Fast Track

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-2014 Fast Track"

Transkript

1 Fast Track

2 Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland. För att Värmland ska kunna växa ordentligt är det viktigt att offentlig sektor jobbar för att stimulera företagandet och nya etableringar i regionen. Och vi behöver våga mer. Det offentligt finansierade projektet Fast Track har följt, underlättat och strävat att ta till vara de erfarenheter som arbetet med en testanläggning för internationella fordonsaktörer ger. Ett projekt som inte är lagom på något sätt och en av många vägar till växande, värmländskt näringsliv. I Värmlandsstrategin, som anger riktingen för Värmland fram till 2020, betonas vikten av fler och starkare företag för att Värmland ska vara attraktivt. Det finns många offentliga initiativ som bidrar till att det skapas förutsättningar för företag av alla slag att verka och växa här. Samarbeten och kunskapsutbyten över kommungränserna när det gäller näringslivsutveckling börjar bli vardag och det är nödvändigt. Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling får man genom att jobba på flera fronter och göra olika saker.vi behöver många små företag som kan växa, men vi behöver också tänka stort. Fast Track arbetar med frågan hur vi skapar förutsättningar för riktigt stora etableringar och investeringar. Ur ett internationellt perspektiv eller för den del europeiskt skiljer sig inte Värmland nämnvärt från andra glest befolkade bygder. Vad som krävs för riktigt stora satsningar handlar om mycket mer än att säga att det finns bra förutsättningar i Värmland. Det handlar om riskvilligt kapital, nationella satsningar när det gäller infrastruktur och internationella nätverk. En utmaning för alla som helst rör sig inom Värmlands gränser. Historiskt har våra naturtillgångar varit förutsättningen för stora investeringar och företag som varit arbetsplats för många. I dag handlar det mycket mer om internationalisering, tjänsteinnovationer och förmågan att samarbeta. För att lyckas behöver vi vidga våra vyer. Vi behöver både stort och smått och en offentlig sektor som vågar vara delaktig i att Värmland ska locka fler och starkare företag. Ett Värmland som vågar satsa på världsmästarklass. Stor tack för allt engagemang till alla delaktiga i projektet Fast Track! Per Branzén Projektledare, Fast Track Sunne kommun

3 Ett brett projekt med många aktiviteter Utvärdering av projektet har genomförts under projektets sista halvår och utgått från dokumentation och intervjuer med, från projektet, rekommenderade personer. I arbetet har fokus lagts på att kritiskt granska och eftersöka effekter som kan bli lärdomar för liknande projekt. Omvärlden gör sig ofta påmind med att stötta eller på olika sätt motverka måluppfyllelse och ofta anses ett projekt som misslyckat om dessa mål inte nås. Dock, utifrån ett långsiktigt perspektiv, är det sällan så att det finns effekter som inte togs upp som mål som har en större inverkan över tid. En del i utvärderingen är att mäta effekter och fyra typer av effekter har utkristalliserats. Hela utvärderingsrapporten finns att läsa på Långsiktig effekt Näringslivskontoren i de tre berörda kommunerna idag har ett mycket bra samarbete. Projektet kom att bli en språngbräda för ett antal initiativ. Den informella överhörningen skulle få stor relevans i det kommande projektet. Bestående effekt De personer som ingått i projektet sitter nu på erfarenheter av att driva ett komplext projekt med allt vad det innebär. De har upparbetade och förtrogna kontakter och kan genom exempelvis ett telefonsamtal lösa komplexa problem. Att värna om dessa personer ska ses som en självklarhet. Förväntad effekt Utveckling av ett system kring snabb handläggning av ärenden inom kommunen (för etablering). Fortfarande finns det kvar en del frågor men bara genom att medvetenheten finns kan arbetet göras snabbare. Det är framförallt erfarenheter från Östersund och Luleå man tagit till sig då dessa två kommuner tidigare tävlat och delat med sig av erfarenheter om att locka till sig stora etableringar. Oväntad positiv effekt Det snabbt påkomna pilotprojektet med företagsskolan där nyanlända flyktingar fick lära sig att starta företag. Sunne, som många andra kommuner, har hög utflyttning och brist på högutbildade människor. Företagarskolan ska då ses som ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna för att snabbt få ut människor i arbete och på praktikplatser. Vidare för att öka sysselsättningen och få dem att se möjligheter på orten, stanna kvar och etablera företag. Tio personer som deltagit har valt att stanna kvar i Sunne och starta egna företag. Att bjuda in till en kurs redan innan SFI (svenska för invandrare) gjorde att en relation till kommunen etablerades och en vilja att stanna kvar utvecklades Källa: Utvärderingsrapport Fast Track 2014, PWC

4 Varför Sunne? En resa med unique selling propositions Etableringar är ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt på lokal och regional nivå i Sverige. Alla kommuner och regioner arbetar med olika former av etableringservice och letar efter nycklar för att lyckas. Ett av Fast Tracks projektmål är att förbättra och underlätta för företag att etablera sig i vår region. Att etablera stora företag i Sunne och Värmland ska vara enkelt och attraktivt. Vad har företag att vinna på att finnas i Sunne, Karlstad, Arvika? För att jobba strategiskt med att locka etableringar till länet är det viktigt att vi kan berätta för företagen varför de ska etablera sig just här. Det är inte bara mekanismerna bakom etableringar vi måste förstå utan vad som gör oss unika och som attraherar etableringar. Fast Track har jobbat i en bred process för att fram vad det är som gör att företag bör välja Sunne, Karlstad eller Arvika. I denna publikation kommer vi redovisa för Sunnes konkurrensfördelar. Hur har vi arbetat? Vi har intervjuat 45 företagsledare från olika branscher för att ta fram vad de tycker är bäst med att ha sitt företag i Sunne och Värmland och om de rekommenderar andra att flytta sitt företag hit. Materialet sammanställdes och en lista på de mest förekommande områden togs fram och de var: läget, platsen, näringslivet, samverkan, naturtillgångar och arbetskraften. Sedan kategoriserades specifika exempel in i listan till exempel: närheten till Oslo, bredband, entreprenörsanda, nätverk, skog och lojal arbetskraft. En expertgrupp med personer från näringslivet analyserade sedan materialet. En tredje och sista workshop hölls där vi presenterade vår process och vårt resultat. Även där kom deltagarna med inspel och tyckte till om det som presenterades. Sedan sammanställdes allt ännu en gång. Vi har nu hittat våra konkurrensföredelar. Expertgrupp Stefan Fölster Reforminstitutet Lars Christensen Region Värmland Ninni Löwgren Tysk-Svenska handelskammaren Anette Novak Interactive Institute Mattias Börjesson The Studio Kristina Nyström Ratio Erik Sundström Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Börje Svanborg Business Sweden Arbetsprocess USP Intervjuer sep-nov Bruttolista Workshop januari Nettolista Workshop februari USP USP

5 7 anledningar till att etablera företag i Sunne Bra företagsklimat Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och att attityderna till företagande är positivt på orten. Entreprenörsanda På orten finns idérikedom och driv att skapa nytt, något som märks både hos anställda och företagare. Nära till beslutsfattare I Sunne är det nära till människor.det gör ditt företagande effektivt och möjligheten till påverkan stor. Tradition av företagande Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya ideér välkomnas och uppmuntras. God infrastruktur Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100 % av kommunen har möjlighet till anslutning. Konkurrenskraftigt markpris Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris. Flera vägar in Ett samtal alla kontakter. Oavsett vem du kontaktar om ditt företagsärende lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle.

6 röster om FAST TRACK Hur tycker du projektet varit? Vilka effekter ser du av projektet? Kristina Lundberg Näringslivsutvecklare Sunne kommun 1) En spännande resa full av nya lärdomar och erfarenheter. En bra övning i att tänka efter före, vad behövs och varför. Sammanfattningsvis har det medfört en massa praktisk kunskap som vi kan applicera här och nu i vårt arbete. 2) Vi håller på och ställer om organisationen eftersom vi ser att vi måste agera mer offensivt för att attrahera etableringar. Det görs på flera håll i landet och det är viktigt att vi inte tappar fart efter projektet eller mark till mer offensiva kommuner. Vi har också nya arbetssätt och arbetsgrupper som växt fram som vi kommer att behålla. Jonas Andersson Näringslivsutvecklare Arvika kommun 1) För oss har det varit en nyttig satsning. Just etableringar är alltid något som företagare och politiker har frågor om. Vanliga frågor är. - Är det något på gång? Hur är efterfrågan på lokaler nu? Genom Fast Track har vi givits en möjlighet att utveckla detta arbete, lära av varandra och bättre känna till vilka styrkor respektive kommun kan bygga vidare på för att bli en intressantare ort att söka sig till. 2) På så kort sikt som tiden efter projektet är det svårt att säga exakt vad nyttan är, men däremot har vi nu fått en tydligare bild av Arvikas styrkor och det blir till god nytta när vi profilerar oss framöver. Projektet har även bidragit till att stärka samverkan mellan kommunerna och det kan vara mycket värt framöver när vi jobbar för större etableringar i vår region. Marianne Andersson Näringslivsstrateg Karlstad kommun 1) Vårt syfte med att medverka i projektet var att få till en regional arbetsmodell på hur vi kan samverka vid stora etableringar...sedan har projektet gett så mycket mer än bara det. Tid att faktiskt stöta och blöta den här frågan med övriga medverkanden i projektet. Projeket har även rent konkret varit en blåslampa för oss kommuner att ta tag i frågor som - vad är våra starka sidor på vår ort och i ett större sammanhang. 2) Vi har fått en arbetsmodell vid större etableringar. Effekterna av projektet är att näringslivsenheterna i de värmländska kommunerna börjar så smått prata etablering. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial som är användbart för oss kommuner är i produktion från Region Värmland. Allt för att vi ska kunna berätta samma story och inte ha 16 olika bilder av vår region. Ytterligare effekter som tillkommit är att vi börjar prata och försöka agera mer proaktivt vad gäller etableringar... inte bara sitta hemma på kammaren och vänta på att någon vill etablera sig här.

7 Företagarskolan Ett led i att skapa nya arbetstillfällen Hur hjälper vi nyanlända flyktingar att snabbt komma in i näringslivet? Den frågan ställde sig Fast Track, i samband med att de första asylsökande anlände till flyktingförläggningen i Rottneros i slutet av november Under vintern/våren 2014 startade Fast Track i samarbete med Almi, Communicare och Hushållningsällskapet en företagarskola. En modell som ska underlätta för flyktingarna att komma in i samhället och näringslivet. Företagarskolan handlar om att ge stöd, information och coaching i hur man startar företag i Sverige. Almi har ett utbildningsmaterial framtaget som kursen använder sig av. Vi uppskattar Sunne kommuns initiativ och samarbetet med Communicare. Det har gått fort från tanke till handling. Vi hade en första förberedande avstämning i december och kursen startade i januari, säger Sebastian van den Bergen, företagsrådgivare hos Almi. Många av deltagarna i Företagarskolan har tidigare drivit företag i bland annat Syrien. Vid fyra tillfällen under våren fick deltagarna coaching i hur det svenska näringslivet fungerar med hjälp av Sebastian van den Bergen deltagare har varit med per tillfälle. De som har kommit till Sverige är en viktig samhällsresurs. Yrkeskunniga personer som vill bidra, göra nytta och starta ett nytt liv. Vi vill genom samarbete bidra till att skapa de bästa förutsättningar för detta, säger Per Branzén, projektledare för Fast Track. Kursens förmiddag ägnades åt föreläsning och eftermiddagen åt individuell coachning med Sebastian Hidén från Communicare och Sebastian van den Bergen från Almi och Eva Larsson, från Hushållningssällskapet. Några av de effekter som företagarskolan gav var att 10 personer som deltog i har valt att stanna kvar i Sunne. Företagsrådgivare Eva Larsson jobbar fortfarande med några av dem som vill starta upp företag i Sverige. Till exempel två killar som vill laga trasig elektronik och sedan exportera det vidare till bland annat Syrien då de är utbildade dataingenjörer och har tidigare drivit en butik i sitt hemland.

8 Etableringsprocess Även om Värmland kan visa på erfarenheter och lyckade satsningar saknas kontinuitet och kunskapsuppbyggnad om hur Värmland samlat kan bli bättre på etableringar och evenemang. Tillit och samhandling är en bra grund för lyckade etableringar. Fast Track har därför tagit fram en etableringsprocess för att visualisera hur ett arbete med att ta emot förfrågningar från företag kan gå till. Processen är skapad utifrån de studiebesök och rapporter projektet tagit del av. Spår Konkurrensfördelar Vad finns det för företag? Investeringsvilja Hur når vi företaget? Statistik Styrkor idag Interna behov Omvärldspan Omvärldsanalys Spår från Sunneföretag Organisationer och nätverk Listor på företag inom de områden som prioriterats Ta reda på investeringsviljan Mässor Branschträffar Säljresor Knacka dörr Delta i tripelhelix Delta i större system Intressent Ta reda på företagets behov Utse arbetsteam Skapa rätt informationsunderlag Landing Rätt kompetenser Rätt nivå Samhällservice Marknadsförutsättningar Infrastruktur Finansering Kompetenser Showroom Kontor Ideum Visa upp Sunne och samarbetspartners Nätverk Rekryteringsmöjligheter LED-grupp Ett arbetsätt där företagaren får träffa alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Utse LED-grupp Etablering LED-möte En ansvarig Rätt kompetenser Checklista Tidsplan Kommunikationsplan Etableringskit Bostad Skola / förskola Arbete Informationsmaterial STARTA! Tillståndsprocess Bygglovsprocess Markköpsprocess Finansiering

9 YH-utbildningar 85 % av de studerande på Brobygrafiska får jobb inom sex månader efter examen. Att utveckla nya utbildningar och säkra framtida kompetensförsörjning är en del i Fast Track-projeket. YH-är en studieform som för de flesta leder ut till jobb direkt efter examen då de studerande har mycket praktik inom ramen för utbildningen. Tillsammans med YH-teamet på Brobygrafiska har vi tagit fram ansökningar till sex stycken utbildningar. Ansökningarna är inskickade till YH-myndigheten under september och vi får svar i januari 2015 om utbildningarna gått igenom. Under har Fast Track varit mycket delaktigt i ansökningsprocessen, både med egen personal, finansering av extern skrivhjälp samt resekostnader vid företagsbesök. Denna hjälp har varit av stor vikt i ansökningsprocessen, säger Gunnar Berggren, verksamhetsansvarig, Brobygrafiska. Sökta utbildningar Agil projektledare för event, mässor och evenemang Grafisk formgivare/tekniker Grafisk processoperatör Visuell grafisk kommunikatör Förpackningsdesigner Entreprenör/ledare inom besöksnäringen Värdskap & utveckling Tillsammans med Sunne Turism har vi genomfört en föreläsningsserie Värdskap och Utveckling. Konceptet utgick från den samverkansgrupp där företag från hotell- och besöksnäring ingår, vad de ville ha för typ av kompetensutveckling kopplat till värdskap utifrån Fast Tracks verksamhetsmål värdskap och etablering. Nya kontakter och kunskaper delades, totalt var det 113 deltagare vid 6 tillfällen. Från föreläsningen med Ingemar Ekberg

10 Pilotprojekt i Fast Track Climate Arena Ett unikt industriellt projekt av både nationell och europeisk karaktär med inriktning mot fordonsindustrin. Climate Arena (CA), är en världsunik satsning, en förstudie om att skapa en anläggning med inomhusarenor som erbjuder vinterförhållanden direkt anpassat för fordonsindustrin. Den geografiska placeringen är tänkt att ligga i Sunne, Värmland. Climate Arena blir en anläggning med ett flertal arenor om sammanlagt sju kilometer som erbjuder möjligheter till varierande typer av tester inomhus i olika miljöer med avseende temperatur såväl som, vägar och underlag. Både personbilar och tunga fordon skall kunna köras i arenorna. Under de två år som Fast Track verkat har vi haft nära sammarbete med CA. Vi har genomfört gemensamma aktiviteter som till exempel profilering vid Rally Sweden och besök av Värmlandsbänken. Fast Track projektet har varit kommunens länk in till CA och har arbetat proaktivt för att underlätta för etableringen. Vad har Fast Track gjort för att underlätta för etableringen? Uppstartsmöte Gettjärn Uppstartsmöte Karlstad Konsekvensanalys Markanvisningsavtal Förberedande möten med representanter för Climate Arena Skiss av anläggningen Climate Arena:

11 Omvarldsspaning Luleå Representanter från Sunne, Karlstad, Arvika kommuner och Region Värmland åkte till Luleå för att lära mer om etableringar. Hur gjorde Luleå för att Facebook skulle välja just dem? Ett säljande fokus och snabba processer. Att driva en detaljplaneprocess på tre månader är något som får de flesta att höja på ögonbrynen. En lärorik dag tillsammans med Luleå näringsliv AB som gav oss nya idéer om hur vi kan utvecklas för att få fler fler företag att etablera sig i Värmland. Stockholm Vi har besökt stadsmätningsförvaltningen på Stockholm Stad ett intressant besök som gav mycket inspiration till vårt arbete med 3D kartor och visualiseringar för företagsetableringar och besökare. Utifrån bland annat detta studiebesök har vi utvecklat en app via google maps som ska göra det lättare för besökare och potentiella företagsetableringar att hitta i Sunne. FPX - Gävle FPX bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT med fokus på att ta fram användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut. Vi besökte FPX tillsammans med Lantmäteriet, Sunne kommuns GIS-ingenjör och Climate Arena för att se hur vi framtiden kan arbeta med smarta och användarvänliga informationslösningar. Tyskland Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren, landshövding Kenneth Johansson och regionråd Catarina Segersten Larsson reste representanter från Sunne, Arvika och Karlstad kommuner till München och Stuttgart. Fordonssektorn och infrastruktursatsningar var i fokus under besöket.

12 Verkstadsindustrin - en av Sunnes hetaste branscher - Vi vet sedan tidigare att jord-och skog, besöksnäring och den grafiska industrin är starka näringar i Sunne. I slutet av 2013 beställde vi en Simpleranalys för att analysera näringslivet i Sunne. Region Värmland har tidigare gjort analys av hela Värmland enligt denna modell och vi ville nu se hur det ser ut på lokal nivå för oss i Sunne. En Simpleranalys mäter tillväxt som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften får analysen fram genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras. Analysen är gjord utifrån aktiebolag så enskilda firmor och handelsbolag är inte inräknade och företagen som är med har sitt huvudkontor här i Sunne. Resultaten visar att bygg-och industribranschen i Sunne har en stor potential och växer allt mer medan till exempel besöksnäringens omsättning minskar. Det finns även ett utrymme för redovisningsbyråer och andra tjänsteföretag till ett värde av 330 miljoner vid jämförelse med liknande kommuner. Ser man på branschbalansen för Sunnes del så kan vi närmast likna den en modern storstad. Verkstadsindustrin i samverkan Ett nytt sätt att jobba i verkstadsindustrin har utvecklats i Fast Track projektet. En gång i månaden under 1 års tid har 7 verkstadsföretag i Sunne träffas för att nätverka, sprida kunskap till varandra och för att ha ett diskussionsforum för gemensamma aspekter som ger effektivare verksamheter. Allan Lunnerfjord från Primeblade är en av deltagarna i gruppen. Hur trycker du träffarna varit? Kan du ge exempel på när gruppen används i ett skarpt läge? Mötena har varit bra och välbesökta och möjligheter till att lära känna såväl personer och företagens inriktning och möjligheter. Målsättningen var ju att kunna sammanställa deltagande företags bearbetningsmöjligheter och specialiteter och sammanställa detta som resurs för Climat Arena projektet. Det har fungerat bra med Magnus som sammanhållande kraft. Primeblade har fått hjälp med såväl konstruktion/ ritningar som tillverkning av detaljer vid maskinbyggnation.

13 Nya sunne.se En stor aktivitet i Fast Track har varit att utveckla sunne.se. Istället för att komma direkt till kommunens ordinarie webbsida möts du av inspriationsidor som ska locka företag och nya människor att etablera sig i Sunne. Du kan även läsa om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Arbetet med webben väntas vara klart sommaren Vi har jobbat i en bred process för att ta fram designförslag till sunne.se och utveckla platsvarumärket Sunne Värmland. Bildspråk, färg och form har stått mycket i fokus. Ett förslag har arbetats fram och delar av materialet ska användas i utvecklingen av marknadsföringen av Sunne som en plats där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Webbsidan får nu en så kallad superstartsida där bilder från kommunen visas för att inspirera. Platsen och kommunen är separerade på hemsidan. Kathrin Ramström är webbansvarig på Sunne kommun. Vad har Fast Track-projektet betytt för utveckingen av webben? Det är fantastiskt att vi har fått extra resurser till webben från projektet Fast Track och kan förnya de delar av webbplatsen som handlar om Näringsliv och etablering. Tack vare den satsningen har också den övriga webben fått extra medel så att vi nu kan jobba med att förändra och förbättra hela sunne.se. Arbetet med att bygga om webbplatsen ska ske under våren, vår förhoppning är att vi ska kunna presentera en ny startsida med fem tydliga ingångar till platsen Sunne före sommaren. Sunne.se får ungefär besök varje månad som tillsammans ser på ungefär sidor. En ny struktur och ett nytt sätt att presentera innehållet ska göra det lättare och snabbare att hitta den information man söker. Vi får också nya möjligheter att presentera Sunne och ge en positiv, mänsklig och varm bild av platsen som en trevlig ort att verka på, leva på och besöka, en attraktiv kommun för etablering och nyinflyttning. Idéum Idéum är en servicenod för företag. Här finns kommunens näringslivsenhet, olika projekt och flera företag som har sina kontor i huset. Delar av huset rymmer också yrkeshögskolan Brobygrafiska. Fast Track projektet har utvecklat Idéums interiör till en spännande mötesplats där studenter och företag har möjlighet att profilera sig i utställningsmiljön. Fast Track har även investerat i ny teknik som gör det möjligt att ha föreläsningar och möten i huset i större utsträckning än tidigare. Receptionen har byggts om till en mer funktionell och modern arbetsplats. Välkommen att besöka Idéum!

14 TACK! Styrgrupp Ola Persson, Sunne kommun Tobias Eriksson, Sunne kommun Olle Edgren, Sunne kommun Anneli Jansson, Sunne kommun Kjell-Åke Hagström, Sunne kommun Ulf S Olsson, Sunne kommun Per Uppman, Sunne kommun Inga-Lill Lindqvist, Sunne kommun Marianne Andersson, Karlstads kommun Peter Kullgren, Karlstads kommun Jonas Andersson, Arvika kommun Projektgrupp Sunne Per Branzén Emelie Röjeskog Linn Sohl Kristina Lundberg Anna Blomquist Anders Olsson EU-projekt Fast Track / Bilder: Sunne kommun, vector designed by freepik.com Mer om projektet hittar du på

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Slutrapport: Energy Square

Slutrapport: Energy Square Slutrapport: Energy Square Inledning The Paper Province har tittat på att ta tillvara den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens massa- och pappersindustri å ena sidan och kringliggande

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer