Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011"

Transkript

1 Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011 En sammanställning av möjliga fortsättningsprojekt och enskilda idéer. Arbetsgrupp Anna Olsson Gävle Dala Designlab Rebecca Ahlstedt Rebecca Ahlstedt Designstudio Magnus Schön Combine Eva Mandelqvist Confetti Lars Sandberg Dotank

2 Sammanställning av möjliga fortsättningsprojekt och enskilda idéer. Denna korta sammanställning kompletterar den rapport som genomförts av en designgrupp ledd av Gävle Dala Design, finansierad av lokala och nationella aktörer och EU samt utförd för och i samarbete med tätorten Särna under rubriken Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten Sammanställningen innehåller två delar. Dels en sammanfattning av idéer kring fortsatt arbete som uppkommit under samarbete och som kan utgöra fortsatt arbete eller delvis ligger utanför gestaltningsprojektet. Det innehåller också en redovisning av idéer kring Särnas utveckling, de flesta kopplade till utformning, utveckling turism och näringsverksamhet. Dessa idéer kommer från sammanställningar lämnade till gruppen, bland annat från Vitantonio Dell Orto, från diskussioner i gruppen och framför allt från ortsbor och de work-shops som genomförts med ortsbor. Det är vår förhoppning att listning av idéer och projekt kan utgöra inspiration för framtida aktiviteter, både för enskilda, kollektiva och i samhällets regi. Skyltar I arbetet redovisar vi grundläggande guidlines för skyltning. Både för utformning och behov/placering. För att dessa guidlines skall kunna användas fodras att varje projekt genomförs av en kunnig grafisk designer. För att stärka och underlätta fortsatt genomförande föreslås en specifik genomgång av aktuella skyltar och en detaljerad utformning av en grafisk designer. För det senare skriver designteamet såhär: Ta fram ett övergripande visuellt program för skyltens formspråk. Denna utformas i samarbete med en grafisk formgivare. En grafisk profil innehåller val av typsnitt, färger, material och utformning av olika skylttyper, till exempel vägvisare, informationsskylt och anslagstavla. Projektet att ta fram profilen behöver en god grundfinansiering, något som kommer att betala tillbaka sig flera gånger eftersom det effektiviserar och underlättar framtida enskilda skyltarbeten, både för privata och offentliga aktörer. Vi har goda indikationer om att det går att finna kommunala eller lokal finansiärer för ett sådant projekt. Möjliga fortsättningsprojekt och idéer om fortsatt arbete Utformning av torg Arbetet innehåller ett förslag på utveckling av torgen inklusive staty, funktioner, material, växtlighet, logistik. Detta är inte en byggbeskrivning, omfattningen bör dessutom anpassas till befintlig budget ( ksek). Därför fodras att man i samband med byggprojektet avsätter en summa för framtagande av byggbeskrivning. Vi förordar att denna beställs av Combine och Magnus Schön enligt bifogat förslag. Upphandlingen bör kunna göras direkt utifrån att den gör en fortsättning av påbörjat arbete och att en nyupphandling skulle medföra signifikanta merkostnader. Budget Befintlig budget för torg.

3 Röjningsprojekt Att Särna är en byggd som till viss del bygger på öppna landskap har tydligt framgått av projektet. Vi ser det därför som en väsentlig del i utformningen att buskar, sly och träd på vissa platser röjs. Ett övergripande förslag bifogas resultatet, ett förslag som kan detaljusteras i samråd med markägare och innevånare i Särna. Ur rapporten: Historiskt har det varit en stor kontrast mellan byn Särna och det omkringliggande landskapet. I byn fanns slåtterängar och betesmarker och få uppvuxna träd. Runt byn bredde skogen ut sig med fjällen i bakgrunden. Idag har tomterna i byn blivit trädgårdar och träd har återigen börjar växa i byn. Detta gör att byns utbud och sevärdheter samt fjäll och vackra utblickar blivit skymda. Den handlingsplan som redan är påbörjad av bybor för gallring av träd för att återigen lyfta fram utblickar och sevärdheter borde slutföras och utföras. Offentliga platser såsom Stora torget och Sommartorget och även privata trädgårdar får gärna förskönas med lägre planteringar. Budget: Röjning bör kunna finansieras genom kommunalt sommararbete eller stödarbeten ev med bistånd från lokala fonder för planering och arbetsledning. Leder Märkning och röjning av vandrings och cykelleder utgående från Särna tätort kombinerat med en beskrivning i broschyrform och ev web. Ett uppmärkningsprojekt pågår men vi är inte klara över omfattningen. Eftersom cykelleder för mountin-bike inte motsvarar den traditionella bilden av leder så skulle en idé kunna vara att bjuda in erfarna cyklister utifrån att dra upp och namnge leder. Baktanken är att detta då faller under s.k. user-innovation och ger möjlighet att söka bidrag från flera nationella aktörer, bla Vinnova. Budget, pågående, enligt ovan för röjning och justering samt nationell aktör för planering, design och informationsmaterial. Trafikjustering Hastighet och puls på trafik genom samhället har i projektet identifierats som en av de viktigaste parametrarna för att få fler att bromsa in, stanna och återvända till Särna. Såhär uttrycker designteamet det i huvudrapporten: Idag är Särna mycket av en genomfartsled. Byns upplevda centrum ligger vid konsumbutiken och bensinstationen. Vår idé är att arbeta med tempozoner som sänker hastigheten, skapar naturliga stopp och synliggör Särnas utbud på ett tydligare sätt. På så vis ökas trafiksäkerheten och trafikmiljön kan förbättras. Framförallt kan ett antal viktiga och värdefulla platser och byggnader lyftas fram. Dolda skatter blir synligjorda och fler områden aktiverade. På så vis kan miljön i Särnas centrum bli mer dynamiskt och trivsamt för såväl besökare som bybor. Detta är till del infrastrukturiella förändringar som måste ske inom kommunal och ev Trafikverkets budget. En idé för planering och utformning kan vara att söka pengar från Trafikverkets s.k. Skyltfond som finansierar innovativa projekt kring trafiksäkerhet. Budget: kommunal, trafikverket, skyltfonden

4 Monument Särna ligger mitt i Norden. Att uppmärksamma detta i form av ett monument är en ide som vi bedömer som spännande. DEt är en tydlig anledning att stanna till och bör kunna genrerea media för kommunen och orten. Vi bifogar ett underlag kring hur ett design- och tillverkningsarbete skulle kunna se ut. Budget, Ansökan till Trängsletfonden. Sammanställning av enskilda idéer Idéerna faller under två grupper: Idéer som enskilda entreprenörer kan ta upp, bygga vidare på och kanske skapa framtida affärs eller turistverksamhet utifrån samt idéer som mer är av karaktären gemensamma för att utveckla, kommunicera och bevara Särna. Aktivister som enskilda kan driva verksamhet utifrån Aktiviteter som kopplar till kate-surfing (sjö och/eller fjäll) Biowatching (Älg, bäver, björn, varg etc) Bjud in till naturfotofestival Björnsafari Botanisk guidning/besök Flytande bar på sjön Foto: kurser och workshops Fågelskådning - med guidning Kanotexpeditioner Nattåkning på skidor Nature Art: teckning, målning - kurser Naturguidindg Naturporträtt fotografering Turbåt på sjön Visa björniden Överlevnad i snökoja Aktiviteter som man gemensamt kan driva verksamhet utifrån Curling på sjön Fler Skoteraktiviteter Igloby på Fulufjället Koppla dragspelsmusik/unga Musikfestival kopplad till sjön Pulkarace på fjället Snöläger på fjället Torghandel med närodlat Tävling, eg ung fotograf Aktiviteter kopplade till uthyrning Hyra ut bastubåtar Hyra ut vind surfing på sjön Kajaking, uthyrning Husbåtar på sjön till uthyrning

5 Gemensamma aktiviteter för att göra Särna mer attraktivt Avverka träd för att se sjön Besökscentrum Blomplanteringar på höga platser som syns Bygga vidkraft Fler skidspår som utgår från Särna Guidekurs för guider men också för människor i serviceyrken, eg restaurang och kiosk Gör banvallen till cykelled Kollektivtrafik/taxi till Njupeskär Pulkabacke synligt i byn för att få familjer att stanna Rusta eller riv fula hus efter huvudgatan Röj buskar och träd i hela byn, inte bara sly Skidspår i Särna Skidspår, Mickelstemplet Ta speciellt hand om de nyinflyttande Gemensamma bevarande aktiviteter Bevara Röda kvarn Möjlighet att hyra ut hus för att inte andelen hus ägda som fritidsboende skall öka. Sälj inte Mickeltemplet Idéer kopplade till kommunikationsstrategi Gör Särna synonymt med riktig vildmark. Lyft fram motsatsen vild/lugn Lyft fram Särna parallellt m Idre Skapa en skyltpolicy Skapa ett kort slogan för Särnaområdets vildmark Äg Vedung- och Fulufjället. Idéer kopplade till kommunikationsaktiviteter Bloggar/facebook som media att marknadsföra. Fokusera på en händelse som riktar sig utåt, inte inåt. Pressmeddelanden Rundtur för journalister Ta fram vykort/reklammaterial Vattenfall som sponsor Möjliga produkter kopplade till Särna Björnleksaker Certifiering, testad i vinterklimat Lokalproducerade kläder kopplade till kyla, eg tröjor, ollar eller anoraker Test av överlevnadsutrustning Varumärkeskoppling till kyla, eg sport eller skoterkläder Idéer om samarbeten Bjud in Idre, (koppla till 4-seasons) Bygga paket tillsammans med Siljansbygden

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland 1 2 Att utveckla en turistanläggning med hjälp av arkitektur och design Det första intrycket gör hela skillnaden

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer