Datacentralens informationstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacentralens informationstidning"

Transkript

1 DC -papperet Datacentralens informationstidning 2009

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist

3 I detta nummer: Vårens DC-papper Datacentralen i Chemicum ASA-renoveringen IT-stödet och det nya Oraklet Helpdesk Utryckarna Närstödet Ärendehanteringssystemet IT-stödets ärendehanteringssystem Guide och mallar för uppsatser och avhandlingar Guiden för ordbehandling De personliga webbsidorna Adresserna till din hemsida Serverhosting Kalmarunionen, Haka och vi Webbenkätsystemet E-lomake Plagiathanteringssystemet Urkund ÅA övergår från Blackboard till Moodle Nyheter på programvarusidan Aktuella säkerhetshot Antivirus Brandmursregler för hemanvändare Hur mår ditt nätverk hemma? PC-klassnytt ASA-klassen för tillfället i Chemicum Mathematica i Chemicums PC-klass (ASA-klassen) Adobe InDesign CS4 i Chemicums PC-klass (ASA-klassen) Bärbar mini-pc På anskaffningsfronten något nytt Föryngring av stamnätet Mobiltelefoner matnyttig info Avamar - nytt backupsystem SAN ett centralt skivminneslager Övergång från rackservrar till bladeservrar E-postlådornas serverdatorer byts ut ännu i vår, kvoterna höjs Virtualisering av Windowsservrar Virtualiseringen på linux Windows Vista vid ÅA Spara ström Undersökning - Linux på arbetsstationer vid Åbo Akademi

4 Vårens DC-papper Bästa läsare. Du har igen DC-pappret i din hand. Det innehåller som vanligt information om nya IT-tjänster som berör såväl oss anställda som studerande, samt mera tekniska nyheter för den som vill veta mera. Vi reformerade vår helpdeskfunktion, Oraklet. Den omspänner nu också Vasa. Du kan läsa om dess nya funktionalitet i pappret. En grundläggande tanke är att styra de flesta användarfrågorna till helpdesken, en annan att vi, och du, nu kan hålla reda på våra IT-problem med ett ärendehanteringssystem. Kolla avsnittet om nya tjänster och applikationer, där finns sannolikt också sådan information som berör dig. Känner du till datacentralens nya hostingtjänst, möjligheten att överlåta skötseln av enhetens servertjänster till DC vad gäller underhåll och förnyande av hårdvara, basprogramvara, reservutrustning, backup med flera rutiner? Detta kan vi nu göra flexiblare och billigare med hjälp av virtualiseringstekniker. Enheten bibehåller själv kontrollen och ansvaret för t.ex. sina applikationer och datorns användning. Cracking, phishing, olovlig kopiering av copyrightskyddat material, virusattacker, personinformationens dataskydd, dåliga lösenord. En kort uppdatering av datasäkerhetsläget vid ÅA ges. Likaså försöker vi ge tips om hur du kan förbättra säkerheten på din hem- och bärbara dator, mobiltelefonen inte att förglömma. Bland de (hoppeligen inte så farligt) tekniska artiklarna ligger tyngdpunkten på de stora anskaffningar som genomförs uppdelade på flera budgetår. Slagorden är konsolidering, centralisering och dubblering. Målen är att förenkla underhållet, förbättra kontrollen över utrustningen och ytterligare öka driftsäkerheten. Med andra ord är reformerna sådana som användaren inte alls märker (utom då det kniper). Nånting konkret medför de ändå! Vi kan nu tiodubbla e-postkvoterna ännu före sommaren, och också pchome-områdenas kvoter kommer att utökas betydligt. Datanätets centrala delar förnyas och uppsnabbas samtidigt som dubbleringen av de viktigaste funktionerna utvidgas. Skivminnena har tillsvidare varit utspridda så att varje serverdator har haft sina egna hårdskivor. Nu konsolideras de till centrala skivlager anslutna till datanätet. Säkerhetskopieringen sker mot hårdskivor istället - 4 -

5 för mot magnetband, varvid återvinningstiden förkortas kraftigt. Serverdatorerna får ett kompaktare bladformat, de konsolideras i rack-skåp, och flera logiska serverfunktioner läggs på en och samma fysiska server med s.k. virtualiseringsplattformar. Ja, den som följt med branschen under ett större antal år kanske ser drag i de nya lösningarna som påminner om 70-talets centraldatorer. Datacentralen i Chemicum Under renoveringsarbetet i ASA-huset bor datacentralen i Chemicum. Hela personalen flyttade hit från ASA. Vi är spridda på 3 våningar. På marknivå hittar du bl.a. Oraklet, labbet och pc-klassen (tidigare ASA-klassen), Mimers brunn och färgprintrar samt specialutrustning. På våning 3 finns bl.a. videomötesrummet. Du kommer lättast in via dörren mot Akademigatan. Tyvärr är den alltid låst, men det finns en rad ringklockor till vänster om dörren. Om du har en HID-nyckel borde du också komma in med den. Maskinrummet finns till vissa delar kvar i ASA, medan en del serverdatorer placerades i ett tillfälligt maskinrum i Chemicum. Därtill utnyttjar vi ICT-husets maskinutrymmen för en del dubblerade funktioner. ASA-renoveringen När ASA-renoveringen äntligen kommit igång går det snabbt undan. Där är hela tiden personer i arbete. Datacentralens personalutrymmen med maskinrum kommer att bli i C-husets andra och tredje våning och de är långt färdiga. Det är planerat att C-flygeln skall vara färdig i slutet av maj förutom det gamla maskinrummet bredvid caféet. I början av juni flyttas apparaturen från det nuvarande maskinrummet till det nya i tredje våningen. DC:s personal flyttar tillbaka till ASA troligen mot slutet av året. Datacentralens användarbetjäning kommer att koncentreras till B-flygelns gatunivå. Där kommer Oraklet att sitta och där finns också de allmänna datorutrymmena såsom en stor pc-klass, en datorsal avsedd för fritt stu

6 diearbete, ett arbetsutrymme utan bordsdatorer där studerande kan jobba på sin egen laptop, ett mindre rum för studiearbeten, två videomöterum och Mimers brunn för multimediaarbete. Lärcentret kommer att finnas i samma våning. I närheten finns även kursboksbiblioteket, ASAauditoriet och Café Fänriken. Det har utförts sprängningsarbeten i flera veckor och vi har varit tvungna att skydda våra apparater i maskinrummet, men allt har gått bra och ingenting har gått sönder. Hela byggprojektet skall vara färdigt sista oktober enligt tidtabellen. I B-flygeln håller man på att installera mellanväggar, men i A-flygeln förstärker man ännu grunden. IT-stödet och det nya Oraklet Oraklet/närstödet förnyades under våren För personalens del innebär förändringen att man i första hand skall kontakta helpdesken istället för närstödaren när man har IT-problem. Avsikten är att kunna kanalisera största delen av användarnas frågor och problem via helpdesken. Helpdeskens roll är att fungera som första nivåns stöd när det gäller IT-problem. Modellen där alla DC:are deltog i helpdeskfunktionen ersattes med en där endast 5-6 DC:are svarar för helpdesken. På så sätt förbättrades Oraklets sakkunskap och medvetenhet om dagens problem betydligt. I samband med förnyandet togs även ett ärendehanteringssystem ibruk för att underlätta hanteringen av ärenden som kommer in till Datacentralen. Request Tracker (RT) skaffades för ändamålet. Nya Orakelsystemet presenterades på kontaktpersonskaffet ifjol, powerpointslides hittas här: https://www.abo.fi/ personal/narstod#document2 Datacentralen ger IT-stöd åt Akademins personal och studenter. Stödet omfattar problem gällande Akademins IT-miljö och de gemensamma tillämpningarna. IT-stödet består av flera delar där helpdesken är en del, det är också dit man i första hand skall vända sig när man har IT-relaterade problem. Utryckarna är en annan del vars uppgift är att hjälpa helpdesken att lösa incidenter och speciellt sådana som inte kan lösas på distans. Närstödet är också en del av IT-stödet, varje enhet vid Akademin har en ansvarig DC-närstödare. Även systemexperter deltar i IT-stödet, om du har problem relaterade till - 6 -

7 speciella system eller tillämpningar kan du naturligtvis också vända dig direkt till den systemexpert som du vet att handhar dylika. Helpdesk Helpdesken, i Åbo populärt kallad Oraklet, är den instans man skall vända sig till om man får IT-problem. Oraklet hjälper både personal och studenter med IT-frågor. Man kan kontakta helpdesken per e-post, telefon eller besök. Helpdesken har två verksamhetspunkter, en i Vasa och en i Åbo: Åbo, med besöksadressen Akademigatan 1, första våningen i Chemicum. E-postadress: Telefon: (internt 4777). Vasa, med besöksadressen Strandgatan 2 B, tredje våningen i Academill. E-postadress: Telefon (internt 7000). I Jakobstad finns DC på enheten för barnpedagogik. Helpdeskprocessen Nedan följer en processbeskrivning i flödesschemaform som beskriver hur helpdesken vid Datacentralen fungerar. Processbeskrivningen gäller för både Åbos och Vasas helpdesk. Processen beskriver hur ett inkommande ärende hanteras från det skedet att kunden kontaktar Oraklet till det skedet att ärendet är löst eller hänvisat till annan instans. Kunden initierar processen genom att kontakta Oraklet via e-post, telefon eller besök. Ärenden som kommer in via telefon eller besök kan om de är enkla att lösa åtgärdas direkt eller så kan ärendet eskaleras vidare till någon systemansvarig på DC som löser ärendet (utan att ärendet registreras i ärendehanteringssystemet RT). Om ärendet är mera komplicerat eller involverar flera på DC registreras ärendet i RT för fortsatta åtgärder. Ärenden initierade via E-post registreras automatiskt i RT. Det är Oraklets uppgift att ta emot ärenden och reda ut vad problemet gäller, och vid behov registrera i RT. Till Oraklets uppgifter hör även att försöka lösa ärenden som finns i Oraklets kö i RT. Lösningen registreras med ärendet och kunden informeras. Ärenden som inte kan lösas på distans och kräver en utryckning eskaleras vidare i första hand till utryckningsteamet (finns endast i Åbo) som vidtar åtgärder för att lösa ärendet. Ärenden av mera krävande karaktär går direkt till närstödaren eller någon systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. När ärendet är löst informeras kunden

8 - 8 -

9 Utryckarna Närstödet Utryckarna (endast i Åbo) hjälper helpdesken att lösa incidenter. Speciellt enkla ärenden som löses ute på enheterna sköts av utryckarna. Ärenden av mera krävande karaktär går direkt till närstödaren eller någon systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. Utryckarna består främst av tillfällig personal och resurserna varierar under året. Närstödet fungerar som kontaktlänk mellan institutionen och Datacentralen, i samarbete med institutionens egen IT-kontaktperson. Närstödet deltar i planeringen och utvecklandet av enhetens IT-resurser och -kunskaper och i mån av möjlighet med IT-sakkunskap i enhetens olika projekt. Närstödaren ansvarar för att IT-stödet fungerar vid din enhet. Formellt har Datacentralen blivit tilldelad 6 personår (5 i Åbo och ett i Vasa) för närstödet men arbetet har fördelats på flera personer. Ärendehanteringssystemet IT-stödet använder sig av ärendehanteringssystemet Request tracker (RT) för att hålla kontroll över inkommande ärenden. E-post som skickas till eller kommer automatiskt in i ärendehanteringssystemet. RT-systemet är gemensamt för Åbo och Vasa. Du kan själv följa med hur ditt ärende framskrider samt vem som löser det genom att logga in på https://oraklet.abo.fi. I medeltal mottar helpdesken ca 500 incidenter per månad vilket betyder ca 23 incidenter per dag. Du kan läsa mera om hur du kan utnyttja RT-systemet i en separat artikel längre fram i DC-pappret

10 IT-stödets ärendehanteringssystem I just över ett år har ett ärendehanteringssystem använts för att ta emot, bokföra, hålla reda på och underlätta skötandet och åtgärdandet av IT-relaterade problem. Har du skickat e-post till oraklet har du inte kunnat undgå att komma i kontakt med systemet, vilket meddelat dig att ärendet är mottaget och att det getts ett visst IDnummer. På sistone har också en www-länk som leder till systemets webbgränssnitt skickats med ovan nämnda meddelande, genom att följa länken kan man logga in mot ärendehanteringssystemet och följa samtlig konversation som förts angående ärendet, dels vad som frågats, vad man fått för svar och följdfrågor o.s.v. Denna artikel strävar till att dels beskriva systemet och hur det fungerar, dels visa hur du själv kan utnyttja det på bästa sätt. Varför just Request Tracker Då alternativa ärendehanteringssystem undersöktes föll beslutet på Request Tracker av flera olika skäl. Det är öppen källkod, det är ett system som används vitt och brett för ärendehantering varvid det är många som utvecklar systemet och skriver in nya finesser i det (må så vara att alla inte nödvändigtvis syns för användaren) och sist men inte minst, det gick att sammanfoga med den existerande hanteringen av användarnamn och lösenord. Loggar man in mot systemets webbgränssnitt använder man alltså sitt normala användarnamn och lösenord. Ett ärendes väg genom systemet och lite terminologi Webbgränssnittet är språkmedvetet såtillvida att ärendehanteringssystemet beroende på språkinställningen i din webbläsare kan presentera ett gränssnitt på exempelvis svenska eller engelska. Ifrågavarande inställning ändras och hittas i Firefox under Tools Options Content Languages-rutan, Choose varefter man kan välja det prefererade språket ifall man så vill, i Internet Explorer 7 når man motsvarande inställning via Tools General-fliken Appearance-delen Language-knappen. Om man vill kan man prova med att bara byta webbläsare, det kan lätt hända att IE anser att den skall presentera svenskspråkiga sidor medan Firefox vill visa de engelskspråkiga. Just så är de för undertecknad, som helst använder det engelskspråkiga gränssnittet... I texten här nedan återger jag både den svenskspråkiga och engelskspråkiga termen

11 Då så, då börjar vi. Nedan återges ett fullständigt fiktivt ärende för att dels beskriva ärendegången, dels introducera de termer som används inom systemet. Låt oss säga att du har märkt att printern på institutionen inte fungerar och meddelar om det till oraklet genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till oraklet eller skapa ett ärende via webbgränssnittet. Då du skickat meddelandet kommer du inom kort att få ett verifikationsmeddelande från ärendehanteringssystemet, varvid du ser att ärendet tagits emot samt vilket ID-nummer det tilldelats, likaså får du en direkt www-länk till ärendet i ärendehanteringssystemet. Följer du länken blir du tillfrågad att logga in mot RT och blir presenterad med ärendet, vilket tillsvidare kan se rätt spartanskt ut, den enda händelsen är att du skapat ärendet och du kan se hur du beskrivit problemet. I det skede som du skapade ärendet markerades du som så kallad rekvirent (eng. requestor) för ärendet; det är du som är intressent för det och dels kan frågas om mera information, dels också bör meddelas då ärendet är löst. Om du e-postade din felrapport till oraklet dök det upp i ärendehanteringssystemet i en kö (tänk på detta som ett postfack för felrapporter) som åtgärdas i första hand av oraklet. Den som för tillfället sitter orakel ser att ett nytt ärende dykt upp och kan ta en titt på det. Kanske har du i ditt meddelande berättat att också din rumsgranne, som förresten är den och den, också har problem med printern. Då kan oraklet, om han/hon bedömer att det behövs, först och främst sätta också din rumsgranne till rekvirent för ärendet och därefter fråga om mera information om felet, när det uppstått och om vilket det exakta felmeddelandet varit. I så fall får ni båda var sitt e- postmeddelande med förfrågan om mera information. Då du sedan svarat på tilläggsfrågorna (om sådana behövts), kan oraklet säkerligen lägga tummen på problemet såpass mycket att han/hon kan avgöra om det är ett problem med mjukvaran på era datorer eller om det är något mera printerspecifikt. Låt oss anta att utskrifterna blivit randiga, även om färgkassetten just bytts ut. I så fall kan oraklet ge ärendet till den printeransvarige genom att markera denne som ägare (eng. owner) för ärendet. I detta skede skickas ett e-postmeddelande till ifrågavarande printeransvarige, i vilket det konstateras att denne har ett nytt ärende i RT och därefter kommer denne att i sitt gränssnitt se ärendet som sitt. Det är i första hand ägaren av ett ärende som är ansvarig för att ärendet åtgärdas

12 Den printeransvarige kan i sin tur göra bedömningen att det är frågan om ett hårdvarufel och att någon del i printern bör bytas ut av DC:s labb, men att användarna också bör informeras om att det blir ett smärre avbrott i användningen av printern. Då kan han/hon först sätta exempelvis institutionens DC-kontaktperson som s.k. cc: (eng. cc:) för ärendet, varvid denne i fortsättningen kommer att få samtlig korrespondens (eng. correspondence) angående ärendet, svara på ärendet och meddela att printern behöver servas och att det leder till ett avbrott i användningen av printern. Därefter kan den printeransvarige ge ärendet vidare antingen till någon explicit ägare (någon på DC:s labb, ifall denne vidtalats i förväg) eller flytta ärendet till DC-labbets kö (jmf. igen kön med ett postfack) och markera ärendet oägt. I det förra fallet blir den nya ägaren huvudansvarig för att ärendet löses, i det senare är det DC:s labb och framför allt sektionens chef som ansvarar för att någon på sektionen tar sig an arbetet i fråga; denne någon markeras sedan som ägare för ärendet. I det skedet som den printeransvarige ger ärendet vidare kan denne bestämma sig för att han/hon vill hålla ett öga på ärendets framskridande och vill ha samtlig korrespondens och kommentarer angående ärendet. I så fall sätter han/hon sig som s.k. admincc: (eng. admincc:) för ärendet. Efter detta kommer han/hon att få e-postmeddelanden i det skedet som någon skriver något angående ärendet, oberoende av om det är du eller din rumskamrat eller den nya ägaren. Då hårdvarufelet har årgärdats och printern igen fungerar som den skall, kan den som fixat printern kommentera (eng. comment) ärendet (och exempelvis konstatera att transfer-rollern och fusern bytts ut). I detta skede kommer den printeransvarige, som alltså tidigare satt sig som admincc: för ärendet att få ifrågavarande meddelande om vad som blivit åtgärdat. Den som fixat printern kan därutöver skicka ett svar (eng. reply) på ärendet, varvid du och din rumsgranne, liksom också enhetens kontaktperson (som tidigare blivit satt som cc: för ärendet) och den printeransvarige (som satt sig själv till admincc: för ärendet) får meddelandet om att printern är åtgärdad och skickad tillbaka till institutionen. I detta sammanhang markerar den som skickar svaret (eng. reply) ärendet löst, varvid det i meddelandet som skickas till dig och din rumsgranne också meddelas att ärendet nu är löst och att du/ni, ifall ni anser att något angående det ännu återstår och är oåtgärdat, skall återkomma genom att antingen svara på e-postmeddelandet eller gå in i

13 webbgränssnittet och svara på ärendet. Ifall allt är ok och printningen fungerar behöver du inte svara på ärendet; ifall du gör det kommer ärendet att öppnas på nytt, vara oägt, ses av oraklet, åtgärdas (ifall det behöver åtgärdas) och stängas på nytt, varvid du ånyo får ett meddelande om att ärendet är löst. Vid ett första ögonkast kan ovanstående verka lite väl omständigt och medföra rätt många vändor bara för att en stackars printer behöver lite öm omsorg. Det finns dock vissa obestridliga fördelar med systemet, liksom vissa tips och trix som kan vara bra att komma ihåg, så läs gärna vidare. Fördelarna med ett ärendehanteringssystem Tidigare, innan ärendehanteringssystemet användes, var korrespondensen mellan dig och oraklet/närstödaren/den systemansvarige bunden till er som personer. Det du berättat oraklet behövde inte nödvändigtvis i sin helhet propagera vidare till nästa instans och du kanske fick förklara felet flera gånger. I ärendehanteringssystemet loggas samtliga meddelanden, varvid de nya ägarna och ansvarspersonerna kan följa hela förloppet för ärendet, från den första kontakten till läget för tillfället. På så vis behöver de som tidigare skött ärendet inte explicit beskriva vad som gjorts och åtgärdats för den som tar ärendet åt sig, denne kan själv följa med vad som gjorts och hur åtgärderna utfallit. Det betyder i praktiken att detaljer inte faller bort på vägen, utan den som löser ett ärende har hela bilden, åtminstone i den mån den finns, att tillgå. Likaså behöver varken de som sköter ärendena eller du som kund bifoga hela e-postkorrespondensen, det räcker med att svara på e-posten, du kan med fördel klippa bort tidigare korrespondens. Ditt svar kommer automatiskt att paras ihop med ärendet i ärendehanteringssystemet; detta sker på basen av Subject-fältet i e-postmeddelandet. (Den där strängen [Datacentralen #xxxx] gör att ditt svar kan paras ihop med rätt ärende i ärendehanteringssystemet.) Det är de facto mycket enklare att följa och hålla reda på hur ett ärende framskrider ifall onödiga upprepningar från tidigare korrespondens elimineras. Det sagt är det naturligtvis önskvärt att man, då man svarar på frågor, antingen skriver ut vilket svar som hör till vilken fråga, eller, alternativt inkluderar den ursprungliga frågan från det meddelande man svarar på. Det är frågan om en balansgång mellan att hålla meddelandena och ärendekedjan i sig så koncis och upprepningsfri som

14 möjligt och att göra meddelandena så korta att det är omöjligt att veta vad avsändaren egentligen svarat på för fråga om denne sagt exempelvis bara ja. Men som sagt, att inkludera hela det meddelandet man svarar på är i de flesta fall onödigt. En annan fördel är att ärendena och deras lösningar inte blir att hänga i folks e-postlådor utan är tillgängliga för DC-personal som behöver lösa liknande problem i framtiden. Att söka bland tidigare ärenden kan ge, om inte en fullständig lösning, så åtminstone en fingervisning åt rätt håll, även om man själv inte löst ett liknande problem tidigare. Innan ärendehanteringssystemet fanns hade man tillgång till bara de problemfall och lösningar som man själv medverkat i. Tips och trix Man kan svara på och hantera ärenden antingen per e- post eller via ärendehanteringssystemets webbgränssnitt. För kunder är det normalt enklast och snabbast att använda e-post-gränssnittet, men webbgränssnittet kan också rekommenderas; i det kan man följa med hela händelseförloppet för sina ärenden. I webben ser man också vem som för tillfället äger ärendet och alltså har det på sitt bord. Om man svarar på ärendena via e-post, lönar det sig att klippa bort onödiga delar av den e-post man svarar på; långa svar gör det svårt att se vilken den aktuella och nya informationen angående ett ärende är. Gammal korrespondens behöver inte bifogas eftersom den redan från tidigare finns i och sparats av ärendehanteringssystemet. Det lönar sig att vara konsekvent såtillvida att man diskuterar, problemsöker och löser endast ett ärende under ett visst ärende-id. Detta för att hålla ärendena separata, varvid olika personer enkelt kan felsöka och ansvara för lösningen av de olika ärendena. Då ett ärende lösts (exempelvis printerproblemet ovan) är det inte heller rekommenderat att man svarar på det och konstaterar att jo, förresten, jag har problem också med att starta Firefox. Detta senare är ett separat problem och ett nytt ärende (ärende-id) skall skapas för det. Vissa problem som en och samma kund rapporterat kan visa sig vara ett och samma problem, vilket manifesterar sig på olika sätt. I dessa fall kan de som sköter ärendena på DC sammanfoga dem. De två ärendena hanteras därefter under samma ärende-id

15 Sist men inte minst Det första produktionsärendet kom in i ärendehanteringssystemet på eftermiddagen den 28. februari I skrivande stund har över 7440 mottagits, en separat artikel om användningsgraden av systemet och den förnyade orakelfunktionen/help-desk:en finns tidigare i detta DC-papper. Guide och mallar för uppsatser och avhandlingar En arbetsgrupp tillsatt av studiebyrån har utarbetat en mall för Microsoft Word som kan fungera som underlag för skrivande av avhandlingar och uppsatser och som skall vara lämplig för alla studerande vid Åbo Akademi. Arbetsgruppen har också skrivit en guide för mallen med mallen som bas. Guiden följer strukturen i en avhandling för att underlätta ditt arbete. Den ger anvisningar för hur mallen skall användas, och beskriver strukturen i en uppsats eller avhandling. Mallen strävar till att underlätta ditt skrivarbete i.o.m. att den har stilar och modeller för rubriker, innehållsförteckning, brödtext, tabeller o.s.v. Mallen ger ramarna för arbetet och genom att använda den blir också ditt skrivarbete enhetligt och snyggt. I mallen används stilar, layout, radavstånd m.m. som används rätt allmänt vid Åbo Akademi. Mallen är alltså riktgivande och du kan själv ändra på den om det är motiverat. Direktiven är allmänna och som skribent bör du följa de krav och den kutym som existerar vid det egna ämnet och fakulteten. Se gärna de skrivguider som redan finns vid olika fakulteter och följ i främsta hand de råd och anvisningar som din handledare ger dig. Guiden för ordbehandling Guiden beskriver och redogör för de principer som bör följas då man använder ordbehandlare. Den strävar till att ge läsaren insikt i hur ordbehandling skall göras samt vad som skall tas i beaktande då man använder ordbehandlare, oberoende av explicit programvara och version

16 Guiden innehåller också detaljer angående specialtecken liksom tips och knep för MS-Word och borde kunna användas som en, om dock inskränkt, referens till programmen. Guiden är skriven enligt den dubbelsidiga mallen nedan och kan användas som mall i sig: Den har och använder exakt samma stilar som mallarna vilka defacto är guiden utan text. Enkel- och dubbelsidig version Mallarna finns i två, sidbrytningstekniskt olika versioner. Dels existerar en traditionell enkelsidig mall, dels en dubbelsidig. Genom att följa instruktionerna i guiden kan mallarna (och guiden) enkelt omvandlas från den ena versionen till den andra, ifall skribenten i något skede vill ändra typen av sidbrytning. På denna webbadress kan man ladda ner materialet: https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall En version av mallen för Open Office Writer är på kommande. De personliga webbsidorna Tillgång till din hemsida ÅA:s anställda och studerande har ett utrymme för en personlig webbsida. Du når ditt eget webbområde från en Windows PC i akademins nätverk på sökstigen: \\web\anvandarnamn Samma katalog hittar du genom att logga in på unix-servern (med SSH/SFTP) login.abo.fi och gå till katalogen: /wwwusers/anvandarnamn Publicera din hemsida Observera att du själv måste ändra rättigheterna på ditt webbområde så att filerna du placerat där kan läsas av andra. Detta gör du genom att: - högerklicka på Start-ikonen - välja Explore - och skriva \\web\användarnamn på adressraden

17 - Ditt webbområde dyker nu upp i kolumnen Folders. - Högerklicka på detta och välj Properties samt Security - Ställ in rättigheterna till området och filerna. - Rättigheterna skall vara satta så att Everyone har rätten Read & Execute. Alternativt logga in till unix-servern login.abo.fi (med SSH) och gör följande: % cd /wwwusers/användarnamn % chmodwww Adresserna till din hemsida Adressen till din färdiga hemsida är: därtill fungerar adressen För en övergångsperiod kan man även ännu använda: Serverhosting I och med servervirtualiseringen kan vi nu utöka Datacentralens tjänster med möjligheten att erbjuda specifika virtuella servertjänster för akademins enheter. Förutom behovet av de vanliga bas-it-tjänsterna har ett ökande antal enheter även diverse it-specialbehov. Det kan vara så att man har behov av att använda en speciell för enheten specifik programvara samtidigt som man gärna utnyttjar den serverinfrastruktur inklusive maskinrum, kablering och säkerhet som Datacentralen tillhandahåller. Då är det lämpligt att utnyttja Datacentralens maskinrum och tjänster för ändamålet och man har möjlighet att administrera servern över datanätet (access med administratörsrättigheter). Datacentralen erbjuder utrustning och sakkunskap för uppläggning och drift av en virtuell serverdator åt samarbetsparten mot överenskommen ersättning. Man tilldelas då en egen dedikerad virtuell server, som kör på datacentralens serverhårdvara. Den fungerar som en vanlig server och tilldelas resurser (minne, processorkapacitet,

18 skivutrymme osv.) efter behov och överenskommelse. Bastjänster som ingår i hostingservicen innefattar uppsättande av virtuell server i Datacentralens maskinrum med datanätsanslutning, RAID-5 baserat skivutrymme, UPS-baserad elsäkerhet och kylning. Dessutom ingår säkerhetskopiering upp till en specifik mängd data, installation och uppdateringar av operativsystem och antivirusprogram samt support för den virtuella servertekniken och systemprogramvaran under tjänstetid. Övriga tilläggstjänster kan erbjudas och mot skild debitering. Det kan då vara fråga om tillgänglighet till större datamängder (skivminne och backup), hjälp med olika saker såsom systemadministration, applikationsinstallering och underhåll samt olika slag av support. Konceptet med virtuella servrar ger hög driftsäkerhet. I och med virtualiseringen är en (virtuell) server inte beroende av hur en viss fysisk servers hårdvara fungerar, såsom är fallet om man kör på en dedikerad fysisk server. Vid ÅA använder vi VMware ESX som plattform för virtualiseringen av Windowsservrar. Om den ESX-server där en virtuell server körs skulle få ett hårdvarufel så startas den virtuella servern snabbt upp på en annan fysisk ESX-server. Vi har nu formaliserat och prissatt denna hostingservice utgående från att Datacentralen tillhandahåller servicen för ÅA-enheter till självkostnadspris, se https://www. abo.fi/personal/forbindelse för mera information. Kalmarunionen, Haka och vi Den som gått nätkurser och använt ÅA:s eller TY:s Moodle eller loggat in till bibliotekets Nelli har säkert lagt märke till en logo som ser ut så här: Haka är ju de finländska högskolornas och forskningsverkens gemensamma autentiseringssystem, utvecklat på uppdrag av datacentralerna och koordinerat av CSC. Tjänster som döljer sig bakom en inloggningsida försedd med denna logo är i princip tillgängliga för alla som har

19 ett ÅA-användarnamn, även om tjänsten skulle finnas på en främmande högskolas server. För att man i praktiken skall kunna använda tjänsten kan det nog sedan ytterligare krävas att man har en viss roll (student/personal) eller uppfyller andra kriterier, t.ex. har ett visst huvudämne. Dessa uppgifter hämtar tjänsten själv vid behov från ÅA:s användardatabas. Haka förenklar användaradministrationen genom att inga extra konton behöver skapas för en viss tjänst (jmf. inget skilt moodle-konto behövs), och användaren själv slipper hålla reda på nya onödiga lösenord. Uppgifter om en viss person behöver inte heller lagras på flera olika ställen, utan finns endast hos personens hemorganisation. Vilka uppgifter en viss tjänst kan hämta regleras strikt av Haka-avtalet. Just nu finns det i Finland ca användare som kan använda Haka-anslutna tjänster. I fjol gjordes 3,8 miljoner inloggningar och den absolut största tjänsten var Nelliportalen. Information om Haka hittar du på: Haka är en sk. förtroendefederation (eng. federation, circle of trust), vilket innebär att vi litar på att tjänsterna använder de uppgifter de får på rätt sätt, och tjänsten litar i sin tur på att vi uppger rätt uppgifter om våra användare. Motsvarande federationer har också byggts upp eller är på väg att byggas upp i andra länder, men Haka var en av de allra första. I februari i år undertecknades ett avtal mellan Haka (CSC), FEIDE i Norge, Wayf.dk i Danmark och SWAMID i Sverige. Överenskommelsen baserar sig på ett mångårigt samarbete mellan de nordiska universitetens datacentraler. Denna federation av federationer fick det historiska namnet Kalmarunionen. Avtalet innebär att vi med våra ÅA-användarnamn kommer att kunna logga in till tjänster som finns hos de nordiska högskolor som är anslutna till Kalmarunionen. På motsvarande sätt kommer det t.ex. att bli möjligt för en studerande vid en högskola i Sverige att logga in till ÅA:s Moodle med sitt vanliga lokala användarnamn, eftersom vår Moodle är en tjänst i Haka. Vilka tjänster som sist och slutligen blir tillgängliga på detta sätt återstår att se, men tekniken och avtalen är klara. Uppbyggnaden av Kalmarunionen finansieras av Nordforsk, ett forskningsorgan som fungerar under det nordiska ministerrådet. Studerande och forskare som deltar

20 i kurser och projekt vid högskolor i de övriga nordiska länderna (t.ex. de nordiska magistersprogrammen) kommer förstås att vara de som speciellt drar nytta av Kalmarunionen. Tekniskt baserar sig Kalmarunionen på SAML2.0 tekniken. De olika federationerna använder gemensamt SAML2-metadata, vilket innebär att en tjänst som registrerats i en federation automatiskt kan bli synlig i alla de andra. På samma sätt kan vilken registrerad Identity Provider (som tillhandahåller användarnamn och lösenord samt uppgifter om användarna) som helst bli synlig i de övriga federationerna utan extra åtgärder. Den teknik som används inom en viss lokal federation kan däremot variera. Inom Haka används för tillfället Shibboleth men det finns andra alternativ, t.ex. simplesamlphp som används i Wayf.dk. Webbenkätsystemet E-lomake Webbenkätsystemen utvecklas i snabb takt. För ett par år sedan var Sydaco ett bra verktyg för att genomföra enkäter på webben, men nu har tiden gått förbi den. E-lomake ersätter Sydaco. Ur funktionalitetens syn har E-lomake bl.a. följande fördelar: Svaren (resultaten) visas även grafiskt Svaren kan direkt laddas ner som Excel-, SPSS-, CSVeller XML-fil Möjlighet att skapa beroenden mellan frågorna; har man svarat på ett visst sätt i en fråga får man följdfrågor. Möjlighet till att skapa e-postlistor med vilka man kallar in personerna i fråga till enkäten Möjlighet att spärra enkäten så att endast de som har abo.fi användarkonto kan svara. E-lomake kommer till en stor del att användas som ett verktyg för kursutvärdering. Kvalitetsenheten på FÄ svarar på frågor kring det

Datacentralens informationstidning

Datacentralens informationstidning DC -papperet 76 13.5 2011 Datacentralens informationstidning 2011 paul@gnurf.net Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist I detta nummer: 13.5 2011 Töväder.................................................................

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Informationssäkerhet och sociala medier

Informationssäkerhet och sociala medier Informationssäkerhet och sociala medier I samarbete med datacentralen och kommunikations enheten 2012 Informationssäkerhetschef Jan Wennström www.abo.fi www.abo.fi Version: 1.0.0, 01.05.2012 Versionsnumreringen:

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2 Datorkunskap Kursmaterial v1.2 1 Allmän IT... 4 Vad är en dator?... 4 Olika typer av datorer... 4 Internet... 8 Vad är LAN och WAN?... 10 Vad är program?... 10 Piratkopiering... 11 Vad är virus?... 12

Läs mer