GRAFISK MANUAL ROMELEÅSEN & SJÖLANDSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL ROMELEÅSEN & SJÖLANDSKAPET"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL

2 INLEDNING Vår grafiska manual är ett viktigt redskap i kontakten med omvärlden. Den innehåller riktlinjer för vår visuella kommunikation i olika användningsområden. Rätt använd bidrar den till att förmedla Romeleåsen & Sjölandskapets profil på ett tydligt och trovärdigt sätt. Var därför konsekvent när du skapar eller beställer material med Romeleåsen & Sjölandskapet som avsändare! Utgå alltid från reglerna i denna manual och be alltid om råd om du är osäker på hur du ska gå tillväga. Lycka till! INNEHÅLL LOGOTYP Logotyp Logotypen och dess användning Färger Typsnitt Typografiska exempel Grafiska element Ögat Grafiska element Banner Grafiska element Bilder Övrig information om trycksaker 2

3 LOGOTYP Logotypen är ett viktigt visuellt kännetecken och ska behandlas korrekt. Vi använder oss av de tre följande varianterna: HUVUDLOGOTYP Logotypen i färg används i första hand och i alla sammanhang där det är möjligt. INVERTERAD LOGOTYP På färgad bakgrund ska en inverterad (vit) logotyp användas. Det är viktigt att ordentlig läskontrast alltid uppnås. SVART LOGOTYP Svart logotyp används t.ex. i trycksaker som enbart är i svartvitt, eller i andra sammanhang där någon av logotyperna ovan inte kan användas av olika skäl. Logotypen får ej användas i gråskala, använd en svart logotyp istället! 3

4 LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNING FRIZON Logotypen behöver fritt utrymme för att synas ordentligt. Inom denna frizon ska det inte ligga någon text, bilder eller andra grafiska element. Som tumregel gäller att logotypen alltid ska placeras med en fri yta [x] som motsvarar höjden från textens nederkant till där åsens siluett börjar på vänster sida. Frizonen är proportionerlig i förhållande till logotypen. Blir logotypen större, blir även frizonen större. STORLEK Logotypens storlek anpassas efter behov. Den får dock aldrig blir mindre än 20 mm bred. Minsta storlek: 20 mm RÄTT ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN Illustrationen placeras alltid överst och ordmärket underst. Proportionerna mellan illustrationen och ordmärket får aldrig förändras. Varken illustrationen eller ordmärket får ritas om, förkortas eller roteras. Illustrationen får aldrig användas separat. Nedan visas några exempel på felaktig användning av logotypen. Använd inte illustrationen separat. Placera inte logotypen på mörk bakgrund. Förändra inte proportionerna mellan illustrationen och ordmärket. Använd aldrig skuggor eller andra effekter. Förändra inte logotypens proportioner. Ändra inte logotypens färger. Rotera inte logotypen. 4

5 FÄRGER Färgen är en viktig del i kommunikationen. Vi har valt att den röda färgen ska dominera Romeleåsen & Sjölandskapets kommunikation både i trycksaker och på webbplatsen. Den röda färgen CMYK (tryck på papper) C=0, M=91, Y=100, K=23 RGB (för skärmvisning) R=162, G=45, B=18) PMS 1805 Text ska i första hand vara 100 % svart eller vit om den ligger på mörk bakgrund. Det grafiska elementet Ögat (se sidan 10) kan också förekomma i 10 % svart. Färgvärden för den gula och gröna färgen i Romeleåsen och Sjölandskapets logotyp: CMYK C=1, M=25, Y=95, K=1 RGB R=247, G=192, B=23 PMS 7408 CMYK C=77, M=23, Y=100, K=9 RGB R=62, G=143, B=37 PMS 363 Utöver det är det inga andra färger som har någon viktig funktion, utan det är bilder och illustrationer som ska ge färg åt produktionsmaterialet. 5

6 TYPSNITT För att skapa en sammanhållande kommunikation använder vi oss genomgående av fyra olika typsnitt: Myriad Pro och Adobe Caslon Pro till trycksaksproduktion och Arial och Calibri till digital produktion. TYPSNITT FÖR TRYCKSPRODUKTION Myriad Pro är ett klassiskt typsnitt med en något modern skärning. Den uppfattas som lätt, tillgängligt och väldigt tydligt och fungerar bra såväl för stora rubriker som för bildtext. Myriad Pro finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför väljar vi att använda light, regular, bold samt i mindre utsträckning italic-varianterna. Myriad används i första hand till rubriker, men även ingresser, bildtexter och kortare löptexter. MYRIAD PRO LIGHT MYRIAD PRO REGULAR MYRIAD PRO BOLD MYRIAD PRO LIGHT ITALIC MYRIAD PRO ITALIC MYRIAD PRO BOLD ITALIC Adobe Caslon Pro är ett klassiskt serif-typsnitt med bra läsbarhet. Det är det kompletterande typsnittet till Myriad Pro och ska enbart användas för löpande text. Anledningen till att Adobe Caslon Pro finns som kompletterande typsnitt är att Myriad Pro kan upplevas som svårläst i längre texter. Adobe Caslon Pro ska i huvudsak användas i regularskärningen. Italic (kursiv) används bara för att utmärka enstaka ord eller för till exempel citat. Exempel på användning av typsnitten i trycksaker finns på sidorna 8 9. ADOBE CASLON PRO REGULAR ADOBE CASLON PRO ITALIC ADOBE CASLON PROL BOLD 6

7 TYPSNITT (FORTSÄTTNING) DIGITALT TYPSNITT Till webbplatsen används Arial och Calibri. Det är standardtypsnitt som är ritade för att fungera optimalt på skärm och de finns på de flesta system. Arial används i första hand till löpande texter. Calibri används som rubriktypsnitt och enbart i boldvarianten. Dessa typsnitt kan även användas i andra digitala sammanhang som till exempel powerpointpresentationer, nyhetsbrev etc. ARIAL REGULAR ARIAL BOLD CALIBRI BOLD 7

8 TYPOGRAFISKA EEMPEL Här och på nästa sida visas några exempel på hur typsnitten ska användas på rätt sätt i praktiken, till exempel vid broschyrproduktion. lindholmen RiksboRgen vid börringesjöns strand någon gång mellan 1310 och 1315, gav den danske kungen order att uppföra en kraftfull borg i skåne. Platsen för borgbygget var en holme eller ö, bevuxen med stora lindar, på Börringeklosters marker intill Börringesjöns nordvästra strand. Trots att man hämtade sten till andra byggen stod ruinerna kvar länge. Borgen kom att kallas Lindholmen. Under en tid var Skåne och Lindholmen svenskt men den danske kungen Valdemar Atterdag återerövrade Lindholmen år Under slutet av 1300 talet spelade Lindholmen stor roll i kampen mellan olika politiska konstellationer i Norden. År 1526 inrättades Malmöhus län. Fram till dess var Lindholmen förvaltnings centrum i Skåne. Men verksamheten på Lindholmen pågick fram till 1540 talet. I början av 1600 talet uppfördes ett korsvirkeshus på ruinerna. Byggnaden användes då som jaktslott av Christian IV. Trots att man här hämtade sten till and ra byggen stod de väldiga ruinerna kvar länge. När Caroli kyrka i Malmö uppfördes i mitten av 1600 talet, hämtades tegel från Lindholmen. Men betydande rester av ruinen var kvar år 1749, när Carl von Linné var här på sin Skånska resa. Linné berättar att några år tidigare hade ett 18 meter högt murparti rivits ned. Lind holmen omnämns som sten täkt så sent som andra halvan av 1800 talet. I dag är platsen ganska oansenlig. En låg kulle belägen i ett beteslandskap nära tätorten Svedala och Malmö Airport. Men denna idylliska borgkulle var under medeltiden platsen för våldsamma kraftmätningar. Här skrevs nordisk historia med svärd och fjäderpenna. oroliga tider krävde försvarsanläggningar Militära konflikter, dyra krig och lyxigt hovliv präglade den danske kungen Erik Menveds (Erik VI ) regeringstid i början av 1300 talet och pengarna sinade i statskassan. För att kunna fortsätta lyxliv och expansiva krig höjdes skatten. Följden blev uppror bland undersåtarna. För att trygga makten behövdes ett starkt försvar. Att kungen investerade i dyra försvarsborgar var därför ingen slump. Lindholmen var en del av det riksomfattande och påkostade borgbyggnads program som genomfördes i Danmark under kung Erik Menveds regering. När Erik Menved dog år 1319, ärvde hans bror Kristoffer II Danmarks tron. En väpnare och hans två följeslagare framför Lindholmens borg. Han fortsatte sin brors inslagna väg med krig och lyxigt hovliv. För att få loss kapital, pantsattes delar av riket för stora engångssummor och genom diverse händelser kom Skånelandskapen nu i den tyske greven Johan av Plöns händer. borgens första tid Lindholmen omnämns första gången den 4 november år 1332 då ett uppror mot tyska herremän i Skåne bröt ut. När freden slöts blev den svenske kungen Magnus Smek Ericksson kung också i Skåne. Vid denna tid överlämnades Lindholmen av den tyske riddaren Eggert Brockdorf till den skånske riddaren 2 lindholmen lindholmen 3 Huvudrubrik Till huvudrubrik ska du använda Myriad Pro bold, versal. För att få rubriken lättläst och luftig kan den spärras lite, vilket betyder att mellanrummet mellan bokstäverna blir lite större än normalt. Storleken på rubriken i detta exempel är 24 pt. Det är tillåtet att sätta rubriken i olika färger för att utmärka enstaka ord och sätta accenter. Ingress Finns det ingress ska den sättas i Myriad Pro regular versal/gemen ospärrad. Den ska upplevas som större än brödtexten. I detta exempel är textstorleken pt. Löpande text/brödtext Till löpande text ska du använda Adobe Caslon Pro regular. Nya textstycken ska markeras med indrag. Vad gäller textstorleken ska man tänka på att människor i alla åldersgrupper ska kunna läsa den utan större svårigheter. I detta exempel är storleken 10 pt. Mellanrubrik Till mellanrubrik ska du använda Myriad Pro bold, versal. Rubriken kan spärras lite för att få den mer luftig och lättläst. I detta exempel är rubrikstorleken 8,5 pt. Bildtext Till bildtext ska du använda Myriad Pro light italic. Textstorleken i denna broschyr är 8 pt. Den ska inte vara mindre. 8

9 TYPOGRAFISKA EEMPEL (FORTSÄTTNING) Utmärkningar Ibland finns det inga rubriker men man vill ändå märka ut vissa ord i början av ett avsnitt, som i detta exempel. I så fall ska de ord man vill märka ut sättas i Myriad Pro bold i versaler. Sedan övergår texten i vanlig löpande text med Adobe Caslon Pro. Att besöka kulturens östarp är som att göra en resa i tiden. Friluftsmuseets själva grundsten är Gamlegård, en kringbyggd gård från 1812, med möbler, textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. Myriad Pro bold 8,5 pt, brödtext 10 pt. GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Georg Karlin, inte hade hjärta att flytta gården till Kulturen i Lund som det från början var tänkt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. när du kommer till östarp möter du först Östarps Gäst giveri där man kan äta traditionella skånska maträtter lagade på lokalodlade råvaror eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är fri entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augusti. Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmuseet Kulturens grundare Georg Att besöka kulturens östarp är som att göra en resa i tiden. Friluftsmuseets själva grundsten är Gamlegård, en kringbyggd gård från 1812, med möbler, textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. Karlin köpa Gamlegård i Östarp Men istället för att bryta loss den ur sitt kulturhistoriska sammanhang, beslöt han att skapa ett levande lantbruksmuseum mitt i kulturlandskapet. I augusti 1924 invigdes Kulturens Östarp som sedan dess blivit ett mycket populärt utflyktsmål. kulturens östarp ägs och drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som även förvaltar friluftsmuseet Kulturen i Lund. Mer information om Kulturens verksamhet samt kontaktuppgifter hittar du på GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Georg Karlin, inte hade hjärta att flytta gården till Kulturen i Lund som det från början var tänkt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. när du kommer till öst möter du först Östarps Gäst giveri där man kan äta traditionella skånska maträ lagade på lokalodlade råvar eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är f entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augus Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmus Kulturens grundare Georg Karlin köpa Gamlegård i Ö att bryta loss den ur sitt ku beslöt han att skapa ett lev kulturlandskapet. I augusti som sedan dess blivit ett m kulturens östarp ägs o föreningen för södra Sverig museet Kulturen i Lund. M verksamhet samt kontaktup Altenativ rubrik I vissa fall kan det finnas behov av att ha ett alternativt rubriktypsnitt som i exemplet till höger, där det visas olika bilder med korta texter under. Här kan man använda sig av Myriad Pro italic, versal. I detta 4exempel är textstorleken 8,5 pt. 6 Kortare löptexter I vissa fall kan det finnas kortare komplementerade texter utöver huvudbrödtexten som i exemplet ovan. 2 1 Här kan man som alternativt typsnitt 3 använda Myriad Pro regular. I exemplet är textstorleken 9 pt. 5 1 djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdrift. Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lantraser som vänekor och svensk låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöryafår och Blommehöns. 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården efter sina föräldrar. Hon fick uppmärksamhet och pris för sin ovanliga och praktfulla allmogeträdgård. 2 gamlegård Östarps by brann ner 1810 och Gamlegård byggdes på grunden av sin föregångare Den vitkalkade fyrlängade gården är typisk för Skånes slättbygder där den slutna gårdsplanen gav skydd mot slättens vindar och mot objudna gäster. 4 levande besöksmål På Kulturens Östarp går det att via alla sinnen uppleva en jordbruksmiljö från förr i tiden. På sommaren är Gamlegård och dess trädgård öppen och museivärdar finns på plats och levandegör livet på gården. 5 5 östarps gästgiveri 6 vattenmöllan Östarps Gästgivaregård Små kvarnar som Östarps byggdes till invigningen av vattenkvarn från 1705 användes för att mala säd. Den Kulturens Östarp Korsvirkesbyggnaden har en berömd ligger på byns gamla kvarnställe där den ursprungliga gästgivaregård i Arlöv, mellan Lund och Malmö, som förebild. möllan revs under början Östarps gästgiveri drivs sedan av 1900-talet. Genom att tre generationer av krögarfamiljen Vollmer och ingår i man förse kvarnen med den dämma i bäcken intill kunde restaurangprojektet Skånska mängd vatten som behövdes för att driva kvarnhjulet. 6 Matupplevelser vars syfte är att bevara, utveckla och lyfta fram den skånska maten. för mer information om 1 öppe ttider och bokning besök 2Östarps Gästgiveris hemsida 3 Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdr Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lan raser som vänekor och svens låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöry får och Blommehöns. 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården efter sina föräldrar. Hon fick uppmärksamhet och pris fö sin ovanliga och praktfulla allmogeträdgård. Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV ALLMÄNT Vad gäller de typografiska exemplen på denna och föregående sida så ska man hålla sig till dessa rekommendationer vad gäller val av typsnitt och olika skärningar. Även textstorleken på mellanrubriker, ingresstexter, löpande texter och bildtexter ska vara samma eller hålla sig så nära exemplen ovan som möjligt. Däremot kan textstorleken på huvudrubrikerna variera något beroende på rubrikernas längd, trycksakens format och den plats man har till förfogande. 9

10 Svedala sjön Häckeberga naturvårdsområde Blentarp Sövde sommarby Snogeho lindholmen 15 E Å S 102 sjön Sövdesjön E N sjön Börringesjön Ellestads- GRAFISKA ELEMENT ÖGAT Romeleåsen & sjölandskapet Detta område har mycket att erbjuda från slott och museer till skogar och betesmarker med sällsynta växter och djur. Området har många pärlor. Skurup 1 ToruP Populärt utflyktsområde Rydsgård med bokskog, motionsspår, slott, statarmuseum och skolmuseum. Vissa lämpar sig bäst för stövlar och ryggsäck, medan andra kan 2 Hyby backar Öppet, kuperat 7 kulturens östarp Levande avnjutas på söndagsutflykt i lågskor. beteslandskap med dungar och snår. Bra utflyktsmål för björnbärsplockare. friluftsmuseum som bedriver jordbruk på gammalt vis. ta bussen ut i naturen 3 risen naturreservat med skog och fälad som betas av hästar och 8 snogeholm stort omväxlande strövområde med flera markerade kor. vandringsslingor. Bad, fiske och 4 HäckEbErga naturreservat båtuthyrning. De grafiska elementen är en del av den grafiska profilen. De används för att komplettera bilder, färger eller text och göra produktionen såväl lättare som intressantare. Med buss kan du nå stora delar av Romeleåsen och sjölandskapet. En fördel, förutom att du skonar miljön, är att vandringsturen inte behöver sluta där den började. Kontakta Skånetrafiken för information om busslinjer och tider: eller med bok- och blandlövskog och öppna marker. slottet ligger vackert på en ö. 5 romeleklint Urbergsknalle 175 m.ö.h. med milsvid utsikt, bl.a. över Vombsänkan. 6 HuMLaröDsHus fälad naturreservat med artrik flora och utsikt över Vombsänkan. Betas av kor och hästar. 9 krageholm i markerna runt sjön finns det gott om rovfågel och rådjur. slottet visas efter överenskommelse. svaneholm Vid slottet finns museum, promenadstig, båtuthyrning och gästgiveri. gabeljung Från den stora kullen har man milsvid utsikt över slätten. LinDHoLMEns borgruin På 1300-talet en mäktig borg, nu en fyrkantig gräsklädd kulle i naturskönt läge vid Börringesjön. ÖGAT Ögat är ett återkommande element i Romeleåsen & Sjölandskapets grafiska profil. Det ska ge upphov till associationer som till exempel att vi ser vår omgivning och naturen med öppna ögon eller att vi är beredda att upptäcka nya ställen och lära oss nya saker om Romeleåsens kulturlandskap. Ögat positiv form Ögat finns i positiv och inverterad (negativ) form. I inverterad form liknar det också ett titthål. I positiv form fungerar ögat som ett designelement för att lätta upp layouten eller sätta accenter på vissa ställen. Det kan användas i rött när det ska vara väl synligt eller ljusgrått när det ska ligga mer i bakgrunden. Ögat inverterat Det inverterade ögat har även en mer definierad funktion i en banner som innehåller områdets namn, t.ex. på broschyr framsidor eller på webbplatsen. Bannern ska skapa hög igenkänning för Romeleåsen & Sjölandskapets informationsmaterial. Det inverterade ögat ska alltid ha en bild i bakgrunden, dvs. bakgrunden ska inte vara helt vit. Om bilden sedan ska fortätter utanför området med det inverterade ögat ska det vara en och samma bild man ser. När det gäller val av bild ska man vara uppmärksam på att bildutsnittet man ser genom ögat inte är för mörkt (se exempel nedan). Det ska alltid ligga en bild i bakgrunden. Ögat får inte vara tomt. En och samma bild ska ligga i bakgrunden och i anslutning till ögat. Inte två olika. Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD Bra val av bild: Ögat syns tydligt och det blir bra kontrast. Dåligt val av bild: Intrycket blir för mörkt och ögat syns inte tydligt. 10

11 GRAFISKA ELEMENT BANNER FRAMSIDESBANNER På Romeleåsen & Sjölandskapets trycksaker ska de olika områdena presenteras på ett enhetligt sätt på foldrarnas eller broschyrernas framsida. Bannern innehåller alltid designelementet ögat som ligger på vänster sida. Texten Romeleåsen & Sjölandskapet ligger som avsändare högst upp på höger sida. Sedan kommer områdets namn med stor rubrik och eventuell underrubrik. Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD Avsändare Myriad bold i versaler. Textstorlek 7,6 pt Huvudrubrik/områdets namn Myriad i versal/gemen. Texten ska vara så stor som möjligt, beroende på namnets längd och trycksaksformat. Man kan också ha olika rubrikstorlekar om namnet består av flera ord, som i exemplet bredvid. Textstorlekarna i dessa exempel ligger på ca 52 och 36 pt. Underrubrik Myriad bold i versaler. Textstorleken kan variera men får aldrig vara under 7,6 pt. Exemplet ovan 10 pt, nedan 7,6 pt. TYPSNITT OCH TYPSNITTSSTORLEKAR (A4) Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND Textstorlek pt Textstorleken beror på ordets längd. Så stor som möjligt inom marginalerna (se nästa sida). Textstorlek 14,5 pt

12 GRAFISKA ELEMENT BANNER FRAMSIDESBANNERNS PROPORTIONER OCH MÅTT FÖR TRE TRYCKSAKSFORMAT: Stående A5 (148x210 mm) Stående A4 (210x297 mm) Stående långsmal (99x210 mm) Om trycksaken framställs på olika språk ska motsvarande flaggor vara med. Bredd: A5 8,3 mm A4,7 mm A5 x = 7,2 mm A4 x = 10,5 mm A5 Ø ögat = 33,6 mm A4 Ø ögat = 48,5 mm A5 Ø liten röd cirkel = 6,3 mm A4 Ø liten röd cirkel = 9,3 mm Höjd A5 47 mm A4 69 mm Lindholmen RIKSBORGEN VID BÖRRINGESJÖNS STRAND 10 mm (A5) 15 mm (A4) 31 mm (A5) 45 mm (A4) 42 mm (A5) 62 mm (A4) För det stående långsmala formatet (99x210 mm) gäller samma mått som för stående A5. Andra mått när huvudrubriken har två rader: Höjd 47 mm (99x210 mm) Kulturens Östarp 7 mm 20 mm 36 mm LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD 44 mm Malmö Genarp Dalby Veberöd Blentarp Sjöbo Baksida Den röda bannern fortsätter på baksidan och visar där en karta över området. Svedala Tomelilla Skurup 13 12

13 GRAFISKA ELEMENT BILDER CIRKLAR Cirkeln är baserad på det grafiska elementet ögat och en återkommande Att besöka kulturens när du kommer till östarp beståndsdel i Romeleåsen & Sjölandskapets grafiska utformning. Cirkeln kan östarp är som att göra en resa möter du först Östarps i tiden. Friluftsmuseets själva Gäst giveri där man kan äta till exempel användas grundsten för är Gamlegård, att beskära en små bilder på ett sätt som lättar traditionella upp skånska maträtter kringbyggd gård från 1812, layouten på ett trevligt med möbler, sätt. textilier och bruksföremål från 1800-talets skånska allmoge. Den unika allmogeträdgården, med sina buxbomshäckar, perennrabatter och berså, har fått mycket uppmärksamhet och prisbelönades första gången redan i början av 1900-talet. FRILÄGGNINGAR GAmleGård ligger omgiven av ett mycket tilltalande landskap med åkrar, ängar och betesmarker på böljande kullar. Det är lätt att förstå varför Kulturens grundare, Ett annat sätt att göra layouten mer Georg lekfull Karlin, inte och hade hjärta intressant att flytta gården till är att använda frilagda bilder. Det är inget tvång men om bildmaterialet är lämpligt och det passar Kulturen i Lund som det från början var tänkt. in i layouten är det önskvärt. östarp är ett synnerligen levande museum. Åkrarna odlas på gammalt vis och i betesmarker och slåtterängar frodas under försommaren vildväxande orkidéer och en stor variation av ängsblommor, gräs och örter. På Östarp bedrivs ett hästdrivet jordbruk och djuren är av gammal lantras. Till Gamlegård hör vattenkvarn, brytestuga och malttorka alla byggnader med sin specifika funktion i det gamla bondesamhället. lagade på lokalodlade råvaror eller bara köpa sig en glass. Kulturens Östarp går att besöka året om och det är fri entré. Gamlegård är öppen under perioden maj augusti. Historik Med hjälp av en generös donation från grevinnan Wilhelmina von Hallwyl kunde friluftsmuseet Kulturens grundare Georg Karlin köpa Gamlegård i Östarp Men istället för att bryta loss den ur sitt kulturhistoriska sammanhang, beslöt han att skapa ett levande lantbruksmuseum mitt i kulturlandskapet. I augusti 1924 invigdes Kulturens Östarp som sedan dess blivit ett mycket populärt utflyktsmål. kulturens östarp ägs och drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som även förvaltar friluftsmuseet Kulturen i Lund. Mer information om Kulturens verksamhet samt kontaktuppgifter hittar du på Exempel på bilder i cirklar samt frilagda bilder djuren På östarp Östarps marker hålls öppna med jordbruks- och betesdrift. Dragkraften kommer från arbetshästar och på Östarp tillhör gårdsdjuren gamla lantraser som vänekor och svensk låglandsboskap, Linderödssvin, Göingegetter, Klövsjöryafår och Blommehöns. 2 gamlegård Östarps by brann ner 1810 och Gamlegård byggdes på grunden av sin föregångare Den vitkalkade fyrlängade gården är typisk för Skånes slättbygder där den slutna gårdsplanen gav skydd mot slättens vindar och mot objudna gäster. 5 östarps gästgiveri Östarps Gästgivaregård byggdes till invigningen av Kulturens Östarp Korsvirkesbyggnaden har en berömd gästgivaregård i Arlöv, mellan Lund och Malmö, som förebild. Östarps gästgiveri drivs sedan tre generationer av krögarfamiljen Vollmer och ingår i restaurangprojektet Skånska Matupplevelser vars syfte är att bevara, utveckla och lyfta fram den skånska maten. 6 vattenmöllan Små kvarnar som Östarps vattenkvarn från 1705 användes för att mala säd. Den ligger på byns gamla kvarnställe där den ursprungliga möllan revs under början av 1900-talet. Genom att dämma i bäcken intill kunde man förse kvarnen med den mängd vatten som behövdes för att driva kvarnhjulet. för mer information om öppe ttider och bokning besök Östarps Gästgiveris hemsida 1 2 fåglar vid lindholmen RovfåglaR Den omväxlande miljön kring Lindholmen skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv året runt. Röd glada, Skånes landskapsfågel, kan man se över området under alla årstider. Den har här ett av sina starkaste fästen i Europa. En annan vanlig rovfågel i området är ormvråken, en sorkspecialist som ofta ses sittande på staketpinnar eller i döda träd. Såväl kungsörn som havsörn häckar i området och under sommarhalvåret jagar brun kärrhök på låg höjd samtidigt som lärkfalken jagar trollsländor och svalor över vattnet. 3 3 Prisad allmogeträdgård Gamlegårds trädgård är bevarad som gårdens sista ägare Hanna Jöns Persson skapade den vid 1800-talets slut. Hanna hade ärvt gården med starar för att övernatta. Ringduvor, mot sydväst i efter en aldrig sina föräldrar. sinande ström. Hon fick bivråkar och ormvråkar får ofta sällskap av röda glador, bruna kärrhökar över Öster sjön sin och ovanliga vidare och ner praktfulla genom Via Falster bo uppmärksamhet näset beger de sig och ut pris för och sparvhökar och ibland även av Europa. Samtidigt allmogeträdgård. fylls det på med fiskgjusar och havsörnar. gäster från norr. flyttfågelstråket vintern en osynlig motorväg Antalet örnar i området ökar under Ur Flygfoto Lantmäteriverket, Gävle Medgivande MEDGIV Börringesjön och Klosterviken ligger vinterhalvåret när fåglar från nordligare breddgrader söker sig till dessa mitt i Nordeuropas mest utpräglade flyttfågelstråk och fungerar tillsammans med Havgårdssjön som en under hela vintern liksom stora flockar viltrika trakter. Övriga rovfåglar kan ses uppsamlings plats för många flytt fåglar. med björk och rödvingetrastar som Här kan de söka föda och invänta övervintrar här. När boken haft god lämplig väderlek inför den fortsatta frösättning kan flockar med tiotusentals färden mot sydligare breddgrader. bergfinkar dröja sig kvar hela vintern Vid gynnsam väderlek ses flyttfåglarna följa de osynliga och förse sig av det dukade bordet. motorvägarna 4 levande besöksmål På Kulturens Östarp går det att via alla sinnen uppleva en jordbruksmiljö från förr i tiden. På sommaren är Gamlegård och dess trädgård öppen och museivärdar finns på plats och levandegör livet på gården. Gulsparv våren När den sista snön försvunnit drar berg finken norrut och koltrasten, gärd smygen och röd haken inleder vårens konsert. När sälgen blommar hörs de första sång lärkorna. Nya fågelstämmor tillkommer och i slutet av maj när kärrsångarna anlänt är vårens fågelkör komplett. sommaren Större hackspett, grönsångare, stenknäckare, nötväcka och gransångare håller till här under försommaren, liksom gulsparv, lövsångare och bofink som hörs överallt. Längs buskridåerna utmed dikena och stranden sjunger törnsångaren och i videbuskage och vass håller sävsparven och rörsångaren till. I Sege å trivs rörhönan. Havsörn Sothöns och skäggdopping syns på Börringesjöns vattenyta och med lite tur kan man få se de skiffergrå svarttärnorna när de snappar insekter. Efter midsommar tystnar fågel kören. Överallt hörs i stället tigg lätena från nyutflugna ungar. Ett första tecken på att hösten nalkas är storspovarna som drar mot söder. En del passar på att rasta på de när liggande fälten. Allt fler änder och gäss samlas efter hand ute på Börringe sjön. hösten I augusti, september och oktober är det flyttfågeltider. Ladusvalor ses jaga insekter lågt över Börringesjön och i skymningen landar de i tusental i vassen tillsammans med stora flockar Grönsångare Ormvråk Röd glada Bergfink Nötväcka Björktrast 13

14 Texter: Anders Reisnert, Lars Persson, P-G Bentz, Per Blomberg. Textbearbetning: karin Leeb-Lundberg. Målningar: Bertil Lundahl (bertillundahl.se) Foto: sid 10, P-G Bentz (sturnus.se), sid 7 Rigsarkivet köpenhamn, sid 13 nils-arvid Andersson. Grafisk formgivning: Lönegård & Co. Tryck: elanders ÖVRIG INFORMATION OM TRYCKSAKER FORMAT PÅ FOLDRAR OCH BROSCHYRER Beroende på omfång har Romeleåsen & Sjölandskapets trycksaker olika format. Vi rekommenderar dock att huvudsakligen använda stående A5-format samt 99x210 mm till broschyrer och foldrar. På så sätt har trycksakerna samma höjd vilket ger ett enhetligt intryck när de t.ex. står bredvid varandra i en display. lilla rödde den kringbyggda skånegården i Lilla Rödde var ursprungligen ett skatterusthållarhemman, vilket innebar att man erhöll skattefrihet i utbyte mot att hålla knekt och häst. År 1843 köptes gården av Ola Jönsson som var gift med Bolla Persson. Familjemedlemmarna tillverkade själva allt som behövdes i hemmet. Barnbarnen var de sista som bodde på gården och fram till 1985 drevs den på samma sätt utan moderna bekvämligheter. På gården finns fortfarande samma möbler och lantbruksredskap som på siste ägarens tid. systrarna AnnA och HAnnA Jönsson gifte sig aldrig och deras magnifika hemgifter i form av möbler och textilier förblev oanvända. Textilierna har legat väl skyddade i kistor och de vackra färgerna har bevarats. Kunskapen om flamskvävnad fanns i släkten sedan generationer och mönstren hämtar inspiration från de berömda gästgivardöttrarna i närliggande Everlöv. Dessa släktingar till Anna och Hanna levde på 1700-talet och deras fantastiska vävnader har uppmärksammats i litteratur och TV. Färs härads hembygdsförening äger gården sedan öppettider: Mitten av maj augusti söndagar kl Maj september efter överenskommelse, tel Kulturens Östarp LILLA RÖDDE HUMLARÖDSHUS FÄLAD humlarödshus fälad naturreservatet HumlArödsHus fälad är en vacker stenbunden betesmark med enstaka fristående träd av vildapel, körsbär och ek samt rikligt med buskar av en, ros och hagtorn. Området har en rik och varierad blomsterprakt i form av bl.a. backtimjan, jordtistel och stagg på de torrare delarna medan ett flertal olika orkidéarter samsas med bl.a. darrgräs och småvänderot på de fuktigare partierna. Reservatet ligger på Romeleåsens nordsluttning med en fantastisk utsikt över Vombsänkan mot Linderödsåsen. området är kulturhistoriskt intressant då det visar hur stora delar av Romeleåsen såg ut för 150 år sedan. HelA området betas vilket är en förutsättning för att den rika floran ska kunna bevaras och med den alla de insekter som kräver dessa växter för att kunna leva. Här finns bland annat ett stort antal fjärilar som t.ex. violettkantad guldvinge samt rikligt med gräsfjärilar. Naturreservatet bildades den 14 februari 1964 och är ca 17 hektar. Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura PLACERING AV LOGOTYPER Samarbetspartners logotyper placeras längst ner på baksidan. PAPPER Använd G-print som är ett vitt bestruket papper med matt yta, eller motsvarande. Obestruket papper bör ej användas. Staffanstorp 16 Malmö Dalby Svedala Torna HällestadDalby Genarp R O Veberöd M E Blentarp Veberöd Tomelilla Skurup Genarp 13 Klågerup Sövde sommarby Blentarp Bara Sövdesjön Snogeholmssjön hitta naturvårdsområde till lindholmen Häckeberga 102 Yddingesjön Avtagsvägen mot Lindholmens borgruin finns på e65, strax väster 13 om rondellen där man tar av mot Malmö Airport. Ellestadssjön Från skurupshållet tar man avtagsvägen mot Tittente, och kör Svedala sedan tillbaka en bit på en vändslinga för att komma till vägen mot Lindholmen. Från Malmöhållet tar man av söderut vid vägskylten n Lindholmen. Börringesjön Skurup Vid parkeringen finns informationsskyltar, telefonguidning, bord och bänkar. Vägen ut till borgruinen är en naturstig. Drottning Rydsgård Margaretas trädgård kallas den kulle med många gamla träd som ibland förväxlas med borgruinen. Man kan antingen vandra på stigen rakt över kullen eller ta stigen till vänster om kullen. romeleåsen & sjölandskapet 1 torup Populärt utflyktsområde 7 kulturens östarp Levande friluftsmuseum som bedriver Väl förbi Drottning Margaretas trädgård med bokskog, syns borgkullen motionsspår, tydligt. slott, Ju närmare man kommer borgruinen desto blötare blir underlaget. Detta område har mycket att erbjuda från slott och statarmuseum och skolmuseum. jordbruk på gammalt vis. en spång är lagd på det blötaste stället. Via en bro över sege å tar museer till skogar och betesmarker med sällsynta växter 2 Hyby backar Öppet, kuperat 8 snogeholm Stort omväxlande strövområde med flera besökaren sig upp på Lindholmens borgruin idag en gräsbevuxen och djur. Området har många pärlor. Vissa kulle lämpar på en sig plats bäst beteslandskap med dungar och snår. där man i slutet av 1300-talet skrev nordisk historia. för stövlar och ryggsäck, medan andra kan På avnjutas bron finns på Bra utflyktsmål för björnbärsplockare. markerade vandringsslingor. Bad, en modell över borgen i skala 1:100. fiske och båtuthyrning. söndagsutflykt i lågskor. 3 risen Naturreservat med skog Östersjöleden går i området. och fälad som betas av hästar och 9 krageholm I markerna runt kor. sjön finns det gott om rovfågel ta bussen ut i naturen och rådjur. Slottet visas efter överenskommelse. 4 Häckeberga Naturreservat Med buss kan du nå stora delar av Romeleåsen romeleås- och och sjölandskapskommittén, med råsk, bok- och har blandlövskog bildats av och sjölandskapet. En fördel, förutom att du skonar kommunerna miljön, Lund, är Malmö, sjöbo, öppna skurup, marker. svedala, Slottet Trelleborg ligger vackert svaneholm Vid slottet finns att vandringsturen inte behöver sluta där den och började. Ystad samt Region skåne. på en ö. museum, promenadstig, båtuthyrning och gästgiveri. 5 romeleklint Urbergsknalle kontakta skånetrafiken för information om busslinjer 175 m.ö.h. med milsvid utsikt, bl.a. gabeljung Från den stora och tider: eller över Vombsänkan. kullen har man milsvid utsikt över slätten. 6 HumlarödsHus fälad Naturreservat med artrik flora och lindholmens borgruin utsikt över Vombsänkan. Betas av kor På 1300-talet en mäktig borg, och hästar. nu en fyrkantig gräsklädd kulle i naturskönt läge vid Börringesjön. Idala L E Å Vombsjön Sjöbo S E N 13 Sjöbo Malmö Svedala Genarp Dalby Veberöd Skurup Blentarp HittA till besöksmålen kring kulturens östarp kulturens östarp är väl skyltat från vägen mellan Veberöd och Blentarp. lilla rödde Från vägen mellan Veberöd och Blentarp: ca 2 km norr om Blentarp, tag av mot Stora Rödde. I Stora Rödde, fortsätt mot Simontorp ca 700 m. Följ skyltning Lilla Rödde museum. Gården ligger i ett vägskäl. HumlArödsHus fälad Kör väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng österut en knapp kilometer söder om Dörröd, vid skyltning Naturreservat. Efter ca 2 km ligger reservatet på vänster hand, norr om vägen. Man kan parkera längs vägen. romeleås- och sjölandskapskommittén, råsk, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne. Sjöbo 13 Produktion: Lönegård & Co. Foto: Kulturen, Östarps Gästgiveri, Jorchr. Naturillustrationer: Nils Forshed. Tryck: Exakta romeleåsen & sjö Kultu Öst LiLLa Rödde Hum Följ årstidernas växlingar på Östarp o lantbruksmiljöer från 1830-talet. Se h upplev Gamlegårds allmogeträdgård Östarps gästgiveri eller duka upp me I området hittar du även textilmus och naturreservatet Humlarödshus fä rika fjärilsliv. 14

Lindholmen. vall gravar, murar och torn, här skedde våldsamma kraftmätningar. nordisk historia med svärd och fjäderpenna.

Lindholmen. vall gravar, murar och torn, här skedde våldsamma kraftmätningar. nordisk historia med svärd och fjäderpenna. Romeleåsen & sjölandskapet i skåne Lindholmen Riksborgen vid börringesjöns strand Lindholmen, vid Börringesjöns nordvästra strand är idag en gräsbevuxen kulle i ett idylliskt beteslandskap. Men under slutet

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015 Hembygdsföreningarnas Temaresor 2015 Foto, nerifrån: Kenneth Olsson, Sara Lind, Helene Stalin Åkesson, Kullens hembygdsförening, Sara Lind, Färs härads hembygdsförening, Kulturen i Lund, Helene Stalin

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

H Ä S T G Å R D S T O M T P Å H U L T

H Ä S T G Å R D S T O M T P Å H U L T H Ä S T G Å R D S T O M T P Å H U L T I södra Skåne på Romeleåsen, 6 km söder om Veberöd, ca 30 km från Lund ligger ett markområde av fastigheten Påhult 1:5. På markområdet finns ett positivt förhandsbesked

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0 Grafisk handledning 2014, version 2.0 Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer