S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på"

Transkript

1 S O S En tidning från SOS Alarm Nr profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström Få lyssnar på Hesa Fredrik samarbete över länsgränserna Positionering med precision mellan komet och avlopp Rakel i bussen Staten vill styra alarmeringstjänsten som myndighet

2 S O S Innehåll nr Tidningen SOS ges ut av SOS Alarm Sverige AB, fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Johan Hedensiö Redaktör: Jenny Friberg Adress: SOS Alarm Sverige AB Box Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan Signaler Nyheter, statistik och röster från SOS Alarms horisont 07 Alarm! Hälftenägare utan talan 08 Insats ett stöd när vattnet försvann i Upplands-Bro 10 Fokus Alarmeringstjänstutredningen föreslår en 112-myndighet 17 Profilen Vem är egentligen Karin Enström? 2o Utveckling Bättre gehör med VMA i mobilen 22 Effekt Busschaufförerna rustas med Rakel Telefon: Söker du kontakt med en lokal SOS-central finner du den under För frågor om prenumeration, material till tidningen och annonsering kontakta Redaktionell produktion: Appelberg Tryck: Edita 2013 Omslagsfoto: Louise Billgert Marie Hafström: 14 Effekt När larmet går från andra sidan länsgränsen 24 Utveckling Positionering ger snabbare hjälp 27 Fråga SOS Alarm Om klagomål, kostnader för och att jobba på SOS Alarm 28 Årtalet Vägsäkerhet anno 1970 Endast staten kan ta det övergripande ansvaret för alarmering i nödsituationer för att säkra enskildas trygghet. Alarmeringstjänstutredningen på sidan 10. Nästa nummer av SOS kommer ut i september Citera oss gärna, men ange alltid källan. SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourteletjänster. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. 2 SOS

3 Intro foto: louise billgert foto: Tobias ohls I en nödsituation är vi alla bara människor SOS Alarm har sedan starten 1973 strävat efter en sammanhållen larmkedja. I 40 år har vi verkat för ett tryggare samhälle med den hjälpsökande i fokus. Jag har själv upplevt hur det är att ringa 112 för att få hjälp. Jag blev ganska snabbt medveten om att det inte spelar någon roll om man jobbar inom vår verksamhet eller inte i en nödsituation är vi alla bara människor. Den 29 april kom utredningen om den svenska alarmeringstjänsten. Utredaren föreslår också att verksamheten ska drivas av en ny myndighet, där alla nödsamtal och utalarmering ska ske i en gemensam organisation, precis som SOS Alarm alltid har strävat efter. Om förslaget går igenom betyder det att alla i Sverige kommer att ha mer lika förutsättningar, oberoende var man befinner sig. I vilken form alarmeringstjänsten än bedrivs så kommer en sak aldrig att förändras den hjälpsökande kommer alltid att vara i fokus. Det tycker jag känns tryggt. Johan Hedensiö vd SOS Alarm foto: Anna Vallin 3... Åsa Engström, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, som forskar om återkoppling till ambulansvården efter hjärtstopp. På vilket sätt kan återkoppling från sjukhusen till ambulanspersonalen förbättra den prehospitala hjärtvården? Genom att få veta hur det har gått för patienten får ambulanspersonalen feedback på sitt arbete, vilket kan vara en förutsättning för att få veta om de gjort rätta bedömningar och åtgärder. Det är en bra möjlighet att få svar på frågor som kan kvarstå. Vilka frågor är mest intressanta att få återkoppling på? När det gäller patienter som drabbats av hjärtstopp så är det intressant att få veta om patienten överlevt och vad som orsakade hjärtstoppet. Rent generellt finns ett behov av återkoppling på hur det gått för patienten efter att ambulanspersonal lämnat patienten på frågor till... sjukhus. Speciellt om patienten har varit akut, svårt sjuk och om det är oklart vad han eller hon drabbats av och vilka åtgärder som skulle vara de bästa. Det finns också ett behov att få veta hur patient och närstående upplevt den vård som ambulanspersonalen gett. I Norrbotten kan ambulanssjuksköterskor få skriftlig uppföljning från läkaren. Har det resulterat i några förändringar i arbetssätt? Det som diskuterats i uppföljning är att behandlingsriktlinjerna inte alltid täcker allt och att vissa kan förtydligas. Kontakten med läkaren ses som en bra möjlighet att få ett slags kvitto på om man behandlat rätt. Eriq Agélii SOS 3

4 signaler I Stockholm ökade befolkningen med invånare under 2012 medan antalet ambulanser är oförändrat. VD Johan Hedensiö i SOS Alarms årsredovisning för Beställ den på sosalarm.se Drunkning vanligaste dödsolyckan för barn I Sverige drunknar cirka hundra personer om året. Var tionde är barn. För barn upp till sex år är drunkning den vanligaste dödsolyckan. Guide till ökad vattensäkerhet ger förslag på hur kommuner och andra badanläggningsägare kan arbeta förebyggande. Guiden tar upp regler och säkerhetshöjande åtgärder för exempelvis badhus, stränder, bostadskajer, skolor och parker. Guiden är ett samarbete mellan MSB, Boverket, Konsumentverket, SLU Movium, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Badmästarförbundet och Svenska Simförbundet. Beställ på msb.se Lättare att hitta på nya sosalarm.se SOS Alarms webbplats har fått ny design samtidigt och är mer lättnavigerad än tidigare. För oss är det viktigt att förmedla SOS Alarms mission om att verka för ett tryggare samhälle i allt vi kommunicerar och här fyller vår webbplats en viktig roll främst mot allmänheten, säger Lena Hansson, chef extern kommunikation på SOS Alarm. På den nya webbplatsen finns tydligare information kring nödnumret 112 men också en samlingssida för det nya informationsnumret illustratör: cecilia pettersson Finland tog priset 2012 blev 112 Sverige tilldelat priset för outstanding national 112 system av EENA, European Emergency Number Association. I år gick utmärkelsen till Finland, som i mångt och mycket har samma system för hantering av nödsamtal som Sverige. 4 SOS

5 Skyddsängel i telefonen Att spåra nära och kära har blivit en allt större affär. Med gratisappen Walkmehome kan man larma sina vänner med ett knapptryck, larma 112, dela sin position med mera. I betalversionen kan man även i realtid dela sin position på kartan. Bild: från Arkitekturmuseet Skolbarn har ritat sin syn på risker i vardagen som en del i forskningsprojektet Risk bilden och utställningen Riskcenter. Varning från barn Siktar högt men missar målet Ambulansstationerna har höjt sina mål för akutlarm jämfört med Det visar en undersökning som Demoskop har utfört åt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Sju av tio stationer har som mål att nå procent av befolkningen inom 20 minuter från det att larmet gått, vilket är en något större andel än Men färre stationer klarar sina uppsatta mål angav sex av tio stationschefer att de lyckades nå målen var det bara fem av tio. Målen för hur stor andel av befolkningen som ska nås inom 20 minuter varierar stort i landet mellan 65 och 95 procent. Projektet Riskbilden hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen har fått in över 700 bilder från skolelever i hela Sverige som visar miljöer som de uppfattar som riskfyllda. I trafiken, byggnader och naturen, på skolgården och i hemmet tror barnen att risken att skada sig är störst. Bakom projektet står forskare Mittuniversitetets Risk- och krisforskningscentrum. Bilderna har ställts ut bland annat på Arkitekturmuseet i Stockholm och finns att se på dinsäkerhet.se Skadeförebyggande i Örebro Örebro universitet tar plats i världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande miljöarbete. Universitetet kommer att bistå med forskning och rådgivning om folkhälsa samt om hur man ska kunna minska olyckor och skador i exempelvis skolor, på sjukhus och i trafiken. Olycksfall är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Vad vi vill åstadkomma är att öka medvetenheten kring problemen och skapa säkrare miljöer för människor att vistas i, säger Koustuv Dalal, forskare i folkhälso vetenskap och ansvarig för den här delen av verksam heten vid Örebro universitet. Nätverket koordineras från Karolinska institutet. SOS 5

6 signaler Brandrisk i mobilen Under sommarmånaderna är brandrisken som störst i skog och mark. Med mobilappen Brandrisk ute kan du hålla koll på brandrisken och få mer information om säker eldning utomhus. Ladda ner den gratis på Appstore och Google play. 96% av svenskarna vet att de ska ringa 112 i en nödsituation. Motsvarande siffra i hela EU är 47 procent. Detta och mycket annat framgår av Versamhetsrapporten för 112 i Sverige 2012 som kan beställas eller läsas på sosalarm.se SMS 112 för funktionshindrade SMS112 är numera en permanent tjänst för funktionshindrade. Sedan 2007 har SOS Alarm haft ett testprojekt där döva, tal- och hörselskadade kan registrera sig för att larma 112 med SMS. På SOS-centralen tar en SOSoperatör emot detta och kommunicerar med den hjälpsökande via sms. Vid årsskiftet hade 2347 personer registrerat sig till tjänsten. Registrering sker via sosalarm.se/sms112 illustratör: cecilia pettersson I ambulanserna finns en hel del patienter som kunde åkt taxi eller sjuktransport istället, medan den som är riktigt allvarligt sjuk och hade behövt hjälp inom ett par minuter kanske får vänta i 40 minuter. Eric Carlström, forskare och ambulanssköterska Blåljus en barnlek Kan du inte få nog av alarmeringsfrågor i jobbet? Eller letar du efter ett pedagogiskt verktyg för att lära ut 112 till barn? Woods Staden är tillverkad efter Fair trade-normer på Sri Lanka och målad med giftfria färger. lajbansson.se 6 SOS

7 Alarm! foto: Harri Tahvanainen/folio Allvarliga risker för Sverige Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat 27 scenarier som skulle kunna skapa allvarliga störningar i samhället. Sju av scenarierna har analyserats djupare, exempelvis långvarig värmebölja, störningar i livsmedelsförsörjningen och dammbrott. Rapporten innehåller också en bedömning av krisberedskapsförmågan. Syftet med riskbedömningen är att skapa en gemensam förståelse kring allvarliga risker och deras konsekvenser i Sverige. Det fortsatta arbetet kommer att kunna ge vägledning om hur vi ska prioritera resurser för samhällsskydd och beredskap i framtiden, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Rapporten lyfter fram ett behov av mer regelbunden utbildning och övning inom området krisberedskap, en förbättrad informationssäkerhet och robusthet i infrastrukturen för att minska samhällets sårbarhet i samhällsviktiga verksamheter vid olika typer av störningar. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer behöver också utvecklas. Beställ rapporten på msb.se Sätt badet på kartan För att snabbare kunna lokalisera ett nödlarm från en badplats rekommenderar SOS Alarm alla kommuner och andra aktörer att sätta upp skyltar med badets namn och koordinater i kartformatet Sweref 99. Allt för att räddningstjänst, ambulans, polis eller sjöräddning snabbt ska hitta dit om något händer. Utredning med givna svar Alarmeringstjänstutredningen ger i grunden en bra beskrivning av alarmeringsverksamheten i Sverige Men utredarens analys har stora brister. Frågan om nuvarande organisation kan utvecklas tas till exempel inte upp som ett alternativ. Det känns som att utredaren i förväg var på det klara med att SOS Alarm skulle bli en del av en myndighet. Jag delar inte utredningens slutsats och jag blir inte mer övertygad av att läsa den. Jag kan inte heller se svaret på varför en myndighet skulle vara den bästa lösningen. SOS Alarm har fått pris som Europas bästa 112-tjänst, framför allt beroende på bredden och säker heten i verksamheten och för företagets kundperspektiv. Detta förbigår utredningen snabbt. Utredaren föreslår att man ska skapa en steriliserad organisation till att bara syssla med en sak. Man drar, vilket inte är ovanligt i statliga utredningar, alla kommuners och landstings behov över en kam. SOS Alarm har till stor del kunnat finansieras med intäkter från den affärsinriktade verksamheten samt kommuner/landsting. Staten har i sin roll definitivt inte tagit sitt ekonomiska ansvar när det gäller 112-avtalet, som inte har skrivits upp sedan Utredningen har inte kunnat lokalisera statens egna kostnader, men kan enkelt avgöra vad kommunerna ska betala i en kommande organisation. Kort sagt, om SOS Alarm redan vore en myndighet hade vi inte haft samma kvalitet i alarmeringstjänsten och det är inte troligt att vi hade haft en så framgångsrik teknikplattform som vi har i dag och som utredaren själv lovordar. Egentligen har SOS Alarm redan till viss del en myndighets roll gen om 112-avtalet. Varför inte pröva om staten kan bemyndiga SOS Alarm att genomföra det som utredaren föreslår när det gäller enhetlighet med mera? Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skulle kunna ges uppdraget att förhandla med staten om förutsättningarna. Bemyndiga SOS Alarm att genomföra det som utredaren föreslår Utredaren har missat att ta tillvara specialkompetens, både från SOS Alarm och SKL. För mig är det ofattbart att en utredning tillsatts, utan att företrädare för de kommunala ägarna är med och lämnar synpunkter under utredningens gång. Att tro att förändringen ska vara klar 2015 är att drömma om ett quick fix. bo anderson ledamot i SOS Alarms styrelse, vd Örebro läns förvaltnings AB Läs om alarmeringstjänstutredningen på sidan 10. SOS 7

8 insats fredag 22 mars: En stor vattenläcka upptäcks i Upplands-Bro kommun. Ledningarna i stora delar av kommunen töms på vatten, med över drabbade personer. Medan tekniker jobbar med läckan uppmanar kommunen invånarna att följa arbetet via kommunens webbplats, Facebook eller Twitter. sinar När vattnet Trots tusentals samtal till har allmänheten ännu inte förstått vad informationsnumret är till för. Men numret har ändå redan gjort nytta i flera kommuner, till exempel vid en stor vattenläcka i Upplands-Bro. Text: Eriq Agélii Illustration: Kjell Thorsson En kommun som redan har haft nytta av är Upplands- Bro, mellan Enköping och Stockholm. Den 22 mars ställde en stor vattenläcka delar av kommunen utan dricksvatten. Kommunens kommunikationschef Sara Eklind gick snabbt ut med information på kommunens webbplats och till pressen, men hon var osäker på hur man skickar ut ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. När jag googlade VMA, hittade jag och information om att SOS Alarm kan hjälpa till med att få ut VMA. Sara Eklind informerade SOS Alarm om situationen och att invånarna i delar av kommunen uppmanades att koka kranvattnet. Hon anser att behovet av information i sådana här lägen är stort och att stödet från är oerhört värdefullt, inte minst när kommunens resurser är begränsade och, som i detta fall, behovet uppstår under helg och natt. Trots förutsättningarna agerade Upplands-Bro föredömligt med uppdaterad status på kommunens webbplats, Twitter, Facebook, till press, anställda, politiker och företagare. Kommunens växel hade öppet dygnet runt, med talsvar som 8 SOS

9 lördag 23 mars: Kommunen går ut med pressmeddelande om att invånare i berörda områden bör koka kranvattnet innan man dricker det då det kan ha blivit förorenat lördag 23 mars: Upplands-Bro kommun går via ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, om läckan och hänvisar till upplands-bro.se för aktuell information söndag 24 mars: Läckan är lagad och hela Upplands-Bro har vatten. Invånarna i delar av kommunen uppmanas att fortsätta koka dricksvatten tills testsvar är klara torsdag den 28 mars: Resultat av vattenproverna visar att det kommunala dricksvattnet är rent i hela kommunen. Hade jag vetat om möjligheten till samarbete med hade vi jobat ännu tätare. Sara Eklind gav senaste information, affischer på olika språk sattes upp i berörda områden och de lokala bussarna körde textslinga med färsk information bevakade informationsflödet under hela förloppet för att förmedla status till oroliga inringare. Att nå ut med information om är en stor utmaning, men ännu har ingen fått varken uppdraget eller anslag för informationsarbetet. Hade jag vetat om möjligheten till samarbete med hade vi jobbat ännu tätare, säger Sara Eklind. Läs mer om på sosalarm.se Allt mellan komet och avlopp Redan första veckan efter lanseringen i mars hade Sveriges nya informationsnummer tagit emot cirka tusen samtal. Initialt handlade samtalen enligt SOS-operatörerna om allt från Det luktar illa från mitt avlopp och Det är långa köer på E4 till Vet du vad klockan är? och När kommer kometen?. Uppenbart har få ännu förstått syftet med informationsnumret att komplettera och avlasta nödnumret 112 samt stötta kommuner, landsting och myndigheter i deras kommunikation med allmänheten vid olyckor och kriser. Men Roger Petersson, som har haft en central roll i uppstarten av på SOS Alarm, menar att även felaktiga samtal fyller en funktion. Jag tycker att det är bra att vi får in samtal för det ger en indikation att allmänheten har hittat numret, säger han. Det här är ju en helt ny tjänst med ett antal frågetecken, som vi får lära oss av. SOS 9

10 fokus alarmeringstjänsten Alarmering en statsangelägenhet Inom två år kan en ny statlig myndighet ansvara för alla larm via 112. Går förslaget igenom stängs dörren för privata aktörer i den primära larmkedjan. Antalet larmcentraler föreslås minska men få större kapacitet. Text: Susanna Lindgren Foto: Louise Billgert och Tobias Ohls Den 29 april överlämnade utredaren och före detta generaldirektören för Kustbevakningen Marie Hafström sitt betänkande av alarmeringstjänstutredningen till försvarsminister Karin Enström. Förslaget är att ge det övergripande ansvaret för samordnad alarmering till en helt ny statlig myndighet. Målet är att alla medborgare som ringer 112 ska få en säker, effektiv och likvärdig behandling, oavsett var i landet de befinner sig. Myndigheten föreslås också ha ansvar för varningar till allmänheten och för information till myndigheter vid särskilda händelser. Förslaget med en statlig myndighet för alarmering innebär en förändring för flera aktörer i samhället, men jag har gjort bedömningen att endast staten kan ta det övergripande ansvaret för alarmering i nödsituationer för att säkra enskildas trygghet. Sådan verksamhet bör inte vara föremål för konkurrens på en öppen marknad och bör inte heller drivas på affärsmässiga villkor, säger Marie Hafström. Skälen till översynen och det nya förslaget är flera. Bland annat har det inte gjorts någon samlad översyn sedan 70-talet. Både samhället och omvärlden har förändrats. Alarmeringstjänsten har en avgörande betydelse för att vi ska kunna hantera inte bara vardagsolyckorna utan även allvarliga händelser, kriser och stora påfrestningar. Andra förändringar, anser hon, så som att nya aktörer har kommit in i larmkedjan har gjort att den befintliga samordningen av alarmering genom SOS Alarm inte längre är en fungerande modell. Om flera kommuner och landsting upphandlar egna system för alarmering utmanas modellen. En larmkedja med fler och nya aktörer leder till en ökad fragmentisering. Det finns risk för att viktig information tappas bort i samband med vidarekoppling av samtal, särskilt marie hafström föreslår att en ny myndighet tar över alarme ringstjänsten i Sverige från och med om nya aktörer opererar utanför de ordinarie samverkansstrukturerna och inte kan dela information i gemensamma tekniska system. Därtill kommer att statliga räddningstjänstmyndigheter inte heller varit samordnade med SOS Alarm, säger Marie Hafström. Vid den nya alarmeringsmyndigheten ska larmoperatörerna, precis som i dag, bedöma prioritet och räddningsbehov och vidarebefordra larmuppdragen till de räddningsorgan som behöver rycka ut. Beslutet att aktivera ett första larm ska dock ligga hos larmoperatören. För att säkra kvaliteten förslår Marie Hafström en helt ny yrkesutbildning för larmoperatörer på ett till ett och ett halvt år. Jag hoppas att SOS Alarms larmoperatörer förstår att mitt förslag visar vilken viktig funktion de har. En särskild yrkesutbildning föreslås för att stärka kompetensen och professionen. En larmoperatörs uppgift är bland annat att i larmbehandlingen kunna identifiera en 10 SOS

11 Utredningens förslag i korthet 4 En nybildad statlig myndighet ska ansvara för samordnad alarmering av räddningstjänst, polis och ambulans på nödnumret Myndigheten ska även ansvara för varningar till allmänheten och för information till myndigheter vid enskilda händelser. 4 Inga externa aktörer släpps in i den primära larmkedjan. 4 Antalet larmcentraler blir högst sju, men ska ha kapacitet att hantera både små händelser och stora kriser. 4 Alla räddningsorgan ska arbeta i samma tekniska plattform. 4 En ny utbildning för larmoperatörer skapas. 4 MSB blir tillsynsmyndighet. 4 Larmnummer 112 renodlas för akuta händelser. 4 Andra informationsnummer så som polisens och informationsnumret ska i ökad utsträckning avlasta. 4 Samtal som inte rör akuta nödsituationer ska kunna vidarebefordras till andra aktörer så som sjukvårdsrådgivare. SOS 11

12 fokus alarmeringstjänsten johan hedensiö vd på SOS Alarm ser överlag positivt på förslaget, framför allt som betänkandet tydligt visar vikten av en sammanhållen larmkedja. Det är ingen hemlighet att jag tycker att bolagsformen för SOS Alarm fungerar bra, men mot bakgrund av de förändringar som skett på senare år genom upphandlingar tycker jag att förslaget med en aktör som ansvarar för nödsamtal och utalarmering är en bra lösning, säger Johan Hedensiö. Det innebär stora förändringar för oss som bolag med en uppdelning av vår verksamhet, men jag tror att det kan gå att genomföra på ett bra sätt där båda delar får en tydlig uppgift och har en tydlig målbild. Han välkomnar också att kompetensen lyfts fram och att operatörsrollen stärkts genom den förslagna utbildningen. Det ligger dock en utmaning i att minska antalet larmcentraler till mellan fem och sju. Att tro att det är möjligt på så kort tid kan betyda att komplexiteten i verksamheten underskattats, säger Johan Hedensiö. Pröva former för samlokalisering och samverkan Marie Hafström nödsituation och fatta nödvändiga beslut utifrån det. För SOS Alarms del innebär det nya förslaget att bolaget skulle behöva omstruktureras. Eftersom verksamheten kring larmnumret 112 och uppdrag för räddningstjänst och ambulanssjukvård kommer att tas över av den nya myndigheten måste den separeras från bolagets vinstdrivande delar kring andra typer av larm och säkerhet. Hur omstruktureringen sker är en fråga för ägarna staten och Sveriges kommuner och Landsting. Antalet larmcentraler föreslås också bli färre, mellan fem och sju stycken. Polisen har i dag sju samverkansområden, dessutom pågår en utredning kring den statliga regionala förvaltningen som föreslagit färre länsstyrelser. Alltså kan detta vara ytterligare ett tillfälle att pröva former för samlokalisering och samverkan, i syfte att effektivisera offentlig verksamhet. Trygghetens hus i Östersund är ett exempel jag gärna lyfter fram. Där sitter i dag SOS Alarm tillsammans med andra, till exempel polisen och ambulansverksamheten. Tillsyn och kontroll över den föreslagna alarmeringsmyndigheten ska skötas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB föreslås också ansvara för en gemensam teknisk infrastruktur. Alla har sina egna system och på sikt kommer det bli mer effektivt och kostnadseffektivt att ha ett gemensamt. I avvaktan på att MSB utvecklar en gemensam plattform föreslår jag att SOS Alarms operativa ärendehanterings- och kommunikationssystem Zenit övergångsvis ska användas. Myndigheten ska enligt förslaget finansieras genom anslag i statsbudgeten. Förvaltningskostnaden förväntas uppgå till cirka 550 miljoner, med en ökad omställningskostnad på miljoner kronor årligen i tre år. Redan 1 januari 2015 ska den nya myndigheten enligt förslaget vara inrättad. Visst, det är en snabb genomförandemodell. En ny statlig myndighet ska bildas och inrättas. Larmcentraler ska avvecklas. Blir genomförandet utdraget finns risk för kompetensbortfall och effektnedgång i verksamheten. Allra viktigast är att säkerställa kärnverksamhetens funktionalitet, kvalitet och säkerhet, säger Marie Hafström. För regeringen blir första steget att skicka ut förslaget på remiss. Om och när riksdagen fattat beslut om förändringarna kommer en särskild organisationskommitté för den nya myndigheten att tillsättas blir Sverige först i världen med ett gemensamt nödnummer för polis, räddningstjänst och ambulans. Ansvarigt för SOS-tjänsten är Televerket som inrättar särskilda förmedlingsfunktioner vid telestationerna. SOS bildas SOS Alarm med uppgift att driva länsalarmeringscentralerna. Ägare är staten, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Alarmerande historia 1972 beslutar riksdagen att SOS-tjänsten ska överföras till länsalarmeringscentraler bildas SOS Alarm Sverige AB, ett mer uttalat vinstdrivande bolag, som tecknar ett alarmeringsavtal med staten. Syftet är att säkerställa en effektiv alarmeringstjänst för polis, kommunal räddningstjänst och ambulans SOS

13 Jan Wisén strategisk rådgivare vid MSB välkomnar att staten tar ett större ansvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreslås bli tillsynsmyndighet för den nya alarmeringsmyndigheten. Det gör det mer sammanhållet och likvärdigt för alla. Grundtanken med alarmering genom SOS Alarm är jättebra, men har fungerat sämre när vissa kommuner och landsting vänt sig till andra aktörer. Det har inneburit en uppdelad larmkedja. Dessutom har de statliga aktörerna hela tiden stått utanför. Dagens system håller på att falla sönder. En så samhällsviktig funktion som alarmeringen vid olyckor och kriser bör inte vara föremål för upphandling eller prisutsättas, säger Jan Wisén och poängterar att det inte handlar om att frysa ut privata aktörer. Det finns fortfarande en kommersiell marknad för exempelvis jourtelefoni och larmverksamhet. Han ser också positivt på den kvalitetssäkring en ökad utbildning av larmoperatörer innebär. Förslaget på ny organisationsform är bra, men det är viktigt att alla aktörer är med, även polisen. Håkan Sörman vd på Sveriges kommuner och Landsting, SKL, anser att utredningen bedrivits på ett sådant sätt att det saknats insyn. Det är självklart bra om vi kan få alarmeringstjänsten att fungera ännu bättre, även om vi redan i dag har en bra verksamhet. Frågan är hur en ny myndighet ska utformas och hur vi ska kunna bevara vårt inflytande. Som hälftenägare i SOS Alarm är det ju också en stor fråga för SKL hur omorganiseringen av företaget ska se ut. Om utalarmeringen av 112 ska ingå i den nya myndigheten, vad händer då med den del av verksamheten som arbetar med larm och säkerhet? Och vad händer med de avtal som redan finns där fem landsting valt en annan operatör än SOS Alarm? säger Håkan Sörman, som även ifrågasätter om den ekonomiska effekten blir så gynnsam som utredaren skriver i sitt förslag. SKL ska nu tillsammans med landets kommuner och landsting analysera förslagen i betänkandet. foto: msb Jörgen Berggren kommissarie vid Rikspolisstyrelsen, anser att polisen har fått gehör för de synpunkter som framförts till utredningen. Vi har betonat att den nödställda måste sättas i centrum och att förslagen måste utgå ifrån vad den nödställda behöver och vill ha. Den som ringer 112 vill att samhället ska agera omedelbart med alla de resurser som behövs och står till buds. Den som ringer 112 vill inte bli kopplad mellan flera olika larmcentraler och gång efter gång upprepa sitt budskap. Det tar längre tid att tala med flera larmcentraler och det finns risk för att man tappar information när man vidarekopplas mellan olika aktörer, säger Jörgen Berggren. Vi har själva föreslagit att det ska finnas en samhällsgemensam central där personal från SOS Alarm, polis, ambulans och räddningstjänst arbetar tillsammans. Att SOS Alarms nuvarande personal i sådan central tar emot nödsamtalen och sedan direkt kan involvera övriga berörda aktörer känns helt rätt. Dessutom är det mycket positivt att betänkandet öppnar för möjligheten att de föreslagna larmcentralerna kan utvecklas till samhällsgemensamma ledningscentraler revideras avtalet för att tydliggöra SOS Alarms roll i samhällets totala krisberedskap. SOS Alarm ska bland annat utveckla metoder för kriskommunikation vid större händelser. Det nya avtalet gör det möjligt för kommuner, landsting och statliga räddningsorgan att träffa särskilda avtal för utalarmering, prioritering och dirigering av räddningsresurser December 2011 tillsätter regeringen en kommitté för översyn av samhällets alarmeringstjänst. Regeringen anser att alarmeringstjänsten bör anpassas till hur Sveriges krisberedskap är utformad, den tekniska utveckling som skett, samt för att säkerställa en sammanhållen och obruten larmkedja. November 2011 väljer landstingen i Uppsala, Södermanland och Västmanland och region Gotland att anlita en privat aktör, Medhelp AB, för prioritering av vårdärenden samt dirigering av ambulans. Samtliga kommunala räddningstjänster har fortsatt avtal med SOS Alarm Sverige AB April 2013 presenteras ett betänkande som förslår att en helt ny statlig myndighet tar över ansvaret för alarmering. Förslaget ska ut på remiss. Om riksdagen beslutar enligt förslaget inrättas den nya alarmeringsmyndigheten 1 januari ? SOS 13

14 effekt ambulansdirigering Gränslös ambulanstrafik med många fallgropar Samarbete med ambulanstrafik över länsgränserna är bra för medborgaren som behöver akut hjälp. Men verkligheten är komplex när allt fler aktörer ska samarbeta om uppdragen. Text: Lars Österlind Foto: SOS Alarm, Bengt Höglund/Folio och Scanpix En trafikolycka inträffar strax före klockan nio på måndagsmorgonen vid trafikplats Rebbelberga på E6 utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Vilken ambulans får uppdraget att ta sig till olycksplatsen? Någon av de två som är stationerade i Ängelholm, kan tyckas. Men båda ambulanserna är redan upptagna med en annan trafik olycka utanför Helsingborg. Laholms ambulans däremot, som tillhör Region Halland, visar sig vara närmast och skyndar till platsen eftersom det är ett prio1- uppdrag. Är Laholmsbilen närmast tar man den. Närmaste enhet tar uppdraget, säger Poul Kongstad, På 1990-talet var det ingen klar samordning ens mellan de 18 distrikt som då fanns i Skåne. verksamhetschef på Region Skånes Prehospitala Centrum, RSPC. Han jobbade som kirurg och på läkarbilarna i 13 år innan hans karriär ledde honom till en administrativ tjänst där han nu är ansvarig för ledning, samordning och utveckling av ambulanstrafiken i Region Skåne. På 1990-talet var det ingen klar samordning ens mellan de 18 distrikt som då fanns i Skåne. Men sedan mer än tio år arbetar RSPC och SOS Alarm med gränslös dirigering av ambulanstrafiken. Och med gränslös menas flera saker. Det innefattar alla ambulansentreprenörer, vilket i nuläget inbegriper Falck som har uppdraget i Skånes fyra distrikt. Alla SOS

15 Fler dirigenter När olika dirigenter ska samverka över länsgränserna blir det lätt fördröjningar. Ambulansdirigeringen för ändrades i Sverige den 1 november Då tog Medhelp över diri geringen för landstingen i Väst manland, Sörmland, Uppsala län och Region Gotland. Den så kal lade Fyrklövern var först i Sverige med att anlita en annan leverantör än SOS Alarm för vårdprioritering och ambulansdirigering. Det operativa samarbetet med Medhelp har gått framåt, vi har båda fokuserat på vad som är bäst för de hjälpsökande. Givetvis blir det fördröjningar, det tar en stund att säkerställa att allt fungerar jämfört med om vi gjort allt själva, säger Freddy Hansson, gruppchef på SOS Alarm för Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Det tog ett par månader innan en gemensam instruktion togs fram. Då blev samarbetet bättre. Gränserna behöver vara tydliga när ansvaret går över till den andra organisationen så att inget faller mellan stolarna och så att det finns möjlighet att utreda avvikelser för att fastställa vem som behöver för bättra sina rutiner, säger Björn Skoglund, affärsutvecklare 112/krisberedskap på SOS Alarm. ambulansstationer i Skåne med sammanlagt cirka 65 ambulanser i fyra distrikt samverkar som en enhet enligt närmast-först-principen. I dag arbetar Svedalabilen åt ambulanssjukvården i Skåne. Hur vi rent praktiskt löser till exempel arbetstider och lunchavlösningar hamnar då i fokus, vilket ställer krav på ambulansentreprenören och SOS Alarm, förklarar Poul Kongstad. Han menar att det oftast är enklare att samarbeta med en entreprenörsstyrd verksamhet än när ambulanstrafiken sköts i offentlig regi av ett enskilt sjukhus. Då finns ett avtal som gör det tydligare för alla parter. Vi såg detta tydligt under alla år vi hade akut- och läkarbilar kopplade till sjukhusen. Ibland har sjukhusen också svårt att hålla isär sina uppdrag som prehospital regional aktör och enskilt lokalt sjukhus. Dessutom är det svårt med vem som har tolkningsföreträdet eftersom våra linjeorganisationer ofta slutar hos samma överordnade chef flera våningar upp i landstingshierarkin. Att dirigera gränslöst i Skåne innebär också en samverkan mellan regionens 33 kommuner, de närliggande landstingen i Blekinge, Krono berg och Halland samt med sjukvården i Danmark. Det finns även ett nationellt avtal, riksavtalet, som reglerar hur transporter ska Ibland har sjukhusen svårt att hålla isär sina uppdrag. Poul Kongstad skötas och debiteras mellan olika landsting och regioner i hela Sverige. Dessutom finns ett annat avtal om rikssjukvård och detta är inte minst viktigt då specialistsjukvård behövs. Vi vill gärna samarbeta närmare med Danmark, men politiken har ofta svårt att stå upp för att dansk sjukvård är lika bra som svensk, säger Poul Kongstad och förtydligar: Behöver en person akut vård för brännskador i Sverige är det rikssjukvård och då blir det antingen 40 mil till Linköping eller 70 mil till Uppsala som landsvägstransport, om inte Uppsala kan skicka sin helikopter. Däremot får vi inte skicka personen över Öresundsbron till SOS 15

16 effekt ambulansdirigering Rakel underlättar samarbetet Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel har inte några geografiska begränsningar, vilket tidigare system haft. Väldigt förenklat är Rakel ett jättebra walkie-talkie-system som gör att jag kan prata med alla, från Pajala till Smygehuk, säger Sverker Petersson, samordnare för SOS Alarms Rakel-tjänster. SOS Alarm har specialanpassat Rakel-tekniken så att det till exempel går att flytta utgångstrafik från en krånglande växel till en fungerande dito. MSB har tillsammans med SOS Alarm och blåljusorganisationerna tagit fram rutiner på nationell nivå för samverkan så att alla arbetar på samma sätt med systemet. Användningen av Rakel är i dag utbredd och alla hjälporganisationer som arbetar tillsammans vid olyckor kommunicerar via systemet. Rakel ger oss stora möjligheter att skapa effektiv samverkan över geografiska och administrativa gränser. Det går enkelt att skapa en talgrupp mellan exempelvis sjöräddningen, polis, ambulans och kommunal räddningstjänst som möjliggör direktkommunikation och informationsdelning mellan de inblandade, säger Sverker Petersson. Att samtliga blåljusenheter nu har samma rutiner för kommunikation en underlättar samverkan över gränserna. Danmark om inte svenska rikscentra har gett godkännande för detta. För fyra diagnosgrupper finns det avtal om möjlig vård i Danmark vid behov: tryckkammarbehandling, intensivvård, infektionssjukdomar och neonatala patienter. Ambulans organisationen ska sköta sin egen fysiska dirigering och bestämma vem som ska åka. Sven Engquist Ambulansoperatören Falcks vd Sven Engquist ser inga problem med den gränslösa dirigeringen, men är kritisk till hur den är organiserad. Felet är strukturen. SOS Alarm kan prioritera samtalet på rätt sätt och ta beslut om att en ambulans ska skickas. Men sen ska ambulansorganisationen sköta sin egen fysiska dirigering och bestämma vem som ska åka, argumenterar Sven Engquist. Poul Kongstad håller inte med Sven Enquist utan menar att det innebär bekymmer om ambulansorganisationen sköter sin egen dirigering. Ambulansdirigenten kommer att vara partisk och ha kommersiella intressen. Det kan påverka vilka bilar som skickas vart eller Riksavtalet reglerar hur transporter ska skötas och debiteras mellan olika landsting och regioner i hela Sverige. hur mycket personal som arbetar en viss dag och då fungerar inte den gränslösa dirigeringen med flera olika ambulansleverantörer, säger Poul Kongstad. Antalet utförda uppdrag i Region Skåne beräknas öka från år 2012 till i år. Trafiken ökar också till andra landsting och till Danmark. Det sätter ytterligare press på att den gränslösa dirigeringen av ambulanstrafiken behöver fungera bra. Dirigeringen gäller för prio 1, 2 och 3, vilket ställer stora krav på SOS Alarm. SOS Alarm tänker dynamiskt och måste ofta verkligen fundera över vilken bil som ska skickas vart. Närmaste resurs kan vara på väg till ett prio2-uppdrag medan det nya uppdraget är ett prio1-uppdrag. Då kanske bilen ska dirigeras om samtidigt som en annan bil skickas till prio2-uppdraget. SOS Alarm har, vad vi kan se, förbättrat insatstiderna på flera orter tack vare en skarpare dirigering, trots ökat antal patienter, säger Poul Kongstad. Bilden är ännu mer komplex i andra delar av landet där fler aktörer är inblandade (se sidan 15). Gränslös dirigering förutsätter att de som sköter alarmering och dirigering kan se och utnyttja fordonen även i närliggande landsting. Att det finns olika entreprenörer ska inte begränsa utnyttjandet, säger Poul Kongstad. Till sist handlar det om att få rätt patient till rätt ställe i rätt tid. 16 SOS

17 profilen Karin Enström På post för Sverige Egentligen hade hon tänkt plugga statsvetenskap eller nationalekonomi. Men en önskan att testa något nytt förde in Karin Enström på en helt annan bana. I dag är hon försvarsminister och ytterst ansvarig för Sveriges krisberedskap. Text: Erik Aronsson Foto: jessica Gow/Scanpix och Tobias Ohls SOS 17

18 profilen Karin Enström Det som framför allt slagit mig är proffsigheten hos operatörerna, säger Karin Enström, här med operatören Annika Forsgren. Personligt: Försvarsminister Karin Enström Född 1966 och uppvuxen i Enköping och Torshälla. FAmilj: Gift och har tre barn. Bor: i Vaxholm, norr om Stockholm. Utbildad: på Marinens krigshögskola. Bakgrund: ordförande i utrikesutskottet, försvarsberedningen och kommunfullmäktige i Vaxholm, generalsekreterare i Moderata ungdomsförbundet, med mera. Senast sedda film: Berättelsen om Pi. Av naturliga skäl är säkerheten något som tas på största allvar på försvarsdepartementet. Inpasseringskontrollen vid Jakobsgatan i Stockholm är ytterst noggrann och när vi på utsatt klockslag slår oss ner för intervjun med försvarsminister Karin Enström åtföljs hon både av sin pressekreterare och ytterligare en medarbetare som spelar in allt som sägs. Men det var något av en slump att Karin Enström en gång i tiden slog in på den militära banan. Hon började skolan ett år i förtid och när hon gick ut gymnasiet tyckte hon därför att hon kunde kosta på sig att göra vad som föll henne in i ett år. Men istället för att bli au pair eller söka något tillfälligt jobb valde hon att göra något helt nytt värnplikt. Då var det ganska nytt att tjejer kunde göra värnplikt och jag hade kompisar i det militära som hade tjejer på sin pluton. Jag hade inga djupa kunskaper om värnplikten men var allmänt positivt inställd till försvaret, så jag sökte och blev antagen till plutonsbefälsutbildningen, säger Karin Enström. Jag välkomnar granskningen Regeringen har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med att bygga upp den civila krisberedskapen och i dagsläget bedömer Karin Enström att den är god. När det gäller vilka hot som är mest aktuella vill hon skilja på vad som är mest allvarligt på lång sikt och på kort sikt. Det farligaste hotet utgörs troligtvis av storskalig terrorism och grov organiserad brottslighet. Sedan finns det ju hot som kan bli mer långtgående på sikt, till exempel förändringar i klimat och miljö, och flyktingströmmar som orsakas av internationella konflikter. Karin Enström anser att SOS Alarm är en oerhört viktig del av den civila beredskapen. Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande alarmeringstjänst, man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret, säger hon. Även om Karin Enström anser att 18 SOS

19 Hon trivdes väldigt bra under utbildningen på KA1 i Vaxholm. Att vara en av få kvinnor i en genuint mansdominerad miljö upplevde hon inte som något större problem. Alla de andra värnpliktiga var så upptagna med allt som var nytt och vi tjejer behandlades inte annorlunda än killarna. Och från befälens sida var man mån om att det skulle bli ett bra år för oss också. Karin Enström fortsatte sedan på den inslagna banan med utbildning på Marinens officershögskola i Karlskrona. Det hon framför allt gillade med det militära yrket var utbildningen av soldater hemma på regementet. Det var som en sorts blandning av att vara lärare, ledare och klassföreståndare, säger hon. Parallellt med den militära karriären hade dock ett annat intresse börjat spira hos Karin Enström, nämligen det politiska. Redan under de sista åren på högstadiet hade hon börjat intressera sig för skolpolitik och engagerade sig i moderat skolungdom. På den tiden fanns det en intensiv debatt som handlade om valfrihetsfrågor. Jag tyckte det var rimligt att man själv fick välja skola och styra över sin egen utbildning, och det frihetsbudskapet tyckte jag att jag hittade hos moderaterna. Det politiska engagemanget ledde till att Karin Enström först blev distriktsordförande för moderata ungdomsförbundet i Sörmland och sedan invald i ungdomsförbundets styrelse. Och när hon efter att ha varit barnledig i två omgångar fick frågan om hon ville kandidera för Karin Enström har vid flera tillfällen besökt SOS-centralerna, bland annat när hon invigde informationsnumret , här med SOS Alarms Ola Johanesson, i Stockholm. Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande alarmeringstjänst. Karin Enström en plats i riksdagen tvekade hon inte. Det var en spännande chans som jag inte ville tacka nej till. Och jag lyckades komma in redan på första försöket. Som riksdagsledamot föll det sig naturligt att Karin Enström engagerade sig i utrikes- och försvarsfrågor, hon har bland annat varit ordförande i försvarsberedningen och i utrikesutskottet. I april 2012 fick hon så frågan om hon ville efterträda Sten Tolgfors som försvarsminster. Det är ju ett område som jag känner till väl och det var naturligtvis en spännande och utmanande fråga som det var naturligt att tacka ja till, en sådan fråga får man vanligtvis bara en gång, säger hon. Som försvarsminister har hon framför allt fokus på tre områden: att stärka samhällets förmåga att hantera kriser, att genomföra försvarsreformen och att förbereda nästa inriktningsbeslut som ska tas Hon vill gärna hålla fast vid den svenska traditionen att ha en bred politisk enighet om försvarsbesluten. Det är ett viktigt område som mår bäst av att hanteras långsiktigt och med breda uppgörelser. Inför framtiden gäller det att hitta en förankring på ett bra sätt, och även om det finns punkter där olika partier har olika inriktning upplever jag att vi har flera gemensamma nämnare som vi kan ställa oss bakom. det mesta med alarmeringstjänsten fungera bra finns det saker som kan förbättras. Ett led i att försöka identifiera problemen är alarmeringstjänstutredningen som fick i uppdrag att se över och kartlägga samhällets alarmeringstjänst, och som presenterade sitt betänkande i april (se sidan 10). Sedan tidigare har också Riksrevisionen presenterat en rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten där man kommit med en rad rekommendationer, bland annat vad gäller uppföljning och tillsyn. Jag välkomnar den här granskningen. Alarmeringstjänstutredningen är nu ute för remissbehandling och efter sommaren är det meningen att regeringen ska komma med förslag på åtgärder. Karin Enström har inte någon gång själv behövt ringa ett larmsamtal men hon har besökt SOS Alarm och själv fått en uppfattning om hur operatörerna arbetar. Det som framför allt slagit mig är proffsigheten hos operatörerna, hur man snabbt bildar sig en uppfattning om vad som hänt och vad som ska göras. Det är ett oerhört ansvarsfullt jobb där det gäller att vara en god människokännare. SOS 19

20 utveckling VMA i telefonen SMS Viktigt meddelande till allmänheten gå inomhus, stäng dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion. kompletterar Hesa Fredrik Många har tappat respekten för VMA, viktigt meddelande till allmänheten. SOS Alarm har därför fått i uppdrag att ta fram ett kompletterande system som varnar personer i ett begränsat område med hjälp av SMS och uppringda samtal. Text: Boel Halldén Foto: anders Andersson/Scanpix och Gettyimages Den yngre generationen har inte en susning om vad VMA är för något. Det är egentligen en rest av kalla krigets dagar då signalen skulle fungera som flyglarm, säger Lars Fredin, brand ingenjör på räddningstjänsten i Halmstad. I september 2012 rasade en svårsläckt brand i hamnen i Halmstad under nästan tre dygn (se rutan här intill). Trots giftig rök och explosions risk förstod många Halmstadsbor inte allvaret i VMA, viktigt med delande till allmänheten, som sändes ut i radio, tv och signalhorn. Kommunen använde också sociala medier för att snabbt få ut färsk information. Via Facebook och Twitter kunde invånarna ställa frågor om branden och få svar direkt. Ändå var det många som inte visste hur de skulle agera efter VMA sänts ut. Familjer med små barn kom ner till hamnen för att titta innan branden var helt släckt. Regeringen har gett SOS Alarm i uppdrag att ta fram ett kompletterande VMA-system, som kan nyttja det befintliga telefonisystemet. Snart kan VMA skickas ut med SMS och uppringda samtal inom ett begränsat geografiskt område. Särskilda operatörer hos SOS Alarm ska stötta när det gäller att välja rätt kanaler för att få ut det mest effektiva VMA. Poängen är att vi nu kan kombinera VMA med mer information via SMS eller uppringda samtal. Det

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 SOS Alarm Företagspresentation https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 2014 v1.2 1 MISSION, VISION OCH KÄRNVÄRDEN SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén är att utveckla,

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Välkomna till SOS Alarm

Välkomna till SOS Alarm Välkomna till SOS Alarm VISION Ett tryggare Sverige för alla MISSION Vi är navet som skapar trygghet och säkerhet SOS Alarm har en kritisk roll som nav i det svenska trygghetssystemet Från en statisk alarmeringskedja

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats Andreas Petersson SOS Alarm Första länken i vårdkedjan Från 112-samtal till dess ambulans är på plats De närmaste 40 minuterna Företaget SOS Alarm Sveriges nödnummer 112 SOS-centralen i Stockholm Prioriterings-

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun Räddningstjänst Länsstyrelsen samordning

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad alarmeringstjänst. Dir. 2015:113. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad alarmeringstjänst Dir. 2015:113 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Nytt från SKL. SKL Trygghet & säkerhet

Nytt från SKL. SKL Trygghet & säkerhet Nytt från SKL SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Extremism Internt skydd Rakel Krisberedskap

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Framtidens alarmeringstjänst

Framtidens alarmeringstjänst Framtidens alarmeringstjänst Vi säkrar ett tryggare Sverige 112 är förmodligen det viktigaste numret vi slår under våra liv. I en nödsituation är tid skillnaden mellan liv eller död. Chansen att överleva

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

En väg till framgångsrik samverkan. Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter

En väg till framgångsrik samverkan. Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter En väg till framgångsrik samverkan Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter Länsstyrelsernas uppdrag är tydligt: Information, samordning och stöd för att främja en anslutning till Rakel. Behovet

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning Hackathon 2324 May Utmaningars beskrivning Innehåll Dirigera ambulanser: Grunden för dirigering... 2 Begränsade resurser... 2 Prioritet... 2 Medicinskt index... 2 Ambulansernas tillstånd... 2 Utmaningar

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA

FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA EN LEKTION I KRISBEREDSKAP 2017-04-08 1 INNEHÅLL HEJ LÄRARE!...3 SNABBINTRODUKTION LÄR DIG DET

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Seminarium hos Folk och Försvar den 7 april 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Inledande reflektioner Många har mycket att lära Skogsbranden

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Presskonferens den 31 mars 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Jan Wisén, projektledare Anna Johansson, biträdande projektledare Uppdraget

Läs mer

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Lektionsförslag 1. Dialog 1 och 2 Lyssna på dialogerna nummer 1 och 2. 1) En man som ramlat i rulltrappan 2) En kvinna som har svårt att andas

Lektionsförslag 1. Dialog 1 och 2 Lyssna på dialogerna nummer 1 och 2. 1) En man som ramlat i rulltrappan 2) En kvinna som har svårt att andas Lektionsförslag 1 Vilket nummer? När? Fråga eleverna: Vilket nummer ska du ringa när du snabbt behöver hjälp? Be dem sedan att tyst tänka på: När ska du ringa 112? I vilken situation? Eleverna talar därefter

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

MSB:s arbete med naturolyckor

MSB:s arbete med naturolyckor MSB:s arbete med naturolyckor Naturolycka Med en naturolycka avses naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö. MSB:s arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer