Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket"

Transkript

1 Ledarskap Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015

2 Att kunna vara chef (5. uppl. 2008) Av Tommy Iseskog Ledarskap i arbetslivet har sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta förhållande gör att chefskapet kräver särskilda kunskaper. Att vara chef är ett yrke som måste hanteras och utövas professionellt. Att leda lärande och förändring (2000) Av Siv Their Ansvaret för lärande och förändring är primärt en utmaning för ledarskapet. Med detta ansvar tillkommer även den enskilda människan i arbetet - för bättre atmosfär, rikare samspel och självutveckling. Boken vill ge argument och struktur för förändringsarbetet och lärandet. Att leda med lean (2008) Av Mikkel Eriksen Att alla styr mot samma mål. Att alla får möjlighet att påverka. Att alla undviker slöseri. Att alla kunder blir nöjda. Detta är lean produktion i ett nötskal. Den här boken kan hjälpa till och vara ett verktyg för att nå ett framgångsrikt förändringsarbete på arbetsplatsen. Att leda platta organisationer - utan att själv bli tillplattad : en praktisk arbetsmodell (3. uppl. 2006) Av Else Ekstedt Utgångspunkten här är de nya platta organisationerna med färre beslutsnivåer och chefer, de nya samverkansavtalen samt teorierna om den lärande organisationen. Här ges en ledningsmodell som en grund som kan anpassas och utvecklas i den egna organisationen.

3 Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (2. uppl. 2013) Av Susan A. Wheelan En praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer. Boken innehåller en rad praktiska exempel och reflekterande frågescheman som både gruppmedlemmar och ledare kan använda sig av. Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete (2005) Red. Kerstin Nilsson. Här belyser aktiva forskare ledarskapsteori utifrån vårdenhetschefens perspektiv. Man tar bl.a. upp ledning av teambaserad organisation och hantering av konflikter samt hur man som chef kan hämta kraft för att stärka sig själv i sin roll. Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet (2010) Av Christer Sandahl m.fl. Författarna lyfter fram samtalets och reflektionens betydelse för att hantera den svåra balansen mellan integritet, känsla och förnuft i arbetet. Förmågan att fånga upp och förstå känslor utgör viktiga förutsättningar för att man ska kunna vara professionell och ansvarsfull i rollen som chef. Chefen hos psykoterapeuten (2005) Av Lena Nevander Friström Författaren granskar den mytbildning som omger chefskap och chefsroll. Hon visar hur negativa mönster kan brytas och diskuterar kring begrepp som livskvalitet och balans i livet. Vågar du fundera på vem du är och vem du vill vara? Management is doing things right; leadership is doing the right things. Peter Drucker

4 Chefer i samarbete : om delat och utvecklande ledarskap (2010) Av Marianne Döös Här får man läsa om hur chefer gör och tänker när de sköter chefsuppgifterna tillsammans, och om vad medarbetarna tycker. Chefer berättar om hur delat ledarskap inleds och om vikten av att hitta sin egen väg. Även delat ägarskap, när man äger ett bolag tillsammans tas upp. Coaching : att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas (2007) Av Morten Emil Berg Coaching handlar om emotionell intelligens, att förstå sitt eget och andras sätt att tänka och vara, och att kunna påverka detta. Boken tar också upp etiska aspekter och ger en bred översikt över aktuell forskning på coachingområdet. Coaching : vad - varför - hur (ny uppl. 2012) Av Susann Gjerde Genom coaching kan man göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Det påvisas också hur detta kan realiseras. Råd, fallgropar och många exempel visar hur man går till väga. Det komplexa sjukhuset : att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet (2009) Av Lars Erik Norbäck Boken handlar om hur man teoretiskt och praktiskt kan hantera komplexiteten när man vill utveckla ett sjukhus i riktning mot att ge patienterna bättre vård utan att det behöver kosta mer. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford

5 Du leder! : personligt ledarskap (2011) Av Mia Törnblom En bok om ledarskap som riktar sig både till chefer och andra som är intresserade av hur man når mål, skapar gemenskap, sprider engagemang och driver igenom sina visioner. Ämnen som tas upp är bl.a. svåra samtal, feedback, coachande ledarskap m.m. Flow, ledarskap och arbetsglädje (2004) Av Mihaly Csikszentmihalyi Boken handlar om betydelsen av att känna att man gör ett gott arbete, att man har presterat på toppen av sin förmåga och får uppmärksamhet för det man gör. Etiska frågor i ledarskapets natur tas också upp. Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap (5. uppl. 2012) Av Lars Svedberg Författaren flätar samman kunskaper från psykologi, pedagogik, ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och dess ledare ställs inför. Den professionella och sociala kompetens som är nödvändig i moderna organisationer behandlas utförligt. Gränsöverskridande chefskap : arbete över organisatoriska gränser i människonära tjänsteverksamheter (2014) Av Jan E. Persson & Ulrika Westrup Om att leda, organisera och styra arbete över organisatoriska gränser i dagens stuprörsorganisationer. Det krävs att medarbetare från olika organisationer arbetar tillsammans med en gemensam målgrupp.

6 Individer, grupper och ledarskap i projekt (2011) Av Tomas Jansson Med projektet som utgångspunkt beskrivs vad som händer i det första mötet med andra och hur samarbetsnormer och lärstilar skapar en gruppdynamik som leder gruppen framåt. Boken skapar förståelse för hur konflikter uppstår och hanteras samt ger perspektiv på spelet i mötet mellan olika människor. Texten illustreras med många exempelsituationer från verkligheten. Klokbok för chefer (2009) Av Bibbi Hestam Den här boken riktar sig till chefer på olika nivåer inom både offentliga och privata företag och organisationer. Den är tänkt att fungera som en praktisk handledning och är späckad med konkreta tips och exempel. Kommunikation för ledare (2. uppl. 2011) Av Björn Nilsson I denna andra upplaga av boken beskrivs mellanmänskligt samspel och samarbete i främst arbetslivet. Förutom grundläggande kommunikationsteori, kroppsspråk, ledarskap och gruppsykologi behandlas lyssnande, feedback, professionella samtal och konflikthantering. Kommunikation, organisation och ledarskap (2007) Av Cristian Lima Med avstamp i praktiken behandlar boken den konkreta ledarskapsprocessen i offentlig verksamhet. Kommunikation och social organisering är centrala delar i denna process och fokus ligger på uppgiftslösning och samarbete. Illustrativa exempel från skola, vård och socialtjänst. Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den. Dag Hammarsköld

7 Kommunikation på arbetsplatsen : chefen, medarbetaren, gruppen (1992) Av Anders Engquist Här får vi kunskaper i kommunikationens teori och praktik för den som vill lära sig att kommunicera bättre. Boken vänder sig främst till dem som leder andra människor i en verksamhet, det må vara inom privat företagsamhet eller offentlig förvaltning. Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare (2008) Av Anna Tufvesson En praktiskt anlagd bok som bygger mycket på författarens egna erfarenheter. Exempel och fallstudier är tydliga med reflekterande frågeställningar. Lämplig att använda enskilt eller i grupp när man vill utveckla sina ledaregenskaper. Konfliktkompetent ledarskap : en guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetslivet (2012) Av Emma Pihl Med bokens hjälp får du lära dig mer om hur du i ditt ledarskap kan kommunicera med större medvetenhet och därmed agera konfliktförebyggande och mer konstruktivt vid lösandet av konflikter. Syftet är att använda konflikter som en möjlighet till utveckling och nya kreativa lösningar. Konsten att få andra att prestera : praktisk handbok i coachande ledarskap (2010) Av Kenth Åkerman Boken ger läsaren grunderna i framgångsrik coaching och hur man får mer självgående medarbetare som är delaktiga i arbetet. Den vänder sig till chef och ledare, både inom privat näringsliv och offentlig sektor.

8 Kränkta människor samarbetar inte : (inte ens bra idéer fungerar utan samarbete) (2001) Av Lena Nevander Friström Kränkningar skadar oss på ett mycket djupt sätt. I boken får vi en rad exempel på kränkande beteenden samt vad det betyder på det psykologiska planet - både för den kränkte och den som kränker. Leda känslomässigt krävande arbete : för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg (2011) Du som chef kan i stor utsträckning bidra till att personalen utvecklas, trivs och stannar kvar. Den här antologin ger både kunskap och konkreta verktyg kring hur du kan leda och stärka dina medarbetare för att på så sätt skapa god kvalitet i verksamheten. Ledarskap i human service-organisationer (2007) Av Ingela Thylefors Författaren analyserar utifrån erfarenheter och forskning förutsättningarna för ledarskap och presenterar både teoretiska och praktiska infallsvinklar. I fokus står samspelet mellan ledare och ledda. Boken ger värdefulla impulser till alla som arbetar med chefsrekrytering och chefsutveckling. Ledarskap inom vård och omsorg (2010) Av Kerstin Lundin En bok om utvecklande ledarskap inom vård och omsorg. Den bygger på författarnas praktiska erfarenheter under mer än fyra decennier. Den riktar sig till alla kategorier chefer och ledare i branschen. It s not enough to be busy; so are the ants. The question is: What are you busy about? Henry Thoreau

9 Ledarskap på apstadiet : evolution för chefer och ledare (2010) Av Tommy Lundberg Genom våra närmaste släktingar schimpanserna får vi här en möjlighet att återupptäcka de behov som ligger djupt rotade i oss människor och som påverkar oss både i arbetslivet och livet. Här belyses alltifrån vår nedärvda längtan efter grupptillhörighet till sambanden mellan hierarki och stress och mycket annat. Ledarskap under stress (2010) Av Gerry Larsson Författaren fokuserar på svåra och stressande situationer men det finns mycket att lära även om vardagligt ledarskap genom en inblick i hur det är när allt ställs på sin spets. Författaren är professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Ledarskapshandboken : att utveckla och stärka ledarskapet (2013) Av Bosse Angelöw Boken innehåller många konkreta exempel, praktiska teorier, handfasta råd, checklistor och reflektionsfrågor. Den riktar sig till alla som har en arbetsledande position inom såväl privat som offentlig sektor. LQ ledarintelligens : så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna (2013) Av Marika Ronthy Morgondagens ledarskap är ett medmänskligt ledarskap där respekten för individen är i fokus och där ledarrollen väger tyngre än chefsrollen. För att nå framgång i farmtidens organisationer gäller det att kunna balansera relation och prestation. Empowerment is about letting go so others can get going. Kenneth Blanchard

10 Lyckas som chef (2006) Av Pekka Järvinen Ett standardverk om arbetsledning som erbjuder ett alternativ när man snabbt vill sätta sig in i grundfrågorna om att leda människor i en arbetsgrupp. Dessutom innehåller boken ett trettiotal fallstudier som ger chefer en möjlighet att jämföra och begrunda sitt eget ledarskap och sin roll som arbetsledare. Lära män leva : i ledarskapets dilemma (2007) Av Barbro Dahlbom-Hall Författaren menar att det är absolut nödvändigt för ett framgångsrikt ledarskap att tillgodose behovet av ett liv utanför arbetet. Här visas hur man kan se, bryta och förändra destruktiva mönster och bli en ledare som känner att han är värd att följa. Lönsamt ledarskap (2009) Av Lars Hessner Lars Hessner förklarar sambanden mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet. Det visar sig att det är mycket viktigare att chefen respekterar sina medarbetare än att hon lyckas förankra mål och visioner. Boken kan också vara en uppslagsbok för dig som arbetar med medarbetarundersökningar som styrinstrument. Medledarskap : arbetsglädje genom delat ansvar (2003) Av Bengt Hjalmarson I boken utvecklas en modell där chefer och medarbetare delar på ledningsuppgifterna. Medarbetarna blir medledare. Det ger delaktighet och möjligheter att påverka. En praktisk handbok. Det är furstars plikt att lösa problemen innan allmänhetens känslor gör dem olösbara. Machiavelli

11 Mellanchef i vård och omsorg (2008) Av Kjerstin Larsson Mellanchefen kan genom sitt ledarskap använda och skapa handlingsutrymme i verksamheten för utvecklingsfrågor genom att se till att tid och resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. I boken möter vi fyra chefer som mitt i vardagen utvecklar strategier för utvecklingsarbete. Mot ett förändrat ledarskap? : om chefens arbete i teamoch processorganiserad verksamhet (2009) Red. Per-Erik Ellström & Henrik Kock. Den kategori chefer som denna bok främst handlar om är vad som brukar kallas första linjens chefer en grupp chefer som ofta möter förändrade och motstridiga förväntningar och krav på sitt ledarskap. Målbaserat ledarskap : bli effektiv som ledare och chef (2004) Av Krister Forsberg & Per-Olov Olsson Författarna presenterar en metod för en ledningsprocess som bygger på deras samlade erfarenheter som veksamhetsutvecklare och handledare i ledningsgrupper. Den ger många handfasta tips och råd. Organisationer, ledning och processer (Nytryck 2010) Ett antal forskare vill här ge en kvalificerad och forskningsinriktad genomgång av centrala områden inom organisationsteori och praktik som tex. strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap m.m. Relationen till omvärlden behandlas i separata kapitel om nätverk och marknadsföringsarbete. När hundra kloka huvuden slås ihop i en grupp blir resultatet en enda stor dumbom, därför att varje individ hämmas av att andra är annorlunda. Carl G. Jung

12 Psykologi i organisation och ledning (3. rev. uppl. 2010) Av Geir Kaufmann Boken ger en bred och grundlig introduktion i organisationsoch ledarskapspsykologi. Den är forskningsbaserad och de teoretiska kunskaperna är nära knutna till och illustrerade genom viktiga praktiska problemställningar såsom motivering av medarbetare, mellanmänskliga samspel och teamarbete m.m. Revir och ledarskap : en bok om organisatoriska revir (2007) Av Bo Ahrenfelt Författaren identifierar tre slags revir: för svagt revir där gruppkänsla och samhörighet saknas, för starkt revir som sluter sig mot omvärlden, och lagomrevir som kan beskrivas som ett öppet levande system. Boken handlar om hur du känner igen dem, hanterar dem och vad du kan göra för att skapa lagomrevir i din verksamhet. Salutogent ledarskap : för hälsosam framgång (2010) Av Anders Hanson I ett salutogent ledarskap har ledaren inte som uppgift att ge direktiv och kontrollera utan att göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart. Ju bättre vi lyckas med det, desto mer kommer arbetsglädjen öka och verksamhetens resultat att förbättras. Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap (2013) Av Erik Rautalinko Här beskrivs konkreta färdigheter i att lyssna, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, motivera, medla m.m. Innehållet i boken fokuserar på färdigheter, och beskriver hur man med hjälp av träning kan förbättra sina relationer.

13 Sjuksköterska med uppdrag att leda (2. uppl. 2010) Av Birgitta Engström Framtidens ledarskap inom hälso- och sjukvård och omsorg belyses i boken. Framtiden kommer att medföra ökande förändringar och nödvändiga prioriteringar. Sjuksköterskans ledarskap kommer därför att innebära uppgifter med stora krav och förväntningar men också möjligheter att kunna påverka och förbättra morgondagens hälso- och sjukvård. Steget till chefskap : om läkare som verksamhetschefer (2013) Av Helena Öfverström Om läkares inställning till chefskap samt deras uppfattningar om hur det är att arbeta som chef. Utgångspunkten är managements intåg i sjukvården och hur detta påverkat formandet av verksamhetschefsrollen. Våga chefa! : när du måste ta ledningen (Nytryck 2011) Av Bodil Wennberg Författaren vill fokusera på utveckling av ett tydligt och genomtänkt ledarskap som håller även i svåra och påfrestande situationer. Boken presenterar ett antal situationer och de åtgärder du som chef bör vidta för att förbättra arbetsklimat och effektivitet. Vårdchefens etiska dilemman : strategier för bättre praktik (2014) Av Erica Falkenström Författaren visar hur etiska teorier kan kopplas till de beslut och frågor som chefer i vården ofta möter. Hon beskriver strategier och förhållningssätt som kan bidra till patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Människan blir människa endast bland människor. Johann Gottfried Herder

14 Vårdchefer : konsten att leda (2009) Av Eric Carlström, Denna bok handlar om mellanchefer i vården. Här berättar vårdchefer på sjukhus, i primärvård och kommuner om sina ledningsstrategier. Resultatet pekar på värdet av att vara tillgänglig på mellannivå men också vikten av att flexibelt kunna röra sig ut ur mellannivån. Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg (2014) Av Kristina Rosengren Vårdledarskapets betydelse beskrivs och analyseras utifrån vårdspecifika aspekter såsom vårdorganisation och delat ledarskap, där till exempel teamarbete och samverkan lyfts fram. Att arbeta effektivt och göra rätt saker är ett ständigt behov i vårdarbetet.

15 Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips: Arvika: Karlstad: Torsby: Internet: Intranät: livlinan.liv.se/sjukhusbibliotek

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer