Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10"

Transkript

1 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköping Där idéer blir verklighet

2 Resurs- & stödverksamhet Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet What s in it for me? Vi vill att ni på ett enkelt sätt ska kunna ta del av vårt utbud och att ni lätt ska kunna nå oss när det behövs. Välkommen till Infonytt hösten 2013! Nu förstärker vi stödet! Vårt mål på sektionen för resurs och stödverksamhet är att möta behoven från er i förskola och grundskola i Linköpings kommun. Efter en genomlysning förstärker vi nu stödet, bland annat för elever med språk- och/eller kommunikationsstörningar och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På vår hemsida under rubriken kompetensutveckling hittar du aktuell information om våra erbjudanden, till exempel metodutveckling och fortbildning. Här kan du också anmäla dig till föreläsningar och kurser samt hitta ansökningsblanketter för konsultation med mera. Är du som chef osäker på hur du ska gå vidare med ett barn- eller elevärende? Ring verksamhetschef Anderz Bergholtz (se kontaktuppgifter nedan), så hjälper han dig vidare. Du kommer att märka att detta nummer av Infonytt är annorlunda jämfört med tidigare. Vi har valt att berätta lite utförligare om några av våra verksamheter och ge en mera kortfattad presentation av utbudet av kompetensutveckling inom verksamheten. Infonytt kommer en gång per termin. Informationen uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Hör gärna av dig till oss med tips på artiklar till vårens nummer! Vänliga hälsningar från Anita, som även vill passa på att önska er alla en stämningsfull advent! Anita Sevekvist Sektionschef INFONYTT NR INNHÅLL 2 Skolfrånvaro 3 Kompetensutveckling 5 Resursteamet 6 Bryggan 7 Konsultativt stöd 9 Kartläggning 10 Family learning Utgivare: Sektionen för resurs- och stödverksamhet Redaktionsråd: Anita Sevekvist, Kerstin Rydberg Jeppson, Annika Thörnros Runesson Skribent: Bulle Davidsson Foto: Lennart Lundwall. Grafisk formgivning: Annika Thörnros Runesson Tryck: Ringqvist tryckeri, 2013 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sektionen för resurs- och stödverksamhet Westmansgatan 27 A Linköping linkoping.se/resursochstodverksamhet Sektionschef Anita Sevekvist Tel: Bitr. Sektionschef Kerstin Rydberg Jeppsson Tel: Barn i behov av särskilt stöd LSS Anderz Bergholtz Tel: Helena Almberg Tel: Margareta Lundgren Tel: Agneta Malm Tel: Elevhälsa den medicinska delen Christina Staaf Tel: Christina Säterskog Tel: Flerspråkighet Snezana Arsenovic Nero Tel: Fritidsverksamhet år Åsa Svensson Tel: Ewa Höglind Tel: Steffan Kapellner Tel: Grafisk formgivning: Annika Thörnros Runesson Sektionen för resurs- och stödverksamhet, november INFONYTT nr

3 Skolfrånvaro och vägen tillbaka Fokus i arbetet med hemmasittare är: Främja närvaro! Elevhälsans främjande och förebyggande ansvar! Uppmärksamma och rapportera frånvaro! Utreda frånvaro! Åtgärda frånvaro! Samverka! Tips! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta Margareta Lundgren. Du som arbetar med detta och har tillgång till Linweb kan även söka, en ledstång, ett stöd i ditt arbete på: utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen-gemensam-information-/ lokala-styrdokument/grundskola. Se där: Skolfrånvaro och vägen tillbaka Margareta Lundgren Verksamhetschef 2 INFONYTT nr

4 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KOMPETENSUTVECKLING 2014 Flerspråkighet Elever med annat modersmål än svenska - allt ifrån handledning till skräddarsydda utbildningspaket - Verksamheterna erbjuds möjlighet till kompetensutveckling gällande elever med annat modersmål än svenska. Verksamheterna kan ansöka om kompetensutveckling utifrån det specifika behov man har i sin verksamhet. Allt för att öka kompetensen bland den personal som möter flerspråkiga barn och ungdomar i verksamheten. Kontakta: Åsa Svensson, Kompetensutveckling kring svenska som andraspråk Under kursen kommer vi att belysa följande: Vad innebär ämnet svenska som andraspråk? Vad säger våra styrdokument och vem har rätt att läsa ämnet? Skillnader mellan svenska som andraspråk och svenska? Medoder, bedömningsfrågor och konkreta tips. Kontakta: Linda Castell, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är något som gynnar alla elever och har gett väldigt goda resultat på många skolor runt i världen. Under utbildningstillfället får ni ta del av vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, varför man bör arbeta språk- och kunsapsutvecklande samt konkreta exempel på olika arbetsmetoder. Kontakta: Linda Castell, Modersmålsundervisning och studiehandledning Under utbildningen kommer vi att belysa följande: Vad säger våra styrdokument om modersmålsundervisning och studiehandledning? Hur kan man organisera och främja samverkan? Vilka är framgångsfaktorerna? Kontakta: Linda Castell, Möta nyanlända elever Första året är enligt rådande evidencbaserad forskning avgörande för integrationsarbetet med nyanlända barn och ungdomar. Under utbildningen får ni ta del av migrationsprocessen och hur den påverkar barnen och ungdomarna, interkulturellt förhållningssätt, flerspråkighet som en resurs samt vad det innebär att lära på ett andraspråk. Kontakta: Linda Castell, Modersmålsstöd och flerspråkighet * - Föreläsningar utifrån styrdokument och forskning gällande förskola och förskoleklass Workshops kring aktuella praktiska frågor knutna till verksamheten. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever * - Vi kan erbjuda stöd i arbetet med kartläggningsmaterialet. Det kan vara allt ifrån handledning till skräddarsydda utbildningspaket utifrån önskemål. Kontakta: Åsa Svensson, Modersmålsstöd i förskoleklass * - Hitta nya effektiva former och möjligheter i modersmålspedagogers samarbete med personalen på förskolor och förskoleklasser. Vidareutveckla arbetssätt, pedagogiska insattser och metoder kring modersmålsstöd hos flerspråkiga barn. Studiebesök, och observationer av modersmålsstöd i verksamheten. Handledning/coaching och återkoppling. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, Internationella klasser (IK) * - Att samverka och utveckla kompetens och undervisning i internationella klasser (IK). Under nätverksträffarna kommer följande frågor att belysas: senaste forskning kring mottagning av nyanlända, pedagogisk kartläggning, organisation och arbetssätt, metoder, särskilda behov hos nyanlända, föräldrasamverkan mm Kontakta: Svjetlana Cvijetic, Penpal - den talande pennan * - Introducera ett nytt verktyg i arbete med modersmålsstöd och språkutveckling. Demonstration och tips om användning av penpal i den dagliga pedagogiska verksamheten. Kontakta: Lilija Brazenaite Alm, INFONYTT nr

5 Mer information finns på Linweb och på linkoping.se/resursochstodverksamhet Barn i behov av särskilt stöd Bildstöd i förskolan Tidsbokning - Stötta pedagoger i förskolan i att använda bildstöd vilket kan främja förskolebarns kommunikativa och språkliga utveckling Nu erbjuder vi dig som arbetar i förskolan en introduktion i hur du/ni kan använda bildstöd i förskolan. Vi inspirerar dig med att komma igång eller vidareutveckla användandet av kommunikationsinsatser form av bildstöd för hela barngruppen. Kontakta: Sofie Levander, Handledning kring tal, språk och kommunikation VT 2014 onsdagar - Har du frågor som rör barn och ungdomars tal och språk? Vill du samtala kring hur du kan hjälpa ditt förskolebarn/din elev att förbättra och utveckla sin kommunikativa förmåga samt diskutera kring åtgärder i den pedagogiska miljön. Konsultationsträff 1 timme. Kontakta: Sofie Levander, Generella inlärningssvårigheter Att få kunskap om och dela erfarenheter kring vad generella inlärningssvårigheter kan innebära och vad vi kan göra för dessa elever i skolan. Hur kan vi tänka utifrån pedagogiska strategier och förhållningssätt, ett teoretiskt resonemang. Ett kunskapsoch erfarenhetsutbyte pedagoger emellan. Kontakta: Lotta Kempe, Metodverkstad * - Ge ökad kunskap kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen innehåller metoder och strategier som är användbara för målgruppen. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Konsultation Varje tisdag - Konsultationer med barnpsykiater och specialpedagog kring ett ärende/fråga som rör elever i behov av särskilt stöd. Att komma på konsultation innebär att ni får komma och diskutera en fråga/ärende under en timma. Det kan röra sig både om organisation,grupp eller individ. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Sociala berättelser och seriesamtal Att få redskap för hur man arbetar med ett visuellt hjälpmedel, för att möta barn som har svårigheter att fullt ut förstå den verbala kommunikationen, behöver stimulera flera sinnen för att förstå, behöver nedskrivna levnadsregler och strategier för att komma ihåg. En inblick i vad sociala berättelser och seriesamtal är. Både teori och praktik ingår i utbildningstillfället. Kontakta: Ariana Pizzignacco, Alla kan vara med - idrottspedagogik Inspirera idrottslärare/pedagoger till en undervisning där alla elever kan delta. Under en eftermiddag kommer fokus ligga på att inspirera er med utgångspunkt idrott för alla. Lena Hammar, rådgivare på SPSM, kommer och föreläser och har praktiska övningar. Kontakta: Lisen Österberg, Tips! Kompetensutveckling! Vi har samlat all information om aktuell kompetensutveckling som dokument i en mapp på nätet. Där finner du mer detaljerad information kring respektive kurs och materialet uppdateras löpande under året med nya aktiviteter från sektionen. * Läs mer information på Linweb eller sök den via: linkoping.se/resursochstodverksamhet 4 INFONYTT nr

6 Hellre stöd i tidig ålder än brandkårsutryckning i nian! Resursteamet Målet är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola eleven går. Anderz Bergholtz Verksamhetschef Består av ett team med två socialsekreterare och två lärare med specialpedagogisk kompetens. Ska ge ett intensivt stöd över tid och som leder fram till en högre måluppfyllelse. Pedagogisk insats beslutas av rektor. Teamet kan även jobba på uppdrag av socialkontoret. Vi har fått jättebra hjälp Beatrice Barlinger, rektor på Nya Munken Första gången som Beatrice Barlinger, rektor på Nya Munken, fick kontakt med Resursteamet var för drygt två år sedan. Då var hon biträdande rektor. Resursteamet tog kontakt med skolan angående en elev, som skulle börja där och som behövde mer stöd än en skola vanligtvis kan ge helt på egen hand. -Jag visste inte hur det skulle fungera, men vi hade några möten då vi fick en bra bild av hur teamet arbetar. Beatrice träffade mest den specialpedagog som kom till Nya Munken och arbetade med eleven. -Vi fick bra hjälp. Teamet stödde vårt arbete med att göra ett åtgärdsprogram. De tog tag i utredningar och hjälpte till både när det gällde lärandet och den sociala situationen. Senare sökte vi vidare till resursskola för den här eleven, och där fick vi verkligen ett gott stöd av teamet. Beatrice Barlinger tycker att samarbetet med Resursteamet fungerade väldigt bra. Vid ett senare tillfälle, när Beatrice Barlinger blivit rektor, kom resursteamet åter in för att stödja en elev på Nya Munken. Hon blev från första början imponerad av att teamet så snabbt kunde sätta sig in i elevens och skolans situation. Teamet blev också ett viktigt bollplank när skolan behövde råd: -Hur ska vi tänka så att det blir bra för den här eleven? Vi hade många frågor och fick nyttig handledning. Det finns en nackdel, säger hon till sist. -När resursteamet avslutat arbetet på skolan försvinner kontakten helt. Jag skulle gärna se att handledningen för skolpersonalen kunde fortsätta ett tag till. 5 INFONYTT nr

7 Verksamhetschefen Anderz Bergholtz: Här är lugn och ro. Man får ofta mer tillförlitliga testresultat när eleven inte är stressad. Från hinder till möjlighet Korttidsskolan Bryggan Bryggan är en liten undervisningsgrupp som tar emot elever i 4-6 veckor. Teamet består av två lärare på heltid, samt en socialsekreterare och en psykolog kopplad till verksamheten. Bryggan gör en samlad bedömning och försöker finna strategier för att eleven ska kunna återgå till sin ordinarie klass och en fungerande skolgång. För elever i årskurs 1-9 i akut behov av förändring En chans att komma till sin rätt När vi träffar rektorn på Berzeliusskolans grundskola Åse Mellerskog är hon mycket engagerad i en elev som för närvarande går på Bryggan. -Det är fantastiskt att veta att Bryggan kan ägna sig åt den här eleven hela dagarna. Under tiden kan vi försöka rigga för fortsättningen, så att det ska bli så bra som möjligt när eleven kommer tillbaka. De vuxna på Bryggan hinner se och höra mer än vi gör här och på det sättet kan de vara oss behjälpliga framöver. Åse Mellerskog ser Bryggan som en möjlighet för eleven att komma till sin rätt i ett lugnare sammahang och att det förhoppningsvis stärker hans eller hennes självförtroende. Det är en fristad under några veckor. -Vi vill att de veckorna ska bidra till en bra omstart för eleven. Under tiden förser mentorerna Bryggan med material att arbeta med, och eleven har det bra där och får visa vad han eller hon kan. -Sedan kan jag ju bli betänksam hur ska vi kunna matcha detta? Vi kan aldrig erbjuda den lärartäthet och det lugn som Rektor Åse Mellerskog råder på Bryggan. Men jag tänker också att när vi väl behöver hjälp, då får vi den också. Hittills har det slagit väl ut. Till slut nämner Åse Mellerskog att elevens time out på Bryggan innebär att hemskolan får mer tid att förbereda för en bättre situation när eleven kommer tillbaka. De ordinarie pedagogerna kan få mer information om eleven än de haft möjlighet till tidigare, vilket är värdefullt för att bäst kunna hjälpa eleven efter återgången till skolan.

8

9 Konsultativt stöd - en väg in Nu samlar vi alla stödfunktioner på ett ställe. Det blir lättare att söka handledning och andra resurser för att vid behov hjälpa personal att stötta barn och elever. De tidigare stödfunktionerna för handoch vägledning, särskola och medicinska funktionsnedsättningar - finns nu i den gemensamma organisationen Konsultativt stöd. Förbättrad samverkan Förändringen sker från årsskiftet Den innebär att de olika stödformerna nås på ett ställe och får lättare att samverka. Ofta är det ju mer än bara ett slags stöd som behövs. kommunikationsstörningar, medicinska funktionsnedsättningar (syn, hörsel, rörelsehinder) och barn och elever med utvecklingsstörning. Vi hjälper till att efter dialog och observation analysera stödbehovet och kommer med förslag på lämpliga åtgärder. Att vi nu lägger alla funktioner i Konsultativt stöd understryker den helhetssyn som vi vill ska prägla vårt arbete tillsammans med skolor och förskolor. Vi fortsätter att arbeta förebyggande och främjande med barn och elever i fokus. Som tidigare kommer förskolechefer och rektorer att få erbjudanden om till exempel storföreläsningar och metodverkstäder. Konsultativt stöd är bemannat med cirka 20 personer med olika spetskompetenser. Här finns specialpedagoger med olika inriktningar, lärare, logoped, psykolog, socionom, och nu även arbetsterapeut. De arbetar med neuropsykiatriskt spektrum, socioemotionella svårigheter, generella inlärningssvårigheter, språk- och Nya ansökningsformulär finns from den 1 januari 2014 på blankettarkivet på sektionens/kommunens hemsida Välkommen att kontakta oss på Konsultativt stöd! Verksamhetschefer Christina Staaf & Margareta Lundgren Bild vänster: Christina Staaf och Margareta Lundgren 8 INFONYTT nr

10 Mångkultur är en kompetens och inte ett problem! Linda Castell Utvecklingsledare Svetlana Cvijetic Utvecklingsledare Kartläggning av styrkor och förmågor hos nyanlända barn. En metod skapad i Linköping, som ska ge nyanlända barn bästa möjliga förutsättningar i den svenska skolan. Framtagen för årskurs 1-9 och används främst i kommunens internationella klasser. Sprids även till förskolor, grund- och gymnasie-särskolan samt SFI. Kartläggning - elever blir sedda för vad de kan Vi får en helhetsbild Att komma till ett nytt land med främmande språk kan vara jobbigt och det är inte lätt att komma till sin rätt. Jelena Vasic och Mats Fahlgren arbetar med den internationella klassen på Skäggetorpsskolan och använder kartläggningsmaterialet när de får nyanlända elever. För närvarande har de tre grupper med sammanlagt 63 elever i årskurs 6, 7 och 8 med åtta olika modersmål. -Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu får en helhetsbild och med större säkerhet kan säga var eleven står i fråga om kunskaper och erfarenheter, säger Mats Fahlgren. Dessutom är det bra för eleverna att känna sig sedd för de resurser de har och inte för sina svårigheter. -Man kommer åt det de kan, man ser människan bakom beteendet, vilket tidigare kunde skymma sikten för det positiva, elevens egen kapacitet, menar Jelena Vasic. I kartläggningen har man samtal med både föräldrar och elev. Men inte samtidigt utan var för sig, vilket är viktigt. -Först tyckte jag att det var fiffigt att samtala alla tillsammans, men det funkar inte, berättar Jelena. Föräldrarnas berättelse går ofta inte riktigt ihop med elevens. Ibland kanske barnet kommit hit flera år efter föräldrarna och de har därmed helt olika förväntningar på skolan. Jelena säger också att det är viktigt att det verkligen blir just samtal och att man inte är strikt bunden till pärmen. Ju mer man arbetar med materialet, desto friare blir man. Men pärmarna ger en struktur som är viktig. En annan erfarenhet som Jelena och Mats vill dela med sig av är att man inte ska ha för bråttom att gå igenom hela kartläggningsmaterialet. De jobbar successivt och kartlägger elevens kunskaper och erfarenheter i skolämnena i anknytning till undervisningssituationen. Utbildningspaket Materialet består av två pärmar. Den ena stöder kartläggning av elevens och familjens bakgrund, förväntningar, elevens språkutveckling med mera samt elevens styrkor och förmågor i varje skolämne. Den andra pärmen innehåller övningar och lektionsplaneringar som ger stöd för pedagogisk kartläggning. Detta är unikt för Sverige. Medarbetare inbjuds att berätta om metoden på olika håll landet. Många kommuner har köpt in materialet. Senast har Göteborgs stad köpt ett utbildningspaket om fyra träffar. 9 INFONYTT nr

11 Family Learning - lära tillsammans Family Learning är ett av flera nya arbetssätt som utvecklats i ett treårigt föräldrastödsprojekt initierat av Statens folkhälsoinstitut. I Linköping används Family Learning för närvarande på två familjecentraler och en skola, i samarbete med Tema Barn på Linköpings universitet. Vi fick lära oss frukternas namn på somaliska -Därför valde vi temat mat, kropp och När en grupp somaliska mammor och deras barn samlas på hälsa denna gång. Mammorna tycker Familjecentralen i Skäggetorp för en Lära tillsammans-träff kan det är spännande att lära sig svenska på det till exempel handla om mat, kropp och hälsa. Medan barnen det här sättet, berättar Rebecka Carlsen. leker talar förskollärarna Rebecka Carlsen och Maria Ingestig -Det är också värdefullt att de kan glädjas tillsammans med med föräldrarna, och sedan leker alla en lek som anknyter till barnen, och känna att de är viktiga för dem, säger Maria Ingestig. Mats Mikiver Projektledare dagens tema. -Lära tillsammans-begreppet är ömsesidigt, säger Rebecka och Ny metod från Storbritannien berättar att hon och Maria fick lära sig frukternas namn på somaliska. Family Learning är en metod som kommer från Storbritannien, där den använts i närmare 20 år. Den går ut på att stödja för- Samarbete med brobryggare äldrar med ingen eller låg utbildning att lära sig basämnen och Projektet håller till på familjecentralens öppna förskola. Där utveckla språkkunskaper tillsammans med sina barn. I Linkö- finns en låda med foton på alla barn, deras föräldrar och perso- ping vänder sig Family Learning till föräldrar födda utomlands nalen som är med på träffarna. De börjar med att varje deltagare och deras barn från två år och uppåt, med särskilt fokus att lära tar sin bild och sätter den på en flanotavla. Sedan räknar man hur sig tala, läsa och skriva på svenska. många barn mammor, pojkar och flickor som är där, och alla får Allt bygger på samspel mellan föräldrar och barn och att familjen presentera sig. Utan att någon tänker på det tränas på det sättet och hemmet är en resurs för lärandet. Man betonar föräldrarnas språk och matematiska begrepp. viktiga roll i denna process. I Skäggetorp har man valt att satsa på somaliska familjer, som är Projektledare Mats Mikiver: Det handlar både om lärande och många i området. De rekryteras i samarbete med BVC och med om att stärka relationen mellan barn och föräldrar. brobyggaren Amina Ali som talar deras modersmål. BVC följer barnens utveckling och arbetar mycket med att informera föräldrar om bra mat och god måltidsordning. Bild: Maria Ingestig och Rebecka Carlsen, familjecentralen Skäggetorp

12 Linköping Där idéer blir verklighet Sektionen för resurs- och stödverksamhet Ansvar, uppdragsgivare och erbjudande Sektionen för resurs- och stödverksamhet kan med sina resurser ta ett samlat grepp kring relevanta insatser, effektivisera åtgärder och skräddarsy individuella lösningar. Vi stödjer förskolechefer och rektorer i deras arbete med barn/elever/ungdomar i behov av särskilt stöd. Det görs bl.a. genom spetskompetens inom konsultation, observation, metodutveckling, sakkunskap och nätverk. Välkommen att besöka vår hemsida!

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. 2015 Nr 12. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. 2015 Nr 12. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015 Nr 12 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen

Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Modersmålslärarens roll i den pedagogiska kartläggningen Sektionen för resurs och stödverksamhet Flerspråkighet Snezana Arsenovic Nero, verksamhetschef (modersmålsstöd i förskola, förskoleklass) Åsa Svensson,

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

ELEVERS. Skolintroduktion. på sent anlända. villkor

ELEVERS. Skolintroduktion. på sent anlända. villkor Skolintroduktion på sent anlända ELEVERS villkor R e s u r s e n h e t e n f ö r I n t r o d u k t i o n a v n y a n l ä n d a B a r n, R I B, G ö t e b o r g s S t a d Skolintroduktion på sent anlända

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Infonytt. Nyheter! Information och nyheter från Sektion Specialverksamhet Vårterminen 2009. ICDP Vägledande samspel

Infonytt. Nyheter! Information och nyheter från Sektion Specialverksamhet Vårterminen 2009. ICDP Vägledande samspel Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNING Information och nyheter från Sektion Specialverksamhet Nyheter! Särskola Distansstudier/Diskussionsforum Livskunskap, SET Social Emotionell Träning ART Agression Replacement

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Välkommen på fortbildning

Välkommen på fortbildning Välkommen på fortbildning Kursutbud vårterminen 2017 Varmt välkommen att anmäla dig. Alla utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar inom Stockholms stad. Hjälp oss gärna att sprida informationen

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg.

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg. Skolförvaltningen Pedagogcentrum Uppdaterad: 2015-12-01 Information angående fortbildningserbjudande Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg. Information

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Elever som zappar skolan 131011

Elever som zappar skolan 131011 Elever som zappar skolan 131011 Projekt på Almåsskolan 2007-2010 Titti Ljungdahl Skolutvecklare Bakgrund Våren 2007 c:a 10 elever med mycket stor frånvaro, de flesta flickor. Tidigare skolgång hade fungerat

Läs mer

Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet

Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet Föräldrastöd riktat till föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden 1 Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg.

Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk omsorg. Skolförvaltningen Pedagogcentrum Uppdaterad: December 2016 KURSUTBUD VT- 17 Information angående erbjudande av fortbildning Fortbildningarna riktar sig till pedagoger inom förskola, skola samt pedagogisk

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola.

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola. Elevhälsoplan 16 17 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i skolans

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetslaget. Vår vision Alla barn på förskolan

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till?

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Max Strandberg 1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Nej det kan man aldrig göra. Man får antingen sluta att ge läxor som eleverna behöver

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Nyanlända barn och ungdomar Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Regional överenskommelse Barn och ungdomars skolundervisning och situation måste uppmärksammas, bland annat genom metodutveckling och kompetensspridning.

Läs mer

Fortbildning våren 2017

Fortbildning våren 2017 Fortbildning våren 2017 Hej! Vi har fått en ny föreläsning kring musik som kommunikation och stimulans den 23 maj. ( Se nedan ) Det finns även platser kvar på vår utbildning i Ergonomi den 3 maj. Välkommna

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Elevhälsan. Information gäller från Gnesta stadens lugn och landets puls

Elevhälsan. Information gäller från Gnesta stadens lugn och landets puls Elevhälsan Information gäller från 2013-01-01 1Gnesta stadens lugn och landets puls Elevhälsans uppdrag Skolan i Gnesta kommun ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Svalans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svalans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Svalans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år a för planen Marie Lundgren Åsa Marklund Anki Lindberg

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer