HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: Arsredovisning till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31"

Transkript

1 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: Arsredovisning till

2 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Förvaltningsberättelse HSB:s Brf Mälaren 2014 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mälaren i Stockholm, organisationsnummer: , avger härmed förvaltningsberättelse och redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1 januari till 31 december Styrelse Styrelsemedlemmarna är valda på två års av ordinarie föreningsstämmor respektive Fördelning av befattningar gjordes vid konstituerande styrelsemöte Ordinarie ledamöter Eva Björklund Bengt Buren Anders Liwendahl Hans W ermeling Tomas Lenke Niclas Hellström Marcus Helgesson Lena Söderblom Ström Lena Lindborg Suppleanter Minja Peuschel Pär Arvstrand Birgitta Petersson ordförande l:e vice ordförande 2:e vice ordförande sekreterare vice sekreterare ekonomiansvarig informationsansvarig medlemsansvarig utsedd av HSB Stockholm fritid och studier utsedd av HSB Stockholm Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Eva Björklund, Bengt Buren, Niclas Hellström och Hans Wermeling, två i förening vid tecknande av avtal. Revisorer Fredrik Hedman, ordinarie revisor, vald av föreningsstämman Lars-Ove Holmkvist, revisorsuppleant, vald av förenings stämman BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund V al beredning Mirja Högström, sammankallande, Mattias Petersson Anne-Marie Rosendahl Ulrika Rosengren Gustafsson Ann Axelsson Representanter i HSB Mälarens styrelse i sin helhet har varit representerad i HSB Stockholm distrikt 4 som medverkar till att välja fullmäktige i HSB Stockholm. 4

3 HSB:s brf Målaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Övriga representations- eller ansvarsuppdrag Representant i HSB Bo Service Reimersholme Anita Buren ordinarie, Yvonne Holmkvist suppleant Representant i Sopsug på Reimersholme Samfällighetsförening Hans Wermeling, ordinarie Bengt Buren, suppleant Representanter i Reimersholmes kulturkommitte Carmen Godawszky, Siv Andersson, Birgitta Bergström Ansvarig för Styrketräningslokal Niclas Hellström Ansvarig för Hobbylokal Niclas Hellström Ansvarig för Pingislokal Camilla Bengtsson, Pär Arvstrand Ansvarig för Trädgårdsgrupp Hans W ermeling Ansvarig för Cykelgrupp Anna Ty den, Pär Arv strand Ansvarig för Energigrupp Tomas Lenke, Pär Arvstrand Ansvarig för Kompostgrupp Miriam Huitric, under hösten ersatt av Mårten Jansson Kontaktperson för bastugrupp Niclas Hellström, Pär Arvstrand Reimersholmes Festdag Hans W ermeling, Minj a Peuschel Roddbåt Niclas Hellström, Tomas Lenke Flagga och grill Lena Söderblom Ström Tillsyn förenings lokal och gästrum Lena Söderblom Ström. Möten Styrelsemöten Styrelsen för bostadsrättsföreningen höll 12 protokollförda sammanträden under 2014 (fr.o.m. nr 562 t.o.m. 573). Och 5 sammanträden under våren 2015 (fr.o.m. 574 t.o.m. 578) Årsstämma Ordinarie årsstämman hölls 10 april Vid stämman deltog 34 av föreningens 266 röstberättigade medlemmar 5

4 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: lnformationsmöte Nya medlemmar inbjöds till informationsmöte den 1 oktober. Tio nyinflyttade familjer deltog tillsammans med Lena Söderblom Ström och Tomas Lenke från styrelsen. Vårstädning En container sattes upp veckan innan och vårstädning genomfördes den 1 7 maj. Många medlemmar deltog med liv och lust. Städningen avslutades med korvgrillning och tackbrev överlämnades till Coop som bestått med korvarna som grillades. Reimersholmes Festdag Reimersholmes Festdag hölls denna gång lördagen den 23 augusti. Dagen är ett arrangemang i samverkan mellan öns alla bostadsrättsföreningar samt Kulturkommitten, HPR och Boservice. Vi hade denna gång delvis otur med vädret men dagen kunde ändå genomföras som planerat. Bland inslagen fanns traditionsenligt loppis på torget utanför Coopbutiken, försäljning av kaffe och korv, konstutställning i Bridgelokalen, schackspel, tävlingen Bildgåtan och mycket annat. Dagen inleddes med fisketävling för barn och vuxna ute på udden och avslutades med kräftskiva med svenska kräftor och framträdande av Reimers Swing Band, dragkamp och säcklöpning och trevlig samvaro. Kräftskivan samlade denna gång ca 250 deltagare vilket var något färre än vanligt. Bostadsrättsföreningarna står bakom dagen som garanter för den händelse kräftskivan inte skulle gå ihop ekonomisk vilket blev fallet i år, men det fanns ett rejält överskott från Festdagen 2013 som täckte detta. Möte alla Reimersholmsföreningar I år var det Brf Bränneriets tur att bjuda in till den årliga träffen med alla Reimersholmes bostadsrättsföreningars styrelser. På middag den 13 november berättade respektive förening om pågående projekt och erfarenheter utbyttes om förvaltning, OVK, låssystem, fasadrenovering, upphandlingar, leverantörer mm. Eftersom våra föreningar är mycket olika är det svårt att genomföra gemensamma upphandlingar har vi stor nytta av detta utbyte. Detta har dock över tid bl a resulterat i att samtliga föreningar har samma trädgårdsmästare. Årsmöte HSB-distriktet, Innerstaden Distrikts stämma hölls den 20 november. Huvudsyfte med stämman är att utse distriktsstyrelse som senare i sin tur utser representation i HSB''s centrala förvaltning och organisation. Aktiviteter i distriktet är att arrangera olika kurser, möten och presentationer i första hand för styrelsemedlemmar beträffande styrelsearbete, förvaltning, övergripande information om tex stambyten, förebyggande aktiviteter vattenskador som kan var till hjälp i styrelsens förvaltning av Bostadsrättsföreningen. Föreningen representerades denna gång av Bengt Euren. Möte med Stefan Younes, ajfärsområdeschef HSB Stockholm I början av november träffade delar av styrelsen Stefan Younes. Det var en uppföljning av ett möte som vi hade året innan för att diskutera behovet av preciseringar samt kontroll när det gäller vårt serviceavtal med HSB samt tillkommande frågor angående HSBs ärendehanteringssystem och dess olika gränssnitt. Fastigheter Beteckning Vinfatet 1 Vinfatet 2 Remmaren 1 Remmaren 2 Remmaren 3 Adress Vindragarvägen 2 Vindragarvägen 4 Vindragarvägen 8 Vindragarvägen 10 Vindragarvägen 12 6

5 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Vindragaren 1 Vindragaren 2 Räkenholmen 6 Antal bostadslägenheter Antal bostadsrätter Lägenhetsyta, br Lägenhetsyta, hr Lokalyta, br, hr Årsredovisning 2014 Vindragarvägen 7-23 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32,34,36 Anders Reimers Väg (Malmgården) 282lgh 290 st kvm 413 kvm 898 kvm org nr: Fastigheterna är fullförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm. Taxeringsvärde: Markvärde kr och byggnadsvärde kr vilket totalt blir kr. Gästrum Föreningen har 4 gästrum på Vindragarvägen 2. De hyrs ut högst 7 dygn i rad till medlemmar för en avgift på 100 kr per dygn, 500 kr för medlem med lokalbostadsrätt (företag). Bokningen sker hos fastighetsskötaren. De har under 2014/2015 fräschats upp med nymålade fönsterbågar, nya persienner, sängkläder, överkast, gardiner, vattenkokare är nytt. Avgiften har höjts och uppgår från 2015 till 200 kr per dygn, respektive 600 kr för företag. Uthyrningsrum Föreningen har 26 uthyrningsrum på Vindragarvägen 2, 10, 11, 12 och 19. Rummen hyrs ut till ungdomar mellan 18 och 29 år, med inskränkt besittningsskydd. Fördelning sker efter en kölista med i första hand barn till medlemmar. Under 2014 har tre nya hyresgäster skrivit kontrakt. I samband med byte av hyresgäst görs en översyn av rummet och viss renovering genomförs. Där ingen större renovering behövs har målarfärg för egen väggmålning har delats ut.. Under året har hyrorna omförhandlats med Hyresgästföreningen. En tidsödande process som har tagit ett helt år. Justering av hyrorna varierar för de olika rummen dels beroende på storlek men också för att få en enhetlig hyresnivå för samma storlek på rummen. Hyreshöjningen gäller från Affärslokaler Hyreshöjningar för affärslokaler har också genomförts under året. Vissa är bostadsrätter som då får samma höjningar som görs för lägenheter. De som hyrs ut av föreningen har fått motsvarande procentuella höjningar på ca 10-12%. Hyresavtalet för Malmgården är treårigt och är inte föremål för höjning i år. Gemensamma lokaler mm Styrelserum Finns på Vindragarvägen 12 Föreningslokal Finns på Vindragarvägen 12, bokas genom fastighetsskötare, gratis för medlemmar Pingisrum och styrketräningsrum Finns på Vindragarvägen 8 bv. Portnyckel passar till pingisrummet. 7

6 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Till styrketräningsrummet kan nyckel utkvitteras från styrketräningsansvarig mot en avgift På 100 kr och en deposition på 100 kr. Hobbylokal Finns på Vindragarvägen 8, källare. Efter problem med stölder och dålig ordning så valde styrelsen att under våren byta ut låset till hobbylokalen. Nya nycklar beställdes för utkvittering av intresserade medlemmar mot en deposition av 500 kr. Efter denna förändring har lokalen hanterats betydligt bättre, vilket gagnar alla som använder den. Roddbåt, flagga, grill Föreningen har egen roddbåt, förtöjd vid bryggan Anders Reimers Väg 17. Båten bokas i tvättstugan vdv 4 i skrubb med anslag märkt "roddbåt bokas". Där finns åror och flytvästar. Föreningen har egen flaggstång vid Vindragarvägen 2. Den som vill flagga för någon kan låna flaggan som finns i samma skrubb som båtsakerna. Föreningen har också en grill till utlåning. Elsopor Mindre elsopor kan läggas i lådan utanför Vindragarvägen 8. Portnyckel passar. För större apparater hänvisas till återvinningscentraler i Stockholm, se hemsida I samband med köp av tex spisar, kyl, frys och även TV apparater kan leverantören som regel transportera bort den gamla. Grovsopor Kan lämnas hos Bränneriet. Nyckel kvitteras ut hos fastighetsskötarna på Reimersholmsgatan 37. Föreningen beställer också med jämna mellanrum container för hantering av detta,. vanligtvis 1 ggr per år. Medlemskap Föreningen betalar medlemsavgift till HSB Stockholm baserat på 290 bostadsrätter. Se ovan Inre fond Ingen avsättning görs längre till inre fond, som nu uppgår till kr (föregående år kr). Medlemmarna har dock möjlighet till att ta ut den inre fondens behållning, vilket också gjorts vid två tillfällen under året. Arvode I ersättningar I förvaltning Arvode till styrelsen* kr kr kr kr Arvode till föreningsvald revisor* 5950 kr kr kr kr Löner till anställda* kr kr kr kr Förvaltning kr kr kr kr * Exkl. Sociala avgifter Underlag för beräkning: Styrelsearvodet baseras på 2 basbelopp att fördelas på styrelsens ledamöter, samt ett sammanträdesarvode på 200 kronor per person och bevistat sammanträde. Revisorarvodet beslutades kvarstå med 10 procent av basbeloppet. 8

7 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Antal anställda Föreningen har under 2014 haft 2 anställda, en fastighetsskötare och en lokalvårdare, vilket är samma som förra året. Fastighetsskötaren pensioneras under våren Avgifter Avgiften per kvadratmeter för föreningens bostäder är i genomsnitt 664 kr/kvm och inkluderar då både hyresrätter och borätter. Överlåtelseavgift 2,5 % av basbelopp tas ut av bostadsrättshavaren vid försäljning av lägenhet. Pantavgift på 1 % av basbelopp per lägenhet tas ut vid pantförskrivning av lägenhet. Händelser under verksamhetsåret 2014 F ortum Fjärrvärme, In justering värmecentral Föregående års avtalsform med Fortum (fjärrvärme aktiv) avseende leverans av fjärrvärme har behållits även för Avtalet bedöms vara det mest fördelaktiga som Fortum har att erbjuda, vilket också gäller vid ett år med hög respektive låg förbrukning. Vi har haft problem med att värmeleverans stängs av i låghusen. Det har berott på dels felinställda cirkulationspumpar som stannat men också på grund av att det nya expansionskärlet för värmeledningsvatten inte programmerats in korrekt i styrningen av värmesystemet. Dessvärre har vi också upplevt sviktande värmeleveranser på några ställen speciellt under perioder då utetemperaturer har varierat. Ytterligare undersökningar görs men tills vidare har den sk värmekurvan ställts om och undercentralen levererar mer värme till systemet. Kommer troligen att ge viss ökad kostnad för värme men är tills vidare den enda möjligheten för att leverera dräglig värme. Fläktarna i höghusen har kontrollerats. Några gick för full fart oavsett temperatur. Det har nu åtgärdats och entreprenören har bytt givare. Vårt garantiavtal för undercentralen och driftsavtalet med Imtech AB löpte ut under året. En upphandling genomfördes och avtal skrevs med HSB för driften av undercentralerna från 1 juli Värmesystemet är gammalt och det har blivit en hel del beläggning i rör och element. Detta ökar då det tillförs syre i vattnet bl a då element byts ut. Detta behöver åtgärdas genom att installera utrustning som i första hand tar bort syret, sk avgasning. Typ av utrustning diskuteras med HSB Drift. Vindragarvägen 2 och 4, Fönster- och balkongrenovering Arbetet som utfördes i två etapper är nu slutfört. Totalkostnad för hela projektet blev nästan 6.3 milj kr. Även för dessa hus bekräftades den mycket höga kvaliteten på trävirke i fönstren. Av totalkostnaden utgjorde byte av trä endast ca 9000 kr. För 10 balkonger krävdes en omfattande lagning av det övre tätskiktet. Skador berodde på läckage in under ytskiktet via balkongräckets infästning. Kostnad för dessa balkonger ca kr. I samband med garantibesiktning har det uppdagats vissa brister i fönsterrenoveringen på Vindragarvägen 8. Det saknas distanser/mellanlägg under de monterade plåtarna i karmen ovan fönsterblecken på flera ställen, men mycket oregelbundet. Detta var det första huset där fasad-, fönster och balkongrenovering genomfördes. Entreprenören kommer därför att i vår genomföra en genomgång av samtliga lägenheter i huset och göra nödvändiga justeringar av detta och samtidigt göra eventuella kompletteringar av målningen av fönster. 9

8 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Stamspolning Stambyte gjordes i föreningens samtliga byggnader under För att förlänga livstiden på rören och för att i möjligaste mån undvika läckage bör stamledningar spolas med jämna mellanrum. Vi avser att göra detta vart 5-7 år i fortsättningen. Under 2013 upphandlades en spolning av samtliga avloppsstammar och anslutningar från kök och badrum. Detta genomfördes i början på året utan att någon större brist uppdagades. Ett mindre läckage uppstod i en ledning i cykelrummet i Vindragarvägen 12. Tvättstugan Vindragarvägen Maskinerna i denna tvättstuga var gamla och inte så energieffektiva. Lokalerna var också mycket slitna. En upphandling gjordes för en totalrenovering golv, väggar, avlopp och ventilation i både tvättdelen och torkdelen samt byte av maskiner förutom ett torkskåp. Totalkostnad ca kr. I samband med denna renovering stals ett bord som tillfälligt ställts ut i källarkorridoren. Nytt bord inköptes för 1800 kr. Upphandling av ny fastighetsförsäkring Avtal för fastighetsförsäkring löper normalt på ett år. Vi har haft försäkring med Länsförsäkringar under många år och bara haft mindre ökningar i premierna. Relativt stora premiehöjningar hade aviserats tidigare och beslut togs därför att göra en upphandling och begära in anbud från flera försäkringsbolag. Av de svar vi fick låg tre på likvärdig nivå. Fastighetsförsäkring och kollektiv Bostadsrättsförsäkring har därefter tecknats med Protector. Skadedjursförsäkring har tecknats med Anticimex. Kostnadsökning ca 35 % vilket beror på allmänt stramare försäkringsmarknad men också på vårt skaderesultat som ökat pga vattenskador. Upphandling av trapphusstädning Avtalet med ISS som städat trapphusen upphörde Fem anbud hade inkommit som svar på styrelsens offertförfrågan. Styrelsen beslöt att anta HSB Städs offert som varande den mest kvalificerade. OVK besiktning- nya spaltventiler i låghusen OVK besiktning genomfördes under hösten Brister i ventilationen konstaterades på flera ställen men framförallt i låghusen Vindragarvägen 7-23 och Reimersholmsgatan I dessa hus har de flesta av ventilerna som fanns i burspråken satts igen på utsidan vid den första fasadrenoveringen. Det har tagit lång tid att få åtgärdsförslag från den entreprenör som genomförde besiktningen. Nu har vi emellertid upphandlat installation av friskluftsintag i form av spaltventiler som monteras i överkant på fönsterkarmen i ett av fönstren i burspråken i varje lägenhet. Detta inkluderar även uthyrningsrummen. Arbetet skall genomföras under slutet av februari/mars 2015 av IMS Ventilation Kostnad beräknas till ca kr I övrigt konstaterades i samtliga hus att många ventiler under fönstren har satts igen inifrån av boende. Detta påverkar i viss mån ventilationen i hela huset. Några köksfläktar som anslutits direkt till utgående ventilation i kök noterades. Sådan anslutning är inte tillåten och ger stor risk att matos trycks in i hos dina grannar. Samtidigt minskar ventilationen i ditt eget kök då anslutningen täcker utgående ventilation. Pantförskrivningar uppdatera register, Vi har uppdragit åt HSB Ekonomi att skicka förfrågan om panter till samtliga banker med begäran om uppdatering av register och borttagande av pantnotering där tillämpligt. 10

9 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Upphandling fastighetsskötsel Vår fastighetsskötare Anton Bzdilik går i pension i början av I diskussioner och utvärderingar om ersättare har styrelsen kommit fram till en lösning där vi upphandlar fastighetsskötsel som tjänst av ett företag istället för att anställa i egen regi. Under hösten har upphandlingsunderlag tagits fram i samverkan med HSB Affärsutveckling. Preliminärt kommer upphandlingsprocessen vara klar och ny leverantör tillträda den 1 juni. Vi kommer att ha en lösning med dedikerad fastighetsskötare som emellertid inte kommer att vara i våra fastigheter på heltid. Fasta kontorstider ska finnas vissa veckodagar men givetvis möjlighet att anmäla fel alla dagar. Kontaktmöjligheter skall finnas även via mail. Upprensning tvättcylindernycklar Under året har alla dubbla cylindrar, samt de cylindrar som saknat nyckel, tagits bort från våra 7 bokningstavlorna i våra tvättstugor. Det är ca 60 st som tagits bort och lämnat plats för er som behöver boka tvättid. Varje lägenhet får använda högst 1 cylinder. Råttbekämpning Anticicmex Vi har under året vid olika tillfällen fått information och kommentarer om råttor i våra fastigheter. Råttor är ett stort problem i hela Stockholm. Föreningen anlitar skadedjurssanerare genom Anticimex. Huvudsakligen har hittills åtgärder bestått i mindre rengöringar och att lägga ut råttgift. Anticimex kommer givetvis att fortsätta med dessa åtgärder men samtidigt har styrelsen också givit dem i uppdrag att göra en större sanering i våra källare, vissa kulvertar och rum där sopsugsventiler finns och även täta vissa håligheter som upptäckts vid besiktningar. Vi kan alla hjälpa till att minimera risk för ytterligare angrepp av skadedjur genom att undvika matning av fåglar eller andra djur som innebär att mat faller ner på eller läggs ut på marken runt våra fastigheter. Malmgården Vi har haft fortsatt dialog med Stadsdelsnämnden och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, om möjlig försäljning av Malmgården. SISAB har under våren 2014q utfört besiktning av Malmgården och SISAB har antytt intresse av förvärv av fastigheten för fortsatt förskoleverksamhet. Vi har i samband med detta utfört en värdering av fastigheten i befintligt skick och under rådande förutsättningar. Vi har även inlett en dialog om stöd i en eventuell försäljningsprocess från HSB Fastigheter. Vi avvaktar fortsatt dialog med SISAB. Malmgården reparation av fasaden En begränsad del av fasadputsen på sydvästra fasaden har lossnat. Lös puts har därför knackats ner för att undvika att någon skadas av fallande putsbruk. Då Tresson håller på med fasadrenovering hos Brf Pålsundet har vi upphandlat en reparation och återfärgning av denna del av fasaden inklusive ställningsbyggning. Vi har uppfattat att priset har hållits nere tack vara att de redan finns på plats. Kostnad kr. Spolning av dagvattenavlopp baksidan Vindragarvägen 7-23 Det är en mycket dålig avrinning från stuprör när det regnar. Det hart om visat sig att vatten sprutar ut genom lövsilen pga detta. Vi har därför engagerat GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB för spolning av dagvattenledningarna. Dessvärre visar det sig att man inte hittar rätt vart ledningarna leder och dagvattenbrunnar där rensning kan genomföras. Trots filmning inifrån rören har vi ännu inte lyckats lokalisera alla stopp och inte heller vart alla ledningarna är anslutna. Arbetet fortsätter. 11

10 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Element Merparten av elementen i våra fastigheter är original från tiden då husen byggdes. Utbyte av element sker då element uppvisar korrosionsskador som kan leda till läckage. Kostnaden för att byta element är i storleksordning kr för material- och arbetskostnad. Byte sker därför endast vid behov element byts varje år. Alla uppmanas att vara uppmärksamma och regelbundet kontrollera sina element för att tidigt upptäcka eventuella läckage och därmed undvika kostsamma fuktskador. Hemsida och Facebook Föreningen har en webbplats, Där finns aktuell information och allt från tips inför renovering till fritidsaktiviteter. Föreningen har också en sida på Facebook där du som medlem kan vara med. Gå till logga in med ditt Facebookkonto och Gilla! Dela gärna funderingar, frågor och bilder där. Är du intresserad att hjälpa till med föreningens facebooksida. Kontakta styrelsen på Elavtal Föreningen har ett avtal med Luleå Energi under ett ramavtal med HSB Stockholm. Detta är ett treårsavtal där stora inköp görs åt många bostadsrättsföreningar och för HSB 's egna fastigheter för framtida el-leveranser. I princip görs inköp för att täcka 1/3-del av årsförbrukningen. Det har under en längre tid nu varit fallande priser på elkostnad inklusive elcertifikat. Resultatet för 2015 är att denna kostnad sänks med ca 9 % jämfört med föregående år. Inköp som gjorts för 2016 ger en ytterligare sänkning med 6.5 %. Vår huvudsakliga elkonsumtion sker för belysning i trapphus, drift av undercentraler, tvättstugor och är därför relativt konstant över åren. Sänkning av våra elkostnader måste därför ske genom utbyte av utrustning. Framtida byte till LED-belysning är exempel på sådana åtgärder. Telmisk revision av samtliga elcentraler En revision har genomförts av våra el-centraler. Den påvisar inte några större brister men en central har flyttats från cykelrummet i Vindragarvägen 8 ner till vår undercentral och tre gamla el-tavlor med porslinssälaingar har bytts ut mot moderna säkringstavlor. Totalkostnad kr. Vissa el-centraler bör få bättre låsanordningar. Cykelförråd Vdv 8 I november upphandlades lyftanordning för cyklar för installation i cykel garaget V dv 8. Barnvagnar Vi har också bett medlemmar med barnvagnar som inte används att ta bort dessa och därmed lämna plats till de barnvagnar som används. Vi räknar med att det ska vara genomfört våren Busschaufförernas toalett och pausrum: När Keolis övertog SLs busslinjer övertog de också den rastlokal som SL utnyttjat i källaren under Reimerholmsgatan 34. Arbetsmiljöverket lade efter inspektion skyddsstopp och Keolis fick inte längre utnyttja lokalen. Eftersom det är en källarlokal hjälper det inte heller med ombyggnad. Vi avser nu att öppna denna lokal för förvaring av cyklar då sådant utrymme är mycket begränsat i huset Reimersholmsgatan Trädgård och yttre miljö Föreningen har avtal med Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB för skötsel av vår mark och delar av stadens. För det senare har föreningen avtal med Södermalms stadsdelsförvaltning. 12

11 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Båda de nuvarande avtalen gäller från Viss komplettering av växter har skett under året. Perennrabatten vid Vindragarvägen 7 klarade vintern bra. Sedan balkongarbetena på Vindragarvägen 2 och 4 färdigställts har Tresson bekostat återställning av planteringar och grönytor runt de berörda husen. Ett problem med vår mark har varit återställningsarbetet efter den vattenläcka som inträffade i gatan vid vändplanen på Vindragarvägen. Stockholm Vatten åtgärdade läckan och asfalterade men fortfarande återstår att snygga till gräsmattan intill parkeringsplatsen. Även detta anser föreningen att staden har ansvar för. Brandskyddsplan Brandskyddsplan finns på vår websida. Styrelsen vill särskilt framhålla förbudet att ställa upp eller lagra något i vinds- och källarkorridorer. OBS: DE FÅR INTE ANVÄNDAS SOM LAGRINGSUTRYMMEN ELLER UPPSTÄLLNING AV SKRÄP/SOPOR. Av utrymningsskäl och brandskyddsskäl är det inte heller tillåtet att belamra trapphus och portgångar med några lösa föremål inklusive barnvagnar. Parkeringsplatser och kölista I kön för parkeringsplats finns för närvarande 59 köande. Tre platser har sagts upp under verksamhetsåret och överlåtits till andra medlemmar enligt ordningen från kölistan. Samtliga avtal för parkeringsplatser har reviderats och texten moderniserats. I samband med detta avtalades också om höjning av avgiften att gälla from Förråd och kölista I kön för förråd finns för närvarande 12 köande (till de 32 förråd som vi hyr ut). Ett förråd är uppsagt och 2 nya förråd har iordningställts under verksamhetsåret och tre medlemmar har erhållit förråd enligt ordningen från kölistan. Samtliga avtal för förråd har reviderats och moderniserats i texten. I samband med detta avtalades också om justering av avgifter så att de blir enhetliga för förråd av samma storlek. Höjning av avgiften gäller för de flesta from eller beroende av tidigare avtal Överlåtelser av bostadsrätter Under året har 30 bostadsrätter överlåtits varav 2 som arv, 6 som gåva och 2 genom bodelning, övriga genom försäljning. Samfälligheten för sopsug på Reimersholme Samtliga sopnedkast på Reimersholme är anslutna till en central sopsuganläggning som transporterar bort ca 3 0 ton avfall per månad från ön. Samtliga Bostadsrättsföreningar och Micasa Fastigheter på Reimers Udde betalar för drift av sopsugen samt borttransport och destruktion av avfallet. Terminalen som samlar upp avfallet ligger nere vid bron inne på gården mot kanotklubbens lokaler. Under 2014 har det totalt för alla bostadsrättsföreningar inträffat 45 stopp i sopnedkasten som krävt hjälp av vår entreprenör Envac att få loss. Av dessa har 22 stopp inträffat i brf Mälaren, vilket innebär hälften av samtliga sopstopp! Detta är inte acceptabelt och leder till onödiga kostnader för vår förening, ca 3000 kr per åtgärd. Alla sopor måste innan de kastas förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan stoppas in i sopnedkastet utan press. Nya klisterlappar sitter nu på luckorna till sopinkasten för att påminna om att sopnedkastet ENDAST är avsett för väl förpackade hushållssopor. Pizzakartonger och vinboxar får inte kastas i sopnedkast då de lätt sätter igen rören genom att veckla ut sig på sin färd nedåt. Risk finns även för stopp längre ut i rören. Glas innebär också risk för skador i sopsugen och ska inte heller kastas i sopnedkasten. Förpackningar och glas ska lämnas i förpackningsinsamlingen vid Reimersholmsgatan. Grovsopor och material från ombyggnader får inte heller kastas i sopnedkast. Grovsopor ska lämnas i grovsoprummet i brf 13

12 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: Bränneriet. Rivningsmaterial från större ombyggnader måste köras till återvinningscentraler eller sopstationer. Översyn av sopluckor, dekaler Samtliga sopnedkastluckor har kontrollerats och vid behov justerats. Nya dekaler är uppsatta på varje lucka med texten "OBS! ENDAST HUSHÅLLSA VF ALL i väl försluten påse", för att vädja till alla medlemmar att det inte ska bli stopp i sopnedkasten med höga kostnader som följd. Ekonomisk årsöversikt Föreningens bokslut slutar glädjande med ett stort överskott. Förklaringen finns främst på kostnadssidan där i stort sett alla kostnadsgrupper har stora positiva avvikelser mot budget. tkr utfall 9000' 8000' 7000' 6000' 5000' 4000' 3000' 2 000' 1000' O' ev<..~'- Kostnader utfall/budget/ditt Utfall -14 Budget-14..,._Ditt tkr - diff För 2014 är det i gruppen finansiella poster som den största positiva avvikelsen finns och här finns flera förklaringar. Det allmänna ränteläget har gjort att räntorna generellt sätt är lägre än någonsin men den avgörande orsaken är att föreningen efter omförhandling av lånen i somras, fick igenom flera markanta räntesänkningar. Vi gjorde då även en justering av våra amorteringar och ökade dessa till 740 tkr per år. I gruppen drift så hittar vi ett flertal poster där merparten har en positiv kostnadsdifferens mot budget. (se bild nedan) De två största posterna måste dock delvis förklaras av klimatet. Vi har haft en riktigt mild vinter vilket gjort att vi inte haft lika stora kostnader för uppvärmning som vi budgeterat. Inte heller snöröjning, vilken finns i gruppen fastighetsskötsel, har kostat så mycket som vi räknat med. I gruppen sophämtning är det grovsopor som minskat, här ingår kostnader både för del i containern som finns hos Bränneriet men framförallt för vår egen grovsopscontainer som vi i år bara hyrde en gång under våren. Den negativa differensen inom löpande underhåll förklaras av reparation och lagning av tvättutrustning samt det lås och nyckelbyte som gjordes i källaren på Vindragarvägen 8. 14

13 HSB:s brfmälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: tkr 200' DRIFT Diff utfall - budget ' 100' 50' O' -50' Gruppen avskrivningar har också en stor pluspost jmf budget och denna förklaras i sin helhet av att föreningen varit tvungen att förändra avskrivningsmodell enligt det nya regelverk som börjat gälla Här fanns två möjliga modeller att välja mellan, K2 respektive K3. För vår del är valet K3 det som passar föreningen bäst och som också rekommenderas oss av HSB. K3 innebär att vi även fortsättningsvis kan aktivera större investeringar medan K2 innebär att dessa istället måste bokföras direkt mot resultatet. I bokslutet innebär förändringen att våra befintliga, aktiverade investeringar grupperas och fördelas ut på olika komponenter, där varje komponent får en bestämd avslaivningstid. Generellt så skall komponenttiderna anpassas till "verklig livslängd" vilket inneburit att vi på vissa komponenter nu har längre avskrivningstider än vi haft på enskilda objekt tidigare. Detta medför i sin tur lägre avskrivningskostnad och ett förbättrat resultat för föreningen i jmf mot budget. Värt att notera är dock att hela förändringen har karaktären av en teknisk bokföringsförändring då den inte leder till ett förändrat kassaflöde utan bara påverkar resultatet. Resultatförändringen bör därför hanteras med viss varsamhet. Avvikelsen i gruppen planerat underhåll avser planerade underhållsåtgärder som vi helt enkelt inte hunnit med att genomföra under året. Dessa planeras istället in under nästa budgetår om inga akuta åtgärder dyker upp så att omprioritering behöver göras. (se även under rubrik fonderade medel) Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet 27% 25% 25% 26% 26% 15

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sköndal i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sköndal i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702002-0041 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Litografin nr 220 i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716417-7078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769611-7642 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 492

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 843

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769612-1305 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET FASTIGHETSUNDERHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET FASTIGHETSUNDERHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: R o k Antal Yta m2 2 2 132 3 2 162 4 1 118 5 412 Lokaler hyresrätter 2 Garage 2 Parkeringsplatser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius Styrelsen för Org.nr: 716425-8159 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet

ÅRSREDOVISNING Brf Guldet ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Guldet Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flamman i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flamman i Solna Styrelsen för Org.nr: 769613-8739 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken

Bostadsrättsföreningen Fabriken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer