M E D I A. ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET / Medier, information och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M E D I A. ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET / Medier, information och kommunikation"

Transkript

1 i a i d e m a s ä L! n e k i v d San ESTETISKA PROGRAMMET / SAMHÄLLSPROGRAMMET Estetik och media / Medier, information och kommunikation

2 Vi vänder oss till dig som är kreativ, fantasifull och vill skapa något eget. Du utbildar dig inom områden som Film & Tv, Foto & Layout och Journalistik & Nya Medier. Vad gör man? Du får jobba med foto, layout, journalistik, film, tv, animation och nya medier. Du lär dig alla praktiska och teoretiska grunder i arbetet men får också medverka i professionella TV-inspelningar och jobba som journalist och stillbildsfotograf under evenemang på Göransson Arena. Du kommer också att delta i fotoutställningar och filmfestivaler, bli publicerad i tidningar och på webben, göra reklam, animation och all slags kortfilm. Medieeleverna får en egen bärbar Macdator och accesskort som ger tillgång till studio, filmsalar, dator och redigeringsrum med program som Photoshop, Indesign, Flash, Final Cut och Aftereffects. Det förväntas fortsätta även i framtiden. Vilka program erbjuder detta? Du kan läsa Media på Estetiska programmet, med betoning på det konstnärliga uttrycket, och på Samhällsprogrammet med betoning på undersökande journalistik. Du får en gedigen grund att söka brett inom universitet och högskola och även praktiska kunskaper för att söka vidare utbildning inom medieområdet. Första året/media kommer att handla om att spegla dig själv i övningar och arbeten. Du får en grundläggande orientering i medieämnet och får pröva på det mest grundläggande inom foto, film och journalistik. Andra året/media har fokus på hur man fungerar i en grupp och hur man arbetar tillsammans. Du går på djupet inom foto, film, text och layout. Tredje året/media går ut på att möta omvärlden. Arbeta med skarpa uppdrag utanför skolans väggar och samtidigt välja det du själv helst av allt vill arbeta med av foto, film, journalistik och layout. Vilka yrken kan eleven förberedas för på inriktningen Media? Idag är arbetsuppgifter inom mediebranschen mer och mer breda. Journalisten tar bilder, filmfotografen gör intervjuer, informatören gör sin layout och redaktören för interaktiva medier gör enklare programmering. Reklam, TV-studio och spelfilmsfotografer tidnings-, porträtt- och modefotografer finns det absolut plats för. Men många uppdrag ryms också inom de större företagens, multiarenorna och eventbyråernas dagliga verksamhet. Vilka tänkbara vidareutbildningar blir man förberedd för på Media? Du får en gedigen grund att söka brett inom universitet och högskola. Men också praktiska kunskaper för att söka vidare utbildning inom medieområdet. Dramatiska Institutet, Film- och Fotohögskolan i Göteborg, ett stort antal KY utbildningar och en mängd folkhögskolor. En del av livet. Både hobby, tidsfördriv, vardag och arbete. Alla är vi en del av olika medier. Många konsumerar och några producerar. Kanske du är någon av de som vill vara kreativ och producera? På Media i Sandviken får du jobba med film, tv, animation, foto, layout, journalistik och nya medier. Göransson Arena På Arenan finns en fullt utbyggd professionell TV-studio där filmeleverna har som uppdrag att sköta allt bild och ljudarbete som finns under ett evenamang. Fotoeleverna sköter sina uppdrag från samma arbetsrum som även är utrustat med teknik för foto, bildbearbetning, text och layout. Annat viktigt att tänka på? Det är hårt arbete och engagemang som gör att utbildningen blir rolig och givande. Se fortlöpande på våra hemsidor.

3 Vid Bessemerskolan erbjuder vi dig två vägar att läsa olika former av Mediautbildningar. Detta inom ramen för antingen det Estetiska- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Estetiska programmets medieinriktning fokuserar mer på det konstnärliga berättandet och den estetiska utformningen medan den samhällsvetenskapliga medieinriktningen fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga innehållet. ESTETIK OCH MEDIA INRIKTNINGSÄMNEN Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Media, samhälle, kommunikation 400p MEDIER INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INRIKTNINGSÄMNEN Journalistik, Reklam och Information 1 Medieprod.1 Medier, Samhälle och kommunikation Psykologi 2 3 PROGRAMFÖRDJUPNING Här kan du välja ett profilpaket på 200p som inriktar sig mot Foto/layout eller Film & TV. Sedan väljer du valbara kurser efter eget intresse. 500p PROGRAMFÖRDJUPNING Här finns ett profilpaket på 200p som inriktar sig mot Journalistik inom alla medier. Till det väljer du bland valbara kurser efter eget intresse. 400p Film och TV produktion 1 Film och TV produktion 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Valbara kurser Film och TV produktion 3 Film&TV prod 4 Fotografisk bild 3 Animation Ljudprod 1 Journalistik, Rekl, Information1 (300p) Journalistik 2 Medieprod 2 Valbara kurser Textkommunikation Film och TV produktion 1 Film och TV produktion 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Digitalt skapande (första läsåret) (200p) På Estetiska börjar du med inriktningen under första året. Du kan sedan välja som blocken visar och sedan bredda dig genom att så småningom välja de valbara kursersom passar dig bäst. På Estetiska börjar du med inriktningen under första året. På Samhällsvetenskapsprogrammet anmäler du ditt intresse att läsa Digitalt skapande första året. Det leder till inriktningen och det blåa blocket som visas ovan. Till det väljer du så småningom de valbara kurser som passar dig bäst.

4 Om man vill läsa vidare på folkhögskolor, KY-utbildningar, universitet och högskolor som erbjuder utbildningar inom media använder man sig oftast av intagningsprover som urvalsinstrument. Det betyder att du kommer att ha nytta av både teoretiska och praktiska kunskaper. Efter Gymnasiet

5 Yrke Utbildningstyp Universitet/Högskola Särskild behörighet Kommentar Art director Forsbergs skola för grafisk design och bild är en tvåårig utbildning för blivande grafiska formgivare, designers och art directors. Berghs School of Communication har den tvååriga utbildningen Media Communications, som integrerar olika slags medier för skrift, text,bild, film och internet. behörighet Intagning görs på arbetsprover, Copywriter Många copywriters har gått Berghs School of Communication i Stockholm. Utbildningen Media Comunication omfattar två år och integrerar alla slags medier för skrift, text, bild, film, Internet, informationsdesign m.m. Kursavgift tas ut. Intagning görs efter bedömning av arbetsprover. Man måste ha gymnasiekompetens med godkänd i svenska och engelska. Filmfotograf Dramatiska Institutet i Stockholm har en utbildning i filmklippning/redigering. I Göteborg finns Filmprogrammet, inom Högskolan för fotografi och film. behörighet. Urval av elever sker genom arbetsprov och tester. Fotograf Göteborgs universitet har Fotografprogrammet, en kandidatutbildning på tre år.. Sökande till Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm kan välja foto som inriktning. De flesta som söker har en grundläggande konstnärlig/fotografisk utbildning bakom sig. Fotoutbildning för film/tv/ video finns på Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Inom Göteborgs universitet finns Filmprogrammet. Båda utbildningarna är på tre år. Inom Kvalificerad Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (KY) erbjuds flera utbildningar. behörighet för högskolestudier krävs. Urval till utbildningen görs på grundval av insända arbetsprover och intervju. Kunskaper i fotografi motsvarand grundläggande fotografutbildning. Erfarenhet som assistent till en fotograf kan vara en alternativ väg in i fotografyrket. Filmklippare/Redigerare Dramatiska Institutet i Stockholm har en utbildning i filmklippning/redigering. I Göteborg finns Filmprogrammet, inom Högskolan för fotografi och film. Bland de ämnen som lärs ut hör filmfoto, regi och filmklippning/redigering. behörighet. Antagning sker i flera steg med intervjuer och olika antagningsprov. Urval sker med arbetsprover och intervjuer som grund. Bild-journalist Grafisk design & Kommunikatör Bildjournalistprogrammet på Mittuniversitetet. Några exempel är Berghs School of Communication och Forsbergs skola, båda i Stockholm. Beckmans skola i Stockholm, Reklam och grafisk form, har högskolestatus vilket innebär att den är avgiftsfri för studenter som går dagtid. En B och Sh A. behörighet. Godkänt arbetsprov. Utbildning i foto/film (gymnasieprogram) där fotografisk bild 1 och 2 eller Rörlig bild 1 och 2 ingår. Intagningen baseras på arbetsprover. Sinne för färg och form. Författare Inom folkhögskolan finns ett flertal skrivarkurser och författarskolor (upp till 1 år) - både med särskild inriktning på skönlitterärt skrivande i tryckt form och författande av dramatik för film eller teater. Inom högskolan finns på olika håll i landet kurser i Skapande svenska/kreativt skrivande, med varierande längd. Antagning sker i de flesta fall med arbetsprover och tester som grund. Grafisk formgivare Den 3-åriga reklamlinjen på Beckmans skola i Stockholm, Reklam och grafisk form, har högskolestatus vilket innebär att den är avgiftsfri för studenter som går dagtid. behörighet Gymnasieutbildning och ha ett utpräglat sinne för färg och form med inriktning mot typografi, grafisk design, bild och kommunikation.

6 Yrke Informatör Utbildningstyp Informatörsutbildningen ges vid flera högskolor på program för medie- och kommunikationsvetenskap under 3-4 år. En informationsutbildning med internationell inriktning finns i Örebro. Det finns KY-utbildningar för teknikinformatörer. Särskild behörighet behörighet för högskolestudier. Kommentar Det finns också utbildningar inom information vid några fristående skolor och institut. Journalist Högskoleutbildning finns på fem orter, och är antingen inriktad mot journalistikforskning eller mot mer praktiskt arbete inom till exempel etermedia eller tryckta medier. Inom Yrkeshögskolan erbjuds vissa yrkeshögskoleutbildningar/ KY-utbildningar inom mediaområdet, utifrån arbetsgivarnas behov av en viss kompetens som efterfrågas lokalt. Utbildningarna är ett till två år långa. Ett antal folkhögskolor utbildar journalister. Ofta är utbildningarna på ett eller två år och specialiserade mot till exempel radio eller foto. Intagning sker genom arbetsprover. Statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och liknande ämnen är vanligt nyhetsjournalister läst. Producent Radio/Tv För jobb som producent är det en stor fördel att ha tidigare kunskaper om radio och/eller TV-produktion. En vanlig väg att bli producent är därför att börja som scripta, fotograf, redigerare eller reporter. Radioproduktion liksom TV-producentutbildning finns vid Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Radioutbildningen omfattar två år och TV-utbildningen två och ett halvt år. Dramatiska Institutet har också en länge utbildning för produktionsledare/producent inom film som omfattar tre år. På Institutet för högre TV-utbildning i Göteborg finns en tvåårig producentlinje. Utbildningen ryms inom Kvalificerad yrkesutbildning (KY), på eftergymnasial nivå. MITV, Kvalificerad Yrkesutbildning i TV-produktion, ges vid Medieinstitutet i Stockholm, med start på höstterminen. Kursen är en tvåårig yrkesutbildning för dem som vill ha en professionell grund för att arbeta på producentsidan inom modern TV-produktion. behörighet för högskolestudier krävs både på Dramatiska Institutet och den högre TVutbildningen i Göteborg. Förutom allmän behörighet för högskolestudier ska den sökande visa dokumenterad fallenhet för arbete inom media. De sökande antas genom bedömning av arbetsprover. Produktionsledare Film Produktionsledare utbildas på Dramatiska Institutet (DI) i Stockholm. Utbildning för produktionsledare/producent inom film är treårig. Högskolan Väst i Trollhättan har en treårig utbildning inom Filmproduktion där man kan utbilda sig till producent och projektledare inom rörlig bild. Kav är grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier. Tester, intervju och arbetsprov. Regissör Regissörer utbildas vid Dramatiska institutet (DI) i Stockholm och på Filmregiprogrammet i Göteborg (3,5 år). På DI finns Regiutbildning med inriktning teater, spelfilm och dokumentärfilm. Teaterregi omfattar 3,5-4 år och filmregi 3 år. På Institutet för högre TV-utbildning i Göteborg finns en tvåårig regilinje. Utbildningen ryms inom Kvalificerad yrkesutbildning (KY) på eftergymnasial nivå. Allmän behörighet Antagning sker med hjälp av arbetsprover, intervjuer och antagningstest i flera steg. I Stockholm tas i varje ansökningsomgång in fyra elever per gren. I Göteborg tas sex elever in. Webbdesigner Det finns en mängd olika utbildningar för webbdesign och nya startas hela tiden. Förutom sinne för färg och form ska du behärska de vanligaste dataprogrammen för att bygga Internetsidor. De sökande antas genom bedömning av arbetsprover. En lämplig bakgrund är mediaprogrammet inom gymnasieskolan, påbyggd med en KY-utbildning.

7 Marlene och Jessica fotar subgrupper i studion Emelie W:s bild Frida G har släppt ljudbommen var hon Lina funderar ska ställa sig Frida P är? Vilka är det h Gust af bre dvid Vad tän k Pontus er egentligen och Gy stav på? SVT Mediaklassen får besök av media Alexander fotad av Magnus i studion 2009 års mediaettor som tagit alla bilder och som fick besöket ovan Linas bild

8 10 skäl att läsa Media i Sandviken. 1 Lång erfarenhet. Över 300 mediaelever har redan passerat våra dörrar. 3 Elever som gått vidare. Skolan har levererat elever till de flesta media/högskolorna. Stjärnskott som Fredrik Borg har vunnit Guldpalm i Cannes med filmen Du levande, Liza Öhneqvist jobbar som fotograf och redi- ÄMNEN DU LÄSER PÅ gerare på SVT i Stockholm och Albert Avramovic har jobbats om producent i Los Angeles och är numera ansvarig utgivare för Noble Entertainment (titta i din dvd-hylla så kommer du att hitta flera stycken med den etiketten). 4 Mac Pro som elevdator. Mac är den dator branschen använder. Därför ska också dun göra det. Driftsäkerhet är ett annat skäl. Den teknik du söker du söker finns hos oss. 27 imac, TV-kameror, 400mm telobjektiv, stor och liten fotostudio, professionellt TV- ESTETISKA PROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 300p Programgemensamma karaktärsämnen 150 p Estetisk kommun. 1 Konstarterna och samh. M E D I A Industrivägen Sandviken Inriktningsämnen 400p Digitalt skapande 1, Medieproduktion 1, Medieproduktion 2, Media, samhälle, kommunikation kontrollrum på Göransson Arena, portabel fyrkamerastudio. Programvaror som Final Cut, Aftereffects, Photoshop, Apperture mm. två SM titlar i videofilm. 5 Fina och specialanpassade lokaler för media. Biosalar, redigeringsrum, fotoberabetning, uppehållsrum för elever och studior för både foto och film. 9 Många dörrar öppna också mot utbildningar som inte har med media att göra. God högskolebhörighet och stort utbud av individuella val och valbara kurser. 7 God stämning mellan elever och lärare. 10 Stort urval av kompisar och många föreningar och evenemang som kan skapa möjlighet till en bra och rolig gymnasietid. 2 Prisbelönade elever. Över 30 vinnarfilmer och ELLER PÅ 8 Spetskvalitet för att kunna lämna arbetsprover för vidare studier. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen p Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Programfördjupning 500p Matematik 2b Film och TV prod. 1 Naturkunskap 1b Film och TV prod. 2 Religionskunskap 1 Fotografisk bild 1 Samhällskunskap 1b Fotografisk bild 2 Svenska 1 Valbara kurser (300p) Svenska 2 Film och TV prod. 3 Svenska 3 Film&TV prod. 4 Fotografisk bild 3 Programgemensamma Animation 1 karaktärsämnen 150 p Ljudproduktion 1 Filosofi 1 Textkommunikation Moderna språk 200p Psykologi 1 Gymnasiearbete Individuellt val 200p Inriktningsämnen 3 Journalistik, Reklam och Information Medieprod.1 Medier, Samhälle och kommunikation Psykologi 2 Programfördjupning 400p Journalistik 2 Medieprod 2 Valbara kurser (200p) Textkommunikation Film och TV prod. 1 Film och TV prod. 2 Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Digitalt skapande Gymnasiearbete Individuellt val Tel: , Expedition XXXX, Dan Evensen , 200p

David Larsson, jobbar med digitala medier på TV4

David Larsson, jobbar med digitala medier på TV4 David Larsson, jobbar med digitala medier på TV4 Stockholm 2009 Jobbar med digitala medier på TV4. Först och främst, medieprogrammet. Därefter tog jag en kandidatexamen i journalistik (läste programmet

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 Projektor 2008 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD05. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset,

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer