M E D I A. ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET / Medier, information och kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M E D I A. ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET / Medier, information och kommunikation"

Transkript

1 i a i d e m a s ä L! n e k i v d San ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET Estetik och media / Medier, information och kommunikation

2 Vi vänder oss till dig som är kreativ, fantasifull och vill skapa något eget. Du utbildar dig inom områden som Film & Tv, Foto & Layout och Journalistik & Nya Medier. Vad gör man? Du får jobba med foto, layout, journalistik, film, tv, animation och nya medier. Du lär dig alla praktiska och teoretiska grunder i arbetet men får också medverka i professionella TV-inspelningar och jobba som journalist och stillbildsfotograf under evenemang på Göransson Arena. Du kommer också att delta i fotoutställningar och filmfestivaler, bli publicerad i tidningar och på webben, göra reklam, animation och all slags kortfilm. Medieeleverna får en egen bärbar Macdator och accesskort som ger tillgång till studio, filmsalar, dator och redigeringsrum med program som Photoshop, Indesign, Flash, Final Cut och Aftereffects. Det förväntas fortsätta även i framtiden. Vilka program erbjuder detta? Du kan läsa Media på Estetiska programmet, med betoning på det konstnärliga uttrycket, och på Samhällsprogrammet med betoning på undersökande journalistik. Du får en gedigen grund att söka brett inom universitet och högskola och även praktiska kunskaper för att söka vidare utbildning inom medieområdet. Första året/media kommer att handla om att spegla dig själv i övningar och arbeten. Du får en grundläggande orientering i medieämnet och får pröva på det mest grundläggande inom foto, film och journalistik. Andra året/media har fokus på hur man fungerar i en grupp och hur man arbetar tillsammans. Du går på djupet inom foto, film, text och layout. Tredje året/media går ut på att möta omvärlden. Arbeta med skarpa uppdrag utanför skolans väggar och samtidigt välja det du själv helst av allt vill arbeta med av foto, film, journalistik och layout. Vilka yrken kan eleven förberedas för på inriktningen Media? Idag är arbetsuppgifter inom mediebranschen mer och mer breda. Journalisten tar bilder, filmfotografen gör intervjuer, informatören gör sin layout och redaktören för interaktiva medier gör enklare programmering. Reklam, TV-studio och spelfilmsfotografer tidnings-, porträtt- och modefotografer finns det absolut plats för. Men många uppdrag ryms också inom de större företagens, multiarenorna och eventbyråernas dagliga verksamhet. Vilka tänkbara vidareutbildningar blir man förberedd för på Media? Du får en gedigen grund att söka brett inom universitet och högskola. Men också praktiska kunskaper för att söka vidare utbildning inom medieområdet. Dramatiska Institutet, Film- och Fotohögskolan i Göteborg, ett stort antal KY utbildningar och en mängd folkhögskolor. En del av livet. Både hobby, tidsfördriv, vardag och arbete. Alla är vi en del av olika medier. Många konsumerar och några producerar. Kanske du är någon av de som vill vara kreativ och producera? På Media i Sandviken får du jobba med film, tv, animation, foto, layout, journalistik och nya medier. Göransson Arena På Arenan finns en fullt utbyggd professionell TV-studio där filmeleverna har som uppdrag att sköta allt bild och ljudarbete som finns under ett evenamang. Fotoeleverna sköter sina uppdrag från samma arbetsrum som även är utrustat med teknik för foto, bildbearbetning, text och layout. Annat viktigt att tänka på? Det är hårt arbete och engagemang som gör att utbildningen blir rolig och givande. Se fortlöpande på våra hemsidor.

3 Vid Bessemerskolan erbjuder vi dig två vägar att läsa olika former av Mediautbildningar. Detta inom ramen för antingen det Estetiska- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Estetiska programmets medieinriktning fokuserar mer på det konstnärliga berättandet och den estetiska utformningen medan den samhällsvetenskapliga medieinriktningen fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga innehållet. ESTETIK OCH MEDIA INRIKTNINGSÄMNEN Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Media, samhälle, kommunikation 400p MEDIER INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INRIKTNINGSÄMNEN Journalistik, Reklam och Information 1 Medieprod.1 Medier, Samhälle och kommunikation Psykologi 2 3 PROGRAMFÖRDJUPNING Här kan du välja ett profilpaket på 200p som inriktar sig mot Foto/layout eller Film & TV. Sedan väljer du valbara kurser efter eget intresse. 500p PROGRAMFÖRDJUPNING Här finns ett profilpaket på 200p som inriktar sig mot Journalistik inom alla medier. Till det väljer du bland valbara kurser efter eget intresse. 400p Film och TV produktion 1 Film och TV produktion 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Valbara kurser Film och TV produktion 3 Film&TV prod 4 Fotografisk bild 3 Animation Ljudprod 1 Journalistik, Rekl, Information1 (300p) Journalistik 2 Medieprod 2 Valbara kurser Textkommunikation Film och TV produktion 1 Film och TV produktion 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Digitalt skapande (första läsåret) (200p) På Estetiska börjar du med inriktningen under första året. Du kan sedan välja som blocken visar och sedan bredda dig genom att så småningom välja de valbara kursersom passar dig bäst. På Estetiska börjar du med inriktningen under första året. På Samhällsvetenskapsprogrammet anmäler du ditt intresse att läsa Digitalt skapande första året. Det leder till inriktningen och det blåa blocket som visas ovan. Till det väljer du så småningom de valbara kurser som passar dig bäst.

4 Om man vill läsa vidare på folkhögskolor, KY-utbildningar, universitet och högskolor som erbjuder utbildningar inom media använder man sig oftast av intagningsprover som urvalsinstrument. Det betyder att du kommer att ha nytta av både teoretiska och praktiska kunskaper. Efter Gymnasiet

5 Yrke Utbildningstyp Universitet/Högskola Särskild behörighet Kommentar Art director Forsbergs skola för grafisk design och bild är en tvåårig utbildning för blivande grafiska formgivare, designers och art directors. Berghs School of Communication har den tvååriga utbildningen Media Communications, som integrerar olika slags medier för skrift, text,bild, film och internet. behörighet Intagning görs på arbetsprover, Copywriter Många copywriters har gått Berghs School of Communication i Stockholm. Utbildningen Media Comunication omfattar två år och integrerar alla slags medier för skrift, text, bild, film, Internet, informationsdesign m.m. Kursavgift tas ut. Intagning görs efter bedömning av arbetsprover. Man måste ha gymnasiekompetens med godkänd i svenska och engelska. Filmfotograf Dramatiska Institutet i Stockholm har en utbildning i filmklippning/redigering. I Göteborg finns Filmprogrammet, inom Högskolan för fotografi och film. behörighet. Urval av elever sker genom arbetsprov och tester. Fotograf Göteborgs universitet har Fotografprogrammet, en kandidatutbildning på tre år.. Sökande till Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm kan välja foto som inriktning. De flesta som söker har en grundläggande konstnärlig/fotografisk utbildning bakom sig. Fotoutbildning för film/tv/ video finns på Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Inom Göteborgs universitet finns Filmprogrammet. Båda utbildningarna är på tre år. Inom Kvalificerad Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (KY) erbjuds flera utbildningar. behörighet för högskolestudier krävs. Urval till utbildningen görs på grundval av insända arbetsprover och intervju. Kunskaper i fotografi motsvarand grundläggande fotografutbildning. Erfarenhet som assistent till en fotograf kan vara en alternativ väg in i fotografyrket. Filmklippare/Redigerare Dramatiska Institutet i Stockholm har en utbildning i filmklippning/redigering. I Göteborg finns Filmprogrammet, inom Högskolan för fotografi och film. Bland de ämnen som lärs ut hör filmfoto, regi och filmklippning/redigering. behörighet. Antagning sker i flera steg med intervjuer och olika antagningsprov. Urval sker med arbetsprover och intervjuer som grund. Bild-journalist Grafisk design & Kommunikatör Bildjournalistprogrammet på Mittuniversitetet. Några exempel är Berghs School of Communication och Forsbergs skola, båda i Stockholm. Beckmans skola i Stockholm, Reklam och grafisk form, har högskolestatus vilket innebär att den är avgiftsfri för studenter som går dagtid. En B och Sh A. behörighet. Godkänt arbetsprov. Utbildning i foto/film (gymnasieprogram) där fotografisk bild 1 och 2 eller Rörlig bild 1 och 2 ingår. Intagningen baseras på arbetsprover. Sinne för färg och form. Författare Inom folkhögskolan finns ett flertal skrivarkurser och författarskolor (upp till 1 år) - både med särskild inriktning på skönlitterärt skrivande i tryckt form och författande av dramatik för film eller teater. Inom högskolan finns på olika håll i landet kurser i Skapande svenska/kreativt skrivande, med varierande längd. Antagning sker i de flesta fall med arbetsprover och tester som grund. Grafisk formgivare Den 3-åriga reklamlinjen på Beckmans skola i Stockholm, Reklam och grafisk form, har högskolestatus vilket innebär att den är avgiftsfri för studenter som går dagtid. behörighet Gymnasieutbildning och ha ett utpräglat sinne för färg och form med inriktning mot typografi, grafisk design, bild och kommunikation.

6 Yrke Informatör Utbildningstyp Informatörsutbildningen ges vid flera högskolor på program för medie- och kommunikationsvetenskap under 3-4 år. En informationsutbildning med internationell inriktning finns i Örebro. Det finns KY-utbildningar för teknikinformatörer. Särskild behörighet behörighet för högskolestudier. Kommentar Det finns också utbildningar inom information vid några fristående skolor och institut. Journalist Högskoleutbildning finns på fem orter, och är antingen inriktad mot journalistikforskning eller mot mer praktiskt arbete inom till exempel etermedia eller tryckta medier. Inom Yrkeshögskolan erbjuds vissa yrkeshögskoleutbildningar/ KY-utbildningar inom mediaområdet, utifrån arbetsgivarnas behov av en viss kompetens som efterfrågas lokalt. Utbildningarna är ett till två år långa. Ett antal folkhögskolor utbildar journalister. Ofta är utbildningarna på ett eller två år och specialiserade mot till exempel radio eller foto. Intagning sker genom arbetsprover. Statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och liknande ämnen är vanligt nyhetsjournalister läst. Producent Radio/Tv För jobb som producent är det en stor fördel att ha tidigare kunskaper om radio och/eller TV-produktion. En vanlig väg att bli producent är därför att börja som scripta, fotograf, redigerare eller reporter. Radioproduktion liksom TV-producentutbildning finns vid Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Radioutbildningen omfattar två år och TV-utbildningen två och ett halvt år. Dramatiska Institutet har också en länge utbildning för produktionsledare/producent inom film som omfattar tre år. På Institutet för högre TV-utbildning i Göteborg finns en tvåårig producentlinje. Utbildningen ryms inom Kvalificerad yrkesutbildning (KY), på eftergymnasial nivå. MITV, Kvalificerad Yrkesutbildning i TV-produktion, ges vid Medieinstitutet i Stockholm, med start på höstterminen. Kursen är en tvåårig yrkesutbildning för dem som vill ha en professionell grund för att arbeta på producentsidan inom modern TV-produktion. behörighet för högskolestudier krävs både på Dramatiska Institutet och den högre TVutbildningen i Göteborg. Förutom allmän behörighet för högskolestudier ska den sökande visa dokumenterad fallenhet för arbete inom media. De sökande antas genom bedömning av arbetsprover. Produktionsledare Film Produktionsledare utbildas på Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Utbildning för produktionsledare/producent inom film är treårig. Högskolan Väst i Trollhättan har en treårig utbildning inom Filmproduktion där man kan utbilda sig till producent och projektledare inom rörlig bild. Kav är grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier. Tester, intervju och arbetsprov. Regissör Regissörer utbildas vid Dramatiska institutet (DI) i Stockholm och på Filmregiprogrammet i Göteborg (3,5 år). På DI finns Regiutbildning med inriktning teater, spelfilm och dokumentärfilm. Teaterregi omfattar 3,5-4 år och filmregi 3 år. På Institutet för högre TV-utbildning i Göteborg finns en tvåårig regilinje. Utbildningen ryms inom Kvalificerad yrkesutbildning (KY) på eftergymnasial nivå. Allmän behörighet Antagning sker med hjälp av arbetsprover, intervjuer och antagningstest i flera steg. I Stockholm tas i varje ansökningsomgång in fyra elever per gren. I Göteborg tas sex elever in. Webbdesigner Det finns en mängd olika utbildningar för webbdesign och nya startas hela tiden. Förutom sinne för färg och form ska du behärska de vanligaste dataprogrammen för att bygga Internetsidor. De sökande antas genom bedömning av arbetsprover. En lämplig bakgrund är mediaprogrammet inom gymnasieskolan, påbyggd med en KY-utbildning.

7 Marlene och Jessica fotar subgrupper i studion Emelie W:s bild Frida G har släppt ljudbommen var hon Lina funderar ska ställa sig Frida P är? Vilka är det h Gust af bre dvid Vad tän k Pontus er egentligen och Gy stav på? SVT Mediaklassen får besök av media Alexander fotad av Magnus i studion 2009 års mediaettor som tagit alla bilder och som fick besöket ovan Linas bild

8 10 skäl att läsa Media i Sandviken. 1 Lång erfarenhet. Över 300 mediaelever har redan passerat våra dörrar. 3 Elever som gått vidare. Skolan har levererat elever till de flesta media/högskolorna. Stjärnskott som Fredrik Borg har vunnit Guldpalm i Cannes med filmen Du levande, Liza Öhneqvist jobbar som fotograf och redi- ÄMNEN DU LÄSER PÅ gerare på SVT i Stockholm och Albert Avramovic har jobbats om producent i Los Angeles och är numera ansvarig utgivare för Noble Entertainment (titta i din dvd-hylla så kommer du att hitta flera stycken med den etiketten). 4 Mac Pro som elevdator. Mac är den dator branschen använder. Därför ska också dun göra det. Driftsäkerhet är ett annat skäl. Den teknik du söker du söker finns hos oss. 27 imac, TV-kameror, 400mm telobjektiv, stor och liten fotostudio, professionellt TV- ESTETISKA PROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 300p Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Estetisk kommun. 1 Konstarterna och samh. M E D I A Industrivägen Sandviken Inriktningsämnen 400p Digitalt skapande 1, Medieproduktion 1, Medieproduktion 2, Media, samhälle, kommunikation kontrollrum på Göransson Arena, portabel fyrkamerastudio. Programvaror som Final Cut, Aftereffects, Photoshop, Apperture mm. två SM titlar i videofilm. 5 Fina och specialanpassade lokaler för media. Biosalar, redigeringsrum, fotoberabetning, uppehållsrum för elever och studior för både foto och film. 9 Många dörrar öppna också mot utbildningar som inte har med media att göra. God högskolebhörighet och stort utbud av individuella val och valbara kurser. 7 God stämning mellan elever och lärare. 10 Stort urval av kompisar och många föreningar och evenemang som kan skapa möjlighet till en bra och rolig gymnasietid. 2 Prisbelönade elever. Över 30 vinnarfilmer och ELLER PÅ 8 Spetskvalitet för att kunna lämna arbetsprover för vidare studier. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Programfördjupning 500p Matematik 2b Film och TV prod. 1 Naturkunskap 1b Film och TV prod. 2 Religionskunskap 1 Fotografisk bild 1 Samhällskunskap 1b Fotografisk bild 2 Svenska 1 Valbara kurser (300p) Svenska 2 Film och TV prod. 3 Svenska 3 Film&TV prod. 4 Fotografisk bild 3 Programgemensamma Animation 1 karaktärsämnen 150 p Ljudproduktion 1 Filosofi 1 Textkommunikation Moderna språk 200p Psykologi 1 Gymnasiearbete Individuellt val 200p Inriktningsämnen 3 Journalistik, Reklam och Information Medieprod.1 Medier, Samhälle och kommunikation Psykologi 2 Programfördjupning 400p Journalistik 2 Medieprod 2 Valbara kurser (200p) Textkommunikation Film och TV prod. 1 Film och TV prod. 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Digitalt skapande Gymnasiearbete Individuellt val Tel: , Expedition XXXX, Dan Evensen , 200p

MEDIA FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! ESTETISKA PROGRAMMET

MEDIA FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! ESTETISKA PROGRAMMET E S T E T I K MEDIA FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! YOUT A L K I T S I L A N R U FOTO FILM JO EN I SANDVIKEN D E N K R E AT I VA U T B I L D N I N G ESTETISKA PROGRAMMET Vi vänder oss till dig som är kreativ, fantasifull

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST

ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST Lina Benatti B2A ESTETISKA PROGRAMMET GY-GEMENSAMMA ÄMNEN Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Matematik 1b Engelska 5 Engelska 6 Samhällskunskap

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K f o t o o c h f i l m S E R I E T E C K N I N G S K AT E B O A R D Foto: DD, åk 3 at e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o S K AT E PA R K På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet med

Läs mer

FOTO FILM JOURNALISTIK LAYOUT

FOTO FILM JOURNALISTIK LAYOUT FOTO FILM JOURNALISTIK LAYOUT Om Elin Natalie Safari Knief har egentligen dans som sitt stora intresse. - Mitt gymnasiearbete är en dansföreställning och så gör jag min andra dokumentärfilm om mig själv

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Estetiska programmet. Kulturama.se. Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad

Estetiska programmet. Kulturama.se. Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad Estetiska programmet Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad 8 profiler Musikalartist, Dansare, Skådespelare, Filmare, Fotograf, Konstnär & Designer, Artist & Musiker, Musikproducent Kulturama.se Sveriges

Läs mer

FRI KONST INRIKTNING PROFILER

FRI KONST INRIKTNING PROFILER På Bryggeriets gymnasium läser du estetiska programmet med inriktning mot bild och formgivning samt estetik och media. Du får dessutom profilera din utbildning mot foto och film, bild och form, serieteckning

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar i alla

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Bygg och programmera dina innovationer i vårt

Läs mer

Medieprogrammet. sturegymnasiet

Medieprogrammet. sturegymnasiet Medieprogrammet sturegymnasiet medieprogrammet kommunicerar mera Medieprogrammet vänder sig till dig som vill syssla med kommunikation i olika former. Du får en utbildning som ger högskolebehörighet,

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET RUSTAD INFÖR FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till animation och

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Estetiska programmet, Estetik och media, Foto

Estetiska programmet, Estetik och media, Foto Estetiska programmet, Estetik och media, Foto Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa Kurskod Kursnamn (Poäng) H S A LÅ15 LÅ16 LÅ17 timmar Schablonkurser INDV Individuellt val (2) VAL T K 174 174 Gymnasiegemensamma

Läs mer

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk Programmet för samhälle, natur och språk Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och vad som påverkar oss människor, naturen och samhället.

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

SYV-info KREATIVA GYMNASIET

SYV-info KREATIVA GYMNASIET SYV-info LJUD & BILDSKOLAN KREATIVA GYMNASIET estetiskaprogrammet Estetik & Media LBS MEDIA Foto/Film PÅ LBS MEDIA LÄSER MAN DET ESTETISKA PROGRAMMET MED INRIKTNINGEN ESTETIK OCH MEDIA MEN MED EXTRA FOKUS

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ HUSBYGGNAD BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ BYGG - EN UTBILDNING MITT I VERKLIGHETEN! Tänk dig att få gå upp på morgonen och åka till en byggarbetsplats med massor av

Läs mer

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET Regementsgatan 4 Malmö / Tel. 040-6918300 VÄLKOMMEN Einar HansEngymnasiEt är en liten skola och kommer aldrig att bli större än 200 elever. syftet med det är att bibehålla

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig skola där alla är trevliga mot varandra och det är en positiv

Läs mer

Programmet för hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion Programmet för hantverk och produktion Programmet för hantverk och produktion är till för dig som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion av olika slag. Programmet passar för dig som tycker

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Utbildning Områdesbehörighet Behörighetskurser Teknik Civilingenjörsutbildning A9 Fysik 2 Matematik 4 Högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL

ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL UTBILDNINGSPROGRAM 2016 KUNSKAP TRYGGHET RESPEKT GEMENSKAP TOLERANS Här på Snitz Gymnasium har vi utvecklat ett arbetssätt för att kunna möta elever i behov av särskilt

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Estetiska programmet 17-18

Estetiska programmet 17-18 Estetiska programmet 17-18 SPYKEN 2016/17 Estetiska programmet 270 elever Humanistiska programmet 90 elever Naturvetenskapsprogrammet 360 elever Samhällsvetenskapsprogrammet 390 elever Totalt c:a 1110

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Programmet passar

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer