facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

2 Nr Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel: Tel.tid mån fre Fax: E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Jessica Jansson, Mats D Linder, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto: Gisela Thunberg (om inget annat anges) Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2008 SEK 300:- + moms Styrelsen har ordet Häng med slipp slentrianfällan Löven faller. Stämningen på finansmarknaderna likaså. Men inom SFÖ är entusiasmen och arbetsivern oförminskat stark. Kanske beror detta på att vi är vana vid att hantera förändringar och svängningar? För oss som enskilda översättare är det normalt att arbetsmängden varierar. I det lite större perspektivet ser vi tekniken utvecklas och, inte minst intressant för oss, språket förändras på grund av påverkan utifrån. Därför är det naturligt och viktigt för oss att hänga med i utvecklingen. Visst är det en förmån att inte behöva fastna i livlösa rutiner och slentrian! Arbetet i de olika arbetsgrupperna är i full gång, vilket du kan läsa mer om längre fram i tidningen. Som framgår av sammanställningen i FÖ:4 är de flesta funktioner och arbetsgrupper nu bemannade. Inom ett viktigt område behöver vi dock förstärkning: marknadsföring. Vi efterlyser medlemmar som är intresserade av att arbeta med att på olika sätt utveckla allmänhetens kunskap om översättning i allmänhet och, förstås, SFÖ i synnerhet! Redan nu märker vi av ökat intresse och växande respekt från omvärlden vi är en viktig kraft att räkna med. Men mycket mer kan göras! Du är varmt välkommen att höra av dig till dem som ansvarar för sektionen (Ann Johansson och Tarja Koivunen) på eller till styrelsen på OM DU HAR FRÅGOR till styrelsen eller vill kommentera något som händer eller borde hända i föreningen så vill vi gärna höra ifrån dig, som alltid! Varma hösthälsningar Karin Ashing Ordförande Innehåll FOTO : ANNA ROVELLI OLOFSSON Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2008 Manusstopp Utgivning 17 november 22 december ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 5/08 4 Debatt 5 Arbetsgrupper 6 Språkgrupper 8 Textredigering 10 Deklarationstips 11 Global sökportal 12 Hitta balansen 14 Bokrecension 15 SFÖ-nytt 16 Konsten att mingla

3 Styrelsen informerar Etiknämnden Etiken lyfts fram som en resurs uppdateras Under hösten kommer tekniska förbättringar att genomföras och innehållet att utvecklas. SFÖ:s webbplats kommer att flyttas över till ett nytt webbhanteringssystem (CMS-system). Det kommer bland annat att innebära att arbetsgrupperna själva kan lägga upp information på webbplatsen efter att ha fått behörighet för detta. Vi hoppas att det ska leda till att mer information läggs upp och hålls uppdaterad på webbplatsen, så att det blir en levande och omfattande informationskälla för såväl föreningens medlemmar som andra som besöker webbplatsen. Även innehållet på webbplatsen kommer att omstruktureras under hösten, så att layouten blir tydligare och det blir enklare att hitta information. Sedan i våras har styrelsen också arbetat med att ta fram nya ansökningsformulär för såväl medlemskap som mentorskap. De nya ansökningsformulären kommer att vara webbaserade, bland annat för att minska föreningens portokostnader och förenkla administrationen. Formulären kommer fortfarande att kunna beställas från kansliet i pappersformat om någon hellre vill detta. Mer information kommer i nästa nummer av FÖ. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor. STYRELSEN SFÖ:s nya etiknämnd diskuterade vid sitt möte mandatet från årsmötet, skillnader mellan enskilda medlemmar och företagsmedlemmar i etikarbetet, en översikt av etikarbetet i FIT, ITI och de andra skandinaviska länderna och hur yrkeskoden skulle användas som måttstock för ärendehantering. Vi åstadkom en stark början på utformandet av den arbetsordning årsmötet har delegerat till oss. Våra tankar grundade sig på övertygelsen att nämndens främsta syfte måste vara att agera som bollplank i etikfrågor, en plats dit medlemmar kan vända sig med etikfrågor både informellt och, om ingen annan lösning finns, med formella anmälningar. Vår utgångspunkt blev att för att detta ska fungera måste etik bli en del av föreningens och medlemmarnas ryggmärg en inneboende resurs, snarare än ett pålagt regelverk. Vi återkommer när arbetsordningen börjar ta form. Det lovar vi. Har ni kommentarer skickar ni dem till vår nämndadress, eller till kansliet. Alla är välkomna att hjälpa till. I Etiknämnden ingår Sture Axelsson, Margaret Collier, Irene Elmerot, Jennifer Evans, Inga-Beth Hinchliffe, Hanns Lehner, Sirkka Seppänen och Sven Borei (ordf.) SVEN BOREI Konferensgruppen Kalendarium FOTO : JAN BERG Välkommen till Borås Nu är det klart! Den april 2009 ses vi på First Hotel Grand i knallarnas, tigrarnas och Pinocchios stad Borås! På hemsidan hittar du senaste nytt om Konferens ANN JOHANSSON OKTOBER 24 Kurs: WordFast med Irene Elmerot i Göteborg (Observera datum) 27 SFÖ Syd inbjuder till studiebesök på flygtrafikledningscentralen på Sturup flygplats NOVEMBER 7 Edit yourself med Judy Petersen i Stockholm 14 Edit yourself med Judy Petersen i Göteborg 21 Edit yourself med Judy Petersen i Malmö Styrelsemöte i Göteborg facköversättaren 5/08 3

4 DEBATT SFÖ-debatt Debattredaktör: Mats D Linder, Vill du veta mer om SFÖ-debatt? Gå in på groups.yahoo.com/group/sfoe_debatt. Där kan du läsa inläggen. Om du vill delta, skicka ett mejl till Riskerar debitering per ord leda till kvalitetsförsämring? Facköversättaren nr 3 hade Katherine I Stuart en intressant artikel där hon menade att facköversättarens traditionella metod att ta betalt per ord stöder en trend med ständig prispress på grund av att översättningen ses som en produkt, inte som en tjänst. Det medför också, menade Katherine Stuart, en risk för kvalitetsförsämring och i längden en försämring av vårt anseende. Artikeln väckte diskussion på SFÖdebatt, där Magnus Lundquist höll med och menade att översättaren inte ska vara rädd för att ta rejält betalt per timme inte det (tydligen vanliga) priset kr. Han påpekade att man inte får föreställa sig att det finns en norm för vad uppdragsgivarna är villiga att betala, och att översättaren måste pröva att ta mer betalt i stället för att slentrianmässigt debitera något slags gängse pris. Han trodde också att många översättare ägnar mycket mer tid åt att inhämta IT-kunskaper och felsöka program än att sälja sin kompetens och bearbeta marknaden. Det viktigaste är att lära marknaden att det lönar sig att betala mer och varför. (Hjälp för beräkning av lämpligt timpris finns på org/docs/hourlyrate.pdf.) MÅNGA HÖLL MED Magnus Lundquist; andra menade att det ändå är svårare att få kunden att betala låt säga 650 kr/timme än 1,80 kr/ord. (När det gäller översättningsbyråer hänvisade någon till projektledare som alltid säger att texten är enkel eftersom de kan förstå den.) Andra åter ansåg att man som i vissa andra länder hellre borde ta betalt för en sorts absolut textmängd: per rad, per standardsida eller kanske som när det gäller bokförlag: per 1000 tecken. Flera debattörer framhöll att de normalt när det gäller direktkunder ger ett anbud ILLUSTRATION : CHRISTIAN SWÄRDSHAMMAR för hela projektet, som alltså grundar sig på både textmängd, innehållets art, eventuell tidspress med mera. Många var också kritiska till så kallad Tradosrabatt (alltså rabatterat ordpris för upprepningar, nästan-träffar i översättningsminnet), som somliga helt enkelt vägrar att gå med på; andra menade att det är ett system som mest används av översättningsbyråer och vissa slutkunder. ETT ANNAT ARGUMENT mot timpris var att om jag är snabb i arbetet är det kunden, inte jag, som tjänar på ett fast timpris. Korrläsning ofta fackgranskning En kortare men intentiv debatt anknöt till förra numrets artikel om textgranskning. Vad kan man ta betalt för korrekturläsning? Själv påpekade jag att man måste veta vad det handlar om och hänvisade till standarden SS-EN 15038, där man skiljer mellan ren korrekturläsning (kontroll av korrektur före publicering), kontrolläsning och fackgranskning. Det visade sig att de flesta som korrekturläser i själva verket fackgranskar: alltså granskar både språk och innehåll (inklusive terminologi och liknande). En tumregel som angavs var att granskningen normalt tar procent av tiden för översättning men att det kan variera väldigt mycket beroende på översättningens kvalitet. Även här kommer förstås diskussionen om timpris/ordpris in. Någon hänvisade till erfarenhet av översättningsbyråer, som visade att byråernas syn på granskning varierade väldigt mycket. Hitta rätt marknadssegment Avslutningsvis om prissättning: Som en medlem påpekade, finns det sällan ett rakt samband mellan pris, svårighetsgrad och kvalitet. I själva verket kan den översättare som har fått korn på rätt marknadssegment i rätt tid tjäna bra oavsett erfarenhet/utbildning. Nybörjaren bör undvika att ta större jobb för en kund vars betalningsförmåga hon inte är säker på. Ta alltid extra betalt för snabba jobb det gör i varje fall översättningsbyrån! (En medlem hänvisade till en byrå som tog extra betalt för alla jobb som måste levereras inom tre dygn.) Och: Ditt värde som människa och översättare är inte lika med vad du kortsiktigt lyckas få betalt per ord från en kund. (Sagt av Meta Kågeson.) 4 facköversättaren 5/08

5 ARBETSGRUPPER Studentspalten Kontaktperson: Therese Nymans, Fortbildningsgruppen FOTO : KERSTIN ORSÉN Therese och Britt-Marie Seex utvärderar praktiken som varit kul, produktiv och omväxlande. Hej praktik, adjö teori! Det hördes som ett litet mumlande rykte först, sedan lite mer bekräftat av klasskamrater med mer insyn än jag själv. När sedan TÖI satte in ett extra informationsmöte med benämningen Informationsmöte om höstterminen och kursen Översättning III, började jag ana vad som var i faggorna. När så ett antal TÖI-representanter stod i samlad tropp och stolt annonserade att Ni ska få gå ut på praktik, blev jag inte särskilt förvånad, men väldigt glad. Den förvåning som emellertid senare infann sig berodde mer på min egen reaktion än på TÖI:s beslut. Jag, som alltid har frossat i teorier av allehanda slag. Jag, som med glädje tar mig an uppgiften att analysera nobelpristagarlitteratur ur ett postmodernistiskt perspektiv, men som aldrig tar mig för att byta ut en glödlampa. Jag, som med glans klarade uppskrivningen, men som fick köra upp tre gånger innan jag hade det efterlängtade förarbeviset i min hand. Jag, som alltid konsekvent har valt teori före praktik, kryssade nu bort allt vad teori hette från mitt förhandsval och bestämde mig för att skaffa mig lite praktisk erfarenhet av arbetslivet. Och detta gjorde jag med glädje. I stället för att börja oroa mig för en identitetskris, valde jag att se detta som ett bevis på personlig utveckling, och satte glatt igång med att maila olika byråer. Svaren var varierade, och uteblev helt i de flesta fall. Vissa svarade lite försynt att min förfrågan var smickrande, men att översättningsbyrån i deras fall bestod av den egne företagarens vardagsrum, och att det kanske skulle kännas lite konstigt att praktisera under sådana intima förhållanden. Och det kunde jag väl hålla med om. Andra svarade kort och gott att de inte brukade ta emot praktikanter. Men sedan fick jag i alla fall ett positivt svar, och under SFÖ-konferensen ledde ett möte till att jag fick min hett eftertraktade praktikplats. Jag inser nu vilken tur jag hade, och att det faktiskt inte är helt lätt för översättarstudenter att hitta en byrå som är villig att ta emot praktikanter. Jag tror att det delvis beror på att det här med översättarstudenter är ett relativt nytt fenomen, och att översättarpraktikanter är något som än så länge är främmande för de flesta översättningsbyråer. Därför vill jag uppmuntra alla byråer, små, medelstora, stora och överdimensionerade: Våga satsa lite tid och energi och prova på att ta in en praktikant. I slutändan tror jag att både praktikanten och byrån har vunnit en hel del på det. Om inget annat hjälper kan jag ju påminna om att praktikanter oftast per definition jobbar gratis. För oss studenter är praktisk arbetslivserfarenhet så värdefullt att det inte kan mätas i pengar. Så om ni tror att ni kan stå ut med att ha en liten tjänstvillig student i krokarna, och om ni kan ha överseende med att få svara på lite dumma frågor emellanåt, så kanske just ni kan få er alldeles egen praktikant. Och vem vet, dagens praktikant kanske kan bli framtidens stjärnöversättare tack vare er! Själv har jag precis satt igång med min praktik och jag har enormt roligt. Det känns som om jag har lärt mig mer under denna första praktikvecka än jag gjort hela min tidigare utbildning på TÖI. Och se nu inte detta som ett dåligt betyg till TÖI, utan snarare ett mycket gott betyg till min praktikplats. Jag tackar Tamarind Translations å det varmaste för att jag fick möjligheten att pröva mina vingar under deras handfasta ledning. Fler borde följa deras exempel och våga testa något de aldrig tidigare gjort. Det är så människor och företag utvecklas. Till det bättre, förmodar jag. THERESE NYMANS Rapport från fortbildningsgruppen Höstens kurser har dragit igång. Först ut var Lotten Bergman med Moderna skrivregler i Sundsvall den 15 september. Detta är den första kursen i Sundsvall, åtminstone på mycket länge, och vi hoppas att det ska bli fler. På begäran kommer Moderna skrivregler att hållas även i Malmö, den 13 oktober. Den 24 oktober håller Irene Elmerot en nybörjarkurs i WordFast i Göteborg, och i november håller Judy Petersen och Gail Conrod-List en kurs i makron/ automatiska rutiner, An all-day workshop on computer-assisted editing: i Stockholm den 7 november, i Göteborg den 14 november och i Malmö 21 november. Som vi tidigare meddelat hoppas vi också kunna erbjuda ett antal Tradoskurser för översättare och även för projektledare. Vi planerar också en grundkurs och eventuellt en fortsättningskurs i DejaVu. Under våren hölls Copywriting för översättare och i november blir det förhoppningsvis ett nytt tillfälle, denna gång i Göteborg. Vi har fått önskemål om ytterligare kurser i att göra sin egen hemsida och efterlyser därför någon som skulle vilja ställa upp som ledare för en sådan kurs. Är du bra på hemsidor och vill dela med dig till andra SFÖ-medlemmar hör av dig till fortbildningsgruppen. För fortbildningsgruppen KARIN ASHING, JENNIFER EVANS, MARIA LUNDAHL, ÅSA QUENSEL AHNFELT Mentorgruppen En kollega behöver dig! Nu behöver vi fler mentorer igen. Hör av dig till mentorgruppen om du vill hjälpa en kollega och utvecklas själv på samma gång! Varför bli mentor? Därför att du får: utveckla din ledarskapsförmåga dela med dig av din erfarenhet och kunskap mer variation i ditt dagliga arbete se på ditt yrke och sätt att arbeta med nya ögon hjälpa någon annan att bli en professionell översättare. ANN JOHANSSON facköversättaren 5/08 5

6 ARBETS-/SPRÅKGRUPPER FOTO : GÖRAN OLOFSSON Högskolegruppen 17 studenter har inlett sin översättarutbildning vid Göteborgs universitet. Översättare på G Höstterminen 2008 har nya översättarutbildningar startat och gamla fortsatt på flera universitet och högskolor runtom i landet. Listan nedan är inte komplett, men visar tydligt att översättning är ett ämne som räknas i universitetsvärlden. Engelska Kontaktperson: Helen Taylor, , Why do we do what we do? grew up with two foreign languages I and majored in Russian in college so it seemed only natural that I would become a translator at some point in my life (and 12 years in Sweden cemented that decision). After being a member of a Swedish- English translation list for eight years, my curiosity got the better of me I wanted to find out why other people became translators and what they think about their profession. In an informal survey among my colleagues, I asked the following three questions, each with 7 10 possible answers: e) I wish I could translate something more exciting. f) It seems like I m always about to miss deadlines. g) I can t plan my schedule. h) Customers are so hard to deal with sometimes. i) It s hard to save much money after taxes. j) Other. Twenty-eight people replied to the survey. For reasons of space, I have only reported the highest and lowest number of yes replies for each question. Lunds universitet Utbildningen kom i gång i höst med 36 studenter, varav 20 med engelska som källspråk och de andra fördelade i mindre grupper i franska, spanska och tyska. Språken till nästa kursstart (med ansökan april -09) är inte bestämda men engelska är ganska säkert. Utbildningen leder till två olika examina, magisterexamen efter ett år och masterexamen efter två. Den tvååriga kan kompletteras med ytterligare ett språk. Göteborgs universitet 29 sökande till det fyra terminer långa översättarprogrammet i våras, varav hela 21 blev godkända på antagningsprovet och 17 studenter har inlett utbildningen. De vanligaste källspråken är engelska/ franska och engelska/tyska. Stockholms universitet Vid Tolk- och översättarinstitutet startade HT 08: Masterprogram i översättningsvetenskap, 120 högskolepoäng, 10 studenter, engelska som källspråk. Översättning, grundnivå, 45 studenter med olika språkkombinationer inledde närmare 60 studenter kursen i översättning på grundnivå, varav 40 nu går in på den tredje terminen, många på kandidatkursen. Uppsala universitet På den tvååriga magisterutbildning som startade HT08 har sju studenter franska och fyra spanska som källspråk. De 22 studenterna med engelska som källspråk har nu startat sin tredje termin. BJÖRN OLOFSSON 1. Why did you become a translator? a) I like working with words. b) I enjoy the challenge. c) It was a natural thing to do because I feel comfortable in both languages. d) I liked the idea of working for myself. e) I didn t feel I could find any other satisfying job. f) It s very profitable. g) Other. 2. What do you like most about translation? a) I can make my own hours. b) I get to interact with so many different kinds of people. c) I learn so much from translating different kinds of texts. d) It s like putting together a puzzle every time I translate. e) I enjoy the chance to be creative. f) It s satisfying to take on a big task and complete it. g) I like following routines. h) It s neat to learn and use the different technologies involved. i) I m making lots of money. j) Other. 3. What do you like least about translation? a) It s hard to avoid having either too much or too little work. b) It gets boring to translate the same kind of stuff all the time. c) When I don t know what the author is trying to say, I don t know what to do. d) It s irritating to deal with so much poor Swedish writing. Question 1: highest: a) 21; c) 16; b) 15; lowest: e) and f) 4. Question 2: highest: a) and d) 17; c) 14; lowest: h) 3 and i) 2. Question 3: highest: a) 15; d) and i) 10; lowest: f) 3 and c) 2. I came to this survey with an open mind; in other words, I had no pre-conceived notions as to how people would reply. I was particularly interested in question 1, however, because the high number of yes replies for option a): you love words but why translating and not some other profession that deals with words? Did you love those language classes in school? Did the joy of foreign travel lure you to a major in foreign languages as opposed to one in English? Did you grow up in a bi-lingual or even tri-lingual home? One thing s for certain: the vast majority of those who responded to the survey are not in this business for the money! Perhaps you will decide to conduct a similar survey in your language pair. If nothing else, I hope these questions (and the answers) provide you with food for thought regarding your own relationship to our profession. I would like to thank Ken Schubert, for formulating the survey and compiling the results. MIREILLE KEY BOULDER, COLORADO 6 facköversättaren 5/08

7 SPRÅKGRUPPER Finska Kontaktperson: Aija Myllymäki, tel: , Alla däggdjur döpta i Finland I augusti avslutade den finska nomenklaturkommittén för däggdjur vid Naturhistoriska centralmuseet sitt stora uppdrag som pågått i över tjugo år. Nu har världens drygt däggdjur fått finska namn. Kaikilla tieteen tuntemilla nisäkkäällä on nyt suomenkielinen nimi. Nimeämisurakka on ollut suuri, ja se on kestänytkin parikymmentä vuotta. Suurin työ on ollut nimetä noin lajia, joilla ei tähän asti ole ollut lainkaan suomenkielistä nimeä. Muun muassa nimettiin yli jyrsijää, joista mainittakoon entinen maaorava eli nykyinen tikutaku. Jyrsijöiden joukkoon kuuluu nykyään myös hiiruleita, hiiruja ja hiirusia. Nimistötoimikunnan tärkeänä tehtävänä on myös ollut muuttaa joidenkin lajien harhaanjohtavat nimet yksiselitteisimmiksi. Harhaanjohtavia nimiä ovat olleet esimerkiksi maamyyrä, joka ei ole myyrä ja maasika, joka ei ole sika. Maamyyrät ovat nyt kontiaisia ja maasiat termiittikaivajia. Nimistötoimikunta on lisäksi muuttanut esimerkiksi saksanhirven isokauriiksi, hyeenakoiran savannikoiraksi ja pesukarhun supiksi. Nimistössä vilisee myös monia uusia tuttavuuksia nöpästäisiä, numbateja, hypikkäitä, pussikkoja, rattuleita ja kolokoloja. Uudet nimiehdotukset ovat herättäneet luonnollisesti jo paljon keskustelua. Nisäkäsnimistötoimikunta toteaa ehdotuksensa saatesanoissa, että tässä on kyse nimenomaan suuren yleisön palvelusta, sillä tutkijat tulisivat toimeen tieteellisilläkin nimillä. Nimistön hyväksymisestä päätetään kommenttien ja lausuntojen käsittelyn jälkeen. Sivustolla fi/luonto/nimet/nisakkaat/ on lisätietoa nimeämisperiaatteista sekä kätevä uusien ja vanhojen nimien hakutoiminto. Sivuston foorumilla voi myös osallistua uusia nimiä koskevaan keskusteluun. AIJA MYLLYMÄKI Nu har alla kända däggdjur fått finska namn. FOTO : AIJA MYLLYMÄKI Italienska Kontaktperson: Luca Vaccari, tel: , Si può surfare ma non loggare Nicoletta Maraschio är den första kvinna som har utnämnts till ordförande för Accademia della crucca, det italienska institutet för språkvård. I den här intervjun, tidigare publicerad i veckotidningen Grazia, beskriver den nya ordföranden vad ett kvinnligt ordförandeskap kan innebära, men ger framför allt exempel på uttryck som hon kan tåla (det typiska talspråksuttrycket med dubbel dativ a me mi mig till mig ) eller nya ord som hon däremot inte gillar (till exempel loggare för att logga in, trots att hon godkänner surfare för att surfa). Parola di Nicoletta Maraschio, prima donna a guidare l Accademia della Crusca. Che, a sorpresa, sopporta qualche errore ( a me mi ), ma boccia alcuni neologismi. Il 2008 per l Accademia della Crusca, prestigioso istituto che studia l evoluzione della lingua italiana, sarà un anno storico: per la prima volta dal 1582, sarà guidata da una donna. È Nicoletta Maraschio, professoressa di Storia della lingua italiana all Università di Firenze. Non pensate a lei come una custode Nicoletta Maraschio parruccona della lingua italiana: sappiate che in una recente intervista ha detto che degli sms pensa tutto il bene possibile perché hanno moltiplicato le occasioni per scrivere. Cosa cambierà all Accademia della Crusca con una guida femminile? Noi donne siamo buone amministratrici, mi batterò per dare dignità e stabilità economica a un istituto con pochi collaboratori precari o con contratti a progetto. Come sta la nostra lingua? Sta andando verso un eccessiva semplificazione, via i congiuntivi, via questo, via quello... E un eccessiva settorializzazione: i gruppi professionali usano parole tecniche senza rispetto di chi è fuori della loro cerchia. Si rischia l anarchia linguistica. Come vi regolate di fronte ai neologismi? Riuniamo il nostro Centro di consulenza linguistica e decidiamo. Di recente abbiamo promosso videofonino e surfare nel senso di navigare su Internet. E bocciato loggare (connettersi facendo il cosiddetto login ): troppo gergale. Linguaggio giovanile: cosa non le piace? Lo trovo creativo. Però non è bello vedere che i ragazzi, anche se non solo loro, usano forme con un significato contrario rispetto a quello originario: come il piuttosto che usato come fosse anche. Non mi piace assolutamente sì, però sopporto a me mi. Infine, i giovani usano troppe parole straniere. Confessi: lei dice weekend? Mi sforzo di dire fine settimana. Se le dicono sclerare salta sulla sedia? Non mi scandalizzi mai, si figuri, ho tre figli. Ma sclerare durerà poco. Ha visto che matusa è già finito? MONICA BOGLIARDI facköversättaren 5/08 7

8 TEXTREDIGERING del 2 Hemligheten bakom proffsig textgranskning ta ett steg i taget Har du fått i uppdrag att bearbeta texten för en ny läsargrupp eller ett nytt syfte? Eller vill du snygga till texten grafiskt inför publicering? Här får du tips om ett systematiskt sätt att lägga upp arbetet när du ska granska en text på en djupare nivå. Liksom alla processer kan textgranskning delas in i olika faser, och varje fas kan i sin tur bestå av flera rutiner. Om du granskar på skärm och inte på papper kan processen omfatta exempelvis följande faser: Fas Beskrivning 1 Fastställ målgrupp, medium och syfte 2 Skapa de filer som behövs, förbered arbetet 3 Kontrollera texten mot i förväg fastställda skrivregler 4 Kontrollera textelement som rubriker, tabeller etc och bekanta dig med innehållet 5 Redigera innehållet Fastställ målgrupp, medium och syfte Att känna till målgrupp, medium och syfte för texten är mycket viktigt när du kommer till steg 5 att redigera innehållet. Ta reda på vem eller vilka som ska läsa dokumentet (ålder, utbildningsnivå, intressen och så vidare) och hur och var informationen kommer att publiceras. Ta också reda på utgivarens syfte vad vill man uppnå med texten? Dessa fakta hjälper dig att fatta rätt beslut i olika frågor som dyker upp. Ha alltid en bild av läsaren i bakhuvudet. Skapa de filer som behövs, förbered arbetet Fundera över hur arbetet ska läggas upp och i vilken utsträckning du kommer att behöva hålla reda på olika versioner av arbetet. Detta är särskilt viktigt om arbetet innefattar att skicka filer fram och tillbaka mellan olika personer. Hör också efter med kunden hur de vill ha ändringarna presenterade. Här är ett förslag till upplägg: Steg Åtgärd 1 Spara originalfilen och kalla den Original. 2 Spara en kopia av originalfilen och kalla den Redigerad. 3 Skapa en fil som du kallar Kommentarer. I filen skapar du en tabell med fyra kolumner med rubrikerna sida, original, fråga/ kommentar, och ditt svar. Detta underlättar dialogen med kunden, som då kan skriva in sitt svar i kolumnen ditt svar. 4 Om kunden har egna skrivregler, öppna dem. I annat fall, skapa en fil som du döper till Skrivregler och där du kan börja utveckla skrivregler under arbetets gång 5 Öppna filen Redigerad och infoga en stämpel för datum och klockslag (i Word, välj Infoga > Fält > SaveDate) 7 Ställ in språk (för stavningskontrollen etc.) om inte detta är gjort. 8 Öppna filen Original och ha den öppen bredvid dokumentet som du redigerar i. Kontrollera texten mot skrivreglerna Förlag, tidningsutgivare etcetera brukar ha en samling skrivregler som ska följas (vid sidan om allmänna skrivregler som Svenska skrivregler eller Myndigheternas skrivregler). Öppna dessa skrivregler och gå igenom dem punkt för punkt. Det kan till exempel handla om ifall förkortningar ska stå med punkter eller inte, och hur varumärken eller namn ska skrivas. Steg Åtgärd 1 Använd formatmallar och makron om du har sådana. 2 Använd sök-och-ersätt i ordbehandlaren. 3 Gå till skrivregelfilen. Skriv in något i sökfältet och välj OK. 4 Rätta det som behöver rättas och fortsätt sedan att söka och rätta tills du kommit till slutet av filen 5 Ta nästa sak ur skrivreglerna och sök på detta genom hela dokumentet. 6 Upprepa steg 3 5 tills du gått igenom alla skrivreglerna. Kontrollera textelement (gör en grafisk översyn av dokumentet) Genom att göra en översyn av allt som inte är brödtext nu, kan du sedan koncentrera dig helt på brödtexten och innehållet i den. Dessutom får du under denna fas en överblick över vad texten handlar om och hur den är upplagd. 8 facköversättaren 5/08

9 TEXTREDIGERING del 2 Arbeta systematiskt. Om du håller på och kontrollerar rubrikerna, kontrollera dem genom hela dokumentet och sluta inte förrän alla rubriker är kontrollerade. Fortsätt därefter med nästa textelement, till exempel tabeller. Steg Åtgärd 1 Välj vyn Dokumentöversikt i ordbehandlingsprogrammet och kontrollera stor/liten bokstav, stavning, interpunktion, grammatik, ordval och stavning i tur och ordning i: 2 rubriker 3 listor 4 tabeller 5 bildtexter 6... sidhuvud och sidfot Om du upptäcker inkonsekvenser eller är osäker på hur något ska skrivas, hör efter med kunden om de har några regler, eller kontrollera hur de eller deras konkurrenter behandlat motsvarande saker i tidigare dokument. Konsultera också Svenska skrivregler och Språkrådets frågelåda på webben. Lägg sedan in det du fått reda på i Skrivregelsfilen så att du har det där till nästa gång. Redigera innehållet Nu är du klar att börja läsa, rätta, skriva om eller stuva om (beroende på vad som behövs). Ha hela tiden målgruppen i bakhuvudet. Se tabellen nedan. Språkspalten Sven Borei, Irene Elmerot, FOTO : IRENE ELMEROT Steg Åtgärd Som turist lär man sig också snabbt att rusk betyder skräp. Sådana här soptunnor står lite varstans längs vägarna Justera arbetsplatsen så att du sitter bekvämt och så att du ser texten tydligt. Börja granska: Se till att texten har det viktigaste först, en tydlig röd tråd och inte innehåller för mycket eller för lite information (tänk på läsaren och syftet!) Se till att till exempel rubriker på samma nivå och alla led i punktlistor är parallellt utformade. Ta bort onödiga upprepningar och tautologier. Dela upp långa meningar i flera kortare. Skriv om passiva satser till aktiva om det behövs. Se till att varje stycke inleds med en kärnmening som beskriver innehållet i stycket, för att skapa en lättläst styckeindelning. Välj korta, enkla uttryckssätt: Hellre: Den här rapporten beskriver än Syftet med den här rapporten är att beskriva. Se till att termer som används förklaras på ett lämpligt sätt första gången de uppträder (tänk på målgruppen). Om du hittar ett uttryck som skrivs på fel sätt... hittar en mening som är fullständigt obegriplig och måste skrivas om... du misstänker att en term kan vara felaktig Kör stavnings- och grammatikkontroll. SAMMANFATTNINGSVIS: Rätta alla skrivregelbrott och kontrollera allt som inte är brödtext innan du börjar granska och redigera själva texten. Annars kommer dessa saker att hindra dig från att koncentrera dig på innehållet när du läser. Så Sluta läsa. Skriv in uttrycket i sök-fältet och ersättningsuttrycket i ersätt-fältet. Gå igenom hela dokumentet och rätta på de ställen där det behövs. 2. Kopiera rättelsen och skriv in den i skrivregelsfilen. 1. Kopiera skribentens originalmening och ett förslag till om-skrivning till filen Kommentarer. 2. Fråga författaren för att säkerställa att ändringen är korrekt. Kontrollera på webben och rapportera resultatet i filen Kommentarer. LÄS MER... Klicka på Helpful hints på Boktips: Ny utgåva av Svenska skrivregler kom ut i början av september JUDY PETERSEN och SOFIA MALMGÅRD Rökt, kokt eller bevarad En semester på Färöarna kan ge en språkintresserad många upplevelser utöver det fantastiska landskapet. En av dem var en skylt jag såg vid infarten till byn Famjín på Suðuroy, Sydön. Mest rökta bygd stod det. Stackare, tänker jag, är man rökt så är det ju kokt, så att säga. Men vår färöiske vän visste besked: det betyder bevarad! Självklart, tänker jag, rökt fisk håller ju längre, ett bra sätt att bevara den. Kul med överförd betydelse! Men där drabbades jag av svår folketymologi. Efter att ha sökt i diverse lexika efter en eventuell svensk, dansk eller norsk motsvarighet, slog det mig att man ju ryktar hästar. Och precis, där har vi det! Även på svenska har vi ryktat för att vårda, men på färöiska har det utvecklats till en form som får oss att dra på smilbanden. Svenska Akademiens ordbok på internet vet nämligen att meddela, att rykta även heter rökta och röjta på dialekt och har hetat så sedan åtminstone 1500-talet. SAOB talar om att man kan rykta något till rätta när man snyggar till något, och precis som att färingarna även kallar barnomsorg för barnarøkt så finns i ordboken svenska exempel som Hustru Ingrid, som rycktar barnhushufvudena och sköter de siuka. från Så lär vi oss att inte ta språkliga likheter för givna, men att det finns mycket roligt i våra nordiska grannspråk som å andra sidan kan vålla dem som inte är infödda skandinaver stora problem. IRENE ELMEROT facköversättaren 5/08 9

10 EKONOMI FOTO : GISELA THUNBERG På heder och samvete. Leif Ekerling visar hur man gör. Långt kvar till deklarationstider Det skadar inte att i god tid se en stund på vad som ska göras när det blir deklarationsdags. Facköversättare behöver i de flesta fall inte fundera över så många typer av inventarier och har normalt inte så många tjänsteresor. Leif Ekerling, vid Skatteverket, har tagit fram några punkter som troligen gäller för de flesta. PENSION Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet har från och med inkomståret 2008 rätt att göra avdrag med kr plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten. Tillägget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp, kronor. Mer detaljerade regler finns att läsa i vår broschyr Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV 295. Broschyren kan laddas ned från skatteverket.se. ARBETSLOKAL I BOSTADEN Hyr man en kontorslokal utanför det egna hemmet är det förstås inga problem. Då betalar man hyran och drar av kostnaden i näringsverksamheten. Men hur blir det när man har arbetslokalen där hemma? För det första kan man få avdrag om man har en särskilt inrättad arbetslokal. Villkoret för avdrag är att lokalen svårligen kan användas som något annat än just arbetslokal. Ett tydligt exempel är en tandläkarmottagning i del av den egna villan. Man kan inte använda mottagningen till så värst mycket annat än tandläkarverksamhet. Det är en särskilt inrättad arbetslokal. Ett vanligt rum i bostaden får man i princip inte avdrag för på det här sättet, även om det bara används för översättarverksamheten. Den som ändå har en lokal som är särskilt inrättad kan få avdrag i rörelsen för i första hand driftskostnader, det vill säga värme-, vatten- och elkostnader. Kostnaden beräknas då i proportion till hur mycket näringsverksamheten drar i förhållande till hela fastighetens driftskostnader. Kapitalkostnader (i första hand räntor på lån) dras inte i näringsverksamheten utan det får företagaren dra under inkomst av kapital, i sin deklaration. En översättare har i allmänhet inte så särskilt inrättad arbetslokal att avdrag av den här typen blir tillämpliga. Översättaren får troligen mera inrikta sig på att dra av enligt schablon. Om du arbetar minst 800 timmar per år i din bostad får du göra ett avdrag. För egen villa blir avdraget 2000 kr per år och för lägenhet (bostadsrätt eller hyresrätt) blir det 4000 kr per år. DATOR/INTERNET Själva datorns inköpskostnad får du troligen avdrag för eftersom den är ditt arbetsredskap. I princip ska inköpskostnaden fördelas efter användningen, privat eller näring. En översättare kanske har en dator speciellt för näringsverksamheten och en annan för privat bruk? Om man måste köpa särskilda datorprogram till verksamheten är de också avdragsgilla och troligen blir det direktavdrag för dem, åtminstone om programmen kostar högst 5000 kr eller har en livslängd på högst tre år. Med direktavdrag menas att man får dra hela kostnaden i deklarationen året efter inköpet. För internetabonnemang blir det troligen inte avdrag överhuvudtaget. Alltså inte för det grundläggande, fasta, abonnemanget. Men om man betalar extra för någon tjänst inom internet kan det bli avdragsgillt. men snart nyår! MOMS VID UTRIKESHANDEL Översättartjänster kan tillhöra området diverse intellektuella tjänster. Det finns särskilda regler för dessa tjänster. Reglerna innebär att det är köparen av dina tjänster som avgör om det blir moms eller inte i Sverige om köparen är en näringsidkare eller inte. Försäljning till annan näringsidkare i utlandet innebär att det inte ska tas ut någon moms på fakturan. Det spelar ingen roll om köparen har verksamhet i EU eller i något annat land. Översätter man däremot till privatperson skiljer vi på om köparen finns i EU eller i ett land utanför EU. Finns köparen i EU blir det svensk moms på fakturan som du skickar. Finns han i annat land blir det inte svensk moms. Om det blir moms i hans hemland vet vi inget om. Om du säljer en översättartjänst till ett företag eller privatperson i Ryssland blir det ingen svensk moms. Säljer du övriga tjänster till ett företag i Estland ingen svensk moms. Men till en privatperson i Estland (EU), blir det svensk moms. Om du köper översättningstjänst från utlandet kan du som köpare bli skyldig att redovisa svensk moms på inköpet. Det sker enligt speciella regler. Kontakta i så fall Skatteverket för mer information om detta. Mer information om mervärdesskatt vid utrikeshandel finns i vår broschyr SKV 560 utgåva 2! Kontrollera att ingenting av det som står här beträffande inkomståret 2008 ändras till dess att det blir dags att deklarera och läs framför allt det som finns på skatteverket.se. LEIF EKERLING Skatteinformatör Skatteverket, Mälardalsregionen 10 facköversättaren 5/08

11 SÖKPORTAL Globalt minne hot eller möjlighet? Vill du dela med dig av ditt minne? I ett stort internationellt samarbete vill TAUS skapa en sökportal för översättningar till alla språk. Klas Törnquist reder här ut för- och nackdelar med projektet. F OTO : S TO C K X P ER T Kan en sökportal för översättningsminnen skapa direkt dåliga översättningar? Ett 40-tal aktörer inom översättningsbranschen, främst översättningsköpare och översättningsbyråer, har bildat organisationen TAUS Data Association (TDA) inom ramen för TAUS (Translation Automation User Society). Bland medlemmarna märks bland andra Adobe, Dell, ebay, Intel, Lionbridge, Microsoft, SDL och Sun Microsystems. Syftet är att samarbeta när det gäller översättningsminnen och ordlistor på alla språk. Man tänker sig en publik sökportal med möjlighet att söka efter och återanvända översättningar. Målen är: 1. Legitimate and secure platform for storing, sharing and leveraging language data. 2. Access to large volumes of trusted language data for increased translation automation. 3. Industry collaboration to promote harmonization of multilingual terminology. Vad innebär då det här? OM VI TÄNKER POSITIVT: För TDA-medlemmarna kan det ge minskade kostnader och bättre enhetlighet. För oss enskilda översättare kan det ge tillgång till etablerad terminologi och översättningar. OM VI TÄNKER NEGATIVT: För TDA-medlemmar som har tillgång till bra minnen kan det leda till utspädning och förorening som sänker kvaliteten. För oss enskilda översättare kan det leda till att slutkunder/byråer får för sig att förmatcha översättningar mot hela eller delar av något slags globalt översättningsminne. Med tanke på de usla översättningar vi redan nu ofta konfronteras med i kundernas arv skulle matchning mot ett globalt översättningsminne kunna bli rena katastrofen. Och, som vanligt skulle vi få försöka röja i eländet till korrläsningstaxa. Äganderätt Något som inte nämns är äganderätten till minnena. Personligen jobbar jag mot kunder som betalat för mina översättningar och därmed äger dem enligt de avtal jag tecknat, så ur den synpunkten är jag inte bekymrad. Jag tänker mera på det faktum att för en byrå eller slutkund representerar ett bra översättningsminne ett stort värde. Jag kan inte tänka mig att de delar med sig av detta utan att få något rejält i gengäld. För att nu inte tala om sekretess och upphovsrätt Summa summarum: Kan vara bra med en sökportal. Stor risk för ökad andel korrläsning av usla förmatchade texter. KLAS TÖRNQUIST Följande är saxat från ett diskussionsforum på nätet. LET S TRANSLATE......TAUS s press release. In a world where words are carefully chosen to avoid revealing the true goals, put other people on your side and make you look sensible when you are just trying to reduce your costs, translating some of the statements in the TAUS press release is a must. Let me try: TAUS English: sharing parallel language data with the objective to stimulate innovation and automation of translation activities Plain English: putting together dissimilar translation memories in order to prepare corporate VLTMs for all of us to use and to save big bucks by creating more matches translators will have to use and edit at no or little cost TAUS: Members will be able to select and pool data to increase translation efficiency and improve translation quality Plain English: Members will have access to a huge memory to reduce costs no matter what quality is in the memories really TAUS: There are simply not enough translators in the world to meet the rapidly growing demand English: There are simply not enough translators accepting the rates members are offering TAUS: The language search allows translators, customer support staff, product developers and marketers, end-users and any other professionals to find translations of phrases English: The language search will allow members to lower translator rates, as all terminology will be already there TAUS: The European Commission has also agreed to donate its parallel language data to be shared through TDA. English: The European Commission will be happy to enjoy access to everybody else s data facköversättaren 5/08 11

12 F OTO : S TO C K X P ER T Konsten att hålla balansen Du som är frilansare måste lyckas hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv för att hålla i längden. Och kanske vet du i teorin hur man gör det, men för de flesta av oss är det lättare sagt än gjort. Anne Hulme delar här med sig av sina erfarenheter och ger oss handfasta råd. Att hålla balansen kräver övning: de som går på spänd lina behöver lära sig hur man gör och öva tills det går av sig själv. Personer som är bra på att få den rätta balansen i livet använder samma förmåga som lindansaren de tittar framåt. De gör en bedömning av vad som krävs av dem, i arbetslivet och i privatlivet, och gör prioriteringar. De bestämmer vad som behöver göras nu, vad som kan vänta ett tag och vad som utan vidare kan lämnas därhän. Och när de väl har gjort upp sina planer, håller de sig till dem. Självklart börjar vi med att göra det vi planerat, men sedan inträffar något som avbryter flödet. Ett hot mot vår balans. Vi måste göra en kort paus för att bedöma och passa in det inträffade enligt dess faktiska prioritet inte enligt hur angeläget det tycks verka, eller för att någon annan påstår att det måste göras genast, utan dess prioritet som vi ser den. En sådan paus kan vara kort, och vi bör vänja oss vid att omprioritera allteftersom, så att det stämmer med nya förändrade förhållanden. Bra lösningar tar tid När program för datorstödd konstruktion först gjorde sitt inträde i ingenjörskontoren, behövde ingenjörerna bara mata in data så ritade programmet linjerna. Detta sparade en otrolig massa tid. Men snart visade det sig att medan de hade koncentrerat sig på att rita linjer hade ingenjörernas hjärnor jobbat i bakgrunden i det tysta, löst konstruktionsproblem och fått nya idéer. Datorn var för snabb för denna process, och nytänkandet försvann för en tid. Likadant är det för oss och våra översättningar. Vi behöver tid att klottra, vi också, tid då vi lämnar datorskärmen och lättar på trycket. Under idealiska förhållanden borde vi kunna lägga en översättning åt sidan, om så bara för en timme eller så, och göra något helt annat för att vila våra hjärnor. När vi kommer tillbaka till den, ser vi den med nya ögon. Det händer att jag vaknar 12 facköversättaren 5/08

13 NYHETER klockan tre på morgonen med svaret på något som har legat och gnagt, och jag är säker på att jag inte är ensam om det. Ta paus från datorn När vi arbetar, måste vi se till att vi håller hjärnan vässad genom att ta korta pauser. Res dig ur stolen varje timme eller så och rör på armarna, ryck på axlarna, vifta med fingrarna. Då får du fart på blodomloppet igen så att cirkulationen till hjärnan kommer i gång. Det är skälet till att jag personligen föredrar lexikon i bokform de tvingar mig att ändra ställning. Jag behöver resa mig ur stolen för att flytta lexikonet från hyllan till skrivbordet och bläddra. Dessutom får ögonen en rast från att titta på skärmen när jag gör det. Dela upp stora jobb Om du har ett mycket långt dokument som kommer att ta en vecka eller mer att översätta, dela upp det i bitar. Dra först bort det antal dagar du kommer att behöva för att läsa igenom, kontrollera och korrigera texten när du har kommit till slutet, och dela sedan ordantalet med antalet återstående dagar. Då får du ett dagligt mål att sträva efter och ett sätt att övervaka processen. Försök att inte komma så långt efter de första delmålen att det blir svårt för dig att nå de senare. Leveransdatum kommer inte att vänta på dig! Ta kontroll över din e-post Att prioritera under stressiga tider innebär att börja arbeta innan man kollar e-posten vi vet alla hur tidsödande det kan vara. Å andra sidan: om det kommer in ett mejl med ett kort jobb medan du är upptagen, gör du kunden en stor tjänst om du kan svara omedelbart, även om svaret måste bli nej. Då kan kunden kontakta sitt andra- eller tredjehandsalternativ i stället för att vänta på att du kanske visar dig vara intresserad. För att förhindra att du blir störd av telefonen när du behöver jobba, är det lämpligt att använda telefonsvararen. Du kan spela in ett meddelande som säger att du inte är tillgänglig just nu, men att du kommer att svara vid ett visst klockslag, eller nästa dag, om den uppringande lämnar namn och telefonnummer. Personer som är bra på att få den rätta balansen i livet använder samma förmåga som lindansaren de tittar framåt. Avgränsa arbetstiden Kom ihåg att sätta gränser för arbetstiden och att ha ett tydligt avgränsat arbetsutrymme helst ett eget rum. Det är mycket viktigt att ha eget telefonnummer där bara du svarar, och din egen dator som ingen annan får röra. Arbetsrummet behöver en dörr bakom vilken du kan arbeta utan att behöva vara rädd att bli avbruten. Dina kunder kommer att respektera dina arbetstider om de vet vilka de är. Normalt jobbar de själva måndag till fredag, nio till fem om de är i Sverige (och många andra länder), och om du inte säger något annat väntar de sig att kunna få tag i dig då. Du kan lämna uppgifter om din nåbarhet på telefonsvararen, och du bör också förutsatt att du har valt en lämplig internetleverantör kunna ställa in och planera ett automatsvar för din e-post. Detta görs via internetleverantören och är inte någon funktion i e-postprogrammet (till exempel Microsoft Outlook eller Outlook Express). Du bistår dina kunder om du ger dem tydlig information, eftersom det hjälper dem att veta hur läget är, och det hjälper både dem och dig att vara effektiva. Var tydlig med när du arbetar Så till den privata sidan. Du har säkert diverse åtaganden under dagen, till exempel att lämna eller hämta barnen till/från dagis eller skola, du ska besöka vänner eller släktingar, ibland besöka någon på sjukhuset, och så vidare. Det är här som fördelarna med att vara frilans kommer in. Du kan programmera privatlivet så att det passar arbetet eller arbetet så att det passar privatlivet, allteftersom vad som är lämpligt för dina förhållanden. Vad du än gör så var tydlig med när du är i arbetsläge och när du är i privatläge. Du behöver ett planerat schema för att passa ihop de två delarna, och du måste hålla dig till det så mycket du kan. Det är det som gör dig pålitlig. Se till att ditt tempo är det rätta. När arbetsdagen är slut får du varken vara så slutkörd att du är otrevlig att umgås med för familjen eller så trött efter en tids fysisk aktivitet att du inte kan arbeta. Var måttlig i allt! Men nyckeln till allt är organisering och planering. Prioritera, organisera och var fokuserad. ANNE HULME Artikeln The Balance Act, av Anne Hulme publiceras med tillstånd av ITI Bulletin. Översatt och bearbetad av Mats D Linder I korthet Välj rätt bolagsform Har du enskild firma men funderar på att bilda aktiebolag? Eller har du aktiebolag men börjar tvivla på att det är rätt bolagsform? I det senare fallet får du stöd av revisorn Lars Hammarbäck, som i en artikel i senaste numret av Postens gratistidning Du & Co menar att i stort sett alla företagare med färre än tio anställda tjänar på att vara egenföretag egen firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Läs mera på Hitta rätt bolagsform. MDL Dela med dig av din kompetens Nästa år arrangerar BDÜ, den tyska motsvarigheten till SFÖ, konferensen Interpreting the Future Challenges for Interpreters and Translators Arising from Globalisation. Just nu efterlyser arrangörerna förslag på intressanta föredragshållare, seminarier och frågeställningar att ta upp inom vissa områden. Deadline för att komma in med tips är den 15 november. Läs mer under Call for papers på Konferensen hålls i Berlin den september KO Uselt översättningsprogram Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap och datavetenskap, intervjuas i en DN-artikel om smarta maskiner. Han oroas av tanken på superintelligenta maskiner: En medveten maskin skulle snabbt bli smartare än vi och ta makten. Då kommer vi bara att vara små husdjur, säger han till Dagens Nyheter. För att kontrollera hur datorernas intelligens utvecklas använder han Googles översättningsfunktion som han menar måste vara det bästa översättningsprogram som finns. Detta eftersom Google är så oändligt rikt att företaget omedelbart skulle köpa upp ett bättre översättningsprogram om det fanns. Men än så länge finns ingen anledning till oro. Det fungerar förfärligt, uselt dåligt. Dagens datorer förstår inte språk alls. Det beror på att det inte bara behövs kunskap om enskilda ord, utan en djup förståelse för människor och deras kultur, säger Douglas Hofstadter. KO facköversättaren 5/08 13

14 NYHETER Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Ett vackert träd Om man är intresserad av språk (vilket du som läser Facköversättaren säkert är!), så skulle man nog vara intresserad av Ola Wikanders nya bok Ett träd med vida grenar: de indoeuropeiska språkens Historia. I boken, som ibland kan vara lite teknisk men för det mesta är populärvetenskaplig, diskuterar Wikander hur alla indoeuropeiska språk alltså svenska, norska, danska, engelska, franska, grekiska, sanskrit, med många mera, men inte finska härstammar från ett gemensamt språk, som kallas för protoindoeuropeiska (PIE), och han beskriver vetenskapen att rekonstruera PIE. Men vad är meningen med denna vetenskap egentligen? Jo, som Wikander skriver på sidan 21: Att beskriva det ursprung som ligger bakom vårt eget språk är att skriva vårt språks historia, det vill säga historien om det medium vi använder för att tala och tänka. Att studera de indoeuropeiska språ- Brett J Epstein recenserar Ett träd med vida grenar: de indoeuropeiska språkens historia av Ola Wikander kens historia är inget mindre än att ur språklig synvinkel studera den europeiska kontinentens historia under de senaste åren, för under dess årtusenden har den indoeuropeiska språkstammen till stor del dominerat hela världsdelens historia. Och på sidan 221 skriver han också att [m]ed hjälp av de indoeuropeiska språken har otroliga mängder talare i Europa, Asien och idag hela världen uttryckt sig och format sina bilder och beskrivningar av verkligheten. Att förstå de språken och deras historia är då att förstå själva mediet för all den kulturella och språkliga utveckling som skett i dessa områden ända sedan protoindoeuropeisk tid. Att läsa Wikanders bok är ibland som att läsa en deckare det är ett spännande detektivarbete att rekonstruera PIE, och man vill verkligen läsa vidare och lära sig mer. Han skriver bra och han ger många exempel med diverse olika språk som tochariska, latin, tyska, gotiska, hettiska och förstås svenska och han visar hur man kommer fram till slutsatser om både PIE, PIE-kulturen, PIE- urhemmet, och så vidare. Det är ganska möjligt att PIE-talarna bodde på sydryska stäpperna och Wikander visar hur forskarna har kommit fram till denna slutsats genom att, bland andra metoder, använda PIEs ordförråd för att förstå vad PIE-talarna hade i sin kultur, inklusive vilka sorters träd, metaller, djur, jobb, med mera. Ola Wikander är en ung forskare i Lund som redan har gett ut ett antal böcker. Jag njöt av Ett träd med vida grenar: de indoeuropeiska språkens historia och ser fram emot att läsa fler böcker om språk av honom. Han har också en blogg om språk på B.J. EPSTEIN Insändare Trollkarl för en översättares plånbok? Se till att ditt namn finns med i boken Jag fick ett intressant telefonsamtal i veckan från Sveriges författarfond som jag inte ens visste fanns. Om de eller de böcker man översatt lånas ut tillräckligt mycket på biblioteken får man ersättning för det, med 38 öre per bok. Men man måste komma upp i minst 4000 lån, jag antar att det är per år, för att det ska betalas ut något. Ett tips från dem är att man ska se till att det står ens namn som översättare, och inget företagsnamn. Då är det nämligen risk att det anses att man inte är berättigad till översättarpenningen, eller att de inte hittar översättaren bakom verket. Däremot spelar det ingen roll om man har överlåtit de ekonomiska rättigheterna och tagit ut 25 procents moms eller inte. Den ideella rättigheten har man fortfarande kvar och det är till den som översättarpenningen är knuten. Tänk om man hade fått översätta Harry Potter... ;-) EVA Facköversättaren växer. Nästa år ökar tidningens omfång. Vårt mål är att skapa en tidning som är till praktisk nytta och glädje för SFÖ:s medlemmar och andra översättningsintresserade. Därför söker vi en Annonssäljare Du kommer att få utbildning av oss i vilka format som fungerar och hur tryckeriet behöver få tryckunderlag för bästa möjliga resultat. Du behöver inte ha tidigare säljvana men måste tycka om att prata i telefon och träffa människor. Vi ser det som en merit om du arbetar som översättare eller studerar till översättare. Provisionslön. Intresserad? Hör av dig till: Kerstin Orsén, tel eller Välkommen till vårt kreativa och glada gäng. 14 facköversättaren 5/08

15 MEDLEMSFÖRMÅN: Uppdaterad Säg den översättare som inte är mer språkintresserad än de flesta. Och eftersom alla SFÖ-medlemmar har med svenska att göra, som mål- eller källspråk, är den nyutkomna Norstedts etymologiska ordbok (792 s, Birgitta Ernby med bistånd av Språkdata, Göteborgs universitet) av självklart intresse. Boken innehåller cirka uppslagsord och 200 korta specialartiklar om sådant som uttryck, sammansättningar och vissa termer. Artiklarna är korta och ger ordursprung vanligen till germanska språk, sällan längre tillbaka. Men för den som inte är fanatisk räcker det nog i de allra flesta fall. Dessutom har vi ju här fördelen av en helt uppdaterad samling ord en inte oväsentlig poäng i dessa tider av snabb förändring av språket; här finns således både zappa, sms, fuck och zombie (via engelskan från kikongo [bantuspråk] zombi lyckofetisch ). En nyttig och nöjsam bok, innehållsrikare än förra årets kanske lite lättsammare Ordens ursprung av Bo Bergman med dess uppslagsord. För övrigt kan det vara bra att veta att den stora föregångaren, Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok från 1922, finns i digital form på nätet (runeberg.org/svetym). En annan föregångare, Elias Wesséns Våra ord från 1961, kan köpas via nätet tack vare nytryck för några år sedan. Dessutom finns förstås konkurrenten Nationalencyklopedins ordbok (från 1995), som ju normalt ger språkhistorisk information. Men trots konkurrensen: denna helt färska ordsamling försvarar utan vidare sin plats i den språkintresserades bokhylla. SFÖ- MEDLEMMAR KÖPER BOKEN FÖR 250:- + MOMS etymologisk ordbok Och SFÖ-medlemmarna köper den till förmånspriset 250 kr + moms (se hemsidan, rubriken Erbjudande från Norstedts). OCH FÖR DEN som översätter till eller från engelska är samma förlags Bättre engelska The English You Need and How to Use It (363 s, Axelsson-Jonason-Knight-Sundin; lägsta pris på nätet ca 205 kr + moms) en både nyttig och intressant bok. Det är en kombinationav ordbok och referensbok, uppdelad på 30 referensområden (The Arts, Education, Electronics osv.). Man kan alltså slå upp ett område och där få reda på vad engelska termer heter på svenska, kompletterat med både exempel och kommentarer, men man kan också gå till det svenskspråkiga indexet, slå upp svenska ord och få hänvisning till motsvarande textavsnitt. När det är skillnad mellan brittisk och amerikansk engelska påpekas det, och uttalsangivelser ges i form av markering av betonad stavelse. Vare sig man skriver på eller översätter från engelska är detta en intressant och trevlig bekantskap, som jag gärna rekommenderar. Man ska allt vara en riktig hejare på både svenska och engelska för att inte ha nytta av den (men jag noterar att författarna har hoppat över det vanliga men hopplösa clipboard i avsnittet Office Equipment). Kontorsplatser uthyres MATS D LINDER Hyresgäster sökes till vår kontorsgemenskap på Åsögatan 155 i Stockholm. Mysigt läge nära Nytorget. Möjligt att hyra eget rum eller del av rum. Månadshyra: kr exkl. moms, men inkl. bredband, el, fika och trevliga kolleger. För mer information, kontakta Språkgruppen Embra, Marie-Louice Leufstedt, eller Medlemsnytt SFÖ-NYTT Vi är nu 992 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Nadia Larsdalen, Kungsängen Maria Lindin Hjelte, Nacka Matthew Chapman, Stockholm Jing-Fang Chen, Spånga Tina Englund, Göteborg Nekrolog Margaret Knipe SFÖ-medlemmen Margaret Knipe dog 27 juli i år efter en längre tids kamp mot cancer. Hon blev 59 år. Margie kom från Ohio i USA och arbetade i många år på Pharmacia i Uppsala. När företaget drog ner på sin verksamhet startade hon en översättningsverksamhet. De flesta av hennes uppdrag på senare år handlade om samordning av flera översättningsspråk på stora företag, t ex på Siemens och Merck i Solna. Margie bodde 30 år i Sverige, med sitt hem på en gård utanför Uppsala där familjen hade hundar och hästar. Familjen ägde också en lantgård på Gräsö i norra Roslagen, där Margie odlade havtorn. Förra året publicerades hennes och väninnan Tiina Basus vackra bok, Havtorn: Våra favoritrecept, som Margie till allas vår stolthet lyckades ge ut trots sin sjukdom. Margie efterlämnar man och tre barn. Alla som kände henne minns nog speciellt hennes underbara sinne för humor. BARBARA ROSBORG JENNIFER EVANS Nästa nummer kommer ut omkring den 22 december (manusstopp den 17 november) facköversättaren 5/08 15

16 Hjälp! DEN URSPRUNGLIGA BILDEN ÄR TAGEN AV GISELA THUNBERG Bli ett proffs på att mingla Jag har haft funderingar på att komma till Västerås, men... jag lider av mingelångest. Jag var i ett sådant sammanhang strax före jul, men det var helt katastrofalt. När det står flera människor jag känner/inte känner, kan jag inte besluta mig för vilken grupp jag ska delta i, och det slutar med att jag bara stirrar i väggen eller längtar bort. Jag föredrar samtal över ett bord, där alla kan höras. Så, det blir tyvärr ingen Västeråsresa, jag är ännu inte beredd. Får jobba vidare med denna dåliga sida hos mig. Känns det igen? Ovanstående meddelande fick jag från en kollega strax innan jag skulle bege mig till Västerås. Trots att jag anser mig själv vara en ganska social person och har lätt för att prata med människor, kan jag känna igen mig i ovanstående. Ibland blir man bara lämnad utanför av någon anledning och så står man där villrådig och känner sig ensammast i hela världen. På SFÖ:s konferens fick vi en lektion i att mingla av Robbin Battison. Han ställde två viktiga frågor: 1. Vad vill du uppnå med minglet? 2. Vad är ditt mål? Jag funderade och kom inte på något speciellt. För en sisådär 25 år sedan var det önskan att hitta drömprinsen och/eller skapa affärskontakter. Men nu? Nu vill jag bara ha kul och snacka skit. Nåja, för att inte då bli stående vid väggen som en panelhöna, ska man ha på sig kläder som man känner sig snygg och trygg i. Spana in den som du tycker ser intressant ut. Se öppen och glad ut. Stå alltså inte med händerna i kors över magen och se bister ut. Gå gärna själv fram till personen du tycker verkar intressant och ställ en fråga eller ge en trevlig kommentar. Lyssna, fortsätt att ställa frågor och visa hela tiden ett genuint intresse. Prata aldrig för mycket om dig själv. Stanna inte där, utan gå vidare efter att du frågat efter telefonnummer eller visitkort. Om du får ett visitkort, titta på det och kommentera till exempel Aha, har ni kontor i Mölnlycke, vad trevligt, är det inte nära Landvetter flygplats? Det bör också nämnas att man inte ska sitta ner, utan stå upp. Och gå inte tillsammans med dina goda vänner, då är det svårt för andra att bryta sig in i gruppen. Något som jag tyckte var ett mycket bra tips var att man aldrig ska stå i en sluten ring, utan mer som i en båge. Jag praktiserade detta under konferensen och det fungerade utomordentligt bra. Sedan var det fickorna. Här skulle man ha sina egna visitkort i höger kavajficka och de som man får från andra i vänster ficka eller tvärtom. Jag satt och funderade på olika varianter var man skulle stoppa visitkorten om man inte har några fickor (olika fack i väskan, bh:n eller strumphållaren). Någon som har andra bra förslag? TILL SIST, glöm inte att rekommendera någon annan om du inte själv kan åta dig ett uppdrag, du blir garanterat ihågkommen! LOOLE HAGBERG 16 facköversättaren 5/08

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst

Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst 1 Lathund för publicering i KI Commons wikitjänst (juni 2013) Skapa ett konto 1. Gå till webbplatsen: http://www.kicommons.wikispaces.net/ och klicka på Join längst upp till höger i webbläsarfönstret.

Läs mer