December Grafisk profil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2010. Grafisk profil"

Transkript

1 December 2010 Grafisk profil

2 Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten i det kommunikationsintensiva samhället. Därför är en enhetlig och konsekvent genomförd och praktiserad grafisk profil av yttersta vikt för ett varumärke som vill uppträda korrekt och enhetligt på sin marknad. En väl fungerande grafisk profil stärker varumärket Norrbottens läns landsting och medverkar till att norrbottningarna får en god och allsidig uppfattning om sitt landsting. Kort sagt bidrar den till att norrbottningar alltid känner igen sitt landsting. Med en moderniserad, förenklad och förtydligad grafisk profil kan ett mer sammanhållet intryck skapas. Det finns dock fortfarande frihet för respektive division, avdelning eller projekt att sätta sin egen prägel på sina enheter med hjälpbilder, illustrationer, rubriker och annat innehåll. På följande sidor finns all information som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen. Är du osäker eller har idéer som går utanför ramen, kontakta alltid landstingets informationsenhet. Framtagen av Informationsenheten, Norrbottens läns landsting i samarbete med JOB Reklambyrå AB.

3 grafisk profil Namnstrategi och tillhörighet För att tydliggöra olika verksamheters koppling till Norrbottens läns landsting ska NLL:s märke (symbol och logotyp) finnas med och ska med vissa undantag placeras på en blå platta (se nästa sida). När avsändaren är en viss division eller enhet, anges även det på avsedd plats (se nedan). När det är en enhet under en specifik division som är avsändare ligger divisionsnamnet typograferat med små versaler ovanför namnet på aktuell enhet. Tanken är i det fallet att fokus ska ligga på den faktiska avsändaren, inte divisionen. Genom att visa NLL:s märke på den blå plattan stärks igenkänningen. När divisionens och eventuellt enhetens namn skrivs ut underlättar det för läsaren att snabbt se vem som är avsändare av en trycksak eller annons. Dessutom tydliggörs bredden av NLL:s verksamhet. Allt detta bidrar tillsammans till att landstingets varumärke stärks. Färdiga filer med samtliga divisioner och kombinationer med aktuella enheter finns att beställa från informationsenheten. För placering, se skisser på kommande sidor. DIVISION Diagnostik DIVISION DIAGNOSTIK Radiologi DIVISION Primärvård DIVISION OPERERANDE SPECIALITETER Akutvård och ambulans Primärvården PRIMÄRVÅRDEN Björknäs vårdcentral Exempel på typografering av aktuell division och enhet. Folktandvården Folktandvården Piteå

4 4 grafisk profil 2010 Symbol, logotyp och märke Symbolen NLL-symbolen (fig. 1) är kärnan i den grafiska profilen. Den har en unik formgivning och är märkesskyddad. Symbolen illustrerar Norrbotten med fjäll, skogar, älvar och kust med midnattssolen som pricken över i:et. Den är samtidigt vår symbol för kvalitet, säkerhet, service och effektivitet. Grundregeln är att symbolen visas blå och röd vid fyrfärgstryck samt när blå och röd färg ingår i tryckningen. Symbolen får visas svart eller blå om endast en kulör ingår i tryckningen. Den kan också användas negativ på mörk bakgrund. Symbolen får endast kombineras med landstingets logotyp. I undantagsfall får symbolen användas utan logotyp, till exempel vid tryck på presentreklam. Logotypen Logotypen (fig. 2) är en typografisk namnteckning formgiven i teckensnittet Futura. Logotypen består av versaler och ska alltid visas tillsammans med symbolen. Den får alltså inte användas som rubrik, i brödtext eller som en del av en illustration. Den ska företrädesvis skrivas i två rader enligt exemplen på kommande sida. I undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad (fig. 3). Vårt märke Landstingets märke bildas av symbolen och logotypen. Det är unikt och får aldrig omformas eller på något sätt förändras. Den placeras i huvudsak på en blå rektangulär platta som tydliggör märket (fig. 4). Plattan blir därigenom ett grafiskt element som fungerar som en visuell signal gemensam för kommunikationsenheter från NLL. Den blå färgen i plattan är något tonad för att göra den mer levande. Plattan kan användas även i svart-vitt tryck (fig. 5). Märket ska främst visas med logotypen på två rader. Endast i undantagsfall, exempelvis vid begränsad tryckyta, kan logotypen skrivas på en rad. Märket kan förekomma även utan den blå plattan, exempelvis vid utrymmesbrist eller av trycktekniska skäl. Detta ska dock alltid ske i samråd med informationsenheten. Bredden på plattan får inte understiga 30 mm i bredd, för att garantera läsbarhet.

5 grafisk profil fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5

6 6 grafisk profil 2010 Grafiska grundprinciper Nedanstående grundprinciper gäller bland annat för omslag på trycksaker, stortavlor, affischer och större annonser, där bildytan utgör huvuddelen av enheten. I extern kommunikation är ett tydligt grafiskt uttryck helt avgörande. Vid utformning av vissa enheter krävs speciell hantering av riktlinjerna, orsakade av utrymmesskäl, trycktekniska förutsättningar eller material. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten. Profilfärger Blå och röd är landstingets profilfärger. Färgerna riktar uppmärksamheten mot symbolen och märket. Landstingets symbol och märke ska alltid tryckas i profilfärgerna när informationen produceras i dessa färger eller fyrfärg. Observera att varje färg har en egen beteckning. Använd alltid rätt färgbeteckning beroende på tryckteknik (PMS, CMYK, RGB, NCS etc.). För de flesta trycksaker, tidningar etc. används fyrfärgstryck (CMYK). Då blandas färgen ur CMYK-skalan för att färgåtergivningen ska bli korrekt. Vid en- eller tvåfärgstryck används PMS-skalan. RGB används för att återge färger digitalt, exempelvis webb och digitala nyhetsbrev. För färgtryck på andra material (plast, tyg, metall etc.) används ibland NCS-systemet, (Natural Color System). För ytterligare information, kontakta landstingets informationsenhet. pms 300 cmyk 100/44/0/0 rgb 13/104/176 NCS S2065-r90b pms 185 cmyk 0/91/76/0 rgb 199/50/56 NCS S1080-y90r Grafiska element Blå platta Se beskrivning under Märke, sid 4. Vit ram Bilden kompletteras med en smal vit ram upptill och på höger sida, samt en bredare ram/board i nederkant. Även detta är grafiska element som, tillsammans med den blå plattan, blir den visuella signalen att det är en kommunikationsenhet från NLL. Det vita fältet i nederkant används för att visa den organisatoriska tillhörigheten division samt underavdelning. För enheter där NLL är avsändare, inte någon division, lämnas det vita fältet tomt. Se skisser kommande sidor.

7 grafisk profil X-höjd VIT RAM SIDA ÖVERKANT min 6 mm, max 10 mm. X-höjd LOGOTYP PLACERING 2 Placeras på 1 X-höjd från bildytans övre kant Bildyta X-höjd LOGOTYP PLACERING 1 Placeras på 1/2 X-höjd från bildytans undre kant 1/2X-höjd DIVISION Opererande specialiteter VIT RAM UNDERKANT 4 x måttet sida/överkant DIVISIONSTILLHÖRIGHET

8 8 grafisk profil 2010 Typsnitt Landstinget använder följande typsnitt: Times New Roman, Gill Sans, Verdana, Finians hand, Arial och Helvetica. Grundregeln bygger på principen att den stilsort som väljs för en informationsenhet/ett dokument ska användas konsekvent om den/det ingår i en serie om minst två enheter. Anledningen är att den samlade informationen ska exponeras med en gemensam grafisk identitet. Teckensnitt på webben På webben använder vi Verdana. Detta typsnitt finns i landstingets EPI Server-mallar. Brödtext och bildtext Brödtext stilsätts alltid i Times New Roman eller Gill Sans. Bildtext får sättas i något av landstingets fyra teckensnitt, normal eller kursiverad, versal eller gemen. Rubriker och mellanrubriker I varje enhet används samma teckensnitt till rubriker och mellanrubriker. Arial Gill Sans Helvetica Times New Roman Effekttypsnitt NLL:s officiella typsnitt kompletteras med ett personligt typsnitt som användas främst i rubriker. Det kan också användas i olika enheter när ett citat eller kort textstycke ska lyftas fram. Finians hand TIPS FÖR ANVÄNDNING Times New Roman och Gill Sans används företrädesvis som brödtext. Helvetica och Gill Sans används oftast till rubriker och mellanrubriker. Arial finns som font i landstingets ordbehandlingsprogram och ersätter teckensittet Helvetica. Effekttypsnittet, Finians hand, används för att fånga uppmärksamhet, genom att det avviker från NLL:s övriga klassiska och tidlösa typsnitt. Det används främst som rubrik och citat. Se exempel och tillämpningar kommande sidor.

9 grafisk profil Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Finians Hand ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

10 10 grafisk profil 2010 Accidens Accidensen innefattar material som används i det dagliga arbetet, till exempel brevpapper, kuvert, korrespondenskort, visitkort etc. Utformningen av dessa enheter görs centralt och är generella för samtliga divisioner och enheter, med undantag för tillhörighet och personliga uppgifter på visitkort. Beställning av visitkort görs på Länsservice. DIVISION Medicinska specialiteter Britta Wallgren Divisionschef adress Robertsviksgatan Luleå tel mob e-post www nll.se Maria DIVISIONMagdalena Holmgren Processledare Medicinska specialiteter e-hälsa Britta Wallgren Divisionschef DIVISiON Landstingsdirektörens Stab Regionala enheten adress Robertsviksgatan 7 e-post Luleå tel tel mob mob adress Robertsviksgatan e-post 7, Luleå www nll.se www nll.se Exempel accidens: Visitkort Visitkortets ena sida utgörs av den blå plattan med NLL:s märke, vilket skapar igenkänning. På motsatt sida ligger dels den division personen tillhör, dels aktuell persons uppgifter. Visitkorten finns även i en engelsk version.

11 grafisk profil Annonser Rekryteringsannonser I rekryteringsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. På grund av många olika utföranden och storlekar på annonser finns en viss flexibilitet när det gäller placeringen av den blå plattan. Den ska dock placeras i det nedre högra hörnet, i bildytan, om bild finns. Landstinget söker semestervikarier Primärvården Pajala vårdcentral Sjuksköterska Kontaktperson: Margareta Alainentalo, Enhetschef, tfn Division vuxenpsykiatri, Piteå Sjuksköterska Kontaktperson: Annsofie Nilsson, Enhetschef, tfn: Gemensam vårdenhet, Gällivare sjukhus Sjuksköterska Kontaktperson: Leena Vuorinen, Enhetschef kirurgi-ortopedi, tfn: Division vuxenpsykiatri, Sunderby verksamhetsområde Sjuksköterska och Skötare Kontaktperson: Pia Bystrom, enhetschef tfn: Ingela Hallstrom, enhetschef, tfn: Akutvårdsenheten ivak /ambulans, operations, Gällivare Ambulanssjuksköterska Kontaktperson: Maria Klarin, Enhetschef, tfn: Landstinget söker Erikslunds vårdcentral, Boden Distriktsläkare Arbetsuppgifter Vi söker dig som är intresserad av att arbeta vid en väl fungerande vårdcentral. Du blir en viktig kugge i ett vårdlag som gemensamt ansvarar för sjuk- och hälsovård samt rehabilitering inom ett avgränsat område. Vi kan erbjuda dig stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Du har möjlighet att påverka upplägget och innehållet i ditt arbete. Vi strävar efter en arbetssituation där du har kontroll över din dag. Tjänstgöring vid Jourcentralen ingår. Bakgrund Du ska vara specialist i allmänmedicin alternativt som STläkare vara intresserad av att utbilda dig till specialist i allmänmedicn. Vi vill att du är en engagerad och flexibel person. Har god samarbetsförmåga och är positiv till förändringsarbete. Stor lämplighet läggs vid personlig lämplighet. Kontaktperson Carina Mannberg-Hedlund, verksamhetschef, tfn: Lokala rekryteringsannonser innehåller kort information om tjänsterna, mindre bilder och hänvisning till webben.

12 12 grafisk profil 2010 Annonser, forts. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING SÖKER AT-läkare Livet i Norrbotten erbjuder närhet utöver det vanliga. Yrkesmässigt träffar du patienter redan från första dagen med trevliga och kunniga kollegor som stöd. Och privat finns det mesta man kan önska sig. Vi söker nya medarbetare som under 21 månader vill fortsätta att utvecklas som läkare. Välkommen med din ansökan. Rekryteringsannonser nationellt fungerar även som imageskapare. NorrboTTENS läns landsting SökEr Psykologer Till barn- och ungdomspsykiatrin, NEP-enheten, Sunderby sjukhus. Informationsannonser I mindre informationsannonser används den blå plattan med märket och vid behov divisionernas namn. Däremot placeras de i botten på grund av det begränsade utrymmet.

13 grafisk profil TORSDAG 27 FEBRUARI 2009 Ditt landsting Vaccinering för de minsta? > Volor augiat loreros dolorem do consenibh elit in ut alis etuer sed del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu sedr puh del et euguercin. Komlit in ut alis etuer sed del et euguercin umma peoilciumu. < Sis ad tio eugiam zzrilit ad magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulput lumsan ut nonsequi blamcon henis alisit ullaorem iurerostis nonsectet lan ullandreet lum inci te vel iriusto ea feu faccummy nim quistat. Dui tet il dolor aciduip eu feui eros accum ex er seniscilisl utpat alit lum iusciduis adigna alit praestinim veliquis nos nonseni siscillandre ex eriustio et vero conse exerilla aliquam exeriure dolorperci bla consed eum doluptat alis nos er irit dolore dolobortio consequ atuercing eummolobore volor il utat. Sum dolorem ent ing eugiam quat in henisit, vulla feuipissisi te magna feugiam quiscillam quipsum sandiat iniamco nsequat, Mål och måluppfyllelse dolor sequism odolenis delit velit lutpatis num quis aut loreet praessim do odolummy nonsed te eraesed mincip et laorem zzrit ver sed mincili quamcom modoloreet num velesenit wis am nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandrero. nulla faci et ad do er aciduis nisl ut nonsed tat venibh eumsandre vero. < Film i norrbotten bidrar till hela länets tillväxt Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis dit ad te euisim et luptate consecte facil ullamet, quat vero et, velit ercilissit ulluptat lor sed dolore tat nonulpuolroller perta humsat lumsan. < Tid: Fredag 29 maj, kl Plats: Stadshotellet i Luleå Barn och ungdomshabiliteringen Informationtillfälle i form av stationer/workshops Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Tid: Onsdag 3 juni, kl Plats: Sunderby sjukhus, konferenscenter Helena Brännström, Put iustisci endigna consenim et lor sectet lam, venisl dionse te dit, corperosto od molore dolor aliquam dolessi sciliquip eriureet. Ectet, commodio et eriusto er sit lor ad eugait in hent velenim zzrilisi tinismolor se tionsequat, susto euipis e. Nonsequis dit nonsequis Nosto corerat, quissim il erat nostrud minci tat wis aliquam duis nis nim quatet il ulput wissequam dolenis nullaoreet veros doloreet erit ad enibh eumsan heniam alit alit do digna faccumsan hent nummy niam, sit luptat. Numsan ut euis num augait nibh estrud tie. DIVISION Vuxenpsykiatri DIVISION MEDICINKSA SPECIALITETER Länslogopedin e Kontakta Petra Petterson på eller på Frågor kring tal, språk eller läsning? Magniatet, quat dolorem quametum enibh eugait dolor ad eum et wis er senim dolor iurem aci blam zzrit aciliquis exeriustisis alismodignim dolorper sum velis nibh ea facipit ulput la feuis < Numret till telefonlinjen är för samtal från hela länet Ring följande dagar och tider: 29 Maj, kl , 12 Juni, kl Betala gärna med kort när du besöker vårdcentralen, folktandvården eller sjukhuset. DIN VÅRDCENTRAL Porsöns vårdcentral Stänger för planering 3 juni. Akuta patienter hänvisas till Hertsö vårdcentral på telefon Öjebyn vårdcentral Nytt telefonnummer fr. o.m. 8 juni för bokning av provtagningstid. Ring , välj labb, så ring vi upp Örnäsets vårdcentral adignis modoloreet, secte dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit KULTURTIPS Dans i Nordsläger feu faci exerostrud magnit am, sendre magna feugiam quissi estrud tetum. Tjejer typ tolv praesse quismolore facipis niam niatisit augait, quat ipit volorem dolorper susci te dolenim zzrit wisit verosto od molor suscipit luptatem zzriurerit. 1 juni Jokkmokk 2 juni Gällivare 3 juni Kiruna Norrbottens läns landsting Luleå nll.se Ditt landsting Den återkommande annonsen i dagspress består av många olika budskap som alla ligger under NLL. Här representerar sidhuvudet den grafiska profilen, där logotypen på den blå färgen är igenkänningen. Under respektive avsnitt används divisionens namn som avsändare, endast i skrift. Det innebär att NLL-märket endast ligger i sidhuvudet, vilket ger ett tydligare och mer renodlat intryck. Endast ett fåtal typsnitt används för att skapa ett renare intryck. På informationsenheten finns utförliga riktlinjer för såväl form som typografi avsedda för den som producerar Ditt Landstingannonserna.

14 14 grafisk profil 2010 Trycksaker Broschyrer, foldrar, flygblad, rapporter etc. tillhör trycksaksfloran. Varje utgivare inom landstinget ansvarar för att trycksakerna produceras efter den grafiska profilen. Trycksaker får givetvis se olika ut men om de ingår i en gemensam serie, t. ex. Råd och Riktlinjer, ska de ha en gemensam grafisk identitet. Reglerna för våra teckensnitt och färger måste naturligtvis följas. Avsändare ska alltid hänvisa till landstingets www-adress på trycksakens baksida. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av misshandlande och sexuellt utnyttjade barn Jag är så rädd! DIVISION Medicinska specialiteter Trycksak omslag.

15 grafisk profil Vaccinering för de minsta? Trycksak, fram- och baksida. primävården norrbotten Luleå tel vx

16 16 grafisk profil 2010 Trycksaker, forts. Ditt landsting Trycksak omslag. Vid produktion av landstingsövergripande trycksaker lämnas den vita ytan i botten tom.

17 grafisk profil Exempel på trycksak inlaga. Primärvård Primärvården med sina vårdcentraler är basen i hälso- och sjukvården. Det är i första hand till vårdcentralen du vänder dig när du blir sjuk eller behöver hjälp med något som rör hälsan. I varje kommun finns minst en vårdcentral som ansvarar för primärvården. På vårdcentralen arbetar bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Tack vare att vården erbjuds nära människorna och de anställdas breda kompetens kan vårdcentralerna utreda och behandla de flesta som söker vård. På de platser som har långt till närmaste sjukhus fungerar vårdcentralen som minisjukhus eftersom en del akuta fall som benbrott, hjärtstillestånd och trafikolyckor måste tas om hand på plats. Alla vårdcentraler har öppet på dagtid. Personalen på vård-centralerna gör även hembesök till äldre, nyopererade, handikappade och barn. På kvällar och helger är jourcentralerna öppna och på natten finns stöd för svårt sjuka i hemmet. Till jourcentralen vänder man sig med problem som inte kan vänta tills ordinarie vårdcentral öppnar, som akuta infektioner, sårskador och astmaanfall. Råd, stöd och hjälpmedel Funktionshindrade är en prioriterad patientgrupp. Genom primärvården får den funktionshindrade råd, träning och hjälpmedel att klara sin vardag eller rehabiliteras efter en skada. LSS Råd och Stödteam hjälper personer med bestående funktionshinder att klara av svårigheter i vardagslivet. LSS betyder Lagen om Stöd och Service och är en rättighetslag som kom år Lagen fungerar som ett komplement till det sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda. Det kan handla om arbete, ekonomi, boende eller som stöd vid kontakter med olika instanser. Ständig utveckling Omvärlden förändras ständigt. Nya beslut fattas, de ekonomiska förutsättningarna ändras och forskningen gör framsteg. Det gör att landstingets verksamhet hela tiden måste utvecklas och förändras. Allt för att ge mesta möjliga vård för pengarna. Primärvården arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten för patienterna. Ett viktigt mål för primärvården är att öka tillgängligheten. För att patienten enkelt ska komma i kontakt med sin vårdcentral och slippa långa telefonköer har ett nytt telefonkösystem införts på de flesta vårdcentraler i länet. istället för att patienten väntar i telefonkö ringer mottagningssköterskan upp på ett givet klockslag. i norrbotten arbetar primärvården aktivt för att minska väntetider till vårdcentralerna. Primärvården i norrbotten är först i landet med att utbilda sin personal för att de bättre ska kunna ta hand om patienter med stressrelaterade symtom. De som utbildas är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen bygger på den kognitiva psykoterapin och har tagits fram vid Karolinska institutet. Primärvården finns till hands för att hjälpa under en människas hela livscykel, från det lilla barnets besök på barnavårdscentralen för att vägas och mätas till den vuxna eller äldre personens behov av provtagning, medicinering, sjukgymnastik eller annat som primärvården kan erbjuda. 6 D itt land sting D itt land sting 7 Sjukhusvård sjukhusen ansvarar för diagnos, vård och behandling som kräver mer specialiserad kompetens och utrustning. De flesta patienter kommer till ett sjukhus efter att de fått en remiss via vårdcentral, distriktssköterska eller annan vårdgivare. Alla fem sjukhus i länet har mottagningar som kan behandla de vanligaste skadorna och sjukdomarna. Vid mer komplicerade eller mer sällan förekommande behandlingar kan man behöva åka till ett annat sjukhus i eller utanför länet för att få hjälp. Patienter som behandlas har ofta kommit till sjukhuset via en remiss från vårdcentralen. Det är endast vid akuta situationer, exempelvis hjärt-infarkter, benbrott eller annat som kräver omedelbar hjälp, som patienten själv söker upp sjukhusets akutmottagning. sambandscentralen vid sunderby sjukhus styr både den dagliga verksamheten och insatserna vid större olyckor. Direktkontakt med ambulanserna gör att sjukhuset får information, exempelvis EKg-kurvor, och kan förbereda behandling redan innan patienten anlänt. Medicinska framsteg ger kortare vårdtider. genom utvecklad teknik är många ingrepp idag mer skonsamma än tidigare och gör att patienten inte behöver ligga kvar lika länge på sjukhus. Mer effektiva mediciner gör att människor kan behandlas hemma i stället för att ligga på vårdavdelningar. garnis Rehabcenter i Boden hör till sunderby sjukhus och är ett komplement till landstingets rehabiliteringsverksamhet. Här får patienter inom grupperna smärta, neurologiska och reumatiska sjukdomar hjälp med rehabilitering. Rehabiliteringen är även inriktad mot arbetslivet. Radilogi och laboratoriemedicin Vid varje sjukhus finns radiologi och laboratoriemedicin. Här görs undersökningar och analyser som hjälper de övriga verksamheterna att ställa sjukdomsdiagnoser. sunderby sjukhus fungerar både som lokalsjukhus för människorna i Boden och luleå och som länssjukhus för hela norrbotten. sjukhuset, som togs i drift 1999, präglas av nytänkande inom vård och teknik. sjukhusens verksamheter är allmänkirurgi, urologi, akut-sjukvård, kvinnosjukvård, ortopedi, öron-näsa-hals-käk, ögonsjukvård, internmedicin, rehabilitering/reumatologi, barn- och ungdomssjukvård, akut- och baspsykiatri, radiologi och laboratoriemedicin. Vuxenpsykiatrin Det är oftast primärvården som har den första kontakten med patienter som lider av psykisk ohälsa. Vårdcentralen kan erbjuda en första hjälp i form av rådgivning och medicinering, men när det inte är tillräckligt remitteras patienten till vuxenpsykiatrin. Vuxenpsykiatrin arbetar övervägande med öppenvård som bedrivs i länets fjorton kommuner. När en patient behöver en mer intensiv behandling finns öppenvård med möjlighet till övernattning måndag till fredag på flera ställen i länet - så kallad mellanvård. Mellanvården är indelad i enheter som är specialiserade på olika typer av psykisk sjukdom. Den slutna sjukhusvården är koncentrerad till några av de större sjukhusen. 8 D itt land sting D itt land sting 9

18 18 grafisk profil 2010 Utställningsmaterial Vid utformningen av utställningsmaterial (roll-up, skärmar m.m) lämnas relativt stort utrymme för enhetens egna önskemål. De riktlinjer man bör ta hänsyn till är att placera rubriker, texter och den blå plattan med logotyp på den övere halvan, eftersom det är svårt att ta till sig när de placeras på för låg höjd. I övrigt gäller en utformning som passar budskap och målgrupp.

19 grafisk profil Presentation I en mall för ppt-presentation skulle den blå plattan vara alltför dominant och utrymmeskrävande. Här ligger istället NLL:s logotyp och eventuellt namnet på aktuell division/enhet diskret i botten. Övrigt utrymme lämnas åt innehållet i presentationen. Mallen finns både i en neutral vit och i den blå, tonade färgen. God hälsa, god vård och gott åldrade Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamac orper suscipit lobortis. DIVISION Opererande specialiteter Kulturåret 2008, utfall och analys Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. Noislut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis. DIVISION Kultur och utbildning

20 20 grafisk profil 2010 Skyltar, dekaler och flaggor Landstingets skyltning ses dagligen av tusentals människor och ska därför följa principer om enhetlighet och konsekvens. I huvudsak ska skyltarna vara blå, för att skapa igenkänning från den blå plattan i övriga enheter. Texten ligger negativ (vit). Undantagsvis kan skyltarna göras vita, men det ska alltid ske i samråd med informationsenheten. På större stationära skyltar skrivs namnet på respektive enhet ut, medan NLL:s märke ligger i botten (fig. 1). Fig. 3 visar hur ett flertal skyltar kan vara samlade på ett stativ utomhus. Fig. 4 visar avlånga skyltmodeller. För mer temporära skyltar som finns i direkt anslutning till verksamheten skrivs verksamheten ihop med budskapet, exempelvis Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad. NLL:s logotyp ligger i botten. Observera att vi inte skriver ut vilken vårdcentral det gäller eftersom skylten finns i direkt anslutning till den aktuella enheten (fig. 2). I vissa fall kan hela verksamhetens namn behöva skrivas ut. På vägledande skyltar i sjukhus etc. skrivs endast namnet på verksamheten ut. För dekaler gäller samma principer som för skyltar. Om du är osäker, kontakta informationsenheten. BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET fig.1 FOLKTANDVÅRDEN BERGNÄSET Vårdcentralens entré flyttad 50 meter till vänster p.g.a. ombyggnad fig. 2

21 grafisk profil Vårdcentral STADSVIKENS VÅRDCENTRAL Folktandvård Mödravårdscentral Barnavårdcentral Mödravårdscentral Barnavårdcentral Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning fig. 3 PORSÖ VÅRDCENTRAL BERGVIKEN VÅRDCENTRAL BJÖRKNÄS VÅRDCENTRAL fig. 4

22 22 NLL grafisk profil Fordon Färg och design ska godkännas av landstingets informationsenhet. Alla landstingets bilar samordnas av Division Service. Fordon ska på bilens sidor, företrädesvis på framdörrarna, visa landstingets märke negativt (vitt). Landstingets ambulanser ska också skyltas och märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Kläder Landstinget hyr samtliga arbetskläder av ett företag som också sköter tvätten av kläd-erna. För att visa tillhörighet till landstinget bör alla anställda som bär arbetskläder ha passerkort med foto eller namnbricka väl synligt på plagget. Om märkning av kläder ska göras av andra skäl, t ex profilkläder, så får detta göras på bröst, ärm och byxben samt på huvudbonad. Landstingets kläder ska märkas på ett enhetligt sätt. Vid frågor kontakta informationsenheten. Presentartiklar Landstinget har valt att upphandla presentreklam centralt. Detta samordnas av Länsservice.

23 Slutord Grafisk profil 2009 är främst till för dig som utformar eller beställer informations- och kommunikationsmaterial för Norrbottens läns landsting. Vår uppmaning är att följa dessa riktlinjer med sunt förnuft. Troligt är dock att det finns situationer och kommunikationsenheter som riktlinjerna inte täcker in. Det finns också tillfällen när man tvingas eller vill göra ett avsteg från gällande riktlinjer av en eller annan anledning. Dessa avsteg ska alltid ske i samråd med informationsenheten.

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Privattandläkarna Grafisk manual Bilaga Varumärkespolicy

Privattandläkarna Grafisk manual Bilaga Varumärkespolicy Bilaga Varumärkespolicy Förord Den visuella identiteten är en betydelsefull del av s varumärke. Omvärlden ska mötas av ett enhetligt formspråk och känna igen i färg, form och bild. Den visuella identiteten

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

profil användarhandbok

profil användarhandbok 1 vår grafiska profil användarhandbok Version 20 2011 Innehållsförteckning Vår grafiska profil 3 Vår logotyp 5 Typografi 10 Grafiskt element 11 Bild och text 12 Färger 13-14 Tillämpningar Kontorsmaterial

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Landstinget är en viktig aktör i utvecklingen av Norrbotten

Landstinget är en viktig aktör i utvecklingen av Norrbotten ditt LANDSTING Landstinget är en viktig aktör i utvecklingen av Norrbotten Knappast någon annan verksamhet i samhället är så kreativ och så föränderlig som hälso- och sjukvården. Utvecklingen pågår ständigt

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Alea jacta est. Multisajt. Din logotyp. Din logotyp. Hem. Hem Verksamhet. Hem. orem ipsum dolor

Alea jacta est. Multisajt. Din logotyp. Din logotyp. Hem. Hem Verksamhet. Hem. orem ipsum dolor Portfolio Bilder, texter och övrigt material i detta PDF-dokument tillhör upphovsmannen och/eller ägaren och får därför inte reproduceras, kopieras, överlåtas eller på annat sätt användas i kommersiellt

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer