Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december kalender. På återseende 2011!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se"

Transkript

1 Industrihydraulik ÖI AB hemmabutiken i Östhammar SUBLIFT AB företagsmagasinet kalender december Nästa Nätverksträff Datum: 2 februari 2011 Tid: Lokal: Knutmassomuséet, Gimo Kvinna satsa nu/ Må bäst Länskonferens kommunikation och hälsa Datum: 23 januari 2011 Tid: Plats: Biskops Arnö Hela Må bäst reser med Eckerö Linjen Datum: 27 februari 2011 Tid: Deltagandet är kostnadsfritt. för mer information: Ewa Hjertstedt, projektledare Resurs Uppland, tel eller Tack för i år! Du har årets sista Företagsmagasin framför dig, men vi kommer igen i mars Skulle det vara så illa att du missat något så oroa dig inte. Samtliga magasin finns att läsa eller ladda hem på vår webb `Näringsliv och arbete` På återseende 2011! Hargs Bruk AB Hjortar i hägn i Hargs Bruk. ett företag i tiden Skogen är viktig för Hargs bruk AB så har det alltid varit från början för framställning av kol till järnindustrin, numera för produktion av timmer, massaved och biobränsle. Här bedrivs ett modernt skogsbruk som står för en betydelsefull del av verksamheten i företaget. Hargs bruks historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Här framställdes järn, precis som på många andra uppländska bruk. Bruket ägs sedan åtta generationer tillbaka av familjen BeckFriis och är en av de största privatägda egendomarna i landet. Omsätter 40 miljoner kr per år! Många bruksmiljöer förvaltas numera av staten och har förvandlats till muséer och konferensanläggningar, men vi står på egna ben, säger Ulf Dietrichson, jägmästare och VD på Hargs Bruk AB. Skogsbruk dominerar verksamheten som även består av fastighetsförvaltning, lantbruk och viltvård. Företaget sysselsätter tolv personer och ett stort antal lokala entreprenörer. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla en av landets bäst bevarade bruksegendomar, säger Ulf Dietrichson. Utöver hektar vatten äger Hargs Bruk AB hektar landareal i kommunerna Östhammar, Norrtälje och Uppsala. Den största markarealen består av ett fyra mil långt skogsstråk mellan Harg och Edsbro, på vilket det bedrivs ett modernt skogsbruk. Här avverkas varje år omkring kubikmeter skog. På 1950-talet hade företaget sju skogvaktare anställda som bland annat hade i uppdrag att leja ut skogsarbete i form av dagsverken till torpare och deras arbetshästar. Idag arbetar bara två skogvaktare på företaget med varsina inriktningar avverkning och skogsvård. Skogsbruket står för omkring 70 procent av Hargs Bruks verksamhet. Arbetsmetoderna som används är moderna och rationella. Till exempel görs all planering med hjälp av olika datorbaserade system. Med hjälp av dem koordineras alla uppgifter om den planerade avverkningen och här finns allt underlag entreprenörerna behöver för att kunna utföra arbetet. fortsättning sid 3...

2 tillväxtkontoret I vårt uppdrag ingår att hjälpa dig som är företagare. Det innebär att vi förmedlar kontakter till befintliga resurser inom och utanför den kommunala förvaltningen. Företagslotsen hjälper dig i handläggningsärenden hos olika myndigheter. Det kan gälla markoch byggfrågor, etableringar, tillståndsärenden, miljöfrågor eller upphandlingar etc. Kontakt: Mats Sjöberg Telefon: e-post: Enheten Information&Marknadsföring arbetar med intern och extern information och marknadsföring, kommunens webbplats, trycksaker, mässdeltagande, mediekontakter etc. Kontakt: Sirkka-Liisa Bergkvist Telefon: e-post: EU-samordnaren hjälper till att hitta de stödformer som finns från olika EU fonder t ex Landsbygdsprogrammet. Kontakt: Stefan Edelsvärd Telefon: / e-post: Upphandlingsstrateg är ett stöd till förvaltningarna i upphandlingsfrågor. Information om pågående upphandlingar finns på Kontakt: Therése Westerlund Telefon: e-post: Vårt lokala näringsliv tillhör de bästa i landet Varje år rankar Företagarna och Upplysningscentralen Sveriges 290 kommuner utifrån vilken kommun som har det starkast växande näringslivet. När årets ranking offentliggjordes hade Östhammars företagare klättrat från 72:a till 8:e plats i Sverige. Det är alltså nu bevisat att företagen i vår kommun under det gånga året skapat en tillväxt i absolut toppklass! Det nya året innebär (delvis) ny politisk ledning i vår kommun. Under valkampanjen gavs förutsättningar för företagande stort utrymme och det känns som om det finns en stark politisk vilja att fortsätta utveckla företagsklimatet. Sammanställningen i de politiska nämnderna är inte klar i skrivande stund, men uttalandena från den nya kommunstyrelsen lovar ju gott. Läs mer om detta i artikeln i magasinet Ett av de viktigaste verktygen för att förbättra förutsättningarna för företagande i hela landet är att förenkla. Näringsministern, Maud Olofsson, talar om ett företagsklimat i världsklass och om att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Den 1 november 2010 avskaffades t ex revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Poängen med reformen är att mindre bolag ges en valmöjlighet att också välja andra alternativ till granskning. Om du vill veta mer om vilka möjligheter detta innebär för ditt företag, så är du välkommen att höra av dig till din bank, din nuvarande revisor, din branschorganisation eller (förstås) till Företagslotsen. I vår kommun genomfördes 2010 en kartläggning av onödigt krångel kring myndigheters regeltillämpning. Kartläggningen presenterades i november och den pekar bl.a. på att kommunen bör gå betydligt längre i sin rådgivning till företagare. Mer om aktiviteterna för att förenkla företagande kommer under God Jul och ett Gott Nytt 2011! Ulf Andersson, näringslivschef Ansvarig utgivare Ulf Andersson, Tillväxtkontoret Box 66, Östhammar Tel / E-post Företagsporträtt foto: Sara Söderström text: Sara Söderström Layout och original Margareta Lindström, Tillväxtkontoret Östhammars kommun Tryck Tierps Tryckeri AB Certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 Regional utveckling Den 16 februari 2011 arrangerar Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en regional konferens i Uppsala på temat regional utveckling. Konferensen samlar lokala politiker i Östhammars och Oskarshamns kommuner, regionala politiker i Uppsala och Kalmar län, entreprenörer, branschaktörer, representanter för högre utbildning, massmedier samt andra aktörer på nationell nivå. Bland de medverkande finns Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys och tidigare departementsråd vid Näringsdepartementet, och Anders Johnsson, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och författare till ett flertal böcker om näringslivshistoria. Glöm inte göra en notering i din kalender. Inbjudan kommer att skickas ut under januari För mera information välkommen att kontakta Ann-Kristin From, ,

3 ... fortsättning från sid 1 Hargs Bruk AB är intresserade av forskning och nya arbetsmetoder för skogsbruket. Företaget är delaktigt i forskarnas arbete med att utveckla nya rutiner och arbetssätt. Företaget har genomfört en del pilotstudier i markvårdande syften, till exempel olika försök med plantor. Jag tror att vi i sammanhanget betraktas som ett lagom stort företag, ett överskådligt försöksobjekt. Och för oss är det ett bra sätt att kunna skaffa oss nya kunskaper, säger Ulf Dietrichson. Utöver skogsbruk jobbar Hargs Bruk AB även med fastighetsförvaltning, Ulf Dietrichson inspekterar planterade lärkträd. TIPS! Vill du veta mer om hur det går för skogsnäringen googla på skogsbarometern. Puffen Prestigefyllt EU-pris i Bryssel En del av bostäderna längs Bruksgatan i Harg har totalrenoverats. lantbruk och viltvård. Företaget ägnar sig åt landskapsvård i olika former och här finns hägn med hjortar och vildsvin. Hargs Bruk AB äger i dagsläget omkring 700 byggnader, av vilka flertalet hyrs ut som fritids- och permanentbostäder. Under senare tid har företaget satsat på att renovera de gamla arbetarbostäderna vid Nerhammaren och en del av bostäderna längs Bruksgatan i Harg. Det har bland annat resulterat i att fler valt att bosätta sig permanent på orten. Planen är att fortsätta renovera bostäder i Hargs bruk. För att finansiera det kommer en del andra fastigheter att säljas. Den tidigare så låga standarden gjorde att allt fler av bostäderna i Harg stod tomma vintertid. Det var en tråkig utveckling. Vi vill att de ska bebos året om så att vi får ett levande bruk, säger Ulf Dietrichson. EU belönar varje år en Golden Star Guldstjärna till de mest framgångsrika projekten inom unionen vann Östhammar pris som ett bland de åtta mest framgångsrika projekten bland tusentals deltagande. Rättelse I föregående nummer av företagsmagasinet angav vi av misstag fel adress i artikeln om Sundboden. Rätt adress skall vara: Sundboden Skinnäsängarna Öregrund Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att vi inte lurat i väg någon på villovägar. Kom med du också i Kvinna satsa nu/må bäst Läs mer om projektet på i programmet ingår roliga och utvecklande aktiviteter. Gå gärna med vår Facebook-grupp. text & foto: Sara Söderstrtöm Om ångerrätt, öppet köp och bytesrätt Vi står inför julhandeln och alltför många konsumenter har en felaktig bild av vad ångerrätt innebär. Konsumenter i alla åldrar kontaktar konsumentrådgivningen och tror att de kan ångra allt ifrån specialbeställda tapeter till nyköpta bilar. Även företagare ringer med förhoppning om att de har ångerrätt när de tackat ja till en annons i en pressad situation. Som företagare har du aldrig ångerrätt. Konsumenter i relation till näringsidkare har 14 dagar på sig att ångra ett köp när de handlar på distans (via postorder eller Internet), vid hemförsäljning och vid köp via telefonen. I alla andra fall gäller att ingånget köpeavtal ska hållas från båda parter. Som säljare i en hektisk julhandel är det bra att känna till detta. Vill du vara generös mot din kund kan du erbjuda öppet köp eller bytesrätt. Båda är frivilliga löften från dig som säljare. Om du erbjuder öppet köp har köparen rätt att lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna utan att ge något skäl. Bytesrätt innebär att köparen inom en bestämd tid kan lämna tillbaka en vara och i stället få en annan vara eller ett tillgodokvitto. Tänk på att det tydligt ska framgå vad som gäller, t ex: inom vilken tid varan måste lämnas tillbaka att kvitto ska visas upp att varan ska vara oanvänd vilka varor som inte omfattas av öppet köp eller bytesrätt Skriv på kvittot hur länge öppet köp eller bytesrätt gäller och gärna att kvittot ska uppvisas om varan lämnas tillbaka. Tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken. Har du frågor om konsumenträtt hör av dig till konsumentrådgivare May Strandberg, tel , May Strandberg, osthammar.se konsumentrådgivare

4 På gång i kommunen Ny förvaltning leds av ett bekant ansikte Virpi Lindfors är anställd som chef för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Virpi Lindfors Virpi har redan börjat sitt uppdrag trots att förvaltningen formellt går i gång den 1 jan Det är många frågor som måste förberedas för en smidig övergång. Vem är du? Jag har tidigare arbetar som chef för slutförvarsenheten och känner mig bekant med både kommunen och dess organisation. Jag kommer närmast från Strålsäkerhetsmyndigheten där jag arbetat som utredare i 1,5 år. Att starta upp en helt ny förvaltning låter spännande? Ja, precis så resonerar jag också. Det handlar också om att få ihop ett lag. Miljökontoret och byggnadsnämndskontoret med respektive nämnder går nu samman i en förvaltning och en nämnd, samhällsbyggnadsnämnden. Viljan till samarbete är god och det är a och o i vårt jobb. Hur kommer ni att kunna tillmötesgå företagarnas krav på stöd och service? Företagen är viktiga samarbetspartners för Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi vill gärna ha en samverkan för att skapa ett attraktivare Östhammars kommun i planer och förverkligande av desamma. Två partners skapar trygghet i Östhammars kommun Trots att de ingår i jättelika koncerner och är stora arbetsgivare i kommunen är dessa båda företag anonyma för många. G4S och Securitas är två partners för ett bättre företagsklimat i Östhammars kommun. Båda levererar säkerhetslösningar till små och stora företag. På frågan, vad kan ni hjälpa till med så blir svaret inte helt enkelt. Thomas Krause, avdelningschef på Securitas halar fram en lista på allt från bevakningstjänster med tillsyn av lokaler och hem till olika specialtjänster, utbildningsinsatser och förebyggande åtgärder. Norra Uppland har varit lite av en vit fläck på kartan för oss ett antal år men nu satsar Securitas på en stabil etablering även här, säger Thomas Krause. Vår uppfattning är att Östhammars kommun driver på och har en utvecklingspotential som ligger i tiden. Detta märks, inte minst, på Nätverksträffarna varje månad. Ove Hammar som arbetar med försäljning på G4S lyfter fram en grundidé om att företag och människor ska kunna få en lugnare tillvaro och ett tryggare och säkrare liv. Vi på G4S tror att konkurrens alltid är bra säger Ove Hammar. Tillsammans med andra aktörer i Uppland ser vi nu till att konkurrensen är hög i Östhammars kommun. Det är alltid bra att man har möjlighet att välja mellan olika aktörer. Ove Hammar andra aktörer i uppland: ISS och Bevakningspoolen (www.bevakningspoolen.se) Advent är här väntan på julens ankomst Tiden går så fort, det var ju inte länge sedan som solbrända turister köade på våra turistbyråer. Bara på turistbyrån i Öregrund har vi 2010 mött besökare vilket är flest i hela Roslagen! Vi som rivstartade verksamheten i det nya bolaget Visit Östhammar den 1 maj kunde se den kommande säsongen med nya ögon. Arbetet har nu pågått i cirka sju månader och vi har tillsammans med Roslagssamarbetet bland annat deltagit på mötesmässan Expo Uppsala. Vi har också börjat arbeta med en ny marknadsplats som ska inspirera turister att komma hit. En ny vinterbroschyr finns att hämta på turistbyråer, butiker och kaféer runt om i Roslagen. Eldfesten i Österbybruk firade under sommaren år och Marie Gustavsson, Simbadets Camping fick en välförtjänt Upplands turismapplåd. Den 19 november hade vi vårt första möte med aktieägare, företagare och intressenter. Möten, mat, inspiration, frågor och svar gjorde det till en spännande dag. Det unika Knutmassofirandet inleder 2011! Därefter följer arbete med att planera inför kommande högsäsong samt givetvis Stina Sidwall, VD Visit Östhammar arbetar med att marknadsföra och sälja turistbaserade produkter och tjänster. Ägs till 70% av näringslivet i Östhammars kommun och till 30% av Östhammars kommun. Bildades 1 maj Har i skrivande stund 2,3 fasta tjänster inkl vd. Pepparkaksutställning i Östhammar en tradition. Med önskan om en fridfull Jul och ett gott 2011

5 Så har de direktvalda 49 ledamöterna i kommunfullmäktige fattat de första besluten att utse tre kommunalråd och en kommunstyrelse Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Östhammars kommun. några -frågor Fortsätta samarbetet för att förbättra företagsklimatet och förutsättningar för att starta och driva företag. Tema Politik Effektiv kommunal service med regelförenkling. Samverkan kommunen och näringsliv för utveckling av våra företag i kommunen. Jacob Spangenberg (C) kommunstyrelsens ordf., finanskommunalråd Gång- och cykelvägar. Bygga nya lägenheter, helst i alla tätorter i kommunen. Tillväxt och näringsliv. Jonas Svensson (S) Margareta Widén Berggren (S) vice ordf., kommunalråd För att ha en fungerande välfärd måste vi också ha ett fungerande näringsliv. Anna-Lena Söderblom (M) 2:a vice ordf. kommunalråd Företagande. Skolfrågorna ligger till grund för all tillväxt och vi måste satsa och utveckla nya idéer. Ingvar Skönstrand (S) Lennart Owenius (M) Roger Lamell (S) Miljöfrågor. Kärnkraftfrågor och ett säkert slutförvar. Skolan. Nytänkande. Vi måste främja nya verksamheter. Lars O Holmgren (BOA) Bertil Alm (C) Sanne Eriksson (S) Ny samhällsbyggnadsnämnd Tidigare i år togs ett politiskt beslut att bilda en ny nämnd i Östhammars kommun, samhällsbyggnadsnämnden. Den nya nämnden, som omfattar de tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden börjar sitt arbete i januari Mats Sjöborg (FP) I och med detta bildas samtidigt ett nytt kontor, samhällsbyggnadsförvaltningen och en ny tjänst har inrättats som samhällsbyggnadschef. Läs mer på sidan 4. I december väljs vilken politiker som blir ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Så styrs kommunen Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och beslutar om budget och mål. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering, och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Nämnderna, består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Till nämnderna hör oftast en förvaltning med anställd personal. Förvaltningens uppgift är att verkställa fattade beslut.

6 Företag namn namn namn xxx xx Ort Det är fantastiskt att vara företagare! lemsägd, medlemsstyrd och partipolijens Spendrup berättade om sin krångtiskt obunden intresseorganisation. Vi liga väg till att bli företagare. Det var ingen självklarhet utan han drömde om finns över hela landet med 19 regionkontor och närmare 300 lokala nätverk att bli konsertpianist. och mötesplatser. Men talangen räckte inte till utan då Vi ger medlemmar service samt tänkte jag bli arkitekt. Betygen var inte ansvarar för regionalt tillräckligt bra för att komma Vi måste våga tala om hur opinionsarbete. Våra in på den utbildningen. Det var två stora motgångar för fantastiskt det är att vara regionkontor är viktiga företagare och att Sverige för att vi ska kunna ha mig och då var det bara en en nära relation med grej att göra bli företagare. behöver fler företagare, alla medlemmar från Resten är en framgångssäger Jens Spendrup. norr till söder och hålla saga utan like. Jens och oss uppdaterade på vad medlemmar brodern Ulf tog över Sveriges minsta och andra företagare tycker är viktigt. bryggeri under 1970-talet och har idag utvecklat Spendrups till Sveriges volym- Dessutom har vi närmare 300 lokala mötesplatser varav Östhammar är en. mässigt största bryggeri. Där kan du träffa andra företagare och Företagarnas uppgift är att skapa stärka ditt eget nätverk. Både på regiobättre förutsättningar för företagande i nal och lokal nivå anordnar vi kontinusverige. Vi företräder företagare erligt nätverksträffar, utbildningar och vilket ger oss en stor möjlighet att påandra aktiviteter. verka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en med- Stockholm Business Alliance vad är det? SBA är ett partnerskap som består av 49 olika kommuner i sju län och där fokus är att attrahera utländska investeringar till regionen. Man har ingått ett femårigt avtal där de delaktiga kommunerna förbundit sig att jobba till Stockholm Business Region (SBR) är en del av SBA och har som uppdrag att genomföra de aktiviteter som beskrivs i den gemensamma verksamhetsplanen. I partnerskapet vill man lyfta fram regionens samlade fördelar i syfte att skapa bättre förutsättningar för nyinvesterare och locka till nya etableringar i området. Visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion. Man har också kartlagt varje kommuns tillgångar avseende branscherna IT och Telekommunikation, läkemedel-, biomedicinteknik, automation och robotik, miljöteknik, bank och finans, turism och logistik. Partners för ett bättre företagsklimat Östhammar, , Östhammar, Österbybruk, Östhammar, Alunda, Östhammar, Securitas.se Östhammar, Uppsala,

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet www.osthammar.se H. Fredrikssons Plant AB Industrihydraulik ÖI AB FöretagsMagasinet 2 2011 kalender Nätverksträffar ht 2011 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december Tid: 07.30 09.00 Plats: Meddelas

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer