Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån"

Transkript

1 Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på

2 EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som ett samarbete mellan två av Sveriges ledande vitvarukedjor, ELON och Elkedjan. Efter 10 år av strukturerat och strategiskt arbete har Bolaget idag fem varumärken som ses här ovan. ELON, Elkedjan, EEL Service, Canvac och FDT. Arbetet har också bidragit till att fackhandeln lyckats bibehålla sin marknadsledande position inom vitvarumarknaden med över 50% marknadsandel. Tvåa är Stormarknaderna (Mediamarkt, Elgiganten, Ikea etc) med knappt 20% marknadsandel. Bolaget, som 2005 omsatte knappt 500 miljoner Sek, har mer än sexdubblat sin omsättning och håller i dagsläget på att bygga ut med ytterligare kvadratmeter lageryta. EEL AB har etablerade samarbetsavtal med alla ledande leverantörer så som Electrolux, BSH, MIELE, Elektroskandia, Samsung, LG, Whirlpool, Gorenje och har som övergripande strategi att erbjuda sina medlemmar en exklusiv och utvald serie vitvaror från kända leverantörer tillsammans med en attraktiv logistiklösning via mängdinköp och löpande leveranser. EEL ABs Strategi För att bolaget ska nå sina långsiktiga mål och därmed säkra och stärka sin position på marknaden har vi identifierat ett antal strategiska åtgärder, som säkerställer framgång i den resan vi har framför oss. EEL ABs Affärsidé Att samla fackhandeln på de marknader vi verkar för att skapa stora inköpsvolymer och rationell hantering av distribution, försäljning och marknadsföring och genom detta erbjuda våra medlemmar maximal avkastning och unika mervärden. Vi skall erbjuda slutkund ett helhetskoncept och en attraktiv mix av hushållsprodukter och tjänster. Kedjor/varumärken Vi behöver utveckla och stärka våra kedjor. Värdegrunden för våra kedjors varumärken behöver ses över och laddas med ett innehåll. För att täcka in en större del av marknaden ska vi också sträva efter att differentiera våra kedjor så att de kompletterar varandra istället för att konkurrera med varandra om samma målgrupper. De investeringar som görs i kedjornas marknadsföring behöver koncentreras för att få ett större genomslag i en marknad med allt större 2

3 mediabrus. Vi behöver vidare utveckla kommunikationen och arbetet med våra medlemmar och på så sätt bidra till att våra slutkunder upplever de värden och löften som våra kedjor står för. VD för EEL AB har ordet: EEL AB bildades 2004 i Örebro som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB. Det nya bolaget var ett svar på de omstruktureringar som förväntades på vitvarumarknaden, där flera nya aktörer trätt in på marknaden. Vi har sedan starten 2004 haft en mycket gynnsam utveckling både omsättnings- och resultatmässigt. Idag har vi en lojalitetsgrad på 88 % vitvaror, 65 % småelsartiklar och 60 % elinstallationsmaterial. Lojalitetsgraden för hela koncernen förväntas ligga på ett snitt mellan % de kommande åren. Under den föregående treårsperioden har vi samlat och skapat en gemensam fackhandel inom vitvaror och småelsartiklar och som ett led i att förstärka vår konkurrenskraft har ett antal förvärv genomförts, där ibland kedjorna Elspar respektive Hemmakedjan. Som en del av strategin har en renodling genomförts av våra då fem kedjevarumärken där vi nu har fusionerat Hemma-, Elspar- och Hemexpertkedjan till de två kvarvarande varumärkena ELON och Elkedjan. Koncernstrukturen har även den förändrats, och består nu av två affärsområden; Butik som är placerat i Örebro samt elinstallationsmaterial som är placerat i Anderstorp. Denna förändring ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas för att möta framtiden och ge oss ökad konkurrenskraft. Genom en centralisering och effektivisering mellan Anderstorp till Örebro möjliggör vi bland annat en ökad satsning på Teknik och kan skapa ett effektivt teknikcenter i Anderstorp. Det gynnar både Butik- och Tekniksidan och ger oss stora möjligheter att tillföra nya verksamhetsområden som idag ligger i närliggande branscher och kan ge oss ytterligare framtida konkurrensfördelar. Marknadsutvecklingen inom vår bransch brukar vara modest men ändå med positiv tillväxt. För EEL s affärsområde Butik har vi ökat omsättningen varje år och dessutom tagit marknadsandelar. Vårt affärsområde Teknik har också haft en positiv tillväxt med ca 10 % och här har vi en fortsatt tillväxt- och utvecklingspotential. Sedan ett par år tillbaka har den svenska vitvarumarknaden präglats av hypermarkets och internetaktörers strävan av att vara billigast. På den europeiska marknaden står hälften av alla vitvaror som sålts för ett konsumentvärde av 500 euro eller mindre. Därför är framtidens sortimentsutveckling nyckeln till butikernas överlevnad och här behöver vi identifiera viktiga framgångsfaktorer med hög fokus på lönsamhet där även miljö- och lågenergiprodukter blir allt viktigare för kunden. Egna exklusiva EEL-linor och ett eget EEL- varumärke kommer skapa ett mervärde hos våra handlare och ett viktigt verktyg för att bibehålla lönsamheten. 3

4 Som ett led i utvecklingen av EEL kommer vi under de kommande åren att bli en nordisk aktör. Under januari 2014 kör vi igång samarbetet med Euronics Norge som kommer att ta sin totala MDA- och SDA-efterfrågan från EEL. Diskussioner förs även med övriga nordiska länder. ansvar för sina leveranser och tror att du behöver kunna supporta en sådan värdegrund för att trivas och utvecklas hos oss. Med förhoppning om ditt genuina intresse för tjänsten Christer Larsson. VD Gemensamma volymer och en stark ekonomi med ett stort eget kapital skapar en stabil grund att stå på. Att vi dessutom utvecklar våra varumärken garanterar att medlemsföretagen behåller sin tillhörighet och att andra konkurrenter inte får någon chans att ta för sig av våra respektive marknadsandelar. Med detta blir vi dessutom en kapitalstark och pålitlig partner gentemot kreditgivare och leverantörer både inom och utanför landets gränser. En nyckel till denna resa är ytterst kompetenta och skickliga medarbetare och chefer. Det gäller även vår nya inhousebyrå, där vi ska säkerställa att vår marknadskommunikation är både modern, attraktiv och kostnadseffektiv. Vad jag kan erbjuda är en stor intern kund som behöver bygga sina varumärken med hjälp av kampanjer, PR, reklam och allt annat en reklambyrå erbjuder, vilket gör att du som chef för vår nya inhousebyrå kan koncentrera dina förmågor på att bygga byrån, både i att leda & utveckla medarbetare, som att skapa ännu större framgång för våra varumärken och därav våra medlemmar. Övrigt, så vet jag med mig att jag har höga förväntningar på organisationen vad det gäller driv, kompetens, utvecklingsfokus och eget Organisation I slutet av uppdragsbeskrivningen finns ett organisationsschema som beskriver den nya organisationen från och med Inhousebyrån Fram till nu har EEL AB haft en marknadsavdelning som följt varumärkena och sedan kompletterat det med en intern produktionsavdelning och samarbeten med externa byråar. Under tidens gång har behovet och nyttan av en samordnad inhousebyrå blivit mer och mer tydlig. I nuläget finns roller som Brandmanagers, Grafisk formgivning, Copy och fotograf på plats och i full drift. Det vi ser är att avdelningen kommer att behöva kompletteras med ytterligare medarbetare för att få full kapacitet. Här kommer vi att låta dig som chef för inhousebyrån att få sätta din prägel och fundera på hur du vill komplettera de kompetenser och roller som redan är på plats. Det 4

5 innebär att du har stor möjlighet att skapa och bygga ditt team för framgång. Utmaningar och möjligheter Möjligheterna är oändliga med tillväxt, flera varumärken, ny inhousebyrå och stora säkra interna kunder. Utmaningarna för avdelningen och dig som chef blir att skapa tydlighet runt de olika marknadsplanerna och en röd tråd genom hela varumärkeskommunikationen. I den gamla organisationen finns en otydlighet runt resurser och den övergripande planen, vilket i sin tur ger otydlighet runt olika mandat i organisationen. Att säkerställa den övergripande handlingsplanen för varumärkena kopplat till framgången för medlemmarna blir viktig för en god start och en hållbar resa framåt. Ditt uppdrag Som chef för inhousebyrån ansvarar du för all marknadsföring, kommunikation mot våra kedjor, dotterbolag och viktigaste målgrupper. Du skall leda och utveckla inhousebyrån, utveckla teamet och säkerställa resurser. Som ledare skapar du förutsättningar för att dina medarbetare skall lyckas genomföra sitt arbete inom ramen för var och ens roll. Det innebär att du som ledare stöttar medarbetarens utveckling mot de mål som satts. Du leder genom att känna dina medarbetares drivkrafter för att på rätt sätt kunna belöna och positivt uppmärksamma ett väl utfört arbete. Du har ett personalansvar för marknadsavdelningen som i dagsläget består av 7 personer. Du samarbetar aktivt med kedjeledarna, avdelningscheferna och VD i dotterbolagen. Du kommer att ha en nyckelroll i företaget både på en strategisk och operativt nivå. Du har ett helhetstänk och har förmågan att kunna tänka ur ett långsiktigt perspektiv kring varumärke och förflyttning, men ska också kunna hantera, delegera löpande internproduktioner. Som byråchef är du medlem i ledningsgruppen och rapporterar direkt till koncernchefen. Exempel på arbetsuppgifter Leda och utveckla vår inhousebyrå Ansvara och kvalitetssäkra våra kedjors och dotterbolags varumärken och varumärkesplattform Ansvara för marknadsstrategin inom EEL koncernen 5

6 Säkerställa våra grafiska profiler, budskap och tonalitet i alla kanaler Ansvarig för vår närvaro i sociala medier Ansvara för förhandling, relation, samt köp av reklam och andra tjänster inom området Produktionsansvar för Annonser, DR, Folder-, broschyroch katalogproduktion mm. Utvecklingsansvar för nya kommunikationskanaler Budgetansvar för hela koncernens marknadsföring! Ett sammanhang där du kan fokusera på avdelningen och de strategiska stegen som skall tas. Du är rätt person om du blir nyfiken på ovan beskrivning och förutom det har gedigen erfarenhet från marknadsföring inom handel och sällanköpsvaror. du har goda matchande kunskaper och har genomfört kvalificerade analyser för marknadsstrategier på ett framgångsrikt sätt. du har tidigare erfarenhet av att leda team och inspirerat medarbetare att arbeta mot uppsatta mål. Vad erbjuder EEL AB dig! Ett unikt läge att vara med och utveckla en stor organisation.! Möjlighet till personlig utveckling och karriär.! En organisation som värdesätter och behöver exceptionell marknadsföring och strategiskt varumärkesarbete. Din Profil Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda reklambyrå, att jobba med kommunikationsfrågor i företag inom olika arenor. Du har stor erfarenhet av att kommunicera i olika medier och i digitala kanaler. Du har dokumenterad erfarenhet av ledar- och personalansvar. Du har en strategisk kommunikationskompetens samtidigt som du är van vid att operativt genomföra taktiska aktivitetsplaner, effektiva medieval, snabba processer och smarta kanaler som driver resultat. Som person brinner du för marknadsföring och kommunikation. Du är flexibel och prestigelös. Som byråchef samarbetar du med en mängd olika människor både internt och externt, vilket gör att du måste vara en mycket god lyssnare, därtill ödmjuk och med skinn på näsan. 6

7 För att vara framgångsrik i rollen som byråchef trivs du med att arbeta affärsnära, du är analytisk och kan strukturera ditt och andras arbete. Du har en god social förmåga och har förmåga att driva förändringsarbete på ett effektivt och smidigt sätt. Som byråchef och medlem av ledningsgruppen har du dessutom hög integritet och präglas av en stor ansvarskänsla för sina leveranser. Är du, utöver allt ovan, en team-människa som gillar att resonera, samverka, uppmuntra och bygga individer och helheter. Ja då kan du vara helt rätt för uppdraget. ============================================ Ring gärna om du har frågor. Med vänliga hälsningar Staffan Berséus Ansvarig konsult och rekryterare: För kontakt: telefon: Mail: 7 Skicka ansökan senast 23 februari till

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 4. 1989 avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer