RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT"

Transkript

1 RETORIK FÖR LEDARE OCH ATT VÄGLEDA RETORISKT AV VIVEKA ZETTERBERG, DIRECTA SVENSKA AB Talang, metod och träning... 1 Den muntliga retoriken i klassiskt perspektiv... 2 Retorik och ledarskap... 2 Att vara en förebild... 2 Ethos, pathos, logos - cred, känsla och hjärna... 2 Att etablera och förstärka sitt ethos... 3 Varje situation retoriskt unik... 3 Inventio: att finna det gyllne äpplet och att sila bort resten... 4 Talets disposition är inte en tråd om än röd... 5 Väl valda ord... 6 Gör som Pentagon förklara krig mot komplicerade powerpointbilder... 6 Det fysiska framträdandet... 7 Ibland möter jag ett jasså när jag eldar upp mig angående nyttan av retorikträning och retorisk medvetenhet för högre chefer. Retoriken och den praktiska kommunikationen kan upplevas som ett sekundärt problem i jakten på specialistkunskaper, resurser och fakta. Ser kanske också ni retorik och scenframträdanden som något man tar till på bolagsstämman med hjälp av konsulter och eventmakare? Det jag kommer att argumentera för är att retoriken i tusen dagliga möten gör skillnad i sak och att man som organisationens ledare har dubbelt inflytande genom när man talar. TALANG, METOD OCH TRÄNING I sin memoarbok Min far hade en dröm så beskriver Barack Obama hur han tidigt märkte att folk lyssnade när han talade, dvs. att han hade en kanske medfödd talang. Det finns positioner som kräver sådan retorisk skicklighet att man näppeligen når sitt mål utan talang. Men lika lite som Usain Bolt och hans Jamaicanska medtävlare skulle ha sprängt målsnören i OS i Peking utan föresatser och utan en otrolig dos av metodisk träning, lika lite når en ledare retoriska höjdpunkter utan vilja och hårt arbete. Personer i ledande befattning kan förväntas ha både vilja och ansvar även om man inte siktar på vare sig presidentpost eller OS-guld. Denna artikel kommer att sysselsätta dina tankar kring några olika aspekter på hur du kan och kanske bör tänka retoriskt i din roll som ledare av organisationen. Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 1

2 DEN MUNTLIGA RETORIKEN I KLASSISKT PERSPEKTIV Först en avgränsning av begreppet retorik för denna artikels syften. Retorik är som bekant världens i särklass äldsta och mest allomfattande kommunikationsteori med rötter i den grekiska antiken. Då var retorik en talarskola för ledare och blivande ledare i en värld utan e-post och tryckteknik. Det var i mötet med en grupp människor som man masskommunicerade och kunde påverka, inverka, övertyga eller vad man nu ville kalla det man gjorde när man tog makten över människors tankar och handlingar genom sina ord. Dagens retorikforskning går långt utanför de muntliga situationerna och mycket av retoriken är användbar för att begripa när, hur och på vilket sätt man ska formulera också ett e-postmeddelande eller lägga upp en bolagsstämma. Emellertid kommer jag att hålla mig till retoriken i mötet, ansikte mot ansikten. RETORIK OCH LEDARSKAP ATT VARA EN FÖREBILD Det finns två bra skäl till att anstränga sig retoriskt som organisationens ledare. Som chef måste du själv effektivt förmedla trovärdiga argument och relevant information vad än din ståndpunkt gäller. För det andra är du som ledare en förebild för andra i hur rationellt och respektfullt man behandlar människors tid och uppmärksamhet i mötessituationer i den här organisationen. Även i ytterst platta och demokratiska organisationer påverkar chefens faktiska handlingar mer än alla världens goda argument. Om du som chef ständigt kommer sent till ledningsmötena och pepprar dina möten med 47 textrika PowerPoint spelar det ingen roll hur informationsavdelningen utbildar. Just i det muntliga här och nu är det så många strängar som ska vara rättstämda för att helheten ska fungera och många av oss likadant som ledarna. Vi imiterar helt enkelt. Imitatio på latin. Den starkaste inlärningsfaktorn för barn och ungdomar men vi imiterar medvetet eller omedvetet auktoriteter även i företag och organisationer. Sammanfattningsvis finns det dubbla fördelar och vinster med att du som ledare medvetet och rationellt tar ett retoriskt ansvar i alla upptänkliga muntliga situationer och gör ditt bästa för att tala väl. ETHOS, PATHOS, LOGOS - CRED, KÄNSLA OCH HJÄRNA Människor består av både förnuft och känsla. Hjärna, hjärta och mage talar moderna kommunikatörer om. Det gjorde även Aristoteles då han fastslog att vi har tre redskap för att få människor att lyssna och ta till sig ett budskap: Logos Ethos Pathos Rationella fakta och skäl. Att tilltala människors förnuft. Hjärna Förtroende för dig som talar. Att visa upp de sidor av sig själv som stärker både auktoritet och välvilja. Cred Beröra. Förmågan att väcka och stilla önskade känslor hos åhörarna. Var och en som någon gång sniffat på retoriken har nog hört dessa grekiska begrepp. Insikten om att man ska bygga och vårda sitt varumärke (ethos) har tagit steget från Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 2

3 storföretaget till coachning för den enskilde. Kanske nickar även ni instämmande i er organisation och vet med er att förtroendet för organisationen och förtroendet för ledaren är avgörande. Nyckelfrågor på engelska såväl som på svenska är trust och cred. Och ethos sitter i betraktarens öga. Emellertid sitter vi på mängder av möten där insikterna blåst bort till förmån för att man producerar presentationer som skrivna texter. Dvs. ett linjärt uppradat innehåll i textform. I värsta fall samlas all tillgänglig förberedelsekraft åt att man skriver ner saker i PowerPoint med tankarna på att man ska skicka ut presentationen i förväg eller publicera på webben. Risken är att man glömmer bort det innehåll som ska stärka förtroendet för mig som talar och för att bejaka intresset hos de personer som är på plats. Visst kan dokumentation eller bildstöd vara vettigt (och i många sammanhang är det ett krav). Däremot skall själva den muntliga situationen ses som huvuduppgiften för att den nödvändiga närvaron och kontakten mellan åhörarna och den som har ordet ska kunna uppstå. ATT ETABLERA OCH FÖRSTÄRKA SITT ETHOS Här och nu behöver jag alltid bevisa eller bekräfta för åhörarna att jag står för det jag säger. Visa att jag är införstådd med åhörarnas intressen. Visa jag själv vet vad jag pratar om. Jag måste bevisa att det finns ett värde för lyssnaren att lyssna på just mig just nu. Hur gör jag då det? Det finns självklara grundslag som att se på människorna jag talar till och att rikta mig på ett relevant sätt till de just nu närvarande. Att visa upp en dos gott humör inte minst när projektorn oväntat bryter ihop eller om man blir aggressivt avbruten. Poängen är att du i varje möte medvetet kan bekräfta eller förstärka ditt ethos i stort och i smått. Som ledare bygger du ditt ethos över tiden, framförallt utifrån vad du levererar och hur pålitlig och konsekvent du ter dig för omgivningen. Det förringar inte effekten av att tänka efter före även i hur man genomför möten och hur man kommunicerar för att befästa förtroendet. Anar åhöraren att jag går i lånta fjädrar och lärt mig en innantilläxa till prefabricerade PowerPoint så finns risk för försvagat ethos. Man kanske lyssnar artigt och man vet att såhär brukar det gå till. Kanske räknar alla med att det är ändå i efterföljande frågestunder och under kommande mer personliga möten jag riktigt förstår vad det handlar om? Man får i så fall fråga sig om det inte är ett rysligt slöseri med tid? VARJE SITUATION RETORISKT UNIK I gamla tider var det självklart i vilket syfte man talade och att man en klar bild av dem man talade till. Moderna kommunikationsmetoder inleds dock alltid med hur man gör en målgruppsanalys, klarar ut sitt syfte osv. Det känns självklart att kommunikation alltid måste vara situationsanpassad. Ändå är det just där många tidstjuvar till presentationer börjar. Man pratar om fel saker i fel tillfälle, i fel format. Varför ska jag lyssna på det här? tänker du som sitter låst i din lyssnarstol. För viktiga lanseringar, temadagar och bolagsstämmor kanske man anlitar PRbyråer och eventföretag. Vi förlitar oss på deras sakkunskap och vi jobbar med effekter som stärker både företagets ethos och åhörarnas pathos och man genrepar och regisserar. Kruxet är att anpassa varje måndagsmöte för både logos, ethos och pathos! Byt ut Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 3

4 ballongerna mot fruktstund och ett stänk humor! Sortera i budskapen med lyssnarens blick. Skaffa en sparring partner att testa och bolla med intern eller extern. Retoriken strävar efter att förändra Låt oss säga att organisationens nya jämställdhetsplan ska presenteras. Planen är densamma och vissa punkter och huvudbudskap ska förmedlas på ett enhetligt sätt till alla i organisationen. Däremot kan det vara en väldig skillnad i intresse och förväntat motstånd mellan en avdelning och en annan, mellan en högre nivå och en lägre. Vad ska åhörarna här och nu använda informationen till? Vad vill vi att de ska göra? Vill jag som ledare använda tillfället till att utveckla samverkan? Vad är informationspunkter och vad ska diskuteras? Vad ska diskussionen leda till? Vad är syftet med att ta organisationens och människors tid till att höra om/diskutera jämställdhetsplanen? Syftet med en enskild punkt på agendan bör styra hur mycket tid den får ta och i vilket form punkten ska avhandlas. Om jämställdhetsplanen väcker massor av frågor och känslor men redan är beslutad så kanske punkten ska bort från agendan på måndagsmötet. Däremot kan det vara i organisationens intresse att arrangera dialogmöten på tema Jämställd organisation 2015? Med andra ord: var sak har sin plats och ofta är den bästa retoriska strategin att INTE ta upp frågan alls just nu. Genom att ha tänkt efter före slipper man efteråt konstatera att det var fel läge. Vill man påverka, förändra är det alltså retoriskt förnuft att låta var fråga ha sin plats, sin form och sin tid. INVENTIO: ATT FINNA DET GYLLNE ÄPPLET OCH ATT SILA BORT RESTEN För en opponent som ska sammanfatta en doktorsavhandling är det en utmaning att välja ut de belysande exempel som ger en rättvis bild åt 5-10 års sökande efter den ena eller den andra slutsatsen. För en chef med ansvar för helhet och sammanhang är det just i de konkreta bilderna som man förmår beskriva en vision. Det är i de beskrivande detaljerna som förståelsen för förändringens innebörd kommer till oss. Den första delen av retorikens arbetsmetod, inventio, handlar om att utforska ämnet i jakt på guldkornen men också om förmågan att sovra. Exempelvis vid svårgripbara förslag som ta ansvar för sin egen kompetensutveckling eller nödvändigheten av kunskapsutbyte så kan det löna sig att vaska fram statistik som visar lönsamhetsutvecklingens samband med satsningar i timmar och kronor. 37%. 230 miljoner. Citera en intressant och trovärdig person som stöder argumentet att man får högre marknadsvärde. I förra veckans VA sa [beundrad/klok person].... Inled gärna med goda exempel på vad kunskapsutveckling handlar om för just dem som lyssnar, konkret: Kalle Karlsson från Y-divisionen jobbade 3 mån på staben, Sandra Sareh på enhet X deltog i enhet Y:s samrådsmöten. Det skulle kunna innebära att du Anna gör 20% på.../genomför utbildning i.../dokumenterar... Men blir det inte för långt, för mycket information? Kruxet är att byta ut det som passar i skrift, planer och utredningar till det som blir den beskrivande detaljen. Kompetensutveckling är t.ex. när Anna jobbar 3 dagar med verkschefen och sen kan göra en utredning trefalt snabbare eller med trefalt bättre utfall. En vanlig invändning är att en chef ogärna lyfter fram en enskild medarbetares case eller prestation av respekt för att andra på mötet kan känna sig förbisedda. Missriktad hänsyn Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 4

5 kan tyvärr leda till att de goda intentionerna blir en abstrakt och halvbeige soppa utan konturer. Syftet är ju att förtydliga och skapa intresse och självklart får man tänka till på hur man lyfter fram sitt exempel i alla åhörares intresse. TALETS DISPOSITION ÄR INTE EN TRÅD OM ÄN RÖD Om dispositionens ädla konst kan mycket sägas och all kommunikation består av en början, en huvuddel och ett slut. Lyssnaren konsumerar budskap med andra kognitiva förutsättningar än vad läsaren gör. Det ger att man måste disponera presentationen av ett forskningsresultat, en utredning eller en offert inte utifrån det linjärt skrivna underlaget, utan utifrån muntliga dispositionsprinciper med avstamp i mötets syfte, kontexten och vad just dessa åhörare ska förväntas ta med sig. Disponera mötet och disponera dagen Hur disponera ett heldagsseminarium? I vissa branscher eller organisationer kan det utvecklas förstelnade genrer där man har en mix av gammal vana och hänsyn till folks behov av att tala eller visa upp sig snarare än vad som gynnar auditoriet och syftet med hela aktiviteten. Det blir lång dags färd mot mingel och middag. Ett oräkneligt antal talare som sammantaget levererar en störtflod av powerpointbilder innan man utmattad når fram till den efterlängtade frågestunden eller diskussion. Det gäller att medvetet disponera hela seminariet eller mötet med respekt för att vare sig gammal eller ung kan smälta för många budskap och bara en begränsad mängd information. I vilken ordning ska olika inslag ligga? Det som är viktigast ska ligga först och sist. En gammal vanlig talarordning är att högste chefen börjar, sen kommer nästa chef osv. och sist hamnar alltid ungefär samma personer och punkter. Kanske man ska göra tvärtom? Låta medarbetaren som ska presentera ett intressant projekt få inleda föreställningen! Även ett kortare möte kan sägas befinna sig i en given genre (t.ex. ledningsgruppsmöten i bolaget X). Om denna genre stelnat och mötena upplevs som för långa, för pratiga, odemokratiska osv. så finns det anledning att titta på hur man disponerar inslagen. Möten är ofta hybrider med en mix av presentationer, samtal, diskussion osv. Varje moment har bör ha en ändamålsenlig disposition med en klar början och ett klart slut och en tydlig övergång till nästa moment. I vilken ordning, med vilken variation ska vi fördela olika moment? En följdfråga kan naturligtvis utkristalliseras: vilka typer av moment måste vi utveckla formerna för? T.ex. korta ner informationspunkter genom att sätta ramar för yttranden? Inget möte för litet för stor entré Hur ska man nu inleda ett möte eller anförande för att få en bra start? Svaret är att inledningens funktion är att få alla att sluta tänka på annat och lystra till dig och vad du har att säga så att att man börjar förbereda sig för att ta in huvudbudskapet. Nyckeln är att pathos och ethos går före logos! När du som nytillträdd VD ska hålla ditt första möte med personalen så sitter de alla med öronen på skaft, dvs. intresse och nyfikenhet (pathos) är på plats. Du lägger nu grunden för ditt ethos genom att med ord och kroppsspråk så snabbt som möjligt låta åhörarna både bli välvilligt inställda till dig som person och känna tillit till din förmåga som kapten på skutan. Du inleder förstås olika om du är ny i branschen eller om du är känd för alla och jobbat i organisationen i 30 år. Tips: berätta en Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 5

6 anekdot om dig själv som antyder din ledarförmåga och ditt engagemang och som du kan leda över till det du vill prata om idag. Ett annat tips: Ställ dig i dörren och hälsa på var och en. Jag har sett en amerikansk VD göra just det när han skulle tala inför ca 150 svenska medarbetare och ovationerna synliggjorde värdet av ett handslag, en personlig blick samt respekten i att presentera sig med för- och efternamn även om man är kändis. VÄL VALDA ORD Den tredje delen av klassisk retorik handlar om att ha rätt stil på språket och att välja det rätta uttrycket för att man ska nå fram och nå sitt syfte. Som talare måste ta ansvar för att uttrycka sig klart och tydligt. Blir det för många störningar så loggar lyssnarens hjärna ut. Röd flagga också för skriftspråksmässiga haranger, skvalmusik och ordbajseri. Ibland blir det nästan värre på engelska. Jag hör svenska specialister och chefer som går över till engelska och nästan tappar fotfästet och försvinner in i ett moln av snömos (tomma ord). Lars Melin, professor i Nordiska språk vid Stockholms universitet har skrivit boken Corporate Bullshit. Om språket mitt i City. Lars Melin påvisar att s.k. modeord blir populära och lystet används för att markera revir och tillhörighet. Men att dessa modeord som på en given signal kan övergå till att låta tom retorik. För en bullshitter är det med ord som med värdepapper: man satsar på ord i uppåtgående och hoppar av nära toppen 1 Visst finns det ett värde i fackspråk, trebokstavsförkortningar (akronymer) och modeord. De kan effektivisera och signalera. Däremot blir fel modeord eller fackspråksterm i fel tillfälle ett hot mot ditt ethos och ett oförklarat fackuttryck kan skapa känsla av utanförskap för åhörarna. Samtalsforskningen visar också hur många samtal som pågår samtidigt i relationen lekman och institutionell representant 2. T.ex patient-läkare eller arbetssökanderekryterare. Hur den som är expert/ledare påverkar resultatet av samtalet på flera plan. Det kan t.ex. vara så att den institutionella representantens medvetna eller omedvetna val av småord förstärkande och försvagande yttranden påverkar upplevelsen, tolkningen och resultatet av anställningsintervjun eller dialogmötet. Betänk hur förekomsten av följande ord kan påverka hela satsens mening: ju, väl, kanske, faktiskt, nog osv. GÖR SOM PENTAGON FÖRKLARA KRIG MOT KOMPLICERADE POWERPOINTBILDER Redan på 90-talet publicerade den amerikanska talskrivaren och speech-specialisten Patricia Fripp en underhållande och lärorik artikel om konsten att använda Powerpoint 3. Hon citerar General Hugh Shelton, Pentagons chairman of the Joint Chiefs of Staff, som utfärdat en order till samtliga U.S. militärbaser världen över enough with the bells and whistles - get to the point. Han fortsätter: Pentagon's PowerPoint presentations are 1 Melin, Lars CORPORATE BULLSHIT. OM SPRÅKET MITT I CITY. Svenska förlaget Adelswärd, Viveka. INSTITUTIONELLA SAMTAL STRUKTUR, MORAL OCH RATIONALITET. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän. Artikel, publicerad (apr 2009) Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 6

7 alienating lawmakers: People are not listening to us because they are spending so much time trying to understand these incredibly complex slides. Ofantligt många missförstånd och missriktade budskap orsakas av huvudlösa PowerPointpresentationer. Ur retoriskt perspektiv är det högriskbeteende att börja förbereda sin presentation genom att man sätter sig ner och skapar en ny powerpointfil. Stor risk att det blir fel från början och man sätter igång med att skriva ner tankar i en linjär struktur. Dessutom är det fantastiskt vanligt att man översvämmar bildrutan med text. Text för sitt eget minnesstöd och för att man i all välmening tror att det är bra för åhörarna att se hur hela systemet hänger ihop. Det är det inte. Tänk dig själv vilka bilder du verkligen uppskattar när du sitter i åhörarbåset. Jag skulle tippa att 95% av alla powerpointbilder som visas i Sverige idag är antingen överflödiga helt och hållet eller så är de feldesignade och blir antingen förvirrande eller tröttande för åhörarens öga och därmed hjärna. Men visst kan projicerade presentationer göra underbar skillnad! Tips för inspiration är att se filmen från Al Gores föreläsning An inconvenient truth eller svenske statistikern Hans Roslings föreläsning år 2006 på TED-konferensen i Monterey, Californien 4. Om ditt syfte är att etablera kontakt med de närvarande och att nå fram med en kunskap, ett budskap - ta då hänsyn till att: TEXT projicerad på vägg är mer tröttande att läsa än på papper i utskriven dokumentation Mörklagd salong är bäst på bio. Vi är faktiskt bara människor och det är lätt att nicka till Mörk text på ljus botten är bäst för ögat Bomber dödar! Oräkneliga bulletpoints gör ingen nytta på PP-bild (vilket de däremot kan göra för en lista i löpande text) Efter 8 bilder med liknande grafisk utformning så har även den vakne lyssnaren svårt att skilja dem åt dvs. minnet av budskapen bleknar snarare än stärks DET FYSISKA FRAMTRÄDANDET Den femte och sista delen av retoriken handlar om själva det fysiska framträdandet hur man levererar så att kropp och röst bäst förstärker ord och argument! Kedjans svagaste länk är alltför ofta ett omedvetet eller otränat framförande då talaren sänder ut oönskade signaler om sig själv och om budskapet. Träning, medvetenhet och närvaro i stunden är huvudingredienser för den som vill utveckla sitt ACTIO men för nya, stora framträdanden kan det löna sig med en personlig tränare. Om man ska hålla anförande på Dramatens stora scen så kan det vara klokt att anlita hjälp av en som har erfarenhet att av att stå just på Dramatens stora scen. 4 (apr 2009) Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 7

8 För arbetsveckornas långa rader av små och stora möten vill jag uppmärksamma på två saker. För det första att den retoriska situationen inleds så fort folk får ögonen på dig. Var uppmärksam på hur du kan uppfattas redan innan inledningsorden. Om du måste koppla in din laptop så är det åhörarvänligt att ha förberett med att öppna rätt fil så vi slipper titta på alla ikoner på ditt skrivbord och följa med på äventyrsresa bland dina mappar. Den vane, avspände talaren kan göra ett humoristiskt inslag av en mapp-röra men att visa respekt för åhörarnas tid bygger välvilja. Vilka ikoner har du förresten på skrivbordet? Vad ger de för bild av dig? För det andra vill jag uppmärksamma på att varje gång man uppträder gemensamt med andra så har man ansvar för hur man ser ut även under tider man inte talar själv. Ni kanske håller ett seminarium, sitter i panel eller driver en förhandling kring runt bord. Uppmärksamhet, koncentration och medveten support i hur man nickar, tittar, håller mimiken och kroppshållning. Alltför ofta ser vi kollegan dåsa ihop eller förstrött bläddra i egna papper eller knappa på sin laptop. En eftertänksam rynka mellan ögonen kan (miss)uppfattas som arrogans, ett obetänksamt småprat vid sidan av scenen kan ge signalen att det deras kollega säger är inte så viktigt. Närvaro är nyckelordet men givetvis kan man också träna upp sin ser-närvarande-ut-förmåga. Den leder mig till en avslutande uppmaning till dig som organisationens ledare: var en god förebild även som lyssnare! Retorik börjar egentligen med att lyssna och som god ledare påverkar du din organisation i dubbel bemärkelse både när du lyssnar och när du talar själv. I graden av effektivitet och i omfattningen av den förebild du blir för andras sätt att kommunicera. Litteratur Johannesson, Kurt RETORIK ELLER KONSTEN ATT ÖVERTYGA Norstedts. Kartonnage 2006/07 Viveka Zetterberg/DIRECTA AB Retorik för chefer 8

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G SEMINARIER På de kommande sidorna kan du ta del av vårt utbud av seminarium. De flesta ämnen finns i utföranden med olika ambitionsnivå. Kunskapen kan även förstärkas genom att ämnet utförs som en halvdag

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Retorik 2014/2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se

Retorik 2014/2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se Retorik 2014/2015 Att stå på en komocka Varför gör vi våra utbildningar och föreläsningar? Vi som jobbar på MF Chefsutveckling är alla nyfikna. Mike t ex målade som barn solen i regnbågens alla färger

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 RG Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi Let us inspire you! Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 Innehållsförteckning Retorik för alla 3 Bokning 4 Retorik i arbetslivet Yes you can! 5 Retoriskt

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Retorikens grunder - sammanfattning

Retorikens grunder - sammanfattning Retorikens grunder - sammanfattning När vi talar om begreppet retorik syftar vi på den situationsbundna talekonsten. De frågor som driver oss när vi ställer oss upp och talar skulle kunna formuleras som:

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får!

10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! 10 TIPS - medveten kommunikation Medveten kommunikation är den respons du får! Kenth Åkerman Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Rollen som kommunikationsrådgivare

Rollen som kommunikationsrådgivare Rollen som kommunikationsrådgivare Styrkor, svagheter och utmaningar i praktisk kommunikationsrådgivning Helle Petersen, PhD, MPO Forskningsgruppchef och lektor, Roskilde Universitet Kort om mig PhD och

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB Kommunikation En aptitretare från VisVires AB Inledning Vi använder ofta ganska slarvigt begreppet kommunikation, vi säger t.ex. ofta att ett beslut skall kommuniceras ut i organisationen och sedan skickar

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tips om tillsynsmetodik

Tips om tillsynsmetodik MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) TILLS Frida Billström 010-2405453 frida.billstrom@msb.se Tips om tillsynsmetodik Detta PM är en sammanställning av generella tips, som kan

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer