RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT"

Transkript

1 RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT AV VIVEKA ZETTERBERG, DIRECTA SVENSKA AB Talang, metod och träning... 1 Den muntliga retoriken i klassiskt perspektiv... 2 Retorik och ledarskap... 2 Att vara en förebild... 2 Ethos, pathos, logos - cred, känsla och hjärna... 2 Att etablera och förstärka sitt ethos... 3 Varje situation retoriskt unik... 3 Inventio: att finna det gyllne äpplet och att sila bort resten... 4 Talets disposition är inte en tråd om än röd... 5 Väl valda ord... 6 Gör som Pentagon förklara krig mot komplicerade powerpointbilder... 6 Det fysiska framträdandet... 7 Ibland möter jag ett jasså när jag eldar upp mig angående nyttan av retorikträning och retorisk medvetenhet för högre chefer. Retoriken och den praktiska kommunikationen kan upplevas som ett sekundärt problem i jakten på specialistkunskaper, resurser och fakta. Ser kanske också ni retorik och scenframträdanden som något man tar till på bolagsstämman med hjälp av konsulter och eventmakare? Det jag kommer att argumentera för är att retoriken i tusen dagliga möten gör skillnad i sak och att man som organisationens ledare har dubbelt inflytande genom när man talar. TALANG, METOD OCH TRÄNING I sin memoarbok Min far hade en dröm så beskriver Barack Obama hur han tidigt märkte att folk lyssnade när han talade, dvs. att han hade en kanske medfödd talang. Det finns positioner som kräver sådan retorisk skicklighet att man näppeligen når sitt mål utan talang. Men lika lite som Usain Bolt och hans Jamaicanska medtävlare skulle ha sprängt målsnören i OS i Peking utan föresatser och utan en otrolig dos av metodisk träning, lika lite når en ledare retoriska höjdpunkter utan vilja och hårt arbete. Personer i ledande befattning kan förväntas ha både vilja och ansvar även om man inte siktar på vare sig presidentpost eller OS-guld. Denna artikel kommer att sysselsätta dina tankar kring några olika aspekter på hur du kan och kanske bör tänka retoriskt i din roll som ledare av organisationen. Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 1

2 DEN MUNTLIGA RETORIKEN I KLASSISKT PERSPEKTIV Först en avgränsning av begreppet retorik för denna artikels syften. Retorik är som bekant världens i särklass äldsta och mest allomfattande kommunikationsteori med rötter i den grekiska antiken. Då var retorik en talarskola för ledare och blivande ledare i en värld utan e-post och tryckteknik. Det var i mötet med en grupp människor som man masskommunicerade och kunde påverka, inverka, övertyga eller vad man nu ville kalla det man gjorde när man tog makten över människors tankar och handlingar genom sina ord. Dagens retorikforskning går långt utanför de muntliga situationerna och mycket av retoriken är användbar för att begripa när, hur och på vilket sätt man ska formulera också ett e-postmeddelande eller lägga upp en bolagsstämma. Emellertid kommer jag att hålla mig till retoriken i mötet, ansikte mot ansikten. RETORIK OCH LEDARSKAP ATT VARA EN FÖREBILD Det finns två bra skäl till att anstränga sig retoriskt som organisationens ledare. Som chef måste du själv effektivt förmedla trovärdiga argument och relevant information vad än din ståndpunkt gäller. För det andra är du som ledare en förebild för andra i hur rationellt och respektfullt man behandlar människors tid och uppmärksamhet i mötessituationer i den här organisationen. Även i ytterst platta och demokratiska organisationer påverkar chefens faktiska handlingar mer än alla världens goda argument. Om du som chef ständigt kommer sent till ledningsmötena och pepprar dina möten med 47 textrika PowerPoint spelar det ingen roll hur informationsavdelningen utbildar. Just i det muntliga här och nu är det så många strängar som ska vara rättstämda för att helheten ska fungera och många av oss likadant som ledarna. Vi imiterar helt enkelt. Imitatio på latin. Den starkaste inlärningsfaktorn för barn och ungdomar men vi imiterar medvetet eller omedvetet auktoriteter även i företag och organisationer. Sammanfattningsvis finns det dubbla fördelar och vinster med att du som ledare medvetet och rationellt tar ett retoriskt ansvar i alla upptänkliga muntliga situationer och gör ditt bästa för att tala väl. ETHOS, PATHOS, LOGOS - CRED, KÄNSLA OCH HJÄRNA Människor består av både förnuft och känsla. Hjärna, hjärta och mage talar moderna kommunikatörer om. Det gjorde även Aristoteles då han fastslog att vi har tre redskap för att få människor att lyssna och ta till sig ett budskap: Logos Ethos Pathos Rationella fakta och skäl. Att tilltala människors förnuft. Hjärna Förtroende för dig som talar. Att visa upp de sidor av sig själv som stärker både auktoritet och välvilja. Cred Beröra. Förmågan att väcka och stilla önskade känslor hos åhörarna. Var och en som någon gång sniffat på retoriken har nog hört dessa grekiska begrepp. Insikten om att man ska bygga och vårda sitt varumärke (ethos) har tagit steget från Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 2

3 storföretaget till coachning för den enskilde. Kanske nickar även ni instämmande i er organisation och vet med er att förtroendet för organisationen och förtroendet för ledaren är avgörande. Nyckelfrågor på engelska såväl som på svenska är trust och cred. Och ethos sitter i betraktarens öga. Emellertid sitter vi på mängder av möten där insikterna blåst bort till förmån för att man producerar presentationer som skrivna texter. Dvs. ett linjärt uppradat innehåll i textform. I värsta fall samlas all tillgänglig förberedelsekraft åt att man skriver ner saker i PowerPoint med tankarna på att man ska skicka ut presentationen i förväg eller publicera på webben. Risken är att man glömmer bort det innehåll som ska stärka förtroendet för mig som talar och för att bejaka intresset hos de personer som är på plats. Visst kan dokumentation eller bildstöd vara vettigt (och i många sammanhang är det ett krav). Däremot skall själva den muntliga situationen ses som huvuduppgiften för att den nödvändiga närvaron och kontakten mellan åhörarna och den som har ordet ska kunna uppstå. ATT ETABLERA OCH FÖRSTÄRKA SITT ETHOS Här och nu behöver jag alltid bevisa eller bekräfta för åhörarna att jag står för det jag säger. Visa att jag är införstådd med åhörarnas intressen. Visa jag själv vet vad jag pratar om. Jag måste bevisa att det finns ett värde för lyssnaren att lyssna på just mig just nu. Hur gör jag då det? Det finns självklara grundslag som att se på människorna jag talar till och att rikta mig på ett relevant sätt till de just nu närvarande. Att visa upp en dos gott humör inte minst när projektorn oväntat bryter ihop eller om man blir aggressivt avbruten. Poängen är att du i varje möte medvetet kan bekräfta eller förstärka ditt ethos i stort och i smått. Som ledare bygger du ditt ethos över tiden, framförallt utifrån vad du levererar och hur pålitlig och konsekvent du ter dig för omgivningen. Det förringar inte effekten av att tänka efter före även i hur man genomför möten och hur man kommunicerar för att befästa förtroendet. Anar åhöraren att jag går i lånta fjädrar och lärt mig en innantilläxa till prefabricerade PowerPoint så finns risk för försvagat ethos. Man kanske lyssnar artigt och man vet att såhär brukar det gå till. Kanske räknar alla med att det är ändå i efterföljande frågestunder och under kommande mer personliga möten jag riktigt förstår vad det handlar om? Man får i så fall fråga sig om det inte är ett rysligt slöseri med tid? VARJE SITUATION RETORISKT UNIK I gamla tider var det självklart i vilket syfte man talade och att man en klar bild av dem man talade till. Moderna kommunikationsmetoder inleds dock alltid med hur man gör en målgruppsanalys, klarar ut sitt syfte osv. Det känns självklart att kommunikation alltid måste vara situationsanpassad. Ändå är det just där många tidstjuvar till presentationer börjar. Man pratar om fel saker i fel tillfälle, i fel format. Varför ska jag lyssna på det här? tänker du som sitter låst i din lyssnarstol. För viktiga lanseringar, temadagar och bolagsstämmor kanske man anlitar PRbyråer och eventföretag. Vi förlitar oss på deras sakkunskap och vi jobbar med effekter som stärker både företagets ethos och åhörarnas pathos och man genrepar och regisserar. Kruxet är att anpassa varje måndagsmöte för både logos, ethos och pathos! Byt ut Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 3

4 ballongerna mot fruktstund och ett stänk humor! Sortera i budskapen med lyssnarens blick. Skaffa en sparring partner att testa och bolla med intern eller extern. Retoriken strävar efter att förändra Låt oss säga att organisationens nya jämställdhetsplan ska presenteras. Planen är densamma och vissa punkter och huvudbudskap ska förmedlas på ett enhetligt sätt till alla i organisationen. Däremot kan det vara en väldig skillnad i intresse och förväntat motstånd mellan en avdelning och en annan, mellan en högre nivå och en lägre. Vad ska åhörarna här och nu använda informationen till? Vad vill vi att de ska göra? Vill jag som ledare använda tillfället till att utveckla samverkan? Vad är informationspunkter och vad ska diskuteras? Vad ska diskussionen leda till? Vad är syftet med att ta organisationens och människors tid till att höra om/diskutera jämställdhetsplanen? Syftet med en enskild punkt på agendan bör styra hur mycket tid den får ta och i vilket form punkten ska avhandlas. Om jämställdhetsplanen väcker massor av frågor och känslor men redan är beslutad så kanske punkten ska bort från agendan på måndagsmötet. Däremot kan det vara i organisationens intresse att arrangera dialogmöten på tema Jämställd organisation 2015? Med andra ord: var sak har sin plats och ofta är den bästa retoriska strategin att INTE ta upp frågan alls just nu. Genom att ha tänkt efter före slipper man efteråt konstatera att det var fel läge. Vill man påverka, förändra är det alltså retoriskt förnuft att låta var fråga ha sin plats, sin form och sin tid. INVENTIO: ATT FINNA DET GYLLNE ÄPPLET OCH ATT SILA BORT RESTEN För en opponent som ska sammanfatta en doktorsavhandling är det en utmaning att välja ut de belysande exempel som ger en rättvis bild åt 5-10 års sökande efter den ena eller den andra slutsatsen. För en chef med ansvar för helhet och sammanhang är det just i de konkreta bilderna som man förmår beskriva en vision. Det är i de beskrivande detaljerna som förståelsen för förändringens innebörd kommer till oss. Den första delen av retorikens arbetsmetod, inventio, handlar om att utforska ämnet i jakt på guldkornen men också om förmågan att sovra. Exempelvis vid svårgripbara förslag som ta ansvar för sin egen kompetensutveckling eller nödvändigheten av kunskapsutbyte så kan det löna sig att vaska fram statistik som visar lönsamhetsutvecklingens samband med satsningar i timmar och kronor. 37%. 230 miljoner. Citera en intressant och trovärdig person som stöder argumentet att man får högre marknadsvärde. I förra veckans VA sa [beundrad/klok person].... Inled gärna med goda exempel på vad kunskapsutveckling handlar om för just dem som lyssnar, konkret: Kalle Karlsson från Y-divisionen jobbade 3 mån på staben, Sandra Sareh på enhet X deltog i enhet Y:s samrådsmöten. Det skulle kunna innebära att du Anna gör 20% på.../genomför utbildning i.../dokumenterar... Men blir det inte för långt, för mycket information? Kruxet är att byta ut det som passar i skrift, planer och utredningar till det som blir den beskrivande detaljen. Kompetensutveckling är t.ex. när Anna jobbar 3 dagar med verkschefen och sen kan göra en utredning trefalt snabbare eller med trefalt bättre utfall. En vanlig invändning är att en chef ogärna lyfter fram en enskild medarbetares case eller prestation av respekt för att andra på mötet kan känna sig förbisedda. Missriktad hänsyn Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 4

5 kan tyvärr leda till att de goda intentionerna blir en abstrakt och halvbeige soppa utan konturer. Syftet är ju att förtydliga och skapa intresse och självklart får man tänka till på hur man lyfter fram sitt exempel i alla åhörares intresse. TALETS DISPOSITION ÄR INTE EN TRÅD OM ÄN RÖD Om dispositionens ädla konst kan mycket sägas och all kommunikation består av en början, en huvuddel och ett slut. Lyssnaren konsumerar budskap med andra kognitiva förutsättningar än vad läsaren gör. Det ger att man måste disponera presentationen av ett forskningsresultat, en utredning eller en offert inte utifrån det linjärt skrivna underlaget, utan utifrån muntliga dispositionsprinciper med avstamp i mötets syfte, kontexten och vad just dessa åhörare ska förväntas ta med sig. Disponera mötet och disponera dagen Hur disponera ett heldagsseminarium? I vissa branscher eller organisationer kan det utvecklas förstelnade genrer där man har en mix av gammal vana och hänsyn till folks behov av att tala eller visa upp sig snarare än vad som gynnar auditoriet och syftet med hela aktiviteten. Det blir lång dags färd mot mingel och middag. Ett oräkneligt antal talare som sammantaget levererar en störtflod av powerpointbilder innan man utmattad når fram till den efterlängtade frågestunden eller diskussion. Det gäller att medvetet disponera hela seminariet eller mötet med respekt för att vare sig gammal eller ung kan smälta för många budskap och bara en begränsad mängd information. I vilken ordning ska olika inslag ligga? Det som är viktigast ska ligga först och sist. En gammal vanlig talarordning är att högste chefen börjar, sen kommer nästa chef osv. och sist hamnar alltid ungefär samma personer och punkter. Kanske man ska göra tvärtom? Låta medarbetaren som ska presentera ett intressant projekt få inleda föreställningen! Även ett kortare möte kan sägas befinna sig i en given genre (t.ex. ledningsgruppsmöten i bolaget X). Om denna genre stelnat och mötena upplevs som för långa, för pratiga, odemokratiska osv. så finns det anledning att titta på hur man disponerar inslagen. Möten är ofta hybrider med en mix av presentationer, samtal, diskussion osv. Varje moment har bör ha en ändamålsenlig disposition med en klar början och ett klart slut och en tydlig övergång till nästa moment. I vilken ordning, med vilken variation ska vi fördela olika moment? En följdfråga kan naturligtvis utkristalliseras: vilka typer av moment måste vi utveckla formerna för? T.ex. korta ner informationspunkter genom att sätta ramar för yttranden? Inget möte för litet för stor entré Hur ska man nu inleda ett möte eller anförande för att få en bra start? Svaret är att inledningens funktion är att få alla att sluta tänka på annat och lystra till dig och vad du har att säga så att att man börjar förbereda sig för att ta in huvudbudskapet. Nyckeln är att pathos och ethos går före logos! När du som nytillträdd VD ska hålla ditt första möte med personalen så sitter de alla med öronen på skaft, dvs. intresse och nyfikenhet (pathos) är på plats. Du lägger nu grunden för ditt ethos genom att med ord och kroppsspråk så snabbt som möjligt låta åhörarna både bli välvilligt inställda till dig som person och känna tillit till din förmåga som kapten på skutan. Du inleder förstås olika om du är ny i branschen eller om du är känd för alla och jobbat i organisationen i 30 år. Tips: berätta en Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 5

6 anekdot om dig själv som antyder din ledarförmåga och ditt engagemang och som du kan leda över till det du vill prata om idag. Ett annat tips: Ställ dig i dörren och hälsa på var och en. Jag har sett en amerikansk VD göra just det när han skulle tala inför ca 150 svenska medarbetare och ovationerna synliggjorde värdet av ett handslag, en personlig blick samt respekten i att presentera sig med för- och efternamn även om man är kändis. VÄL VALDA ORD Den tredje delen av klassisk retorik handlar om att ha rätt stil på språket och att välja det rätta uttrycket för att man ska nå fram och nå sitt syfte. Som talare måste ta ansvar för att uttrycka sig klart och tydligt. Blir det för många störningar så loggar lyssnarens hjärna ut. Röd flagga också för skriftspråksmässiga haranger, skvalmusik och ordbajseri. Ibland blir det nästan värre på engelska. Jag hör svenska specialister och chefer som går över till engelska och nästan tappar fotfästet och försvinner in i ett moln av snömos (tomma ord). Lars Melin, professor i Nordiska språk vid Stockholms universitet har skrivit boken Corporate Bullshit. Om språket mitt i City. Lars Melin påvisar att s.k. modeord blir populära och lystet används för att markera revir och tillhörighet. Men att dessa modeord som på en given signal kan övergå till att låta tom retorik. För en bullshitter är det med ord som med värdepapper: man satsar på ord i uppåtgående och hoppar av nära toppen 1 Visst finns det ett värde i fackspråk, trebokstavsförkortningar (akronymer) och modeord. De kan effektivisera och signalera. Däremot blir fel modeord eller fackspråksterm i fel tillfälle ett hot mot ditt ethos och ett oförklarat fackuttryck kan skapa känsla av utanförskap för åhörarna. Samtalsforskningen visar också hur många samtal som pågår samtidigt i relationen lekman och institutionell representant 2. T.ex patient-läkare eller arbetssökanderekryterare. Hur den som är expert/ledare påverkar resultatet av samtalet på flera plan. Det kan t.ex. vara så att den institutionella representantens medvetna eller omedvetna val av småord förstärkande och försvagande yttranden påverkar upplevelsen, tolkningen och resultatet av anställningsintervjun eller dialogmötet. Betänk hur förekomsten av följande ord kan påverka hela satsens mening: ju, väl, kanske, faktiskt, nog osv. GÖR SOM PENTAGON FÖRKLARA KRIG MOT KOMPLICERADE POWERPOINTBILDER Redan på 90-talet publicerade den amerikanska talskrivaren och speech-specialisten Patricia Fripp en underhållande och lärorik artikel om konsten att använda Powerpoint 3. Hon citerar General Hugh Shelton, Pentagons chairman of the Joint Chiefs of Staff, som utfärdat en order till samtliga U.S. militärbaser världen över enough with the bells and whistles - get to the point. Han fortsätter: Pentagon's PowerPoint presentations are 1 Melin, Lars CORPORATE BULLSHIT. OM SPRÅKET MITT I CITY. Svenska förlaget Adelswärd, Viveka. INSTITUTIONELLA SAMTAL STRUKTUR, MORAL OCH RATIONALITET. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän. Artikel, publicerad (apr 2009) Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 6

7 alienating lawmakers: People are not listening to us because they are spending so much time trying to understand these incredibly complex slides. Ofantligt många missförstånd och missriktade budskap orsakas av huvudlösa PowerPointpresentationer. Ur retoriskt perspektiv är det högriskbeteende att börja förbereda sin presentation genom att man sätter sig ner och skapar en ny powerpointfil. Stor risk att det blir fel från början och man sätter igång med att skriva ner tankar i en linjär struktur. Dessutom är det fantastiskt vanligt att man översvämmar bildrutan med text. Text för sitt eget minnesstöd och för att man i all välmening tror att det är bra för åhörarna att se hur hela systemet hänger ihop. Det är det inte. Tänk dig själv vilka bilder du verkligen uppskattar när du sitter i åhörarbåset. Jag skulle tippa att 95% av alla powerpointbilder som visas i Sverige idag är antingen överflödiga helt och hållet eller så är de feldesignade och blir antingen förvirrande eller tröttande för åhörarens öga och därmed hjärna. Men visst kan projicerade presentationer göra underbar skillnad! Tips för inspiration är att se filmen från Al Gores föreläsning An inconvenient truth eller svenske statistikern Hans Roslings föreläsning år 2006 på TED-konferensen i Monterey, Californien 4. Om ditt syfte är att etablera kontakt med de närvarande och att nå fram med en kunskap, ett budskap - ta då hänsyn till att: TEXT projicerad på vägg är mer tröttande att läsa än på papper i utskriven dokumentation Mörklagd salong är bäst på bio. Vi är faktiskt bara människor och det är lätt att nicka till Mörk text på ljus botten är bäst för ögat Bomber dödar! Oräkneliga bulletpoints gör ingen nytta på PP-bild (vilket de däremot kan göra för en lista i löpande text) Efter 8 bilder med liknande grafisk utformning så har även den vakne lyssnaren svårt att skilja dem åt dvs. minnet av budskapen bleknar snarare än stärks DET FYSISKA FRAMTRÄDANDET Den femte och sista delen av retoriken handlar om själva det fysiska framträdandet hur man levererar så att kropp och röst bäst förstärker ord och argument! Kedjans svagaste länk är alltför ofta ett omedvetet eller otränat framförande då talaren sänder ut oönskade signaler om sig själv och om budskapet. Träning, medvetenhet och närvaro i stunden är huvudingredienser för den som vill utveckla sitt ACTIO men för nya, stora framträdanden kan det löna sig med en personlig tränare. Om man ska hålla anförande på Dramatens stora scen så kan det vara klokt att anlita hjälp av en som har erfarenhet att av att stå just på Dramatens stora scen. 4 (apr 2009) Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 7

8 För arbetsveckornas långa rader av små och stora möten vill jag uppmärksamma på två saker. För det första att den retoriska situationen inleds så fort folk får ögonen på dig. Var uppmärksam på hur du kan uppfattas redan innan inledningsorden. Om du måste koppla in din laptop så är det åhörarvänligt att ha förberett med att öppna rätt fil så vi slipper titta på alla ikoner på ditt skrivbord och följa med på äventyrsresa bland dina mappar. Den vane, avspände talaren kan göra ett humoristiskt inslag av en mapp-röra men att visa respekt för åhörarnas tid bygger välvilja. Vilka ikoner har du förresten på skrivbordet? Vad ger de för bild av dig? För det andra vill jag uppmärksamma på att varje gång man uppträder gemensamt med andra så har man ansvar för hur man ser ut även under tider man inte talar själv. Ni kanske håller ett seminarium, sitter i panel eller driver en förhandling kring runt bord. Uppmärksamhet, koncentration och medveten support i hur man nickar, tittar, håller mimiken och kroppshållning. Alltför ofta ser vi kollegan dåsa ihop eller förstrött bläddra i egna papper eller knappa på sin laptop. En eftertänksam rynka mellan ögonen kan (miss)uppfattas som arrogans, ett obetänksamt småprat vid sidan av scenen kan ge signalen att det deras kollega säger är inte så viktigt. Närvaro är nyckelordet men givetvis kan man också träna upp sin ser-närvarande-ut-förmåga. Den leder mig till en avslutande uppmaning till dig som organisationens ledare: var en god förebild även som lyssnare! Retorik börjar egentligen med att lyssna och som god ledare påverkar du din organisation i dubbel bemärkelse både när du lyssnar och när du talar själv. I graden av effektivitet och i omfattningen av den förebild du blir för andras sätt att kommunicera. Litteratur Johannesson, Kurt RETORIK ELLER KONSTEN ATT ÖVERTYGA Norstedts. Kartonnage 2006/07 Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 8

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Övningshäfte till Förhandlingens retorik

Övningshäfte till Förhandlingens retorik Övningshäfte till Förhandlingens retorik Innehåll Till kursledaren 3 Till kursdeltagaren 4 Övning 1: Intellectio att fatta uppgiften 5 Övning 2: Inventio att söka uppslag 7 Övning 3: Dispositio att skapa

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer