GRAFISK MANUAL ROMELEÅSEN & SJÖLANDSKAPET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL ROMELEÅSEN & SJÖLANDSKAPET"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL

2 INLEDNING Vår grafiska manual är ett viktigt redskap i kontakten med omvärlden. Den innehåller riktlinjer för vår visuella kommunikation i olika användningsområden. Rätt använd bidrar den till att förmedla Romeleåsen & Sjölandskapets profil på ett tydligt och trovärdigt sätt. Var därför konsekvent när du skapar eller beställer material med Romeleåsen & Sjölandskapet som avsändare! Utgå alltid från reglerna i denna manual och be alltid om råd om du är osäker på hur du ska gå tillväga. Lycka till! INNEHÅLL LOGOTYP Logotyp Logotypen och dess användning Färger Typsnitt Typografiska exempel Grafiska element Ögat Grafiska element Banner Grafiska element Bilder Övrig information om trycksaker 2

3 LOGOTYP Logotypen är ett viktigt visuellt kännetecken och ska behandlas korrekt. Vi använder oss av de tre följande varianterna: HUVUDLOGOTYP Logotypen i färg används i första hand och i alla sammanhang där det är möjligt. INVERTERAD LOGOTYP På färgad bakgrund ska en inverterad (vit) logotyp användas. Det är viktigt att ordentlig läskontrast alltid uppnås. SVART LOGOTYP Svart logotyp används t.ex. i trycksaker som enbart är i svartvitt, eller i andra sammanhang där någon av logotyperna ovan inte kan användas av olika skäl. Logotypen får ej användas i gråskala, använd en svart logotyp istället! 3

4 LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNING FRIZON Logotypen behöver fritt utrymme för att synas ordentligt. Inom denna frizon ska det inte ligga någon text, bilder eller andra grafiska element. Som tumregel gäller att logotypen alltid ska placeras med en fri yta [x] som motsvarar höjden från textens nederkant till där åsens siluett börjar på vänster sida. Frizonen är proportionerlig i förhållande till logotypen. Blir logotypen större, blir även frizonen större. STORLEK Logotypens storlek anpassas efter behov. Den får dock aldrig blir mindre än 20 mm bred. Minsta storlek: 20 mm RÄTT ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN Illustrationen placeras alltid överst och ordmärket underst. Proportionerna mellan illustrationen och ordmärket får aldrig förändras. Varken illustrationen eller ordmärket får ritas om, förkortas eller roteras. Illustrationen får aldrig användas separat. Nedan visas några exempel på felaktig användning av logotypen. Använd inte illustrationen separat. Placera inte logotypen på mörk bakgrund. Förändra inte proportionerna mellan illustrationen och ordmärket. Använd aldrig skuggor eller andra effekter. Förändra inte logotypens proportioner. Ändra inte logotypens färger. Rotera inte logotypen. 4

5 FÄRGER Färgen är en viktig del i kommunikationen. Vi har valt att den röda färgen ska dominera Romeleåsen & Sjölandskapets kommunikation både i trycksaker och på webbplatsen. Den röda färgen CMYK (tryck på papper) C=0, M=91, Y=100, K=23 RGB (för skärmvisning) R=162, G=45, B=18) PMS 1805 Text ska i första hand vara 100 % svart eller vit om den ligger på mörk bakgrund. Det grafiska elementet Ögat (se sidan 10) kan också förekomma i 10 % svart. Färgvärden för den gula och gröna färgen i Romeleåsen och Sjölandskapets logotyp: CMYK C=1, M=25, Y=95, K=1 RGB R=247, G=192, B=23 PMS 7408 CMYK C=77, M=23, Y=100, K=9 RGB R=62, G=143, B=37 PMS 363 Utöver det är det inga andra färger som har någon viktig funktion, utan det är bilder och illustrationer som ska ge färg åt produktionsmaterialet. 5

6 TYPSNITT För att skapa en sammanhållande kommunikation använder vi oss genomgående av fyra olika typsnitt: Myriad Pro och Adobe Caslon Pro till trycksaksproduktion och Arial och Calibri till digital produktion. TYPSNITT FÖR TRYCKSPRODUKTION Myriad Pro är ett klassiskt typsnitt med en något modern skärning. Den uppfattas som lätt, tillgängligt och väldigt tydligt och fungerar bra såväl för stora rubriker som för bildtext. Myriad Pro finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför väljar vi att använda light, regular, bold samt i mindre utsträckning italic-varianterna. Myriad används i första hand till rubriker, men även ingresser, bildtexter och kortare löptexter. MYRIAD PRO LIGHT MYRIAD PRO REGULAR MYRIAD PRO BOLD MYRIAD PRO LIGHT ITALIC MYRIAD PRO ITALIC MYRIAD PRO BOLD ITALIC Adobe Caslon Pro är ett klassiskt serif-typsnitt med bra läsbarhet. Det är det kompletterande typsnittet till Myriad Pro och ska enbart användas för löpande text. Anledningen till att Adobe Caslon Pro finns som kompletterande typsnitt är att Myriad Pro kan upplevas som svårläst i längre texter. Adobe Caslon Pro ska i huvudsak användas i regularskärningen. Italic (kursiv) används bara för att utmärka enstaka ord eller för till exempel citat. Exempel på användning av typsnitten i trycksaker finns på sidorna 8 9. ADOBE CASLON PRO REGULAR ADOBE CASLON PRO ITALIC ADOBE CASLON PROL BOLD 6

7 TYPSNITT (FORTSÄTTNING) DIGITALT TYPSNITT Till webbplatsen används Arial och Calibri. Det är standardtypsnitt som är ritade för att fungera optimalt på skärm och de finns på de flesta system. Arial används i första hand till löpande texter. Calibri används som rubriktypsnitt och enbart i boldvarianten. Dessa typsnitt kan även användas i andra digitala sammanhang som till exempel powerpointpresentationer, nyhetsbrev etc. ARIAL REGULAR ARIAL BOLD CALIBRI BOLD 7

8 TYPOGRAFISKA EEMPEL Här och på nästa sida visas några exempel på hur typsnitten ska användas på rätt sätt i praktiken, till exempel vid broschyrproduktion. lindholmen RiksboRgen vid börringesjöns strand någon gång mellan 1310 och 1315, gav den danske kungen order att uppföra en kraftfull borg i skåne. Platsen för borgbygget var en holme eller ö, bevuxen med stora lindar, på Börringeklosters marker intill Börringesjöns nordvästra strand. Trots att man hämtade sten till andra byggen stod ruinerna kvar länge. Borgen kom att kallas Lindholmen. Under en tid var Skåne och Lindholmen svenskt men den danske kungen Valdemar Atterdag återerövrade Lindholmen år Under slutet av 1300 talet spelade Lindholmen stor roll i kampen mellan olika politiska konstellationer i Norden. År 1526 inrättades Malmöhus län. Fram till dess var Lindholmen förvaltnings centrum i Skåne. Men verksamheten på Lindholmen pågick fram till 1540 talet. I början av 1600 talet uppfördes ett korsvirkeshus på ruinerna. Byggnaden användes då som jaktslott av Christian IV. Trots att man här hämtade sten till and ra byggen stod de väldiga ruinerna kvar länge. När Caroli kyrka i Malmö uppfördes i mitten av 1600 talet, hämtades tegel från Lindholmen. Men betydande rester av ruinen var kvar år 1749, när Carl von Linné var här på sin Skånska resa. Linné berättar att några år tidigare hade ett 18 meter högt murparti rivits ned. Lind holmen omnämns som sten täkt så sent som andra halvan av 1800 talet. I dag är platsen ganska oansenlig. En låg kulle belägen i ett beteslandskap nära tätorten Svedala och Malmö Airport. Men denna idylliska borgkulle var under medeltiden platsen för våldsamma kraftmätningar. Här skrevs nordisk historia med svärd och fjäderpenna. oroliga tider krävde försvarsanläggningar Militära konflikter, dyra krig och lyxigt hovliv präglade den danske kungen Erik Menveds (Erik VI ) regeringstid i början av 1300 talet och pengarna sinade i statskassan. För att kunna fortsätta lyxliv och expansiva krig höjdes skatten. Följden blev uppror bland undersåtarna. För att trygga makten behövdes ett starkt försvar. Att kungen investerade i dyra försvarsborgar var därför ingen slump. Lindholmen var en del av det riksomfattande och påkostade borgbyggnads program som genomfördes i Danmark under kung Erik Menveds regering. När Erik Menved dog år 1319, ärvde hans bror Kristoffer II Danmarks tron. En väpnare och hans två följeslagare framför Lindholmens borg. Han fortsatte sin brors inslagna väg med krig och lyxigt hovliv. För att få loss kapital, pantsattes delar av riket för stora engångssummor och genom diverse händelser kom Skånelandskapen nu i den tyske greven Johan av Plöns händer. borgens första tid Lindholmen omnämns första gången den 4 november år 1332 då ett uppror mot tyska herremän i Skåne bröt ut. När freden slöts blev den svenske kungen Magnus Smek Ericksson kung också i Skåne. Vid denna tid överlämnades Lindholmen av den tyske riddaren Eggert Brockdorf till den skånske riddaren 2 lindholmen lindholmen 3 Huvudrubrik Till huvudrubrik ska du använda Myriad Pro bold, versal. För att få rubriken lättläst och luftig kan den spärras lite, vilket betyder att mellanrummet mellan bokstäverna blir lite större än normalt. Storleken på rubriken i detta exempel är 24 pt. Det är tillåtet att sätta rubriken i olika färger för att utmärka enstaka ord och sätta accenter. Ingress Finns det ingress ska den sättas i Myriad Pro regular versal/gemen ospärrad. Den ska upplevas som större än brödtexten. I detta exempel är textstorleken pt. Löpande text/brödtext Till löpande text ska du använda Adobe Caslon Pro regular. Nya textstycken ska markeras med indrag. Vad gäller textstorleken ska man tänka på att människor i alla åldersgrupper ska kunna läsa den utan större svårigheter. I detta exempel är storleken 10 pt. Mellanrubrik Till mellanrubrik ska du använda Myriad Pro bold, versal. Rubriken kan spärras lite för att få den mer luftig och lättläst. I detta exempel är rubrikstorleken 8,5 pt. Bildtext Till bildtext ska du använda Myriad Pro light italic. Textstorleken i denna broschyr är 8 pt. Den ska inte vara mindre. 8

9 TYPOGRAFISKA EEMPEL (FORTSÄTTNING) Utmärkningar Ibland finns det inga rubriker men man vill ändå märka ut vissa ord i början av ett avsnitt, som i detta exempel. I så fall ska de ord man vill märka ut sättas i Myriad Pro bold i versaler. Sedan övergår texten i vanlig löpande text med Adobe Caslon Pro. Att besöka kulturens östarp är som att göra en resa i tiden. Friluftsmuseets själva grundsten är Gamlegård, en kringbyggd gård från 1812, med möbler, textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. Myriad Pro bold 8,5 pt, brödtext 10 pt. GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Georg Karlin, inte hade hjärta att flytta gården till Kulturen i Lund som det från början var tänkt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. när du kommer till östarp möter du först Östarps Gäst giveri där man kan äta traditionella skånska maträtter lagade på lokalodlade råvaror eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är fri entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augusti. Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmuseet Kulturens grundare Georg Att besöka kulturens östarp är som att göra en resa i tiden. Friluftsmuseets själva grundsten är Gamlegård, en kringbyggd gård från 1812, med möbler, textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. Karlin köpa Gamlegård i Östarp Men istället för att bryta loss den ur sitt kulturhistoriska sammanhang, beslöt han att skapa ett levande lantbruksmuseum mitt i kulturlandskapet. I augusti 1924 invigdes Kulturens Östarp som sedan dess blivit ett mycket populärt utflyktsmål. kulturens östarp ägs och drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som även förvaltar friluftsmuseet Kulturen i Lund. Mer information om Kulturens verksamhet samt kontaktuppgifter hittar du på GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Georg Karlin, inte hade hjärta att flytta gården till Kulturen i Lund som det från början var tänkt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. när du kommer till öst möter du först Östarps Gäst giveri där man kan äta traditionella skånska maträ lagade på lokalodlade råvar eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är f entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augus Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmus Kulturens grundare Georg Karlin köpa Gamlegård i Ö att bryta loss den ur sitt ku beslöt han att skapa ett lev kulturlandskapet. I augusti som sedan dess blivit ett m kulturens östarp ägs o föreningen för södra Sverig museet Kulturen i Lund. M verksamhet samt kontaktup Altenativ rubrik I vissa fall kan det finnas behov av att ha ett alternativt rubriktypsnitt som i exemplet till höger, där det visas olika bilder med korta texter under. Här kan man använda sig av Myriad Pro italic, versal. I detta 4exempel är textstorleken 8,5 pt. 6 Kortare löptexter I vissa fall kan det finnas kortare komplementerade texter utöver huvudbrödtexten som i exemplet ovan. 2 1 Här kan man som alternativt typsnitt 3 använda Myriad Pro regular. I exemplet är textstorleken 9 pt. 5 1 djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdrift. Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lantraser som vänekor och svensk låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöryafår och Blommehöns. 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården efter sina föräldrar. Hon fick uppmärksamhet och pris för sin ovanliga och praktfulla allmogeträdgård. 2 gamlegård Östarps by brann ner 1810 och Gamlegård byggdes på grunden av sin föregångare Den vitkalkade fyrlängade gården är typisk för Skånes slättbygder där den slutna gårdsplanen gav skydd mot slättens vindar och mot objudna gäster. 4 levande besöksmål På Kulturens Östarp går det att via alla sinnen uppleva en jordbruksmiljö från förr i tiden. På sommaren är Gamlegård och dess trädgård öppen och museivärdar finns på plats och levandegör livet på gården. 5 5 östarps gästgiveri 6 vattenmöllan Östarps Gästgivaregård Små kvarnar som Östarps byggdes till invigningen av vattenkvarn från 1705 användes för att mala säd. Den Kulturens Östarp Korsvirkesbyggnaden har en berömd ligger på byns gamla kvarnställe där den ursprungliga gästgivaregård i Arlöv, mellan Lund och Malmö, som förebild. möllan revs under början Östarps gästgiveri drivs sedan av 1900-talet. Genom att tre generationer av krögarfamiljen Vollmer och ingår i man förse kvarnen med den dämma i bäcken intill kunde restaurangprojektet Skånska mängd vatten som behövdes för att driva kvarnhjulet. 6 Matupplevelser vars syfte är att bevara, utveckla och lyfta fram den skånska maten. för mer information om 1 öppe ttider och bokning besök 2Östarps Gästgiveris hemsida 3 Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdr Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lan raser som vänekor och svens låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöry får och Blommehöns. 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården efter sina föräldrar. Hon fick uppmärksamhet och pris fö sin ovanliga och praktfulla allmogeträdgård. Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV ALLMÄNT Vad gäller de typografiska exemplen på denna och föregående sida så ska man hålla sig till dessa rekommendationer vad gäller val av typsnitt och olika skärningar. Även textstorleken på mellanrubriker, ingresstexter, löpande texter och bildtexter ska vara samma eller hålla sig så nära exemplen ovan som möjligt. Däremot kan textstorleken på huvudrubrikerna variera något beroende på rubrikernas längd, trycksakens format och den plats man har till förfogande. 9

10 Svedala sjön Häckeberga naturvårdsområde Blentarp Sövde sommarby Snogeho lindholmen 15 E Å S 102 sjön Sövdesjön E N sjön Börringesjön Ellestads- GRAFISKA ELEMENT ÖGAT Romeleåsen & sjölandskapet Detta område har mycket att erbjuda från slott och museer till skogar och betesmarker med sällsynta växter och djur. Området har många pärlor. Skurup 1 ToruP Populärt utflyktsområde Rydsgård med bokskog, motionsspår, slott, statarmuseum och skolmuseum. Vissa lämpar sig bäst för stövlar och ryggsäck, medan andra kan 2 Hyby backar Öppet, kuperat 7 kulturens östarp Levande avnjutas på söndagsutflykt i lågskor. beteslandskap med dungar och snår. Bra utflyktsmål för björnbärsplockare. friluftsmuseum som bedriver jordbruk på gammalt vis. ta bussen ut i naturen 3 risen naturreservat med skog och fälad som betas av hästar och 8 snogeholm stort omväxlande strövområde med flera markerade kor. vandringsslingor. Bad, fiske och 4 HäckEbErga naturreservat båtuthyrning. De grafiska elementen är en del av den grafiska profilen. De används för att komplettera bilder, färger eller text och göra produktionen såväl lättare som intressantare. Med buss kan du nå stora delar av Romeleåsen och sjölandskapet. En fördel, förutom att du skonar miljön, är att vandringsturen inte behöver sluta där den började. Kontakta Skånetrafiken för information om busslinjer och tider: eller med bok- och blandlövskog och öppna marker. slottet ligger vackert på en ö. 5 romeleklint Urbergsknalle 175 m.ö.h. med milsvid utsikt, bl.a. över Vombsänkan. 6 HuMLaröDsHus fälad naturreservat med artrik flora och utsikt över Vombsänkan. Betas av kor och hästar. 9 krageholm i markerna runt sjön finns det gott om rovfågel och rådjur. slottet visas efter överenskommelse. svaneholm Vid slottet finns museum, promenadstig, båtuthyrning och gästgiveri. gabeljung Från den stora kullen har man milsvid utsikt över slätten. LinDHoLMEns borgruin På 1300-talet en mäktig borg, nu en fyrkantig gräsklädd kulle i naturskönt läge vid Börringesjön. ÖGAT Ögat är ett återkommande element i Romeleåsen & Sjölandskapets grafiska profil. Det ska ge upphov till associationer som till exempel att vi ser vår omgivning och naturen med öppna ögon eller att vi är beredda att upptäcka nya ställen och lära oss nya saker om Romeleåsens kulturlandskap. Ögat positiv form Ögat finns i positiv och inverterad (negativ) form. I inverterad form liknar det också ett titthål. I positiv form fungerar ögat som ett designelement för att lätta upp layouten eller sätta accenter på vissa ställen. Det kan användas i rött när det ska vara väl synligt eller ljusgrått när det ska ligga mer i bakgrunden. Ögat inverterat Det inverterade ögat har även en mer definierad funktion i en banner som innehåller områdets namn, t.ex. på broschyr framsidor eller på webbplatsen. Bannern ska skapa hög igenkänning för Romeleåsen & Sjölandskapets informationsmaterial. Det inverterade ögat ska alltid ha en bild i bakgrunden, dvs. bakgrunden ska inte vara helt vit. Om bilden sedan ska fortätter utanför området med det inverterade ögat ska det vara en och samma bild man ser. När det gäller val av bild ska man vara uppmärksam på att bildutsnittet man ser genom ögat inte är för mörkt (se exempel nedan). Det ska alltid ligga en bild i bakgrunden. Ögat får inte vara tomt. En och samma bild ska ligga i bakgrunden och i anslutning till ögat. Inte två olika. Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD Bra val av bild: Ögat syns tydligt och det blir bra kontrast. Dåligt val av bild: Intrycket blir för mörkt och ögat syns inte tydligt. 10

11 GRAFISKA ELEMENT BANNER FRAMSIDESBANNER På Romeleåsen & Sjölandskapets trycksaker ska de olika områdena presenteras på ett enhetligt sätt på foldrarnas eller broschyrernas framsida. Bannern innehåller alltid designelementet ögat som ligger på vänster sida. Texten Romeleåsen & Sjölandskapet ligger som avsändare högst upp på höger sida. Sedan kommer områdets namn med stor rubrik och eventuell underrubrik. Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD Avsändare Myriad bold i versaler. Textstorlek 7,6 pt Huvudrubrik/områdets namn Myriad i versal/gemen. Texten ska vara så stor som möjligt, beroende på namnets längd och trycksaksformat. Man kan också ha olika rubrikstorlekar om namnet består av flera ord, som i exemplet bredvid. Textstorlekarna i dessa exempel ligger på ca 52 och 36 pt. Underrubrik Myriad bold i versaler. Textstorleken kan variera men får aldrig vara under 7,6 pt. Exemplet ovan 10 pt, nedan 7,6 pt. TYPSNITT OCH TYPSNITTSSTORLEKAR (A4) Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND Textstorlek pt Textstorleken beror på ordets längd. Så stor som möjligt inom marginalerna (se nästa sida). Textstorlek 14,5 pt

12 GRAFISKA ELEMENT BANNER FRAMSIDESBANNERNS PROPORTIONER OCH MÅTT FÖR TRE TRYCKSAKSFORMAT: Stående A5 (148x210 mm) Stående A4 (210x297 mm) Stående långsmal (99x210 mm) Om trycksaken framställs på olika språk ska motsvarande flaggor vara med. Bredd: A5 8,3 mm A4,7 mm A5 x = 7,2 mm A4 x = 10,5 mm A5 Ø ögat = 33,6 mm A4 Ø ögat = 48,5 mm A5 Ø liten röd cirkel = 6,3 mm A4 Ø liten röd cirkel = 9,3 mm Höjd A5 47 mm A4 69 mm Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND 10 mm (A5) 15 mm (A4) 31 mm (A5) 45 mm (A4) 42 mm (A5) 62 mm (A4) För det stående långsmala formatet (99x210 mm) gäller samma mått som för stående A5. Andra mått när huvudrubriken har två rader: Höjd 47 mm (99x210 mm) Kulturens Östarp 7 mm 20 mm 36 mm LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD 44 mm Malmö Genarp Dalby Veberöd Blentarp Sjöbo Baksida Den röda bannern fortsätter på baksidan och visar där en karta över området. Svedala Tomelilla Skurup 13 12

13 GRAFISKA ELEMENT BILDER CIRKLAR Cirkeln är baserad på det grafiska elementet ögat och en återkommande Att besöka kulturens när du kommer till östarp beståndsdel i Romeleåsen & Sjölandskapets grafiska utformning. Cirkeln kan östarp är som att göra en resa möter du först Östarps i tiden. Friluftsmuseets själva Gäst giveri där man kan äta till exempel användas grundsten för är Gamlegård, att beskära en små bilder på ett sätt som lättar traditionella upp skånska maträtter kringbyggd gård från 1812, layouten på ett trevligt med möbler, sätt. textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. FRILÄGGNINGAR GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Ett annat sätt att göra layouten mer Georg lekfull Karlin, inte och hade hjärta intressant att flytta gården till är att använda frilagda bilder. Det är inget tvång men om bildmaterialet är lämpligt och det passar Kulturen i Lund som det från början var tänkt. in i layouten är det önskvärt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. lagade på lokalodlade råvaror eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är fri entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augusti. Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmuseet Kulturens grundare Georg Karlin köpa Gamlegård i Östarp Men istället för att bryta loss den ur sitt kulturhistoriska sammanhang, beslöt han att skapa ett levande lantbruksmuseum mitt i kulturlandskapet. I augusti 1924 invigdes Kulturens Östarp som sedan dess blivit ett mycket populärt utflyktsmål. kulturens östarp ägs och drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som även förvaltar friluftsmuseet Kulturen i Lund. Mer information om Kulturens verksamhet samt kontaktuppgifter hittar du på Exempel på bilder i cirklar samt frilagda bilder djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdrift. Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lantraser som vänekor och svensk låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöryafår och Blommehöns. 2 gamlegård Östarps by brann ner 1810 och Gamlegård byggdes på grunden av sin föregångare Den vitkalkade fyrlängade gården är typisk för Skånes slättbygder där den slutna gårdsplanen gav skydd mot slättens vindar och mot objudna gäster. 5 östarps gästgiveri Östarps Gästgivaregård byggdes till invigningen av Kulturens Östarp Korsvirkesbyggnaden har en berömd gästgivaregård i Arlöv, mellan Lund och Malmö, som förebild. Östarps gästgiveri drivs sedan tre generationer av krögarfamiljen Vollmer och ingår i restaurangprojektet Skånska Matupplevelser vars syfte är att bevara, utveckla och lyfta fram den skånska maten. 6 vattenmöllan Små kvarnar som Östarps vattenkvarn från 1705 användes för att mala säd. Den ligger på byns gamla kvarnställe där den ursprungliga möllan revs under början av 1900-talet. Genom att dämma i bäcken intill kunde man förse kvarnen med den mängd vatten som behövdes för att driva kvarnhjulet. för mer information om öppe ttider och bokning besök Östarps Gästgiveris hemsida 1 2 fåglar vid lindholmen RovfåglaR Den omväxlande miljön kring Lindholmen skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv året runt. Röd glada, Skånes landskapsfågel, kan man se över området under alla årstider. Den har här ett av sina starkaste fästen i Europa. En annan vanlig rovfågel i området är ormvråken, en sorkspecialist som ofta ses sittande på staketpinnar eller i döda träd. Såväl kungsörn som havsörn häckar i området och under sommarhalvåret jagar brun kärrhök på låg höjd samtidigt som lärkfalken jagar trollsländor och svalor över vattnet. 3 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården med starar för att övernatta. Ringduvor, mot sydväst i efter en aldrig sina föräldrar. sinande ström. Hon fick bivråkar och ormvråkar får ofta sällskap av röda glador, bruna kärrhökar över Öster sjön sin och ovanliga vidare och ner praktfulla genom Via Falster bo uppmärksamhet näset beger de sig och ut pris för och sparvhökar och ibland även av Europa. Samtidigt allmogeträdgård. fylls det på med fiskgjusar och havsörnar. gäster från norr. flyttfågelstråket vintern en osynlig motorväg Antalet örnar i området ökar under Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV Börringesjön och Klosterviken ligger vinterhalvåret när fåglar från nordligare breddgrader söker sig till dessa mitt i Nordeuropas mest utpräglade flyttfågelstråk och fungerar tillsammans med Havgårdssjön som en under hela vintern liksom stora flockar viltrika trakter. Övriga rovfåglar kan ses uppsamlings plats för många flytt fåglar. med björk och rödvingetrastar som Här kan de söka föda och invänta övervintrar här. När boken haft god lämplig väderlek inför den fortsatta frösättning kan flockar med tiotusentals färden mot sydligare breddgrader. bergfinkar dröja sig kvar hela vintern Vid gynnsam väderlek ses flyttfåglarna följa de osynliga och förse sig av det dukade bordet. motorvägarna 4 levande besöksmål På Kulturens Östarp går det att via alla sinnen uppleva en jordbruksmiljö från förr i tiden. På sommaren är Gamlegård och dess trädgård öppen och museivärdar finns på plats och levandegör livet på gården. Gulsparv våren När den sista snön försvunnit drar berg finken norrut och koltrasten, gärd smygen och röd haken inleder vårens konsert. När sälgen blommar hörs de första sång lärkorna. Nya fågelstämmor tillkommer och i slutet av maj när kärrsångarna anlänt är vårens fågelkör komplett. sommaren Större hackspett, grönsångare, stenknäckare, nötväcka och gransångare håller till här under försommaren, liksom gulsparv, lövsångare och bofink som hörs överallt. Längs buskridåerna utmed dikena och stranden sjunger törnsångaren och i videbuskage och vass håller sävsparven och rörsångaren till. I Sege å trivs rörhönan. Havsörn Sothöns och skäggdopping syns på Börringesjöns vattenyta och med lite tur kan man få se de skiffergrå svarttärnorna när de snappar insekter. Efter midsommar tystnar fågel kören. Överallt hörs i stället tigg lätena från nyutflugna ungar. Ett första tecken på att hösten nalkas är storspovarna som drar mot söder. En del passar på att rasta på de när liggande fälten. Allt fler änder och gäss samlas efter hand ute på Börringe sjön. hösten I augusti, september och oktober är det flyttfågeltider. Ladusvalor ses jaga insekter lågt över Börringesjön och i skymningen landar de i tusental i vassen tillsammans med stora flockar Grönsångare Ormvråk Röd glada Bergfink Nötväcka Björktrast 13

14 Texter: Anders Reisnert, Lars Persson, P-G Bentz, Per Blomberg. Textbearbetning: karin Leeb-Lundberg. Målningar: Bertil Lundahl (bertillundahl.se) Foto: sid 10, P-G Bentz (sturnus.se), sid 7 Rigsarkivet köpenhamn, sid 13 nils-arvid Andersson. Grafisk formgivning: Lönegård & Co. Tryck: elanders ÖVRIG INFORMATION OM TRYCKSAKER FORMAT PÅ FOLDRAR OCH BROSCHYRER Beroende på omfång har Romeleåsen & Sjölandskapets trycksaker olika format. Vi rekommenderar dock att huvudsakligen använda stående A5-format samt 99x210 mm till broschyrer och foldrar. På så sätt har trycksakerna samma höjd vilket ger ett enhetligt intryck när de t.ex. står bredvid varandra i en display. lilla rödde den kringbyggda skånegården i Lilla Rödde var ursprungligen ett skatterusthållarhemman, vilket innebar att man erhöll skattefrihet i utbyte mot att hålla knekt och häst. År 1843 köptes gården av Ola Jönsson som var gift med Bolla Persson. Familjemedlemmarna tillverkade själva allt som behövdes i hemmet. Barnbarnen var de sista som bodde på gården och fram till 1985 drevs den på samma sätt utan moderna bekvämligheter. På gården finns fortfarande samma möbler och lantbruksredskap som på siste ägarens tid. systrarna AnnA och HAnnA Jönsson gifte sig aldrig och deras magnifika hemgifter i form av möbler och textilier förblev oanvända. Textilierna har legat väl skyddade i kistor och de vackra färgerna har bevarats. Kunskapen om flamskvävnad fanns i släkten sedan generationer och mönstren hämtar inspiration från de berömda gästgivardöttrarna i närliggande Everlöv. Dessa släktingar till Anna och Hanna levde på 1700-talet och deras fantastiska vävnader har uppmärksammats i litteratur och TV. Färs härads hembygdsförening äger gården sedan öppettider: Mitten av maj augusti söndagar kl Maj september efter överenskommelse, tel Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD humlarödshus fälad naturreservatet HumlArödsHus fälad är en vacker stenbunden betesmark med enstaka fristående träd av vildapel, körsbär och ek samt rikligt med buskar av en, ros och hagtorn. Området har en rik och varierad blomsterprakt i form av bl.a. backtimjan, jordtistel och stagg på de torrare delarna medan ett flertal olika orkidéarter samsas med bl.a. darrgräs och småvänderot på de fuktigare partierna. Reservatet ligger på Romeleåsens nordsluttning med en fantastisk utsikt över Vombsänkan mot Linderödsåsen. området är kulturhistoriskt intressant då det visar hur stora delar av Romeleåsen såg ut för 150 år sedan. HelA området betas vilket är en förutsättning för att den rika floran ska kunna bevaras och med den alla de insekter som kräver dessa växter för att kunna leva. Här finns bland annat ett stort antal fjärilar som t.ex. violettkantad guldvinge samt rikligt med gräsfjärilar. Naturreservatet bildades den 14 februari 1964 och är ca 17 hektar. Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura PLACERING AV LOGOTYPER Samarbetspartners logotyper placeras längst ner på baksidan. PAPPER Använd G-print som är ett vitt bestruket papper med matt yta, eller motsvarande. Obestruket papper bör ej användas. Staffanstorp 16 Malmö Dalby Svedala Torna HällestadDalby Genarp R O Veberöd M E Blentarp Veberöd Tomelilla Skurup Genarp 13 Klågerup Sövde sommarby Blentarp Bara Sövdesjön Snogeholmssjön hitta naturvårdsområde till lindholmen Häckeberga 102 Yddingesjön Avtagsvägen mot Lindholmens borgruin finns på e65, strax väster 13 om rondellen där man tar av mot Malmö Airport. Ellestadssjön Från skurupshållet tar man avtagsvägen mot Tittente, och kör Svedala sedan tillbaka en bit på en vändslinga för att komma till vägen mot Lindholmen. Från Malmöhållet tar man av söderut vid vägskylten n Lindholmen. Börringesjön Skurup Vid parkeringen finns informationsskyltar, telefonguidning, bord och bänkar. Vägen ut till borgruinen är en naturstig. Drottning Rydsgård Margaretas trädgård kallas den kulle med många gamla träd som ibland förväxlas med borgruinen. Man kan antingen vandra på stigen rakt över kullen eller ta stigen till vänster om kullen. romeleåsen & sjölandskapet 1 torup Populärt utflyktsområde 7 kulturens östarp Levande friluftsmuseum som bedriver Väl förbi Drottning Margaretas trädgård med bokskog, syns borgkullen motionsspår, tydligt. slott, Ju närmare man kommer borgruinen desto blötare blir underlaget. Detta område har mycket att erbjuda från slott och statarmuseum och skolmuseum. jordbruk på gammalt vis. en spång är lagd på det blötaste stället. Via en bro över sege å tar museer till skogar och betesmarker med sällsynta växter 2 Hyby backar Öppet, kuperat 8 snogeholm Stort omväxlande strövområde med flera besökaren sig upp på Lindholmens borgruin idag en gräsbevuxen och djur. Området har många pärlor. Vissa kulle lämpar på en sig plats bäst beteslandskap med dungar och snår. där man i slutet av 1300-talet skrev nordisk historia. för stövlar och ryggsäck, medan andra kan På avnjutas bron finns på Bra utflyktsmål för björnbärsplockare. markerade vandringsslingor. Bad, en modell över borgen i skala 1:100. fiske och båtuthyrning. söndagsutflykt i lågskor. 3 risen Naturreservat med skog Östersjöleden går i området. och fälad som betas av hästar och 9 krageholm I markerna runt kor. sjön finns det gott om rovfågel ta bussen ut i naturen och rådjur. Slottet visas efter överenskommelse. 4 Häckeberga Naturreservat Med buss kan du nå stora delar av Romeleåsen romeleås- och och sjölandskapskommittén, med råsk, bok- och har blandlövskog bildats av och sjölandskapet. En fördel, förutom att du skonar kommunerna miljön, Lund, är Malmö, sjöbo, öppna skurup, marker. svedala, Slottet Trelleborg ligger vackert svaneholm Vid slottet finns att vandringsturen inte behöver sluta där den och började. Ystad samt Region skåne. på en ö. museum, promenadstig, båtuthyrning och gästgiveri. 5 romeleklint Urbergsknalle kontakta skånetrafiken för information om busslinjer 175 m.ö.h. med milsvid utsikt, bl.a. gabeljung Från den stora och tider: eller över Vombsänkan. kullen har man milsvid utsikt över slätten. 6 HumlarödsHus fälad Naturreservat med artrik flora och lindholmens borgruin utsikt över Vombsänkan. Betas av kor På 1300-talet en mäktig borg, och hästar. nu en fyrkantig gräsklädd kulle i naturskönt läge vid Börringesjön. Idala L E Å Vombsjön Sjöbo S E N 13 Sjöbo Malmö Svedala Genarp Dalby Veberöd Skurup Blentarp HittA till besöksmålen kring kulturens östarp kulturens östarp är väl skyltat från vägen mellan Veberöd och Blentarp. lilla rödde Från vägen mellan Veberöd och Blentarp: ca 2 km norr om Blentarp, tag av mot Stora Rödde. I Stora Rödde, fortsätt mot Simontorp ca 700 m. Följ skyltning Lilla Rödde museum. Gården ligger i ett vägskäl. HumlArödsHus fälad Kör väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng österut en knapp kilometer söder om Dörröd, vid skyltning Naturreservat. Efter ca 2 km ligger reservatet på vänster hand, norr om vägen. Man kan parkera längs vägen. romeleås- och sjölandskapskommittén, råsk, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne. Sjöbo 13 Produktion: Lönegård & Co. Foto: Kulturen, Östarps Gästgiveri, Jorchr. Naturillustrationer: Nils Forshed. Tryck: Exakta romeleåsen & sjö Kultu Öst LiLLa Rödde Hum Följ årstidernas växlingar på Östarp o lantbruksmiljöer från 1830-talet. Se h upplev Gamlegårds allmogeträdgård Östarps gästgiveri eller duka upp me I området hittar du även textilmus och naturreservatet Humlarödshus fä rika fjärilsliv. 14

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort KULTURHISTORISK ÖVERSIKT, DELOMRÅDE 1 Antagen i kommunfullmäktige 2013-xx-xx 2014-02-26 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2013 www.regionmuseet.se Dnr:

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Dokumentation från symposiet Kunskap och föreställningar: Naturvårdens och

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Vägvisare till naturen i Haninge

Vägvisare till naturen i Haninge Vägvisare till naturen i Haninge Text: Lars Magnusson Redaktör/projektledare: Malin Löfgren Foto omslagets framsida: Fredrik Hjerling Foto omslagets baksida: Bakgrundsbild: Johan Bjurer Överst: Ärtsångare.

Läs mer

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland Förord Gävleborgs län har en spännande natur med trolska gammelskogar, imponerande berg och myllrande fågelsjöar. I fjärran skymtar havet.

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Smultronställen på Falbygden

Smultronställen på Falbygden Smultronställen på Falbygden Vägvisare till naturliga besöksmål på Falbygden Omslag Smultron. Foto Torleif Halvorsen 1 Innehållsförteckning Platåbergen 6 Hur började det? 6 Falbygden befolkades tidigt

Läs mer

Natur & Tillgänglighet

Natur & Tillgänglighet Natur & Tillgänglighet i Lomma kommun NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla NÄRMARE NATUREN Låt naturen bli en tillgång för alla UTVALDA NATUROMRÅDEN I LOMMA KOMMUN Bjärred & Borgeby 1.

Läs mer

G O D A E X E M P E L

G O D A E X E M P E L G O D A E X E M P E L FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I ODLINGSLANDSKAPET OLLE KVARNBÄCK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 2 INLEDNING 3 GODA EXEMPEL: DAGGMASKAR ERSÄTTER PLOGEN 4 HERDE OCH ENTREPRENÖR 7 UPPSKATTAD

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

Välkommen till Vildbasarnas Vik

Välkommen till Vildbasarnas Vik Välkommen till Vildbasarnas Vik BARNENS EGEN NATURSTIG Stigen lämpar sig för utflykter med barn i dagvård och upp till årskurs 6 (ca 5 10 år) i vuxet sällskap. Under vandringen behandlas naturskydd och

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

Sandvikens fiskeläge Kulturhistorisk utredning inför eventuell kulturreservatsbildning Sandviken 10:1 Nätra sn Örnsköldsviks kn Västernorrlands län

Sandvikens fiskeläge Kulturhistorisk utredning inför eventuell kulturreservatsbildning Sandviken 10:1 Nätra sn Örnsköldsviks kn Västernorrlands län Sandvikens fiskeläge Kulturhistorisk utredning inför eventuell kulturreservatsbildning Sandviken 10:1 Nätra sn Örnsköldsviks kn Västernorrlands län Samhällsbyggnadsavdelningen/Kulturmiljö Rapport 2003

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad

Ut i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv 1 Miljö och samhällsbyggnad Ut i Eslöv! Det här är en liten bok om naturen i Eslöv och människor man ofta hittar ute i den. Natur är värd att uppmärksamma, skydda och vårda, dels för sitt värde

Läs mer

Nedslag i. Kistas historia. Patrick Lönnberg

Nedslag i. Kistas historia. Patrick Lönnberg Nedslag i Kistas historia Patrick Lönnberg Innehåll Namnet Kista... 3 Kista gård... 3 Kista och istiden... 4 Bronsåldern... 5 Järnåldern... 5 Igelbäckens dalgång... 6 Igelbäckens historia... 7 Igelbäckens

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer