Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08)."

Transkript

1 Grafisk profil

2 Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version ). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen indelas i följande sektorer: Sektorn för utbildning och kultur, UTK Sektorn för socialtjänst, SOC Sektorn för samhällsbyggnad, SHB Sektorn för teknik och försörjningsstöd, TOF Sektorn för administrativt stöd, ADM Synpunkter på den grafiska profilen? Kontakta Info, ,

3 INNEHÅLL VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 4 En handbok i tydlighet 4 VEM SKA ANVÄNDA KOMMUNENS VAPEN OCH GRAFISKA PROFIL? 5 Hela kommunen 5 Ansvar 5 BESKRIVNING AV VAPNET 6 Beskrivning av vapnet 6 Rätt proportioner 6 Varianter av vapnet 6 Vapnets färger 6 Engelskt vapen 6 VARIANTER PÅ VAPNET 7 VAPNETS PLACERING, FRIZON OCH STORLEK 8 Placering 8 Frizon 8 Storlek 8 Vapnets färger 8 Färgkontrast 8 SÅ HÄR ANVÄNDS INTE VAPNET 9 TILLÄGGSINFORMATION UNDER VAPNET 10 TILLÄGGSINFORMATION MED KOMMUNDELAR 11 PROFILFÄRGER OCH DEKORELEMENT 12 Profilfärger 12 Dekorelement 12 STRIPEFOLDRAR 13 Trycksaker på förtryckt papper 13 TYPOGRAFI 14 Kombinera typsnitten 14 Praktisk typografi 14 Sträva efter god kontrast 14 DIGITALA MALLAR 16 Pressmeddelanden och pressinbjudan 16 PowerPoint-presentationer 16 EXTERN TRYCKSAKSPRODUKTION 17 Allmänt om broschyrer och foldrar 17 Visitkort 17 ANNONSER 18 Rekryteringsannonser 18 Övriga annonser 18 SKYLTAR 19 Allmänt om skyltar 19 Byggskyltar 19 Taktila skyltar 19 Namnbricka för representation 19 AFFISCHER, SKÄRMVÄGGAR, ROLL-UPER OCH PROFILBÄRARE 20 Affischer 20 Skärmväggar och roll-uper 20 Flaggor 20 Kläder 20 Fordon 20 TRYCK OCH PAPPER 21 Pappersval 21 Bestruket eller obestruket 21 Ytvikt 21 Pappersvalet styr bildbehandlingen 21 BILDER 22 Riktlinjer för bildanvändande/bildpolicy 22 Bildkvalitet 22 Rättigheter och skyldigheter 22 Bildlayout 22 Bildbank 22 Illustrationer 22 Diagram 22 KONTAKT: Info, , 3

4 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? Det är inte bara är vapnet och det grafiska utseendet som påverkar hur Härryda kommun uppfattas. Om budskapet ska bli läst och förstått måste texten var rak och tillgänglig. Undvik krångliga, byråkratiska formuleringar. Skriv på mottagarens villkor, det betyder ofta kort och enkelt. Formulera talande rubriker så att läsaren snabbt får svar på frågan: Vad betyder detta för mig? Sektorerna skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text. Härryda kommun skrivs med litet k i kommun. Procenttecknet används inte i löpande text, skriv ut procent. Kommunens webbplats benämns harryda.se utan www. Läs på IDA om hur vi skriver i Härryda kommun. En handbok i tydlighet Ett tydligt grafiskt språk eller visuell identitet tydliggör avsändaren. Därför ska Härryda kommuns vapen och grafiska profil vara lätt att känna igen och användas på ett enhetligt sätt. Den grafiska profilen ger ramarna för hur vår kommunikation internt och externt ska utformas. Gemensamt för all kommunikation är vapnet, dess placering samt kommunens typsnitt. Det finns goda möjligheter till kreativitet i utform - ningen av olika informationsmaterial, men slutresultatet måste alltid följa ramarna i den grafiska profilen. Kommunen har mycket att vinna på att utforma sin kommunikation efter gemensamma riktlinjer: Skapar identitet. När Härryda kommun kommunicerar på ett konsekvent sätt råder ingen tvekan om vem som är avsändare. Ger trovärdighet. En genomtänkt grafisk profil ger ett professionellt intryck och förstärker kommunens budskap på ett positivt sätt. Sparar tid och pengar. Med genomarbetade riktlinjer behöver ingen fundera över det grafiska utseendet. Istället kan vi koncentrera oss på innehållet i det som ska kommuniceras. Det sparar både tid och pengar. Den grafiska profilen är en viktig handbok i detta arbete. Det är vår förhoppning att den ska ge god vägledning. Behöver du råd eller hjälp i profil frågor, tveka inte att ta kontakt med Info i Härryda kommun. 4 KONTAKT: Info, ,

5 VEM SKA ANVÄNDA KOMMUNENS VAPEN OCH GRAFISKA PROFIL? Hela kommunen Härryda kommuns vapen och grafiska profil ska användas av kommunens alla sektorer. Kommunala förskolor och skolor får komplettera den grafiska profilen med skolans symbol och naturligtvis med sitt eget bildmaterial men det ska tydligt framgå att skolan är en kommunal skola i Härryda kommun. Hulebäcksgymnasiet och Vuxenutbildningen har egna grafiska profiler där det tydligt ska framgå att skolan är kommunal. Den grafiska profilen ska också användas i samtliga kampanjer eller projekt som ägs eller drivs av Härryda kommun. I samverkansprojekt frångår vi den grafiska profilen men kan gärna inspireras av den! Ansvar Info i Härryda kommun ansvarar för framtagning och uppdatering av den grafiska profilen, samt för tillämpningen och användningen i de fall det finns oklarheter. Info ansvarar också för Härryda kommuns informationspolicy samt strategi i kommunikationsfrågor. Var och en i Härryda kommun som producerar något av det som omfattas av kommunens grafiska profil har ett ansvar för att följa profilens regler och intentioner. När en extern konsult anlitas ska profilen följas. De upphandlade konsulterna för layouttjänster förväntas vara väl insatta i kommunens grafiska profil och andra riktlinjer. De av kommunen upphandlade reklambyråerna kan också, på uppdrag av Info, ge råd och tips om hur den grafiska profilen ska tillämpas. Kontaktuppgifter till dessa byråer finns på IDA. KONTAKT: Info, , 5

6 BESKRIVNING AV VAPNET Viktigt! Färg erna i vapnet är bestämda och får inte förvanskas eller bytas ut. Vapnet får inte beskäras på höjden eller bredden eller förvrängas. Beskrivning av vapnet Härrydas kommunvapen är ett viktigt kännetecken för kommunen och en kvalitetsstämpel som inte får förvanskas. Härryda kommun fick sitt nuvarande vapen år 2007 då den gamla logotypen med flygplanet ersattes med nuvarande vapen. Kommunvapnets historia beskrivs på harryda.se. Det hieraldiska vapnet är en sammanhållen enhet som även består av texten Härryda kommun. Texten Härryda kommun är satt med typsnittet Gill Sans. Det är Härryda kommuns typsnitt för extern kommunikation. Vapnet kan kombineras med symboler för andra kommunala verksamheter, som till exempel skolor. Kommunvapnet hämtas i korrekt form från IDA eller harryda.se och får inte byggas på egen hand. Rätt proportioner Vid förstoring eller förminskning av vapnet i Microsoft Word eller PowerPoint är det lätt hänt att vapnet får fel proportioner. Var noggrann med att vapnet alltid behåller sina ursprungliga proportioner. Varianter av vapnet Vapnet finns i olika filformat och färgmodeller beroende på användningsområde. Använd alltid vapnet i färg när det är möjligt, det ger ett starkt och tydligt intryck. Välj rätt filformat enligt sammanställningen på nästa sida. Till exempel blir vapnet i ett filformat som är anpassat för bildskärm suddigt om det trycks i en tidning eller broschyr. Vapnets färger Färgerna i vapnet är väl definierade och får inte förändras. Färgnumren ligger inlagda i originaldokumenten, se sammanställningen på sidan 7. Vid speciella tillfällen kan den vita färgen i vapnet ersättas av silver. Observera att detta medför en extra tryckkostnad och att det därför är viktigt att ha med den uppgiften i offertförfrågan till tryckeriet. Engelskt vapen Vid publicering på engelska och andra språk använder vi det svenska vapnet på framsidor och motsvarande utan engelsk översättning. I kontaktinformation läggs både Härryda kommun och följande översättning: Engelska: Härryda Municipality Tyska: Gemeinde Härryda Finska: Härrydan kunta Franska: Commune de Härryda 6 KONTAKT: Info, ,

7 VARIANTER PÅ VAPNET Vapnet laddas ner från harryda.se/kommunvapen och finns i följande varianter: WEBB PRODUKTION TRYCK offset och digitalt samt skyltproduktion BESKRIVNING FILNAMN FÄRGMODELL FÄRGNUMMER Vapnet i färg, texten svart Vapnet och texten i svartvitt Vapnet i färg, texten negativ Vapnet i färg, texten svart Vapnet och texten i svartvitt Vapnet i färg, texten negativ Vapnet i färg, texten svart Vapnet i färg, texten negativ hk_logga_liggande.gif hk_logga_liggande.png hk_logga_sv_vit_liggande.gif hk_logga_sv_vit_liggande.png hk_logga_liggande_neg.gif hk_logga_liggande_neg.png hk_logga_cmyk_liggande.pdf hk_logga_sv_vit_liggande.pdf hk_logga_cmyk_liggande_neg.pdf hk_logga_pms_liggande.pdf hk_logga_pms_liggande_neg.pdf RGB RGB RGB CMYK CMYK CMYK Pantone Pantone Grön: 0,144,54 (#009036) Blå: 0,106,178 (#0064b2) Svart: 26,23,27 (#1A171B) Vit: 255,255,255 (#FFFFFF) Grå: 112,113,115 (#707173) Svart: 26,23,27 (#1A171B) Grön: 0,144,54 (#009036) Blå: 0,106,178 (#0064b2) Svart: 26,23,27 (#1A171B) Vit: 255,255,255 (#FFFFFF) Grön: X0X0 Blå: X500 Svart: 000X Svart: 100 % svart Grått: 70 % svart Grön: X0X0 Blå: X500 Svart: 000X Grön: Pantone 347, Blå: Pantone 300, Silver: Pantone 877, Svart: Pantone Black Grön: Pantone 347, Blå: Pantone 300, Silver: Pantone 877, Svart: Pantone Black OFFICE På IDA finns vapnet även i bmp- samt wmf-format. KONTAKT: Info, , 7

8 Rättelse! Ett par fel har uppdagats i presentationen av politikerna i förra Info-bladet. Vi ber om ursäkt för felaktigheterna. Så här ska det vara: Gruppledare i Centerpartiet är Maria Kornevik Jakobsson. Ersättare i Kommunpartiet är Anita Jeppsson. I kväll! Barn är smarta och ännu smartare om de rör på sig! Peter Wallén föreläsare, sjukgymnast, familjeterapeut tipsar om hur du kan stimulera dina barn till rörelse. Kostnadsfri föreläsning ons 23 feb kl , Råda församlingshem i Mölnlycke. Arr: Folkhälsoenheten Peter Wallén PÅängen, Svenska kyrkan Feriepraktik för dig som är 16 eller 17 år Du ansöker enklast på harryda.se under Lediga jobb. Sista ansökningsdag är 1 april. Jobben varar tre veckor och lottas ut. Studiedag torsdag 3 mars Då har förskoleverksamhet, grundskola och skolbarnsomsorg stängt. Semesterstängt inom förskoleverksamhet och fritids Förskola, familjedaghem och fritids har semesterstängt vecka Under dessa veckor erbjuds jouröppen verksamhet. Nej tack till sophämtning i fritidshuset? Ska du inte vara i ditt fritidshus i sommar och vill ha dispens från sophämtningen (1 maj 30 sep) ska du skicka in en ansökan till Miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars. För mer info/blankett: harryda.se, Kommunfullmäktiges februarimöte inleds med information om: Regionutveckling Göteborgs regionens kommunalförbund, GR Förbo Råda torg, Mölnlycke Därefter informerar kommunens revisorer. Ärenden som behandlas: Antagande av detaljplan för del av Stora Bugärde 1:1 m fl, Bua södra Avtal Landvetter nya centrum, kvarter 1 Motioner som besvaras: Att bjuda in föreningsliv och studieförbund till öppen skola Utökad vistelsetid i förskolan för syskon Måndag 28 februari kl 18 i Kulturhuset i Mölnlycke. Välkommen! Skiss: Pyramiden arkitekter AB Skolbygget presenteras på stämman Kommundelsstämman i Rävlanda den 8 mars inleds med att fastighetschef Göran Thorson och rektor Ingvor Carlsson presenterar skolbygget. Välkommen! Härryda kommun Februari 2011 Lagom till terminsstarten 2012 ska ta verksamheten under byggtiden. Skolbygget Rävlandas nya senareskola stå klar. Den blir en avskärmad byggarbetsplats, även om nuvarande skolan rivs och ger plats åt det naturligtvis blir lite stökigt runt om. Efter en ny skol gård. Och i den gula trävillan terminsslutet våren 2012 rivs den gamla skolan flyttar biblioteket in. och vi ägnar sommaren åt att flytta in i de nya Den nuvarande skolan för årskurs 6 9 byggdes lokalerna och iordningställa skolgården, berättar Annika Hellström, verksamhetschef. på 70-talet och då för låg- och mellanstadiet. Idag är lokalerna nergångna och anses inte Den nya skolan är i två plan, rymmer cirka längre vara ändamålsenliga. När den nya 300 elever och beräknas kosta 86 miljoner byggnaden är klar, ska den gamla rivas. kronor inklusive inventarier. All undervisning Det är smidigast för alla om vi slipper flyt- förutom idrott ska ske i byggnaden. Sidan 2» till kommundelsstämma SIDAN 3» Mycket mer finns att läsa på harryda.se Vid kommunstyrelsens möte den 7 februari återremitterades förslaget till lokalanpassningar av förskola och grundskola i Mölnlycke. Förvaltningen fick då i uppdrag att belysa effekterna av strategi 2 som innebär att Furuhällsskolan läggs ner. Beslut fattas vid kommunstyrelsens nästa möte den 7 mars. Observera att dessa möten inte är offentliga. VAPNETS PLACERING, FRIZON OCH STORLEK Byggstart för nya Rävlandaskolan Inbjudan Förslaget om lokalanpassningar utreds vidare Placering framsida Placering baksida Placering i överkant för ökad tydlighet Runt vapnet ska finnas en frizon, dvs ett minsta avstånd från text, bild eller ytterkant som är minst halva vapnets bredd mm Gör inte vapnet mindre än 25 mm på bredden. Placering Vapnets placering ska vara konsekvent och tydlig. Riktlinjerna nedan kan variera beroende på vilken typ av trycksak eller motsvarande det handlar om. Huvudregeln är att vapnet placeras på både framsida och baksida på broschyrer, foldrar, rapporter med mera. I normalfallet läggs vapnet centrerat i sidled längst ner på sidan. När vapnet ligger infällt i en bild är även andra placeringar tillåtna för ökad tydlighet. Om en trycksak ska exponeras i ett broschyrställ rekommenderas att vapnet läggs i överkant. Frizon Luft kring vapnet är viktigt för att vapnet ska framträda klart och tydligt. Vapnet ska därför alltid omges av en fri yta så att det inte störs av annan text, symboler eller illustrationer. Runt vapnet ska finnas en frizon (=minsta avstånd från text, bild eller ytterkant) som är minst halva vapnets bredd. Storlek Storleken på vapnet anpassas efter användningsområde och format på materialet där det ska placeras. Minsta storlek på bredden är cirka 25 mm. På brevpapper, kuvert och annat kontorstryck är vapnet inlagt på förhand i mallarna och storleken ska inte förändras. I annat informationsmaterial ska logotypens storlek anpassas för optimal tydlighet och harmoni på sidan. Vapnets färger Färgerna i vapnet är väl definierade och får inte förändras. Färgnumren ligger inlagda i originaldokumenten, se sammanställningen på sidan 7. Vid speciella tillfällen kan den vita färgen i vapnet ersättas av silver. Observera att detta medför en extra tryckkostnad och att det därför är viktigt att ha med den uppgiften i offertförfrågan till tryckeriet. Färgkontrast Det är viktigt att välja den variant av vapnet som ger bäst kontrast mot bakgrunden. Var noggrann med val av bakgrund så att vapnet syns tydligt. Vapnet i färg placeras mot vit eller ljus bakgrund. Om vapnet fälls in i en bild ska det placeras på ett så lugnt parti som möjligt. Vapnet med färgad sköld och vit text används på mörka bakgrunder. Vapnet i en färg (svart och ton av svart) används vid tryck i en färg (=svart), till exempel på de så kallade stripe-foldrarna (se sid 13). 8 KONTAKT: Info, ,

9 SÅ HÄR ANVÄNDS INTE VAPNET + Exempel på hur vapnet inte får behandlas Här är några exempel på vad du inte ska göra med vapnet. Se förslag till lösning under det gröna plustecknet. Undvik att: 1. lägga vapnet på en vit platta i en bild 2. lägga vapnet på en bakgrundsfärg som liknar någon av färgerna i vapnet 3. lägga vapnet med svart text på en mörk bakgrund 4. dra i vapnet så att proportionerna förvrängs KONTAKT: Info, , 9

10 TILLÄGGSINFORMATION UNDER VAPNET Sektorn för teknik- och försörjningsstöd 62 mm Sektorn för socialtjänst 40 mm EXEMPEL: KOMMUN är 40 mm på bredden. Linjen blir 40 mm lång och linjetjockleken en tvåhundradel av 40 mm = 0,2 mm. Stilstorleken blir 40 mm/10 = 4 mm, vilket motsvarar 10 punkter. Texten får dock inte gå utanför den sista bokstaven i KOMMUN vilket gör att stilstorleken på långa namn som till exempel Sektorn för teknik och försörjningsstöd får minskas till 7 punkter men inte mindre (i exemplet överst på sidan är stilstorleken 7 punkter). I höjdled placeras texten så att dess baslinje linjerar med vapnets underkant. Därefter justeras linjens placering i höjdled så att den ligger rätt. Tilläggsinformation med sektor/motsv Till kommunens vapen fogas ofta tilläggsinformation som sektor/enhet/avdelning eller motsvarande. Det är viktigt att sådan information får en enhetlig utformning och harmonierar med vapnet. Mellan vapnet och tilläggstexten läggs en svart linje. Tilläggstexten sätts i svart, i typsnittet Gill Sans. Storleksförhållandet mellan vapen, linje och tillläggsrad följer bestämda regler: Linjen mellan vapnet och enhetsnamnet är lika lång som KOMMUN i HÄRRYDA KOMMUN Linjens tjocklek i mm är en tvåhundradel av linjens längd, men inte tunnare än 0,2 mm. I höjdled placeras linjen mitt emellan KOMMUN och den versala begynnelsebokstaven på tilläggsraden. Stilstorleken i mm på texten är en tiondel av bredden på ordet KOMMUN, men om tilläggsraden går utanför den sista bokstaven i KOMMUN måste stilstorleken minskas. När vapnet är mindre än 60 mm på bredden fungerar det inte med tilläggstext eftersom stilstorleken på texten blir för liten för verksamheter med långa namn. Ordet och skrivs alltid ut. &-tecknet används alltså inte i till exempel Sektorn för utbildning och kultur. 10 KONTAKT: Info, ,

11 TILLÄGGSINFORMATION MED KOMMUNDELAR När hela kommunen står som avsändare används för vissa dokument en tilläggsrad med namnet på samtliga kommundelar. Den används på de så kalllade stripe-foldrarna (se sidan 13) samt på andra trycksaker av standardkaraktär som årsredovisning med flera. Var noga med frizonen runt logotypen (se sid 8). Tilläggsinformation för A4-format 6 mm 8 mm MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Gill Sans Light 10,5 punkter Linjevikt 0,2 mm Tilläggsinformation för A5-format 5 mm 4,5 mm MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Gill Sans Light 7,5 punkter. Linjevikt 0,2 mm KONTAKT: Info, , 11

12 PROFILFÄRGER OCH DEKORELEMENT UTK SOC SHB TOF ADM UTK Blålila Pantone 5285 C31 M27 Y0 K20 SOC Tegel Pantone 472 C0 M34 Y51 K0 SHB Guldbrun Pantone 451 C33 M28 Y58 K0 TOF Beige Pantone 466 C12 M22 Y43 K0 ADM Senapsgul Pantone 458 C10 M10 Y73 K0 Profilfärger Härryda kommun har fem profilfärger som är reserverade för kommunens fem sektorer så att varje sektor har sin egen färg. Färgerna kan användas i olika tonvärden till exempel som tonplattor, pratbubblor, bakgrund i faktarutor samt i diagram och tabeller för att ge kontrast och tydlighet. Profilfärgerna utesluter inte användningen av andra färger. Dekorelement Härryda kommun har dekorelement i form av siluetter till exempel av människor, instrument och andra föremål. De är en del av kommunens identitet och bidrar till att skapa igenkänning. Siluetterna får inte ersätta vapnet de är ett komplement till den grafiska profilen. Siluetterna kan kombineras fritt. De kan läggas som konturer mot en färgad bakgrund eller färgläggas. 12 KONTAKT: Info, ,

13 MÖLnLyCKe LAndvetteR HäRRydA HIndåS RävLAndA HäLLInGSjÖ STRIPEFOLDRAR Trycksaker på förtryckt papper Enklare, återkommande informationstrycksaker som mestadels produceras internt körs ut på papper som är förtryckta med en stripe. De förtryckta bladen finns i A4-format på två respektive fyra sidor. Notera att varje sektor har sin egen färg på stripen (se föregående sida). Dessa trycksaker kopieras internt på Kontorsservice. När du tar fram original som ska kopieras på dessa förtryckta papper måste alltså stripen i det digitala originalet tas bort innan pdfen skickas till Kontorsservice. välkommen till FAMILJEDAGHEM i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda Våra styrdokument skollagen Läroplan för förskolan skolverkets allmänna råd för familjedaghem samt Härryda kommuns vision I vår kommun arbetar vi för att alla barn utvecklas i en demokratisk, föränderlig och hållbar miljö där det egna lärandet blir synligt Vill du anmäla ditt barn till familjedaghem? eller veta mer om vår verksamhet och vilka familjedaghem som finns i det område där du bor? Välkommen till kommunens hemsida: harryda.se/familjedaghem eller kontakta: mölnlycke Landvetter Rektor Susanne Lorenzatti Rektor Gerd Andersson Hindås och rävlanda Rektor Lena Öhlin, Vi hoppas få möta dig och ditt barn! Härryda kommun Sektorn för utbildning och kultur Mölnlycke harryda.se Fram- och baksida av stripefolder i A5 för UTK. Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för utbildning och kultur\familjedaghem\infofamiljedaghem.indd\ Stripepapper finns i följande varianter: Stående A4 (210x297 mm), fram- och baksida Stående A4-folder (210x297 mm), fyra sidor (kan byggas på till exempelvis åtta sidor) Stående A5-folder (148x 210 mm), fyra sidor (kan byggas på till exempelvis åtta sidor) Varje variant finns i samtliga profilfärger (se sid 12). Notera dock att dekorelementet ska finnas med i den pdf som ska publiceras på harryda.se. MARS 2011 Nyhetsbrev TILL SÄSONGSABONNENTER Vatten- och avfallsverksamheten Avgifter Avgifterna för sophämtning har sänkts med cirka 5 %, men avgifterna för gångavstånd och slamtömning är oförändrade jämfört med Tömning varannan vecka av 190 liters kärl kostar 703 kr per säsong. Viktavgiften är 2 kr/kg. Se bifogad taxebroschyr. Taxorna finns också på harryda.se. Öppettider Bråta helger och aftnar april torsdag Skärtorsdag april fredag Långfredag STÄNGT 23 april lördag Påskafton STÄNGT 24 april söndag Påskdagen STÄNGT 25 april måndag Annandag Påsk april lördag Valborgsmässoafton maj söndag Första Maj STÄNGT 2 juni torsdag Kristi himmelfärdsdag STÄNGT 5 juni söndag juni måndag Sveriges Nationaldag STÄNGT 10 juni fredag Dag före Pingstafton Spara detta blad! Uppehåll i sophämtning? Tömning i slutet av säsongen Tänk på att om du inte ska bo i din sommarstuga i år så ska du söka dispens en månad hämtningar från 1 maj till 30 september. Vid hämtning varannan vecka ingår elva innan säsongen börjar, dvs senast 1 april. Alla får inte den sista tömningen den 30 Säsongen sträcker sig från maj till och med september. Exempelvis sker månadstömning september. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för information. Blankett finns på en tömning får du beställa den (230 kr). För en gång i september. Vill du ha ytterligare harryda.se. Vid beviljad dispens spärras återvinningskortet. Tillsvidaredispens medges Renovas kundservice. besked om just din sista tömning, kontakta för en maximal period av sju år. Återvinningskort Chaufförens önskelista: Vänd handtag och hjul på sopkärlet utåt. Ställ fram sopkärlet på tömningsdagen. Klipp trädgrenar så sopbilarna kommer fram. Håll fritt på vändplatser. Vägen ska vara 4 meter bred och fritt 4 meter i höjd. Härryda kommuns återvinningskortet gäller både för Bråta och Råssa återvinningscentraler. Har du tappat kortet, kan du ansöka om nytt kort på harryda.se/avkort. Vad beträffar öppningstider, se Härrydas hemsida. Kom ihåg att lämna kortet till de nya ägarna då du säljer en fastighet. 11 juni lördag Pingstafton juni söndag Pingstdagen STÄNGT 23 juni torsdag Dag före midsommarafton juni fredag Midsommarafton STÄNGT 25 juni lördag Midsommardagen STÄNGT 26 juni söndag november fredag Dag före Alla Helgons Dag november lördag Alla Helgons Dag STÄNGT 6 november söndag Dag efter Alla Helgons Dag december fredag Dag före Julafton december lördag Julafton STÄNGT 25 december söndag Juldagen STÄNGT 26 december måndag Annandag Jul STÄNGT 30 december fredag Dag före Nyårsafton december lördag Nyårsafton STÄNGT 2012, 1 jan söndag Nyårsdagen STÄNGT 2012, 5 jan torsdag Trettondagsafton Kom ihåg ditt återvinningskort! Behöver du ett extra? Ansök på harryda.se KOM IHÅG: Ta med återvinningskortet och ha det lättåtkomligt. Sortera avfallet i förväg hemma. Det underlättar för dig själv och personalen. Plocka isär avfall/produkter som består av olika material så långt det är möjligt. Lösgör spännband och pre senningar vid köbildning. Ändrade hämtningsdagar vid Nationaldagen och Midsommar Ordinarie tömningsdag Sveriges Nationaldag, v 23 Midsommarveckan, v 25 måndag tisdag måndag tisdag tisdag eller onsdag måndag eller tisdag onsdag onsdag eller torsdag tisdag eller onsdag torsdag torsdag eller fredag onsdag eller torsdag fredag fredag torsdag Anmäl flyttning till VA/Avfall NYHET: Snart kan dina matrester bli biogas Renovas styrelse har beslutat att påbörja projekteringen av en ny anläggning på Marieholm innebär att den regionala avfallsplanens mål att kunna förädlas till biogas. Denna biogassatsning i Göteborg. Här ska utsorterat matavfall från sortera ut hälften av allt matavfall för biologisk Göteborgsregionen förbehandlas för att sedan behandling kan nås inom mindre än tio år. Vid frågor om utebliven hämtning, hämtningsdagar, kärlplacering, arbetsmiljö: Renova kund service skyddskontoret, , avlopp: Härryda kommun, miljö- och hälso , harryda.se abonnemang, fakturan, flyttanmälan, slamfakturor, slamtömning: Renova kundservice , miljökalender, kompostdelar eller Återvinningskort: Härryda kommun, Vatten- och hämtning av vitvaror och farligt avfall: avfallsverksamheten, , Ragn-Sells kundtjänst Alingsås , harryda.se dispenser, kompostanmälan, enskilt MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Frågor och svar Var jag ska göra av några liter använd Varför ska kuvert läggas i soppåsen och frityrolja? inte i pappersinsamlingen? Svar: Frityrolja får inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar och met. Det löses inte upp i processen i pappers- Svar: Limmet på kuverten är det största proble- källaröversvämningar. Det kan också skada bruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i ledningar genom frätning (fettavlagringar bildar sämre papperskvalitet eller i värsta fall kasseras svavelväte). Det bästa alternativet är därför att papperet. Samma sak gäller så kallade Post Itlappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i hälla det i en plastdunk eller kanske en mjölkkartong, försluta och lägga i vanliga soporna. soppåsen går det till Sävenäs avfallskraftvärmeverk där det ger el, fjärrvärme och varmvatten. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör. Fram- och baksida av nyhetsbrev i A4 för SHB med stripe på framsidan. KONTAKT: Info, , 13

14 TYPOGRAFI Gill Sans Janson Text Times New Roman Arial Times New Roman Times New Roman Italic Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic Arial Arial Italic Arial Bold Italic Arial Bold Gill Sans Gill Sans Italic Gill Sans Bold Gill Sans Bold Italic Gill Sans Light Gill sans Light Italic Janson 55 Text Janson Text 56 Italic Janson Text 75 Bold Janson Text 76 Bold Italic Gemena siffror används med fördel i löpande text satt i Janson Text. Gill Sans finns även i en kondenserad variant som endast används i undantagsfall. Notera: Gill Sans kan kräva viss handpåläggning för att texten ska bli bra eftersom vissa bokstavskombinationer hamnar för nära varandra: Här ett exempel som visar på detta. A-bokstaven hamnar för nära punkten. Typografin är en betydande del i kommunens visuella identitet. Därför är det viktigt att använda de av kommunen valda typsnitten på ett konsekvent och enhetligt sätt. Härryda kommun har fyra olika typografiska uppsättningar. 1. Typografi för vardaglig korrespondens och dokumentation: Times New Roman och Arial 2. Typografi för kvalificerade trycksaker, annonser, affischer etc: Gill Sans och Janson Text. 3. Typografi för presentationer i PowerPoint: Arial 4. Typografi för webben: Arial I de olika malldokument som finns för nedladdning är typsnitten inbyggda och ska inte ändras. En promenad i friska luften stimulerar både kropp och själ. Upptäck naturen i Härryda kommun I den här skriften presenterar vi tjugo fantastiska naturområden som alla finns inom Härryda kommuns gränser. Här finns det mesta. Fågelskåd aren kan spana efter nattskärra vid Rambo mosse, kalorijägaren kan hasta runt Lilla Delsjön, hembygdsforskaren kan fantisera om torparliv et i Klippan och barnen kan springa av sig på Labbera. Det finns smultronställen som räcker till alla. Härryda kommun är rik på naturupplevelser och vi arbetar för att det ska fortsätta så. Skog, odlingsbygd, sjöar och strömmande vatten i kommunen finns allt det där. Allt fler människor dras till storstadsområdena. Kommersen och nöjeslivet utövar sin lockelse men naturen har kvar sin starka dragning. Kanske i ännu högre grad som den kontrast den bildar till det urbana livet. Människor som ägnar sig åt friluftsliv blir inte bara friskare utan har också mer känsla och förståelse för natur och miljö. Förena nytta med nöje Den moderna livsstilen innebär ofta mycket stillasittande på jobbet, vid datorn eller i soffan. Svenskarnas brist på fysisk aktivitet beräknas kosta sex miljarder varje år. Numera skriver läkarna till och med ut fysisk aktivitet på recept. Man måste inte springa och bli svettig för att få del av motionens friskvårdande effekter. En halvtimmes promenad om dagen räcker. Den fysiska hälsan förbättras och själen finner ro i naturen. Hjärnan stimuleras av alla ljud, rörelser, former och färger som naturen har att bjuda på. Man sover bättre efter en stunds frisk luft och vardagsstressen känns inte så tärande. Från naturvårdsplan till naturguide Naturen i Härryda kommun är mycket intressant både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet. Närmare invånare bor, Exempel på kombination av Gill Sans och Janson Text. Kombinera typsnitten Använd Gill Sans eller Arial till rubriker, ingresser och faktarutor och Janson Text eller Times New Roman till löpande text. För att använda typsnitten Gill Sans och Janson Text i kommunens datorer krävs en typsnittslicens som finns hos Info. naturen i Härryda kommun 1 14 KONTAKT: Info, ,

15 TYPOGRAFI Praktisk typografi Kommunen har inskrivet i sin informationspolicy att typografin i kommunens kommunikationsmaterial ska vara lättläst och tillgänglig för alla. När målgruppen exempelvis är äldre ska texten sättas i större stilstorlek än om man riktar sig till en yngre målgrupp. Gör därför alltid texten så stor som möjligt inom ramen för vad layouten tillåter. Material producerat för lättläst sätts i 14 punkters Arial, vilket förutsätter att texten sätts på bred spalt. Sträva efter god kontrast Om du lägger text i en färgad bakgrund var noga med att texten blir tydlig. Gör utskriftsprover! Undvik Gill Sans Light och lägg gärna lite extra luft mellan tecknen för att maximera läsligheten. + Om du lägger text mot en färgad bakgrund var noga med att texten blir tydlig. Om du lägger text mot en färgad bakgrund var noga med att texten blir tydlig. Blanda inte för många olika stilstorlekar i en och samma text. Låt samma typ av text (ingress, mellanrubrik, brödtext, bildtext) ha samma stilstorlek rakt igenom hela trycksaken. Huvudrubrikens stilstorlek måste alltid vara större än övriga rubriker. Undvik långa rader. Ögat har svårt att hitta början på nästa rad när raderna är långa. Undvik alltför korta rader Om textraderna blir för korta kan det istället bli många avstavningar. Lagom är alltid bäst. 60 tecken inklusive mellanslag per rad är optimalt. Sätt inte raderna för tätt. Ju längre rader desto större radavstånd. Rubriker och brödtext sätts med fördel vänsterställd med ojämn högermarginal. Undvik att skriva hela rubriker i versaler. Undvik att skriva långa texter i kursiv stil. Förändra inte bokstavsformen genom att dra ut eller trycka ihop bokstäverna. Använd inga andra varianter av typsnitten eller effekter (t ex ihålig eller skuggad) än de som beskrivs i marginalen på föregående sida. Exempel på olika stilstorlekar på en given spaltbredd När målgruppen exempelvis är äldre ska texten sättas i större stilstorlek än om man riktar sig till en yngre målgrupp. Gör därför alltid texten så stor som möjligt inom ramen När målgruppen exempelvis är äldre ska texten sättas i större stilstorlek än om man riktar sig till en yngre När målgruppen exempelvis är äldre ska texten sättas i större stilstorlek än om man riktar sig till en När målgruppen exempelvis är äldre ska texten sättas i större stilstorlek än om man riktar sig Stilstorlek 8 punkter, radavstånd 10, skrivs 8/10. På den valda spaltbredden ger detta en jämn sättning och en ganska jämn högermarginal utan många avstavningar. Tyvärr är texten svårläst för den som har nedsatt syn. 9/11 Bättre läslighet, men om texten innehåller många långa ord kommer antalet avstavningar att öka. 10/12 Här börjar raderna att kännas korta i förhållande till mängden text per rad. Dags att börja fundera på att bredda spalten. 11/13 Denna stilstorlek på smal spalt fungerar endast för mycket korta texter. KONTAKT: Info, , 15

16 DIGITALA MALLAR Kommunen har färdiga mallar för tjänsteskrivelser och brev. Det är viktigt att dessa mallar används konsekvent och att de inte ändras. Alla blanketter ska så långt det är möjligt ha en enhetlig utformning. Digitala mallar finns för nedladdning på IDA under Mallar. Pressmeddelanden och pressinbjudan Pressmeddelanden etc går via kommunens nyhetsflöde på harryda.se. Vänd dig till Info för hjälp att utforma och skicka information till pressen via harryda.se. PowerPoint-presentationer Härryda kommun har en färdig PowerPoint-mall. Använd det typsnitt och de teckenstorlekar som finns inlagda i malldokumentet för rubriker och text. Korta meningar eller punktlistor gör texten tydlig och mer lättläst. Disponera mängden information på varje sida så att informationen är enkel att uppfatta. En bra regel är att inte lägga mer än fem objekt (till exempel rader) per sida. Publiken ska lyssna till det du säger och inte bara läsa på skärmen. Mallen finns även på engelska. På IDA under Mallar finns mer information om vad du ska tänka på när du skapar en PowerPointpresentation. 16 KONTAKT: Info, ,

17 EXTERN TRYCKSAKSPRODUKTION Allmänt om broschyrer och foldrar Härryda kommun har valt att inte skapa mallar för trycksaker som produceras externt till exempel av de konsulter som har ramavtal för layouttjänster. Istället lämnar kommunen stort utrymme för kreativa lösningar så länge den grafiska profilen följs. Följande gäller för samtliga broschyrer och foldrar som produceras externt: Vapnet ska finnas med både på första sidan och sista sidan I tilläggsraden under vapnet på baksidan ska namn på avsändande enhet anges. Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer, e-postadress samt adress till kommunens webbplats, harryda.se I förekommande fall namn på fotograf, illustratör och producerande byrå. Tryckort: tryckeriets namn, säte och tryckår (läggs längs ryggen). Visitkort Härryda kommuns visitkort har formatet 55 x 90 mm. På visitkortet ligger vapnet samt en del av dekorelementet (siluetterna) samt namn, titel och kontaktuppgifter på framsidan. Baksidan är otryckt. Engelska varianter produceras endast för speciella behov. Visitkort trycks på ett av kommunens upphandlade tryckerier. Beställning görs via IDA. Korrespondenskort och kuvert beställs via Kontorsservice calle carlsson Projektledare Härryda kommun Vatten- och avfallsverksamheten Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Direkt Mobil Växel Fax harryda.se Härryda kommun, Mölnlycke Fritidskontoret Besöksadress: Kulturhuset, Biblioteksgatan 2 Telefon harryda.se KONTAKT: Info, , 17

18 ANNONSER Vi påminner om: Kommundelsstämma i Mölnlycke På kommundelsstämman kan du ställa frågor och lämna synpunkter till politiker och tjänstemän om vad du vill. På stämman informerar samhällsbyggnadschef Bertil Widén om den fortsatta utvecklingen av Mölnlycke centrum. Tisdag 15 mars kl 19, Röda rummet i Kulturhuset. Välkommen! Informationsmöte om åtgärder vid Ötjärn i Mölnlycke Härryda kommun har höga ambitioner när det gäller att skydda och bevara vattentäkten Finnsjön. En stor del av tillrinningen består av dagvatten från Mölnlycke tätorts södra delar, bl a Skogenområdet, Orrekullen, Nysäter och Långetjärnshöjd. I syfte att förbättra vattnets kvalitet i Ötjärn, som ju även är en badsjö, planerar kommunen att anlägga ett antal nya dammar/våtmarker öster och norr om sjön samt vid parkområdet nordost om ICA-butiken. För att samtidigt minska risken för översvämningar vid extrem nederbörd planeras åtgärder för att förbättra Ötjärns utlopp. I samband med detta finns möjlighet att förbättra gångvägen runt sjön. Allmänhet, föreningar och organisationer inbjuds till information och diskussion om planerna. Tanken är att detaljprojektera under våren för att det mesta av utbyggnaden ska kunna ske i sommar och höst. För frågor och synpunkter: Lars Rohdin, projektledare (växel) Måndag 28 mars kl 19 i kommunhuset i Mölnlycke, rum B + C. Välkommen! Mölnlycke harryda.se Info-vinjetten. Samlingsannons i Härryda-Posten. Här förminskad till 70 procent av originalstorleken. Var och en ansvarar för bokning av annonser i valt medium. Härryda-Posten har olika mallar för annonsering. Den vanligaste är Info-vinjetten där olika verksamheter samannonserar. Kulturverksamheten har en egen mall. Ofta gör tidningarna den grafiska utformningen och då bör annonsen godkännas av Info. Rekryteringsannonser En rekryteringsannons är inte bara ett sätt att få människor att söka jobb i Härryda kommun. Det är också ett sätt att marknadsföra kommunen. För Öppna trädgårdar söndag 15 maj Vill du visa din trädgård för besökare? Anmäl ditt intresse senast den 27 april på harryda.se/tradgardshelg eller kontakta Jessica Waller, tel Förstasidesannons i Härryda-Posten. Format 90x95 mm. Här förminskad till 70 procent av originalstorleken. att synas i mängden måste vi vara tydliga och konsekvent följa vår grafiska profil. Personalfunktionen ska alltid kontaktas före produktion. Övriga annonser När annonsen är liten kan det vara bra att tänka till lite extra beträffande rubrik och bild. En kort rubrik kan göras större än en lång, en liten närbild är tydligare än en liten bild med många detaljer. Läs mer om annonsering på IDA. Sektorn för socialtjänsten söker ENHETSCHEF Läs mer på: MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Rekryteringsannons i Härryda-Posten. Format 70 x65 mm. Här förminskad till 70 procent av originalstorleken. 18 KONTAKT: Info, ,

19 SKYLTAR Allmänt om skyltar Igenkänning, läsbarhet och kontinuitet är viktiga faktorer när man gör original till en skylt. Kommuninvånarna ska direkt på skylten kunna se att det handlar om en kommunal verksamhet. Bakgrunden på skylten ska vara vit eller rostfri. När det gäller utomhusskyltar måste man titta på förutsättningarna i varje enskilt fall (arkitektur, omgivning, belysning, kulturhistoriska värden och så vidare). Ta tidigt kontakt med Bygglov och samråd med Info. Även Trafik ska kontaktas i vissa fall. Byggskyltar Skyltar som berättar att kommunen utför nybyggnation, ombyggnation eller renovering ska förses med kommunens vapen och entreprenörens logotyp. Istället för entreprenörens logotyp kan namnet på entreprenörer skrivas i löpande text. Ta tidigt kontakt med Bygglov och samråd med Info. Tänk också på att skylten ska sättas upp innanför byggområdet eller på byggstängslet annars krävs bygglov. Taktila skyltar För att personer med svår synnedsättning ska kunna ta del av information på skyltar behövs taktil information som komplement till den visuella informationen. Orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser bör kompletteras med bokstäver i upphöjd relief eller punktskrift eller båda formerna. Ett exempel är skylt för handikapptoalett. Kontakta Fastighetsfunktionen. Namnbricka för representation I vissa sammanhang bör vi på ett tydligt sätt kunna tala om vem vi är och var vi kommer ifrån när vi representerar kommunen. Vi representerar i första hand Härryda kommun och i andra hand den verksamhet vi arbetar inom. Namnbrickorna kan vara i metall, plast eller papper och ska följa den grafiska profilen. Lotta rosengren Bygglovsassistent Härryda kommun Namnbricka i metall i format 70x20 mm. KONTAKT: Info, , 19

20 AFFISCHER, SKÄRMVÄGGAR, ROLL-UPER OCH PROFILBÄRARE Affischer Flaggor En affisch ska fånga blicken hos förbipasserande och snabbt förmedla sitt budskap. En bra grundregel är stor bild, stor rubrik och mycket lite text. Kontakta sektorn för teknik- och försörjningsstöd som vet allt som har med flaggor och flaggning att göra. TOF rådgör vid behov med Info. Vi är en Fairtrade City Härryda kommun är sedan augusti en Fairtrade City. Vi engagerar oss för etisk konsumtion och verkar för att det ska finnas ett stort utbud av Fairtrade-produkter i kommunen. Läs mer på harryda.se. Reklamvitrin i format 1185 x 1750 mm Skärmväggar och roll-uper På mässor och utställningar är det nödvändigt att synas väl. Då är det effektivt att arbeta med stora format som skärmväggar, vepor och roll-uper. En roll up är en bild som ligger på en rulle i en kassett. Om man håller sig till samma system kan bilden bytas ut och kassetten återanvändas. Kläder Härryda kommuns vapen placeras lämpligen på rygg, bröst eller ärm på tröjor och jackor. Ljusa kläder ska ha vapnet i färg, mörka kläder har vapnet i färg och texten i vitt. Kontakta Info. Text och bild som ligger längre ned än 50 cm från golvytan är svåra att läsa. Rubrik bör vara i minst 230 punkter och brödtext i minst 140 punkters stilstorlek för att kunna läsas på avstånd. Skärmväggar, roll-uper och affischer mångfaldigas på kommunens upphandlade tryckerier. Kontakta Info. Fordon Vapnet plus förvaltnings-/verksamhetsnamn placeras i första hand på framdörren. På ljusa bilar läggs vapnet i färg med svart text på mörka bilar läggs vapnet i färg och texten i vitt. Kontakta Fordonscentralen. Vår kommun är en Fairtrade City många restauranger och butiker i kommunen satsar på att servera och sälja fairtrade-märkta produkter. och fler ska det bli. Härryda kommun i samarbete med näringsliv, Handel, studieförbund och frivilligorganisationer. Roll-up i format 850 x mm 20 KONTAKT: Info, ,

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer