HÖGER- POLITIKEN KLYVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGER- POLITIKEN KLYVER"

Transkript

1 HÖGER- POLITIKEN KLYVER en granskning av den borgerliga regeringsperioden under Ungdomsarbetslöshetssiffran är en skapad synvilla Fredrik Reinfeldt våren 2010 när ungdomsarbetslösheten låg på nästan 30 procent. Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb. Fredrik Reinfeldt hösten Då låg arbetslösheten på 6 %. Arbetslösheten sommaren 2010 ligger på drygt 9 %.

2 HÖGERPOLITIKEN KLYVER SVERIGE - en granskning av den borgerliga regeringsperioden under

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Fyra år av ökade klyftor Sammanfattning En regering utan koll på läget Hanteringen av den ekonomiska krisen Vad hände med jobben? En orättvis skattepolitik Sämre företagsklimat Fördyrat för små företag Den aktiva näringspolitiken har avvecklats Inga satsningar på riskkapital Inga långsiktiga besked om energipolitiken Arbetsmarknaden från lön till passiv ersättning Svenska a-kassan bland de sämsta i Europa Fler tvingas att söka socialbidrag Utanförskapet Från aktiva insatser till passivitet Utbildningspolitik på villovägar Större barngrupper och färre pedagoger i förskolan Färre vuxna i skolan Återvändsgränder i gymnasieskolan Komvux färre platser och orättvisare fördelning Svårare att läsa in högskolebehörighet, och ökad social snedrekrytering En kulturpolitik utan engagemang En bok för alla Entréavgifterna på de statliga museerna Public service Presstöd De kulturellt yrkesverksamma Stödet till kulturtidskrifterna Ändrat de kulturpolitiska målen Inkomstgarantier för konstnärer

4 8 Minskade miljöambitioner Miljöskatter tas bort Miljömålsarbetet har tappat fart Avregleringen leder till sämre miljöskydd Djurskyddet försvagat Försämrade möjligheter för enskilda Energi Hav och vatten Miljögifter Jordbruk Skog och biologisk mångfald Systemskifte i hälso- och sjukvården Dubbla väntrum och gräddfiler för de rikaste Driftsformer viktigare än vård efter behov Köerna till vård fortfarande långa Ökad otrygghet vid sjukdom och föräldraledighet Försämrade försäkringar De utförsäkrade Illustrationer på hur regeringens politik slår för enskilda människor Allt fler barn tvingas växa upp i fattigdom Politiken bär ansvaret Botten ur på bostadsmarknaden Allt statligt stöd till bostadsbyggande försvann Lättare att sälja ut allmännyttiga bostäder Infrastrukturen spårar ur Svagare miljömål inom trafikområdet Mindre pengar till nödvändiga satsningar Mer väg än järnväg Avreglerad kollektivtrafik Sverige har drivit på för längre och tyngre lastbilar Medfinansiering innebär övervältrade kostnader på kommunerna Mindre gods på spåret Jämställdhet tonas ner i transportpolitiken Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och 3

5 14 Avreglering till varje pris Problem med avreglering Försäljningen av Apoteket AB Avreglering av järnvägen Privatiserad bilprovning Planerade privatiseringar Fyra förlorade år inom kriminalpolitiken Poliser tvingas göra civilanställdas arbete Halverat antal länsrätter Överbeläggning i kriminalvården Passivitet i kampen mot den organiserade brottsligheten När får vi en modern polis?

6 1 Fyra år av ökade klyftor Sverige har nu styrts av en borgerlig regering i fyra år. Redan från början stod det klart att moderaterna skulle dominera i regeringen, och så har det också blivit. Vi har fått fyra år av utpräglad högerpolitik. År 2006 kom regeringen till makten under en högkonjunktur. Statsfinanserna gick med överskott, arbetslösheten föll. De första åren använde regeringen till att göra av med överskottet genom frikostiga skattesänkningar, samtidigt som man försämrade socialförsäkringarna, rustade ner miljöpolitiken och minskade bostadsbyggandet. Sedan kom finanskrisen, och då stod Sverige dåligt rustat. Arbetslösheten har skenat, bostadsbyggandet minskat ytterligare, statsfinanserna försämrats. Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat dramatiskt, och allt fler drivs ut i socialbidrag. Antalet anställda på viktiga välfärdsområden såsom sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola har minskat kraftigt, trots att behoven ökat. Så ser det ut när Sverige nu går till val igen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade 2009 att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att systematiskt gå igenom hur den borgerliga politiken slagit under mandatperioden. Vi har gett ut åtta rapporter under denna tid, med gemensam kritik mot den politik som förts. Den här rapporten, som går igenom ett antal politikområden, är vår sista. Det är en uppföljning av vår första rapport från hösten 2009, som också hette Högerpolitiken klyver Sverige. Vi har inte sett någon anledning att ändra det namnet, tvärtom. Det är ännu mer sant idag, än för ett år sedan. Det står klart att utmaningarna kommer att bli många och svåra för en ny regering efter valet Stockholm den 20 augusti 2010 Morgan Johansson Peter Pedersen Magnus Johansson Maryam Yazdanfar Marie Engström Karin Svensson Smith Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och 5

7 2 Sammanfattning Den borgerliga regeringen har under sin tid vid makten förändrat Sverige. Den bärande idén är att försvaga den gemensamt finansierade tryggheten och istället ställa krav på enskilda att skapa sin egen trygghet. Vi ska bry oss mer om oss själva och mindre om våra medmänniskor. Likadant är det på miljö- och klimatområdet. Strukturella åtgärder som styr samhällsutvecklingen i en ekologiskt hållbar riktning har bytts ut mot dyra symbolåtgärder med otillräcklig miljönytta. Miljö- och klimatpolitiken har länge varit ett prioriterat område för Sverige. Dagens regering flyr dessvärre sitt miljöansvar. De prioriterar inte järnvägar, slopar skatt på konstgödsel och sänker ambitionen i den globala klimatpolitiken. Stora skattesänkningar kombinerat med lågkonjunkturen har bidragit till försämrad ekonomi hos kommuner och landsting. Konsekvensen blir att kvaliteten i välfärden försämras, antalet vuxna i skolan blir färre, barngrupperna blir större och äldreomsorgen försummas. Det är en tydlig högerpolitik för mindre av gemensam välfärd och för större ekonomiska klyftor människor emellan. Den tafatta miljöpolitiken innebär en övervältring av miljöproblem på kommande generationer. Det är en kortsiktig och orättvis politik. De borgerliga partierna tog över regeringsmakten i en tid när Sveriges ekonomi var på rätt väg. Jobben blev fler, tillväxten ökade och de offentliga finanserna hade betryggande överskott. Regeringen hade alla möjligheter att investera i Sveriges framtid i fler jobb, mer kunskap, bättre klimat och hälsa. Men de valde en helt annan väg. I rekordhastighet sänkte de skatterna på ett sätt som har gynnat dem med de högsta inkomsterna, de stängde många möjligheter att utbilda sig och gjorde det tuffare att vara sjuk eller arbetslös. Sedan slog den internationella lågkonjunkturen till. Det var inte regeringen beredd på. Den ökade otryggheten till följd av neddragningarna i socialförsäkringarna och a-kassan ledde till ett kraftigt fall i konsumtionen och ökat sparande. Därmed förvärrades lågkonjunkturen. Sverige halkar nu efter jämfört med övriga Europa. Jobbkrisen har blivit

8 djupare i Sverige än i övriga Europa. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa och var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Istället för att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik har regeringen valt att låna pengar till att sänka skatterna. Sedan regeringen tillträdde har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. 1 Som en följd av regeringens politik och att allt fler saknar ett jobb att gå till ökar inkomstklyftorna i Sverige. Riksdagens Utredningstjänst har utrett hur inkomstklyftorna förväntas att utvecklas de närmaste åren, med utgångspunkt från regeringens egna prognoser. Utredningen visar att inkomstklyftorna ökar kraftigt. Resultatet efter en mandatperiod med högerpolitik är massarbetslöshet, ökade klyftor och stora underskott. En högerpolitik som klyver Sverige. 1 Riksdagens utredningstjänst. 7

9 3 En regering utan koll på läget Efter fyra år med högerpolitik: - har den positiva tillväxten på 4,3 procent 2006 vänts till en negativ tillväxt på minus 5,1 procent har ett finansiellt sparande i de offentliga finanserna på 2,2 procent av BNP 2006 vänts till ett negativt finansiellt sparande på minus 1,0 procent av BNP ökar den offentliga skulden för första gången sedan har de ekonomiska klyftorna ökat och är nu de största sedan mätningarna började Regeringen gick till val på att jobben skulle bli fler och utanförskapet minska. Men efter fyra år kan man se att regeringen har misslyckats med jobben och ekonomin. Arbetslösheten är högre, utanförskapet större, produktiviteten lägre och den ekonomiska ojämlikheten större i dag än när regeringen tillträdde hösten Hanteringen av den ekonomiska krisen När Reinfeldt tog över makten var arbetslösheten i Sverige 6,1 procent. Det karaktäriserades av den tillträdande finansministern som massarbetslöshet. Det Anders Borg då beskrev som massarbetslöshet har nu blivit målet för nästa mandatperiod. Regeringen har haft alla möjligheter att investera i Sveriges framtid i fler jobb, mer kunskap, bättre klimat och hälsa. Men de valde en helt annan väg. De valde att sänka skatterna för dem med de högsta inkomsterna. De stängde många möjligheter att utbilda sig och gjorde det tuffare att vara sjuk eller arbetslös. Huvudskälet var att de borgerliga partierna planerade sin politik enligt en ideologisk och förlegad standardmodell långt innan de tog plats i Rosenbad. Denna modell förutsatte högkonjunktur. När sedan den internationella lågkonjunkturen slog till fungerade inte modellen längre. Trots det fortsatte regeringen att styra efter samma modell. Konsekvensen blev en handlingsförlamad regering och en djupare kris i Sverige än i resten av Västeuropa. 2 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Juli Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Juli Den offentliga sektorns bruttoskuld ökade från 38,3 procent av BNP 2008 till 42,3 procent av BNP SCB. 5 Gini-koefficient, disponibel inkomst exklusive kapitalvinster per k.e. SCB. 8

10 Länge vägrade regeringen inse krisens omfattning. När över personer varslades om uppsägning från sina jobb i september 2008 sa den dåvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin att är inte så många av 4,5 miljoner som jobbar. 6 Nu vet vi facit: Under mandatperioden har sysselsättningen minskat motsvarande färre jobb Vad hände med jobben? Den internationella lågkonjunkturen har naturligtvis påverkat den svenska ekonomin. Men regeringen kan inte gömma sig bakom krisen, utan måste ta ansvar för sina beslut och sina prioriteringar. Arbetslösheten i Sverige har ökat mer än i jämförbara länder som Belgien, Finland och Tyskland. Istället för att investera i byggande, klimatomställning, infrastruktur, innovation och bättre villkor för småföretagarna, så valde Sveriges regering att sänka skatterna. Dessutom lades arbetsmarknadspolitiken om, aktiva utbildningsinsatser byttes till passiva förvaringsåtgärder. Kommunerna fick inte det stöd de behövde, och tvingades säga upp välfärdspersonal. Idag är nästan 30 procent av alla ungdomar i arbetskraften arbetslösa i Sverige. I EU är den knappt 20 procent. Diagram: Ungdomsarbetslösheten i Sverige och i EU Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 EU-27 Sverige Ungdomsarbetslösheten mäts som arbetslösheten i ålderskategorin yngre än 25 år. Källa: Eurostat. 6 TT, AKU, SCB. 9

11 3.2.1 Skattesänkningar för höginkomsttagarna stimulerar inte ekonomin En vanlig missuppfattning är att hela jobbkrisen kom utifrån, d v s att arbetslösheten växte lavinartat på grund av den svaga internationella konjunkturen. Det är visserligen sant att exportindustrin drabbats hårt av konjunkturen. Men därutöver har också hemmamarknaden kollapsat. Tanken med regeringens skattesänkningar var att konsumtionen skulle öka. Men den politiken har slagit helt fel. Istället tyder det mesta på att den del av svenska folket som verkligen fått pengar över, valt att i stor utsträckning stoppa pengarna i madrassen. Mellan 2006 och 2009 steg sparkvoten från 6,6 till 12,5 procent nästan en fördubbling. Troligen har försämringarna i trygghetssystemen bidragit till att sparandet ökade, samtidigt som krisen slog hårt mot framförallt exportindustrin. Effekten på ekonomin blev mycket negativ och gjorde att BNP störtdök under sluten på 2008 och En orättvis skattepolitik Efter fyra år med högerpolitik: - har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor. 8 - har den enskilda hundradel som tjänar mest fått lika mycket av regeringens skattesänkningar som den fjärdedel som tjänar minst. 9 - betalar en pensionär som har en inkomst på kronor i månaden cirka 700 kronor mer skatt per månad än en löntagare De nya Moderaterna är mer orättvisa än de gamla I en debattartikel 4 mars 2004 tog moderatledaren Fredrik Reinfeldt avstånd från den moderata skattepolitiken som den dittills förts. Våra förslag har gett orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser, skrev Reinfeldt. De nya Moderaterna skulle ha en mer rättvis skattepolitik, lovade han. 10 Den politik som Reinfeldt förkastade innebar att den halva av befolkningen som tjänar minst fick cirka 28 procent av Moderaternas skattesänkningar. Den rikaste halvan fick resten - alltså cirka 72 procent Riksdagens utredningstjänst. 9 Riksdagens utredningstjänst. 10 DN Riksdagens utredningstjänst, 2003:2237, beräknat på Moderaternas budgetmotion 2004/04:Fi239 omräknat för Då fick den halva av befolkningen som tjänar minst 28,2 procent av Moderaternas totala skattefördelningspolitik. 10

12 Hur blev det då i praktiken när Moderaterna fick genomföra sin "nya" politik? Sanningen är att de "nya" Moderaterna har visat sig vara ännu mer orättvisa än de "gamla" Moderaterna. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har räknat på det fördelningspolitiska utfallet av skattesänkningarna , baserat på statistik från SCB. 12 Sammanlagt har skatterna sänkts med ca 100 miljarder kronor under denna period. Landets inkomsttagare har grupperats efter inkomst i tiondelar, s k deciler. I den första decilen finns de tio procent inkomsttagare som har lägst inkomster - i den tionde decilen finns de tio procent inkomsttagare som har de högsta inkomsterna. Därefter har effekterna av skattesänkningarna beräknats, d v s hur stor andel av skattesänkningarna som tillfallit respektive grupp. Resultatet ses i nedanstående diagram: Diagram: Effekter av regeringens politik Procent Effekter av regeringens politik Decilgrupp 1 har lägst inkomster - decilgrupp 10 har högst inkomster och så vidare. Källa: Riksdagens utredningstjänst. Som synes är tendensen tydlig: ju högre inkomst du har haft från början, desto mer har du gynnats av regeringens skattesänkningar. 12 Riksdagens utredningstjänst 2009:1061 samt egna beräkningar. RUT har räknat på de sammantagna fördelningseffekterna av bland annat jobbskatteavdraget, förändrade regler för fastighetsbeskattning, avskaffad skattereduktion för fackförenings- och a-kasseavgifter, avskaffad förmögenhetsskatt och ändrad skiktgräns för statlig skatt. 11

13 Och hur var det nu med de "gamla" och de "nya" Moderaterna? Ja, med Moderaternas gamla politik skulle den rikaste halvan av befolkningen ha fått 72 procent av skattesänkningarna. Med de nya Moderaternas politik, som understötts av mittenpartierna, har denna halva nu istället fått 84 procent av skattesänkningarna. De nya Moderaternas politik är således ännu mer orättvis än de gamla Moderaternas. De stora effekterna beror delvis på att fastighetsskatten har förändrats och förmögenhetsskatten avvecklats. Dessa skatter betalades framför allt av de övre decilerna, eftersom människor med höga inkomster ofta bor i dyra fastigheter och har stora förmögenheter. 13 Skattesänkningarna har också gynnat män framför kvinnor. Männen fick 56,6 procent av skattesänkningarna, och kvinnorna 43,4 procent. 14 Sammantaget kan konstateras att skattesänkningarna inte har riktats till låg- och medelinkomsttagare som regeringen så många gånger har hävdat Inkomstklyftorna ökar mellan löntagare och pensionärer Men klyftorna har inte bara ökat mellan högavlönade och lågavlönade, och mellan kvinnor och män. Också klyftorna mellan löntagare och pensionärer har vidgats. Jobbskatteavdraget gäller endast för löntagare trots att pension är uppskjuten lön. Pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga omfattas inte av skattesänkningen. Följden har blivit att pensionärer betalar mer i skatt än förvärvsarbetande, trots att de kan ha samma bruttoinkomst. Så här stor är skatteskillnaden vid olika inkomster 2009: Tabell: Skatteskillnad mellan pension och förvärvsinkomst Inkomst Skatteskillnad Källa: Ny färdriktning, rödgrön vårmotion Däremot har många fastighetsägare i glesbygden fått högre fastighetsavgift än vad man tidigare betalade i fastighetsskatt. 14 Riksdagens Utredningstjänst, 2009:810 12

14 3.3.4 Männen får mycket mer än kvinnorna Ser man på den totala effekten av skatte- och utgiftsförslagen fördelat på kön så är männen de stora segrarna. Enligt tabellen nedan tillfaller nästan 60 procent av den totala förändringen männen. Att männens nettoinkomster ökar mer än kvinnornas förklaras av att männens inkomster i genomsnitt är högre än kvinnornas och att de därmed i större utsträckning får del av bl.a. jobbskatteavdraget och sänkt statlig inkomstskatt. Avskaffandet av förmögenhetsskatten medverkar även det till ett bättre utfall för män. Dessutom påverkas männen i mindre utsträckning än kvinnorna av besparingarna inom socialförsäkringarna. Tabell 5: Förändrad nettoinkomst av regeringens skatte- och utgiftsförslag ( ), jämfört med 2006 års regler, fördelat på kön, år Kön Genomsnittlig förändring av nettoinkomsten, kronor % av den totala förändringen av inkomsterna % av antal personer över 18 år och med inkomst>0 Män ,5 49,4 Kvinnor ,5 50,6 Totalt ,0 100,0 Riksdagens utredningstjänst Dnr 2009: Försvagade offentliga finanser Skattesänkningarna har alltså inte gett fler jobb, bara ökade klyftor. De har också inneburit svagare statsfinanser. Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Nu har detta förbytts i ett stort underskott, samtidigt som skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Nu har de borgerliga partierna presenterat nya skattesänkningar i samma storleksordning Sämre ekonomiska förutsättningar för kommunerna Kommunernas skatteintäkter är helt beroende av löneinkomster, och därmed av antalet arbetade timmar. När jobben började försvinna i den globala finanskrisens spår var kommuner och landsting tvungna att börja skära i sina utgifter. Redan i september 2008 började varslen i kommunsektorn att öka. Under det senaste året har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg oavsett driftsform - blivit färre Sveriges Kommuner och Landsting. 13

15 Varsel i kommuner och landsting Källa: Arbetsförmedlingen Regeringens senfärdighet och brist på engagemang i kommunernas ekonomiska situation har fått betydande konsekvenser. Konjunkturinstitutet konstaterar att hade den i budgetpropositionen föreslagna statsbidragsökningen för 2010 aviserats tidigare hade kanske besparingarna blivit mindre Konjunkturläget mars 2010, s

16 4 Sämre företagsklimat Efter fyra år med högerpolitik: - har antalet företagskonkurser ökat kraftigt. Jämfört med 2006 har konkurserna ökat med 30 procent 17 - har regeringen höjt arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen. - har stödet till småföretag som vill ge sig ut på exportmarknaden minskat. - avvecklas strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher som behövs om Sverige ska kunna behålla sin tätplats i den globala konkurrensen. - har man misslyckats med att ge industrin långsiktiga besked om energipolitiken genom en blocköverskridande energiöverenskommelse. - har forskning och utveckling inom till exempel miljö- och energiteknik för småoch medelstora företag inte fått tillräckliga resurser. - har man försuttit chansen till grön omställning med de nya jobb den skulle medföra. De borgerliga partierna gick till val på att förbättra näringslivsklimatet i Sverige. Kritiken mot den förutvarande regeringen var ofta hård. Efter fyra år går det att utvärdera vad som faktiskt har hänt. Det finns ett omfattande missnöje med regeringens politik från landets företagare. 4.1 Fördyrat för små företag Regeringen har slopat den allmänna nedsättningen av arbetsgivaravgiften på 5 % på lönesummor upp till kronor per år som fanns år Efter hård kritik har nedsättningen återinförts för enskilda näringsidkare. Regeringen har misslyckats grovt med regelförenklingsarbetet. Deras mål var att minska regelbördan med 25 procent fram till år Enligt Tillväxtverkets mätningar har dock regelbördan fram till år 2009 bara minskat med 3,4 procent. 18 De mätningar som görs av Näringslivets regelnämnd (NNR) ger samma bild. I NNR:s Regelbarometer som publicerades i maj 2009 tyckte en absolut majoritet av de 600 företagare som tillfrågats att regelbördan var densamma jämfört med för ett år sedan. 19 Även NNRs uppföljning Företagens totala regelkostnader som publicerades i mars 2010, visar att företagens totala regelkostnader hos de undersökta företagen kan betraktas som oförändrade under de senaste tre åren Upplysningscentralens hemsida. https://www.uc.se/show.php?id= Utveckling av företagens administrativa kostnader , Tillväxtverket, Regelbarometern 2009, Näringslivets regelnämnd, maj Företagens totala regelkostnader år 2005 jämfört med 2008, Näringslivets regelnämnd, mars

17 Intressant i sammanhanget är att över hundra procent av nettoförändringen av regelbördan under mätperioden kan hänföras till enklare regler vid livsmedelsproduktion. Livsmedelsindustrin står dock endast för 1,3 procent av den totala sysselsättningen i riket. 21 Livsmedelsföretagens andel av det antalet företag är ännu mindre; 0,3 procent. 22 Räknar man bort den minskning som är direkt hänförlig till livsmedelsindustrin har regelbördan till och med ökat något (+0,2 procent). Sett sammantaget har alltså regelkrånglet ökat för 99,7 procent av företagen under mätperioden. Bilden är entydig; Regeringen har misslyckats grovt med regelförenklingsarbetet. 4.2 Den aktiva näringspolitiken har avvecklats I dialog med fack och företag utformades år 2005 en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv och akademi stärktes och programmen har visat sig mycket framgångsrika och relevansen för företagen var hög. Det stod på ett tidigt stadium klart att den nuvarande regeringen avsåg att avveckla de sex branschprogrammen. Redan före det senaste riksdagsvalet, i Moderaternas höstbudgetmotion år 2005, klargjordes att man ansåg att branschprogrammen var ett utryck för en antikverad syn på ekonomins utveckling och att ett gott näringslivsklimat inte skapas genom att staten försöker peka ut strategiska branscher. Följaktligen har regeringen valt att avsluta branschprogrammen. Regeringens beslut att avveckla branschprogrammen har mötts med stor besvikelse av näringslivet, inte minst av läkemedelsindustrin som ser en fortsatt strategisk samverkan mellan stat och näringsliv som helt avgörande för branschens fortlevnad i Sverige. Som ett kvitto på regeringens misslyckade politik meddelade Astra Zeneca i mars att deras verksamhet i Lund, med 900 anställda, läggs ned. 4.3 Inga satsningar på riskkapital Nyföretagandet utvecklas idag mycket svagt i Sverige. Många företag uppger att de inte får del av den finansiering de behöver. Det är allvarligt i en situation där de små och medelstora företagen står för en viktig del av en framtida ekonomisk återhämtning. Större 21 SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. RAMS. 22 SCB, Företagsdatabasen 16

18 företag växer ofta genom förvärv av andra företag medan små företag oftare växer av egen kraft. Den bristande kapitalförsörjningen drabbar hela innovationssystemet. På sikt hotar detta Sveriges position som ett högproduktivt och tillväxtorienterat land I en debattartikel i DN den 4 april i år konstaterar tunga företrädare för näringsliv, fack och tillväxtmyndigheter att riskkapitalmarknaden i Sverige fungerar dåligt och att det behövs en injektion genom statliga insatser. 23 Trots allvarlig kritik från fack, näringsliv och berörda myndigheter drar regeringen slutsatsen att Sverige har en väl fungerande riskkapitalmarknad. Under mandatperioden har regeringen följaktligen inte lagt fram ett enda skarpt förslag på detta område. 4.4 Inga långsiktiga besked om energipolitiken Regeringen har misslyckats med att ge industrin långsiktiga besked om energipolitiken genom en blocköverskridande energiöverenskommelse. Regeringen vill också bygga ut elöverföringskapaciteten till Kontinentaleuropa. Det innebär att de svenska elpriserna riskerar att stiga till europeisk nivå, och att mycket av den hemmaproducerande elen kommer att gå utomlands. 23 DN-debatt , Staten och kapitalet bör skapa nya fonder, artikel undertecknad av Marcus Wallenberg, Charlotte Brogren (GD Vinnova), Johan Hermark (ordf. Provider Ventures), Christina Lugnet (GD Tillväxtverket), Stefan Löfven, Björn O Nilsson (VD IVA). 17

19 5 Arbetsmarknaden från lön till passiv ersättning Jobben skulle bli fler, var ett av de borgerliga partiernas viktigaste mål med ett regeringsskifte. Analysen var att arbetslösheten var de arbetslösas fel. De sökte inte tillräckligt många jobb, och ansträngde sig inte tillräckligt, menade man. För att råda bot på det gav man sig på arbetslöshetsförsäkringen, och drev fram en rad försämringar. Efter fyra år med högerpolitik: - Medlemsavgifterna till a-kassa och fackförbund har höjts kraftigt. - De som arbetar i yrken och branscher med hög risk för arbetslöshet får betala högre avgift till a-kassan. - Ersättningsnivåerna har sänkts 24. Sänkningen gäller även dem som har aktivitetsstöd. Dessutom har beräkningen av ersättningen ändrats Arbetsvillkoret har skärpts, vilket gör det svårare att kvalificera sig för a-kassa Möjligheten att få arbetslöshetsersättning grundad på studier har tagits bort. Detta gäller även för dem som börjat studera under tid i aktivitetsgarantin. - Möjligheten att under de första 100 dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till det egna yrket och till sitt närområde har tagits bort. - Möjlighet att få a-kassa vid deltidsarbetslöshet har begränsats till 75 dagar. - Ytterligare två dagars karens har införts i arbetslöshetsförsäkringen. Karenstiden är nu sammanlagt sju dagar. 5.1 Svenska a-kassan bland de sämsta i Europa Förändringarna i a-kassan har lett till att den svenska arbetslöshetsförsäkringen idag är sämre än i flera jämförbara europeiska länder 27. En effekt av dessa förändringar är att en halv miljon människor idag har lämnat a-kassan.. De står nu utan ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Dessutom är fler än någonsin underförsäkrade på grund av det låga taket. Enligt a- kassornas samorganisation (SO) är det endast en 1 av 10 som arbetar heltid som kan förvänta sig 80 procent i a-kassa vid arbetslöshet Dag är ersättningsnivån 80 procent. Dag är ersättningsnivån 70 procent. Efter dag 300 är ersättningsnivån 65 procent. Föräldrar som har barn under 18 år den dag som den 300:e ersättningsdagen infaller får 70 procent till och med dag Tidigare har endast månader med arbete ingått i beräkningen. 26 Tidigare krävdes 70 timmars arbete per månad. Idag krävs att man under 12 månader (ramtiden) närmast före arbetslösheten har arbetat minst 6 månader och minst 80 timmar i varje kalendermånad. 27 Se till exempel TCO:s rapport Svensk a-kassa kvar i strykklass från april 2010 som visar att till exempel Nederländerna, Norge och Danmark har en bättre arbetslöshetsersättning än Sverige. 28 SO i september var det cirka 1 av 3 som arbetar heltid som var berättigade till 80 procent i a- kassa vid arbetslöshet. 18

20 Finansminister Anders Borg insåg inte heller effekterna av sin egen politik: Jag tror att vi höjde a-kasseavgiften mer än vad jag skulle ha gjort i dag. Höjningen hade större effekter på medlemskapet i a-kassan än vad jag skulle ha trott. 29 Regeringen har flera gånger ändrat i bestämmelserna för hur mycket a-kassorna ska betala in till staten för varje medlem. Den senaste förändringen är en sänkning av det så kallade finansieringsbidraget med 50 kr/medlem. Denna förändring har regeringen marknadsfört som ett sätt att få fler tillbaka till a-kassan eftersom det nu blir billigare. Verkligheten ser annorlunda ut. Eftersom regeringen har bestämt att arbetslösheten bland medlemmarna i en kassa ska påverka avgiften så räcker sänkningen av finansieringsbidraget med 50 kronor inte långt. I realiteten har endast 4 av 32 kassor sänkt avgiften med 50 kr eller mer. 30 Diagram: Medlemsutveckling i arbetslöshetsförsäkringen sedan Antalet medlemmar i a-kassan (tusental) mar-06 mar-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling 29 Anders Borg i Rakt på sak med KG Bergström, TCO-rapport aug 2009 "Sänkningen av a-kasseavgifterna - Hur gick det?". 19

Högerpolitiken klyver Gävleborg

Högerpolitiken klyver Gävleborg Högerpolitiken klyver Gävleborg Ökad arbetslöshet var det så det skulle bli? Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och www.vansterpartiet.se Tre år av missade

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Ge Sveriges unga chansen!

Ge Sveriges unga chansen! Socialdemokraterna Stockholm 2010-06-07 Ge Sveriges unga chansen! En granskning av regeringens politik. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Möjligheternas land... 5 En granskning

Läs mer

Sverige behöver ett nytt arbetarparti!

Sverige behöver ett nytt arbetarparti! Dom sa: Sverige behöver ett nytt arbetarparti! Nu säger de att ungdomsarbetslösheten är en synvilla! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Regeringen har misslyckats med jobben Den 19 september står

Läs mer

Högerpolitiken klyver Västmanland

Högerpolitiken klyver Västmanland Högerpolitiken klyver Västmanland Fördubblad arbetslöshet och ökade klyftor var det så det skulle bli? Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och www.vansterpartiet.se

Läs mer

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten SAMMANFATTNING De Rödgröna har sedan hösten 29 drivit kampanj mot de skattesänkningar

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Mismatch. Ekonomiska Läget. Tillväxt och Rättvisa. Kraftigt BNP-fall följs av kraftig tillväxt P-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100

Mismatch. Ekonomiska Läget. Tillväxt och Rättvisa. Kraftigt BNP-fall följs av kraftig tillväxt P-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Ekonomiska Läget Tillväxt och Rättvisa - högre ambitioner för Sverige Alternativ Vårbudgetmotion år 2011 Stark återhämtning Mismatch på arbetsmarknaden Hög arbetslöshet Och samtidigt tilltagande arbetskraftsbrist

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Rödgrönt bra för Kronoberg

Rödgrönt bra för Kronoberg 2010-06-08 Rödgrönt bra för Kronoberg - så påverkar nationell politik länet Innehåll Kronoberg länet borgarna glömde... 3 Rättvis välfärd eller ingen välfärd?... 4 Rättvisa skatter... 5 35 715 pensionärer

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Det finns en annan väg!

Det finns en annan väg! Det finns en annan väg! Politiken hänger ihop det finns en annan väg Besvärligt ekonomiskt läge När kommunfullmäktige i Karlskrona tar ställning till budgetdirektiv för åren 2010 till 2012 görs det i ett

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Jobbkris. men regeringen är passiv

Jobbkris. men regeringen är passiv Jobbkris men regeringen är passiv Jobben går före stora skattesänkningar Oktober var den värsta varselmånaden sedan nittiotalskrisen. 20 000 löntagare varslades om uppsägning. Jobbkrisen har blivit allt

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Vad är en god välfärd för dig?

Vad är en god välfärd för dig? RÅDSLAG VÄLFÄRD V I SO C I A L D E M O K R AT E R V I L L B J U D A IN till en öppen och kritisk diskussion om välfärdspolitiken och hur den kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Välfärd är

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

EN POLITIK FÖR FULL SYSSELSÄTTNING. Vänsterpartiets vårmotion 2011

EN POLITIK FÖR FULL SYSSELSÄTTNING. Vänsterpartiets vårmotion 2011 EN POLITIK FÖR FULL SYSSELSÄTTNING Vänsterpartiets vårmotion 2011 En politik för full sysselsättning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken.

Läs mer