4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN"

Transkript

1 Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya rapporter om varsel på stora företag. Läget är dock långt ifrån så alarmerande som 2008 men vi märker en nedgång på bostadssektorn och en viss avvaktan inom industrin. Rekryteringsmarknaden är inte heller så het som den varit, människor tar det säkra före det osäkra och stannar på sina arbeten. Regeringen har stora planer på satsningar inom infrastruktur men det är väl lite osäkert hur mycket nytt som startas under nästa år. Inom WSP gläder vi oss åt att ha vunnit det stora och spännande uppdraget att utreda förutsättningarna för en tunnelbana till Nacka. En viktig pusselbit i utvecklingen av Stockholm. Hur framtidens städer ska utformas för att bli både socialt och miljömässigt hållbara är något som engagerar oss på WSP. Vår kampanj Future Cities startade med en modeshow på Business Arena och fortsätter nu med seminarier och kundevent runt om i landet. Jag är just hemkommen från ett besök hos våra kollegor på GENIVAR i Montreal där jag kunnat konstatera att WSP och GENI- VAR har många gemensamma nämnare och stora möjligheter att berika varandra med tekniskt kunnande. GENIVAR är starka inom industri och gruvnäring och kan tillföra oss kontakter och kunnande inom dessa områden. De är sin tur mycket intresserade av WSPs kompetens inom transportsektorn, med järnväg och väg i spetsen. Förra året var Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi, medförfattare till en liten intressant bok som heter Sverige vs Kanada. Där framgår hur stora likheter som finns mellan kulturerna i våra respektive länder. Vi har mycket att lära av varandra och Sverige kan absolut bidra med mer än export av ishockeyspelare. Säsongen för vintersporter är i full gång och jag hoppas få tillfälle till lite skidåkning i samband med kommande helger. Ett riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla våra kunder och medarbetare. Rikard Appelgren NYHETER HÅLLBAR UTVECKLING I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN. ring av anläggningsprojekt anpassat till svenska förhållanden. Arbetet Byggbranschens Utvecklingsfond. Syftet är att lägga grunden till ett utreda om CEEQUAL kan anpassas till svenska förhållanden och om det kan implementeras hos Sweden Green Building Council. Det brittiska systemet CEEQUAL bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och har använts i över 430 projekt i världen. Vi är mycket glada att SBUF valde att satsa på detta projekt. Det kommer att påverka hur anläggningsbranschen ska arbeta med konsult på WSP. Utvecklingsarbetet påbörjades september 2012 och beräknas vara klart i mitten av REVISIONSUPPDRAG FÖR COOP WSP Environmental har i konkurrens med nio andra konsultföretag vunnit en upphandling och ska som enda leverantör genomföra revisioner av Livsmedelssäkerhet och Coops Uppförandekod hos PRIMA och X-tra. las Wikström i Malmö och uppdraget kommer att engagera revisorer i hela landet. Detta samarbete är ett led i WSP Environmentals satsning inom Hållbar utveckling och ett steg på vägen mot vår vision att bli sektionschef på WSP Environmental. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2400 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP VINNARE I TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen. Detaljer som skulle varit oerhört komplicerade att redovisa vid användande av 2D har i detta fall redovisats med hög noggrannhet på ett tydligt och systematiskt vis. Det prisbelönade projektet - sträckning mellan Alvik och Solna och som vi tidigare skrivit om i Projekt & Innan lyftet utfördes i verkligheten hade det testats med rätt brolutning och tyngdpunkt i Tekla Structures 3D-modell. Därmed kunde man minimera riskmomenten som det innebär att lyfta en tung bro mitt i ett trångt och tättbebyggt område. Modellen räknade ut brovikten för lyftet och tyngdpunkten i förhållande till lyftvinkeln och kunde med stor motvikt. I det här uppdraget har 3Dmodellen verkligen använts i alla led. Ståltillverkningsföretaget Promostal i Polen krävde 3D-modellering för sin produktion. WSPs konsulter ritade - bockas för att få plats. Modellen var också ett bra hjälpmedel och underlättade kontakterna mellan byggher- entreprenören NCC och konsulten WSP under hela processen. När alla har samma information samtidigt blir både projektering och byggande smidigare. Modellspråket är internationellt och man undviker onödiga språkrelaterade missförstånd. De polska smederna på Promostal läser ut samtlig information från 3D-modellen till kap- och borrmaskinerna i sin tillverkning. Efter att brons stålkonstruktion var färdigsvetsad gjordes en rad inmätningar och man kunde konstatera att 3D-modellen i Tekla Structures stämde med verkligheten så när som på två millimeter. Bron har provkörts och kommer att öppnas för Tvärbanan under Ekensbergsbron är ett mycket allra bäst. Ett effektivt arbetssätt som i början men som lönar sig längre fram i processen eftersom frågor och Ekensbergsbron. problem kommer upp på bordet i tidiga skeden. Vinsten i Tekla Sverige BIM Awards innebär att projektet nu kommer att gå vidare och möta tufft motstånd i den internationella tävlingen i BIM-klassen. DOMKYRKOFORUM I LUND FÅR ÅRETS KASPER SALINPRIS Det prestigefyllda priset som delas ut av Sveriges Arkitekter gick i år till Domkyrkoforum i Lund. WSP har ansvarat för projektledning, projekteringsledning och projektering. Lunds domkyrka har efter en långvarig process nu fått det besökscentrum som valdes i en tävling redan Domkyrkoplatsen längs domkyrkans sydsida har därmed fått ett helt nytt folkliv. Domkyrkoforum samman de olika byggnaderna i kvarteret söder om vering. En stor volym bryts ner till en skala som inte konkurrerar med domkyrkan. Här ryms både besöks- - i två plan. Byggnadens material och uttryck speglar en lyhördhet för omgivningen och relaterar självständigt FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN till domkyrkans former. Väl genomarbetade detaljer och rena takytor i byggnadens inre ställs mot grova och robusta material på ett övertygande sätt Arkitekt: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo och handläggande arkitekt SAR/ MSA Andreas Hiller samt medverkande arkitekter SAR/MSA Andreas arkitekter MSA Isabel Gonzaga och Malin Belfrage. Landskapsarkitekt för Domkyrkoplatsen: Ateljé Landskap genom landskapsarkitekt LAR/MSA Charlotte Lund. Byggherre: Domkyrkorådet i Lund genom Christer Larsson och Torgny Werger. Konsulter från WSP: projektledning: - - Maria Carlsson. Konstnärlig utsmyckning: konstverk i Hörsal: Anita Christoffersson. Partnering med General entreprenad: Byggnadsentreprenör: Projekt- Göran Rudolfsson. WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 WSP FÖRSTÄRKER DEN EKOLOGISKA KOMPETENSEN WSP har nyligen rekryterat två nya medarbetare med ekologisk kompetens. Det är marinbiologerna Peter Jonsson i Helsingborg och Patrik Lindgren i Kalmar. De båda ingår i ett nätverk av biologer inom WSP som blir allt mer efterfrågade i olika typer av uppdrag. Det känns jättebra att vi kan erbjuda våra kunder hjälp av biolog- Gilbertsson på WSPs kontor i Helsingborg. Att värna om naturvärden Det kan handla om vindkraftsutbygg- industrietableringar. Våra ekologiska tjänster omfattar bland annat bedömningar av naturvärden och att bistå kunden med åtgärdsförslag och rekommendationer för att projektet ska kunna genomföras på ett naturmiljöanpassat sätt. WSPs biologkonsulter använder vedertagna metoder för att snabbt kunna bedöma naturvärdena i ett område. Det innebär att de mäter olika egenskaper i naturen påverkan. Vi jobbar främst med biotopkarteringar i fält men kan också genomföra analyser av digital vegetationsdata när det handlar om stora skog och var det är våtmark. För mer information om WSPs ekologiska eller NÄTVERK Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Jönköping, Karlstad, Stockholm, Uppsala, Falun och Sundsvall. De kan hjälpa till med och i vatten ningar statusbedömning av vattendrag och enklare bottenfaunaundersökningar höga naturvärden 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 PASSAD ÖPPNAR DÖRRAR De kommunala bostadsbolagen Gavlegårdarna i Gävle och Kopparstaden i Falun har starka visioner om att erbjuda sina hyresgäster en bra livsmiljö och en god service. I ett gemensamt projekt har de båda bolagen nu investerat i PASSAD, ett system som förenklar administrationen av nyckelutlämning, bokningar och porttelefoner. PASSAD har utvecklats av WSP och är nu en kommersiell produkt i full drift. Anna Bergqvist och Jessica Gilbertsson som markerar skyddsvärda naturmiljöer inför byggskedet. WSP MARKERAR SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN VID UTBYGGNADEN AV SYDVÄSTLÄNKEN Svenska Kraftnät genomför nu sin största och viktigaste nätinvestering någonsin. Det gäller SydVästlänken som ska byggas i tre delar med knutpunkt utanför Nässjö. Därifrån byggs likströmslänkar med ny teknik till Hörby i Skåne och till Oslo i Norge. Norrut byggs en ny luftledning för 400 kv växelström från Nässjö till Hallsberg. I denna del av SydVästlänken har WSPs biologer varit engagerade i olika omgånger. I ett tidigare skede har det gjorts en miljökonsekvens- vilka konsekvenser den nya ledningen kan få för boende- bilden och friluftslivet utmed Dahleman. Jag och mina kollegor har varit ute och inventerat skyddsvärda naturområden längs ledningsgatan. Vi har redovisat hur naturvärdena påverkas av nya stolpplaceringar och körvägar och av att fordon färdas i ledningsgatan. Därefter har vi föreslagit åtgärder för att minimera skadan. En del av vårt arbete har också handlat om att hjälpa till med dispensansökningar. Nu under hösten har stora delar av WSPs biolognätverk varit ute och mar- med snitslar för att göra tydligt för entreprenörerna var de känsliga naturmil- Skyddsobjekten kan handla om allt från orkidékärr och sumpskogar till Gavlegårdarnas IT-chef Ulf Gustafsson har varit med på resan med PASSAD under Vi har haft ett utvecklande samarbete med WSP som resulterat i ett mycket användbart och effektivt system för den att alla nycklar är taggade i samma system ökar säkerheten. Med elektronisk avläsning siffra fel. Det är lätt och smidigt att lämna ut tillfälliga nycklar till reparatörer och entreprenören med just den behörighet de behöver för en viss tid. Borttappade nycklar är inte heller något problem för våra boende. Om det händer är det lätt att spärra och få en ny tagg som fungerar. bostadsområde. Det är enkelt för våra hyresgäster att själva göra bokningarna hemma bokningar på plats i tvättstugan. Vi har märkt att de boende uppskattar överträda sin tid i tvättstugan för då kommer de inte ut med sin tvätt. Porttelefon är ytterligare ett användningsområde där PASSAD kommer in i bilden. -Den stora fördelen är att vi är oberoende av leverantörer ställa krav i våra upphandlingar att produkterna ska fungera i PASSAD. Det gör att vi kan utnyttja konkurrensen mellan olika produkter och välja de prisvärda alternativ som passar oss bäst. Faktaruta PASSAD är ett system utvecklat av WSP. Via ett enkelt användargränssnitt administreras passagekontrollsystemens elektroniska nycklar. leverantörer. I PASSAD ser användaren bara information som är relevant för arbetsuppgiften och kan enbart genomföra ändringar och inmatningar som krävs för den dagliga administrationen. Därmed sjunker utbildningsbehovet och risken för mänskliga fel. PASSAD hämtar information i fastighetssystemet och sköter synkronisering mellan olika passagekontrollsystem. Inmatning av uppgifter sker bara EN gång oavsett antal system. NATURVÅRDSBEDÖMNING I UPPSALA Gottsunda. Vägen går mellan två separata delar av ett och samma Natura 2000-område. relativt öppet landskap som troligen har hållits öppet genom bete. Idag består stora delar av naturskog. WSP har bistått Uppsala kommun med det samt en skötselplan. Skötselplanen omfattar de nya vägslänterna som skapas samt naturmarken kring den planerade vägen. naturområdet och att detta ska fungera som en spridningskorridor mellan de två delarna av Natura 2000-området. PRESTIGE UPPDRAG TILL WSP WSP har fått uppdraget att projektera och genomföra teknisk undersökning inom förstudien för en tunnelbanelinje till Nacka. I uppdraget ingår att utarbeta alternativ för tunnelbanans sträckning mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Uppdraget skall resultera i ett tekniskt underlag för olika sträckningsalternativ så att det tillsammans med underlag från andra delprojekt kan ligga till grund för val av sträckning för en ny tunnelbanegren. Den nya tunnelbanegrenen ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt ur ett livscykelperspektiv och uppfylla säkerhetskrav enligt de riktlinjer för tunnelbanan som tas fram i ett parallellt delprojekt. Vi är mycket stolta och glada att få medverka i detta projekt som har i samtliga fyra utvärderingskriterier. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 DESIGNING FUTURE CITIES FOTO: ULF LODIN MOBILITY MANAGEMENT Det är en effektiv metod som används för att påverka efterfrågan på transporter. Målet är att få människor att ändra sina resvanor och välja andra transportmedel än bil. Verktygen som används inom Mobility Management har funnits länge: metoder. Men det som gör Mobility Management så verkningsfullt är att som utgångspunkt arbetas ett koncept fram som främjar användningen av struktur används mer effektivt. Mobility Management infördes ursprungligen för att komma tillrätta med miljö- och trängselproblem men har visat sig göra nytta på många Future Cities-kollektionen. För att inspirera och engagera även utanför ingenjörsvärlden har WSP bjudit in unga SAMVERKAN MINSKAR GODSTRANSPORTER I STÄDER FUTURE CITIES På många håll i Europa pågår olika projekt för att öka framkomligheten i stadskärnor. Genom smart citylogistik vill man minska och effektivisera transporter i centrala stadsdelar och därmed också minska CO2-utsläppen. Även i Sverige är ämnet mycket aktuellt. Ett välbesökt frukostseminarium genomfördes nyligen på WSP Analys & Strategi i Stockholm. - Temat för dagen var att diskutera vad genom aktiv samverkan lyckats öka fram- WSP har deltagit i det arbete som Göteborgs Stad driver för att underlätta för godsdistributionen. Bland annat har man nen underlättas av att parkeringsplatser - omvägar. formaliserat diskussions- och informations- föreskrifter. I gruppen ingår representanter vakter. - & Strategi. Kommunala resurser krävs och det är viktigt att olika intressenter kan få vara med i processen. Kommuner och näringsliv har olika krav på samordnad Citylogistik. Kommunerna vill öka fram- men utan att transportkostnaderna stiger. Genom en bra samverkan kan man klara utmaningarna och få stadskärnor med lägre avgasutsläpp. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FOTO: ULF LODIN BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Kista utanför Stockholm byggdes för 40 år sedan. Området har under åren utvecklats till ett av världens främsta ICT-kluster (Information and Communication Technologies). Kista är också ett stort bostadsområde som nu ska växa ytterligare. Här byggs nya bostäder, nya gator, gång- och cykelvägar, torg och affärer. Samtidigt pågår stora ombyggnader av vägnätet, främst E18, utanför holm stad, SL, Länsstyrelsen och Landstingets enhet TMR (tillväxt, miljö och regionplanering). Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska Det är en förutsättning för att man ska klara kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. upp riktlinjerna och formulerat målen för det Det är helt unikt att både myndigheter och Jesper. Alla delar samma målbild och vill göra sitt bästa för att verkligen åstadkomma resultat. Vi insåg snabbt att här behövs en mobilitetsansvarig på själv och Johannes Berg från WSP som tillsammans som en praktisk arbetsgrupp. Vi jobbar tillsammans medarbetare på plats i området. Totalt jobbar ca i Kista. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag. Vi skickade ut enkäter med frågor till alla företagen. Resultaten ger en bra bild av hur reseströmmarna går till 2-utsläpp man har idag och vad resandet kostar totalt. Med den här utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Kanske behövs det en ny busslinje eller en annorlunda sträckningar av vissa linjer. Många som åker bil gör cykla om det fanns säkrare cykelvägar och cykelparkeringar vid arbetet. Kanske skulle duschar och pekar på olika förslag och åtgärder som leder till Nu har företagen i Kista ett bra underlag att kommer att minska med tio procent till CERO Projektet i Kista utförs med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. CERO används för att: mål i termer av konkreta förändringar av organisationens resor utifrån uppsatta mål tiva klimatstrategier ning till alternativa transporter och resfria möten practice WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 PROJEKT Ända sedan 1872 har man tillverkat Västerbottenost i Burträsk. Det sägs att den mytomspunna tillverkningen bara kan ske just där. Västerbottenost är mycket efter- den speciella smaken. För att motsvara efterfrågan har Norrmejerier beslutat om en investering på 154 miljoner kronor för en utbyggnad av mejeriet i Burträsk. När den nya anläggningen är klar kommer man nästan att ha en fördubblad produktion av Västerbottenost. Kristjan Tomic på Norrmejerier är projektledare för bygget av det nya mejeriet. Ända sedan han började på Norrmejerier 2003 har han haft ett gott samarbete med WSP och då framförallt Eric Järvholm på WSP Byggprojektering i Umeå. Eric är okomplicerad och lätt att ha att göra med säger Kristjan. Det är viktigt att man kan lita på varandra. Eric och jag har samarbetat Bygget i Burträsk är speciellt eftersom tomten oss till den gamla byggnaden där produktionen pågår hela tiden. WSP har svarat för konstruktionen av det nya mejeriet i Burträsk och gjort all detaljpro- med framförallt är det Patrik Viberg som varit engagerad i bygget. Det är mycket roligt att vara med i detta Burträsk. Vi gjorde även förfrågningsunderlaget som ledde till att Peab handlades upp som totalentreprenör. I ett tidigt skede var även WSP Systems med och gjorde elprojektering. Den nya byggnaden har en prefabricerad betong- en tidig samordning mot process samt installationer en del varit ansvariga för. Hålen för alla rör- och kanaldragningar måste komma på rätt ställe och projekteringen av process och installationer har ju även de pågått fortlöpande under projektets gång. För att underlätta samordningen gjorde vi en del 3D- säger Patrik. Bygget i Burträsk pågår nu för fullt. Det nya mejeriet beräknas vara klart på försommaren WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Hallå där, Karin Lundgren Sandén ny marknadssamordnare för Norrland. allt handlar det om lax, havsöring och sik. En av Vat- vid Indalsälvens mynning. Anläggningen har några år på nacken och nu ska man genomföra ett ombyggnadsarbete som bland annat omfattar en helt ny yngelhall. Peter Edlund på WSP Byggprojektering i Umeå har upprättat förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenör är ännu inte utsedd. Bygget kommer att sättas igång under nästa år. Det speciella med det här uppdraget är att all vattentemperatur. Storleken på trågen måste anpassas ningen som gör verksamheten mindre sårbar för kyla och oväder. Det här är Norrmejerier Norrmejerier ägs av 630 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Föreningen har 480 anställda och omsätter 1,8 miljarder kronor mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk. NY LAXODLING I TIMRÅ De gamla utomhusbassängarna ska nu byggas in i en ny och energieffektiv hall. Vattenfalls utsättning i Indalsälven Vad gör en marknadssamordnare? Jag håller just på att sätta mig in i det. Nu kartlägger jag vilka uppdrag WSP har här i den norra regionen. Och det är en imponerande mängd. Jag tror inte folk i landet vet hur mycket spännande som händer här uppe. Vi har gruvnäringen för- uppgift är att koordinera WSPs uppdrag hjälpa till med anbudsarbete och underlätta för kunderna att hitta rätt kompetens för sina projekt. Jag vill också bidra till WSPs arbete i norra regionen blir mer Hur känns det att återvända till Norrland efter alla år? har pluggat i Sundsvall och Luleå. I botten är jag civilingenjör och har Danmark och Holland några år. Jag frågor i Göteborg och på staben för WSP Samhällsbyggnad. Att jag nu fått möjligheten att återvända till tystnaden och lugnet i minst att kunna åka skidor igen. Jag jobbar på kontoret i Sundsvall men reser runt en hel här i regionen. Vad är det speciella med Norrland? Klimatet förstås. Det är en annan typ av utmaning att vara samhällsbyggare i den här regionen. Man i alla uppdrag. Jag uppskattar väldigt mycket kontrasterna jag upplever Men så fort jag kliver in på jobbet har jag kontakt med ett nätverk av världen. Den här globala känslan lockar mig. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av WSP och GENIVAR. WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 PROJEKT FOTO: CHRISTIAN JOHANSSON Småbarnen har fått ett eget äventyrsbad i anslutning till stora bassängen. FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING NÄR FARSTA SIMHALL RENOVERADES I augusti öppnade Farsta Sim & Idrottshall igen efter 14 månaders renoveringsarbete. Lokalerna har fått tillbaka sin forna glans och inredningen ser ut precis som när hallen invigdes Dessutom har man nu fått ett nytt, uppskattat äventyrsbad för de allra minsta besökarna upp till sex år. En ny del har anlagts för spinning och aeorbics och den gamla skjutbanan har fått nytt valv anpassat för dagens normer. Jan Lind på Stockholms stads fastighetskontor är mycket nöjd med renoveringen. nacken var konstruktionen fortfaran- när det gäller simhallar är att få till täta bassänger och en bra ventilation. Nu har vi monterat tätskikt på alla tak och en bit ner på fasaden. Alla bytts ut och hallen har också fått en ny vattenreningsanläggning som är belastningsberoende. Det innebär att den anpassar sig efter behovet. Är det mycket folk i bassängen går re- den förstås inte på samma sätt. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till en kronor per. Vi har haft ett mycket gott samarbete med WSP i detta byggledning och kontroll enligt PBL. Christian Johansson från WSP Managemet har varit biträdande projektledare och byggledare för renoveringsarbetena. Han menar att den stora utmaningen vid renoveringen av Farsta simhall var att klara tidplanen. Produktionstiden var 14 månader och entreprenören Peab har haft ett hundratal yrkesmän på plats varje dag. Även under semestrarna pågick arbetet för fullt. Jag har hanterat närmare har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Detta är mitt första uppdrag på WSP och jag uppskattar att ha tillgång till så mycket kompetens inom huset. Det var bara att skicka ett mail till någon kollega när jag behövde hjälp med någon knivig fråga. Anläggningen har fått en helt ny del för spinning och en för aerobics. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 DEDU FINNS NU SOM APP FÖR BÅDE IPHONE OCH ANDROID DeDU är ett system som utvecklats inom WSP för bland annat ärendehantering, tillsyn och skötsel, myndighetsbesiktningar och energi & miljö. DeDU används främst av större fastighetsägare och kommuner. Sex av Sveriges tio största fastighetsbolag använder DeDU i sin förvaltning av fastighetsbeståndet. Nu har DeDU utvecklats ytterli- app för både iphone och Android. I appen kan man bland annat regist- tillsyn och skötsel och hantera energi & miljö. På några månader har över tusen användare laddat ner någon berättar Erik Lindberg på WSP-kontoret i Umeå. DeDU kan anpassas helt har Luleå kommun beställt en kundanpassad app för hyresgäster och kommunmedborgare. Den ska användas för felanmälan och ange placering på en karta eller automatiskt via telefonens GPS. Åt Sundsvalls kommun har DeDU-gruppen tagit fram en snöröjningsapp för att arbetsledaren lätt skall kunna skicka ut SMS och beställningar till alla snöröjningsentreprenörer. Via en länk kan entreprenören sedan direkt kvittera att ärendet är klart. DeDU fungerar även utmärkt för andra verksamheter än rena stora kunder som använder DeDU som ärendehanteringssystem. eller besök DeDUs hemsida funktioner: ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskaps- älven. I studien ingår över 70 dammar och beräkningar görs med olika ringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. - ven och Umeälven. - För att begränsa skador och störningar behöver alla aktörer samverka. - - tagen. Även allmänheten kommer att informeras om vilka områden som Motsvarande projekt pågår i landets elva största kraftverksälvar. Nu pågår platsbesök vid dammanläggningarna och insamling av laserscan- terrängen. Därefter ska hydrauliska modeller över älvarna byggas upp och - Projekten kommer att pågå under cirka två år och engagerar ett 30-tal kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information FOTO: PETER CALLA, VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 KAN GLASFASADER VARA ENERGIEFFEKTIVA? FOTO: ULF LODIN PROJEKT Glas har åter blivit ett efterfrågat fasadmaterial, kanske för att det är miljövänligt och lättskött. Mate- bostadshus och kontorsbyggnader. Glas skapar ljusa, öppna miljöer men hur går detta ihop med ambitionerna att bygga energieffektivt och miljövänligt? Diana Avasoo på WSP Environmental har lång erfarenhet av glas- och fönsterlösningar och hon menar att gör att det går utmärkt att kombinera komplicerade glasfasader med energieffektivitet. Jag har just besökt våra kollegor på WSP i London och kunnat konstatera vilken bred kompetens vi har inom företaget när det gäller imponerades av den kunskap och komplicerade glasfasader i utsatta miljöer. Det är en av anledningarna till The Shard och hela kvarteret intill. specialister som arbetar internatio- optimering av energieffektivitet och simulering och dagsljusinlänkning med mera. Vi optimerar varje parameter som slutligen skall leda till bästa säger Diana. När det gäller fasadkonstruktioner har vi även specialister som designar skräddarsydda lösningar för fasadunderhåll. Sverige har kommit långt när det gäller att uppnå långsiktig hållbarhet och energieffektivitet för byggnader isolerar mycket bra vintertid. Solskyddet har varit ett problem när man inte velat ha utvändiga sol- för att ge en effektiv solavskärmning utan att avskärma dagsljuset och tillverkningen av elektrokroma glas kommit igång och har börjat marknadsföras i Sverige. Det innebär att varierande solavskärmning beroende på solintensiteten. Tyvärr är dessa glas fortfarande mycket dyra kommer säkert priset att sjunka. Det viktigaste rådet från Diana till alla beställare och arkitekter som funderar på glasfasader och fönster är att i tidigt skede ta in någon som kan glas. Genom att simulera den bli energieffektivare men också resurssnålare och därmed billigare. erfarenhet från fönster och glas i både hängslen och livrem vilket kan resultera i onödigt komplicerade och dyra lösningar. Man skall även vara ödmjuk när det gäller projek- material som sällan går att justera känna till glasets fysikaliska egenskaper är att härdat glas i fasader kan spricka utan synlig anledning. Det beror på att det kan inne- skapar små mikroskopiska bubblor granulera. När jag föreslår ett förstörande det ofta att entreprenören avråder från denna för att spara några man tur så händer inget men om vem står för kostnaden? Eller som på byggnaden i London (bild till bytas ut eftersom hela produktionen av planglas under en dag hade inneslutningar. En sådan olycka gynnar varken miljön eller ekonomin. Elektrokroma glas som är i mörkt läge på solbelyst fasad. De blir lika transparenta som nedre delen när solen passerat fasaden. 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 VEM TILLVERKAR DEN ENERGI- EFFEKTIVASTE TORKUTRUSTNINGEN? The Shard i London är Europas högsta glasbyggnad. ingen energiklassning på torkutrustning och därmed är det svårt för konsumenter att göra bra val ur energisynpunkt. Detta vill nu BeBo ändra på. BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. De driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor. BeBo har startat en tekniktävling som ska familjshus. Syftet med tävlingen är att bidra till en snabbare utveckling av mer energieffektiva från WSP Environmental hjälper BeBo att utforma tävlingen. nadsanalys. Vi vill sätta en energiklassning på de produkter som tävlar och testas. Priset till de vinnande bidragen blir att deras torkprocess kommer att beskrivas som energieffektivast i upphandlingssammanhang och i BeBos vilket synliggör produkterna för fastighetsbolag och konsumenter som satsar på energieffektivitet i tvättstugor. Läs mer om tävlingen på De mikoskopiska bubblor som bildas av går inte att upptäcka med ögat. När de glaset. På den här byggnaden har nästan samtliga glas gått sönder på grund av att man inte gjorde Heat Soak Test efter härdningen. APP FÖR MEDBORGARE I ÖSTERSUND BIDRAR TILL HÅLLBART BYGGANDE Östersunds kommun har börjat planera för en ny hållbar stadsdel Storsjö Strand. Kommunikation och samverkan mellan alla som berörs i kommunen utgör grunden för projektet. Nu sjösätter kommunen en app där alla är välkomna att framföra sina åsikter om den planerade stadsdelen. Appen är framtagen av WSP som har ett uppdrag vad gäller samverkan och engagemangsfrågor i projektet. Storsjö Strand är ett unikt område och kommunens ambition är att det ska bli en förebild för hållbart byggande. Därför inleddes projektet för cirka nio månader sedan med workshops för byggherrar och Östersunds ledande politiker och tjänstemän. Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt för hållbart byggande. Nu får även medborgarna vara med och tycka till. Vi vill ha demokratiskt valda strategier för hållbarhetsarbetet i Storsjö Strand. Därför bjuder vi in till dialog redan innan vi tar fram planritningar. Appen blir här ett nyskapande komplement för medborgardialog och gör Storsjö Strands app kan laddas ned gratis för iphone och Android. WSPs uppdrag för Östersunds kommun är att tillsammans med konsulter från tre andra konsultföretag ta fram ett hållbarhetsprogram för Storsjö Strand och implementera detta i samverkan med byggherrar samt politiker och tjänstemän i staden. WSP sträcker sig fram till slutet av och verktyg för att skapa en framgångsrik kommunikation och samverkansprocess mellan de inblandade parterna. WSP ansvarar även för en kontinuerlig hållbarhetsutbildning av samtliga inblandade parter. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 MARK- OCH VATTEN- KOMPETENS I VÄXJÖ har numera också medarbetare på plats från WSP Environmental. Det innebär att vi nu har möjlighet att ge mer lokal och snabbare service till nya och gamla - förorenade områden till kostnadsbedömning och kontroll i samband med saneringar. Tillsammans med internationella kollegor och andra samarbetspartners har vi också möjlighet att genomföra sanering av mark och grundvatten. Evelina är geohydrolog och kommer närmast från WSPs kontor i Malmö. Evelinas närmaste arbetskamrater är Magnus Bengtsson som är hydrogeolog och Jerry Forsberg som tidigare har arbetat med förorenad mark och sedimentfrågor hos WSP i Karlskrona. Vi hoppas att kunderna ska hitta till oss i alla Vi har många kollegor runt om i landet och WSP Environmental har lång erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser samheter och utvinning av naturresurser som SOLVATTEN GÖR SKILLNAD WSP har ett samarbete med Solvatten och stöder deras verksamhet som hjälper familjer i Afrika att få tillgång till rent och varmt vatten. Nu har WSPs medarbetare Malin Lööw och Jim Berglund nyligen kommit hem från en vecka i Kenya där de upplevt hur Solvatten fungerar i praktiken. Det har varit en mycket omtumlande erfaren- hållandena i de slumområden vi besökte i staden Meru. Men Solvatten betyder verkligen mycket för familjerna där. Det ger inte bara rent vatten utan också möjlighet till självförsörjning. Pengar som tidigare använts till mediciner och bränsle kan nu användas till att investera i de egna verksamhe- Både Jim och Malin menar att det saknas mycket utbildning och kunskap för att människorna här ska kunna hjälpa sig själva. Där kommer Solvatten in och de lokala organisationer Solvatten samarbetar med. Människorna som får tillgång till Solvatten är därigenom utbildning i hur de kan börja försörja sig själva och hur de hanterar pengar. Solvatten är ett steg på vägen till ett självständigare liv och gör verklig skillnad för de familjer som får tillgång till denna enkla vattenreningsbehållare. NOTERAT Det här är Solvatten En behållare som fylls med vatten och sedan ligger i solen tills vattnet blivit rent och varmt. Solvatten bidrar till: ciner och bränsle kan användas till andra nödvändigheter som mat, barnens skolgång med mera minska Läs mer på 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 WSP HJÄLPER ÖSTERSUNDS KOMMUN MED UTVECKLING AV DETALJHANDELN WSP har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en utvärdering och uppföljning av den handelspolicy som antogs år Projektets huvudfrågeställningar var att utvärdera hur detaljhandeln utvecklats sedan handelspolicyn antogs och att utvärdera vilka effekter som etablering av dag- dagligvaruhandeln i Östersunds kommun samt att analysera de framtida förutsättningarna för detaljhan- under senare år och att målsättningen att stärka detaljhandelns attraktivitet visat sig framgångsrik. Etablering av dagligvaruhandel på stadsdel Norr har haft begränsade konsekvenser för den etablerade dagligvaruhandeln. Istället för att påskynda struktur- nyetableringen satt igång en positiv utvecklingsspiral och bidragit till sänkta livsmedelspriser för konsumenterna. ÅRETS BETONG- KONSTRUKTÖR Åke Solfeldt WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan den 22 november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. NOTERAT WSP rekommenderar Östersunds kommun att ha en fortsatt offensiv attityd avseende detaljhandelns - stråk och förtäta innerstaden genom fastighetsutvecklingsprojekt kan stadskärnan potential tillvaratas. Då den regionala konkurrensen förväntas öka bör kommunen även prioritera att fortsätta utveckla förtätningar och förstärkningar av tillgängligheten till och inom området i syfte att stärka områdets attraktivitet. WSP ÄR NU EN DEL AV NORDIC BUILT CHARTER ling av hållbart byggande. Nätverket är ett initiativ från de fem nordiska näringsministrarna och bekostas av Nordiska ministerådet och Nordisk Innovation. Nordic Built Charter är ett nätverk av företag inom fastighetsbranschen som vill utveckla det hållbara byggandet. Nätverket ska fungera som en plattform för samarbete i den nordiska byggbranschen på tvärs över gränser och kompetenser. Målet är konkurrenskraft. För mer information besök eller kontakta Lärorikt och jätteroligt var omdömet om WSPs globala event för unga medarbetare. GLOBALT EVENT FÖR UNGA MEDARBETARE Career Professional Event för WSP- informera om de nationella och globala möjligheter WSP har att erbjuda. Deltagare och föreläsare från WSP i hela världen deltog via en virtuell plattform. Totalt deltog 300 medarbetare och USA. I Sverige pågick aktiviteterna och Luleå. Dimple Patel och Carmen var mycket nöjda med dagen. Det var fantastiskt att få inblick i hur stort WSP är och vad som görs runt om i världen. Jättespännande att ha kontakt med USA informationen varvades med lokala föreläsare på plats. En mycket kreativ och rolig dag. Hugues Millet har utsetts till ny vd för WSP Polen. De senaste två åren har Hugues varit affärsutvecklare inom WSP Europe. Han är fransk medborgare och började på WSP för fyra år sedan efter att ha tagit sin MBA i Sverige. WSP Polen har medarbetare stationerade i Warszawa. Företaget erbjuder miljö och energi. Hans Björkman gruppchef inom WSP Analys & Strategi forskar inom innovationsområdet vid Chalmers Tekniska Högskola. Vid ett frukostseminarium på WSP redogjorde han för hur medarbetarnas engagemang och trivsel hänger ihop med organisatorisk kreativitet. Jessica Fromell är ny gruppchef hon ska ansvara för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Närmast kommer Jessica från ÅF i Göteborg. Jessica har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. Arvid Lökken - - Tillsammans med Ola samt kollegor från olika kompetens- - senterade han WSPs tjänsteutbud kring vindkraftsetableringar. FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES SUSTAINABLE ATTRACTIVE COMPETITIVE MOBILITY ERNST VENSKE, SOUTH AFRICA Idag lever mer än 50 % av jordens befolkning i städer. Redan år 2050 beräknas det vara 70 %. Det ställer stora krav på planering av bland annat byggnader, infrastruktur och den sociala miljön och att allt sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Designing Future Cities handlar om att ta ett helhetsgrepp på framtida städer vi vill bidra till att göra dem hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga. DESIGNING FUTURE CITIES Se hur 7 designers hjälpt oss tolka 9 viktiga teman på och beställ vår broschyr. 9 CRITICAL ISSUES A UNIQUE INTERPRETATION 1 UNITED BY OUR DIFFERENCE E D E N V I K Foto: Nicola Evans

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer