S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på"

Transkript

1 S O S En tidning från SOS Alarm Nr profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström Få lyssnar på Hesa Fredrik samarbete över länsgränserna Positionering med precision mellan komet och avlopp Rakel i bussen Staten vill styra alarmeringstjänsten som myndighet

2 S O S Innehåll nr Tidningen SOS ges ut av SOS Alarm Sverige AB, fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Johan Hedensiö Redaktör: Jenny Friberg Adress: SOS Alarm Sverige AB Box Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan Signaler Nyheter, statistik och röster från SOS Alarms horisont 07 Alarm! Hälftenägare utan talan 08 Insats ett stöd när vattnet försvann i Upplands-Bro 10 Fokus Alarmeringstjänstutredningen föreslår en 112-myndighet 17 Profilen Vem är egentligen Karin Enström? 2o Utveckling Bättre gehör med VMA i mobilen 22 Effekt Busschaufförerna rustas med Rakel Telefon: Söker du kontakt med en lokal SOS-central finner du den under För frågor om prenumeration, material till tidningen och annonsering kontakta Redaktionell produktion: Appelberg Tryck: Edita 2013 Omslagsfoto: Louise Billgert Marie Hafström: 14 Effekt När larmet går från andra sidan länsgränsen 24 Utveckling Positionering ger snabbare hjälp 27 Fråga SOS Alarm Om klagomål, kostnader för och att jobba på SOS Alarm 28 Årtalet Vägsäkerhet anno 1970 Endast staten kan ta det övergripande ansvaret för alarmering i nödsituationer för att säkra enskildas trygghet. Alarmeringstjänstutredningen på sidan 10. Nästa nummer av SOS kommer ut i september Citera oss gärna, men ange alltid källan. SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourteletjänster. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. 2 SOS

3 Intro foto: louise billgert foto: Tobias ohls I en nödsituation är vi alla bara människor SOS Alarm har sedan starten 1973 strävat efter en sammanhållen larmkedja. I 40 år har vi verkat för ett tryggare samhälle med den hjälpsökande i fokus. Jag har själv upplevt hur det är att ringa 112 för att få hjälp. Jag blev ganska snabbt medveten om att det inte spelar någon roll om man jobbar inom vår verksamhet eller inte i en nödsituation är vi alla bara människor. Den 29 april kom utredningen om den svenska alarmeringstjänsten. Utredaren föreslår också att verksamheten ska drivas av en ny myndighet, där alla nödsamtal och utalarmering ska ske i en gemensam organisation, precis som SOS Alarm alltid har strävat efter. Om förslaget går igenom betyder det att alla i Sverige kommer att ha mer lika förutsättningar, oberoende var man befinner sig. I vilken form alarmeringstjänsten än bedrivs så kommer en sak aldrig att förändras den hjälpsökande kommer alltid att vara i fokus. Det tycker jag känns tryggt. Johan Hedensiö vd SOS Alarm foto: Anna Vallin 3... Åsa Engström, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, som forskar om återkoppling till ambulansvården efter hjärtstopp. På vilket sätt kan återkoppling från sjukhusen till ambulanspersonalen förbättra den prehospitala hjärtvården? Genom att få veta hur det har gått för patienten får ambulanspersonalen feedback på sitt arbete, vilket kan vara en förutsättning för att få veta om de gjort rätta bedömningar och åtgärder. Det är en bra möjlighet att få svar på frågor som kan kvarstå. Vilka frågor är mest intressanta att få återkoppling på? När det gäller patienter som drabbats av hjärtstopp så är det intressant att få veta om patienten överlevt och vad som orsakade hjärtstoppet. Rent generellt finns ett behov av återkoppling på hur det gått för patienten efter att ambulanspersonal lämnat patienten på frågor till... sjukhus. Speciellt om patienten har varit akut, svårt sjuk och om det är oklart vad han eller hon drabbats av och vilka åtgärder som skulle vara de bästa. Det finns också ett behov att få veta hur patient och närstående upplevt den vård som ambulanspersonalen gett. I Norrbotten kan ambulanssjuksköterskor få skriftlig uppföljning från läkaren. Har det resulterat i några förändringar i arbetssätt? Det som diskuterats i uppföljning är att behandlingsriktlinjerna inte alltid täcker allt och att vissa kan förtydligas. Kontakten med läkaren ses som en bra möjlighet att få ett slags kvitto på om man behandlat rätt. Eriq Agélii SOS 3

4 signaler I Stockholm ökade befolkningen med invånare under 2012 medan antalet ambulanser är oförändrat. VD Johan Hedensiö i SOS Alarms årsredovisning för Beställ den på sosalarm.se Drunkning vanligaste dödsolyckan för barn I Sverige drunknar cirka hundra personer om året. Var tionde är barn. För barn upp till sex år är drunkning den vanligaste dödsolyckan. Guide till ökad vattensäkerhet ger förslag på hur kommuner och andra badanläggningsägare kan arbeta förebyggande. Guiden tar upp regler och säkerhetshöjande åtgärder för exempelvis badhus, stränder, bostadskajer, skolor och parker. Guiden är ett samarbete mellan MSB, Boverket, Konsumentverket, SLU Movium, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Badmästarförbundet och Svenska Simförbundet. Beställ på msb.se Lättare att hitta på nya sosalarm.se SOS Alarms webbplats har fått ny design samtidigt och är mer lättnavigerad än tidigare. För oss är det viktigt att förmedla SOS Alarms mission om att verka för ett tryggare samhälle i allt vi kommunicerar och här fyller vår webbplats en viktig roll främst mot allmänheten, säger Lena Hansson, chef extern kommunikation på SOS Alarm. På den nya webbplatsen finns tydligare information kring nödnumret 112 men också en samlingssida för det nya informationsnumret illustratör: cecilia pettersson Finland tog priset 2012 blev 112 Sverige tilldelat priset för outstanding national 112 system av EENA, European Emergency Number Association. I år gick utmärkelsen till Finland, som i mångt och mycket har samma system för hantering av nödsamtal som Sverige. 4 SOS

5 Skyddsängel i telefonen Att spåra nära och kära har blivit en allt större affär. Med gratisappen Walkmehome kan man larma sina vänner med ett knapptryck, larma 112, dela sin position med mera. I betalversionen kan man även i realtid dela sin position på kartan. Bild: från Arkitekturmuseet Skolbarn har ritat sin syn på risker i vardagen som en del i forskningsprojektet Risk bilden och utställningen Riskcenter. Varning från barn Siktar högt men missar målet Ambulansstationerna har höjt sina mål för akutlarm jämfört med Det visar en undersökning som Demoskop har utfört åt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Sju av tio stationer har som mål att nå procent av befolkningen inom 20 minuter från det att larmet gått, vilket är en något större andel än Men färre stationer klarar sina uppsatta mål angav sex av tio stationschefer att de lyckades nå målen var det bara fem av tio. Målen för hur stor andel av befolkningen som ska nås inom 20 minuter varierar stort i landet mellan 65 och 95 procent. Projektet Riskbilden hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen har fått in över 700 bilder från skolelever i hela Sverige som visar miljöer som de uppfattar som riskfyllda. I trafiken, byggnader och naturen, på skolgården och i hemmet tror barnen att risken att skada sig är störst. Bakom projektet står forskare Mittuniversitetets Risk- och krisforskningscentrum. Bilderna har ställts ut bland annat på Arkitekturmuseet i Stockholm och finns att se på dinsäkerhet.se Skadeförebyggande i Örebro Örebro universitet tar plats i världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande miljöarbete. Universitetet kommer att bistå med forskning och rådgivning om folkhälsa samt om hur man ska kunna minska olyckor och skador i exempelvis skolor, på sjukhus och i trafiken. Olycksfall är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Vad vi vill åstadkomma är att öka medvetenheten kring problemen och skapa säkrare miljöer för människor att vistas i, säger Koustuv Dalal, forskare i folkhälso vetenskap och ansvarig för den här delen av verksam heten vid Örebro universitet. Nätverket koordineras från Karolinska institutet. SOS 5

6 signaler Brandrisk i mobilen Under sommarmånaderna är brandrisken som störst i skog och mark. Med mobilappen Brandrisk ute kan du hålla koll på brandrisken och få mer information om säker eldning utomhus. Ladda ner den gratis på Appstore och Google play. 96% av svenskarna vet att de ska ringa 112 i en nödsituation. Motsvarande siffra i hela EU är 47 procent. Detta och mycket annat framgår av Versamhetsrapporten för 112 i Sverige 2012 som kan beställas eller läsas på sosalarm.se SMS 112 för funktionshindrade SMS112 är numera en permanent tjänst för funktionshindrade. Sedan 2007 har SOS Alarm haft ett testprojekt där döva, tal- och hörselskadade kan registrera sig för att larma 112 med SMS. På SOS-centralen tar en SOSoperatör emot detta och kommunicerar med den hjälpsökande via sms. Vid årsskiftet hade 2347 personer registrerat sig till tjänsten. Registrering sker via sosalarm.se/sms112 illustratör: cecilia pettersson I ambulanserna finns en hel del patienter som kunde åkt taxi eller sjuktransport istället, medan den som är riktigt allvarligt sjuk och hade behövt hjälp inom ett par minuter kanske får vänta i 40 minuter. Eric Carlström, forskare och ambulanssköterska Blåljus en barnlek Kan du inte få nog av alarmeringsfrågor i jobbet? Eller letar du efter ett pedagogiskt verktyg för att lära ut 112 till barn? Woods Staden är tillverkad efter Fair trade-normer på Sri Lanka och målad med giftfria färger. lajbansson.se 6 SOS

7 Alarm! foto: Harri Tahvanainen/folio Allvarliga risker för Sverige Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat 27 scenarier som skulle kunna skapa allvarliga störningar i samhället. Sju av scenarierna har analyserats djupare, exempelvis långvarig värmebölja, störningar i livsmedelsförsörjningen och dammbrott. Rapporten innehåller också en bedömning av krisberedskapsförmågan. Syftet med riskbedömningen är att skapa en gemensam förståelse kring allvarliga risker och deras konsekvenser i Sverige. Det fortsatta arbetet kommer att kunna ge vägledning om hur vi ska prioritera resurser för samhällsskydd och beredskap i framtiden, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Rapporten lyfter fram ett behov av mer regelbunden utbildning och övning inom området krisberedskap, en förbättrad informationssäkerhet och robusthet i infrastrukturen för att minska samhällets sårbarhet i samhällsviktiga verksamheter vid olika typer av störningar. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer behöver också utvecklas. Beställ rapporten på msb.se Sätt badet på kartan För att snabbare kunna lokalisera ett nödlarm från en badplats rekommenderar SOS Alarm alla kommuner och andra aktörer att sätta upp skyltar med badets namn och koordinater i kartformatet Sweref 99. Allt för att räddningstjänst, ambulans, polis eller sjöräddning snabbt ska hitta dit om något händer. Utredning med givna svar Alarmeringstjänstutredningen ger i grunden en bra beskrivning av alarmeringsverksamheten i Sverige Men utredarens analys har stora brister. Frågan om nuvarande organisation kan utvecklas tas till exempel inte upp som ett alternativ. Det känns som att utredaren i förväg var på det klara med att SOS Alarm skulle bli en del av en myndighet. Jag delar inte utredningens slutsats och jag blir inte mer övertygad av att läsa den. Jag kan inte heller se svaret på varför en myndighet skulle vara den bästa lösningen. SOS Alarm har fått pris som Europas bästa 112-tjänst, framför allt beroende på bredden och säker heten i verksamheten och för företagets kundperspektiv. Detta förbigår utredningen snabbt. Utredaren föreslår att man ska skapa en steriliserad organisation till att bara syssla med en sak. Man drar, vilket inte är ovanligt i statliga utredningar, alla kommuners och landstings behov över en kam. SOS Alarm har till stor del kunnat finansieras med intäkter från den affärsinriktade verksamheten samt kommuner/landsting. Staten har i sin roll definitivt inte tagit sitt ekonomiska ansvar när det gäller 112-avtalet, som inte har skrivits upp sedan Utredningen har inte kunnat lokalisera statens egna kostnader, men kan enkelt avgöra vad kommunerna ska betala i en kommande organisation. Kort sagt, om SOS Alarm redan vore en myndighet hade vi inte haft samma kvalitet i alarmeringstjänsten och det är inte troligt att vi hade haft en så framgångsrik teknikplattform som vi har i dag och som utredaren själv lovordar. Egentligen har SOS Alarm redan till viss del en myndighets roll gen om 112-avtalet. Varför inte pröva om staten kan bemyndiga SOS Alarm att genomföra det som utredaren föreslår när det gäller enhetlighet med mera? Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skulle kunna ges uppdraget att förhandla med staten om förutsättningarna. Bemyndiga SOS Alarm att genomföra det som utredaren föreslår Utredaren har missat att ta tillvara specialkompetens, både från SOS Alarm och SKL. För mig är det ofattbart att en utredning tillsatts, utan att företrädare för de kommunala ägarna är med och lämnar synpunkter under utredningens gång. Att tro att förändringen ska vara klar 2015 är att drömma om ett quick fix. bo anderson ledamot i SOS Alarms styrelse, vd Örebro läns förvaltnings AB Läs om alarmeringstjänstutredningen på sidan 10. SOS 7

8 insats fredag 22 mars: En stor vattenläcka upptäcks i Upplands-Bro kommun. Ledningarna i stora delar av kommunen töms på vatten, med över drabbade personer. Medan tekniker jobbar med läckan uppmanar kommunen invånarna att följa arbetet via kommunens webbplats, Facebook eller Twitter. sinar När vattnet Trots tusentals samtal till har allmänheten ännu inte förstått vad informationsnumret är till för. Men numret har ändå redan gjort nytta i flera kommuner, till exempel vid en stor vattenläcka i Upplands-Bro. Text: Eriq Agélii Illustration: Kjell Thorsson En kommun som redan har haft nytta av är Upplands- Bro, mellan Enköping och Stockholm. Den 22 mars ställde en stor vattenläcka delar av kommunen utan dricksvatten. Kommunens kommunikationschef Sara Eklind gick snabbt ut med information på kommunens webbplats och till pressen, men hon var osäker på hur man skickar ut ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. När jag googlade VMA, hittade jag och information om att SOS Alarm kan hjälpa till med att få ut VMA. Sara Eklind informerade SOS Alarm om situationen och att invånarna i delar av kommunen uppmanades att koka kranvattnet. Hon anser att behovet av information i sådana här lägen är stort och att stödet från är oerhört värdefullt, inte minst när kommunens resurser är begränsade och, som i detta fall, behovet uppstår under helg och natt. Trots förutsättningarna agerade Upplands-Bro föredömligt med uppdaterad status på kommunens webbplats, Twitter, Facebook, till press, anställda, politiker och företagare. Kommunens växel hade öppet dygnet runt, med talsvar som 8 SOS

9 lördag 23 mars: Kommunen går ut med pressmeddelande om att invånare i berörda områden bör koka kranvattnet innan man dricker det då det kan ha blivit förorenat lördag 23 mars: Upplands-Bro kommun går via ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, om läckan och hänvisar till upplands-bro.se för aktuell information söndag 24 mars: Läckan är lagad och hela Upplands-Bro har vatten. Invånarna i delar av kommunen uppmanas att fortsätta koka dricksvatten tills testsvar är klara torsdag den 28 mars: Resultat av vattenproverna visar att det kommunala dricksvattnet är rent i hela kommunen. Hade jag vetat om möjligheten till samarbete med hade vi jobat ännu tätare. Sara Eklind gav senaste information, affischer på olika språk sattes upp i berörda områden och de lokala bussarna körde textslinga med färsk information bevakade informationsflödet under hela förloppet för att förmedla status till oroliga inringare. Att nå ut med information om är en stor utmaning, men ännu har ingen fått varken uppdraget eller anslag för informationsarbetet. Hade jag vetat om möjligheten till samarbete med hade vi jobbat ännu tätare, säger Sara Eklind. Läs mer om på sosalarm.se Allt mellan komet och avlopp Redan första veckan efter lanseringen i mars hade Sveriges nya informationsnummer tagit emot cirka tusen samtal. Initialt handlade samtalen enligt SOS-operatörerna om allt från Det luktar illa från mitt avlopp och Det är långa köer på E4 till Vet du vad klockan är? och När kommer kometen?. Uppenbart har få ännu förstått syftet med informationsnumret att komplettera och avlasta nödnumret 112 samt stötta kommuner, landsting och myndigheter i deras kommunikation med allmänheten vid olyckor och kriser. Men Roger Petersson, som har haft en central roll i uppstarten av på SOS Alarm, menar att även felaktiga samtal fyller en funktion. Jag tycker att det är bra att vi får in samtal för det ger en indikation att allmänheten har hittat numret, säger han. Det här är ju en helt ny tjänst med ett antal frågetecken, som vi får lära oss av. SOS 9

10 fokus alarmeringstjänsten Alarmering en statsangelägenhet Inom två år kan en ny statlig myndighet ansvara för alla larm via 112. Går förslaget igenom stängs dörren för privata aktörer i den primära larmkedjan. Antalet larmcentraler föreslås minska men få större kapacitet. Text: Susanna Lindgren Foto: Louise Billgert och Tobias Ohls Den 29 april överlämnade utredaren och före detta generaldirektören för Kustbevakningen Marie Hafström sitt betänkande av alarmeringstjänstutredningen till försvarsminister Karin Enström. Förslaget är att ge det övergripande ansvaret för samordnad alarmering till en helt ny statlig myndighet. Målet är att alla medborgare som ringer 112 ska få en säker, effektiv och likvärdig behandling, oavsett var i landet de befinner sig. Myndigheten föreslås också ha ansvar för varningar till allmänheten och för information till myndigheter vid särskilda händelser. Förslaget med en statlig myndighet för alarmering innebär en förändring för flera aktörer i samhället, men jag har gjort bedömningen att endast staten kan ta det övergripande ansvaret för alarmering i nödsituationer för att säkra enskildas trygghet. Sådan verksamhet bör inte vara föremål för konkurrens på en öppen marknad och bör inte heller drivas på affärsmässiga villkor, säger Marie Hafström. Skälen till översynen och det nya förslaget är flera. Bland annat har det inte gjorts någon samlad översyn sedan 70-talet. Både samhället och omvärlden har förändrats. Alarmeringstjänsten har en avgörande betydelse för att vi ska kunna hantera inte bara vardagsolyckorna utan även allvarliga händelser, kriser och stora påfrestningar. Andra förändringar, anser hon, så som att nya aktörer har kommit in i larmkedjan har gjort att den befintliga samordningen av alarmering genom SOS Alarm inte längre är en fungerande modell. Om flera kommuner och landsting upphandlar egna system för alarmering utmanas modellen. En larmkedja med fler och nya aktörer leder till en ökad fragmentisering. Det finns risk för att viktig information tappas bort i samband med vidarekoppling av samtal, särskilt marie hafström föreslår att en ny myndighet tar över alarme ringstjänsten i Sverige från och med om nya aktörer opererar utanför de ordinarie samverkansstrukturerna och inte kan dela information i gemensamma tekniska system. Därtill kommer att statliga räddningstjänstmyndigheter inte heller varit samordnade med SOS Alarm, säger Marie Hafström. Vid den nya alarmeringsmyndigheten ska larmoperatörerna, precis som i dag, bedöma prioritet och räddningsbehov och vidarebefordra larmuppdragen till de räddningsorgan som behöver rycka ut. Beslutet att aktivera ett första larm ska dock ligga hos larmoperatören. För att säkra kvaliteten förslår Marie Hafström en helt ny yrkesutbildning för larmoperatörer på ett till ett och ett halvt år. Jag hoppas att SOS Alarms larmoperatörer förstår att mitt förslag visar vilken viktig funktion de har. En särskild yrkesutbildning föreslås för att stärka kompetensen och professionen. En larmoperatörs uppgift är bland annat att i larmbehandlingen kunna identifiera en 10 SOS

11 Utredningens förslag i korthet 4 En nybildad statlig myndighet ska ansvara för samordnad alarmering av räddningstjänst, polis och ambulans på nödnumret Myndigheten ska även ansvara för varningar till allmänheten och för information till myndigheter vid enskilda händelser. 4 Inga externa aktörer släpps in i den primära larmkedjan. 4 Antalet larmcentraler blir högst sju, men ska ha kapacitet att hantera både små händelser och stora kriser. 4 Alla räddningsorgan ska arbeta i samma tekniska plattform. 4 En ny utbildning för larmoperatörer skapas. 4 MSB blir tillsynsmyndighet. 4 Larmnummer 112 renodlas för akuta händelser. 4 Andra informationsnummer så som polisens och informationsnumret ska i ökad utsträckning avlasta. 4 Samtal som inte rör akuta nödsituationer ska kunna vidarebefordras till andra aktörer så som sjukvårdsrådgivare. SOS 11

12 fokus alarmeringstjänsten johan hedensiö vd på SOS Alarm ser överlag positivt på förslaget, framför allt som betänkandet tydligt visar vikten av en sammanhållen larmkedja. Det är ingen hemlighet att jag tycker att bolagsformen för SOS Alarm fungerar bra, men mot bakgrund av de förändringar som skett på senare år genom upphandlingar tycker jag att förslaget med en aktör som ansvarar för nödsamtal och utalarmering är en bra lösning, säger Johan Hedensiö. Det innebär stora förändringar för oss som bolag med en uppdelning av vår verksamhet, men jag tror att det kan gå att genomföra på ett bra sätt där båda delar får en tydlig uppgift och har en tydlig målbild. Han välkomnar också att kompetensen lyfts fram och att operatörsrollen stärkts genom den förslagna utbildningen. Det ligger dock en utmaning i att minska antalet larmcentraler till mellan fem och sju. Att tro att det är möjligt på så kort tid kan betyda att komplexiteten i verksamheten underskattats, säger Johan Hedensiö. Pröva former för samlokalisering och samverkan Marie Hafström nödsituation och fatta nödvändiga beslut utifrån det. För SOS Alarms del innebär det nya förslaget att bolaget skulle behöva omstruktureras. Eftersom verksamheten kring larmnumret 112 och uppdrag för räddningstjänst och ambulanssjukvård kommer att tas över av den nya myndigheten måste den separeras från bolagets vinstdrivande delar kring andra typer av larm och säkerhet. Hur omstruktureringen sker är en fråga för ägarna staten och Sveriges kommuner och Landsting. Antalet larmcentraler föreslås också bli färre, mellan fem och sju stycken. Polisen har i dag sju samverkansområden, dessutom pågår en utredning kring den statliga regionala förvaltningen som föreslagit färre länsstyrelser. Alltså kan detta vara ytterligare ett tillfälle att pröva former för samlokalisering och samverkan, i syfte att effektivisera offentlig verksamhet. Trygghetens hus i Östersund är ett exempel jag gärna lyfter fram. Där sitter i dag SOS Alarm tillsammans med andra, till exempel polisen och ambulansverksamheten. Tillsyn och kontroll över den föreslagna alarmeringsmyndigheten ska skötas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB föreslås också ansvara för en gemensam teknisk infrastruktur. Alla har sina egna system och på sikt kommer det bli mer effektivt och kostnadseffektivt att ha ett gemensamt. I avvaktan på att MSB utvecklar en gemensam plattform föreslår jag att SOS Alarms operativa ärendehanterings- och kommunikationssystem Zenit övergångsvis ska användas. Myndigheten ska enligt förslaget finansieras genom anslag i statsbudgeten. Förvaltningskostnaden förväntas uppgå till cirka 550 miljoner, med en ökad omställningskostnad på miljoner kronor årligen i tre år. Redan 1 januari 2015 ska den nya myndigheten enligt förslaget vara inrättad. Visst, det är en snabb genomförandemodell. En ny statlig myndighet ska bildas och inrättas. Larmcentraler ska avvecklas. Blir genomförandet utdraget finns risk för kompetensbortfall och effektnedgång i verksamheten. Allra viktigast är att säkerställa kärnverksamhetens funktionalitet, kvalitet och säkerhet, säger Marie Hafström. För regeringen blir första steget att skicka ut förslaget på remiss. Om och när riksdagen fattat beslut om förändringarna kommer en särskild organisationskommitté för den nya myndigheten att tillsättas blir Sverige först i världen med ett gemensamt nödnummer för polis, räddningstjänst och ambulans. Ansvarigt för SOS-tjänsten är Televerket som inrättar särskilda förmedlingsfunktioner vid telestationerna. SOS bildas SOS Alarm med uppgift att driva länsalarmeringscentralerna. Ägare är staten, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Alarmerande historia 1972 beslutar riksdagen att SOS-tjänsten ska överföras till länsalarmeringscentraler bildas SOS Alarm Sverige AB, ett mer uttalat vinstdrivande bolag, som tecknar ett alarmeringsavtal med staten. Syftet är att säkerställa en effektiv alarmeringstjänst för polis, kommunal räddningstjänst och ambulans SOS

13 Jan Wisén strategisk rådgivare vid MSB välkomnar att staten tar ett större ansvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreslås bli tillsynsmyndighet för den nya alarmeringsmyndigheten. Det gör det mer sammanhållet och likvärdigt för alla. Grundtanken med alarmering genom SOS Alarm är jättebra, men har fungerat sämre när vissa kommuner och landsting vänt sig till andra aktörer. Det har inneburit en uppdelad larmkedja. Dessutom har de statliga aktörerna hela tiden stått utanför. Dagens system håller på att falla sönder. En så samhällsviktig funktion som alarmeringen vid olyckor och kriser bör inte vara föremål för upphandling eller prisutsättas, säger Jan Wisén och poängterar att det inte handlar om att frysa ut privata aktörer. Det finns fortfarande en kommersiell marknad för exempelvis jourtelefoni och larmverksamhet. Han ser också positivt på den kvalitetssäkring en ökad utbildning av larmoperatörer innebär. Förslaget på ny organisationsform är bra, men det är viktigt att alla aktörer är med, även polisen. Håkan Sörman vd på Sveriges kommuner och Landsting, SKL, anser att utredningen bedrivits på ett sådant sätt att det saknats insyn. Det är självklart bra om vi kan få alarmeringstjänsten att fungera ännu bättre, även om vi redan i dag har en bra verksamhet. Frågan är hur en ny myndighet ska utformas och hur vi ska kunna bevara vårt inflytande. Som hälftenägare i SOS Alarm är det ju också en stor fråga för SKL hur omorganiseringen av företaget ska se ut. Om utalarmeringen av 112 ska ingå i den nya myndigheten, vad händer då med den del av verksamheten som arbetar med larm och säkerhet? Och vad händer med de avtal som redan finns där fem landsting valt en annan operatör än SOS Alarm? säger Håkan Sörman, som även ifrågasätter om den ekonomiska effekten blir så gynnsam som utredaren skriver i sitt förslag. SKL ska nu tillsammans med landets kommuner och landsting analysera förslagen i betänkandet. foto: msb Jörgen Berggren kommissarie vid Rikspolisstyrelsen, anser att polisen har fått gehör för de synpunkter som framförts till utredningen. Vi har betonat att den nödställda måste sättas i centrum och att förslagen måste utgå ifrån vad den nödställda behöver och vill ha. Den som ringer 112 vill att samhället ska agera omedelbart med alla de resurser som behövs och står till buds. Den som ringer 112 vill inte bli kopplad mellan flera olika larmcentraler och gång efter gång upprepa sitt budskap. Det tar längre tid att tala med flera larmcentraler och det finns risk för att man tappar information när man vidarekopplas mellan olika aktörer, säger Jörgen Berggren. Vi har själva föreslagit att det ska finnas en samhällsgemensam central där personal från SOS Alarm, polis, ambulans och räddningstjänst arbetar tillsammans. Att SOS Alarms nuvarande personal i sådan central tar emot nödsamtalen och sedan direkt kan involvera övriga berörda aktörer känns helt rätt. Dessutom är det mycket positivt att betänkandet öppnar för möjligheten att de föreslagna larmcentralerna kan utvecklas till samhällsgemensamma ledningscentraler revideras avtalet för att tydliggöra SOS Alarms roll i samhällets totala krisberedskap. SOS Alarm ska bland annat utveckla metoder för kriskommunikation vid större händelser. Det nya avtalet gör det möjligt för kommuner, landsting och statliga räddningsorgan att träffa särskilda avtal för utalarmering, prioritering och dirigering av räddningsresurser December 2011 tillsätter regeringen en kommitté för översyn av samhällets alarmeringstjänst. Regeringen anser att alarmeringstjänsten bör anpassas till hur Sveriges krisberedskap är utformad, den tekniska utveckling som skett, samt för att säkerställa en sammanhållen och obruten larmkedja. November 2011 väljer landstingen i Uppsala, Södermanland och Västmanland och region Gotland att anlita en privat aktör, Medhelp AB, för prioritering av vårdärenden samt dirigering av ambulans. Samtliga kommunala räddningstjänster har fortsatt avtal med SOS Alarm Sverige AB April 2013 presenteras ett betänkande som förslår att en helt ny statlig myndighet tar över ansvaret för alarmering. Förslaget ska ut på remiss. Om riksdagen beslutar enligt förslaget inrättas den nya alarmeringsmyndigheten 1 januari ? SOS 13

14 effekt ambulansdirigering Gränslös ambulanstrafik med många fallgropar Samarbete med ambulanstrafik över länsgränserna är bra för medborgaren som behöver akut hjälp. Men verkligheten är komplex när allt fler aktörer ska samarbeta om uppdragen. Text: Lars Österlind Foto: SOS Alarm, Bengt Höglund/Folio och Scanpix En trafikolycka inträffar strax före klockan nio på måndagsmorgonen vid trafikplats Rebbelberga på E6 utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Vilken ambulans får uppdraget att ta sig till olycksplatsen? Någon av de två som är stationerade i Ängelholm, kan tyckas. Men båda ambulanserna är redan upptagna med en annan trafik olycka utanför Helsingborg. Laholms ambulans däremot, som tillhör Region Halland, visar sig vara närmast och skyndar till platsen eftersom det är ett prio1- uppdrag. Är Laholmsbilen närmast tar man den. Närmaste enhet tar uppdraget, säger Poul Kongstad, På 1990-talet var det ingen klar samordning ens mellan de 18 distrikt som då fanns i Skåne. verksamhetschef på Region Skånes Prehospitala Centrum, RSPC. Han jobbade som kirurg och på läkarbilarna i 13 år innan hans karriär ledde honom till en administrativ tjänst där han nu är ansvarig för ledning, samordning och utveckling av ambulanstrafiken i Region Skåne. På 1990-talet var det ingen klar samordning ens mellan de 18 distrikt som då fanns i Skåne. Men sedan mer än tio år arbetar RSPC och SOS Alarm med gränslös dirigering av ambulanstrafiken. Och med gränslös menas flera saker. Det innefattar alla ambulansentreprenörer, vilket i nuläget inbegriper Falck som har uppdraget i Skånes fyra distrikt. Alla SOS

15 Fler dirigenter När olika dirigenter ska samverka över länsgränserna blir det lätt fördröjningar. Ambulansdirigeringen för ändrades i Sverige den 1 november Då tog Medhelp över diri geringen för landstingen i Väst manland, Sörmland, Uppsala län och Region Gotland. Den så kal lade Fyrklövern var först i Sverige med att anlita en annan leverantör än SOS Alarm för vårdprioritering och ambulansdirigering. Det operativa samarbetet med Medhelp har gått framåt, vi har båda fokuserat på vad som är bäst för de hjälpsökande. Givetvis blir det fördröjningar, det tar en stund att säkerställa att allt fungerar jämfört med om vi gjort allt själva, säger Freddy Hansson, gruppchef på SOS Alarm för Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Det tog ett par månader innan en gemensam instruktion togs fram. Då blev samarbetet bättre. Gränserna behöver vara tydliga när ansvaret går över till den andra organisationen så att inget faller mellan stolarna och så att det finns möjlighet att utreda avvikelser för att fastställa vem som behöver för bättra sina rutiner, säger Björn Skoglund, affärsutvecklare 112/krisberedskap på SOS Alarm. ambulansstationer i Skåne med sammanlagt cirka 65 ambulanser i fyra distrikt samverkar som en enhet enligt närmast-först-principen. I dag arbetar Svedalabilen åt ambulanssjukvården i Skåne. Hur vi rent praktiskt löser till exempel arbetstider och lunchavlösningar hamnar då i fokus, vilket ställer krav på ambulansentreprenören och SOS Alarm, förklarar Poul Kongstad. Han menar att det oftast är enklare att samarbeta med en entreprenörsstyrd verksamhet än när ambulanstrafiken sköts i offentlig regi av ett enskilt sjukhus. Då finns ett avtal som gör det tydligare för alla parter. Vi såg detta tydligt under alla år vi hade akut- och läkarbilar kopplade till sjukhusen. Ibland har sjukhusen också svårt att hålla isär sina uppdrag som prehospital regional aktör och enskilt lokalt sjukhus. Dessutom är det svårt med vem som har tolkningsföreträdet eftersom våra linjeorganisationer ofta slutar hos samma överordnade chef flera våningar upp i landstingshierarkin. Att dirigera gränslöst i Skåne innebär också en samverkan mellan regionens 33 kommuner, de närliggande landstingen i Blekinge, Krono berg och Halland samt med sjukvården i Danmark. Det finns även ett nationellt avtal, riksavtalet, som reglerar hur transporter ska Ibland har sjukhusen svårt att hålla isär sina uppdrag. Poul Kongstad skötas och debiteras mellan olika landsting och regioner i hela Sverige. Dessutom finns ett annat avtal om rikssjukvård och detta är inte minst viktigt då specialistsjukvård behövs. Vi vill gärna samarbeta närmare med Danmark, men politiken har ofta svårt att stå upp för att dansk sjukvård är lika bra som svensk, säger Poul Kongstad och förtydligar: Behöver en person akut vård för brännskador i Sverige är det rikssjukvård och då blir det antingen 40 mil till Linköping eller 70 mil till Uppsala som landsvägstransport, om inte Uppsala kan skicka sin helikopter. Däremot får vi inte skicka personen över Öresundsbron till SOS 15

16 effekt ambulansdirigering Rakel underlättar samarbetet Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel har inte några geografiska begränsningar, vilket tidigare system haft. Väldigt förenklat är Rakel ett jättebra walkie-talkie-system som gör att jag kan prata med alla, från Pajala till Smygehuk, säger Sverker Petersson, samordnare för SOS Alarms Rakel-tjänster. SOS Alarm har specialanpassat Rakel-tekniken så att det till exempel går att flytta utgångstrafik från en krånglande växel till en fungerande dito. MSB har tillsammans med SOS Alarm och blåljusorganisationerna tagit fram rutiner på nationell nivå för samverkan så att alla arbetar på samma sätt med systemet. Användningen av Rakel är i dag utbredd och alla hjälporganisationer som arbetar tillsammans vid olyckor kommunicerar via systemet. Rakel ger oss stora möjligheter att skapa effektiv samverkan över geografiska och administrativa gränser. Det går enkelt att skapa en talgrupp mellan exempelvis sjöräddningen, polis, ambulans och kommunal räddningstjänst som möjliggör direktkommunikation och informationsdelning mellan de inblandade, säger Sverker Petersson. Att samtliga blåljusenheter nu har samma rutiner för kommunikation en underlättar samverkan över gränserna. Danmark om inte svenska rikscentra har gett godkännande för detta. För fyra diagnosgrupper finns det avtal om möjlig vård i Danmark vid behov: tryckkammarbehandling, intensivvård, infektionssjukdomar och neonatala patienter. Ambulans organisationen ska sköta sin egen fysiska dirigering och bestämma vem som ska åka. Sven Engquist Ambulansoperatören Falcks vd Sven Engquist ser inga problem med den gränslösa dirigeringen, men är kritisk till hur den är organiserad. Felet är strukturen. SOS Alarm kan prioritera samtalet på rätt sätt och ta beslut om att en ambulans ska skickas. Men sen ska ambulansorganisationen sköta sin egen fysiska dirigering och bestämma vem som ska åka, argumenterar Sven Engquist. Poul Kongstad håller inte med Sven Enquist utan menar att det innebär bekymmer om ambulansorganisationen sköter sin egen dirigering. Ambulansdirigenten kommer att vara partisk och ha kommersiella intressen. Det kan påverka vilka bilar som skickas vart eller Riksavtalet reglerar hur transporter ska skötas och debiteras mellan olika landsting och regioner i hela Sverige. hur mycket personal som arbetar en viss dag och då fungerar inte den gränslösa dirigeringen med flera olika ambulansleverantörer, säger Poul Kongstad. Antalet utförda uppdrag i Region Skåne beräknas öka från år 2012 till i år. Trafiken ökar också till andra landsting och till Danmark. Det sätter ytterligare press på att den gränslösa dirigeringen av ambulanstrafiken behöver fungera bra. Dirigeringen gäller för prio 1, 2 och 3, vilket ställer stora krav på SOS Alarm. SOS Alarm tänker dynamiskt och måste ofta verkligen fundera över vilken bil som ska skickas vart. Närmaste resurs kan vara på väg till ett prio2-uppdrag medan det nya uppdraget är ett prio1-uppdrag. Då kanske bilen ska dirigeras om samtidigt som en annan bil skickas till prio2-uppdraget. SOS Alarm har, vad vi kan se, förbättrat insatstiderna på flera orter tack vare en skarpare dirigering, trots ökat antal patienter, säger Poul Kongstad. Bilden är ännu mer komplex i andra delar av landet där fler aktörer är inblandade (se sidan 15). Gränslös dirigering förutsätter att de som sköter alarmering och dirigering kan se och utnyttja fordonen även i närliggande landsting. Att det finns olika entreprenörer ska inte begränsa utnyttjandet, säger Poul Kongstad. Till sist handlar det om att få rätt patient till rätt ställe i rätt tid. 16 SOS

17 profilen Karin Enström På post för Sverige Egentligen hade hon tänkt plugga statsvetenskap eller nationalekonomi. Men en önskan att testa något nytt förde in Karin Enström på en helt annan bana. I dag är hon försvarsminister och ytterst ansvarig för Sveriges krisberedskap. Text: Erik Aronsson Foto: jessica Gow/Scanpix och Tobias Ohls SOS 17

18 profilen Karin Enström Det som framför allt slagit mig är proffsigheten hos operatörerna, säger Karin Enström, här med operatören Annika Forsgren. Personligt: Försvarsminister Karin Enström Född 1966 och uppvuxen i Enköping och Torshälla. FAmilj: Gift och har tre barn. Bor: i Vaxholm, norr om Stockholm. Utbildad: på Marinens krigshögskola. Bakgrund: ordförande i utrikesutskottet, försvarsberedningen och kommunfullmäktige i Vaxholm, generalsekreterare i Moderata ungdomsförbundet, med mera. Senast sedda film: Berättelsen om Pi. Av naturliga skäl är säkerheten något som tas på största allvar på försvarsdepartementet. Inpasseringskontrollen vid Jakobsgatan i Stockholm är ytterst noggrann och när vi på utsatt klockslag slår oss ner för intervjun med försvarsminister Karin Enström åtföljs hon både av sin pressekreterare och ytterligare en medarbetare som spelar in allt som sägs. Men det var något av en slump att Karin Enström en gång i tiden slog in på den militära banan. Hon började skolan ett år i förtid och när hon gick ut gymnasiet tyckte hon därför att hon kunde kosta på sig att göra vad som föll henne in i ett år. Men istället för att bli au pair eller söka något tillfälligt jobb valde hon att göra något helt nytt värnplikt. Då var det ganska nytt att tjejer kunde göra värnplikt och jag hade kompisar i det militära som hade tjejer på sin pluton. Jag hade inga djupa kunskaper om värnplikten men var allmänt positivt inställd till försvaret, så jag sökte och blev antagen till plutonsbefälsutbildningen, säger Karin Enström. Jag välkomnar granskningen Regeringen har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med att bygga upp den civila krisberedskapen och i dagsläget bedömer Karin Enström att den är god. När det gäller vilka hot som är mest aktuella vill hon skilja på vad som är mest allvarligt på lång sikt och på kort sikt. Det farligaste hotet utgörs troligtvis av storskalig terrorism och grov organiserad brottslighet. Sedan finns det ju hot som kan bli mer långtgående på sikt, till exempel förändringar i klimat och miljö, och flyktingströmmar som orsakas av internationella konflikter. Karin Enström anser att SOS Alarm är en oerhört viktig del av den civila beredskapen. Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande alarmeringstjänst, man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret, säger hon. Även om Karin Enström anser att 18 SOS

19 Hon trivdes väldigt bra under utbildningen på KA1 i Vaxholm. Att vara en av få kvinnor i en genuint mansdominerad miljö upplevde hon inte som något större problem. Alla de andra värnpliktiga var så upptagna med allt som var nytt och vi tjejer behandlades inte annorlunda än killarna. Och från befälens sida var man mån om att det skulle bli ett bra år för oss också. Karin Enström fortsatte sedan på den inslagna banan med utbildning på Marinens officershögskola i Karlskrona. Det hon framför allt gillade med det militära yrket var utbildningen av soldater hemma på regementet. Det var som en sorts blandning av att vara lärare, ledare och klassföreståndare, säger hon. Parallellt med den militära karriären hade dock ett annat intresse börjat spira hos Karin Enström, nämligen det politiska. Redan under de sista åren på högstadiet hade hon börjat intressera sig för skolpolitik och engagerade sig i moderat skolungdom. På den tiden fanns det en intensiv debatt som handlade om valfrihetsfrågor. Jag tyckte det var rimligt att man själv fick välja skola och styra över sin egen utbildning, och det frihetsbudskapet tyckte jag att jag hittade hos moderaterna. Det politiska engagemanget ledde till att Karin Enström först blev distriktsordförande för moderata ungdomsförbundet i Sörmland och sedan invald i ungdomsförbundets styrelse. Och när hon efter att ha varit barnledig i två omgångar fick frågan om hon ville kandidera för Karin Enström har vid flera tillfällen besökt SOS-centralerna, bland annat när hon invigde informationsnumret , här med SOS Alarms Ola Johanesson, i Stockholm. Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande alarmeringstjänst. Karin Enström en plats i riksdagen tvekade hon inte. Det var en spännande chans som jag inte ville tacka nej till. Och jag lyckades komma in redan på första försöket. Som riksdagsledamot föll det sig naturligt att Karin Enström engagerade sig i utrikes- och försvarsfrågor, hon har bland annat varit ordförande i försvarsberedningen och i utrikesutskottet. I april 2012 fick hon så frågan om hon ville efterträda Sten Tolgfors som försvarsminster. Det är ju ett område som jag känner till väl och det var naturligtvis en spännande och utmanande fråga som det var naturligt att tacka ja till, en sådan fråga får man vanligtvis bara en gång, säger hon. Som försvarsminister har hon framför allt fokus på tre områden: att stärka samhällets förmåga att hantera kriser, att genomföra försvarsreformen och att förbereda nästa inriktningsbeslut som ska tas Hon vill gärna hålla fast vid den svenska traditionen att ha en bred politisk enighet om försvarsbesluten. Det är ett viktigt område som mår bäst av att hanteras långsiktigt och med breda uppgörelser. Inför framtiden gäller det att hitta en förankring på ett bra sätt, och även om det finns punkter där olika partier har olika inriktning upplever jag att vi har flera gemensamma nämnare som vi kan ställa oss bakom. det mesta med alarmeringstjänsten fungera bra finns det saker som kan förbättras. Ett led i att försöka identifiera problemen är alarmeringstjänstutredningen som fick i uppdrag att se över och kartlägga samhällets alarmeringstjänst, och som presenterade sitt betänkande i april (se sidan 10). Sedan tidigare har också Riksrevisionen presenterat en rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten där man kommit med en rad rekommendationer, bland annat vad gäller uppföljning och tillsyn. Jag välkomnar den här granskningen. Alarmeringstjänstutredningen är nu ute för remissbehandling och efter sommaren är det meningen att regeringen ska komma med förslag på åtgärder. Karin Enström har inte någon gång själv behövt ringa ett larmsamtal men hon har besökt SOS Alarm och själv fått en uppfattning om hur operatörerna arbetar. Det som framför allt slagit mig är proffsigheten hos operatörerna, hur man snabbt bildar sig en uppfattning om vad som hänt och vad som ska göras. Det är ett oerhört ansvarsfullt jobb där det gäller att vara en god människokännare. SOS 19

20 utveckling VMA i telefonen SMS Viktigt meddelande till allmänheten gå inomhus, stäng dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion. kompletterar Hesa Fredrik Många har tappat respekten för VMA, viktigt meddelande till allmänheten. SOS Alarm har därför fått i uppdrag att ta fram ett kompletterande system som varnar personer i ett begränsat område med hjälp av SMS och uppringda samtal. Text: Boel Halldén Foto: anders Andersson/Scanpix och Gettyimages Den yngre generationen har inte en susning om vad VMA är för något. Det är egentligen en rest av kalla krigets dagar då signalen skulle fungera som flyglarm, säger Lars Fredin, brand ingenjör på räddningstjänsten i Halmstad. I september 2012 rasade en svårsläckt brand i hamnen i Halmstad under nästan tre dygn (se rutan här intill). Trots giftig rök och explosions risk förstod många Halmstadsbor inte allvaret i VMA, viktigt med delande till allmänheten, som sändes ut i radio, tv och signalhorn. Kommunen använde också sociala medier för att snabbt få ut färsk information. Via Facebook och Twitter kunde invånarna ställa frågor om branden och få svar direkt. Ändå var det många som inte visste hur de skulle agera efter VMA sänts ut. Familjer med små barn kom ner till hamnen för att titta innan branden var helt släckt. Regeringen har gett SOS Alarm i uppdrag att ta fram ett kompletterande VMA-system, som kan nyttja det befintliga telefonisystemet. Snart kan VMA skickas ut med SMS och uppringda samtal inom ett begränsat geografiskt område. Särskilda operatörer hos SOS Alarm ska stötta när det gäller att välja rätt kanaler för att få ut det mest effektiva VMA. Poängen är att vi nu kan kombinera VMA med mer information via SMS eller uppringda samtal. Det

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning Hackathon 2324 May Utmaningars beskrivning Innehåll Dirigera ambulanser: Grunden för dirigering... 2 Begränsade resurser... 2 Prioritet... 2 Medicinskt index... 2 Ambulansernas tillstånd... 2 Utmaningar

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vid 7 sekunders tut gå inte ut!

Vid 7 sekunders tut gå inte ut! Vid 7 sekunders tut gå inte ut! Hjälp oss uppmärksamma -signalen måndagen den 7 september! -kampanj i samarbete med Rsyd Hjälp oss att sprida information om utomhusvarningen viktigt meddelande till allmänheten

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara?

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? (Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? Lite regler VMA över radio och TV. I krispropositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle slår regeringen fast att radio

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR

KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR 1, 2013 Ingen eld utan rök en studie av kriskommunikationen vid branden i Halmstad, september 2012 Foto: Emma Gustafsson, Hallandsposten. HÄNDELSEFÖRLOPPET Sirenen

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Som jag har skrivit om tidigare i nyhetsbreven så har vi på RA Kommunikationsteknik AB en tjänst inom vårt

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 Innehåll Sammanfattning av 112-verksamheten under 2013...4 112 allmänhetens livlina...6 Ett gemensamt nödnummer...6 Avtal om larmhantering...6

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 Innehåll Sammanfattning av 112-verksamheten under 2013...4 112 allmänhetens livlina...6 Ett gemensamt nödnummer...6 Avtal om larmhantering...6

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer