Fast Track

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-2014 Fast Track"

Transkript

1 Fast Track

2 Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland. För att Värmland ska kunna växa ordentligt är det viktigt att offentlig sektor jobbar för att stimulera företagandet och nya etableringar i regionen. Och vi behöver våga mer. Det offentligt finansierade projektet Fast Track har följt, underlättat och strävat att ta till vara de erfarenheter som arbetet med en testanläggning för internationella fordonsaktörer ger. Ett projekt som inte är lagom på något sätt och en av många vägar till växande, värmländskt näringsliv. I Värmlandsstrategin, som anger riktingen för Värmland fram till 2020, betonas vikten av fler och starkare företag för att Värmland ska vara attraktivt. Det finns många offentliga initiativ som bidrar till att det skapas förutsättningar för företag av alla slag att verka och växa här. Samarbeten och kunskapsutbyten över kommungränserna när det gäller näringslivsutveckling börjar bli vardag och det är nödvändigt. Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling får man genom att jobba på flera fronter och göra olika saker.vi behöver många små företag som kan växa, men vi behöver också tänka stort. Fast Track arbetar med frågan hur vi skapar förutsättningar för riktigt stora etableringar och investeringar. Ur ett internationellt perspektiv eller för den del europeiskt skiljer sig inte Värmland nämnvärt från andra glest befolkade bygder. Vad som krävs för riktigt stora satsningar handlar om mycket mer än att säga att det finns bra förutsättningar i Värmland. Det handlar om riskvilligt kapital, nationella satsningar när det gäller infrastruktur och internationella nätverk. En utmaning för alla som helst rör sig inom Värmlands gränser. Historiskt har våra naturtillgångar varit förutsättningen för stora investeringar och företag som varit arbetsplats för många. I dag handlar det mycket mer om internationalisering, tjänsteinnovationer och förmågan att samarbeta. För att lyckas behöver vi vidga våra vyer. Vi behöver både stort och smått och en offentlig sektor som vågar vara delaktig i att Värmland ska locka fler och starkare företag. Ett Värmland som vågar satsa på världsmästarklass. Stor tack för allt engagemang till alla delaktiga i projektet Fast Track! Per Branzén Projektledare, Fast Track Sunne kommun

3 Ett brett projekt med många aktiviteter Utvärdering av projektet har genomförts under projektets sista halvår och utgått från dokumentation och intervjuer med, från projektet, rekommenderade personer. I arbetet har fokus lagts på att kritiskt granska och eftersöka effekter som kan bli lärdomar för liknande projekt. Omvärlden gör sig ofta påmind med att stötta eller på olika sätt motverka måluppfyllelse och ofta anses ett projekt som misslyckat om dessa mål inte nås. Dock, utifrån ett långsiktigt perspektiv, är det sällan så att det finns effekter som inte togs upp som mål som har en större inverkan över tid. En del i utvärderingen är att mäta effekter och fyra typer av effekter har utkristalliserats. Hela utvärderingsrapporten finns att läsa på Långsiktig effekt Näringslivskontoren i de tre berörda kommunerna idag har ett mycket bra samarbete. Projektet kom att bli en språngbräda för ett antal initiativ. Den informella överhörningen skulle få stor relevans i det kommande projektet. Bestående effekt De personer som ingått i projektet sitter nu på erfarenheter av att driva ett komplext projekt med allt vad det innebär. De har upparbetade och förtrogna kontakter och kan genom exempelvis ett telefonsamtal lösa komplexa problem. Att värna om dessa personer ska ses som en självklarhet. Förväntad effekt Utveckling av ett system kring snabb handläggning av ärenden inom kommunen (för etablering). Fortfarande finns det kvar en del frågor men bara genom att medvetenheten finns kan arbetet göras snabbare. Det är framförallt erfarenheter från Östersund och Luleå man tagit till sig då dessa två kommuner tidigare tävlat och delat med sig av erfarenheter om att locka till sig stora etableringar. Oväntad positiv effekt Det snabbt påkomna pilotprojektet med företagsskolan där nyanlända flyktingar fick lära sig att starta företag. Sunne, som många andra kommuner, har hög utflyttning och brist på högutbildade människor. Företagarskolan ska då ses som ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna för att snabbt få ut människor i arbete och på praktikplatser. Vidare för att öka sysselsättningen och få dem att se möjligheter på orten, stanna kvar och etablera företag. Tio personer som deltagit har valt att stanna kvar i Sunne och starta egna företag. Att bjuda in till en kurs redan innan SFI (svenska för invandrare) gjorde att en relation till kommunen etablerades och en vilja att stanna kvar utvecklades Källa: Utvärderingsrapport Fast Track 2014, PWC

4 Varför Sunne? En resa med unique selling propositions Etableringar är ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt på lokal och regional nivå i Sverige. Alla kommuner och regioner arbetar med olika former av etableringservice och letar efter nycklar för att lyckas. Ett av Fast Tracks projektmål är att förbättra och underlätta för företag att etablera sig i vår region. Att etablera stora företag i Sunne och Värmland ska vara enkelt och attraktivt. Vad har företag att vinna på att finnas i Sunne, Karlstad, Arvika? För att jobba strategiskt med att locka etableringar till länet är det viktigt att vi kan berätta för företagen varför de ska etablera sig just här. Det är inte bara mekanismerna bakom etableringar vi måste förstå utan vad som gör oss unika och som attraherar etableringar. Fast Track har jobbat i en bred process för att fram vad det är som gör att företag bör välja Sunne, Karlstad eller Arvika. I denna publikation kommer vi redovisa för Sunnes konkurrensfördelar. Hur har vi arbetat? Vi har intervjuat 45 företagsledare från olika branscher för att ta fram vad de tycker är bäst med att ha sitt företag i Sunne och Värmland och om de rekommenderar andra att flytta sitt företag hit. Materialet sammanställdes och en lista på de mest förekommande områden togs fram och de var: läget, platsen, näringslivet, samverkan, naturtillgångar och arbetskraften. Sedan kategoriserades specifika exempel in i listan till exempel: närheten till Oslo, bredband, entreprenörsanda, nätverk, skog och lojal arbetskraft. En expertgrupp med personer från näringslivet analyserade sedan materialet. En tredje och sista workshop hölls där vi presenterade vår process och vårt resultat. Även där kom deltagarna med inspel och tyckte till om det som presenterades. Sedan sammanställdes allt ännu en gång. Vi har nu hittat våra konkurrensföredelar. Expertgrupp Stefan Fölster Reforminstitutet Lars Christensen Region Värmland Ninni Löwgren Tysk-Svenska handelskammaren Anette Novak Interactive Institute Mattias Börjesson The Studio Kristina Nyström Ratio Erik Sundström Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Börje Svanborg Business Sweden Arbetsprocess USP Intervjuer sep-nov Bruttolista Workshop januari Nettolista Workshop februari USP USP

5 7 anledningar till att etablera företag i Sunne Bra företagsklimat Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och att attityderna till företagande är positivt på orten. Entreprenörsanda På orten finns idérikedom och driv att skapa nytt, något som märks både hos anställda och företagare. Nära till beslutsfattare I Sunne är det nära till människor.det gör ditt företagande effektivt och möjligheten till påverkan stor. Tradition av företagande Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya ideér välkomnas och uppmuntras. God infrastruktur Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100 % av kommunen har möjlighet till anslutning. Konkurrenskraftigt markpris Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris. Flera vägar in Ett samtal alla kontakter. Oavsett vem du kontaktar om ditt företagsärende lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle.

6 röster om FAST TRACK Hur tycker du projektet varit? Vilka effekter ser du av projektet? Kristina Lundberg Näringslivsutvecklare Sunne kommun 1) En spännande resa full av nya lärdomar och erfarenheter. En bra övning i att tänka efter före, vad behövs och varför. Sammanfattningsvis har det medfört en massa praktisk kunskap som vi kan applicera här och nu i vårt arbete. 2) Vi håller på och ställer om organisationen eftersom vi ser att vi måste agera mer offensivt för att attrahera etableringar. Det görs på flera håll i landet och det är viktigt att vi inte tappar fart efter projektet eller mark till mer offensiva kommuner. Vi har också nya arbetssätt och arbetsgrupper som växt fram som vi kommer att behålla. Jonas Andersson Näringslivsutvecklare Arvika kommun 1) För oss har det varit en nyttig satsning. Just etableringar är alltid något som företagare och politiker har frågor om. Vanliga frågor är. - Är det något på gång? Hur är efterfrågan på lokaler nu? Genom Fast Track har vi givits en möjlighet att utveckla detta arbete, lära av varandra och bättre känna till vilka styrkor respektive kommun kan bygga vidare på för att bli en intressantare ort att söka sig till. 2) På så kort sikt som tiden efter projektet är det svårt att säga exakt vad nyttan är, men däremot har vi nu fått en tydligare bild av Arvikas styrkor och det blir till god nytta när vi profilerar oss framöver. Projektet har även bidragit till att stärka samverkan mellan kommunerna och det kan vara mycket värt framöver när vi jobbar för större etableringar i vår region. Marianne Andersson Näringslivsstrateg Karlstad kommun 1) Vårt syfte med att medverka i projektet var att få till en regional arbetsmodell på hur vi kan samverka vid stora etableringar...sedan har projektet gett så mycket mer än bara det. Tid att faktiskt stöta och blöta den här frågan med övriga medverkanden i projektet. Projeket har även rent konkret varit en blåslampa för oss kommuner att ta tag i frågor som - vad är våra starka sidor på vår ort och i ett större sammanhang. 2) Vi har fått en arbetsmodell vid större etableringar. Effekterna av projektet är att näringslivsenheterna i de värmländska kommunerna börjar så smått prata etablering. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial som är användbart för oss kommuner är i produktion från Region Värmland. Allt för att vi ska kunna berätta samma story och inte ha 16 olika bilder av vår region. Ytterligare effekter som tillkommit är att vi börjar prata och försöka agera mer proaktivt vad gäller etableringar... inte bara sitta hemma på kammaren och vänta på att någon vill etablera sig här.

7 Företagarskolan Ett led i att skapa nya arbetstillfällen Hur hjälper vi nyanlända flyktingar att snabbt komma in i näringslivet? Den frågan ställde sig Fast Track, i samband med att de första asylsökande anlände till flyktingförläggningen i Rottneros i slutet av november Under vintern/våren 2014 startade Fast Track i samarbete med Almi, Communicare och Hushållningsällskapet en företagarskola. En modell som ska underlätta för flyktingarna att komma in i samhället och näringslivet. Företagarskolan handlar om att ge stöd, information och coaching i hur man startar företag i Sverige. Almi har ett utbildningsmaterial framtaget som kursen använder sig av. Vi uppskattar Sunne kommuns initiativ och samarbetet med Communicare. Det har gått fort från tanke till handling. Vi hade en första förberedande avstämning i december och kursen startade i januari, säger Sebastian van den Bergen, företagsrådgivare hos Almi. Många av deltagarna i Företagarskolan har tidigare drivit företag i bland annat Syrien. Vid fyra tillfällen under våren fick deltagarna coaching i hur det svenska näringslivet fungerar med hjälp av Sebastian van den Bergen deltagare har varit med per tillfälle. De som har kommit till Sverige är en viktig samhällsresurs. Yrkeskunniga personer som vill bidra, göra nytta och starta ett nytt liv. Vi vill genom samarbete bidra till att skapa de bästa förutsättningar för detta, säger Per Branzén, projektledare för Fast Track. Kursens förmiddag ägnades åt föreläsning och eftermiddagen åt individuell coachning med Sebastian Hidén från Communicare och Sebastian van den Bergen från Almi och Eva Larsson, från Hushållningssällskapet. Några av de effekter som företagarskolan gav var att 10 personer som deltog i har valt att stanna kvar i Sunne. Företagsrådgivare Eva Larsson jobbar fortfarande med några av dem som vill starta upp företag i Sverige. Till exempel två killar som vill laga trasig elektronik och sedan exportera det vidare till bland annat Syrien då de är utbildade dataingenjörer och har tidigare drivit en butik i sitt hemland.

8 Etableringsprocess Även om Värmland kan visa på erfarenheter och lyckade satsningar saknas kontinuitet och kunskapsuppbyggnad om hur Värmland samlat kan bli bättre på etableringar och evenemang. Tillit och samhandling är en bra grund för lyckade etableringar. Fast Track har därför tagit fram en etableringsprocess för att visualisera hur ett arbete med att ta emot förfrågningar från företag kan gå till. Processen är skapad utifrån de studiebesök och rapporter projektet tagit del av. Spår Konkurrensfördelar Vad finns det för företag? Investeringsvilja Hur når vi företaget? Statistik Styrkor idag Interna behov Omvärldspan Omvärldsanalys Spår från Sunneföretag Organisationer och nätverk Listor på företag inom de områden som prioriterats Ta reda på investeringsviljan Mässor Branschträffar Säljresor Knacka dörr Delta i tripelhelix Delta i större system Intressent Ta reda på företagets behov Utse arbetsteam Skapa rätt informationsunderlag Landing Rätt kompetenser Rätt nivå Samhällservice Marknadsförutsättningar Infrastruktur Finansering Kompetenser Showroom Kontor Ideum Visa upp Sunne och samarbetspartners Nätverk Rekryteringsmöjligheter LED-grupp Ett arbetsätt där företagaren får träffa alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Utse LED-grupp Etablering LED-möte En ansvarig Rätt kompetenser Checklista Tidsplan Kommunikationsplan Etableringskit Bostad Skola / förskola Arbete Informationsmaterial STARTA! Tillståndsprocess Bygglovsprocess Markköpsprocess Finansiering

9 YH-utbildningar 85 % av de studerande på Brobygrafiska får jobb inom sex månader efter examen. Att utveckla nya utbildningar och säkra framtida kompetensförsörjning är en del i Fast Track-projeket. YH-är en studieform som för de flesta leder ut till jobb direkt efter examen då de studerande har mycket praktik inom ramen för utbildningen. Tillsammans med YH-teamet på Brobygrafiska har vi tagit fram ansökningar till sex stycken utbildningar. Ansökningarna är inskickade till YH-myndigheten under september och vi får svar i januari 2015 om utbildningarna gått igenom. Under har Fast Track varit mycket delaktigt i ansökningsprocessen, både med egen personal, finansering av extern skrivhjälp samt resekostnader vid företagsbesök. Denna hjälp har varit av stor vikt i ansökningsprocessen, säger Gunnar Berggren, verksamhetsansvarig, Brobygrafiska. Sökta utbildningar Agil projektledare för event, mässor och evenemang Grafisk formgivare/tekniker Grafisk processoperatör Visuell grafisk kommunikatör Förpackningsdesigner Entreprenör/ledare inom besöksnäringen Värdskap & utveckling Tillsammans med Sunne Turism har vi genomfört en föreläsningsserie Värdskap och Utveckling. Konceptet utgick från den samverkansgrupp där företag från hotell- och besöksnäring ingår, vad de ville ha för typ av kompetensutveckling kopplat till värdskap utifrån Fast Tracks verksamhetsmål värdskap och etablering. Nya kontakter och kunskaper delades, totalt var det 113 deltagare vid 6 tillfällen. Från föreläsningen med Ingemar Ekberg

10 Pilotprojekt i Fast Track Climate Arena Ett unikt industriellt projekt av både nationell och europeisk karaktär med inriktning mot fordonsindustrin. Climate Arena (CA), är en världsunik satsning, en förstudie om att skapa en anläggning med inomhusarenor som erbjuder vinterförhållanden direkt anpassat för fordonsindustrin. Den geografiska placeringen är tänkt att ligga i Sunne, Värmland. Climate Arena blir en anläggning med ett flertal arenor om sammanlagt sju kilometer som erbjuder möjligheter till varierande typer av tester inomhus i olika miljöer med avseende temperatur såväl som, vägar och underlag. Både personbilar och tunga fordon skall kunna köras i arenorna. Under de två år som Fast Track verkat har vi haft nära sammarbete med CA. Vi har genomfört gemensamma aktiviteter som till exempel profilering vid Rally Sweden och besök av Värmlandsbänken. Fast Track projektet har varit kommunens länk in till CA och har arbetat proaktivt för att underlätta för etableringen. Vad har Fast Track gjort för att underlätta för etableringen? Uppstartsmöte Gettjärn Uppstartsmöte Karlstad Konsekvensanalys Markanvisningsavtal Förberedande möten med representanter för Climate Arena Skiss av anläggningen Climate Arena:

11 Omvarldsspaning Luleå Representanter från Sunne, Karlstad, Arvika kommuner och Region Värmland åkte till Luleå för att lära mer om etableringar. Hur gjorde Luleå för att Facebook skulle välja just dem? Ett säljande fokus och snabba processer. Att driva en detaljplaneprocess på tre månader är något som får de flesta att höja på ögonbrynen. En lärorik dag tillsammans med Luleå näringsliv AB som gav oss nya idéer om hur vi kan utvecklas för att få fler fler företag att etablera sig i Värmland. Stockholm Vi har besökt stadsmätningsförvaltningen på Stockholm Stad ett intressant besök som gav mycket inspiration till vårt arbete med 3D kartor och visualiseringar för företagsetableringar och besökare. Utifrån bland annat detta studiebesök har vi utvecklat en app via google maps som ska göra det lättare för besökare och potentiella företagsetableringar att hitta i Sunne. FPX - Gävle FPX bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT med fokus på att ta fram användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut. Vi besökte FPX tillsammans med Lantmäteriet, Sunne kommuns GIS-ingenjör och Climate Arena för att se hur vi framtiden kan arbeta med smarta och användarvänliga informationslösningar. Tyskland Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren, landshövding Kenneth Johansson och regionråd Catarina Segersten Larsson reste representanter från Sunne, Arvika och Karlstad kommuner till München och Stuttgart. Fordonssektorn och infrastruktursatsningar var i fokus under besöket.

12 Verkstadsindustrin - en av Sunnes hetaste branscher - Vi vet sedan tidigare att jord-och skog, besöksnäring och den grafiska industrin är starka näringar i Sunne. I slutet av 2013 beställde vi en Simpleranalys för att analysera näringslivet i Sunne. Region Värmland har tidigare gjort analys av hela Värmland enligt denna modell och vi ville nu se hur det ser ut på lokal nivå för oss i Sunne. En Simpleranalys mäter tillväxt som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften får analysen fram genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras. Analysen är gjord utifrån aktiebolag så enskilda firmor och handelsbolag är inte inräknade och företagen som är med har sitt huvudkontor här i Sunne. Resultaten visar att bygg-och industribranschen i Sunne har en stor potential och växer allt mer medan till exempel besöksnäringens omsättning minskar. Det finns även ett utrymme för redovisningsbyråer och andra tjänsteföretag till ett värde av 330 miljoner vid jämförelse med liknande kommuner. Ser man på branschbalansen för Sunnes del så kan vi närmast likna den en modern storstad. Verkstadsindustrin i samverkan Ett nytt sätt att jobba i verkstadsindustrin har utvecklats i Fast Track projektet. En gång i månaden under 1 års tid har 7 verkstadsföretag i Sunne träffas för att nätverka, sprida kunskap till varandra och för att ha ett diskussionsforum för gemensamma aspekter som ger effektivare verksamheter. Allan Lunnerfjord från Primeblade är en av deltagarna i gruppen. Hur trycker du träffarna varit? Kan du ge exempel på när gruppen används i ett skarpt läge? Mötena har varit bra och välbesökta och möjligheter till att lära känna såväl personer och företagens inriktning och möjligheter. Målsättningen var ju att kunna sammanställa deltagande företags bearbetningsmöjligheter och specialiteter och sammanställa detta som resurs för Climat Arena projektet. Det har fungerat bra med Magnus som sammanhållande kraft. Primeblade har fått hjälp med såväl konstruktion/ ritningar som tillverkning av detaljer vid maskinbyggnation.

13 Nya sunne.se En stor aktivitet i Fast Track har varit att utveckla sunne.se. Istället för att komma direkt till kommunens ordinarie webbsida möts du av inspriationsidor som ska locka företag och nya människor att etablera sig i Sunne. Du kan även läsa om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Arbetet med webben väntas vara klart sommaren Vi har jobbat i en bred process för att ta fram designförslag till sunne.se och utveckla platsvarumärket Sunne Värmland. Bildspråk, färg och form har stått mycket i fokus. Ett förslag har arbetats fram och delar av materialet ska användas i utvecklingen av marknadsföringen av Sunne som en plats där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Webbsidan får nu en så kallad superstartsida där bilder från kommunen visas för att inspirera. Platsen och kommunen är separerade på hemsidan. Kathrin Ramström är webbansvarig på Sunne kommun. Vad har Fast Track-projektet betytt för utveckingen av webben? Det är fantastiskt att vi har fått extra resurser till webben från projektet Fast Track och kan förnya de delar av webbplatsen som handlar om Näringsliv och etablering. Tack vare den satsningen har också den övriga webben fått extra medel så att vi nu kan jobba med att förändra och förbättra hela sunne.se. Arbetet med att bygga om webbplatsen ska ske under våren, vår förhoppning är att vi ska kunna presentera en ny startsida med fem tydliga ingångar till platsen Sunne före sommaren. Sunne.se får ungefär besök varje månad som tillsammans ser på ungefär sidor. En ny struktur och ett nytt sätt att presentera innehållet ska göra det lättare och snabbare att hitta den information man söker. Vi får också nya möjligheter att presentera Sunne och ge en positiv, mänsklig och varm bild av platsen som en trevlig ort att verka på, leva på och besöka, en attraktiv kommun för etablering och nyinflyttning. Idéum Idéum är en servicenod för företag. Här finns kommunens näringslivsenhet, olika projekt och flera företag som har sina kontor i huset. Delar av huset rymmer också yrkeshögskolan Brobygrafiska. Fast Track projektet har utvecklat Idéums interiör till en spännande mötesplats där studenter och företag har möjlighet att profilera sig i utställningsmiljön. Fast Track har även investerat i ny teknik som gör det möjligt att ha föreläsningar och möten i huset i större utsträckning än tidigare. Receptionen har byggts om till en mer funktionell och modern arbetsplats. Välkommen att besöka Idéum!

14 TACK! Styrgrupp Ola Persson, Sunne kommun Tobias Eriksson, Sunne kommun Olle Edgren, Sunne kommun Anneli Jansson, Sunne kommun Kjell-Åke Hagström, Sunne kommun Ulf S Olsson, Sunne kommun Per Uppman, Sunne kommun Inga-Lill Lindqvist, Sunne kommun Marianne Andersson, Karlstads kommun Peter Kullgren, Karlstads kommun Jonas Andersson, Arvika kommun Projektgrupp Sunne Per Branzén Emelie Röjeskog Linn Sohl Kristina Lundberg Anna Blomquist Anders Olsson EU-projekt Fast Track / Bilder: Sunne kommun, vector designed by freepik.com Mer om projektet hittar du på

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer