Logoboken. Om varumärkets största gemensamma nämnare. Petra Lundin och Michael Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logoboken. Om varumärkets största gemensamma nämnare. Petra Lundin och Michael Nilsson"

Transkript

1 Logoboken Om varumärkets största gemensamma nämnare Petra Lundin och Michael Nilsson

2 En historia behöver inte vara lång, men det tar lång tid att göra den kort. Förord 3 Ett varumärkes utveckling 4 Logotyper är MOYO 6 Att designa logotyper 8 Att lära sig yrkets regler 9 En stark identitet 12 Strategisk design 16 Varumärket talar 17 En bild säljer mer än 1000 ord 20 Namnet påverkar 24 Logotypen är grundackordet 25 Logotypen är ansiktet utåt 28 Logotyper är inga ensamvargar 30 Varumärkets arkitektur 31 I ett internationellt perspektiv 32 Datorerna får ofta skulden 35 Undvik kvartalstypografi 38 Tolv tänkare 41 Om Manifesto 42 Henry Thoreau

3 Förord Förord. Logotyper finns överallt. När vi går till jobbet har vi logotyper över hela kroppen och när vi ska laga mat är kylskåpet fullt av dem, i bästa fall. Att logotyper är populära beror på att de är en sällsynt lyckad kombination av ord och bild. En enda blick räcker för att vi ska kunna identifiera ett varumärke och känna hur våra samlade erfarenheter och upplevelser av märket gör sig påminda någonstans i hjärttrakten. Vad vi än kallar logotypen till vardags logga eller logo har ordet grekiska rötter; logos betyder»ord«och»typos«avtryck. I takt med att varumärket gör avtryck i det kollektiva medvetandet ökar dess värde och successivt förvandlas ett»trademark«till ett»brand«. Till skillnad från engelskan gör svenskt språkbruk inte någon boskillnad mellan varumärkets juridisk-symboliska aspekt och den emotionella aspekten. Därför är det lätt hänt att varumärket förväxlas med varumärket (i betydelsen»trademark«respektive»brand«). Faktum är att vi har varit språkpuristiska i överkant när det gäller»brand«. Ordet har sitt ursprung i fornnordiskan där»brandr«betydde»att brännmärka boskap«. Det finns med andra ord fog för att hävda att»brand«är ett lånord som vi har rätt att kräva tillbaka. Att skapa en logotyp är ett arbete i två olika riktningar. Dels är det en utåtriktad process i syfte att analysera varumärkes kategorin för att se hur märket kan differentieras rent grafiskt i förhållande till konkurrenterna, dels gör vi en rörelse inåt organisationen. I organisatonens inre döljer sig svaret på frågan: vad ska varumärket stå för? Designerns uppgift är att skapa ett uttryck där detta signaleras genom färg, form och typografi. I den här boken har vi samlat ett antal logotyper för både företags- och produktvarumärken i så vitt skilda branscher som media, IT, utbildning, kultur och några till. De äldsta logotyperna är från 1990-talet, den färskaste gjordes Den främsta anledningen till att vi använder exempel från vår egen verksamhet är att vi var med när de här logotyperna skapades. Det gör att vi kan berätta något om de tankar som ligger bakom var och en. För med logotyper är det som med så mycket annan kommunikation, att det krävs en hel del tankearbete innan du kan skapa något som leder till kärlek vid första ögonkastet. 3

4 Varumärket är vad vi känner när vi tänker på det. Manifesto Ett varumärkes utveckling är beroende av en rad olika faktorer. Endast ett fåtal av dessa har en varumärkesägare möjlighet att ha full kontroll över, två exempel är varumärkesstrategin och varumärkesidentiteten. Mot den bakgrunden är det förvånansvärt få som utvecklar varumärkets identitet utifrån ett rent strategiskt perspektiv. Många logotyper och grafiska profilprogram utvecklas fortfarande utan att bottna i en strategisk idé om vad varumärket ska stå för. Om identiteten ska bli en strategisk tillgång, krävs en effektiv varumärkesstrategi. Där syndar många i dag och resultatet är logotyper som av förklarliga skäl inte alls är särskilt utvecklande för varumärket. Strategisk varumärkesutveckling eller branding som det ofta får heta även på svenska är en ständigt pågående process där vinnaren inte är den som når ut till flest utan den som når in. I det sammanhanget har logo typer klara fördelar eftersom den visuella identiteten når in i medvetandet under mottagarens radar. Men vi ska inte förväxla logotypen med varumärket. I själva verket är det först när logotypen är klar som arbetet med att utveckla varumärket kan börja. Varumärket är vad vi känner när vi tänker på det, och inte bara vad vi känner. Det är många som ska känna för ett varumärke. Med rätt strategi får logotypen möjlighet att väcka fler människors känslor. 4

5 Svenska Designpriset För Svenska Designpriset, en tävling i grafisk design, har Manifesto gjort logotyp och visuell identitet, inklusive en brösthängd medalj och webbdesign. Vi tycker inte att det går att tävla i strategisk design. Därför var det extra roligt att vi fick uppdraget att designa Svenska Designpriset, en tävling i design och kommunikation. En designtävling måste naturligtvis ha en ståndsmässig grafisk identitet. Vi skapade tävlingens nya logotyp och ett grafiskt program omfattande diplom och prissymbol. Uppdragsgivaren ville bevara något från deras tidigare diplom som haft tre kronor i topp. Vår lösning blev en stiliserad grafiskt svart krona, uppbyggd av grundformen triangeln. Svart för trycksvärta, en gyllene färg på ordet» design «för prisets vinnare. Det klassiska typsnittet återknyter till den grafiska traditionen. 5

6 Media Of Your Own är alla medier du själv äger och förfogar över. Manifesto Logotyper är MOYO Media Of Your Own, dvs. medier du själv äger och förfogar över. Nästan alla investeringar i design är MOYO, vilket gör att du har glädje av dem över tiden, till skillnad från reklam där du behöver betala för annonsutrymme om och om igen. Vi använder begreppet för att dra en skiljelinje mellan köpta medier och sådana som är att betraktas som strategiska investeringar. Reklam i köpta kanaler brottas ofta med en trovärdighetsproblematik som de flesta medier du själv äger och förfogar över saknar. På så sätt blir MOYO också ett botemedel mot reklam- och mediebruset. På nästa sida ser du ett antal exempel på Media Of Your Own från Manifestos arkiv. 6

7 Från vänster: vår egendesignade tidskriftshållare Manifesto X; bokserien Forskning i Fickformat för Institute for Research Stockholm School of Economics och PwC; Mindparks logotyp; Ersta Sköndal högskolas fysiska profil; designbutiken HSB Live i Helsingborg som vi konceptutvecklade för HSB; våra planteringskärl Manifesto O vid entrén till Dunkers kulturhus i Helsingborg; Newsroom, kundtidning för Holmbergs tryckeri; specialdesignad mottagningsdisk för Axel Ebbes konsthall; inredningskoncept för Mindpark; logotyp för Axel Ebbes konsthall; samlarbox till bokserien Forskning i Fickformat; inredningskoncept för Bjurfors mäklarbutik i Trelleborg; logotyp för den nationella tävlingen Svenska Designpriset.

8 The truth of a thing is the feel of it, not the think of it. Stanley Kubrick Att designa logotyper är inte hjärnkirurgi. Däremot kan hjärnans uppbyggnad och synsinnet lära oss en del om hur logotyper fungerar. Synen upptar omkring 40 procent av hjärnbarkens volym och svarar för de flesta av våra sinnesintryck. Av ögats sinnes celler reagerar de mer ljuskänsliga stavarna på kontrast (det vi uppfattar som form), medan tapparna ger oss vårt färgseende. Varje grundfärg har sina egna tappar. Den högra hjärnhalvan bearbetar bilder och former och ger oss rumsuppfattning och helhetsseende, den vänstra är mer logisk och analytisk och dominerar hos de flesta människor med sin verbala förmåga. När en logotyp kommer till är det emellertid bara vid ett enda tillfälle som den vänstra hemisfären brukar ta över: under en timme eller två i konferensrummet. Logotypen skapas med hjälp av den högra, mer konstnärliga hjärnhalvan och det är också med dennas bättre intuitiva förmåga som den senare ska förstås och upplevas. Ändå händer det alltför ofta att vänsterhjärnan tillåts dominera när det är dags för presentation. Skickliga designköpare låter sin egen intuition träda i kundens ställe för att bedöma om logotypen håller måttet, medan mer oerfarna bedömare söker tryggheten i rationella argument. Kruxet är att detta är första och kanske enda gången logotypen kommer att värderas på rationella grunder. Exakt samma problematik får man brottas med när man förtestar logotyper (inte bara när man testar logotyper för den delen). Eftersom rationella argument är lättare att verbalisera, får du ofta ett annat testresultat när respondenten vet att han eller hon ska motivera sitt val än om enbart känslan får avgöra. 8

9 Ingen konst kan tillägnas utan ett visst mått av övning. Cicero (Nulla ars sine áliqua exercitatione pércipi potest) Att lära sig yrkets regler innan man funderar på att bryta mot dem är en klok inställning i de flesta yrken. I det avseendet utgör den grafiska fackkunskapen med fler hundra åriga traditioner inte något undantag. Så länge datorn saknar snabbkommando för» delete «av tankevurpor, är det mycket billigare att lära sig av andras misstag än att själv begå dem, åtminstone för kunden. Därför tjänar även grafiska formgivare på att tillägna sig en viss repertoar kännedom. För närvarande är»självlärd«snarare en attityd» kan själv «än ett tecken på att man verkligen har haft viljan och ambitionen att utveckla sin kompetens på egen hand. Att produktionen är enklare rent tekniskt innebär tyvärr inte att det är lika lätt att skapa en logotyp som kan göra avtryck i tidernas hårdaste medieklimat. Det är snarare precis tvärtom. 9

10 Ersta Sköndal högskola Vi har producerat högskolans årsberättelse och designat omslag och inlaga till en rad böcker. Vi har även gjort studiekataloger och skapat hemsidans webbdesign, Ersta Sköndal högskola ligger på två olika campus i Stockholm, Ersta i gammal vacker stadsmiljö på Söder och Sköndal vid en vik i Mälaren. Manifestos uppdrag var att skapa och införliva en ny varumärkes identitet. Den strategiska utmaningen bestod i att samla de båda skolorna i ett gemensamt uttryck som de kunde känna bottnade i respektive skolas verksamhet. Ersta har inriktning på vårdvetenskap och dia koni/teologi medan Sköndal har socialt arbete och kyrkomusik på utbildningsprogrammet. När vi fick uppdraget hade de redan hunnit rata ett par olika förslag från en tidigare konsult. Våra tankar om att ge den grafiska profilen ett omvårdande och rent uttryck föll i god gjord redan från början. Vi arbetade fram en ny logotyp, ett grafiskt profilprogram och en skyltserie för både exteriör och interiör miljö. 10

11 Ersta Sköndal högskola Ersta Sköndal högskolas logotyp utgår från ett e och ett s. Högskolan har sitt ursprung i två cirka 100-åriga diakoni stiftelser, Ersta och Sköndal. Symbolen ville vi skulle ge intryck av omvårdnad en form omsluter en annan, kärn- eller droppliknande. Färgerna, en mörk grönblå och en ljus varm grön, symboliserar diakoni och kompletterar varandra med en varm nyans och en kall. Typsnittet är valt för sina öppna, lite mjuka och lättlästa former. Vi har tagit fram en grafisk designmanual för högskolan för att underlätta för de personer som är ansvariga för den visuella kommunikationen. En profilmanual bör alltid ses som en hjälp, inte en tvångströja. Så exemplen i manualen är tänkta att vara en vägledning och visa hur profilen kan användas, inte exakta mallar för de olika enheterna. Vi har skapat hemsidans webbdesign, och producerar fortlöpande skolans studie kataloger. För att underlätta det dagliga arbetet med att upprätthålla högskolans nya grafiska identitet, presenterade vi ett antal riktlinjer i en lätt använd designmanual. 11

12 The best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Linus Pauling En stark identitet är första steget mot ett starkt varumärke, och första steget mot en stark identitet är ett starkt koncept. Att starka koncept kräver en bra idéprocess faller sig naturligt för de flesta designer. Alla har sitt eget sätt att anamma den kreativa fasen. Det kan gå ganska snabbt att hitta en bra idé, andra gånger tar det längre tid. Oavsett vilket brukar man behöva ta sig förbi en hel del dåliga idéer för att komma fram till en som är bra. Idéstarka designer känns igen på att de inte sitter och bild surfar framför datorn eller bläddrar i» inspirationsböcker «dagarna i ända. Ett strategiskt uttryck kräver ett strategiskt förhållningssätt till uppdraget, både från designerns och uppdragsgivarens sida. Även om det första förslaget sällan blir det slutgiltiga har du mycket att vinna genom att tänka strategiskt från första början. 12

13 Tranes Handelskompagni Tranes Handelskompagni är en butik på Österlen där man kan köpa material till att renovera sitt hus, i husets egen stil. Förutom byggnadsvård finns inredningsdetaljer till huset. Manifesto har skapat logotypen, som bygger på bokstavsformer med känsla från antika skyltar. Färgerna är utvalda utifrån en koppling till byggnadsvård, som klassisk röd husfärg, rostfärgat järn, ärgad koppar, trä, svartjärn och gulockra. Vi har också gjort en grafisk profil med typsnitt från äldre dagar. En stämpel togs fram för de naturfärgade kassarna, färgblandarpinnar med mera. I profilen ingår också en stämpeldyna i en klassisk brun färg. Vi har skapat Tranes logotyp och grafiska profil, inklusive en stämpel med dyna för kassar etc. 13

14 PoFF Ovan: Grafiska element till profilen för de olika områdena; utbildningen, seminarierna och kursen. Ovan till vänster: Katalog för POFF som togs fram till utställningen på Skissernas museum i Lund. Till vänster: Design till sajten poff1.se. POFF står för Påbyggnadsutbildning inom konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö och består av öppna seminarier och fortbildning. POFF har stöd från Leader, en del av EU:s landsbygds utvecklingsprogram. Drivande organisationer är KHVC, yrkesorganisation för cirka 800 yrkesutövande konsthantverkare från hela landet, och Österlenskolan för Konst och Design, en fristående konstnärlig utbildning i Simrishamn. Manifesto har gjort logotyp, grafisk profil, webbdesign och grafisk produktion. Det energiska röda o:et signalerar utveckling och utåtrörelse, men kan också leda tankarna till färgexplosion och skaparkraft. Profilen innehåller tre olika färger, den röda för utbildningen, den gröna för seminarier och den ockragula för kursen. De grafiska elementen är indelade på samma sätt, med en stjärna för kursen och en kvadrat som symboliserar rum för seminarier. 14

15 Unik form Unik Form är en konsthantverksmarknad som startades 2009 av KHVC och Hulténs möbelvaruhus i Staffanstorp. Det är en årligen återkommande marknad med yrkesutövande konsthantverkare. Manifesto har tagit fram logotyp och grafisk profil. Logotypen har fått en svart grundfärg för att synas bra utan att överglänsa konsthantverkets färger. Siffran under texten visar årtalet i djupblått. Symbolerna är framtagna i varmare färger, och varje år tas en ny symbol och en ny färg fram för att visa att det är en ny marknad med nya färger och former. Symbolerna visar formgivning i de vanligaste materialen för konsthantverkare: keramik, metall och textil. Logotyp och grafisk profil för Unik Form, konsthantverksmarknad. En ny färg och en ny symbol tas fram varje år. 15

16 Strategisk design Strategisk design handlar om att hitta rätt innan man hittar på. Ska designen bli strategisk behöver arbetsprocessen också vara det. Vår designprocess har sju steg: Briefing Research Debriefing Design Presentation Genomförande Uppföljning 1. Briefing 2. Research 3. Debriefing 4. Design 5. Presentation 6. Genomförande 7. Uppföljning Designprocessen börjar med ett möte där vi går igenom varumärkets förutsättningar, och eventuella färgpreferenser. I nästa steg undersöker vi hur konkurrenternas profiler ser ut, och vilka färger de använder. Vi blickar utåt och ser hur liknande orga nisationer ser ut internationellt. Sedan stämmer vi av för att få en gemensam syn inför det fortsatta arbetet. Vi påbörjar designen och gör ett flertal skisser utifrån de överenskomna förutsättningarna. Allt för att uttryck, färgval, symbolik och typografi ska bottna i varumärkets strategi. Därefter är det dags för en presentation, oftast visar vi ett förslag, men har med några olika tidigare skisser för att visa processen och stämma av tankegångarna. Eventuella justeringar görs, och sedan visas förslaget på nytt. Sedan gör vi original i de format som behövs i olika färgsystem. Och efter en tid gör vi en uppföljning. 16

17 You cannot depend on your eyes when your imagination is out of focus. Varumärkesstrategin talar om vad varumärket ska stå för. För att logotypen ska kunna optimera chansen att öka varumärkets värde över tiden måste designbriefen bottna i en effektiv strategi. Varumärkesstrategier uttrycks gärna i form av ett antal värdeord. Vår erfarenhet är att det är bättre att arbeta med en värdegrund baserad på värderingar, som ger en mer levande känsla för ett varumärke. Värdeord och kärnvärden modern, innovativ, kundorienterad etc stannar lätt vid läpparnas bekännelse. Att varumärkets värderingar därmed också är en betydligt bättre grogrund när det är dags att utveckla den interna kulturen kan i det här sammanhanget betraktas som en ren bonus. Mark Twain 17

18 Mindpark Logotyp, varumärkesstrategi med värderingarna på väggarna och inredning för Mindpark, Helsingborg. Mindpark startades som ett utvecklingsbolag inom digitala medier, ägt av fem medie hus: Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Gota Media, NWT och SkåneMedia. Mindpark fungerade som tidningarnas gemensamma tankeverkstad och flugpapper i den digitala världen. Vi fick kontakt med företaget på ett tidigt stadium. Första uppdraget var att ta fram företagets namn: Mindpark. Utifrån verksamhetsplanen och diskussioner med företagets VD Joakim Jardenberg utvecklades sedan varumärkesstrategin. Visionen»Making ideas fly«fick stöd av fem värderingar med bäring på olika delar av verksamheten. Den första synliga effekten av strategiarbetet var att Joakim Jardenberg kände så starkt för varumärkesplattformen, att visionen och värderingarna blev en del av inredningen. Redan i entrén möts en besökare av den första värderingen:» Outside the box, inside the park «, medan mötesrummets värdering handlar om vikten av samarbete:» To get there spells together «. På väggen bakom Jardenbergs eget arbetsbord:» Cutting edge, not corners.«i fikahörnan betonas:»the need for speed.«svårare behöver det inte vara, om du har bra värderingar. 18

19 Mindpark Logotypen var bara några veckor gammal när vi hittade den perfekta soffan till kontoret. Den inbjudande soffan kändes som ett perfekt inslag i Mindparks fysiska identitet, och med sina tre meter blev den ett centralt objekt i kontorets inredningsprofil. Inredning för Mindpark, soffan valdes för sin koppling till logotypens former. När företaget fått sitt namn och varumärkesstrategin var på plats, inledde vi arbetet med att utveckla Mindparks identitet. Först måste logotypen designas. Med en vision som ska få idéer att flyga måste det synas att det är högt i tak. Eftersom företaget arbetar med nya idéer på den digitala arenan är ingenting statiskt eller traditionellt. Även detta ville vi att logotypen skulle återspegla. Den gröna färgen är pigg och varm, mer humanistisk än teknisk, och detsamma gäller formerna som bokstäverna har byggts av. Den yttre formen är organisk men den byggs av jämna staplar en park av tankar som börjar på olika nivåer, flyger olika högt och står oberoende av varandra men ändå håller ihop. Vårt arbete för Mindpark uppmärksammades i en rad olika facktidskrifter, t.ex. Brand Manager, Civilekonomen och Sydsvenskt Näringsliv. När vi summerade det fria pressutrymmet som vårt PR-arbete genererade, kunde vi konstatera att det var värt ungefär lika mycket som vårt konsultarvode. Det resultatet är särskilt tacksamt att redovisa när man sitter som VD för ett företag ägt av fem tidningshus. Joakim Jardenbergs uppfattning om vårt samarbete är också kul att redovisa:»innan man träffar Michael så tror man att det kommer att bli som att jobba med vilken annan byrå som helst, men det ändras efteråt. När man arbetar med Manifesto, känns det inte som man arbetar med en byrå. Det känns som en ny kompis som hjälper dig.«19

20 The problem with words is that they don t always say what they mean. Dennis Potter En bild säljer mer än 1000 ord, för att travestera ett välkänt talesätt. Tidigare var»logotypen«bara den stiliserade texten, ordmärket, medan det grafiska tecknet kallades firmamärke. Det var när tryckarna började använda logotyper i tryckpressarna för att spara tid som begreppet närmade sig dagens innebörd. I dagligt tal syftar»logotyp«i regel på en kombination av ett ord- och ett firmamärke. Ett sätt att analysera logo typer är att studera hur rollfördelningen mellan de verbala och visuella elementen ser ut. Logotypens grafiska element kan vara en lätt olkad symbol för företagets verksamhet, ett stiliserat piktogram eller ett mer abstrakt ideogram. Bokstavsmärken är också en gångbar variant. Även heraldiska märken förekommer fortfarande, likaså symboler hämtade från mytologins värld. 20

21 Västra Akademin för Gastronomi, Göteborg Logotyp och grafisk profil för Västra Akademin för Gastronomi, här syns ett handtextat diplom med guldfoliering. I Västra Gastronomiska Akademin satt vid tillfället krögarna Leif Mannerström ( Sjömagasinet), Ulf Johansson (28+), Stefan Holmström (Mahults herrgård), Stefan Grynge (Lyon i Skövde), kallskänkan Katja Palmdahl, konditorn Urban Nyberg (Steinbrenner & Nyberg) och ett antal matintresserade personer från skola och näringsliv. Ett önskemål var att en torsk och ett par sädesax skulle ingå i logotypen. Fisken fick en blå färg och axen blev i guld. Typografin har vi hållit klassisk; en didon i versaler passar en akademi för de sköna matkonsterna. När vi fick uppdraget att skapa akademins grafiska profil hette den fortfarande Västra Akademin för Gastronomi, men symbolen lever kvar även efter namnbytet. 21

22 Say hello to Behrang Miri, a multitalented Swedish artist with roots in Iran. With a mindblowing eclectic sound and a unique approach to hip hop music he delivers rhymes in a way you don t see much of these days. He always finds new directions in his artistry and he is part of the hip hop scene as much as the globally growing world music scene. Behrang Miri, artist Since his latest album The book of our life, several singles and tours he has created a musical spot on his own in the everchanging musical landscape. All this has finally crystalised into his forthcoming album Dance To The Revolution which doesn t sound like anything you ve previously heard with him. Behrang Miri has on Dance To The Revolution put the Swedish language on the shelf to rocket his music to a new level in English. The sound on his new album is a mix of electronic clubfantasies, intriguing storytelling and melodies from the Middle East, South America and North Africa in a futuristic fusion. Behrang Miri s music is a perfect blend where east meets west and his middle eastern origin influences his music which gives it its original touch. Behrang is not just a rapper with lyrical skills. He uses his skill to say something. He believes in fighting against injustice and is not afraid to take a stand with his songs. His successes with the songs Free Iran and Ramallah shows that it pays off to rap as you learn. People say that action speaks louder than words; with Behrang his action speaks as loud as his words. A live performance with Behrang is an enchanting experience of its own. With his live band consisting of oud, violin, darbouka, congas and guitar he delivers nothing like your typical hip hop artist. Throw in a DJ in the mix and you will not be disappointed whether you re into hip hop, raï or whatever. Behrang has a unique quality to rock every crowd no matter Logotyp för Behrang Miri, rappare, the current circumstances, a performance that doesn t leave any one debattör och presentatör, bland untouched. annat. Texten är handritad på svenska, persiska och arabiska. Behrang Miri has been touring all around Sweden, Scandinavia, Brazil, Lebanon, South Africa, Kenya, Turkey, England and Palestine. Besides performing and touring on his own he has been support act to artists like Blackstreet, Outlandish and Omarion and he has performed with world- famous Iranian rappers like Hichkas and Shahin Najafi. He has also collaborated with Palestine s biggest rap group Dam, Beatnuts and Sweden s biggest world music artist Ale Möller. The Palestine Tour was a way to draw attention to the compilation Hip Hop 4 Gaza. It was documented by a crew from Sweden that was following Behrang during his time in Palestine. The result became a successful documentary called Hip Hop 4 Gaza. The documentary premiered in spring 11 at the international film festival in Gothenburg and is planned to be broadcasted on Swedish National Television in autumn 11. As a program leader, debater, writer, radio host, speaker amongst other things he s become known as a polymath without boundaries. Whether Behrang Miri är rappare, ordkonstnär, debattör, krönikör och presentatör. Bland annat. Med ett stort engagemang för miljonprojektens ungdomar är han en kulturkopplare mellan till exempel unga människor och företag. Manifesto skapade logotypen utifrån Behrangs önskemål om stil och att den skulle ha namnet skrivet både på svenska, persiska och arabiska. Logotypen fick en ton av guld, som en blinkning till rap-artisteriets egen värdeskala. 22

23 Pilegrimen och Sankt Olav, Trysil Logotyp och grafisk profil för Restaurang Pilegrimen och puben Sankt Olav i Trysil. Restaurangnäringen är ovanligt trendkänslig. Ett sätt att undvika trendspanarnas radar kan vara att arbeta med medvetet arkaiserade former. Restaurangen Pilegrimen och puben Sankt Olav ligger i skidorten Trysil i Norge. Orten ligger mitt i en gammal vandringsled och uppdragsgivarna ville att logotyperna skulle knyta an till sägnen. Lokalerna är gammaldags timrade hus med bjälkar i taket och grovhuggna träbänkar som sittplatser. Logotyperna är tecknade med handritad text som utgår från gamla handskrivna bokstäver. Figurerna är stiliserade från träsnittsavbildningar av en»pilegrim «och Sankt Olav. Färgerna ska associera till traditionella pigment, svart och antik röd. 23

24 Manifestos monter på bokmässan i Göteborg Vår andra bok»sociala? Medier? En antologi om en ny tid«namnet påverkar hur logotypen utformas. När ett nytt varumärke ser dagens ljus är namnet och den visuella identiteten de två första byggstenarna. Namngivningen är den första fasen i den strategiska designprocessen. Vissa namn är så uttrycksfulla att de inte behöver någon grafisk extrautrustning. Vår egen logotyp är exempel på ett stilistiskt renodlat ordmärke, där fokus ligger på typografi och färgsättning. I andra änden av spektrumet finns logotyper som bara består av ett firmamärke. Nikes Swoosh får ofta tala för sig själv. Detta är den mest kostsamma varianten eftersom den förutsätter att varumärket först arbetas in i det allmänna medvetandet. De flesta logotyper befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter, med en kombination av ett typograferat namn och en grafisk symbol. Manifesto 24

25 Konsumenten har blivit proffs. Jacques Seguéla Logotypen är grundackordet i den visuella identiteten, en strategisk symbol som ska sätta tonen för varumärket under många år framöver. Oavsett om det gäller ett företags eller en produkts varumärke, lönar det sig att betrakta logotypen som en långsiktig placering och ge den rätt inramning redan från början. Förr i tiden kunde en gjutjärnsskylt i form av en stövel vara den enda marknadsföring ett skomakeri behövde. En och samma skylt kunde gå i arv i flera generationer. I takt med att visuella uttryck spelar allt större roll både i arbetslivet och i våra privata liv ökar medvetenheten om olika formspråk varpå smakpreferenser utvecklas. Därmed ökar också kraven på professionell gestaltning. Nu följer två exempel från företag som själva arbetar med visualisering och gestaltning, om än i något olika former. 25

26 ViSUalisera Arkitektur För Visualisera gjorde vi en uppdatering av deras logotyp och grafiska profil. Visualisera gör 3D-visualiseringar, konfiguratorer och CAD-objekt. De riktar sig i första hand till bygg- och fastighetsföretag, arkitekter och möbelproducenter, medan kundens kund ofta är en konsument. Visualisera ville behålla något från sin tidigare logotyp med ett öga. Samtidigt ville de att den nya logotypen skulle se mer modern och digital ut. Vår lösning blev en symbol uppbyggd av prickar i olika storlekar för 3D-effekt. En gulgrön färg för att sticka ut bland konkurrenter och synas på internet där de har sin största kontaktyta. Typsnittets grå färg är lite mjukare än svart men lika lättanvänt och lättläst i olika media och digitala plattformar. I Visualiseras fall refererar firmamärket indirekt till verksamheten och framför allt ger det en känsla av att varumärket både är modernt och digitalt. 26

27 Consumer Response Consumer Responses produkt är ett datorstött system för flödesplanering av butiker. Att de lyckades attrahera riskkapital när IT-krisen var som värst kan tas till intäkt för att affärsidén var ovanligt bra. Logotypens första byggstenar var färgerna i deras programvara. Demand Manager, som programvaran heter, använder en färgskala från rött till grönt i fem steg som visar skalan från sämst hyllplacering till optimal. Consumer Response fick en logotyp och en grafisk profil med färger från företagets programvara. I loggan är såväl den röda som den gröna färgen med. Det startar med rött som är illavarslande och slutar med grönt som ger körtecken. Bokstävernas former är valda för att associera till programvara, och kan med lite god vilja också tolkas som två hyllor sedda ovanifrån. Typsnittet inunder är valt med tanke på kontrast och synlighet även i liten storlek, vilket är särskilt viktigt att tänka på eftersom typografin måste fungera i systemet på datorn. 27

28 We don t see things as they are. We see things as we are. Logotypen är ansiktet utåt i det grafiska programmet. Att huvudrollen i den visuella identiteten är vikt åt logotypen hindrar dock inte att varumärket även uppträder på andra scener. En varumärkesidentitet kan uttryckas på fyra olika sätt: visuellt, verbalt, virtuellt/viralt samt vardagligt (allt från hur kaffet smakar till att» jag återkommer «betyder just det). Tillsammans skapar dessa olika uttryck en helhetsupplevelse av varumärket som ska tala till alla våra sinnen. För att få ut mesta möjliga av den egna identiteten är det viktigt att sända samma signaler i alla kanaler. Samtidigt är det värt att komma ihåg att synen ger oss närmare tre fjärdedelar av all information. Logotypen och den visuella identiteten har med andra ord en hel del att bidra med även när det gäller den totala upplevelsen av varumärket. Anaïs Nin 28

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 VARUMäRKEN & LOGOTYPER A trademark is a picture. It s a symbol a sign an emblem an escutcheon an image. There are good symbols... like the cross. There are others...

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser.

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser. Platskontoret m a n i f e s to s n y h e t s b r e v o m P l ace b r a n d i n g, va r u m ä r k e n o ch a n d r a u pp l e v e l s e r. n r 2 / 2 014 5. 6. 4. FOTO FRAMSIDA: Petra Lundin Foto s 2, Petra

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil och kommunikationsplattform

Grafisk profil och kommunikationsplattform Grafisk profil och kommunikationsplattform INNEHÅLL Logotyp och grafisk enhet Typsnitt, färgschema Tillämpningar Budskap På den gemensamma disken Storegate i mappen marketing finns grafiken, mallarna och

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

färger - för profil och känsla

färger - för profil och känsla industrialismen...och det blev viktigare för både producenter och tjänstemän att särskilja sig från andra... och skapa en egen grafisk profil en egen form och ett eget namn, att synas och särskiljas från

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

IP-solutions Grafisk Profil

IP-solutions Grafisk Profil Grafisk Profil Varför branding är viktigt Positionering Genom design så förmedlar och förankrar ett företag sin position på marknaden. Förtroende Företag med ett genomarbetat varumärke förmedlar högre

Läs mer

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial.

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial. Profilguide Introduktion Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke. För att varumärket Karolinska

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke. Copyright Studio Bubblan AB

Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke. Copyright Studio Bubblan AB Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke Copyright Studio Bubblan AB Vår nya grafiska profil Vi vill ta en klar plats på marknaden. Visa våra kvalitéer och vår framtidstro. Med nytt varumärkesnamn

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Bilden och kommunikationen

Bilden och kommunikationen Bilden och kommunikationen UTTRYCK OCH INNEHÅLL = TECKEN TECKEN = här menas semiotiskt Den minsta betydelsebärande delen i ett språk Tecken tolkas med hjälp av koder Utan koder - inga tecken - obegripligt

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469 Huddinge Färger & gradienter Primär färgpalett Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. I bästa fall kan det bli det element som omvärlden främst kopplar till företaget. Huddinge primära

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y.

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Design by Överst och mitten: Sydney ljusgrå. Nederst: Höganäs grågrön och ljusgrå. Stora bilden: Ljusgrå elegans, Sydney på väggen, Höganäs på golvet. Skandinavisk

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GÖR DIN EGEN LOGOTYP SÅ GÖR DU OCH DET SKA DU TÄNKA PÅ

GÖR DIN EGEN LOGOTYP SÅ GÖR DU OCH DET SKA DU TÄNKA PÅ GÖR DIN EGEN LOGOTYP SÅ GÖR DU OCH DET SKA DU TÄNKA PÅ ATT HYRA IN EN DESIGNER eller andra dyra konsulter när du startar upp är troligtvis inte på tapeten. Du får lösa det mesta själv. Som egenföretagare

Läs mer

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa formgivare med de skandinaviska trenderna som grund. Från

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

Logotyp. Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter.

Logotyp. Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter. Logotyp Här återfinns en rad exempel på logotyper som jag tagit fram vid olika tidpunkter, för olika verksamheter och under olika omständigheter. En verksamhets logotyp är vanligen det första som möter

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

VARUMÄRKESPLATTFORM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VARUMÄRKESPLATTFORM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett varumärke? 3 Vision och uppdrag 9 Målgrupp 11 Position 13 Identitet och kärnvärden 19 Varumärkesstrategi 27 Namn 29

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Bakgrund. Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och fritidsprogram i ett annat nordiska länd till ungdomar mellan år. Nordjobbs vision är att:

Bakgrund. Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och fritidsprogram i ett annat nordiska länd till ungdomar mellan år. Nordjobbs vision är att: Grafisk manual Bakgrund Nordjobb startade 1985 på initiativ av Den nordiska ekonomiska samarbetsgruppen. Gruppens uppgift var att se över det ekonomiska samarbetet inom Norden, föreslå olika åtgärder för

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2012 Visuell kommunikation 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2012 Visuell kommunikation 180 p Visuell kommunikation 180 p Varje uppgift ska monteras på pannå i högst A3-format och tydligt märkas med uppgiftens nr, ditt namn och telefonnummer. Arbetsprover, och övriga merithandlingar ska skickas

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 3ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 2016 06 07 SVENSKA DESIGNPRISET 2016 3AB. GRAFISK IDENTITET HANTVERK Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Liberalerna. Ett förslag till förnyelse IDÉFORMULERING: HANNA WISTRAND, GRÄSROT

Liberalerna. Ett förslag till förnyelse IDÉFORMULERING: HANNA WISTRAND, GRÄSROT Liberalerna Ett förslag till förnyelse IDÉFORMULERING: HANNA WISTRAND, GRÄSROT Bakgrund Kortfattat, väldigt kortfattat Vi har en historia att vara stolta över. Den är tyvärr bortglömd. Våra värderingar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Fotografering. Din familj fotograferas av en professionell fotograf, med mycket erfarenhet av barn och familjporträtt.

Fotografering. Din familj fotograferas av en professionell fotograf, med mycket erfarenhet av barn och familjporträtt. Fotografering Din familj fotograferas av en professionell fotograf, med mycket erfarenhet av barn och familjporträtt. Ni kommer att uppleva väldigt roliga stunder, med mycket lek och skratt, som senare

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype.

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype. Formgivning Logotyper och grafiskt märken Man skiljer på grafiska märken och logotyper. Logotyper hela företagsnamnet som är något förändrat medan ett grafiskt märke inte behöver har något med typografi

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer