PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015"

Transkript

1 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund

2 Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen till Academys utbildningserbjudande för Kommunal Sektor, våren 2015 hösten Välkommen till Academys utbildningsadministration och anmälan 4 Förbättra er verksamhet med professionell utveckling 5 Framtidens ledare PwC toppledarprogrammet och kommunstyrelseordförande 6 Framtidens ledarskap PwC 9 Ledning/Styrning och ledarskap 10 Personal 16 Förtroendevalda inklusive revision 18 Utbildningsdag för ny- och omvalda politiker 19 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 23 Juridik/Administration 28 Vård och omsorg/hälso- och sjukvård 33 Utbildning och lärande 36 Kommunala företag 38 Svenska kyrkan/ideell sektor 40

3 Välkommen till Academys utbildningserbjudande för Kommunal Sektor, våren 2015 hösten 2015 Hur möter vi framtiden? I en värld som förändras snabbt behöver vi ständig utveckling. Inom offentlig verksamhet krävs att vi kan våra regelverk, vi kan hantera eventuella risker, vi är effektiva och arbetar med ledning, styrning, förändring och vi har kompetenta medarbetare. Vi har i detta erbjudande försökt att möta dessa behov. Välj utbildningar här eller på vår hemsida. Du kan också kontakta oss eller någon av våra utbildare för att diskutera behoven i just din organisation. Mer information och fler utbildningar finns på vår webbplats: Lisa Åberg Verksamhetsansvarig för utbildning. Är du osäker på vilken utbildning som är mest lämplig? Kontakta gärna oss. Lisa Åberg

4 Välkommen till Academys utbildningsadministration och anmälan Vill du veta mer? På kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika utbildningar som erbjuds. Du anmäler dig enkelt via webbplatsen. Anmälningar Vi tar emot anmälningar och förfrågningar kring våra utbildningar. Vi har årligen cirka nöjda deltagare på våra arrangemang! För din information vill vi meddela att dina personuppgifter enbart används för kursadministrativa ändamål: behandla kurs anmälan, upprätta deltagarförteckning, återsända anmälningsbekräftelse, kursutvärdering samt fakturering. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen 14 dagar innan start. Mer information och fler utbildningar finns på vår webbplats: Kontakta gärna oss om du har några frågor om utbildningarna, vill ha hjälp med din anmälan eller om du önskar köpa hem en utbildning till din kommun, landsting, region eller församling. Carina Gustafsson Ankie Wilhelmsson

5 Förbättra er verksamhet med professionell utveckling Vill du veta mer? På kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika utbildningar som erbjuds. Du anmäler dig enkelt via webbplatsen. Era behov styr vårt utbud Kursutbudet inom Academy återspeglar de behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar bäst. Vårt löfte värdeskapande lärande Academy står för värdeskapande lärande. Detta innebär att investeringen i tid och pengar för dig som deltagare ska ge värde i form av nytta för din verksamhet. Som deltagare på en Academykurs kan du förvänta dig hög kvalitet. Utbildningsledarna är utvalda utifrån kunskap, erfarenhet och pedagogisk förmåga. Skräddarsy utbildningspaket För att maximera nyttan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar anpassade efter just era kompetensbehov. Kontakta oss så berättar vi mer! Mats Wadell, försäljningsansvarig Mats Wadell Försäljningsansvarig

6 Framtidens ledare PwC utvecklingsprogram för toppledare och kommunstyrelseordförande Toppledarprogrammet startar för trettonde omgången 5-6 februari 2015 Nya KSO programmet startar den mars 2015 Framtidens ledarskap för framtidens kommuner och regioner Vill du veta mer om programmen? PO Gunnarsson

7 Toppledarprogrammet startar för trettonde omgången våren 2015 Målgrupp Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc. Programmet omfattar 10 dagar. Det är fem träffar med två dagar vid varje tillfälle. Datum 5 6 februari mars april maj juni 2015 Programansvarig Magnus Hultgren, , Programsekreterare Ankie Wilhelmsson, Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor till oss. Vill du veta mer om programmen? Magnus Hultgren

8 Nya KSO programmet startar mars sex intensiva dygn så lyckas du som KSO PwC har sedan 2001 framgångsrikt genomfört ett antal ledarutvecklingsprogram för kommunstyrelseordförande, kommundirektörer, stabschefer samt förvaltningschefer. Cirka 600 kommunala chefer har hittills genomgått våra ledarutvecklingsprogram. Nu startar tredje omgången av utvecklingsprogrammet för kommunstyrelseordförande. Den röda tråden är: Omvärld och omvärldsanalys Personligt ledarskap Ledande politisk ledare och tudelat ledarskap tillsammans med kommundirektörer Ledarskap för strategisk utveckling. Målgrupp Kommunstyrelseordförande Programmet omfattar 6 dagar. Det är tre träffar med två dagar vid varje tillfälle. Datum mars april maj Programansvarig PO Gunnarsson, Gå in på och läs mer om utvecklingsprogrammen. Vill du veta mer om programmen? PO Gunnarsson

9 Framtidens ledarskap för framtidens kommuner och regioner Målgrupp Utvecklingsprogram för kommunstyrelsens ledamöter, ordförande i nämnder och styrelser, kommundirektörer, stf kommundirektörer, stabschefer, förvaltningschefer samt vd i kommunala bolag m.fl. Målsättning Vårt övergripande mål för ledarutvecklingsprogrammet är att ge deltagarna ny energi och inspiration, vidareutveckla ledarskapet samt stärka det gemensamma och strategiska ledarskapet. Ledarutvecklingsprogram en process I våra ledarutvecklingsprogram på hemmaplan med ledande politiker och tjänstemän som målgrupp kombineras ledarutveckling och strategiskt arbete för att vidareutveckla kommunen så att den kan bli en framtidens kommun i alla avseenden. Programmen ser vi som en process som ofta behöver korrigeras och utvecklas under resan beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi försöker alltid vara mycket lyhörda för vad respektive kommun region vill fokusera extra på och vilka fördjupningar man önskar göra. Naturligtvis har vi möjlighet att komplettera vår egen bemanning med externa föreläsare. Vi varvar teoriavsnitt och deltagarnas vardag med övningar och diskussioner. 9 Vill du veta mer om programmen? PO Gunnarsson

10 Ledning/Styrning och ledarskap Vad är god styrning av kommunal verksamhet? Frågor kring ledning och styrning är ständigt aktuella inom kommuner, regioner och landsting. När PwC arbetar med ledning och styrning gör vi gärna en tydlig skillnad på dessa. Med styrning avser vi de system, beslut, policys och rutiner som är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet. Här kan det till exempel gälla kommunens övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering. Inom området ledning fokuserar vi på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål! Vi diskuterar gärna era möjligheter att leda och styra er verksamhet på ett effektivt sätt och hur ni med det goda ledarskapet kan möta framtidens krav. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Micaela Hedin , Nybliven utredare inom offentlig sektor Ensamkommande barn återsökning av statsbidrag och nya e-tjänsten Statsbidrag inom flyktingmottagandet söker din kommun det man har rätt till? Pensionsåtagandet, hur ska kommuner och landsting agera? Intern kontroll och riskbedömning Grund Intern kontroll och riskbedömning Fortsättning Analysera mera! Medborgardialog ett verktyg för framtiden Från e-förvaltning till förvaltningsutveckling och medborgarnytta Ekonomer & HR-specialister samarbete med synergieffekter Praktisk projektledning! Ledande ledningsgrupp Chefsprogram för operativa ledare personal, verksamhet och ekonomi Mänskliga rättigheter i kommunen hur, vad och varför? Leda mot e-förvaltning förändringsledning för offentlig sektors högsta chefer Värderingsstyrt ledarskap en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre effektivitet! 10

11 Nybliven utredare inom offentlig sektor Ensamkommande barn återsökning av statsbidrag och nya e-tjänsten Statsbidrag inom flyktingmottagandet söker din kommun det man har rätt till? Pensionsåtagandet, hur ska kommuner och landsting reagera? Utredningar och bra beslutsunderlag blir allt viktigare inom offentlig sektor. Se till att dina utredningar träffar rätt, är av hög kvalitet och kommer till verklig nytta för verksamheten! Tobias Bjöörn, Fredrik Alm, Stockholm: 26/5 Kommunernas mottagande finansieras av statsbidrag. Ta del av samtliga ersättningar för kommunens insatser för målgruppen och gällande praxis. Lär dig hur utformning av avtal med staten påverkar intäkterna, samt ansvarsfördelning och rätten till ersättning vid placering i annan kommun m.m. Dagen innehåller ett specialpass om Migrationsverkets nya e-tjänst för ansökan av statsbidrag och platshantering Annica Ring, ansvarig projektledare, informerar om tjänsten och hur du ansluter dig. Jukka Törrö, Fredrik Ottosson, Orter och datum Stockholm: 10/3 Göteborg: 7/4 Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten. De flesta bidrag kräver en ansökan. Detta berör hela kommunen, inte bara flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldreoch funktionshinderomsorg, skola och överförmyndare. För att kommunen ska få ersättning krävs både kunskap och välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir. Ta del av aktuella målgrupper, ersättningsförordningar och praktiska tips. Jukka Törrö, Fredrik Ottosson, Orter och datum Stockholm: 28/4 Malmö: 7/5 Media talar om landstingens och kommunernas kommande pensionsbomb. Vad är denna bomb och hur desarmerar organisationer den? Vi erbjuder en heldagskurs som guidar organisationen på rätt väg. Detta är startskottet för er organisations pensionsåtagande. Denna kurs ger bakgrund till fenomenet pensionsbomb och teorier hur landsting och kommuner kan undvika den. Esa Tirronen, Annika Hansson, Stockholm: 29/4 11

12 Intern kontroll och riskbedömning Grund Intern kontroll och riskbedömning Fortsättning Analysera mera! Medborgardialog ett verktyg för framtiden Intern kontroll är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Därför är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. Carl-Gustaf Folkeson, Elisabeth Björk, Stockholm: 5/5 I denna fortsättningsutbildning tar vi den interna kontrollen ett steg vidare. Upplever du att arbetet med den interna kontrollen stagnerat? Möts arbetet med intern kontroll av ointresse? Hur skapar vi förutsättningar för att få en dynamisk intern kontroll som gör nytta i verksamheten och ytterst för medborgaren? Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna bidra till att lösa genom denna utbildningsdag. Carl-Gustaf Folkeson, Elisabeth Björk, De senaste 5 10 åren har Sveriges kommuner fokuserat på att formulera och konkretisera mål för verksamheten. Nu är det dags att ta nästa steg och utveckla uppföljning och analys av verksamhetens resultat! Vilka krav ställs idag på den analys som ligger till grund för verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen? Vad behöver utvecklas? På vilket sätt kan vi ekonomer, controllers och kvalitetsansvariga bidra i verksamhetens analysarbete? Susanna Collijn, Stockholm: 19/3 Demokrati är inte självklar och kommer inte gratis, i samhället ser vi bl.a. ett vikande förtroende för politiker, stora skillnader i valdeltagande utifrån socioekonomisk bakgrund och ett ökat gap mellan förtroendevalda och medborgare. Samtidigt är medborgarna med sina åsikter och kunskap en enorm tillgång och det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som inte kanaliseras på traditionellt vis. För att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste kommuner och landsting ta med medborgarna i styrningsprocessen medborgardialogen är ett verktyg i detta arbete. Gabriella Fredriksson, Stockholm: 6/5 Karin Öhlander,

13 Från e-förvaltning till förvaltningsutveckling och medborgarnytta Ekonomer & HR-specialister samarbete med synergieffekter Praktisk projektledning! Ledande ledningsgrupp Hur ska din organisation få en enklare, mer öppen och effektivare förvaltning som skapar mervärde för medborgare och företag? Vilka är drivkrafterna för e-förvaltning? Den nya tekniken utmanar den förvaltningstradition som råder sedan länge och skapar nya förutsättningar och möjligheter för demokrati, delaktighet och tillväxt. Vad innebär sociala medier? Offentliga institutioners varumärken byggs numera av användarna/medborgarna på webben i stor utsträckning. Samtidigt ser vi hur bloggande politiker och tjänstemän ofta saknar kunskap och strategi för hur den sociala webben kan hanteras. Hur klarar ni att navigera i det nya kommunikationslandskapet? En organisation får störst nytta av sina ekonom- och HR-funktioner om dessa har ett utvecklat och effektivt samarbete. Ekonomer och HR-specialister fungerar ofta som internkonsulter till chefer med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ett samordnat stöd till cheferna förbättrar väsentligt chefernas beslutsunderlag. Vi hjälper er att utveckla samarbetet för att uppnå bästa ändamålsenlighet. Kristina Hermansson, Carl-Gustaf Folkeson, Att förstå projektarbetsformens specifika förutsättningar, framgångsfaktorer och fallgropar är ett sätt att säkra projektets framgång. Ta del av kunskap och konkreta praktiska erfarenheter. Eva Lidmark, Hur bygger du upp en ledningsgrupp på tjänstemannanivå för din kommun eller din förvaltning? Hur utvecklar du gruppens dynamik? Vilken roll ska den ha och hur bör den vara sammansatt? Hur bör ledningsgruppen arbeta? PO Gunnarsson, Magnus Hultgren, Anna Kelly, Karin Öhlander,

14 Chefsprogram för operativa ledare personal, verksamhet och ekonomi Mänskliga rättigheter i kommunen hur, vad och varför? Leda mot e-förvaltning förändringsledning för offentlig sektors högsta chefer Värderingsstyrt ledarskap en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre effektivitet! Att vara ledare/chef innebär ett ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Som operativ ledare är du expert på ditt verksamhetsområde. Här får du verktyg för att hantera ekonomi- och personalfrågorna. Carl-Gustaf Folkeson, Kristina Hermansson, Sverige har åtagit sig att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas och genomföras. I Sverige innebär vår förvaltningsstruktur att ansvaret för förverkligandet av många av de mänskliga rättigheterna faller på kommuner. Vilka är de mänskliga rättigheterna som berör en kommun? Vad innebär det att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad görs redan i kommunen? Hur kan kommunen arbeta systematiskt med de mänskliga rättigheterna som en del av det redan pågående arbetet? Gabriella Fredriksson, Hur utvecklar ni er e-förvaltning framgångsrikt och kostnadseffektivt? Hur styr du det dagliga arbetet liksom tar fram hållbara strategier för ett kostnadseffektivt införande? Vilken kompetens, organisation och teknik behöver ni ha och hur leder du mot den? Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs tillsammans med chefskollegor i offentlig sektor! Jon Arwidson, Anna Kelly, Behöver du tänka nytt i mötet med nya krav från omvärlden? Vill du möjliggöra ett förbättrat kundvärde? Allt fler har insett värdet av ett värderingsstyrt ledarskap. Det finns många goda exempel på organisationer som framgångsrikt arbetar med sin värdegrund med valda värderingar, till exempel IKEA, Google och Kungsbacka kommun. Alla organisationer styrs av värderingar. Frågan är om det är värderingar som organisationen vill stå för? Är det bemötande, resultat och ansvar som ska vara styrande eller är kreativitet och delaktighet rätt värderingar att fokusera på? Micaela Hedin, Karin Öhlander,

15 15

16 Personal Den offentliga verksamheten står inför en rad olika utmaningar där den framtida personalförsörjningen utgör en viktig del. För att kunna behålla och återrekrytera medarbetare behövs goda förutsättningar där organisationens varumärke som arbetsgivare utgör en viktig del. I våra utbildningar inom personalområdet erbjuder vi ett antal högaktuella ingångar för att stödja detta arbete. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Medarbetarna utgör den viktigaste resursen i en tjänsteproducerande organisation. En av utmaningarna idag och inför framtiden är att kunna rekrytera nya medarbetare. Samtidigt är det av stor vikt att säkerställa kompetensen inom organisationen. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Carl-Gustaf Folkeson , Introduktionsprogram för nyanställda, NYHET! Den goda arbetsplatsen hur skapar vi förutsättningar för denna? Fungerande individuell lönesättning en framgångsfaktor för organisationen How to Catch the Carrot! om incitamentssystem i offentlig sektor 16

17 Introduktionsprogram för nyanställda Den goda arbetsplatsen hur skapar vi förutsättningar för denna? Fungerande individuell lönesättning en framgångsfaktor för organisationen How to Catch the Carrot! om incitamentssystem i offentlig sektor Hur får man riktigt duktiga medarbetare? Vi hjälper er att introducera era nyaställda i den kommunala världen. Hans Gåsste, Rolf Hammar, Carin Hultgren, För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetarna. Den goda arbetsplatsen bidrar till att förstärka och utveckla organisationens varumärke. Carl-Gustaf Folkeson, Adrian Göransson, Individuell lönesättning har tillämpats under flera år i offentlig verksamhet men det har i praktiken visat sig svårt att uppnå de lönepolitiska ambitionerna. Vad beror detta på? Hur kan vi komma vidare? Carl-Gustaf Folkeson, Hur kan du få dina medarbetare att överträffa kundernas/brukarnas förväntningar? Vad är det som gör att medarbetarna är beredda att ge det lilla extra? Går det att påverka medarbetarna med olika morötter? rätt värderingar att fokusera på? Carl-Gustaf Folkeson,

18 Förtroendevalda inklusive revision Kommunal verksamhet styrs och leds av förtroendevalda. För att kunna genomföra detta omfattande uppdrag, krävs kontinuerlig utveckling och kunskapsinhämtning. Hur kan du som förtroendevald skapa mål och visioner som kommer din region till gagn? Vilken möjlighet har du som förtroendevald att styra och leda arbetet in i framtiden? Vill du ordna en utbildning i din kommun? En utbildning som är anpassad efter din kommuns behov och förutsättningar? Inom PwC hjälper vi kommuners och landstings förtroendevalda och revisorer att utveckla sin kunskap och roll. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Anders Haglund , Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Basjuridik för förtroendevalda, NYHET! Kommunal ekonomi för nyvalda politiker, NYHET! Årsredovisningen ett rykande aktuellt ämne Utbildning för partier inför en ny mandatperiod i kommuner och landsting, NYHET! Kommunal revision Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser Intern kontroll för förtroendevalda Ny som ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder! Delårsrapport till vilken nytta? Nya RevisionsAkademin Etiska aspekter i kommunala uppdrag Anlägg ett barnperspektiv i revisionen 18

19 Utbildningsdag för ny- och omvalda politiker Kommunallagens grundregler för kommuner och lansting Hur är kommunen/landstinget organiserade? Vad är uppdraget? Förhållandet mellan fullmäktige, styrelsen, nämnderna och de kommunägda/landstingsägda bolagen. Roller och ansvar för nämnden/styrelsen och de enskilda ledamöterna. Vad innebär begreppet intern kontroll? Nämndernas reglementen vad innebär de? Ordförandens roll och ansvar i nämnden /styrelsen. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Omvärldsbevakning och utvecklingsarbete. Delegation vad innebär det? Revisionen vad gör de och varför? Ärendeberedningsprocessen. Den kommunala beslutsgången och sammanträdesformalia. Grundläggande information om den kommunala ekonomin. Vad är god ekonomisk hushållning? Kort om offentlighetsprincipen Vad innebär begreppet allmän handling? Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Kommunerna/landstingen och sociala medier. : Göteborg: 5/2 Umeå: 4/3 Stockholm: 5/3 Vill du veta mer om programmen? Lisa Åberg Hans Gåsste

20 Basjuridik för förtroendevalda NYHET! Kommunal ekonomi för nyvalda politiker, NYHET! Årsredovisningen ett rykande aktuellt ämne Utbildning för partier inför en ny mandatperiod i kommuner och landsting, NYHET! Kommunallagen är det regelverk som beskriver hur kommunen och landstinget ska fungera den är en handbok som beskriver hur arbetet i nämnder, styrelser och fullmäktige skall fungera. Som förtroendevald innebär det en styrka i sitt uppdrag om man har bra kunskap om kommunallagens regelverk. Som förtroendevald i kommun eller landsting är det också viktigt att känna till grunderna i offentlighetslagstiftningen och i förvaltningslagen. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Stockholm: 12/3 Umeå: 29/4 En utbildningsdag som ger dig en introduktion i den kommunala särarten och en bra grund att stå på inför de nya utmaningar som väntar. Du får grundläggande kunskap om hur kommunens ekonomi fungerar och hur du kan påverka den. Med utgångspunkt från kommunens budget och årsredovisning går vi genom aktuell lagstiftning och förklarar olika fackuttryck. Punkter vi tar upp är bland annat: God ekonomisk hushållning Budgetprocessen Analys, uppföljning och utvärdering Årsredovisning Inger Andersson, Orter och datum Malmö: 8/4 Stockholm 23/4 Göteborg 27/4 Luleå: 4/5 20 Nu är det dags att summera året som gått. Blev det som vi tänkt oss i budgeten? Vad säger lagstiftningen om vad en årsredovisning ska innehålla? Lär dig förstå och använda din kommuns, landstings, regions årsredovisning på bästa sätt. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Orter och datum Stockholm: 28/1 Malmö: 5/2 Göteborg: 12/2 Behöver partiet och era kandidater en generell introduktionsdag inför den nya mandatperioden? Då kanske vårt erbjudande kan vara av intresse. Vi har tagit fram en utbildning för dig och dina kollegor som gör er väl förberedda för ett förtroendeuppdrag i kommunen eller landstinget. Naturligtvis kan innehållet anpassas till nya förtroendevalda om så skulle behövas. Era behov och önskemål styr hur dagen blir! Anita Agefjäll, Jörgen Sigvardsson, Lisa Åberg, Hans Gåsste, PO Gunnarsson,

21 Kommunal revision Utveckla ordförandeskapet i nämnder och styrelser Intern kontroll för förtroendevalda Ny som ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder! Är du nyvald revisor eller behöver upppdaatera dina kunskaper kring revisionsuppdraget? Denna utbildning ger dig grunderna för att kunna fullgöra ditt uppdrag. Carin Hultgren, Stockholm: 23/4 För att nämndens/styrelsens arbete och sammanträden ska fungera på ett effektivt och korrekt sätt är det viktigt att du som ordförande/vice ordförande känner till de grundläggande reglerna som gäller för ordförandeskapet. Lisa Åberg, Hans Gåsste, Individuell lönesättning har tillämpats under flera år i offentlig verksamhet men det har i praktiken visat sig svårt att uppnå de lönepolitiska ambitionerna. Vad beror detta på? Hur kan vi komma vidare? Carl-Gustaf Folkeson, Stockholm: 22/4 För att nämndens/styrelsens arbete och sammanträden ska fungera på ett effektivt och korrekt sätt är det viktigt att du som ordförande/vice ordförande känner till de grundläggande reglerna som gäller för ordförandeskapet. Den här utbildningen ger dig trygghet och säkerhet kring de formella delarna i ordförandeskapet. Hans Gåsste, Stockholm: 5-6/5 Stockholm: 28-29/1 21

22 Delårsrapport till vilken nytta? Nya RevisionsAkademin Etiska aspekter i kommunala uppdrag Anlägg ett barnperspektiv i revisionen Har delårsrapporten egentligen någon större funktion eller är det bara ytterligare ett dokument som ska fram? Vi visar på vilken fantastiskt nytta du som politiker kan/bör ha av en delårsrapport. Lär dig tolka, analysera samt ställa krav på innehåll och utformning så att delårsrapporten blir ett bra beslutsunderlag. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Elisabeth Björk, Utbildningen är en bra grund att stå på avseende kommunal juridik, ekonomi och revisorns roll i kommunen. Målet med utbildningen är att stärka revisorsrollen genom kunskap om de kommunala systemen, så att man ännu bättre kan genomföra sitt uppdrag. Carin Hultgren, Förtroendevalda i vårt samhälle ansvarar för stora demokratiska värden. I den politiska makt som förtroendevalda utövar finns alltid etiska aspekter med att verka för samhällets bästa och det som är gott och rätt! Bo Thörn, Barn och unga är medborgare i samhället men de saknar rösträtt och är inte valbara till politiska uppdrag. Därför är det extra viktigt att revisorerna granskar om besluten och tar hänsyn till barns och ungas rättigheter. Utbildningen ger möjlighet att lära om barnkonventionen, hur den tillämpas i kommuner och landsting, samt hur revisionen konkret kan uppmärksamma barnperspektivet i sitt arbete. Tobias Bjöörn, Stockholm: 16/9 22

23 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Processer för ekonomiadministration är centrala i alla organisationer, inte minst i kommuner och landsting. Gemensamt är att de ofta omfattar hela organisationen och därför kan vara komplexa. Våra utbildningar har olika inriktningar, från grundläggande kurser till fördjupningar inom specifika områden. Vi vill i våra utbildningar betona att det övergripande syftet med ekonomiadministration är att kunna ge beslutsfattare på olika nivåer, inte minst de förtroendevalda, ett relevant och tillförlitligt besluts underlag så att dessa kan utöva sin styrning och kontroll. Vill du ordna en utbildning i din kommun? Ökad kunskap om den kommunala ekonomin gör arbetet mer förståligt och effektivare. Vi anpassar utbildningen både avseende tidsomfattning, nivå och innehåll till just dina medarbetares behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Inger Andersson , Nyanställd ekonom del 1 Nyanställd ekonom del 2 Budget, uppföljning och prognos Mervärdesskatten i kommuner och landsting Controller från informationsproducent till verksamhetspartner Kommunal ekonomi för ickeekonomer Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun? Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, grundkkurs Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, påbyggnads del 2 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, påbyggnads del 3 Fakturahantering i kommuner och landsting Förbätta den interna kontrollen inom lönehanteringen FAME! FrAMtidsprogram för Ekonomer Osäkra framtider hur arbetar man med scenarioplanering? Kommunala utjämningssystemet hjälp eller stjälp? 23

24 Nyanställd ekonom del 1 Nyanställd ekonom del 2 Budget, uppföljning och prognos Mervärdesskatten i kommuner och landsting Att verka som ekonom inom en kommun, ett landsting, en region eller ett kommunalförbund innebär ett arbete med specifika förutsättningar. Den här utbildningen syftar till att du, som nyanställd ekonom inom dessa områden, får kunskap och förståelse för faktorer som påverkar den kommunala särarten. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Orter och datum Stockholm: 14-15/4 Luleå: 5-6/5 Bli säkrare i din roll som ekonom inom den kommunala sfären. Lär dig fler områden med specifik hantering inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Vi behandlar momshantering, upphandling, offentlighet och sekretess samt ekonomens roll utifrån den kommunala särarten. Inger Andersson, Kristina Hermansson, Stockholm: 18-19/5 Trots att du inte är ekonom har du fått ansvar för flera miljoner. Hur ska du bäst kunna budgetera och följa upp din verksamhet och därtill kunna ge tillförlitliga prognoser? Bli trygg i din roll som budgetansvarig. Förstå hur du kan påverka och få bra kontroll över verksamheten. Inger Andersson, Stockholm: 25/5 Nyheter på momsområdet eller varför är det viktigt med en ny momskurs? Att hantera momsredovisningen inom kommuner och landsting förutsätter både goda momskunskaper och goda kunskaper om kommunkontosystemets funktion liksom kontroll över rättsutvecklingen. Under den här utbildningen går vi igenom regelverket och diskuterar årets nyheter, analyserar rättsfall och går igenom ställningstaganden från Skatteverket som påverkar momsredovisningen inom kommuner och landsting. Teori varvas med praktiska exempel och du får en bra grund att stå på i ditt arbete med momsfrågor. Jan Svensson, Christina Grape, Lena Josefsson, Henrik Ivarsson, Orter och datum Stockholm: 15/4 Malmö: 21/4 Göteborg: 22/4 24

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer