Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december kalender. På återseende 2011!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se"

Transkript

1 Industrihydraulik ÖI AB hemmabutiken i Östhammar SUBLIFT AB företagsmagasinet kalender december Nästa Nätverksträff Datum: 2 februari 2011 Tid: Lokal: Knutmassomuséet, Gimo Kvinna satsa nu/ Må bäst Länskonferens kommunikation och hälsa Datum: 23 januari 2011 Tid: Plats: Biskops Arnö Hela Må bäst reser med Eckerö Linjen Datum: 27 februari 2011 Tid: Deltagandet är kostnadsfritt. för mer information: Ewa Hjertstedt, projektledare Resurs Uppland, tel eller Tack för i år! Du har årets sista Företagsmagasin framför dig, men vi kommer igen i mars Skulle det vara så illa att du missat något så oroa dig inte. Samtliga magasin finns att läsa eller ladda hem på vår webb `Näringsliv och arbete` På återseende 2011! Hargs Bruk AB Hjortar i hägn i Hargs Bruk. ett företag i tiden Skogen är viktig för Hargs bruk AB så har det alltid varit från början för framställning av kol till järnindustrin, numera för produktion av timmer, massaved och biobränsle. Här bedrivs ett modernt skogsbruk som står för en betydelsefull del av verksamheten i företaget. Hargs bruks historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Här framställdes järn, precis som på många andra uppländska bruk. Bruket ägs sedan åtta generationer tillbaka av familjen BeckFriis och är en av de största privatägda egendomarna i landet. Omsätter 40 miljoner kr per år! Många bruksmiljöer förvaltas numera av staten och har förvandlats till muséer och konferensanläggningar, men vi står på egna ben, säger Ulf Dietrichson, jägmästare och VD på Hargs Bruk AB. Skogsbruk dominerar verksamheten som även består av fastighetsförvaltning, lantbruk och viltvård. Företaget sysselsätter tolv personer och ett stort antal lokala entreprenörer. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla en av landets bäst bevarade bruksegendomar, säger Ulf Dietrichson. Utöver hektar vatten äger Hargs Bruk AB hektar landareal i kommunerna Östhammar, Norrtälje och Uppsala. Den största markarealen består av ett fyra mil långt skogsstråk mellan Harg och Edsbro, på vilket det bedrivs ett modernt skogsbruk. Här avverkas varje år omkring kubikmeter skog. På 1950-talet hade företaget sju skogvaktare anställda som bland annat hade i uppdrag att leja ut skogsarbete i form av dagsverken till torpare och deras arbetshästar. Idag arbetar bara två skogvaktare på företaget med varsina inriktningar avverkning och skogsvård. Skogsbruket står för omkring 70 procent av Hargs Bruks verksamhet. Arbetsmetoderna som används är moderna och rationella. Till exempel görs all planering med hjälp av olika datorbaserade system. Med hjälp av dem koordineras alla uppgifter om den planerade avverkningen och här finns allt underlag entreprenörerna behöver för att kunna utföra arbetet. fortsättning sid 3...

2 tillväxtkontoret I vårt uppdrag ingår att hjälpa dig som är företagare. Det innebär att vi förmedlar kontakter till befintliga resurser inom och utanför den kommunala förvaltningen. Företagslotsen hjälper dig i handläggningsärenden hos olika myndigheter. Det kan gälla markoch byggfrågor, etableringar, tillståndsärenden, miljöfrågor eller upphandlingar etc. Kontakt: Mats Sjöberg Telefon: e-post: Enheten Information&Marknadsföring arbetar med intern och extern information och marknadsföring, kommunens webbplats, trycksaker, mässdeltagande, mediekontakter etc. Kontakt: Sirkka-Liisa Bergkvist Telefon: e-post: EU-samordnaren hjälper till att hitta de stödformer som finns från olika EU fonder t ex Landsbygdsprogrammet. Kontakt: Stefan Edelsvärd Telefon: / e-post: Upphandlingsstrateg är ett stöd till förvaltningarna i upphandlingsfrågor. Information om pågående upphandlingar finns på Kontakt: Therése Westerlund Telefon: e-post: Vårt lokala näringsliv tillhör de bästa i landet Varje år rankar Företagarna och Upplysningscentralen Sveriges 290 kommuner utifrån vilken kommun som har det starkast växande näringslivet. När årets ranking offentliggjordes hade Östhammars företagare klättrat från 72:a till 8:e plats i Sverige. Det är alltså nu bevisat att företagen i vår kommun under det gånga året skapat en tillväxt i absolut toppklass! Det nya året innebär (delvis) ny politisk ledning i vår kommun. Under valkampanjen gavs förutsättningar för företagande stort utrymme och det känns som om det finns en stark politisk vilja att fortsätta utveckla företagsklimatet. Sammanställningen i de politiska nämnderna är inte klar i skrivande stund, men uttalandena från den nya kommunstyrelsen lovar ju gott. Läs mer om detta i artikeln i magasinet Ett av de viktigaste verktygen för att förbättra förutsättningarna för företagande i hela landet är att förenkla. Näringsministern, Maud Olofsson, talar om ett företagsklimat i världsklass och om att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Den 1 november 2010 avskaffades t ex revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Poängen med reformen är att mindre bolag ges en valmöjlighet att också välja andra alternativ till granskning. Om du vill veta mer om vilka möjligheter detta innebär för ditt företag, så är du välkommen att höra av dig till din bank, din nuvarande revisor, din branschorganisation eller (förstås) till Företagslotsen. I vår kommun genomfördes 2010 en kartläggning av onödigt krångel kring myndigheters regeltillämpning. Kartläggningen presenterades i november och den pekar bl.a. på att kommunen bör gå betydligt längre i sin rådgivning till företagare. Mer om aktiviteterna för att förenkla företagande kommer under God Jul och ett Gott Nytt 2011! Ulf Andersson, näringslivschef Ansvarig utgivare Ulf Andersson, Tillväxtkontoret Box 66, Östhammar Tel / E-post Företagsporträtt foto: Sara Söderström text: Sara Söderström Layout och original Margareta Lindström, Tillväxtkontoret Östhammars kommun Tryck Tierps Tryckeri AB Certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 Regional utveckling Den 16 februari 2011 arrangerar Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en regional konferens i Uppsala på temat regional utveckling. Konferensen samlar lokala politiker i Östhammars och Oskarshamns kommuner, regionala politiker i Uppsala och Kalmar län, entreprenörer, branschaktörer, representanter för högre utbildning, massmedier samt andra aktörer på nationell nivå. Bland de medverkande finns Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys och tidigare departementsråd vid Näringsdepartementet, och Anders Johnsson, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och författare till ett flertal böcker om näringslivshistoria. Glöm inte göra en notering i din kalender. Inbjudan kommer att skickas ut under januari För mera information välkommen att kontakta Ann-Kristin From, ,

3 ... fortsättning från sid 1 Hargs Bruk AB är intresserade av forskning och nya arbetsmetoder för skogsbruket. Företaget är delaktigt i forskarnas arbete med att utveckla nya rutiner och arbetssätt. Företaget har genomfört en del pilotstudier i markvårdande syften, till exempel olika försök med plantor. Jag tror att vi i sammanhanget betraktas som ett lagom stort företag, ett överskådligt försöksobjekt. Och för oss är det ett bra sätt att kunna skaffa oss nya kunskaper, säger Ulf Dietrichson. Utöver skogsbruk jobbar Hargs Bruk AB även med fastighetsförvaltning, Ulf Dietrichson inspekterar planterade lärkträd. TIPS! Vill du veta mer om hur det går för skogsnäringen googla på skogsbarometern. Puffen Prestigefyllt EU-pris i Bryssel En del av bostäderna längs Bruksgatan i Harg har totalrenoverats. lantbruk och viltvård. Företaget ägnar sig åt landskapsvård i olika former och här finns hägn med hjortar och vildsvin. Hargs Bruk AB äger i dagsläget omkring 700 byggnader, av vilka flertalet hyrs ut som fritids- och permanentbostäder. Under senare tid har företaget satsat på att renovera de gamla arbetarbostäderna vid Nerhammaren och en del av bostäderna längs Bruksgatan i Harg. Det har bland annat resulterat i att fler valt att bosätta sig permanent på orten. Planen är att fortsätta renovera bostäder i Hargs bruk. För att finansiera det kommer en del andra fastigheter att säljas. Den tidigare så låga standarden gjorde att allt fler av bostäderna i Harg stod tomma vintertid. Det var en tråkig utveckling. Vi vill att de ska bebos året om så att vi får ett levande bruk, säger Ulf Dietrichson. EU belönar varje år en Golden Star Guldstjärna till de mest framgångsrika projekten inom unionen vann Östhammar pris som ett bland de åtta mest framgångsrika projekten bland tusentals deltagande. Rättelse I föregående nummer av företagsmagasinet angav vi av misstag fel adress i artikeln om Sundboden. Rätt adress skall vara: Sundboden Skinnäsängarna Öregrund Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att vi inte lurat i väg någon på villovägar. Kom med du också i Kvinna satsa nu/må bäst Läs mer om projektet på i programmet ingår roliga och utvecklande aktiviteter. Gå gärna med vår Facebook-grupp. text & foto: Sara Söderstrtöm Om ångerrätt, öppet köp och bytesrätt Vi står inför julhandeln och alltför många konsumenter har en felaktig bild av vad ångerrätt innebär. Konsumenter i alla åldrar kontaktar konsumentrådgivningen och tror att de kan ångra allt ifrån specialbeställda tapeter till nyköpta bilar. Även företagare ringer med förhoppning om att de har ångerrätt när de tackat ja till en annons i en pressad situation. Som företagare har du aldrig ångerrätt. Konsumenter i relation till näringsidkare har 14 dagar på sig att ångra ett köp när de handlar på distans (via postorder eller Internet), vid hemförsäljning och vid köp via telefonen. I alla andra fall gäller att ingånget köpeavtal ska hållas från båda parter. Som säljare i en hektisk julhandel är det bra att känna till detta. Vill du vara generös mot din kund kan du erbjuda öppet köp eller bytesrätt. Båda är frivilliga löften från dig som säljare. Om du erbjuder öppet köp har köparen rätt att lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna utan att ge något skäl. Bytesrätt innebär att köparen inom en bestämd tid kan lämna tillbaka en vara och i stället få en annan vara eller ett tillgodokvitto. Tänk på att det tydligt ska framgå vad som gäller, t ex: inom vilken tid varan måste lämnas tillbaka att kvitto ska visas upp att varan ska vara oanvänd vilka varor som inte omfattas av öppet köp eller bytesrätt Skriv på kvittot hur länge öppet köp eller bytesrätt gäller och gärna att kvittot ska uppvisas om varan lämnas tillbaka. Tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken. Har du frågor om konsumenträtt hör av dig till konsumentrådgivare May Strandberg, tel , May Strandberg, osthammar.se konsumentrådgivare

4 På gång i kommunen Ny förvaltning leds av ett bekant ansikte Virpi Lindfors är anställd som chef för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Virpi Lindfors Virpi har redan börjat sitt uppdrag trots att förvaltningen formellt går i gång den 1 jan Det är många frågor som måste förberedas för en smidig övergång. Vem är du? Jag har tidigare arbetar som chef för slutförvarsenheten och känner mig bekant med både kommunen och dess organisation. Jag kommer närmast från Strålsäkerhetsmyndigheten där jag arbetat som utredare i 1,5 år. Att starta upp en helt ny förvaltning låter spännande? Ja, precis så resonerar jag också. Det handlar också om att få ihop ett lag. Miljökontoret och byggnadsnämndskontoret med respektive nämnder går nu samman i en förvaltning och en nämnd, samhällsbyggnadsnämnden. Viljan till samarbete är god och det är a och o i vårt jobb. Hur kommer ni att kunna tillmötesgå företagarnas krav på stöd och service? Företagen är viktiga samarbetspartners för Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi vill gärna ha en samverkan för att skapa ett attraktivare Östhammars kommun i planer och förverkligande av desamma. Två partners skapar trygghet i Östhammars kommun Trots att de ingår i jättelika koncerner och är stora arbetsgivare i kommunen är dessa båda företag anonyma för många. G4S och Securitas är två partners för ett bättre företagsklimat i Östhammars kommun. Båda levererar säkerhetslösningar till små och stora företag. På frågan, vad kan ni hjälpa till med så blir svaret inte helt enkelt. Thomas Krause, avdelningschef på Securitas halar fram en lista på allt från bevakningstjänster med tillsyn av lokaler och hem till olika specialtjänster, utbildningsinsatser och förebyggande åtgärder. Norra Uppland har varit lite av en vit fläck på kartan för oss ett antal år men nu satsar Securitas på en stabil etablering även här, säger Thomas Krause. Vår uppfattning är att Östhammars kommun driver på och har en utvecklingspotential som ligger i tiden. Detta märks, inte minst, på Nätverksträffarna varje månad. Ove Hammar som arbetar med försäljning på G4S lyfter fram en grundidé om att företag och människor ska kunna få en lugnare tillvaro och ett tryggare och säkrare liv. Vi på G4S tror att konkurrens alltid är bra säger Ove Hammar. Tillsammans med andra aktörer i Uppland ser vi nu till att konkurrensen är hög i Östhammars kommun. Det är alltid bra att man har möjlighet att välja mellan olika aktörer. Ove Hammar andra aktörer i uppland: ISS och Bevakningspoolen (www.bevakningspoolen.se) Advent är här väntan på julens ankomst Tiden går så fort, det var ju inte länge sedan som solbrända turister köade på våra turistbyråer. Bara på turistbyrån i Öregrund har vi 2010 mött besökare vilket är flest i hela Roslagen! Vi som rivstartade verksamheten i det nya bolaget Visit Östhammar den 1 maj kunde se den kommande säsongen med nya ögon. Arbetet har nu pågått i cirka sju månader och vi har tillsammans med Roslagssamarbetet bland annat deltagit på mötesmässan Expo Uppsala. Vi har också börjat arbeta med en ny marknadsplats som ska inspirera turister att komma hit. En ny vinterbroschyr finns att hämta på turistbyråer, butiker och kaféer runt om i Roslagen. Eldfesten i Österbybruk firade under sommaren år och Marie Gustavsson, Simbadets Camping fick en välförtjänt Upplands turismapplåd. Den 19 november hade vi vårt första möte med aktieägare, företagare och intressenter. Möten, mat, inspiration, frågor och svar gjorde det till en spännande dag. Det unika Knutmassofirandet inleder 2011! Därefter följer arbete med att planera inför kommande högsäsong samt givetvis Stina Sidwall, VD Visit Östhammar arbetar med att marknadsföra och sälja turistbaserade produkter och tjänster. Ägs till 70% av näringslivet i Östhammars kommun och till 30% av Östhammars kommun. Bildades 1 maj Har i skrivande stund 2,3 fasta tjänster inkl vd. Pepparkaksutställning i Östhammar en tradition. Med önskan om en fridfull Jul och ett gott 2011

5 Så har de direktvalda 49 ledamöterna i kommunfullmäktige fattat de första besluten att utse tre kommunalråd och en kommunstyrelse Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Östhammars kommun. några -frågor Fortsätta samarbetet för att förbättra företagsklimatet och förutsättningar för att starta och driva företag. Tema Politik Effektiv kommunal service med regelförenkling. Samverkan kommunen och näringsliv för utveckling av våra företag i kommunen. Jacob Spangenberg (C) kommunstyrelsens ordf., finanskommunalråd Gång- och cykelvägar. Bygga nya lägenheter, helst i alla tätorter i kommunen. Tillväxt och näringsliv. Jonas Svensson (S) Margareta Widén Berggren (S) vice ordf., kommunalråd För att ha en fungerande välfärd måste vi också ha ett fungerande näringsliv. Anna-Lena Söderblom (M) 2:a vice ordf. kommunalråd Företagande. Skolfrågorna ligger till grund för all tillväxt och vi måste satsa och utveckla nya idéer. Ingvar Skönstrand (S) Lennart Owenius (M) Roger Lamell (S) Miljöfrågor. Kärnkraftfrågor och ett säkert slutförvar. Skolan. Nytänkande. Vi måste främja nya verksamheter. Lars O Holmgren (BOA) Bertil Alm (C) Sanne Eriksson (S) Ny samhällsbyggnadsnämnd Tidigare i år togs ett politiskt beslut att bilda en ny nämnd i Östhammars kommun, samhällsbyggnadsnämnden. Den nya nämnden, som omfattar de tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden börjar sitt arbete i januari Mats Sjöborg (FP) I och med detta bildas samtidigt ett nytt kontor, samhällsbyggnadsförvaltningen och en ny tjänst har inrättats som samhällsbyggnadschef. Läs mer på sidan 4. I december väljs vilken politiker som blir ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Så styrs kommunen Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och beslutar om budget och mål. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering, och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Nämnderna, består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Till nämnderna hör oftast en förvaltning med anställd personal. Förvaltningens uppgift är att verkställa fattade beslut.

6 Företag namn namn namn xxx xx Ort Det är fantastiskt att vara företagare! lemsägd, medlemsstyrd och partipolijens Spendrup berättade om sin krångtiskt obunden intresseorganisation. Vi liga väg till att bli företagare. Det var ingen självklarhet utan han drömde om finns över hela landet med 19 regionkontor och närmare 300 lokala nätverk att bli konsertpianist. och mötesplatser. Men talangen räckte inte till utan då Vi ger medlemmar service samt tänkte jag bli arkitekt. Betygen var inte ansvarar för regionalt tillräckligt bra för att komma Vi måste våga tala om hur opinionsarbete. Våra in på den utbildningen. Det var två stora motgångar för fantastiskt det är att vara regionkontor är viktiga företagare och att Sverige för att vi ska kunna ha mig och då var det bara en en nära relation med grej att göra bli företagare. behöver fler företagare, alla medlemmar från Resten är en framgångssäger Jens Spendrup. norr till söder och hålla saga utan like. Jens och oss uppdaterade på vad medlemmar brodern Ulf tog över Sveriges minsta och andra företagare tycker är viktigt. bryggeri under 1970-talet och har idag utvecklat Spendrups till Sveriges volym- Dessutom har vi närmare 300 lokala mötesplatser varav Östhammar är en. mässigt största bryggeri. Där kan du träffa andra företagare och Företagarnas uppgift är att skapa stärka ditt eget nätverk. Både på regiobättre förutsättningar för företagande i nal och lokal nivå anordnar vi kontinusverige. Vi företräder företagare erligt nätverksträffar, utbildningar och vilket ger oss en stor möjlighet att påandra aktiviteter. verka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en med- Stockholm Business Alliance vad är det? SBA är ett partnerskap som består av 49 olika kommuner i sju län och där fokus är att attrahera utländska investeringar till regionen. Man har ingått ett femårigt avtal där de delaktiga kommunerna förbundit sig att jobba till Stockholm Business Region (SBR) är en del av SBA och har som uppdrag att genomföra de aktiviteter som beskrivs i den gemensamma verksamhetsplanen. I partnerskapet vill man lyfta fram regionens samlade fördelar i syfte att skapa bättre förutsättningar för nyinvesterare och locka till nya etableringar i området. Visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion. Man har också kartlagt varje kommuns tillgångar avseende branscherna IT och Telekommunikation, läkemedel-, biomedicinteknik, automation och robotik, miljöteknik, bank och finans, turism och logistik. Partners för ett bättre företagsklimat Östhammar, , Östhammar, Österbybruk, Östhammar, Alunda, Östhammar, Securitas.se Östhammar, Uppsala,

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet

H. Fredrikssons Plant AB. FöretagsMagasinet www.osthammar.se H. Fredrikssons Plant AB Industrihydraulik ÖI AB FöretagsMagasinet 2 2011 kalender Nätverksträffar ht 2011 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december Tid: 07.30 09.00 Plats: Meddelas

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (6)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum (6) 2017-02-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, kl. 09:00 11:15 Närvarande Jacob Spangenberg, ordförande Nils-Fredrik Andersson, polisen Kristina Forsberg, kvinnojouren Freja Helene Uhlman-Lilja,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten arbetar för dig som är eller vill bli företagare. Genom att fungera som vägledare och stöd vill vi underlätta ditt företagande. Vi bidrar också

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Information om teckning av aktier i Visit Roslagen AB INFORMATIONSUNDERLAG

Information om teckning av aktier i Visit Roslagen AB INFORMATIONSUNDERLAG Information om teckning av aktier i Visit Roslagen AB 556525-2722 INFORMATIONSUNDERLAG Observera! Att det enda sättet att bli ägare är att via e-post eller vanlig post skicka in en intresseanmälan före

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt Norra Djurgårdsstadens vision och mål 2016-2020 Vi gör skillnad - och det vill vi fortsätt med! Vad gör vi? Nätverkar med företagare, organisationer, politiker och personer med agenda. Aktiviteter som

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer