Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002."

Transkript

1 RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

2 Innehållsförteckning Sid Innehåll 4 Kompetensinventering 5 Vad är RFA? 6 RFAs Manifest 7 Instruktion till annonsörer 8 Boss Kaj Backholm 10 ConformIT Jörgen Larsson 11 Dpart 12 Factotum Emma 13 Factotum 14 Just-In-Mind 15 KaiTomas 16 Kontribator Johan Eklund 18 Merga.- Agile 19 Merga Projektkvalitet 20 M Orski Konsult Monika Orski 21 Nova Data 22 Obstinator 23 AB Projektledning - Ingrid Forsman 24 Promera Per Norrfors 25 Realtidssystem Rabbe Kurtén 26 Rekursiv 27 Rationell Mikro Teknik Rolf Olsson 28 TFR Systemutveckling AB Tomas Fredriksson 29 Torped Johan Carlsson 30 Webony Lasse Horgen 31 Verimentor - Conny Westh

3 Förord 1 (1) Nätverket för IT-Proffs RFA-katalogen RFA-katalogen som du just nu läser är en sammanställning av ett urval av tjänster och produkter som företagen i RFA-nätverket kan erbjuda dig som återförsäljare och RFAmedlem. RFA-Katalogen ges av kostnads och miljöskäl endast ut i PDF-format (du måste ha en Acrobat Reader från Adobe för att kunna läsa katalogen). Du kan givetvis skriva ut RFAkatalogen på papper om du vill det, använd då helst en färgskrivare för bästa resultat. Det går även bra att skriva ut RFA-katalogen i svart/vit. Eftersom utrymmet i denna katalog är begränsat så har varje företag i RFA-nätverket fritt fått disponera endast ett fåtal sidor var och de har då tvingats prioritera bort många vanliga tjänster och produkter som de kan erbjuda sina kunder för att ta fram det som är unikt och som utmärker företaget i sin nisch. Känn dig fri att diskutera olika lösningar med den leverantör du väljer ur RFA-katalogen. RFA-katalogen uppdateras ständigt och du kan alltid besöka RFAs websidor för att hämta den senaste upplagan, du hittar RFA på katalogen.rfa.se och du kan klicka på länken RFAkatalogen i menyn. Denna första utgåva är ett experiment av olika format och inriktningar som jag hoppas kommer att utvecklas med tiden. Se den preliminära utgivningsplanen nedan: Katalog Sista materialdag Sista granskning Utgivningsdag Sista giltighetsdag Test Hösten Vintern Våren Sommaren Hösten Vill du delta i arbetet med katalogen eller om du bara vill hålla dig informerad om det senaste arbetet med katalogen kan du gratis gå in på och registrera dig på maillistan för RFA-Katalogen. All medverkan i RFA-katalogen är f.n. gratis för betalande RFAmedlemmar. Alla bidrag och synpunkter kan du skicka till Välkommen som återförsäljare och medlem i RFA-nätverket. Med vänlig hälsning Conny Westh Ordförande Stftelsen RFA Real Free Agents Adress Stiftelsen RFA Real Free Agents Box SE Stockholm Tel Vxl Bil Fax Bank Föreningssparbanken SWIFT: SWEDSESS a/c BankGiro: Org nr Vi har F-skatt Stiftelsens säte: Stockholm

4 Kompetensinventering 1 (1) Nätverket för IT-Proffs Kompetensinventering Under perioden juli till augusti 2002 gjordes en kompetensinventering inom nätverket RFA och här nedan presenteras en kort sammanfattning av undersökningen. Bakgrund Inom RFA pågår ett arbete för att stärka RFA-konsulternas ställning på den Svenska marknaden. En viktig konkurrensfaktor är att vi vet vilken kompetens RFA-nätverket består av så att vi kan marknadsföra dessa och även jämföra oss mot konkurrenterna. Syftet med undersökningen var i första hand att skapa en bild av hur RFA ser ut, åldersstruktur, geografisk täckning och kompetensspridning. Undersökningen ger även en fördjupad bild av kompetenssammansättningen men som inte redovisas här. Utskick Enkäten skickades ut till 321 st mailadresser och av dessa har 91 st svarat. Detta ger en svarsfrekvens på ca 28 %. Sammanfattning RFA konsulten o är 42 år. o har 18 års yrkeserfarenhet o har arbetat 12 år i konsultrollen. o har 7 års erfarenhet som egen företagare. o har erfarenhet från de flesta branscher. o behärskar förutom svenska även engelska och delvis tyska i tal och skrift men har inom nätverket tillgång specialkompetens i såväl franska, spanska som de nordiska språken. Det finns RFA konsulter över hela landet från Malmö i söder till Luleå i norr. Koncentrationen är störst till Stockholmsområdet där 77 % bor, men enkäten visar att de flesta kan under mer eller mindre långa perioder arbeta på andra platser än hemorten. Nätverket innehar en mycket hög kompetens inom nedanstående områden. I den första kolumnen redovisas den nivå som minst har generalistkompetens, har deltagit i stora uppdrag, kan ta huvudansvaret för och / eller ha en ledande roll för en större grupp eller befattning och som kan arbeta självständigt. I den andra kolumnen ingår även de konsulter som är erfarna inom respektive område Kolumn 1 Kolumn 2 o Affärs- och verksamhetsutveckling 33 % 47 % o Projektledning / stöd åt proj.ledning 43 % 69 % o Systemutveckling & systemförvaltning 44 % 72 % o Support, teknik och datordrift 19 % 47 % o Övrigt 38 % 46 % I gruppen övrigt ingår kompetenser inom områdena teknisk information, dokumentation, översättning, säkerhet, utbildare, datajuridik, etc. Adress Stiftelsen RFA Real Free Agents Box SE Stockholm Tel Vxl Bil Fax Bank Föreningssparbanken SWIFT: SWEDSESS a/c BankGiro: Org nr Vi har F-skatt Stiftelsens säte: Stockholm

5 Vad är RFA? Real Free Agent Fri Agent är ett amerikanskt uttryck. Det anspelar på den entreprenörsanda som skaffat USA tätplatsen bland världens länder när det gäller teknik och affärer. RFA är ett nätverk av IT-konsulter En fri agent är en individ, som i eget namn erbjuder marknaden sin kompetens. Fria agenter är uppskattade för sin kunnighet, sin driftighet och sin beredvillighet att ta ansvar och självständigt fullfölja sina åtaganden. Det är dessa egenskaper som gör att en fri agent överlever på marknaden, i konkurrens med stora konsultbolag och köparnas egen personal. Den fria agenten är stark som individ. En förutsättning för att trivas med den obundna men krävande tillvaron som ensamkonsult. Men den som går ut på marknaden som person snarare än som företrädare för en organisation är inte starkt som företag. De fria agenterna kommer ofta i skuggan av stora konsultföretag och slipade konsultmäklare. De tvingas erbjuda sina tjänster som underkonsulter till större företag om de ska få in en fot i de stora och eftersökta utvecklingsprojekten. År 2000 bildades RFA som ett oberoende nätverk av fria agenter på IT-marknaden. Initiativtagare var Ove Holmberg, Merga Communications AB (www.merga.se). RFA-konsulterna har en bakgrund, erfarenhet och kompetens som bland kvalificerade konsulter placerar dem i främsta ledet. De vet vad det vill säga att lösa problem i en dynamisk och krävande utvecklingsmiljö. Genom sitt nätverk hjälper de dessutom varandra, så att varken de själva eller du som köpare ska komma till korta inför utvecklingsprojektets utmaningar. RFA-konsulten förbinder sig att följa något som kallas RFAs Manifest (se: och som föreskriver affärsetiska regler och skyldighet för RFA-konsulterna att fortlöpande utveckla sin kompetens. Att vara medlem i RFAs fria nätverk innebär att du får information från RFA, och att du kan söka kontakter med andra nätverksmedlemmar. Du blir också inbjuden till nätverkets öppna aktivieter. RFA är en stiftelse Till stöd för nätverket finns en stiftelse, som heter Stiftelsen RFA - Real Free Agents. En stiftelsen ska närmast jämföras med ett företag, men med den skillnaden att den inte har någon ägare. Stiftelsen RFA Real Free Agents har i uppgift att stödja det fria nätverket och dess medlemmar på olika sätt, och säkerställa kontinuitet och kvalitet inom nätverket. Stiftelsen förvaltar också värden som skapas inom nätverket och som ställs till nätverkets förfogande. Ett exempel är RFAs webbplats. Vidare äger stiftelsen och ansvarar för nätverkets medlemsmatrikel.

6 RFAs manifest -- en markering för kvalitet Manifestet är ett levande dokument som du kan vara med och påverka genom aktivt deltagande i våra arbetsgrupper. En konsult som ansluter sig till RFA förbinder sig att följa manifestet. Manifestet är indelat i de tre områden: affärsmässighet, professionalism och etik. Affärsmässighet. En RFA-konsult... lämnar alltid en offert för uppdraget, dokumenterar skriftligt sin överenskommelse med kunden och ser till att uppdraget alltid är tydligt specificerat har alltid en komplett ansvarsförsäkring fakturerar alltid tydligt och regelbundet enligt avtalet med kunden. Professionalism. En RFA-konsult... är alltid fortlöpande engagerad i sin egen kompetensutveckling är alltid lojal mot sin kund ser alltid till att det blir en kompetensöverlämning till kundens personal utför alltid det kunden har anledning att förvänta följer alltid fortlöpande upp sina uppdrag. Etik. En RFA-konsult... arbetar alltid under sekretess visar respekt för kunden och kundens verksamhet ser alltid till kundens bästa arbetar alltid i enlighet med uppdragsgivarens normer och kultur är alltid ett föredöme i fråga om konsultmässighet åtar sig aldrig uppgifter utanför sin egen kompetens.

7 Annonser 1 (1) Nätverket för IT-Proffs Instruktioner Instruktioner till annonsörer i RFA-katalogen Det har nu kommit in ett antal mycket bra annonser till katalogen som jag tycker bevisar att iniativet har uppskattas av konsulterna. Jag hoppas kunna utveckla idéen med kaatlogen vidare till nytta för dig som RFA-konsult. Det finns dock några tips jag vill förmedla för att underlätta arbetet så mycket som möjligt: Ta bort säkerheten på PDF-filerna, annars kan jag inte montera PDF-filen tillsammans med övriga i RFA-katalogen. Ni som vet med er att ni inte kom med i denna testvaerion (det var 3 företag med totat 4 annonser) ni har låst filen så jag inte kommer åt att lägga in den i katalogen. Döp gärna filen enligt mallen: För en personlig CV: <Företagsnamn>[ - <Förnamn Efternamn>] Exempelvis: Verimentor Conny Westh.pdf För en produkt: <Företagsnamn>[ - <Produktnamn>] Exempelvis: Verimentor Kontakt2000.pdf Tänk på att jag får massor av filer till samma katalog så det inte blir namnkonflikter, och det är praktiskt att kunna sortera filerna i bokstavordning när jag lägger in dem i katalogen. Du får då även friheten att lämna in flera annonser på ett enkelt sätt. Jag kommer med nya versioner hela tiden nu när testerna pågår, kom gärna med synpunkter eller artikelinformation som kan vara intressant att ha med. Denna katalog distribueras internt inom RFA ännu så länge, tanken är att vi ska göra en helt extern katalog också men det hoppas jag vi kan komma igång med efter att denna testperiod är slut. Med vänlig hälsning Conny Westh Ordförande Stftelsen RFA Real Free Agents Adress Stiftelsen RFA Real Free Agents Box SE Stockholm Tel Vxl Bil Fax Bank Föreningssparbanken SWIFT: SWEDSESS a/c BankGiro: Org nr Vi har F-skatt Stiftelsens säte: Stockholm

8 Konsultprofil - Projektledare Kaj Backholm Kaj är en projektledare och entrepenör med stor erfarenhet av såväl komplexa internationella utvecklings- och implementationsprojekt, som ledning och styrning av kunskapsföretag. Christer Breitenau, IS-Process Owner, Ericsson: -Kaj fullgjorde sin uppgift som Technical Coordination Project Manager i Americas Track B projektet på ett mycket proffessionellt sätt. Privat Kaj är född 1960 och ägnar största delen av fritiden åt familj och vänner, samt tränar löpning, styrketräning och cykling. Kaj spelar elbas, lyssnar gärna på modern musik, samt läser en hel del managementlitteratur. Utbildning Ingenjör Datorteknik (80 poäng) Högskolan i Gävle / Sandviken. Har på senare år gått ett antal kurser med inriktning på projektledning samt objektorienterad systemutveckling. Arbetslivserfarenheter Egen företagare BOSS (1994 -) Kaj även grundat konsultföretagen Svenska IT-Gruppen AB (1995) och ITech AB (1996) Systemkonsult Bull AB (90-94) Supportchef Statskonsult PVAB (87-90) Utvecklingsingenjör ITS AB (84-87) (Kaj har 18 års erfarenhet från IT-projekt varav 8 som egen företagare) Konsultinriktning Projektledning, verksamhetsmodellering, kravhantering, utredningar, systemdesign, utbildning, dokumentation, mm. Kunskapsområden Framtagande av begrepps- objekt- och processmodeller med hjälp av UML. Erfarenhet av system typ ärendehantering, workflow, dokumenthantering, mm Utvecklingsmetoder RUP, UML, PROPS Referenser Thomas Falk - Projektledare RFV Stockholm, Christer Breitenau IS Process Owner, Division DMN, Ericsson, RFA - Real Free Agents Kaj är medlem i RFA, som är ett nätverk för små kvalitetssäkrade IT-konsulter. Kontakt Kaj nås på eller telefon Backholm Office Solutions & Services AB Box Tumba Tel: Fax: Org nr Styrelsens säte: Tumba 1(2)

9 Konsultprofil - Projektledare Uppdrag Projektledare hos RFV Data vid utvecklingen av Qben II, ett kvalitetsbedömnings-instrument för granskning av ärenden på försäkringskassorna. Projektet bedrevs enligt RUP. Qben II har rönt stor uppskattning hos beställare och användare på RFV och försäkringskassorna Technical Coordination Project Manager på Ericsson Process & Application Consulting med uppgift att koordinera implementation av SAP R/3 samt ett 20 tal andra stödsystem på Ericsson CDMA Systems i San Diego Projektledare för modellering, design och utveckling av GLAD, GLobal Application Database, för Ericsson Corporate IT. Applikationen är utvecklad i ASP, MS SQL Server, samt MS Access Projektledare för utveckling, drift och förvaltning av Support Systems Database, Ericssons globala databas för År 2000 säkring av Ericssons interna stödsystem. Även ansvarig för År-2000 kontakter mot externa programvaruleverantörer Projektledare för utecklingen av GADD-systemet, ett system för automatiserad kontroll av tandvårdsräkningar för Försäkringskassan i Stockholm Systemutveckling av ett antal mindre lokala applikationer för Försäkringskassan i Stockholm. Bl.a. utvecklades "KFM-Fråga", ett lokalt klientsystems som sammanställde information ur ett stort antal transaktioner i RFV:s stordatorsystem. Systemet utvecklades i Phantom och REXX i OS/2 miljö Systemutveckling av TPCATCH, ett lokalt system för integration av information från RFV:s stordatorsystem och utskrift av blanketter för lokal utskrift på Försäkringskassorna. TPCATCH utvecklades i C. Blankettutskriftsrutinerna utvecklades i WordPerfect macrospråk LK2000 Förstudie och utveckling av ett kunskapssystem för hantering av vårdbidragsärenden för försäkringskassan i Stockholm. Utveckling av en prototyp i Lotus Notes med integration av blanketter med hjälp av TPCATCH Projektledare för Bulls OpenOffice, samt säljstödskonsult för Bulls produkter inom dokumenthantering och workflow: FlowPATH och ImageWORKS Projektledare för uppbyggnaden av ett demosystem för FAS90 upphandlingen på Bull AB. Demosystemet innehöll bl a OS/2 klienter och UNIX servrar med 3270 OSI/DSA kommunikation. Projektet innefattade även utveckling av ett 3270 kommunikationshårdvara till Bulls UNIX datorer, vilket skedde i Italien. På samtliga ovan nämnda uppdrag kan goda referenser lämnas vid förfrågan. Backholm Office Solutions & Services AB Box Tumba Tel: Fax: Org nr Styrelsens säte: Tumba 2(2)

10 Kils kommun NÄRINGSLIVS Spegeln IT-branschens första arkitektbyrå finns i Kil Många IT-projekt idag klarar fortfarande inte att hålla uppställda budgetramar eller att leverera förväntad kvalitet. Det kanske inte är så konstigt om man betänker att ritningsunderlaget för att be-räkna kostnader och fastställa förväntad kvalitet sällan är tillräcklig om den ens existerar, säger Jörgen Larsson som driver ConformIT AB. ConformIT är ett konsultbolag i IT-branschen som i huvudsak tillhandahåller utrednings- och konstruktionstjänster för utveckling av informationssystem samt databaskonstruktion för dessa. Jörgen påpekar att många företag idag investerar miljontals kronor i enskilda system. Mycket sällan ställs det krav på att leverantören skall överlämna en fullständig uppsättning ritningar som beskriver det utvecklade systemet. Jämför det med om, till exempel, en byggherre inte skulle överlämna ritningar över byggkonstruktion, ventilation, eldragning, VVS, med mera. Ofta bygger man system idag genom att låta programmerarna lösa problemen under tidspress, istället för att fastställa hur det skall fungera innan programmeringen påbörjas, fortsätter Jörgen. Identifiera behov Han framhåller att svårigheten med att konstruera bra informationssystem ligger i att tidigt identifiera verksamhetens behov ur olika perspektiv. Erfarenheten av att identifiera behov har naturligtvis stor betydelse för den slutliga kvaliteten. Behoven fastställs genom att vi tar fram modeller av verksamhetens olika arbetsuppgifter, begrepp och regelsystem för hur saker och ting får gå till, samt olika samband där emellan. Om vi sedan utgår från dessa behov när vi skall ta fram ritningar på systemet som skall byggas, då skapar vi dessutom en överensstämmelse mellan informationssystemet och den verksamhet som skall stödjas. En viktig förutsättning för att lyckas är alltså att undvika skrivbordskonstruktioner som det annars lätt kan bli, säger Jörgen med en glimt i ögat. På det här sättet skapar vi förutsättningar för att systemet skall kunna stödja verksamheten även på områden vi kanske inte hade tänkt på, säger Jörgen, som från början utbildade sig till maskiningenjör i Karlstad. Efter ytterligare universitetsstudier i mitten på 80-talet fick han anställning som systemutvecklare på ett avknoppningsföretag från ABB i Västerås. Flyttade till Uppsala Efter drygt fyra år i Västerås flyttade han i början av 90-talet till Uppsala och Jörgen Larsson, erfaren datakonsult med början av Fryksdalen i bakgrunden. arbetade i fem år på Pharmacia Biotech AB bland annat som utredare och projektledare på IT-avdelningen. Många av mina uppdrag var att analysera informationsbehoven i olika forskningsprojekt, och konstruera databaser för dessa, säger Jörgen. Därefter blev det anställning i Stockholm på ett datakonsultföretag som heter RKS. Där arbetade han bland annat som konsult åt olika företag som Telia, Åhléns, Scania, Billerud, Duni, Exportkreditnämnden m.fl. Söker nya utmaningar Jag arbetade även som konsultchef med ansvar att bygga upp företagets kunskaper i att konstruera informationslager (data warehouse), dvs informationssystem där beslutsfattare själva kan analysera sin verksamhet, säger Jörgen fick Jörgen ansvaret att starta ett nytt kontor i Karlstad, så nu gick flyttlasset tillbaks hem till Kil, men den här gången med en hel familj i bagaget. I början av år 2001 bestämde jag mig för att prova vingarna med eget företag och namnet ConformIT symboliserar mycket av mina erfarenheter. Ordet conform är engelska och betyder vara förenlig med eller överensstämma med. Namnet ConformIT är alltså en uppmaning att konstruera system så att de stämmer överens med den verksamhet de skall stödja för att kunna nå de mål som förväntas. Min ambition med ConformIT är att höja ribban inom IT-branschen genom att leverera ritningar på systemet som gör att kunden efter avslutat uppdrag är leverantörsoberoende, förklarar Jörgen. Sedan ConformIT startades har det 38 verkligen varit fullt upp att göra. Jag har under en längre tid deltagit i ett projekt för att utveckla SAAB s nya system för deras reservdelshantering över hela världen. Projektet är internationellt med c:a 30 personer och drivs av EDS (Electronic Data Systems). EDS anlitar mig för mina kunskaper inom systemkonstruktion samt mina kunskaper om Oracle s produkter, och jag ingår i den grupp som tar fram den nya konstruktionen. Systemet byggs sedan av utvecklare från EDS i Holland, säger Jörgen. Ett annat uppdrag som har pågått under året har varit att tillsammans med Veriscan Security AB utreda informationssäkerheten i ett system hos en kund. ConformIT anlitades av Veriscan i det här projektet för mina kunskaper i hur man konstruerar databaser för säker informationshantering. Veriscan och ConformIT är numer samarbetspartner i liknande frågor, fortsätter Jörgen. ConformIT kan redan idag erbjuda ett stort antal tjänster inom områden som verksamhetsanalys, modelleringstekniker och metoder, SQL och databaskonstruktion, informationslager (data warehouse), Business Intelligence, OLAP, mentorskap, rådgivning, företagsanpassad utbildning mm. Under de närmaste åren kommer tjänsterna att utvecklas och nya kommer att komma till. Jörgen berättar att han och några andra just nu tittar på möjligheten att ta fram tjänster för att bedöma kvaliteten i pågående projekt och utvecklingsmetoder. Då jag sedan mitten av 80-talet skaffat mig ett brett kontaktnät, så är det alltid möjligt att via ConformIT få förslag på någon som har rätt kunskaper för ett visst uppdrag, avslutar Jörgen.

11 dpart industrial software development partner Vi hjälper er att förlänga livslängden på era egen-utvecklade system genom att förbättra er förmåga att vidareutveckla dem Fördelarna med vidareutveckling och dess påverkan på avkastning av redan gjord investering är ofta underskattade idag. Effektiv vidareutveckling är någonting som väsentligt kan förlänga livslängden på ett existerande system, fördröja behovet av att behöva utveckla ett nytt system och därmed öka avkastningen på redan gjord investering. Idag är det bara ett fåtal företag som verkligen har tagit till vara på denna potential och som vidareutvecklar sina system långsiktigt med en organisation anpassad för det. De flesta företag utvecklar istället nya system som de förvaltar tills dess att bristerna i dem är alldeles för stora och då utvecklar nya system igen. Många företag av idag har dock ej ekonomiska möjligheter att utveckla nya system alltför ofta vilket nu gör att vidareutveckling som alternativ till nyutveckling blir mer och mer intressant. nytta kontinuerlig vidareutveckling tid Vi menar att effektiv vidareutveckling kan möjliggöras genom att befintliga systemutvecklingsprocesser orienteras om mot vidareutveckling och genom att vidareutveckling som synsätt etableras och genomsyrar hela verksamheten. Detta utan att varken stora investeringar behöver göras eller att den befintliga systemutvecklingsmetoden behöver bytas ut. Att hjälpa företag att orientera om befintliga processer mot långsiktig vidareutveckling kallar vi att industrialisera systemutvecklingsprocesser och det är det vi har specialiserat oss på. nytta stegvis vidareutveckling tid nytta långsiktig förvaltning tid Vi hjälper företag att flytta sig från en traditionell förvaltningssituation till en situation där man stegvis eller kontinuerligt vidareutvecklar sina system. Om vidareutvecklingen skall ske genom att större systemförändringar integreras in i systemet i stora steg eller genom att mindre förändringar kontinuerligt integreras in är beroende på företagets specifika situation och förutsättningar. Ett företag vi har hjälpt flytta från stegvis till kontinuerlig vidareutveckling är Ericsson och de säger följande om oss: nytta nyutveckling avveckling traditionell förvaltning figurer: systemlivscykler tid Stefan Sandh från dpart fick i uppdrag att hjälpa till att leda ett omfattande förbättringsprojekt med målet att radikalt förändra vårt sätt att ta fram programvaran för vår produkt, Base Station Controler (BSC), en vital del av GSM systemet. BSC är en produkt som utvecklas av ca 600 personer i flera länder i Europa och Nordamerika.... Resultatet av arbetet gick över all förväntan och blev oerhört lyckat.... Tack vare väsenliga förbättringar i sättet att ta fram nya produkter, och där Stefans resultat väger mycket tungt, har Ericsson lyckats säkerställa kundordrar i miljardklassen.... Per Leion, BSC Design Office Manager, Ericsson AB Besök gärna vår webb för mer information om våra tjänster och fler kommentarer från våra kunder. dpart development AB, snoilskyvägen 34, stockholm orgnr , säte stockholm

12 EMMA NYCKELN TILL EN EFFEKTIV DOKUMENTHANTERING Ett nytt arbetssätt Om Du vill ta vara på den moderna tekniken krävs att Du ändrar Ditt arbetssätt. Att använda Din PC och Microsoft Office som en ganska krånglig (och dyr) skrivmaskin är inte effektivt. Det gäller att skapa en plan för dokumenthanteringen så att Du vet hur Du ska hantera olika typer av dokument. Och är ni flera i firman så ska givetvis alla jobba på ett likartat sätt. Vad är ett bra dokument? Bra dokument har en konsekvent layout för ett enhetligt "ansikte utåt" och så att man känner igen sig från ett dokument till ett annat. Bra dokument har en tydlig identifiering, man ska se vem dokumentet tillhör, vem som gjort det, när det gjordes, vad det handlar om, hur många sidor det har. Bra dokument har ifyllda "dokumentegenskaper", dvs att dokumentets identifiering lagrats åtkomligt så att dokumentet kan hanteras, sökas och återvinnas elektroniskt. Bra dokument har klassificerats med typ, ämnesområde mm så att det kan visas upp i rätt sammanhang. Låter det bra men jobbigt? Med Faktotums Administrationspaket för mindre företag sker allt detta med automatik från de uppgifter som Du ändå måste skriva för att läsaren ska förstå innehållet. Systemkrav För att köra paketet krävs att MS Office 2000 eller XP är installerat på PC-arbetsplatsen. Det räcker inte med att man skriver och sparar. Det finns ett liv efter detta för alla dokument, kalkyler, presentationer och annat Du skapar. Du ska ha koll på vad som skrivits och skickats. Och Du ska planera hur Du ska bli av med dokumenten när de inte längre är aktuella. Outlook inte bara för e-post Vad är dokumenthantering? Skicka Om Du använder Outlook har Du säkert förstått att Outlook kan mer än bara skicka och ta emot e-post. Outlook kan användas för att hålla reda på kunder och leverantörer, vad som ska göras och vad som är inbokat i kalendern. Det går också att dela informationen mellan medarbetarna genom att utnyttja Exchange Server som en gemensam resurs i organisationen. Dokumenthantering är inte bara att hålla reda på Worddokument. All former av information vill vi kunna hålla reda på, inte minst den allt ökande volymen av e-post. Och vi vill gärna kunna sortera bort det som vi redan från början vet är av mindre intresse. Administrationspaket för mindre företag Prova EMMA: Administrationspaket för mindre företag. Då kan Du: Snabbare skapa Dina dokument, dels genom effektiva mallar, dels genom verktyget Välj standardtext Jobba direkt från uppgifterna i Outlooks adressböcker utan manuell kopiering Få en enhetlig dokumentlayout och mer korrekt utformade och identifierade dokument Få hjälp med konsekvent filnamnsutformning Skapa en konsekvent struktur i dokumentarkivet som kan delas av alla Få snabbare åtkomst till lagrade dokument Paketet innehåller följande funktioner: Skapa Lagra Söka Arkivera Avveckla Ändra Outlookformulär som hanterar allmänna och specifika kunduppgifter Vyer i Outlook för att hantera Outlookobjekt rationellt Funktion för att skapa brev, rapporter mm direkt från Outlook:s kontaktformulär Funktion för att välja och lägga in standardtexter i brev Mallar i Word, Excel och PowerPoint som arbetar mot ett gemensamt parameterregister och som säkrar konsekvent layout och identifiering Etikett- och brevmall för kopplad utskrift från adressböcker i Outlook Funktion för att välja rätt mapp och filnamn vid Spara Funktion för underhåll av parameterregister och standardtextregister SMARTA LÖSNINGAR PÅ VARDAGSRUTINERNA Faktotum HB Box HUDDINGE Telefon Orgnr E-post Hemsida Besök Kontakten, Förrådsvägen 18, Huddinge

13 FAKTOTUM KVALIFICERADE IT-TJÄNSTER Affärsidé Faktotum ska arbeta med verksamhetsutveckling i IT-relaterade projekt. Insatserna kan ta många former från övergripande utredning och analys till lösning av konkreta problem på kort sikt. Alla insatser utgår från identifierade behov hos kunden, dvs de ska vara extremt kundanpassade och leda till ökad lönsamhet i kundens verksamhet. Erforderlig kompetens för tillgodose dessa behov ska vi behov säkras genom samverkan med partners som representerar olika spetskompetenser. IT-strategi, rådgivning och projektledning IT-strategiutredningar med stöd av RODER-konceptet. Förstudier, utredningar och analyser. Planering av förändrings- och kompetensutvecklingsprojekt inom organisations-, ekonomi- och IT-området. Informationshantering Analys och planering för effektiva informationshanteringslösningar Utvärdering av programvaror för informationshantering Planering och genomförande av projekt för bättre informationshantering. Utbildning inom området. Dokumentproduktion Leverans av mallpaket med omfattande funktionalitet för "dokumentproduktion" i Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Integrerad dokumentproduktion baserad på information i Outlook. Utveckling och anpassning av funktioner för dokumentproduktion och dokumenthantering. Design och implementering av mallar och blanketter. Planering och genomförande av projekt inom området. Vi kallar det "det effektiva kontoret". Vårt koncept för hur man blir effektivare i vardagen genom att utnyttja tekniken på ett bra sätt. Det handlar om att planera sin informations- och ärendehantering, om att skaffa effektiva hjälpmedel och om att komma överens om "ett gemensamt arbetssätt" som alla tillämpar. Och det handlar om att förbättra kompetensen genom att lära sig använda sina "verktyg" och jobba effektivt i den elektroniska miljön. De flesta av våra kunder använder Microsofts Outlook och i många fall även Exchange Server. Dessa produkter gör stor nytta i såväl små som stora organisationer. De principer och arbetssätt som vi rekommenderar fungerar mycket bra i denna miljö, men fungerat givetvis även med andra produkter. Vi har omfattande erfarenhet av att planera och introducera denna typ av "verktyg" i en organisation. Planeringen är viktig för att man ska "komma rätt från början". Än viktigare är att man tar in "arbetssättet" i utbildningen. Då lär man sig inte bara att hitta i menyer och klicka på rätt knappar, utan man lär sig också hur man samarbetareffektivt med hjälp av de nya verktygen. Gemensam information, meddelanden, mötesbokningar, utdelning av arbetsuppgifter och uppföljning av dessa, gemensamt dokumentarkiv etc är viktiga komponenter i en effektiv kommunikation och grunden för samverkan. När man är van att jobba mycket med utskrivna papper och personlig lagring av dokument är det en omställning att anpassa sig till ett gemensamt arbetssätt. Det tar tid men målet kan nås om man har en bra plan och ett effektivt sätt att introducera och följa upp förändringarna. "Det effektiva kontoret" genomförs alltid med utgångspunkt från nuläge och identifierade behov. Således en skräddarsydd lösning för varje enskild organisation. Lär mer om hur man jobbar effektivt! Det finns många sätt att göra vardagen effektivare. Här är några tips: Ta i handlingen en gång "Det effektiva kontoret" Korta ärenden avverkas direkt - Gör det nu! Arbetsmoment som utförs ofta ska vi utveckla stöd för Uppgifter som kräver tid ska planeras Strukturerad lagring av information - odla inte kopior Gör informationen tillgänglig Gemensamma regler och metoder för alla medarbetare En större fråga är naturligtvis hur vi ska kunna hantera informationen elektroniskt och få ut de möjliga vinsterna. Kontakta Faktotum om Du vill veta mer! SMARTA LÖSNINGAR PÅ VARDAGSRUTINERNA Faktotum HB Box HUDDINGE Telefon Orgnr E-post Hemsida Besök Kontakten, Förrådsvägen 18, Huddinge

14 Just-In-Mind AB is a Lotus and IBM Business Partner at the Advanced level specialized on developing highly interactive Internet and Intranet solutions. Established 1995 Office in downtown Stockholm - "The Internet Capital of Europe" Services Internet & Intranet solutions Lotus Notes & Domino 6, R5 & 4.x for the Notes Client and Web Browsers Lotus QuickPlace, Sametime, LearningSpace & inotes Languages: LotusScript, Java, C++, VB, ASP, HTML & JavaScript Database Integration with SQL & XML MS Office Integration with Notes & Domino employing OLE / COM / VBA Certifications: Principal Certified Lotus Professional, Java Programmer Languages: English, Swedish, Spanish & Russian Products Downloadable and online demos of our products available at Paraphrasing the "just-in-time" logistics philosophy: Just what I had in mind! Just-In-Mind AB Tegnérlunden Stockholm Sweden Phone: Fax: Mobile: Homepage: Orgnr: Bolagets säte: Stockholm

15 Behöver du en erfaren konsult? En konsult med erfarenhet av många branscher, många olika kunder med egna speciella behov. Med bred kompetens, både på teknik och människor. Någon som kan förstå ditt företags processer och ser hur tekniken ska utnyttjas för att nå bästa effektivitet. En konsult som jobbar för att göra sig själv överflödig i stället för att bita sig fast. Någon som kan hjälpa dig i svåra situationer, eller som lotsar dig förbi dem. kaitomas IT-konsult har allt det där, och är specialiserad på SAP R/3, UNIX och Oracle. Typiska uppdrag är teknisk projektledare vid installationer, uppgraderingar eller införande av ny funktionalitet. Med kompetens sprungen ur ett genuint teknikintresse och 12 år i datorbranschen kan jag ta mig an de flesta utmaningar. Men jag ger mig dock aldrig in i något som jag inte tror mig klara av. Kunden ska känna sig trygg när jag har tagit på mig uppdraget. Jag kan också fungera som lärare/mentor vid upplärande av nyanställda. När en person blivit hemmastadd på arbetsplatsen kan denne under några månader använda mig som stöd och lärare. Personaltiden utnyttjas effektivt (ingen borta på kurs) och jag är under tiden ett tillskott i personalstyrkan. Bland mina nöjda kunder finns: SCA Sundsvalls tidning Telia Folksam Hitta mer information på KaITomas IT-konsult / Anna Sandströms gata 6 / Hägersten / Tel / org.nr / säte: Hägersten

16 M Orski Konsult erbjuder teknikgranskningar samt konsulttjänster inom systemarkitektur, teknisk projektledning och programutveckling. Tag gärna kontakt för att diskutera bemanning av kärnan i ett utvecklingsprojekt med erfarna och samspelta personer - projektledare, systemarkitekt, testledare och seniora programmerare. Teknikgranskningar Fungerande processer är viktigt, men det garanterar inte kvaliteten på det som produceras. Kvalitetsarbete är ett sorgligt missbrukat ord. Ändå finns det sätt att granska och kontrollera kvaliteten på det som produceras i mjukvaruprojekt. M Orski Konsult erbjuder dylika teknikgranskningar med två olika funktioner: granskningar i samband med designfasen och granskningar av ett färdigt projekt. En granskning i designfasen koncentreras på att undersöka vad den tänkta arkitekturen klarar, såväl när det gäller att uppfylla befintliga krav som att hantera de kravändringar som varje luttrad utvecklare vet kommer under projektets gång. Vidare tittar man på prototyper och inte minst på de tidplaner som gjorts för utveckling och test. Denna typ av granskning hjälper systemarkitekten att uppnå goda resultat och beställaren att veta vad som görs. Granskning av ett redan slutfört projekt handlar om resultatet, såväl ifråga om funktion i förhållande till krav som ifråga om hur arkitektur och design ser ut inför kommande underhåll, tillägg och ändringar. Här ägnar man sig även åt prestandamätningar och en granskning av kodkvalitet. När man därmed vet vad ett projekt har producerat, kan man sedan värdera hurvida kostnaderna varit rimliga och om organisationen fungerat. En sådan teknikgranskning kan med fördel kombineras med en övergripande projektgranskning. Systemarkitektur Att börja programmera utan att ha en fastlagd arkitektur är som att börja bygga ett hus utan att veta ifall det skall bli en timmerkoja eller en skyskrapa. En systemarkitekt behöver lång erfarenhet av mjukvaruprojekt i många olika miljöer. Sådan erfarenhet finns hos M Orski Konsult, som främst arbetar med integrationslösningar i vid bemärkelse. Det kan handla om middleware, webbaserade lösningar eller kommunikation mellan system på socketnivå. Arkitekturbeslut omfattar såväl val av miljöer och verktyg som en övergripande systemdesign. En av arkitektens viktigaste uppgifter är att avgöra hur detaljerad den övergripande designen behöver vara för att hålla systemet överskådligt, men samtidigt kunna inkorporera de ändringar som dyker upp under projektets gång. Systemdesignen behöver i princip alltid innehålla uppdelning i delsystem, moduler och/eller komponenter samt specifikation av gränssnitt mellan dessa. Det är också arkitektens uppgift att se till att goda principer råder för detaljdesignen, så att det färdiga systemet blir lätt att underhålla och kan utgöra en bas för vidare utveckling. För att kunna tillämpa sunda arkitekturprinciper i praktiken behöver arkitekten även deltaga i det praktiska utvecklingsarbetet. Därför är det lämpligt att nyttja en erfaren arkitekt till att även skriva delar av koden i projektet och fungera som mentor. M Orski Konsult Kontakt Org nr Monika Orski Adress telefon Hornsgatan Stockholm hemsida

17 Nova Data Skr. AB Nova Data Skr. AB är ett enmans konsultföretag specialiserat på utveckling av system baserade på gruppverktyget Notes/Domino. De unika egenskaperna hos denna plattform gör det till ett av de mest effektiva verktygen för att bygga skräddarsydda system speciellt för ärendehantering, dokumenthantering, diskussionsdatabaser utan att på något sätt vara begränsat till dessa typer. Användargränssnittet kan baseras på webläsare och/eller Notesklienter vilket ger maximal flexibilitet för åtkomst internt eller externt via Internet. Utvecklingen kan utföras hos kund eller hos Nova Data med eller utan fjärruppkoppling, allt efter kundens önskemål. Nova Data Skr. AB, Box Ekerö. Tel , Ärendehanteringssystem Med hjälp av en egenutvecklad tabelldriven ärendemotor kan flexibla ärendehanteringssystem utvecklas på mycket kort tid. Alla väsentliga delar av ärendeflödet som flöden, roller, statusar mm specificeras i tabeller vilket gör systemen enkla att underhålla och modifiera utan behov av programmeringskunskaper. Uppföljning av felrapportering, rättning, tester och produktionssättning i större utvecklingsprojekt i stordatormiljö. AMF Pension och SPP. Dokumenthantering Dokumentarkiv för all dokumentation i ett mycket stort uvecklingsprojekt. Funktioner för publicering, arkivering, godkännandeprocesser mm. Telia. Diskussions och samarbetsdatabaser Telia, Statens Institut för kommunikationsanalys mfl Övriga system Tidrapportering via internet med kopplingar till kontrakt, kunder och fakturering. Nordic Computer Partner Konkurrentbevakningssystem. Totalt web-baserat system inklusive adminstrationsfunktioner. Telia Kursbokningssystem med kopplingar till kundregister och fakturering i SAP. Wella AB Modelldatabas med styrning av digitalkamera. Wella AB Kundregister med kopplingar till SAP, kursbokning, reklamationer mm. Wella AB Web-baserat administrationssystem för viss korthantering med kopplingar till SQL-databas. Rikskuponger Utförande Uppdrag utförs från början till slut Från användarintervjuer och designspecifikationer till driftsättning och driftsuppföljning.

18 Obstinator AB, Orgnr Styrelsens säte: Stockholm IT Management Consulting Obstinator AB VI BRUKAR LYCKAS! - Vi kan hela värdekedjan! Jarl Tersin Vår styrka ligger framför allt inom produktion och kopplingen mellan produktion och utveckling, tex. test, kvalitetsäkring, produktionssättning etc. Vi är erfarna inom processutveckling och har själva varit lärare inom dessa ämnen. Vi bedriver vår verksamhet själva och tillsammans med våra samarbetspartners. Obstinator är verksamma inom försäljning, förmedling av konsulttjänster och managementkonsulting. Seniorer inom IT som Obstinators anställda är, så tycker vi bäst om att kunna vara stöd och driva svåra IT-frågor. Obstinator kan allt från hålkort till outsourcing, men vi tycker det är roligast att som projektledare eller chefer driva IT- & kvalitets-frågor och projekt både från verksamhets -och IT-håll. Våra kunder är inom alla verksamhetsområden, men vi är specialiserade på bank-försäkring, läkemedel, bygg och telecom industrin där vi har varit verksamma hos både stora och små aktörer. Kvalitetsarbete är ett ständigt fortgående arbete. Titti Tersin Obstinator AB, Orgnr Styrelsens säte: Stockholm Adress: Obstinator AB Tanneforsv Enskede Telefon: Fax: Hemsida:

19 Ingrid Forsman har mångårig erfarenhet av projektledning inom IT Exempel på genomförda uppdrag: Operativt ansvarig för ett programkontor Delprogramansvarig inom ett kompetensväxlingsprogram för ett IT företag Ansvarig för att samordna all aktiviteter för ett bokningssystem åt resebyråer såsom att skapa rutiner för installationer, uppdateringar, acceptanstester samt utredningar Projektledare och systemansvarig för system för hantering av avisering och betalning av gruppförsäkringar. Uppgiften var att få systemet stabilt och överlämna det till förvaltning. Ansvarig för framtagning av affärsplaner för order- och betalningsrutiner samt business-to-business applikationer på internet Delprojektledare och projektledare vid utveckling av en stor internetsatsning med ansvar för framtagning av användargränssnitt, tester och överlämning till förvaltning Projektledare för uppbyggnad av ett datanät för en av Sveriges största dagligvarukedjor. Projektet levererade all mjuk- och hårdvara, genomförde alla installationer samt byggde upp en Helpdesk för att ge support till nätet inkl. hårdvaruservice Ansvarig för personalledning och resultat för systemavdelningar i Sverige och i Danmark Egenskaper Ingrid Forsmans starka sida är att driva projekt på ett strukturerat och resultatinriktat sätt. Hon är mycket målinriktad och har en stor styrka i att på ett tydligt sätt definiera arbetsuppgiften, förmedla den till projektmedlemmar och följa upp arbetet. Tavelvägen fax Järfälla

20 Promera Promera har bred kompetens. Vi jobbar i projekt med allt från hårda realtids-krav i inbyggda system till Windows applikationer och databaser. Vårt kompetensområde täcker: - Inbyggda realtidssystem - Windowsapplikationer - Databaser - Radio och mobila applikationer - Webbapplikationer - Navigation och positionering - GPS - Kartapplikationer - Teknisk aktieanalys Produkter FlexView Positionering av fordon och presentation på Internet med digital karta. Stockhelp Aktieanalys med portföljhantering. NorthNav Navigationssystem för fritidsbåtar. WEBSMS Ny tjänst för att skicka SMS med.net lösning. Tjänsteutbud Specialitet Programutveckling och integrering av olika tekniska lösningar. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av systemutveckling. Språk och Verktyg: - MS C++ - MS Visual Basic - MS Visual Interdev - MS Sourcesafe -.net - Java - JavaScript - HTML, XML - PLM - Hitec C - PIC emul - INTEL miljö - CADUL miljö, Intel 86 - Codewright - PVCS Kvalitetssäkring Vi är vana att använda och anpassa oss till de rutiner och metoder som våra kunder använder. Försvarsmakten: Promera är säkerhetsklassat av FMV. Därför kan vi ta uppdrag åt militärindustri. Kontor: Vi har ett eget kontor i Täby med egen serverpark och administration. Vi kan därför ta inhouse projekt. Kontaktperson: Per Norrfors, , Kunder Vi jobbar med större företag som har en egen utvecklingsavdelning, eller små företag med specifika behov. Saab Avionics Presentationssystem för JAS-39 Gripen. Trimble Utvecklar lantmäteri-produkter. Uppdrag att utveckla paketradio, GPS, GeoWin, totalstation, lantmäteriapplikationer och maskinstyrning. Alfort & Cronholm Uppdrag att utveckla offertsystem med anbudsförfrågan TED. Telia Mobile Positionering av segelbåtar för Gotland-runt Flir System Utveckling av Windows program för värmekameror. Abersten Utveckling av web (ASP) för avtalshantering mot databas. SJ Gods Positionering av posttåg. GSM/GPS lösning med WEB applikation. CGU Life Livförsäkringsbolag. Uppdrag att utveckla mäklarregister. Promera Consulting Group AB Tumstocksvägen 15 SE Täby Sweden Säte: Täby Org. nr: Tel: Fax:

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer