Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3. Ankomstkontroll. 2. Lyftning. 1. Allmänt. Skötsel- och monteringsanvisningar"

Transkript

1 Skötsel- och monteringsanvisningar Fi 41.51()ASE 8.9 Ersätter Fi 41.51(1)ASE 1.90 Innehåll Allmänt... 1 Lyftning... Ankomstkontroll... 3 Inmontering... 4 Flänspackningar... 5 Igångsättning... 6 Material- och reservdelsförteckning... 7 Beställning av reservdelar... 8 Underhåll... 9 Nedmontering av ventilen ur ledningen Tillsyn av kulsektor och sätesring...9. Byte av spindeltätning, O-ringstyp Tillsyn och byte av övre spindeltätning,... grafittyp Byte av packning vid nedre axel Montering av manöverdon på ventil Allmänt Anvisningar och reservdelsförteckning i det följande gäller för NAF-Setball kulsektorventil enligt katalogblad Fk 41.51SE. NAF-Setball har följande produktbeteckningar: ) AB-XXXX ) ) AF-XXXX ) ) AB-XXXX ) ) AF-XXXX ) ) AB-XXXX ) ) AF-XXXX ) ) AB-XXXX ) ) AF-XXXX ) ) AB-XXXX ) ) AF-XXXX ) -07 1) 0 = tryckklass ) XXXX = Dimension. Lyftning Alla lyft ska göras i själva ventilen och ej i manöverdonet. Förbandet mellan ventil och don är konstruerat för att i första hand ta upp vridande moment samt donets egen vikt. Se fig Ankomstkontroll Samtliga ventiler som lämnar våra fabriker har kontrollerats och provats enligt gällande bestämmelser eller enligt de speciella bestämmelser som kan ha föreskrivits av beställaren. Ventiler försedda med manöverdon funktionsprovas och injusteras på sådant sätt, att enheten är helt klar för direkt inmontering i rörsystemet. Med tanke på eventuella skador, som kan ha uppstått under transporten, bör dock om möjligt en ankomstkontroll utföras. Vi föreslår ett kontrollprogram enligt nedan: Kontrollera att ventilen motsvarar beställningen med avseende på typ, storlek, utrustning mm. Besiktiga ventil, manöverdon och ventillägesställare med tanke på eventuella skador. Koppla upp ventilen enligt figur och kontrollera ändlägesinställningarna. Fig. 1. Lyftning av ventilen Fig. Uppkoppling för funktionskontroll av den kompletta ventilen 1

2 4. Inmontering Se till att rörledningen är fri från föroreningar, glödskal och annat som kan störa ventilens funktion - innan du monterar den i ledningen. Kontrollera också att de rörändar som ventilen ska monteras emellan är parallella, har samma centrumlinje och att avståndet mellan rörändarna svarar mot ventilens bygglängd inklusive packningarnas tjocklek. Använd aldrig en ventil för att dra ihop eller räta ut felaktigt förlagda rörsträckor. Det leder till onödiga belastningar på ventil och rör som kan ge svåra skador under kommande drift. Se figur 3. Fel monteringssätt Rätt monteringssätt Fig. 3. Se till att rörändarna centrerar och har rätt avstånd NAF-Setball kan monteras på valfritt sätt. Dock rekommenderar vi att den strömningsriktning som anges med en pil på ventilhuset väljs. För flöde/ tryckfall i motsatt riktning är ventilens tätningsförmåga begränsad. Vi rekommenderar också att ventilen monteras med vertikal och uppåtriktad spindel i horisontal ledning. Staga rören på båda sidor om ventilen för att avlasta den och skydda den för vibrationer. Placera ventilen så att den blir åtkomlig för kontroll och service, i synnerhet om den har pneumatiskt manöverdon och ventillägesställare. 5. Flänspackningar Packningar med dimensioner enl. SS 359, DIN 690 eller ANSI B16,5 1988, Table E1 Figure E kan användas. 6. Igångsättning Spola rörledningen - med alla ventiler öppna - så att föroreningar, som kan skada ventilens tätningsytor och störa manövreringen, försvinner. Se också Fi 74.56A - Drifttagningsinstruktion och Fi 41.8A - Instruktion för ventillägesställare, som ger nyttiga tips för igångsättningen. 7. Material- och reservdelsförteckning Pos. Ant. Detalj Material Tätningsutf. 1 1 Hus ASTM A351 1 Kulsektor ASTM A351 hårdkromad 3 1 Drivaxel SS 34, hårdkromad 4 1 Styraxel SS 34, hårdkromad 5 1 Lock, övre ASTM A351 01,0,05, Lock, undre SS Planpack- Grafit ning 8 1 Låsseg- SS 347 ment 9 Lagerskål SS Tryckfjäder Inconel/ SS Sätesring SS 343, stellitbelagd 1A 1 Tätnings- PTFE 01, 05, 07 ring 1B 1 Tätnings- EPDM 0 ring 1C 1 Tätnings- FPM 06 ring 13A 1 O-ring EPDM 01, 0 13B 1 O-ring FPM 05, Stödring PTFE 01, 0, 05, 06 15A 1 O-ring EPDM 01, 0 15B 1 O-ring FPM 05, Ok/Gland ASTM A Skruv Rst Mutter Rst Boxpack- Grafit 07 ning 0 4 Skruv Rst. 1 Skruv Rst. 01, 0, 05, 06 1 Plattkil Rst. 3 1 Indikerings- Rst pinne 6 1 Bricka Rst 7 1 Insats Rst gänga 8 1 Skruv Rst

3 14 Spindeltätning O-ringstätning Utförande -01, -0, -05, Packboxtätning Utförande Sätesring 3 1 B - C Med O-ringstätning Utförande -0, A Fig. 4. NAF-Setball - reservdelar, utförande av spindeltätningar och sätesringar Med fjäderbelastad tätningsring Utförande -01, -05, -07 3

4 Artikelnummer för viktiga reservdelar och reservdelssatser Sats eller detalj Spindeltätningssats Sätesringssats Övriga reservdelar Utf. -01,-0-05,06-07* -01,-05, Pos. 13A,14,15A 13B,14,15B 19 11,1A 11,1B 11,1C ,17,18,19** DN 5/ / / * För DN åtgår tre ringar / ventil, för DN fyra ringar / ventil ** Ombyggnadssats för utförande -01 eller -05 till utförande Beställning av reservdelar Ange följande data när du beställer reservdelar så kan du vara säker på att få passande delar: 1. Ventilens produktbeteckning, inklusive DN - se avsnitt 1. Allmänt - och det tillverkningsnummer som finns angivet på ventilens märkskylt.. Detaljens benämning och positionsnummer eller reservdelssatsens nummer och antal. Orderexempel: För NAF 878AB , Tillverkningsnummer Drivaxel, pos. 3, Antal 1 st. Alternativt För NAF 878AB , Tillverkningsnummer Spindeltätningssats, Artikelnummer , Antal 1 st. 9.1 Nedmontering av ventilen ur ledningen Kontroll och underhåll kräver inga specialverktyg. Gör som följer: 1. Se till att rekommenderade reservdelar och - inte minst viktigt - packningar för rörflänsar finns tillgängliga.. Stäng ventilen. 3. Stäng av alla luft- och elanslutningar till manöverdonet. 4. Koppla bort alla luft- och elledningar till manöverdonet. 5. Lossa flänsförbandet mellan ventilen och rörledningen. Lyft sedan ur ventilen. Undvik att lyfta i manöverdonet. Alla lyft ska göras i själva ventilen och inte i manöverdonet - se figur 1. Notera strömmningsriktningen, som anges med en pil på ventilhuset. 9. Underhåll Om kulsektorn eller sätesringen har skadats tex genom föroreningar i rörledningen eller om sätesringen och axelavtätningen behöver bytas efter lång tids drift, måste ventilen renoveras. Många ventiler är monterade på sådana platser där deras funktion är av avgörande betydelse för hela processen. Sådana ventiler ska ha regelbunden tillsyn och eventuella fel bör omgående åtgärdas. 9. Tillsyn av kulsektor och sätesring 1. Demontera manöverdonet om ventilen har ett sådant. Se avsnitt 9.3 punkt 1 och.. Ta bort indikeringspinnen (3 - fig. 4). 3. Vrid kulsektorn mer än 90 tills den tappar kontakten med sätesringen. 4. Skjut ut sätesringen ur sitt läge vid husets inlopp. Dra ut den vid sidan av kulsektorn - mellan kulsektorn och ventilhusets insida - till husets utlopp och ut. 4

5 5. Demontera tryckfjädern (10) på samma sätt. 6. Tvätta alla smutsiga delar omsorgsfullt med varmt vatten och om nödvändigt med ett lämpligt lösningsmedel. Skrapa aldrig tätningsytorna med hårda verktyg. 7. Undersök kulsektorns () yta. Avlägsna eventuella avlagringar och rengör kulsektorn enl. punkt 6 ovan. fri från repor. Avlägsna eventuella grader från kilspåren. 6. Fetta in spindeln med lämpligt smörjmedel tex Molykote Pasta U eller Gleitmo Ersätt de två O-ringarna (13) och (15) liksom PTFE-brickan (14). Fetta in O-ringarna med lämpligt smörjmedel tex Silikonfett DC 111 eller TKM Obs! Repa inte kulsektorns tätningsyta. 8. Inspektera och rengör sätesringen (11) enligt punkt 6 ovan. 9. Inspektera tätningsringen (1) - den behöver inte tas ut ur sitt spår i huset. Byt vid eventuell skada. 10.Smörj kulsektorn () med lämpligt smörjmedel, tex Molykote Pasta U, Gleitmo 700 eller liknande. 11.Smörj tätningsringens (1) yta med något silikonbasfett tex Siliconfett DC 111, Siliconfett TKM 1011 eller liknande. 1.Montera tryckfjädern (10) och sätesringen (11). Vrid kulsektorn () tills den tar kontakt med sätesringen (11). Tryck in sätesringen mot tryckfjädern (10) med något mjukt föremål för att underlätta att kulsektorn kommer in i sitt läge. Fortsätt att vrida den till stängt läge. 13.Montera indikeringspinnen (3) på sin plats. Obs! Indikeringspinnen har, jämte sin indikeringfunktion, också funktion att inte till låta större vridning än av kulsektorn för att den inte ska tappa kontakten med sätesringen. 9.3 Byte av övre spindeltätning, O-ringstyp Skulle spindeltätningen börja läcka byts den övre O- ringen (13). Ventilen behöver inte tas ur rörledningen. Se till att ventilen inte står under tryck. 1. Demontera manöverdonet om ventilen har ett sådant. Börja med att ta bort ventillägesställaren. Det gör du lätt när du först tagit bort dess plastkåpa. Skruva bort de fyra skruvar som ventillägesställaren är fäst med mot manöverdonet. Ta därefter bort de muttrar som håller manöverdonet mot ventilens fästplatta och demontera donet.. Ta bort kilen. 3. Ta bort locket (5) sedan skruvarna (1) lossats. Ta därefter bort O-ringarna. 4. Rengör ytorna på spindeln, locket och urtaget i ventilhuset. 5. Undersök noga spindelytan, som måste vara helt 9.4 Tillsyn och byte av övre spindeltätning, Grafittyp Packboxen kräver oftast tillsyn och justering när ventilen tagits i drift. Efter en tids drift kan det också i vissa fall vara nödvändigt att packa om ventilen. 1. Demontera manöverdonet i enlighet med anvisningarna under avsnitt 9.3. Det går att byta grafitpackningar utan att demontera donet, men det förfaringssättet är något besvärligare.. Ta bort muttrarna (18). Lyft av glanden (16). Ta därefter bort packningen (19). 3. Rengör spindelns ytor, glanden (16) och urtaget i ventilhuset. 4. Undersök noga spindelytan, som måste vara helt fri från märken och repor. 5. Smörj in spindeln med lämpligt smörjmedel tex Molykote Pasta U. 6. Ersätt packningen (19) med en ny. Montera därefter glanden (16) och muttrarna (18). 7. Dra fast muttrarna (18) lagom hårt så att packningen ligger rätt och är i kontakt med både spindel och ventilhus. Kontrollera packningens täthet och efterdra muttrarna (18) - om det är nödvändigt - sedan ventilen är tagen i drift. 9.5 Byte av packning vid nedre axel 1. Byt packning (7) i samband med kontroll av sätesringen (11).. Ta bort skruvarna (0) och locket (6). 3. Dra ut spindeln (4) och demontera packningen (7). 4. Rengör noga insidan av locket (6) och axeln (4). 5. Ersätt packningen (7) med en ny och smörj spindelns smala ända med lämpligt smörjmedel tex Molykote Pasta U eller Gleitmo Montera spindeln (4) med packningen (). 7. Applicera låsvätska tex Loctite 641 på skruvgängorna. 8. Montera locket (6) och dra skruvarna (0). 5

6 10. Montering av manöverdon på ventil 1. Manöverdonet kan monteras direkt på ventilen. Ventilens fästfläns och spindel följer NAF-standard för donfastsättning.. Vrid ventilen till stängt läge. Kilen ska vara vänd mot inloppssidan. 3. Montera manöverdonet. 4. Koppla luft till manöverdonet - om det är ett pneumatiskt don. Är ändlägesstoppet rätt inställt kommer kulsektorn inte alls att röra sig när luften kopplas på. 5. Justera annars ändlägesstoppet tills manöverdonet vridit kulsektorn till stängt läge. 6. Allmänt Manöverdonet kan monteras längs eller tvärs rörledningen. För montering längs rörledningen krävs en mellanplatta. I praktiken förhindras detta av indikeringspinnen, som när kulsektorn vrids utanför stängt/öppetområdet, går emot de skruvar som håller fast övre locket. Manöverdonet ska trimmas så att kulsektorns sfär () är placerad mitt för sätesringen (11) i stängt läge, dvs att kulsektorsfären sticker lika mycket utanför sätesringen på båda sidorna enligt fig = 3 Obs! Stängning ska alltid göras medurs, sett från manöverdonet. Kontrollera alltid före monteringen av ett nytt manöverdon att det passar på spindeln. Prova utan kil att det går på spindeln. Kontrollera även att kilen går i och passar i spindelns kilspår. Fetta in manöverdonets spindelgenomföring. Skjut donet på spindeln. Kulsektorn ska bara vridas de 90 som behövs för manöver från helt öppet till helt stängt läge. Vridning av kulsektorn utanför detta arbetsområde kan ge skador på tätningsytorna hos kul sektorn och sätesringen. När man försöker att vrida tillbaka kulsektorn till sitt rätta läge kan den gå emot sätesringen. = Fig. 5. Rätt läge på kulsektorsfären vid manövedonets intrimmning Instruktion Fi ger anvisningar för ändring av manöverdonets inbyggnadsläge, byte av don, anslutning av ventillägesställare, manöverventiler och ändlägeskontakter. NAF AB Linköping Besöksadress: Gelbgjutaregatan Telefon Telefax Telex Rätt till tekniska ändringar förbehålles Begär vår adresslista Fk 01.10GB för representation i andra länder A Siebe Group Company ISO 9001 Certified 6

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

AT Bruksanvisning 3533S, 3534S. Kulventiler

AT Bruksanvisning 3533S, 3534S. Kulventiler AT 3533S, 3534S Allmänt Ventilen har konstruerats och tillverkats för användning i system där driftsförhållanden är lämpliga för anordningen enligt tillämpbara standarder. Brukaren ansvarar för val av

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva

Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva Drift- och serviceinstruktioner IN125, Mi-101 SE för kalottventiler Utgåva 2001-08 Typ KVT / KVX Typ KVTF / KVXF Innehåll Inspänningsutförande Flänsat utförande Nominellt tryck PN 50 Anslutning DN 25/2-65

Läs mer

NAF-Ceramic kulventiler

NAF-Ceramic kulventiler NAF-Ceramic kulventiler 25-100, Size 1-4 PN 40, ANSI Class 300 Fk 41.64(3)SE 11.02 Primära egenskaper NAF-Ceramic är en kulventil invändigt helt fodrad med Keram. Den är främst avsedd för reglering, men

Läs mer

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e)

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e) NAF-Triball kulventiler för max. 40 bar(e) Fk 25.622(10)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Triball är en kulventil med fullt genomlopp avsedd för avstängning och on-off, samt i hårdtätat utförande även för

Läs mer

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450,

Fk 41.41(15)SE. Valtabell (Tabell 1) PN 10, DN 450, NAF-Unex vridspjällventiler PN 10, 50, 600-1000 Fk 1.1(15)SE 07.12 Primära egenskaper NAF-Unex är en vridspjällventil med metall- eller mjuking. Den är både regler- och avstängningsventil och levereras

Läs mer

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 Fk 41.55(9)SE 11.04 Primära egenskaper NAF-ProCap, flisfyllningsventil för automatiserad flisfyllning av diskontinuerliga

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

NAF-Ceramic kulventiler

NAF-Ceramic kulventiler NAF-Ceramic kulventiler 25-100, Size 1-4 PN 40, ANSI Class 300 Fk 41.64(2)SE 07.12 Primära egenskaper NAF-Ceramic är en kulventil invändigt helt fodrad med Keram. Den är främst avsedd för reglering, men

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL INJUSTERINGSVENTIL VM 5900 (blå och grå)

MANUAL INJUSTERINGSVENTIL VM 5900 (blå och grå) MANUAL INJUSTERINGSVENTIL VM 5900 (blå och grå) 1. Allmänt Utförande: stål Injusteringsventil VM 5900 i stål är avsedd för rena medier och för användning i fjärrvärmesystem och kylsystem. Ventilen är avsedd

Läs mer

Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB. Bruksanvisning Uppdaterad

Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB. Bruksanvisning Uppdaterad Bruksanvisning Uppdaterad 2016-06-27 Skjutspjällventil VM 2002 Fabrikat Orbinox typ EB Ventim Ventil & Instrument AB Flygplatsvägen 19 391 27 Kalmar 0480-42 91 00 info@ventim.se Innehållsförteckning Introduktion...3

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KS Allmän beskrivning KulSektorventilen består av en halv kula, dvs en kulsektor, som via axeltappar är stabilt lagrade i ventilhuset. Ena

Läs mer

Överströmningsventil KLA13-UV

Överströmningsventil KLA13-UV Sida 1(6) Rostfritt stål Invändig gänga - svetsändar - flänsar Beskrivning med justerbart öppningstryck Rakt utförande med snedställt säte Självverkande med fjäderbelastad kägla Stänger mot flödesriktningen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse MODELL INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KSG

Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KSG UI-S-KSG It isn t just Industrial Control Valves and Regulators Instruktion och reservdelslista för Ramén KulSektorventil typ KSG Allmän beskrivning Ramen KulSektorventil, typ KSG är en specialventil för

Läs mer

Monteringsbox VM Beskrivning. Varianter. stål DN PN 10 fläns

Monteringsbox VM Beskrivning. Varianter. stål DN PN 10 fläns Beskrivning Monteringsbox för vätskor. Monteras mellan armatur och rörfläns för att underlätta montering respektive demontering. För justering av avståndet mellan ventil och rör med max ±20 mm för DN 50-150

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32 Bruksanvisning kulventil VM 4490-4491 Serie 32 3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Flytande kula med cylindriskt genomlopp. Ansättningsbar packbox.

Läs mer

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga.

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Säkerhetsventiler NAF 546340-546641, PN 16 och PN 25/40 Höglyftande fjäderbelastade Fk 46.72(16)SE 05.05 Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Ventilerna

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 100, NAF 526520-528530 Fk 30.70(8)SE 05.12 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Kulventil 3-vägs Typ KLA-ZD311

Kulventil 3-vägs Typ KLA-ZD311 Sida 1(6) Typ Typer Utförande Anslutning 4-L-FL L-borrad flänsar 4-L-IG L-borrad invändig gänga 4-L-SV L-borrad svetsändar 5-T-FL T-borrad flänsar 5-T-IG T-borrad invändig gänga 5-T-SV T-borrad svetsändar

Läs mer

Säkerhets- och Driftinstruktion för Ramén KulSektorventil typ KS / KSP

Säkerhets- och Driftinstruktion för Ramén KulSektorventil typ KS / KSP Ramén Trading AB DI-S-KS/KSP Industriella reglerventiler & regulatorer 2002-07-08 Ert ordernr.: Tag nr.: Ramén ordernr.: Modell nr.: Säkerhets- och Driftinstruktion för Ramén KulSektorventil typ KS / KSP

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Manöverdon Handspak, snäckväxeldon med ratt, pneumatiska, elektriska, elektrohydrauliska etc.

Manöverdon Handspak, snäckväxeldon med ratt, pneumatiska, elektriska, elektrohydrauliska etc. Page 1(5) DN15-150, PN10-40 Med flänsar, 2-delat hus DIN EN ISO 9001:2008 - TÜV CERT - PED 97/23/EC Tillverkning enligt AD-2000 TA-Luft 2002 Fire-Safe API 607 Fifth Edition / ISO 10497-5:2004 Beskrivning

Läs mer

Vridspjällventil Double Block & Bleed Conaxe CBB

Vridspjällventil Double Block & Bleed Conaxe CBB Sida 1(5) DN100 - DN300, 4" - 12" PN10 - PN40, ANSI 150 -ANSI 300 Luggat utförande Kolstål eller rostfritt stål RPTFE tätning option Fire-Safe FÖRDELAR CONAXE CBB Ventilen är utförd med två tätningsytor

Läs mer

Användningsområden Kan användas i de flesta typer av industrier såsom kemisk, petrokemisk, gas, vatten och livsmedel

Användningsområden Kan användas i de flesta typer av industrier såsom kemisk, petrokemisk, gas, vatten och livsmedel Sida 1(7) Typ DN15 till DN350, PN10 till PN40 Med flänsar, 2-delat hus PTFE-PEEK PED 97/23/EC TA-Luft 2002 Fire-Safe BS 6755, part 2: 1987 Beskrivning 2-delat hus (split-body) Flänsar enligt DIN/EN PN10

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 40, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 40, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 40, NAF 526520-528530 Fk 30.70(10)SE 09.02 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål och rostfritt stål. Utförande enligt

Läs mer

Kulventil KLA-KHL-510 DN15-150, PN10-40 Med flänsar, 2-delat hus

Kulventil KLA-KHL-510 DN15-150, PN10-40 Med flänsar, 2-delat hus Page 1(5) DN15-150, PN10-40 Med flänsar, 2-delat hus DIN EN ISO 9001:2008 - TÜV CERT - PED 97/23/EC Tillverkning enligt AD-2000 TA-Luft 2002 Fire-Safe API 607 Fifth Edition / ISO 10497-5:2004 Beskrivning

Läs mer

Glastätning av grafit

Glastätning av grafit Beskrivning Nivåställ av transparent typ för indikering av vätskenivå. Rekommenderas för ånga och processapplikationer. Färgade media är mycket lätta att avläsa. Består av nivåvisare, kikkranar för övre

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM

Bruksanvisning kulventil VM Bruksanvisning kulventil VM 4493-4494 Serie 35 3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Ansättningsbar packbox. Montagefläns enligt ISO 5211 för direktmontage

Läs mer

NAF-Trimball reglerkulventiler

NAF-Trimball reglerkulventiler NAF-Trimball reglerkulventiler DN 50-500, Size 2-20 PN 10 40, ANSI Class 150 och 300 Fk 41.65(7)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Trimball är ett helt nytt sätt att komma tillrätta med kavitation, erosion

Läs mer

NAF-Duball kulventiler

NAF-Duball kulventiler NAF-Duball kulventiler 25-400, Size 1-16 PN 10-40, ANSI Class 150-300 Fk 41.61(23)SE 11.02 Primära egenskaper NAF-Duball är en kulventil med fullt genomlopp som genom sin konstruktion och sina materialkombinationer

Läs mer

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW

Skjutspjällventil med handratt KLA-WGE-MW _skjutspjallventil_handratt_130716 Sida 1(5) DN50-400, PN10 Beskrivning Ventilhus i 1-del För montage mellan flänsar enligt EN 1092-1 typ 11 form B (PN10), ANSI 150 på begäran. Bygglängd enligt EN 558-1

Läs mer

NAF-Setball kulsektorventiler för MC-massa DN , PN 16-40, ANSI Class

NAF-Setball kulsektorventiler för MC-massa DN , PN 16-40, ANSI Class NAF-Setball kulsektorventiler för MC-massa DN 80-300, PN 16-40, ANSI Class 150-300 Fk 41.54(2)SE 11.02 Primära egenskaper NAF-Setball för MC-massa är en metalltätande kulsektorventil som kombinerar kulventilens

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

KULVENTIL IA 111S IA 112S

KULVENTIL IA 111S IA 112S ANVÄNDNINGsområde Avstängningsventil för produktionsanläggingar och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. BESKRIVNING Underhållsfri kulventil av stål i svetskonstruktion med svetsändar anpassade till

Läs mer

INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Installation RM, standard RM med stötdämpare...

INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Installation RM, standard RM med stötdämpare... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse INSRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE Serie 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 BRUK OCH SERVICE 1. Allmänt Läs denna instruktion grundligt innan installation och idrifttagande

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM

Bruksanvisning kulventil VM Bruksanvisning kulventil VM 4376-4379 Serie FSB-2D Kulventil i flänsat utförande med fullt genomlopp, utblåsningssäker spindel och självjusterande ansättningsbar packbox för vätskor och gaser. Ett bra

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

MONTAGE-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER FÖR NAVAL-ÅNGVENTILER

MONTAGE-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER FÖR NAVAL-ÅNGVENTILER 1(5) MONTAGE-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER FÖR NAVAL-ÅNGVENTILER DN15 50 DN65-100 DN125-300 Pos. Detalj Material 1 VENTILHUS P235GH/Sr37.8 2 VENTILHALS P355NH/Fe52DP 3 SPINDEL 1.4057/AISI 431 4 GLIDRING

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig.

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278 Typ 3310 Segmenterad kulventil Fig. 1 Typ 3310/AT Fig. 2 Typ 3310/3278 with attached positioner Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV Utgåva maj

Läs mer

HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 0 Beskrivning 2 1 Lyft och hantering 2 2 Installation 2 3 Manöverdon 5 4 Underhåll 5 41 Byte av glandpackning 5 42 Byte av tätning

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Observera: Diagrammen visar egenskaper för såväl hus som säten. Arbetstrycket begränsas av ventilhusets tryckklass, se PN-kurvorna.

Observera: Diagrammen visar egenskaper för såväl hus som säten. Arbetstrycket begränsas av ventilhusets tryckklass, se PN-kurvorna. Beskrivning är en tvåvägs kulventil med flänsanslutning och bygglängd F4 alt. F5 enligt DIN 3202. Ventilen har utblåsningssäkrad antistatisk spindel, fullt genomlopp och hus i gjutjärn, kolstål alt. rostfritt

Läs mer

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S Beskrivning Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S LENO TM MSV-S är en parventil för alla manuella stamregleringsventiler i LENO-familjen. LENO TM MSV-S kan även användas som en kulventil av hög

Läs mer

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon...

INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL. 0. Beskrivning Lyft och hantering Installation Manöverdon... Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00 E-post: gustaf@fagerbergse wwwfagerbergse INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nivåställ VM Beskrivning. Varianter. Kranar VM 9531 i D-utförande. reflexionstyp centrumavstånd mm PN 25

Nivåställ VM Beskrivning. Varianter. Kranar VM 9531 i D-utförande. reflexionstyp centrumavstånd mm PN 25 Beskrivning Nivåställ av reflexionstyp för indikering av vätskenivå. Den optimala lösningen för mättad ånga upp till 20 bar. Består av nivåvisare, kikkranar för övre och nedre avstängning samt utblåsning.

Läs mer

Kulventil Reducerat genomlopp

Kulventil Reducerat genomlopp Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 10-250 10/100-50ºC till + 250ºC Användningsområde Avstängningsventil för i huvudsak: - Lut, syror och saltlösningar - Lösningsmedel och alkoholer - Gasol,

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag STAD-C Injusteringsventiler DN 15-50 med dubbelsäkrade mätuttag IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-C STAD-C Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar,

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

Snedsätesventil VM 1652 Fabrikat ODE. Bruksanvisning Uppdaterad

Snedsätesventil VM 1652 Fabrikat ODE. Bruksanvisning Uppdaterad Bruksanvisning Uppdaterad 2013-03-31 Snedsätesventil VM 1652 Fabrikat ODE Ventim Ventil & Instrument AB Flygplatsvägen 19 391 27 Kalmar 0480-42 91 00 info@ventim.se Innehållsförteckning Introduktion...3

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-100 40-60 C till +350 ºC Segjärn DN 25-100 40-85 C till +450 ºC Stål Användningsområde Proportionell säkerhetsventil för hetvattenpannor utan ångrum

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

GEFA Pneumatiska manöverdon Typ APM Montageinstruktion

GEFA Pneumatiska manöverdon Typ APM Montageinstruktion Gustaf Fagerberg AB, Klangfärgsgatan 25-27, Box 12105, 402 41 Göteborg Telefon: 031-69 37 00, Fax: 031-69 38 00, E-post: gustaf@fagerberg.se www.fagerberg.se GEFA Pneumatiska manöverdon Typ APM Montageinstruktion

Läs mer

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71

Web: www.scanmatic.se Phone: +46 42 504 25 Fax: +46 42 515 71 Handmanövrerad tvådelad TS0-0 Handmanövrerad tvådelad kulventil Kulventil i CFM med kula i rostfritt stål. Finns i dimensioner från DN till DN0. åsanordning för att motverka oavsiktlig manövrering. 13

Läs mer

MV-50-1000-sv-07 2003-36 1/7 MV Skjutspjällsventil DN 50-1000

MV-50-1000-sv-07 2003-36 1/7 MV Skjutspjällsventil DN 50-1000 1/7 Stafsjös skjutspjällsventil är en avstängningsventil som är konstruerad för att möta ett brett spektrum av tillämpningar. Den är främst framtagen för att hantera vätskor och suspensioner upp till 5%.

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Ventilinsats FlowCon SM DN15-40

Ventilinsats FlowCon SM DN15-40 Ventilinsats FlowCon SM DN15-40 2012-04-16 Sid. 1 (6) FlowCon SM-ventilen skall installeras på inkommande ledning eller returledning. Montering av ett filter före ventilkroppen rekommenderas för att förhindra

Läs mer

MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler

MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler MONTERING AV BOXPACKNINGAR För pumpar & ventiler www.klinger.se trusted. worldwide. PB 01 BOXPACKNINGAR Monteringsanvisning för pumpar & ventiler PUMPAR Vikten av att en pump packas på ett korrekt sätt

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

MANÖVERDON IA WM. ANVÄNDNINGsområde. Pneumatiskt manöverdon för alla vridande ventiler.

MANÖVERDON IA WM. ANVÄNDNINGsområde. Pneumatiskt manöverdon för alla vridande ventiler. ANVÄNDNINGsområde Pneumatiskt manöverdon för alla vridande ventiler. BESKRIVNING WIRE MATIC pnueumatiska manöverdon finns både som enkel- och dubbelverkande för on/off eller reglering. Donen har 93 graders

Läs mer

Manual kulventiler VM

Manual kulventiler VM Manual kulventiler VM 4376-4379 Serie FSB 2D Ventim 03/2014 0480-42 91 00 info@ventim.se @flodesmastaren ventim.se Fire-Safe antistatisk utblåsningssäker spindel Innehållsförteckning Introduktion...2 Allmänna

Läs mer

Säkerhetsventil KLA F

Säkerhetsventil KLA F Sida 1(7) Inlopp utvändig gänga Utlopp invändig gänga Rostfritt syrafast stål Beskrivning Självverkande fjäderbelastad säkerhetsventil i vinkelutförande Tryckklass PN16 / PN40 Storlek 1/2" till 2" Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Broen typ Ballomax Helsvetsad kulventil för vatten, luft, olja och andra media som inte är aggressiva mot stålet i exempelvis värmesystem, fjärrvärme och industrianläggningar. Ett bra val! VM

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Bruksanvisning för Vexve kulventil

Bruksanvisning för Vexve kulventil 30.03.2010 Bruksanvisning för Vexve kulventil Innehåll 1. Allmänt 2. Förberedelser och anmärkningar 3. Märkning 4. Transportera och förvara ventilerna 5. Installera och svetsa fast på rörledningar 5.1

Läs mer

KEYSTONE. Spjällventiler ParaSeal Underhålls- & installationsanvisningar. www.pentair.com/valves. Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant

KEYSTONE. Spjällventiler ParaSeal Underhålls- & installationsanvisningar. www.pentair.com/valves. Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant KEYSTONE Var god läs igenom dessa anvisningar noggrant Denna symbol hänvisar till viktiga meddelanden och säkerhetsinstruktioner. Riskfaktorer: ignorering av anvisningarna felaktig användning av produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03

Bruksanvisning. Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03 Bruksanvisning Unique hygienisk blandningssäker ventil IM70838-SE4 2006-03 Överensstämmelsedeklaration Utfärdande företag Alfa Laval Företagets namn Albuen 31, DK-6000 Kolding, Danmark Adress +45 79 32

Läs mer