December Grafisk profil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2010. Grafisk profil"

Transkript

1 December 2010 Grafisk profil

2 Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten i det kommunikationsintensiva samhället. Därför är en enhetlig och konsekvent genomförd och praktiserad grafisk profil av yttersta vikt för ett varumärke som vill uppträda korrekt och enhetligt på sin marknad. En väl fungerande grafisk profil stärker varumärket Norrbottens läns landsting och medverkar till att norrbottningarna får en god och allsidig uppfattning om sitt landsting. Kort sagt bidrar den till att norrbottningar alltid känner igen sitt landsting. Med en moderniserad, förenklad och förtydligad grafisk profil kan ett mer sammanhållet intryck skapas. Det finns dock fortfarande frihet för respektive division, avdelning eller projekt att sätta sin egen prägel på sina enheter med hjälpbilder, illustrationer, rubriker och annat innehåll. På följande sidor finns all information som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen. Är du osäker eller har idéer som går utanför ramen, kontakta alltid landstingets informationsenhet. Framtagen av Informationsenheten, Norrbottens läns landsting i samarbete med JOB Reklambyrå AB.

3 grafisk profil Namnstrategi och tillhörighet För att tydliggöra olika verksamheters koppling till Norrbottens läns landsting ska NLL:s märke (symbol och logotyp) finnas med och ska med vissa undantag placeras på en blå platta (se nästa sida). När avsändaren är en viss division eller enhet, anges även det på avsedd plats (se nedan). När det är en enhet under en specifik division som är avsändare ligger divisionsnamnet typograferat med små versaler ovanför namnet på aktuell enhet. Tanken är i det fallet att fokus ska ligga på den faktiska avsändaren, inte divisionen. Genom att visa NLL:s märke på den blå plattan stärks igenkänningen. När divisionens och eventuellt enhetens namn skrivs ut underlättar det för läsaren att snabbt se vem som är avsändare av en trycksak eller annons. Dessutom tydliggörs bredden av NLL:s verksamhet. Allt detta bidrar tillsammans till att landstingets varumärke stärks. Färdiga filer med samtliga divisioner och kombinationer med aktuella enheter finns att beställa från informationsenheten. För placering, se skisser på kommande sidor. DIVISION Diagnostik DIVISION DIAGNOSTIK Radiologi DIVISION Primärvård DIVISION OPERERANDE SPECIALITETER Akutvård och ambulans Primärvården PRIMÄRVÅRDEN Björknäs vårdcentral Exempel på typografering av aktuell division och enhet. Folktandvården Folktandvården Piteå

4 4 grafisk profil 2010 Symbol, logotyp och märke Symbolen NLL-symbolen (fig. 1) är kärnan i den grafiska profilen. Den har en unik formgivning och är märkesskyddad. Symbolen illustrerar Norrbotten med fjäll, skogar, älvar och kust med midnattssolen som pricken över i:et. Den är samtidigt vår symbol för kvalitet, säkerhet, service och effektivitet. Grundregeln är att symbolen visas blå och röd vid fyrfärgstryck samt när blå och röd färg ingår i tryckningen. Symbolen får visas svart eller blå om endast en kulör ingår i tryckningen. Den kan också användas negativ på mörk bakgrund. Symbolen får endast kombineras med landstingets logotyp. I undantagsfall får symbolen användas utan logotyp, till exempel vid tryck på presentreklam. Logotypen Logotypen (fig. 2) är en typografisk namnteckning formgiven i teckensnittet Futura. Logotypen består av versaler och ska alltid visas tillsammans med symbolen. Den får alltså inte användas som rubrik, i brödtext eller som en del av en illustration. Den ska företrädesvis skrivas i två rader enligt exemplen på kommande sida. I undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad (fig. 3). Vårt märke Landstingets märke bildas av symbolen och logotypen. Det är unikt och får aldrig omformas eller på något sätt förändras. Den placeras i huvudsak på en blå rektangulär platta som tydliggör märket (fig. 4). Plattan blir därigenom ett grafiskt element som fungerar som en visuell signal gemensam för kommunikationsenheter från NLL. Den blå färgen i plattan är något tonad för att göra den mer levande. Plattan kan användas även i svart-vitt tryck (fig. 5). Märket ska främst visas med logotypen på två rader. Endast i undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad. Märket kan förekomma även utan den blå plattan, exempelvis vid utrymmesbrist eller av trycktekniska skäl. Detta ska dock alltid ske i samråd med informationsenheten. Bredden på plattan får inte understiga 30 mm i bredd, för att garantera läsbarhet.

5 grafisk profil fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5

6 6 grafisk profil 2010 Grafiska grundprinciper Nedanstående grundprinciper gäller bland annat för omslag på trycksaker, stortavlor, affischer och större annonser, där bildytan utgör huvuddelen av enheten. I extern kommunikation är ett tydligt grafiskt uttryck helt avgörande. Vid utformning av vissa enheter krävs speciell hantering av riktlinjerna, orsakade av utrymmesskäl, trycktekniska förutsättningar eller material. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten. Profilfärger Blå och röd är landstingets profilfärger. Färgerna riktar uppmärksamheten mot symbolen och märket. Landstingets symbol och märke ska alltid tryckas i profilfärgerna när informationen produceras i dessa färger eller fyrfärg. Observera att varje färg har en egen beteckning. Använd alltid rätt färgbeteckning beroende på tryckteknik (PMS, CMYK, RGB, NCS etc.). För de flesta trycksaker, tidningar etc. används fyrfärgstryck (CMYK). Då blandas färgen ur CMYK-skalan för att färgåtergivningen ska bli korrekt. Vid en- eller tvåfärgstryck används PMS-skalan. RGB används för att återge färger digitalt, exempelvis webb och digitala nyhetsbrev. För färgtryck på andra material (plast, tyg, metall etc.) används ibland NCS-systemet, (Natural Color System). För ytterligare information, kontakta landstingets informationsenhet. pms 300 cmyk 100/44/0/0 rgb 13/104/176 NCS S2065-r90b pms 185 cmyk 0/91/76/0 rgb 199/50/56 NCS S1080-y90r Grafiska element Blå platta Se beskrivning under Märke, sid 4. Vit ram Bilden kompletteras med en smal vit ram upptill och på höger sida, samt en bredare ram/board i nederkant. Även detta är grafiska element som, tillsammans med den blå plattan, blir den visuella signalen att det är en kommunikationsenhet från NLL. Det vita fältet i nederkant används för att visa den organisatoriska tillhörigheten division samt underavdelning. För enheter där NLL är avsändare, inte någon division, lämnas det vita fältet tomt. Se skisser kommande sidor.

7 grafisk profil X-höjd VIT RAM SIDA ÖVERKANT min 6 mm, max 10 mm. X-höjd LOGOTYP PLACERING 2 Placeras på 1 X-höjd från bildytans övre kant Bildyta X-höjd LOGOTYP PLACERING 1 Placeras på 1/2 X-höjd från bildytans undre kant 1/2X-höjd DIVISION Opererande specialiteter VIT RAM UNDERKANT 4 x måttet sida/överkant DIVISIONSTILLHÖRIGHET

8 8 grafisk profil 2010 Typsnitt Landstinget använder följande typsnitt: Times New Roman, Gill Sans, Verdana, Finians hand, Arial och Helvetica. Grundregeln bygger på principen att den stilsort som väljs för en informationsenhet/ett dokument ska användas konsekvent om den/det ingår i en serie om minst två enheter. Anledningen är att den samlade informationen ska exponeras med en gemensam grafisk identitet. Teckensnitt på webben På webben använder vi Verdana. Detta typsnitt finns i landstingets EPI Server-mallar. Brödtext och bildtext Brödtext stilsätts alltid i Times New Roman eller Gill Sans. Bildtext får sättas i något av landstingets fyra teckensnitt, normal eller kursiverad, versal eller gemen. Rubriker och mellanrubriker I varje enhet används samma teckensnitt till rubriker och mellanrubriker. Arial Gill Sans Helvetica Times New Roman Effekttypsnitt NLL:s officiella typsnitt kompletteras med ett personligt typsnitt som användas främst i rubriker. Det kan också användas i olika enheter när ett citat eller kort textstycke ska lyftas fram. Finians hand TIPS FÖR ANVÄNDNING Times New Roman och Gill Sans används företrädesvis som brödtext. Helvetica och Gill Sans används oftast till rubriker och mellanrubriker. Arial finns som font i landstingets ordbehandlingsprogram och ersätter teckensittet Helvetica. Effekttypsnittet, Finians hand, används för att fånga uppmärksamhet, genom att det avviker från NLL:s övriga klassiska och tidlösa typsnitt. Det används främst som rubrik och citat. Se exempel och tillämpningar kommande sidor.

9 grafisk profil Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Finians Hand ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

10 10 grafisk profil 2010 Accidens Accidensen innefattar material som används i det dagliga arbetet, till exempel brevpapper, kuvert, korrespondenskort, visitkort etc. Utformningen av dessa enheter görs centralt och är generella för samtliga divisioner och enheter, med undantag för tillhörighet och personliga uppgifter på visitkort. Beställning av visitkort görs på Länsservice. DIVISION Medicinska specialiteter Britta Wallgren Divisionschef adress Robertsviksgatan Luleå tel mob e-post www nll.se Maria DIVISIONMagdalena Holmgren Processledare Medicinska specialiteter e-hälsa Britta Wallgren Divisionschef DIVISiON Landstingsdirektörens Stab Regionala enheten adress Robertsviksgatan 7 e-post Luleå tel tel mob mob adress Robertsviksgatan e-post 7, Luleå www nll.se www nll.se Exempel accidens: Visitkort Visitkortets ena sida utgörs av den blå plattan med NLL:s märke, vilket skapar igenkänning. På motsatt sida ligger dels den division personen tillhör, dels aktuell persons uppgifter. Visitkorten finns även i en engelsk version.

11 grafisk profil Annonser Rekryteringsannonser I rekryteringsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. På grund av många olika utföranden och storlekar på annonser finns en viss flexibilitet när det gäller placeringen av den blå plattan. Den ska dock placeras i det nedre högra hörnet, i bildytan, om bild finns. Landstinget söker semestervikarier Primärvården Pajala vårdcentral Sjuksköterska Kontaktperson: Margareta Alainentalo, Enhetschef, tfn Division vuxenpsykiatri, Piteå Sjuksköterska Kontaktperson: Annsofie Nilsson, Enhetschef, tfn: Gemensam vårdenhet, Gällivare sjukhus Sjuksköterska Kontaktperson: Leena Vuorinen, Enhetschef kirurgi-ortopedi, tfn: Division vuxenpsykiatri, Sunderby verksamhetsområde Sjuksköterska och Skötare Kontaktperson: Pia Bystrom, enhetschef tfn: Ingela Hallstrom, enhetschef, tfn: Akutvårdsenheten ivak /ambulans, operations, Gällivare Ambulanssjuksköterska Kontaktperson: Maria Klarin, Enhetschef, tfn: Landstinget söker Erikslunds vårdcentral, Boden Distriktsläkare Arbetsuppgifter Vi söker dig som är intresserad av att arbeta vid en väl fungerande vårdcentral. Du blir en viktig kugge i ett vårdlag som gemensamt ansvarar för sjuk- och hälsovård samt rehabilitering inom ett avgränsat område. Vi kan erbjuda dig stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Du har möjlighet att påverka upplägget och innehållet i ditt arbete. Vi strävar efter en arbetssituation där du har kontroll över din dag. Tjänstgöring vid Jourcentralen ingår. Bakgrund Du ska vara specialist i allmänmedicin alternativt som STläkare vara intresserad av att utbilda dig till specialist i allmänmedicn. Vi vill att du är en engagerad och flexibel person. Har god samarbetsförmåga och är positiv till förändringsarbete. Stor lämplighet läggs vid personlig lämplighet. Kontaktperson Carina Mannberg-Hedlund, verksamhetschef, tfn: Lokala rekryteringsannonser innehåller kort information om tjänsterna, mindre bilder och hänvisning till webben.

12 12 grafisk profil 2010 Annonser, forts. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SÖKER AT-läkare Livet i Norrbotten erbjuder närhet utöver det vanliga. Yrkesmässigt träffar du patienter redan från första dagen med trevliga och kunniga kollegor som stöd. Och privat finns det mesta man kan önska sig. Vi söker nya medarbetare som under 21 månader vill fortsätta att utvecklas som läkare. Välkommen med din ansökan. Rekryteringsannonser nationellt fungerar även som imageskapare. NorrboTTENS läns landsting SökEr Psykologer Till barn- och ungdomspsykiatrin, NEP-enheten, Sunderby sjukhus. Informationsannonser I mindre informationsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. Däremot placeras de i botten på grund av det begränsade utrymmet.

13 grafisk profil TORSDAG 27 FEBRUARI 2009 Ditt landsting Vaccinering för de minsta? > Volor augiat loreros dolorem do consenibh elit in ut alis etuer sed del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu sedr puh del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu. < Sis ad tio eugiam zzrilit ad magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulput lumsan ut nonsequi blamcon henis alisit ullaorem iurerostis nonsectet lan ullandreet lum inci te vel iriusto ea feu faccummy nim quistat. Dui tet il dolor aciduip eu feui eros accum ex er seniscilisl utpat alit lum iusciduis adigna alit praestinim veliquis nos nonseni siscillandre ex eriustio et vero conse exerilla aliquam exeriure dolorperci bla consed eum doluptat alis nos er irit dolore dolobortio consequ atuercing eummolobore volor il utat. Sum dolorem ent ing eugiam quat in henisit, vulla feuipissisi te magna feugiam quiscillam quipsum sandiat iniamco nsequat, Mål och måluppfyllelse dolor sequism odolenis delit velit lutpatis num quis aut loreet praessim do odolummy nonsed te eraesed mincip et laorem zzrit ver sed mincili quamcom modoloreet num velesenit wis am nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandrero. nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandre vero. < Film i norrbotten bidrar till hela länets tillväxt Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulpuolroller perta humsat lumsan. < Tid: Fredag 29 maj, kl Plats: Stadshotellet i Luleå Barn och ungdomshabiliteringen Informationtillfälle i form av stationer/workshops Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Tid: Onsdag 3 juni, kl Plats: Sunderby sjukhus, konferenscenter Helena Brännström, Put iustisci endigna consenim et lor sectet lam, venisl dionse te dit, corperosto od molore dolor aliquam dolessi sciliquip eriureet. Ectet, commodio et eriusto er sit lor ad eugait in hent velenim zzrilisi tinismolor se tionsequat, susto euipis e. Nonsequis dit nonsequis Nosto corerat, quissim il erat nostrud minci tat wis aliquam duis nis nim quatet il ulput wissequam dolenis nullaoreet veros doloreet erit ad enibh eumsan heniam alit alit do digna faccumsan hent nummy niam, sit luptat. Numsan ut euis num augait nibh estrud tie. DIVISION Vuxenpsykiatri DIVISION MEDICINKSA SPECIALITETER Länslogopedin e Kontakta Petra Petterson på eller på Frågor kring tal, språk eller läsning? Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Numret till telefonlinjen är för samtal från hela länet Ring följande dagar och tider: 29 Maj, kl , 12 Juni, kl Betala gärna med kort när du besöker vårdcentralen, folktandvården eller sjukhuset. DIN VÅRDCENTRAL Porsöns vårdcentral Stänger för planering 3 juni. Akuta patienter hänvisas till Hertsö vårdcentral på telefon Öjebyn vårdcentral Nytt telefonnummer fr. o.m. 8 juni för bokning av provtagningstid. Ring , välj labb, så ring vi upp Örnäsets vårdcentral adignis modoloreet, secte dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit KULTURTIPS Dans i Nordsläger feu faci exerostrud magnit am, sendre magna feugiam quissi estrud tetum. Tjejer typ tolv praesse quismolore facipis niam niatisit augait, quat ipit volorem dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit. 1 juni Jokkmokk 2 juni Gällivare 3 juni Kiruna Norrbottens läns landsting Luleå nll.se Ditt landsting Den återkommande annonsen i dagspress består av många olika budskap som alla ligger under NLL. Här representerar sidhuvudet den grafiska profilen, där logotypen på den blå färgen är igenkänningen. Under respektive avsnitt används divisionens namn som avsändare, endast i skrift. Det innebär att NLL-märket endast ligger i sidhuvudet, vilket ger ett tydligare och mer renodlat intryck. Endast ett fåtal typsnitt används för att skapa ett renare intryck. På informationsenheten finns utförliga riktlinjer för såväl form som typografi avsedda för den som producerar Ditt Landstingannonserna.

14 14 grafisk profil 2010 Trycksaker Broschyrer, foldrar, flygblad, rapporter etc. tillhör trycksaksfloran. Varje utgivare inom landstinget ansvarar för att trycksakerna produceras efter den grafiska profilen. Trycksaker får givetvis se olika ut men om de ingår i en gemensam serie, t. ex. Råd och Riktlinjer, ska de ha en gemensam grafisk identitet. Reglerna för våra teckensnitt och färger måste naturligtvis följas. Avsändare ska alltid hänvisa till landstingets www-adress på trycksakens baksida. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av misshandlande och sexuellt utnyttjade barn Jag är så rädd! DIVISION Medicinska specialiteter Trycksak omslag.

15 grafisk profil Vaccinering för de minsta? Trycksak, fram- och baksida. primävården norrbotten Luleå tel vx

16 16 grafisk profil 2010 Trycksaker, forts. Ditt landsting Trycksak omslag. Vid produktion av landstingsövergripande trycksaker lämnas den vita ytan i botten tom.

17 grafisk profil Exempel på trycksak inlaga. Primärvård Primärvården med sina vårdcentraler är basen i hälso- och sjukvården. Det är i första hand till vårdcentralen du vänder dig när du blir sjuk eller behöver hjälp med något som rör hälsan. I varje kommun finns minst en vårdcentral som ansvarar för primärvården. På vårdcentralen arbetar bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Tack vare att vården erbjuds nära människorna och de anställdas breda kompetens kan vårdcentralerna utreda och behandla de flesta som söker vård. På de platser som har långt till närmaste sjukhus fungerar vårdcentralen som minisjukhus eftersom en del akuta fall som benbrott, hjärtstillestånd och trafikolyckor måste tas om hand på plats. Alla vårdcentraler har öppet på dagtid. Personalen på vård-centralerna gör även hembesök till äldre, nyopererade, handikappade och barn. På kvällar och helger är jourcentralerna öppna och på natten finns stöd för svårt sjuka i hemmet. Till jourcentralen vänder man sig med problem som inte kan vänta tills ordinarie vårdcentral öppnar, som akuta infektioner, sårskador och astmaanfall. Råd, stöd och hjälpmedel Funktionshindrade är en prioriterad patientgrupp. Genom primärvården får den funktionshindrade råd, träning och hjälpmedel att klara sin vardag eller rehabiliteras efter en skada. LSS Råd och Stödteam hjälper personer med bestående funktionshinder att klara av svårigheter i vardagslivet. LSS betyder Lagen om Stöd och Service och är en rättighetslag som kom år Lagen fungerar som ett komplement till det sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda. Det kan handla om arbete, ekonomi, boende eller som stöd vid kontakter med olika instanser. Ständig utveckling Omvärlden förändras ständigt. Nya beslut fattas, de ekonomiska förutsättningarna ändras och forskningen gör framsteg. Det gör att landstingets verksamhet hela tiden måste utvecklas och förändras. Allt för att ge mesta möjliga vård för pengarna. Primärvården arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten för patienterna. Ett viktigt mål för primärvården är att öka tillgängligheten. För att patienten enkelt ska komma i kontakt med sin vårdcentral och slippa långa telefonköer har ett nytt telefonkösystem införts på de flesta vårdcentraler i länet. istället för att patienten väntar i telefonkö ringer mottagningssköterskan upp på ett givet klockslag. i norrbotten arbetar primärvården aktivt för att minska väntetider till vårdcentralerna. Primärvården i norrbotten är först i landet med att utbilda sin personal för att de bättre ska kunna ta hand om patienter med stressrelaterade symtom. De som utbildas är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen bygger på den kognitiva psykoterapin och har tagits fram vid Karolinska institutet. Primärvården finns till hands för att hjälpa under en människas hela livscykel, från det lilla barnets besök på barnavårdscentralen för att vägas och mätas till den vuxna eller äldre personens behov av provtagning, medicinering, sjukgymnastik eller annat som primärvården kan erbjuda. 6 D itt land sting D itt land sting 7 Sjukhusvård sjukhusen ansvarar för diagnos, vård och behandling som kräver mer specialiserad kompetens och utrustning. De flesta patienter kommer till ett sjukhus efter att de fått en remiss via vårdcentral, distriktssköterska eller annan vårdgivare. Alla fem sjukhus i länet har mottagningar som kan behandla de vanligaste skadorna och sjukdomarna. Vid mer komplicerade eller mer sällan förekommande behandlingar kan man behöva åka till ett annat sjukhus i eller utanför länet för att få hjälp. Patienter som behandlas har ofta kommit till sjukhuset via en remiss från vårdcentralen. Det är endast vid akuta situationer, exempelvis hjärt-infarkter, benbrott eller annat som kräver omedelbar hjälp, som patienten själv söker upp sjukhusets akutmottagning. sambandscentralen vid sunderby sjukhus styr både den dagliga verksamheten och insatserna vid större olyckor. Direktkontakt med ambulanserna gör att sjukhuset får information, exempelvis EKg-kurvor, och kan förbereda behandling redan innan patienten anlänt. Medicinska framsteg ger kortare vårdtider. genom utvecklad teknik är många ingrepp idag mer skonsamma än tidigare och gör att patienten inte behöver ligga kvar lika länge på sjukhus. Mer effektiva mediciner gör att människor kan behandlas hemma i stället för att ligga på vårdavdelningar. garnis Rehabcenter i Boden hör till sunderby sjukhus och är ett komplement till landstingets rehabiliteringsverksamhet. Här får patienter inom grupperna smärta, neurologiska och reumatiska sjukdomar hjälp med rehabilitering. Rehabiliteringen är även inriktad mot arbetslivet. Radilogi och laboratoriemedicin Vid varje sjukhus finns radiologi och laboratoriemedicin. Här görs undersökningar och analyser som hjälper de övriga verksamheterna att ställa sjukdomsdiagnoser. sunderby sjukhus fungerar både som lokalsjukhus för människorna i Boden och luleå och som länssjukhus för hela norrbotten. sjukhuset, som togs i drift 1999, präglas av nytänkande inom vård och teknik. sjukhusens verksamheter är allmänkirurgi, urologi, akut-sjukvård, kvinnosjukvård, ortopedi, öron-näsa-hals-käk, ögonsjukvård, internmedicin, rehabilitering/reumatologi, barn- och ungdomssjukvård, akut- och baspsykiatri, radiologi och laboratoriemedicin. Vuxenpsykiatrin Det är oftast primärvården som har den första kontakten med patienter som lider av psykisk ohälsa. Vårdcentralen kan erbjuda en första hjälp i form av rådgivning och medicinering, men när det inte är tillräckligt remitteras patienten till vuxenpsykiatrin. Vuxenpsykiatrin arbetar övervägande med öppenvård som bedrivs i länets fjorton kommuner. När en patient behöver en mer intensiv behandling finns öppenvård med möjlighet till övernattning måndag till fredag på flera ställen i länet - så kallad mellanvård. Mellanvården är indelad i enheter som är specialiserade på olika typer av psykisk sjukdom. Den slutna sjukhusvården är koncentrerad till några av de större sjukhusen. 8 D itt land sting D itt land sting 9

18 18 grafisk profil 2010 Utställningsmaterial Vid utformningen av utställningsmaterial (roll-up, skärmar m.m) lämnas relativt stort utrymme för enhetens egna önskemål. De riktlinjer man bör ta hänsyn till är att placera rubriker, texter och den blå plattan med logotyp på den övere halvan, eftersom det är svårt att ta till sig när de placeras på för låg höjd. I övrigt gäller en utformning som passar budskap och målgrupp.

19 grafisk profil Presentation I en mall för ppt-presentation skulle den blå plattan vara alltför dominant och utrymmeskrävande. Här ligger istället NLL:s logotyp och eventuellt namnet på aktuell division/enhet diskret i botten. Övrigt utrymme lämnas åt innehållet i presentationen. Mallen finns både i en neutral vit och i den blå, tonade färgen. God hälsa, god vård och gott åldrade Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamac orper suscipit lobortis. DIVISION Opererande specialiteter Kulturåret 2008, utfall och analys Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. DIVISION Kultur och utbildning

20 20 grafisk profil 2010 Skyltar, dekaler och flaggor Landstingets skyltning ses dagligen av tusentals människor och ska därför följa principer om enhetlighet och konsekvens. I huvudsak ska skyltarna vara blå, för att skapa igenkänning från den blå plattan i övriga enheter. Texten ligger negativ (vit). Undantagsvis kan skyltarna göras vita, men det ska alltid ske i samråd med informationsenheten. På större stationära skyltar skrivs namnet på respektive enhet ut, medan NLL:s märke ligger i botten (fig. 1). Fig. 3 visar hur ett flertal skyltar kan vara samlade på ett stativ utomhus. Fig. 4 visar avlånga skyltmodeller. För mer temporära skyltar som finns i direkt anslutning till verksamheten skrivs verksamheten ihop med budskapet, exempelvis Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad. NLL:s logotyp ligger i botten. Observera att vi inte skriver ut vilken vårdcentral det gäller eftersom skylten finns i direkt anslutning till den aktuella enheten (fig. 2). I vissa fall kan hela verksamhetens namn behöva skrivas ut. På vägledande skyltar i sjukhus etc. skrivs endast namnet på verksamheten ut. För dekaler gäller samma principer som för skyltar. Om du är osäker, kontakta informationsenheten. BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET fig.1 FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad fig. 2

21 grafisk profil Vårdcentral STADSVIKENS VÅRDCENTRAL Folktandvård Mödravårdscentral Barnavårdcentral Mödravårdscentral Barnavårdcentral Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning fig. 3 PORSÖ VÅRDCENTRAL BERGVIKEN VÅRDCENTRAL BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL fig. 4

22 22 NLL grafisk profil Fordon Färg och design ska godkännas av landstingets informationsenhet. Alla landstingets bilar samordnas av Division Service. Fordon ska på bilens sidor, företrädesvis på framdörrarna, visa landstingets märke negativt (vitt). Landstingets ambulanser ska också skyltas och märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Kläder Landstinget hyr samtliga arbetskläder av ett företag som också sköter tvätten av kläd-erna. För att visa tillhörighet till landstinget bör alla anställda som bär arbetskläder ha passerkort med foto eller namnbricka väl synligt på plagget. Om märkning av kläder ska göras av andra skäl, t ex profilkläder, så får detta göras på bröst, ärm och byxben samt på huvudbonad. Landstingets kläder ska märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Presentartiklar Landstinget har valt att upphandla presentreklam centralt. Detta samordnas av Länsservice.

23 Slutord Grafisk profil 2009 är främst till för dig som utformar eller beställer informations- och kommunikationsmaterial för Norrbottens läns landsting. Vår uppmaning är att följa dessa riktlinjer med sunt förnuft. Troligt är dock att det finns situationer och kommunikationsenheter som riktlinjerna inte täcker in. Det finns också tillfällen när man tvingas eller vill göra ett avsteg från gällande riktlinjer av en eller annan anledning. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten.

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 10 NOVEMBER 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte SÄKERHETSDÖRR Välj rätt säkerhetsdörr för ditt hem SPARA ENERGI EXPERTERNA BERÄTTAR HUR ENERGIBESPARING

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer