Bodö kräver mycket av sitt kaffe, för han dricker det svart utan socker. Aeropressen producerade det mest aromrika kaffet. 16 nette 4/2014

17 Moccamaster Cup one Paulig Cupsolo aeropress Egenskaper: Två porslinsmuggar (0,33 l) att brygga kaffet i ingår. Stänger automatiskt av sig då vattentanken är tom. Två programmerbara koppstorlekar, stor (100 ml) och liten (50 ml). Användaren kan lagra önskad volym genom att hålla knappen intryckt tills en lagom mängd vatten runnit ned i koppen, valet lagras då i apparatens minne. Apparaten stänger av sig automatiskt. Fungerar utan el, men vattnet måste kokas separat. Alla delar kan diskas i maskin. Vikt 2,4 kg 3,8 kg 0,5 kg Mått (höjd x bredd x djup) 30 x 32,5 x 15,5 cm 30 x 15 x 38 cm 29,2 x 12,7 x 12,7 cm Färgalternativ svart, vit, grön, blå eller orange svart, silver eller beige svart Testgruppens kommentarer Långsam; tog nästan fyra minuter att brygga kaffet. Dyr för att vara en miniatyrmodell. Med den här kan man göra favoritdrycker även för en större grupp, eftersom den finns så många smaker att välja mellan. Den har ganska högt ljud: om andra sover får man så lov att brygga morgonkaffet med någon annan apparat. Jag blev överraskad över hur gott kaffe den gör bäst i testet. Apparaten är verkligen lätt att rengöra. Jag sköljde bara av delarna med varmt vatten efter varje användning. Pris 179 Prisma 79 Prisma 29,90, permanentfilter 15,90 Verkkokauppa.com Plus + Lättanvänd + Lättanvänd + Godast kaffe i testet + Välbekant, gott kaffe + Ganska förmånlig + Förmånlig + Modern och stilig + Enkel att rengöra + Många smaker att välja mellan + Tar lite plats + Fungerar utan el Minus Dyr Dyra kapslar (cirka 0,37 /styck) Klottar Långsam Hög ljudnivå Pappersfiltren måste köpas i näthandel Illaluktande silikon kring muggarna Kapslarna ger mycket skräp nette 4/

18 I KORTHET Höstens byggmässa i Botniahallen I oktober deltog Vasa Elektriska i byggmässan i Botniahallen. Vi ordnade en tävling där vi frågade besökarna vad de tyckte om vår avdelning på mässan. Enligt svaren upplevdes vår utställningsmonter som modern, färggrann och avslappnat vänlig. Vi fick sammanlagt 551 svar. Den ipad som lottades ut i sammanhanget har levererats personligen till vinnaren grattis! Vasa Elektriskas kontor snart färdigt Vasa Elektriskas nya kontor blir klart i slutet av året, utrymmena överlåts då till Vasa Elektriska. Inredningen av kontoret påbörjas i början av januari. Vasa Elektriska och Vasa Elnät flyttar stegvis sina verksamheter till det nya kontoret under januari och februari Ett starkt energikunnande koncentreras till platsen i och med att även koncernen EPV Energi flyttar sitt huvudkontor till ett skilt nybygge på området. Bygger förtroende som arbetsgivare Koncernen Vasa Elektriska deltog i början av november i Energidagen arrangerad av Vasa universitet. Under dagens lopp träffade vi hundratals studerande och berättade om Vasa Elektriska som arbetsgivare samt om vilka möjligheter till praktikplats det finns inom koncernen. Ansökningar till nästa års sommarjobb kan göras via vår webbplats i februari Avgiftsfritt textmeddelande om elavbrott Den avgiftsfria tjänsten för textmeddelande om elavbrott på Vasa Elnäts område har redan beställts till mobiltelefoner, vilket betyder att varannan kund till Vasa Elnät använder tjänsten. Beställ även du, om du ännu inte tagit tjänsten i bruk! Du får information om elavbrott inklusive orsak och varaktighet direkt till din mobiltelefon. Tjänsten kan beställas för hemmet, sommarstugan, företaget eller andra förbrukningsplatser. Du får meddelande om planerade elavbrott minst tre dagar på förhand. Vid överraskande elavbrott skickas meddelande genast då elavbrottet inträffar. Du får ytterligare ett meddelande då elen återställts. För under fem minuter långa avbrott eller avbrott nattetid (kl ) skickas inga meddelanden. Sök upp dina kund- och förbrukningsplatsnummer på elfakturan. Skicka meddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex. aktivera ) till numret För en och samma förbrukningsplats kan tjänsten beställas till högst fem mobiltelefoner. Textmeddelandetjänst 0 YTTERLIGARE INFORMATION: > Elöverföring > Tjänster > Avbrottsinfo till mobilen 18 nette 4/2014

19 KORSORD 317 läsare skickade in lösningen på korsordet i Nette 3/2014. Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast till adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. portabla 5200 mah strömbanker Vinnare av föregående Nette-korsord: Eeva-Riitta Mansikkamäki, Vasa Seppo Pohjaväre, Mänttä Rätt lösning på föregående korsord. nette 4/

20 God Jul och Gott Nytt År 2015 Önskar Koncernen Vasa Elektriska

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

vår kundbetjäning Så här fungerar Borgå kläs i festskrud Energispartips för vardagen Sida 10 Lovisafamiljens BORGÅ Stoj och stim i HopLop

vår kundbetjäning Så här fungerar Borgå kläs i festskrud Energispartips för vardagen Sida 10 Lovisafamiljens BORGÅ Stoj och stim i HopLop BORGÅ Borgå Energi -bolagens kundtidning 1/2009 Energispartips för vardagen Sida 10 Borgå kläs i festskrud Sida 13 Stoj och stim i HopLop Sida 4 Lovisafamiljens duktiga gårdskarl Sida 6 Så här fungerar

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8 I detta

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Energi och balans med yoga Dags för en luftvärmepump? Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk, Kronoby

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken

Sista sidan Nya lägenheter i Skräddarbacken Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu går det tokfort i Storsvängen SID 9 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö

Läs mer