Stockholm Banco. En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Nummer 6 Juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Banco. En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Nummer 6 Juni 2015"

Transkript

1 Nummer 6 Juni 2015 En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Tidningens namn är inspirerat av den första banken i Europa som lånade ut sedlar till allmänheten. Stockholms Banco banade väg för Sveriges betydelse som pionjär inom kredit- och penningväsende och var en föregångare till världens äldsta centralbank. 6 Stockholm Banco. Innehåll: 04. Ledare - och den ljusnande framtid är vår. 06. Kronofogden - Vi har följt kronoinspektör Patrick Grönvall under en arbetsdag. 10. Profilen - Jens Spendrup är en höggradig optimist och tror på människans förmåga. 12. Framtidsministern - Kristina Persson är minister för strategioch framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. 14. Den digitala revolutionen - Vad ska du göra för att ha bästa chansen att lyckas? 20. HR-panelen - Vad ska man tänka på när man söker sommarjobb? 22. Modemarknaden - Finns det ett samband mellan konjunktur och modetrender? 24. Bitcoins - Digitaliseringen av kontanter går i en rasande takt, och slutar inte att förvåna. 26. Träning i framtiden - Trettio minuter motion om dagen för ett hälsosammare liv är ett av de senaste buden. 34. På Campus - Vi har frågat tre individer om deras tankar kring framtiden. Vi har tagit en öl med bryggherren Jens Spendrup. Läs mer på s. 10. Antal sidor: 36

2 Intro Nummer 6 2 Intro Stockholm Banco utgörs av ideellt 3 engagerade ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Ledning Chefredaktör Vidar J. Lindgren Ordförande Mikael Nordin Ekonomiansvarig Nils Adolfsson Redaktionschef Filip Frantzen Vice Ordförande Mattias Forsgren Designchef Julia Barrett Redaktion Skribenter Fotografer Layout Magnus Berg Alexandra Kaktus Marcus Bäckström Lovisa Lagerqvist Anton Fors Jennifer Messina Magdalena Hagström Patrik Jurelius Persson Parisa Khosravi Lina Lindström Jennifer Messina Hannah Nordlund Robert Repinski Kim Svedberg Iris Vesterberg Caroline Zuber Julia Barrett Alexandra Kaktus Mathias Lindahl Molly Rennéus Webbansvarig Sebastian Stiernborg FAQ Varför får jag Stockholm Banco? Tidningen skickas hem till alla som är inskrivna på institutionerna för företags- och nationalekonomi på Stockholms universitet Varför får jag inte Stockholm Banco? En anledning kan vara att din adress i Ladokregistret vid Stockholms universitet inte har registrerats eller är felaktig/ofullständig. Du som inte läser företags- eller nationalekonomi på Stockholms universitet, men är intresserad av att få hem tidningen, kan skicka in ditt namn och postadress till så lägger vi till dig i våra adresslistor. Tryckinformation Upplaga: Typsnitt: Hawthorn EF Akzidenz-Grotesk Pro Chronicle Text Tidningen är tryckt på V-TAB Västerås. Miljöcert enligt ISO 14001:2004 respektive ISO 9001:2008. Kontakt Tel: Adress: Stockholm Banco Frescativägen 14B (Nobelhuset) , STOCKHOLM Ansvarig utgivare: Vidar J. Lindgren

3 Ledare Text: Vidar J. Lindgren 4 Ledare Text: Vidar J. Lindgren 5 Vidar J. Lindgren och den ljusnande framtid är vår. Om det är vår vardag och verklighet vi delar med oss av bör framtidens historiker ha ett tacksamt arbete. Ett smörgåsbord av aningslösa Instagrambilder, Twitterinlägg och diverse Facebookdata. Men troligtvis är det de saker vi väljer att inte dela med oss av som faktiskt säger något om vår vardag och våra liv. Hur är det med den där bilden vi tog bort direkt, den där statusen som aldrig skrevs eller de motgångar och misslyckanden vi går igenom när vi är away from keyboard? Eller den bland studenter kollektiva oron över att inte få ett bra, välbetalt eller tillräckligt kul jobb efter examen? Den plats på vilken vi spenderar stora delar av vår vardag universitetet ger oss studenter goda teoretiska kunskaper för framtiden. Tyvärr erbjuder få universitetsutbildningar, i synnerhet utbildningar inom ekonomi, juridik och statsvetenskap, studenter möjlighet till praktik. Möjligheten till praktik som ger högskolepoäng, och därmed också studiemedel och för vissa även bostad, är begränsad till att antingen ingå inom ramen för det program som studenten läser eller att studenten själv söker diverse praktikkurser. De sistnämnda är få till antalet och konkurrensen om platserna hög. Arbetsmarknadsundersökningar från bland annat Jusek visar att tre av fyra nyexaminerade jurister, statsvetare, systemvetare och ekonomer inte hade någon praktik under utbildningen. Bara var femte hade gjort högskolepoängsgrundande praktik. Samtidigt är den mest efterfrågade meriten hos studenter att de gjort praktik eller fått annan relevant erfarenhet från arbetslivet, vilket framgår av en rapport publicerad av Svenskt Näringsliv. Samma rapport visar att tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen anser att universiteten inte klarar av sin uppgift att förbereda studenterna för arbetsmarknaden. Denna situation är onekligen sorglig. För många studenter är det svårt att få grepp om vad de faktiskt kan använda sin utbildning till. Att praktisera på en arbetsplats som ligger i linje med utbildningen är ett tillfälle att införskaffa erfarenhet från arbetslivet, tillämpa sina teoretiska kunskaper på praktiska problem och knyta kontakter. För dem utan nätverk på arbetsmarknaden kan praktiken vara direkt avgörande för en framtida anställning. Idag saknas ett flexibelt system som möjliggör för studenter att söka praktikplatser som passar deras utbildningsval samt ha möjlighet att få studiemedel för praktikperioden och försäkran genom universitetet. Inom yrken där det råder hög konkurrens om jobben kan praktiken vara en viktig eller till och med nödvändig merit. Efter denna klagosång kan det vara tröstande att påminna sig om att den överväldigande majoriteten av nyexaminerade som faktiskt hittar ett passande arbete inom sex månader. Av dem uppger sig dessutom åttio procent vara nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsplats. Så, ytterligare en sommar för många den första som icke-student, för andra den första som student, och kanske för de flesta av er någonting däremellan. Oavsett vilken kategori du tillhör, ta dig gärna tid att inspireras av Marcus Bäckströms intervju med Jens Spendrup eller Lina Lindströms reportage om Kronofogden. Eller något av de andra mycket läsvärda reportage som finns i det sjätte numret av Stockholm Banco. Glad sommar!

4 Reportage Text: Lina Lindström 6 Reportage Text: Lina Lindström 7 nödvändigtvis dåligt att ta ett lån. Lån är en viktigt finansieringsform för många som ska köpa bostad eller starta en verksamhet. Som SvD:s Andreas Cervenka så väl uttryckte det i sin krönika Skulden uråldrig och evigt ung (2013) kan skulden vara både fängelse och drömfabrik. Det går inte att generalisera och säga att det är en viss typ av människor som hamnar hos Kronofogden, förklarar Patrick. Ofta är det oförutsägbara händelser som ligger bakom, som skilsmässor eller arbetslöshet. Men ohållbara konsumtionsvanor och överbelåning är tyvärr också mycket vanligt. Vägledande dialog STO CK HOLM BANC O STO CK HOLM BANC O Mannen som inte vill träffa dig. Överskuldsättning är ett stort samhällsproblem, inte minst bland unga vuxna. Föregående år fanns registrerade ärenden hos Kronofogden som rörde ungdomar mellan år. Sedan snabblånen introducerades i Sverige 2006 har problemet med överskuldsättning bland unga ökat. Stockholm Banco har följt kronoinspektör Patrick Grönvall under en arbetsdag på Kronofogdemyndigheten i Stockholm för att prata om myndighetens uppdrag, skuldsättning och den hårda vägen tillbaka till ett liv utan skuld. Sundbybergs centrum klockan är strax tio då vi stegar in på Esplanaden; en gata kantad av ljusröda tegelbyggnader med stora valvformade fönster, som står i skön kontrast till intilliggande nybyggen och byggnadsställningar. Här, i Sieverts gamla Kabelverk, ligger Kronofogdemyndighetens huvudkontor. I dessa nyrenoverade industrilokaler jobbar drygt 450 anställda. En av dem är kronoinspektör Patrick Grönvall. Jobbet som kronoinspektör Efter att ha anmält oss i receptionen och skrivit under nödvändiga sekretesshandlingar, så inleds vårt möte med Patrick Grönvall över en kopp kaffe i kronofogdens kafeteria. Som kronoinspektör arbetar jag bland annat med att utreda skuldsattas betalningsförmåga genom att se över vad de har för tillgångar. Det blir en hel del registerslagning, förklarar Patrick. Beroende på hur god utsikten för att driva in skulderna bedöms delas gäldenärerna in i tre olika kategorier. Att en gäldenär klassificeras som etta innebär i princip att inga tillgångar finns att tillgå. Sådana fall kan vi nästan direkt avsluta, eftersom utsikterna för ett fortsatt förfarande är mycket dåliga. Gäldenär, för de som inte är bekanta med uttrycket, är en juridisk term som används för att beteckna den som står i skuld. Att klassificera de skuldsatta på detta sätt innebär att det team av kronoinspektörer som Patrick Grönvall ingår i kan rationalisera arbetet med att driva in skulder. De fall då gäldenären bevisligen kan betala prioriteras. Sedan fattar vi beslut om eventuella åtgärder, såsom utmätning av lön eller egendom. Utmätning av lön är nog vanligast, lägger Patrick till. Utmätningsordningen anger i vilken ordningsföljd som den skuldsattes egendom ska tas i anspråk vid utmätning. Grundregeln är att Kronofogden alltid ska söka utmäta det som är till minst skada för gäldenären. I första hand gör fogden anspråk på likvida tillgångar som banktillgodohavanden, skatteåterbäring och lön. Dramatiska tilltag som utmätning av bostad undviks i största möjliga mån. Men det är inte alla tillgångar som är utmätningsbara. Den skuldsatte är garanterad en viss behållning, så kallad Beneficium, som är till för att täcka de allra nödvändigaste utgifterna. Den som är satt i skuld är icke fri Detta citat fick stor spridning genom Göran Perssons yttrade i samband med budgetsaneringen på 1990-talet. Idag, då oron som omgärdar hushållens allt högre belåningsgrad återigen ökar, diskuteras frågan hur vi ska få folk att låna mindre. Att vara skuldsatt eller inte kunna betala är ett känsligt ämne som fortfarande är tabubelagt för många påpekar Patrick. Ändå så är det inte Väggen bakom Patricks skrivbord är full med gula post-its, listor och lathundar. En färgglad fyrfältare påminner om att ha ett aktiverande förhållningssätt och skapa förtroende. Samtalen med gäldenärer är ett viktigt inslag i arbetet som kronoinspektör, därför har myndigheten utvecklat vissa riktlinjer för konstruktiva samtal, så kallad vägledande dialog. När Patrick ringer upp en gäldenär frågar han till en början om personen är medveten om skulden, hur den uppstod, om hen har någon plan för att lösa situationen och om det finns några hinder för att det skulle kunna ske.

5 Text: Lina Lindström Ofta finns också vilja hos den skuldsatte att betala, förklarar Patrick. Betalningsmoralen i Sverige är i allmänhet väldigt hög då man jämför med andra länder. Ett av myndighetens uppdrag är att förebygga och informera om skuldsättningsproblematik. Genom vägledande dialog, utredningar och kampanjer arbetar myndigheten proaktivt för att inte fler ska hamna i skuldfällan. Vi lägger mycket kraft på att nå ut till förstagångsgäldenärerna. Målet är att de inte ska bli återkommande i gäldenärsregistret. Sviktande betalningsförmåga eller ren lathet? I Sverige fanns i december 5744 ärenden som berörde ungdomar mellan år. Tillsammans var de skyldiga över 276 miljoner kronor. Snabblån och ockerräntor är två orsaker till att många unga återfinns i kronofogdens register en annan orsak är lathet. Vi har vissa återkommande gäldenärer, men då är det ofta inte betalningsförmågan som är dålig. Det är slarv helt enkelt. Man struntar i att betala trängselskatt eller TV-licens. Att betalningsviljan sviker är svårt att göra något åt. Men det är ju väldigt onödigt tycker Patrick. Bara handläggningsavgiften gör att mindre belopp ofta mångdubblas. Konsumtion på kredit Snabblån och konsumentkrediter är två problem som låg till grund för den öppna utfrågning i Civilutskottet som ägde rum den 19 februari i år. Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket, riktade då skarp kritik mot bland annat kreditupplysningsföretagen och e-handeln för otillräcklig kreditprövning och otillräckligt konsumentskydd. Patrick Grönvall stämmer in i kritiken. Det finns mycket ful marknadsföring. 8 Ofta förstår inte folk vad de skriver under eller vad det kan få för konsekvenser. Många lever precis på gränsen till vad deras ekonomi klarar av, och det är billigt att låna. Patrick är noga med att framhålla att det är sig själv han talar för, och berättar att han personligen anser att det vore bra om det fanns ett räntetak. Många snabblån har väldigt höga räntor och många människor sitter på väldigt dåliga ekonomiska kunskaper. Detta gör att lån som från början var små snabbt blir stora och man kanske hamnar i en ond cirkel då man kanske tar nya lån för att kunna betala av de gamla. Skuldsanering Kronofogdemyndigheten är en verkställande myndighet och har inte behörighet att skriva ner skulder eller frysa räntor då betalningsföreläggandet väl är fastställt. För människor som verkligen inte har en Reportage Text: Lina Lindström chans att kunna betala sina skulder finns dock möjlighet att bli beviljad skuldsanering. Detta kan även gynna borgenärerna, som på så sätt slipper kostnader förenade med indrivning och att de totalt sett kan få tillbaka mer än vad som annars vore fallet. Om skulderna inte bedöms kunna betalas inom överskådlig tid kan gäldenären ansöka om skuldsanering. Det innebär att gäldenären under fem år lever på existensminimum samtidigt som övriga inkomster och tillgångar går till att betala av på skulden, förklarar Patrick. För att bli beviljad skuldsanering krävs det att gäldenären visat upp stark betalningsvilja, att skulden är stor och att återbetalningsmöjligheterna i princip är obefintliga. Villkoren är stränga och bland unga är det få som uppfyller det sistnämnda kriteriet. Till viss del beror detta lyckligtvis på att unga inte har tillräckligt stora skulder för att klassas som insolventa, det vill säga oförmögna att betala tillbaka, men ofta är det ovisshet rörande betalningsutrymme i framtiden som gör att unga skuldsatta inte lever upp till villkoren. Betalningsförmågan bedöms nämligen med avseende på gäldenärens nuvarande och förväntade inkomst. Osäkerheten kring ungas framtida inkomster beror bland annat på förväntningar om inkomstökning i samband med arbetsmarknadsdebut och karriär. Det senaste decenniet vittnar om en oroande utveckling av ungas skuldsättning och vägen tillbaka till en skuldfri tillvaro är tuff. Lockelsen i löften om snabba cash och konsumtion på kredit gör att unga vuxna idag är överrepresenterade i kronofogdens statistik över obetalda snabblån. Som ung gör man därför klokt i att följa Patricks råd att se upp för dåliga avtalsvillkor och ockerräntor. Skuldfällan kallas just så för att den är svår att ta sig ur. 9 STO CK HOLM BANC O STO CK HOLM BANC O Reportage

6 Profilen Text: Marcus Bäckström Foto: Alexandra Kaktus 10 Profilen Text: Marcus Bäckström Foto: Alexandra Kaktus 11 Banco möter näringslivets egen b(r)yggherre. sig utan familjeföretagen. I princip alla verksamheter har varit det från början. Tänk på Ericsson som startades i en liten lägenhet på Drottninggatan. Din son Fredrik är VD och flera andra i din familj jobbar på Spendrups. Är det inspirerande? Det finns skolböcker som kritiserar sådana konstellationer men jag har främst sett mig som en coach och försökt hjälpa barnen att ansvara för bolaget. Jag tror helt enkelt på familjeföretagandet. Du är idag 71 år, unnar du dig något pensionärsliv? Just nu etablerar jag ett bryggeri hemma i Gnesta som ska lära lekmän hur man gör eget öl. De får en kvällskurs hos oss, lånar allt som behövs för produktionen och kommer sedan tillbaka för att tappa ölet på flaska. Därutöver är jag musikintresserad och spelar cembalo i en grupp som kallas Trubadix. Jens Spendrup är mannen som går i bräschen för svenskt näringsliv och har under mer än fyra decennier utvecklat det egna familjeföretaget till en miljardkoncern, med produkter som återfinns på krogar, kalas och systembolag över hela landet. När Stockholm Banco gästade huvudkontoret i Vårby berättade han om Sveriges utmaningar i en globaliserad värld, familjehistorien och livet som aktiv pensionär. Under installationstalet som ordförande för Svenskt Näringsliv pratade du om entreprenörskap i utvecklingsländer. Varför? Under de senaste trettio åren har vi lyckats halvera fattigdomen i världen, det vill säga antalet människor som lever under existensminimum. Jag ville belysa det perspektivet och framhålla vad företagsamheten skapar. Vad behöver förbättras gällande näringsklimatet i Sverige? Sverige håller, tack vare att vi förstått marknadsekonomins förtjänster, världsklass. Dock måste vi vara beredda att genomföra reformer för att inte halka efter. Just nu står produktiviteten stilla och vi tappar marknadsandelar globalt. Politiker har talat om att inrätta en innovationskatapult. Kommer det göra någon nytta? Nej. Det är en felaktig syn på företagande att innovationer kan skapas runt konferensbord. Sådant görs av människor med djärva idéer och handlingskraft nog att driva igenom dem. Är rädslan för att lämna trygga anställningar en avgörande tröskel? Ja, dock finns det många exempel på personer som håller kvar en fot i sin anställning och ägnar sig åt företagande på deltid. Vi lever i en alltmer tjänstebaserad ekonomi och då kan man prova sig fram i större utsträckning. Kommer Sverige vara en stor industrination om 20 år? Givet att vi sjösätter rätt reformer finns chansen. Misslyckas vi kommer vi en dag blicka tillbaka på de historiska misstagen. Vi måste se om vårt hus och uppmuntra tillkomsten av nya företag. Företagande fungerar som evolutionen, verksamheter föds och dör. En god återväxt är vitalt. Hur skapades Spendrups? Mina förfäder var bönder på Jylland under början på 1700-talet. En av dem begav sig till Köpenhamn och gifte sig med änkan till en hembrännare. Han fortsatte producera och det utgör rötterna till vår dryckestillverkning. Längre fram kom delar av släkten till Sverige och min farfar tog anställning på olika bryggerier innan han på 20-talet köpte Grängesbergs Bryggeri. Pappa fortsatte på den inslagna vägen. När han gick bort tog jag och min bror över. Är ni kvar i Grängesberg av företagsekonomiska eller historiska skäl? Blod är tjockare än vatten. Vi kommer därifrån och har en önskan om att utveckla det. Bryggeriet vi förvärvade i Stockholm under 80-talet gick inte att bygga ut, varför stora investeringar gjordes i Grängesberg. Jag tror det kommer finnas kvar så länge folk dricker öl, vilket vi gjort i år. Har ni övervägt att notera Spendrups på börsen? Vi var publika fram till millennieskiftet, då investerarna flydde till ITföretagen. Aktiekursen sjönk till bottennivåer och vi köpte tillbaka bolaget billigt. Uttrycket att man inte kan äta kakan och ha den kvar stämmer inte! Är det bättre med ägare av kött och blod än institutioner? Det är min personliga uppfattning. Självfallet finns det många lösningar men vi får inte tro att näringslivet klarar Namn: Jens Spendrup Ålder: 71 år Jobb: Ordförande för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Förebild: Min pappa. Han tog över ett litet företag och expanderade till 100 medarbetare. När tar du helst en öl? Framförallt under matlagning med min fru, som driver både Loka Brunn och Grythyttans Gästgiveri. Motto: Sådant strör jag inte särskilt ofta om kring mig. Jag är dock en höggradig optimist och tror på människans förmåga bara hennes vilja är stark nog.

7 Intervju Text: Magnus Berg 12 Intervju Text: Magnus Berg tidigt i utvecklingen. Vad innebär det låga oljepriset för den gröna omställningen? Fördelarna och möjligheterna är att vi alla får ökad köpkraft. Det brukar fungera stimulerande för den ekonomiska utvecklingen, men det blir inte heller samma tryck på omställning eftersom att det blir billigt att använda fossila bränslen. Detta går att parera. Vilka tips kan du ge oss ekonomistudenter för att bäst kunna möta framtidens arbetsmarknad? Jag tror att man ska tänka sig lite mera bredd i utbildningen och vara beredd att skaffa sig kunskaper genom hela livet. Det man utbildar sig till idag är inte säkert att det finns en efterfrågan på om 20 eller 30 år. Då är det viktigt att man har en flexibilitet i att kunna ställa om och skaffa sig ny kunskap. Personligen tror jag att det är viktigt att inte bara vara tekniker eller humanist, men att kunna vara lite av både och. Humaniora bör få en större roll i teknikers och ekonomers utbildning. De kreativa, skapande, ekonomyrkena kommer att vara svåra att ersätta. Kristina Persson har representerat socialdemokraterna i riksdagen, varit ledamot i Europaparlamentet och varit landshövding i Jämtland. Dessutom har hon varit vice riksbankschef och startat en egen tankesmedja. Med ett gediget CV är hon äldst av ministrarna i Stefan Löfvens regering och Sveriges första framtidsminister. Ekonomistudenter behöver mer bredd, säger Kristina Persson när Banco träffar henne på ett nyrenoverat Rosenbad. Vad gör en framtidsminister? Mitt uppdrag är strategi- och framtidsfrågor. Då gäller det att tänka långsiktigt och se till helheten. Vi har valt ut tre områden som vi prioriterar och är särskilt angelägna om: arbete i framtiden, den gröna omställningen och global samverkan. Hur ska vi kunna lyfta kvalitén och styrkan i det globala samarbetet mellan länder, så att vi klarar av att få en bättre balans mellan de frisläppta marknadskrafterna och demokratin? Idag har vi en ganska stor obalans. Det är ett resultat av att politiken och demokratin är inlåst i nationalstater och att samarbetet mellan nationalstaterna är för svagt. Vad vill du uträtta under den innevarande mandatperioden? Få till ett inslag i regeringskansliets arbete som är mer övergripande och långsiktigt, med mer samarbete mellan departementen. Gör vi inte det kommer vi aldrig att klara globala utmaningar. På regeringskansliet finns i mina ögon ett ganska kortsiktigt tänkande. Två till tre år är inte tillräckligt lång sikt. Vad ser du som utmaningarna på framtidens arbetsmarknad? Ungefär hälften av alla jobb kan ersättas med teknik inom 20 år. Det betyder inte nödvändigtvis att alla jobb kommer att försvinna, men kommer de nya jobben att hålla jämna steg med bortfallet av jobb? Det är en fråga vi känner oro inför. Vi vill undersöka hur en politik kan se ut som anpassar sig till de tekniska förändringarna. Hur ser du på förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och ett miljömässigt hållbart samhälle? Jag ser ingen motsättning där. Jag tycker det är väldigt ovanligt att jag stöter på företrädare från näringslivet som ser en motsättning mellan miljö- och klimatmålen och deras egen utveckling. Men man kan inte gå alltför snabbt före andra länder när det gäller till exempel skatter som fördyrar produktionen i Sverige. Det är därför det är viktigt att vi får ett globalt klimatavtal som kan ge rättvisa konkurrensförhållanden mellan länder. Men Sverige kan mycket väl börja gå snabbare framåt, då driver vi även på den teknologiska utvecklingen och stimulerar innovationer och investeringar som i sin tur skapar konkurrenskraft. Många företag ser tvärtom att ambitiösa miljö- och klimatmål är en drivkraft för konkurrenskraften och att det är en fördel att ligga Kristina Persson är minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Följ henne på

8 Reportage Text: Robert Repinski 14 Reportage Text: Robert Repinski 15 Den digitala revolutionen. prenörskap kan den som inte hittar jobb hos en arbetsgivare använda sitt humankapital och starta eget företag. Detta har underlättats med så kallad crowdfunding och förenklats av teknologi så att vem som helt med en bra idé kan få finansiering och kommunicera sin idé till omvärlden. Sist men inte minst: vad kan du göra för att ha den bästa chansen att säkerställa din position på framtidens arbetsmarknad? Först och främst något som borde vara självklart, specialisera dig inte i någonting som en robot eller algoritm kan utföra mer effektivt. Vidare är en ordentlig utbildning en bra början på att bli eftertraktad på arbetsmarknaden, speciellt om du på något sätt studerat hur optimering går till. Annars får du vara beredd på att bli entreprenör och starta eget företag för att undvika att ta jobb som endast kräver låg utbildningsnivå. Den digitala revolutionen är på väg vad händer med dina jobbchanser? Och vad ska du göra för att ha bästa chansen att lyckas på framtidens arbetsmarknad? Många ekonomer är överens om att vi någon gång inom en snar framtid kommer att möta en digital revolution. Hur vi kommer påverkas finns det många idéer om och blickar vi tillbaka i historien kan vi hitta likheter med den industriella revolutionen. Mycket har blivit bättre sedan dess, reallönen är tio gånger högre idag än före den industriella revolutionen och vi kan således konsumera fler och mer varor av bättre kvalitet än tidigare. Om du däremot frågade en hantverkare som förlorat sitt jobb till industrin skulle den förmodligen inte ha speciellt positiva känslor. Plötslig, hög arbetslöshet och växande inkomstklyftor var stora problem då och kanske kommer det även att vara så denna gång om vi inte tar till åtgärder. Polariserad arbetsmarknad En tydlig trend på dagens arbetsmarknad är att den blir mer och mer polariserad, speciellt eftersom efterfrågan på hög utbildad arbetskraft ökar allt mer och efterfrågan på medel utbildad arbets kraft minskar. Anledningen till detta är enligt en studie av Guy Michaels, docent vid London School of Economics, att allt mer arbete kan automatiseras och ersättas av intelligent programvara eller robotar. Sambandet är tydligt i såväl Europa som i resten av världen. Detta medför att kapital kan substituera arbetskraft. Trots automatiseringen som hotar medelutbildad arbetskraft finns en liten men tydlig ökning av lågutbildad arbetskraft. En teori om anledningen till detta är att den lågutbildade arbetskraften fortfarande är billigare än motsvarande investering i teknik som skulle krävas för att ersätta dem. Enligt en studie från University of Oxford kan upp till tjugo procent av våra jobb idag ersättas med teknologi. Trots detta uppskattar Statistiska centralbyrån att 2025 kommer det att finnas nästan nya jobb bara i Stockholm. Dock säger de inte emot varandra, utan slutsatsen att en stor del av den arbetsmarknad vi idag har kommer att ändras väsentligt, samt att den totala efterfrågan på arbetare ökar. En del av morgondagens arbetslöshet lär bero på att personal ersätts med teknologi. Dock lär det bara vara en tidsfråga innan de anställs i nya sektorer. Sektorer där de nya jobben finns. Ingen anledning till oro Den största utmaningen vi står inför är att möta arbetsgivarnas nya krav. Vad som huvudsakligen behövs är bland annat att utbilda arbetskraft för att vara förberedd på detta genom att tillgänglig göra utbildning och matcha vårt val av utbildning till sådant som efterfrågas av arbetsgivare. För er som känner att ni inte passar in i ramen för arbetsgivarnas höga krav på utbildad och kompetent arbetskraft finns ingen anledning till oro. Det finns nämligen en lösning: entreprenörskap. Genom entre

9 Reportage Text: Filip Frantzen 16 Reportage Text: Filip Frantzen 17 Arbetsmarknadsdagen kopplar teorin till praktiken. Nyfikna studenter Även om universitetet har viss information om hur arbetsmarknaden ser ut för examinerade är det alltid skönt att få se konkreta exempel på hur jag kan använda min utbildning, säger Martin Bäck som läser första året på pol kandprogrammet. Jag har fortfarande en bit kvar till examen men det är både nyttigt att få se vad arbetsgivare föredrar att man har studerat och att själv få lite inspiration och motivation. Det mesta jag lär mig på programmet är kul och intressant och det är skönt att se att det finns en koppling mellan den kunskapen och arbetslivet. Resan från studierna till arbetslivet är långt ifrån självklar och Samhällsvetenskapliga föreningen arrangerar, tillsammans med Nationalekonomiska ämnesrådet, varje år en arbetsmarknadsdag för studenter inom statsvetenskap, national ekonomi och statistik. Hela dagen står bokbord i Aula Magna tillhörandes företag, myndigheter, organisationer och föreningar som är dit bjudna efter dagens målgrupp: statsvetare, national ekonomer och statistiker. Kring lunchtid har några utställare halvtimmeslånga föreläsningar i Aula Magna där de presenterar sitt företag och framförallt det som är intressant för studenter; profilen de letar efter hos sina framtida kollegor och vilka tips de har angående studievägval. Bland utställarna i år fanns representanter från bland annat Regeringskansliet, Statistiska Centralbyrån, Oxford Research, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Nordnet, Riksdagens utredningstjänst och Skatteverkets analysenhet. I år finns även föreläsningar med annan inriktning, bland annat en inspirationsföreläsning med Günther Mårder. Student Node är ett företag som finns representerat under dagen. Arbetsmarknadsdagen är för oss ett perfekt tillfälle för att nå ut till både studenter som vill nätverka och arbetsgivare som letar efter framtida kollegor, säger Erik Sturesson från Student Node. Vi söker också själva efter studenter som vill vara med och utveckla vårt företag, något vi tror att det finns gott om här. Hållit på i flera år I år är det för den fjärde gången som Arbetsmarknadsdagen arrangeras och datumet är, som vanligt, 12 februari. Arbetsmarknadsdagen har utvecklats varje år och speciellt de två senaste åren tycker vi att vi har lyckats med att locka både arbetsgivare och studenter. Många glömmer lätt att den här dagen är lika myck et ett tillfälle för företag och myndigheter att hitta framtida kollegor som det är för studenter att se vilka karriärer som finns. Förra året var det flera masterstudenter som faktiskt fick jobb som ett resultat av den här dagen, berättar Caroline Lindholm, projekt ledare för arrangemanget. Har du några tips för den som går på Arbetsmarknadsdagen eller liknande tillställningar? Våga prata med arbetsgivarna! Även om du har långt kvar till arbetslivet efter examen är det bra att fråga utställarna här om uppsatsämnen, både till kandidatuppsats och på högre nivå. Många här erbjuder studenter möjligheten att skriva uppsatser hos dem och det är definitivt en möjlighet jag tycker att man ska ta som student. Även praktikplatser är något att förhöra sig om, om man har möjlighet till praktik genom sitt program. Några av de representanter som fanns på plats.

10 Affisch Hjalmar Söderberg 18 Affisch Hjalmar Söderberg 19 Att vilja Hjalmar Emil Fredrik Söderberg, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 14 oktober 1941 i Köpenhamn, var en svensk författare, skribent och översättare. Han anses vara en av 1900-talets stora svenska författare och beskrivs ofta som en lysande Stockholmsskildrare. Citatet är hämtat ur hans roman Doktor Glas som publicerades är att välja. Att välja är att försaka. Hjalmar Söderberg

11 HR-Panelen Text: Hannah Nordlund 20 HR-Panelen Text: Hannah Nordlund 21 HR-panelen tipsar kring sommarjobb. Sebastian Vesterlund Recruitment Consultant på MultiMind Bemanning AB Vad ska man tänka på när man söker sommarjobb? Det beror på varför du söker jobbet. Vill du tjäna extra pengar eller få värdefull arbetslivserfarenhet? Eller kanske både och? Fundera kring vad du vill jobba med och undersök vad tjänsterna kan innebära. Ha i åtanke att en arbetsgivare gärna ser att du verkligen vill ha jobbet och även kommer att göra ditt bästa när du väl är på plats. En anställning innebär att arbetsgivaren har gett dig förtroendet att utföra uppgifterna som läggs på ditt bord. Se till att inte svika det förtroendet. Hur ser man till att sommarjobbet blir riktigt givande? Även om du får ett sommarjobb som inte ligger i linje med din utbildning, karriärplaner etc. har du en bra möjlighet att visa hur du är som anställd, medarbetare och kollega. Varje arbetstillfälle är en potentiell referensgivare som kan gynna dig vid framtida rekryteringar. Tänk långsiktigt! Har ni några sommarjobb ute nu? Vi annonserar vakanser på vår hemsida. Det kan vara allt från heltidsanställningar till tidsbegränsade sommarjobb. De flesta av våra sommarjobb brukar annonseras under våren. Besök oss! Johanna Wikland HR Manager på Klarna Vad ska man tänka på när man söker sommarjobb? Sök jobb i god tid innan sommaren, gärna redan i starten av året då de flesta företag sätter sin affärsplan och resursplanering för hela året. Sök dig till företag som har den typ av jobb som du i framtiden önskar att jobba med, även om det sommarjobb du gör på företaget innebär andra arbetsuppgifter. Gör du ett bra intryck och presterar högt är chansen större att du kan komma vidare inom företaget när du väl letar efter ett fast jobb. Hur ser man till att sommarjobbet blir riktigt givande? Kom med förslag på vad du vill åstadkomma och leverera under sommarjobbet till din chef. Var proaktiv under anställningen och försök att se vilka ytterligare uppgifter som du skulle kunna hjälpa till med. Utmana dig själv genom att ta på dig uppgifter som är på gränsen till din komfortzon och be att få kontinuerlig feedback på både vad och hur du utför arbetsuppgifterna, det vill säga både din prestation och dina beteenden. Nätverka på arbetsplatsen för att lära dig så mycket som möjligt av verksamheten och skapa framtida kontakter. Har ni några sommarjobb ute nu? Klarna har inga utlysta sommarjobb än i Stockholm. Är du intresserad av att jobba på Klarna rekommenderar jag att du ser kontinuerligt på vilka jobb som är utlysta. Karolina Hedenström Rekryterare/Konsultchef på HERO Vad ska man tänka på när man söker sommarjobb? Lägg extra tid på ditt personliga brev och anpassa det till tjänsten du söker. Var ute i god tid och sök så fort du ser något intressant! Ta hjälp av dina kontakter genom att berätta att du söker sommarjobb. Hur ser man till att sommarjobbet blir riktigt givande? Sök ett jobb som är relaterat till det du studerar eller där du kan dra nytt av det du har lärt dig. Kanske den där receptionistrollen även innebär ekonomiansvar eller kan du få jobb som administratör och samtidigt få inblick i en organisation som är verksam inom ditt område? Passa också på att vårda och bygga nätverk! Har ni några sommarjobb ute nu? Normalt brukar vi kunna erbjuda sommarjobb inom exempelvis ekonomi, kundtjänst och administration i spännande branscher. Konkreta sommarjobb dyker upp hos oss i april-maj då de flesta företag börjar kontakta oss med specifika förfrågningar. Registrera dig via vår hemsida, vi skickar ut tipsmail när nya jobbmöjligheter kommer in! Patricia García Alfageme Close Payment på Accumulate AB Vad ska man tänka på när man söker sommarjobb? Du bör tänka på alla möjligheter och att hålla ett öppet sinne för olika jobbplatser och jobbtyper. Vad vill du göra? Är det något speciellt företag eller område som du tycker verkar spännande? Finns det något som du vill lära dig mer av? Hur ser man till att sommarjobbet blir riktigt givande? Om det kan lära dig något nytt och om det får dig att möta nya utmaningar, då blir det ett givande sommarjobb. Alla erfarenheter är bra erfarenheter och kommer att ge dig en bra grund till nästa jobb du söker! Har ni några sommarjobb ute nu? För tillfället har vi inga sommarjobb, men vi är ett ungt och mycket föränderligt företag så det kan uppkomma möjligheter med kort varsel. Så, om du känner dig nyfiken och vill prova lyckan, kontakta oss och kom och träffa oss.

12 Reportage Text: Kim Svedberg Foto: Ninja Hanna 22 Text: Kim Svedberg Foto: Ninja Hanna 23 uttryck återgick till klassiska snitt och med mer fokus på praktiska faktorer. Att skryta genom uppenbar lyxkonsumtion kan sna rare ses som smaklöst och omedvetet under kristider. Detta i motsats till depressionen under 30-talet, då dyra kläder snarare blev ett viktigt sätt för de av krisen oberörda att uttrycka sitt finansiella välstånd. Oavsett om långkjolen eller låg konjunkturen kommer först har man kunnat tyda ett samband, och framtiden får utvisa hur förutseende kläddesigners egentligen är. STO CK HOLM BANC O STO CK HOLM BANC O Långkjol eller lågkonjunktur, vad kommer först? Reportage Det finns flera teorier om existerande samband mellan konjunktur och modetrender. Unga modebolag i Sverige fruktar låg konjunkturer då de i stor utsträckning är beroende av extern finansiering till de etablerat ett stadigt kundsegment. Det här är ett resultat av att svenska modemärken oftast föds ur kreativa idéer av designers snarare än av affärsmän med befintligt kapital. Lågpriskedjor går bättre än mindre mod ebolag, samtidigt som modet gärna ska ut stråla välstånd hos den del av befolkningen som påverkas av en lågkonjunktur. Under ekonomiska kriser blir det viktigare för människor att ta avstånd från fattigdomens misär och trender som kan förknippas med lägre klasstillhörighet glöms bort. Kjolens längd varierar En av de äldsta teorierna gällande sam bandet mellan konjunktur och mode handlar om kjollängden. Det var ekonomen George Taylor som 1926 myntade en teori som menar att i takt med att ekonomin går sämre blir kjolarna också längre. Det här var under 20-talets finansiella välstånd och längden på kjolarna krympte i takt med att aktiepriserna ökade. Teorin stärktes när depressionen bröt ut under 30-talet och kjolarna blev, i takt med krisen, längre. Anledningarna till samban det mellan kjolens varierande längd och samhällets ekonomiska tillstånd tycks vara flera. Dels handlar det om att kortare kjolar anses utstråla självständighet och pondus, något som ska känneteckna finansiellt väl stånd. I kontrast till de korta kjolarna ska de längre modellerna utstråla blygsamhet och sparsamhet. Sedan teorin formulerades har flera mönster tytts, där kjollängdens samband med den ekonomiska konjunkturen stärks. 60-talets minikjol i kontrast till de längre kjolarna på 70-talet är ett exempel. Däremot finns flera invändningar, och vissa har kallat teorin för en myt. Bland annat kritiseras det historiskt korta perspektivet som används, med utgångspunkt i 1900-talet. Dessutom har teorin kritiserats för att snarare vara en självuppfyllande profetia, där designers gör längre kjolar som en reaktion på rådande lågkonjunktur och att det har blivit ett up prepande mönster. Den kritiken uppstod som en reaktion på försöken att förutspå konjunkturer i rådande kjoltrender, sna rare än att kjollängderna kunde ses som ett gensvar på konjunkturen. I dagsläget tycks modet också vara för diversifierat för att liknande trender ska bli universella i sam band med samhällets ekonomi i övrigt. Synen på lyxkonsumtion har förändrats Det mer anspråkslösa uttrycket i längre kjolar går däremot ihop med teorier om att modet generellt blir mindre extravagant under lågkonjunkturer. De som tillhör den ekonomiskt oberoende delen av befolk ningen och fortfarande har råd att klä sig extravagant tenderar att bli mer anspråks lösa i sina konsumtionsval under kristider. Under lågkonjunkturen 2008 förändrades trenderna på modeveckorna. Modehus som tidigare varit mer progressiva i sina Design av Elin Ivre, som studerar mode på Beckmans Designhögskola.

13 Reportage Text: Patrik Jurelius Persson 24 Reportage Text: Patrik Jurelius Persson 25 Kommer kryptovalutor att konkurrera ut kronan? it's a Jag kan faktiskt inte erinra mig senaste gången jag hade kontanter i min plånbok. Räkningar betalas snabbt och enkelt via internetbank, autogiro eller elektroniska lösningar som mobila bankidentifikationer. Dessutom har funktionen Swish tagit oss med storm och används allt mer frekvent. Digitaliseringen av kontanter går i en rasande takt och slutar inte att förvåna. Så, vad är nästa steg? Vad blir nästa smarta sätt att göra pengar ännu mer lätthanterliga? I skuggan av alla nya raffinerade kontanthanteringsfunktioner har idéer om helt digitala och obundna valutor vuxit fram. Fenomenet kallas kryptovalutor och är egentligen inte särskilt nytt. Redan 1998 beskrevs konceptet för första gången. Tanken är att en digital valuta ska kunna användas parallellt med dagens användande av dollar, kronor och euro. Den tveklöst mest kända digitala valutan är bitcoin. En betydande skillnad hos samtliga kryptovalutor jämfört med vanliga valutor är att de inte är reglerade eller bundna till några politiska eller statliga institutioner, det finns med andra ord ingen riksbank som reglerar penningflödet. När det gäller bitcoins skapas de i en förbestämd takt i ett så kallat peer-to-peer-nätverk. En annan unik funktion hos bitcoins och övriga digitala valutor är att transaktioner mellan användare sker utan tredje part. En normal banktransaktion eller swishbetalning går via banken medan en bitcointransaktion går direkt från användare till användare, slående likt kontanter men utan faktiska sedlar. Genom en särskild kryptoteknik blir dessutom förfalskning praktiskt omöjlig vilket gör valutan säker. Komplext system Trots att bitcoins och kryptovalutor funnits under en relativt lång tid har de ännu inte etablerats som betalningsmedel i särskilt stor utsträckning. Om det kommer att slå igenom på allvar får framtiden utvisa men i dagsläget hotar inte bitcoins de traditionella valutorna på allvar. En anledning till detta kan vara att tekniken ännu inte är särskilt användarvänlig. Det går dock att köpa bitcoins från flertalet banker samt swish men för att förstå exakt hur man hanterar valutan samt hur systemets säkerhet mot exempelvis förfalskning och dubbelspridning fungerar krävs det att man är påläst. Eftersom det inte finns någon central auktoritet som registrerar eller godkänner transaktioner användare emellan används en särskild publik databas där detta lagras. Databasen kallas för en blockkedja. För att en transaktion ska kunna ses som bekräftad måste den finnas med i ett block i denna kedja. Hur ett block skapas och hur kedjan byggs ut är en tämligen komplicerad historia. Osäker framtid På grund av att väldigt få affärer accepterar bitcoins som betalningsmedel har spekulation och växling blivit det som bitcoins använts mest till och blivit mest känt för. Dock har den fått utstå stora spekulativa smällar som till exempel när Kinas regering förbjöd användandet av bitcoins Detta gjorde att värdet minskade med nära femtio procent. Samtidigt har skillnaden på köp- och säljkursen minskat och är nere på runt två procent vilket inte gör det särskilt lönsamt att agera växlingskontor. Sammanfattningsvis tycks digitala valutor, i synnerhet bitcoins, i någon mening stå inför ett moment 22: väldigt få butiker accepterar det samtidigt som incitamenten att börja använda valutan inte är särskilt stora då den är spekulativt känslig och framför allt väldigt svår att använda för vanligt folk. Tanken med en obunden valuta kan låta lockande, men innan det blir verklighet behövs, utöver det som tidigare nämnts, även en tilltro till säkerheten i systemet. great idea Citat av Eric Schmidt, styrelseordförande för Google, om Bitcoin på Mobile World Congress 2012.

14 Intervju Text: Hannah Nordlund 26 Intervju Text: Hannah Nordlund 27 Att många timmar läggs på pingis hos oss ser vi som en investering. däremot kan man inspirera, motivera och ge förutsättningarna, avslutar Anders. Hälsa är ett aktuellt ämne där nya rön tillkommer dagligen. Trettio minuter motion om dagen för ett hälsosammare liv är ett av de senaste buden. Det sägs att kroppen är byggd för motion och att den kan göra oss friskare, piggare och starkare. Träning ska minska stress, avlasta hjärtat och höja humöret. Utvecklingen går snabbt och allt fler företag uppmuntrar till, eller ställer krav på medarbetarnas hälsa. Rökförbud införs och personal som tränar får löneökningar. Hur långt går en arbetsgivares rättigheter, skyldigheter och möjligheter att uppmuntra till träning? PerformIQs värdeord som utgör en bra medarbetare: Ansvar - att ta ansvar för sitt eget arbete och för företagets utveckling. Dedikation - att se möjligheter istället för problemoch aldrig ge upp trots motgång. På PerfomIQs huvudkontor möts vi av bilder på personalen i olika idrottssammanhang: VD och grundaren Anders Söderholm i full hockeyutrustning, HR-chefen i en märklig gymnastisk position och konsultchefen med en surfbräda i havet. Pingisbordet vittnar om att det här kontoret inte riktigt är som andra kontor. Bemannings- och rekryteringsföretaget PerformIQ tror på egenskaper från idrottsvärlden. Vi kombinerar det bästa från två världar: det bästa CV:et och de bästa egenskaperna; ansvar, dedikation, fokus, hälsa, ledarskap, teamkänsla samt vinnarinstinkt, förklarar Anders. Han menar på att människor som besitter de här egenskaperna gör ett riktigt bra jobb. Många har skaffat sig dem via idrotts- eller föreningslivet, men Anders påpekar att fokus ligger på att man har dem, inte hur man skaffade sig dem. Tidigare har Anders startat upp ett förlag samt ett it-bolag. Mitt första företag startade jag med hjälp av min erfarenhet från hockeyn. Efter ett tag insåg jag att människorna jag rekryterade hade de här egenskaperna och många av dem råkade komma från idrottslivet. Idén till PerformIQ var född och tillsammans med sin dotter Sara och bror Göran startade han företaget Föreningslivet som Sveriges ryggrad Affärsidén får ett otroligt bemötande eftersom arbetsgivare vill anställa människor som tänker på hälsan och även besitter de övriga sex egenskaperna. Svenska och gymnastik är de betyg som många rekryterare tittar på. Ett bra betyg i gymnastik visar på att man mår bra, förklarar Anders. Föreningslivet, som PerformIQ har ett nära samarbete med, tillhör Sveriges ryg- grad och alla är på något sätt delaktiga. För många är företagets profilering just det starkaste argumentet att ta ett jobb via PerformIQ och inte via något annat företag. Pingisbordet är en av de viktigaste sakerna vi tänker på när vi flyttar om i lokalen och hälsa generellt är en viktig del i vår organisation, även internt. Vi tror att arbetslivet är precis som idrottslivet. Man kör stenhårt för att sedan koppla av en stund. Personalen får träningskort, en friskvårdstimme så att de kan träna på arbetstid och vi kör teambuilding med sportiga inslag. Tidigare har vi bland annat provat balett och härnäst ska vi utmana curlinglandslaget i en match! Hälsoämnet är hetare än någonsin, hur ser du på det? Det har skett en förändring i samhället. Ta en enkel sak som vardagsmotion. Förr gick man till varandra på kontoret för att prata. Idag sitter man hela dagarna och mejlar varandra. Vi behöver se till att röra på oss och då är en sak som att få spela pingis på arbetstid en förutsättning. Att många timmar läggs på pingis hos oss ser vi som en investering. Man kör hårt och spelar lite, har kul, kroppen kommer igång och man slappnar av. I framtiden tror Anders på mer flexibilitet och frihet i arbetslivet och att man kommer att styras mer av prestation än av tid. Att man ska få träna på arbetstid är det ingen tvekan om. Absolut, det ger en friskare personal. Som arbetsgivare kan man inte ställa krav, Fokus - att ha förmåga att kunna avgöra vad som är viktigt och vad som behöver prioriteras. Hälsa - att ha förståelse för att en god hälsa är en förutsättning för att kunna presenter på toppnivå. Ledarskap - att coacha varandra i vår individuella och organisatoriska utveckling. Teamkänsla - att arbeta tillsammans genom att peppa, stötta och bemöta varandra med respekt. Vinnarinstinkt - att ha en inre drivkraft till att vilja prestera bättre än andra.

15 Alumnen Text & foto: Jennifer Messina 28 Annons 29 Ta vara på studietiden. Vill du vidare? Är du student vid Företagsekonomiska institutionen och vill ha hjälp med jobb och karriär? Isabell Andersson kommer sprudlande och entusiastisk till vår intervju vid Stureplan, nära kontoret där hon arbetar nuförtiden. Hon tog examen från Stockholm Business School våren 2014 och arbetar idag som konsult på Performing Ideas HR, ett bolag som grundades Namn: Isabell Andersson Ålder: 24 år Bor: Kvarnholmen, Nacka Utbildning: Civilekonomprogrammet på Stockholms universitet med inriktning på marknadsföring och management. Yrke: Konsult på Performing Ideas HR. Berätta kort om dig själv: Vem är Isabell? Jag bor med min sambo Robin och katt Leon på Kvarnholmen. På fritiden tränar jag styrketräning, spinning, ibland yoga och umgås med vänner. Jag är också intresserad av foto. Min ambition är att bli en bra fotograf, men just nu går jag mest på fotoutställningar på Fotografiska. Jag reser gärna, men sällan till samma plats två gånger. Favoritdestinationen är Floridas västkust. Hur har dina studier sett ut? Jag gick Civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet. Efter två år valde jag att inrikta mig på marknadsföring och management. Jag skrev min D- uppsats i samarbete med Filippa K, där jag fick möjlighet att kombinera mina studier med mitt intresse för mode. Under studietiden var jag aktiv inom Föreningen Ekonomerna som Marknadsföringsansvarig i projektet Ekonomernas Dagar som är Sveriges största arbetsmarknadsmässa för ekonomistudenter. Hur ser din karriär ut hittills? Under studietiden arbetade jag extra inom bland annat rekrytering på två större företag, det var där jag fick ett intresse för just Human Relations. Efter studierna hamnade jag på Performing Ideas HR, ett jobb jag sökte via Stockholm Business Schools nätverk. Jag arbetar idag framför allt med lönekartläggningar, struktur och befattningsarbete, det involverar mycket kundkontakt, analysarbete och projekt med många olika klienter. Ett mycket varierande och lärorikt arbete. Hur kommer din utbildning till praktisk nytta i ditt arbete? Jag tror framför allt att man har byggt upp en förmåga att analysera och tänka kritisk. Man förstår helheten, olika strukturer och organisationers uppbyggnad. Dessutom förstår man alla begrepp och vad saker och ting betyder. Hur ser dina framtidsplaner och drömmar ut? Jag vill fortsätta att utvecklas tillsammans med företaget och bli mer trygg i konsultrollen. Har du några tips till dagens studenter? Ta vara på studietiden. Det låter kanske klyschigt, men njut och ta in all kunskap. Gå på karriärdagar så som Ekonomernas dagar och knyt kontakter där. Börja fundera redan under studietiden vad du vill göra, knyt kontakter och utforska vilka möjligheter som finns. Att engagera sig i föreningar är ett tips, man träffar mycket folk och har väldigt roligt. Ekonomernas Karriärcenter Företagsekonomiska institutionen Välkommen till Ekonomernas Karriärcenter! Vi förmedlar jobb, praktik och traineeplatser. Våra aktiviteter ger tips och inspiration. Workshops i CV-skrivande och intervjuteknik Ledarskapskurs CV-granskning och karriärcoaching Företagsträffar Skapa konto på karriar.sbs.su.se Följ oss på facebook.com/fekkarriar HAR DU EN IDÉ? Campus är fullt av idéer! Det har i vart fall vi fått för oss, och därför uppmanar vi alla ni där ute som funderat på att dra igång någon aktivitet på campus att kontakta oss! Idag hjälper vi mindre föreningar som bland annat dansar, spelar innebandy, håller pubar och gör tidningar. POESI SCHACK RHETORIC SLAM STAND UP LAN-PARTY MATLAGNING MUSIK DJ-WORKSHOPS Frescativägen 14B

16 Annons 30 Annons 31 Stockholm Banco Investera i en ljusare framtid! För dig själv och andra. söker en designchef för kommande verksamhetsår. Läs mer på godfond.se Historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På godfond.se hittar du informationsbroschyr och faktablad. Brinner du för formgivning och layout? Tveka inte att höra av dig till oss på eller facebook.com/stockholmbanco

17 Krönika Text: Anton Fors 32 Krönika Text: Anton Fors 33 Anton Fors Befria husen från staden! Det händer ibland att jag grips av en plötslig sorgsenhet, som av ett slukhål i själen, ett plötsligt fall, en oönskad och oförberedd tyngdlöshet. Ofta är det i samband med att jag flanerar förbi ett uråldrigt hus. Vad lite du fått se, tänker jag. Du är så mycket äldre än jag, men medan jag varit ute i världen, har du alltid stannat kvar. Ja, visst finns det något oformulerbart vemodigt över hus. Så stela, omoderna, så smutsiga, fula - och med varje ny betongbalk, som långfinger mot en vacker framtid, ger de våra utopier skavsår. Vi befriade dem, som stålhjärtat Le Corbusier menade, från träldomen, från det trånga och fastlåsta, mobiliserade tomter åt dem och använde dem till meningsutbyte, revolutionsplaner och atomklyvning. Nu är det dags för nästa befrielse. Vi är inte längre beroende av att vara på samma geografiska plats som andra människor för att utbyta idéer, revolutionen kommer inte att visas på tv, kanske inte ens streamas på nätet och Jorden runt på 80 timmar är en mossig kvällstidningsrubrik från tidiga 2000-talet. Medan allt och alla susar förbi - mobilt, mjuka i rörelserna, i steget, på väg! - står huset lämnat ensamt kvar och försöker stelbent ta på sig en min av stolt resignation. Vi vet att staden snart har spelat ut sin roll, att urbanisering är av ondo och kan kopplas till all tänklig och otänklig fysisk och psykisk ohälsa. Vi vet redan att staden är en utdöende art, att den i framtiden kommer att hanteras som en parentes, en dålig idé, men är för storstadiga, för blasé, för att orka göra något åt det. Vi ser inte den befrielse, den nya värld som lurar bakom dessa kantiga hörn som ständigt skymmer våra ennuifiltrerade blickar. Det finns ingen poäng med att alltid stanna kvar just här, eller någon annanstans, ingen vits med att för evigt förbli endast en plats trogen. Upprätthållandet av gränser är sedan länge endast blodig teater, för själva tanken med att sätta upp murar är tron på att det som ryms inom dem är allt vi fått, att vi är fast, och därför tvungna att skydda vår lilla jordlott. Allt detta evinnerliga rivande och byggande, allt efter samma oböjliga grundprinciper och inom samma fyrkantiga område. Och den som tänker att det finns något åtråvärt, någon slags vishet i husens stoiskhet, kan ju själv testa att vara ett hus en dag. För enkelhetens skull kanske med att bli kvar i en yogaövning, förbli blickstilla och förnimma hur ens inneboende kivas och skvallrar och tjötar och myser och älskar och sårar varandra inuti. Det är uthärdligt högst en kvart, och den attityd som hus uppvisar är ingenting annat än ett mer eller mindre tappert försök till dödsföraktande likgiltighet mot omvärlden. Det är verkligen inte mycket att glorifiera. Nej, jag säger inte: Flytta ut på landet! Jag säger: Lägg ner staden! Jag säger: Befria oss genom att befria husen! Ge dem skrov! Ge dem vingar! Jorden är kanske förstörd, men vattnet tillhör alla och luften är fri!

18 På Campus Text: Filip Frantzen 34 På Campus: Framtiden. Annons 35 Never stop developing Everyone has talent, and with us at SEB you get the chance to develop through relations and by collaborating with colleagues and customers alike. Through everyday learning and the opportunity to explore different areas within the bank, you sharpen your ability to serve others. In SEB, we never stop developing. STO CK HOLM BANC O STO CK HOLM BANC O Read more at sebgroup.com/career Frida von Zedtwitz-Liebenstein Anordnare på Arbetsmarknadsdagen Var kommer du vara om 30 år? Kanske kommer jag att forska? Jag hoppas i alla fall att jag kommer jobba med något jag gillar. Vad kommer att vara det bästa med framtiden? Om man bara tänker på alla nya uppfinningar de senaste åren blir jag väldigt hoppfull inför framtiden och allt nytt spännande som vi kommer att ha nytta av. Jag tror även att vi kommer kunna ha möjlighet att vara mer själv ständiga i framtiden, vilket jag tycker är något bra. Vad kommer att vara det sämsta med framtiden? Allt är så ovisst! Jag hoppas att det ska gå bra men samtidigt vet man att saker kommer gå dåligt, utan att veta vad det är som kommer att göra det. Carl-John Bernhage Studerar nationalekonomi Var kommer du vara om 30 år? Utomlands på något varmt ställe och bara jobba så mycket som krävs för att ha råd att leva. Vad kommer att vara det bästa med framtiden? Jag tror att framtiden kommer vara renare och att vi lärt oss att ta bättre hand om miljön och kunna rulla tillbaka något av den miljöförstörelse som skett den senaste tiden. Vad kommer att vara det sämsta med framtiden? Det kommer vara väldigt mycket stress och hets, speciellt när vi alltid är uppkopplade och kommer ha mobiltelefoner och andra uppfinningar som inte låter oss vara ifred. Liam Miguel Studerar demografi Stockholm Banco söker skribenter och fotografer till höstterminen Var kommer du vara om 30 år? Jag vet inte, men jag är ganska säker på att jag kommer ha robotarmar. Vad kommer att vara det bästa med framtiden? Sport kommer definitivt bli roligare när alla utövare har robotarmar och andra robotkroppsdelar som gör dem starkare och snabbare. Vad kommer att vara det sämsta med framtiden? När vi lyckas bygga robotar som är självmedvetna är jag orolig för att robotarna inte kommer att vara snälla mot oss människor. Gillar du att skriva eller fotografera? Tveka inte att höra av dig till oss på eller facebook.com/stockholmbanco

19 Avs: Stockholm Banco Frescativägen 14B (Nobelhuset) , STOCKHOLM Utrikespolitiska Föreningen Stockholmsöker engagerade projektledare för årets största evenemang Smile for Peace Conference En konferens där vi lyfter globala sakfrågor ur ett positivt, framåtblickande perspektiv. Exempelvis socialt entreprenörskap, htbq-rättigheter, miljöpolitik, etc. 90-årsjubileum Föreningen fyller 90 år. Detta ska uppmärksammas med ett extravagant firande för samtliga medlemmar och bemärkta alumner. I dessa meriterande uppdrag ges fria tyglar och övergripande ansvar med oändliga utvecklingsmöjligheterna och nätverkande. Projektgruppen tillsätts omgående. Anmäl intresse till Mer information finns på ufstockholm.com Vill du annonsera i Stockholm Banco? Kontakta oss på

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Lev idag betala i morgon.

Lev idag betala i morgon. Avdelningen för sociologi Institutionen för samhällsvetenskap Mittuniversitet, Sundsvall Lev idag betala i morgon. -Det moderna samhället, ungdomar och SMS-lån. Uppsats C, sociologi, HT-2009 Författare:

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer