Unga Landsbygdsföretagare Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär X4981

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981"

Transkript

1 Datum Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär X4981 Projektägare Projektnummer Lantbrukarnas Ekonomi AB 7177 Region/avdelning/enhet Bankgiro/Plusgiro Regionförbundet Dalarna Gatuadress Postnummer Ort Box Sandviken Projektledare Telefon E-post Erika bränd Projektekonom Telefon E-post Kerstin Hammarberg Sammanfattning Projekt (Max 800 tecken) Utifrån en första idé från en ledamot i LRF:s kommungrupp i Falun, så växte detta projekt fram för att stötta ungdomar i sina tankar kring att bli företagare. Framtidens landsbygdsföretagare kommer att möta nya utmaningar och möjligheter i sitt företagande. Genom projektet har en grupp ungdomar, med koppling till gröna näringarna inom Falun och Borlänge kommuner, träffats och processat framtidsfrågor under en helg samt haft ett uppföljande studiebesök på en gård med flera olika verksamheter. Detta för att ge ungdomarna ett internt nätverk, en stärkt framtidstro samt underlag för sina framtidsplaner. Ungdomarnas förslag och idéer är också viktigt planeringsunderlag för utbildningsplanerare, politiker, organisationer och företag med landsbygdsanknytning. 2. Bakgrund

2 Sida 2 (6) Att vara företagare på landsbygden är en utmaning. Att rekrytera ungdomar till landsbygdsföretagande inom gröna sektorn är en överlevnadsfråga för framtiden. Genom detta projekt har vi velat samla information om vilka möjligheter och hinder som ungdomarna själva ser och vad önskar de för att få hjälp med för att komma framåt i sina planer på att bli företagare? Ungdomarna har många tankar och funderingar som kan vara till nytta i framtidsplaner inom kommunerna, länsstyrelsen, naturbruksgymnasier, LRF m.fl. Projektidén, som är ett initiativ från LRF:s kommungrupper Falun och Borlänge samt LRF Ungdom, var att låta ungdomar i åldern år med intresse för företagande inom gröna näringarna på landsbygden inom Falun och Borlänge kommuner fundera över framtidsfrågor i en konstruktiv process under lättsamma och trevliga former. Ungdomarna i detta åldersintervall har just valt till gymnasieskolan och står inför många vägval för sitt framtida yrkesliv. De som är uppväxta på landsbygden och med koppling till jord och skogsbruk har många kreativa tankar och frågeställningar om hur det skulle vara att driva företag på landsbygden i framtiden. Projektet ville ta reda på vilka frågor upplever ungdomarna viktigast för framtiden och vilka deras visioner är samt deras bilder av en framtid som landsbygdsföretagare. Genom att i en grupp av ungdomar i samma situation under trevliga former bearbeta framtidsfrågor har projektets mål varit att ge ungdomarna en bild av sitt framtida landsbygdsföretagande samt vad de anser sig behöva för att bli framgångsrika. Kunskap om ungdomarnas tankar om framtiden och vilka framgångsfaktorer de ser skall komma till nytta för framtidsplanering på många fronter. Utbildning, landsbygdspolitik, underlag för landsbygdsprogram, bransch och intresseföreningar och företag kan ha stort intresse och nytta av att få del av dessa unga blivande företagares tankar och planer om framtiden. 3. Projektmål och deltagarnytta 3.1 Syfte/förväntade effekter Projektets syfte har varit att rekrytera ungdomar till framtida landsbygdsföretagare inom gröna sektorn. Projektets mål var att: * Ge ungdomarna inspiration, kunskap samt ett kontaktnät för framtida företagande inom gröna näringarna på landsbygden. * Ta fram, dokumentera och kommunisera ungdomarnas idéer och planer för framtida företagande på landsbygden. Vad behövs för att deras företagande på landbygden skall bli framgångsrikt? Vilken typ och på vilket sätt vill framtidens landsbygdsföretagare ha rådgivning, support i sitt företagande? * Genomföra en inspirationshelg för ungdomar år om framtidens landsbygdsföretagande, minst 20 deltagare, som sedan följs upp genom fortsatta kontakter och med ett avslutande studiebesök.

3 Sida 3 (6) 3.2 Måluppfyllelse Projektets måi om att genomföra en inspirationshelg, men uppföljande studiebesök har nåtts. Dock var det svårare än väntat att få tillräckligt många deltagare och målet på minst 20 deltagare nåddes inte. Trotts man under projektets gång beslutade att höja åldern på målgruppen till 25 år och att projektledaren haft kontakt med ca 130 ungdomar, så blev deltagarantalet 18 personer. Anledningen till att det var svårt att få deltagare kan vara att de aktuella ungdomarna är just företagsamma och aktiva. Flera av de kontaktade personerna uppgav arbete som anledning till att de ej kunde delta. Många av gymnasieungdomarna hade jobb under just helgerna. Inspirationshelg genomfördes i april med medverkan från LRF Konsult, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF:s företagarcoach, LRF Dalarnas regionordförande samt två företagare. Efter projektet hölls kontakt med ungdomarna vi mail och Facebook och i september genomfördes återträffen. Datum för träffen planerades tillsammans med ungdomarna, men ändå var det endast 6 av de 18 ungdomarna som deltog på det avslutande studiebesöket. När datumet bestämdes var det 16 av deltagarna som uppgav att de skulle kunna delta, men när anmälan skulle göras, kort där efter, var det bara 8 personer som anmälde sig och efter två avanmälningar så blev det till slut endast 6 deltagare på studiebesöket. Under återträffen besöktes ett familjeföretag i Rättvik som bland annat har köttdjur, sammarbete med närliggande djurägare, träförädling och turismverksamhet i ett Vikingahus. Medverkade gjorde även en representant från Dalarnas Försäkringsbolag som informerade och svarade på frågor om bankärenden, detta efter förfrågan från projektdeltagare. Utifrån deltagarnas utvärderingar (se bilaga 1) från de båda träffarna så syns det att projektet väl nått målet om att ge ungdomarna inspiration, kunskap samt ett kontaktnät för framtida företagande inom gröna näringarna på landsbygden. 3.3 Mervärde Projektet har arbetat fram en arbetsmodell med olika övningar för att ta fram ungdomarnas åsikter i en rad olika frågor. Detta upplägg kan användas vid andra liknande projekt. 3.4 Tidsplan Projektet försenades först av att projektledaren anställdes sent och sedan försköts tidsplanen då styrgruppen beslutade att lägga inspirationshelgen på våren 2013, istället för hösten 2012, för att kunna informera många under lokalavdelingarnas årsmöten och under dessa kunna få in tips på deltagare. Följden av detta blev att även uppföljningsträffen senare lades. Projektet har dock avslutats i tid. 3.5 Ekonomi Projektet har haft en budget på kr.

4 Sida 4 (6) 4. Projektets arbetssätt 4.1 Projektorganisation Projektägare har varit Lantbrukarnas Ekonomi AB, Regionförbundet i Dalarna. Projektledare har varit Erika Bränd. 4.2 Projektadministration och styrning Projektet har haft en styrgrupp bestående av: Håkan Johansson, företagarcoach LRF Dalarna, Erika Wallman, LRF Ungdomen, Arvid Eriksson, ungdom från målgruppen, Anna Reyier, Borlänge LRF Kommungrupp Åke Henriksson, initiativtagare och ledamot i Falu LRF Kommungrupp. Uppföljning av projektets mål och verksamhet har gjorts kontinuerligt av styrgruppen. Fyra styrgruppsmöten har hållits. Projektadministrationen har skötts av Kerstin Hammarberg och fakturorna har attesterats av TF regionchef Håkan Johansson. 4.3 Samarbetsformer Förtroendevalda och enskilda medlemmar i LRF Ungdomen, samt kommunernas sju LRF lokalavdelningar har varit till god hjälp vid framtagandet av namn på aktuella ungdomar. Lämpliga övningar till inspirationshelgen arbetades fram under gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Falun, de höll också i ett pass under helgen. Medverkat under träffarna har även LRF Konsult, Dalarnas Försäkringsbolag Bank samt personal och förtroendevalda från LRF Dalarna. 4 Arbetssätt och verktyg Projektet har gått ut med breda inbjudningar till alla intresserade ungdomar, i Falu och Borlänge kommuner, genom annonsering och affischering på skolor. Det som dock lett till verkliga deltagare har uteslutande varit de personliga kontakterna som togs. 4.5 Aktiviteter I början av projektet lades mest tid på att sprida information om projektet och samla in tips på eventuella deltagare. Det har skett genom deltagande på möten, affischering, annonsering, personliga kontakter, m.m.

5 Sida 5 (6) Projektledaren ägnade sedan mycket tid åt att ta kontakt med ungdomar i målgruppen. Detta har gjorts både via postala brev, sms, mail, telefon samt personliga möten. Kontakter har tagits på dagtid, men till viss del även på kvällar och helger, då det varit lättare att komma i kontakt med ungdomarna dessa tider. Då det till en början var få deltagare som anmälde sig, så fick påminnelser sändas ut samt uppföljande kontakter tas. En del ungdomar anmälde sig också preliminärt alternativt anmälde sig först, för att sedan ställa in, detta lede också till extra många kontakttillfällen. Inspirationshelg I april genomfördes den planerade inspirationshelgen, med föreläsare och grupparbeten, (för fullständigt program och beskrivning av genomförda grupparbeten se bilaga 2). De 18 deltagarna samlades på Bjursås Ski Centers konferensanläggning, som ligger på landsbygden, för att lära känna varandra, inspireras och få ökade kunskaper under två dagar med övernattning. Medverkade under helgen gjorde: Tobias Annelund, företagare och styrelseledamot i LRF Ungdomen Dalarna. Han berättade om sitt företag och de erfarenheter han fått under den tid han varit egen företagare. Tobias lyfte både goda exempel och mindre lyckade satsningar. Han hyr ut sig själv som bland annat maskinförare och lastbilschaufför, men han har också ägt egna maskiner. Anna Ozén, Bergshyttan häst och semin, samt styrelseledamot i LRF Dalarna. Anna förklarade vad en affärsplan är och varför det är viktigt att ha en när man startar företag. Linda Ljungkvist, LRF Konsult. Linda informerade om olika typer av företagande och också lite om generationsskifte. Martin Moraeus, ordförande för LRF Dalarna. Martin förklarade bredden inom de gröna näringarna och pratar om varför det är viktigt med nya företagare inom näringen. Han berättade också om hur han när han var yngre studerat på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, för att sedan bestämma sig för att flytta tillbaka hem och jobba på gården. Håkan Johansson, företagarcoach LRF Dalarna. Håkan berättade om vad en företagarcoach är, hur en coachning kan gå till och vad man kan ha för nytta av den. Karin Örjes, Studieförbundet Vuxenskolan. Karin medverkade under en av helgens gruppövningar. En rad olika grupparbeten gjordes under helgen:

6 Sida 6 (6) Framtidens landsbygdsföretagare Deltagarna fick i grupp göra bilder av framtidens landsbygdsföretagare, t ex denna: Under övningen framkom att de tror detta om framtidens landsbygdsföretagare: Lantbruket blir mer och mer automatiserat Traktorerna sliter mindre på miljön, drivs av sol och vind. Det krävs fler välutbildade inom lantbruket. De som bara vill köra traktor får kanske rikta in sig på att reparera och utveckla maskiner, samt bygga specialmaskiner. Viss traktorkörning är automatiserad, t. ex. plöjning. Mindre slitage på de som arbetar.

7 Sida 7 (6) Mindre traktorer som sliter mindre på marken. Många idéer som finns på mässor nu, kan vara i gång inom fem år på de marker som så tillåter, men kanske de slår mest länder som Tyskland. Bra GPS för bönder där man ser holmar, m.m. Hårdare tryck på mindre gårdar som ej får fram varor till ett så lågt pris som de stora gårdarna. Kanske små gårdar kan samverka, nån sköter marken och nån har en ladugård. Förarlösa maskiner efter väg kommer att komma, alltså inte bara på åkrarna. Helautomatiserat. Ta vara på det man har t. ex. vid slakt, förr tog man tillvara ALLT vid slakt, det kommer att behövas för att förse alla med mat. Gårdarna försörjer sig själva med biogas, solenergi och vindkraft. Högre utbildning krävs för att sköta gårdarna. Kostnaderna kommer att sänkas med bättre utveckling av t. ex. solceller. Lokala mjölkvarnar tar tillvara vatten och vind i byar och på små gårdar. Skogen kommer leva kvar men inte samma engagemang som nu, den tar för lång tid att växa. Svårare att få effektiva automatiska maskiner i skogen. Mindre papperstillverkning. Större odlingslandskap, automatiserat. Visa mervärdet i var maten kommer ifrån. Fler öppna gårdar, men ej ta betalt för att titta på djuren utan ta betalt för t. ex. att skjutsa runt besökarna. Lokalt förankrade gårdsbutiker. Leverera till stormarknader från små gårdar. Alla vill handla allt på ett ställe. Gå ihop flera gårdar för att slippa mellanhänder. Jakt- och landsbygdsturism kommer växa. Det byggs bra stugor att bo i på landet för turister. Bättre förutsättningar för att sälja lokalt. Man lägger mera tid på att få större del av kakan genom förädling. Man får tid till det med automatiserade traktorer. Djuren måste dock fortfarande ses över av en människa. Man tjänar mer per djurenhet= behövs ej stora gårdar. Det kommer fortfarande vara gratis att komma på kosläpp, men man tjänar pengar på det runt om, genom att t. ex att sälja fika. Turism. Ny teknik ger människan mera tid. Ekologisk odling. Närproducerat. Bjuda in på gårdar och ut i skogen. Mera förnyelsebar energi. Klimatsmart lantbruk med fina somrar.

8 Sida 8 (6) Mer maskiner med ny teknik, smarta maskiner som tar sig fram på flera ställen utan att göra skada. Biogas och bioenergi. Skogen ökar då bönderna lägger ner, man tar då tillvara energin i skogen för att driva maskinerna på andra ställen där maten produceras. Ta tillvara sina egna råvaror, skapar arbetstillfällen. Sparar arbetstillfällena i landet. Exporterar och importerar mindre. Vi kommer alltid vara beroende av import av bland annat maskiner, men mycket mer borde gå att tillverka här för att minska transporterna. Utländsk arbetskraft kommer att kräva högre löner vilket gör att det inte längre är billigt att flytta produktion till andra länder. Kanske vi måste sänka priserna för att skapa arbetstillfällen. Vi kan bli arbetslösa och fattiga. Man kan automatisera mycket, men det kommer alltid att behövas folk. Mera jämställt när det inte krävs lika mycket styrka, då mycket är automatiserat. Viktigt att man kan leva i en jämställd familj. Vad avgör om du kommer att bli företagare på landsbygden i framtiden? Intresse Förändra- vill förbättra. Utveckla - bra att kunna vara med och utveckla själv.

9 Sida 9 (6) Kunskap - inom det man skall hålla på med, bokföring, unik kunskap. Kontakter kontakter med andra företagare och andra affärskontakter. Ekonomi Att man kan tjäna pengar. Kan lika gärna fortsätta att vara anställd om jag ej tjänar bättre på att vara egen. Måste ha bra ekonomi för att kunna starta. Lönsamhet Högre inkomster än utgifter. Svårt att veta hur man får en bra lönsamhet. Blir viktigare och viktigare med lönsamhet då det krävs alltmer dyra investeringar. Ekonomi utb är jätteviktigt på gymnasiet, den är borta nu. Väldigt viktigt då många på naturbrukslinjer blir egna företagare. Alternativt kan man köpa ekonomitjänsterna och rikta in sig på att producera själv. Bonden behöver inte vara expert på ekonomi, men måste ha med sig en helhets syn. Man måste själv kunna bedöma rådgivarna och ej lita blint på dem. Ökade risker i branschen, viktigt att ha reserver. Levande Landsbygd För att fler ska våga satsa måste det finnas en levande landsbygd. Viktigt att man tar över befintliga verksamheter som kan utvecklas och sedan övertas av nästa generation. Håll liv i infrastrukturen. Frihet att få bestämma själv. Trygghet Vill känna en trygghet vare sig det är som anställd eller egen. Törs inte låna om man ej har någon säkerhet. Vill ej ta för stora risker. Man har mycket större ansvar själv som egen. Friheten är inte värd hur mycket som helst. Arbetstillfällen Finns det många andra arbetstillfällen så varför vara egen? Tillgång/efterfrågan Tillgång till mark/förutsättningar. Efterfrågan på tjänster/produkter. Vad är framgång för dig? Hur mäter man framgång? Deltagarna fick rangordna förtryckta meningar som mäter framgång, möjlighet fanns också att skriva egna meningar.

10 Sida 10 (6) Intressant var att några av grupperna valde att stryka ordet mycket i meningen Tjäna mycket pengar. Det tycker det är viktigt att tjäna pengar, men det behöver inte vara överdrivet mycket. Några tyckte att det var viktigast att ha ett lyckligt liv, medan andra tyckte att om man om man t ex får göra det man brinner för, tjänar pengar, har bra balans mellan arbete och fritid, m.m. så får man ett lyckligt liv. Att bli känd fanns också med bland de prioriterade meningarna. Med detta menade ungdomarna ej att de ville bli kändisar i tv, utan snarare att folk känner till ens företag och att man får ett gott rykte som företagare.

11 Sida 11 (6) Vilka möjligheter och hinder ser du att landsbygdsföretagare har? Möjligheter Både och, beroende på hur Hinder man ser på det Intresse för närproducerat- Ett bra tänk på landsbygden Självförsörjning- stå på egna ben Frihet- välja själv Flex -Tid- Tidsbrist -Psykiskt välmående- Fysisk förmåga-slitigt Ostört -Få personer som upptäcker Svårt att synas små företag Finns alltid något att göra -Arbetstillfällen- Kan var svårt att få personal Finns ofta utrymme för att komma fram med stora -Logistik/transporter- Posten, inte alltid allt kommer fram i tid transporter Rådfrågning, finns många att ta råd från -Stöd- Sjukvård, sämre tillgång på landsbygd Egen prissättning. Håller ner priserna. -Priser/kostnader- Transportkostnader Utrymme -Förnyelsebara- Kostnader Om man har någon speciell ide kan man få ett lönsamt företag -Lönsamhet- Råvara-På landsbygden finns det möjlighet att producera bra råvaror Svårt att uppnå lönsamhet på grund av hård konkurrens, pressade priser,m.m. Tungt arbete-sliter på kroppen

12 Sida 12 (6) Regler som gynnar en själv typ EU-bidrag Gården/generationsskifte-Den yngre generationen får ta över så det drivs framåt istället för att stanna upp Jobb- finns det jobb så finns det möjligheter -Regler- Billigare med importerade varor-får mindre betalt för sina egna varor Regler som inte gynnar en själv. Regler som hindrar i arbetet. Import från utlandet- utlandet har större möjlighet att pressa priserna Prispress/Konkurens- Tillgång och efterfrågan Bra kommunikation -Kommunikation- Dålig kommunikation Var är du om tre år? Pluggar special utb för att kunna starta företag, hunddagis eller islandshäst. Är delägare i ett företag + F-skattare. Kanske fortfarande studerar. Är maskinist, får då köra lastmaskin och lastbil (lär mig det på gymnasiet). Jobbar kvar på mitt jobb, är fortfarande ung men har ej tagit steget att starta eget, ska ta över efter far. Har egna maskiner. Har i dagsläget nyligen köpt ett hus som behöver byggas om, det gör att jag inom tre år ej kan ta lån för att starta ett företag. Jobbar inom skog eller jord, kanske entreprenör om jag kommit på en vettig idé. Man måste ha hunnit jobba ihop kapital för att kunna/våga starta företag. Det var inte helt lätt för ungdomarna att svara på denna fråga, det är mycket som händer kring ungdomarna som påverkar vad som kommer att ske. Det är nog lättare att svara på frågan om man är lite äldre. Som en av de yngre deltagarna uttryckte sig: -Det är nog lättare att veta om tre år vad jag gör om sex år.

13 Sida 13 (6) Vad behöver du för att komma framåt som landsbygdsföretagare? Behov Utb, erfarenhet och kunskap - Man blir aldrig fullärd Drivkraft Stöttande familj Pengar /startkapital- Allt hör ihop Det mesta handlar om pengar. Att få kunskap kostar tid och tid är pengar. Gruppens förslag på lösning Skolor, kurser, praktik, kontakter, jobba, rådfråga, prata med andra aktiva. Uppmuntran för att våga ta steget. Det gäller att alla är medvetna om vad det innebär att inte ha ett vanligt 7-4 jobb. Jobba ihop pengar Energi/engagemang Efterfrågan på det jag tänkt pyssla med Lönsamhet Marknadsundersökning av något slag Mera inkomster än utgifter Ta över gården Kontakter Någon som visar och lär upp en. Träffa och prata med folk, samarbeten Kombinerad praktik och teori. Brev till sig själv Deltagarna fick ett vykort och ett kuvert. De fick skriva ett brev till sig själva. På kortet skulle stå vad de tror att de ska ha gjort tills vi ses nästa gång. Något speciellt som de skulle minnas. Brevet sändes sedan till dem inför återträffen. Tips på lämpligt ställe för återträffen Ungdomarna gavs under hela helgen möjlighet att lämna förslag på lämpligt ställe för återträffen. Tanken var att man sedan skulle rösta fram var man skulle åka. Endast en enskild person lämnade ett förslag.

14 Sida 14 (6) Fortsatta kontakter Efter inspirationshelgen kontaktades ungdomarna för att åter försöka få fram flera förslag på plats för återträffen, ingen mer lämnade något förslag. Kontakt togs också med ungdomarna inför återträffen för att planera in lämpligt datum. Ett datum som passade nästan alla hittades, men ändå var det endast åtta personer som anmälde sig till träffen. Under inspirationshelgen framkom även önskemål om att få ökade kunskaper om vad banken vill veta när man kontaktar dem för att låna pengar till sitt företag. Med anledning av detta engagerades Per Norin från Dalarnas Försäkringsbolag Bank, för att svara på ungdomarnas frågor. Deltagarna uppmanades att maila projektledaren frågor till Per redan innan träffen, inga frågor inkom. Brevet som deltagarna skrev till sig själva under inspirationshelgen sändes ut till dem en tid innan återträffen. Det har varit svårt att få engagemang efter inspirationshelgen, vilket delvis kan bero på att perioden mellan träffarna föll in under sommaren, då många redan ha fullt upp med annat. Uppföljande återträff med ett studiebesök Då det endast inkom ett förslag, trots påstötning, från en av deltagarna på plats för studiebesöket, vilket var Clas Olssons centrallager, så valde projektledaren att finna ett företag med större bredd på sina verksamheter, detta för att locka så många som möjligt att delta även på återträffen. På en lördag i september genomfördes återträffen hos familjen Bergman i Övre Gärdsjö. Familjen har bland annat dikor, såg och ett vikingahus för turismverksamhet. Dagen börjades hemma hos familjen, där deltagarna fick information om företaget och en visning av den väldigt speciella ligghallen för djuren, inspirerad av ett indian tempel.

15 Sida 15 (6) Sedan fortsatte man ut till vikingahuset, där Sune och Ingrid berättade mera om den satsningen. Per Norin informerade ungdomarna om vad banken vill veta vid en första kontakt, hur det fungerar med lån och om hur viktigt det är att man har en affärsplan för sin verksamhet för att kunna visa hur man tänkt sig sitt företagande. Deltagarna serverdes lunch i vikingastil. Därefter var inplanerat tid föra ungdomarna att dela med sig av de tankarna de fått när de öppnat brevet som de skrev till sig själva i april. De flesta hade inte så mycket att dela med sig av, reaktionen hade för flera mest varit att tiden gått så fort sedan de deltog på inspirationshelgen. Tankarna på att i framtiden ev. starta företag fanns fortfarande kvar likt i april, men av olika andelningar hade man inte tagit något steg framåt med detta.under den gångna sommaren. Är en svår övning, då man som projektledare inte alls vet vad deltagarna verkligen skrev till sig själva eftersom att breven slöts av dem och inte lästs av någon annan.

16 Sida 16 (6) Avslutningsvis lektes några gamla lekar. 5. Kommunikation och synliggörande av resultat Information om projektet har spridits genom LRF Dalarnas hemsida, LRF Dalarnas Facebook-sida, LRF Dalarnas sida i Land Lantbruk Gröna sidan, på Träff för förtroendevalda inom LRF Dalarna, på LRF avdelningarnas årsmöten, på LRF Ungdomens årsmöte, via annons i Annonsbladet (se bilaga 3), med affischering på grund- och gymnasieskolor, kontakter med skolornas Stuie- och yrkesvägledare, brev till LRF medlemmar i målgruppens ålder, samt sms, mail och personliga kontakter med ca 130 ungdomar. Under inspirationshelgen bjöds in till en presskonferens. Detta resulterade i tre reportage som fanns med i Falu Kuriren, Borlänge tidning samt Dalabygden (se bilaga 4) Projektet har uppmärksammats av LRF Riks och i september medverkade en av deltagarna på en dag på LRF:s huvudkontor gällande just ungdomsprojekt. Deltagaren fick där berätta kort om projektet med framför allt tala om hur han själv upplevt sitt deltagande. Resultatet av projektet kommer att synliggöras med hjälp av slutrapporten. Detta genom att denna läggs ut på LRF Dalarnas hemsida och länken till denna sprids bland deltagare, medverkande, gymnasieskolor, kommuner, länsstyrelse, inom LRF, m.fl. 6 Utvärdering Utvärderingar gjordes efter både inspirationshelgen och återträffen. Vid återträffen fick deltagarna skriva ner på olika lappar vad de tar med sig hem, vad som varit bra samt vad som hade kunnat vara

17 Sida 17 (6) bättre. På återträffen fick man också skriva ned vad som varit bra, vad som hade kunnat vara bättre, samt vad man vill ha mera av. Resultatet var övervägande väldigt positivt, endast några få synpunkter om förslag på förbättringar inkom (se bilaga 1) Inför arbetet med slutrapporten ringde projektledaren upp fyra slumpmässigt utvalda deltagare för att utvärdera projektet (se bilaga 1) Vid dessa samtal framkom att man över lag varit väldigt nöjd och de tyckte att de fått mycket ny kunskap och nya kontakter. Men de äldre deltagarna hade velat ha mera information om ekonomi, samt tyckte att det kan vara ett hinder med så pass bred målgrupp. 7. Slutsats och rekommendationer 7.1 Slutsats Satsningen känns mycket uppskattad och lyckad. Projektet har varit till stor nytta och glädje för deltagarna. Det finns en efterfrågan på mera kunskap om företagande och säkert många flera ungdomar som skulle vilja delta på liknande aktiviteter. Projektet har gett både kunskap, inspiration och ett nytt kontaktnät till de 18 deltagarna, som nu är bättre insatta i vad det innebär att vara företagare på landsbygden. De har också på ett mycket bra sätt delat med sig av sina tankar som nu kan vara till stor nytta för kommuner, länsstyrelse, naturbruksgymnasier, LRF m.fl. Det krävdes dock mycket arbete för att få deltagare till aktiviteterna, mycket beroende på att många av de aktuella ungdomarna redan är aktiva och upptagna med främst arbete. Det hade varit bra att, redan när man började bjuda in, ha haft programmet färdigt för dagarna. Det hade förmodligen varit lättare att locka deltagare om man kunnat informera mera i detalj om vad helgen skulle innehålla. Deltagarna har varit väldigt nöjda med de gruppövningar som genomfördes. Det är inte helt lätt att ha en målgrupp som är så bred, eventuellt för stort åldersspann. Kanske hade det varit lättare att hålla kontakten med deltagarna efter inspirationshelgen om den legat under vintern. Eventuellt hade det varit en fördel att ha kortare tid emellan inspirationshelgen och återträffen. Flera av ungdomarna upplever att de fått för knapphändig utbildning i ekonomi under gymnasiet, trots att de gått på naturbrukslinjer där många av eleverna blir egna företagare. Önskemål finns om flera inspirerande studiebesök. Det finns många kunniga, engagerade och duktiga ungdomar som vill satsa på att driva företag och bo kvar på landsbygden. Viktigt att dessa ges möjlighet till utveckling och att man på olika håll tar till vara deras åsikter. 7.2 Rekommendationer

18 Sida 18 (6) Rekommendationer till eventuella liknande framtida projekt: Ha programmet i stort sett klart redan när man börjar bjuda in, lättare att kommunisera då. Eventuellt ha ett smalare åldersspann på deltagarna Välj med omsorg årstid för aktiviteterna. Viktigt med bra lära känna övningar i början på aktiviteten för att bryta isen. Undvik för tunga teoripass direkt på morgonen dag två. Låt information om ekonomi få större plats. Ha med en inspirerande företagare på slutet av dagarna, då man under dessa hinner komma på olika frågor som man vill ställa till någon som är driver företag. Dela ut åhörarkopior på de medverkandes Power-pointer. Ha ej för långa teoretiska pass, lätta upp med många gruppövningar. Sätt ett datum för ev. återträff, tillsammans med deltagarna redan under den första träffen, så att många har möjlighet att i god tid planera efter det. Tänk över hur lång tid det skall vara emellan träffarna. 8. Projektets uppfyllelse av mätbara mål gäller redovisning i Leader och landsbygdsprogrammet* Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Planerat resultat Resultat direkt efter projektets slut Kommentar Antal nya företag Män Kvinnor Antal bevarade arbetstillfällen Män Kvinnor Yngre än 25 år 25 år eller äldre Yngre än 25 år 25 år eller äldre Antal nya arbetstillfällen Män Yngre än 25 år 25 år eller äldre

19 Sida 19 (6) Antal deltagare i utbildningar Kvinnor Män Kvinnor Yngre än 25 år 25 år eller äldre Yngre än 25 år år eller äldre 2 Yngre än 25 år 5 25 år eller äldre Antalet nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser Antal personer som fått tillgång till bredband Underskrift projektägande chef Underskrift projektledare Namnförtydligande Namnförtydligande Håkan Johansson Erika Bränd Ort Datum Ort Datum Sandviken Sandviken Telefon E-post Telefon E-post LRF godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. *

20 Sida 20 (6)

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Himlarand en högskolekurs för företagare Förkortningar HSSL Riksorganisationen Hela Sverige skall leva NRC Nationellt ResursCentrum för Kvinnor i Sverige (numera

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer