Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla."

Transkript

1 - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden

2 Författare/Redaktör: Kommunikationsgruppen (Janna Olzon, Annika Klevegren och Cecilia Backentorn) Fotograf/illustratör/formgivare: Walter Hirsch/Annika Klevegren Handikappförbunden Tryckeri: - Aktuell upplaga: - Utgivningsår: 2010 Eventuellt ISBN-nummer: ISBN-nummer används när upplagan är större än 50 exemplar. På nygemensam finns en ISBN-förteckning: Nygemensam/ISBN/Alla ISBN-nummer/ISBNförteckning. 978-samtliga nummer

3 Innehåll Grafisk profil 4 Logotyp 5 Färg 7 Typografi 9 Bilder, bildanvändning, bildpolicy 12 Produktion av trycksaker 14 Mallar 15 Texter - språkpolicy 16 Tillgängliga versioner 18 Kompletterande dokument 21

4 Grafisk profil Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Hur uppfattas vi? Inom all kommunikation talar man om begreppen profil och image. Profil handlar om hur man vill bli uppfattad, vilka signaler man skickar ut, hur man profilerar sig. Image är begreppet för hur man blir uppfattad i praktiken, hur omgivningen ser på oss. Handikappförbundens kommunikationsmål är att stärka omvärldens kännedom om och förtroende för oss som den ledande intresseorganisationen för handikappfrågor. Logotyp, färg, typografi och enhetlig utformning är viktiga verktyg för att påverka hur man uppfattas. Genom att konsekvent använda de grafiska reglerna stärker vi varumärket Handikappförbunden. Och omvärlden får en tydligare bild av oss. 4.

5 Logotyp Logotypen är en grafisk bild och en symbol för Handikappförbunden. Den ska finnas med på allt tryckt och digitalt material. Logotypen ska alltid se likadan ut och användas på samma sätt. Vem är avsändare? När logotypen används i kombination med adressen skrivs namnet Handikappförbunden ut följt av adressuppgifter. Logotyp Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg Tel , texttel , fax I trycksaker ska logotypen alltid placeras på samma plats. På 1:a sidan högst upp, centrerat på sidan På baksidan längst ned, centrerat under en röd linje Samarbetspartners och finansiärers logotyper placeras ovanför den röda linjen. Se exempel nedan. 5.

6 Projektlogotyp ska inte användas eftersom det konkurrerar med Handikappförbundens logotyp. Engelsk version Det finns ingen engelsk version av logotypen utan den kompletteras med texttillägget The Swedish Disability Federation. Adressuppgifter på engelska skrivs som nedan The Swedish Disability Federation Box 1386, SE Sundbyberg, Sweden. Tel , texttel , fax Logotyp proportioner Logotypen finns i format för A4 och A5 på Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp. Där finns också Logotypen i anpassat format för tryckning och för webben. Förändrar du storleken på logotypen måste du se till att den alltid behåller de ursprungliga proportionerna. Rådgör gärna med kommunikationsgruppen. A4 A5 6.

7 Färg Färgen i Handikappförbundens logotyp är röd De vanligaste systemen för tryckfärg: PMS (Pantone Matching System) är en kod för en färdigblandad färg. PMS används i huvudsak vid två eller trefärgstryck på visitkort, brevpapper eller annat kontorstryck. Vår PMS-färg ser du nedan. Ec (Eurocolor/Europaskalan)/CMYK) är en kombinationskod för hur de fyra grundfärgerna cyan, magenta, gul och svart ska blandas. Ec/CMYK används vid färgtryck av exempelvis broschyrer och tidningar. Vår CMYK-kombination ser du nedan. RGB (Red, Green, Blue) är ett färgsystem för Photoshop, Paintshop och andra grafiska verktyg och används för skärmbilder, som exempelvis publiceras i PowerPoint eller andra presentationsprogram. Vår RGB-färg ser du nedan. HTML ( Hyper Text Markup Language) är det språk som används på Internet. RGB-färgkoden för en skärmbild översätts till HTML-kod i hexadecimala tal vid publicering på Internet. Vår HTML-färg ser du nedan. Röd PMS CMYK RGB HTML PMS 207 Cyan 0% R 193 #c1004a Magenta 100% G 0 Yellow 43% B 75 Black 18 % 7.

8 Fyrfärg I första hand ska logotypen alltid användas i färg, på vit bakgrund. Negativ På svart eller färgad bakgrund ska logotypen vara vit (negativ). När bakgrunden är tillräckligt ljus, används logotyp i färg. Bildfilerna: LOGO fyrfärg och LOGO negativ finns i Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp/ Logotyp - tryckning 8.

9 Typografi Utöver logotyp och färg är det viktigt att en enhetlig typografi tillämpas för att förstärka varumärket Handikappförbunden. Ett konsekvent användande av samma typsnitt/ teckensnitt, har stor betydelse för hur vi uppfattas. De två teckensnitten som vi använder är (beroende på textens omfattning): Arial och Book Antiqua Arial kan användas som brödtext i kortare texter - maximalt 4 sidor. I längre brödtexter används Book Antiqua - alltid vid fler än 4 sidor. I korrespondens Använd Arial eller Arial fet till rubriker och Book Antiqua till brödtext. I övrigt material Använd Arial i rubriker. Använd Arial eller Book Antiqua till brödtexter beroende på textens omfattning. Bokstävernas storlek Storleken i löpande text, brödtext, får inte vara mindre än 11 eller 12 punkter, beroende på det teckensnitt som används. Arial tillåter 11 punkter men Book Antiqua får inte vara mindre än 12 punkter. Detta för att underlätta att texten blir tillgänglig för alla. Radmellanrum och radlängd För att texten ska vara tillgänglig kan radavståndet vara 10% större än teckengraden, upp till 18 punkter. Radlängden ska vara kort men inte för kort cirka tecken är lagom. 9.

10 Spaltbredd: 2 spalt cirka 7 cm. Enspalt cirka 13 cm. Dela helst upp en A4-text i två spalter. Använd rak vänsterkant eftersom det då blir lättare att hitta början på nästa rad. Tillåt ojämn högerkant. Försök att undvika avstavningar men om du avstavar se till att dela upp ordet på ett logiskt sätt. Färg, bakgrund och pappersval Färg på bokstäver måste väljas noga för att inte försvåra läsning. Det måste finnas en god kontrast mot bakgrunden. Undvik text på tonade plattor, eller färgat papper, det försvårar eller gör det omöjligt att läsa för många synsvaga. Om det används var noga med att färgerna kontrasterar väl mot varandra så att läsbarheten förstärks. En färgad ram kan ersätta tonade plattor. Oroliga bakgrunder bör undvikas helt. Använd mattbestruket papper. Glättat papper försvårar läsbarhet och ska undvikas. Pappret ska ha hög opacitet (täthet) som gör att trycket från andra sidan inte syns igenom och stör läsningen. Rubrik Arial fet. Rubriker ska inte markeras med versaler. Undvik rubriker i bilder. Brödtext och ingress Book Antiqua eller Arial Sträva efter rak vänster (vänsterställd). Sträva efter ett luftigt och rent intryck (mycket vit yta) i trycksaker, foldrar och övriga dokument. Markering i text Undvik generellt att använda kursiv text. Det försvårar läsbarheten. Använd i stället fet stil för att markera ord inne i en löpande text. Men bara enstaka ord, inte längre stycken. 10.

11 Använd inte: Kursiv text, understrykningar, versaler, spärrad text, text med färg, skuggor på bokstäver. Använd hellre: Faktarutor, styckeindelningar och/eller mellanrubriker för att betona saker i texten. Använd enbart färg som förstärker läsbarheten. Det vill säga mörk text mot ljus bakgrund och tvärtom. Undvik tonplattor utan markera istället med en ram. Text på bild ska ligga på en del av bilden som ger god kontrast och underlättar läsning. Exempel typsnitt Typsnitt Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Arial fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Typsnitt Book Antiqua Book Antiqua ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Book Antiqua, fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 11.

12 Bilder, bildanvändning och bildpolicy Personer med funktionsnedsättningar presenteras ofta som offer eller passiva när de uppträder i media. En annan roll är hjälten/kämpen men den är inte alls lika vanlig. Personer med funktionsnedsättningar representerar sällan en yrkesgrupp eller en samhällsmedborgare. De framställs oftast som en representant för en särskild grupp med specifik problematik. Det viktiga är att visa på en tydlig linje i bildspråket. Bilden har en viktig roll i kommunikationen med mottagaren och är ett kraftfullt verktyg för att förmedla våra värderingar. I traditionell marknadskommunikation används bilder sedan länge för att påverka attityder och skapa känslor. Vi arbetar med människor därför visar vi bilder på människor Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. Bilder på människor ska andas gemenskap, glädje och spontanitet Om bilden beskriver aktiva människor blir den oftast bra. Det ska vara naturliga miljöer som inte upplevs som skapade för fototillfället. Eftersträva bildlösningar som på ett trovärdigt sätt berättar om människor med funktionsnedsättningar. Skapa närhet genom att fotografera närbilder av personerna. Fotografen ska vara i ögonhöjd med motivet för att undvika ovanifrånperspektiv. Visa människor med funktionsnedsättningar tillsammans med dem utan. Det är också ett sätt att undvika passiviserande utifrånperspektiv. Bilderna ska förmedla värme. Mångfald gestaltas genom variation på kön, etnicitet och ålder på dem som fotograferas. Tillstånd för publicering ska alltid finnas. Fotograf ska anges. 12.

13 Bildbank: I samband med arbetet att göra en ny hemsida för Handikappförbunden 2009 togs det fram nya bilder. Dessa bilder finns tillgängliga att använda för trycksaker och dokument. Bildbanken finns på en extern hårddisk hos kommunikationsgruppen. Kontrollera alltid att tillstånd finns för användande av bild. 13.

14 Produktion av trycksaksmaterial Arbetsgången i projekt: När ett projekt startar ska det finnas med en skiss på kommunikationsplan och budget för den. Information/ kommunikation ska finnas konkret planerad så att det går att avgöra vad som kan göras på kontoret och vad som ska läggas ut på extern leverantör/producent. De som får uppdrag att göra en trycksak ska följa den grafiska handledningen och informeras om hur logotypen ska placeras, vilket typsnitt som gäller och övriga riktlinjer för en tillgänglig information. Kommunikationsansvarig deltar i processen och korrekturgodkänner samtliga trycksaker innan de lämnas till extern leverantör för tryckning. Uppgifter som alltid ska finnas med Följande uppgifter ska finnas med i alla trycksaker som produceras av Handikappförbunden, inklusive projekt. Broschyr, folder eller annan trycksak: Förstasidan (omslag) Logotypen, centrerad, högst upp på sidan. Sidan 2 (omslagets insida) Författare/Redaktör Fotograf/illustratör/formgivare Copyrightklausul Tryckeri Aktuell upplaga Utgivningsår Eventuellt ISBN-nummer Baksidan Baksidestext kan innehålla en kort sammanfattning av innehållet i trycksaken och kontaktuppgifter. Logotype, namnet och adressuppgifter, centrerat längst ned på sidan. 14.

15 Mallar För att Handikappförbundens olika former av trycksaker och digitala dokument ska få ett enhetligt utseende kommer mallar att tas fram regelbundet. Mallarna ska kunna användas både i basverksamhet och i projekt. Mallar finns på Nygemensam/Kommunikation/Mallar Exempel på mallar: Brevpapper, svenskt och engelskt Rapport, Försättsblad, Remiss, Inbjudan, Program Powerpointpresentation E-postsignatur skrivs så här Hälsningsfras NN, titel Projekt eller enhet Handikappförbunden Box 1386, Sundbyberg Sturegatan 4 A, Sundbyberg xx Använda formatmall Snabbformat gör du så här: Markera texten som du vill skapa det nya formatet från. Formatera texten genom att klicka i formateringsverktygsfältet Mini som visas ovanför markeringen. Högerklicka på markeringen, peka på Formatmallar på snabbmenyn och klicka sedan på Spara markering som nytt snabbformat. Ange ett namn för formatet och klicka på OK. Formatet som du skapade visas i snabbformatsgalleriet och kan nu användas. 15.

16 Texter Språkpolicy: Handikappförbunden arbetar aktivt med klarspråk. Detta innebär konkret att: Handikappförbunden framhåller/utvecklar den språkliga aspekten av tillgänglighet. Läsaren ska kunna förstå innehållet i en text och ta det till sig. Därför är det lika viktigt att texten är språkligt tillgänglig, som att den är grafiskt och tekniskt tillgänglig. Ett tillgängligt språk tar alltid hänsyn till fem läsbarhetsfaktorer: Faktaurval: Enbart nödvändig information ska vara med för att läsaren lätt ska kunna förstå och ta till sig texten. Textens syfte ska framgå klart och tydligt. Disposition: Det viktigaste, alltså huvudbudskapet eller det som läsaren letar efter, ska stå först i texten. Det är till exempel själva beslutet i ett beslut och förslaget i ett förslag. Presentation: Texten ska presenteras på ett tillgängligt och tilltalande sätt. Längre texter behöver exempelvis bra sammanfattningar och informativa underrubriker. Perspektiv och ton: Textens perspektiv och ton ska vara anpassad efter vilken typ av text det rör sig om, efter läsaren och efter textens syfte. Skriftlig form: Texten ska vara konkret, korrekt och så kortfattad som möjligt. Att texten är korrekt innebär att den följer aktuella svenska språknormer, se till exempel Svenska skrivregler (2008) och Svenska akademiens ordlista (SAOL 2006). 16.

17 Handikappförbunden använder ett jämlikt och inkluderande språk Det betyder att Handikappförbunden inte gör någon uppdelning mellan människor i vi och dem. Det betyder också att Handikappförbundens texter uttrycker jämställdhet och mångfald. Handikappförbunden låter läsaren stå i fokus All textproduktion utgår från vad läsaren behöver veta, och inte från vad skribenten vill säga. Detta gynnar alla läsare, oavsett bakgrund, förkunskaper och förutsättningar. Handikappförbundens texter har alltid ett syfte att bli lästa Texterna ska skrivas för att fylla ett behov, till exempel att informera, förklara eller engagera. Läs mer i Språklig tillgänglighet på Handikapförbunden - en handbok i att skriva klarspråk 17.

18 Tillgängliga versioner Inledning Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Enkelt språk Mottagaren av Handikappförbundens information är inte alltid insatt i det handikappolitiska språket. En text som är skriven med ett tydligt och begripligt språk uppfyller i högre grad sitt syfte att informera, upplysa och sprida kunskap. En särskild form av tillgängligt format är lättläst svenska. Några vägledande råd: Inled längre dokument med en sammanfattning. Disponera texten väl. Skriv det viktigaste först. Gör informativa rubriker. Använd inte för långa meningar. Var noga med orden. Skriv modern svenska och undvik facktermer. Alltid sammanfattning Inled varje längre text med en sammanfattning av innehållet, inte förord. På så vis kan läsaren lättare avgöra om man vill läsa texten. Ha alltid en sammanfattning på baksidan av trycksaken samt vid presentationen av materialet. Att börja med en sammanfattning gäller också längre texter på webben. Textflöde Det bör finnas en logisk startpunkt för läsaren, som rubrik eller anfang. Det ska också vara lätt att följa textens flöde genom hela trycksaken. Det är viktigt att dela upp texten i mindre stycken med mellanrubriker storlek punkter. 18.

19 Filformat för dokument Handikappförbunden ska sträva efter att bearbeta och förmedla trycksaker och dokument på ett sådant sätt att de kan läsas av alla och i alla datorer. Alla dokument som sprids externt ska sparas ner i filformat som mottagare oftast kan läsa och få upp i sina datorer htm-fil, word-fil, rtf-fil eller tillgänglig PDF-fil. HTM-fil Så här gör du när du sparar Word-dokument i htm-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet htm eller webbsida Word-fil När ni skickar filer till synskadade via mail, tala om att filen skickas med. Anpassningarna läser inte alltid av att filen finns med. RTF-fil RTF (Rich Text Format) är ett filformat som kan skapas bland annat i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. RTF sparar all formatering och konverterar den till instruktioner som andra program kan tolka. Så här gör du när du sparar Word-dokument i RTF-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet RTF-format. Avsluta fil-namnet med.rtf PDF-fil tillgänglig PDF (Portable Document Format) är ett filformat som innehåller konverterade dokument. PDF-filer kan läsas i alla datorer med hjälp av gratisprogrammet Acrobat Reader. Så här gör man pdf-filer Skapa en PDF-fil av enklare dokument gör du direkt från programmen i Office. När du namnger dokumentet kan du välja olika filformat, bland annat pdf. Acrobat Distiller används för mer komplicerade dokument gjorda i layoutprogram. 19.

20 Så här gör man tillgängliga pdf-filer Ursprungsdokumentet, i exempelvis word, ska skapas med en formatmall. Då är det via mallsystemet angivet vad som är rubrik, brödtext och så vidare. Det anger läsordningen för till exempel punktskriftsläsare eller talsyntes. Handikappförbunden kan av resursskäl inte producera allt material i alla tillgängliga format och versioner. Däremot ska vi tydligt upplysa om att vi på begäran kan ta fram informationsmaterial i följande versioner: htm-format word-format rtf-format mot en avgift kan vi ta fram: tillgängligt pdf-format Daisy-skivor lättläst svenska. punktskrift Teckenspråksversioner tas fram genom bedömning från fall till fall. 20.

21 Kompletterande dokument Handikappförbundens dokument Språklig tillgänglighet på Handikappförbunden - en handbok i att skriva klarspråk Kommunikationspolicy Bildpolicy Mer att läsa om tillgänglig information Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, Riktlinjer för att göra information tillgänglig. Trycksaken Text som fler kan läsa från Synskadades Riksförbund. En bok som ger en bra översikt är Tillgängliga webbplatser i praktiken Multimedia Handisams riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning tar även upp tillgänglig multimedia som kan finnas på webben. Riktlinjerna finns också som tryckt version samt på webben. Referenslista Grafisk manual, Handikappförbunden 2003 Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Synskadades Riksförbund Språkrådet 21.

22 Sammanfattning Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Kontakt Kommunikationsgruppen Janna Olzon, kommunikatör/pressansvarig Telefon: Epost: Placering av samarbetspartners och finansiärers logotyper Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående Ärende Utskrivet: 2009-08-27 16:43:34 Av: Asa Tolbäcken Eliasson Ärende Beteckning: KS/2009:433 Ärendestatus: Pågående Anhängigtyp/lnitiativsätt: Skapat: 2009-08-27/klaste Avslutat: Ärendetyp: 031 - Hemsida,

Läs mer

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1 Innehåll Att skriva läsligt och läsbart... 3 Läsligt... 3 Tre sätt att förtydliga... 4 Läsbart... 5 Skriv kort, klart och konkret!... 7 Korrekt... 9 Att skriva med dator... 10 Sidans utformning... 10 Texten...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

Grafisk form TEXTKONTROLL

Grafisk form TEXTKONTROLL Grafisk form Syftet med den grafiska utformningen är att locka till läsning. Därför är det viktigt att formgivningen är tydlig. Lustigheter, klurigheter, snygga ilder är också viktigt men kommer i andra

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer