December Grafisk profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2010. Grafisk profil"

Transkript

1 December 2010 Grafisk profil

2 Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten i det kommunikationsintensiva samhället. Därför är en enhetlig och konsekvent genomförd och praktiserad grafisk profil av yttersta vikt för ett varumärke som vill uppträda korrekt och enhetligt på sin marknad. En väl fungerande grafisk profil stärker varumärket Norrbottens läns landsting och medverkar till att norrbottningarna får en god och allsidig uppfattning om sitt landsting. Kort sagt bidrar den till att norrbottningar alltid känner igen sitt landsting. Med en moderniserad, förenklad och förtydligad grafisk profil kan ett mer sammanhållet intryck skapas. Det finns dock fortfarande frihet för respektive division, avdelning eller projekt att sätta sin egen prägel på sina enheter med hjälpbilder, illustrationer, rubriker och annat innehåll. På följande sidor finns all information som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen. Är du osäker eller har idéer som går utanför ramen, kontakta alltid landstingets informationsenhet. Framtagen av Informationsenheten, Norrbottens läns landsting i samarbete med JOB Reklambyrå AB.

3 grafisk profil Namnstrategi och tillhörighet För att tydliggöra olika verksamheters koppling till Norrbottens läns landsting ska NLL:s märke (symbol och logotyp) finnas med och ska med vissa undantag placeras på en blå platta (se nästa sida). När avsändaren är en viss division eller enhet, anges även det på avsedd plats (se nedan). När det är en enhet under en specifik division som är avsändare ligger divisionsnamnet typograferat med små versaler ovanför namnet på aktuell enhet. Tanken är i det fallet att fokus ska ligga på den faktiska avsändaren, inte divisionen. Genom att visa NLL:s märke på den blå plattan stärks igenkänningen. När divisionens och eventuellt enhetens namn skrivs ut underlättar det för läsaren att snabbt se vem som är avsändare av en trycksak eller annons. Dessutom tydliggörs bredden av NLL:s verksamhet. Allt detta bidrar tillsammans till att landstingets varumärke stärks. Färdiga filer med samtliga divisioner och kombinationer med aktuella enheter finns att beställa från informationsenheten. För placering, se skisser på kommande sidor. DIVISION Diagnostik DIVISION DIAGNOSTIK Radiologi DIVISION Primärvård DIVISION OPERERANDE SPECIALITETER Akutvård och ambulans Primärvården PRIMÄRVÅRDEN Björknäs vårdcentral Exempel på typografering av aktuell division och enhet. Folktandvården Folktandvården Piteå

4 4 grafisk profil 2010 Symbol, logotyp och märke Symbolen NLL-symbolen (fig. 1) är kärnan i den grafiska profilen. Den har en unik formgivning och är märkesskyddad. Symbolen illustrerar Norrbotten med fjäll, skogar, älvar och kust med midnattssolen som pricken över i:et. Den är samtidigt vår symbol för kvalitet, säkerhet, service och effektivitet. Grundregeln är att symbolen visas blå och röd vid fyrfärgstryck samt när blå och röd färg ingår i tryckningen. Symbolen får visas svart eller blå om endast en kulör ingår i tryckningen. Den kan också användas negativ på mörk bakgrund. Symbolen får endast kombineras med landstingets logotyp. I undantagsfall får symbolen användas utan logotyp, till exempel vid tryck på presentreklam. Logotypen Logotypen (fig. 2) är en typografisk namnteckning formgiven i teckensnittet Futura. Logotypen består av versaler och ska alltid visas tillsammans med symbolen. Den får alltså inte användas som rubrik, i brödtext eller som en del av en illustration. Den ska företrädesvis skrivas i två rader enligt exemplen på kommande sida. I undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad (fig. 3). Vårt märke Landstingets märke bildas av symbolen och logotypen. Det är unikt och får aldrig omformas eller på något sätt förändras. Den placeras i huvudsak på en blå rektangulär platta som tydliggör märket (fig. 4). Plattan blir därigenom ett grafiskt element som fungerar som en visuell signal gemensam för kommunikationsenheter från NLL. Den blå färgen i plattan är något tonad för att göra den mer levande. Plattan kan användas även i svart-vitt tryck (fig. 5). Märket ska främst visas med logotypen på två rader. Endast i undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad. Märket kan förekomma även utan den blå plattan, exempelvis vid utrymmesbrist eller av trycktekniska skäl. Detta ska dock alltid ske i samråd med informationsenheten. Bredden på plattan får inte understiga 30 mm i bredd, för att garantera läsbarhet.

5 grafisk profil fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5

6 6 grafisk profil 2010 Grafiska grundprinciper Nedanstående grundprinciper gäller bland annat för omslag på trycksaker, stortavlor, affischer och större annonser, där bildytan utgör huvuddelen av enheten. I extern kommunikation är ett tydligt grafiskt uttryck helt avgörande. Vid utformning av vissa enheter krävs speciell hantering av riktlinjerna, orsakade av utrymmesskäl, trycktekniska förutsättningar eller material. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten. Profilfärger Blå och röd är landstingets profilfärger. Färgerna riktar uppmärksamheten mot symbolen och märket. Landstingets symbol och märke ska alltid tryckas i profilfärgerna när informationen produceras i dessa färger eller fyrfärg. Observera att varje färg har en egen beteckning. Använd alltid rätt färgbeteckning beroende på tryckteknik (PMS, CMYK, RGB, NCS etc.). För de flesta trycksaker, tidningar etc. används fyrfärgstryck (CMYK). Då blandas färgen ur CMYK-skalan för att färgåtergivningen ska bli korrekt. Vid en- eller tvåfärgstryck används PMS-skalan. RGB används för att återge färger digitalt, exempelvis webb och digitala nyhetsbrev. För färgtryck på andra material (plast, tyg, metall etc.) används ibland NCS-systemet, (Natural Color System). För ytterligare information, kontakta landstingets informationsenhet. pms 300 cmyk 100/44/0/0 rgb 13/104/176 NCS S2065-r90b pms 185 cmyk 0/91/76/0 rgb 199/50/56 NCS S1080-y90r Grafiska element Blå platta Se beskrivning under Märke, sid 4. Vit ram Bilden kompletteras med en smal vit ram upptill och på höger sida, samt en bredare ram/board i nederkant. Även detta är grafiska element som, tillsammans med den blå plattan, blir den visuella signalen att det är en kommunikationsenhet från NLL. Det vita fältet i nederkant används för att visa den organisatoriska tillhörigheten division samt underavdelning. För enheter där NLL är avsändare, inte någon division, lämnas det vita fältet tomt. Se skisser kommande sidor.

7 grafisk profil X-höjd VIT RAM SIDA ÖVERKANT min 6 mm, max 10 mm. X-höjd LOGOTYP PLACERING 2 Placeras på 1 X-höjd från bildytans övre kant Bildyta X-höjd LOGOTYP PLACERING 1 Placeras på 1/2 X-höjd från bildytans undre kant 1/2X-höjd DIVISION Opererande specialiteter VIT RAM UNDERKANT 4 x måttet sida/överkant DIVISIONSTILLHÖRIGHET

8 8 grafisk profil 2010 Typsnitt Landstinget använder följande typsnitt: Times New Roman, Gill Sans, Verdana, Finians hand, Arial och Helvetica. Grundregeln bygger på principen att den stilsort som väljs för en informationsenhet/ett dokument ska användas konsekvent om den/det ingår i en serie om minst två enheter. Anledningen är att den samlade informationen ska exponeras med en gemensam grafisk identitet. Teckensnitt på webben På webben använder vi Verdana. Detta typsnitt finns i landstingets EPI Server-mallar. Brödtext och bildtext Brödtext stilsätts alltid i Times New Roman eller Gill Sans. Bildtext får sättas i något av landstingets fyra teckensnitt, normal eller kursiverad, versal eller gemen. Rubriker och mellanrubriker I varje enhet används samma teckensnitt till rubriker och mellanrubriker. Arial Gill Sans Helvetica Times New Roman Effekttypsnitt NLL:s officiella typsnitt kompletteras med ett personligt typsnitt som användas främst i rubriker. Det kan också användas i olika enheter när ett citat eller kort textstycke ska lyftas fram. Finians hand TIPS FÖR ANVÄNDNING Times New Roman och Gill Sans används företrädesvis som brödtext. Helvetica och Gill Sans används oftast till rubriker och mellanrubriker. Arial finns som font i landstingets ordbehandlingsprogram och ersätter teckensittet Helvetica. Effekttypsnittet, Finians hand, används för att fånga uppmärksamhet, genom att det avviker från NLL:s övriga klassiska och tidlösa typsnitt. Det används främst som rubrik och citat. Se exempel och tillämpningar kommande sidor.

9 grafisk profil Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Finians Hand ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

10 10 grafisk profil 2010 Accidens Accidensen innefattar material som används i det dagliga arbetet, till exempel brevpapper, kuvert, korrespondenskort, visitkort etc. Utformningen av dessa enheter görs centralt och är generella för samtliga divisioner och enheter, med undantag för tillhörighet och personliga uppgifter på visitkort. Beställning av visitkort görs på Länsservice. DIVISION Medicinska specialiteter Britta Wallgren Divisionschef adress Robertsviksgatan Luleå tel mob e-post www nll.se Maria DIVISIONMagdalena Holmgren Processledare Medicinska specialiteter e-hälsa Britta Wallgren Divisionschef DIVISiON Landstingsdirektörens Stab Regionala enheten adress Robertsviksgatan 7 e-post Luleå tel tel mob mob adress Robertsviksgatan e-post 7, Luleå www nll.se www nll.se Exempel accidens: Visitkort Visitkortets ena sida utgörs av den blå plattan med NLL:s märke, vilket skapar igenkänning. På motsatt sida ligger dels den division personen tillhör, dels aktuell persons uppgifter. Visitkorten finns även i en engelsk version.

11 grafisk profil Annonser Rekryteringsannonser I rekryteringsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. På grund av många olika utföranden och storlekar på annonser finns en viss flexibilitet när det gäller placeringen av den blå plattan. Den ska dock placeras i det nedre högra hörnet, i bildytan, om bild finns. Landstinget söker semestervikarier Primärvården Pajala vårdcentral Sjuksköterska Kontaktperson: Margareta Alainentalo, Enhetschef, tfn Division vuxenpsykiatri, Piteå Sjuksköterska Kontaktperson: Annsofie Nilsson, Enhetschef, tfn: Gemensam vårdenhet, Gällivare sjukhus Sjuksköterska Kontaktperson: Leena Vuorinen, Enhetschef kirurgi-ortopedi, tfn: Division vuxenpsykiatri, Sunderby verksamhetsområde Sjuksköterska och Skötare Kontaktperson: Pia Bystrom, enhetschef tfn: Ingela Hallstrom, enhetschef, tfn: Akutvårdsenheten ivak /ambulans, operations, Gällivare Ambulanssjuksköterska Kontaktperson: Maria Klarin, Enhetschef, tfn: Landstinget söker Erikslunds vårdcentral, Boden Distriktsläkare Arbetsuppgifter Vi söker dig som är intresserad av att arbeta vid en väl fungerande vårdcentral. Du blir en viktig kugge i ett vårdlag som gemensamt ansvarar för sjuk- och hälsovård samt rehabilitering inom ett avgränsat område. Vi kan erbjuda dig stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Du har möjlighet att påverka upplägget och innehållet i ditt arbete. Vi strävar efter en arbetssituation där du har kontroll över din dag. Tjänstgöring vid Jourcentralen ingår. Bakgrund Du ska vara specialist i allmänmedicin alternativt som STläkare vara intresserad av att utbilda dig till specialist i allmänmedicn. Vi vill att du är en engagerad och flexibel person. Har god samarbetsförmåga och är positiv till förändringsarbete. Stor lämplighet läggs vid personlig lämplighet. Kontaktperson Carina Mannberg-Hedlund, verksamhetschef, tfn: Lokala rekryteringsannonser innehåller kort information om tjänsterna, mindre bilder och hänvisning till webben.

12 12 grafisk profil 2010 Annonser, forts. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SÖKER AT-läkare Livet i Norrbotten erbjuder närhet utöver det vanliga. Yrkesmässigt träffar du patienter redan från första dagen med trevliga och kunniga kollegor som stöd. Och privat finns det mesta man kan önska sig. Vi söker nya medarbetare som under 21 månader vill fortsätta att utvecklas som läkare. Välkommen med din ansökan. Rekryteringsannonser nationellt fungerar även som imageskapare. NorrboTTENS läns landsting SökEr Psykologer Till barn- och ungdomspsykiatrin, NEP-enheten, Sunderby sjukhus. Informationsannonser I mindre informationsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. Däremot placeras de i botten på grund av det begränsade utrymmet.

13 grafisk profil TORSDAG 27 FEBRUARI 2009 Ditt landsting Vaccinering för de minsta? > Volor augiat loreros dolorem do consenibh elit in ut alis etuer sed del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu sedr puh del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu. < Sis ad tio eugiam zzrilit ad magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulput lumsan ut nonsequi blamcon henis alisit ullaorem iurerostis nonsectet lan ullandreet lum inci te vel iriusto ea feu faccummy nim quistat. Dui tet il dolor aciduip eu feui eros accum ex er seniscilisl utpat alit lum iusciduis adigna alit praestinim veliquis nos nonseni siscillandre ex eriustio et vero conse exerilla aliquam exeriure dolorperci bla consed eum doluptat alis nos er irit dolore dolobortio consequ atuercing eummolobore volor il utat. Sum dolorem ent ing eugiam quat in henisit, vulla feuipissisi te magna feugiam quiscillam quipsum sandiat iniamco nsequat, Mål och måluppfyllelse dolor sequism odolenis delit velit lutpatis num quis aut loreet praessim do odolummy nonsed te eraesed mincip et laorem zzrit ver sed mincili quamcom modoloreet num velesenit wis am nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandrero. nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandre vero. < Film i norrbotten bidrar till hela länets tillväxt Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulpuolroller perta humsat lumsan. < Tid: Fredag 29 maj, kl Plats: Stadshotellet i Luleå Barn och ungdomshabiliteringen Informationtillfälle i form av stationer/workshops Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Tid: Onsdag 3 juni, kl Plats: Sunderby sjukhus, konferenscenter Helena Brännström, Put iustisci endigna consenim et lor sectet lam, venisl dionse te dit, corperosto od molore dolor aliquam dolessi sciliquip eriureet. Ectet, commodio et eriusto er sit lor ad eugait in hent velenim zzrilisi tinismolor se tionsequat, susto euipis e. Nonsequis dit nonsequis Nosto corerat, quissim il erat nostrud minci tat wis aliquam duis nis nim quatet il ulput wissequam dolenis nullaoreet veros doloreet erit ad enibh eumsan heniam alit alit do digna faccumsan hent nummy niam, sit luptat. Numsan ut euis num augait nibh estrud tie. DIVISION Vuxenpsykiatri DIVISION MEDICINKSA SPECIALITETER Länslogopedin e Kontakta Petra Petterson på eller på Frågor kring tal, språk eller läsning? Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Numret till telefonlinjen är för samtal från hela länet Ring följande dagar och tider: 29 Maj, kl , 12 Juni, kl Betala gärna med kort när du besöker vårdcentralen, folktandvården eller sjukhuset. DIN VÅRDCENTRAL Porsöns vårdcentral Stänger för planering 3 juni. Akuta patienter hänvisas till Hertsö vårdcentral på telefon Öjebyn vårdcentral Nytt telefonnummer fr. o.m. 8 juni för bokning av provtagningstid. Ring , välj labb, så ring vi upp Örnäsets vårdcentral adignis modoloreet, secte dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit KULTURTIPS Dans i Nordsläger feu faci exerostrud magnit am, sendre magna feugiam quissi estrud tetum. Tjejer typ tolv praesse quismolore facipis niam niatisit augait, quat ipit volorem dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit. 1 juni Jokkmokk 2 juni Gällivare 3 juni Kiruna Norrbottens läns landsting Luleå nll.se Ditt landsting Den återkommande annonsen i dagspress består av många olika budskap som alla ligger under NLL. Här representerar sidhuvudet den grafiska profilen, där logotypen på den blå färgen är igenkänningen. Under respektive avsnitt används divisionens namn som avsändare, endast i skrift. Det innebär att NLL-märket endast ligger i sidhuvudet, vilket ger ett tydligare och mer renodlat intryck. Endast ett fåtal typsnitt används för att skapa ett renare intryck. På informationsenheten finns utförliga riktlinjer för såväl form som typografi avsedda för den som producerar Ditt Landstingannonserna.

14 14 grafisk profil 2010 Trycksaker Broschyrer, foldrar, flygblad, rapporter etc. tillhör trycksaksfloran. Varje utgivare inom landstinget ansvarar för att trycksakerna produceras efter den grafiska profilen. Trycksaker får givetvis se olika ut men om de ingår i en gemensam serie, t. ex. Råd och Riktlinjer, ska de ha en gemensam grafisk identitet. Reglerna för våra teckensnitt och färger måste naturligtvis följas. Avsändare ska alltid hänvisa till landstingets www-adress på trycksakens baksida. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av misshandlande och sexuellt utnyttjade barn Jag är så rädd! DIVISION Medicinska specialiteter Trycksak omslag.

15 grafisk profil Vaccinering för de minsta? Trycksak, fram- och baksida. primävården norrbotten Luleå tel vx

16 16 grafisk profil 2010 Trycksaker, forts. Ditt landsting Trycksak omslag. Vid produktion av landstingsövergripande trycksaker lämnas den vita ytan i botten tom.

17 grafisk profil Exempel på trycksak inlaga. Primärvård Primärvården med sina vårdcentraler är basen i hälso- och sjukvården. Det är i första hand till vårdcentralen du vänder dig när du blir sjuk eller behöver hjälp med något som rör hälsan. I varje kommun finns minst en vårdcentral som ansvarar för primärvården. På vårdcentralen arbetar bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Tack vare att vården erbjuds nära människorna och de anställdas breda kompetens kan vårdcentralerna utreda och behandla de flesta som söker vård. På de platser som har långt till närmaste sjukhus fungerar vårdcentralen som minisjukhus eftersom en del akuta fall som benbrott, hjärtstillestånd och trafikolyckor måste tas om hand på plats. Alla vårdcentraler har öppet på dagtid. Personalen på vård-centralerna gör även hembesök till äldre, nyopererade, handikappade och barn. På kvällar och helger är jourcentralerna öppna och på natten finns stöd för svårt sjuka i hemmet. Till jourcentralen vänder man sig med problem som inte kan vänta tills ordinarie vårdcentral öppnar, som akuta infektioner, sårskador och astmaanfall. Råd, stöd och hjälpmedel Funktionshindrade är en prioriterad patientgrupp. Genom primärvården får den funktionshindrade råd, träning och hjälpmedel att klara sin vardag eller rehabiliteras efter en skada. LSS Råd och Stödteam hjälper personer med bestående funktionshinder att klara av svårigheter i vardagslivet. LSS betyder Lagen om Stöd och Service och är en rättighetslag som kom år Lagen fungerar som ett komplement till det sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda. Det kan handla om arbete, ekonomi, boende eller som stöd vid kontakter med olika instanser. Ständig utveckling Omvärlden förändras ständigt. Nya beslut fattas, de ekonomiska förutsättningarna ändras och forskningen gör framsteg. Det gör att landstingets verksamhet hela tiden måste utvecklas och förändras. Allt för att ge mesta möjliga vård för pengarna. Primärvården arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten för patienterna. Ett viktigt mål för primärvården är att öka tillgängligheten. För att patienten enkelt ska komma i kontakt med sin vårdcentral och slippa långa telefonköer har ett nytt telefonkösystem införts på de flesta vårdcentraler i länet. istället för att patienten väntar i telefonkö ringer mottagningssköterskan upp på ett givet klockslag. i norrbotten arbetar primärvården aktivt för att minska väntetider till vårdcentralerna. Primärvården i norrbotten är först i landet med att utbilda sin personal för att de bättre ska kunna ta hand om patienter med stressrelaterade symtom. De som utbildas är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen bygger på den kognitiva psykoterapin och har tagits fram vid Karolinska institutet. Primärvården finns till hands för att hjälpa under en människas hela livscykel, från det lilla barnets besök på barnavårdscentralen för att vägas och mätas till den vuxna eller äldre personens behov av provtagning, medicinering, sjukgymnastik eller annat som primärvården kan erbjuda. 6 D itt land sting D itt land sting 7 Sjukhusvård sjukhusen ansvarar för diagnos, vård och behandling som kräver mer specialiserad kompetens och utrustning. De flesta patienter kommer till ett sjukhus efter att de fått en remiss via vårdcentral, distriktssköterska eller annan vårdgivare. Alla fem sjukhus i länet har mottagningar som kan behandla de vanligaste skadorna och sjukdomarna. Vid mer komplicerade eller mer sällan förekommande behandlingar kan man behöva åka till ett annat sjukhus i eller utanför länet för att få hjälp. Patienter som behandlas har ofta kommit till sjukhuset via en remiss från vårdcentralen. Det är endast vid akuta situationer, exempelvis hjärt-infarkter, benbrott eller annat som kräver omedelbar hjälp, som patienten själv söker upp sjukhusets akutmottagning. sambandscentralen vid sunderby sjukhus styr både den dagliga verksamheten och insatserna vid större olyckor. Direktkontakt med ambulanserna gör att sjukhuset får information, exempelvis EKg-kurvor, och kan förbereda behandling redan innan patienten anlänt. Medicinska framsteg ger kortare vårdtider. genom utvecklad teknik är många ingrepp idag mer skonsamma än tidigare och gör att patienten inte behöver ligga kvar lika länge på sjukhus. Mer effektiva mediciner gör att människor kan behandlas hemma i stället för att ligga på vårdavdelningar. garnis Rehabcenter i Boden hör till sunderby sjukhus och är ett komplement till landstingets rehabiliteringsverksamhet. Här får patienter inom grupperna smärta, neurologiska och reumatiska sjukdomar hjälp med rehabilitering. Rehabiliteringen är även inriktad mot arbetslivet. Radilogi och laboratoriemedicin Vid varje sjukhus finns radiologi och laboratoriemedicin. Här görs undersökningar och analyser som hjälper de övriga verksamheterna att ställa sjukdomsdiagnoser. sunderby sjukhus fungerar både som lokalsjukhus för människorna i Boden och luleå och som länssjukhus för hela norrbotten. sjukhuset, som togs i drift 1999, präglas av nytänkande inom vård och teknik. sjukhusens verksamheter är allmänkirurgi, urologi, akut-sjukvård, kvinnosjukvård, ortopedi, öron-näsa-hals-käk, ögonsjukvård, internmedicin, rehabilitering/reumatologi, barn- och ungdomssjukvård, akut- och baspsykiatri, radiologi och laboratoriemedicin. Vuxenpsykiatrin Det är oftast primärvården som har den första kontakten med patienter som lider av psykisk ohälsa. Vårdcentralen kan erbjuda en första hjälp i form av rådgivning och medicinering, men när det inte är tillräckligt remitteras patienten till vuxenpsykiatrin. Vuxenpsykiatrin arbetar övervägande med öppenvård som bedrivs i länets fjorton kommuner. När en patient behöver en mer intensiv behandling finns öppenvård med möjlighet till övernattning måndag till fredag på flera ställen i länet - så kallad mellanvård. Mellanvården är indelad i enheter som är specialiserade på olika typer av psykisk sjukdom. Den slutna sjukhusvården är koncentrerad till några av de större sjukhusen. 8 D itt land sting D itt land sting 9

18 18 grafisk profil 2010 Utställningsmaterial Vid utformningen av utställningsmaterial (roll-up, skärmar m.m) lämnas relativt stort utrymme för enhetens egna önskemål. De riktlinjer man bör ta hänsyn till är att placera rubriker, texter och den blå plattan med logotyp på den övere halvan, eftersom det är svårt att ta till sig när de placeras på för låg höjd. I övrigt gäller en utformning som passar budskap och målgrupp.

19 grafisk profil Presentation I en mall för ppt-presentation skulle den blå plattan vara alltför dominant och utrymmeskrävande. Här ligger istället NLL:s logotyp och eventuellt namnet på aktuell division/enhet diskret i botten. Övrigt utrymme lämnas åt innehållet i presentationen. Mallen finns både i en neutral vit och i den blå, tonade färgen. God hälsa, god vård och gott åldrade Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamac orper suscipit lobortis. DIVISION Opererande specialiteter Kulturåret 2008, utfall och analys Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. DIVISION Kultur och utbildning

20 20 grafisk profil 2010 Skyltar, dekaler och flaggor Landstingets skyltning ses dagligen av tusentals människor och ska därför följa principer om enhetlighet och konsekvens. I huvudsak ska skyltarna vara blå, för att skapa igenkänning från den blå plattan i övriga enheter. Texten ligger negativ (vit). Undantagsvis kan skyltarna göras vita, men det ska alltid ske i samråd med informationsenheten. På större stationära skyltar skrivs namnet på respektive enhet ut, medan NLL:s märke ligger i botten (fig. 1). Fig. 3 visar hur ett flertal skyltar kan vara samlade på ett stativ utomhus. Fig. 4 visar avlånga skyltmodeller. För mer temporära skyltar som finns i direkt anslutning till verksamheten skrivs verksamheten ihop med budskapet, exempelvis Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad. NLL:s logotyp ligger i botten. Observera att vi inte skriver ut vilken vårdcentral det gäller eftersom skylten finns i direkt anslutning till den aktuella enheten (fig. 2). I vissa fall kan hela verksamhetens namn behöva skrivas ut. På vägledande skyltar i sjukhus etc. skrivs endast namnet på verksamheten ut. För dekaler gäller samma principer som för skyltar. Om du är osäker, kontakta informationsenheten. BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET fig.1 FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad fig. 2

21 grafisk profil Vårdcentral STADSVIKENS VÅRDCENTRAL Folktandvård Mödravårdscentral Barnavårdcentral Mödravårdscentral Barnavårdcentral Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning fig. 3 PORSÖ VÅRDCENTRAL BERGVIKEN VÅRDCENTRAL BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL fig. 4

22 22 NLL grafisk profil Fordon Färg och design ska godkännas av landstingets informationsenhet. Alla landstingets bilar samordnas av Division Service. Fordon ska på bilens sidor, företrädesvis på framdörrarna, visa landstingets märke negativt (vitt). Landstingets ambulanser ska också skyltas och märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Kläder Landstinget hyr samtliga arbetskläder av ett företag som också sköter tvätten av kläd-erna. För att visa tillhörighet till landstinget bör alla anställda som bär arbetskläder ha passerkort med foto eller namnbricka väl synligt på plagget. Om märkning av kläder ska göras av andra skäl, t ex profilkläder, så får detta göras på bröst, ärm och byxben samt på huvudbonad. Landstingets kläder ska märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Presentartiklar Landstinget har valt att upphandla presentreklam centralt. Detta samordnas av Länsservice.

23 Slutord Grafisk profil 2009 är främst till för dig som utformar eller beställer informations- och kommunikationsmaterial för Norrbottens läns landsting. Vår uppmaning är att följa dessa riktlinjer med sunt förnuft. Troligt är dock att det finns situationer och kommunikationsenheter som riktlinjerna inte täcker in. Det finns också tillfällen när man tvingas eller vill göra ett avsteg från gällande riktlinjer av en eller annan anledning. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten.

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/2005

JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/2005 JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/005 INLEDNING EN NY TID BEHÖVER ETT NYTT FACKFÖRBUND, SOM BEHÖVER EN NY TIDSENLIG IMAGE INNEHÅLL BILDENS GRUNDELEMENT Förbundets

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer