SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender *** Önskar alla en. God Jul och Gott Nytt År! Kennet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender *** Önskar alla en. God Jul och Gott Nytt År! Kennet"

Transkript

1 SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström December 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.12 Julmarknad 7.12 Läkardag, Anna Sjöwall 8.12 Jultablå (Skolan) Styrelse och Fullmäktigemöte Dagens motto Leta efter något positivt i varje dag trots att du vissa dagar behöver leta lite mera intensivt. I det här numret Kommuninfo Miseinfo Vinsten i Hälsostegen delas ut måndagen den 4.1 kl ,30 på Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn Önskar alla en God Jul och Gott Nytt År! Kennet *** Företagsam skärgård Annonser Företagsam Skärgård Församlingsinfo Skunk Info från socialnämnden

2 Månadens kommuninfo Utveckling av hamnområdet Utveckling av hamnområdet Sottunga kommun vill utveckla hamnområdet vid Kyrkviken så att hamnen ska bli bättre för Sottungabor, affärsidkare och turister. Utvecklingsplanen är en del av EU-projektet "Smart Ports", där den lokala service-nivån vid små hamnar runt Östersjön förbättras och dessa hamnar binds ihop med en gemensam IT-lösning för smidigare information, bokning etc. Planeringen har just påbörjats, en mätning av hamnområdet ha genomförts, en arbetsgrupp tillsatts och en planerare (Tiina Holmberg) anlitad för planeringsarbetet. Planeringsområdet är från kyrkan till ångbåtsbryggan. Kom gärna med idéer och önskemål till utvecklingsarbetet. Arbetsgruppen består av Björn Rönnlöf, Tom Karlsson, Lotta Bäcksbacka-Karlsson, Stig Törnroos, Nils Eriksson och Kennet Lundström. Hej Meddelar härmed att vårt hemtelefonnummer är avslutad och nu gäller endast våra mobilnummer, som finns i Sottungas telefonblad och i telefonkatalogen. Med vänliga hälsningar Britt och Max Fr.o.m januari 2016 hämtas sopsäckarna jämna veckor. Säckarna (högst 15 kg) bör vara utsatta senast kl på onsdagar. Om ändringar sker meddela detta på anslagstavlan vid affären. God Jul! Önskar Siv och Stig

3 Misebilen på Sottunga Till Misebilen (Mobil ÅVC) kan du lämna samma sorts avfall som till en stationär ÅVC. Kom ihåg att visa upp ditt Misekort för personalen! UTAN AVGIFT Farligt avfall Porslin/keramik, en hink Planglas/dricksglas, en hink Lysrör och lågenergilampor Elektronik Impregnerat trä (mindre mängder) Omålat trä (mindre mängder) MED FÖRKÖPT SOPMÄRKE ELLER MOT FAKTURA Brännbart avfall i säck Deponiavfall i säck Möbler Mer information om hur du kan lämna avfall billigare med förköpta sopmärken finns på Mises hemsida. Observera, du kan inte lämna avfall till Misebilen med säckhämtningsmärken. Vid Sottunga AHL Fjärde torsdagen i månaden kl. 14:30-16 (Obs! ny dag) Avvikande tur: 30.6 (istället för 23 juni) Extraturer: fredag 17.6 och fredag 15.7

4 På gång i Företagsam Skärgård Föreningens höstmöte hålls den 17 december kl på Park hotell i Mariehamn Stadgeenliga ärenden behandlas och verksamheten presenteras Formell kallelse kommer på din kommuns anslagstavla inom kort Välkomna! Anmälan kan ske till Skärgårdsutvecklaren Information från skärgårdsutvecklaren Skärgårdsutvecklarens arbete detta år går mest ut på att bygga upp grunden för verksamheten samt till framställande av material, så som broschyrer som behövs vid olika tillfällen där skärgården marknadsförs. All form av förslag på innehåll och upplägg uppskattas! Även gällande hur och var Företagsam Skärgård skall bli mer synliga. Olika samarbeten söks aktivt samt olika projekt att medverka som är relevant för skärgårdens utveckling. Företagsam skärgård är gärna part i projekt och tips på detta mottages gärna. Kom gärna med önskemål om vad du eller ditt företag har behov av i utvecklingsväg så kan vi tillsammans söka en lösning. Jag kommer gärna och berättar om mig och verksamheten vid olika tillfällen Skärgårdsutvecklarens tjänster och kontaktuppgifter Skärgårdsutvecklarens primära uppdrag är att stöda Ålands skärgårds näringsliv och åtgärder som främjar boende och inflyttning. Bollplank och assistans vid planering av företagsetablering och företagsutveckling Råd gällande finansiering, marknadsföring, utveckling, IT, etc. Lotsning och hjälp med ansökningar + Allt är kostnadsfritt! Exempel på vad skärgårdsutvecklaren kan stå till tjänst med: Bistå i utvecklingen av projektidéer som är till gagn för skärgården inom Företagsam Skär- gårds intresseområden. Övrigt: Egentligen det mesta som rör Ålands skärgård gör jag mitt bästa för att bistå med, så tveka inte att ta kontakt! Det som jag inte kan svara på själv tar jag reda på Kontaktuppgifter till skärgårdsutvecklaren Kristian Packalén e-post: Tel

5

6 GUDSTJÄNSTER I DECEMBER 5.12 kl De vackraste julsångerna i Sottunga kyrka Tillsammans med P. Karlsson, K. Eriksson Kollekt: Finska missionssällskapet 6.12 kl Högmässa i Kökar kyrka 2 sön. i advent, P. Karlsson, E. Lindström Kollekt: Kyrkostyrelsen kl Högmässa i Föglö kyrka 3 sön. i advent, P. Karlsson, E. Lindström Kollekt: Finska missionssällskapet kl Högmässa i Sottunga skola 3 sön. i advent, P. Karlsson, E. Lindström Kollekt: Finska missionssällskapet kl De vackraste julsångerna i Föglö kyrka Tillsammans med P. Karlsson, E. Lindström Kollekt: Finska missionssällskapet kl Gudstjänst i Kökar kyrka 4 sön. i advent, P. Karlsson, E. Lindström Kollekt: Kyrkans utlandshjälp kl Julmässa på Sommarängen Tillsammans med P. Karlsson, P. Hällund kl De vackraste julsångerna i Kökar kyrka Tillsammans med P. Karlsson, P. Hällund Kollekt: Finska missionssällskapet kl Julbön i Kökar kyrka Tillsammans med P. Karlsson, P. Hällund Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar kl Julbön i Föglö kyrka Tillsammans med R. Syrén, E. Lindström Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar kl Julbön i Sottunga kyrka Tillsammans med P. Karlsson, P. Hällund Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar kl Julotta i Föglö kyrka Tillsammans med M. Piltz, E. Lindström Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar kl Julotta i Kökar kyrka Tillsammans med P. Karlsson, P. Hällund Taxibåt går från Sottunga färjfäste kl via Husö och Kyrkogårdsö. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar kl Julmässa på Annagården Tillsammans med P. Karlsson, E. Lindström Kollekt:Församlingens mission, SLEF 1.1 kl Gudstjänst i Kökar kyrka Tillsammans med K. Gäddnäs, E. Lindström Kollekt:Finska missionssällskapet 3.1 kl Gudstjänst i Föglö kyrka Tillsammans med J-E. Karlström, E. Lindström Kollekt: Församlingens mission, SLEF ÖVRIG VERKSAMHET Andakter: 9.12 kl Annagården, Andakt, P. Karlsson kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson Klapp & Klang kl Barnängen, Kökar kl Myran, Föglö Föglö kyrkokör Onsdagar kl i Föglö kyrka Ledare: Philip Hällund Söndagsskola: I Föglö församlingshem den 6.12 kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld Juniorklubb: I Föglö församlingshem den kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld Samtal och bön I församlingshemmet på Kökar kl de söndagar det inte är gudstjänst Vi samtalar utgående från kommande söndagens bibeltexter, vi ber för aktuella ämnen, vi sjunger och tackar Gud. Ledare: Kamilla och Mats. Hembesök: Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel Adventskonsert i Föglö kyrka kl Föglö kyrkokör & Kökar röster Adventskonsert i Kökar kyrka kl Föglö kyrkokör & Kökar röster MEDDELANDEN Advent betyder ankomst. Vi tänder det första ljuset i adventstaken och bereder oss inför det stora undret att Gud skall bli en av oss. Adventstiden är en fastetid, vilket betyder att vi borde kunna bestämma oss för att avstå från något, och istället understöda någon som är i behov av hjälp. Tänk på alla flyktingar och hemlösa, tänk på de som har det svårt, de som är ensamma. För dem kan vi vara adventsljus i decembermörkret. Allt gott / Peter Karlsson

7

8 Socialnämnden i Sottunga Kommunkansliet AX Tel HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN Familjer vars barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldradagpenningperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldradagpenningperioden. Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad. Belopp per månad; Grundläggande hemvårdsstöd 500 Utökat hemvårdsstöd 700 Grunddel för tvillingar 750 Utökat hemvårdsstöd för tvillingar 1050 Syskontillägg 100 Hemvårdsstöd för syskon 100 Inkomstbaserad tilläggsdel max 350 Partiellt hemvårdsstöd 125 Grundläggande hemvårdsstöd Grundläggande hemvårdsstöd betalas efter att föräldradagpenningperioden upphört för ett barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg. En ny föräldradagpenningperiod avbryter betalningen av grundläggande hemvårdsstöd. Utökat hemvårdsstöd Utökat hemvårdsstöd betalas efter att föräldradagpenningperioden upphört för ett barn under tre år om vårdnadshavaren vårdar sitt barn själv och inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader. Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas ansökan. Syskontillägg Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller vara i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt. Hemvårdsstöd för syskon Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte anlitar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka. Inkomstbaserad tilläggsdel Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hemvårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1050.

9 Inkomstbaserad tilläggsdel Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grundläggande hemvårdsstöd och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger Tilläggsdel kan sökas fastän båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga inkomsterna 3383,30 per månad utbetalas ingen tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas för högst ett år i gången. Vid hemvårdsstöd för syskon kan tilläggsdel beviljas även om familjen inleder en ny föräldradagpenningperiod. Partiellt hemvårdsstöd Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grundläggande hemvårdsstöd utbetalas. Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg. Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går årskurs ett och två samt årskurs tre, om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård. Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet. Partiellt hemvårdsstöd betalas inte, om Familjen har rätt till grundläggande hemvårdsstöd Familjen har rätt till föräldradagpenning Den förkortade arbetsveckan beror på studier ANSÖKAN (blankett fås från socialkansliet) Till ansökan bifogas; Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningperioderna Skattekort för förmån Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel söks Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt gällande utökat hemvårdsstöd Intyg över arbetstiden per vecka gällande partiellt stöd Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland Hemvårdsstödet utbetalas den 25:e varje månad. Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet t ex; Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem En ny föräldradagpenningperiod börjar Familjen flyttar till annan kommun Ny adress eller ändrat bankkonto Meddela förändringar skriftligt per e-post eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet. Ytterligare information ges av Socialsekreterare Camilla Enberg tel

10 Kontakt Redaktör: Kennet Lundström Kommunkansliet Sottunga (018) på Sottunga grundskola tisdagen den 8 december 2015 kl Program: Allsång under ledning av Peter Karlsson och skolans elever Julevangeliet Föglö grundskolas luciatåg uppträder Servering Alla hjärtligt välkomna! Besök oss på vår webbplats: Nästa nummer av Sottunganytt utkommer Stopptid för material är kl. 18. Nya biblioteksböcker Vuxna Barn & Ungdom Mia Jansson; En fantastisk skapelse Jan Andersson; Märket Katarina Gäddnäs; Valdemar Nyman Herman Lindqvist; Våra kolonier Giulia Enders; Charmen med tarmen Bodil Malmsten; Det här är hjärtat Anna Fredriksson; Tisdagsklubben Jan- Philipp Sendker; Konsten att höra hjärtslag Donald McCaig; Ruths resa Eriksson&Granbom; Av jord är du kommen Mats Strandberg; Färjan Hjorth o. Rosenfeldt; De underkända Sara Lövestam; Sanning med modifikation Jo Nesbö; Midnattssol Renee Knight; Disclaimer Peter May; Lewismannen Terry Hayes; Jag är pilgrimen Rebecka Åhlund; Det som hände i källaren Emma Adbåge; Nu är det sent! TACK FÖR I ÅR!, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! ö. Gittan o. Kulturnämnden

SOTTUNGANYTT. God Jul & Gott Nytt År. till er alla! Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret

SOTTUNGANYTT. God Jul & Gott Nytt År. till er alla! Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax December 2016 Aktuellt Händelsekalender 19.12 Läkardag 24.12 Julbön i kyrkan Yoga i januari Dagens motto Om du misslyckas

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt NORDISK BIBLIOTEKSVECKA

SOTTUNGANYTT. Aktuellt NORDISK BIBLIOTEKSVECKA SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax November 2016 Aktuellt Händelsekalender Folkhälsan och Röda korset, höstmöte 10.11 Farsdag 13.11 Kura skymning 14.11

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Julmarknad

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Julmarknad SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax November 2015 Aktuellt Händelsekalender Tisdagar kl. 15, Pilates 7.11 Filmkväll 12.11 Kura skymning 19.11 Pensionärsträff

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2016 Aktuellt Händelsekalender 7.5 Brandutrustning testas 9.5 Läkardag 11.5 Brandinspektion 18.5 Nina Fellman

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Oktober 2015 Aktuellt Händelsekalender Dagens motto 5.10 Skärgårdskommunmöte på Kökar 5.10 Läkardag 5.10 Butiken

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

BIBLIOTEKET. Läkardag. Komplettering av turlistan. Läkarintyg för körkortsförnyelse

BIBLIOTEKET. Läkardag. Komplettering av turlistan. Läkarintyg för körkortsförnyelse Nr 5/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Läkardag Tisdag den 27 maj är det läkardag på Sottunga. Läkare är Emma Nyström. Tidsbeställning som

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Januari 2016 Aktuellt Händelsekalender 11.1 Läkardag 19.1 Fullmäktigemöte (Kommunfullmäktige kallas till möte 19.1

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto Det är bättre att gå ensam än att gå åt fel håll tillsammans med andra. Händelsekalender.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto Det är bättre att gå ensam än att gå åt fel håll tillsammans med andra. Händelsekalender. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Juni 2015 Aktuellt Händelsekalender 8.6 Läkardag 8.8 Talko på Gamla Skolan kl. 18 11.6 Pensionärsträff kl.12 16

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

SOTTUNGAN. Aktuellt. Uppdatering av kommunens telefonlista. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Läkardag.

SOTTUNGAN. Aktuellt. Uppdatering av kommunens telefonlista. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Läkardag. SOTTUNGAN Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax Januari 2017 Yoga Misebilen Aktuellt Händelsekalender Dagens motto Du måste lära dig att välja dina tankar precis på samma

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Mars 2016 Aktuellt Händelsekalender 12.3 Filmkväll 14.3 Läkardag 19-20.3 Löparhelg 5.5 Föreläsning Christoph Treier

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt VÅRMÖTE. Dagens skämt. Händelsekalender. I det här numret. Vårmöte Läkardag. Alla hjärtligt välkomna!

SOTTUNGANYTT. Aktuellt VÅRMÖTE. Dagens skämt. Händelsekalender. I det här numret. Vårmöte Läkardag. Alla hjärtligt välkomna! SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax April 2017 Vårmöte Läkardag Aktuellt Händelsekalender Dagens skämt - Vad kallar man det ryska nattflyget? - Sov-jet

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Skärgårdsutvecklare. Kulturnämnden. informerar.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Skärgårdsutvecklare. Kulturnämnden. informerar. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Augusti 2015 Aktuellt Händelsekalender 17.8 kl. 9.00 skolstart 22.8 Pizzeria Salteriet öppet 29.8 Räkfrossa på Salteriet

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens skämt. Händelsekalender. I det här numret. Brandövning! Hembygdens vänner i Sottunga. Brandövning Besök till Andersudde

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens skämt. Händelsekalender. I det här numret. Brandövning! Hembygdens vänner i Sottunga. Brandövning Besök till Andersudde SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax Maj 2017 Aktuellt Händelsekalender Brandövning Besök till Andersudde Dagens skämt Jag kom på ett nytt ord igår. - Plagiat.

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Grisfest Kom ihåg att anmäla er till Grisfesten den 9.9 Sista anmälningsdagen är idag (1.9)! Kontakta Anita, Siv eller Stig.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Grisfest Kom ihåg att anmäla er till Grisfesten den 9.9 Sista anmälningsdagen är idag (1.9)! Kontakta Anita, Siv eller Stig. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax September 2017 Grisfest Aktuellt Händelsekalender Hungerdagsmiddag Sotare Grisfest Kom ihåg att anmäla er till Grisfesten

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Alla hjärtans dag middag! Sjukvårdsmottagning

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender. I det här numret. Alla hjärtans dag middag! Sjukvårdsmottagning SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax Mars 2017 Aktuellt Händelsekalender Alla hjärtans dag middag Gemensamt ansvar middag Läkardag Misebilen Alla hjärtans

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2015 Aktuellt Händelsekalender Sottunga deltar i Skördefesten 2015. Alla som är intresserade av att delta bör

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Fritids. Vanliga frågor om

Fritids. Vanliga frågor om Vanliga frågor om Fritids På Fritids kan barn från Förskoleklass till årskurs 6 vistas medan föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmets uppgift är att ge barn en god omsorg och stimulera deras

Läs mer

INFOBLAD V50~MÅNDAG 7 DECEMBER 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V50~MÅNDAG 7 DECEMBER 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V50~MÅNDAG 7 DECEMBER 2015. NUMMER 12/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen torsdagen den 10 december

Läs mer

Församlingar samverkar i Julita

Församlingar samverkar i Julita Församlingar samverkar i Julita I Julita har kyrkorna ett tätt samarbete och i denna foldern kan du hitta informationen om våra gudstjänster och verksamhet Julita missionskyrka Januari 15 januari kl 11.00

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Vid växelvis boende inom kommunen har eleven rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en adress tillhör

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 18 december. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Låt ingen annan be Läkardag Sista dagen för att meddela intresse för fiberanslutning. Om man hade stillat bra så räckte

SOTTUNGANYTT. Låt ingen annan be Läkardag Sista dagen för att meddela intresse för fiberanslutning. Om man hade stillat bra så räckte SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström April 2016 sottunganytt@sottunga.ax Dagens motto Aktuellt Händelsekalender Låt ingen annan be- 18.4 Läkardag stämma vad som är 30.4 Sista

Läs mer

VÄLKOMNA. Hösten Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Hösten Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Hösten 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande sommarledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig och

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. NUMMER 8/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen Torsdagen den 14 augusti

Läs mer

SOTTUNGANYTT. 16.5 Smakprovsdag på AHL. Smakprov från de flesta av våra leverantörer i butiken hela dagen. Mycket nytt, mycket gott!

SOTTUNGANYTT. 16.5 Smakprovsdag på AHL. Smakprov från de flesta av våra leverantörer i butiken hela dagen. Mycket nytt, mycket gott! SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax April 2015 Aktuellt Händelsekalender Måndagar kl 19.00 Boule Tisdagar kl 15.00 Pilates kl 19.30 Pitch Onsdagar kl

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande sommarledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig

Läs mer

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon

Mobiltelefon: Telefon, dagtid Mobiltelefon Telefon, dagtid Mobiltelefon Sida 1 av 5 Barnet Gatuadress Bostadsområde Postnummer, postadress Telefon, bostaden Talas annat språk än svenska i hemmet, ange vilket Har barnet allergi? Mobiltelefon: Har barnet särskilda behov? FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2017-01-01 1 Platsinnehavare Det är vårdnadshavare som ansöker om plats

Läs mer

INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V49~MÅNDAG 2 DECEMBER 2013. NUMMER 12/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 12 december på Kapellhagen kl.13.00. Skolans

Läs mer

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Våren 2017 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande ledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig och din familj

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 Info för lokalföreningsaktiva Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 30 november 2016 klockan 18.30 i Lemlands

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig Källa: justitieministeriets webbplats, juni 2017 Makars släktnamn och barns släktnamn Broschyren innehåller information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap. Broschyren

Läs mer

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg KS beslut 2015-09-23 Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 2016-01-01 2 INNEHÅLL Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet...

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Barnomsorgs- penning

Barnomsorgs- penning Barnomsorgs- penning Är det möjligt på Åland? En utredning om möjligheterna att införa en barnomsorgspenning Mariehamn den 30 juni 2004 Anthonio Salminen Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Fastighetsskötare. Dagens motto. Händelsekalender

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Fastighetsskötare. Dagens motto. Händelsekalender SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Oktober 2016 Aktuellt Händelsekalender Anmälning till företagarskolan 10.10 Skärgårdskommunmöte i Föglö 27.10 Läkardag

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016. Vårdnadshavare som önskar annan

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

KUNGÖRELSE Skolnämnden i Kökar begär härmed in. Nr 1/2016 Januari. Kökars kommuns hemsida

KUNGÖRELSE Skolnämnden i Kökar begär härmed in. Nr 1/2016 Januari. Kökars kommuns hemsida Nr 1/2016 Januari Ansvarig utgivare: Ingalill Thomasson, kommunkansliet tel. 55724, fax 55941, e-post: kokar.info@kokar.ax Kommunkansliet öppet: vardagar 10-14, lunchstängt 11.30-12.00 Kökar kommuns hemsida:

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer