Logoboken. Om varumärkets största gemensamma nämnare. Petra Lundin och Michael Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logoboken. Om varumärkets största gemensamma nämnare. Petra Lundin och Michael Nilsson"

Transkript

1 Logoboken Om varumärkets största gemensamma nämnare Petra Lundin och Michael Nilsson

2 En historia behöver inte vara lång, men det tar lång tid att göra den kort. Förord 3 Ett varumärkes utveckling 4 Logotyper är MOYO 6 Att designa logotyper 8 Att lära sig yrkets regler 9 En stark identitet 12 Strategisk design 16 Varumärket talar 17 En bild säljer mer än 1000 ord 20 Namnet påverkar 24 Logotypen är grundackordet 25 Logotypen är ansiktet utåt 28 Logotyper är inga ensamvargar 30 Varumärkets arkitektur 31 I ett internationellt perspektiv 32 Datorerna får ofta skulden 35 Undvik kvartalstypografi 38 Tolv tänkare 41 Om Manifesto 42 Henry Thoreau

3 Förord Förord. Logotyper finns överallt. När vi går till jobbet har vi logotyper över hela kroppen och när vi ska laga mat är kylskåpet fullt av dem, i bästa fall. Att logotyper är populära beror på att de är en sällsynt lyckad kombination av ord och bild. En enda blick räcker för att vi ska kunna identifiera ett varumärke och känna hur våra samlade erfarenheter och upplevelser av märket gör sig påminda någonstans i hjärttrakten. Vad vi än kallar logotypen till vardags logga eller logo har ordet grekiska rötter; logos betyder»ord«och»typos«avtryck. I takt med att varumärket gör avtryck i det kollektiva medvetandet ökar dess värde och successivt förvandlas ett»trademark«till ett»brand«. Till skillnad från engelskan gör svenskt språkbruk inte någon boskillnad mellan varumärkets juridisk-symboliska aspekt och den emotionella aspekten. Därför är det lätt hänt att varumärket förväxlas med varumärket (i betydelsen»trademark«respektive»brand«). Faktum är att vi har varit språkpuristiska i överkant när det gäller»brand«. Ordet har sitt ursprung i fornnordiskan där»brandr«betydde»att brännmärka boskap«. Det finns med andra ord fog för att hävda att»brand«är ett lånord som vi har rätt att kräva tillbaka. Att skapa en logotyp är ett arbete i två olika riktningar. Dels är det en utåtriktad process i syfte att analysera varumärkes kategorin för att se hur märket kan differentieras rent grafiskt i förhållande till konkurrenterna, dels gör vi en rörelse inåt organisationen. I organisatonens inre döljer sig svaret på frågan: vad ska varumärket stå för? Designerns uppgift är att skapa ett uttryck där detta signaleras genom färg, form och typografi. I den här boken har vi samlat ett antal logotyper för både företags- och produktvarumärken i så vitt skilda branscher som media, IT, utbildning, kultur och några till. De äldsta logotyperna är från 1990-talet, den färskaste gjordes Den främsta anledningen till att vi använder exempel från vår egen verksamhet är att vi var med när de här logotyperna skapades. Det gör att vi kan berätta något om de tankar som ligger bakom var och en. För med logotyper är det som med så mycket annan kommunikation, att det krävs en hel del tankearbete innan du kan skapa något som leder till kärlek vid första ögonkastet. 3

4 Varumärket är vad vi känner när vi tänker på det. Manifesto Ett varumärkes utveckling är beroende av en rad olika faktorer. Endast ett fåtal av dessa har en varumärkesägare möjlighet att ha full kontroll över, två exempel är varumärkesstrategin och varumärkesidentiteten. Mot den bakgrunden är det förvånansvärt få som utvecklar varumärkets identitet utifrån ett rent strategiskt perspektiv. Många logotyper och grafiska profilprogram utvecklas fortfarande utan att bottna i en strategisk idé om vad varumärket ska stå för. Om identiteten ska bli en strategisk tillgång, krävs en effektiv varumärkesstrategi. Där syndar många i dag och resultatet är logotyper som av förklarliga skäl inte alls är särskilt utvecklande för varumärket. Strategisk varumärkesutveckling eller branding som det ofta får heta även på svenska är en ständigt pågående process där vinnaren inte är den som når ut till flest utan den som når in. I det sammanhanget har logo typer klara fördelar eftersom den visuella identiteten når in i medvetandet under mottagarens radar. Men vi ska inte förväxla logotypen med varumärket. I själva verket är det först när logotypen är klar som arbetet med att utveckla varumärket kan börja. Varumärket är vad vi känner när vi tänker på det, och inte bara vad vi känner. Det är många som ska känna för ett varumärke. Med rätt strategi får logotypen möjlighet att väcka fler människors känslor. 4

5 Svenska Designpriset För Svenska Designpriset, en tävling i grafisk design, har Manifesto gjort logotyp och visuell identitet, inklusive en brösthängd medalj och webbdesign. Vi tycker inte att det går att tävla i strategisk design. Därför var det extra roligt att vi fick uppdraget att designa Svenska Designpriset, en tävling i design och kommunikation. En designtävling måste naturligtvis ha en ståndsmässig grafisk identitet. Vi skapade tävlingens nya logotyp och ett grafiskt program omfattande diplom och prissymbol. Uppdragsgivaren ville bevara något från deras tidigare diplom som haft tre kronor i topp. Vår lösning blev en stiliserad grafiskt svart krona, uppbyggd av grundformen triangeln. Svart för trycksvärta, en gyllene färg på ordet» design «för prisets vinnare. Det klassiska typsnittet återknyter till den grafiska traditionen. 5

6 Media Of Your Own är alla medier du själv äger och förfogar över. Manifesto Logotyper är MOYO Media Of Your Own, dvs. medier du själv äger och förfogar över. Nästan alla investeringar i design är MOYO, vilket gör att du har glädje av dem över tiden, till skillnad från reklam där du behöver betala för annonsutrymme om och om igen. Vi använder begreppet för att dra en skiljelinje mellan köpta medier och sådana som är att betraktas som strategiska investeringar. Reklam i köpta kanaler brottas ofta med en trovärdighetsproblematik som de flesta medier du själv äger och förfogar över saknar. På så sätt blir MOYO också ett botemedel mot reklam- och mediebruset. På nästa sida ser du ett antal exempel på Media Of Your Own från Manifestos arkiv. 6

7 Från vänster: vår egendesignade tidskriftshållare Manifesto X; bokserien Forskning i Fickformat för Institute for Research Stockholm School of Economics och PwC; Mindparks logotyp; Ersta Sköndal högskolas fysiska profil; designbutiken HSB Live i Helsingborg som vi konceptutvecklade för HSB; våra planteringskärl Manifesto O vid entrén till Dunkers kulturhus i Helsingborg; Newsroom, kundtidning för Holmbergs tryckeri; specialdesignad mottagningsdisk för Axel Ebbes konsthall; inredningskoncept för Mindpark; logotyp för Axel Ebbes konsthall; samlarbox till bokserien Forskning i Fickformat; inredningskoncept för Bjurfors mäklarbutik i Trelleborg; logotyp för den nationella tävlingen Svenska Designpriset.

8 The truth of a thing is the feel of it, not the think of it. Stanley Kubrick Att designa logotyper är inte hjärnkirurgi. Däremot kan hjärnans uppbyggnad och synsinnet lära oss en del om hur logotyper fungerar. Synen upptar omkring 40 procent av hjärnbarkens volym och svarar för de flesta av våra sinnesintryck. Av ögats sinnes celler reagerar de mer ljuskänsliga stavarna på kontrast (det vi uppfattar som form), medan tapparna ger oss vårt färgseende. Varje grundfärg har sina egna tappar. Den högra hjärnhalvan bearbetar bilder och former och ger oss rumsuppfattning och helhetsseende, den vänstra är mer logisk och analytisk och dominerar hos de flesta människor med sin verbala förmåga. När en logotyp kommer till är det emellertid bara vid ett enda tillfälle som den vänstra hemisfären brukar ta över: under en timme eller två i konferensrummet. Logotypen skapas med hjälp av den högra, mer konstnärliga hjärnhalvan och det är också med dennas bättre intuitiva förmåga som den senare ska förstås och upplevas. Ändå händer det alltför ofta att vänsterhjärnan tillåts dominera när det är dags för presentation. Skickliga designköpare låter sin egen intuition träda i kundens ställe för att bedöma om logotypen håller måttet, medan mer oerfarna bedömare söker tryggheten i rationella argument. Kruxet är att detta är första och kanske enda gången logotypen kommer att värderas på rationella grunder. Exakt samma problematik får man brottas med när man förtestar logotyper (inte bara när man testar logotyper för den delen). Eftersom rationella argument är lättare att verbalisera, får du ofta ett annat testresultat när respondenten vet att han eller hon ska motivera sitt val än om enbart känslan får avgöra. 8

9 Ingen konst kan tillägnas utan ett visst mått av övning. Cicero (Nulla ars sine áliqua exercitatione pércipi potest) Att lära sig yrkets regler innan man funderar på att bryta mot dem är en klok inställning i de flesta yrken. I det avseendet utgör den grafiska fackkunskapen med fler hundra åriga traditioner inte något undantag. Så länge datorn saknar snabbkommando för» delete «av tankevurpor, är det mycket billigare att lära sig av andras misstag än att själv begå dem, åtminstone för kunden. Därför tjänar även grafiska formgivare på att tillägna sig en viss repertoar kännedom. För närvarande är»självlärd«snarare en attityd» kan själv «än ett tecken på att man verkligen har haft viljan och ambitionen att utveckla sin kompetens på egen hand. Att produktionen är enklare rent tekniskt innebär tyvärr inte att det är lika lätt att skapa en logotyp som kan göra avtryck i tidernas hårdaste medieklimat. Det är snarare precis tvärtom. 9

10 Ersta Sköndal högskola Vi har producerat högskolans årsberättelse och designat omslag och inlaga till en rad böcker. Vi har även gjort studiekataloger och skapat hemsidans webbdesign, Ersta Sköndal högskola ligger på två olika campus i Stockholm, Ersta i gammal vacker stadsmiljö på Söder och Sköndal vid en vik i Mälaren. Manifestos uppdrag var att skapa och införliva en ny varumärkes identitet. Den strategiska utmaningen bestod i att samla de båda skolorna i ett gemensamt uttryck som de kunde känna bottnade i respektive skolas verksamhet. Ersta har inriktning på vårdvetenskap och dia koni/teologi medan Sköndal har socialt arbete och kyrkomusik på utbildningsprogrammet. När vi fick uppdraget hade de redan hunnit rata ett par olika förslag från en tidigare konsult. Våra tankar om att ge den grafiska profilen ett omvårdande och rent uttryck föll i god gjord redan från början. Vi arbetade fram en ny logotyp, ett grafiskt profilprogram och en skyltserie för både exteriör och interiör miljö. 10

11 Ersta Sköndal högskola Ersta Sköndal högskolas logotyp utgår från ett e och ett s. Högskolan har sitt ursprung i två cirka 100-åriga diakoni stiftelser, Ersta och Sköndal. Symbolen ville vi skulle ge intryck av omvårdnad en form omsluter en annan, kärn- eller droppliknande. Färgerna, en mörk grönblå och en ljus varm grön, symboliserar diakoni och kompletterar varandra med en varm nyans och en kall. Typsnittet är valt för sina öppna, lite mjuka och lättlästa former. Vi har tagit fram en grafisk designmanual för högskolan för att underlätta för de personer som är ansvariga för den visuella kommunikationen. En profilmanual bör alltid ses som en hjälp, inte en tvångströja. Så exemplen i manualen är tänkta att vara en vägledning och visa hur profilen kan användas, inte exakta mallar för de olika enheterna. Vi har skapat hemsidans webbdesign, och producerar fortlöpande skolans studie kataloger. För att underlätta det dagliga arbetet med att upprätthålla högskolans nya grafiska identitet, presenterade vi ett antal riktlinjer i en lätt använd designmanual. 11

12 The best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Linus Pauling En stark identitet är första steget mot ett starkt varumärke, och första steget mot en stark identitet är ett starkt koncept. Att starka koncept kräver en bra idéprocess faller sig naturligt för de flesta designer. Alla har sitt eget sätt att anamma den kreativa fasen. Det kan gå ganska snabbt att hitta en bra idé, andra gånger tar det längre tid. Oavsett vilket brukar man behöva ta sig förbi en hel del dåliga idéer för att komma fram till en som är bra. Idéstarka designer känns igen på att de inte sitter och bild surfar framför datorn eller bläddrar i» inspirationsböcker «dagarna i ända. Ett strategiskt uttryck kräver ett strategiskt förhållningssätt till uppdraget, både från designerns och uppdragsgivarens sida. Även om det första förslaget sällan blir det slutgiltiga har du mycket att vinna genom att tänka strategiskt från första början. 12

13 Tranes Handelskompagni Tranes Handelskompagni är en butik på Österlen där man kan köpa material till att renovera sitt hus, i husets egen stil. Förutom byggnadsvård finns inredningsdetaljer till huset. Manifesto har skapat logotypen, som bygger på bokstavsformer med känsla från antika skyltar. Färgerna är utvalda utifrån en koppling till byggnadsvård, som klassisk röd husfärg, rostfärgat järn, ärgad koppar, trä, svartjärn och gulockra. Vi har också gjort en grafisk profil med typsnitt från äldre dagar. En stämpel togs fram för de naturfärgade kassarna, färgblandarpinnar med mera. I profilen ingår också en stämpeldyna i en klassisk brun färg. Vi har skapat Tranes logotyp och grafiska profil, inklusive en stämpel med dyna för kassar etc. 13

14 PoFF Ovan: Grafiska element till profilen för de olika områdena; utbildningen, seminarierna och kursen. Ovan till vänster: Katalog för POFF som togs fram till utställningen på Skissernas museum i Lund. Till vänster: Design till sajten poff1.se. POFF står för Påbyggnadsutbildning inom konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö och består av öppna seminarier och fortbildning. POFF har stöd från Leader, en del av EU:s landsbygds utvecklingsprogram. Drivande organisationer är KHVC, yrkesorganisation för cirka 800 yrkesutövande konsthantverkare från hela landet, och Österlenskolan för Konst och Design, en fristående konstnärlig utbildning i Simrishamn. Manifesto har gjort logotyp, grafisk profil, webbdesign och grafisk produktion. Det energiska röda o:et signalerar utveckling och utåtrörelse, men kan också leda tankarna till färgexplosion och skaparkraft. Profilen innehåller tre olika färger, den röda för utbildningen, den gröna för seminarier och den ockragula för kursen. De grafiska elementen är indelade på samma sätt, med en stjärna för kursen och en kvadrat som symboliserar rum för seminarier. 14

15 Unik form Unik Form är en konsthantverksmarknad som startades 2009 av KHVC och Hulténs möbelvaruhus i Staffanstorp. Det är en årligen återkommande marknad med yrkesutövande konsthantverkare. Manifesto har tagit fram logotyp och grafisk profil. Logotypen har fått en svart grundfärg för att synas bra utan att överglänsa konsthantverkets färger. Siffran under texten visar årtalet i djupblått. Symbolerna är framtagna i varmare färger, och varje år tas en ny symbol och en ny färg fram för att visa att det är en ny marknad med nya färger och former. Symbolerna visar formgivning i de vanligaste materialen för konsthantverkare: keramik, metall och textil. Logotyp och grafisk profil för Unik Form, konsthantverksmarknad. En ny färg och en ny symbol tas fram varje år. 15

16 Strategisk design Strategisk design handlar om att hitta rätt innan man hittar på. Ska designen bli strategisk behöver arbetsprocessen också vara det. Vår designprocess har sju steg: Briefing Research Debriefing Design Presentation Genomförande Uppföljning 1. Briefing 2. Research 3. Debriefing 4. Design 5. Presentation 6. Genomförande 7. Uppföljning Designprocessen börjar med ett möte där vi går igenom varumärkets förutsättningar, och eventuella färgpreferenser. I nästa steg undersöker vi hur konkurrenternas profiler ser ut, och vilka färger de använder. Vi blickar utåt och ser hur liknande orga nisationer ser ut internationellt. Sedan stämmer vi av för att få en gemensam syn inför det fortsatta arbetet. Vi påbörjar designen och gör ett flertal skisser utifrån de överenskomna förutsättningarna. Allt för att uttryck, färgval, symbolik och typografi ska bottna i varumärkets strategi. Därefter är det dags för en presentation, oftast visar vi ett förslag, men har med några olika tidigare skisser för att visa processen och stämma av tankegångarna. Eventuella justeringar görs, och sedan visas förslaget på nytt. Sedan gör vi original i de format som behövs i olika färgsystem. Och efter en tid gör vi en uppföljning. 16

17 You cannot depend on your eyes when your imagination is out of focus. Varumärkesstrategin talar om vad varumärket ska stå för. För att logotypen ska kunna optimera chansen att öka varumärkets värde över tiden måste designbriefen bottna i en effektiv strategi. Varumärkesstrategier uttrycks gärna i form av ett antal värdeord. Vår erfarenhet är att det är bättre att arbeta med en värdegrund baserad på värderingar, som ger en mer levande känsla för ett varumärke. Värdeord och kärnvärden modern, innovativ, kundorienterad etc stannar lätt vid läpparnas bekännelse. Att varumärkets värderingar därmed också är en betydligt bättre grogrund när det är dags att utveckla den interna kulturen kan i det här sammanhanget betraktas som en ren bonus. Mark Twain 17

18 Mindpark Logotyp, varumärkesstrategi med värderingarna på väggarna och inredning för Mindpark, Helsingborg. Mindpark startades som ett utvecklingsbolag inom digitala medier, ägt av fem medie hus: Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Gota Media, NWT och SkåneMedia. Mindpark fungerade som tidningarnas gemensamma tankeverkstad och flugpapper i den digitala världen. Vi fick kontakt med företaget på ett tidigt stadium. Första uppdraget var att ta fram företagets namn: Mindpark. Utifrån verksamhetsplanen och diskussioner med företagets VD Joakim Jardenberg utvecklades sedan varumärkesstrategin. Visionen»Making ideas fly«fick stöd av fem värderingar med bäring på olika delar av verksamheten. Den första synliga effekten av strategiarbetet var att Joakim Jardenberg kände så starkt för varumärkesplattformen, att visionen och värderingarna blev en del av inredningen. Redan i entrén möts en besökare av den första värderingen:» Outside the box, inside the park «, medan mötesrummets värdering handlar om vikten av samarbete:» To get there spells together «. På väggen bakom Jardenbergs eget arbetsbord:» Cutting edge, not corners.«i fikahörnan betonas:»the need for speed.«svårare behöver det inte vara, om du har bra värderingar. 18

19 Mindpark Logotypen var bara några veckor gammal när vi hittade den perfekta soffan till kontoret. Den inbjudande soffan kändes som ett perfekt inslag i Mindparks fysiska identitet, och med sina tre meter blev den ett centralt objekt i kontorets inredningsprofil. Inredning för Mindpark, soffan valdes för sin koppling till logotypens former. När företaget fått sitt namn och varumärkesstrategin var på plats, inledde vi arbetet med att utveckla Mindparks identitet. Först måste logotypen designas. Med en vision som ska få idéer att flyga måste det synas att det är högt i tak. Eftersom företaget arbetar med nya idéer på den digitala arenan är ingenting statiskt eller traditionellt. Även detta ville vi att logotypen skulle återspegla. Den gröna färgen är pigg och varm, mer humanistisk än teknisk, och detsamma gäller formerna som bokstäverna har byggts av. Den yttre formen är organisk men den byggs av jämna staplar en park av tankar som börjar på olika nivåer, flyger olika högt och står oberoende av varandra men ändå håller ihop. Vårt arbete för Mindpark uppmärksammades i en rad olika facktidskrifter, t.ex. Brand Manager, Civilekonomen och Sydsvenskt Näringsliv. När vi summerade det fria pressutrymmet som vårt PR-arbete genererade, kunde vi konstatera att det var värt ungefär lika mycket som vårt konsultarvode. Det resultatet är särskilt tacksamt att redovisa när man sitter som VD för ett företag ägt av fem tidningshus. Joakim Jardenbergs uppfattning om vårt samarbete är också kul att redovisa:»innan man träffar Michael så tror man att det kommer att bli som att jobba med vilken annan byrå som helst, men det ändras efteråt. När man arbetar med Manifesto, känns det inte som man arbetar med en byrå. Det känns som en ny kompis som hjälper dig.«19

20 The problem with words is that they don t always say what they mean. Dennis Potter En bild säljer mer än 1000 ord, för att travestera ett välkänt talesätt. Tidigare var»logotypen«bara den stiliserade texten, ordmärket, medan det grafiska tecknet kallades firmamärke. Det var när tryckarna började använda logotyper i tryckpressarna för att spara tid som begreppet närmade sig dagens innebörd. I dagligt tal syftar»logotyp«i regel på en kombination av ett ord- och ett firmamärke. Ett sätt att analysera logo typer är att studera hur rollfördelningen mellan de verbala och visuella elementen ser ut. Logotypens grafiska element kan vara en lätt olkad symbol för företagets verksamhet, ett stiliserat piktogram eller ett mer abstrakt ideogram. Bokstavsmärken är också en gångbar variant. Även heraldiska märken förekommer fortfarande, likaså symboler hämtade från mytologins värld. 20

21 Västra Akademin för Gastronomi, Göteborg Logotyp och grafisk profil för Västra Akademin för Gastronomi, här syns ett handtextat diplom med guldfoliering. I Västra Gastronomiska Akademin satt vid tillfället krögarna Leif Mannerström ( Sjömagasinet), Ulf Johansson (28+), Stefan Holmström (Mahults herrgård), Stefan Grynge (Lyon i Skövde), kallskänkan Katja Palmdahl, konditorn Urban Nyberg (Steinbrenner & Nyberg) och ett antal matintresserade personer från skola och näringsliv. Ett önskemål var att en torsk och ett par sädesax skulle ingå i logotypen. Fisken fick en blå färg och axen blev i guld. Typografin har vi hållit klassisk; en didon i versaler passar en akademi för de sköna matkonsterna. När vi fick uppdraget att skapa akademins grafiska profil hette den fortfarande Västra Akademin för Gastronomi, men symbolen lever kvar även efter namnbytet. 21

22 Say hello to Behrang Miri, a multitalented Swedish artist with roots in Iran. With a mindblowing eclectic sound and a unique approach to hip hop music he delivers rhymes in a way you don t see much of these days. He always finds new directions in his artistry and he is part of the hip hop scene as much as the globally growing world music scene. Behrang Miri, artist Since his latest album The book of our life, several singles and tours he has created a musical spot on his own in the everchanging musical landscape. All this has finally crystalised into his forthcoming album Dance To The Revolution which doesn t sound like anything you ve previously heard with him. Behrang Miri has on Dance To The Revolution put the Swedish language on the shelf to rocket his music to a new level in English. The sound on his new album is a mix of electronic clubfantasies, intriguing storytelling and melodies from the Middle East, South America and North Africa in a futuristic fusion. Behrang Miri s music is a perfect blend where east meets west and his middle eastern origin influences his music which gives it its original touch. Behrang is not just a rapper with lyrical skills. He uses his skill to say something. He believes in fighting against injustice and is not afraid to take a stand with his songs. His successes with the songs Free Iran and Ramallah shows that it pays off to rap as you learn. People say that action speaks louder than words; with Behrang his action speaks as loud as his words. A live performance with Behrang is an enchanting experience of its own. With his live band consisting of oud, violin, darbouka, congas and guitar he delivers nothing like your typical hip hop artist. Throw in a DJ in the mix and you will not be disappointed whether you re into hip hop, raï or whatever. Behrang has a unique quality to rock every crowd no matter Logotyp för Behrang Miri, rappare, the current circumstances, a performance that doesn t leave any one debattör och presentatör, bland untouched. annat. Texten är handritad på svenska, persiska och arabiska. Behrang Miri has been touring all around Sweden, Scandinavia, Brazil, Lebanon, South Africa, Kenya, Turkey, England and Palestine. Besides performing and touring on his own he has been support act to artists like Blackstreet, Outlandish and Omarion and he has performed with world- famous Iranian rappers like Hichkas and Shahin Najafi. He has also collaborated with Palestine s biggest rap group Dam, Beatnuts and Sweden s biggest world music artist Ale Möller. The Palestine Tour was a way to draw attention to the compilation Hip Hop 4 Gaza. It was documented by a crew from Sweden that was following Behrang during his time in Palestine. The result became a successful documentary called Hip Hop 4 Gaza. The documentary premiered in spring 11 at the international film festival in Gothenburg and is planned to be broadcasted on Swedish National Television in autumn 11. As a program leader, debater, writer, radio host, speaker amongst other things he s become known as a polymath without boundaries. Whether Behrang Miri är rappare, ordkonstnär, debattör, krönikör och presentatör. Bland annat. Med ett stort engagemang för miljonprojektens ungdomar är han en kulturkopplare mellan till exempel unga människor och företag. Manifesto skapade logotypen utifrån Behrangs önskemål om stil och att den skulle ha namnet skrivet både på svenska, persiska och arabiska. Logotypen fick en ton av guld, som en blinkning till rap-artisteriets egen värdeskala. 22

23 Pilegrimen och Sankt Olav, Trysil Logotyp och grafisk profil för Restaurang Pilegrimen och puben Sankt Olav i Trysil. Restaurangnäringen är ovanligt trendkänslig. Ett sätt att undvika trendspanarnas radar kan vara att arbeta med medvetet arkaiserade former. Restaurangen Pilegrimen och puben Sankt Olav ligger i skidorten Trysil i Norge. Orten ligger mitt i en gammal vandringsled och uppdragsgivarna ville att logotyperna skulle knyta an till sägnen. Lokalerna är gammaldags timrade hus med bjälkar i taket och grovhuggna träbänkar som sittplatser. Logotyperna är tecknade med handritad text som utgår från gamla handskrivna bokstäver. Figurerna är stiliserade från träsnittsavbildningar av en»pilegrim «och Sankt Olav. Färgerna ska associera till traditionella pigment, svart och antik röd. 23

24 Manifestos monter på bokmässan i Göteborg Vår andra bok»sociala? Medier? En antologi om en ny tid«namnet påverkar hur logotypen utformas. När ett nytt varumärke ser dagens ljus är namnet och den visuella identiteten de två första byggstenarna. Namngivningen är den första fasen i den strategiska designprocessen. Vissa namn är så uttrycksfulla att de inte behöver någon grafisk extrautrustning. Vår egen logotyp är exempel på ett stilistiskt renodlat ordmärke, där fokus ligger på typografi och färgsättning. I andra änden av spektrumet finns logotyper som bara består av ett firmamärke. Nikes Swoosh får ofta tala för sig själv. Detta är den mest kostsamma varianten eftersom den förutsätter att varumärket först arbetas in i det allmänna medvetandet. De flesta logotyper befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter, med en kombination av ett typograferat namn och en grafisk symbol. Manifesto 24

25 Konsumenten har blivit proffs. Jacques Seguéla Logotypen är grundackordet i den visuella identiteten, en strategisk symbol som ska sätta tonen för varumärket under många år framöver. Oavsett om det gäller ett företags eller en produkts varumärke, lönar det sig att betrakta logotypen som en långsiktig placering och ge den rätt inramning redan från början. Förr i tiden kunde en gjutjärnsskylt i form av en stövel vara den enda marknadsföring ett skomakeri behövde. En och samma skylt kunde gå i arv i flera generationer. I takt med att visuella uttryck spelar allt större roll både i arbetslivet och i våra privata liv ökar medvetenheten om olika formspråk varpå smakpreferenser utvecklas. Därmed ökar också kraven på professionell gestaltning. Nu följer två exempel från företag som själva arbetar med visualisering och gestaltning, om än i något olika former. 25

26 ViSUalisera Arkitektur För Visualisera gjorde vi en uppdatering av deras logotyp och grafiska profil. Visualisera gör 3D-visualiseringar, konfiguratorer och CAD-objekt. De riktar sig i första hand till bygg- och fastighetsföretag, arkitekter och möbelproducenter, medan kundens kund ofta är en konsument. Visualisera ville behålla något från sin tidigare logotyp med ett öga. Samtidigt ville de att den nya logotypen skulle se mer modern och digital ut. Vår lösning blev en symbol uppbyggd av prickar i olika storlekar för 3D-effekt. En gulgrön färg för att sticka ut bland konkurrenter och synas på internet där de har sin största kontaktyta. Typsnittets grå färg är lite mjukare än svart men lika lättanvänt och lättläst i olika media och digitala plattformar. I Visualiseras fall refererar firmamärket indirekt till verksamheten och framför allt ger det en känsla av att varumärket både är modernt och digitalt. 26

27 Consumer Response Consumer Responses produkt är ett datorstött system för flödesplanering av butiker. Att de lyckades attrahera riskkapital när IT-krisen var som värst kan tas till intäkt för att affärsidén var ovanligt bra. Logotypens första byggstenar var färgerna i deras programvara. Demand Manager, som programvaran heter, använder en färgskala från rött till grönt i fem steg som visar skalan från sämst hyllplacering till optimal. Consumer Response fick en logotyp och en grafisk profil med färger från företagets programvara. I loggan är såväl den röda som den gröna färgen med. Det startar med rött som är illavarslande och slutar med grönt som ger körtecken. Bokstävernas former är valda för att associera till programvara, och kan med lite god vilja också tolkas som två hyllor sedda ovanifrån. Typsnittet inunder är valt med tanke på kontrast och synlighet även i liten storlek, vilket är särskilt viktigt att tänka på eftersom typografin måste fungera i systemet på datorn. 27

28 We don t see things as they are. We see things as we are. Logotypen är ansiktet utåt i det grafiska programmet. Att huvudrollen i den visuella identiteten är vikt åt logotypen hindrar dock inte att varumärket även uppträder på andra scener. En varumärkesidentitet kan uttryckas på fyra olika sätt: visuellt, verbalt, virtuellt/viralt samt vardagligt (allt från hur kaffet smakar till att» jag återkommer «betyder just det). Tillsammans skapar dessa olika uttryck en helhetsupplevelse av varumärket som ska tala till alla våra sinnen. För att få ut mesta möjliga av den egna identiteten är det viktigt att sända samma signaler i alla kanaler. Samtidigt är det värt att komma ihåg att synen ger oss närmare tre fjärdedelar av all information. Logotypen och den visuella identiteten har med andra ord en hel del att bidra med även när det gäller den totala upplevelsen av varumärket. Anaïs Nin 28

Den sociala revolutionen

Den sociala revolutionen VARUMÄRKETS GUIDE TILL DE SOCIALA MEDIERNA Den sociala revolutionen Livsfarlig ledning Michael Nilsson VARUMÄRKETS GUIDE TILL DE SOCIALA MEDIERNA Den sociala revolutionen Michael Nilsson / Manifesto ISBN

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

E handel - Inte bara guld och gröna skogar

E handel - Inte bara guld och gröna skogar E handel - Inte bara guld och gröna skogar Författare: Carl Johan Anderberg Martin Wiberg Handledare: Ämne: Max ikael Björling Företagsekonomi Nivå ochtermin: C nivå, VT 2009 Program: Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

En etnografisk studie av kompetensblandning

En etnografisk studie av kompetensblandning En etnografisk studie av kompetensblandning Juni 2009 En uppdragsrapport av Trendethnography AB för DIK och Sveriges Ingenjörer Förord Kreativitet behövs överallt i arbetslivet. Den driver utvecklingen

Läs mer

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Nr K8 2010 Examensarbete på kandidatnivå SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Anna Lauritsen Strömsholm

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Tema: CRM. Maj 2008. Varumärke i fokus: Microsoft. Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset. Virtuella världar. Framtiden för printmedia

Tema: CRM. Maj 2008. Varumärke i fokus: Microsoft. Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset. Virtuella världar. Framtiden för printmedia Maj 2008 Foto: chispita 666 Varumärke i fokus: Microsoft Ungdomskrönika: Skapa ordning i kaoset Tema: CRM Virtuella världar Framtiden för printmedia LEDARE I nternet var aldrig tänkt att bli en global

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Nordiska MåltidsBerättelser,

Nordiska MåltidsBerättelser, Nordiska MåltidsBerättelser, ett projekt inom Ny Nordisk Mat Nordiska Måltidsberättelser åren 2007-2008 syftade till att skapa medvetenhet om möjligheterna med muntligt berättande. Sjuttio företagare och

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

EN ANTOLOGI OM EN NY TID

EN ANTOLOGI OM EN NY TID Sociala? Medier? EN ANTOLOGI OM EN NY TID Michael Nilsson (red.) och 35 andra sociala medieskribenter Sociala? Medier? EN ANTOLOGI OM EN NY TID Michael Nilsson (red.) och 35 andra sociala medieskribenter

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning Funkis VÄRLDEN # 1 ETT MAGASIN FRÅN FUNKIBATOR - 2014 Ungdomschans! Volontärarbete i Europa Funkisförmedlingen En kommande arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning Att ta ett KÖRKORT med

Läs mer

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden Posten Tidernas bästa julkampanjer Bli transparent eller halka efter! magasinet En tidning om direktmarknadsföring från Posten DR-akademien #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer