Fredrik Simson, grafisk formgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Simson, grafisk formgivare"

Transkript

1 Fredrik Simson grafisk formgivare och illustratör Fredrik började på Folkuniversitetet i mitten av februari. Han jobbar som grafisk formgivare på Marknadsavdelningen i Göteborg. Hej Fredrik! Vill du berätta vilka arbetsuppgifter en grafisk formgivare på FU har? Jag arbetar framförallt med FU: s tryckta produktion, exempelvis affischer för föreläsningar, broschyrer och kursprogram. Jag jobbar med hela processen från idé och layout till prepress och kontakt med tryckeri. Ibland skriver jag också texter till vissa trycksaker och arbetar också en del med webben. När förstod du att du ville bli grafisk formgivare? Hur utbildade du dig till det? Jag läste till lärare i svenska och historia och började arbeta på olika skolor som högstadielärare. En dag var jag på Universitets bibliotek och bläddrade i en fantastisk bok om illustration. Jag blev fångad! Jag förstod i det ögonblicket att jag ville arbeta inom det området. Jag läste en ettårig utbildning inom Informationsproduktion på Lindholmen och utbildade mig sedan under tre år på HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk. Vad har du arbetat med tidigare? Jag arbetade på några olika reklambyråer där jag framför allt hade uppdrag inom den grafiska trycksaksproduktionen. Jag har även en egen firma där jag arbetar som illustratör och frilansare. Mitt företag är i dagsläget vilande. Varför sökte du jobb på FU? Att arbeta som grafisk formgivare i en utbildningsorganisation tycker jag är den perfekta kombinationen för mig. Med tanke på min utbildning Fredrik Simson, grafisk formgivare som lärare var det viktigt för mig att hitta ett arbete inom grafisk design med nära anknytning till Universitets- och utbildningsvärlden. Du gick nyligen kursen Marknadsföring i sociala medier på FU. Hur var kursen? Mycket intressant. Kursens ledare Annika Mayer gav bra exempel på hur man kan använda sociala medier på ett framgångsrikt sätt. För att dra störst nytta av dessa nya kommunikationsverktyg krävs en tydlig kommunikationsstrategi och en långsiktig planering. Vad är sociala medier för dig? Det är olika medier/kanaler som erbjuder dubbelriktad kommunikation såsom Facebook och Twitter. De etablerades naturligt och blev allt vanligare i och med att Internet blev mera interaktivt och socialt, vilket brukar sammanfattas med begreppet webb 2.0. Också den s.k. blogosfären är ett exempel på sociala media. På vilket sätt tror du att FU kan dra nytta av sociala medier? Jag föreställer mig två spår: dels i form av kampanjer av olika omfattning. Här finns utrymme för att experimentera och exempelvis göra en s.k. viral kampanj (grundad på ett budskap) för en föreläsning eller en särskild kurs. Dels i det långsiktiga arbetet med varumärket Folkuniversitetet. Här kan vi eftersträva att bli mer närvarande på nätet, både för att vara en intressant part i de sociala medierna men också för att arbeta med omvärldsbevakning, trender och marknadsföring. FU kommer snart att få en ny webb Webb3. Vilken tror du är den viktigaste förändringen med vår nya webb? Jag tror det blir många förbättringar. I samband med att vi flyttar informationen till den nya webben kommer alla våra sidor att inventeras och uppdateras. Sökfunktionen kommer också att ändras radikalt: en besökare på vår sida kommer att få omfattande och relevant information om det som han/hon söker. Kommer den nya webben att påverka dina arbetsuppgifter? Ja, delvis. Framförallt när vår nya webb kommer att knytas till just sociala medier. Vad gör du helst under din fritid? Stor del av min fritid tillbringar jag med min fru och våra två döttrar Molly 4 år och My 2 år. Vi åkte skidor för någon månad sedan och det var första gången för Molly. Jag tycker också mycket om att teckna, läsa, se på film, lyssna på musik och spela piano. Virginia De Luca

2 Nummer 2, 2010 Innehåll i detta nummer: + Kinesiska studenter i Göteborg + Läraremöte med fokus på Resursplats + Möbelmässan Furniture Fair

3 Utbildning - en förtroendefråga Den 25 januari startade vi ett vuxengymnasium på Polstjärnegatan som ligger på Lindholmen. Nästan 1000 elever läser där, i första hand fristående gymnasiekurser och sfi på högskolespåret. Bakomliggande uppdrag kommer från Göteborgs vuxenutbildning som utökat sina beställningar från Folkuniversitetet. Det är vi väldigt glada och stolta för. För första gången startar vi yrkeskurser på uppdrag av GR-regionen och Göteborgs stad. Det gäller trädgårds-, apoteks- och energiteknik. Spännande att gå djupt in i helt nya ämnen. Och roligt att få ett förtroende från GR. Arbetsförmedlingen har utökat sina uppdrag till oss och nu pågår verksamheter för arbetslösa på ca 25 platser i Västsverige. Vid sidan av AcadeMedia är Folkuniversitetet nu den största leverantören till Arbetsförmedlingen. Lönsamheten är hårt pressad men vi tror att Folkuniversitetet uppfattas som en bra leverantör som genomgående håller hög kvalitet i våra uppdrag. Västra Götalandsregionen frågade strax före jul om Folkuniversitetet ville ta över Skara Skolscen som befann sig i ett utsatt läge. Vi förhandlar nu om villkoren för sådant övertagande. Regionen verkar uppfatta oss som en pålitlig huvudman för estetiska utbildningar. Myndigheten för Yrkeshögskolan erbjöd vår generalsekreterare att ingå i styrelsen för den nya myndigheten vilket gör att vi får en bra utsiktsplats inför en planerad utbyggnad av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Allt dessa är exempel på att vi åtnjuter förtroende från myndigheter inom utbildningssektorn. Förtroendet märks också på ett stort antal ansökningar till lediga tjänster. Och på alla som vill gå på kurs hos oss. Omgivningens förtroende är naturligtvis något att glädjas åt. Men lika mycket ett ansvar, något som vi alla måste anstränga oss för att behålla. Men det finns naturligtvis också exempel på motsatsen, även om de inte är så många. Ett exempel gäller vår systerstiftelse i Stockholm. Skolinspektionen exempelvis kritiserade dem för gymnasieskolorna. Dvs. inte skolorna, utan på stadgarna eftersom de inte explicit nämnde gymnasieskolor. Alltså kan Folkuniversitetet inte vara huvudman för gymnasier, resonerade myndigheten. Saken har prövats i domstol och länsrätten gav Folkuniversitetet rätt, men Skolinspektionen ger sig inte och har nu överklagat till kammarrätten. I västra regionen ifrågasätts vi av Västra Götalandsregionens kulturnämnd som konstruerat att bidragssystem som systematiskt missgynnar Folkuniversitetet. Frågan är under utredning och sista ordet är väl ännu inte sagt. Ett annat exempel är Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal som ifrågasätter verksamheten på Gunnebo slott och har skickat en VästNytt 2010 VästNytt är Folkuniversitetet västra regionens personaltidning. Ansvarig utgivare: rektor Göran Berger Redaktör: Robert Lapidus, tel , layout: Robert Lapidus Tryck: Contact Tryck & reklam AB, Göteborg Vill du lämna ett bidrag till VästNytt, har du åsikter eller vill fråga om något? Kontakta redaktionen på telefon (se ovan) eller e-post: anmälan till Folkbildningsförbundet. Förhoppningsvis klarar vi även detta. Utbildning är i högsta grad en fråga om förtroende. Något som måste finnas mellan lärare och elev. Och mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Genom att envist hålla fast vid kvalitet och god service har vi skaffat oss ett gott rykte. Den nu pågående ISO-certifieringen är ett projekt i den riktningen. Med ISO 9001 i bagaget kommer vi att skicka en signal till omgivningen att vi arbetar effektivt och professionellt. Så nu får vi ta itu med certifieringsarbetet! Nästa nummer kommer i juni. Manusstopp: 5 juni 2

4 Pre-rehab i Sjuhärad Projektet Pre-rehab har nu startat upp i Borås och drivs i nära samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektet vänder sig till individer i behov av förberedande aktiviteter inför arbetslivsinriktad rehabilitering. Totalt kommer uppemot 200 personer att deltaga i projektet under 3 års tid. Nytt om YH-utbildningar Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en ny ansökningsomgång för att starta 500 yrkeshögskoleplatser i Västra Götalandsregionen under Ansökningsomgången för de extra platserna öppnar den 15 april och stänger den 17 maj. Nyligen anställdes Karin Wetterlundh som projektledare för Västra regionens ansökningsförfarande. Hon kommer närmast från Campus Varberg och blir nu en viktig resurs i arbetet med utveckling av och ansökan om nya YH-utbildningar. Ekobruk på Gunnebo Vuxenutbildningen Ekobruk har fått en flygande start med ett stort antal deltagare. Kursen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen ger kunskap inom bland annat ekologisk odling, parkskötsel, natur- och kulturmiljövård. En del av verksamheten är förlagd till Gunnebo Slott och Trädgårdar, utsett till Västra Götalands första kulturreservat! Ps. Alla Sveriges kulturreservat finns listade på Riksantikvarieämbetets webbplats. Roligt och intressant för en heldags- eller helgutflykt! Vinnare! Grattis Sofia Hjelm som svarade rätt på föregående nummers tävlingsfråga. Rätt svar: Lars Nordborgs present innehöll högtalare! Pris: trevliga T-shirts till hela familjen! Bengt Göransson i Göteborg Bengt Göransson - innehavare av den hedervärda gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne - bjöd på en spännande föreläsning på Folkuniversitetet i Göteborg på ämnet Folkbildning - mellan mission och besvärjelse. I egenskap av kultur-, skol- och utbildningsminister under åren lutar sig Bengt Göransson mot en mycket bred erfarenhet av folkbildningsfrågor av alla de slag. Föreläsningen diskuterade i första hand folkbildningsuppdragets komplexa natur med frågor som: vem skall ha tillgång till kunskap? Hur definierar vi kunskap? Vad är nyttan av kunskap? En stor del av behållningen låg i Bengt Göranssons många intressanta exempel med bilder och citat hämtade från bland annat konst- och litteraturhistorien. En längre artikel om föreläsningen finns att läsa i Folkuniversitetets Tidskrift nummer 2, frågor till Annika Dolk - ny rektor på Folkuniversitetet Stiftelsen Syd Hur trivs du med ditt nya jobb? Jag har precis kommit igång med att tanka kunskap från Göran Fasth - och vem skulle inte trivas med att lyssna och lära? I mars blir det skarpt läge och då skulle det vara lättare att besvara frågan. Jag är dock hundraprocentigt övertygad om att jag kommer att trivas alldeles ypperligt eftersom jag vet med vem jag kommer att arbeta med och med vad jag kommer att arbeta med och det känns väldigt utmanande och spännande. Vad ligger överst på ditt skrivbord? Än så länge har jag inget skrivbord men när detta är på plats så kommer det förmodligen vara en hög som pockar på min uppmärksamhet: Bidragssystemet för folkbildningen och dess framtid m.m. Om du fick arbeta som kursledare, vilken kurs skulle du vilja hålla? Vilken rolig fråga! Litterär gestaltning tror jag. Att läsa och skriva är livsluft för mig och jag har under mina över tjugo år som lärare sett vilken enorm förändring skönlitteratur kan åstadkomma i människors sätt att se på sin tillvaro. Jag skulle gärna vilja lära mig mera i ämnet. Vilken kurs skulle du vilja gå? En danskurs! Älskar att dansa men är värdelös på att följa så det skulle vara ännu en utmaning. Har ni ett samarbete över Öresund? Ja det har vi, men jag hoppas kunna få återkomma vid ett annat tillfälle och berätta mera om detta då jag inte hunnit sätta mig in alla delar av den mångfacetterade, rika flora av projekt vi driver inom stiftelsen. Redaktionen 3

5 Studenter från Kina - Engelskaundervisning och karaoke! Cirka 70 kinesiska studenter läser i år det så kallade Academic English and International Communication Program på Folkuniversitetet i Göteborg. Projektet arrangeras av Företagsavdelningen och ger möjlighet för starkt motiverade studenter mellan 18 och 38 år att förbättra sina engelskakunskaper i inspirerande skandinavisk miljö. I november 2009 kom cirka 70 ambitiösa och engagerade studenter från Kina till Göteborg. Deras mål är att läsa engelska under ett års heltidsstudier på Folkuniversitetet. Projektet arrangeras av Företagsavdelningen i Göteborg, med Charlotte Day som huvudansvarig. Programmet innefattar följande tre ämnesområden: 1. Undervisning i engelska språket, alltifrån kommunikation, hörförståelse, ordförråd och uttal till grammatik och skriftliga övningar. 2. Interkulturell kommunikation, med speciell anknytning till svensk kultur. 3. Specialundervisning inför IELTS (International English Language Testing System). I kursplanen ingår 30 studietimmar per vecka med undervisning måndag till fredag, 20 studietimmar lärarledd undervisning och 10 timmar för grupparbete. Olika undervisningsformer Studenterna är uppdelade efter nivå i tre grupper, under ledning av sex stycken engelskalärare. Linda Hedlund och Lou Jones leder gruppen på A2-nivå, medan Sharon Ingram och Steve Mahoney undervisar i gruppen på mellannivå (B1). Den största gruppen består av studenter som även vill förbereda sig till IELTS provet. Gruppen har därför ett veckoschema enligt vilket de delas in i två mindre grupper för att intensivt träna inför provet, under ledning av lärarna Toi Boonyai, Lou Jones och Avi Shevell. Även Thomas Liu, lärare i kinesiska och japanska på Folkuniversitetet, har en central roll för de kinesiska studenterna. Han fungerar som en mentor under två veckor strax efter deras ankomst till Göteborg och hjälper dem med allt det praktiska, såsom att köpa busskort och öppna bankkonto. Eftersom gruppen är såpass stor är det extremt viktigt att gruppdynamiken fungerar bra, tycker Cristina Polo, ansvarig för projektets pedagogiska del, och att studenterna har en givande och trivsam period i Göteborg. Interkulturellt utbyte Vid sidan om studierna är en del sociala aktiviteter inplanerade. Syftet är att engagera studenterna och lärarna i fritidsaktiviteter och skapa en trevlig stämning i gruppen. Ing-Marie Blomström, ansvarig för både projektets administrativa och sociala del, berättar att deltagandet i fritidsaktiviteterna är stort. Cirka 60 personer deltog i Karaokepartyt som arrangerades den 25:e mars, när både studenterna och lärarna var bjudna till Restaurang Penang i Göteborg. Efter undervisning tillbringade de tid tillsammans genom att njuta av orientalisk mat och sjunga karaoke, givetvis med engelska texter. Flera fritidsaktiviteter kommer under våren, alltid med stort fokus på interkulturella utbyten: allt från ett möte med studenter som läser kinesiska vid Göteborgs universitet till en solig grillfest enligt svensk tradition. Virginia De Luca 4

6 Samtal med Chaoying Huang, Chen Shen, Ruiying Zhai, Zian Tong Zhang och Rou Bo Li Fem av studenterna från Kina berättar mer om sig själva, sina bakgrunder och sin upplevelse av både studier och livet i Göteborg. Vad gjorde ni innan ni kom till Göteborg för att läsa engelska? Charoying: Jag är utbildad till lärare i kinesiska och undervisar i Kina för utländska studenter. Jag märker i mitt arbete att det är viktigt för mig att kunna engelska språket för att bättre kommunicera med mina studenter. Ruiying: Jag läste Marknadsföring på universitetet där hemma och nu behöver jag ta IELTSexamination för att kunna läsa vidare på utländska universitet. Chen och Xiao berättar att de precis har avslutat sina gymnasiestudier. Nu vill de läsa engelska, lära känna andra kulturer och resa i Europa. Rou är läkare och även operasångare. Han deltar i ett forskningsarbete om röst och stämband med andra kollegor på Sahlgrenska. Jag behöver engelska för att kommunicera med mina kollegor i forskningsteamet. Hur länge har ni läst engelska i Kina? Vi alla har läst engelska i skolan i många år. Det är allt vanligare att man börjar läsa engelska redan på lågstadiet, berättar Rou. Engelska blir ett allt viktigare ämne i skolan men det är svårt att behärska språket när man inte använder det dagligen eller när våra lärare inte har engelska som modersmål, tycker Charoying. Hur kom det sig att ni valde att läsa engelska i Sverige? Charoying: Jag har en vän som studerar engelska i Australien. Hon tycker att det finns för många kinesiska studenter i Australien vilket gör att hon pratar kinesiska istället för att förbättra sin engelska. Det var min svenska kusin som föreslog att jag skulle komma hit för att läsa engelska - det finns inte så många studenter från Kina och landskapet är så vackert. Chen och Xiao valde Sverige även av ekonomiska skäl: kursavgifterna är lägre än i övriga länder som t.ex. USA och England. Dessutom kan vi använda visum för att resa runt i Europa när vi inte har undervisning, säger Ruiying glatt. Trivs ni med kursen? Det gör vi verkligen! Framför allt tack vare lärarna. De är så duktiga, engagerade och trevliga, säger Charoying. Ruo tycker att stämningen i gruppen är väldigt bra och att det är roligt att lärarna deltar i sociala aktiviteter. Initiativet med karaokekvällen var väldigt givande. Vi kunde för några timmar glömma våra roller som studenter och lärare. Kvällen var mycket trevlig! Vad roligt att ni trivs så bra! Vad gör ni under er fritid? Vi pluggar, skriver läxor och tränar engelska, så mycket som möjligt!, säger Ruiying. Och går på fester! De är perfekta tillfällen för att träffa andra och prata engelska, tillägger Rou. Charoying går även till Språkkafét på Esperantoplatsen. På onsdagar, säger hon, är det drop-in för att träna kinesiska. Där pratar jag med många svenskar som vill bli bättre på kinesiska samtidigt som de berättar för mig om svenska kulturen. Vilka skillnader märker ni är störst mellan den kinesiska och den svenska kulturen? Affärerna stänger alldeles för tidigt i Sverige. Ibland är shoppingcenter i Kina öppna 24 timmar per dygn!, säger Chen. Ruiying ser en stor skillnad i trafiken: Här är trafiken så ordningsam och i synnerhet kollektivtrafiken fungerar så bra. Du kan kontrollera tider för bussar och spårvagnar på Internet och man kan lita på tidtabellerna. Ytterligare en stor skillnad ser jag mellan svenska och kinesiska kvinnor, säger Rou. Svenska kvinnor ser starka och självständiga ut. De verkar ha en viktig roll i samhället. De delar hemskötseln med mannen. Och de röker! Apropå jämställdhet, säger Charoying, i Sverige ser man pappor med sina barn i barnvagnar. Även i Kina finns det en form av pappaledighet, men männen måste jobba så de har inte så mycket tid att tillbringa med sina nyfödda barn. Längtar ni tillbaka efter Kina? Ibland. Framförallt saknar vi riktig kinesisk mat i Göteborg. Den smakar annorlunda än i Kina, tycker alla. Rou säger att han inte skulle längta tillbaka efter China om han bara kunde äta riktig kinesisk mat i Sverige. Virginia De Luca 5

7 Stockholm Furniture Fair - möbelmässan som samlingspunkt Tibro Hantverksskola och Musikinstrumentakademien i Stockholm delade monter på Möbelmässan Stockholm Furniture Fair, nordens största möbelmässa. Jämte dessa framträder Art College i Göteborg som en av orsakerna till mässrepresentationens stora uppskattning. Framgångsreceptet stavas samarbete! Monterns stora tilldragelse bestod av 5 stycken stolar, konstfärdigt designade av inredningselever på Art College i Göteborg och hantverksmässigt utförda av snickerielever på utbildningen i Tibro. Besökarna strömmade till, av nyfikenhet och av kommersiella intressen! James Minard, skolchef på Tibro, beskriver hur montern drog till sig både journalister och branschfolk. Tidningen Gods och gårdar ville genast skriva en artikel om elevernas arbete. Också ett antal väletablerade möbelbutiker kom för att stanna en längre tid i montern vilket avslutades med ett flertal offertförfrågningar vad gäller rättigheter till, produktion och återförsäljarskap av de vackra stolarna. -Hur är det möjligt, utbrister Ralf Zetterman på sin blogg - chef för Art College i Göteborg - att åtminstone tre av de fem stolarna ser ut att hitta en väg ut på marknaden och att stora företag som Ikea visar intresse för elevernas arbete. Ralf Zetterman, chef för Art College i Göteborg. Art College erbjuder bland annat ettåriga heltidsutbildningar i inredningsdesign, modedesign, foto och silversmide. Värdefulla möten Vår medverkan på möbelmässan kommer lite som grädde på moset, fortsätter Ralf, och var egentligen inte planerat som en del i samarbetsprojektet. Tidigare, berättar James Minard, har Art College arbetat med att ta fram vyskisser, redovisa inspirationskällor samt skapa en nedskalad modell eller mockup i papp. Nytt för i år är att våra hantverkselever deltog vid redovisningen för att välja ut ett antal modeller för prototyptillverkning. Det hela var mera tänkt som en kommunikationsövning för att överbrygga klyftan mellan designer och hantverkare än som ett sätt att kommunicera med marknaden. James Minard ser ett stort antal beröringspunkter mellan hantverk och design och hoppas kunna utveckla Nicola Nerström, huvudlärare vid Musikinstrumentakademien. Nicola började bygga gitarrer redan som 16-åring och har drivit gitarrverkstad i 25 år. Han är också utbildad gymnasielärare samt har en grundutbildning i möbelsnickeri och påbyggnadsutbildning i gitarrbyggeri. Musikakademien har sina lokaler i Danderyd, strax norr om Stockholm. konstruktiva samarbetsformer i framtiden, även tillsammans med Musikinstrumentakademien i Stockholm som kan bidra med specialkunskaper inom exempelvis träbearbetning och ytbehandling. 6

8 Nicola Nerström på Musikinstrumentakademien i Stockholm är positivt överraskad av mässans resultat. Genom mässan har vi möjlighet att visa upp vår unika utbildning inom gitarr-, violin och pianobyggande. Eleverna måste träna sig på att knyta kontakter, sälja sig själva och möta tjänstesektorn och industrin vilket han tror gäller i lika hög grad för designers och möbelsnickare som för musikinstrumentbyggare. Eleverna fick mycket inspiration på mässan och en känsla för hur stor möbel- och inredningsindustrin är, säger James Minard. Mässan ger eleverna ett fantastiskt tillfälle att träffa producenter och framtida arbetsgivare samt att uppmärksamma trender både i Sverige och i världen. Att våra arbeten visas i detta forum är en stor kick för både elever och lärare. James Minard, skolchef på Tibro hantverkscentrum med ansvar för utbildning, personal och ekonomi. Det roligaste med mitt arbete är att se utvecklingen hos individerna som utbildar sig hos oss. Att påbörja en utbildning är ofta första steget i en större förändring i livet och att se människor gå ifrån en dröm om ett nytt yrke till förverkligande och att få se nya kunskaper växa fram är väldigt stimulerande Samarbete för kvalitetsutveckling I Tibro kommuns framtidsvision, säger james Minard ingår en möbel- och inredningsakademi som kan försörja industrin med skicklig arbetskraft, stödja individer vid uppstarten av egna företag och hålla hantverkstraditionen vid liv. Här hoppas vi kunna spela en nyckelroll vilket också kräver att vi breddar vårt utbildningsprogram till att täcka in ämnen som designprocess, produktutveckling och projektledning. Genom att tillsammans med Art College och Musikinstrumentakademien utvärdera vår närvaro på möbelmässan hoppas vi kunna forma strategier för nya samarbeten och utvecklingsprojekt för att möta elevernas behov av arbetslivsanpassade och självförverkligande utbildningar! Robert Lapidus REGIONAL MILJÖBERÄTTELSE - mars 2009 till mars 2010 Alla avdelningar inom Folkuniversitetet Väst arbetar kontinuerligt enligt dokumentet Systematiskt miljöarbete för Folkuniversitetet Västra regionen för att säkerställa ett kvalitativt och utvecklat miljöarbete. ;13 ; medarbetare har under det gångna året deltagit i vår interna distansutbildning Grundläggande miljökunskap. ;I ; egenskap av utbildningsorganisation arbetar Folkuniversitetet för att bidra med positiv miljöpåverkan via våra utbildningsinsatser. Under den aktuella perioden har Folkuniversitetet arbetat med att ta fram Yrkeshögskoleutbildningen Projektering inom vindkraft i samverkan med bl a Vattenfall, Fortum och Vestas samt den 2-åriga KY-utbildningen Energitekniker med inriktning vindkraft. ;Folkuniversitetets ; förlag har givit ut boken Global hållbar utveckling på lätt svenska. ;Centrala ; informationsinsatser om vårt miljöarbete har gjorts via vår interna personaltidning och i samband med introduktionsdagar för nyanställda samt i vår verksamhetsberättelse. ;Enheterna ; avdelning GR (Kungälv, Kungsbacka Varberg), Balettakademin, KV-Konstskola, Regionkontoret, Art College, Borås, Trollhättan, Karlstad och Skövde arbetar lokalt med checklista, kemikalielista, avfallshantering, lokala miljöplaner och uppföljningar via årliga miljöberättelser. ;Tillsättning ; av miljöansvarig på Hantverkscentrum i Tibro. ;Digitalisering ; av kursutvärderingsformulär. Ett kursutvärderingsformulär har framtagits som per automatik skickas till kursdeltagare som anmält webbadress. Under 2010 fortsätter vi att arbeta för en hållbar utveckling via positiv miljöpåverkan. Under våren 2010 startar bland annat utbildningen Ekobruk på Gunnebo Slott. Utbildningen genomförs i samarbete med Göteborgsregionens kommunala vuxenutbildning. Övriga hållpunkter är ett fortsatt arbete med digitala utvärderingsformulär samt reviderad nyutgåva av boken Global hållbar utveckling på lätt svenska. Vi förstärker också fokus ytterligare på miljövänliga inköp, som en del i det pågående ISO-arbetet. Tillsättning planeras också av miljöansvarig för vuxenutbildningen på Polstjärnegatan i Göteborg. Britt-Marie Josephson Regional miljösamordnare 7

9 Multikulturellt lärarmöte med fokus på Resursplats Workshop på temat kultur. Resursplats ger både cirkelledare och cirkeldeltagare en fantastisk möjlighet till kunskap och fördjupning. Resursplats är namnet på Folkuniversitetets webbsida för våra lärare och kursdeltagare i språk. Här samlas över 4900 länkar till webbsidor innehållande övningar, texter, video- och ljudinspelningar i respektive målspråk. Materialet är sorterat och kategoriserat under rubriker som kommunikation, grammatik, kultur och media. Nordplus-projektet 5 L bjuder in språklärarna till en inspirerande workshop på temat Kultur Under vårens första lärarmöte på Kursavdelningen Språk i Göteborg var den multikulturella andan tydlig redan under fikastunden. Vid ett medelhavsinspirerat smörgåsbord träffades ett tjugotal lärare i svenska, engelska, franska, spanska och italienska. På agendan stod en lika viktig som trevlig punkt: att lära sig använda vår resursplats för att planera en kulturlektion. Lärarna delades in i två grupper: den ena arbetade med svenska och engelska sidor, den andra med romanska språk. Gruppledarna var Christina Eriksson, svensklärare, respektive Virginia De Luca, italiensklärare. Målet med workshopen var att ta sig tid som lärare att surfa runt bland de över 4900 webbresurserna samt att strukturera ett lektionspass som bjuder in våra kursdeltagare till att utnyttja denna möjlighet. Att ha tillgång till Resursplatsen kan innebära stor kundnytta för våra språkintresserade kunder: det lilla extra (eller stora) som Folkuniversitetet erbjuder alla språkkursdeltagare när de läser hos oss. Därför är det viktigt att både lärare och administratörer förmedlar hur enkelt, intressant och nyttigt det är att använda Resursplatsen som komplement till en traditionell kurs. Under workshopen inspirerade lärarna varandra med flera tips och idéer om allt ifrån planeringen av en kulturell utflykt i Barcelona, via ett besök på Uffizi Museet i Florens, till beskrivningen av borddukning enligt fransk etikett. Workshopen behandlade ochså viktiga funktioner som att tipsa om relevanta sidor och bidra med nytt material samt att rapportera felaktiga länkar. Många resonemang och funderingar kom fram, i synnerhet med tanke på att de flesta av våra kursdeltagare är vana vid att söka fram information på nätet. Den stora fördelen med Resursplats är att kursdeltagaren har tillgång till material som redan är godkänt och kategoriserat av våra språkredaktörer. Informationen är alltså kvalitetssäkrad och lätttillgänglig. Från lärarens synpunkt är materialet pedagogiskt och flexibelt, det kan användas i såväl traditionell som distansbaserad undervisning och är dessutom lätt att anpassa till olika nivåer. En deltagare på nybörjarenivå skulle till exempel kunna använda resurser för ett visst museum och söka fram relevant information om öppettider, biljetter samt adress och telefon. Med samma material skulle en kursdeltagare på högre nivå kunna beskriva verk och utställningar som visas på det aktuella muséet. Resursplatsen ger lärarna möjligheten att integrera traditionella läromedel med digitalt och interaktivt material i våra språkkurser. För att Visste du att... Resursplatsen startade för snart 15 år sedan som ett projekt mellan Folkuniversitetet, Folkeuniversitetet i Norge och Bildningsforum i Finland. Idag täcker den 11 språk samt en portal för lärarna med nyttig information, undervisningsmaterial, pedagogiska tips mm. Ett antal språkredaktörer ansvarar för kategorisering, underhållet och uppdatering av sidor. Alla lärare är välkomna att bidra med tips om relevant material och rapportering av felaktiga länkar. Sidorna är lösenordsskyddade. Kursdeltagarna får inloggningsuppgifter av sin lärare vid första lektionstillfället och har tillgång till Resursplatsen under en termin. Inloggning sker på 8

10 besvara deltagarnas behov av alltmer modernt och integrerat undervisningsmaterial är det viktigt för lärarna att ha god digital kompetens. Enligt senaste Europarådets rekommendation är just digital kompetens en av åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Som alltid sker när lärare med olika bakgrund och kompletterande erfarenheter träffas, lyfts många konkreta och intressanta idéer upp. Till frågan Hur kan vi bjuda in våra kursdeltagare att logga in på Resursplats på ett enkelt och attraktivt sätt? kom franskaläraren Marine Guibert med ett intressant förslag: skapa ett videoklipp som direkt på deltagarens datorskärm visar hur man loggar in på Resursplats och hur man surfar bland de många sidorna. Länken till video kan skickas via e-post till alla deltagare i början av kursen. Workshopen ingår i Nordplus-projektet 5 L och var den första av en serie workshops som kommer att äga rum under våren De kommande tillfällena lägger fokus på grammatik, hörförståelse, turism och media. För information om datum och tid, se Alla språklärare är varmt välkomna! Virginia De Luca Nordplusprojektet 5L - LärarLyft för LivsLångt Lärande Det livslånga lärandet har blivit ett faktum inte bara på formuleringsarenan utan i verkliga livet. Förutsättningarna finns och kraven ökar. Framför allt genom Internet och IKT har förutsättningar för flexibelt lärande och lärande på egen hand skapats. Internet tillhandahåller en oöverskådlig mängd av resurser. Kursplattformar hjälper läraren att utan stor teknisk kompetens sätta upp virtuella lärmiljöer. Lärcentra ger en ny infrastruktur för vuxnas studier. I Norden har stora delar av befolkningen bredband. Datortätheten är så stor att alla har möjlighet att koppla upp sig för sociala kontakter eller i studiesyfte. Samhälle och arbetsliv ställer krav på ständig vidareutveckling på oss alla. Gränserna mellan lärande i formella lärsituationer (skolor, kvällskurser) och det informella lärandet i livet utanför blir alltmer flytande. Utbildningsanordnare förväntas idag ordna flexibla lärsituationer där formellt och informellt lärande uppmuntras och tas tillvara. Ett område där detta har blivit särskilt tydligt och där de förväntade vinsterna av blended learning är myckat stora är språkutbildning för vuxna. Många språklärare känner sig dock än så länge dåligt rustade att möta de nya utmaningarna inom teknik, pedagogik och lärmaterial. Lärare inom studieförbund har ofta inga tjänster där tid för fortbildning ingår, många arbetar på flera olika ställen och egen utveckling måste ofta ske på fritiden. Folkuniversitetet och dess partnerorganisationer i Norge och Finland har fått projektmedel för att stödja lärarna genom följande insatser: 1. Mini-workshops (2-4 timmar) på olika teman som alla varvar praktik och reflektion och leder till mycket konkreta resultat. Varje lärare utvecklar minst ett innovativt undervisnings-/studiepass för en egen kurs. 2. Manualer för genomförande av dessa mini-workshops. 3. Vidareutveckla Resursplatsen för språk så att den blir till ett användbart, lättillgängligt och aktuellt referensbibliotek på nätet. Lägesrapport Webb3 inför Release 1 Vi befinner oss nu mycket nära Release 1 vilket innebär en stor och genomgripande förändring av vår närvaro på The World Wide Web. Lansering planeras till den 2:a juni och organisationen arbetar för högtryck med utbildning av personal, migrering av innehåll, implementering och utvärdering av tjänster och andra viktiga frågor. Användaroptimerad webb På IT-språk talas det ofta om konvertering och konverteringsgrad vilket innebär att besökarna på en webbplats gör det som webbplatsen vill att de skall göra. Det är förstås för tidigt att uttala sig om Folkuniversitetets webbplats kommer att uppnå en hög konverteringsgrad på alla områden men vi kan förvänta oss en högre anmälningsfrekvens till våra kurser och en ökad interaktivitet mellan Folkuniversitetet och våra besökare, och mellan besökare och besökare. Andra viktiga delar av Webb 3 är en ökad synlighet i sökmotorer samt ett förbättrat administrationsgränssnitt för de som arbetar med att uppdatera information på våra hemsidor. Vi får också större möjligheter att arbeta aktivt med sociala medier som Facebook, Twitter, bloggverktyg och mycket annat. Våra webbredaktörer finslipar nu sin förmåga att möta våra besökares önskemål och förväntningar på vår nya webbplats och öppna upp för ett mera levande och kreativt utbyte på webben. Redaktionen 9

11 Animalen djuriskt bra! Att fånga familjen Z. en fredagskväll är närapå en omöjlig uppgift. Men för några veckor sedan inträffade det! Samtliga familjemedlemmar höll på att somna och det var kaos i trafiken men på något vis lyckades vi krångla oss iväg till Balettakademien och komma på plats alldeles före insläpp. En liten stund senare var tröttheten som bortblåst. Ingen hade ens äntrat scenen då lilla M. 6 år, utbrister: - Men detta var ju mycket bättre än jag föreställt mig! Att lilla M. ett par minuter senare utpekades av Påfågeln som en möjlig kandidat till utrikesministerrollen som djuren letade efter i publiken gjorde saken än bättre. Det skulle nämligen utses en utrikesminister från öst och en dito från väst. Lejonet tittade länge på lilla M. måttade mellan tummen och pekfingret och skakade på manen: Njaae, hon e för liten! Jag vet inte om lilla M. höll med, men det var en andäktig liten flicka som sedan följde varje steg och sångnummer med gapande mun. Stora C. fick även hon sitt lystmäte när Påfågeln kom och satte sig bredvid henne en stund senare. Att klara det sångliga är ingen enkel sak när det gäller Animalen, men självklart visste regissör Ingalill Rask-Wagner vad hon gjorde. Hon känner givetvis till den kapacitet som tredjeårseleverna har och att de skulle klara uppgiften! Och som de gjorde det! Med humor, finess och bravur! Det var härligt att på första parkett få uppleva den närvaro och magi som uppstod genom dessa fantastiska artister, och det var i sin helhet en otroligt väl genomförd föreställning. En liten knorr på det hela uppstod dag två när Lejonet via Facebook skickade en hälsning till lilla M. Baletten har tydligen fattat det här med sociala medier fullt ut! Heja Balettakademien och heja alla blivande stjärnor! Karin Zetterman MUSIKALLINJEN ÅK 2 - QUEENHYLLNING PÅ KRONHUSET Fredagen den 19 mars uppträdde Musikallinjen åk 2 i Kronhuset i Göteborg. Tillsammans med Magnus Bäcklund och Göteborg Wind Orchestra bjöds det på en färgsprakande hyllning till den legendariska brittiska rockgruppen Queen. Rockgruppen Queen har sålt över 300 miljoner skivor och blivit framröstade till att ha genomfört det bästa liveframträdandet i rockmusikens historia. Musikallinjen åk 2:s körande blev speciellt uppskattat och GWO hade gjort spännande nya arrangemang till bl.a. Queens mest kända låtar som We will rock you, We are the Champions, Bohemian Rhapsody, The Show must go on och Love of my Life. Alla fyra konserterna i Kronhuset blev utsålda. Även avstickaren till Kungsbacka blev en stor succé. Mina Friberg Balettakademien 10

12 Dansskisser på Göteborgs Konstmuseum Danslinjen åk 2 hade en uppskattad uppvisning på Konstmuséets moderna avdelning en vårsöndag i mars. Dansskisser sågs av ett drygt hundratal åskådare. Läraren i modern dans, Torbjörn Stenberg, har under danskompositionsklasserna gett studenterna ord, impulser och modet att våga gå utanför det konventionella sättet att göra en koreografi. Resultatet blev en form av dansskiss där klassen - för dagen i form av gruppen 33 oktober - framförde olika kompositioner där impulserna kom från så skilda ord som eld, grön, korv med rotmos och Gehen zie Raus. Nya bekantskaper i form av modernistiska musikstycken, abstraktioner, konkretism och rytmik inspirerar studenterna: Efter ett tag när vi provat, experimenterat och förstått tanken så öppnades nya dörrar till att se på saker, rörelser och hur allt kan kopplas ihop. Att ingenting är antingen dåligt eller bra utan passande eller opassande, och hur det opassande kan kopplas ihop med något så att det blir just passande. Ett utvecklande sammanhang Klassen upplevde det utvecklande och positivt att befinna sig i ett nytt sammanhang och att få tillfället att uppträda i en konstnärlig och modern kontext. Vi kommer förmodligen att få se mer av 33 oktober redan i vår då Balettakademiens teater kommer att delta i hyllningen av Dansens Dag den 29 april. Mina Friberg Balettakademien Area 14 publiken själv en del av konstverket Du får gärna gå och titta, vandra runt lite men du får inte ta på dansarna eller förstöra dem på något sätt! Vi får vänliga men bestämda råd av vår publikvärd inför det att vi ska kliva in i nästa rum. Studenter från åk 1 är med i Danslinjen åk 3:s slutproduktion AREA 14, som publikvärdar. De har guidat oss in i Balettakademiens teater, en annan väg än den som vanligtvis gäller. Peter Svenzon, koreograf till AREA 14, har sedan 1987 arbetat internationellt som dansare och koreograf, ständigt utforskande gränser och gränsöverskridanden mellan olika konstformer. Hans koreografiska stil är en hybrid mellan klassisk dans, breakdance, kampsport och modern dans vilken väckt både nationell och internationell uppmärksamhet, senast som koreograf av Orestien på Folkteatern i regi av Lars Norén. Ikväll på Balettakademien får vi också ta del av Svenzons musikkompositioner, som skapar en tät och intensiv atmosfär i lokalen. Dansarna uppträder med en slags förhöjd integritet. Konstupplevelsen skapas ändå i nuet genom det direkta mötet med publiken. Rummet i AREA 14 omskapas hela tiden genom koreografi, ljus, film och repliker allt balanserat av Svenzons ambientmusik. Vi kommer nära dansarnas eget skapande och formande av sin yrkesidentitet. Jag följer en utsträckt hand som tar mig till en annan sittplats. Rummet är uppbrutet. I slutet, efter applåderna, glider allting samman. Ridån dras upp och dansarna applåderar! Vi i publiken ser oss själva på film, omedvetna om att vi blivit filmade i entrén i vår lite tafatta belägenhet inför publikvärdarnas förmaningar. AREA 14 är en mycket stark konstnärlig och suggestiv uppsättning. Är dansarna i åk 3 beredda att möta den tuffa arbetsmarknad som väntar dem därute? Svaret är ja! Samtidigt gestaltas klicket, den mardrömslika rädslan inför att skada sig som varje yrkesdansare måste leva med. Men AREA 14 övertygar och besvärjer. Den säger vi vill, vi måste, vi kan aldrig vara utan dessa underbara dansare. Dansen är värd allt! Mina Friberg Balettakademien 11

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer