IOGT-NTO distriktet Göteborg och Bohuslän. Årsmöteshandlingar 2015 Lördagen 21 mars på Wendelsbergs Folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTO distriktet Göteborg och Bohuslän. Årsmöteshandlingar 2015 Lördagen 21 mars på Wendelsbergs Folkhögskola"

Transkript

1 IOGT-NTO distriktet Göteborg och Bohuslän Årsmöteshandlingar 2015 Lördagen 21 mars på Wendelsbergs Folkhögskola 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAM sid Föredragningslista/Dagordning 4 Verksamheten 2014 * Verksamhetsberättelse för * Distriktets Målsättning * Resultaträkning 17 * Balansräkning 18 * Revisionsberättelse 19 * Verksamhetsberättelse, Sillvik 20 * Verksamhetsberättelse, Kuggaviksgården 23 * Verksamhetsberättelse, Vännplatsen 24 * Verksamhetsberättelse, Distriktsrådet 26 * Arbetsplan, Distriktsrådet 28 * Skatåsstugan 29 Verksamheten 2015 * Distriktstyrelsens förslag nr 1, Arbetsplan * Distriktstyrelsens förslag 2,3 & 4 33 * Framställan 37 2

3 Program Incheckning med fika Årsmötet öppnas och inleds av repr från JUNIS, UNF och IOGT-NTO Förhandlingar Parentation Lunch Hälsning från Förbundsordförande Anna Carlstedt Förhandlingarna fortsätter Eftermiddagsfika Årsmötet återupptas Årsmötet avslutas * alla tider är ungefärliga 3

4 Förslag till Föredragningslista för årsmöte med Göteborg och Bohusläns distrikt av IOGT-NTO 1. Öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare samt minst två protokolljusterare 7. Rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 9. Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Fastställande av resultat- och balansräkning 12. Distriktsrådets verksamhetsberättelse 13. Distriktsrådets ekonomiska berättelse 14. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 15. Motioner och förslag 16. Föreningsbidrag för år Beslut om ersättningar och arvoden Beslut om arbetsplan för det pågående kalenderåret (2015) och det kommande kalenderårets första sex månader 19. Budget för kalenderåret (2015) 20. Arbetsplan och Budget för Distriktsrådet Beslut om antalet ledamöter i distriktsstyrelsen (DS), ev. ersättare samt ledamöternas mandattid 22. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och Studieledare samt ev. ytterligare ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen 23. Val av två ledamöter och en första ersättare från DS till distriktsrådet 24. Val av två revisorer med två ersättare 25. Val av valberedning, varav en sammankallande 26. Val av ombud till Länsnykterhetsförbundets årsmöte 25/ i Vara 27. Val av ombud till NBVs Ombudsmöte November 28. Val av Kongressombud 29. Val av arkivarie 30. Fastställande av tid och plats för nästa distriktsårsmöte 31. Övrigt 32. Avslutning 4

5 Verksamhetsberättelse 2014 IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän Förtroendeuppdrag Distriktsstyrelsens sammansättning och sammanträden Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter valda på ett år och utan ersättare. Distriktsstyrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt 8 AU-möten och 4 D- rådsmöten samt 3 ROP-möten under året. Styrelsens sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieledare Ledamot Ledamot Barbro Ohlson Emina Bukvica Kaukovic Staffan Snitting Hans Jakobsson Jimmie Eklund fd Norberg Ann-Charlotte Arnborg Larsson Robert Zackrisson Rådsrepresentanter & AU-Arbetsutskottet Barbro Ohlson Hans Jakobsson Emina Bukvica Kaukovic (ersättare) Arbetsledning Hans Jakobsson Barbro Ohlson Revisorer Marcus Karlsson Lennart Calmegren Arkivarie Per Liljeström Valberedning Ulf Nilsson Sven Söderman Inger Linde Qarin Lood t.o.m

6 Projektet Social hållbarhet & Alkohol I ledningsgruppen: Barbro Ohlson, Hans Jakobsson I arbetsgruppen: Salam Kaskas fr.o.m till och med Hälsa på folkhögskola samt nytt projekt Utvecklingsarbete på folkhögskolor Projekt Hälsa på Folkhögskola pågick under åren med förlängning under våren Projektet fick medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Ägare till projektet är de tre IOGT-NTO-distrikten Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohuslän. Projektet leds av en gemensam styrgrupp med representanter från de tre distrikten. Utvecklingsarbete på folkhögskolor Västra Götalandsregionen beviljade 2013 medel till ett nytt projekt utvecklingsarbete på folkhögskolor - dock inte i IOGT-NTO:s regi. Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) är projektägare och man har fått medel från Folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götalandsregionen. Projektet pågår under tre år. Folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen är målgruppen för detta projekt. Syftet med arbetet är att personalen på skolorna ska ges möjlighet att få kompetensutveckling inom de områden de upplever saknas, med målet att stärka hälsan hos de studerande. En pedagog från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter (f d Hälsoäventyret Oasen i Vara) har ansvar för att driva utvecklingsarbetet och finns som stöd för personal vid folkhögskolorna i Västra Götaland. Målen är att kompetensutveckla och implementera hälsoperspektivet. Anneli Gunnarsson Simu, tidigare projektledare för projekt Hälsa på folkhögskola, har representerat IOGT-NTO-distrikten i detta utvecklingsarbete, dels i nätverket men också i projektets referensgrupp. Tänk Hälsa ett material som utarbetades av projekt Hälsa på folkhögskola har erbjudits samtliga folkhögskolor som deltar i det nya projektet. Flera skolor har visat stort intresse för materialet. Anneli Gunnarsson Simu IOGT-NTO Älvsborg Personal I början av året arbetade Ellen Eklund (20%), Salam Kaskas (100%) och Malin Westergren(100%) som distriktskonsulenter. Efter mars månad var Malin Westergren ensam kvar som distriktskonsulent och fick fortsätta rodda verksamheten då Ellen och Salam avslutat sina tjänster. På Vännplatsen (vår second handbutik i Torslanda)har Stefan Ström arbetat 50 % och Jenny Gustafsson 50 % från 1 februari Under mars månad hade distriktet under en vecka tre praktikanter från Projektbildaren från Wendelsbergs Folkhögskola. 6

7 Årsmötet 2014 Årsmötet 2014 hölls lördagen den 15 mars på Folkets Hus i Uddevalla. Gäst från förbundet var Carl-Åke Andersson. Det var cirka 60 deltagare på årsmötet och vi hade vår egen second handbutik Vännplatsen representerat i lokalen, där man kunde köpa secondhand-saker på plats. Föreningen Fruktdrycker fanns representerad på årsmötet, Ann- Louise Friberg (NBV) bjöd på fina alkoholfria drycker i pauserna. Ellen Eklund spelade fiol under mötet som uppskattades av deltagarna. God asiatisk mat som lunch överraskade många deltagare, men de flesta såg belåtna ut. Representation 2014 Vid NBV:s årsmöte samma dag den 12/4 på Wendelsbergs Folkhögskola representerade Hans Jakobsson och Barbro Ohlson På Kuggavik Ideells årsmöte den 27/4 april på Kuggavik Ideell Förening, Åsa, representerade Barbro Ohlson och Robert Zackrisson Sillviks årsmöte på Viljans Vik i Partille den 10/3 företräddes distriktet av Hans Jacobsson, Barbro Ohlson och Jimmie Norberg Vid Länsnykterhetsförbundets (LNF) års möte den 6/5 på NBVs lokaler, Postgatan i Göteborg representerade Barbro Ohlson 2014 representationer på möten och kurser 29/1 Framtidsmöte med Våra Gårdar, Olle Häggström. Nordengården. Barbro, Emina, Malin 15/3 DÅM i Uddevalla 20/3 Videokonferens på Wendelsberg folkhögskola, Hans, Emina, Barbro, Jimmie, Robert 23/3 Föreningsårsmöte med Nya Bohus i Kungälv, Hans, Barbro 5/4 Alkoholpolitisk kurs med Per Leimar i Skövde, Kjell, Folke, Barbro 22/4 Brukarrådet hos NBV, Postgatan, Barbro 12/5 Alkoholpolitiskt Forum på Handelshögskolan, Barbro 29/5 Folknykterhetens Dag i Flunsåsparken Barbro 16/6 DS-samling, Stockholm, Barbro 26/9 Höst Kick Off inför Kongressen 2015 i Lund - Jimmie, Barbro 9/10 Folkhälsokommittén och LNF, Skövde - Hans, Robert, Malin 7/11 Sista mötet med Brastads Framtid, Lennart och Ulla-Stina Holm, Barbro Ohlson 15/11 Höstmöte LNF på Lönnen i Borås, Hans. 20/11 Klippans 135-årsdag, Högtidsmöte, Barbro 18-19/1 Ordförandesamling, Hans Jacobsson Fler aktiviteter där Distriktstyrelsen deltagit 2014 Möten med föreningar: Nya Bohus (Kungälv) Vännplatsen Vikingen (Uddevalla) Brastads Framtid After Work/ familjeträffar Värvning i Nordstan 7

8 Distriktets Målsättning under 2014 Vi skall bli en ännu starkare folkrörelse med fler aktiva medlemmar. Vi skall vara en aktiv samhällsaktör, som kämpar för minskad alkoholkonsumtion och höjd alkoholskatt. Vi skall fortsätta vår satsning på AW = After Work, där vi bjuder in allmänheten, nya och gamla medlemmar till Nordengården kl och där hela familjen är välkommen, vuxna, barn i alla åldrar ner till krypåldern. AW körs med olika teman och det finns alltid något att äta då föräldrar och andra vuxna, ungdomar kommer direkt från jobbet, skolan eller förskolan. Pyssel och lekhörna för barn och ungdomar finns alltid att tillgå under familjekvällarna. Vår vision är att samverka med JUNIS, UNF och NBV men ser gärna fler samarbetspartners kring det lyckade konceptet After Work/familjekvällar. Under året har det genomförts sex stycken After Work/Familjeträffar på Nordengården, och en familjekväll vid Skatåsstugan den 10 juni. Det har varit olika teman under de olika After Workerna som tex. Tårtkalas, Modevisningar med kläder från IOGT-NTOs egen second handbutik Vännplatsen, pyssel för alla åldrar, vitjultema, bakning, sumobrottning, korvgrillning, inomhuscurling kväll och Same-tema. I snitt har det varit cirka 40 deltagare, och som flest cirka 60 deltagare. De som deltar uttrycker att det känns mysigt, trevligt och härligt att få möta alla åldrar under dessa kvällar. De minsta deltagarna har varit från några månader och sedan finns nog alla åldrar representerade. Vi ser att många JUNIS med föräldrar och UNFare har deltagit under kvällarna, även elever från Wendelsbergs folkhögskola har varit med. Det känns positivt att vi kan samverka mellan Förbunden under 6 tillfällen under året, och vi hoppas vi kan fortsätta utveckla dessa. Vi ser stora vinster att ha regelbundenhet i samarbete och att vi samtidigt alltid har något att bjuda in nya medlemmar till. Utvecklingsarbete Distriktet har under året haft ett gott stöd av förbundets utvecklingskonsulent Elisabeth Bergström, som ofta deltagit i styrelsens sammanträden liksom i det regionala samarbetet med Älvsborgs och Skaraborgs distrikt samt bistått konsulenterna. Hon har också gett stöd till de föreningar som så önskat.. Elisabeth har även haft hand om Ordförandeträffarna under året som gått. Vi hoppas på att Elisabeth under nästkommande år kan stödja fler föreningar i distriktet. 8

9 Modevisning på After Work med Vännplatsen IOGT-NTO är en stark folkrörelse Verksamhet Öppna arrangemang Under året har det i distriktet arrangeras en hel del utåtriktade aktiviteter som är öppna och tillgängliga även för allmänheten. Sex stycken After Work/familjekvällar inklusive en familjekväll på Skatås, i Skatåsstugan med grillning som tema tillsammans med JUNIS, UNF och vårt studieförbund NBV. Grillkväll, den 10 juni samlades cirka 30 medlemmar i alla åldrar för att grilla tillsammans vid Skatåsstugan, en trevlig och härlig kväll i försommarvärmen. FND-Folknykterhetens dag i Flunsåsparken på Hisingen där Lf Biskopsgården stod och värvade och hjälpte till med den populära fiskdammen för barn. Under dagen erbjöds barnteatern Findus och Pettson, lotterier, underhållning med sång och musik, eldshow, sumobrottning med UNF, ansiktsmålning av JUNIS och fiskdamm med böcker som vinster av IOGT-NTO. Flera tusen besökare förgyllde den soliga dagen. Några föreningar har inbjudit till öppna aktiviteter som till exempel: Föreläsning om Gatubarn på Nordengården och i Uddevalla av Lf Vikingen och Loppis till förmån för Världens Barn på Nordengården Lokalföreningen Skatås, Klippan, Kretsen och JUNIS i samarbete med NBV. Föreläsaren Ishmael Shem berättade om Gatubarnen i Kenya. Filmvisning under vit jul-kampanjen för föräldrar och ungdomar av Lf Nya Bohus i Kungälv tillsammans med JUNIS och UNF. 16/12 bjöds ungdomar och deras föräldrar på en filmvisning på Biografen Trappan i centrala Kungälv, det blev fullsatt biosalong. Både UNF och IOGT-NTO inledde filmvisningen med att berätta om vit jul-kampanjen samt bjuda in till verksamheten. Vit jul-kampanjen genomfördes bland annat av Lf Nya Bohus och Lf Vikingen, då man stod och värvade nya medlemmar, bjöd på Godtemplaredricka och samlade in namnunderskrifter för fler alkoholfria vuxna under julhelgen. After Work/Familjekväll i vit jul-kampanjens tecken på Nordengården blev en härlig kväll för alla åldrar som besökte oss. Det bakades pepparkakor och pärlades och alla åt god 9

10 tomtegröt. Klättergruppen från föreningen IOGT-NTO Klippan och UNF Klippan har haft regelbundna träffar och klättringstillfällen under året. Föreningen IOGT SXE har haft drygt 18 stycken aktiviteter inkl. spelningar. Och tre resor till festivaler samt två filmvisningar. Föreningen Wang Electronics CO.,LTD. har arrangerat nyktra klubbtillfällen som går under namnet Klubb Tu666ummi. De har även arrangerat Tv-spel-söndag på Frilagret där man haft gamla arkadspel som finns i Lisebergs spelhall. Gamla spel och även egenbyggda spel. I Uddevalla har föreningen Vikingen inbjudit till caféträffar 6 gånger under året och har även haft ett samarbetsprojekt med Internationella Institutet. Lf Vikingen och Föreningar på Nordengården genomförde föreläsning med Ishmael Shem som berättade om Gatubarnen i Kenya, Världens Barntema under hösten Fika för alla har genomförts i april och oktober månad av flera föreningar som tex Biskopsgården, Fast Vänskap, Hisingen, Klippan, Engelbrekt med flera. Föreningarna stod utanför butiker och värvade nya medlemmar samt bjöd in intresserade människor till evenemang i föreningen. Västsvenskträff där även Skaraborg, Älvsborg och Hallands distrikts medlemmar var inbjudna, som skulle varit i augusti på Kuggavik blev inställt då det var för få deltagare. Klättergruppen IOGT-NTO-föreningen Klippan och UNF föreningen Klippan har under året haft många klätterträffar och aktiviteter tillsammans. De sökte projektpengar från IOGT-NTOs Miljonpott och fick pengar för att kunna investera i klätterutrustning till klätterverksamheten, vilket gör det lättare att nå fler att kunna delta. Under året har det anordnats 3 prova-på-klättringar utomhus samt ett inomhus. Klättergruppen hade även deltagare med på IOGT-NTOs klätterresa till Kroatien under sommaren. Det finns även en "spontanklätterkanal" i form av "Nyktra klättrare - Göteborg" på facebook genomfördes minst 35 klättertillfällen utannonserade där med i huvudsak redan inbitna nyktra klättrare. Samtliga aktiviteter har skett i samverkan med UNF och NBV. NBV Studiecirklar och olika kulturarrangemang och annan folkbildning har under året genomförts av föreningarna i distriktet. NBV har deltagit på de flesta av våra After Work och har även delat ut broschyrer till de som varit intresserade. Vi hoppas kunna fortsätta vårt fina nära samarbete med vårt studieförbund NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) även fortsättningsvis. 10

11 Studiecirklar i distriktet 2104 studiecirklar och annan folkbildning Slut arr Deltagare Timmar Lf Biskopsgården h Friska Viljor h Lf Mölndal h Distriktet h Slut arr Antal delt Slut timmar Kulturarrangemang Slut arr Deltagare IOGT-NTO Distriktet Lf Friska Viljor Lf Hisingen 3 61 Lf Mimer Lf Mölndal Lf IOGT SXE och UNF -SXE 18 Sommarhemmet Sillvik Lf Vikingen 6 73 Pensionärsföreningen Kul Ålder Slut arr Antal delt Kommunikation Under året har två nummer av distriktets medlemstidning NYKTERprofil getts ut, i januari och september. Tidningen går ut till alla medlemmar i distriktet samt IOGT-NTO medlemmar som bor i distriktet men som är medlemmar i ett annat distrikt totalt ca exemplar. NYKTER används också vid värvningstillfällen och finns att tillgå på bland annat på Nordengården och Wendelsbergs Folkhögskola, Miljonlotteriet och Vännplatsen. Distriktet jobbar aktivt med att sprida evenemang och inbjudningar via distriktets facebooksida, hemsida samt månadsbladet som går ut via mail en gång i månaden till alla medlemmar som har mailadress. Medlemstidningen har under året ändrat sitt namn för att bättre påvisa vår inriktning. Ordförandeträffar Under året har två föreningsträffar erbjudits till föreningarna. Vi utökade namnet till föreningsträff istället för Ordförandeträffar, så att fler i en förening känner att de kan delta. Det är vår utvecklingskonsulent Elisabeth Bergström som hållt i dessa på Nordengården. Cirka tio representanter från föreningarna har deltagit varje gång. 11

12 Volontärbyrån Konsulenten har under året använt sig av Volontärbyrån i stor utsträckning, vilket har resulterat i att vi fått flera personer som besökt vår verksamhet och hjälpt till vid flera arrangemang. Alla föreningar och förbund/distrikt har chans att använda sig av Volontärbyrån för olika uppdrag. Kontakta konsulenten så kan hon hjälpa till. Uppdragsportalen heter den del som bara rör IOGT-NTO-rörelsen. Några av dessa Volontärpersonerhar även blivit medlemmar i IOGT-NTO. Vid alla våra aktiviteter/ arrangemang finns det alltid uppgifter att utföra, det är dessa vi lägger ut som uppdrag genom Volontärbyrån. Värvning i Nordstan Medlemmar & värvning Den 31/ hade distriktet 1208 betalande medlemmar och 1575 totala medlemmar. Nya medlemmar under året var 231 stycken. Totalt utträdda medlemmar var 269,varav 24 avlidit. Betalningsfrekvensen var på 77 %. Förening Antal medlemmar Betalande Restanter Arete Barwaqoo Biskopsgården Bosniska Församlingen Brastad Framtid 7 Nedlagd Direktanslutna Endräkt/Manhem

13 8 Engelbrekt Fast Vänskap Friska Viljor Göta Heimdals Bygdegille Hisingen Klippan Kvillebäcken Mimer Mölndal Norden Nya Bohus Nya Stjärnan Raneborg Skatås Sol IOGT-SXE Vikingen Wang Electronics CO LTD Yngve Total: Värvning I början av januari 2014 hölls en värvningskickoff på Nordengården av Förbundets värvningsansvarige Winnie Blom-Jensen. Ett 20tal intresserade medlemmar deltog och hade många intressanta inlägg under föredraget av Winnie. Mycket diskussioner kring Julaftonsfirande på Nordengården nästa år var fokus. På värvningskickoffen i Stockholm deltog tre stycken värvarintresserade medlemmar. Vi har inte haft någon värvningsgrupp under året, men dock genomfört tack vare föreningarnas hjälp samt konsulentens insats ett 60-tal värvningstillfällen under året. Cirka 200 nya medlemmar har kommit in till distriktet som nya medlemmar. Vi har deltagit på Förbundsvärvningarna på Nordstan under februari och augusti (Göteborgskalaset 2 veckor). Därutöver har det värvats på Torp i Uddevalla, i centrala Uddevalla, Torslanda, Frölunda Torg, Eriksberg, Biskopsgården, Järntorget, med mera. Utbildningar och kurser Under året har distriktet erbjudit föreningar och medlemmar kurser i Kassörsutbildning och IRMA (enligt motion) som är IOGT-NTO-rörelsens medlemsregister på Nordengården. Cirka 40 personer kom på dessa kurser under en lördag för att utbilda sig. Alkoholopolitisk kurs med Per Leimar erbjöds under året i Skövde, och Skaraborgs distrikt inbjöd till denna. Trendspaningskursen genomfördes under januari på Wendelsbergs Folkhögskola, Pierre Andersson från ACCENT höll i kursen. 20 personer deltog och på kvällen var det middag och WendelsbergsRevy. 13

14 IOGT-NTO välkänt Vit jul-kampanjen blir alltmer uppmärksammat i media och hos gemene man, vilket är glädjande. Under november månad stod bland annat Lf Vikingen på Torp i Uddevalla och berättade om kampanjen och bjöd in till verksamheten. Ett par hundra skrev under vitjulkontrakten. Lf Nya Bohus stod på Ica i Kungälv och bjöd på julmust och pepparkaka och bjöd in till en filmkväll på Biografen Trappan i centrala Kungälv, för ungdomar och deras föräldrar. Även här fick man in många namnunderskrifter till kampanjen. JUNIS deltog under dagen också. Ica i Kungälv tyckte det här var en sådan fin sak, att nästa år vill de ge oss bättre utrymme och annonsering. Biokvällen för ungdomar och deras föräldrar den16/12 blev fullsatt. Junis och UNF deltog och alla hade chans att bjuda in till verksamheter och prata en stund innan filmen visades. Det var även i samarbete med Trygga ungdomsmiljöer med fritidsgårdaran i Kungälv. På Nordengården arrangerades det en After work/familjekväll med vit jul-tema. Hela Nordengården fylldes av unga och gamla som bakade pepparkakor, åt risgrynsgröt och pysslade! Under Folknykterhetens vecka så arrangerades det en After Work/familjekväll på Nordengården- Tårtkalas. Nordengården fylldes av besökare både inom och utomhus i alla åldrar! UNF, JUNIS och IOGT-NTO stod en dag i Nordstan och visade upp vår verksamhet genom att bjuda på Godtemplaredricka och UNF hade sin spaceball med sig som lockade många ungdomar att testa. På torsdagen var det Folknykterhetens dag i Flunsåsparken i strålande sol och en massa besökare i alla åldrar. I Flunsåsparken erbjöds familjer se på barnteatern Pettson & Findus vilket lockade ett par tusen besökare. Det fanns en fiskedamm för alla barn att fiska upp böcker, och kön tog aldrig slut under dagen. Utöver detta fanns det artister och uppträdanden som passade alla åldrar om vartannat. Solen sken och alla umgicks under dagen i parken. Distriktets facebooksida är nu uppe i 250 gillare. Distriktskonsulenten använder facebook för att marknadsföra distriktets verksamhet, där kan man följa vad som händer i distriktet men även förbunden. Gå gärna in på facebooksidan och gilla den. Fika för alla genomfördes under april och oktober månad under Det var flera föreningar som genomförde aktiviteter och vävningar under dessa månader. Vi hoppas se en ökning av deltagandet under nästa år. Bra om föreningarna kan planera in större arrangemang under dessa månader. En uppföljning på nya medlemmar bör föreningarna upprätthålla under året så att vi på detta sätt kan säkerhetsställa en högre betalningsfrekvens. 14

15 Flera föreningar deltog under Drakbåtsfestivalen på Eriksberg i september, då föreningar kan stå helt kostnadsfritt och göra reklam för sin verksamhet under tiden. Ett populärt och välbesökt arrangemang. Lf Biskopsgården, Hisingen och Engelbrekt deltog under festivalen. Även pengar till Världens Barn samlades in samtidigt. Aktiv samhällsaktör som bidrar till minskad alkoholkonsumtion Distriktet försöker samverka med andra organisationer i verksamheten. Vi har ett bra samarbete med NBV vårt studieförbund, JUNIS och UNF, vi har försökt att skapa en bättre samverkan med NSF, och hoppas vi kan göra några aktiviteter gemensamt såsmåningom. Wendelsbergs folkhögskola har vi en regelbunden kontakt med, och elever från Projektbildaren har varje år två veckors praktik hos oss. LNF, Länsnykterhetsförbundet har vi också en regelbunden kontakt med i olika sammanhang under året. Skaraborg och Älvsborgs distrikt fortsätter vi samverka med under året, vi har dock inte genomfört den Västsvenska festen i år, då vi hade för få anmälda och var tvungna att ta beslutet att ställa in arrangemanget. Det har under året genomförts en mängd utåtriktade arrangemang på bland After Work, familjekväll, spelningar, klubbar genom IOGT SXE, Wang Electronics CO., LTD och flera andra föreningar i distriktet. Lokaler Under året har styrelsens arbete varit intensivt med att kartlägga distriktets alla fastigheter och verksamheter. Man har tagit itu med många fastighetsfrågor. Styrelsen har under året sammankallat de fyra förbunden och har haft möten angående Skatåsstugans fortsatta utveckling. I samverkan med BKSCG (Bosniakiska Kultur och Sportcenter i Göteborg) diskuteras en upprustning av Skatåsstugan. Stugan har börjat nyttjas mer under året 2014 och det ser vi positivt på. Man kan läsa mer om uthyrningskostnader på distriktets hemsida. Man diskuterar hur nyckelkorten och upprustning, samt fakturering ska genomföras på bästa sätt, och vilket förbund som ska ta ansvar för vilken del av stugan. Kostnaderna för stugan ligger på ca kronor per år, och vi alla fyra förbund måste se till att stugan bär sin egen kostnad, gärna gå med vinst för framtida upprustning. Under året har Sillviksstyrelsen och distriktstyrelsen försökt reda ut fastighetsfrågor och framtida planer för fastigheten. 15

16 Finansiering Distriktet ekonomi har bidrag/stöd med kr från Förbundet för personal, hyra för expeditionen, städ, telefoner och administration. Utvecklingsstöd erhålles med kr från 4milj- potten från Förbundet till verksamhet. Dessutom får vi 150 kronor per betalande medlem, kr. Samt för sista året kr från Länsnykterhetsförbundet. Detta upphör från och med Distriktet valde att skicka ut ett vykort med en inbjudan för mingel och träff på en After Work/Tårtkalas till alla restanta medlemmar under våren Man fick upp betalningsfrekvensen, och det var flera som kom på After Work genom inbjudan. I samma veva skickade Förbundet ut betalningspåminnelser och det i kombination med vårt vykort kanske gjorde att fler betalade in sin medlemsavgift. Slutord Styrelsen har lagt ett mycket intensivt år bakom sig. Vi är stolta över att så många verksamheter bedrivs i föreningarna och att vi utvecklar dessa. Vi har försökt att delta på så många möten, konferenser, utbildningar, kampanjer och aktiviteter runt om i distriktet som möjligt. Vi har därmed medverkat till att nykterhetsrörelsen fortsätter i en positiv riktning samt arbetat för att få fler alkoholfria miljöer, intensifierat arbetet med att få politiker att vidta åtgärder för ett minskat alkoholbruk, och att släcka alkoholreklamen. Vi har många utmaningar att ta oss an såväl som på förenings-, distrikts-, som förbundsnivå, och vi ser med stor förväntan fram mot nya utmaningar under kommande år! Styrelsen vill tacka alla som varit delaktiga i vårt gemensamma arbete för att åstadkomma ett nyktrare, effektivare och mer engagerande IOGT-NTO i Göteborg och Bohusläns distrikt! Distriktstyrelsen mars 2015, Göteborg Barbro Ohlson Hans Jakobsson Jimmie Eklund Emina Bukvica Kaukovic Staffan Snitting Robert Zackrisson Ann-Charlotte Arnborg Larsson 16

17 Resultaträkning Ekonomisk Redovisning Intäkter Budget Budget 2015 Deltagaravgift årsmöte kronan IOGT-NTO Verksamhetsbidrag IOGT-NTO konsulentbidrag Projekt Länsnykterhetsförbundet Försäljning Vännplatsen Intäkt Skatås Bidrag anställningar Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Kurser & konferenser Profilen inkl porto Årsmöte Kongress Lokalkostnader Kontor/administration Telefoni/internet/porto Res/transport Marknadsföring Styrelsen Utbildningar/konferenser Redovisningstjänster & revision Bidrag till förening och krets Personalkostnader Summa kostnader Finansiella intäkter & kostnader Årets resultat

18 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktiefonder Långfristiga fordringar Andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Övr kortfristiga fordringar Vännplatsen Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Skulder och eget kapital Ändamålsbestämda medel Reparationsfond Skatås Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder & eget kapital

19 REVISIONSBERÄTTELSE 19

20 Göteborgs distrikt av IOGT-NTO Sommarhemmet Sillvik Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen har under året bestått av följande personer: Hanna Rönnmark, ordförande Lennart Holm, kassör Mathias Lövström, sekreterare Robert Kaskas, ledamot Linnéa Granqvist, ledamot Frida Zachrisson, suppleant Revisorer under året har varit Ulf Nilsson och Anders Ohlsson. Styrelsen har haft 13 (8) protokollförda möten. Veckovärdar Från vecka 25 till vecka 33 har följande personer varit värdar för sommarhemmet: Ulla-Stina Holm (5 veckor), Johan Källström, Marcus Karlsson, Sten Rollander, Marcus Andersson. Uthyrning Uthyrningen har varit mycket bra under året. Vi har ökat uthyrningen till medlemmar, vilket vi är mycket nöjda med. Uthyrningen till lokalföreningar har också ökat, och gett dubbelt så mycket intäkter som budgeterat. Privatpersoner som inte är medlemmar har dock hyrt mindre än beräknat, men vi är ändå nöjda eftersom anläggningen finns till just för våra medlemmar. Den frivilliga besöksavgiften har varit en framgång, och har dragit in mer pengar än tidigare. Vi har under vår- och höstsäsongen haft uthyrt både till stora grupper som dop och kalas, men också kurser och läger. Hyresintäkterna ökade med 23 procent jämfört med förra året. Årets säsong sträckte sig från 14 juni till 17 augusti. Fastigheten Nya vattenfilter har installerats och vattenkvaliteten har förbättrats avsevärt. Ny timers har installerats för vattenkokare och kaffebryggare i köket. I storstugan har vi målat om trappan upp till övervåningen samt installerat en storbildsprojektor. Styrelsen har upprättat ett schema där stugägarna turas om att se till anläggningen under vintermånaderna. Vanjas stuga har under året sålts till Frida Zachrisson. Därefter har Frida byggt om stugan utan bygglov, och styrelsen har överlämnat ärendet till IOGT-NTO:s distriktsstyrelse, som äger fastigheten. Frida har också utfört markarbeten vid sin stuga, vilket lett till att marken där har torka upp. 20

21 Inventarier Vi har under året köpt in bland annat en ny åkgräsklippare, grill, sandlåda, rutschkana och en ny kyl med frysfack till en bungalow. Vi har dessutom köpt in nya utemöbler till alla bungalowerna samt barnträdgårdsmöbler. Utöver detta har vi investerat i en sekretär till föreståndar-bostaden, ny tv, blueray-spelare, dammsugare, vattenkokare och en elgrästrimmer. Försäljning Försäljningen i kiosken har under året varit bra. Marknadsföring Under året har en ny hemsida lanserats och vi har också annonserat i vår medlemstidning Accent. Vi har dessutom skickat vykort till alla tidigare gäster för att informera om att det är dags att boka för den nya säsongen. Vi har också lagt ut alla våra arrangemang på Facebook. Ekonomi Under året har hyrorna legat kvar på samma nivå som Vi har tack vara god beläggningsgrad och effektiv förvaltning ett positivt resultat. Se separat redovisning. Vi måste dock börja fondera pengar för framtida investeringar. Aktiviteter Programgruppen, bestående av Ulla-Stina Holm, Gunilla Thornberg och Aina Pettersson, har ansvarat för planeringen och genomförandet av aktiviteter på Sillvik. 14/6 Sommarhemmet öppnar, grillafton 15 gäster 20/6 Midsommarfirande 40 gäster 26/6 Bingo 14 gäster 29/6 Poängpromenad med fika 8 gäster 10/7 Musikkväll med Caroline Wennergren 37 gäster 17/7 Melodikryss 23 gäster 24/7 Bingo 26 gäster 27/7 SM i varpa 31/7 Bingo 20 gäster 6/8 Musikkväll med Norgetema Nils Zandhers/Lennart Thorstensson 33 gäster 8/8 Skaldjursfest 35 gäster 14/8 Bingo 17 personer 17/8 Sommarhemmet stänger för säsongen Vi har under året genomfört sex arbetsdagar: fyra på våren och två under hösten. Vi har haft ett nytt upplägg, och haft en lördag en helg och en söndag vid ett senare tillfälle. Arbetsdagarna har varit mycket välbesökta. Organisation Under året har styrelsen arbetat med frågan om hur Sillvik ska vara organiserat. Just nu ligger frågan hos IOGT-NTO:s distriktsstyrelse, eftersom distriktet äger fastigheten och det är upp till dem att besluta hur de vill att deras fastigheter ska förvaltas. 21

22 Slutord 2014 har varit ett fantastiskt år på många sätt, med bra beläggning och mycket folk på anläggningen. Det gläder oss mycket. Under sommaren har många medlemmar umgåtts, lyssnat på musik, kastat varpa, grillat och badat. Tack till alla som har varit med på arbetsdagar, aktiviteter och för alla spontana arbetsinsatser från hyresgäster, stugägare och övriga besökande medlemmar. Styrelsen vill hälsa alla medlemmar och gäster välkomna åter sommaren 2015! Göteborg februari 2015 Styrelsen Hanna Rönnmark Lennart Holm Mathias Lövström Linnéa Granqvist Robert Kaskas Frida Zachrisson Sillviks Somarhem 22

23 Rapport IOGT-NTO Kuggaviksgården IOGT-NTO anläggning Kuggaviksgården i Åsa som ligger i Halland, drivs som ett året-runtöppet vandrarhem. Kuggviksgården är anslutna till STF och många av deras medlemmar använder flitigt anläggningen. Under sommaren är det oftast fullbelagt då Kuggaviksgården ligger vackert ansluten till havet i Åsa. Vinterhalvåret skulle vi se att fler gäster hittade till gården. Det är distrikten Älvsborg, Halland och Göteborg och Bohuslän som tillsammans äger Kuggaviksgården. Kattegattleden för cyklande turister öppnas snart och Kuggavik ligger i anslutning till cykelleden och vi hoppas därigenom få fler övernattningar. Styrelsen för Kuggaviksgården skulle gärna vilja se att fler medlemmar i nykterhetsrörelsen anlitar vår anläggning. Läs gärna mer på Ett av husen i Kuggavik som man kan hyra till ex lägerverksamhet året runt 23

24 Verksamhetsberättelse Vännplatsen Verksamhet Vännplatsen har från och med övergått från Lf Hisingens regi till IOGT-NTO Göteborg- och Bohusläns distrikt, allt för att utvecklingen ska kunna ta större fart med en starkare förankring i rörelsens med fler aktörer om verksamheten blir en distriktsangelägenhet. Verksamheten har fortsatt i den form som bedrivits innan övertagande förutom att Distriktstyrelsen är genomförare och arbetsgivare. Uppdraget har i huvudsak behandlat driften av secondhandbutiken Vännplatsen som en del av distriktets sociala arbete. Ett av Vännplatsens syften är att vara en social aktör på Hisingen. Det har varit många möten med människor, många samtal och kunder som blivit stammisar vilket förstärkt syftet att vara en social träffpunkt. Vännplatsen ger också en möjlighet att ge reklam för IOGT-NTO-rörelsen. Detta ger även nya medlemmar till distriktet, vilket är mycket positivt. Reklam för verksamheten har skett via flygblad, annonser i Torslandatidningen och Göteborgsposten. Verksamheten marknadsförs även via i sociala media såsom Facebook samt via hemsidan vannplatsen.se. Sociala insatser Våryra i butiken, ett arrangemang med många överraskningar bl.a. vinprovning av alkoholfria viner, lotteri och god reklam för IOGT NTO:s sociala arbete. Torslandafestivalen 6 juni då vi hade butiken öppen med korvförsäljning, levande musik, lotteri och gratis fika. Adventsmys där vi bjöd på alkoholfri glöggprovning och pyssel. Världens barn Vännplatsen skänkte en dagskassa till Världens barn. Det gjordes även aktiviteter i samband med insamlingen. Föreläsningar i samarbete med Kulturhuset Vingen och IOGT-NTO Hisingen, en föreläsningsserie om antikviteter och historik kring dessa med inbjuden expert. Ett uppskattat inslag med totalt tre tillfällen och antal deltagare på ca: 40 st. Auktionsbesök i samarbete med föreningen Hisingen genomfördes auktionsresor samt besök på Antikmässan i Borås. Utflykt till Sillvik med grillning och kubb. Vi som vet bäst deltagare från Vännplatsens personal deltog under tre tillfällen 24

25 Deltog i två After work på Nordengården och ordnade modevisning och försäljning. Deltog i After work i Skatåsstugan med grillning och spel. Arbetsintegrerande åtgärder Vännplatsen erbjuder sysselsättningsplatser såsom arbetsträning, praktik, samhällstjänst och andra åtgärder. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen Hisingen, Frivården, Socialtjänsten, Öckerö kommun, Delta, Särgymnasiet, Arbetsförmedlingen Öckerö. Under året har det även påbörjats ett samarbete med Companion, Torslanda Företagarförening, Kulturhuset Vingen, Svenska Kyrkan i Amhult m.fl. Under året har Vännplatsen haft: Fem stycken Frivårdsplaceringar Fem stycken Fas 3 6 stycken Praktikplatser/Arbetsträning 17 stycken Volontärer Övriga samarbeten Under året har Vännplatsen haft samarbete med Stadsmissionen, Lions, Reningsborg, IOGT- NTO Hisingen m.fl. Dessa samarbeten har i första hand gällt hantering av varor. Via Lions har Vännplatsen skänkt varor/kläder till Litauen och Estland cirka 300 flyttkartonger. Det var mest kläder men även husgeråd och en del möbler. Stadsmissionen har fått kläder till uteliggare/hemlösa, samt varor till deras second hand. Reningsborg har hämtat framförallt möbler som Vännplatsen inte fått sålt. Slutord Övergången till Distriktet har ännu inte hittat formerna för att fungera på bästa sätt. Kontrakt har skrivits och en viss övergångstid har krävts för att få praktiska saker att fungera. Åtgärder för att hitta arbetsformer diskuteras i arbetsgrupp och styrelse. Jenny Gustafsson är anställd på 50 % sedan februari 2014 och blivit en stor tillgång för verksamheten. Stefan Ström är anställd på 50 %. Tillsamman har Vännplatsen totalt en 100% tjänst. I sammanställningen av verksamhetsåret 2014 kan konstateras att den ekonomiska utvecklingen skulle kunna tagit ett snabbare förlopp om det funnits fler personer som hade hjälpt till i arbetet. Omsättningen har under 2014 varit drygt kr. Försäljningen har gått som budgeterat men bör höjas under 2015 till kr. Vännplatsen är en god tillgång för distriktet och bör därför engagera fler medlemmar inom verksamheten. Detta för att belysa IOGT-NTO:s viktiga sociala arbete. 25

26 Verksamhetsberättelse- Distriktsrådet 2014 Distriktstrådets sammansättning Lovisa Berglind från UNF fr. 15/3 Cecilia Andersson från JUNIS Barbro Ohlson från IOGT-NTO Hans Jacobsson från IOGT-NTO NSF vakant Distriktsrådet har haft 4 protokollförda sammanträden under året. Gemensamma aktiviteter 2014 Distriktsårsmötena hölls på Folkets Hus Lördagen 15/3 i Uddevalla IOGT-NTO, UNF och JUNIS deltog tillsammans på Folknykterhetens dag i Flunsåsparken. Barnteater, Sumobrottning, fiskdamm, ansiktsmålning, lotterier och underhållning och vi bjöd på GT-dricka. Ett par tusen deltagare kom för att umgås i det vackra vädret. Under FNV stod UNF och IOGT-NTO i Nordstan och värvade medlemmar, och UNF hade sin spaceball som lockade många ungdomar. UNF samlade in pengar till Världens Barn på Ramberget, Hisingen. Och JUNIS samlade in pengar under deras discokvällar som gick till Världens Barn. IOGT-NTO-föreningar samlade in pengar i bössor vid olika evenemang under hösten. En IOGT-NTO medlem i Biskopsgårdens förening samlade in ca kr till Världens Barn. En loppis arrangerades på Nordengården av flera IOGT-NTO föreningar och JUNIS där inkomsterna gick till Världens Barn. I Kungälv har IOGT-NTO; UNF i samband med vit jul-kampanjen haft en filmvisning för ungdomar och deras föräldrar under december månad. En fullsatt biograf (cirka 300 personer) och chans för IOGT-NTO och UNF att presentera sin verksamhet. En After Work i december var vit jul-tema, och besöktes av många familjer, gamla och unga som tillsammans bakade pepparkakor och åt tomtegröt. Flera IOGT-NTO-föreningar har under vit jul-kampanjen samlat in många namnunderskrifter för en vit julhelg. På Nordengården har IOGT-NTO och UNF fortsatt att gemensamt samverka kring After Work/familjekvällar, cirka 3 stycken per termin. Junis deltog på några AW. Tema på After Work/familjekvällar: Inomhuscurling, modevisning med kläder från 26

27 IOGT-NTOs egen second handbutik som är ett socialt företagande, tårtkalas, korvgrillning, pyssel, vit jul-firande, bakning med mera. Kvällarna har varit välbesökta och uppskattade för alla åldrar. Ett fint tillfälle att bjuda in nya medlemmar. Farmarligan har fortsatt sin verksamhet med träffar en gång i månaden på Nordengården, där UNF och JUNIS samverkar. Skatåsstugan är en gemensam resurs för IOGT-NTO-rörelsen i Göteborgsområdet. Huvudman för stugan är distriktsrådet i Göteborg. Det vill säga IOGT-NTO/JUNIS/NSF och UNF. I juli månad ingicks ett avtal med BKSCG som ville ha träffar där mot att de tar hand om skötsel och en del underhåll av fastigheten. En prislista för uthyrning har upprättats och finns tillgänglig på IOGT-NTO distriktets hemsida. ( Distriktsrådet i februari 2015 Lovisa Berglind Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF Cecilia Andersson Juniorförbundet, JUNIS Barbro Ohlson IOGT-NTO Hans Jacobsson IOGT-NTO 27

28 Arbetsplan för Distriktsrådet 2015 Distriktstråden skall enligt stadgarna samordna IOGT-NTO/JUNIS/UNF och NSF gemensamma frågor och aktiviteter. Följande områden prioriteras under 2015: 1. Föreningsverksamheten i IOGT-NTO, UNF, NSF och JUNIS förstärks med arrangemang för alla generationer. Ex After Work, Folknykterhetens vecka, vit jul 2. IOGT-NTO-distriktet ska tillsammans med de övriga distrikten driva alkohol och drogförebyggande verksamhet Ex. vit jul, alkoholen stör-kampanjen 3. Distrikten ska arbeta för att fler Junisar blir UNfare och fler UNFare blir IOGT-NTOare. Ex. Genom Klippans Klättergrupp, After Work 4. Distriktsrådet ska verka för att IOGT-NTO, UNF och JUNIS och NSF ska ha årsmöten tillsammans 5. Distriktsrådet ska verka för att IOGT-NTO-rörelsen och NBV ska samverka 6. Distriktsrådet ska se till att våra lokaler syns och är anpassade för den verksamhet vi bedriver och att lokalerna är modernt profilerade 7. Distriktsrådet ska verka för att fler nyttjar Skatåsstugan Gemensamma arrangemang under året: - Folknykterhetens vecka - Världens Barn-insamling - After Work/familjekvällar - Vitjul-kampanjen Grillkväll i Skatåsstugan 28

29 Skatåsstugan Under 2014 har Distriktsstyrelsen och rådet börjat strukturera upp regler och framtida upprustningar för stugan. - Föreningen BKSCG har under året kontrakt på att ansvara för städning, uppföljning efter uthyrning och en del underhåll - På IOGT-NTOs hemsida kan man finna uthyrningsschema och priser, samt kontaktuppgifter för stugan - Efterforskningar för stugans kostnader och alla avtal och kontrakt kring denne - Genomgång av stugans skick och behov av upprustning har genomförts och planer för upprustning kommer ske under Inventering av stugan har genomförts - Möten med representanter från alla fyra förbunden har genomförts och uppföljning av diskussioner och förslag kommer följas upp under 2015 Stugan kostar cirka kronor per år, och tanken är att stugan ska kunna bära sina egna kostnader genom ex uthyrning i större frekvens samt donationer/ anslag via fonder etc Diskussioner kring fakturering och vem och vad förbunden ska ansvara för ska upprättas under Hur nyckelkort med mera ska fungera i framtiden har också diskuterats. Grillkväll i Skatåsstugan 29

30 Förslag till Distriktsårsmötena inom IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg 2015 SKATÅSSTUGAN i Skatåsområdet i Göteborg Bakgrund I början av 1970-talet och i samband med Göteborgs 350-årsjubileum erbjöds ett flertal föreningar, mest idrottsföreningar, att få tilldelat sig en stuga i Göteborgs absolut bästa friluftsområde d v s Skatås i Delsjöterrängen. Detta erbjudande fick också IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Scouting. Vår stuga fick dessutom en av de bästa platserna i direkt anslutning till motionsspåren. Sedan starten har stugan mestadels förvaltats genom en Skatås-kommitté, bestående av representanter från de olika förbunden, som svarat för drift och underhåll. Ägande Stugan tilldelades egentligen IOGT-NTO-rörelsen i Göteborgs Distrikt, men då IOGT-NTOrörelsen i Göteborg inte är en juridisk person så kom stugans lagfart att placeras på IOGT-NTOdistriktet i Göteborg. Rätteligen skall väl sägas att IOGT-NTO-distriktet också är det distrikt som i stor utsträckning stöttat med pengar när detta behövts då och då under åren. Nuläge Byggnader behöver underhåll och skötsel, vilket Skatåskommittén väl utfört under många år. Ett stort tack för denna fantastiska insats. Idag är stugans skick OK i stort sett men visst ytterligare underhåll och lite förbättringar för sitt användande behövs men är inte akut. Skatåskommittén har haft sina glansperioder men idag finns tyvärr ingen aktiv kommitté längre. IOGT-NTO:s distriktsstyrelse har avtalat med föreningen BKSCG (Bosniakiska Kultur & Sportcentrum Göteborg), där många medlemmar är med i IOGT-NTO, att mot visst nyttjande sköta stugan och utföra underhåll och mindre reparationer. 30

31 Finansiering I huvudsak har stugans driftskostnader finansierats genom tre intäkter - uthyrning, försäljning av nyckelkort samt driftstöd från IOGT-NTO-distriktet i Göteborg. Nuvarande driftkostnad är ca kr/år. Ca kr är intäkter från årliga nyckelkort och ytterligare några tusenlappar från uthyrning av storstugan, vilken är avgiftsbelagd vid bokning. Distriktsrådet för IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg har vid ett möte den 14 januari 2015 diskuterat den framtida finansieringen för stugan. Då detta i grunden är en gemensamt ägd fastighet av IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Scouting, och bör i möjligaste mån fortsätta vara så, beslutades att till distriktens årsmöten lägga fram följande förslag: att för Skatåsstugans finansiering skall de fyra distrikten som ingår som ägare betala en fjärdedel av stugans årliga driftskostnader, f n kr per år. Därmed föreslås också att distrikten i Göteborg och Bohuslän och därtill hörande föreningar har gratis tillträde i viss utsträckning som kommer att föreslås om förslaget går igenom. Bokning måste givetvis göras i förväg. Slutsats Distriktsrådets grundsyn är att våra värdefulla resurser skall nyttjas så mycket som möjligt och att de skall vara lätt tillgängliga för våra medlemmar. Vi tror att ett förenklat användande förenat med ett gemensamt ansvar och finansiering är det bästa sättet att använda vår gemensamma resurs - Skatåsstugan. Göteborg i januari DISTRIKTSRÅDET IOGT-NTO UNF JUNIS NSF Scouting 31

32 Distriktsstyrelsens förslag nr. 1 Arbetsplan IOGT-NTO Distriktet i Göteborg och Bohuslän IOGT-NTO är en stark folkrörelse IOGT-NTO är en stark folkrörelse som med styrkan av sina medlemmar utgör en stark kraft nog att kunna förändra samhället. IOGT-NTO är sina föreningar och sina medlemmar. Tillsammans i föreningarna skapar vi verksamhet som möjliggör för varje enskild medlem att inom organisationen bli stärkt och hitta en plats för att utvecklas. Inom distriktet skapar vi förutsättningar för att våra förtroendevalda ska utvecklas. Distriktet och lokalföreningarna har ett stort ansvar i att skapa verksamheter som lockar både gamla medlemmar som nya och som skapar delaktighet i distriktets arbete och verksamheter. IOGT-NTO värnar om medlemmar och inriktningen under kommande period kommer att läggas på att skapa arrangemang som är generationsöverskridande i den mån det går. Genom att samarbeta med våra barn- och ungdomsorganisationer UNF och JUNIS, våra folkhögskolor Wendelsberg och Tollare Folkhögskola samt vårt studieförbund NBV skapar vi en stark folkrörelse som är i tiden. Mål - Värvning 202 stycken nya medlemmar - Medlemsmotivation på olika nivåer - Starta två nya verksamheter i distriktet - Riktade aktiviteter till olika åldrar 32

33 - Inventering av vår organisation - Styrelseutbildning vid behov Metoder - En ökning under året med minst 202 medlemmar - Delta på av Förbundets arrangerade värvningar samt att anordna egna - Uppmuntra föreningarna till att starta två nya verksamheter - Värvning under våra verksamheter som t.ex. after work/fika för alla/vit jul - Medlemsmotiverande aktiviteter som tex Grillkväll i Skatåsstugan - Aktiviteter för alla åldrar, sträva efter bred verksamhet - Inventering av vår organisation fortsätter under Få fler medlemmar/föreningar att upptäcka Engagemangsportalen - Genomföra styrelseutbildning och andra utbildningar för våra lokalföreningar vid behov Under Folknykterhetens dag 2014 Flunsåsparken på Hisingen IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Att få andra organisationer och verksamheter att vara bärare av våra frågor är en viktig fråga för oss, därför är det viktigt att vi i olika samarbeten och samarrangemang är tydliga med vårt budskap och vad vi som organisation står för. Tack vare våra många engagerade och kunniga medlemmar bildar vi en förändringskraft som spelar stor roll i samhället. Genom vår verksamhet för, med och av människor med erfarenhet av missbruk och beroende, eget eller närståendes skapar vi tillfällen där man kan hitta en naturlig alkohol och 33

34 drogfri arena att växa. Vi är en öppen organisation som erbjuder både vårt engagemang, kunnande och våra arenor. Det berikar inte enbart oss som organisation utan får andra att vara ambassadörer för våra frågor. Genom att skapa öppen verksamhet blir vi en viktig och positiv motkraft till alkoholnormen. Mål - Bli synliga medialt - Politisk påverkan - Sociala företag - Arrangera fester Metoder - Hitta ny lokal för Vännplatsen, second hand - Finna finansiärer för Vännplatsen - Starta en Alkoholpolitisk grupp via nätet för att synlig göra IOGT-NTO mer media och uppmuntra till politisk påverkan - Fortsätta att aktivt delta i samarbetsprojektet Social hållbarhet och alkohol - Arrangera alkoholpolitiska träffar (Drogkampen, Föreläsning) - Samarbeta med andra organisationer - Fortsätta arrangera fester - Ge stöd till personer/kommittéer/föreningar som vill utveckla ny verksamhet - Delta i Världens Barn-insamlingen Evelyn Eriksson från föreningen Biskopsgården IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion IOGT-NTO i Västra Götaland är en stark påverkansorganisation för en restriktiv alkoholpolitik. Detta tack vare många kunniga medlemmars arbete lokalt. 34

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening)

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Månadsblad för Juni 2013-06-04, Göteborg Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Nu hägrar sommaren med lust och fägring

Läs mer

för JANUARI månad 2016

för JANUARI månad 2016 för JANUARI månad 2016 Är du Ny medlem! Varmt välkommen önskar vi dig till vårt distrikt! Här kan du gå på någon verksamhet nästan varje dag om du skulle önska! Vi har studiecirklar och aktiviteter som

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

Månadsblad för Mars. DÅM, Distriktsårsmöte, Wendelsbergs folkhögskola, lördag 16 mars

Månadsblad för Mars. DÅM, Distriktsårsmöte, Wendelsbergs folkhögskola, lördag 16 mars 2013-03-07, Göteborg Månadsblad för Mars Kära IOGT-NTO-medlem! Solen skiner och våren börjar smyga sig på. Det är årsmötestid och om bara några dagar är det Distriktsårsmöte DÅM på Wendelsberg. Det går

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009

Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009 Mötesprogram Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009 i Stationshuset, Åled Fredag 18.00 Distriktsårsmöte 19.30 Middag 20.00 Afrika 22.00 Filmkväll 00.00 Nattmacka Lördag

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

UNF Hallands verksamhetsberättelse. Distriktsårsmötet 9 april 2011 Falkenberg

UNF Hallands verksamhetsberättelse. Distriktsårsmötet 9 april 2011 Falkenberg UNF Hallands verksamhetsberättelse Distriktsårsmötet 9 april 2011 Falkenberg F ö r s l a gtill föredragningslista vid årsmöte med UNF Halland 2011-04-09 1. mötets öppnande 2. fastställande av föredragningslista

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Göteborgs och Bohusläns distrikt Årsmöteshandlingar 2013 Välkommen till Wendelsberg Lördag 16 mars 2013 1 Program 16 mars 09.30 Mötesbyrån öppnar. Fika 10.00 Öppnande Parentation 12.30 Lunch Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Månadsblad för augusti

Månadsblad för augusti Månadsblad för augusti Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Vilken sommar det blev och fortfarande är med fina dagar och

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Februari Månadsblad 2014

Februari Månadsblad 2014 IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Februari Månadsblad 2014 Hej, Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser för alla föreningsårsmöten (FÅM) och

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Föredragningslista. Årsmöteshandlingar Vildvuxen 2016

Föredragningslista. Årsmöteshandlingar Vildvuxen 2016 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fastställande av antalet närvarande medlemmar 4. Ställningstagande om årsmötet är kallat enligt stadgarna 5. Ställningstagande

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015 Mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Antagen av kongressen 2015 1 IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Ideologisk ram IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

En härlig Hösthälsning

En härlig Hösthälsning En härlig Hösthälsning önskar IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt Hejhej! Hoppas Ni alla haft en härlig och rolig sommar i värmen..en härlig varm sommar fick vi! Men, Nu är vi igång och föreningarna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner Med framtiden i kikaren Distrikts- årsmöte 18 april 2009 Motioner Motion nr 1 ang verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare Under november månad 2008 kallades skolornas rektorer till

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2015-2016

Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt. November Månadsblad 2013. Hej!

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt. November Månadsblad 2013. Hej! IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt November Månadsblad 2013 Hej! Nu har vi landat! Ja, nu har vi landat både på kontoret och i verksamheten som är i full gång. Härligt att få träffa alla härliga

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola. Johnny Mostacero Förbundsordförande

VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola. Johnny Mostacero Förbundsordförande VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola Johnny Mostacero Förbundsordförande johnny.mostacero@iogt.se 0733-72 62 14 Vår vision IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten. Kvarvarande projektmedel

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

IK Argo VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för IK Argo får härmed avge verksamhetsberättelse för 2016.

IK Argo VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för IK Argo får härmed avge verksamhetsberättelse för 2016. IK Argo 885001-1530 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för IK Argo får härmed avge verksamhetsberättelse för 2016. Fakta om året Föreningen har 453st betalande medlemmar. Vid årsmötet den 20 mars 2016

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten. Kvarvarande projektmedel

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING FÖR SIBBHULTS FOLKETS HUSFÖRENING UPA 738200-4286 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer