4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN"

Transkript

1 Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya rapporter om varsel på stora företag. Läget är dock långt ifrån så alarmerande som 2008 men vi märker en nedgång på bostadssektorn och en viss avvaktan inom industrin. Rekryteringsmarknaden är inte heller så het som den varit, människor tar det säkra före det osäkra och stannar på sina arbeten. Regeringen har stora planer på satsningar inom infrastruktur men det är väl lite osäkert hur mycket nytt som startas under nästa år. Inom WSP gläder vi oss åt att ha vunnit det stora och spännande uppdraget att utreda förutsättningarna för en tunnelbana till Nacka. En viktig pusselbit i utvecklingen av Stockholm. Hur framtidens städer ska utformas för att bli både socialt och miljömässigt hållbara är något som engagerar oss på WSP. Vår kampanj Future Cities startade med en modeshow på Business Arena och fortsätter nu med seminarier och kundevent runt om i landet. Jag är just hemkommen från ett besök hos våra kollegor på GENIVAR i Montreal där jag kunnat konstatera att WSP och GENI- VAR har många gemensamma nämnare och stora möjligheter att berika varandra med tekniskt kunnande. GENIVAR är starka inom industri och gruvnäring och kan tillföra oss kontakter och kunnande inom dessa områden. De är sin tur mycket intresserade av WSPs kompetens inom transportsektorn, med järnväg och väg i spetsen. Förra året var Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi, medförfattare till en liten intressant bok som heter Sverige vs Kanada. Där framgår hur stora likheter som finns mellan kulturerna i våra respektive länder. Vi har mycket att lära av varandra och Sverige kan absolut bidra med mer än export av ishockeyspelare. Säsongen för vintersporter är i full gång och jag hoppas få tillfälle till lite skidåkning i samband med kommande helger. Ett riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla våra kunder och medarbetare. Rikard Appelgren NYHETER HÅLLBAR UTVECKLING I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN. ring av anläggningsprojekt anpassat till svenska förhållanden. Arbetet Byggbranschens Utvecklingsfond. Syftet är att lägga grunden till ett utreda om CEEQUAL kan anpassas till svenska förhållanden och om det kan implementeras hos Sweden Green Building Council. Det brittiska systemet CEEQUAL bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och har använts i över 430 projekt i världen. Vi är mycket glada att SBUF valde att satsa på detta projekt. Det kommer att påverka hur anläggningsbranschen ska arbeta med konsult på WSP. Utvecklingsarbetet påbörjades september 2012 och beräknas vara klart i mitten av REVISIONSUPPDRAG FÖR COOP WSP Environmental har i konkurrens med nio andra konsultföretag vunnit en upphandling och ska som enda leverantör genomföra revisioner av Livsmedelssäkerhet och Coops Uppförandekod hos PRIMA och X-tra. las Wikström i Malmö och uppdraget kommer att engagera revisorer i hela landet. Detta samarbete är ett led i WSP Environmentals satsning inom Hållbar utveckling och ett steg på vägen mot vår vision att bli sektionschef på WSP Environmental. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2400 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP VINNARE I TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen. Detaljer som skulle varit oerhört komplicerade att redovisa vid användande av 2D har i detta fall redovisats med hög noggrannhet på ett tydligt och systematiskt vis. Det prisbelönade projektet - sträckning mellan Alvik och Solna och som vi tidigare skrivit om i Projekt & Innan lyftet utfördes i verkligheten hade det testats med rätt brolutning och tyngdpunkt i Tekla Structures 3D-modell. Därmed kunde man minimera riskmomenten som det innebär att lyfta en tung bro mitt i ett trångt och tättbebyggt område. Modellen räknade ut brovikten för lyftet och tyngdpunkten i förhållande till lyftvinkeln och kunde med stor motvikt. I det här uppdraget har 3Dmodellen verkligen använts i alla led. Ståltillverkningsföretaget Promostal i Polen krävde 3D-modellering för sin produktion. WSPs konsulter ritade - bockas för att få plats. Modellen var också ett bra hjälpmedel och underlättade kontakterna mellan byggher- entreprenören NCC och konsulten WSP under hela processen. När alla har samma information samtidigt blir både projektering och byggande smidigare. Modellspråket är internationellt och man undviker onödiga språkrelaterade missförstånd. De polska smederna på Promostal läser ut samtlig information från 3D-modellen till kap- och borrmaskinerna i sin tillverkning. Efter att brons stålkonstruktion var färdigsvetsad gjordes en rad inmätningar och man kunde konstatera att 3D-modellen i Tekla Structures stämde med verkligheten så när som på två millimeter. Bron har provkörts och kommer att öppnas för Tvärbanan under Ekensbergsbron är ett mycket allra bäst. Ett effektivt arbetssätt som i början men som lönar sig längre fram i processen eftersom frågor och Ekensbergsbron. problem kommer upp på bordet i tidiga skeden. Vinsten i Tekla Sverige BIM Awards innebär att projektet nu kommer att gå vidare och möta tufft motstånd i den internationella tävlingen i BIM-klassen. DOMKYRKOFORUM I LUND FÅR ÅRETS KASPER SALINPRIS Det prestigefyllda priset som delas ut av Sveriges Arkitekter gick i år till Domkyrkoforum i Lund. WSP har ansvarat för projektledning, projekteringsledning och projektering. Lunds domkyrka har efter en långvarig process nu fått det besökscentrum som valdes i en tävling redan Domkyrkoplatsen längs domkyrkans sydsida har därmed fått ett helt nytt folkliv. Domkyrkoforum samman de olika byggnaderna i kvarteret söder om vering. En stor volym bryts ner till en skala som inte konkurrerar med domkyrkan. Här ryms både besöks- - i två plan. Byggnadens material och uttryck speglar en lyhördhet för omgivningen och relaterar självständigt FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN till domkyrkans former. Väl genomarbetade detaljer och rena takytor i byggnadens inre ställs mot grova och robusta material på ett övertygande sätt Arkitekt: Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo och handläggande arkitekt SAR/ MSA Andreas Hiller samt medverkande arkitekter SAR/MSA Andreas arkitekter MSA Isabel Gonzaga och Malin Belfrage. Landskapsarkitekt för Domkyrkoplatsen: Ateljé Landskap genom landskapsarkitekt LAR/MSA Charlotte Lund. Byggherre: Domkyrkorådet i Lund genom Christer Larsson och Torgny Werger. Konsulter från WSP: projektledning: - - Maria Carlsson. Konstnärlig utsmyckning: konstverk i Hörsal: Anita Christoffersson. Partnering med General entreprenad: Byggnadsentreprenör: Projekt- Göran Rudolfsson. WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 WSP FÖRSTÄRKER DEN EKOLOGISKA KOMPETENSEN WSP har nyligen rekryterat två nya medarbetare med ekologisk kompetens. Det är marinbiologerna Peter Jonsson i Helsingborg och Patrik Lindgren i Kalmar. De båda ingår i ett nätverk av biologer inom WSP som blir allt mer efterfrågade i olika typer av uppdrag. Det känns jättebra att vi kan erbjuda våra kunder hjälp av biolog- Gilbertsson på WSPs kontor i Helsingborg. Att värna om naturvärden Det kan handla om vindkraftsutbygg- industrietableringar. Våra ekologiska tjänster omfattar bland annat bedömningar av naturvärden och att bistå kunden med åtgärdsförslag och rekommendationer för att projektet ska kunna genomföras på ett naturmiljöanpassat sätt. WSPs biologkonsulter använder vedertagna metoder för att snabbt kunna bedöma naturvärdena i ett område. Det innebär att de mäter olika egenskaper i naturen påverkan. Vi jobbar främst med biotopkarteringar i fält men kan också genomföra analyser av digital vegetationsdata när det handlar om stora skog och var det är våtmark. För mer information om WSPs ekologiska eller NÄTVERK Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Jönköping, Karlstad, Stockholm, Uppsala, Falun och Sundsvall. De kan hjälpa till med och i vatten ningar statusbedömning av vattendrag och enklare bottenfaunaundersökningar höga naturvärden 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 PASSAD ÖPPNAR DÖRRAR De kommunala bostadsbolagen Gavlegårdarna i Gävle och Kopparstaden i Falun har starka visioner om att erbjuda sina hyresgäster en bra livsmiljö och en god service. I ett gemensamt projekt har de båda bolagen nu investerat i PASSAD, ett system som förenklar administrationen av nyckelutlämning, bokningar och porttelefoner. PASSAD har utvecklats av WSP och är nu en kommersiell produkt i full drift. Anna Bergqvist och Jessica Gilbertsson som markerar skyddsvärda naturmiljöer inför byggskedet. WSP MARKERAR SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN VID UTBYGGNADEN AV SYDVÄSTLÄNKEN Svenska Kraftnät genomför nu sin största och viktigaste nätinvestering någonsin. Det gäller SydVästlänken som ska byggas i tre delar med knutpunkt utanför Nässjö. Därifrån byggs likströmslänkar med ny teknik till Hörby i Skåne och till Oslo i Norge. Norrut byggs en ny luftledning för 400 kv växelström från Nässjö till Hallsberg. I denna del av SydVästlänken har WSPs biologer varit engagerade i olika omgånger. I ett tidigare skede har det gjorts en miljökonsekvens- vilka konsekvenser den nya ledningen kan få för boende- bilden och friluftslivet utmed Dahleman. Jag och mina kollegor har varit ute och inventerat skyddsvärda naturområden längs ledningsgatan. Vi har redovisat hur naturvärdena påverkas av nya stolpplaceringar och körvägar och av att fordon färdas i ledningsgatan. Därefter har vi föreslagit åtgärder för att minimera skadan. En del av vårt arbete har också handlat om att hjälpa till med dispensansökningar. Nu under hösten har stora delar av WSPs biolognätverk varit ute och mar- med snitslar för att göra tydligt för entreprenörerna var de känsliga naturmil- Skyddsobjekten kan handla om allt från orkidékärr och sumpskogar till Gavlegårdarnas IT-chef Ulf Gustafsson har varit med på resan med PASSAD under Vi har haft ett utvecklande samarbete med WSP som resulterat i ett mycket användbart och effektivt system för den att alla nycklar är taggade i samma system ökar säkerheten. Med elektronisk avläsning siffra fel. Det är lätt och smidigt att lämna ut tillfälliga nycklar till reparatörer och entreprenören med just den behörighet de behöver för en viss tid. Borttappade nycklar är inte heller något problem för våra boende. Om det händer är det lätt att spärra och få en ny tagg som fungerar. bostadsområde. Det är enkelt för våra hyresgäster att själva göra bokningarna hemma bokningar på plats i tvättstugan. Vi har märkt att de boende uppskattar överträda sin tid i tvättstugan för då kommer de inte ut med sin tvätt. Porttelefon är ytterligare ett användningsområde där PASSAD kommer in i bilden. -Den stora fördelen är att vi är oberoende av leverantörer ställa krav i våra upphandlingar att produkterna ska fungera i PASSAD. Det gör att vi kan utnyttja konkurrensen mellan olika produkter och välja de prisvärda alternativ som passar oss bäst. Faktaruta PASSAD är ett system utvecklat av WSP. Via ett enkelt användargränssnitt administreras passagekontrollsystemens elektroniska nycklar. leverantörer. I PASSAD ser användaren bara information som är relevant för arbetsuppgiften och kan enbart genomföra ändringar och inmatningar som krävs för den dagliga administrationen. Därmed sjunker utbildningsbehovet och risken för mänskliga fel. PASSAD hämtar information i fastighetssystemet och sköter synkronisering mellan olika passagekontrollsystem. Inmatning av uppgifter sker bara EN gång oavsett antal system. NATURVÅRDSBEDÖMNING I UPPSALA Gottsunda. Vägen går mellan två separata delar av ett och samma Natura 2000-område. relativt öppet landskap som troligen har hållits öppet genom bete. Idag består stora delar av naturskog. WSP har bistått Uppsala kommun med det samt en skötselplan. Skötselplanen omfattar de nya vägslänterna som skapas samt naturmarken kring den planerade vägen. naturområdet och att detta ska fungera som en spridningskorridor mellan de två delarna av Natura 2000-området. PRESTIGE UPPDRAG TILL WSP WSP har fått uppdraget att projektera och genomföra teknisk undersökning inom förstudien för en tunnelbanelinje till Nacka. I uppdraget ingår att utarbeta alternativ för tunnelbanans sträckning mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Uppdraget skall resultera i ett tekniskt underlag för olika sträckningsalternativ så att det tillsammans med underlag från andra delprojekt kan ligga till grund för val av sträckning för en ny tunnelbanegren. Den nya tunnelbanegrenen ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt ur ett livscykelperspektiv och uppfylla säkerhetskrav enligt de riktlinjer för tunnelbanan som tas fram i ett parallellt delprojekt. Vi är mycket stolta och glada att få medverka i detta projekt som har i samtliga fyra utvärderingskriterier. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 DESIGNING FUTURE CITIES FOTO: ULF LODIN MOBILITY MANAGEMENT Det är en effektiv metod som används för att påverka efterfrågan på transporter. Målet är att få människor att ändra sina resvanor och välja andra transportmedel än bil. Verktygen som används inom Mobility Management har funnits länge: metoder. Men det som gör Mobility Management så verkningsfullt är att som utgångspunkt arbetas ett koncept fram som främjar användningen av struktur används mer effektivt. Mobility Management infördes ursprungligen för att komma tillrätta med miljö- och trängselproblem men har visat sig göra nytta på många Future Cities-kollektionen. För att inspirera och engagera även utanför ingenjörsvärlden har WSP bjudit in unga SAMVERKAN MINSKAR GODSTRANSPORTER I STÄDER FUTURE CITIES På många håll i Europa pågår olika projekt för att öka framkomligheten i stadskärnor. Genom smart citylogistik vill man minska och effektivisera transporter i centrala stadsdelar och därmed också minska CO2-utsläppen. Även i Sverige är ämnet mycket aktuellt. Ett välbesökt frukostseminarium genomfördes nyligen på WSP Analys & Strategi i Stockholm. - Temat för dagen var att diskutera vad genom aktiv samverkan lyckats öka fram- WSP har deltagit i det arbete som Göteborgs Stad driver för att underlätta för godsdistributionen. Bland annat har man nen underlättas av att parkeringsplatser - omvägar. formaliserat diskussions- och informations- föreskrifter. I gruppen ingår representanter vakter. - & Strategi. Kommunala resurser krävs och det är viktigt att olika intressenter kan få vara med i processen. Kommuner och näringsliv har olika krav på samordnad Citylogistik. Kommunerna vill öka fram- men utan att transportkostnaderna stiger. Genom en bra samverkan kan man klara utmaningarna och få stadskärnor med lägre avgasutsläpp. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FOTO: ULF LODIN BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Kista utanför Stockholm byggdes för 40 år sedan. Området har under åren utvecklats till ett av världens främsta ICT-kluster (Information and Communication Technologies). Kista är också ett stort bostadsområde som nu ska växa ytterligare. Här byggs nya bostäder, nya gator, gång- och cykelvägar, torg och affärer. Samtidigt pågår stora ombyggnader av vägnätet, främst E18, utanför holm stad, SL, Länsstyrelsen och Landstingets enhet TMR (tillväxt, miljö och regionplanering). Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska Det är en förutsättning för att man ska klara kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. upp riktlinjerna och formulerat målen för det Det är helt unikt att både myndigheter och Jesper. Alla delar samma målbild och vill göra sitt bästa för att verkligen åstadkomma resultat. Vi insåg snabbt att här behövs en mobilitetsansvarig på själv och Johannes Berg från WSP som tillsammans som en praktisk arbetsgrupp. Vi jobbar tillsammans medarbetare på plats i området. Totalt jobbar ca i Kista. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag. Vi skickade ut enkäter med frågor till alla företagen. Resultaten ger en bra bild av hur reseströmmarna går till 2-utsläpp man har idag och vad resandet kostar totalt. Med den här utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Kanske behövs det en ny busslinje eller en annorlunda sträckningar av vissa linjer. Många som åker bil gör cykla om det fanns säkrare cykelvägar och cykelparkeringar vid arbetet. Kanske skulle duschar och pekar på olika förslag och åtgärder som leder till Nu har företagen i Kista ett bra underlag att kommer att minska med tio procent till CERO Projektet i Kista utförs med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. CERO används för att: mål i termer av konkreta förändringar av organisationens resor utifrån uppsatta mål tiva klimatstrategier ning till alternativa transporter och resfria möten practice WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 PROJEKT Ända sedan 1872 har man tillverkat Västerbottenost i Burträsk. Det sägs att den mytomspunna tillverkningen bara kan ske just där. Västerbottenost är mycket efter- den speciella smaken. För att motsvara efterfrågan har Norrmejerier beslutat om en investering på 154 miljoner kronor för en utbyggnad av mejeriet i Burträsk. När den nya anläggningen är klar kommer man nästan att ha en fördubblad produktion av Västerbottenost. Kristjan Tomic på Norrmejerier är projektledare för bygget av det nya mejeriet. Ända sedan han började på Norrmejerier 2003 har han haft ett gott samarbete med WSP och då framförallt Eric Järvholm på WSP Byggprojektering i Umeå. Eric är okomplicerad och lätt att ha att göra med säger Kristjan. Det är viktigt att man kan lita på varandra. Eric och jag har samarbetat Bygget i Burträsk är speciellt eftersom tomten oss till den gamla byggnaden där produktionen pågår hela tiden. WSP har svarat för konstruktionen av det nya mejeriet i Burträsk och gjort all detaljpro- med framförallt är det Patrik Viberg som varit engagerad i bygget. Det är mycket roligt att vara med i detta Burträsk. Vi gjorde även förfrågningsunderlaget som ledde till att Peab handlades upp som totalentreprenör. I ett tidigt skede var även WSP Systems med och gjorde elprojektering. Den nya byggnaden har en prefabricerad betong- en tidig samordning mot process samt installationer en del varit ansvariga för. Hålen för alla rör- och kanaldragningar måste komma på rätt ställe och projekteringen av process och installationer har ju även de pågått fortlöpande under projektets gång. För att underlätta samordningen gjorde vi en del 3D- säger Patrik. Bygget i Burträsk pågår nu för fullt. Det nya mejeriet beräknas vara klart på försommaren WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Hallå där, Karin Lundgren Sandén ny marknadssamordnare för Norrland. allt handlar det om lax, havsöring och sik. En av Vat- vid Indalsälvens mynning. Anläggningen har några år på nacken och nu ska man genomföra ett ombyggnadsarbete som bland annat omfattar en helt ny yngelhall. Peter Edlund på WSP Byggprojektering i Umeå har upprättat förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenör är ännu inte utsedd. Bygget kommer att sättas igång under nästa år. Det speciella med det här uppdraget är att all vattentemperatur. Storleken på trågen måste anpassas ningen som gör verksamheten mindre sårbar för kyla och oväder. Det här är Norrmejerier Norrmejerier ägs av 630 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Föreningen har 480 anställda och omsätter 1,8 miljarder kronor mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk. NY LAXODLING I TIMRÅ De gamla utomhusbassängarna ska nu byggas in i en ny och energieffektiv hall. Vattenfalls utsättning i Indalsälven Vad gör en marknadssamordnare? Jag håller just på att sätta mig in i det. Nu kartlägger jag vilka uppdrag WSP har här i den norra regionen. Och det är en imponerande mängd. Jag tror inte folk i landet vet hur mycket spännande som händer här uppe. Vi har gruvnäringen för- uppgift är att koordinera WSPs uppdrag hjälpa till med anbudsarbete och underlätta för kunderna att hitta rätt kompetens för sina projekt. Jag vill också bidra till WSPs arbete i norra regionen blir mer Hur känns det att återvända till Norrland efter alla år? har pluggat i Sundsvall och Luleå. I botten är jag civilingenjör och har Danmark och Holland några år. Jag frågor i Göteborg och på staben för WSP Samhällsbyggnad. Att jag nu fått möjligheten att återvända till tystnaden och lugnet i minst att kunna åka skidor igen. Jag jobbar på kontoret i Sundsvall men reser runt en hel här i regionen. Vad är det speciella med Norrland? Klimatet förstås. Det är en annan typ av utmaning att vara samhällsbyggare i den här regionen. Man i alla uppdrag. Jag uppskattar väldigt mycket kontrasterna jag upplever Men så fort jag kliver in på jobbet har jag kontakt med ett nätverk av världen. Den här globala känslan lockar mig. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av WSP och GENIVAR. WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 PROJEKT FOTO: CHRISTIAN JOHANSSON Småbarnen har fått ett eget äventyrsbad i anslutning till stora bassängen. FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING NÄR FARSTA SIMHALL RENOVERADES I augusti öppnade Farsta Sim & Idrottshall igen efter 14 månaders renoveringsarbete. Lokalerna har fått tillbaka sin forna glans och inredningen ser ut precis som när hallen invigdes Dessutom har man nu fått ett nytt, uppskattat äventyrsbad för de allra minsta besökarna upp till sex år. En ny del har anlagts för spinning och aeorbics och den gamla skjutbanan har fått nytt valv anpassat för dagens normer. Jan Lind på Stockholms stads fastighetskontor är mycket nöjd med renoveringen. nacken var konstruktionen fortfaran- när det gäller simhallar är att få till täta bassänger och en bra ventilation. Nu har vi monterat tätskikt på alla tak och en bit ner på fasaden. Alla bytts ut och hallen har också fått en ny vattenreningsanläggning som är belastningsberoende. Det innebär att den anpassar sig efter behovet. Är det mycket folk i bassängen går re- den förstås inte på samma sätt. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till en kronor per. Vi har haft ett mycket gott samarbete med WSP i detta byggledning och kontroll enligt PBL. Christian Johansson från WSP Managemet har varit biträdande projektledare och byggledare för renoveringsarbetena. Han menar att den stora utmaningen vid renoveringen av Farsta simhall var att klara tidplanen. Produktionstiden var 14 månader och entreprenören Peab har haft ett hundratal yrkesmän på plats varje dag. Även under semestrarna pågick arbetet för fullt. Jag har hanterat närmare har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Detta är mitt första uppdrag på WSP och jag uppskattar att ha tillgång till så mycket kompetens inom huset. Det var bara att skicka ett mail till någon kollega när jag behövde hjälp med någon knivig fråga. Anläggningen har fått en helt ny del för spinning och en för aerobics. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 DEDU FINNS NU SOM APP FÖR BÅDE IPHONE OCH ANDROID DeDU är ett system som utvecklats inom WSP för bland annat ärendehantering, tillsyn och skötsel, myndighetsbesiktningar och energi & miljö. DeDU används främst av större fastighetsägare och kommuner. Sex av Sveriges tio största fastighetsbolag använder DeDU i sin förvaltning av fastighetsbeståndet. Nu har DeDU utvecklats ytterli- app för både iphone och Android. I appen kan man bland annat regist- tillsyn och skötsel och hantera energi & miljö. På några månader har över tusen användare laddat ner någon berättar Erik Lindberg på WSP-kontoret i Umeå. DeDU kan anpassas helt har Luleå kommun beställt en kundanpassad app för hyresgäster och kommunmedborgare. Den ska användas för felanmälan och ange placering på en karta eller automatiskt via telefonens GPS. Åt Sundsvalls kommun har DeDU-gruppen tagit fram en snöröjningsapp för att arbetsledaren lätt skall kunna skicka ut SMS och beställningar till alla snöröjningsentreprenörer. Via en länk kan entreprenören sedan direkt kvittera att ärendet är klart. DeDU fungerar även utmärkt för andra verksamheter än rena stora kunder som använder DeDU som ärendehanteringssystem. eller besök DeDUs hemsida funktioner: ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskaps- älven. I studien ingår över 70 dammar och beräkningar görs med olika ringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. - ven och Umeälven. - För att begränsa skador och störningar behöver alla aktörer samverka. - - tagen. Även allmänheten kommer att informeras om vilka områden som Motsvarande projekt pågår i landets elva största kraftverksälvar. Nu pågår platsbesök vid dammanläggningarna och insamling av laserscan- terrängen. Därefter ska hydrauliska modeller över älvarna byggas upp och - Projekten kommer att pågå under cirka två år och engagerar ett 30-tal kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information FOTO: PETER CALLA, VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 KAN GLASFASADER VARA ENERGIEFFEKTIVA? FOTO: ULF LODIN PROJEKT Glas har åter blivit ett efterfrågat fasadmaterial, kanske för att det är miljövänligt och lättskött. Mate- bostadshus och kontorsbyggnader. Glas skapar ljusa, öppna miljöer men hur går detta ihop med ambitionerna att bygga energieffektivt och miljövänligt? Diana Avasoo på WSP Environmental har lång erfarenhet av glas- och fönsterlösningar och hon menar att gör att det går utmärkt att kombinera komplicerade glasfasader med energieffektivitet. Jag har just besökt våra kollegor på WSP i London och kunnat konstatera vilken bred kompetens vi har inom företaget när det gäller imponerades av den kunskap och komplicerade glasfasader i utsatta miljöer. Det är en av anledningarna till The Shard och hela kvarteret intill. specialister som arbetar internatio- optimering av energieffektivitet och simulering och dagsljusinlänkning med mera. Vi optimerar varje parameter som slutligen skall leda till bästa säger Diana. När det gäller fasadkonstruktioner har vi även specialister som designar skräddarsydda lösningar för fasadunderhåll. Sverige har kommit långt när det gäller att uppnå långsiktig hållbarhet och energieffektivitet för byggnader isolerar mycket bra vintertid. Solskyddet har varit ett problem när man inte velat ha utvändiga sol- för att ge en effektiv solavskärmning utan att avskärma dagsljuset och tillverkningen av elektrokroma glas kommit igång och har börjat marknadsföras i Sverige. Det innebär att varierande solavskärmning beroende på solintensiteten. Tyvärr är dessa glas fortfarande mycket dyra kommer säkert priset att sjunka. Det viktigaste rådet från Diana till alla beställare och arkitekter som funderar på glasfasader och fönster är att i tidigt skede ta in någon som kan glas. Genom att simulera den bli energieffektivare men också resurssnålare och därmed billigare. erfarenhet från fönster och glas i både hängslen och livrem vilket kan resultera i onödigt komplicerade och dyra lösningar. Man skall även vara ödmjuk när det gäller projek- material som sällan går att justera känna till glasets fysikaliska egenskaper är att härdat glas i fasader kan spricka utan synlig anledning. Det beror på att det kan inne- skapar små mikroskopiska bubblor granulera. När jag föreslår ett förstörande det ofta att entreprenören avråder från denna för att spara några man tur så händer inget men om vem står för kostnaden? Eller som på byggnaden i London (bild till bytas ut eftersom hela produktionen av planglas under en dag hade inneslutningar. En sådan olycka gynnar varken miljön eller ekonomin. Elektrokroma glas som är i mörkt läge på solbelyst fasad. De blir lika transparenta som nedre delen när solen passerat fasaden. 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 VEM TILLVERKAR DEN ENERGI- EFFEKTIVASTE TORKUTRUSTNINGEN? The Shard i London är Europas högsta glasbyggnad. ingen energiklassning på torkutrustning och därmed är det svårt för konsumenter att göra bra val ur energisynpunkt. Detta vill nu BeBo ändra på. BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. De driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor. BeBo har startat en tekniktävling som ska familjshus. Syftet med tävlingen är att bidra till en snabbare utveckling av mer energieffektiva från WSP Environmental hjälper BeBo att utforma tävlingen. nadsanalys. Vi vill sätta en energiklassning på de produkter som tävlar och testas. Priset till de vinnande bidragen blir att deras torkprocess kommer att beskrivas som energieffektivast i upphandlingssammanhang och i BeBos vilket synliggör produkterna för fastighetsbolag och konsumenter som satsar på energieffektivitet i tvättstugor. Läs mer om tävlingen på De mikoskopiska bubblor som bildas av går inte att upptäcka med ögat. När de glaset. På den här byggnaden har nästan samtliga glas gått sönder på grund av att man inte gjorde Heat Soak Test efter härdningen. APP FÖR MEDBORGARE I ÖSTERSUND BIDRAR TILL HÅLLBART BYGGANDE Östersunds kommun har börjat planera för en ny hållbar stadsdel Storsjö Strand. Kommunikation och samverkan mellan alla som berörs i kommunen utgör grunden för projektet. Nu sjösätter kommunen en app där alla är välkomna att framföra sina åsikter om den planerade stadsdelen. Appen är framtagen av WSP som har ett uppdrag vad gäller samverkan och engagemangsfrågor i projektet. Storsjö Strand är ett unikt område och kommunens ambition är att det ska bli en förebild för hållbart byggande. Därför inleddes projektet för cirka nio månader sedan med workshops för byggherrar och Östersunds ledande politiker och tjänstemän. Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt för hållbart byggande. Nu får även medborgarna vara med och tycka till. Vi vill ha demokratiskt valda strategier för hållbarhetsarbetet i Storsjö Strand. Därför bjuder vi in till dialog redan innan vi tar fram planritningar. Appen blir här ett nyskapande komplement för medborgardialog och gör Storsjö Strands app kan laddas ned gratis för iphone och Android. WSPs uppdrag för Östersunds kommun är att tillsammans med konsulter från tre andra konsultföretag ta fram ett hållbarhetsprogram för Storsjö Strand och implementera detta i samverkan med byggherrar samt politiker och tjänstemän i staden. WSP sträcker sig fram till slutet av och verktyg för att skapa en framgångsrik kommunikation och samverkansprocess mellan de inblandade parterna. WSP ansvarar även för en kontinuerlig hållbarhetsutbildning av samtliga inblandade parter. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 MARK- OCH VATTEN- KOMPETENS I VÄXJÖ har numera också medarbetare på plats från WSP Environmental. Det innebär att vi nu har möjlighet att ge mer lokal och snabbare service till nya och gamla - förorenade områden till kostnadsbedömning och kontroll i samband med saneringar. Tillsammans med internationella kollegor och andra samarbetspartners har vi också möjlighet att genomföra sanering av mark och grundvatten. Evelina är geohydrolog och kommer närmast från WSPs kontor i Malmö. Evelinas närmaste arbetskamrater är Magnus Bengtsson som är hydrogeolog och Jerry Forsberg som tidigare har arbetat med förorenad mark och sedimentfrågor hos WSP i Karlskrona. Vi hoppas att kunderna ska hitta till oss i alla Vi har många kollegor runt om i landet och WSP Environmental har lång erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och beskriva miljökonsekvenser samheter och utvinning av naturresurser som SOLVATTEN GÖR SKILLNAD WSP har ett samarbete med Solvatten och stöder deras verksamhet som hjälper familjer i Afrika att få tillgång till rent och varmt vatten. Nu har WSPs medarbetare Malin Lööw och Jim Berglund nyligen kommit hem från en vecka i Kenya där de upplevt hur Solvatten fungerar i praktiken. Det har varit en mycket omtumlande erfaren- hållandena i de slumområden vi besökte i staden Meru. Men Solvatten betyder verkligen mycket för familjerna där. Det ger inte bara rent vatten utan också möjlighet till självförsörjning. Pengar som tidigare använts till mediciner och bränsle kan nu användas till att investera i de egna verksamhe- Både Jim och Malin menar att det saknas mycket utbildning och kunskap för att människorna här ska kunna hjälpa sig själva. Där kommer Solvatten in och de lokala organisationer Solvatten samarbetar med. Människorna som får tillgång till Solvatten är därigenom utbildning i hur de kan börja försörja sig själva och hur de hanterar pengar. Solvatten är ett steg på vägen till ett självständigare liv och gör verklig skillnad för de familjer som får tillgång till denna enkla vattenreningsbehållare. NOTERAT Det här är Solvatten En behållare som fylls med vatten och sedan ligger i solen tills vattnet blivit rent och varmt. Solvatten bidrar till: ciner och bränsle kan användas till andra nödvändigheter som mat, barnens skolgång med mera minska Läs mer på 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 WSP HJÄLPER ÖSTERSUNDS KOMMUN MED UTVECKLING AV DETALJHANDELN WSP har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en utvärdering och uppföljning av den handelspolicy som antogs år Projektets huvudfrågeställningar var att utvärdera hur detaljhandeln utvecklats sedan handelspolicyn antogs och att utvärdera vilka effekter som etablering av dag- dagligvaruhandeln i Östersunds kommun samt att analysera de framtida förutsättningarna för detaljhan- under senare år och att målsättningen att stärka detaljhandelns attraktivitet visat sig framgångsrik. Etablering av dagligvaruhandel på stadsdel Norr har haft begränsade konsekvenser för den etablerade dagligvaruhandeln. Istället för att påskynda struktur- nyetableringen satt igång en positiv utvecklingsspiral och bidragit till sänkta livsmedelspriser för konsumenterna. ÅRETS BETONG- KONSTRUKTÖR Åke Solfeldt WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan den 22 november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. NOTERAT WSP rekommenderar Östersunds kommun att ha en fortsatt offensiv attityd avseende detaljhandelns - stråk och förtäta innerstaden genom fastighetsutvecklingsprojekt kan stadskärnan potential tillvaratas. Då den regionala konkurrensen förväntas öka bör kommunen även prioritera att fortsätta utveckla förtätningar och förstärkningar av tillgängligheten till och inom området i syfte att stärka områdets attraktivitet. WSP ÄR NU EN DEL AV NORDIC BUILT CHARTER ling av hållbart byggande. Nätverket är ett initiativ från de fem nordiska näringsministrarna och bekostas av Nordiska ministerådet och Nordisk Innovation. Nordic Built Charter är ett nätverk av företag inom fastighetsbranschen som vill utveckla det hållbara byggandet. Nätverket ska fungera som en plattform för samarbete i den nordiska byggbranschen på tvärs över gränser och kompetenser. Målet är konkurrenskraft. För mer information besök eller kontakta Lärorikt och jätteroligt var omdömet om WSPs globala event för unga medarbetare. GLOBALT EVENT FÖR UNGA MEDARBETARE Career Professional Event för WSP- informera om de nationella och globala möjligheter WSP har att erbjuda. Deltagare och föreläsare från WSP i hela världen deltog via en virtuell plattform. Totalt deltog 300 medarbetare och USA. I Sverige pågick aktiviteterna och Luleå. Dimple Patel och Carmen var mycket nöjda med dagen. Det var fantastiskt att få inblick i hur stort WSP är och vad som görs runt om i världen. Jättespännande att ha kontakt med USA informationen varvades med lokala föreläsare på plats. En mycket kreativ och rolig dag. Hugues Millet har utsetts till ny vd för WSP Polen. De senaste två åren har Hugues varit affärsutvecklare inom WSP Europe. Han är fransk medborgare och började på WSP för fyra år sedan efter att ha tagit sin MBA i Sverige. WSP Polen har medarbetare stationerade i Warszawa. Företaget erbjuder miljö och energi. Hans Björkman gruppchef inom WSP Analys & Strategi forskar inom innovationsområdet vid Chalmers Tekniska Högskola. Vid ett frukostseminarium på WSP redogjorde han för hur medarbetarnas engagemang och trivsel hänger ihop med organisatorisk kreativitet. Jessica Fromell är ny gruppchef hon ska ansvara för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Närmast kommer Jessica från ÅF i Göteborg. Jessica har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. Arvid Lökken - - Tillsammans med Ola samt kollegor från olika kompetens- - senterade han WSPs tjänsteutbud kring vindkraftsetableringar. FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES SUSTAINABLE ATTRACTIVE COMPETITIVE MOBILITY ERNST VENSKE, SOUTH AFRICA Idag lever mer än 50 % av jordens befolkning i städer. Redan år 2050 beräknas det vara 70 %. Det ställer stora krav på planering av bland annat byggnader, infrastruktur och den sociala miljön och att allt sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Designing Future Cities handlar om att ta ett helhetsgrepp på framtida städer vi vill bidra till att göra dem hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga. DESIGNING FUTURE CITIES Se hur 7 designers hjälpt oss tolka 9 viktiga teman på och beställ vår broschyr. 9 CRITICAL ISSUES A UNIQUE INTERPRETATION 1 UNITED BY OUR DIFFERENCE E D E N V I K Foto: Nicola Evans

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE CityMark Det finns en stor osäkerhet om framtida lokalbehov få vågar expandera sidan 46 Leaf Sverige flyttar till nya lokaler i Malmö Flytten ska stärka Svenska Kraftnät Inredningstrender från Formexmässan

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se

Svenska Vårdfastigheter AB, Box 55 642, 102 14 Stockholm. www.svenskavardfastigheter.se Svenska Vårdfastigheter AB bygger och hyr ut högkvalitativa och miljövänliga fastigheter till Sveriges kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

Inledning. september. Ny version på måndag kväll

Inledning. september. Ny version på måndag kväll september Inledning Ny version på måndag kväll Sommarvärmen försvann från norr men vi håller oss varma med en ny version av DeDUWeb. På måndag kväll så uppdaterar vi till version 5.5.0 Den innehåller fler

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer