Datacentralens informationstidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacentralens informationstidning"

Transkript

1 DC -papperet Datacentralens informationstidning 2009

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist

3 I detta nummer: Vårens DC-papper Datacentralen i Chemicum ASA-renoveringen IT-stödet och det nya Oraklet Helpdesk Utryckarna Närstödet Ärendehanteringssystemet IT-stödets ärendehanteringssystem Guide och mallar för uppsatser och avhandlingar Guiden för ordbehandling De personliga webbsidorna Adresserna till din hemsida Serverhosting Kalmarunionen, Haka och vi Webbenkätsystemet E-lomake Plagiathanteringssystemet Urkund ÅA övergår från Blackboard till Moodle Nyheter på programvarusidan Aktuella säkerhetshot Antivirus Brandmursregler för hemanvändare Hur mår ditt nätverk hemma? PC-klassnytt ASA-klassen för tillfället i Chemicum Mathematica i Chemicums PC-klass (ASA-klassen) Adobe InDesign CS4 i Chemicums PC-klass (ASA-klassen) Bärbar mini-pc På anskaffningsfronten något nytt Föryngring av stamnätet Mobiltelefoner matnyttig info Avamar - nytt backupsystem SAN ett centralt skivminneslager Övergång från rackservrar till bladeservrar E-postlådornas serverdatorer byts ut ännu i vår, kvoterna höjs Virtualisering av Windowsservrar Virtualiseringen på linux Windows Vista vid ÅA Spara ström Undersökning - Linux på arbetsstationer vid Åbo Akademi

4 Vårens DC-papper Bästa läsare. Du har igen DC-pappret i din hand. Det innehåller som vanligt information om nya IT-tjänster som berör såväl oss anställda som studerande, samt mera tekniska nyheter för den som vill veta mera. Vi reformerade vår helpdeskfunktion, Oraklet. Den omspänner nu också Vasa. Du kan läsa om dess nya funktionalitet i pappret. En grundläggande tanke är att styra de flesta användarfrågorna till helpdesken, en annan att vi, och du, nu kan hålla reda på våra IT-problem med ett ärendehanteringssystem. Kolla avsnittet om nya tjänster och applikationer, där finns sannolikt också sådan information som berör dig. Känner du till datacentralens nya hostingtjänst, möjligheten att överlåta skötseln av enhetens servertjänster till DC vad gäller underhåll och förnyande av hårdvara, basprogramvara, reservutrustning, backup med flera rutiner? Detta kan vi nu göra flexiblare och billigare med hjälp av virtualiseringstekniker. Enheten bibehåller själv kontrollen och ansvaret för t.ex. sina applikationer och datorns användning. Cracking, phishing, olovlig kopiering av copyrightskyddat material, virusattacker, personinformationens dataskydd, dåliga lösenord. En kort uppdatering av datasäkerhetsläget vid ÅA ges. Likaså försöker vi ge tips om hur du kan förbättra säkerheten på din hem- och bärbara dator, mobiltelefonen inte att förglömma. Bland de (hoppeligen inte så farligt) tekniska artiklarna ligger tyngdpunkten på de stora anskaffningar som genomförs uppdelade på flera budgetår. Slagorden är konsolidering, centralisering och dubblering. Målen är att förenkla underhållet, förbättra kontrollen över utrustningen och ytterligare öka driftsäkerheten. Med andra ord är reformerna sådana som användaren inte alls märker (utom då det kniper). Nånting konkret medför de ändå! Vi kan nu tiodubbla e-postkvoterna ännu före sommaren, och också pchome-områdenas kvoter kommer att utökas betydligt. Datanätets centrala delar förnyas och uppsnabbas samtidigt som dubbleringen av de viktigaste funktionerna utvidgas. Skivminnena har tillsvidare varit utspridda så att varje serverdator har haft sina egna hårdskivor. Nu konsolideras de till centrala skivlager anslutna till datanätet. Säkerhetskopieringen sker mot hårdskivor istället - 4 -

5 för mot magnetband, varvid återvinningstiden förkortas kraftigt. Serverdatorerna får ett kompaktare bladformat, de konsolideras i rack-skåp, och flera logiska serverfunktioner läggs på en och samma fysiska server med s.k. virtualiseringsplattformar. Ja, den som följt med branschen under ett större antal år kanske ser drag i de nya lösningarna som påminner om 70-talets centraldatorer. Datacentralen i Chemicum Under renoveringsarbetet i ASA-huset bor datacentralen i Chemicum. Hela personalen flyttade hit från ASA. Vi är spridda på 3 våningar. På marknivå hittar du bl.a. Oraklet, labbet och pc-klassen (tidigare ASA-klassen), Mimers brunn och färgprintrar samt specialutrustning. På våning 3 finns bl.a. videomötesrummet. Du kommer lättast in via dörren mot Akademigatan. Tyvärr är den alltid låst, men det finns en rad ringklockor till vänster om dörren. Om du har en HID-nyckel borde du också komma in med den. Maskinrummet finns till vissa delar kvar i ASA, medan en del serverdatorer placerades i ett tillfälligt maskinrum i Chemicum. Därtill utnyttjar vi ICT-husets maskinutrymmen för en del dubblerade funktioner. ASA-renoveringen När ASA-renoveringen äntligen kommit igång går det snabbt undan. Där är hela tiden personer i arbete. Datacentralens personalutrymmen med maskinrum kommer att bli i C-husets andra och tredje våning och de är långt färdiga. Det är planerat att C-flygeln skall vara färdig i slutet av maj förutom det gamla maskinrummet bredvid caféet. I början av juni flyttas apparaturen från det nuvarande maskinrummet till det nya i tredje våningen. DC:s personal flyttar tillbaka till ASA troligen mot slutet av året. Datacentralens användarbetjäning kommer att koncentreras till B-flygelns gatunivå. Där kommer Oraklet att sitta och där finns också de allmänna datorutrymmena såsom en stor pc-klass, en datorsal avsedd för fritt stu

6 diearbete, ett arbetsutrymme utan bordsdatorer där studerande kan jobba på sin egen laptop, ett mindre rum för studiearbeten, två videomöterum och Mimers brunn för multimediaarbete. Lärcentret kommer att finnas i samma våning. I närheten finns även kursboksbiblioteket, ASAauditoriet och Café Fänriken. Det har utförts sprängningsarbeten i flera veckor och vi har varit tvungna att skydda våra apparater i maskinrummet, men allt har gått bra och ingenting har gått sönder. Hela byggprojektet skall vara färdigt sista oktober enligt tidtabellen. I B-flygeln håller man på att installera mellanväggar, men i A-flygeln förstärker man ännu grunden. IT-stödet och det nya Oraklet Oraklet/närstödet förnyades under våren För personalens del innebär förändringen att man i första hand skall kontakta helpdesken istället för närstödaren när man har IT-problem. Avsikten är att kunna kanalisera största delen av användarnas frågor och problem via helpdesken. Helpdeskens roll är att fungera som första nivåns stöd när det gäller IT-problem. Modellen där alla DC:are deltog i helpdeskfunktionen ersattes med en där endast 5-6 DC:are svarar för helpdesken. På så sätt förbättrades Oraklets sakkunskap och medvetenhet om dagens problem betydligt. I samband med förnyandet togs även ett ärendehanteringssystem ibruk för att underlätta hanteringen av ärenden som kommer in till Datacentralen. Request Tracker (RT) skaffades för ändamålet. Nya Orakelsystemet presenterades på kontaktpersonskaffet ifjol, powerpointslides hittas här: https://www.abo.fi/ personal/narstod#document2 Datacentralen ger IT-stöd åt Akademins personal och studenter. Stödet omfattar problem gällande Akademins IT-miljö och de gemensamma tillämpningarna. IT-stödet består av flera delar där helpdesken är en del, det är också dit man i första hand skall vända sig när man har IT-relaterade problem. Utryckarna är en annan del vars uppgift är att hjälpa helpdesken att lösa incidenter och speciellt sådana som inte kan lösas på distans. Närstödet är också en del av IT-stödet, varje enhet vid Akademin har en ansvarig DC-närstödare. Även systemexperter deltar i IT-stödet, om du har problem relaterade till - 6 -

7 speciella system eller tillämpningar kan du naturligtvis också vända dig direkt till den systemexpert som du vet att handhar dylika. Helpdesk Helpdesken, i Åbo populärt kallad Oraklet, är den instans man skall vända sig till om man får IT-problem. Oraklet hjälper både personal och studenter med IT-frågor. Man kan kontakta helpdesken per e-post, telefon eller besök. Helpdesken har två verksamhetspunkter, en i Vasa och en i Åbo: Åbo, med besöksadressen Akademigatan 1, första våningen i Chemicum. E-postadress: Telefon: (internt 4777). Vasa, med besöksadressen Strandgatan 2 B, tredje våningen i Academill. E-postadress: Telefon (internt 7000). I Jakobstad finns DC på enheten för barnpedagogik. Helpdeskprocessen Nedan följer en processbeskrivning i flödesschemaform som beskriver hur helpdesken vid Datacentralen fungerar. Processbeskrivningen gäller för både Åbos och Vasas helpdesk. Processen beskriver hur ett inkommande ärende hanteras från det skedet att kunden kontaktar Oraklet till det skedet att ärendet är löst eller hänvisat till annan instans. Kunden initierar processen genom att kontakta Oraklet via e-post, telefon eller besök. Ärenden som kommer in via telefon eller besök kan om de är enkla att lösa åtgärdas direkt eller så kan ärendet eskaleras vidare till någon systemansvarig på DC som löser ärendet (utan att ärendet registreras i ärendehanteringssystemet RT). Om ärendet är mera komplicerat eller involverar flera på DC registreras ärendet i RT för fortsatta åtgärder. Ärenden initierade via E-post registreras automatiskt i RT. Det är Oraklets uppgift att ta emot ärenden och reda ut vad problemet gäller, och vid behov registrera i RT. Till Oraklets uppgifter hör även att försöka lösa ärenden som finns i Oraklets kö i RT. Lösningen registreras med ärendet och kunden informeras. Ärenden som inte kan lösas på distans och kräver en utryckning eskaleras vidare i första hand till utryckningsteamet (finns endast i Åbo) som vidtar åtgärder för att lösa ärendet. Ärenden av mera krävande karaktär går direkt till närstödaren eller någon systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. När ärendet är löst informeras kunden

8 - 8 -

9 Utryckarna Närstödet Utryckarna (endast i Åbo) hjälper helpdesken att lösa incidenter. Speciellt enkla ärenden som löses ute på enheterna sköts av utryckarna. Ärenden av mera krävande karaktär går direkt till närstödaren eller någon systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. Utryckarna består främst av tillfällig personal och resurserna varierar under året. Närstödet fungerar som kontaktlänk mellan institutionen och Datacentralen, i samarbete med institutionens egen IT-kontaktperson. Närstödet deltar i planeringen och utvecklandet av enhetens IT-resurser och -kunskaper och i mån av möjlighet med IT-sakkunskap i enhetens olika projekt. Närstödaren ansvarar för att IT-stödet fungerar vid din enhet. Formellt har Datacentralen blivit tilldelad 6 personår (5 i Åbo och ett i Vasa) för närstödet men arbetet har fördelats på flera personer. Ärendehanteringssystemet IT-stödet använder sig av ärendehanteringssystemet Request tracker (RT) för att hålla kontroll över inkommande ärenden. E-post som skickas till eller kommer automatiskt in i ärendehanteringssystemet. RT-systemet är gemensamt för Åbo och Vasa. Du kan själv följa med hur ditt ärende framskrider samt vem som löser det genom att logga in på https://oraklet.abo.fi. I medeltal mottar helpdesken ca 500 incidenter per månad vilket betyder ca 23 incidenter per dag. Du kan läsa mera om hur du kan utnyttja RT-systemet i en separat artikel längre fram i DC-pappret

10 IT-stödets ärendehanteringssystem I just över ett år har ett ärendehanteringssystem använts för att ta emot, bokföra, hålla reda på och underlätta skötandet och åtgärdandet av IT-relaterade problem. Har du skickat e-post till oraklet har du inte kunnat undgå att komma i kontakt med systemet, vilket meddelat dig att ärendet är mottaget och att det getts ett visst IDnummer. På sistone har också en www-länk som leder till systemets webbgränssnitt skickats med ovan nämnda meddelande, genom att följa länken kan man logga in mot ärendehanteringssystemet och följa samtlig konversation som förts angående ärendet, dels vad som frågats, vad man fått för svar och följdfrågor o.s.v. Denna artikel strävar till att dels beskriva systemet och hur det fungerar, dels visa hur du själv kan utnyttja det på bästa sätt. Varför just Request Tracker Då alternativa ärendehanteringssystem undersöktes föll beslutet på Request Tracker av flera olika skäl. Det är öppen källkod, det är ett system som används vitt och brett för ärendehantering varvid det är många som utvecklar systemet och skriver in nya finesser i det (må så vara att alla inte nödvändigtvis syns för användaren) och sist men inte minst, det gick att sammanfoga med den existerande hanteringen av användarnamn och lösenord. Loggar man in mot systemets webbgränssnitt använder man alltså sitt normala användarnamn och lösenord. Ett ärendes väg genom systemet och lite terminologi Webbgränssnittet är språkmedvetet såtillvida att ärendehanteringssystemet beroende på språkinställningen i din webbläsare kan presentera ett gränssnitt på exempelvis svenska eller engelska. Ifrågavarande inställning ändras och hittas i Firefox under Tools Options Content Languages-rutan, Choose varefter man kan välja det prefererade språket ifall man så vill, i Internet Explorer 7 når man motsvarande inställning via Tools General-fliken Appearance-delen Language-knappen. Om man vill kan man prova med att bara byta webbläsare, det kan lätt hända att IE anser att den skall presentera svenskspråkiga sidor medan Firefox vill visa de engelskspråkiga. Just så är de för undertecknad, som helst använder det engelskspråkiga gränssnittet... I texten här nedan återger jag både den svenskspråkiga och engelskspråkiga termen

11 Då så, då börjar vi. Nedan återges ett fullständigt fiktivt ärende för att dels beskriva ärendegången, dels introducera de termer som används inom systemet. Låt oss säga att du har märkt att printern på institutionen inte fungerar och meddelar om det till oraklet genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till oraklet eller skapa ett ärende via webbgränssnittet. Då du skickat meddelandet kommer du inom kort att få ett verifikationsmeddelande från ärendehanteringssystemet, varvid du ser att ärendet tagits emot samt vilket ID-nummer det tilldelats, likaså får du en direkt www-länk till ärendet i ärendehanteringssystemet. Följer du länken blir du tillfrågad att logga in mot RT och blir presenterad med ärendet, vilket tillsvidare kan se rätt spartanskt ut, den enda händelsen är att du skapat ärendet och du kan se hur du beskrivit problemet. I det skede som du skapade ärendet markerades du som så kallad rekvirent (eng. requestor) för ärendet; det är du som är intressent för det och dels kan frågas om mera information, dels också bör meddelas då ärendet är löst. Om du e-postade din felrapport till oraklet dök det upp i ärendehanteringssystemet i en kö (tänk på detta som ett postfack för felrapporter) som åtgärdas i första hand av oraklet. Den som för tillfället sitter orakel ser att ett nytt ärende dykt upp och kan ta en titt på det. Kanske har du i ditt meddelande berättat att också din rumsgranne, som förresten är den och den, också har problem med printern. Då kan oraklet, om han/hon bedömer att det behövs, först och främst sätta också din rumsgranne till rekvirent för ärendet och därefter fråga om mera information om felet, när det uppstått och om vilket det exakta felmeddelandet varit. I så fall får ni båda var sitt e- postmeddelande med förfrågan om mera information. Då du sedan svarat på tilläggsfrågorna (om sådana behövts), kan oraklet säkerligen lägga tummen på problemet såpass mycket att han/hon kan avgöra om det är ett problem med mjukvaran på era datorer eller om det är något mera printerspecifikt. Låt oss anta att utskrifterna blivit randiga, även om färgkassetten just bytts ut. I så fall kan oraklet ge ärendet till den printeransvarige genom att markera denne som ägare (eng. owner) för ärendet. I detta skede skickas ett e-postmeddelande till ifrågavarande printeransvarige, i vilket det konstateras att denne har ett nytt ärende i RT och därefter kommer denne att i sitt gränssnitt se ärendet som sitt. Det är i första hand ägaren av ett ärende som är ansvarig för att ärendet åtgärdas

12 Den printeransvarige kan i sin tur göra bedömningen att det är frågan om ett hårdvarufel och att någon del i printern bör bytas ut av DC:s labb, men att användarna också bör informeras om att det blir ett smärre avbrott i användningen av printern. Då kan han/hon först sätta exempelvis institutionens DC-kontaktperson som s.k. cc: (eng. cc:) för ärendet, varvid denne i fortsättningen kommer att få samtlig korrespondens (eng. correspondence) angående ärendet, svara på ärendet och meddela att printern behöver servas och att det leder till ett avbrott i användningen av printern. Därefter kan den printeransvarige ge ärendet vidare antingen till någon explicit ägare (någon på DC:s labb, ifall denne vidtalats i förväg) eller flytta ärendet till DC-labbets kö (jmf. igen kön med ett postfack) och markera ärendet oägt. I det förra fallet blir den nya ägaren huvudansvarig för att ärendet löses, i det senare är det DC:s labb och framför allt sektionens chef som ansvarar för att någon på sektionen tar sig an arbetet i fråga; denne någon markeras sedan som ägare för ärendet. I det skedet som den printeransvarige ger ärendet vidare kan denne bestämma sig för att han/hon vill hålla ett öga på ärendets framskridande och vill ha samtlig korrespondens och kommentarer angående ärendet. I så fall sätter han/hon sig som s.k. admincc: (eng. admincc:) för ärendet. Efter detta kommer han/hon att få e-postmeddelanden i det skedet som någon skriver något angående ärendet, oberoende av om det är du eller din rumskamrat eller den nya ägaren. Då hårdvarufelet har årgärdats och printern igen fungerar som den skall, kan den som fixat printern kommentera (eng. comment) ärendet (och exempelvis konstatera att transfer-rollern och fusern bytts ut). I detta skede kommer den printeransvarige, som alltså tidigare satt sig som admincc: för ärendet att få ifrågavarande meddelande om vad som blivit åtgärdat. Den som fixat printern kan därutöver skicka ett svar (eng. reply) på ärendet, varvid du och din rumsgranne, liksom också enhetens kontaktperson (som tidigare blivit satt som cc: för ärendet) och den printeransvarige (som satt sig själv till admincc: för ärendet) får meddelandet om att printern är åtgärdad och skickad tillbaka till institutionen. I detta sammanhang markerar den som skickar svaret (eng. reply) ärendet löst, varvid det i meddelandet som skickas till dig och din rumsgranne också meddelas att ärendet nu är löst och att du/ni, ifall ni anser att något angående det ännu återstår och är oåtgärdat, skall återkomma genom att antingen svara på e-postmeddelandet eller gå in i

13 webbgränssnittet och svara på ärendet. Ifall allt är ok och printningen fungerar behöver du inte svara på ärendet; ifall du gör det kommer ärendet att öppnas på nytt, vara oägt, ses av oraklet, åtgärdas (ifall det behöver åtgärdas) och stängas på nytt, varvid du ånyo får ett meddelande om att ärendet är löst. Vid ett första ögonkast kan ovanstående verka lite väl omständigt och medföra rätt många vändor bara för att en stackars printer behöver lite öm omsorg. Det finns dock vissa obestridliga fördelar med systemet, liksom vissa tips och trix som kan vara bra att komma ihåg, så läs gärna vidare. Fördelarna med ett ärendehanteringssystem Tidigare, innan ärendehanteringssystemet användes, var korrespondensen mellan dig och oraklet/närstödaren/den systemansvarige bunden till er som personer. Det du berättat oraklet behövde inte nödvändigtvis i sin helhet propagera vidare till nästa instans och du kanske fick förklara felet flera gånger. I ärendehanteringssystemet loggas samtliga meddelanden, varvid de nya ägarna och ansvarspersonerna kan följa hela förloppet för ärendet, från den första kontakten till läget för tillfället. På så vis behöver de som tidigare skött ärendet inte explicit beskriva vad som gjorts och åtgärdats för den som tar ärendet åt sig, denne kan själv följa med vad som gjorts och hur åtgärderna utfallit. Det betyder i praktiken att detaljer inte faller bort på vägen, utan den som löser ett ärende har hela bilden, åtminstone i den mån den finns, att tillgå. Likaså behöver varken de som sköter ärendena eller du som kund bifoga hela e-postkorrespondensen, det räcker med att svara på e-posten, du kan med fördel klippa bort tidigare korrespondens. Ditt svar kommer automatiskt att paras ihop med ärendet i ärendehanteringssystemet; detta sker på basen av Subject-fältet i e-postmeddelandet. (Den där strängen [Datacentralen #xxxx] gör att ditt svar kan paras ihop med rätt ärende i ärendehanteringssystemet.) Det är de facto mycket enklare att följa och hålla reda på hur ett ärende framskrider ifall onödiga upprepningar från tidigare korrespondens elimineras. Det sagt är det naturligtvis önskvärt att man, då man svarar på frågor, antingen skriver ut vilket svar som hör till vilken fråga, eller, alternativt inkluderar den ursprungliga frågan från det meddelande man svarar på. Det är frågan om en balansgång mellan att hålla meddelandena och ärendekedjan i sig så koncis och upprepningsfri som

14 möjligt och att göra meddelandena så korta att det är omöjligt att veta vad avsändaren egentligen svarat på för fråga om denne sagt exempelvis bara ja. Men som sagt, att inkludera hela det meddelandet man svarar på är i de flesta fall onödigt. En annan fördel är att ärendena och deras lösningar inte blir att hänga i folks e-postlådor utan är tillgängliga för DC-personal som behöver lösa liknande problem i framtiden. Att söka bland tidigare ärenden kan ge, om inte en fullständig lösning, så åtminstone en fingervisning åt rätt håll, även om man själv inte löst ett liknande problem tidigare. Innan ärendehanteringssystemet fanns hade man tillgång till bara de problemfall och lösningar som man själv medverkat i. Tips och trix Man kan svara på och hantera ärenden antingen per e- post eller via ärendehanteringssystemets webbgränssnitt. För kunder är det normalt enklast och snabbast att använda e-post-gränssnittet, men webbgränssnittet kan också rekommenderas; i det kan man följa med hela händelseförloppet för sina ärenden. I webben ser man också vem som för tillfället äger ärendet och alltså har det på sitt bord. Om man svarar på ärendena via e-post, lönar det sig att klippa bort onödiga delar av den e-post man svarar på; långa svar gör det svårt att se vilken den aktuella och nya informationen angående ett ärende är. Gammal korrespondens behöver inte bifogas eftersom den redan från tidigare finns i och sparats av ärendehanteringssystemet. Det lönar sig att vara konsekvent såtillvida att man diskuterar, problemsöker och löser endast ett ärende under ett visst ärende-id. Detta för att hålla ärendena separata, varvid olika personer enkelt kan felsöka och ansvara för lösningen av de olika ärendena. Då ett ärende lösts (exempelvis printerproblemet ovan) är det inte heller rekommenderat att man svarar på det och konstaterar att jo, förresten, jag har problem också med att starta Firefox. Detta senare är ett separat problem och ett nytt ärende (ärende-id) skall skapas för det. Vissa problem som en och samma kund rapporterat kan visa sig vara ett och samma problem, vilket manifesterar sig på olika sätt. I dessa fall kan de som sköter ärendena på DC sammanfoga dem. De två ärendena hanteras därefter under samma ärende-id

15 Sist men inte minst Det första produktionsärendet kom in i ärendehanteringssystemet på eftermiddagen den 28. februari I skrivande stund har över 7440 mottagits, en separat artikel om användningsgraden av systemet och den förnyade orakelfunktionen/help-desk:en finns tidigare i detta DC-papper. Guide och mallar för uppsatser och avhandlingar En arbetsgrupp tillsatt av studiebyrån har utarbetat en mall för Microsoft Word som kan fungera som underlag för skrivande av avhandlingar och uppsatser och som skall vara lämplig för alla studerande vid Åbo Akademi. Arbetsgruppen har också skrivit en guide för mallen med mallen som bas. Guiden följer strukturen i en avhandling för att underlätta ditt arbete. Den ger anvisningar för hur mallen skall användas, och beskriver strukturen i en uppsats eller avhandling. Mallen strävar till att underlätta ditt skrivarbete i.o.m. att den har stilar och modeller för rubriker, innehållsförteckning, brödtext, tabeller o.s.v. Mallen ger ramarna för arbetet och genom att använda den blir också ditt skrivarbete enhetligt och snyggt. I mallen används stilar, layout, radavstånd m.m. som används rätt allmänt vid Åbo Akademi. Mallen är alltså riktgivande och du kan själv ändra på den om det är motiverat. Direktiven är allmänna och som skribent bör du följa de krav och den kutym som existerar vid det egna ämnet och fakulteten. Se gärna de skrivguider som redan finns vid olika fakulteter och följ i främsta hand de råd och anvisningar som din handledare ger dig. Guiden för ordbehandling Guiden beskriver och redogör för de principer som bör följas då man använder ordbehandlare. Den strävar till att ge läsaren insikt i hur ordbehandling skall göras samt vad som skall tas i beaktande då man använder ordbehandlare, oberoende av explicit programvara och version

16 Guiden innehåller också detaljer angående specialtecken liksom tips och knep för MS-Word och borde kunna användas som en, om dock inskränkt, referens till programmen. Guiden är skriven enligt den dubbelsidiga mallen nedan och kan användas som mall i sig: Den har och använder exakt samma stilar som mallarna vilka defacto är guiden utan text. Enkel- och dubbelsidig version Mallarna finns i två, sidbrytningstekniskt olika versioner. Dels existerar en traditionell enkelsidig mall, dels en dubbelsidig. Genom att följa instruktionerna i guiden kan mallarna (och guiden) enkelt omvandlas från den ena versionen till den andra, ifall skribenten i något skede vill ändra typen av sidbrytning. På denna webbadress kan man ladda ner materialet: https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall En version av mallen för Open Office Writer är på kommande. De personliga webbsidorna Tillgång till din hemsida ÅA:s anställda och studerande har ett utrymme för en personlig webbsida. Du når ditt eget webbområde från en Windows PC i akademins nätverk på sökstigen: \\web\anvandarnamn Samma katalog hittar du genom att logga in på unix-servern (med SSH/SFTP) login.abo.fi och gå till katalogen: /wwwusers/anvandarnamn Publicera din hemsida Observera att du själv måste ändra rättigheterna på ditt webbområde så att filerna du placerat där kan läsas av andra. Detta gör du genom att: - högerklicka på Start-ikonen - välja Explore - och skriva \\web\användarnamn på adressraden

17 - Ditt webbområde dyker nu upp i kolumnen Folders. - Högerklicka på detta och välj Properties samt Security - Ställ in rättigheterna till området och filerna. - Rättigheterna skall vara satta så att Everyone har rätten Read & Execute. Alternativt logga in till unix-servern login.abo.fi (med SSH) och gör följande: % cd /wwwusers/användarnamn % chmodwww Adresserna till din hemsida Adressen till din färdiga hemsida är: därtill fungerar adressen För en övergångsperiod kan man även ännu använda: Serverhosting I och med servervirtualiseringen kan vi nu utöka Datacentralens tjänster med möjligheten att erbjuda specifika virtuella servertjänster för akademins enheter. Förutom behovet av de vanliga bas-it-tjänsterna har ett ökande antal enheter även diverse it-specialbehov. Det kan vara så att man har behov av att använda en speciell för enheten specifik programvara samtidigt som man gärna utnyttjar den serverinfrastruktur inklusive maskinrum, kablering och säkerhet som Datacentralen tillhandahåller. Då är det lämpligt att utnyttja Datacentralens maskinrum och tjänster för ändamålet och man har möjlighet att administrera servern över datanätet (access med administratörsrättigheter). Datacentralen erbjuder utrustning och sakkunskap för uppläggning och drift av en virtuell serverdator åt samarbetsparten mot överenskommen ersättning. Man tilldelas då en egen dedikerad virtuell server, som kör på datacentralens serverhårdvara. Den fungerar som en vanlig server och tilldelas resurser (minne, processorkapacitet,

18 skivutrymme osv.) efter behov och överenskommelse. Bastjänster som ingår i hostingservicen innefattar uppsättande av virtuell server i Datacentralens maskinrum med datanätsanslutning, RAID-5 baserat skivutrymme, UPS-baserad elsäkerhet och kylning. Dessutom ingår säkerhetskopiering upp till en specifik mängd data, installation och uppdateringar av operativsystem och antivirusprogram samt support för den virtuella servertekniken och systemprogramvaran under tjänstetid. Övriga tilläggstjänster kan erbjudas och mot skild debitering. Det kan då vara fråga om tillgänglighet till större datamängder (skivminne och backup), hjälp med olika saker såsom systemadministration, applikationsinstallering och underhåll samt olika slag av support. Konceptet med virtuella servrar ger hög driftsäkerhet. I och med virtualiseringen är en (virtuell) server inte beroende av hur en viss fysisk servers hårdvara fungerar, såsom är fallet om man kör på en dedikerad fysisk server. Vid ÅA använder vi VMware ESX som plattform för virtualiseringen av Windowsservrar. Om den ESX-server där en virtuell server körs skulle få ett hårdvarufel så startas den virtuella servern snabbt upp på en annan fysisk ESX-server. Vi har nu formaliserat och prissatt denna hostingservice utgående från att Datacentralen tillhandahåller servicen för ÅA-enheter till självkostnadspris, se https://www. abo.fi/personal/forbindelse för mera information. Kalmarunionen, Haka och vi Den som gått nätkurser och använt ÅA:s eller TY:s Moodle eller loggat in till bibliotekets Nelli har säkert lagt märke till en logo som ser ut så här: Haka är ju de finländska högskolornas och forskningsverkens gemensamma autentiseringssystem, utvecklat på uppdrag av datacentralerna och koordinerat av CSC. Tjänster som döljer sig bakom en inloggningsida försedd med denna logo är i princip tillgängliga för alla som har

19 ett ÅA-användarnamn, även om tjänsten skulle finnas på en främmande högskolas server. För att man i praktiken skall kunna använda tjänsten kan det nog sedan ytterligare krävas att man har en viss roll (student/personal) eller uppfyller andra kriterier, t.ex. har ett visst huvudämne. Dessa uppgifter hämtar tjänsten själv vid behov från ÅA:s användardatabas. Haka förenklar användaradministrationen genom att inga extra konton behöver skapas för en viss tjänst (jmf. inget skilt moodle-konto behövs), och användaren själv slipper hålla reda på nya onödiga lösenord. Uppgifter om en viss person behöver inte heller lagras på flera olika ställen, utan finns endast hos personens hemorganisation. Vilka uppgifter en viss tjänst kan hämta regleras strikt av Haka-avtalet. Just nu finns det i Finland ca användare som kan använda Haka-anslutna tjänster. I fjol gjordes 3,8 miljoner inloggningar och den absolut största tjänsten var Nelliportalen. Information om Haka hittar du på: Haka är en sk. förtroendefederation (eng. federation, circle of trust), vilket innebär att vi litar på att tjänsterna använder de uppgifter de får på rätt sätt, och tjänsten litar i sin tur på att vi uppger rätt uppgifter om våra användare. Motsvarande federationer har också byggts upp eller är på väg att byggas upp i andra länder, men Haka var en av de allra första. I februari i år undertecknades ett avtal mellan Haka (CSC), FEIDE i Norge, Wayf.dk i Danmark och SWAMID i Sverige. Överenskommelsen baserar sig på ett mångårigt samarbete mellan de nordiska universitetens datacentraler. Denna federation av federationer fick det historiska namnet Kalmarunionen. Avtalet innebär att vi med våra ÅA-användarnamn kommer att kunna logga in till tjänster som finns hos de nordiska högskolor som är anslutna till Kalmarunionen. På motsvarande sätt kommer det t.ex. att bli möjligt för en studerande vid en högskola i Sverige att logga in till ÅA:s Moodle med sitt vanliga lokala användarnamn, eftersom vår Moodle är en tjänst i Haka. Vilka tjänster som sist och slutligen blir tillgängliga på detta sätt återstår att se, men tekniken och avtalen är klara. Uppbyggnaden av Kalmarunionen finansieras av Nordforsk, ett forskningsorgan som fungerar under det nordiska ministerrådet. Studerande och forskare som deltar

20 i kurser och projekt vid högskolor i de övriga nordiska länderna (t.ex. de nordiska magistersprogrammen) kommer förstås att vara de som speciellt drar nytta av Kalmarunionen. Tekniskt baserar sig Kalmarunionen på SAML2.0 tekniken. De olika federationerna använder gemensamt SAML2-metadata, vilket innebär att en tjänst som registrerats i en federation automatiskt kan bli synlig i alla de andra. På samma sätt kan vilken registrerad Identity Provider (som tillhandahåller användarnamn och lösenord samt uppgifter om användarna) som helst bli synlig i de övriga federationerna utan extra åtgärder. Den teknik som används inom en viss lokal federation kan däremot variera. Inom Haka används för tillfället Shibboleth men det finns andra alternativ, t.ex. simplesamlphp som används i Wayf.dk. Webbenkätsystemet E-lomake Webbenkätsystemen utvecklas i snabb takt. För ett par år sedan var Sydaco ett bra verktyg för att genomföra enkäter på webben, men nu har tiden gått förbi den. E-lomake ersätter Sydaco. Ur funktionalitetens syn har E-lomake bl.a. följande fördelar: Svaren (resultaten) visas även grafiskt Svaren kan direkt laddas ner som Excel-, SPSS-, CSVeller XML-fil Möjlighet att skapa beroenden mellan frågorna; har man svarat på ett visst sätt i en fråga får man följdfrågor. Möjlighet till att skapa e-postlistor med vilka man kallar in personerna i fråga till enkäten Möjlighet att spärra enkäten så att endast de som har abo.fi användarkonto kan svara. E-lomake kommer till en stor del att användas som ett verktyg för kursutvärdering. Kvalitetsenheten på FÄ svarar på frågor kring det

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem.

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem. Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som student vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Det kan vara bra att läsa igenom

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Information för nya studerande

Information för nya studerande Information för nya studerande ICT-service Barbro Sjöblom babo@abo.fi www.abo.fi > Snabblänkar > ICT-service > Gäster och användaravtal > Information för nya studerande Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram?

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram? Contents 1. Office 365 FAQ... 2 2. Hur logga in?... 3 3. Hur skicka mail?... 4 4. Hur byta språk och tidszon?... 5 5. Hur aktivera vidarebefordring?... 6 6. Alternativ vid visning av e-postlådan.... 7

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Välkommen till dataintroduktion Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Helpdesk http://www.kth.se/student/support/ict Normala öppettider är mån, ons, fre kl.10-12 och tis, torsd kl.14-16. Hjälp

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Dagens pass: Datorsäkerhet Nätverk Nätverkssäkerhet Så fungerar datatrafik Mats Weiderstål ska till Kazan för att titta på en junior.

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer