4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN"

Transkript

1 Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya rapporter om varsel på stora företag. Läget är dock långt ifrån så alarmerande som 2008 men vi märker en nedgång på bostadssektorn och en viss avvaktan inom industrin. Rekryteringsmarknaden är inte heller så het som den varit, människor tar det säkra före det osäkra och stannar på sina arbeten. Regeringen har stora planer på satsningar inom infrastruktur men det är väl lite osäkert hur mycket nytt som startas under nästa år. Inom WSP gläder vi oss åt att ha vunnit det stora och spännande uppdraget att utreda förutsättningarna för en tunnelbana till Nacka. En viktig pusselbit i utvecklingen av Stockholm. Hur framtidens städer ska utformas för att bli både socialt och miljömässigt hållbara är något som engagerar oss på WSP. Vår kampanj Future Cities startade med en modeshow på Business Arena och fortsätter nu med seminarier och kundevent runt om i landet. Jag är just hemkommen från ett besök hos våra kollegor på GENIVAR i Montreal där jag kunnat konstatera att WSP och GENI- VAR har många gemensamma nämnare och stora möjligheter att berika varandra med tekniskt kunnande. GENIVAR är starka inom industri och gruvnäring och kan tillföra oss kontakter och kunnande inom dessa områden. De är sin tur mycket intresserade av WSPs kompetens inom transportsektorn, med järnväg och väg i spetsen. Förra året var Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi, medförfattare till en liten intressant bok som heter Sverige vs Kanada. Där framgår hur stora likheter som finns mellan kulturerna i våra respektive länder. Vi har mycket att lära av varandra och Sverige kan absolut bidra med mer än export av ishockeyspelare. Säsongen för vintersporter är i full gång och jag hoppas få tillfälle till lite skidåkning i samband med kommande helger. Ett riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla våra kunder och medarbetare. Rikard Appelgren NYHETER HÅLLBAR UTVECKLING I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN. ring av anläggningsprojekt anpassat till svenska förhållanden. Arbetet Byggbranschens Utvecklingsfond. Syftet är att lägga grunden till ett utreda om CEEQUAL kan anpassas till svenska förhållanden och om det kan implementeras hos Sweden Green Building Council. Det brittiska systemet CEEQUAL bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och har använts i över 430 projekt i världen. Vi är mycket glada att SBUF valde att satsa på detta projekt. Det kommer att påverka hur anläggningsbranschen ska arbeta med konsult på WSP. Utvecklingsarbetet påbörjades september 2012 och beräknas vara klart i mitten av REVISIONSUPPDRAG FÖR COOP WSP Environmental har i konkurrens med nio andra konsultföretag vunnit en upphandling och ska som enda leverantör genomföra revisioner av Livsmedelssäkerhet och Coops Uppförandekod hos PRIMA och X-tra. las Wikström i Malmö och uppdraget kommer att engagera revisorer i hela landet. Detta samarbete är ett led i WSP Environmentals satsning inom Hållbar utveckling och ett steg på vägen mot vår vision att bli sektionschef på WSP Environmental. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2400 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP VINNARE I TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen. Detaljer som skulle varit oerhört komplicerade att redovisa vid användande av 2D har i detta fall redovisats med hög noggrannhet på ett tydligt och systematiskt vis. Det prisbelönade projektet - sträckning mellan Alvik och Solna och som vi tidigare skrivit om i Projekt & Innan lyftet utfördes i verkligheten hade det testats med rätt brolutning och tyngdpunkt i Tekla Structures 3D-modell. Därmed kunde man minimera riskmomenten som det innebär att lyfta en tung bro mitt i ett trångt och tättbebyggt område. Modellen räknade ut brovikten för lyftet och tyngdpunkten i förhållande till lyftvinkeln och kunde med stor motvikt. I det här uppdraget har 3Dmodellen verkligen använts i alla led. Ståltillverkningsföretaget Promostal i Polen krävde 3D-modellering för sin produktion. WSPs konsulter ritade - bockas för att få plats. Modellen var också ett bra hjälpmedel och underlättade kontakterna mellan byggher- entreprenören NCC och konsulten WSP under hela processen. När alla har samma information samtidigt blir både projektering och byggande smidigare. Modellspråket är internationellt och man undviker onödiga språkrelaterade missförstånd. De polska smederna på Promostal läser ut samtlig information från 3D-modellen till kap- och borrmaskinerna i sin tillverkning. Efter att brons stålkonstruktion var färdigsvetsad gjordes en rad inmätningar och man kunde konstatera att 3D-modellen i Tekla Structures stämde med verkligheten så när som på två millimeter. Bron har provkörts och kommer att öppnas för Tvärbanan under Ekensbergsbron är ett mycket allra bäst. Ett effektivt arbetssätt som i början men som lönar sig längre fram i processen eftersom frågor och Ekensbergsbron. problem kommer upp på bordet i tidiga skeden. Vinsten i Tekla Sverige BIM Awards innebär att projektet nu kommer att gå vidare och möta tufft motstånd i den internationella tävlingen i BIM-klassen. DOMKYRKOFORUM I LUND FÅR ÅRETS KASPER SALINPRIS Det prestigefyllda priset som delas ut av Sveriges Arkitekter gick i år till Domkyrkoforum i Lund. WSP har ansvarat för projektledning, projekteringsledning och projektering. Lunds domkyrka har efter en långvarig process nu fått det besökscentrum som valdes i en tävling redan Domkyrkoplatsen längs domkyrkans sydsida har därmed fått ett helt nytt folkliv. Domkyrkoforum samman de olika byggnaderna i kvarteret söder om vering. En stor volym bryts ner till en skala som inte konkurrerar med domkyrkan. Här ryms både besöks- - i två plan. Byggnadens material och uttryck speglar en lyhördhet för omgivningen och relaterar självständigt FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN till domkyrkans former. Väl genomarbetade detaljer och rena takytor i byggnadens inre ställs mot grova och robusta material på ett övertygande sätt Arkitekt: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo och handläggande arkitekt SAR/ MSA Andreas Hiller samt medverkande arkitekter SAR/MSA Andreas arkitekter MSA Isabel Gonzaga och Malin Belfrage. Landskapsarkitekt för Domkyrkoplatsen: Ateljé Landskap genom landskapsarkitekt LAR/MSA Charlotte Lund. Byggherre: Domkyrkorådet i Lund genom Christer Larsson och Torgny Werger. Konsulter från WSP: projektledning: - - Maria Carlsson. Konstnärlig utsmyckning: konstverk i Hörsal: Anita Christoffersson. Partnering med General entreprenad: Byggnadsentreprenör: Projekt- Göran Rudolfsson. WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 WSP FÖRSTÄRKER DEN EKOLOGISKA KOMPETENSEN WSP har nyligen rekryterat två nya medarbetare med ekologisk kompetens. Det är marinbiologerna Peter Jonsson i Helsingborg och Patrik Lindgren i Kalmar. De båda ingår i ett nätverk av biologer inom WSP som blir allt mer efterfrågade i olika typer av uppdrag. Det känns jättebra att vi kan erbjuda våra kunder hjälp av biolog- Gilbertsson på WSPs kontor i Helsingborg. Att värna om naturvärden Det kan handla om vindkraftsutbygg- industrietableringar. Våra ekologiska tjänster omfattar bland annat bedömningar av naturvärden och att bistå kunden med åtgärdsförslag och rekommendationer för att projektet ska kunna genomföras på ett naturmiljöanpassat sätt. WSPs biologkonsulter använder vedertagna metoder för att snabbt kunna bedöma naturvärdena i ett område. Det innebär att de mäter olika egenskaper i naturen påverkan. Vi jobbar främst med biotopkarteringar i fält men kan också genomföra analyser av digital vegetationsdata när det handlar om stora skog och var det är våtmark. För mer information om WSPs ekologiska eller NÄTVERK Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Jönköping, Karlstad, Stockholm, Uppsala, Falun och Sundsvall. De kan hjälpa till med och i vatten ningar statusbedömning av vattendrag och enklare bottenfaunaundersökningar höga naturvärden 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 PASSAD ÖPPNAR DÖRRAR De kommunala bostadsbolagen Gavlegårdarna i Gävle och Kopparstaden i Falun har starka visioner om att erbjuda sina hyresgäster en bra livsmiljö och en god service. I ett gemensamt projekt har de båda bolagen nu investerat i PASSAD, ett system som förenklar administrationen av nyckelutlämning, bokningar och porttelefoner. PASSAD har utvecklats av WSP och är nu en kommersiell produkt i full drift. Anna Bergqvist och Jessica Gilbertsson som markerar skyddsvärda naturmiljöer inför byggskedet. WSP MARKERAR SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN VID UTBYGGNADEN AV SYDVÄSTLÄNKEN Svenska Kraftnät genomför nu sin största och viktigaste nätinvestering någonsin. Det gäller SydVästlänken som ska byggas i tre delar med knutpunkt utanför Nässjö. Därifrån byggs likströmslänkar med ny teknik till Hörby i Skåne och till Oslo i Norge. Norrut byggs en ny luftledning för 400 kv växelström från Nässjö till Hallsberg. I denna del av SydVästlänken har WSPs biologer varit engagerade i olika omgånger. I ett tidigare skede har det gjorts en miljökonsekvens- vilka konsekvenser den nya ledningen kan få för boende- bilden och friluftslivet utmed Dahleman. Jag och mina kollegor har varit ute och inventerat skyddsvärda naturområden längs ledningsgatan. Vi har redovisat hur naturvärdena påverkas av nya stolpplaceringar och körvägar och av att fordon färdas i ledningsgatan. Därefter har vi föreslagit åtgärder för att minimera skadan. En del av vårt arbete har också handlat om att hjälpa till med dispensansökningar. Nu under hösten har stora delar av WSPs biolognätverk varit ute och mar- med snitslar för att göra tydligt för entreprenörerna var de känsliga naturmil- Skyddsobjekten kan handla om allt från orkidékärr och sumpskogar till Gavlegårdarnas IT-chef Ulf Gustafsson har varit med på resan med PASSAD under Vi har haft ett utvecklande samarbete med WSP som resulterat i ett mycket användbart och effektivt system för den att alla nycklar är taggade i samma system ökar säkerheten. Med elektronisk avläsning siffra fel. Det är lätt och smidigt att lämna ut tillfälliga nycklar till reparatörer och entreprenören med just den behörighet de behöver för en viss tid. Borttappade nycklar är inte heller något problem för våra boende. Om det händer är det lätt att spärra och få en ny tagg som fungerar. bostadsområde. Det är enkelt för våra hyresgäster att själva göra bokningarna hemma bokningar på plats i tvättstugan. Vi har märkt att de boende uppskattar överträda sin tid i tvättstugan för då kommer de inte ut med sin tvätt. Porttelefon är ytterligare ett användningsområde där PASSAD kommer in i bilden. -Den stora fördelen är att vi är oberoende av leverantörer ställa krav i våra upphandlingar att produkterna ska fungera i PASSAD. Det gör att vi kan utnyttja konkurrensen mellan olika produkter och välja de prisvärda alternativ som passar oss bäst. Faktaruta PASSAD är ett system utvecklat av WSP. Via ett enkelt användargränssnitt administreras passagekontrollsystemens elektroniska nycklar. leverantörer. I PASSAD ser användaren bara information som är relevant för arbetsuppgiften och kan enbart genomföra ändringar och inmatningar som krävs för den dagliga administrationen. Därmed sjunker utbildningsbehovet och risken för mänskliga fel. PASSAD hämtar information i fastighetssystemet och sköter synkronisering mellan olika passagekontrollsystem. Inmatning av uppgifter sker bara EN gång oavsett antal system. NATURVÅRDSBEDÖMNING I UPPSALA Gottsunda. Vägen går mellan två separata delar av ett och samma Natura 2000-område. relativt öppet landskap som troligen har hållits öppet genom bete. Idag består stora delar av naturskog. WSP har bistått Uppsala kommun med det samt en skötselplan. Skötselplanen omfattar de nya vägslänterna som skapas samt naturmarken kring den planerade vägen. naturområdet och att detta ska fungera som en spridningskorridor mellan de två delarna av Natura 2000-området. PRESTIGE UPPDRAG TILL WSP WSP har fått uppdraget att projektera och genomföra teknisk undersökning inom förstudien för en tunnelbanelinje till Nacka. I uppdraget ingår att utarbeta alternativ för tunnelbanans sträckning mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Uppdraget skall resultera i ett tekniskt underlag för olika sträckningsalternativ så att det tillsammans med underlag från andra delprojekt kan ligga till grund för val av sträckning för en ny tunnelbanegren. Den nya tunnelbanegrenen ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt ur ett livscykelperspektiv och uppfylla säkerhetskrav enligt de riktlinjer för tunnelbanan som tas fram i ett parallellt delprojekt. Vi är mycket stolta och glada att få medverka i detta projekt som har i samtliga fyra utvärderingskriterier. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 DESIGNING FUTURE CITIES FOTO: ULF LODIN MOBILITY MANAGEMENT Det är en effektiv metod som används för att påverka efterfrågan på transporter. Målet är att få människor att ändra sina resvanor och välja andra transportmedel än bil. Verktygen som används inom Mobility Management har funnits länge: metoder. Men det som gör Mobility Management så verkningsfullt är att som utgångspunkt arbetas ett koncept fram som främjar användningen av struktur används mer effektivt. Mobility Management infördes ursprungligen för att komma tillrätta med miljö- och trängselproblem men har visat sig göra nytta på många Future Cities-kollektionen. För att inspirera och engagera även utanför ingenjörsvärlden har WSP bjudit in unga SAMVERKAN MINSKAR GODSTRANSPORTER I STÄDER FUTURE CITIES På många håll i Europa pågår olika projekt för att öka framkomligheten i stadskärnor. Genom smart citylogistik vill man minska och effektivisera transporter i centrala stadsdelar och därmed också minska CO2-utsläppen. Även i Sverige är ämnet mycket aktuellt. Ett välbesökt frukostseminarium genomfördes nyligen på WSP Analys & Strategi i Stockholm. - Temat för dagen var att diskutera vad genom aktiv samverkan lyckats öka fram- WSP har deltagit i det arbete som Göteborgs Stad driver för att underlätta för godsdistributionen. Bland annat har man nen underlättas av att parkeringsplatser - omvägar. formaliserat diskussions- och informations- föreskrifter. I gruppen ingår representanter vakter. - & Strategi. Kommunala resurser krävs och det är viktigt att olika intressenter kan få vara med i processen. Kommuner och näringsliv har olika krav på samordnad Citylogistik. Kommunerna vill öka fram- men utan att transportkostnaderna stiger. Genom en bra samverkan kan man klara utmaningarna och få stadskärnor med lägre avgasutsläpp. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FOTO: ULF LODIN BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Kista utanför Stockholm byggdes för 40 år sedan. Området har under åren utvecklats till ett av världens främsta ICT-kluster (Information and Communication Technologies). Kista är också ett stort bostadsområde som nu ska växa ytterligare. Här byggs nya bostäder, nya gator, gång- och cykelvägar, torg och affärer. Samtidigt pågår stora ombyggnader av vägnätet, främst E18, utanför holm stad, SL, Länsstyrelsen och Landstingets enhet TMR (tillväxt, miljö och regionplanering). Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska Det är en förutsättning för att man ska klara kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. upp riktlinjerna och formulerat målen för det Det är helt unikt att både myndigheter och Jesper. Alla delar samma målbild och vill göra sitt bästa för att verkligen åstadkomma resultat. Vi insåg snabbt att här behövs en mobilitetsansvarig på själv och Johannes Berg från WSP som tillsammans som en praktisk arbetsgrupp. Vi jobbar tillsammans medarbetare på plats i området. Totalt jobbar ca i Kista. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag. Vi skickade ut enkäter med frågor till alla företagen. Resultaten ger en bra bild av hur reseströmmarna går till 2-utsläpp man har idag och vad resandet kostar totalt. Med den här utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Kanske behövs det en ny busslinje eller en annorlunda sträckningar av vissa linjer. Många som åker bil gör cykla om det fanns säkrare cykelvägar och cykelparkeringar vid arbetet. Kanske skulle duschar och pekar på olika förslag och åtgärder som leder till Nu har företagen i Kista ett bra underlag att kommer att minska med tio procent till CERO Projektet i Kista utförs med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. CERO används för att: mål i termer av konkreta förändringar av organisationens resor utifrån uppsatta mål tiva klimatstrategier ning till alternativa transporter och resfria möten practice WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 PROJEKT Ända sedan 1872 har man tillverkat Västerbottenost i Burträsk. Det sägs att den mytomspunna tillverkningen bara kan ske just där. Västerbottenost är mycket efter- den speciella smaken. För att motsvara efterfrågan har Norrmejerier beslutat om en investering på 154 miljoner kronor för en utbyggnad av mejeriet i Burträsk. När den nya anläggningen är klar kommer man nästan att ha en fördubblad produktion av Västerbottenost. Kristjan Tomic på Norrmejerier är projektledare för bygget av det nya mejeriet. Ända sedan han började på Norrmejerier 2003 har han haft ett gott samarbete med WSP och då framförallt Eric Järvholm på WSP Byggprojektering i Umeå. Eric är okomplicerad och lätt att ha att göra med säger Kristjan. Det är viktigt att man kan lita på varandra. Eric och jag har samarbetat Bygget i Burträsk är speciellt eftersom tomten oss till den gamla byggnaden där produktionen pågår hela tiden. WSP har svarat för konstruktionen av det nya mejeriet i Burträsk och gjort all detaljpro- med framförallt är det Patrik Viberg som varit engagerad i bygget. Det är mycket roligt att vara med i detta Burträsk. Vi gjorde även förfrågningsunderlaget som ledde till att Peab handlades upp som totalentreprenör. I ett tidigt skede var även WSP Systems med och gjorde elprojektering. Den nya byggnaden har en prefabricerad betong- en tidig samordning mot process samt installationer en del varit ansvariga för. Hålen för alla rör- och kanaldragningar måste komma på rätt ställe och projekteringen av process och installationer har ju även de pågått fortlöpande under projektets gång. För att underlätta samordningen gjorde vi en del 3D- säger Patrik. Bygget i Burträsk pågår nu för fullt. Det nya mejeriet beräknas vara klart på försommaren WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Hallå där, Karin Lundgren Sandén ny marknadssamordnare för Norrland. allt handlar det om lax, havsöring och sik. En av Vat- vid Indalsälvens mynning. Anläggningen har några år på nacken och nu ska man genomföra ett ombyggnadsarbete som bland annat omfattar en helt ny yngelhall. Peter Edlund på WSP Byggprojektering i Umeå har upprättat förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenör är ännu inte utsedd. Bygget kommer att sättas igång under nästa år. Det speciella med det här uppdraget är att all vattentemperatur. Storleken på trågen måste anpassas ningen som gör verksamheten mindre sårbar för kyla och oväder. Det här är Norrmejerier Norrmejerier ägs av 630 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Föreningen har 480 anställda och omsätter 1,8 miljarder kronor mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk. NY LAXODLING I TIMRÅ De gamla utomhusbassängarna ska nu byggas in i en ny och energieffektiv hall. Vattenfalls utsättning i Indalsälven Vad gör en marknadssamordnare? Jag håller just på att sätta mig in i det. Nu kartlägger jag vilka uppdrag WSP har här i den norra regionen. Och det är en imponerande mängd. Jag tror inte folk i landet vet hur mycket spännande som händer här uppe. Vi har gruvnäringen för- uppgift är att koordinera WSPs uppdrag hjälpa till med anbudsarbete och underlätta för kunderna att hitta rätt kompetens för sina projekt. Jag vill också bidra till WSPs arbete i norra regionen blir mer Hur känns det att återvända till Norrland efter alla år? har pluggat i Sundsvall och Luleå. I botten är jag civilingenjör och har Danmark och Holland några år. Jag frågor i Göteborg och på staben för WSP Samhällsbyggnad. Att jag nu fått möjligheten att återvända till tystnaden och lugnet i minst att kunna åka skidor igen. Jag jobbar på kontoret i Sundsvall men reser runt en hel här i regionen. Vad är det speciella med Norrland? Klimatet förstås. Det är en annan typ av utmaning att vara samhällsbyggare i den här regionen. Man i alla uppdrag. Jag uppskattar väldigt mycket kontrasterna jag upplever Men så fort jag kliver in på jobbet har jag kontakt med ett nätverk av världen. Den här globala känslan lockar mig. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av WSP och GENIVAR. WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 PROJEKT FOTO: CHRISTIAN JOHANSSON Småbarnen har fått ett eget äventyrsbad i anslutning till stora bassängen. FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING NÄR FARSTA SIMHALL RENOVERADES I augusti öppnade Farsta Sim & Idrottshall igen efter 14 månaders renoveringsarbete. Lokalerna har fått tillbaka sin forna glans och inredningen ser ut precis som när hallen invigdes Dessutom har man nu fått ett nytt, uppskattat äventyrsbad för de allra minsta besökarna upp till sex år. En ny del har anlagts för spinning och aeorbics och den gamla skjutbanan har fått nytt valv anpassat för dagens normer. Jan Lind på Stockholms stads fastighetskontor är mycket nöjd med renoveringen. nacken var konstruktionen fortfaran- när det gäller simhallar är att få till täta bassänger och en bra ventilation. Nu har vi monterat tätskikt på alla tak och en bit ner på fasaden. Alla bytts ut och hallen har också fått en ny vattenreningsanläggning som är belastningsberoende. Det innebär att den anpassar sig efter behovet. Är det mycket folk i bassängen går re- den förstås inte på samma sätt. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till en kronor per. Vi har haft ett mycket gott samarbete med WSP i detta byggledning och kontroll enligt PBL. Christian Johansson från WSP Managemet har varit biträdande projektledare och byggledare för renoveringsarbetena. Han menar att den stora utmaningen vid renoveringen av Farsta simhall var att klara tidplanen. Produktionstiden var 14 månader och entreprenören Peab har haft ett hundratal yrkesmän på plats varje dag. Även under semestrarna pågick arbetet för fullt. Jag har hanterat närmare har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Detta är mitt första uppdrag på WSP och jag uppskattar att ha tillgång till så mycket kompetens inom huset. Det var bara att skicka ett mail till någon kollega när jag behövde hjälp med någon knivig fråga. Anläggningen har fått en helt ny del för spinning och en för aerobics. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 DEDU FINNS NU SOM APP FÖR BÅDE IPHONE OCH ANDROID DeDU är ett system som utvecklats inom WSP för bland annat ärendehantering, tillsyn och skötsel, myndighetsbesiktningar och energi & miljö. DeDU används främst av större fastighetsägare och kommuner. Sex av Sveriges tio största fastighetsbolag använder DeDU i sin förvaltning av fastighetsbeståndet. Nu har DeDU utvecklats ytterli- app för både iphone och Android. I appen kan man bland annat regist- tillsyn och skötsel och hantera energi & miljö. På några månader har över tusen användare laddat ner någon berättar Erik Lindberg på WSP-kontoret i Umeå. DeDU kan anpassas helt har Luleå kommun beställt en kundanpassad app för hyresgäster och kommunmedborgare. Den ska användas för felanmälan och ange placering på en karta eller automatiskt via telefonens GPS. Åt Sundsvalls kommun har DeDU-gruppen tagit fram en snöröjningsapp för att arbetsledaren lätt skall kunna skicka ut SMS och beställningar till alla snöröjningsentreprenörer. Via en länk kan entreprenören sedan direkt kvittera att ärendet är klart. DeDU fungerar även utmärkt för andra verksamheter än rena stora kunder som använder DeDU som ärendehanteringssystem. eller besök DeDUs hemsida funktioner: ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskaps- älven. I studien ingår över 70 dammar och beräkningar görs med olika ringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. - ven och Umeälven. - För att begränsa skador och störningar behöver alla aktörer samverka. - - tagen. Även allmänheten kommer att informeras om vilka områden som Motsvarande projekt pågår i landets elva största kraftverksälvar. Nu pågår platsbesök vid dammanläggningarna och insamling av laserscan- terrängen. Därefter ska hydrauliska modeller över älvarna byggas upp och - Projekten kommer att pågå under cirka två år och engagerar ett 30-tal kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information FOTO: PETER CALLA, VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 KAN GLASFASADER VARA ENERGIEFFEKTIVA? FOTO: ULF LODIN PROJEKT Glas har åter blivit ett efterfrågat fasadmaterial, kanske för att det är miljövänligt och lättskött. Mate- bostadshus och kontorsbyggnader. Glas skapar ljusa, öppna miljöer men hur går detta ihop med ambitionerna att bygga energieffektivt och miljövänligt? Diana Avasoo på WSP Environmental har lång erfarenhet av glas- och fönsterlösningar och hon menar att gör att det går utmärkt att kombinera komplicerade glasfasader med energieffektivitet. Jag har just besökt våra kollegor på WSP i London och kunnat konstatera vilken bred kompetens vi har inom företaget när det gäller imponerades av den kunskap och komplicerade glasfasader i utsatta miljöer. Det är en av anledningarna till The Shard och hela kvarteret intill. specialister som arbetar internatio- optimering av energieffektivitet och simulering och dagsljusinlänkning med mera. Vi optimerar varje parameter som slutligen skall leda till bästa säger Diana. När det gäller fasadkonstruktioner har vi även specialister som designar skräddarsydda lösningar för fasadunderhåll. Sverige har kommit långt när det gäller att uppnå långsiktig hållbarhet och energieffektivitet för byggnader isolerar mycket bra vintertid. Solskyddet har varit ett problem när man inte velat ha utvändiga sol- för att ge en effektiv solavskärmning utan att avskärma dagsljuset och tillverkningen av elektrokroma glas kommit igång och har börjat marknadsföras i Sverige. Det innebär att varierande solavskärmning beroende på solintensiteten. Tyvärr är dessa glas fortfarande mycket dyra kommer säkert priset att sjunka. Det viktigaste rådet från Diana till alla beställare och arkitekter som funderar på glasfasader och fönster är att i tidigt skede ta in någon som kan glas. Genom att simulera den bli energieffektivare men också resurssnålare och därmed billigare. erfarenhet från fönster och glas i både hängslen och livrem vilket kan resultera i onödigt komplicerade och dyra lösningar. Man skall även vara ödmjuk när det gäller projek- material som sällan går att justera känna till glasets fysikaliska egenskaper är att härdat glas i fasader kan spricka utan synlig anledning. Det beror på att det kan inne- skapar små mikroskopiska bubblor granulera. När jag föreslår ett förstörande det ofta att entreprenören avråder från denna för att spara några man tur så händer inget men om vem står för kostnaden? Eller som på byggnaden i London (bild till bytas ut eftersom hela produktionen av planglas under en dag hade inneslutningar. En sådan olycka gynnar varken miljön eller ekonomin. Elektrokroma glas som är i mörkt läge på solbelyst fasad. De blir lika transparenta som nedre delen när solen passerat fasaden. 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 VEM TILLVERKAR DEN ENERGI- EFFEKTIVASTE TORKUTRUSTNINGEN? The Shard i London är Europas högsta glasbyggnad. ingen energiklassning på torkutrustning och därmed är det svårt för konsumenter att göra bra val ur energisynpunkt. Detta vill nu BeBo ändra på. BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. De driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor. BeBo har startat en tekniktävling som ska familjshus. Syftet med tävlingen är att bidra till en snabbare utveckling av mer energieffektiva från WSP Environmental hjälper BeBo att utforma tävlingen. nadsanalys. Vi vill sätta en energiklassning på de produkter som tävlar och testas. Priset till de vinnande bidragen blir att deras torkprocess kommer att beskrivas som energieffektivast i upphandlingssammanhang och i BeBos vilket synliggör produkterna för fastighetsbolag och konsumenter som satsar på energieffektivitet i tvättstugor. Läs mer om tävlingen på De mikoskopiska bubblor som bildas av går inte att upptäcka med ögat. När de glaset. På den här byggnaden har nästan samtliga glas gått sönder på grund av att man inte gjorde Heat Soak Test efter härdningen. APP FÖR MEDBORGARE I ÖSTERSUND BIDRAR TILL HÅLLBART BYGGANDE Östersunds kommun har börjat planera för en ny hållbar stadsdel Storsjö Strand. Kommunikation och samverkan mellan alla som berörs i kommunen utgör grunden för projektet. Nu sjösätter kommunen en app där alla är välkomna att framföra sina åsikter om den planerade stadsdelen. Appen är framtagen av WSP som har ett uppdrag vad gäller samverkan och engagemangsfrågor i projektet. Storsjö Strand är ett unikt område och kommunens ambition är att det ska bli en förebild för hållbart byggande. Därför inleddes projektet för cirka nio månader sedan med workshops för byggherrar och Östersunds ledande politiker och tjänstemän. Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt för hållbart byggande. Nu får även medborgarna vara med och tycka till. Vi vill ha demokratiskt valda strategier för hållbarhetsarbetet i Storsjö Strand. Därför bjuder vi in till dialog redan innan vi tar fram planritningar. Appen blir här ett nyskapande komplement för medborgardialog och gör Storsjö Strands app kan laddas ned gratis för iphone och Android. WSPs uppdrag för Östersunds kommun är att tillsammans med konsulter från tre andra konsultföretag ta fram ett hållbarhetsprogram för Storsjö Strand och implementera detta i samverkan med byggherrar samt politiker och tjänstemän i staden. WSP sträcker sig fram till slutet av och verktyg för att skapa en framgångsrik kommunikation och samverkansprocess mellan de inblandade parterna. WSP ansvarar även för en kontinuerlig hållbarhetsutbildning av samtliga inblandade parter. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 MARK- OCH VATTEN- KOMPETENS I VÄXJÖ har numera också medarbetare på plats från WSP Environmental. Det innebär att vi nu har möjlighet att ge mer lokal och snabbare service till nya och gamla - förorenade områden till kostnadsbedömning och kontroll i samband med saneringar. Tillsammans med internationella kollegor och andra samarbetspartners har vi också möjlighet att genomföra sanering av mark och grundvatten. Evelina är geohydrolog och kommer närmast från WSPs kontor i Malmö. Evelinas närmaste arbetskamrater är Magnus Bengtsson som är hydrogeolog och Jerry Forsberg som tidigare har arbetat med förorenad mark och sedimentfrågor hos WSP i Karlskrona. Vi hoppas att kunderna ska hitta till oss i alla Vi har många kollegor runt om i landet och WSP Environmental har lång erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser samheter och utvinning av naturresurser som SOLVATTEN GÖR SKILLNAD WSP har ett samarbete med Solvatten och stöder deras verksamhet som hjälper familjer i Afrika att få tillgång till rent och varmt vatten. Nu har WSPs medarbetare Malin Lööw och Jim Berglund nyligen kommit hem från en vecka i Kenya där de upplevt hur Solvatten fungerar i praktiken. Det har varit en mycket omtumlande erfaren- hållandena i de slumområden vi besökte i staden Meru. Men Solvatten betyder verkligen mycket för familjerna där. Det ger inte bara rent vatten utan också möjlighet till självförsörjning. Pengar som tidigare använts till mediciner och bränsle kan nu användas till att investera i de egna verksamhe- Både Jim och Malin menar att det saknas mycket utbildning och kunskap för att människorna här ska kunna hjälpa sig själva. Där kommer Solvatten in och de lokala organisationer Solvatten samarbetar med. Människorna som får tillgång till Solvatten är därigenom utbildning i hur de kan börja försörja sig själva och hur de hanterar pengar. Solvatten är ett steg på vägen till ett självständigare liv och gör verklig skillnad för de familjer som får tillgång till denna enkla vattenreningsbehållare. NOTERAT Det här är Solvatten En behållare som fylls med vatten och sedan ligger i solen tills vattnet blivit rent och varmt. Solvatten bidrar till: ciner och bränsle kan användas till andra nödvändigheter som mat, barnens skolgång med mera minska Läs mer på 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 WSP HJÄLPER ÖSTERSUNDS KOMMUN MED UTVECKLING AV DETALJHANDELN WSP har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en utvärdering och uppföljning av den handelspolicy som antogs år Projektets huvudfrågeställningar var att utvärdera hur detaljhandeln utvecklats sedan handelspolicyn antogs och att utvärdera vilka effekter som etablering av dag- dagligvaruhandeln i Östersunds kommun samt att analysera de framtida förutsättningarna för detaljhan- under senare år och att målsättningen att stärka detaljhandelns attraktivitet visat sig framgångsrik. Etablering av dagligvaruhandel på stadsdel Norr har haft begränsade konsekvenser för den etablerade dagligvaruhandeln. Istället för att påskynda struktur- nyetableringen satt igång en positiv utvecklingsspiral och bidragit till sänkta livsmedelspriser för konsumenterna. ÅRETS BETONG- KONSTRUKTÖR Åke Solfeldt WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan den 22 november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. NOTERAT WSP rekommenderar Östersunds kommun att ha en fortsatt offensiv attityd avseende detaljhandelns - stråk och förtäta innerstaden genom fastighetsutvecklingsprojekt kan stadskärnan potential tillvaratas. Då den regionala konkurrensen förväntas öka bör kommunen även prioritera att fortsätta utveckla förtätningar och förstärkningar av tillgängligheten till och inom området i syfte att stärka områdets attraktivitet. WSP ÄR NU EN DEL AV NORDIC BUILT CHARTER ling av hållbart byggande. Nätverket är ett initiativ från de fem nordiska näringsministrarna och bekostas av Nordiska ministerådet och Nordisk Innovation. Nordic Built Charter är ett nätverk av företag inom fastighetsbranschen som vill utveckla det hållbara byggandet. Nätverket ska fungera som en plattform för samarbete i den nordiska byggbranschen på tvärs över gränser och kompetenser. Målet är konkurrenskraft. För mer information besök eller kontakta Lärorikt och jätteroligt var omdömet om WSPs globala event för unga medarbetare. GLOBALT EVENT FÖR UNGA MEDARBETARE Career Professional Event för WSP- informera om de nationella och globala möjligheter WSP har att erbjuda. Deltagare och föreläsare från WSP i hela världen deltog via en virtuell plattform. Totalt deltog 300 medarbetare och USA. I Sverige pågick aktiviteterna och Luleå. Dimple Patel och Carmen var mycket nöjda med dagen. Det var fantastiskt att få inblick i hur stort WSP är och vad som görs runt om i världen. Jättespännande att ha kontakt med USA informationen varvades med lokala föreläsare på plats. En mycket kreativ och rolig dag. Hugues Millet har utsetts till ny vd för WSP Polen. De senaste två åren har Hugues varit affärsutvecklare inom WSP Europe. Han är fransk medborgare och började på WSP för fyra år sedan efter att ha tagit sin MBA i Sverige. WSP Polen har medarbetare stationerade i Warszawa. Företaget erbjuder miljö och energi. Hans Björkman gruppchef inom WSP Analys & Strategi forskar inom innovationsområdet vid Chalmers Tekniska Högskola. Vid ett frukostseminarium på WSP redogjorde han för hur medarbetarnas engagemang och trivsel hänger ihop med organisatorisk kreativitet. Jessica Fromell är ny gruppchef hon ska ansvara för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Närmast kommer Jessica från ÅF i Göteborg. Jessica har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. Arvid Lökken - - Tillsammans med Ola samt kollegor från olika kompetens- - senterade han WSPs tjänsteutbud kring vindkraftsetableringar. FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES SUSTAINABLE ATTRACTIVE COMPETITIVE MOBILITY ERNST VENSKE, SOUTH AFRICA Idag lever mer än 50 % av jordens befolkning i städer. Redan år 2050 beräknas det vara 70 %. Det ställer stora krav på planering av bland annat byggnader, infrastruktur och den sociala miljön och att allt sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Designing Future Cities handlar om att ta ett helhetsgrepp på framtida städer vi vill bidra till att göra dem hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga. DESIGNING FUTURE CITIES Se hur 7 designers hjälpt oss tolka 9 viktiga teman på och beställ vår broschyr. 9 CRITICAL ISSUES A UNIQUE INTERPRETATION 1 UNITED BY OUR DIFFERENCE E D E N V I K Foto: Nicola Evans

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN. Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH

HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN. Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att minska miljöpåverkan av vardagsresandet. Målet är att ta fram

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL ANLÄGGNING MÖLNDAL FOTO: PETER BRUNDIN Jurymotivering: Estikens roll i transportsystemets infrastruktur fortsätter stärkas. Knutpunkt Mölndalsbron är ett välbalanserat utfall mellan funktion, form och

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Via en spännande, komplicerad och logostiskt krävande överdäckning har Stockholm fått sitt största hotell i en smackfull modernistisk retroversion. FOTO: HOLGER STAFFANSSON

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Att förändra en värld... The future of drainage.

Att förändra en värld... The future of drainage. Att förändra en värld... The future of drainage. BEHOVET AV AVVATTNING FÖRÄNDRAS -både globalt och i Sverige ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscenter I konkurrens med andra etablerade universitet fick forskare vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet möjligheten att starta ett VINN Exellence Center. Projektet

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Inledning. Startsidan. Maj. Ny version på torsdag kväll. Obegränsat antal kopplade personer till din startsida! WSP DeDU satsar på PASSAD.

Inledning. Startsidan. Maj. Ny version på torsdag kväll. Obegränsat antal kopplade personer till din startsida! WSP DeDU satsar på PASSAD. Maj Inledning På våra välbesökta användarträffar fanns ett önskemål som kom upp flera gånger, varför går det bara att koppla två extra personer till min startsida? Ja varför? Nu har vi ändrat så att ni

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer