Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla."

Transkript

1 - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden

2 Författare/Redaktör: Kommunikationsgruppen (Janna Olzon, Annika Klevegren och Cecilia Backentorn) Fotograf/illustratör/formgivare: Walter Hirsch/Annika Klevegren Handikappförbunden Tryckeri: - Aktuell upplaga: - Utgivningsår: 2010 Eventuellt ISBN-nummer: ISBN-nummer används när upplagan är större än 50 exemplar. På nygemensam finns en ISBN-förteckning: Nygemensam/ISBN/Alla ISBN-nummer/ISBNförteckning. 978-samtliga nummer

3 Innehåll Grafisk profil 4 Logotyp 5 Färg 7 Typografi 9 Bilder, bildanvändning, bildpolicy 12 Produktion av trycksaker 14 Mallar 15 Texter - språkpolicy 16 Tillgängliga versioner 18 Kompletterande dokument 21

4 Grafisk profil Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Hur uppfattas vi? Inom all kommunikation talar man om begreppen profil och image. Profil handlar om hur man vill bli uppfattad, vilka signaler man skickar ut, hur man profilerar sig. Image är begreppet för hur man blir uppfattad i praktiken, hur omgivningen ser på oss. Handikappförbundens kommunikationsmål är att stärka omvärldens kännedom om och förtroende för oss som den ledande intresseorganisationen för handikappfrågor. Logotyp, färg, typografi och enhetlig utformning är viktiga verktyg för att påverka hur man uppfattas. Genom att konsekvent använda de grafiska reglerna stärker vi varumärket Handikappförbunden. Och omvärlden får en tydligare bild av oss. 4.

5 Logotyp Logotypen är en grafisk bild och en symbol för Handikappförbunden. Den ska finnas med på allt tryckt och digitalt material. Logotypen ska alltid se likadan ut och användas på samma sätt. Vem är avsändare? När logotypen används i kombination med adressen skrivs namnet Handikappförbunden ut följt av adressuppgifter. Logotyp Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg Tel , texttel , fax I trycksaker ska logotypen alltid placeras på samma plats. På 1:a sidan högst upp, centrerat på sidan På baksidan längst ned, centrerat under en röd linje Samarbetspartners och finansiärers logotyper placeras ovanför den röda linjen. Se exempel nedan. 5.

6 Projektlogotyp ska inte användas eftersom det konkurrerar med Handikappförbundens logotyp. Engelsk version Det finns ingen engelsk version av logotypen utan den kompletteras med texttillägget The Swedish Disability Federation. Adressuppgifter på engelska skrivs som nedan The Swedish Disability Federation Box 1386, SE Sundbyberg, Sweden. Tel , texttel , fax Logotyp proportioner Logotypen finns i format för A4 och A5 på Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp. Där finns också Logotypen i anpassat format för tryckning och för webben. Förändrar du storleken på logotypen måste du se till att den alltid behåller de ursprungliga proportionerna. Rådgör gärna med kommunikationsgruppen. A4 A5 6.

7 Färg Färgen i Handikappförbundens logotyp är röd De vanligaste systemen för tryckfärg: PMS (Pantone Matching System) är en kod för en färdigblandad färg. PMS används i huvudsak vid två eller trefärgstryck på visitkort, brevpapper eller annat kontorstryck. Vår PMS-färg ser du nedan. Ec (Eurocolor/Europaskalan)/CMYK) är en kombinationskod för hur de fyra grundfärgerna cyan, magenta, gul och svart ska blandas. Ec/CMYK används vid färgtryck av exempelvis broschyrer och tidningar. Vår CMYK-kombination ser du nedan. RGB (Red, Green, Blue) är ett färgsystem för Photoshop, Paintshop och andra grafiska verktyg och används för skärmbilder, som exempelvis publiceras i PowerPoint eller andra presentationsprogram. Vår RGB-färg ser du nedan. HTML ( Hyper Text Markup Language) är det språk som används på Internet. RGB-färgkoden för en skärmbild översätts till HTML-kod i hexadecimala tal vid publicering på Internet. Vår HTML-färg ser du nedan. Röd PMS CMYK RGB HTML PMS 207 Cyan 0% R 193 #c1004a Magenta 100% G 0 Yellow 43% B 75 Black 18 % 7.

8 Fyrfärg I första hand ska logotypen alltid användas i färg, på vit bakgrund. Negativ På svart eller färgad bakgrund ska logotypen vara vit (negativ). När bakgrunden är tillräckligt ljus, används logotyp i färg. Bildfilerna: LOGO fyrfärg och LOGO negativ finns i Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp/ Logotyp - tryckning 8.

9 Typografi Utöver logotyp och färg är det viktigt att en enhetlig typografi tillämpas för att förstärka varumärket Handikappförbunden. Ett konsekvent användande av samma typsnitt/ teckensnitt, har stor betydelse för hur vi uppfattas. De två teckensnitten som vi använder är (beroende på textens omfattning): Arial och Book Antiqua Arial kan användas som brödtext i kortare texter - maximalt 4 sidor. I längre brödtexter används Book Antiqua - alltid vid fler än 4 sidor. I korrespondens Använd Arial eller Arial fet till rubriker och Book Antiqua till brödtext. I övrigt material Använd Arial i rubriker. Använd Arial eller Book Antiqua till brödtexter beroende på textens omfattning. Bokstävernas storlek Storleken i löpande text, brödtext, får inte vara mindre än 11 eller 12 punkter, beroende på det teckensnitt som används. Arial tillåter 11 punkter men Book Antiqua får inte vara mindre än 12 punkter. Detta för att underlätta att texten blir tillgänglig för alla. Radmellanrum och radlängd För att texten ska vara tillgänglig kan radavståndet vara 10% större än teckengraden, upp till 18 punkter. Radlängden ska vara kort men inte för kort cirka tecken är lagom. 9.

10 Spaltbredd: 2 spalt cirka 7 cm. Enspalt cirka 13 cm. Dela helst upp en A4-text i två spalter. Använd rak vänsterkant eftersom det då blir lättare att hitta början på nästa rad. Tillåt ojämn högerkant. Försök att undvika avstavningar men om du avstavar se till att dela upp ordet på ett logiskt sätt. Färg, bakgrund och pappersval Färg på bokstäver måste väljas noga för att inte försvåra läsning. Det måste finnas en god kontrast mot bakgrunden. Undvik text på tonade plattor, eller färgat papper, det försvårar eller gör det omöjligt att läsa för många synsvaga. Om det används var noga med att färgerna kontrasterar väl mot varandra så att läsbarheten förstärks. En färgad ram kan ersätta tonade plattor. Oroliga bakgrunder bör undvikas helt. Använd mattbestruket papper. Glättat papper försvårar läsbarhet och ska undvikas. Pappret ska ha hög opacitet (täthet) som gör att trycket från andra sidan inte syns igenom och stör läsningen. Rubrik Arial fet. Rubriker ska inte markeras med versaler. Undvik rubriker i bilder. Brödtext och ingress Book Antiqua eller Arial Sträva efter rak vänster (vänsterställd). Sträva efter ett luftigt och rent intryck (mycket vit yta) i trycksaker, foldrar och övriga dokument. Markering i text Undvik generellt att använda kursiv text. Det försvårar läsbarheten. Använd i stället fet stil för att markera ord inne i en löpande text. Men bara enstaka ord, inte längre stycken. 10.

11 Använd inte: Kursiv text, understrykningar, versaler, spärrad text, text med färg, skuggor på bokstäver. Använd hellre: Faktarutor, styckeindelningar och/eller mellanrubriker för att betona saker i texten. Använd enbart färg som förstärker läsbarheten. Det vill säga mörk text mot ljus bakgrund och tvärtom. Undvik tonplattor utan markera istället med en ram. Text på bild ska ligga på en del av bilden som ger god kontrast och underlättar läsning. Exempel typsnitt Typsnitt Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Arial fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Typsnitt Book Antiqua Book Antiqua ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Book Antiqua, fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 11.

12 Bilder, bildanvändning och bildpolicy Personer med funktionsnedsättningar presenteras ofta som offer eller passiva när de uppträder i media. En annan roll är hjälten/kämpen men den är inte alls lika vanlig. Personer med funktionsnedsättningar representerar sällan en yrkesgrupp eller en samhällsmedborgare. De framställs oftast som en representant för en särskild grupp med specifik problematik. Det viktiga är att visa på en tydlig linje i bildspråket. Bilden har en viktig roll i kommunikationen med mottagaren och är ett kraftfullt verktyg för att förmedla våra värderingar. I traditionell marknadskommunikation används bilder sedan länge för att påverka attityder och skapa känslor. Vi arbetar med människor därför visar vi bilder på människor Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. Bilder på människor ska andas gemenskap, glädje och spontanitet Om bilden beskriver aktiva människor blir den oftast bra. Det ska vara naturliga miljöer som inte upplevs som skapade för fototillfället. Eftersträva bildlösningar som på ett trovärdigt sätt berättar om människor med funktionsnedsättningar. Skapa närhet genom att fotografera närbilder av personerna. Fotografen ska vara i ögonhöjd med motivet för att undvika ovanifrånperspektiv. Visa människor med funktionsnedsättningar tillsammans med dem utan. Det är också ett sätt att undvika passiviserande utifrånperspektiv. Bilderna ska förmedla värme. Mångfald gestaltas genom variation på kön, etnicitet och ålder på dem som fotograferas. Tillstånd för publicering ska alltid finnas. Fotograf ska anges. 12.

13 Bildbank: I samband med arbetet att göra en ny hemsida för Handikappförbunden 2009 togs det fram nya bilder. Dessa bilder finns tillgängliga att använda för trycksaker och dokument. Bildbanken finns på en extern hårddisk hos kommunikationsgruppen. Kontrollera alltid att tillstånd finns för användande av bild. 13.

14 Produktion av trycksaksmaterial Arbetsgången i projekt: När ett projekt startar ska det finnas med en skiss på kommunikationsplan och budget för den. Information/ kommunikation ska finnas konkret planerad så att det går att avgöra vad som kan göras på kontoret och vad som ska läggas ut på extern leverantör/producent. De som får uppdrag att göra en trycksak ska följa den grafiska handledningen och informeras om hur logotypen ska placeras, vilket typsnitt som gäller och övriga riktlinjer för en tillgänglig information. Kommunikationsansvarig deltar i processen och korrekturgodkänner samtliga trycksaker innan de lämnas till extern leverantör för tryckning. Uppgifter som alltid ska finnas med Följande uppgifter ska finnas med i alla trycksaker som produceras av Handikappförbunden, inklusive projekt. Broschyr, folder eller annan trycksak: Förstasidan (omslag) Logotypen, centrerad, högst upp på sidan. Sidan 2 (omslagets insida) Författare/Redaktör Fotograf/illustratör/formgivare Copyrightklausul Tryckeri Aktuell upplaga Utgivningsår Eventuellt ISBN-nummer Baksidan Baksidestext kan innehålla en kort sammanfattning av innehållet i trycksaken och kontaktuppgifter. Logotype, namnet och adressuppgifter, centrerat längst ned på sidan. 14.

15 Mallar För att Handikappförbundens olika former av trycksaker och digitala dokument ska få ett enhetligt utseende kommer mallar att tas fram regelbundet. Mallarna ska kunna användas både i basverksamhet och i projekt. Mallar finns på Nygemensam/Kommunikation/Mallar Exempel på mallar: Brevpapper, svenskt och engelskt Rapport, Försättsblad, Remiss, Inbjudan, Program Powerpointpresentation E-postsignatur skrivs så här Hälsningsfras NN, titel Projekt eller enhet Handikappförbunden Box 1386, Sundbyberg Sturegatan 4 A, Sundbyberg xx Använda formatmall Snabbformat gör du så här: Markera texten som du vill skapa det nya formatet från. Formatera texten genom att klicka i formateringsverktygsfältet Mini som visas ovanför markeringen. Högerklicka på markeringen, peka på Formatmallar på snabbmenyn och klicka sedan på Spara markering som nytt snabbformat. Ange ett namn för formatet och klicka på OK. Formatet som du skapade visas i snabbformatsgalleriet och kan nu användas. 15.

16 Texter Språkpolicy: Handikappförbunden arbetar aktivt med klarspråk. Detta innebär konkret att: Handikappförbunden framhåller/utvecklar den språkliga aspekten av tillgänglighet. Läsaren ska kunna förstå innehållet i en text och ta det till sig. Därför är det lika viktigt att texten är språkligt tillgänglig, som att den är grafiskt och tekniskt tillgänglig. Ett tillgängligt språk tar alltid hänsyn till fem läsbarhetsfaktorer: Faktaurval: Enbart nödvändig information ska vara med för att läsaren lätt ska kunna förstå och ta till sig texten. Textens syfte ska framgå klart och tydligt. Disposition: Det viktigaste, alltså huvudbudskapet eller det som läsaren letar efter, ska stå först i texten. Det är till exempel själva beslutet i ett beslut och förslaget i ett förslag. Presentation: Texten ska presenteras på ett tillgängligt och tilltalande sätt. Längre texter behöver exempelvis bra sammanfattningar och informativa underrubriker. Perspektiv och ton: Textens perspektiv och ton ska vara anpassad efter vilken typ av text det rör sig om, efter läsaren och efter textens syfte. Skriftlig form: Texten ska vara konkret, korrekt och så kortfattad som möjligt. Att texten är korrekt innebär att den följer aktuella svenska språknormer, se till exempel Svenska skrivregler (2008) och Svenska akademiens ordlista (SAOL 2006). 16.

17 Handikappförbunden använder ett jämlikt och inkluderande språk Det betyder att Handikappförbunden inte gör någon uppdelning mellan människor i vi och dem. Det betyder också att Handikappförbundens texter uttrycker jämställdhet och mångfald. Handikappförbunden låter läsaren stå i fokus All textproduktion utgår från vad läsaren behöver veta, och inte från vad skribenten vill säga. Detta gynnar alla läsare, oavsett bakgrund, förkunskaper och förutsättningar. Handikappförbundens texter har alltid ett syfte att bli lästa Texterna ska skrivas för att fylla ett behov, till exempel att informera, förklara eller engagera. Läs mer i Språklig tillgänglighet på Handikapförbunden - en handbok i att skriva klarspråk 17.

18 Tillgängliga versioner Inledning Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Enkelt språk Mottagaren av Handikappförbundens information är inte alltid insatt i det handikappolitiska språket. En text som är skriven med ett tydligt och begripligt språk uppfyller i högre grad sitt syfte att informera, upplysa och sprida kunskap. En särskild form av tillgängligt format är lättläst svenska. Några vägledande råd: Inled längre dokument med en sammanfattning. Disponera texten väl. Skriv det viktigaste först. Gör informativa rubriker. Använd inte för långa meningar. Var noga med orden. Skriv modern svenska och undvik facktermer. Alltid sammanfattning Inled varje längre text med en sammanfattning av innehållet, inte förord. På så vis kan läsaren lättare avgöra om man vill läsa texten. Ha alltid en sammanfattning på baksidan av trycksaken samt vid presentationen av materialet. Att börja med en sammanfattning gäller också längre texter på webben. Textflöde Det bör finnas en logisk startpunkt för läsaren, som rubrik eller anfang. Det ska också vara lätt att följa textens flöde genom hela trycksaken. Det är viktigt att dela upp texten i mindre stycken med mellanrubriker storlek punkter. 18.

19 Filformat för dokument Handikappförbunden ska sträva efter att bearbeta och förmedla trycksaker och dokument på ett sådant sätt att de kan läsas av alla och i alla datorer. Alla dokument som sprids externt ska sparas ner i filformat som mottagare oftast kan läsa och få upp i sina datorer htm-fil, word-fil, rtf-fil eller tillgänglig PDF-fil. HTM-fil Så här gör du när du sparar Word-dokument i htm-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet htm eller webbsida Word-fil När ni skickar filer till synskadade via mail, tala om att filen skickas med. Anpassningarna läser inte alltid av att filen finns med. RTF-fil RTF (Rich Text Format) är ett filformat som kan skapas bland annat i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. RTF sparar all formatering och konverterar den till instruktioner som andra program kan tolka. Så här gör du när du sparar Word-dokument i RTF-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet RTF-format. Avsluta fil-namnet med.rtf PDF-fil tillgänglig PDF (Portable Document Format) är ett filformat som innehåller konverterade dokument. PDF-filer kan läsas i alla datorer med hjälp av gratisprogrammet Acrobat Reader. Så här gör man pdf-filer Skapa en PDF-fil av enklare dokument gör du direkt från programmen i Office. När du namnger dokumentet kan du välja olika filformat, bland annat pdf. Acrobat Distiller används för mer komplicerade dokument gjorda i layoutprogram. 19.

20 Så här gör man tillgängliga pdf-filer Ursprungsdokumentet, i exempelvis word, ska skapas med en formatmall. Då är det via mallsystemet angivet vad som är rubrik, brödtext och så vidare. Det anger läsordningen för till exempel punktskriftsläsare eller talsyntes. Handikappförbunden kan av resursskäl inte producera allt material i alla tillgängliga format och versioner. Däremot ska vi tydligt upplysa om att vi på begäran kan ta fram informationsmaterial i följande versioner: htm-format word-format rtf-format mot en avgift kan vi ta fram: tillgängligt pdf-format Daisy-skivor lättläst svenska. punktskrift Teckenspråksversioner tas fram genom bedömning från fall till fall. 20.

21 Kompletterande dokument Handikappförbundens dokument Språklig tillgänglighet på Handikappförbunden - en handbok i att skriva klarspråk Kommunikationspolicy Bildpolicy Mer att läsa om tillgänglig information Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, Riktlinjer för att göra information tillgänglig. Trycksaken Text som fler kan läsa från Synskadades Riksförbund. En bok som ger en bra översikt är Tillgängliga webbplatser i praktiken Multimedia Handisams riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning tar även upp tillgänglig multimedia som kan finnas på webben. Riktlinjerna finns också som tryckt version samt på webben. Referenslista Grafisk manual, Handikappförbunden 2003 Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Synskadades Riksförbund Språkrådet 21.

22 Sammanfattning Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Kontakt Kommunikationsgruppen Janna Olzon, kommunikatör/pressansvarig Telefon: Epost: Placering av samarbetspartners och finansiärers logotyper Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg

Vår grafiska profil.

Vår grafiska profil. Vår grafiska profil. September 2016 Innehåll Hur vi uppfattas beror på oss... sid 4 Logotypen - vårt varumärke... sid 5 RBU: färger... sid 7 Typsnitt... sid 8 Typografi... sid 9 Trycksaker... sid 10 Bildspråk...

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA VALÅRET 2014 INLEDNING År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna,

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

2009-10-07. Grafisk profil

2009-10-07. Grafisk profil 2009-10-07 Grafisk profil Välkommen Den grafiska profilen är en samling riktlinjer som beskriver hur Bjuvs Kommun ska kommunicera i text och bild. Här beskrivs bland annat hur vi ska använda vår logotype

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Färgblind Tritanopi/tritanomali, blått Protanopi/protanomali, röd Deuteranopi/deuteranomali, grönt Röd-grön vanligast Gul-blå ovanlig Mycket ovanligt,

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer