Unga Landsbygdsföretagare Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär X4981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981"

Transkript

1 Datum Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär X4981 Projektägare Projektnummer Lantbrukarnas Ekonomi AB 7177 Region/avdelning/enhet Bankgiro/Plusgiro Regionförbundet Dalarna Gatuadress Postnummer Ort Box Sandviken Projektledare Telefon E-post Erika bränd Projektekonom Telefon E-post Kerstin Hammarberg Sammanfattning Projekt (Max 800 tecken) Utifrån en första idé från en ledamot i LRF:s kommungrupp i Falun, så växte detta projekt fram för att stötta ungdomar i sina tankar kring att bli företagare. Framtidens landsbygdsföretagare kommer att möta nya utmaningar och möjligheter i sitt företagande. Genom projektet har en grupp ungdomar, med koppling till gröna näringarna inom Falun och Borlänge kommuner, träffats och processat framtidsfrågor under en helg samt haft ett uppföljande studiebesök på en gård med flera olika verksamheter. Detta för att ge ungdomarna ett internt nätverk, en stärkt framtidstro samt underlag för sina framtidsplaner. Ungdomarnas förslag och idéer är också viktigt planeringsunderlag för utbildningsplanerare, politiker, organisationer och företag med landsbygdsanknytning. 2. Bakgrund

2 Sida 2 (6) Att vara företagare på landsbygden är en utmaning. Att rekrytera ungdomar till landsbygdsföretagande inom gröna sektorn är en överlevnadsfråga för framtiden. Genom detta projekt har vi velat samla information om vilka möjligheter och hinder som ungdomarna själva ser och vad önskar de för att få hjälp med för att komma framåt i sina planer på att bli företagare? Ungdomarna har många tankar och funderingar som kan vara till nytta i framtidsplaner inom kommunerna, länsstyrelsen, naturbruksgymnasier, LRF m.fl. Projektidén, som är ett initiativ från LRF:s kommungrupper Falun och Borlänge samt LRF Ungdom, var att låta ungdomar i åldern år med intresse för företagande inom gröna näringarna på landsbygden inom Falun och Borlänge kommuner fundera över framtidsfrågor i en konstruktiv process under lättsamma och trevliga former. Ungdomarna i detta åldersintervall har just valt till gymnasieskolan och står inför många vägval för sitt framtida yrkesliv. De som är uppväxta på landsbygden och med koppling till jord och skogsbruk har många kreativa tankar och frågeställningar om hur det skulle vara att driva företag på landsbygden i framtiden. Projektet ville ta reda på vilka frågor upplever ungdomarna viktigast för framtiden och vilka deras visioner är samt deras bilder av en framtid som landsbygdsföretagare. Genom att i en grupp av ungdomar i samma situation under trevliga former bearbeta framtidsfrågor har projektets mål varit att ge ungdomarna en bild av sitt framtida landsbygdsföretagande samt vad de anser sig behöva för att bli framgångsrika. Kunskap om ungdomarnas tankar om framtiden och vilka framgångsfaktorer de ser skall komma till nytta för framtidsplanering på många fronter. Utbildning, landsbygdspolitik, underlag för landsbygdsprogram, bransch och intresseföreningar och företag kan ha stort intresse och nytta av att få del av dessa unga blivande företagares tankar och planer om framtiden. 3. Projektmål och deltagarnytta 3.1 Syfte/förväntade effekter Projektets syfte har varit att rekrytera ungdomar till framtida landsbygdsföretagare inom gröna sektorn. Projektets mål var att: * Ge ungdomarna inspiration, kunskap samt ett kontaktnät för framtida företagande inom gröna näringarna på landsbygden. * Ta fram, dokumentera och kommunisera ungdomarnas idéer och planer för framtida företagande på landsbygden. Vad behövs för att deras företagande på landbygden skall bli framgångsrikt? Vilken typ och på vilket sätt vill framtidens landsbygdsföretagare ha rådgivning, support i sitt företagande? * Genomföra en inspirationshelg för ungdomar år om framtidens landsbygdsföretagande, minst 20 deltagare, som sedan följs upp genom fortsatta kontakter och med ett avslutande studiebesök.

3 Sida 3 (6) 3.2 Måluppfyllelse Projektets måi om att genomföra en inspirationshelg, men uppföljande studiebesök har nåtts. Dock var det svårare än väntat att få tillräckligt många deltagare och målet på minst 20 deltagare nåddes inte. Trotts man under projektets gång beslutade att höja åldern på målgruppen till 25 år och att projektledaren haft kontakt med ca 130 ungdomar, så blev deltagarantalet 18 personer. Anledningen till att det var svårt att få deltagare kan vara att de aktuella ungdomarna är just företagsamma och aktiva. Flera av de kontaktade personerna uppgav arbete som anledning till att de ej kunde delta. Många av gymnasieungdomarna hade jobb under just helgerna. Inspirationshelg genomfördes i april med medverkan från LRF Konsult, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF:s företagarcoach, LRF Dalarnas regionordförande samt två företagare. Efter projektet hölls kontakt med ungdomarna vi mail och Facebook och i september genomfördes återträffen. Datum för träffen planerades tillsammans med ungdomarna, men ändå var det endast 6 av de 18 ungdomarna som deltog på det avslutande studiebesöket. När datumet bestämdes var det 16 av deltagarna som uppgav att de skulle kunna delta, men när anmälan skulle göras, kort där efter, var det bara 8 personer som anmälde sig och efter två avanmälningar så blev det till slut endast 6 deltagare på studiebesöket. Under återträffen besöktes ett familjeföretag i Rättvik som bland annat har köttdjur, sammarbete med närliggande djurägare, träförädling och turismverksamhet i ett Vikingahus. Medverkade gjorde även en representant från Dalarnas Försäkringsbolag som informerade och svarade på frågor om bankärenden, detta efter förfrågan från projektdeltagare. Utifrån deltagarnas utvärderingar (se bilaga 1) från de båda träffarna så syns det att projektet väl nått målet om att ge ungdomarna inspiration, kunskap samt ett kontaktnät för framtida företagande inom gröna näringarna på landsbygden. 3.3 Mervärde Projektet har arbetat fram en arbetsmodell med olika övningar för att ta fram ungdomarnas åsikter i en rad olika frågor. Detta upplägg kan användas vid andra liknande projekt. 3.4 Tidsplan Projektet försenades först av att projektledaren anställdes sent och sedan försköts tidsplanen då styrgruppen beslutade att lägga inspirationshelgen på våren 2013, istället för hösten 2012, för att kunna informera många under lokalavdelingarnas årsmöten och under dessa kunna få in tips på deltagare. Följden av detta blev att även uppföljningsträffen senare lades. Projektet har dock avslutats i tid. 3.5 Ekonomi Projektet har haft en budget på kr.

4 Sida 4 (6) 4. Projektets arbetssätt 4.1 Projektorganisation Projektägare har varit Lantbrukarnas Ekonomi AB, Regionförbundet i Dalarna. Projektledare har varit Erika Bränd. 4.2 Projektadministration och styrning Projektet har haft en styrgrupp bestående av: Håkan Johansson, företagarcoach LRF Dalarna, Erika Wallman, LRF Ungdomen, Arvid Eriksson, ungdom från målgruppen, Anna Reyier, Borlänge LRF Kommungrupp Åke Henriksson, initiativtagare och ledamot i Falu LRF Kommungrupp. Uppföljning av projektets mål och verksamhet har gjorts kontinuerligt av styrgruppen. Fyra styrgruppsmöten har hållits. Projektadministrationen har skötts av Kerstin Hammarberg och fakturorna har attesterats av TF regionchef Håkan Johansson. 4.3 Samarbetsformer Förtroendevalda och enskilda medlemmar i LRF Ungdomen, samt kommunernas sju LRF lokalavdelningar har varit till god hjälp vid framtagandet av namn på aktuella ungdomar. Lämpliga övningar till inspirationshelgen arbetades fram under gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Falun, de höll också i ett pass under helgen. Medverkat under träffarna har även LRF Konsult, Dalarnas Försäkringsbolag Bank samt personal och förtroendevalda från LRF Dalarna. 4 Arbetssätt och verktyg Projektet har gått ut med breda inbjudningar till alla intresserade ungdomar, i Falu och Borlänge kommuner, genom annonsering och affischering på skolor. Det som dock lett till verkliga deltagare har uteslutande varit de personliga kontakterna som togs. 4.5 Aktiviteter I början av projektet lades mest tid på att sprida information om projektet och samla in tips på eventuella deltagare. Det har skett genom deltagande på möten, affischering, annonsering, personliga kontakter, m.m.

5 Sida 5 (6) Projektledaren ägnade sedan mycket tid åt att ta kontakt med ungdomar i målgruppen. Detta har gjorts både via postala brev, sms, mail, telefon samt personliga möten. Kontakter har tagits på dagtid, men till viss del även på kvällar och helger, då det varit lättare att komma i kontakt med ungdomarna dessa tider. Då det till en början var få deltagare som anmälde sig, så fick påminnelser sändas ut samt uppföljande kontakter tas. En del ungdomar anmälde sig också preliminärt alternativt anmälde sig först, för att sedan ställa in, detta lede också till extra många kontakttillfällen. Inspirationshelg I april genomfördes den planerade inspirationshelgen, med föreläsare och grupparbeten, (för fullständigt program och beskrivning av genomförda grupparbeten se bilaga 2). De 18 deltagarna samlades på Bjursås Ski Centers konferensanläggning, som ligger på landsbygden, för att lära känna varandra, inspireras och få ökade kunskaper under två dagar med övernattning. Medverkade under helgen gjorde: Tobias Annelund, företagare och styrelseledamot i LRF Ungdomen Dalarna. Han berättade om sitt företag och de erfarenheter han fått under den tid han varit egen företagare. Tobias lyfte både goda exempel och mindre lyckade satsningar. Han hyr ut sig själv som bland annat maskinförare och lastbilschaufför, men han har också ägt egna maskiner. Anna Ozén, Bergshyttan häst och semin, samt styrelseledamot i LRF Dalarna. Anna förklarade vad en affärsplan är och varför det är viktigt att ha en när man startar företag. Linda Ljungkvist, LRF Konsult. Linda informerade om olika typer av företagande och också lite om generationsskifte. Martin Moraeus, ordförande för LRF Dalarna. Martin förklarade bredden inom de gröna näringarna och pratar om varför det är viktigt med nya företagare inom näringen. Han berättade också om hur han när han var yngre studerat på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, för att sedan bestämma sig för att flytta tillbaka hem och jobba på gården. Håkan Johansson, företagarcoach LRF Dalarna. Håkan berättade om vad en företagarcoach är, hur en coachning kan gå till och vad man kan ha för nytta av den. Karin Örjes, Studieförbundet Vuxenskolan. Karin medverkade under en av helgens gruppövningar. En rad olika grupparbeten gjordes under helgen:

6 Sida 6 (6) Framtidens landsbygdsföretagare Deltagarna fick i grupp göra bilder av framtidens landsbygdsföretagare, t ex denna: Under övningen framkom att de tror detta om framtidens landsbygdsföretagare: Lantbruket blir mer och mer automatiserat Traktorerna sliter mindre på miljön, drivs av sol och vind. Det krävs fler välutbildade inom lantbruket. De som bara vill köra traktor får kanske rikta in sig på att reparera och utveckla maskiner, samt bygga specialmaskiner. Viss traktorkörning är automatiserad, t. ex. plöjning. Mindre slitage på de som arbetar.

7 Sida 7 (6) Mindre traktorer som sliter mindre på marken. Många idéer som finns på mässor nu, kan vara i gång inom fem år på de marker som så tillåter, men kanske de slår mest länder som Tyskland. Bra GPS för bönder där man ser holmar, m.m. Hårdare tryck på mindre gårdar som ej får fram varor till ett så lågt pris som de stora gårdarna. Kanske små gårdar kan samverka, nån sköter marken och nån har en ladugård. Förarlösa maskiner efter väg kommer att komma, alltså inte bara på åkrarna. Helautomatiserat. Ta vara på det man har t. ex. vid slakt, förr tog man tillvara ALLT vid slakt, det kommer att behövas för att förse alla med mat. Gårdarna försörjer sig själva med biogas, solenergi och vindkraft. Högre utbildning krävs för att sköta gårdarna. Kostnaderna kommer att sänkas med bättre utveckling av t. ex. solceller. Lokala mjölkvarnar tar tillvara vatten och vind i byar och på små gårdar. Skogen kommer leva kvar men inte samma engagemang som nu, den tar för lång tid att växa. Svårare att få effektiva automatiska maskiner i skogen. Mindre papperstillverkning. Större odlingslandskap, automatiserat. Visa mervärdet i var maten kommer ifrån. Fler öppna gårdar, men ej ta betalt för att titta på djuren utan ta betalt för t. ex. att skjutsa runt besökarna. Lokalt förankrade gårdsbutiker. Leverera till stormarknader från små gårdar. Alla vill handla allt på ett ställe. Gå ihop flera gårdar för att slippa mellanhänder. Jakt- och landsbygdsturism kommer växa. Det byggs bra stugor att bo i på landet för turister. Bättre förutsättningar för att sälja lokalt. Man lägger mera tid på att få större del av kakan genom förädling. Man får tid till det med automatiserade traktorer. Djuren måste dock fortfarande ses över av en människa. Man tjänar mer per djurenhet= behövs ej stora gårdar. Det kommer fortfarande vara gratis att komma på kosläpp, men man tjänar pengar på det runt om, genom att t. ex att sälja fika. Turism. Ny teknik ger människan mera tid. Ekologisk odling. Närproducerat. Bjuda in på gårdar och ut i skogen. Mera förnyelsebar energi. Klimatsmart lantbruk med fina somrar.

8 Sida 8 (6) Mer maskiner med ny teknik, smarta maskiner som tar sig fram på flera ställen utan att göra skada. Biogas och bioenergi. Skogen ökar då bönderna lägger ner, man tar då tillvara energin i skogen för att driva maskinerna på andra ställen där maten produceras. Ta tillvara sina egna råvaror, skapar arbetstillfällen. Sparar arbetstillfällena i landet. Exporterar och importerar mindre. Vi kommer alltid vara beroende av import av bland annat maskiner, men mycket mer borde gå att tillverka här för att minska transporterna. Utländsk arbetskraft kommer att kräva högre löner vilket gör att det inte längre är billigt att flytta produktion till andra länder. Kanske vi måste sänka priserna för att skapa arbetstillfällen. Vi kan bli arbetslösa och fattiga. Man kan automatisera mycket, men det kommer alltid att behövas folk. Mera jämställt när det inte krävs lika mycket styrka, då mycket är automatiserat. Viktigt att man kan leva i en jämställd familj. Vad avgör om du kommer att bli företagare på landsbygden i framtiden? Intresse Förändra- vill förbättra. Utveckla - bra att kunna vara med och utveckla själv.

9 Sida 9 (6) Kunskap - inom det man skall hålla på med, bokföring, unik kunskap. Kontakter kontakter med andra företagare och andra affärskontakter. Ekonomi Att man kan tjäna pengar. Kan lika gärna fortsätta att vara anställd om jag ej tjänar bättre på att vara egen. Måste ha bra ekonomi för att kunna starta. Lönsamhet Högre inkomster än utgifter. Svårt att veta hur man får en bra lönsamhet. Blir viktigare och viktigare med lönsamhet då det krävs alltmer dyra investeringar. Ekonomi utb är jätteviktigt på gymnasiet, den är borta nu. Väldigt viktigt då många på naturbrukslinjer blir egna företagare. Alternativt kan man köpa ekonomitjänsterna och rikta in sig på att producera själv. Bonden behöver inte vara expert på ekonomi, men måste ha med sig en helhets syn. Man måste själv kunna bedöma rådgivarna och ej lita blint på dem. Ökade risker i branschen, viktigt att ha reserver. Levande Landsbygd För att fler ska våga satsa måste det finnas en levande landsbygd. Viktigt att man tar över befintliga verksamheter som kan utvecklas och sedan övertas av nästa generation. Håll liv i infrastrukturen. Frihet att få bestämma själv. Trygghet Vill känna en trygghet vare sig det är som anställd eller egen. Törs inte låna om man ej har någon säkerhet. Vill ej ta för stora risker. Man har mycket större ansvar själv som egen. Friheten är inte värd hur mycket som helst. Arbetstillfällen Finns det många andra arbetstillfällen så varför vara egen? Tillgång/efterfrågan Tillgång till mark/förutsättningar. Efterfrågan på tjänster/produkter. Vad är framgång för dig? Hur mäter man framgång? Deltagarna fick rangordna förtryckta meningar som mäter framgång, möjlighet fanns också att skriva egna meningar.

10 Sida 10 (6) Intressant var att några av grupperna valde att stryka ordet mycket i meningen Tjäna mycket pengar. Det tycker det är viktigt att tjäna pengar, men det behöver inte vara överdrivet mycket. Några tyckte att det var viktigast att ha ett lyckligt liv, medan andra tyckte att om man om man t ex får göra det man brinner för, tjänar pengar, har bra balans mellan arbete och fritid, m.m. så får man ett lyckligt liv. Att bli känd fanns också med bland de prioriterade meningarna. Med detta menade ungdomarna ej att de ville bli kändisar i tv, utan snarare att folk känner till ens företag och att man får ett gott rykte som företagare.

11 Sida 11 (6) Vilka möjligheter och hinder ser du att landsbygdsföretagare har? Möjligheter Både och, beroende på hur Hinder man ser på det Intresse för närproducerat- Ett bra tänk på landsbygden Självförsörjning- stå på egna ben Frihet- välja själv Flex -Tid- Tidsbrist -Psykiskt välmående- Fysisk förmåga-slitigt Ostört -Få personer som upptäcker Svårt att synas små företag Finns alltid något att göra -Arbetstillfällen- Kan var svårt att få personal Finns ofta utrymme för att komma fram med stora -Logistik/transporter- Posten, inte alltid allt kommer fram i tid transporter Rådfrågning, finns många att ta råd från -Stöd- Sjukvård, sämre tillgång på landsbygd Egen prissättning. Håller ner priserna. -Priser/kostnader- Transportkostnader Utrymme -Förnyelsebara- Kostnader Om man har någon speciell ide kan man få ett lönsamt företag -Lönsamhet- Råvara-På landsbygden finns det möjlighet att producera bra råvaror Svårt att uppnå lönsamhet på grund av hård konkurrens, pressade priser,m.m. Tungt arbete-sliter på kroppen

12 Sida 12 (6) Regler som gynnar en själv typ EU-bidrag Gården/generationsskifte-Den yngre generationen får ta över så det drivs framåt istället för att stanna upp Jobb- finns det jobb så finns det möjligheter -Regler- Billigare med importerade varor-får mindre betalt för sina egna varor Regler som inte gynnar en själv. Regler som hindrar i arbetet. Import från utlandet- utlandet har större möjlighet att pressa priserna Prispress/Konkurens- Tillgång och efterfrågan Bra kommunikation -Kommunikation- Dålig kommunikation Var är du om tre år? Pluggar special utb för att kunna starta företag, hunddagis eller islandshäst. Är delägare i ett företag + F-skattare. Kanske fortfarande studerar. Är maskinist, får då köra lastmaskin och lastbil (lär mig det på gymnasiet). Jobbar kvar på mitt jobb, är fortfarande ung men har ej tagit steget att starta eget, ska ta över efter far. Har egna maskiner. Har i dagsläget nyligen köpt ett hus som behöver byggas om, det gör att jag inom tre år ej kan ta lån för att starta ett företag. Jobbar inom skog eller jord, kanske entreprenör om jag kommit på en vettig idé. Man måste ha hunnit jobba ihop kapital för att kunna/våga starta företag. Det var inte helt lätt för ungdomarna att svara på denna fråga, det är mycket som händer kring ungdomarna som påverkar vad som kommer att ske. Det är nog lättare att svara på frågan om man är lite äldre. Som en av de yngre deltagarna uttryckte sig: -Det är nog lättare att veta om tre år vad jag gör om sex år.

13 Sida 13 (6) Vad behöver du för att komma framåt som landsbygdsföretagare? Behov Utb, erfarenhet och kunskap - Man blir aldrig fullärd Drivkraft Stöttande familj Pengar /startkapital- Allt hör ihop Det mesta handlar om pengar. Att få kunskap kostar tid och tid är pengar. Gruppens förslag på lösning Skolor, kurser, praktik, kontakter, jobba, rådfråga, prata med andra aktiva. Uppmuntran för att våga ta steget. Det gäller att alla är medvetna om vad det innebär att inte ha ett vanligt 7-4 jobb. Jobba ihop pengar Energi/engagemang Efterfrågan på det jag tänkt pyssla med Lönsamhet Marknadsundersökning av något slag Mera inkomster än utgifter Ta över gården Kontakter Någon som visar och lär upp en. Träffa och prata med folk, samarbeten Kombinerad praktik och teori. Brev till sig själv Deltagarna fick ett vykort och ett kuvert. De fick skriva ett brev till sig själva. På kortet skulle stå vad de tror att de ska ha gjort tills vi ses nästa gång. Något speciellt som de skulle minnas. Brevet sändes sedan till dem inför återträffen. Tips på lämpligt ställe för återträffen Ungdomarna gavs under hela helgen möjlighet att lämna förslag på lämpligt ställe för återträffen. Tanken var att man sedan skulle rösta fram var man skulle åka. Endast en enskild person lämnade ett förslag.

14 Sida 14 (6) Fortsatta kontakter Efter inspirationshelgen kontaktades ungdomarna för att åter försöka få fram flera förslag på plats för återträffen, ingen mer lämnade något förslag. Kontakt togs också med ungdomarna inför återträffen för att planera in lämpligt datum. Ett datum som passade nästan alla hittades, men ändå var det endast åtta personer som anmälde sig till träffen. Under inspirationshelgen framkom även önskemål om att få ökade kunskaper om vad banken vill veta när man kontaktar dem för att låna pengar till sitt företag. Med anledning av detta engagerades Per Norin från Dalarnas Försäkringsbolag Bank, för att svara på ungdomarnas frågor. Deltagarna uppmanades att maila projektledaren frågor till Per redan innan träffen, inga frågor inkom. Brevet som deltagarna skrev till sig själva under inspirationshelgen sändes ut till dem en tid innan återträffen. Det har varit svårt att få engagemang efter inspirationshelgen, vilket delvis kan bero på att perioden mellan träffarna föll in under sommaren, då många redan ha fullt upp med annat. Uppföljande återträff med ett studiebesök Då det endast inkom ett förslag, trots påstötning, från en av deltagarna på plats för studiebesöket, vilket var Clas Olssons centrallager, så valde projektledaren att finna ett företag med större bredd på sina verksamheter, detta för att locka så många som möjligt att delta även på återträffen. På en lördag i september genomfördes återträffen hos familjen Bergman i Övre Gärdsjö. Familjen har bland annat dikor, såg och ett vikingahus för turismverksamhet. Dagen börjades hemma hos familjen, där deltagarna fick information om företaget och en visning av den väldigt speciella ligghallen för djuren, inspirerad av ett indian tempel.

15 Sida 15 (6) Sedan fortsatte man ut till vikingahuset, där Sune och Ingrid berättade mera om den satsningen. Per Norin informerade ungdomarna om vad banken vill veta vid en första kontakt, hur det fungerar med lån och om hur viktigt det är att man har en affärsplan för sin verksamhet för att kunna visa hur man tänkt sig sitt företagande. Deltagarna serverdes lunch i vikingastil. Därefter var inplanerat tid föra ungdomarna att dela med sig av de tankarna de fått när de öppnat brevet som de skrev till sig själva i april. De flesta hade inte så mycket att dela med sig av, reaktionen hade för flera mest varit att tiden gått så fort sedan de deltog på inspirationshelgen. Tankarna på att i framtiden ev. starta företag fanns fortfarande kvar likt i april, men av olika andelningar hade man inte tagit något steg framåt med detta.under den gångna sommaren. Är en svår övning, då man som projektledare inte alls vet vad deltagarna verkligen skrev till sig själva eftersom att breven slöts av dem och inte lästs av någon annan.

16 Sida 16 (6) Avslutningsvis lektes några gamla lekar. 5. Kommunikation och synliggörande av resultat Information om projektet har spridits genom LRF Dalarnas hemsida, LRF Dalarnas Facebook-sida, LRF Dalarnas sida i Land Lantbruk Gröna sidan, på Träff för förtroendevalda inom LRF Dalarna, på LRF avdelningarnas årsmöten, på LRF Ungdomens årsmöte, via annons i Annonsbladet (se bilaga 3), med affischering på grund- och gymnasieskolor, kontakter med skolornas Stuie- och yrkesvägledare, brev till LRF medlemmar i målgruppens ålder, samt sms, mail och personliga kontakter med ca 130 ungdomar. Under inspirationshelgen bjöds in till en presskonferens. Detta resulterade i tre reportage som fanns med i Falu Kuriren, Borlänge tidning samt Dalabygden (se bilaga 4) Projektet har uppmärksammats av LRF Riks och i september medverkade en av deltagarna på en dag på LRF:s huvudkontor gällande just ungdomsprojekt. Deltagaren fick där berätta kort om projektet med framför allt tala om hur han själv upplevt sitt deltagande. Resultatet av projektet kommer att synliggöras med hjälp av slutrapporten. Detta genom att denna läggs ut på LRF Dalarnas hemsida och länken till denna sprids bland deltagare, medverkande, gymnasieskolor, kommuner, länsstyrelse, inom LRF, m.fl. 6 Utvärdering Utvärderingar gjordes efter både inspirationshelgen och återträffen. Vid återträffen fick deltagarna skriva ner på olika lappar vad de tar med sig hem, vad som varit bra samt vad som hade kunnat vara

17 Sida 17 (6) bättre. På återträffen fick man också skriva ned vad som varit bra, vad som hade kunnat vara bättre, samt vad man vill ha mera av. Resultatet var övervägande väldigt positivt, endast några få synpunkter om förslag på förbättringar inkom (se bilaga 1) Inför arbetet med slutrapporten ringde projektledaren upp fyra slumpmässigt utvalda deltagare för att utvärdera projektet (se bilaga 1) Vid dessa samtal framkom att man över lag varit väldigt nöjd och de tyckte att de fått mycket ny kunskap och nya kontakter. Men de äldre deltagarna hade velat ha mera information om ekonomi, samt tyckte att det kan vara ett hinder med så pass bred målgrupp. 7. Slutsats och rekommendationer 7.1 Slutsats Satsningen känns mycket uppskattad och lyckad. Projektet har varit till stor nytta och glädje för deltagarna. Det finns en efterfrågan på mera kunskap om företagande och säkert många flera ungdomar som skulle vilja delta på liknande aktiviteter. Projektet har gett både kunskap, inspiration och ett nytt kontaktnät till de 18 deltagarna, som nu är bättre insatta i vad det innebär att vara företagare på landsbygden. De har också på ett mycket bra sätt delat med sig av sina tankar som nu kan vara till stor nytta för kommuner, länsstyrelse, naturbruksgymnasier, LRF m.fl. Det krävdes dock mycket arbete för att få deltagare till aktiviteterna, mycket beroende på att många av de aktuella ungdomarna redan är aktiva och upptagna med främst arbete. Det hade varit bra att, redan när man började bjuda in, ha haft programmet färdigt för dagarna. Det hade förmodligen varit lättare att locka deltagare om man kunnat informera mera i detalj om vad helgen skulle innehålla. Deltagarna har varit väldigt nöjda med de gruppövningar som genomfördes. Det är inte helt lätt att ha en målgrupp som är så bred, eventuellt för stort åldersspann. Kanske hade det varit lättare att hålla kontakten med deltagarna efter inspirationshelgen om den legat under vintern. Eventuellt hade det varit en fördel att ha kortare tid emellan inspirationshelgen och återträffen. Flera av ungdomarna upplever att de fått för knapphändig utbildning i ekonomi under gymnasiet, trots att de gått på naturbrukslinjer där många av eleverna blir egna företagare. Önskemål finns om flera inspirerande studiebesök. Det finns många kunniga, engagerade och duktiga ungdomar som vill satsa på att driva företag och bo kvar på landsbygden. Viktigt att dessa ges möjlighet till utveckling och att man på olika håll tar till vara deras åsikter. 7.2 Rekommendationer

18 Sida 18 (6) Rekommendationer till eventuella liknande framtida projekt: Ha programmet i stort sett klart redan när man börjar bjuda in, lättare att kommunisera då. Eventuellt ha ett smalare åldersspann på deltagarna Välj med omsorg årstid för aktiviteterna. Viktigt med bra lära känna övningar i början på aktiviteten för att bryta isen. Undvik för tunga teoripass direkt på morgonen dag två. Låt information om ekonomi få större plats. Ha med en inspirerande företagare på slutet av dagarna, då man under dessa hinner komma på olika frågor som man vill ställa till någon som är driver företag. Dela ut åhörarkopior på de medverkandes Power-pointer. Ha ej för långa teoretiska pass, lätta upp med många gruppövningar. Sätt ett datum för ev. återträff, tillsammans med deltagarna redan under den första träffen, så att många har möjlighet att i god tid planera efter det. Tänk över hur lång tid det skall vara emellan träffarna. 8. Projektets uppfyllelse av mätbara mål gäller redovisning i Leader och landsbygdsprogrammet* Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Planerat resultat Resultat direkt efter projektets slut Kommentar Antal nya företag Män Kvinnor Antal bevarade arbetstillfällen Män Kvinnor Yngre än 25 år 25 år eller äldre Yngre än 25 år 25 år eller äldre Antal nya arbetstillfällen Män Yngre än 25 år 25 år eller äldre

19 Sida 19 (6) Antal deltagare i utbildningar Kvinnor Män Kvinnor Yngre än 25 år 25 år eller äldre Yngre än 25 år år eller äldre 2 Yngre än 25 år 5 25 år eller äldre Antalet nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser Antal personer som fått tillgång till bredband Underskrift projektägande chef Underskrift projektledare Namnförtydligande Namnförtydligande Håkan Johansson Erika Bränd Ort Datum Ort Datum Sandviken Sandviken Telefon E-post Telefon E-post LRF godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. *

20 Sida 20 (6)

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Christian Bauer Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-12-21 Projektnamn Lokalproducerat i Kungälv Journalnummer 2010-1117 Diarienummer TM054 Stödmottagare/projektägare Håkan

Läs mer

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra.

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. 1 Leadermetoden kopplar den lokala kunskapen och erfarenheten med samhällets målsättningar. 2 Leader stöd till landsbygdsutveckling Har du en projektidé?

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Innovation landsbygd Journalnummer: 2010-3610

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Bioenergi i Böta-Kvarn

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Edhälls Gårdsmuseum Kulturcheckens namn Walter Staafjord Sökande (Namn/Förening) 380405-5733 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer