Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!"

Transkript

1 GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

2 Ledaren Anders Hugosson, Vd UC-Nytt utkommer gånger per år. Här presenterar vi nyheter om våra tjänster och lösningar, branschinformation, kundintervjuer och annat matnyttigt. Det är tuffa tider nu och ett tydligt tecken är att företagskonkurserna ökar. Och det är bara en av många rätt så dystra konjunkturprognoser vi ser nu. Det är i lågkonjunktur kvaliteten i kreditbesluten prövas så därför gäller det att verkligen ha de rätta verktygen för att fatta säkra kreditbeslut. I det här numret kan du läsa om hur Svensk Direktreklam använder UC:s tjänster för att effektivisera sin kreditbedömningsprocess. De följer bland annat löpande upp sina kunder så att de har chans att agera redan innan en kund får betalningssvårigheter. Olika typer av bedrägerier är ett växande problem som berör allt fler. På många företag dimper det ner falska fakturor för något man aldrig beställt eller fått, och antalet polisanmälningar till följd av fakturabedrägeri har ökat dramatiskt. Samtidigt råkar allt fler privatpersoner ut för kreditbedrägerier till följd av identitetsstöld. I detta nummer av UC-Nytt berättar vi om hur du kan skydda dig mot den här typen av bedrägerier. Att UC har koll vet du nog redan. Något som vi noggrant följer just nu är EU:s förslag till ny dataskyddsförordning. Den nya dataskyddsförordningen kan få företräde framför kreditupplysningslagen, som i huvudsak reglerar all kreditupplysningsverksamhet i Sverige idag. Det här kan få stora konsekvenser för våra möjligheter att inhämta och lämna information, och följaktligen också för alla aktörer som använder sig av kreditinformation och kreditupplysningar. Till vår stora glädje fick vi träffa omkring 500 av våra kunder på höstens stora kreditevent på Chinateatern. UC-dagen har alltid ett gediget program, men jag tror vi lyckades alldeles extra det här året, något som också visade sig i den utvärdering som deltagarna besvarade efteråt. Jag vill rikta ett jättestort tack till alla er som bidrog till att göra dagen så lyckad! Tack också för ett mycket gott samarbete under året som gått. Jag önskar dig en riktigt skön jul! Anders Hugosson, Vd, UC AB Ny EU-förordning om dataskydd oroar För att ytterligare stärka den personliga integriteten föreslår EU-kommissionen en ny dataskyddsförordning. Kreditupplysningsverksamheten i Sverige regleras i dag huvudsakligen av kreditupplysningslagen, KuL. Den nya dataskyddsförordningen skulle kunna få företräde framför KuL och därmed riskeras att stora delar av KuL sätts ur spel. Det skulle bland annat få stora konsekvenser för kreditupplysningsföretagens möjligheter att inhämta och lämna information. UC arbetar just nu intensivt för att påverka lagstiftarna så att kreditupplysningsföretagen även fortsättningsvis ska kunna bedriva en verksamhet som gagnar såväl kreditgivare som privatpersoner. Åke Dahlqvist Administrativ chef på UC Åke Dahlqvist, varför föreslår EU-kommissionen en ny dataskyddsförordning? Kommissionen anser att utvecklingen i samhället har sprungit ifrån lagstiftningen och att en lagskärpning behövs. Man vill kunna stärka den personliga integriteten och den enskildes rätt att äga sin egen information, inte minst i sociala medier där en person till exempel ska kunna radera sina uppgifter på Facebook. Syftet med förslaget är i grunden bra. Men samtidigt får förslaget oavsiktliga följder för andra verksamheter inte minst för oss som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Vad innebär det för kreditupplysningsföretagen och kreditgivarna? Om förslaget i dess nuvarande form står sig så kommer vi att se omfattande förändringar eftersom det innehåller inslag som är direkt olämpliga för vår svenska kreditupplysningsverksamhet. Exempelvis föreslår man möjligheter för personer att stryka sig ur register eller kunna radera viss information. Detta skulle givetvis få konsekvenser även för alla aktörer som använder sig av kreditinformation och kreditupplysningar.

3 Innehåll Ny EU-förordning om dataskydd oroar 04 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster 05 Så hjälper vi dig med kreditprocessen 06 Skydda dig mot fakturabedrägerier 07 Kraftig ökning av identitetsstölder 07 Med UC Trygg Företagare kan du lita på din hantverkare 08 Inspiration och kunskap för Kreditsverige 10 Vikten av analys eller vem vill sitta med Svarte Petter? 12 Konkurserna ökade med 9 procent i oktober 13 Kunderna viktigaste motorn i produktutvecklingen 13 Vi behöver din röst! 14 Snabba och korrekta beslut 15 Krönika: Ni förstår mig inte 16 Har du råd att inte få betalt? 16 Mästare på lönsam tillväxt 16 Tre goda råd till kreditgivare Vad gör UC för att påverka processen? UC försöker få till en särbehandling av kreditupplysningsföretagen eftersom vi bedriver en unik och specifik verksamhet där vi måste kunna hantera information på ett säkert och omdömesgillt sätt. Vi deltar aktivt både på nationell och internationell nivå. Vi har skickat remissvar till justitiedepartementet, som vi har en löpande dialog med. Vi har träffat en lång rad intresseorganisationer som också påverkas av förslaget, exempelvis Svenska Bankföreningen, Swedma och Svenskt Näringsliv. Flera av oss har träffat representanter för justitiedepartementet för att diskutera konsekvenserna av förslaget och hur vi ska förhålla oss till det. I princip så delar justitiedepartementet vår uppfattning och den svenska regeringen arbetar för att det ska bli ett direktiv i stället för en förordning. Ett direktiv kan anpassas till respektive lands gällande lagstiftning, och skulle bli lättare att applicera på svenska förhållanden. På internationell nivå deltar UC i ett arbete tillsammans med 37 andra kreditupplysningsföretag från 26 länder. Tillsammans bearbetar vi de viktigaste beslutsfattarna i Bryssel för att påverka dem och öka förståelsen för vår specifika verksamhet. Vad händer härnäst? Fram till den 24 januari 2013 finns det möjlighet att skicka in kommentar och tillägg till förslaget om den nya förordningen. Sedan kommer dessa att behandlas i olika kommittéer i EU-parlamentet. Vi räknar med att ett slutgiltigt förslag lämnas till ministerrådet under tredje kvartalet Därefter sker en diskussion mellan ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Ambitionen tycks vara att det ska ske en omröstning i parlamentet i början på Om EU väljer att införa en ny dataskyddsförordning så gäller den 20 dagar efter beslutet. Däremot träder förordningen sannolikt inte i kraft förrän 24 månader senare. Det innebär att en ny lagstiftning är på plats tidigast under Vår möjlighet att påverka utformningen är dock som störst nu, och därför arbetar vi mycket intensivt i detta skede.

4 En stabil och långsiktig samarbetspartner med hög etik UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi stöd till sälj- och marknadsfunktioner som vill utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. 04 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster Svensk Direktreklam grundades för drygt 35 år sedan av Roland Tipner och Erik Grönberg, två entreprenörssjälar som alltid söker nya affärstillfällen. I dagsläget står verksamheten på tre ben; direktreklam, gratistidningar och Action People. Inom kort lanseras också en digital produkt över stora delar av landet. Direktreklam står för huvuddelen av omsättningen. Huvudkontoret är baserat i hjärtat av Uppsala, där företaget grundades. I Stockholm sitter marknads- och försäljningsavdelningen. Till hösten ska huvudkontoret byta lokaler, och vid vårt besök pågår ett frenetiskt arbete med att kasta gammalt material och städa inför den stora flytten som går till nybyggda lokaler vid infarten till Uppsala, specialanpassade efter företagets behov. Styrkan i Svensk Direktreklams erbjudande till marknaden ligger i utdelningen på helgerna, förklarar Katarina Taflin, administrativ chef med operativt ansvar för ekonomi på Svensk Direktreklam. Genom att nå konsumenterna på Katarina Taflin Administrativ chef på Svensk Direktreklam helgen, när man har mer tid att läsa och planera sina inköp, så ökar effekten för våra kunder och deras investering i vårt media. Företaget sysselsätter cirka utdelare av direktreklam och gratistidningar, alla under ett fackligt avtal och med arbetsgivarförsäkring. Av tradititon är många utdelare i unga år, men det finns även nysvenskar och pensionärer i kåren. Svensk Direktreklam månar om sitt genomtänkta koncept, där den lokala förankringen är en av grundpelarna. Genom att samarbeta med franchisetagare möjliggör man närvaron på många orter, och kan ta tillvara på den andra viktiga pelaren entreprenörskapet. Att vara franchisetagare är att leva för sitt företag och göra affärer. Huvudkontoret står för de praktiska och administrativa delarna, så att franchisetagaren kan fokusera helhjärtat på sin affär. UC har hjälpt oss att effektivisera vår kreditbedömningsprocess genom hela linjen, berättar Katarina. Genom workshops och en analys på kundstocken i uppstartsskedet kunde det fastställas vilka tjänster och lösningar som bäst lämpar sig för Svensk Direktreklam. UC hjälper Svensk Direktreklam att hitta tvillingkunder till franchisetagarna med prospekteringsverktyget webselect, och inom kort hålls en business workshop med berörda områdeschefer och UC där UC:s nya tjänst Memory introduceras i SDR:s affärsprocess. Den kontinuerliga uppföljningen av vår process uppskattar vi mycket. UC har anpassat sina tjänster efter våra behov och möjligheter, vilket har gjort möjligt att vi snabbare har kunnat börja arbeta med UC:s tjänster och produkter, säger Katarina. I dagsläget använder både franchisetagarna och huvudkontoret UC kreditregelverk som möjliggör enkla, snabba beslut vid kreditbedömningar. Då vet Svensk Direktreklam att man fattar samma beslut såväl måndag som fredag. Alla kunder följs sedan upp med Kredituppföljning via e-post, så att franchisetagaren alltid har chans att agera snabbt innan en kund får betalningssvårigheter. Huvudkontoret använder det webbaserade verktyget Spektra som ger en ännu bättre möjlighet till att hålla koll på hur hela kundstocken mår.

5 Alltid aktuell information UC:s källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet. Läs mer på 05 Så hjälper vi dig med kreditprocessen På UC har vi en unik kompetens och erfarenhet av moderna kredit- och affärsprocesser, kunskap som är ovärderlig i osäkra tider. De verktyg vi använder är de främsta på marknaden. Men avancerade verktyg och den bästa informationen allena gör inte din vardag enklare. Det är här UC:s 35 år långa erfarenhet av konsultation och kompetens kommer in, som i fallet med Svensk Direktreklam. För att kunna hjälpa dig och ditt företag att effektivisera er kreditprocess för dagens finansiella situation så tar vi hjälp av våra erfarna analytiker och omfattande databaser för att göra en nulägesanalys som ger oss en bild av er affärsverksamhet. Från er unika situation tar vi sedan avstamp för att kunna erbjuda anpassade tjänster efter era behov och resurser. Tillsammans gör vi även en funktionell och tydlig kreditpolicy som ditt företag kan utveckla vidare efter era behov. I dagens tider av finansiell oro är det till exempel extra viktigt att bevaka sina kunder och leverantörer. UC kan hjälpa dig och ditt företag med alla steg i en säker kreditprocess, från prospektering till kreditgivning med kreditregelverk och bevakning av dina befintliga kunder. Men vi rekommenderar inte tjänster på löpande band först vill vi förstå era utmaningar och möjligheter. UC gör allt för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av ditt samarbete med oss. Allt för att göra det enklare för dig och dina medarbetare att fatta rätt beslut på säkra grunder. Steg ett kontakta UC på eller maila Steg två tillsammans går vi igenom hur UC kan hjälpa ert företag att effektivisera kreditprocessen Steg tre UC analyserar ert nuläge och föreslår åtgärder Steg fyra tillsammans formar vi er kreditpolicy efter era förutsättningar, och rekommenderar lösningar och arbetssätt som hjälper ert företag att fatta rätt beslut på säkra grunder. Att implementera en kreditprocess från UC i er verksamhet innebär bland annat att ni: Får ett kontrollerat risktagande som möjliggör fler säkra affärer Alltid kan ha koll på den aktuella risksituationen i er kundportfölj Kontinuerligt får en uppföljning på att er kreditprocess fungerar optimalt

6 06 Skydda dig mot fakturabedrägerier De senaste åren har polisanmälningar till följd av fakturabedrägeri ökat dramatiskt, och under 2011 polisanmäldes närmare bluffakturor. Småföretagare är speciellt utsatta, men även den som arbetar på ett större företag ska vara uppmärksam. Ofta handlar det om att du får en faktura för något du inte beställt, eller som du uppfattat som ett gratiserbjudande. Nu vill regeringen se hårdare tag mot fakturaskojarna. De har tillsatt en utredning som tittar på om det behövs en lagändring för att stärka skyddet för de som utsätts för fakturabedrägeri. Utredningen ska vara klar redan före jul. UC deltog nyligen i ett dialogmöte med bland annat Svensk Handel, rikskriminalpolisen, kronofogden och justitiedepartementet. Man diskuterade den kraftiga ökningen av bluffakturor och hur man tillsammans kan arbeta för att bekämpa problemet. Redan förra hösten ingick UC en branschöverenskommelse med övriga kreditupplysningsföretag för att försvåra för fakturaskojarna. I det fall blufföretaget som skickat fakturan ansökt om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden visas inte detta i kreditupplysningen, förutsatt att det ansökande företaget finns med på Svensk Handels Varningslista. Ökning av kreditbedrägerier mot privatpersoner Tyvärr pekar kurvan brant uppåt även för andra typer av bedrägerier. Antalet privatpersoner som utsätts för kreditbedrägerier till följd av identitetsstöld har mångdubblats de senaste åren (läs mer i artikeln intill). UC har sedan länge registrerat alla frågor som ställs när någon tar en kreditupplysning på ett företag eller en privatperson. Lagringen av frågor gör det lättare att upptäcka bedrägerier i ett tidigt skede. Det är vanligt att bedragaren på kort tid försöker få ut så många krediter och köp på kredit som möjligt. Därmed stiger antalet frågor i höjden, något som får varningsklockorna att ringa. UC:s kreditupplysningar visar också om en person har blivit av med sin id-handling. Det ger därmed kreditgivaren möjlighet att uppmärksamma och förebygga bedrägeribrott om de misstänker att någon olovligen utnyttjar någon annans identitet. Har någon ändå blivit utsatt för ett kreditbedrägeri eller identitetsstöld kan kreditupplysningen spärras helt och hållet. Har du fått en bluffaktura? Följ då dessa råd: Ha aldrig bråttom med att betala en faktura. Kontrollera att tjänsten verkligen är beställd. Se till att dina medarbetare vet vem som har rätt att göra beställningar. Det är särskilt viktigt under sommaren när vikarier tar över under några veckor. Glöm inte att läsa det finstilta. Erbjudanden som du får i brev kan se ut som blanketter för att bekräfta eller ändra fakta om företaget för någon internettjänst eller katalog. Men någonstans står ordet erbjudande med liten stil. Om du får en bluffaktura, stryk ett streck över papperet och skriv ej beställd eller motsätter mig betalningsansvar, på engelska Not ordered. Faxa tillbaka bluffakturan till företaget. Tipsa Svensk Handel genom att mejla fakturan till eller faxa en kopia till Ett smidigt sätt är att tipsa via Svensk Handels iphoneapplikation. För inga diskussioner med företaget per telefon. Spara all skriftväxling. Om du får påminnelser på fakturan ska du motsätta dig varje krav skriftligen. Om kronofogdemyndigheten får in en ansökan om betalningsföreläggande ska du motsätta dig kravet skriftligen, ofta inom 10 dagar. Ange dina skäl och underteckna. Om företaget fortfarande vill driva in skulden går ärendet till domstol. Polisanmäl när du anser dig ha blivit utsatt för bedrägeri. Betala aldrig för något som du inte beställt. Källa: Svensk Handel

7 Koll på informationen i din kreditupplysning Du kan förebygga kreditbedrägerier till följd av identitetsstöld genom att ha koll på din egen kreditupplysning. Genom tjänsten Min Bevakning kan du snabbt upptäcka om någon annan använder din identitet. Läs mer på 07 Kraftig ökning av identitetsstölder Risken att få sina personuppgifter stulna har ökat kraftigt de senaste åren. Hittills i år har fler än personer utsatts för kreditbedrägeri efter att ha fått sin identitet stulen. Det är en ökning med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året. Självklart är det mycket otrevligt när det kommer hem kopior på kreditupplysningar eller räkningar för varor du vare sig beställt eller fått levererade. Det innebär en djup kränkning för den som drabbas, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. Det hela börjar ofta med att en person blir av med sitt körkort, legitimation eller pass. Sen använder bedragare den stulna id-handlingen för att beställa varor på faktura, där betalaren anges vara den drabbade privatpersonen. En annan variant är att beställa ett nytt kontokort i någon annans namn, och sen vittja dennes postlåda på kort och pinkod. Oavsett tillvägagångsätt så agerar bedragaren snabbt, och du upptäcker sannolikt ingenting förrän det är för sent. När din identitet väl är ute på vift kan du dras med problemen att reda upp situationen under lång tid framöver, säger Roland Sigbladh. Statistiken omfattar de som har spärrat sina personuppgifter hos UC sedan de utsatts för kreditbedrägeri. Hittills i år har alltså hela personer utsatts för kreditbedrägeri efter att ha fått sin identitet stulen. Män löper nästan dubbelt så stor risk som kvinnor, och personer i åldrarna år drabbas i högre grad än övriga. Problemet är som störst i storstadsregionerna 76 procent av de som har anmält kreditbedrägerier till UC bor i Stockholms-, Västra Götalands- eller Skåne län. Tyvärr ökar den här typen av brott för varje år så det gäller att vara aktsam om sina personuppgifter. Om det är så att någon ändrar din adress eller använder dina personuppgifter för ta krediter så syns det i kreditupplysningen. Se därför till att du löpande har koll på informationen i din kreditupplysning, säger Roland Sigbladh. Så här skyddar du dig Var rädd om din plånbok. Sätt lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post och komma över personliga uppgifter, till exempel personuppgifter och koder. Kasta inte personlig information i soporna eller pappersinsamlingen. Håll koll på informationen i din egen kreditupplysning. Genom tjänsten Min Bevakning kan du snabbt upptäcka om någon annan använder din identitet. Har du förlorat eller blivit bestulen på dina id-handlingar, gör en förlustanmälan hos UC och andra kreditupplysningsföretag. Har du blivit utsatt för kreditbedrägeri, kontakta UC och övriga kreditupplysningsföretag och be dem spärra ditt personnummer. Med UC Trygg Företagare kan du lita på din hantverkare Missnöje med hantverkstjänster är det överlägset största konsumentproblemet, visar statistik från Sveriges alla konsumentvägledningar. Och visst kan det vara svårt att veta vilka företag som är välskötta och pålitliga. Den som anlitar en hantverkare vill ju kunna känna sig lugn och trygg med att de har valt rätt leverantör. Därför erbjuder UC den nya tjänsten UC Trygg Företagare ett intyg som företag med en god kreditvärdighet och överlevnadsförmåga kan visa upp i samband med att de lämnar offert. Därmed får du som konsument en bra indikation på att du har hittat en stabil leverantör att göra affärer med. Håll utkik efter UC Trygg Företagare när du ska köpa en hantverkstjänst.

8 Kjell A Nordström Fotograf: Björn Nordström Inspiration och kunskap för Kreditsverige Så har den tolfte UC-dagen i Stockholm dragit förbi. På scenen stod en lång rad namnkunniga talare, i Chinateaterns röda sammetsfåtöljer satt drygt 500 hängivna lyssnare. Temat var inspiration och kunskap för Kreditsverige, och en röd tråd under dagen var framtidens utmaningar. UC:s vd Anders Hugosson hälsade välkommen innan Roland Sigbladh, marknadschef på UC och programledare för dagen, bjöd upp den första talaren; Mattias Persson, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Mattias talade om det ekonomiska läget och förutsättningarna för Kreditsverige, och berättade att svenska företag och svensk ekonomi är mycket starka jämfört med övriga Europa. Det är lätt för svenska banker att finansiera sig på den internationella kapitalmarknaden. De har tillgång till marknader som normalt är stängda för europeiska banker, och har små direkta exponeringar mot länder med statsfinansiella problem. Men de svenska bankerna behöver mer kapital än banker i många andra länder eftersom Sverige är en mycket liten och därför utsatt ekonomi, och för att banksektorn är så pass stor i Sverige. Sen talade Stockholms finansborgarråd Sten Nordin om utvecklingen och utmaningarna för Stockholmsregionen. Han berättade bland annat att hälften av alla multinationella företag med verksamhet i Norden väljer att lägga sina regionala huvudkontor i Stockholmsregionen. Sten poängterade vikten av samverkan mellan regioner och mellan det offentliga och det privata för att åstadkomma en bra utveckling och tillväxt. Regionens möjligheter och utmaningar handlar framför allt om kompetensförsörjning, bostadsbyggande och infrastruktur. Utvecklingen av kapitalismen Efter förmiddagskaffet tog Kjell A Nordström vid. Han är en av Europas mest kända och uppskattade talare inom ekonomiområdet, och under en och en halv timme med honom i talarstolen fick publiken en värdefull och mångfasetterad utblick om bland annat utvecklingen av det kapitalistiska systemet. Han nämnde fyra riktningar som kapitalismen knuffas mot. System kommer att ekologiseras, i bemärkelsen att miljöhänsyn kommer att bli lika självklart som att en bil ska vara säker. Det är inte en konkurrensfördel det är en nödvändighet. Det sker också en automatisering, som innebär att en stor del av den verksamhet som i dag bedrivs av människor ersätts av maskiner. Vidare sker det en feminisering, där kvinnors

9 Vi besvarar dina frågor på Facebook! Nu kan du även ställa dina frågor och få svar direkt eller läsa det senaste från UC på Facebook. 09 roll blir starkare, och slutligen urbaniseras kapitalismen. 52% av världens befolkning bor nu i städer och vi har den snabbaste urbaniseringen i mänsklighetens historia. Efter lunchen på Berns salonger presenterade advokat Claes Månsson aktuella lagstiftningsfrågor med relevans till Kreditsverige. På förslag är bland annat att leverantörer av varor och tjänster ska kunna ta ut en extra förseningsavgift för den som inte betalar leveransen på utsatt tid. Vidare kommer snabblåneföretagens metoder att granskas. De obetalda skulderna för dem som har tagit snabblån ökar i snabb takt, och det har nu tillsatts en utredning för att se hur man kan motverka överskuldsättning. Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen, talade om brott i samband med konkurser. Bland annat ser man allt mer av lönegarantibedrägerier, som begås i samband med en konkurs. Att plötsligt ha många anställda på lönelistan är ett sätt för bedragare att få ut ersättning från staten. Mikael Kubu berättade också att han befarar att avskaffandet av revisorsplikt och sänkt aktiekapital på sikt kan leda till fler konkursrelaterade brott. av de många nya regelverken som en utmaning inför framtiden. En annan utmaning är hushållens skuldsättning, som i förhållande till disponibel inkomst har ökat mycket kraftigt under det senaste decenniet. Olika europeiska initiativ, som exempelvis förslaget om en bankunion, nämndes som en tredje utmaning. Sist ut för dagen var föreläsaren, författaren, vägledaren i personlig utveckling och inte minst energiknippet Mia Thörnblom. Mia har hjälpt tusentals personer att må bättre, och hon har som få andra förmågan att engagera en publik. Lägg kraft på att gilla läget för saker du ändå inte kan förändra. Då kan du i stället lägga krutet på det du faktiskt kan förändra, var ett av hennes råd till publiken. Dagen rundades av med mingel, vin och tilltugg i Chinateaterns foajé. Den moderna kreditprocessen praktiska tips och råd Thomas Jernberg, affärsområdeschef för Kreditinformation på UC, grävde i UC:s digra databaser och visade trender i statistiken kring företag och privatpersoner. September var en skitmånad med många företagskonkurser. Men vissa län och vissa branscher går bättre än andra. Det är viktigt att ni som kreditgivare vet var ni har era kunder och var ni gör era affärer. Analysera dina kunder noggrant för att se var du kan sälja mer och var du bör vara försiktig, och ha bevakning på de du gör återkommande affärer med. Mikael Forsblom från UC:s analysavdelning lyfte fram ett business case som visade hur det amerikanska lågprisvaruhuset Target med hjälp av analys har lyckats påverka köpbeteendet hos sina kunder och därmed kraftigt öka sin försäljning. Mikael menade att med rätt analys kan marknadsavdelningen hitta nya sätt att göra kampanjer, och fler krediter kan beviljas med bibehållen risknivå i kundportföljen. En framgångsfaktor för effektiva kreditprocesser är samarbete. Olika avdelningar måste arbeta tätt ihop och alla på företaget, från ledningen och neråt, måste vara med på spåret. Dessutom; låt bli att göra manuella bedömningar utan se till att automatisera kreditbedömningen för att verkligen maximera den. Det var budskapet från Torbjörn Sandahl, fristående konsult inom finans med mångårig erfarenhet av att utveckla kreditprocesser. Stora utmaningar för bankerna Thomas Östros har nyligen tillträtt som vd för Svenska Bankföreningen. Han berättade att de europeiska bankoch finansmarknaderna nu regleras i mycket snabb takt, men att svensk banksektor ändå kommer ut väl i en internationell jämförelse. Han nämnde konsekvenserna Thomas Jernberg

10 10 / AV MAGNUS KÄLLHAGER / Vikten av analys eller vem vill sitta med Svarte Petter? Dagens beslutsfattare har större krav på sig än tidigare. Beslut ska ske blixtsnabbt - nu krävs ännu mer analys och faktadrivet beslutsfattande. Magnus Källhager, seniorkonsult på UC:s analysenhet, berättar om hur analys kan öka lönsamheten i ett företag. För ett par månader sedan träffade en kollega till mig ett kreditinstitut som inte riktigt fått upp lönsamheten i sin nya satsning på kreditgivning till privatpersoner. Genom samtal med kreditchefen och CFO:n får han veta att deras regelverk för att bli kund hos dem består av en hel uppsjö av regler. Förvånat frågar han om dessa regler är framtagna på analytisk grund genom att se hur deras mest lönsamma kunder ser ut. Nu visar det sig att han har trampat våra klienter på tårna och de utbrister att de själva är ansvariga för reglerna, som bygger på kreditchefens och CFO:n gemensamma erfarenhet med nästan 40 år i branschen. Väg ihop olika faktorer för att fatta rätt beslut Vad är då problemet när subjektiva regler sätts upp i våra organisationer? Genom att sätta upp dessa hårda regler så minskar man antalet potentiella kunder och således den totala lönsamheten för företaget. Analys går ut på att väga ihop olika faktorer för att fatta rätt beslut. En kund som ser dålig ut på pappret men som ger god lönsamhet för dig ska du självklart hålla kvar vid. Utmaningen är att veta vilka kunder som är lönsamma? Om jag i det här sammanhanget nämner begrepp som customer lifetime value och riskdifferentierad prissättning så är det många som anser att det är marknads- eller kreditchefens områden. Jag anser däremot att det är minst lika mycket CFO:ns roll både i den klassiska rollen som riskansvarig men också som det strategiska bollplank som man utgör för ledning och styrelse. Att bara ta ansvar för kreditförlusterna är väl inte roligt om man inte varit med att kalkylera fram hur stora de förväntas vara? Inför ett analytiskt synsätt i organisationen I mångt och mycket handlar det om en attitydförändring. Tillämpad analys går ut på att experimentera med data och kontinuerligt följa upp resultaten. Hur kan vi till exempel öka återvinningsgraden på våra kreditförluster? Genom att lära oss hur de kunder som har svårt med betalningen ser ut kan vi tillämpa olika strategier för olika kundgrupper. Hur ser de kunder ut som inte vill betala och hur ser de kunder ut som inte kan betala? Hur arbetar vi med inkasso och efterbevakning? Har vi olika strategier för olika kundgrupper? Ett enkelt sätt att öka återvinningsgraden är till exempel att arbeta med flera olika inkassobolag. Genom att skicka hälften av kunderna via inkassobolag A och hälften via inkassobolag B så kan vi helt plötsligt ställa helt andra krav på våra leverantörer av inkassotjänster. Idag talas det mycket om Business Intelligence, BI, som svar på rapportering och uppföljning. I tjänsteleverantörernas lovsång hör vi hur alla medarbetare kommer att få del av blixtsnabb rapportering och möjlighet att vrida och vända på data som man själv behagar. Som förespråkare av faktadrivet beslutsfattande är jag också en entusiastisk anhängare av BI. Jag kan dock inte låta bli att oroa mig lite för risken att man drunknar i alla dessa färggranna rapporter och möjligheter utan att få med sig det underliggande budskapet. En kollega till mig brukar föreläsa samma serie med uppföljningsrapporter för olika ledningsgrupper i olika bolag för att de till slut ska vara så bekväma med strukturen på rapporten att de faktiskt kan börja fokusera på innehållet. Dashboards, animationer och hastighetsmätare kan, om det vill sig riktigt illa, dölja analysens resultat till förmån för den snygga layouten. Gemensam information leder till ökad avkastning Något som ofta lyfts fram i dialog med olika företag är problemet att den egna datan ligger i olika silos i olika delar av organisationen, gärna i olika system och med olika ägare. Detta är självklart problematiskt. Men med en uttalad analytisk policy inom företaget kan man förhoppningsvis förändra synen på vad som är mitt och ditt och i stället se den gemensamma informationen som den största källan till ett kontrollerat risktagande med ökad avkastning som resultat. Information är makt och det är inte respektive affärsområde, systemägare eller IT som äger informationen. Den är i allra högsta grad en företagsangelägenhet.

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

,0/46.5*0/4'3044" B E TA L N I N G A R

,0/46.5*0/4'3044 B E TA L N I N G A R Nummer 2 December 2007 SÄKRA B E TA L N I N G A R,0/46.5*0/4'3044" 7ÌS LÚQMVTU TMÌS BMMB SFLPSE %FU USÌOBT FGUFS TWJOEZSB 7VJUUPOWÊTLPS FYLMVTJWB LMPDLPS NPOTUFSUVOHB )VNNFST PDI MZYSFTPS UJMM FYLMVTJWB

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

Svea tror på delad ekonomi

Svea tror på delad ekonomi #2 2013 Svea tror på delad ekonomi Olika åsikter om tvingande 30-dagarsregel Så länge får du vänta: 85 dagar i Grekland! Almegas chefekonom Lena Hagman: Uppgången dröjer s.11 s.8 Dick Malmlund varnar:

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Mobilen är din nya plånbok

Mobilen är din nya plånbok Juni 2012 Svea Update - Juni 2012 Skydda dig mot bluffakturor Ett Teliamonopol har brutits Hittills har Telia i praktiken haft monopol på betalnummer, men nu tvingar Postoch Telestyrelsen, PTS, Telia att

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Nummer 4 December 2009. Skuggsida

Nummer 4 December 2009. Skuggsida Nummer 4 December 2009 SÄKRA B E T A L N I N G A R Skuggsida Det är dystra tider. Den ekonomiska krisen har blivit global och styrande världen över måste bekämpa lågkonjunkturen med stödåtgärder och pressade

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer