Rikard Wolff blickar framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikard Wolff blickar framåt"

Transkript

1 5/2013 Rikard Wolff blickar framåt Alliansen backar mer till pensionärer Få vill jobba kvar inom äldreomsorgen Bärplockning som försörjning av äldre

2 Innehåll Inte alltid fritt val av hemtjänst 3 Få vill arbeta inom omsorgen 5 Kritik gav mer till pensionärer 7 Äldre väljer surfpalttor 8 Nya rön om alzheimer 11 Myndighet främjar läsandet 12 Fattiga äldre i världen ökar 14 Bär med bitter eftersmak 16 Rikard Wolff lever i nuet 20 Sannsagan om mors Olle 23 Debatt 24 Krönika 25 Nya ledamöter i SPRF 26 Korsord 32 SPRF tidningen nr 5/2013 Presslagd Nr 6 utkommer vecka 45 Tidningen utkommer med 7 nr/år Når läsare Årgång 73 ISSN Ansvarig utgivare: Benny Hellis e-post: Chefredaktör: Ullacarin Tiderman e-post: tel redaktionen: Layout: Ullacarin Tiderman Tryck: V-TAB Vimmerby Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsbild Rikard Wolff: Anders Thessing Bild redaktör: Ullacarin Tiderman 2 Hej! Att arbeta på en idéburen ideell organisation är oftast frustrerande för en resultatinriktad person som mig. Man skriver själv, redigerar eller väljer ut artiklar som vill förbättra villkoren för de äldre. Och ibland hänger jag med våra förtroendevalda som uppvaktar någon minister i samma ärende. Vad som skapar frustrationen är att man aldrig får reda på om insatsen ger något resultat, så när SPRFs senaste uppvaktning av finansminister Anders Borg blev en framgång kändes det väldigt bra. Bakgrunden var att Alliansregeringen flaggade för ett femte jobbskatteavdrag i 2014 års budget och att pensionärerna bara skulle få en skattesänkning på 50 kronor i månaden. Eftersom förslaget innebar att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare vidgades, reagerade de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna snabbt och begärde en uppvaktning hos finansministern. Två dygn efter uppvaktningen dubblar sedan regeringen budet till 100 kronor i månaden. Inte tillräckligt, men ändå visar detta att pensionärsorganisationerna kan påverka om de uppträder snabbt och gemensamt. När vi här hemma pratar om äldreboomen refereras det oftast till förhållandena i Sverige men det är inte bara här vi lever allt längre, utan det gör man också i utvecklingsländer som inte har några uppbyggda pensionssystem. Endast 20 procent av världens befolkning över 60 år har någon form av pension i dag. Traditionellt har barnen försörjt sina föräldrar och tagit ansvar för de 80 procent som inte har någon pension. När farmor och farfar lever allt längre tvingas därför många yngre att åka till andra länder för att öka sin inkomst. I tidningen möter ni thailändaren Nakhon som varje sommar reser till Sverige för att plocka bär. Äldre sjuka kräver vård och omsorg men allt färre vill arbeta inom denna sektor, berättar fackförbundet kommunals ordförande. Var femte medlem inom kommunal vill inte arbeta inom äldreomsorgen om tre år, visar en undersökning från förbundet. Arbetsvillkoren är för dåliga och statusen är för låg, säger de anställda. Många av dagens äldre blir handikappade genom sin datorskräck, då alltfler företag, myndigheter och institutioner väljer att bara lägga ut sin information på nätet. Nu verkar det som surfplattan kan bli botemedlet som gör att fler vågar ta sig an den nya tekniken. Möt Yngve Collin, 75, som köpte en surfplatta efter tips från äldste sonen. Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Göran Gagner Maj Lundström Kent Nordenberg Bert Selström Solweig Thalén samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Hantverkargatan 25 A, 8 tr Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Telefontid: måndag-torsdag 9-14 Pg Benny Hellis Aktuellt Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos Få gör ett fritt val av hemtjänst Många äldre är positiva till att välja vilka som ska utföra hemtjänst, men i realiteten är det få som gör ett aktivt val, visar en undersökning som stiftelsen Äldrecentrum har gjort. Resultaten är helt i linje med den forskning som professor Marta Szebehely bedriver och många röster inom äldreomsorgen lyfter fram liknande problem. Det en stor andel äldre personer som beviljas hemtjänst efter en akut sjukdom, många lider av kognitiv svikt eller andra demenssjukdomar. När det gäller äldre personer i behov av vård och omsorg är det en grupp där individen inte alltid har så lätt att praktisera valfrihet. I slutet av januari fanns det i Stockholms stad 235 olika kommunala och privata hemtjänstutförare. Med så många utförare blir det omöjligt för en enskild individ att skaffa sig en överblick, slår rapporten fast. Hjälp att välja I dag pågår också en diskussion i Stockholms stad där man konstaterar att äldre behöver mer vägledning och nu överväger man att anställa personal som ska hjälpa äldre att välja hemtjänst. Konsekvenserna av ett felval blir stora. Det blir också svårt att orientera sig när många utövare tillkommer och många försvinner, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbetet vid Stockholms universitet. Hon menar att många äldre säger att de vill ha valfrihet, men samtidigt är de oroliga för att välja fel. De flesta är inte heller så intresserade av vilket företag som utför tjänsten, utan är mer intresserade av att kunna påverka innehållet. Naturligtvis finns också möjligheten att välja ny utförare om man inte är nöjd. Men det är bara 3 procent som gör ett frivilligt omval. Därutöver är det 1 procent som gör ett nyval för att företaget har försvunnit från marknaden, säger Marta Szebehely. Får ej ge råd Enligt henne är det de allra äldsta och mest svaga som hamnar i gruppen som inte gör ett aktivt val. Och hon menar också att det är ett dilemma att biståndshandläggare, som kanske har Enligt Marta Szebehely är det de starka och friska äldre som hamnar i gruppen som gör ett aktivt val. den bästa överblicken i en kommun, inte får ge råd till kunderna. Internationell forskning visar att det är de högutbildade äldre som har de Marta Szebehely bästa förutsättningarna att hitta de bästa utförarna. Det är dessa som är valfrihetens vinnare. Förlorarna är de svaga äldre, som inte heller har några anhöriga som kan vara till stöd och hjälp. Kvinnor får mindre hemtjänst än män, visar en undesökning från Skånes universitetssjukhus. Orsaken kan vara att biståndsbedömaren överskattar kvinnornas förmåga att ta hand om sig själva. Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i veckan jämfört med män i samma situation. Det visar resultat från den nationella Alzheimersstudien SATS. Det finns en risk att hjälpbehovet hos kvinnorna underskattas och att de inte får den hjälp av kommunen som de behöver, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid Minneskli- Marta Szebehely frågar sig hur man ska kunna garantera att alla, oavsett förmåga att välja, får lika god, men inte likadan omsorg. Och svarar själv att detta är ett område där det krävs mer kunskap. Det finns inget forskningsstöd för att konkurrens leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader. Konsekvenserna av välfärdens fördelning är okända, säger Marta Szebehely. Fakta: Valfrihetens LOV, är författad av Ingrid Hjalmarson, Sven Erik Wånell Kvinnor får mindre hjälp niken på Skånes universitetssjukhus, SUS. I studien deltog 332 personer med Alzheimers sjukdom som hade hemtjänst. Av dem var 78 procent kvinnor och 22 procent män och deras medelålder var 77 år. Jämförelsen mellan de båda grupperna visar att männen hade hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna bara hade fem timmars hjälp. Vad skillnaden beror på är oklart. En teori är att kvinnorna trots sjukdomen har en större förmåga att ta hand om sig själv än männen. En annan är att kommunens biståndsbedömare överskattar kvinnornas förmåga. 3

3 Annons Aktuellt Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Fredrik Sandin Carlson Flykt från arbete inom äldreomsorg Hjärtforskningen gav mig och min mamma 25 extra år tillsammans. Nu vill jag ge något tillbaka. Min mamma fick en pacemaker Den gav oss tjugofem extra år tillsammans. Det var en fantastisk tid med många underbara år fyllda av livsglädje och gemensamma upplevelser. Mamma och jag och mina barn hade aldrig fått uppleva allt detta utan forskningen. Beställ Hjärt-Lungfondens handledning så får du veta hur man gör detta på enklast möjliga sätt. Fyll i och posta kupongen redan idag eller ring PS. Om du inte har några arvingar går din kvarlåtenskap till staten. Med ett enkelt testamente blir det istället du som bestämmer. Enligt siffror från Kommunal vill var femte medlem inte arbeta kvar inom äldreomsorgen om tre år. Orsaken är det dåliga arbetsvillkoren och arbetets låga status, menar fackförbundets ordförande Annelie Nordström. Anneli Nordström Under de senaste 30 åren har stora neddragningar gjorts i äldreomsorgen. Mellan åren försvann platser i äldreboenden, vilket motsvarar var fjärde plats. Denna minskning av boendeplatser har inte kompenserats av en ökning i antalet hemtjänsttimmar. I dag finns det inte tillräckligt med platser i äldreboenden för att alla äldre som behöver en plats ska kunna få det. Endast 60 procent av kommunerna har tillräckligt med platser för att täcka behoven, enligt kommunerna själva. De dåliga arbetsvillkoren och den låga statusen i omvårdnadsjobben innebär att den kommunala omsorgen naggas i kanterna på många håll i landet. När detta sker riskeras jämlik tillgång och tjänsternas kvalitet, säger Annelie Nordström. Konsekvensen av detta blir att vissa går ned i arbetstid för att ta hand om barn eller äldre anhöriga. I dag är det personer som tvingas göra så, främst kvinnor. Rätt bemanning Nyckeln till en god omsorg är rätt bemanning. Inte bara tillräckligt med personal utan också att personalen har rätt kompetens och att det finns en bra planering och organisation, menar hon. Rätt bemanning innebär att personal har tid att utföra arbetsuppgifterna professionellt, säkert och empatiskt, och att de som arbetar har den kunskap och erfarenhet som arbetsuppgifterna kräver, säger Annelie Nordström. Som det är nu hinner inte personalen ta rast, varken kortare pauser eller längre raster. Var femte uppger att det dagligen är svårt att ta en längre rast, exempelvis för att äta lunch. Nästan lika många, 16 procent, menar att de lika ofta har svårt att ta en kortare paus, visar Kommunals undersökning. Viktigt med rast Att personalen inte hinner ta rast är en tydlig indikator på en pressad arbetssituation som innebär en sämre omsorg och på sikt också en ökad risk för ohälsa bland personalen, säger Annelie Nordström. Kommunal kräver bland annat att det ska finnas en minimibemanning och att de äldres behov ska vara utgångspunkten för bemanningen. De vill också att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställda, att 90 procent av personalen ska arbeta heltid och att 100 procent av personalen ska vara yrkesutbildad eller under vidareutbildning. Nu har jag själv drabbats av hjärtsjukdom och vill ge något tillbaka genom att skriva in Hjärt- Lungfonden i mitt testamente. Med mer forskning får vi ständigt fram bättre och effektivare metoder att rädda människor till livet och ge dem fler friska år. Ja, skicka mig kostnadsfritt Testamentshandledningen som informerar om hur jag upprättar ett testamente och hur jag kan testamentera till forskningen. Min gåva kan ge samma glädje till andra som jag själv och mina barn har fått uppleva. N A M N Gör som jag. Om du också tycker att hjärtforskning är viktigt, så skriv in det i ditt testamente även du. Då vet du att din vilja gäller och att din gåva för forskningen framåt och räddar liv. A D R E S S P O S T N R P O S TA D R E S S Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du portokostnader. Beställ eller läs mer på vår hemsida T I L L S A M M A N S R Ä D D A R V I L I V pg t-lung fonden.se 4 5

4 Annonser Aktuellt Text: Benny Hellis/Ullacarin Tiderman, Bild: Benny Hellis Trött och hängig? Hälsovästen R Hälsovästen tränar effektivt upp din hållning och ryggmuskulatur under promenaden, joggingrundan eller medan du arbetar. Balansera och stärk din kropp med ishavsalger. 30 års erfarenhet! Patenterad Effektiv Alliansen sviker pensionärerna Finansministerna gav nämligen inga löften, men lovade att överväga vad som sagts. Kort efter mötet höjde regeringen visserligen budet till pensionärerna från 50 till 100 kronor. Men med facit i hand visar det sig att regeringens försök att skattevägen kompensera bromsens effekter inte har lyckats. I budgetpropositionen är pensionärerna återigen en misshandlad grupp vilket betyder att SPRF måsta jobba än hårdare för att förbättra situationen, säger Jöran Rubensson. De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna SPRF, PRO, SPF, SKPF och RPG har reagerat kraftfullt på Alliansregeringens beslut att genomföra ett femte jobbskatteavdrag. Snygg hållning Motverka ryggproblem För mer info: Alg-Börje AB Flera Modeller Bra Hållning Dålig Hållning Tel: DAMPERUKER Glömska - kan vara en demenssjukdom Eleganta, naturtrogna och lättskötta Hur gör du när du själv eller någon som står dig nära insjuknar i demens? Vad gör du om du inte får det stöd du behöver och har rätt till? peruker med hög kvalité. Gratis broschyrer. Utökat sortiment. Många olika modeller och färgsättningar. Som medlem i en Demens förening eller i Demensför bundet centralt kan du få stöd och hjälp med att driva de frågor du själv inte orkar med. Nu även peruker med äkta hår. Garantiprodukter JA HB Grevensbäcksgatan Sundsvall Tel tel SENIORPAKET 60+ Passa På! Bäddar från 2.990:TITTa IN På VåR NYa hemsida eller i vår butik i Molkom. Nu har vi ännu större sortiment! Njut av vår underbara miljö och bli ompysslad av oss under tre dagar! Vi serverar frukost, lunch och middag och ni kopplar av i vår härliga SPA avdelning med varmvattenbassäng, bastu, jacuzzi, gym och relaxrum. Ring för broschyr MOLKOM Stationsgatan 11 A ÖPPET vard lör ullbadden.com Kaffeservering Välkomna! Ungern-Budapest Inklusive alla utflykter och halvpension i Ungern! Bussresor, möjlighet till flyg hem! 19/9 Sopron vinskörd, wellness, vinprovningar 9d /10 Jubileum, endast 2 platser 9d /12 Berlin weekend, rundtur, Julmarknad 4d /12 Julsingel, föreställn, utflykter, julmiddag 9d /12 Jul 5*Spa föreställn, utflykter, julmiddag 9d /12 Jul-Nyår 14 d 9495 Nyår med flyg 5d 5895 Gulaschparty, reseinfo i Göteborg 15/9, 20/10 120: I ovanstående priser ingår helpension i två dygn samt tillgång till spa. Ankomst söndag - torsdag. Enkelrumstillägg 300 kr. Hundra kronor mer Det betyder cirka 100 kronor mer per månad, att jämföra med löntagare i vanliga inkomstlägen som får kronor genom ett femte jobbskatteavdrag. Därmed ökar skillnaden mellan vad pensionärer och löntagare betalar i skatt vid samma inkomst. Regeringen har sagt att pensionärerna står först i reformkön när finanserna blir bättre och nu när detta sker får vi minst, konstaterar SKPFs ordförande Sam Sandberg. När regeringen meddelade att man tänkte genomföra det femte jobb- TEL , Jöran Rubensson och Anders Borg vid ett möte som pensionärsorganisationerna begärt att få om pensionerna. skatteavdraget begärde den samlande pensionärsrörelsen ett möte med finansministern. En begäran som snabbt besvarades och i slutet av augusti besökte pensionärsorganisationerna Anders Borg. Inte förvånad Jag är inte förvånad över pensionärernas besvikelse och vi får se vad de har för argument, sa Anders Borg, i hissen upp till mötet. Det var en dämpad pensionärsdelegation som mötte pressen efter mötet. Pengar till kroniker Andra delar som påverkar äldre är att regeringen i budgeten har satsat på anhörigvårdare och kroniskt sjuka. Det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor, NKA, kommer under 2014 att få ett ekonomiskt tillskott på två miljoner kronor. Anhörigorganisationerna får också ett höjt anslag med fem miljoner kronor. Regeringen avsätter också 450 miljoner kronor under fyra år på kroniskt sjuka. Målsättningen är att skapa jämlik vård, att involvera patienterna mer och att skapa bättre vårdkedjor. Inom kort ska regeringen utse en nationell samordnare för arbetet. Sedan tidigare finns samordnare i psykiatri, äldre och vårdval. Pensionssystemet ska bli mer stabilt Kritiken mot svängningarna i inkomstoch tilläggspensionen har tagit skruv. I höst sätter pensionsarbetsgruppen, med regeringspartierna och Socialdemokraterna, igång med att försöka minska uppoch nedgångarna i pensionssystemet. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), erkänner att upp- och nedgångarna i pensionssystemet har blivit betydligt större än vad pensionsgruppen förutsett. Att pensionerna ena året höjs för att året efter sänkas med lika mycket var inget som man eftersträvade när överenskommelsen gjordes Berg- och dalbana Bronspaket: kr per person Silverpaket: kr per person Guldpaket: kr per person Det är ett uppseendeväckande löftesbrott, kommenterar SPRFs ordförande Jöran Rubensson, och säger att samtliga partier lovat att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska minska. Nu ökar regeringspartierna i stället klyftan, säger Rubensson besviket. Tidigare har Alliansen meddelat att 16 miljarder ska användas för skattesänkningar 2014, varav pensionärerna endast får en sjättedel, 2,5 miljarder. Att pensionerna skulle utvecklas i enlighet med ekonomin, det var ju hela idén att de inte skulle öka mer än vad ekonomin tillåter. Men att upp- och nedgångarna, både i ekonomin, men framför allt i pensionssystemet, skulle bli så här stora, det tror jag inte att någon kunde förutse faktiskt, säger Ulf Kristersson i en ekointervju i Sveriges radio. Till följd av svängningarna i den svenska ekonomin har detta också påverkat den allmänna pensionens storlek eftersom den är kopplad till olika basbelopp, exempelvis pris- och löneutvecklingen. Detta har inneburit att pensionerna ena året har höjts, förra året aviserades en höjning med cirka 500 kronor mer i månaden. I slutet av juli i år kom beskedet att pensionerna sänks nästa år, med 200 kronor i månaden. I stället skulle man kunna använda en rullande uppräkning med ett genomsnitt för de senaste tre eller fem åren och på så sätt skulle man kunna utjämna svängningarna, menar Ulf Kristersson. Viktigt med stabilitet Dock poängterar Ulf Kristersson att det är viktigt att behålla stabiliteten, så att man inte betalar ut mer pension är vad systemet har täckning för. Förutom svängningarna i inkomstoch tilläggspensionerna har systemet ytterligare problem. Flera utredningar har visat att AP-fonderna har höga förvaltningskostnader och att en snårskog av fonder i premiepensionssystemet försvårar för pensionsspararna att välja hur de ska placera den del av pensionen som de själva förfogar över. Text: Ullacarin Tiderman 7

5 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis Datorskräck botades med surfplatta Yngve Collin är nöjd med sin surfplatta, enklare än en dator, menar han. Surfplattan blir allt populärare bland äldre. Många tycker de är enklare och behändigare att hantera än datorer med tangentbord, och en del analytiker tror att surfplattan på sikt kommer att slå ut traditionella datorer. Anne Brewitz som arbetar på ett äldreboende bekräftar att plattorna är populära. Hos oss sitter en 91-årig dam och surfar på en platta, som hennes barn gett henne. Det finns äldre som har datorskräck och vägrar ta till sig ny teknik. Ett frivilligt val, men det kostar också att stå utanför. Dessa människor missar utöver uppdaterade nyheter även värdefull information från myndigheter och institutioner, eftersom alltfler endast använder e-post och internet för att föra ut sin information. Och bankerna går samma väg och vill att bankärendena ska skötas via nätet. De som vill besöka ett bankkontor får dyrt betala för bankens tjänster. Och ska du handla i dag så finns oftast de bästa priserna i nätbutikerna. På nätet kan man också enkelt jämföra priser på varor och tjänster på speciella jämförelsesajter, som till exempel Pricerunner.se. 8 Botemedlet mot dataskräcken kan vara en surfplatta, som nu köps av alltfler äldre. Yngve Collin, 74, har vägrat använda datorer, men när äldste sonen tipsade honom om en surfplatta slog han till. Enklare att använda Att dra och peka för att få det man vill ha utfört passar mig mycket bättre än ett tangentbord med knappar som jag knappt törs vidröra. Yngve Collin berättar att datorer kom in först i slutat av hans yrkesliv och det var ingen positiv upplevelse för hans del. Jag skickades på kurs och insåg snabbt att jag inte hängde med i de yngres tempo. Kom efter, fattade inget och kände mig helt värdelös. Där skapades min datorskräck och jag bestämde mig för att datorer inte var något för mig. Surfar och ser på tv Med surfingplattan i knät sitter Yngve Collin nu oftast framför tv-apparaten och kollar på facebook, läser tidningarna eller fyndar på Blocket. Så fort det blir reklam så kollar jag i stället på surfplattan. Perfekt! Yngve Collin trodde att han skulle klara sig utan internet, men är nu nästan beroende av sin surfplatta för att hänga med. När man jobbade och hade fikaraster blev man ju alltid uppdaterad kring vad som hänt, men som pensionär är det lätt att hamna utanför. Med surfplattan är jag ständigt uppdaterad. På stark frammarsch Och försäljningssiffror visar att surfplattan är på stark frammarsch. Många inom branschen tror också att plattorna kommer att slå ut datorerna som förstaval när en familj satsar på att göra ett nyinköp om några år. Enligt analysfirman Gartner så såldes det 116 miljoner surfplattor 2012 och i år beräknar de att försäljningen kommer att öka till 197 miljoner ska 266 miljoner säljas och 2017 är den siffran uppe i 468 miljoner. Gartner pekar ut de bärbara datorerna som förlorare. Motsvarande siffror för dessa är 350 miljoner 2012, 339 miljoner i år, 341 miljoner 2014 och 2017 ska försäljningen ligga på 367 miljoner. Aktuella siffror från analysföretaget IDC visar också att försäljningen av surfplattor ökade med 150 procent under första kvartalet 2013, medan traditionella datorer backade med 19 procent. Surfplatta för nöjes skull Carolina Milanesi, vice undersökningschef på Gartner, säger till Tablet- PC Review att det kommer att finnas individer som både har en bärbar dator och en surfplatta. Men de flesta kommer att vara nöjda med den upplevelse de får från en surfplatta. Magnus Bengtsson på jämförelsesajten Prisjakt.se, säger att antalet sökningar på surfplattor gick om sökningen på bärbarbara datorer i oktober 2012 och har varit större alltsedan dess. Han säger också att de finns en skillnad i användandet. Surfplattan används i dag mest till nöjessurfing på kvällen och den bärbara datorn används mest under kontorstid. Nästa steg blir att jag gör mina bankärenden på internet, säger Yngve Collin. Problem med andningen? Testa DSI Saltinhalator du också. Flera tusen nöjda kunder kan inte ha fel! Problem med andning eller hosta? Att inhalera bergssalt har hjälpt mig, säger Henry Jansson. Under många år kunde Henry Jansson, 74, knappt gå upp ur sängen på morgonen på grund av andningssvårigheter. Han lider av astma, KOL och allergi. - Redan efter en vecka kändes det lättare att andas, säger han. Saltluft bra för luftvägarna DSI Saltinhalatorn innehåller kristaller av naturligt rent bergsalt, halit. Inhalering av saltluft renar och skyddar luftvägarnas slemhinna. Tel KLASS DSI Saltinhalator är ett tryggt val! Inte tid att bli förkyld! - Jag håller mig frisk tack vare DSI Saltinhalator, säger Alexandra Schauman. Som professionell konståkerska som turnerar med ishower världen över är hon ständigt på resande fot. Jag inhalerar saltluft varje dag, säger Alexandra. -Tack vare den klarar jag mig undan svåra förkylningar och influensor. Beställ på internet eller via telefon Tel Vad är Mae Phim? Jo, Mae Phim är en liten genuin Thailändsk by med härliga bad, spännande utflyktsmöjligheter och god mat. Mae Phim passar bäst för den som vill uppleva lokalt thailändskt vardagsliv samtidigt som man har en avkopplande semester med god mat, sköna bad, härlig massage, intressanta utflykter och vänlig atmosfär. Denna del av Thailand är mest känd för sina långa, vackra och nästan helt folktomma stränder. Det är absolut ingen risk att man ska trängas med andra eftersom stranden är så lång. Här finns inte heller några strandförsäjare och högljudda barer. Det är inte utan anledning som vårt Kungapar semestrat här liksom tusentals seniorer som har semestrat här tillsammans med oss. Prisnivå: Tack vare att många thailändare själva tillbringar sina weekends och semestrar här är prisnivån ca 30 % lägre jämfört med charterorterna i Thailand. Christer Kullberg I priset ingår: Annonser Gör även Du som vårt Kungapar, semestra i genuina Mae Phim! Res till Thailands genuina pärla på En nästan All inclusive resa Badparadiset Mae Phim 19/10, 7/11 och 1/12*** 2013 samt 2/1, 9/2, 21/2, 5/3** och 20/3* dagars resa med reseledare, endast :- (med SPRF:s rabatt), med möjlighet till förlängning med 11 nätter (*gäller ej resorna 1/12 och 20/3) för endast 6.600:-/pers. i dbl-rum inkl. middagar. **OBS! Resorna 1/ och 5/ finns även som 17-dagarsresor, pristillägg 1.800:- i dblrum. Res med SPRF och få /person i dubbelrum (med SPRF:s rabatt) Enkelrumstillägg 2.175: :- RABATT! Pris endast 1/12 och 5/3! Pris: : :- Bangkok Phuket NYHET! 17-dagarsresor inkl. River Kwai och Bangkok (med SPRF:s rabatt) Mae Phim Flyg t/r samt transfer flygpl-hotellet Boende på hotell Princess Rummen till kl avresedagen Frukost och middagar Tre helkroppsmassage Utfärder (värde ca SEK) Christers och/eller svensktalande lokalguides tjänster Och sist, men inte minst, all dricks under måltider och utfärder. För mer info, reseberättelser m.m. gå in på Anmälan helst per Epost: eller OBS! Begränsat antal platser. MusIK FÖR själen ADVENT I KRAKOW Julkrubbor, Chopinkonsert och massor av kultur. Den historiska staden Krakow glittrar och lyser under advent. Den första torsdagen i december pryder Krakows stora samling historiska julkrubbor det ljussatta Medeltidstorget. Färgsprakande och glittrande berättar de scener ur stadens långa historia med Mariakyrkans torn och kullerstensgator som inramning. Vi besöker julmarknaden och utforskar stadens omgivningar, men också den över 700 år gamla saltgruvan Wieliczka. Här vandrar vi genom gångar och orter på tre plan. Mest märkvärdigt är Heliga Kingas kapell, belägen i en över femtio meter lång och tio meter hög kammare med trappor, altarträcken och magnifika ljuskronor, allt uthugget i salt. Vi bor inom gångavstånd från Rynek Glówny, det största och bland det vackraste av Europas medeltida torg. 4 dagar 3/12 NY KATALOG ResoR för själen höst 2013 VÅR år 9

6 Annonser 10 with C M Y CM MY CY CMY K SPRF pdf :00:34 Vinter på Gran Canaria och Tenerife, Flyg, Hotell & Transfer i 4 veckor för 8.500:- Välj med flexibla reslängder bland de 125 populäraste hotellen med lägenhet eller dubbelrum, från budget till lyx, alla de populäraste orterna som: Playa del Ingles, Maspalomas, Puerto Rico, Las Palmas, Los Cristianos, Playa de las Americas, Fañabe, Puerto de la Cruz. Direktflyg från: Arlanda, Landvetter, Sturup, Kastrup, Karlstad och Umeå (även från Luleå via Arlanda t/r). 4 Veckor Lägenhet: Halvpension: All-Inclusive: Gran Canaria: 8.500: : :- Tenerife: 8.800: : :- Prisex: 4 veckor, per person i lägenhet i sällskap om 2, med flyg och transfer. Gran Canaria 4 veckor pris ex. i januari Jardin del Atlantico **, Playa del Ingles 9.900:- per person i tvårumsvåning inkl flyg och transfer Trevligt våningshotell nära strandpromenaden med inbjudande poolområden och lägenheter. Reception, restaurant, uppvärmd pool (ca 27 C ), hiss, butiker, sovrum, vardagsrum/pentry, balkong. Satellit-TV, 1 km till strand och centrum. Ring för bokning, rådgivning beställ våra broschyrer! Hotelreservation.se Fridhemsgatan Stockholm ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I SPRF JORDANIEN - med svensk expertguide Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergslandskap, Döda- och Rödahavet och öken samt historiska platser som Petra och Jerash. Vår svenska reseledare Ali Mostafa förmedlar även den muslimska kulturen och religionen på ett sätt, som ger oss större kunskap och en ökad förståelse för landet och dess befolkning. DIREKTFLYG, SPA, DÖDA HAVET, WADIRUM 9-16/11 ERBJUDANDE: kr ( kr) I priset ingår: Direktflyg Arlanda - Aqaba t/r Reseledare Auktoriserad lokalguide Jeepsafari Del i dubbelrum 7 nätter 5*/4* hotell med frukost 9 måltider inkl. 2 på flyget Alla transporter FIRA NYÅR PÅ SAGOSLOTT - KRAKOW Fira nyår på det kungliga slottet Niepolomice, ett av de få autentiska renässansslotten i Europa som bevarat sin genuina stil med moderna bekvämligheter. Krakow är av många betraktad som Polens vackraste stad. Nyår bjuder på gycklare, eldslukare, dans, fyrverkeri och galamiddag. Krystyna vår värdinna i Polen, som har bott i Sverige, har nu inviterat oss att fira ett specielt nyår. Nyårskonsert. 29/12-2/1 SPRF PRIS: KR ( KR) KOMMANDE RESOR Operaresa Island 23-27/10 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) Operaresa Köpenhamn 9-11/11 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) Förläng sommaren i Portugal 5-11/11 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) ReseSkaparnas resefest - kryssning med m/s Birka feb Endast 475 kr Reseskaparna annons aug SPRF 2013.indd :34:27 Medicin Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Benny Hellis Flera vägar kan ge bot mot alzheimer Det finns ännu ingen bot, men genom att undvika övervikt, äta bra mat, motionera regelbundet och få rätt medicinering går det att lindra symtomen av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Inom flera områden pågår det intensiv forskning och de mest optimistiska forskarna tror att man ska kunna hitta ett vaccin inom fem år. Det kan skönjas en viss optimism bland Sveriges ledande demensforskare. Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, tror att man inom fem år har hittat en medicin ett vaccin som kan stoppa det plack, betaamyloid, som förstör nervcellerna i hjärnan. I den forskargrupp som han tillhör har man nu kommit så långt i sina studier att man övergått till att pröva sina teorier på människor med förstadium av alzheimer. Testar antikroppar Förhoppningarna är att de antikroppar mot förstadiet av plack, som man tidigare prövat lyckosamt i djurstudier, också ska visa sig framgångsrika på människor. Det kommer att ta åtskilliga år, men om allt går bra kan vi kanske bota eller i alla fall stoppa utvecklingen av Alzheimers sjukdom, säger Lars Lannfelt, som sysslat med alzheimerforskning sedan 1990-talet. En annan intressant studie som ska vara klar nästa år riktar in sig på livsstilsfaktorer. Hur mycket kan vi påverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom genom att leva sunt? Om vi tar alla livsstilsfaktorer i beaktande, som vi vet påverkar sjukdomen negativt, kan vi då också stoppa utvecklingen av sjukdomen? Detta är de frågor som Miia Kivipelto, professor och geriatriker vid Karolinska institutet arbetar med i studien. Tittar på livsstil Allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Om vi eliminerar alla riskfaktorer; fetma, diabetes, högt blodtryck, social isolering, stillasittande, stress med mera. Kan detta i så fall senarelägga debuten av demens, frågar hon sig. I den undersökning som Miia Ki- vipelto genomför får 600 personer ett strikt livsstilsschema som de måste följa, medan 600 personer i kontrollgruppen får vanliga råd om livsstil. Jag vill fortsätta och följa den här gruppen även efter att vi avslutat denna tvåårsstudie, men vi hoppas naturligtvis att vi får in intressanta data, säger Miia Kivipelto. Forskningområden Intressanta forskningsområden för alzheimer: Vaccin att försök att utveckla antikroppar mot betaamyloid är ett hett spår inom alzheimerforskningen men det finns även andra strategier för att ta fram nya läkemedel mot sjukdomen. Diagnostik forskningen har gjort stora framsteg och nya metoder att avbilda hjärnan och att analysera biomarkörer i ryggmärgsvätskan ökar förhoppningarna om att kunna upptäcka alzheimer i ett tidigt skede. En annan fråga är hur diagnostiken kan utvecklas så att alzheimer upptäcks redan innan symtomen uppträder. Prevention är ett tredje centralt forskningsområde. Hur stor betydelse har risk- och friskfaktorer för uppkomsten av alzheimer. Går det att förebygga Alzheimers sjukdom? Geriatrikprofessorn Miia Kivipelto prövar teorier för att hitta bot mot Alzheimers sjukdom. Alzheimers tre stadier De tidigaste symtomen är försämrat minne, trötthet, svårigheter att uttrycka sig och förstå vad andra säger. Ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet tillhör sjukdomsbilden. Den sjuke skäms ofta för sitt handikapp och försöker dölja det på olika sätt. I sjukdomens andra stadium får den sjuke svårt att klara sig själv på grund av glömska, svårigheter att känna igen, att orientera sig och att klara praktiska göromål. Den sjuke behöver trygghet, uppmuntran, hjälp och tillsyn för att klara sin vardagliga tillvaro. Under sjukdomens tredje och sista stadium blir den drabbade allt mer passiv, svårkontaktad och i stort behov av hjälp. Den sjuke behöver hjälp med att klara sin hygien, ätandet och påklädningen. Alzheimers sjukdom är inte ett naturligt åldrande och orsaken till sjukdomen är inte klarlagd. Sjukdomen orsakas av förändringar i hjärnvävnaden som sker i form av ansamling av ett slags protein, betaamyloid, som leder till att signalerna mellan nervtrådarna förhindras och nervcellerna i vissa delar av hjärnan dör onormalt fort. Mer information: 11

Roy Andersson het med ny film

Roy Andersson het med ny film 5/2014 Sverigedemokrater fick seniorers röster 3 Egendesignat hus blev billigt boende 10 Äldrevårdscentral prioriterar äldre 14 Tandlossning kan ge allvarlig sjukdom 16 Roy Andersson het med ny film 24

Läs mer

Naturen i fokus för stolt 100-åring

Naturen i fokus för stolt 100-åring 6/2009 Högsta betyg till årets äldreboende Regeringen flirtar med pensionärerna Göran Persson vill se över pensionerna Naturen i fokus för stolt 100-åring Glenn Strömberg i det italienska köket Innehåll

Läs mer

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar

Läs mer

Rolf Lassgård stor på scenen

Rolf Lassgård stor på scenen Rolf Lassgård stor på scenen Ulvön drömmen om surströmming Mer resurser ska skapas för äldre 4/2011 Innehåll Äldresamordnare tillsatt 3 Internet en tjänst för alla 5 PPM-val ingen vinst 7 Ekologiskt matval

Läs mer

Kjell Bergqvist aktuell med bok

Kjell Bergqvist aktuell med bok 3/2015 Fixartjänst i Kalmar räddas av seniorer 3 Bedragare lurar äldre via telefon 7 Volontärer på skepp i Afrika vårdar fattiga 22 Kjell Bergqvist aktuell med bok 32 innehåll Bedragare försökte lura 82-åring

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Undersköterskor får gå från Luna sidan 14 Ökad trivsel på jobbet Ingen kontrollerar med fritid tillsammans sidan 10 oseriösa företag sidan 3-4 nr. 6 2008

Läs mer

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2015 Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet Posttidning

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Leif Mannerström har sin bästa tid nu

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Leif Mannerström har sin bästa tid nu 55+ det ljuva livet mars 2011 Fysisk aktivitet viktigt för ett sunt liv Regelbundna goda vanor ett under för hälsan Anpassa hudvården efter din ålder Leif Mannerström har sin bästa tid nu Halvera skatten

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

demensforum Du är inte ensam Yngrenätverket utforskar 1700-talsgrotta NR 1 2014

demensforum Du är inte ensam Yngrenätverket utforskar 1700-talsgrotta NR 1 2014 demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2014 Du är inte ensam en bok för barn och unga med en

Läs mer

Att arbeta eller inte arbeta under resan

Att arbeta eller inte arbeta under resan ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL KREDITKORT Flygsäkerheten har aldrig varit bättre Nr. 1 DECEMBER 2002 Att arbeta

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

JOHANNA LARSSON NAMN! Bryggerikungen som kunde blivit hajmat GENOM FOKUS. tema SEMESTER. Lyckas med E-HANDEL! Så når du lönsamhet NU BYTER VI

JOHANNA LARSSON NAMN! Bryggerikungen som kunde blivit hajmat GENOM FOKUS. tema SEMESTER. Lyckas med E-HANDEL! Så når du lönsamhet NU BYTER VI 2013 #3 NU BYTER VI NAMN! Ftagarförbun blir Fria Ftagare tema Lyckas E-HANDEL! SEMESTER en dröm för många JOHANNA LARSSON tennisproffs & småare Bryggerikungen som kunde blivit hajmat Så når du lönsamhet

Läs mer