Rikard Wolff blickar framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikard Wolff blickar framåt"

Transkript

1 5/2013 Rikard Wolff blickar framåt Alliansen backar mer till pensionärer Få vill jobba kvar inom äldreomsorgen Bärplockning som försörjning av äldre

2 Innehåll Inte alltid fritt val av hemtjänst 3 Få vill arbeta inom omsorgen 5 Kritik gav mer till pensionärer 7 Äldre väljer surfpalttor 8 Nya rön om alzheimer 11 Myndighet främjar läsandet 12 Fattiga äldre i världen ökar 14 Bär med bitter eftersmak 16 Rikard Wolff lever i nuet 20 Sannsagan om mors Olle 23 Debatt 24 Krönika 25 Nya ledamöter i SPRF 26 Korsord 32 SPRF tidningen nr 5/2013 Presslagd Nr 6 utkommer vecka 45 Tidningen utkommer med 7 nr/år Når läsare Årgång 73 ISSN Ansvarig utgivare: Benny Hellis e-post: Chefredaktör: Ullacarin Tiderman e-post: tel redaktionen: Layout: Ullacarin Tiderman Tryck: V-TAB Vimmerby Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsbild Rikard Wolff: Anders Thessing Bild redaktör: Ullacarin Tiderman 2 Hej! Att arbeta på en idéburen ideell organisation är oftast frustrerande för en resultatinriktad person som mig. Man skriver själv, redigerar eller väljer ut artiklar som vill förbättra villkoren för de äldre. Och ibland hänger jag med våra förtroendevalda som uppvaktar någon minister i samma ärende. Vad som skapar frustrationen är att man aldrig får reda på om insatsen ger något resultat, så när SPRFs senaste uppvaktning av finansminister Anders Borg blev en framgång kändes det väldigt bra. Bakgrunden var att Alliansregeringen flaggade för ett femte jobbskatteavdrag i 2014 års budget och att pensionärerna bara skulle få en skattesänkning på 50 kronor i månaden. Eftersom förslaget innebar att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare vidgades, reagerade de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna snabbt och begärde en uppvaktning hos finansministern. Två dygn efter uppvaktningen dubblar sedan regeringen budet till 100 kronor i månaden. Inte tillräckligt, men ändå visar detta att pensionärsorganisationerna kan påverka om de uppträder snabbt och gemensamt. När vi här hemma pratar om äldreboomen refereras det oftast till förhållandena i Sverige men det är inte bara här vi lever allt längre, utan det gör man också i utvecklingsländer som inte har några uppbyggda pensionssystem. Endast 20 procent av världens befolkning över 60 år har någon form av pension i dag. Traditionellt har barnen försörjt sina föräldrar och tagit ansvar för de 80 procent som inte har någon pension. När farmor och farfar lever allt längre tvingas därför många yngre att åka till andra länder för att öka sin inkomst. I tidningen möter ni thailändaren Nakhon som varje sommar reser till Sverige för att plocka bär. Äldre sjuka kräver vård och omsorg men allt färre vill arbeta inom denna sektor, berättar fackförbundet kommunals ordförande. Var femte medlem inom kommunal vill inte arbeta inom äldreomsorgen om tre år, visar en undersökning från förbundet. Arbetsvillkoren är för dåliga och statusen är för låg, säger de anställda. Många av dagens äldre blir handikappade genom sin datorskräck, då alltfler företag, myndigheter och institutioner väljer att bara lägga ut sin information på nätet. Nu verkar det som surfplattan kan bli botemedlet som gör att fler vågar ta sig an den nya tekniken. Möt Yngve Collin, 75, som köpte en surfplatta efter tips från äldste sonen. Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Göran Gagner Maj Lundström Kent Nordenberg Bert Selström Solweig Thalén samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Hantverkargatan 25 A, 8 tr Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Telefontid: måndag-torsdag 9-14 Pg Benny Hellis Aktuellt Text & bild: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos Få gör ett fritt val av hemtjänst Många äldre är positiva till att välja vilka som ska utföra hemtjänst, men i realiteten är det få som gör ett aktivt val, visar en undersökning som stiftelsen Äldrecentrum har gjort. Resultaten är helt i linje med den forskning som professor Marta Szebehely bedriver och många röster inom äldreomsorgen lyfter fram liknande problem. Det en stor andel äldre personer som beviljas hemtjänst efter en akut sjukdom, många lider av kognitiv svikt eller andra demenssjukdomar. När det gäller äldre personer i behov av vård och omsorg är det en grupp där individen inte alltid har så lätt att praktisera valfrihet. I slutet av januari fanns det i Stockholms stad 235 olika kommunala och privata hemtjänstutförare. Med så många utförare blir det omöjligt för en enskild individ att skaffa sig en överblick, slår rapporten fast. Hjälp att välja I dag pågår också en diskussion i Stockholms stad där man konstaterar att äldre behöver mer vägledning och nu överväger man att anställa personal som ska hjälpa äldre att välja hemtjänst. Konsekvenserna av ett felval blir stora. Det blir också svårt att orientera sig när många utövare tillkommer och många försvinner, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbetet vid Stockholms universitet. Hon menar att många äldre säger att de vill ha valfrihet, men samtidigt är de oroliga för att välja fel. De flesta är inte heller så intresserade av vilket företag som utför tjänsten, utan är mer intresserade av att kunna påverka innehållet. Naturligtvis finns också möjligheten att välja ny utförare om man inte är nöjd. Men det är bara 3 procent som gör ett frivilligt omval. Därutöver är det 1 procent som gör ett nyval för att företaget har försvunnit från marknaden, säger Marta Szebehely. Får ej ge råd Enligt henne är det de allra äldsta och mest svaga som hamnar i gruppen som inte gör ett aktivt val. Och hon menar också att det är ett dilemma att biståndshandläggare, som kanske har Enligt Marta Szebehely är det de starka och friska äldre som hamnar i gruppen som gör ett aktivt val. den bästa överblicken i en kommun, inte får ge råd till kunderna. Internationell forskning visar att det är de högutbildade äldre som har de Marta Szebehely bästa förutsättningarna att hitta de bästa utförarna. Det är dessa som är valfrihetens vinnare. Förlorarna är de svaga äldre, som inte heller har några anhöriga som kan vara till stöd och hjälp. Kvinnor får mindre hemtjänst än män, visar en undesökning från Skånes universitetssjukhus. Orsaken kan vara att biståndsbedömaren överskattar kvinnornas förmåga att ta hand om sig själva. Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i veckan jämfört med män i samma situation. Det visar resultat från den nationella Alzheimersstudien SATS. Det finns en risk att hjälpbehovet hos kvinnorna underskattas och att de inte får den hjälp av kommunen som de behöver, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid Minneskli- Marta Szebehely frågar sig hur man ska kunna garantera att alla, oavsett förmåga att välja, får lika god, men inte likadan omsorg. Och svarar själv att detta är ett område där det krävs mer kunskap. Det finns inget forskningsstöd för att konkurrens leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader. Konsekvenserna av välfärdens fördelning är okända, säger Marta Szebehely. Fakta: Valfrihetens LOV, är författad av Ingrid Hjalmarson, Sven Erik Wånell Kvinnor får mindre hjälp niken på Skånes universitetssjukhus, SUS. I studien deltog 332 personer med Alzheimers sjukdom som hade hemtjänst. Av dem var 78 procent kvinnor och 22 procent män och deras medelålder var 77 år. Jämförelsen mellan de båda grupperna visar att männen hade hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna bara hade fem timmars hjälp. Vad skillnaden beror på är oklart. En teori är att kvinnorna trots sjukdomen har en större förmåga att ta hand om sig själv än männen. En annan är att kommunens biståndsbedömare överskattar kvinnornas förmåga. 3

3 Annons Aktuellt Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Fredrik Sandin Carlson Flykt från arbete inom äldreomsorg Hjärtforskningen gav mig och min mamma 25 extra år tillsammans. Nu vill jag ge något tillbaka. Min mamma fick en pacemaker Den gav oss tjugofem extra år tillsammans. Det var en fantastisk tid med många underbara år fyllda av livsglädje och gemensamma upplevelser. Mamma och jag och mina barn hade aldrig fått uppleva allt detta utan forskningen. Beställ Hjärt-Lungfondens handledning så får du veta hur man gör detta på enklast möjliga sätt. Fyll i och posta kupongen redan idag eller ring PS. Om du inte har några arvingar går din kvarlåtenskap till staten. Med ett enkelt testamente blir det istället du som bestämmer. Enligt siffror från Kommunal vill var femte medlem inte arbeta kvar inom äldreomsorgen om tre år. Orsaken är det dåliga arbetsvillkoren och arbetets låga status, menar fackförbundets ordförande Annelie Nordström. Anneli Nordström Under de senaste 30 åren har stora neddragningar gjorts i äldreomsorgen. Mellan åren försvann platser i äldreboenden, vilket motsvarar var fjärde plats. Denna minskning av boendeplatser har inte kompenserats av en ökning i antalet hemtjänsttimmar. I dag finns det inte tillräckligt med platser i äldreboenden för att alla äldre som behöver en plats ska kunna få det. Endast 60 procent av kommunerna har tillräckligt med platser för att täcka behoven, enligt kommunerna själva. De dåliga arbetsvillkoren och den låga statusen i omvårdnadsjobben innebär att den kommunala omsorgen naggas i kanterna på många håll i landet. När detta sker riskeras jämlik tillgång och tjänsternas kvalitet, säger Annelie Nordström. Konsekvensen av detta blir att vissa går ned i arbetstid för att ta hand om barn eller äldre anhöriga. I dag är det personer som tvingas göra så, främst kvinnor. Rätt bemanning Nyckeln till en god omsorg är rätt bemanning. Inte bara tillräckligt med personal utan också att personalen har rätt kompetens och att det finns en bra planering och organisation, menar hon. Rätt bemanning innebär att personal har tid att utföra arbetsuppgifterna professionellt, säkert och empatiskt, och att de som arbetar har den kunskap och erfarenhet som arbetsuppgifterna kräver, säger Annelie Nordström. Som det är nu hinner inte personalen ta rast, varken kortare pauser eller längre raster. Var femte uppger att det dagligen är svårt att ta en längre rast, exempelvis för att äta lunch. Nästan lika många, 16 procent, menar att de lika ofta har svårt att ta en kortare paus, visar Kommunals undersökning. Viktigt med rast Att personalen inte hinner ta rast är en tydlig indikator på en pressad arbetssituation som innebär en sämre omsorg och på sikt också en ökad risk för ohälsa bland personalen, säger Annelie Nordström. Kommunal kräver bland annat att det ska finnas en minimibemanning och att de äldres behov ska vara utgångspunkten för bemanningen. De vill också att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställda, att 90 procent av personalen ska arbeta heltid och att 100 procent av personalen ska vara yrkesutbildad eller under vidareutbildning. Nu har jag själv drabbats av hjärtsjukdom och vill ge något tillbaka genom att skriva in Hjärt- Lungfonden i mitt testamente. Med mer forskning får vi ständigt fram bättre och effektivare metoder att rädda människor till livet och ge dem fler friska år. Ja, skicka mig kostnadsfritt Testamentshandledningen som informerar om hur jag upprättar ett testamente och hur jag kan testamentera till forskningen. Min gåva kan ge samma glädje till andra som jag själv och mina barn har fått uppleva. N A M N Gör som jag. Om du också tycker att hjärtforskning är viktigt, så skriv in det i ditt testamente även du. Då vet du att din vilja gäller och att din gåva för forskningen framåt och räddar liv. A D R E S S P O S T N R P O S TA D R E S S Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du portokostnader. Beställ eller läs mer på vår hemsida T I L L S A M M A N S R Ä D D A R V I L I V pg t-lung fonden.se 4 5

4 Annonser Aktuellt Text: Benny Hellis/Ullacarin Tiderman, Bild: Benny Hellis Trött och hängig? Hälsovästen R Hälsovästen tränar effektivt upp din hållning och ryggmuskulatur under promenaden, joggingrundan eller medan du arbetar. Balansera och stärk din kropp med ishavsalger. 30 års erfarenhet! Patenterad Effektiv Alliansen sviker pensionärerna Finansministerna gav nämligen inga löften, men lovade att överväga vad som sagts. Kort efter mötet höjde regeringen visserligen budet till pensionärerna från 50 till 100 kronor. Men med facit i hand visar det sig att regeringens försök att skattevägen kompensera bromsens effekter inte har lyckats. I budgetpropositionen är pensionärerna återigen en misshandlad grupp vilket betyder att SPRF måsta jobba än hårdare för att förbättra situationen, säger Jöran Rubensson. De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna SPRF, PRO, SPF, SKPF och RPG har reagerat kraftfullt på Alliansregeringens beslut att genomföra ett femte jobbskatteavdrag. Snygg hållning Motverka ryggproblem För mer info: Alg-Börje AB Flera Modeller Bra Hållning Dålig Hållning Tel: DAMPERUKER Glömska - kan vara en demenssjukdom Eleganta, naturtrogna och lättskötta Hur gör du när du själv eller någon som står dig nära insjuknar i demens? Vad gör du om du inte får det stöd du behöver och har rätt till? peruker med hög kvalité. Gratis broschyrer. Utökat sortiment. Många olika modeller och färgsättningar. Som medlem i en Demens förening eller i Demensför bundet centralt kan du få stöd och hjälp med att driva de frågor du själv inte orkar med. Nu även peruker med äkta hår. Garantiprodukter JA HB Grevensbäcksgatan Sundsvall Tel tel SENIORPAKET 60+ Passa På! Bäddar från 2.990:TITTa IN På VåR NYa hemsida eller i vår butik i Molkom. Nu har vi ännu större sortiment! Njut av vår underbara miljö och bli ompysslad av oss under tre dagar! Vi serverar frukost, lunch och middag och ni kopplar av i vår härliga SPA avdelning med varmvattenbassäng, bastu, jacuzzi, gym och relaxrum. Ring för broschyr MOLKOM Stationsgatan 11 A ÖPPET vard lör ullbadden.com Kaffeservering Välkomna! Ungern-Budapest Inklusive alla utflykter och halvpension i Ungern! Bussresor, möjlighet till flyg hem! 19/9 Sopron vinskörd, wellness, vinprovningar 9d /10 Jubileum, endast 2 platser 9d /12 Berlin weekend, rundtur, Julmarknad 4d /12 Julsingel, föreställn, utflykter, julmiddag 9d /12 Jul 5*Spa föreställn, utflykter, julmiddag 9d /12 Jul-Nyår 14 d 9495 Nyår med flyg 5d 5895 Gulaschparty, reseinfo i Göteborg 15/9, 20/10 120: I ovanstående priser ingår helpension i två dygn samt tillgång till spa. Ankomst söndag - torsdag. Enkelrumstillägg 300 kr. Hundra kronor mer Det betyder cirka 100 kronor mer per månad, att jämföra med löntagare i vanliga inkomstlägen som får kronor genom ett femte jobbskatteavdrag. Därmed ökar skillnaden mellan vad pensionärer och löntagare betalar i skatt vid samma inkomst. Regeringen har sagt att pensionärerna står först i reformkön när finanserna blir bättre och nu när detta sker får vi minst, konstaterar SKPFs ordförande Sam Sandberg. När regeringen meddelade att man tänkte genomföra det femte jobb- TEL , Jöran Rubensson och Anders Borg vid ett möte som pensionärsorganisationerna begärt att få om pensionerna. skatteavdraget begärde den samlande pensionärsrörelsen ett möte med finansministern. En begäran som snabbt besvarades och i slutet av augusti besökte pensionärsorganisationerna Anders Borg. Inte förvånad Jag är inte förvånad över pensionärernas besvikelse och vi får se vad de har för argument, sa Anders Borg, i hissen upp till mötet. Det var en dämpad pensionärsdelegation som mötte pressen efter mötet. Pengar till kroniker Andra delar som påverkar äldre är att regeringen i budgeten har satsat på anhörigvårdare och kroniskt sjuka. Det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor, NKA, kommer under 2014 att få ett ekonomiskt tillskott på två miljoner kronor. Anhörigorganisationerna får också ett höjt anslag med fem miljoner kronor. Regeringen avsätter också 450 miljoner kronor under fyra år på kroniskt sjuka. Målsättningen är att skapa jämlik vård, att involvera patienterna mer och att skapa bättre vårdkedjor. Inom kort ska regeringen utse en nationell samordnare för arbetet. Sedan tidigare finns samordnare i psykiatri, äldre och vårdval. Pensionssystemet ska bli mer stabilt Kritiken mot svängningarna i inkomstoch tilläggspensionen har tagit skruv. I höst sätter pensionsarbetsgruppen, med regeringspartierna och Socialdemokraterna, igång med att försöka minska uppoch nedgångarna i pensionssystemet. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), erkänner att upp- och nedgångarna i pensionssystemet har blivit betydligt större än vad pensionsgruppen förutsett. Att pensionerna ena året höjs för att året efter sänkas med lika mycket var inget som man eftersträvade när överenskommelsen gjordes Berg- och dalbana Bronspaket: kr per person Silverpaket: kr per person Guldpaket: kr per person Det är ett uppseendeväckande löftesbrott, kommenterar SPRFs ordförande Jöran Rubensson, och säger att samtliga partier lovat att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska minska. Nu ökar regeringspartierna i stället klyftan, säger Rubensson besviket. Tidigare har Alliansen meddelat att 16 miljarder ska användas för skattesänkningar 2014, varav pensionärerna endast får en sjättedel, 2,5 miljarder. Att pensionerna skulle utvecklas i enlighet med ekonomin, det var ju hela idén att de inte skulle öka mer än vad ekonomin tillåter. Men att upp- och nedgångarna, både i ekonomin, men framför allt i pensionssystemet, skulle bli så här stora, det tror jag inte att någon kunde förutse faktiskt, säger Ulf Kristersson i en ekointervju i Sveriges radio. Till följd av svängningarna i den svenska ekonomin har detta också påverkat den allmänna pensionens storlek eftersom den är kopplad till olika basbelopp, exempelvis pris- och löneutvecklingen. Detta har inneburit att pensionerna ena året har höjts, förra året aviserades en höjning med cirka 500 kronor mer i månaden. I slutet av juli i år kom beskedet att pensionerna sänks nästa år, med 200 kronor i månaden. I stället skulle man kunna använda en rullande uppräkning med ett genomsnitt för de senaste tre eller fem åren och på så sätt skulle man kunna utjämna svängningarna, menar Ulf Kristersson. Viktigt med stabilitet Dock poängterar Ulf Kristersson att det är viktigt att behålla stabiliteten, så att man inte betalar ut mer pension är vad systemet har täckning för. Förutom svängningarna i inkomstoch tilläggspensionerna har systemet ytterligare problem. Flera utredningar har visat att AP-fonderna har höga förvaltningskostnader och att en snårskog av fonder i premiepensionssystemet försvårar för pensionsspararna att välja hur de ska placera den del av pensionen som de själva förfogar över. Text: Ullacarin Tiderman 7

5 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis Datorskräck botades med surfplatta Yngve Collin är nöjd med sin surfplatta, enklare än en dator, menar han. Surfplattan blir allt populärare bland äldre. Många tycker de är enklare och behändigare att hantera än datorer med tangentbord, och en del analytiker tror att surfplattan på sikt kommer att slå ut traditionella datorer. Anne Brewitz som arbetar på ett äldreboende bekräftar att plattorna är populära. Hos oss sitter en 91-årig dam och surfar på en platta, som hennes barn gett henne. Det finns äldre som har datorskräck och vägrar ta till sig ny teknik. Ett frivilligt val, men det kostar också att stå utanför. Dessa människor missar utöver uppdaterade nyheter även värdefull information från myndigheter och institutioner, eftersom alltfler endast använder e-post och internet för att föra ut sin information. Och bankerna går samma väg och vill att bankärendena ska skötas via nätet. De som vill besöka ett bankkontor får dyrt betala för bankens tjänster. Och ska du handla i dag så finns oftast de bästa priserna i nätbutikerna. På nätet kan man också enkelt jämföra priser på varor och tjänster på speciella jämförelsesajter, som till exempel Pricerunner.se. 8 Botemedlet mot dataskräcken kan vara en surfplatta, som nu köps av alltfler äldre. Yngve Collin, 74, har vägrat använda datorer, men när äldste sonen tipsade honom om en surfplatta slog han till. Enklare att använda Att dra och peka för att få det man vill ha utfört passar mig mycket bättre än ett tangentbord med knappar som jag knappt törs vidröra. Yngve Collin berättar att datorer kom in först i slutat av hans yrkesliv och det var ingen positiv upplevelse för hans del. Jag skickades på kurs och insåg snabbt att jag inte hängde med i de yngres tempo. Kom efter, fattade inget och kände mig helt värdelös. Där skapades min datorskräck och jag bestämde mig för att datorer inte var något för mig. Surfar och ser på tv Med surfingplattan i knät sitter Yngve Collin nu oftast framför tv-apparaten och kollar på facebook, läser tidningarna eller fyndar på Blocket. Så fort det blir reklam så kollar jag i stället på surfplattan. Perfekt! Yngve Collin trodde att han skulle klara sig utan internet, men är nu nästan beroende av sin surfplatta för att hänga med. När man jobbade och hade fikaraster blev man ju alltid uppdaterad kring vad som hänt, men som pensionär är det lätt att hamna utanför. Med surfplattan är jag ständigt uppdaterad. På stark frammarsch Och försäljningssiffror visar att surfplattan är på stark frammarsch. Många inom branschen tror också att plattorna kommer att slå ut datorerna som förstaval när en familj satsar på att göra ett nyinköp om några år. Enligt analysfirman Gartner så såldes det 116 miljoner surfplattor 2012 och i år beräknar de att försäljningen kommer att öka till 197 miljoner ska 266 miljoner säljas och 2017 är den siffran uppe i 468 miljoner. Gartner pekar ut de bärbara datorerna som förlorare. Motsvarande siffror för dessa är 350 miljoner 2012, 339 miljoner i år, 341 miljoner 2014 och 2017 ska försäljningen ligga på 367 miljoner. Aktuella siffror från analysföretaget IDC visar också att försäljningen av surfplattor ökade med 150 procent under första kvartalet 2013, medan traditionella datorer backade med 19 procent. Surfplatta för nöjes skull Carolina Milanesi, vice undersökningschef på Gartner, säger till Tablet- PC Review att det kommer att finnas individer som både har en bärbar dator och en surfplatta. Men de flesta kommer att vara nöjda med den upplevelse de får från en surfplatta. Magnus Bengtsson på jämförelsesajten Prisjakt.se, säger att antalet sökningar på surfplattor gick om sökningen på bärbarbara datorer i oktober 2012 och har varit större alltsedan dess. Han säger också att de finns en skillnad i användandet. Surfplattan används i dag mest till nöjessurfing på kvällen och den bärbara datorn används mest under kontorstid. Nästa steg blir att jag gör mina bankärenden på internet, säger Yngve Collin. Problem med andningen? Testa DSI Saltinhalator du också. Flera tusen nöjda kunder kan inte ha fel! Problem med andning eller hosta? Att inhalera bergssalt har hjälpt mig, säger Henry Jansson. Under många år kunde Henry Jansson, 74, knappt gå upp ur sängen på morgonen på grund av andningssvårigheter. Han lider av astma, KOL och allergi. - Redan efter en vecka kändes det lättare att andas, säger han. Saltluft bra för luftvägarna DSI Saltinhalatorn innehåller kristaller av naturligt rent bergsalt, halit. Inhalering av saltluft renar och skyddar luftvägarnas slemhinna. Tel KLASS DSI Saltinhalator är ett tryggt val! Inte tid att bli förkyld! - Jag håller mig frisk tack vare DSI Saltinhalator, säger Alexandra Schauman. Som professionell konståkerska som turnerar med ishower världen över är hon ständigt på resande fot. Jag inhalerar saltluft varje dag, säger Alexandra. -Tack vare den klarar jag mig undan svåra förkylningar och influensor. Beställ på internet eller via telefon Tel Vad är Mae Phim? Jo, Mae Phim är en liten genuin Thailändsk by med härliga bad, spännande utflyktsmöjligheter och god mat. Mae Phim passar bäst för den som vill uppleva lokalt thailändskt vardagsliv samtidigt som man har en avkopplande semester med god mat, sköna bad, härlig massage, intressanta utflykter och vänlig atmosfär. Denna del av Thailand är mest känd för sina långa, vackra och nästan helt folktomma stränder. Det är absolut ingen risk att man ska trängas med andra eftersom stranden är så lång. Här finns inte heller några strandförsäjare och högljudda barer. Det är inte utan anledning som vårt Kungapar semestrat här liksom tusentals seniorer som har semestrat här tillsammans med oss. Prisnivå: Tack vare att många thailändare själva tillbringar sina weekends och semestrar här är prisnivån ca 30 % lägre jämfört med charterorterna i Thailand. Christer Kullberg I priset ingår: Annonser Gör även Du som vårt Kungapar, semestra i genuina Mae Phim! Res till Thailands genuina pärla på En nästan All inclusive resa Badparadiset Mae Phim 19/10, 7/11 och 1/12*** 2013 samt 2/1, 9/2, 21/2, 5/3** och 20/3* dagars resa med reseledare, endast :- (med SPRF:s rabatt), med möjlighet till förlängning med 11 nätter (*gäller ej resorna 1/12 och 20/3) för endast 6.600:-/pers. i dbl-rum inkl. middagar. **OBS! Resorna 1/ och 5/ finns även som 17-dagarsresor, pristillägg 1.800:- i dblrum. Res med SPRF och få /person i dubbelrum (med SPRF:s rabatt) Enkelrumstillägg 2.175: :- RABATT! Pris endast 1/12 och 5/3! Pris: : :- Bangkok Phuket NYHET! 17-dagarsresor inkl. River Kwai och Bangkok (med SPRF:s rabatt) Mae Phim Flyg t/r samt transfer flygpl-hotellet Boende på hotell Princess Rummen till kl avresedagen Frukost och middagar Tre helkroppsmassage Utfärder (värde ca SEK) Christers och/eller svensktalande lokalguides tjänster Och sist, men inte minst, all dricks under måltider och utfärder. För mer info, reseberättelser m.m. gå in på Anmälan helst per Epost: eller OBS! Begränsat antal platser. MusIK FÖR själen ADVENT I KRAKOW Julkrubbor, Chopinkonsert och massor av kultur. Den historiska staden Krakow glittrar och lyser under advent. Den första torsdagen i december pryder Krakows stora samling historiska julkrubbor det ljussatta Medeltidstorget. Färgsprakande och glittrande berättar de scener ur stadens långa historia med Mariakyrkans torn och kullerstensgator som inramning. Vi besöker julmarknaden och utforskar stadens omgivningar, men också den över 700 år gamla saltgruvan Wieliczka. Här vandrar vi genom gångar och orter på tre plan. Mest märkvärdigt är Heliga Kingas kapell, belägen i en över femtio meter lång och tio meter hög kammare med trappor, altarträcken och magnifika ljuskronor, allt uthugget i salt. Vi bor inom gångavstånd från Rynek Glówny, det största och bland det vackraste av Europas medeltida torg. 4 dagar 3/12 NY KATALOG ResoR för själen höst 2013 VÅR år 9

6 Annonser 10 with C M Y CM MY CY CMY K SPRF pdf :00:34 Vinter på Gran Canaria och Tenerife, Flyg, Hotell & Transfer i 4 veckor för 8.500:- Välj med flexibla reslängder bland de 125 populäraste hotellen med lägenhet eller dubbelrum, från budget till lyx, alla de populäraste orterna som: Playa del Ingles, Maspalomas, Puerto Rico, Las Palmas, Los Cristianos, Playa de las Americas, Fañabe, Puerto de la Cruz. Direktflyg från: Arlanda, Landvetter, Sturup, Kastrup, Karlstad och Umeå (även från Luleå via Arlanda t/r). 4 Veckor Lägenhet: Halvpension: All-Inclusive: Gran Canaria: 8.500: : :- Tenerife: 8.800: : :- Prisex: 4 veckor, per person i lägenhet i sällskap om 2, med flyg och transfer. Gran Canaria 4 veckor pris ex. i januari Jardin del Atlantico **, Playa del Ingles 9.900:- per person i tvårumsvåning inkl flyg och transfer Trevligt våningshotell nära strandpromenaden med inbjudande poolområden och lägenheter. Reception, restaurant, uppvärmd pool (ca 27 C ), hiss, butiker, sovrum, vardagsrum/pentry, balkong. Satellit-TV, 1 km till strand och centrum. Ring för bokning, rådgivning beställ våra broschyrer! Hotelreservation.se Fridhemsgatan Stockholm ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I SPRF JORDANIEN - med svensk expertguide Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergslandskap, Döda- och Rödahavet och öken samt historiska platser som Petra och Jerash. Vår svenska reseledare Ali Mostafa förmedlar även den muslimska kulturen och religionen på ett sätt, som ger oss större kunskap och en ökad förståelse för landet och dess befolkning. DIREKTFLYG, SPA, DÖDA HAVET, WADIRUM 9-16/11 ERBJUDANDE: kr ( kr) I priset ingår: Direktflyg Arlanda - Aqaba t/r Reseledare Auktoriserad lokalguide Jeepsafari Del i dubbelrum 7 nätter 5*/4* hotell med frukost 9 måltider inkl. 2 på flyget Alla transporter FIRA NYÅR PÅ SAGOSLOTT - KRAKOW Fira nyår på det kungliga slottet Niepolomice, ett av de få autentiska renässansslotten i Europa som bevarat sin genuina stil med moderna bekvämligheter. Krakow är av många betraktad som Polens vackraste stad. Nyår bjuder på gycklare, eldslukare, dans, fyrverkeri och galamiddag. Krystyna vår värdinna i Polen, som har bott i Sverige, har nu inviterat oss att fira ett specielt nyår. Nyårskonsert. 29/12-2/1 SPRF PRIS: KR ( KR) KOMMANDE RESOR Operaresa Island 23-27/10 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) Operaresa Köpenhamn 9-11/11 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) Förläng sommaren i Portugal 5-11/11 SPRF PRIS: kr (ord pris: kr) ReseSkaparnas resefest - kryssning med m/s Birka feb Endast 475 kr Reseskaparna annons aug SPRF 2013.indd :34:27 Medicin Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Benny Hellis Flera vägar kan ge bot mot alzheimer Det finns ännu ingen bot, men genom att undvika övervikt, äta bra mat, motionera regelbundet och få rätt medicinering går det att lindra symtomen av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Inom flera områden pågår det intensiv forskning och de mest optimistiska forskarna tror att man ska kunna hitta ett vaccin inom fem år. Det kan skönjas en viss optimism bland Sveriges ledande demensforskare. Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, tror att man inom fem år har hittat en medicin ett vaccin som kan stoppa det plack, betaamyloid, som förstör nervcellerna i hjärnan. I den forskargrupp som han tillhör har man nu kommit så långt i sina studier att man övergått till att pröva sina teorier på människor med förstadium av alzheimer. Testar antikroppar Förhoppningarna är att de antikroppar mot förstadiet av plack, som man tidigare prövat lyckosamt i djurstudier, också ska visa sig framgångsrika på människor. Det kommer att ta åtskilliga år, men om allt går bra kan vi kanske bota eller i alla fall stoppa utvecklingen av Alzheimers sjukdom, säger Lars Lannfelt, som sysslat med alzheimerforskning sedan 1990-talet. En annan intressant studie som ska vara klar nästa år riktar in sig på livsstilsfaktorer. Hur mycket kan vi påverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom genom att leva sunt? Om vi tar alla livsstilsfaktorer i beaktande, som vi vet påverkar sjukdomen negativt, kan vi då också stoppa utvecklingen av sjukdomen? Detta är de frågor som Miia Kivipelto, professor och geriatriker vid Karolinska institutet arbetar med i studien. Tittar på livsstil Allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Om vi eliminerar alla riskfaktorer; fetma, diabetes, högt blodtryck, social isolering, stillasittande, stress med mera. Kan detta i så fall senarelägga debuten av demens, frågar hon sig. I den undersökning som Miia Ki- vipelto genomför får 600 personer ett strikt livsstilsschema som de måste följa, medan 600 personer i kontrollgruppen får vanliga råd om livsstil. Jag vill fortsätta och följa den här gruppen även efter att vi avslutat denna tvåårsstudie, men vi hoppas naturligtvis att vi får in intressanta data, säger Miia Kivipelto. Forskningområden Intressanta forskningsområden för alzheimer: Vaccin att försök att utveckla antikroppar mot betaamyloid är ett hett spår inom alzheimerforskningen men det finns även andra strategier för att ta fram nya läkemedel mot sjukdomen. Diagnostik forskningen har gjort stora framsteg och nya metoder att avbilda hjärnan och att analysera biomarkörer i ryggmärgsvätskan ökar förhoppningarna om att kunna upptäcka alzheimer i ett tidigt skede. En annan fråga är hur diagnostiken kan utvecklas så att alzheimer upptäcks redan innan symtomen uppträder. Prevention är ett tredje centralt forskningsområde. Hur stor betydelse har risk- och friskfaktorer för uppkomsten av alzheimer. Går det att förebygga Alzheimers sjukdom? Geriatrikprofessorn Miia Kivipelto prövar teorier för att hitta bot mot Alzheimers sjukdom. Alzheimers tre stadier De tidigaste symtomen är försämrat minne, trötthet, svårigheter att uttrycka sig och förstå vad andra säger. Ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet tillhör sjukdomsbilden. Den sjuke skäms ofta för sitt handikapp och försöker dölja det på olika sätt. I sjukdomens andra stadium får den sjuke svårt att klara sig själv på grund av glömska, svårigheter att känna igen, att orientera sig och att klara praktiska göromål. Den sjuke behöver trygghet, uppmuntran, hjälp och tillsyn för att klara sin vardagliga tillvaro. Under sjukdomens tredje och sista stadium blir den drabbade allt mer passiv, svårkontaktad och i stort behov av hjälp. Den sjuke behöver hjälp med att klara sin hygien, ätandet och påklädningen. Alzheimers sjukdom är inte ett naturligt åldrande och orsaken till sjukdomen är inte klarlagd. Sjukdomen orsakas av förändringar i hjärnvävnaden som sker i form av ansamling av ett slags protein, betaamyloid, som leder till att signalerna mellan nervtrådarna förhindras och nervcellerna i vissa delar av hjärnan dör onormalt fort. Mer information: 11

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell.

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell. Turkiet Trots att det var först i slutet av åttiotalet som Turkiet på allvar klev in i semesterarrangörernas värld har landet verkligen lyckats etablera sig som ett av skandinavernas favoritresmål. Det

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015. med CCS resor. Träffpunkter och sysselsättning

Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015. med CCS resor. Träffpunkter och sysselsättning Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015 med CCS resor Träffpunkter och sysselsättning LÅNGRESOR 2015 Ullared 17-19 mars Prag 20-23 april Helsingborg 17-21 maj Göteborg 8-11 juni Piteå 16-21 augusti Norrköping 25-27

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Malta. Sommar april-oktober 2012

Malta. Sommar april-oktober 2012 Malta Sommar april-oktober 2012 En ibland förbisedd semesterpärla är Malta vars vackra huvudstad Valletta med intilliggande Sliema och S:t Julian är en kosmopolitisk tummelplats i en historisk inramning

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Möten, Event & Konferens

Möten, Event & Konferens Ängelholms Reumatiker Förening Kära medlemmar, känns detta tilltalande. Vi skulle behöva intresse anmälan till den 1 nov. av hur många som är intresserade. Möten, Event & Konferens Offert Ängelholms Reumatiker

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Malta S:t Julian s/sliema

Malta S:t Julian s/sliema Malta En ibland förbisedd semesterpärla är Malta vars vackra huvudstad Valletta med intilliggande Sliema och S:t Julian är en kosmopolitisk tummelplats i en historisk inramning av traditionell arkitektur

Läs mer

Vi vill gärna veta vad ni tycker om vårt nya resmål och därför erbjuder vi det låga priset.

Vi vill gärna veta vad ni tycker om vårt nya resmål och därför erbjuder vi det låga priset. Vi på Polenupplevelser arbetar med att erbjuda sköna spa och rehabiliteringsresor till Polen. Landet har en lång tradition och ansedd erfarenhet vad gäller kurbehandlingar och friskvård som vi förmedlar

Läs mer

Costa del Sol. Vi har avtal med över 200 hotell på Costa del Sol, fråga oss om fler förslag.

Costa del Sol. Vi har avtal med över 200 hotell på Costa del Sol, fråga oss om fler förslag. Costa del Sol Det är många som väljer att tillbringa en stor del av vinterhalvåret utomlands och kring Medelhavet är det spanska sydkusten som genom åren dragit till sig de flesta bland såväl husköpare

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Korterbjudanden 2010-2011

Korterbjudanden 2010-2011 Korterbjudanden 2010-2011 20101223 Sköna dagar på Ystad Saltsjöbad Besök Ystad-Österlen och njut av några sköna dagar på Ystad Saltsjöbad. Med det klassiska paketet Sandshell får du en övernattning, 3-rätters

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen.

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen. Res med M2 Sport till Marcialonga 2013 Nu har vi ett färdigt erbjudande till dig som anmält ditt intresse för att resa tillsammans med oss. Här nedan har du all information om vårt erbjudande. Så här går

Läs mer

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 19 oktober 2014! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag.

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 19 oktober 2014! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Res med Assistansbolaget till Teneriffa 19 oktober 2014! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Rehabanläggningen Mar y Sol, Los Cristianos Hej! tre år i rad har vi

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lapoint studentresor

Lapoint studentresor Lapoint studentresor Anordna årets skönaste studentresa! Vill du lära dig surfa i Portugal eller pumpa puder i Bulgarien med dina studentpolare, då är Lapoint studentresor något för dig. Vi är experter

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Australien och Dubai. Australien och Dubai. Resan i korthet. Australien

Australien och Dubai. Australien och Dubai. Resan i korthet. Australien och Dubai och Dubai Härlig kombinationsresa till med fantastiska Sydney, sol i Cairns samt stopover i Dubai på vägen. Under denna härliga resa till får ni uppleva de 2 av de bästa områdena i, 5 dagar i

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

20 kr rabatt på inträdet!

20 kr rabatt på inträdet! Ta med barnen till Busfabriken! Nu får du som betalar med ditt Betal- & Kreditkort MasterCard från Sparbanken billigare inträde på Busfabriken för upp till tre barn. Erbjudandet gäller måndagtorsdag på

Läs mer

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Tallinnkryssningar Vi tar er till Estland sen 1997 M/S Victoria & Baltic Queen Kryssningar 3 dagar 2 nätter på fartyget 1 dag i Tallinn Vi startar från

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Marocko. Vinter november 2013 - april 2014

Marocko. Vinter november 2013 - april 2014 Marocko Vinter november 2013 - april 2014 Den marockanska staten är av gammalt datum även om kungaätter och gränser har varierat kraftigt genom åren. En muslimsk kungamakt uppstod här redan för drygt tusen

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

SEMINARIUM FÖRUNDERSÖKNING

SEMINARIUM FÖRUNDERSÖKNING LYDIGSHÄLLA ADVOKATERNA LENA ISAKSSON OCH ULF HOLST AB SEMINARIUM FÖRUNDERSÖKNING SÄRSKILT OM TVÅNGSMEDEL 14 18 maj 2015 i Istanbul (Kristi Himmelsfärds-helgen) Vi är glada att kunna inbjuda Er till seminariet

Läs mer

Erbjudanden till dig som har Högsbykortet

Erbjudanden till dig som har Högsbykortet Erbjudanden till dig som har Högsbykortet 10 % rabatt på alla upplevelser från Live it Vad kan du köpa som är kul, spännande, lärorikt, avslappnande och framförallt ett uppskattat minne för livet? Svaret

Läs mer

Res med ZASP. Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen!

Res med ZASP. Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen! Res med ZASP Vill du bidra till något bra genom att resa och uppleva? Nu har du chansen! Om du reser med ZASP får du se lejon och elefanter på spännande safari, lära känna bybor, möta zambisk kultur i

Läs mer

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 18 oktober 2015! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag.

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 18 oktober 2015! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Res med Assistansbolaget till Teneriffa 18 oktober 2015! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Rehabanläggningen Mar y Sol, Los Cristianos Hej! Fyra år i rad har vi

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans.

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Kreta 7-14 maj Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Tillsammans med Anna Hallén och Maria Helander får du hjälp och inspiration att skapa balans i ditt liv, samla kraft

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare.

Jordanien. 3-12 november 2014. Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare. Jordanien Rundresa genom Jordanien Vi besöker Amman, Jerash, Anjon, berget Nebo, Madaba, Kerak och klippstaden Petra. Jeepsafari i Wadi Rum. Sol och bad får vi vid Döda havet och i Aqaba vid Röda havet.

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Gran Canaria. Vi har avtal med runt 300 hotell på Kanarieöarna, fråga oss om du söker ett som vi inte beskrivit i detta lilla urval.

Gran Canaria. Vi har avtal med runt 300 hotell på Kanarieöarna, fråga oss om du söker ett som vi inte beskrivit i detta lilla urval. Gran Canaria Vår klassiska vintertillflykt kallas ibland för en minikontinent på grund av variationerna i klimat och det kuperade, vulkaniska landskapet vars högsta punkt, Pico de las Nieves, är hela 1949m

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp Afrik a från första parkett Nyati Cheetah Camp DKK 106 970:- året runt Priset avser 10 dagars lyxsafari vistelse för 6 personer med alla måltider, dagliga utflykter, transferresor och flyg t/r Följ med

Läs mer

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:-

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:- 15-19 SEPTEMBER Resor ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö Vi badar i Blå Lagunens 40 vatten! Vi åker till Gyllene Cirkeln och tittar på Islands mest berömda sevärdheter Geysir, Gullfoss och Tingvalla. På

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 20 oktober 2013! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag.

Res med Assistansbolaget till Teneriffa 20 oktober 2013! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Res med Assistansbolaget till Teneriffa 20 oktober 2013! Koppla av i värmen med möjlighet till bad, träning och strandliv varje dag. Rehabanläggningen Mar y Sol, Los Cristianos Hej! Två år i rad har vi

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Kraftsamlingen. Husakuten. Fyra elområden. Ny hemsida. Kundförmåner. Hantverkshjälp inom tre timmar! - så blev det. www.dalakraft.

Kraftsamlingen. Husakuten. Fyra elområden. Ny hemsida. Kundförmåner. Hantverkshjälp inom tre timmar! - så blev det. www.dalakraft. Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft januari 2013 Husakuten Hantverkshjälp inom tre timmar! Ny hemsida www.dalakraft.se Fyra elområden - så blev det Kundförmåner Åk två för en i Kläppen

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Australiens östkust i husbil

Australiens östkust i husbil Australiens östkust i husbil Just nu bjuder vi på inrikesflyget. Läs mer om höstkampanjen HÄR Denna resa vänder sig till er som vill uppleva Australiens östkust på egen hand med husbil. Första natten bor

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 9-16 februari 2014 Dag 1- söndag /ankomst Ankomst till Alicante kl 23.40 Transfer till hotellet - incheckning Dag 2 - måndag 08.00 Hatha yoga med pranayama (andningsövningar)

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer