Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla."

Transkript

1 - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden

2 Författare/Redaktör: Kommunikationsgruppen (Janna Olzon, Annika Klevegren och Cecilia Backentorn) Fotograf/illustratör/formgivare: Walter Hirsch/Annika Klevegren Handikappförbunden Tryckeri: - Aktuell upplaga: - Utgivningsår: 2010 Eventuellt ISBN-nummer: ISBN-nummer används när upplagan är större än 50 exemplar. På nygemensam finns en ISBN-förteckning: Nygemensam/ISBN/Alla ISBN-nummer/ISBNförteckning. 978-samtliga nummer

3 Innehåll Grafisk profil 4 Logotyp 5 Färg 7 Typografi 9 Bilder, bildanvändning, bildpolicy 12 Produktion av trycksaker 14 Mallar 15 Texter - språkpolicy 16 Tillgängliga versioner 18 Kompletterande dokument 21

4 Grafisk profil Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Hur uppfattas vi? Inom all kommunikation talar man om begreppen profil och image. Profil handlar om hur man vill bli uppfattad, vilka signaler man skickar ut, hur man profilerar sig. Image är begreppet för hur man blir uppfattad i praktiken, hur omgivningen ser på oss. Handikappförbundens kommunikationsmål är att stärka omvärldens kännedom om och förtroende för oss som den ledande intresseorganisationen för handikappfrågor. Logotyp, färg, typografi och enhetlig utformning är viktiga verktyg för att påverka hur man uppfattas. Genom att konsekvent använda de grafiska reglerna stärker vi varumärket Handikappförbunden. Och omvärlden får en tydligare bild av oss. 4.

5 Logotyp Logotypen är en grafisk bild och en symbol för Handikappförbunden. Den ska finnas med på allt tryckt och digitalt material. Logotypen ska alltid se likadan ut och användas på samma sätt. Vem är avsändare? När logotypen används i kombination med adressen skrivs namnet Handikappförbunden ut följt av adressuppgifter. Logotyp Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg Tel , texttel , fax I trycksaker ska logotypen alltid placeras på samma plats. På 1:a sidan högst upp, centrerat på sidan På baksidan längst ned, centrerat under en röd linje Samarbetspartners och finansiärers logotyper placeras ovanför den röda linjen. Se exempel nedan. 5.

6 Projektlogotyp ska inte användas eftersom det konkurrerar med Handikappförbundens logotyp. Engelsk version Det finns ingen engelsk version av logotypen utan den kompletteras med texttillägget The Swedish Disability Federation. Adressuppgifter på engelska skrivs som nedan The Swedish Disability Federation Box 1386, SE Sundbyberg, Sweden. Tel , texttel , fax Logotyp proportioner Logotypen finns i format för A4 och A5 på Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp. Där finns också Logotypen i anpassat format för tryckning och för webben. Förändrar du storleken på logotypen måste du se till att den alltid behåller de ursprungliga proportionerna. Rådgör gärna med kommunikationsgruppen. A4 A5 6.

7 Färg Färgen i Handikappförbundens logotyp är röd De vanligaste systemen för tryckfärg: PMS (Pantone Matching System) är en kod för en färdigblandad färg. PMS används i huvudsak vid två eller trefärgstryck på visitkort, brevpapper eller annat kontorstryck. Vår PMS-färg ser du nedan. Ec (Eurocolor/Europaskalan)/CMYK) är en kombinationskod för hur de fyra grundfärgerna cyan, magenta, gul och svart ska blandas. Ec/CMYK används vid färgtryck av exempelvis broschyrer och tidningar. Vår CMYK-kombination ser du nedan. RGB (Red, Green, Blue) är ett färgsystem för Photoshop, Paintshop och andra grafiska verktyg och används för skärmbilder, som exempelvis publiceras i PowerPoint eller andra presentationsprogram. Vår RGB-färg ser du nedan. HTML ( Hyper Text Markup Language) är det språk som används på Internet. RGB-färgkoden för en skärmbild översätts till HTML-kod i hexadecimala tal vid publicering på Internet. Vår HTML-färg ser du nedan. Röd PMS CMYK RGB HTML PMS 207 Cyan 0% R 193 #c1004a Magenta 100% G 0 Yellow 43% B 75 Black 18 % 7.

8 Fyrfärg I första hand ska logotypen alltid användas i färg, på vit bakgrund. Negativ På svart eller färgad bakgrund ska logotypen vara vit (negativ). När bakgrunden är tillräckligt ljus, används logotyp i färg. Bildfilerna: LOGO fyrfärg och LOGO negativ finns i Nygemensam/Kommunikation/Vår egen logotyp/ Logotyp - tryckning 8.

9 Typografi Utöver logotyp och färg är det viktigt att en enhetlig typografi tillämpas för att förstärka varumärket Handikappförbunden. Ett konsekvent användande av samma typsnitt/ teckensnitt, har stor betydelse för hur vi uppfattas. De två teckensnitten som vi använder är (beroende på textens omfattning): Arial och Book Antiqua Arial kan användas som brödtext i kortare texter - maximalt 4 sidor. I längre brödtexter används Book Antiqua - alltid vid fler än 4 sidor. I korrespondens Använd Arial eller Arial fet till rubriker och Book Antiqua till brödtext. I övrigt material Använd Arial i rubriker. Använd Arial eller Book Antiqua till brödtexter beroende på textens omfattning. Bokstävernas storlek Storleken i löpande text, brödtext, får inte vara mindre än 11 eller 12 punkter, beroende på det teckensnitt som används. Arial tillåter 11 punkter men Book Antiqua får inte vara mindre än 12 punkter. Detta för att underlätta att texten blir tillgänglig för alla. Radmellanrum och radlängd För att texten ska vara tillgänglig kan radavståndet vara 10% större än teckengraden, upp till 18 punkter. Radlängden ska vara kort men inte för kort cirka tecken är lagom. 9.

10 Spaltbredd: 2 spalt cirka 7 cm. Enspalt cirka 13 cm. Dela helst upp en A4-text i två spalter. Använd rak vänsterkant eftersom det då blir lättare att hitta början på nästa rad. Tillåt ojämn högerkant. Försök att undvika avstavningar men om du avstavar se till att dela upp ordet på ett logiskt sätt. Färg, bakgrund och pappersval Färg på bokstäver måste väljas noga för att inte försvåra läsning. Det måste finnas en god kontrast mot bakgrunden. Undvik text på tonade plattor, eller färgat papper, det försvårar eller gör det omöjligt att läsa för många synsvaga. Om det används var noga med att färgerna kontrasterar väl mot varandra så att läsbarheten förstärks. En färgad ram kan ersätta tonade plattor. Oroliga bakgrunder bör undvikas helt. Använd mattbestruket papper. Glättat papper försvårar läsbarhet och ska undvikas. Pappret ska ha hög opacitet (täthet) som gör att trycket från andra sidan inte syns igenom och stör läsningen. Rubrik Arial fet. Rubriker ska inte markeras med versaler. Undvik rubriker i bilder. Brödtext och ingress Book Antiqua eller Arial Sträva efter rak vänster (vänsterställd). Sträva efter ett luftigt och rent intryck (mycket vit yta) i trycksaker, foldrar och övriga dokument. Markering i text Undvik generellt att använda kursiv text. Det försvårar läsbarheten. Använd i stället fet stil för att markera ord inne i en löpande text. Men bara enstaka ord, inte längre stycken. 10.

11 Använd inte: Kursiv text, understrykningar, versaler, spärrad text, text med färg, skuggor på bokstäver. Använd hellre: Faktarutor, styckeindelningar och/eller mellanrubriker för att betona saker i texten. Använd enbart färg som förstärker läsbarheten. Det vill säga mörk text mot ljus bakgrund och tvärtom. Undvik tonplattor utan markera istället med en ram. Text på bild ska ligga på en del av bilden som ger god kontrast och underlättar läsning. Exempel typsnitt Typsnitt Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Arial fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Typsnitt Book Antiqua Book Antiqua ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz # Book Antiqua, fet ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 11.

12 Bilder, bildanvändning och bildpolicy Personer med funktionsnedsättningar presenteras ofta som offer eller passiva när de uppträder i media. En annan roll är hjälten/kämpen men den är inte alls lika vanlig. Personer med funktionsnedsättningar representerar sällan en yrkesgrupp eller en samhällsmedborgare. De framställs oftast som en representant för en särskild grupp med specifik problematik. Det viktiga är att visa på en tydlig linje i bildspråket. Bilden har en viktig roll i kommunikationen med mottagaren och är ett kraftfullt verktyg för att förmedla våra värderingar. I traditionell marknadskommunikation används bilder sedan länge för att påverka attityder och skapa känslor. Vi arbetar med människor därför visar vi bilder på människor Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. Bilder på människor ska andas gemenskap, glädje och spontanitet Om bilden beskriver aktiva människor blir den oftast bra. Det ska vara naturliga miljöer som inte upplevs som skapade för fototillfället. Eftersträva bildlösningar som på ett trovärdigt sätt berättar om människor med funktionsnedsättningar. Skapa närhet genom att fotografera närbilder av personerna. Fotografen ska vara i ögonhöjd med motivet för att undvika ovanifrånperspektiv. Visa människor med funktionsnedsättningar tillsammans med dem utan. Det är också ett sätt att undvika passiviserande utifrånperspektiv. Bilderna ska förmedla värme. Mångfald gestaltas genom variation på kön, etnicitet och ålder på dem som fotograferas. Tillstånd för publicering ska alltid finnas. Fotograf ska anges. 12.

13 Bildbank: I samband med arbetet att göra en ny hemsida för Handikappförbunden 2009 togs det fram nya bilder. Dessa bilder finns tillgängliga att använda för trycksaker och dokument. Bildbanken finns på en extern hårddisk hos kommunikationsgruppen. Kontrollera alltid att tillstånd finns för användande av bild. 13.

14 Produktion av trycksaksmaterial Arbetsgången i projekt: När ett projekt startar ska det finnas med en skiss på kommunikationsplan och budget för den. Information/ kommunikation ska finnas konkret planerad så att det går att avgöra vad som kan göras på kontoret och vad som ska läggas ut på extern leverantör/producent. De som får uppdrag att göra en trycksak ska följa den grafiska handledningen och informeras om hur logotypen ska placeras, vilket typsnitt som gäller och övriga riktlinjer för en tillgänglig information. Kommunikationsansvarig deltar i processen och korrekturgodkänner samtliga trycksaker innan de lämnas till extern leverantör för tryckning. Uppgifter som alltid ska finnas med Följande uppgifter ska finnas med i alla trycksaker som produceras av Handikappförbunden, inklusive projekt. Broschyr, folder eller annan trycksak: Förstasidan (omslag) Logotypen, centrerad, högst upp på sidan. Sidan 2 (omslagets insida) Författare/Redaktör Fotograf/illustratör/formgivare Copyrightklausul Tryckeri Aktuell upplaga Utgivningsår Eventuellt ISBN-nummer Baksidan Baksidestext kan innehålla en kort sammanfattning av innehållet i trycksaken och kontaktuppgifter. Logotype, namnet och adressuppgifter, centrerat längst ned på sidan. 14.

15 Mallar För att Handikappförbundens olika former av trycksaker och digitala dokument ska få ett enhetligt utseende kommer mallar att tas fram regelbundet. Mallarna ska kunna användas både i basverksamhet och i projekt. Mallar finns på Nygemensam/Kommunikation/Mallar Exempel på mallar: Brevpapper, svenskt och engelskt Rapport, Försättsblad, Remiss, Inbjudan, Program Powerpointpresentation E-postsignatur skrivs så här Hälsningsfras NN, titel Projekt eller enhet Handikappförbunden Box 1386, Sundbyberg Sturegatan 4 A, Sundbyberg xx Använda formatmall Snabbformat gör du så här: Markera texten som du vill skapa det nya formatet från. Formatera texten genom att klicka i formateringsverktygsfältet Mini som visas ovanför markeringen. Högerklicka på markeringen, peka på Formatmallar på snabbmenyn och klicka sedan på Spara markering som nytt snabbformat. Ange ett namn för formatet och klicka på OK. Formatet som du skapade visas i snabbformatsgalleriet och kan nu användas. 15.

16 Texter Språkpolicy: Handikappförbunden arbetar aktivt med klarspråk. Detta innebär konkret att: Handikappförbunden framhåller/utvecklar den språkliga aspekten av tillgänglighet. Läsaren ska kunna förstå innehållet i en text och ta det till sig. Därför är det lika viktigt att texten är språkligt tillgänglig, som att den är grafiskt och tekniskt tillgänglig. Ett tillgängligt språk tar alltid hänsyn till fem läsbarhetsfaktorer: Faktaurval: Enbart nödvändig information ska vara med för att läsaren lätt ska kunna förstå och ta till sig texten. Textens syfte ska framgå klart och tydligt. Disposition: Det viktigaste, alltså huvudbudskapet eller det som läsaren letar efter, ska stå först i texten. Det är till exempel själva beslutet i ett beslut och förslaget i ett förslag. Presentation: Texten ska presenteras på ett tillgängligt och tilltalande sätt. Längre texter behöver exempelvis bra sammanfattningar och informativa underrubriker. Perspektiv och ton: Textens perspektiv och ton ska vara anpassad efter vilken typ av text det rör sig om, efter läsaren och efter textens syfte. Skriftlig form: Texten ska vara konkret, korrekt och så kortfattad som möjligt. Att texten är korrekt innebär att den följer aktuella svenska språknormer, se till exempel Svenska skrivregler (2008) och Svenska akademiens ordlista (SAOL 2006). 16.

17 Handikappförbunden använder ett jämlikt och inkluderande språk Det betyder att Handikappförbunden inte gör någon uppdelning mellan människor i vi och dem. Det betyder också att Handikappförbundens texter uttrycker jämställdhet och mångfald. Handikappförbunden låter läsaren stå i fokus All textproduktion utgår från vad läsaren behöver veta, och inte från vad skribenten vill säga. Detta gynnar alla läsare, oavsett bakgrund, förkunskaper och förutsättningar. Handikappförbundens texter har alltid ett syfte att bli lästa Texterna ska skrivas för att fylla ett behov, till exempel att informera, förklara eller engagera. Läs mer i Språklig tillgänglighet på Handikapförbunden - en handbok i att skriva klarspråk 17.

18 Tillgängliga versioner Inledning Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Enkelt språk Mottagaren av Handikappförbundens information är inte alltid insatt i det handikappolitiska språket. En text som är skriven med ett tydligt och begripligt språk uppfyller i högre grad sitt syfte att informera, upplysa och sprida kunskap. En särskild form av tillgängligt format är lättläst svenska. Några vägledande råd: Inled längre dokument med en sammanfattning. Disponera texten väl. Skriv det viktigaste först. Gör informativa rubriker. Använd inte för långa meningar. Var noga med orden. Skriv modern svenska och undvik facktermer. Alltid sammanfattning Inled varje längre text med en sammanfattning av innehållet, inte förord. På så vis kan läsaren lättare avgöra om man vill läsa texten. Ha alltid en sammanfattning på baksidan av trycksaken samt vid presentationen av materialet. Att börja med en sammanfattning gäller också längre texter på webben. Textflöde Det bör finnas en logisk startpunkt för läsaren, som rubrik eller anfang. Det ska också vara lätt att följa textens flöde genom hela trycksaken. Det är viktigt att dela upp texten i mindre stycken med mellanrubriker storlek punkter. 18.

19 Filformat för dokument Handikappförbunden ska sträva efter att bearbeta och förmedla trycksaker och dokument på ett sådant sätt att de kan läsas av alla och i alla datorer. Alla dokument som sprids externt ska sparas ner i filformat som mottagare oftast kan läsa och få upp i sina datorer htm-fil, word-fil, rtf-fil eller tillgänglig PDF-fil. HTM-fil Så här gör du när du sparar Word-dokument i htm-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet htm eller webbsida Word-fil När ni skickar filer till synskadade via mail, tala om att filen skickas med. Anpassningarna läser inte alltid av att filen finns med. RTF-fil RTF (Rich Text Format) är ett filformat som kan skapas bland annat i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. RTF sparar all formatering och konverterar den till instruktioner som andra program kan tolka. Så här gör du när du sparar Word-dokument i RTF-format: Välj Arkiv / Spara som. Välj formatet RTF-format. Avsluta fil-namnet med.rtf PDF-fil tillgänglig PDF (Portable Document Format) är ett filformat som innehåller konverterade dokument. PDF-filer kan läsas i alla datorer med hjälp av gratisprogrammet Acrobat Reader. Så här gör man pdf-filer Skapa en PDF-fil av enklare dokument gör du direkt från programmen i Office. När du namnger dokumentet kan du välja olika filformat, bland annat pdf. Acrobat Distiller används för mer komplicerade dokument gjorda i layoutprogram. 19.

20 Så här gör man tillgängliga pdf-filer Ursprungsdokumentet, i exempelvis word, ska skapas med en formatmall. Då är det via mallsystemet angivet vad som är rubrik, brödtext och så vidare. Det anger läsordningen för till exempel punktskriftsläsare eller talsyntes. Handikappförbunden kan av resursskäl inte producera allt material i alla tillgängliga format och versioner. Däremot ska vi tydligt upplysa om att vi på begäran kan ta fram informationsmaterial i följande versioner: htm-format word-format rtf-format mot en avgift kan vi ta fram: tillgängligt pdf-format Daisy-skivor lättläst svenska. punktskrift Teckenspråksversioner tas fram genom bedömning från fall till fall. 20.

21 Kompletterande dokument Handikappförbundens dokument Språklig tillgänglighet på Handikappförbunden - en handbok i att skriva klarspråk Kommunikationspolicy Bildpolicy Mer att läsa om tillgänglig information Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, Riktlinjer för att göra information tillgänglig. Trycksaken Text som fler kan läsa från Synskadades Riksförbund. En bok som ger en bra översikt är Tillgängliga webbplatser i praktiken Multimedia Handisams riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning tar även upp tillgänglig multimedia som kan finnas på webben. Riktlinjerna finns också som tryckt version samt på webben. Referenslista Grafisk manual, Handikappförbunden 2003 Handisams Riktlinjer för tillgänglighet Synskadades Riksförbund Språkrådet 21.

22 Sammanfattning Denna handledning är ett hjälpmedel för att tydliggöra Handikappförbundens grafiska profil och hur den ska användas i olika sammanhang. Riktlinjerna är ett stöd för alla som arbetar med digital eller tryckt information inom Handikappförbunden. De kan också fungera som underlag för grafiska formgivare, skribenter, webbkonsulter och andra som anlitas av Handikappförbunden. Kontakt Kommunikationsgruppen Janna Olzon, kommunikatör/pressansvarig Telefon: Epost: Placering av samarbetspartners och finansiärers logotyper Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Färgblind Tritanopi/tritanomali, blått Protanopi/protanomali, röd Deuteranopi/deuteranomali, grönt Röd-grön vanligast Gul-blå ovanlig Mycket ovanligt,

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk formgivning några råd och regler. Sofia Lindberg, grafisk formgivare

Grafisk formgivning några råd och regler. Sofia Lindberg, grafisk formgivare Grafisk formgivning några råd och regler Sofia Lindberg, grafisk formgivare Namn Efternamn 23 september 2011 2 Olika typer av marknadsmaterial 1. Övergripande profilering 2. Återkommande kommunikation

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL Förord En grafisk profil är ett ansikte utåt mot allmänheten, det är den grafiska profilen som ger allmänheten ett

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer