Fast Track

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-2014 Fast Track"

Transkript

1 Fast Track

2 Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland. För att Värmland ska kunna växa ordentligt är det viktigt att offentlig sektor jobbar för att stimulera företagandet och nya etableringar i regionen. Och vi behöver våga mer. Det offentligt finansierade projektet Fast Track har följt, underlättat och strävat att ta till vara de erfarenheter som arbetet med en testanläggning för internationella fordonsaktörer ger. Ett projekt som inte är lagom på något sätt och en av många vägar till växande, värmländskt näringsliv. I Värmlandsstrategin, som anger riktingen för Värmland fram till 2020, betonas vikten av fler och starkare företag för att Värmland ska vara attraktivt. Det finns många offentliga initiativ som bidrar till att det skapas förutsättningar för företag av alla slag att verka och växa här. Samarbeten och kunskapsutbyten över kommungränserna när det gäller näringslivsutveckling börjar bli vardag och det är nödvändigt. Stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling får man genom att jobba på flera fronter och göra olika saker.vi behöver många små företag som kan växa, men vi behöver också tänka stort. Fast Track arbetar med frågan hur vi skapar förutsättningar för riktigt stora etableringar och investeringar. Ur ett internationellt perspektiv eller för den del europeiskt skiljer sig inte Värmland nämnvärt från andra glest befolkade bygder. Vad som krävs för riktigt stora satsningar handlar om mycket mer än att säga att det finns bra förutsättningar i Värmland. Det handlar om riskvilligt kapital, nationella satsningar när det gäller infrastruktur och internationella nätverk. En utmaning för alla som helst rör sig inom Värmlands gränser. Historiskt har våra naturtillgångar varit förutsättningen för stora investeringar och företag som varit arbetsplats för många. I dag handlar det mycket mer om internationalisering, tjänsteinnovationer och förmågan att samarbeta. För att lyckas behöver vi vidga våra vyer. Vi behöver både stort och smått och en offentlig sektor som vågar vara delaktig i att Värmland ska locka fler och starkare företag. Ett Värmland som vågar satsa på världsmästarklass. Stor tack för allt engagemang till alla delaktiga i projektet Fast Track! Per Branzén Projektledare, Fast Track Sunne kommun

3 Ett brett projekt med många aktiviteter Utvärdering av projektet har genomförts under projektets sista halvår och utgått från dokumentation och intervjuer med, från projektet, rekommenderade personer. I arbetet har fokus lagts på att kritiskt granska och eftersöka effekter som kan bli lärdomar för liknande projekt. Omvärlden gör sig ofta påmind med att stötta eller på olika sätt motverka måluppfyllelse och ofta anses ett projekt som misslyckat om dessa mål inte nås. Dock, utifrån ett långsiktigt perspektiv, är det sällan så att det finns effekter som inte togs upp som mål som har en större inverkan över tid. En del i utvärderingen är att mäta effekter och fyra typer av effekter har utkristalliserats. Hela utvärderingsrapporten finns att läsa på Långsiktig effekt Näringslivskontoren i de tre berörda kommunerna idag har ett mycket bra samarbete. Projektet kom att bli en språngbräda för ett antal initiativ. Den informella överhörningen skulle få stor relevans i det kommande projektet. Bestående effekt De personer som ingått i projektet sitter nu på erfarenheter av att driva ett komplext projekt med allt vad det innebär. De har upparbetade och förtrogna kontakter och kan genom exempelvis ett telefonsamtal lösa komplexa problem. Att värna om dessa personer ska ses som en självklarhet. Förväntad effekt Utveckling av ett system kring snabb handläggning av ärenden inom kommunen (för etablering). Fortfarande finns det kvar en del frågor men bara genom att medvetenheten finns kan arbetet göras snabbare. Det är framförallt erfarenheter från Östersund och Luleå man tagit till sig då dessa två kommuner tidigare tävlat och delat med sig av erfarenheter om att locka till sig stora etableringar. Oväntad positiv effekt Det snabbt påkomna pilotprojektet med företagsskolan där nyanlända flyktingar fick lära sig att starta företag. Sunne, som många andra kommuner, har hög utflyttning och brist på högutbildade människor. Företagarskolan ska då ses som ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna för att snabbt få ut människor i arbete och på praktikplatser. Vidare för att öka sysselsättningen och få dem att se möjligheter på orten, stanna kvar och etablera företag. Tio personer som deltagit har valt att stanna kvar i Sunne och starta egna företag. Att bjuda in till en kurs redan innan SFI (svenska för invandrare) gjorde att en relation till kommunen etablerades och en vilja att stanna kvar utvecklades Källa: Utvärderingsrapport Fast Track 2014, PWC

4 Varför Sunne? En resa med unique selling propositions Etableringar är ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt på lokal och regional nivå i Sverige. Alla kommuner och regioner arbetar med olika former av etableringservice och letar efter nycklar för att lyckas. Ett av Fast Tracks projektmål är att förbättra och underlätta för företag att etablera sig i vår region. Att etablera stora företag i Sunne och Värmland ska vara enkelt och attraktivt. Vad har företag att vinna på att finnas i Sunne, Karlstad, Arvika? För att jobba strategiskt med att locka etableringar till länet är det viktigt att vi kan berätta för företagen varför de ska etablera sig just här. Det är inte bara mekanismerna bakom etableringar vi måste förstå utan vad som gör oss unika och som attraherar etableringar. Fast Track har jobbat i en bred process för att fram vad det är som gör att företag bör välja Sunne, Karlstad eller Arvika. I denna publikation kommer vi redovisa för Sunnes konkurrensfördelar. Hur har vi arbetat? Vi har intervjuat 45 företagsledare från olika branscher för att ta fram vad de tycker är bäst med att ha sitt företag i Sunne och Värmland och om de rekommenderar andra att flytta sitt företag hit. Materialet sammanställdes och en lista på de mest förekommande områden togs fram och de var: läget, platsen, näringslivet, samverkan, naturtillgångar och arbetskraften. Sedan kategoriserades specifika exempel in i listan till exempel: närheten till Oslo, bredband, entreprenörsanda, nätverk, skog och lojal arbetskraft. En expertgrupp med personer från näringslivet analyserade sedan materialet. En tredje och sista workshop hölls där vi presenterade vår process och vårt resultat. Även där kom deltagarna med inspel och tyckte till om det som presenterades. Sedan sammanställdes allt ännu en gång. Vi har nu hittat våra konkurrensföredelar. Expertgrupp Stefan Fölster Reforminstitutet Lars Christensen Region Värmland Ninni Löwgren Tysk-Svenska handelskammaren Anette Novak Interactive Institute Mattias Börjesson The Studio Kristina Nyström Ratio Erik Sundström Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Börje Svanborg Business Sweden Arbetsprocess USP Intervjuer sep-nov Bruttolista Workshop januari Nettolista Workshop februari USP USP

5 7 anledningar till att etablera företag i Sunne Bra företagsklimat Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och att attityderna till företagande är positivt på orten. Entreprenörsanda På orten finns idérikedom och driv att skapa nytt, något som märks både hos anställda och företagare. Nära till beslutsfattare I Sunne är det nära till människor.det gör ditt företagande effektivt och möjligheten till påverkan stor. Tradition av företagande Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya ideér välkomnas och uppmuntras. God infrastruktur Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100 % av kommunen har möjlighet till anslutning. Konkurrenskraftigt markpris Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris. Flera vägar in Ett samtal alla kontakter. Oavsett vem du kontaktar om ditt företagsärende lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle.

6 röster om FAST TRACK Hur tycker du projektet varit? Vilka effekter ser du av projektet? Kristina Lundberg Näringslivsutvecklare Sunne kommun 1) En spännande resa full av nya lärdomar och erfarenheter. En bra övning i att tänka efter före, vad behövs och varför. Sammanfattningsvis har det medfört en massa praktisk kunskap som vi kan applicera här och nu i vårt arbete. 2) Vi håller på och ställer om organisationen eftersom vi ser att vi måste agera mer offensivt för att attrahera etableringar. Det görs på flera håll i landet och det är viktigt att vi inte tappar fart efter projektet eller mark till mer offensiva kommuner. Vi har också nya arbetssätt och arbetsgrupper som växt fram som vi kommer att behålla. Jonas Andersson Näringslivsutvecklare Arvika kommun 1) För oss har det varit en nyttig satsning. Just etableringar är alltid något som företagare och politiker har frågor om. Vanliga frågor är. - Är det något på gång? Hur är efterfrågan på lokaler nu? Genom Fast Track har vi givits en möjlighet att utveckla detta arbete, lära av varandra och bättre känna till vilka styrkor respektive kommun kan bygga vidare på för att bli en intressantare ort att söka sig till. 2) På så kort sikt som tiden efter projektet är det svårt att säga exakt vad nyttan är, men däremot har vi nu fått en tydligare bild av Arvikas styrkor och det blir till god nytta när vi profilerar oss framöver. Projektet har även bidragit till att stärka samverkan mellan kommunerna och det kan vara mycket värt framöver när vi jobbar för större etableringar i vår region. Marianne Andersson Näringslivsstrateg Karlstad kommun 1) Vårt syfte med att medverka i projektet var att få till en regional arbetsmodell på hur vi kan samverka vid stora etableringar...sedan har projektet gett så mycket mer än bara det. Tid att faktiskt stöta och blöta den här frågan med övriga medverkanden i projektet. Projeket har även rent konkret varit en blåslampa för oss kommuner att ta tag i frågor som - vad är våra starka sidor på vår ort och i ett större sammanhang. 2) Vi har fått en arbetsmodell vid större etableringar. Effekterna av projektet är att näringslivsenheterna i de värmländska kommunerna börjar så smått prata etablering. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial som är användbart för oss kommuner är i produktion från Region Värmland. Allt för att vi ska kunna berätta samma story och inte ha 16 olika bilder av vår region. Ytterligare effekter som tillkommit är att vi börjar prata och försöka agera mer proaktivt vad gäller etableringar... inte bara sitta hemma på kammaren och vänta på att någon vill etablera sig här.

7 Företagarskolan Ett led i att skapa nya arbetstillfällen Hur hjälper vi nyanlända flyktingar att snabbt komma in i näringslivet? Den frågan ställde sig Fast Track, i samband med att de första asylsökande anlände till flyktingförläggningen i Rottneros i slutet av november Under vintern/våren 2014 startade Fast Track i samarbete med Almi, Communicare och Hushållningsällskapet en företagarskola. En modell som ska underlätta för flyktingarna att komma in i samhället och näringslivet. Företagarskolan handlar om att ge stöd, information och coaching i hur man startar företag i Sverige. Almi har ett utbildningsmaterial framtaget som kursen använder sig av. Vi uppskattar Sunne kommuns initiativ och samarbetet med Communicare. Det har gått fort från tanke till handling. Vi hade en första förberedande avstämning i december och kursen startade i januari, säger Sebastian van den Bergen, företagsrådgivare hos Almi. Många av deltagarna i Företagarskolan har tidigare drivit företag i bland annat Syrien. Vid fyra tillfällen under våren fick deltagarna coaching i hur det svenska näringslivet fungerar med hjälp av Sebastian van den Bergen deltagare har varit med per tillfälle. De som har kommit till Sverige är en viktig samhällsresurs. Yrkeskunniga personer som vill bidra, göra nytta och starta ett nytt liv. Vi vill genom samarbete bidra till att skapa de bästa förutsättningar för detta, säger Per Branzén, projektledare för Fast Track. Kursens förmiddag ägnades åt föreläsning och eftermiddagen åt individuell coachning med Sebastian Hidén från Communicare och Sebastian van den Bergen från Almi och Eva Larsson, från Hushållningssällskapet. Några av de effekter som företagarskolan gav var att 10 personer som deltog i har valt att stanna kvar i Sunne. Företagsrådgivare Eva Larsson jobbar fortfarande med några av dem som vill starta upp företag i Sverige. Till exempel två killar som vill laga trasig elektronik och sedan exportera det vidare till bland annat Syrien då de är utbildade dataingenjörer och har tidigare drivit en butik i sitt hemland.

8 Etableringsprocess Även om Värmland kan visa på erfarenheter och lyckade satsningar saknas kontinuitet och kunskapsuppbyggnad om hur Värmland samlat kan bli bättre på etableringar och evenemang. Tillit och samhandling är en bra grund för lyckade etableringar. Fast Track har därför tagit fram en etableringsprocess för att visualisera hur ett arbete med att ta emot förfrågningar från företag kan gå till. Processen är skapad utifrån de studiebesök och rapporter projektet tagit del av. Spår Konkurrensfördelar Vad finns det för företag? Investeringsvilja Hur når vi företaget? Statistik Styrkor idag Interna behov Omvärldspan Omvärldsanalys Spår från Sunneföretag Organisationer och nätverk Listor på företag inom de områden som prioriterats Ta reda på investeringsviljan Mässor Branschträffar Säljresor Knacka dörr Delta i tripelhelix Delta i större system Intressent Ta reda på företagets behov Utse arbetsteam Skapa rätt informationsunderlag Landing Rätt kompetenser Rätt nivå Samhällservice Marknadsförutsättningar Infrastruktur Finansering Kompetenser Showroom Kontor Ideum Visa upp Sunne och samarbetspartners Nätverk Rekryteringsmöjligheter LED-grupp Ett arbetsätt där företagaren får träffa alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Utse LED-grupp Etablering LED-möte En ansvarig Rätt kompetenser Checklista Tidsplan Kommunikationsplan Etableringskit Bostad Skola / förskola Arbete Informationsmaterial STARTA! Tillståndsprocess Bygglovsprocess Markköpsprocess Finansiering

9 YH-utbildningar 85 % av de studerande på Brobygrafiska får jobb inom sex månader efter examen. Att utveckla nya utbildningar och säkra framtida kompetensförsörjning är en del i Fast Track-projeket. YH-är en studieform som för de flesta leder ut till jobb direkt efter examen då de studerande har mycket praktik inom ramen för utbildningen. Tillsammans med YH-teamet på Brobygrafiska har vi tagit fram ansökningar till sex stycken utbildningar. Ansökningarna är inskickade till YH-myndigheten under september och vi får svar i januari 2015 om utbildningarna gått igenom. Under har Fast Track varit mycket delaktigt i ansökningsprocessen, både med egen personal, finansering av extern skrivhjälp samt resekostnader vid företagsbesök. Denna hjälp har varit av stor vikt i ansökningsprocessen, säger Gunnar Berggren, verksamhetsansvarig, Brobygrafiska. Sökta utbildningar Agil projektledare för event, mässor och evenemang Grafisk formgivare/tekniker Grafisk processoperatör Visuell grafisk kommunikatör Förpackningsdesigner Entreprenör/ledare inom besöksnäringen Värdskap & utveckling Tillsammans med Sunne Turism har vi genomfört en föreläsningsserie Värdskap och Utveckling. Konceptet utgick från den samverkansgrupp där företag från hotell- och besöksnäring ingår, vad de ville ha för typ av kompetensutveckling kopplat till värdskap utifrån Fast Tracks verksamhetsmål värdskap och etablering. Nya kontakter och kunskaper delades, totalt var det 113 deltagare vid 6 tillfällen. Från föreläsningen med Ingemar Ekberg

10 Pilotprojekt i Fast Track Climate Arena Ett unikt industriellt projekt av både nationell och europeisk karaktär med inriktning mot fordonsindustrin. Climate Arena (CA), är en världsunik satsning, en förstudie om att skapa en anläggning med inomhusarenor som erbjuder vinterförhållanden direkt anpassat för fordonsindustrin. Den geografiska placeringen är tänkt att ligga i Sunne, Värmland. Climate Arena blir en anläggning med ett flertal arenor om sammanlagt sju kilometer som erbjuder möjligheter till varierande typer av tester inomhus i olika miljöer med avseende temperatur såväl som, vägar och underlag. Både personbilar och tunga fordon skall kunna köras i arenorna. Under de två år som Fast Track verkat har vi haft nära sammarbete med CA. Vi har genomfört gemensamma aktiviteter som till exempel profilering vid Rally Sweden och besök av Värmlandsbänken. Fast Track projektet har varit kommunens länk in till CA och har arbetat proaktivt för att underlätta för etableringen. Vad har Fast Track gjort för att underlätta för etableringen? Uppstartsmöte Gettjärn Uppstartsmöte Karlstad Konsekvensanalys Markanvisningsavtal Förberedande möten med representanter för Climate Arena Skiss av anläggningen Climate Arena:

11 Omvarldsspaning Luleå Representanter från Sunne, Karlstad, Arvika kommuner och Region Värmland åkte till Luleå för att lära mer om etableringar. Hur gjorde Luleå för att Facebook skulle välja just dem? Ett säljande fokus och snabba processer. Att driva en detaljplaneprocess på tre månader är något som får de flesta att höja på ögonbrynen. En lärorik dag tillsammans med Luleå näringsliv AB som gav oss nya idéer om hur vi kan utvecklas för att få fler fler företag att etablera sig i Värmland. Stockholm Vi har besökt stadsmätningsförvaltningen på Stockholm Stad ett intressant besök som gav mycket inspiration till vårt arbete med 3D kartor och visualiseringar för företagsetableringar och besökare. Utifrån bland annat detta studiebesök har vi utvecklat en app via google maps som ska göra det lättare för besökare och potentiella företagsetableringar att hitta i Sunne. FPX - Gävle FPX bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT med fokus på att ta fram användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut. Vi besökte FPX tillsammans med Lantmäteriet, Sunne kommuns GIS-ingenjör och Climate Arena för att se hur vi framtiden kan arbeta med smarta och användarvänliga informationslösningar. Tyskland Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren, landshövding Kenneth Johansson och regionråd Catarina Segersten Larsson reste representanter från Sunne, Arvika och Karlstad kommuner till München och Stuttgart. Fordonssektorn och infrastruktursatsningar var i fokus under besöket.

12 Verkstadsindustrin - en av Sunnes hetaste branscher - Vi vet sedan tidigare att jord-och skog, besöksnäring och den grafiska industrin är starka näringar i Sunne. I slutet av 2013 beställde vi en Simpleranalys för att analysera näringslivet i Sunne. Region Värmland har tidigare gjort analys av hela Värmland enligt denna modell och vi ville nu se hur det ser ut på lokal nivå för oss i Sunne. En Simpleranalys mäter tillväxt som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften får analysen fram genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras. Analysen är gjord utifrån aktiebolag så enskilda firmor och handelsbolag är inte inräknade och företagen som är med har sitt huvudkontor här i Sunne. Resultaten visar att bygg-och industribranschen i Sunne har en stor potential och växer allt mer medan till exempel besöksnäringens omsättning minskar. Det finns även ett utrymme för redovisningsbyråer och andra tjänsteföretag till ett värde av 330 miljoner vid jämförelse med liknande kommuner. Ser man på branschbalansen för Sunnes del så kan vi närmast likna den en modern storstad. Verkstadsindustrin i samverkan Ett nytt sätt att jobba i verkstadsindustrin har utvecklats i Fast Track projektet. En gång i månaden under 1 års tid har 7 verkstadsföretag i Sunne träffas för att nätverka, sprida kunskap till varandra och för att ha ett diskussionsforum för gemensamma aspekter som ger effektivare verksamheter. Allan Lunnerfjord från Primeblade är en av deltagarna i gruppen. Hur trycker du träffarna varit? Kan du ge exempel på när gruppen används i ett skarpt läge? Mötena har varit bra och välbesökta och möjligheter till att lära känna såväl personer och företagens inriktning och möjligheter. Målsättningen var ju att kunna sammanställa deltagande företags bearbetningsmöjligheter och specialiteter och sammanställa detta som resurs för Climat Arena projektet. Det har fungerat bra med Magnus som sammanhållande kraft. Primeblade har fått hjälp med såväl konstruktion/ ritningar som tillverkning av detaljer vid maskinbyggnation.

13 Nya sunne.se En stor aktivitet i Fast Track har varit att utveckla sunne.se. Istället för att komma direkt till kommunens ordinarie webbsida möts du av inspriationsidor som ska locka företag och nya människor att etablera sig i Sunne. Du kan även läsa om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Arbetet med webben väntas vara klart sommaren Vi har jobbat i en bred process för att ta fram designförslag till sunne.se och utveckla platsvarumärket Sunne Värmland. Bildspråk, färg och form har stått mycket i fokus. Ett förslag har arbetats fram och delar av materialet ska användas i utvecklingen av marknadsföringen av Sunne som en plats där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Webbsidan får nu en så kallad superstartsida där bilder från kommunen visas för att inspirera. Platsen och kommunen är separerade på hemsidan. Kathrin Ramström är webbansvarig på Sunne kommun. Vad har Fast Track-projektet betytt för utveckingen av webben? Det är fantastiskt att vi har fått extra resurser till webben från projektet Fast Track och kan förnya de delar av webbplatsen som handlar om Näringsliv och etablering. Tack vare den satsningen har också den övriga webben fått extra medel så att vi nu kan jobba med att förändra och förbättra hela sunne.se. Arbetet med att bygga om webbplatsen ska ske under våren, vår förhoppning är att vi ska kunna presentera en ny startsida med fem tydliga ingångar till platsen Sunne före sommaren. Sunne.se får ungefär besök varje månad som tillsammans ser på ungefär sidor. En ny struktur och ett nytt sätt att presentera innehållet ska göra det lättare och snabbare att hitta den information man söker. Vi får också nya möjligheter att presentera Sunne och ge en positiv, mänsklig och varm bild av platsen som en trevlig ort att verka på, leva på och besöka, en attraktiv kommun för etablering och nyinflyttning. Idéum Idéum är en servicenod för företag. Här finns kommunens näringslivsenhet, olika projekt och flera företag som har sina kontor i huset. Delar av huset rymmer också yrkeshögskolan Brobygrafiska. Fast Track projektet har utvecklat Idéums interiör till en spännande mötesplats där studenter och företag har möjlighet att profilera sig i utställningsmiljön. Fast Track har även investerat i ny teknik som gör det möjligt att ha föreläsningar och möten i huset i större utsträckning än tidigare. Receptionen har byggts om till en mer funktionell och modern arbetsplats. Välkommen att besöka Idéum!

14 TACK! Styrgrupp Ola Persson, Sunne kommun Tobias Eriksson, Sunne kommun Olle Edgren, Sunne kommun Anneli Jansson, Sunne kommun Kjell-Åke Hagström, Sunne kommun Ulf S Olsson, Sunne kommun Per Uppman, Sunne kommun Inga-Lill Lindqvist, Sunne kommun Marianne Andersson, Karlstads kommun Peter Kullgren, Karlstads kommun Jonas Andersson, Arvika kommun Projektgrupp Sunne Per Branzén Emelie Röjeskog Linn Sohl Kristina Lundberg Anna Blomquist Anders Olsson EU-projekt Fast Track / Bilder: Sunne kommun, vector designed by freepik.com Mer om projektet hittar du på

Sunne - en bra plats att etablera företag på.

Sunne - en bra plats att etablera företag på. Sunne - en bra plats att etablera företag på. Det sägs att humlan inte borde kunna flyga. I vår by med 32 hushåll har vi tio olika nationaliteter och över tio företag, alltifrån e-handel till matproduktion

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Inspiration till ett attraktivare Värmland. Barcelonas företagsstödjande system - sammanfattning av studiebesök och workshop november 2017

Inspiration till ett attraktivare Värmland. Barcelonas företagsstödjande system - sammanfattning av studiebesök och workshop november 2017 Inspiration till ett attraktivare Värmland Barcelonas företagsstödjande system - sammanfattning av studiebesök och workshop november 2017 1 Bakgrund till studiebesöket Studiebesöket arrangerades av projektet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade.

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade. INTERVJU MED JOHAN WIKSTRÖM, kommunikationsbyrån Genomtänkt (årets studentföretagare 2016) Vad är en talang, hur definierar du det? Kvalitéer och en förmåga att använda dessa. Talangen är kanske inte alltid

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer