HÖGER- POLITIKEN KLYVER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGER- POLITIKEN KLYVER"

Transkript

1 HÖGER- POLITIKEN KLYVER en granskning av den borgerliga regeringsperioden under Ungdomsarbetslöshetssiffran är en skapad synvilla Fredrik Reinfeldt våren 2010 när ungdomsarbetslösheten låg på nästan 30 procent. Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb. Fredrik Reinfeldt hösten Då låg arbetslösheten på 6 %. Arbetslösheten sommaren 2010 ligger på drygt 9 %.

2 HÖGERPOLITIKEN KLYVER SVERIGE - en granskning av den borgerliga regeringsperioden under

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fyra år av ökade klyftor Sammanfattning En regering utan koll på läget Hanteringen av den ekonomiska krisen Vad hände med jobben? En orättvis skattepolitik Sämre företagsklimat Fördyrat för små företag Den aktiva näringspolitiken har avvecklats Inga satsningar på riskkapital Inga långsiktiga besked om energipolitiken Arbetsmarknaden från lön till passiv ersättning Svenska a-kassan bland de sämsta i Europa Fler tvingas att söka socialbidrag Utanförskapet Från aktiva insatser till passivitet Utbildningspolitik på villovägar Större barngrupper och färre pedagoger i förskolan Färre vuxna i skolan Återvändsgränder i gymnasieskolan Komvux färre platser och orättvisare fördelning Svårare att läsa in högskolebehörighet, och ökad social snedrekrytering En kulturpolitik utan engagemang En bok för alla Entréavgifterna på de statliga museerna Public service Presstöd De kulturellt yrkesverksamma Stödet till kulturtidskrifterna Ändrat de kulturpolitiska målen Inkomstgarantier för konstnärer

4 8 Minskade miljöambitioner Miljöskatter tas bort Miljömålsarbetet har tappat fart Avregleringen leder till sämre miljöskydd Djurskyddet försvagat Försämrade möjligheter för enskilda Energi Hav och vatten Miljögifter Jordbruk Skog och biologisk mångfald Systemskifte i hälso- och sjukvården Dubbla väntrum och gräddfiler för de rikaste Driftsformer viktigare än vård efter behov Köerna till vård fortfarande långa Ökad otrygghet vid sjukdom och föräldraledighet Försämrade försäkringar De utförsäkrade Illustrationer på hur regeringens politik slår för enskilda människor Allt fler barn tvingas växa upp i fattigdom Politiken bär ansvaret Botten ur på bostadsmarknaden Allt statligt stöd till bostadsbyggande försvann Lättare att sälja ut allmännyttiga bostäder Infrastrukturen spårar ur Svagare miljömål inom trafikområdet Mindre pengar till nödvändiga satsningar Mer väg än järnväg Avreglerad kollektivtrafik Sverige har drivit på för längre och tyngre lastbilar Medfinansiering innebär övervältrade kostnader på kommunerna Mindre gods på spåret Jämställdhet tonas ner i transportpolitiken Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och 3

5 14 Avreglering till varje pris Problem med avreglering Försäljningen av Apoteket AB Avreglering av järnvägen Privatiserad bilprovning Planerade privatiseringar Fyra förlorade år inom kriminalpolitiken Poliser tvingas göra civilanställdas arbete Halverat antal länsrätter Överbeläggning i kriminalvården Passivitet i kampen mot den organiserade brottsligheten När får vi en modern polis?

6 1 Fyra år av ökade klyftor Sverige har nu styrts av en borgerlig regering i fyra år. Redan från början stod det klart att moderaterna skulle dominera i regeringen, och så har det också blivit. Vi har fått fyra år av utpräglad högerpolitik. År 2006 kom regeringen till makten under en högkonjunktur. Statsfinanserna gick med överskott, arbetslösheten föll. De första åren använde regeringen till att göra av med överskottet genom frikostiga skattesänkningar, samtidigt som man försämrade socialförsäkringarna, rustade ner miljöpolitiken och minskade bostadsbyggandet. Sedan kom finanskrisen, och då stod Sverige dåligt rustat. Arbetslösheten har skenat, bostadsbyggandet minskat ytterligare, statsfinanserna försämrats. Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat dramatiskt, och allt fler drivs ut i socialbidrag. Antalet anställda på viktiga välfärdsområden såsom sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola har minskat kraftigt, trots att behoven ökat. Så ser det ut när Sverige nu går till val igen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade 2009 att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att systematiskt gå igenom hur den borgerliga politiken slagit under mandatperioden. Vi har gett ut åtta rapporter under denna tid, med gemensam kritik mot den politik som förts. Den här rapporten, som går igenom ett antal politikområden, är vår sista. Det är en uppföljning av vår första rapport från hösten 2009, som också hette Högerpolitiken klyver Sverige. Vi har inte sett någon anledning att ändra det namnet, tvärtom. Det är ännu mer sant idag, än för ett år sedan. Det står klart att utmaningarna kommer att bli många och svåra för en ny regering efter valet Stockholm den 20 augusti 2010 Morgan Johansson Peter Pedersen Magnus Johansson Maryam Yazdanfar Marie Engström Karin Svensson Smith Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och 5

7 2 Sammanfattning Den borgerliga regeringen har under sin tid vid makten förändrat Sverige. Den bärande idén är att försvaga den gemensamt finansierade tryggheten och istället ställa krav på enskilda att skapa sin egen trygghet. Vi ska bry oss mer om oss själva och mindre om våra medmänniskor. Likadant är det på miljö- och klimatområdet. Strukturella åtgärder som styr samhällsutvecklingen i en ekologiskt hållbar riktning har bytts ut mot dyra symbolåtgärder med otillräcklig miljönytta. Miljö- och klimatpolitiken har länge varit ett prioriterat område för Sverige. Dagens regering flyr dessvärre sitt miljöansvar. De prioriterar inte järnvägar, slopar skatt på konstgödsel och sänker ambitionen i den globala klimatpolitiken. Stora skattesänkningar kombinerat med lågkonjunkturen har bidragit till försämrad ekonomi hos kommuner och landsting. Konsekvensen blir att kvaliteten i välfärden försämras, antalet vuxna i skolan blir färre, barngrupperna blir större och äldreomsorgen försummas. Det är en tydlig högerpolitik för mindre av gemensam välfärd och för större ekonomiska klyftor människor emellan. Den tafatta miljöpolitiken innebär en övervältring av miljöproblem på kommande generationer. Det är en kortsiktig och orättvis politik. De borgerliga partierna tog över regeringsmakten i en tid när Sveriges ekonomi var på rätt väg. Jobben blev fler, tillväxten ökade och de offentliga finanserna hade betryggande överskott. Regeringen hade alla möjligheter att investera i Sveriges framtid i fler jobb, mer kunskap, bättre klimat och hälsa. Men de valde en helt annan väg. I rekordhastighet sänkte de skatterna på ett sätt som har gynnat dem med de högsta inkomsterna, de stängde många möjligheter att utbilda sig och gjorde det tuffare att vara sjuk eller arbetslös. Sedan slog den internationella lågkonjunkturen till. Det var inte regeringen beredd på. Den ökade otryggheten till följd av neddragningarna i socialförsäkringarna och a-kassan ledde till ett kraftigt fall i konsumtionen och ökat sparande. Därmed förvärrades lågkonjunkturen. Sverige halkar nu efter jämfört med övriga Europa. Jobbkrisen har blivit

8 djupare i Sverige än i övriga Europa. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa och var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Istället för att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik har regeringen valt att låna pengar till att sänka skatterna. Sedan regeringen tillträdde har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. 1 Som en följd av regeringens politik och att allt fler saknar ett jobb att gå till ökar inkomstklyftorna i Sverige. Riksdagens Utredningstjänst har utrett hur inkomstklyftorna förväntas att utvecklas de närmaste åren, med utgångspunkt från regeringens egna prognoser. Utredningen visar att inkomstklyftorna ökar kraftigt. Resultatet efter en mandatperiod med högerpolitik är massarbetslöshet, ökade klyftor och stora underskott. En högerpolitik som klyver Sverige. 1 Riksdagens utredningstjänst. 7

9 3 En regering utan koll på läget Efter fyra år med högerpolitik: - har den positiva tillväxten på 4,3 procent 2006 vänts till en negativ tillväxt på minus 5,1 procent har ett finansiellt sparande i de offentliga finanserna på 2,2 procent av BNP 2006 vänts till ett negativt finansiellt sparande på minus 1,0 procent av BNP ökar den offentliga skulden för första gången sedan har de ekonomiska klyftorna ökat och är nu de största sedan mätningarna började Regeringen gick till val på att jobben skulle bli fler och utanförskapet minska. Men efter fyra år kan man se att regeringen har misslyckats med jobben och ekonomin. Arbetslösheten är högre, utanförskapet större, produktiviteten lägre och den ekonomiska ojämlikheten större i dag än när regeringen tillträdde hösten Hanteringen av den ekonomiska krisen När Reinfeldt tog över makten var arbetslösheten i Sverige 6,1 procent. Det karaktäriserades av den tillträdande finansministern som massarbetslöshet. Det Anders Borg då beskrev som massarbetslöshet har nu blivit målet för nästa mandatperiod. Regeringen har haft alla möjligheter att investera i Sveriges framtid i fler jobb, mer kunskap, bättre klimat och hälsa. Men de valde en helt annan väg. De valde att sänka skatterna för dem med de högsta inkomsterna. De stängde många möjligheter att utbilda sig och gjorde det tuffare att vara sjuk eller arbetslös. Huvudskälet var att de borgerliga partierna planerade sin politik enligt en ideologisk och förlegad standardmodell långt innan de tog plats i Rosenbad. Denna modell förutsatte högkonjunktur. När sedan den internationella lågkonjunkturen slog till fungerade inte modellen längre. Trots det fortsatte regeringen att styra efter samma modell. Konsekvensen blev en handlingsförlamad regering och en djupare kris i Sverige än i resten av Västeuropa. 2 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Juli Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Juli Den offentliga sektorns bruttoskuld ökade från 38,3 procent av BNP 2008 till 42,3 procent av BNP SCB. 5 Gini-koefficient, disponibel inkomst exklusive kapitalvinster per k.e. SCB. 8

10 Länge vägrade regeringen inse krisens omfattning. När över personer varslades om uppsägning från sina jobb i september 2008 sa den dåvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin att är inte så många av 4,5 miljoner som jobbar. 6 Nu vet vi facit: Under mandatperioden har sysselsättningen minskat motsvarande färre jobb Vad hände med jobben? Den internationella lågkonjunkturen har naturligtvis påverkat den svenska ekonomin. Men regeringen kan inte gömma sig bakom krisen, utan måste ta ansvar för sina beslut och sina prioriteringar. Arbetslösheten i Sverige har ökat mer än i jämförbara länder som Belgien, Finland och Tyskland. Istället för att investera i byggande, klimatomställning, infrastruktur, innovation och bättre villkor för småföretagarna, så valde Sveriges regering att sänka skatterna. Dessutom lades arbetsmarknadspolitiken om, aktiva utbildningsinsatser byttes till passiva förvaringsåtgärder. Kommunerna fick inte det stöd de behövde, och tvingades säga upp välfärdspersonal. Idag är nästan 30 procent av alla ungdomar i arbetskraften arbetslösa i Sverige. I EU är den knappt 20 procent. Diagram: Ungdomsarbetslösheten i Sverige och i EU Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 EU-27 Sverige Ungdomsarbetslösheten mäts som arbetslösheten i ålderskategorin yngre än 25 år. Källa: Eurostat. 6 TT, AKU, SCB. 9

11 3.2.1 Skattesänkningar för höginkomsttagarna stimulerar inte ekonomin En vanlig missuppfattning är att hela jobbkrisen kom utifrån, d v s att arbetslösheten växte lavinartat på grund av den svaga internationella konjunkturen. Det är visserligen sant att exportindustrin drabbats hårt av konjunkturen. Men därutöver har också hemmamarknaden kollapsat. Tanken med regeringens skattesänkningar var att konsumtionen skulle öka. Men den politiken har slagit helt fel. Istället tyder det mesta på att den del av svenska folket som verkligen fått pengar över, valt att i stor utsträckning stoppa pengarna i madrassen. Mellan 2006 och 2009 steg sparkvoten från 6,6 till 12,5 procent nästan en fördubbling. Troligen har försämringarna i trygghetssystemen bidragit till att sparandet ökade, samtidigt som krisen slog hårt mot framförallt exportindustrin. Effekten på ekonomin blev mycket negativ och gjorde att BNP störtdök under sluten på 2008 och En orättvis skattepolitik Efter fyra år med högerpolitik: - har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor. 8 - har den enskilda hundradel som tjänar mest fått lika mycket av regeringens skattesänkningar som den fjärdedel som tjänar minst. 9 - betalar en pensionär som har en inkomst på kronor i månaden cirka 700 kronor mer skatt per månad än en löntagare De nya Moderaterna är mer orättvisa än de gamla I en debattartikel 4 mars 2004 tog moderatledaren Fredrik Reinfeldt avstånd från den moderata skattepolitiken som den dittills förts. Våra förslag har gett orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser, skrev Reinfeldt. De nya Moderaterna skulle ha en mer rättvis skattepolitik, lovade han. 10 Den politik som Reinfeldt förkastade innebar att den halva av befolkningen som tjänar minst fick cirka 28 procent av Moderaternas skattesänkningar. Den rikaste halvan fick resten - alltså cirka 72 procent Riksdagens utredningstjänst. 9 Riksdagens utredningstjänst. 10 DN Riksdagens utredningstjänst, 2003:2237, beräknat på Moderaternas budgetmotion 2004/04:Fi239 omräknat för Då fick den halva av befolkningen som tjänar minst 28,2 procent av Moderaternas totala skattefördelningspolitik. 10

12 Hur blev det då i praktiken när Moderaterna fick genomföra sin "nya" politik? Sanningen är att de "nya" Moderaterna har visat sig vara ännu mer orättvisa än de "gamla" Moderaterna. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har räknat på det fördelningspolitiska utfallet av skattesänkningarna , baserat på statistik från SCB. 12 Sammanlagt har skatterna sänkts med ca 100 miljarder kronor under denna period. Landets inkomsttagare har grupperats efter inkomst i tiondelar, s k deciler. I den första decilen finns de tio procent inkomsttagare som har lägst inkomster - i den tionde decilen finns de tio procent inkomsttagare som har de högsta inkomsterna. Därefter har effekterna av skattesänkningarna beräknats, d v s hur stor andel av skattesänkningarna som tillfallit respektive grupp. Resultatet ses i nedanstående diagram: Diagram: Effekter av regeringens politik Procent Effekter av regeringens politik Decilgrupp 1 har lägst inkomster - decilgrupp 10 har högst inkomster och så vidare. Källa: Riksdagens utredningstjänst. Som synes är tendensen tydlig: ju högre inkomst du har haft från början, desto mer har du gynnats av regeringens skattesänkningar. 12 Riksdagens utredningstjänst 2009:1061 samt egna beräkningar. RUT har räknat på de sammantagna fördelningseffekterna av bland annat jobbskatteavdraget, förändrade regler för fastighetsbeskattning, avskaffad skattereduktion för fackförenings- och a-kasseavgifter, avskaffad förmögenhetsskatt och ändrad skiktgräns för statlig skatt. 11

13 Och hur var det nu med de "gamla" och de "nya" Moderaterna? Ja, med Moderaternas gamla politik skulle den rikaste halvan av befolkningen ha fått 72 procent av skattesänkningarna. Med de nya Moderaternas politik, som understötts av mittenpartierna, har denna halva nu istället fått 84 procent av skattesänkningarna. De nya Moderaternas politik är således ännu mer orättvis än de gamla Moderaternas. De stora effekterna beror delvis på att fastighetsskatten har förändrats och förmögenhetsskatten avvecklats. Dessa skatter betalades framför allt av de övre decilerna, eftersom människor med höga inkomster ofta bor i dyra fastigheter och har stora förmögenheter. 13 Skattesänkningarna har också gynnat män framför kvinnor. Männen fick 56,6 procent av skattesänkningarna, och kvinnorna 43,4 procent. 14 Sammantaget kan konstateras att skattesänkningarna inte har riktats till låg- och medelinkomsttagare som regeringen så många gånger har hävdat Inkomstklyftorna ökar mellan löntagare och pensionärer Men klyftorna har inte bara ökat mellan högavlönade och lågavlönade, och mellan kvinnor och män. Också klyftorna mellan löntagare och pensionärer har vidgats. Jobbskatteavdraget gäller endast för löntagare trots att pension är uppskjuten lön. Pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga omfattas inte av skattesänkningen. Följden har blivit att pensionärer betalar mer i skatt än förvärvsarbetande, trots att de kan ha samma bruttoinkomst. Så här stor är skatteskillnaden vid olika inkomster 2009: Tabell: Skatteskillnad mellan pension och förvärvsinkomst Inkomst Skatteskillnad Källa: Ny färdriktning, rödgrön vårmotion Däremot har många fastighetsägare i glesbygden fått högre fastighetsavgift än vad man tidigare betalade i fastighetsskatt. 14 Riksdagens Utredningstjänst, 2009:810 12

14 3.3.4 Männen får mycket mer än kvinnorna Ser man på den totala effekten av skatte- och utgiftsförslagen fördelat på kön så är männen de stora segrarna. Enligt tabellen nedan tillfaller nästan 60 procent av den totala förändringen männen. Att männens nettoinkomster ökar mer än kvinnornas förklaras av att männens inkomster i genomsnitt är högre än kvinnornas och att de därmed i större utsträckning får del av bl.a. jobbskatteavdraget och sänkt statlig inkomstskatt. Avskaffandet av förmögenhetsskatten medverkar även det till ett bättre utfall för män. Dessutom påverkas männen i mindre utsträckning än kvinnorna av besparingarna inom socialförsäkringarna. Tabell 5: Förändrad nettoinkomst av regeringens skatte- och utgiftsförslag ( ), jämfört med 2006 års regler, fördelat på kön, år Kön Genomsnittlig förändring av nettoinkomsten, kronor % av den totala förändringen av inkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst>0 Män ,5 49,4 Kvinnor ,5 50,6 Totalt ,0 100,0 Riksdagens utredningstjänst Dnr 2009: Försvagade offentliga finanser Skattesänkningarna har alltså inte gett fler jobb, bara ökade klyftor. De har också inneburit svagare statsfinanser. Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Nu har detta förbytts i ett stort underskott, samtidigt som skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Nu har de borgerliga partierna presenterat nya skattesänkningar i samma storleksordning Sämre ekonomiska förutsättningar för kommunerna Kommunernas skatteintäkter är helt beroende av löneinkomster, och därmed av antalet arbetade timmar. När jobben började försvinna i den globala finanskrisens spår var kommuner och landsting tvungna att börja skära i sina utgifter. Redan i september 2008 började varslen i kommunsektorn att öka. Under det senaste året har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg oavsett driftsform - blivit färre Sveriges Kommuner och Landsting. 13

15 Varsel i kommuner och landsting Källa: Arbetsförmedlingen Regeringens senfärdighet och brist på engagemang i kommunernas ekonomiska situation har fått betydande konsekvenser. Konjunkturinstitutet konstaterar att hade den i budgetpropositionen föreslagna statsbidragsökningen för 2010 aviserats tidigare hade kanske besparingarna blivit mindre Konjunkturläget mars 2010, s

16 4 Sämre företagsklimat Efter fyra år med högerpolitik: - har antalet företagskonkurser ökat kraftigt. Jämfört med 2006 har konkurserna ökat med 30 procent 17 - har regeringen höjt arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen. - har stödet till småföretag som vill ge sig ut på exportmarknaden minskat. - avvecklas strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher som behövs om Sverige ska kunna behålla sin tätplats i den globala konkurrensen. - har man misslyckats med att ge industrin långsiktiga besked om energipolitiken genom en blocköverskridande energiöverenskommelse. - har forskning och utveckling inom till exempel miljö- och energiteknik för småoch medelstora företag inte fått tillräckliga resurser. - har man försuttit chansen till grön omställning med de nya jobb den skulle medföra. De borgerliga partierna gick till val på att förbättra näringslivsklimatet i Sverige. Kritiken mot den förutvarande regeringen var ofta hård. Efter fyra år går det att utvärdera vad som faktiskt har hänt. Det finns ett omfattande missnöje med regeringens politik från landets företagare. 4.1 Fördyrat för små företag Regeringen har slopat den allmänna nedsättningen av arbetsgivaravgiften på 5 % på lönesummor upp till kronor per år som fanns år Efter hård kritik har nedsättningen återinförts för enskilda näringsidkare. Regeringen har misslyckats grovt med regelförenklingsarbetet. Deras mål var att minska regelbördan med 25 procent fram till år Enligt Tillväxtverkets mätningar har dock regelbördan fram till år 2009 bara minskat med 3,4 procent. 18 De mätningar som görs av Näringslivets regelnämnd (NNR) ger samma bild. I NNR:s Regelbarometer som publicerades i maj 2009 tyckte en absolut majoritet av de 600 företagare som tillfrågats att regelbördan var densamma jämfört med för ett år sedan. 19 Även NNRs uppföljning Företagens totala regelkostnader som publicerades i mars 2010, visar att företagens totala regelkostnader hos de undersökta företagen kan betraktas som oförändrade under de senaste tre åren Upplysningscentralens hemsida. https://www.uc.se/show.php?id= Utveckling av företagens administrativa kostnader , Tillväxtverket, Regelbarometern 2009, Näringslivets regelnämnd, maj Företagens totala regelkostnader år 2005 jämfört med 2008, Näringslivets regelnämnd, mars

17 Intressant i sammanhanget är att över hundra procent av nettoförändringen av regelbördan under mätperioden kan hänföras till enklare regler vid livsmedelsproduktion. Livsmedelsindustrin står dock endast för 1,3 procent av den totala sysselsättningen i riket. 21 Livsmedelsföretagens andel av det antalet företag är ännu mindre; 0,3 procent. 22 Räknar man bort den minskning som är direkt hänförlig till livsmedelsindustrin har regelbördan till och med ökat något (+0,2 procent). Sett sammantaget har alltså regelkrånglet ökat för 99,7 procent av företagen under mätperioden. Bilden är entydig; Regeringen har misslyckats grovt med regelförenklingsarbetet. 4.2 Den aktiva näringspolitiken har avvecklats I dialog med fack och företag utformades år 2005 en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv och akademi stärktes och programmen har visat sig mycket framgångsrika och relevansen för företagen var hög. Det stod på ett tidigt stadium klart att den nuvarande regeringen avsåg att avveckla de sex branschprogrammen. Redan före det senaste riksdagsvalet, i Moderaternas höstbudgetmotion år 2005, klargjordes att man ansåg att branschprogrammen var ett utryck för en antikverad syn på ekonomins utveckling och att ett gott näringslivsklimat inte skapas genom att staten försöker peka ut strategiska branscher. Följaktligen har regeringen valt att avsluta branschprogrammen. Regeringens beslut att avveckla branschprogrammen har mötts med stor besvikelse av näringslivet, inte minst av läkemedelsindustrin som ser en fortsatt strategisk samverkan mellan stat och näringsliv som helt avgörande för branschens fortlevnad i Sverige. Som ett kvitto på regeringens misslyckade politik meddelade Astra Zeneca i mars att deras verksamhet i Lund, med 900 anställda, läggs ned. 4.3 Inga satsningar på riskkapital Nyföretagandet utvecklas idag mycket svagt i Sverige. Många företag uppger att de inte får del av den finansiering de behöver. Det är allvarligt i en situation där de små och medelstora företagen står för en viktig del av en framtida ekonomisk återhämtning. Större 21 SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. RAMS. 22 SCB, Företagsdatabasen 16

18 företag växer ofta genom förvärv av andra företag medan små företag oftare växer av egen kraft. Den bristande kapitalförsörjningen drabbar hela innovationssystemet. På sikt hotar detta Sveriges position som ett högproduktivt och tillväxtorienterat land I en debattartikel i DN den 4 april i år konstaterar tunga företrädare för näringsliv, fack och tillväxtmyndigheter att riskkapitalmarknaden i Sverige fungerar dåligt och att det behövs en injektion genom statliga insatser. 23 Trots allvarlig kritik från fack, näringsliv och berörda myndigheter drar regeringen slutsatsen att Sverige har en väl fungerande riskkapitalmarknad. Under mandatperioden har regeringen följaktligen inte lagt fram ett enda skarpt förslag på detta område. 4.4 Inga långsiktiga besked om energipolitiken Regeringen har misslyckats med att ge industrin långsiktiga besked om energipolitiken genom en blocköverskridande energiöverenskommelse. Regeringen vill också bygga ut elöverföringskapaciteten till Kontinentaleuropa. Det innebär att de svenska elpriserna riskerar att stiga till europeisk nivå, och att mycket av den hemmaproducerande elen kommer att gå utomlands. 23 DN-debatt , Staten och kapitalet bör skapa nya fonder, artikel undertecknad av Marcus Wallenberg, Charlotte Brogren (GD Vinnova), Johan Hermark (ordf. Provider Ventures), Christina Lugnet (GD Tillväxtverket), Stefan Löfven, Björn O Nilsson (VD IVA). 17

19 5 Arbetsmarknaden från lön till passiv ersättning Jobben skulle bli fler, var ett av de borgerliga partiernas viktigaste mål med ett regeringsskifte. Analysen var att arbetslösheten var de arbetslösas fel. De sökte inte tillräckligt många jobb, och ansträngde sig inte tillräckligt, menade man. För att råda bot på det gav man sig på arbetslöshetsförsäkringen, och drev fram en rad försämringar. Efter fyra år med högerpolitik: - Medlemsavgifterna till a-kassa och fackförbund har höjts kraftigt. - De som arbetar i yrken och branscher med hög risk för arbetslöshet får betala högre avgift till a-kassan. - Ersättningsnivåerna har sänkts 24. Sänkningen gäller även dem som har aktivitetsstöd. Dessutom har beräkningen av ersättningen ändrats Arbetsvillkoret har skärpts, vilket gör det svårare att kvalificera sig för a-kassa Möjligheten att få arbetslöshetsersättning grundad på studier har tagits bort. Detta gäller även för dem som börjat studera under tid i aktivitetsgarantin. - Möjligheten att under de första 100 dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till det egna yrket och till sitt närområde har tagits bort. - Möjlighet att få a-kassa vid deltidsarbetslöshet har begränsats till 75 dagar. - Ytterligare två dagars karens har införts i arbetslöshetsförsäkringen. Karenstiden är nu sammanlagt sju dagar. 5.1 Svenska a-kassan bland de sämsta i Europa Förändringarna i a-kassan har lett till att den svenska arbetslöshetsförsäkringen idag är sämre än i flera jämförbara europeiska länder 27. En effekt av dessa förändringar är att en halv miljon människor idag har lämnat a-kassan.. De står nu utan ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Dessutom är fler än någonsin underförsäkrade på grund av det låga taket. Enligt a- kassornas samorganisation (SO) är det endast en 1 av 10 som arbetar heltid som kan förvänta sig 80 procent i a-kassa vid arbetslöshet Dag är ersättningsnivån 80 procent. Dag är ersättningsnivån 70 procent. Efter dag 300 är ersättningsnivån 65 procent. Föräldrar som har barn under 18 år den dag som den 300:e ersättningsdagen infaller får 70 procent till och med dag Tidigare har endast månader med arbete ingått i beräkningen. 26 Tidigare krävdes 70 timmars arbete per månad. Idag krävs att man under 12 månader (ramtiden) närmast före arbetslösheten har arbetat minst 6 månader och minst 80 timmar i varje kalendermånad. 27 Se till exempel TCO:s rapport Svensk a-kassa kvar i strykklass från april 2010 som visar att till exempel Nederländerna, Norge och Danmark har en bättre arbetslöshetsersättning än Sverige. 28 SO i september var det cirka 1 av 3 som arbetar heltid som var berättigade till 80 procent i a- kassa vid arbetslöshet. 18

20 Finansminister Anders Borg insåg inte heller effekterna av sin egen politik: Jag tror att vi höjde a-kasseavgiften mer än vad jag skulle ha gjort i dag. Höjningen hade större effekter på medlemskapet i a-kassan än vad jag skulle ha trott. 29 Regeringen har flera gånger ändrat i bestämmelserna för hur mycket a-kassorna ska betala in till staten för varje medlem. Den senaste förändringen är en sänkning av det så kallade finansieringsbidraget med 50 kr/medlem. Denna förändring har regeringen marknadsfört som ett sätt att få fler tillbaka till a-kassan eftersom det nu blir billigare. Verkligheten ser annorlunda ut. Eftersom regeringen har bestämt att arbetslösheten bland medlemmarna i en kassa ska påverka avgiften så räcker sänkningen av finansieringsbidraget med 50 kronor inte långt. I realiteten har endast 4 av 32 kassor sänkt avgiften med 50 kr eller mer. 30 Diagram: Medlemsutveckling i arbetslöshetsförsäkringen sedan Antalet medlemmar i a-kassan (tusental) mar-06 mar-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling 29 Anders Borg i Rakt på sak med KG Bergström, TCO-rapport aug 2009 "Sänkningen av a-kasseavgifterna - Hur gick det?". 19

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

En kall jul för allt fler barn

En kall jul för allt fler barn En kall jul för allt fler barn Julen 2009: Fler barn än någonsin under fattigdomsgränsen Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar. Fredrik Reinfeldt, regeringsförklaringen

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer