Fredrik Simson, grafisk formgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Simson, grafisk formgivare"

Transkript

1 Fredrik Simson grafisk formgivare och illustratör Fredrik började på Folkuniversitetet i mitten av februari. Han jobbar som grafisk formgivare på Marknadsavdelningen i Göteborg. Hej Fredrik! Vill du berätta vilka arbetsuppgifter en grafisk formgivare på FU har? Jag arbetar framförallt med FU: s tryckta produktion, exempelvis affischer för föreläsningar, broschyrer och kursprogram. Jag jobbar med hela processen från idé och layout till prepress och kontakt med tryckeri. Ibland skriver jag också texter till vissa trycksaker och arbetar också en del med webben. När förstod du att du ville bli grafisk formgivare? Hur utbildade du dig till det? Jag läste till lärare i svenska och historia och började arbeta på olika skolor som högstadielärare. En dag var jag på Universitets bibliotek och bläddrade i en fantastisk bok om illustration. Jag blev fångad! Jag förstod i det ögonblicket att jag ville arbeta inom det området. Jag läste en ettårig utbildning inom Informationsproduktion på Lindholmen och utbildade mig sedan under tre år på HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk. Vad har du arbetat med tidigare? Jag arbetade på några olika reklambyråer där jag framför allt hade uppdrag inom den grafiska trycksaksproduktionen. Jag har även en egen firma där jag arbetar som illustratör och frilansare. Mitt företag är i dagsläget vilande. Varför sökte du jobb på FU? Att arbeta som grafisk formgivare i en utbildningsorganisation tycker jag är den perfekta kombinationen för mig. Med tanke på min utbildning Fredrik Simson, grafisk formgivare som lärare var det viktigt för mig att hitta ett arbete inom grafisk design med nära anknytning till Universitets- och utbildningsvärlden. Du gick nyligen kursen Marknadsföring i sociala medier på FU. Hur var kursen? Mycket intressant. Kursens ledare Annika Mayer gav bra exempel på hur man kan använda sociala medier på ett framgångsrikt sätt. För att dra störst nytta av dessa nya kommunikationsverktyg krävs en tydlig kommunikationsstrategi och en långsiktig planering. Vad är sociala medier för dig? Det är olika medier/kanaler som erbjuder dubbelriktad kommunikation såsom Facebook och Twitter. De etablerades naturligt och blev allt vanligare i och med att Internet blev mera interaktivt och socialt, vilket brukar sammanfattas med begreppet webb 2.0. Också den s.k. blogosfären är ett exempel på sociala media. På vilket sätt tror du att FU kan dra nytta av sociala medier? Jag föreställer mig två spår: dels i form av kampanjer av olika omfattning. Här finns utrymme för att experimentera och exempelvis göra en s.k. viral kampanj (grundad på ett budskap) för en föreläsning eller en särskild kurs. Dels i det långsiktiga arbetet med varumärket Folkuniversitetet. Här kan vi eftersträva att bli mer närvarande på nätet, både för att vara en intressant part i de sociala medierna men också för att arbeta med omvärldsbevakning, trender och marknadsföring. FU kommer snart att få en ny webb Webb3. Vilken tror du är den viktigaste förändringen med vår nya webb? Jag tror det blir många förbättringar. I samband med att vi flyttar informationen till den nya webben kommer alla våra sidor att inventeras och uppdateras. Sökfunktionen kommer också att ändras radikalt: en besökare på vår sida kommer att få omfattande och relevant information om det som han/hon söker. Kommer den nya webben att påverka dina arbetsuppgifter? Ja, delvis. Framförallt när vår nya webb kommer att knytas till just sociala medier. Vad gör du helst under din fritid? Stor del av min fritid tillbringar jag med min fru och våra två döttrar Molly 4 år och My 2 år. Vi åkte skidor för någon månad sedan och det var första gången för Molly. Jag tycker också mycket om att teckna, läsa, se på film, lyssna på musik och spela piano. Virginia De Luca

2 Nummer 2, 2010 Innehåll i detta nummer: + Kinesiska studenter i Göteborg + Läraremöte med fokus på Resursplats + Möbelmässan Furniture Fair

3 Utbildning - en förtroendefråga Den 25 januari startade vi ett vuxengymnasium på Polstjärnegatan som ligger på Lindholmen. Nästan 1000 elever läser där, i första hand fristående gymnasiekurser och sfi på högskolespåret. Bakomliggande uppdrag kommer från Göteborgs vuxenutbildning som utökat sina beställningar från Folkuniversitetet. Det är vi väldigt glada och stolta för. För första gången startar vi yrkeskurser på uppdrag av GR-regionen och Göteborgs stad. Det gäller trädgårds-, apoteks- och energiteknik. Spännande att gå djupt in i helt nya ämnen. Och roligt att få ett förtroende från GR. Arbetsförmedlingen har utökat sina uppdrag till oss och nu pågår verksamheter för arbetslösa på ca 25 platser i Västsverige. Vid sidan av AcadeMedia är Folkuniversitetet nu den största leverantören till Arbetsförmedlingen. Lönsamheten är hårt pressad men vi tror att Folkuniversitetet uppfattas som en bra leverantör som genomgående håller hög kvalitet i våra uppdrag. Västra Götalandsregionen frågade strax före jul om Folkuniversitetet ville ta över Skara Skolscen som befann sig i ett utsatt läge. Vi förhandlar nu om villkoren för sådant övertagande. Regionen verkar uppfatta oss som en pålitlig huvudman för estetiska utbildningar. Myndigheten för Yrkeshögskolan erbjöd vår generalsekreterare att ingå i styrelsen för den nya myndigheten vilket gör att vi får en bra utsiktsplats inför en planerad utbyggnad av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Allt dessa är exempel på att vi åtnjuter förtroende från myndigheter inom utbildningssektorn. Förtroendet märks också på ett stort antal ansökningar till lediga tjänster. Och på alla som vill gå på kurs hos oss. Omgivningens förtroende är naturligtvis något att glädjas åt. Men lika mycket ett ansvar, något som vi alla måste anstränga oss för att behålla. Men det finns naturligtvis också exempel på motsatsen, även om de inte är så många. Ett exempel gäller vår systerstiftelse i Stockholm. Skolinspektionen exempelvis kritiserade dem för gymnasieskolorna. Dvs. inte skolorna, utan på stadgarna eftersom de inte explicit nämnde gymnasieskolor. Alltså kan Folkuniversitetet inte vara huvudman för gymnasier, resonerade myndigheten. Saken har prövats i domstol och länsrätten gav Folkuniversitetet rätt, men Skolinspektionen ger sig inte och har nu överklagat till kammarrätten. I västra regionen ifrågasätts vi av Västra Götalandsregionens kulturnämnd som konstruerat att bidragssystem som systematiskt missgynnar Folkuniversitetet. Frågan är under utredning och sista ordet är väl ännu inte sagt. Ett annat exempel är Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal som ifrågasätter verksamheten på Gunnebo slott och har skickat en VästNytt 2010 VästNytt är Folkuniversitetet västra regionens personaltidning. Ansvarig utgivare: rektor Göran Berger Redaktör: Robert Lapidus, tel , layout: Robert Lapidus Tryck: Contact Tryck & reklam AB, Göteborg Vill du lämna ett bidrag till VästNytt, har du åsikter eller vill fråga om något? Kontakta redaktionen på telefon (se ovan) eller e-post: anmälan till Folkbildningsförbundet. Förhoppningsvis klarar vi även detta. Utbildning är i högsta grad en fråga om förtroende. Något som måste finnas mellan lärare och elev. Och mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Genom att envist hålla fast vid kvalitet och god service har vi skaffat oss ett gott rykte. Den nu pågående ISO-certifieringen är ett projekt i den riktningen. Med ISO 9001 i bagaget kommer vi att skicka en signal till omgivningen att vi arbetar effektivt och professionellt. Så nu får vi ta itu med certifieringsarbetet! Nästa nummer kommer i juni. Manusstopp: 5 juni 2

4 Pre-rehab i Sjuhärad Projektet Pre-rehab har nu startat upp i Borås och drivs i nära samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektet vänder sig till individer i behov av förberedande aktiviteter inför arbetslivsinriktad rehabilitering. Totalt kommer uppemot 200 personer att deltaga i projektet under 3 års tid. Nytt om YH-utbildningar Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en ny ansökningsomgång för att starta 500 yrkeshögskoleplatser i Västra Götalandsregionen under Ansökningsomgången för de extra platserna öppnar den 15 april och stänger den 17 maj. Nyligen anställdes Karin Wetterlundh som projektledare för Västra regionens ansökningsförfarande. Hon kommer närmast från Campus Varberg och blir nu en viktig resurs i arbetet med utveckling av och ansökan om nya YH-utbildningar. Ekobruk på Gunnebo Vuxenutbildningen Ekobruk har fått en flygande start med ett stort antal deltagare. Kursen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen ger kunskap inom bland annat ekologisk odling, parkskötsel, natur- och kulturmiljövård. En del av verksamheten är förlagd till Gunnebo Slott och Trädgårdar, utsett till Västra Götalands första kulturreservat! Ps. Alla Sveriges kulturreservat finns listade på Riksantikvarieämbetets webbplats. Roligt och intressant för en heldags- eller helgutflykt! Vinnare! Grattis Sofia Hjelm som svarade rätt på föregående nummers tävlingsfråga. Rätt svar: Lars Nordborgs present innehöll högtalare! Pris: trevliga T-shirts till hela familjen! Bengt Göransson i Göteborg Bengt Göransson - innehavare av den hedervärda gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne - bjöd på en spännande föreläsning på Folkuniversitetet i Göteborg på ämnet Folkbildning - mellan mission och besvärjelse. I egenskap av kultur-, skol- och utbildningsminister under åren lutar sig Bengt Göransson mot en mycket bred erfarenhet av folkbildningsfrågor av alla de slag. Föreläsningen diskuterade i första hand folkbildningsuppdragets komplexa natur med frågor som: vem skall ha tillgång till kunskap? Hur definierar vi kunskap? Vad är nyttan av kunskap? En stor del av behållningen låg i Bengt Göranssons många intressanta exempel med bilder och citat hämtade från bland annat konst- och litteraturhistorien. En längre artikel om föreläsningen finns att läsa i Folkuniversitetets Tidskrift nummer 2, frågor till Annika Dolk - ny rektor på Folkuniversitetet Stiftelsen Syd Hur trivs du med ditt nya jobb? Jag har precis kommit igång med att tanka kunskap från Göran Fasth - och vem skulle inte trivas med att lyssna och lära? I mars blir det skarpt läge och då skulle det vara lättare att besvara frågan. Jag är dock hundraprocentigt övertygad om att jag kommer att trivas alldeles ypperligt eftersom jag vet med vem jag kommer att arbeta med och med vad jag kommer att arbeta med och det känns väldigt utmanande och spännande. Vad ligger överst på ditt skrivbord? Än så länge har jag inget skrivbord men när detta är på plats så kommer det förmodligen vara en hög som pockar på min uppmärksamhet: Bidragssystemet för folkbildningen och dess framtid m.m. Om du fick arbeta som kursledare, vilken kurs skulle du vilja hålla? Vilken rolig fråga! Litterär gestaltning tror jag. Att läsa och skriva är livsluft för mig och jag har under mina över tjugo år som lärare sett vilken enorm förändring skönlitteratur kan åstadkomma i människors sätt att se på sin tillvaro. Jag skulle gärna vilja lära mig mera i ämnet. Vilken kurs skulle du vilja gå? En danskurs! Älskar att dansa men är värdelös på att följa så det skulle vara ännu en utmaning. Har ni ett samarbete över Öresund? Ja det har vi, men jag hoppas kunna få återkomma vid ett annat tillfälle och berätta mera om detta då jag inte hunnit sätta mig in alla delar av den mångfacetterade, rika flora av projekt vi driver inom stiftelsen. Redaktionen 3

5 Studenter från Kina - Engelskaundervisning och karaoke! Cirka 70 kinesiska studenter läser i år det så kallade Academic English and International Communication Program på Folkuniversitetet i Göteborg. Projektet arrangeras av Företagsavdelningen och ger möjlighet för starkt motiverade studenter mellan 18 och 38 år att förbättra sina engelskakunskaper i inspirerande skandinavisk miljö. I november 2009 kom cirka 70 ambitiösa och engagerade studenter från Kina till Göteborg. Deras mål är att läsa engelska under ett års heltidsstudier på Folkuniversitetet. Projektet arrangeras av Företagsavdelningen i Göteborg, med Charlotte Day som huvudansvarig. Programmet innefattar följande tre ämnesområden: 1. Undervisning i engelska språket, alltifrån kommunikation, hörförståelse, ordförråd och uttal till grammatik och skriftliga övningar. 2. Interkulturell kommunikation, med speciell anknytning till svensk kultur. 3. Specialundervisning inför IELTS (International English Language Testing System). I kursplanen ingår 30 studietimmar per vecka med undervisning måndag till fredag, 20 studietimmar lärarledd undervisning och 10 timmar för grupparbete. Olika undervisningsformer Studenterna är uppdelade efter nivå i tre grupper, under ledning av sex stycken engelskalärare. Linda Hedlund och Lou Jones leder gruppen på A2-nivå, medan Sharon Ingram och Steve Mahoney undervisar i gruppen på mellannivå (B1). Den största gruppen består av studenter som även vill förbereda sig till IELTS provet. Gruppen har därför ett veckoschema enligt vilket de delas in i två mindre grupper för att intensivt träna inför provet, under ledning av lärarna Toi Boonyai, Lou Jones och Avi Shevell. Även Thomas Liu, lärare i kinesiska och japanska på Folkuniversitetet, har en central roll för de kinesiska studenterna. Han fungerar som en mentor under två veckor strax efter deras ankomst till Göteborg och hjälper dem med allt det praktiska, såsom att köpa busskort och öppna bankkonto. Eftersom gruppen är såpass stor är det extremt viktigt att gruppdynamiken fungerar bra, tycker Cristina Polo, ansvarig för projektets pedagogiska del, och att studenterna har en givande och trivsam period i Göteborg. Interkulturellt utbyte Vid sidan om studierna är en del sociala aktiviteter inplanerade. Syftet är att engagera studenterna och lärarna i fritidsaktiviteter och skapa en trevlig stämning i gruppen. Ing-Marie Blomström, ansvarig för både projektets administrativa och sociala del, berättar att deltagandet i fritidsaktiviteterna är stort. Cirka 60 personer deltog i Karaokepartyt som arrangerades den 25:e mars, när både studenterna och lärarna var bjudna till Restaurang Penang i Göteborg. Efter undervisning tillbringade de tid tillsammans genom att njuta av orientalisk mat och sjunga karaoke, givetvis med engelska texter. Flera fritidsaktiviteter kommer under våren, alltid med stort fokus på interkulturella utbyten: allt från ett möte med studenter som läser kinesiska vid Göteborgs universitet till en solig grillfest enligt svensk tradition. Virginia De Luca 4

6 Samtal med Chaoying Huang, Chen Shen, Ruiying Zhai, Zian Tong Zhang och Rou Bo Li Fem av studenterna från Kina berättar mer om sig själva, sina bakgrunder och sin upplevelse av både studier och livet i Göteborg. Vad gjorde ni innan ni kom till Göteborg för att läsa engelska? Charoying: Jag är utbildad till lärare i kinesiska och undervisar i Kina för utländska studenter. Jag märker i mitt arbete att det är viktigt för mig att kunna engelska språket för att bättre kommunicera med mina studenter. Ruiying: Jag läste Marknadsföring på universitetet där hemma och nu behöver jag ta IELTSexamination för att kunna läsa vidare på utländska universitet. Chen och Xiao berättar att de precis har avslutat sina gymnasiestudier. Nu vill de läsa engelska, lära känna andra kulturer och resa i Europa. Rou är läkare och även operasångare. Han deltar i ett forskningsarbete om röst och stämband med andra kollegor på Sahlgrenska. Jag behöver engelska för att kommunicera med mina kollegor i forskningsteamet. Hur länge har ni läst engelska i Kina? Vi alla har läst engelska i skolan i många år. Det är allt vanligare att man börjar läsa engelska redan på lågstadiet, berättar Rou. Engelska blir ett allt viktigare ämne i skolan men det är svårt att behärska språket när man inte använder det dagligen eller när våra lärare inte har engelska som modersmål, tycker Charoying. Hur kom det sig att ni valde att läsa engelska i Sverige? Charoying: Jag har en vän som studerar engelska i Australien. Hon tycker att det finns för många kinesiska studenter i Australien vilket gör att hon pratar kinesiska istället för att förbättra sin engelska. Det var min svenska kusin som föreslog att jag skulle komma hit för att läsa engelska - det finns inte så många studenter från Kina och landskapet är så vackert. Chen och Xiao valde Sverige även av ekonomiska skäl: kursavgifterna är lägre än i övriga länder som t.ex. USA och England. Dessutom kan vi använda visum för att resa runt i Europa när vi inte har undervisning, säger Ruiying glatt. Trivs ni med kursen? Det gör vi verkligen! Framför allt tack vare lärarna. De är så duktiga, engagerade och trevliga, säger Charoying. Ruo tycker att stämningen i gruppen är väldigt bra och att det är roligt att lärarna deltar i sociala aktiviteter. Initiativet med karaokekvällen var väldigt givande. Vi kunde för några timmar glömma våra roller som studenter och lärare. Kvällen var mycket trevlig! Vad roligt att ni trivs så bra! Vad gör ni under er fritid? Vi pluggar, skriver läxor och tränar engelska, så mycket som möjligt!, säger Ruiying. Och går på fester! De är perfekta tillfällen för att träffa andra och prata engelska, tillägger Rou. Charoying går även till Språkkafét på Esperantoplatsen. På onsdagar, säger hon, är det drop-in för att träna kinesiska. Där pratar jag med många svenskar som vill bli bättre på kinesiska samtidigt som de berättar för mig om svenska kulturen. Vilka skillnader märker ni är störst mellan den kinesiska och den svenska kulturen? Affärerna stänger alldeles för tidigt i Sverige. Ibland är shoppingcenter i Kina öppna 24 timmar per dygn!, säger Chen. Ruiying ser en stor skillnad i trafiken: Här är trafiken så ordningsam och i synnerhet kollektivtrafiken fungerar så bra. Du kan kontrollera tider för bussar och spårvagnar på Internet och man kan lita på tidtabellerna. Ytterligare en stor skillnad ser jag mellan svenska och kinesiska kvinnor, säger Rou. Svenska kvinnor ser starka och självständiga ut. De verkar ha en viktig roll i samhället. De delar hemskötseln med mannen. Och de röker! Apropå jämställdhet, säger Charoying, i Sverige ser man pappor med sina barn i barnvagnar. Även i Kina finns det en form av pappaledighet, men männen måste jobba så de har inte så mycket tid att tillbringa med sina nyfödda barn. Längtar ni tillbaka efter Kina? Ibland. Framförallt saknar vi riktig kinesisk mat i Göteborg. Den smakar annorlunda än i Kina, tycker alla. Rou säger att han inte skulle längta tillbaka efter China om han bara kunde äta riktig kinesisk mat i Sverige. Virginia De Luca 5

7 Stockholm Furniture Fair - möbelmässan som samlingspunkt Tibro Hantverksskola och Musikinstrumentakademien i Stockholm delade monter på Möbelmässan Stockholm Furniture Fair, nordens största möbelmässa. Jämte dessa framträder Art College i Göteborg som en av orsakerna till mässrepresentationens stora uppskattning. Framgångsreceptet stavas samarbete! Monterns stora tilldragelse bestod av 5 stycken stolar, konstfärdigt designade av inredningselever på Art College i Göteborg och hantverksmässigt utförda av snickerielever på utbildningen i Tibro. Besökarna strömmade till, av nyfikenhet och av kommersiella intressen! James Minard, skolchef på Tibro, beskriver hur montern drog till sig både journalister och branschfolk. Tidningen Gods och gårdar ville genast skriva en artikel om elevernas arbete. Också ett antal väletablerade möbelbutiker kom för att stanna en längre tid i montern vilket avslutades med ett flertal offertförfrågningar vad gäller rättigheter till, produktion och återförsäljarskap av de vackra stolarna. -Hur är det möjligt, utbrister Ralf Zetterman på sin blogg - chef för Art College i Göteborg - att åtminstone tre av de fem stolarna ser ut att hitta en väg ut på marknaden och att stora företag som Ikea visar intresse för elevernas arbete. Ralf Zetterman, chef för Art College i Göteborg. Art College erbjuder bland annat ettåriga heltidsutbildningar i inredningsdesign, modedesign, foto och silversmide. Värdefulla möten Vår medverkan på möbelmässan kommer lite som grädde på moset, fortsätter Ralf, och var egentligen inte planerat som en del i samarbetsprojektet. Tidigare, berättar James Minard, har Art College arbetat med att ta fram vyskisser, redovisa inspirationskällor samt skapa en nedskalad modell eller mockup i papp. Nytt för i år är att våra hantverkselever deltog vid redovisningen för att välja ut ett antal modeller för prototyptillverkning. Det hela var mera tänkt som en kommunikationsövning för att överbrygga klyftan mellan designer och hantverkare än som ett sätt att kommunicera med marknaden. James Minard ser ett stort antal beröringspunkter mellan hantverk och design och hoppas kunna utveckla Nicola Nerström, huvudlärare vid Musikinstrumentakademien. Nicola började bygga gitarrer redan som 16-åring och har drivit gitarrverkstad i 25 år. Han är också utbildad gymnasielärare samt har en grundutbildning i möbelsnickeri och påbyggnadsutbildning i gitarrbyggeri. Musikakademien har sina lokaler i Danderyd, strax norr om Stockholm. konstruktiva samarbetsformer i framtiden, även tillsammans med Musikinstrumentakademien i Stockholm som kan bidra med specialkunskaper inom exempelvis träbearbetning och ytbehandling. 6

8 Nicola Nerström på Musikinstrumentakademien i Stockholm är positivt överraskad av mässans resultat. Genom mässan har vi möjlighet att visa upp vår unika utbildning inom gitarr-, violin och pianobyggande. Eleverna måste träna sig på att knyta kontakter, sälja sig själva och möta tjänstesektorn och industrin vilket han tror gäller i lika hög grad för designers och möbelsnickare som för musikinstrumentbyggare. Eleverna fick mycket inspiration på mässan och en känsla för hur stor möbel- och inredningsindustrin är, säger James Minard. Mässan ger eleverna ett fantastiskt tillfälle att träffa producenter och framtida arbetsgivare samt att uppmärksamma trender både i Sverige och i världen. Att våra arbeten visas i detta forum är en stor kick för både elever och lärare. James Minard, skolchef på Tibro hantverkscentrum med ansvar för utbildning, personal och ekonomi. Det roligaste med mitt arbete är att se utvecklingen hos individerna som utbildar sig hos oss. Att påbörja en utbildning är ofta första steget i en större förändring i livet och att se människor gå ifrån en dröm om ett nytt yrke till förverkligande och att få se nya kunskaper växa fram är väldigt stimulerande Samarbete för kvalitetsutveckling I Tibro kommuns framtidsvision, säger james Minard ingår en möbel- och inredningsakademi som kan försörja industrin med skicklig arbetskraft, stödja individer vid uppstarten av egna företag och hålla hantverkstraditionen vid liv. Här hoppas vi kunna spela en nyckelroll vilket också kräver att vi breddar vårt utbildningsprogram till att täcka in ämnen som designprocess, produktutveckling och projektledning. Genom att tillsammans med Art College och Musikinstrumentakademien utvärdera vår närvaro på möbelmässan hoppas vi kunna forma strategier för nya samarbeten och utvecklingsprojekt för att möta elevernas behov av arbetslivsanpassade och självförverkligande utbildningar! Robert Lapidus REGIONAL MILJÖBERÄTTELSE - mars 2009 till mars 2010 Alla avdelningar inom Folkuniversitetet Väst arbetar kontinuerligt enligt dokumentet Systematiskt miljöarbete för Folkuniversitetet Västra regionen för att säkerställa ett kvalitativt och utvecklat miljöarbete. ;13 ; medarbetare har under det gångna året deltagit i vår interna distansutbildning Grundläggande miljökunskap. ;I ; egenskap av utbildningsorganisation arbetar Folkuniversitetet för att bidra med positiv miljöpåverkan via våra utbildningsinsatser. Under den aktuella perioden har Folkuniversitetet arbetat med att ta fram Yrkeshögskoleutbildningen Projektering inom vindkraft i samverkan med bl a Vattenfall, Fortum och Vestas samt den 2-åriga KY-utbildningen Energitekniker med inriktning vindkraft. ;Folkuniversitetets ; förlag har givit ut boken Global hållbar utveckling på lätt svenska. ;Centrala ; informationsinsatser om vårt miljöarbete har gjorts via vår interna personaltidning och i samband med introduktionsdagar för nyanställda samt i vår verksamhetsberättelse. ;Enheterna ; avdelning GR (Kungälv, Kungsbacka Varberg), Balettakademin, KV-Konstskola, Regionkontoret, Art College, Borås, Trollhättan, Karlstad och Skövde arbetar lokalt med checklista, kemikalielista, avfallshantering, lokala miljöplaner och uppföljningar via årliga miljöberättelser. ;Tillsättning ; av miljöansvarig på Hantverkscentrum i Tibro. ;Digitalisering ; av kursutvärderingsformulär. Ett kursutvärderingsformulär har framtagits som per automatik skickas till kursdeltagare som anmält webbadress. Under 2010 fortsätter vi att arbeta för en hållbar utveckling via positiv miljöpåverkan. Under våren 2010 startar bland annat utbildningen Ekobruk på Gunnebo Slott. Utbildningen genomförs i samarbete med Göteborgsregionens kommunala vuxenutbildning. Övriga hållpunkter är ett fortsatt arbete med digitala utvärderingsformulär samt reviderad nyutgåva av boken Global hållbar utveckling på lätt svenska. Vi förstärker också fokus ytterligare på miljövänliga inköp, som en del i det pågående ISO-arbetet. Tillsättning planeras också av miljöansvarig för vuxenutbildningen på Polstjärnegatan i Göteborg. Britt-Marie Josephson Regional miljösamordnare 7

9 Multikulturellt lärarmöte med fokus på Resursplats Workshop på temat kultur. Resursplats ger både cirkelledare och cirkeldeltagare en fantastisk möjlighet till kunskap och fördjupning. Resursplats är namnet på Folkuniversitetets webbsida för våra lärare och kursdeltagare i språk. Här samlas över 4900 länkar till webbsidor innehållande övningar, texter, video- och ljudinspelningar i respektive målspråk. Materialet är sorterat och kategoriserat under rubriker som kommunikation, grammatik, kultur och media. Nordplus-projektet 5 L bjuder in språklärarna till en inspirerande workshop på temat Kultur Under vårens första lärarmöte på Kursavdelningen Språk i Göteborg var den multikulturella andan tydlig redan under fikastunden. Vid ett medelhavsinspirerat smörgåsbord träffades ett tjugotal lärare i svenska, engelska, franska, spanska och italienska. På agendan stod en lika viktig som trevlig punkt: att lära sig använda vår resursplats för att planera en kulturlektion. Lärarna delades in i två grupper: den ena arbetade med svenska och engelska sidor, den andra med romanska språk. Gruppledarna var Christina Eriksson, svensklärare, respektive Virginia De Luca, italiensklärare. Målet med workshopen var att ta sig tid som lärare att surfa runt bland de över 4900 webbresurserna samt att strukturera ett lektionspass som bjuder in våra kursdeltagare till att utnyttja denna möjlighet. Att ha tillgång till Resursplatsen kan innebära stor kundnytta för våra språkintresserade kunder: det lilla extra (eller stora) som Folkuniversitetet erbjuder alla språkkursdeltagare när de läser hos oss. Därför är det viktigt att både lärare och administratörer förmedlar hur enkelt, intressant och nyttigt det är att använda Resursplatsen som komplement till en traditionell kurs. Under workshopen inspirerade lärarna varandra med flera tips och idéer om allt ifrån planeringen av en kulturell utflykt i Barcelona, via ett besök på Uffizi Museet i Florens, till beskrivningen av borddukning enligt fransk etikett. Workshopen behandlade ochså viktiga funktioner som att tipsa om relevanta sidor och bidra med nytt material samt att rapportera felaktiga länkar. Många resonemang och funderingar kom fram, i synnerhet med tanke på att de flesta av våra kursdeltagare är vana vid att söka fram information på nätet. Den stora fördelen med Resursplats är att kursdeltagaren har tillgång till material som redan är godkänt och kategoriserat av våra språkredaktörer. Informationen är alltså kvalitetssäkrad och lätttillgänglig. Från lärarens synpunkt är materialet pedagogiskt och flexibelt, det kan användas i såväl traditionell som distansbaserad undervisning och är dessutom lätt att anpassa till olika nivåer. En deltagare på nybörjarenivå skulle till exempel kunna använda resurser för ett visst museum och söka fram relevant information om öppettider, biljetter samt adress och telefon. Med samma material skulle en kursdeltagare på högre nivå kunna beskriva verk och utställningar som visas på det aktuella muséet. Resursplatsen ger lärarna möjligheten att integrera traditionella läromedel med digitalt och interaktivt material i våra språkkurser. För att Visste du att... Resursplatsen startade för snart 15 år sedan som ett projekt mellan Folkuniversitetet, Folkeuniversitetet i Norge och Bildningsforum i Finland. Idag täcker den 11 språk samt en portal för lärarna med nyttig information, undervisningsmaterial, pedagogiska tips mm. Ett antal språkredaktörer ansvarar för kategorisering, underhållet och uppdatering av sidor. Alla lärare är välkomna att bidra med tips om relevant material och rapportering av felaktiga länkar. Sidorna är lösenordsskyddade. Kursdeltagarna får inloggningsuppgifter av sin lärare vid första lektionstillfället och har tillgång till Resursplatsen under en termin. Inloggning sker på 8

10 besvara deltagarnas behov av alltmer modernt och integrerat undervisningsmaterial är det viktigt för lärarna att ha god digital kompetens. Enligt senaste Europarådets rekommendation är just digital kompetens en av åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Som alltid sker när lärare med olika bakgrund och kompletterande erfarenheter träffas, lyfts många konkreta och intressanta idéer upp. Till frågan Hur kan vi bjuda in våra kursdeltagare att logga in på Resursplats på ett enkelt och attraktivt sätt? kom franskaläraren Marine Guibert med ett intressant förslag: skapa ett videoklipp som direkt på deltagarens datorskärm visar hur man loggar in på Resursplats och hur man surfar bland de många sidorna. Länken till video kan skickas via e-post till alla deltagare i början av kursen. Workshopen ingår i Nordplus-projektet 5 L och var den första av en serie workshops som kommer att äga rum under våren De kommande tillfällena lägger fokus på grammatik, hörförståelse, turism och media. För information om datum och tid, se Alla språklärare är varmt välkomna! Virginia De Luca Nordplusprojektet 5L - LärarLyft för LivsLångt Lärande Det livslånga lärandet har blivit ett faktum inte bara på formuleringsarenan utan i verkliga livet. Förutsättningarna finns och kraven ökar. Framför allt genom Internet och IKT har förutsättningar för flexibelt lärande och lärande på egen hand skapats. Internet tillhandahåller en oöverskådlig mängd av resurser. Kursplattformar hjälper läraren att utan stor teknisk kompetens sätta upp virtuella lärmiljöer. Lärcentra ger en ny infrastruktur för vuxnas studier. I Norden har stora delar av befolkningen bredband. Datortätheten är så stor att alla har möjlighet att koppla upp sig för sociala kontakter eller i studiesyfte. Samhälle och arbetsliv ställer krav på ständig vidareutveckling på oss alla. Gränserna mellan lärande i formella lärsituationer (skolor, kvällskurser) och det informella lärandet i livet utanför blir alltmer flytande. Utbildningsanordnare förväntas idag ordna flexibla lärsituationer där formellt och informellt lärande uppmuntras och tas tillvara. Ett område där detta har blivit särskilt tydligt och där de förväntade vinsterna av blended learning är myckat stora är språkutbildning för vuxna. Många språklärare känner sig dock än så länge dåligt rustade att möta de nya utmaningarna inom teknik, pedagogik och lärmaterial. Lärare inom studieförbund har ofta inga tjänster där tid för fortbildning ingår, många arbetar på flera olika ställen och egen utveckling måste ofta ske på fritiden. Folkuniversitetet och dess partnerorganisationer i Norge och Finland har fått projektmedel för att stödja lärarna genom följande insatser: 1. Mini-workshops (2-4 timmar) på olika teman som alla varvar praktik och reflektion och leder till mycket konkreta resultat. Varje lärare utvecklar minst ett innovativt undervisnings-/studiepass för en egen kurs. 2. Manualer för genomförande av dessa mini-workshops. 3. Vidareutveckla Resursplatsen för språk så att den blir till ett användbart, lättillgängligt och aktuellt referensbibliotek på nätet. Lägesrapport Webb3 inför Release 1 Vi befinner oss nu mycket nära Release 1 vilket innebär en stor och genomgripande förändring av vår närvaro på The World Wide Web. Lansering planeras till den 2:a juni och organisationen arbetar för högtryck med utbildning av personal, migrering av innehåll, implementering och utvärdering av tjänster och andra viktiga frågor. Användaroptimerad webb På IT-språk talas det ofta om konvertering och konverteringsgrad vilket innebär att besökarna på en webbplats gör det som webbplatsen vill att de skall göra. Det är förstås för tidigt att uttala sig om Folkuniversitetets webbplats kommer att uppnå en hög konverteringsgrad på alla områden men vi kan förvänta oss en högre anmälningsfrekvens till våra kurser och en ökad interaktivitet mellan Folkuniversitetet och våra besökare, och mellan besökare och besökare. Andra viktiga delar av Webb 3 är en ökad synlighet i sökmotorer samt ett förbättrat administrationsgränssnitt för de som arbetar med att uppdatera information på våra hemsidor. Vi får också större möjligheter att arbeta aktivt med sociala medier som Facebook, Twitter, bloggverktyg och mycket annat. Våra webbredaktörer finslipar nu sin förmåga att möta våra besökares önskemål och förväntningar på vår nya webbplats och öppna upp för ett mera levande och kreativt utbyte på webben. Redaktionen 9

11 Animalen djuriskt bra! Att fånga familjen Z. en fredagskväll är närapå en omöjlig uppgift. Men för några veckor sedan inträffade det! Samtliga familjemedlemmar höll på att somna och det var kaos i trafiken men på något vis lyckades vi krångla oss iväg till Balettakademien och komma på plats alldeles före insläpp. En liten stund senare var tröttheten som bortblåst. Ingen hade ens äntrat scenen då lilla M. 6 år, utbrister: - Men detta var ju mycket bättre än jag föreställt mig! Att lilla M. ett par minuter senare utpekades av Påfågeln som en möjlig kandidat till utrikesministerrollen som djuren letade efter i publiken gjorde saken än bättre. Det skulle nämligen utses en utrikesminister från öst och en dito från väst. Lejonet tittade länge på lilla M. måttade mellan tummen och pekfingret och skakade på manen: Njaae, hon e för liten! Jag vet inte om lilla M. höll med, men det var en andäktig liten flicka som sedan följde varje steg och sångnummer med gapande mun. Stora C. fick även hon sitt lystmäte när Påfågeln kom och satte sig bredvid henne en stund senare. Att klara det sångliga är ingen enkel sak när det gäller Animalen, men självklart visste regissör Ingalill Rask-Wagner vad hon gjorde. Hon känner givetvis till den kapacitet som tredjeårseleverna har och att de skulle klara uppgiften! Och som de gjorde det! Med humor, finess och bravur! Det var härligt att på första parkett få uppleva den närvaro och magi som uppstod genom dessa fantastiska artister, och det var i sin helhet en otroligt väl genomförd föreställning. En liten knorr på det hela uppstod dag två när Lejonet via Facebook skickade en hälsning till lilla M. Baletten har tydligen fattat det här med sociala medier fullt ut! Heja Balettakademien och heja alla blivande stjärnor! Karin Zetterman MUSIKALLINJEN ÅK 2 - QUEENHYLLNING PÅ KRONHUSET Fredagen den 19 mars uppträdde Musikallinjen åk 2 i Kronhuset i Göteborg. Tillsammans med Magnus Bäcklund och Göteborg Wind Orchestra bjöds det på en färgsprakande hyllning till den legendariska brittiska rockgruppen Queen. Rockgruppen Queen har sålt över 300 miljoner skivor och blivit framröstade till att ha genomfört det bästa liveframträdandet i rockmusikens historia. Musikallinjen åk 2:s körande blev speciellt uppskattat och GWO hade gjort spännande nya arrangemang till bl.a. Queens mest kända låtar som We will rock you, We are the Champions, Bohemian Rhapsody, The Show must go on och Love of my Life. Alla fyra konserterna i Kronhuset blev utsålda. Även avstickaren till Kungsbacka blev en stor succé. Mina Friberg Balettakademien 10

12 Dansskisser på Göteborgs Konstmuseum Danslinjen åk 2 hade en uppskattad uppvisning på Konstmuséets moderna avdelning en vårsöndag i mars. Dansskisser sågs av ett drygt hundratal åskådare. Läraren i modern dans, Torbjörn Stenberg, har under danskompositionsklasserna gett studenterna ord, impulser och modet att våga gå utanför det konventionella sättet att göra en koreografi. Resultatet blev en form av dansskiss där klassen - för dagen i form av gruppen 33 oktober - framförde olika kompositioner där impulserna kom från så skilda ord som eld, grön, korv med rotmos och Gehen zie Raus. Nya bekantskaper i form av modernistiska musikstycken, abstraktioner, konkretism och rytmik inspirerar studenterna: Efter ett tag när vi provat, experimenterat och förstått tanken så öppnades nya dörrar till att se på saker, rörelser och hur allt kan kopplas ihop. Att ingenting är antingen dåligt eller bra utan passande eller opassande, och hur det opassande kan kopplas ihop med något så att det blir just passande. Ett utvecklande sammanhang Klassen upplevde det utvecklande och positivt att befinna sig i ett nytt sammanhang och att få tillfället att uppträda i en konstnärlig och modern kontext. Vi kommer förmodligen att få se mer av 33 oktober redan i vår då Balettakademiens teater kommer att delta i hyllningen av Dansens Dag den 29 april. Mina Friberg Balettakademien Area 14 publiken själv en del av konstverket Du får gärna gå och titta, vandra runt lite men du får inte ta på dansarna eller förstöra dem på något sätt! Vi får vänliga men bestämda råd av vår publikvärd inför det att vi ska kliva in i nästa rum. Studenter från åk 1 är med i Danslinjen åk 3:s slutproduktion AREA 14, som publikvärdar. De har guidat oss in i Balettakademiens teater, en annan väg än den som vanligtvis gäller. Peter Svenzon, koreograf till AREA 14, har sedan 1987 arbetat internationellt som dansare och koreograf, ständigt utforskande gränser och gränsöverskridanden mellan olika konstformer. Hans koreografiska stil är en hybrid mellan klassisk dans, breakdance, kampsport och modern dans vilken väckt både nationell och internationell uppmärksamhet, senast som koreograf av Orestien på Folkteatern i regi av Lars Norén. Ikväll på Balettakademien får vi också ta del av Svenzons musikkompositioner, som skapar en tät och intensiv atmosfär i lokalen. Dansarna uppträder med en slags förhöjd integritet. Konstupplevelsen skapas ändå i nuet genom det direkta mötet med publiken. Rummet i AREA 14 omskapas hela tiden genom koreografi, ljus, film och repliker allt balanserat av Svenzons ambientmusik. Vi kommer nära dansarnas eget skapande och formande av sin yrkesidentitet. Jag följer en utsträckt hand som tar mig till en annan sittplats. Rummet är uppbrutet. I slutet, efter applåderna, glider allting samman. Ridån dras upp och dansarna applåderar! Vi i publiken ser oss själva på film, omedvetna om att vi blivit filmade i entrén i vår lite tafatta belägenhet inför publikvärdarnas förmaningar. AREA 14 är en mycket stark konstnärlig och suggestiv uppsättning. Är dansarna i åk 3 beredda att möta den tuffa arbetsmarknad som väntar dem därute? Svaret är ja! Samtidigt gestaltas klicket, den mardrömslika rädslan inför att skada sig som varje yrkesdansare måste leva med. Men AREA 14 övertygar och besvärjer. Den säger vi vill, vi måste, vi kan aldrig vara utan dessa underbara dansare. Dansen är värd allt! Mina Friberg Balettakademien 11

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer