Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för FMV:s grafiska profil"

Transkript

1 Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n

2 2

3 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9 Logotyp negativ 9 Friutrymme 10 Logotypstorlekar 11 Logotyp på bakgrunder 12 Att inte göra 13 Typografi Typsnitt interna dokument 14 Typsnitt externa publikationer 15 Typsnitt digitala medier 16 Kuvert C4 och C5 27 Användarsignatur för e-post 28 PowerPoint och OH 29 Presentationsmaterial 30 Samproduktion 31 Annonser 32 Trycksaker 34 CD och DVD 35 Färg Färger 17 Färganvändning 18 Utställningsmaterial 36 Skyltar och flaggor 37 Bild Bildspråk 19 Bildhantering 20 Profilprodukter 38 Projektnamn 39 Presentationstexter 21 Papper 22 Visitkort 23 Korrespondenskort 24 Underlag för skrivelser 25 3

4 4

5 Inledning För att skapa förutsättningar för enhetlighet och konsekvens i FMV:s kommunikation finns den grafiska profilen. Riktlinjerna i den grafiska profilen gäller alla verksamheter och uppdrag vid FMV. Den här versionen av Riktlinjer för FMV:s grafiska profil är uppdaterad i oktober Toni Eriksson Kommunikationsdirektör 5

6 Logotyp FMV:s logotyp FMV:s logotyp består av ett bokstavsmärke och ett heraldiskt vapen i fastställda proportioner. Dessa två delar får endast i undantagsfall separeras. 6

7 Logotyp Logotypfärger Logotypen har färgerna röd, gul och blå samt svart. Den röda färgen i bokstavsmärket är densamma som den i kronans foder. Vad gäller färger för färgsättning på exempelvis trycksaker, se sidan 17. Pantone 186 CMYK C0 M91 Y76 K6 Pantone 109 CMYK C0 M10 Y100 K0 Pantone 300 CMYK C100 M50 Y0 K0 Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 7

8 Logotyp Logotyp med undertext eller devis FMV:s logotyp med undertexten Försvarets materielverk används på exempelvis fasadskyltar. FMV:s logotyp med devisen Teknik för Sveriges säkerhet ska användas i de sammanhang där det är viktigt att kommunicera vad FMV gör och står för. Den ska användas i annonser, på utställningsskärmar samt på baksidan av broschyrer, foldrar, vykort och inbjudningar. 8

9 Logotyp Logotyp svartvit Den svartvita logotypen väljs när logotypen i färg av någon anledning inte kan användas, till exempel när färgtryck av kostnadsskäl inte är möjligt. Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB 0, 0, 0 Webb # Logotyp negativ Den negativa logotypen väljs när logotypen i färg inte kan användas på grund av mycket mörk eller svart bakgrund eller att trycktekniska förutsättningar för färg inte finns. Observera att denna logotypversion endast får användas i undantagsfall. Läs mer om applicering på bakgrunder på sidan 12. 9

10 Logotyp Friutrymme Friutrymmet är den yta kring logotypen som ska vara fri från övriga objekt, såsom texter, bilder och illustrationer. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av logotypen. Sköldens bredd bestämmer hur litet det minsta friutrymmet runt logotypen får vara. Ju större utrymme kring logotypen, desto bättre och tydligare blir den. 10

11 Logotyp Logotypstorlekar FMV:s logotyp finns i flera olika storlekar som är anpassade till specifika användningsområden. Dessa gäller även för den svartvita och den negativa logotypen. Logotypen får endast i undantagsfall vara mindre än 30 mm. Krävs mindre storlek, rådfråga då alltid Informationsenheten. När logotypen blir mindre än 40 mm får devisen inte användas. Den blir då svårläst. I dessa fall används logotypen utan devis. För övriga behov eller frågor, kontakta Informationsenheten. 50 mm: A3-format 35 mm: Korrespondenskort Logotyp med devis eller undertext finns inte i storleken 35 mm, då den blir svårläst. 30 mm: Visitkort Logotyp med devis eller undertext finns inte i storleken 30 mm, då den blir svårläst. 11

12 Logotyp Logotyp på bakgrunder Logotypen i färg bör läggas mot vit bakgrund, annars mot så ljus bakgrund som möjligt. Logotypen i färg får ibland tryckas på svart bakgrund. Till exempel på profil produkter, se exempel nedan. Rådgör alltid med Informationsenheten inför ett sådant beslut. Är bakgrunden mycket mörk används den negativa logotypen, men det är bara i undantagsfall. Om logotypen läggs med en bild som bakgrund, bör motivet bakom vara ljust och utan detaljer. Se skalan nedan för vägledning om hur logotypen framträder på olika toner. I undantagsfall I undantagsfall Undvik Logotypen i färg får i undantagsfall tryckas på helt svart bakgrund. Exempelvis på profilprodukter. Rådgör alltid med Informationsenheten inför ett sådant beslut. Undvik Undvik Rekommenderas Om logotypen läggs med en bild som bakgrund, bör motivet bakom vara ljust och utan detaljer. 12

13 Logotyp Att inte göra Här visas några exempel på hur logotypen INTE får användas. Logotypen får inte heller skuggas, utrustas med ton plattor eller på något sätt förändras. Det finns naturligtvis fler varianter som inte får förekomma. Detta är enbart ett urval. Dock får det heraldiska vapnet användas ensamt, utan texten FMV, på exempelvis slipsnålar och namnskyltar. Läs mer på sidan 38. Om du är osäker, kontakta Informationsenheten. FÖRSVARETS MATERIELVERK Lägg aldrig logotypen på röriga eller detaljrika bakgrunder. 13

14 typografi Typsnitt interna dokument FMV:s typografi har valts utifrån att typsnitten ska ha hög läsbarhet och inte vara utrymmeskrävande. Att typografin är enhetlig stärker vår grafiska profil. Det är viktigt att tänka igenom i vilka sammanhang som texten ska läsas och vilka förutsättningar som finns i val av media, tryckteknik, läsavstånd etcetera. Till interna dokument som rapporter och brev använder vi Arial för rubriker, bildtexter och bylines samt Times New Roman för brödtext. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Använd helst de mallar som finns på din FMV-dator i Word (under Arkiv, Nytt, Mina mallar). De är förinställda med rätt typsnitt, teckenstorlek och övriga format. Rekommenderade grader: Rubriker: Arial 18, 16, 14,12 och 10 pt Brödtext: Times New Roman 11 pt ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö För rubriker, bildtexter och bylines: Arial För brödtext: Times New Roman 14

15 typografi Typsnitt externa publikationer Till externa publikationer såsom broschyrer, annonser och årsredovisningar, använder vi Adobe Garamond och Helvetica Neue. Adobe Garamond används i brödtext och Helvetica Neue i rubriker, bildtexter och bylines. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Rekommenderade grader: Rubriker: Helvetica Neue 18, 16, 12 och 8 pt Brödtext: Adobe Garamond 10 pt Typsnittet ITC Blair får användas som effekttypsnitt i externa publikationer för att ge ytterligare karaktär åt typografin. Använd det sparsamt på utställningsskärmar, annonser, i rubriker på trycksaksomslag samt som mellanrubriker. Det får inte användas för brödtext eller övriga rubriker. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Rekommenderade grader: Rubriker: ITC Blair, A4 20 pt, A5 15 pt. ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö För rubriker, bildtexter och bylines: Helvetica Neue För brödtext: Adobe Garamond Effekttypsnitt: ITC Blair 15

16 typografi Typsnitt digitala medier För webben använder vi typsnitten Verdana för FMV:s Intranät samt Arial för FMV:s externwebb. Typsnittet, storleken och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. För liten text och stora textmassor gör texterna svårlästa. Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa. Måttenheter: Använd em, ex eller % (Textstorlek kan även anges med nyckelord, se: Detta är samtidigt mycket individuellt och att ange en textstorlek som passar alla är därför svårt. Man bör dock kunna förstora texten med minst 150% i maxstorlek. För bästa tillgänglighet för läsaren bör texten anpassas så att den passar webbläsarens inbyggda funktionalitet för textstorleksändring. Skapa därför en design som fungerar oavsett fönster-och skärmstorlek genom att använda flexibla måttenheter. Det gäller även layout-ytor, som kan behöva expandera när texten blir större. Vissa delar, till exempel bilder, har ofta en fast storlek varför sidan bör vara en kombination av fasta och flexibla mått. ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö För intranät: Verdana För externwebb: Arial 16

17 Färg Färger För att ge FMV ett tydligt och varierat uttryck har sex definierade färger tagits fram. För att bibehålla en stark profil är det viktigt att det är just dessa färger som används, inte några andra. Den röda är huvudfärg och densamma som i FMV:s logotyp. Komplementfärger utgörs av en varmgrå, en sandtonad och en mild ljusblå färg, samt svart och vit. Procentsatser av färgerna får användas. Dock sparsamt och underordnat sin ursprungsfärg. Webbfärger kan upplevas olika beroende på datorskärm. Värdena för webbfärgerna är därför att ses som rekommendationer. Användandet av webbfärger ska dock alltid ansluta nära till de fastställda FMV-färgerna. FMV Röd Grå Sand Ljusblå Pantone 186 Pantone Warm Gray 9 Pantone 728 Pantone 290 CMYK C0 M91 Y76 K6 CMYK C0 M14 Y19 K60 CMYK C0 M32 Y49 K15 CMYK C21 M0 Y0 K0 RGB 237, 28, 36 RGB 154, 139, 125 RGB 221, 172, 122 RGB 213, 235, 252 Webb #CC3333 Webb # Webb #CC9966 Webb #CCFFFF Vit Pantone WHITE CMYK C0 M0 Y0 K0 RGB 255, 255, 255 Webb #FFFFFF Svart Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB 0, 0, 0 Webb #

18 Färg Färganvändning Det finns olika sätt att använda färgerna. En färg kan exempelvis skapa en sorts struktur och förtydligande, som i ett diagram. När en färg används som dekor bidrar den till att förstärka helheten i ett grafiskt uttryck. I vissa fall kan färger användas för att särskilja olika delar i en struktur. För detta ändamål ska komplementfärgerna användas. Tänk på att diagram och presentationer ofta skrivs ut i svartvitt och att en del personer har nedsatt färgseende. Försök därför se till att olika fält kontrasterar även om färgerna inte syns, till exempel genom att använda ljusa färger bredvid mörka. Om antalet komplementfärger inte är tillräckligt ska helt andra färger väljas i stället. Komplementfärgerna får inte användas tillsammans med andra färger. Färg som struktur Färg som dekor 18

19 B i ld e r Bildspråk Bilder förmedlar både information och känslor och kan komplettera och förstärka budskap. Det som förmedlas med bilderna i vår kommunikation ska stämma överens med FMV:s profil. också civilklädda människor vara med. Se till helheten och säkerställ att det blir en bra mix mellan människor och materiel samt civilt och militärt, med fokus på det civila. Rådgör med informationsenheten om du är osäker. Relevans är en viktig grund för att en bild ska användas. Bilden ska aldrig ha som syfte att enbart utgöra en dekor. Inom FMV finns en mängd uppdrag och kompetenser som kan användas för att spegla vår verksamhet. Våra bilder ska vara enkla och tydliga med ett ljust och luftigt manér. Många av våra bilder tas av yrkesfotografer med goda förutsättningar, men dokumentära bilder tas ofta med betydligt enklare förutsättningar. Värden som ska förmedlas genom FMV:s bilder är kompetens, engagemang, affärsmässighet, högteknologi, civil organisation, samarbete, resultatfokus och flexibilitet. Människan ska porträtteras ur ett mångfaldsperspektiv utifrån till exempel etnicitet, kön och ålder. De gemensamma nämnarna bör dock vara att få med ljuset samt använda spännande vinklar, beskärningar eller intressanta perspektiv för att få olika bilder att fungera tillsammans. FMV är en civil myndighet och ska inte framstå som en militär organisation. Var särskilt uppmärksam på det när du väljer bilder, eftersom de är så starka profilbärare. Om tydliga militära inslag visas bör I presentationer använder vi inte clipart-bilder och liknande utan foton med koppling till texten. För övriga frågor, kontakta Informationsenheten. 19

20 B i ld e r Bildhantering Bilder kan behandlas på olika sätt för att föra fram ett budskap. Man kan exempelvis använda ett bildband eller sätta samman bilder i ett collage. Bildband Genom ett omsorgsfullt urval av bilder som sätts samman i ett bildband kan man på ett tydligt sätt kommunicera FMV:s kärnvärden och anpassa budskapet till det specifika sammanhanget. Bildband kan användas exempelvis i annonser. Collage Collage kan exempelvis användas på utställningsmaterial. Bilderna bör då placeras i ett sorts rutsystem i syfte att organisera dem. Collage som innebär att bilder läggs på varandra ska undvikas. Se exempel nedan. 20 Fotokälla Ange alltid fotografens namn.

21 Presentationstexter Presentationstexter FMV ska presenteras i text på ett enhetligt sätt. Det är viktigt att man som läsare känner att texterna följer ett visst tilltal och ton. Att det är samma FMV som talar. Ett flertal texter för olika målgrupper har tagits fram för att användas vid annonseringar, som presentationsmaterial och vid annan officiell information, som pressmeddelanden. Texterna finns att hämta på FMV:s intranät. FMV:s adress ska anges på ett enhetligt sätt i publikationer och annat skrivet material. På motsvarande sätt ska också FMV:s kontor ute i landet ange sina respektive adresser. FMV ska använda ett modernt språk som är vårdat, enkelt och begripligt. För att hålla en enhetlig linje följer vi Myndigheternas skrivregler i alla texter. Vid nyhetsförmedling följer vi TT-språkets skrivregler. Du hittar mer information om skrivreglerna på Tänk speciellt på att: Vi använder FMV, Försvarets materielverk inledningsvis i våra texter för att förtydliga vad FMV står för. Därefter använder vi endast FMV, eftersom det är varumärket FMV vi vill profilera. I engelska texter skriver vi ut namnet inledningsvis enligt: FMV, Swedish Defence Material Administration. Vi skriver FMV:s och inte FMVs Då vi skriver på engelska använder vi den engelska genitiv-ändelsen FMV s. Vi skriver du och ni med gemena (små) bokstäver. Vi använder ska istället för skall. Skriv hellre de kortare formerna dra, ge och ta än draga, giva och taga. Däremot skriver vi sade och lade istället för sa och la. (Ska talspråk återges, exempelvis i en intervju, kan de kortare formerna användas.) Exempeltext: FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att leverera den mest kostnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Läs mer på Adressinformation: FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax

22 papper Papper Papper är en viktig profilbärare. Fundera alltid kring papprets funktion och vad det ska förmedla för känsla. Ett obestruket, eller mattbestruket papper ger bra läsbarhet men sämre bildåtergivning medan ett mediumbestruket (silk) ger både bra bildåtergivning och god läsbarhet. Högbestruket papper (gloss) ger mycket god bildåtergivning, men inte lika bra läsbarhet. Färgåtergivningen är olika på olika sorters papper, bland annat beroende på papprets färg och yta. Det är därför viktigt att ställa krav på exempelvis tryckerier för att få det bästa resultatet. För papper till externa trycksaker rekommenderas en silkeller en obestruken kvalitet. För visitkort, korrespondenskort och kuvert bör en obestruken, vit kvalitet användas. Det papper som FMV använder ska uppfylla kraven för Svanen-märkning. Tryckerier måste vara licensierade för Svanen för att få sätta svanen-loggan på trycksaker. För papper till interna publikationer rekommenderas 4CC alternativt det högvita papper som finns till hands och som uppfyller kraven för Svanen. 22

23 visitkort Visitkort På visitkorten får enbart myndighetsanknuten information vara med, det vill säga kontaktuppgifter till FMV. Inga andra logotyper än FMV:s får finnas på visitkorten. Informationen knuten till personen ska som mest omfatta titel och enhet eller verksamhetsområde samt stå i anslutning till namnet (inte i adressblocket). Visitkorten är normalt stående i formatet 55x90 mm. Typsnittet är 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt. Titel och enhet ska vara i 6 pt. Logotypen är 30 mm. Papperet är 240g. Adressblocket byggs på nedifrån och upp. Titlar och tillhörighet fylls på nedåt. Visitkorten finns med svensk och engelsk text. 25,5 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet Förnamn Efternamn Title in English Unit/Subunit Main Department FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Swedish Defence Materiel Administration SE Stockholm, Sweden Visiting address: Banérgatan 62 Phone Fax Mobile ,5 mm 4,5 mm 23

24 Korrespondenskort Korrespondenskort Det finns två varianter av korrespondenskort. Det ena är i formatet 210x120 mm och kan vara både personligt och allmänt. Logotypen har formatet 35 mm. Papperet är 100g. Logotypen har formatet 35 mm. Typsnittet är 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt. Titel och enhet ska vara i 6 pt. Det andra är ett kraftigare kort i formatet 150x100 mm och kan vara både personligt och allmänt. 210x120 mm 15 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet 10 mm 10 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil x100 mm 12 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet 10 mm 10 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil

25 UNDERLAG FÖR SKRIVELSER Underlag för skrivelser FMV:s logotyp placeras i övre vänstra hörnet. Adressinformationen ska sättas i sidfoten och även innefatta organisationsnumret. Typsnitt för meddelande: Rubrik: Arial Brödtext: Times New Roman 15 mm 20 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Tel Fax Org.nr: Besöksadress: Banérgatan 62 FMV Försvarets materielverk Stockholm Tel Fax Org.nr: Besöksadress: Banérgatan mm 15 mm 25

26 Pressmeddelande Pressmeddelande Logotypen placeras alltid i övre vänstra hörnet. Adressinformationen ska sättas i sidfoten och även innefatta organisationsnumret. Presentationstexten ska vara ovanför adressinformationen. Logotypen är svartvit och har formatet 50 mm. Typsnitt för meddelande: Rubrik: Arial 36 pt Ingress: Arial fet 16 pt Brödtext: Times New Roman 12 pt 15 mm Logotyp 50 mm bred 20 mm Info :53680/06 PRESSMEDDELANDE Nr Vid quident orruptatust del Anis aut officit quate lam qui ommolenisto quia commos nus, quam hiligen ditaspi tatur, sapeliquae re ea perunt, teceptae comnimporem re, sedit molorro eum fuga. Nam, quis et ime. Am, corem eniminverit qui deni tem corerciat. Lendit, comniat iaeces dolore minvell icipis dolorio volupta erateste sincia des int a nobitate conemqui omnis modit aut utem. Nam fuga. Itaspici tet landi tatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. Am, corem eniminverit qui deni tem corerciat. Lendit, tatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur. Orerit comniat iaeces dolore minvell icipis dolorio volupta erateste sincia des int a nobitate conemqui omnis modit aut utem. Nam fuga. Itaspici tet landio. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter. Vi samverkar, både nationellt och internationellt. FMV Swedish Defence Materiel Administration S Stockholm Visiting adress: Banérgatan 62 Tel Fax Org.nr: mm 15 mm 26

27 Kuvert C4 Kuvert C4 och C5 15 mm 15 mm B Alla kuvert ska i största möjliga mån vara högvita och logotypen ska tryckas i fyrfärg. Om detta inte är möjligt ska den svartvita logotypen väljas. Observera att logotypen på kuverten inte får ha ett färgat bokstavsmärke och ett svartvitt heraldiskt vapen. Bruna kuvert ska alltid tryckas i svartvitt. Logotypen placeras alltid i övre vänstra hörnet och avsändaradressen på fliken på kuvertets baksida. Logotypen har formatet 40 mm. FMV Försvarets materielverk Stockholm Typsnitt i adressblock: 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt 15 mm 15 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm FMV Försvarets materielverk Stockholm B FMV Försvarets materielverk Stockholm 27

28 Användarsignatur för e-post Användarsignatur för e-post Elektroniska användarsignaturer i e-postmeddelanden ska skrivas med typsnittet Calibri. Förnamn och efternamn ska skrivas i storlek 11 punkter, övrig text i storlek 8 punkter. All text ska vara svart och alla länkarna ska vara blå. Signaturen ska innehålla följande: Förnamn Efternamn Titel och Verksamhetsområde FMV Försvarets materielverk Swedish Defence Materiel Administration SE Stockholm, Sweden Tel: XX XX Mobile: XXX XX XX Web: Observera att Verksamhetsområde Activity Area inte är obligatoriskt utan skrivs ut om behovet finns. 28

29 Powerpoint och OH PowerPoint och OH PowerPoint och OH används både för presentationer och som arbets-och mötesunderlag. Det är viktigt att tänka på att en bild för skärmvisning inte alltid blir bra som utskrift på OHpapper. PowerPoint ger många möjligheter och är att föredra som verktyg och stöd för muntliga presentationer. FMV:s logotyp, 40 mm, placeras i nedre högra hörnet. Det är viktigt att respektera logotypens friutrymme och därför bör inte text eller andra element placeras under den streckade linjen i exemplen nedan. Typsnittet är Arial. Rekommenderade teckenstorlekar för rubrik är 32 pt samt för texten på innehållsytan 24 pt och minskande för undernivåer. Använd helst den mall som finns på din FMV-dator i PowerPoint (under Arkiv, Nytt, Mina mallar). Den är förinställd med rätt värden för till exempel typsnitt, teckenstorlekar och marginaler. Det finns en stående variant som får användas i undantagsfall. Mängden information per sida bör inte vara för stor och teckenstorleken får inte vara för liten. Rubrikerna ska vara vänsterställda. Färgerna som används ska vara FMV:s huvudfärg eller komplementfärgerna. Om ett projektnamn ska vara med, ska det placeras i nedre vänstra hörnet i formatet 35 mm. Lorem ipsum Lorem ipsum Et optum ipsum eosam cumquodit Em vel ipsae landignis acestem Umquis autent ut quam aditas alita Sunt ut quas et velignatem aute Commolo reperci atquiaepe cum Officil luptis aboribu stiatur ma sin Parchic ipiciduntet eium volupta Et optum ipsum eosam cumquodit Em vel ipsae landignis acestem Umquis autent ut quam aditas alita Sunt ut quas et velignatem aute Projektnamn För interna och externa presentationer Stående variant 29

30 Presentationsmaterial Presentationsmaterial Det är viktigt att vårt presentationsmaterial känns enhetligt och konsekvent. Det gör vi genom att utgå från två olika layoutalternativ övergripande och projekt. Gemensamt för FMV:s presentationsmaterial är en ganska stram och stilren formgivning där text, bild och luft samverkar och där bilderna alltid faller ut i sidled. Läs mer om bildhantering på sidan 20. Övergripande Logotypen har storleken 40 mm. Eventuella rubriker sätts i ITC Blair. broschyrrubrik 13 mm 20 mm 17 mm fmvs årsredovisning 2008 Exempel på broschyrframsida Utrymmet under den streckade linjen ska vara fritt från bild och textelement. 13 mm fmvs årsredovisning 2008 fmvs årsredovisning 2008 Exempel på broschyrframsida FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax mm 13 mm Exempel på broschyrbaksida 30

31 Presentationsmaterial Projekt Vi kommunicerar projektnamnet uppe i vänstra hörnet typograferat i Helvetica Neue. Rubriken sätts i ITC Blair. broschyrrubrik fmvs årsredovisning mm Exempel på broschyrframsida 13 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax mm 13 mm Exempel på broschyrbaksida Utrymmet under den streckade linjen ska vara fritt från bild och textelement. 31

32 SAMPRODUKTION Samproduktion Vid samproduktion med kund och leverantör ska FMV:s logotyp med devis finnas med på trycksakens baksida i nedre högra hörnet. Logotyperna ska vara likvärdiga i storlek. Ta hänsyn till de övriga logotypernas krav på friutrymme. 32

33 Annonser Annonser I all annonsering ska det framgå tydligt att det är FMV som är avsändaren. Logotyp med devis ska finnas i nedre högra hörnet. Om det är en liten annons, vilket innebär att logotypen måste vara mindre än 40 mm, ska logotypen utan devis användas. För att förstärka budskapet används ett bildband med olika bilder som representerar FMV. Presentationstexten om FMV ska ligga längst ner. nons FMV Typsnitt: Rubrik: ITC Blair Brödtext: Adobe Garamond 5 mm Storlekar Annons FMV Medium 130x210mm FMV, Försvarets materielverk söker civil-/högskoleingenjörer Läs mer på Internationell problemlösare Vi söker dig som är en kommunikativ och pedagogisk problemlösare, analytisk på ett kreativt och innovativ sätt, nyfiken och lyhörd, har hög integritet och är prestigelös samt når resultat. Du vill arbeta med säkerhetsskydds-, informationssäkerhets-, IT-säkerhets och signalskyddsfrågor och att utveckla vår verksamhet samt delta i interna projekt och medverka i kund- och leverantörsrelationer. I din roll kommer även ingå att representera Sverige i internationella sammanhang där vi har en allt aktivare roll. Sista ansökningsdag är 17 mars. Läs mer om tjänsten på FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att leverera den mest kostnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Läs mer på Storlekar Annons FMV Storlekar Annons FMV Large A4 297x210 mm Produktledare för Försvarssystem inom luftarenan I Kompetensenheten Försvarssystem arbetar vi med att påverka Försvarets framtida utveckling. Vi är 22 personer med ett brett spann av kompetenser och roller. Vi leder och genomför analysarbete av system som är materielsystemövergripande. Många av enhetens uppdrag ligger inom VO Strategisk materielförsörjning och VG Funktioner men vi samarbetar med alla inom FMV och Försvarsmakten som arbetar på försvarssystemnivå. Nu behöver vi förstärkning av en produktledare. Jobbet Som produktledare för Försvarssystem är du stationerad i Stockholm och leder tillsammans med andra ett omfattande arbete med att utforma framtidens försvar. Du leder utvecklingen av försvarsfunktioner och teknik på hög systemnivå och ansvarar för kvalitetssäkring av det tekniska innehållet i de kravdokument som beskriver försvarssystem och funktioner. Du kommer att ha ett nära samarbete med Högkvarteret. I arbetet ingår också att sprida kunskap om inriktningen för luftstridskrafterna inom FMV och Försvarsmakten, samt att bädda för ett gott samarbete med alla verksamhetsområden på FMV. Uppdragen handlar i huvudsak om att stödja Försvarsmakten med underlag för förmåge- och funktionsutveckling. Dina uppgifter är både ansvarsfulla och många. Mer om detta hittar du på Du En förutsättning för att bli framgångsrik i detta arbete är att du har gedigen erfarenhet från militär verksamhet, framför allt i ledande befattning inom flygområdet, samt internationell erfarenhet. Du måste ha integritet och kan ta ett stort personligt ansvar. Du är utåtriktad och tycker om att organisera och leda, är tekniskt intresserad (civilingenjör eller motsvarande) och är kunnig på många teknikområden. Du är bra på att strukturera och organisera arbetet, har mycket lätt att samarbeta och att förmedla budskap och engagera människor. Att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är inga problem. Resor, både inom Sverige och utomlands, ingår som en naturlig del i din roll. Mer? Kontakta Anders Johnson på eller Facket Våra fackliga företrädare: Försvarsförbundet: Christer Bringemark SACO: Annicka Nordström OF: Hans-Erik Magnusson Vi För att vi ska lyckas i våra uppdrag krävs olika kompetenser. Som medarbetare ges du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetets utformning. Vi har förmånliga anställningsvillkor och prioriterar kompetensutveckling och friskvård. Hos oss har du möjlighet att förena arbets- och familjeliv. Vi på FMV strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vår arbetsplats ligger i Stockholm vid Gärdet// Malmslätt// etc. Du måste vara svensk medborgare för att arbeta hos oss. Välkommen! Välkommen med din ansökan samt bifogad CV till Sista ansökningsdag är Om du har ambitionerna, har vi möjligheterna. Gå in på vår hemsida. Där hittar du allt om FMV och våra lediga jobb. Large A4 297x210 mm Produktledare för Försvarssystem inom luftarenan I Kompetensenheten Försvarssystem arbetar vi med att påverka Försvarets framtida utveckling. Vi är 22 personer med ett brett spann av kompetenser och roller. Vi leder och genomför analysarbete av system som är materielsystemövergripande. Många av enhetens uppdrag ligger inom VO Strategisk materielförsörjning och VG Funktioner men vi samarbetar med alla inom FMV och Försvarsmakten som arbetar på försvarssystemnivå. Nu behöver vi förstärkning av en produktledare. Jobbet Som produktledare för Försvarssystem är du stationerad i Stockholm och leder tillsammans med andra ett omfattande arbete med att utforma framtidens försvar. Du leder utvecklingen av försvarsfunktioner och teknik på hög systemnivå och ansvarar för kvalitetssäkring av det tekniska innehållet i de kravdokument som beskriver försvarssystem och funktioner. Du kommer att ha ett nära samarbete med Högkvarteret. I arbetet ingår också att sprida kunskap om inriktningen för luftstridskrafterna inom FMV och Försvarsmakten, samt att bädda för ett gott samarbete med alla verksamhetsområden på FMV. Uppdragen handlar i huvudsak om att stödja Försvarsmakten med underlag för förmåge- och funktionsutveckling. Dina uppgifter är både ansvarsfulla och många. Mer om detta hittar du på Du En förutsättning för att bli framgångsrik i detta arbete är att du har gedigen erfarenhet från militär verksamhet, framför allt i ledande befattning inom flygområdet, samt internationell erfarenhet. Du måste ha integritet och kan ta ett stort personligt ansvar. Du är utåtriktad och tycker om att organisera och leda, är tekniskt intresserad (civilingenjör eller motsvarande) och är kunnig på många teknikområden. Du är bra på att strukturera och organisera arbetet, har mycket lätt att samarbeta och att förmedla budskap och engagera människor. Att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är inga problem. Resor, både inom Sverige och utomlands, ingår som en naturlig del i din roll. Mer? Kontakta Anders Johnson på eller Facket Våra fackliga företrädare: Försvarsförbundet: Christer Bringemark SACO: Annicka Nordström OF: Hans-Erik Magnusson Vi För att vi ska lyckas i våra uppdrag krävs olika kompetenser. Som medarbetare ges du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetets utformning. Vi har förmånliga anställningsvillkor och prioriterar kompetensutveckling och friskvård. Hos oss har du möjlighet att förena arbets- och familjeliv. Vi på FMV strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vår arbetsplats ligger i Stockholm vid Gärdet// Malmslätt// etc. Du måste vara svensk medborgare för att arbeta hos oss. Välkommen! Välkommen med din ansökan samt bifogad CV till Sista ansökningsdag är Om du har ambitionerna, har vi möjligheterna. Gå in på vår hemsida. Där hittar du allt om FMV och våra lediga jobb. FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att att upphandla, driva och och avveckla avveckla system system och tjänster och tjänster till Försvarsmakten till Försvarsmakten och andra och myndigheter andra myndigheter inom den inom civila den säkerhetssektorn. civila säkerhetssektorn. I våra affärer I våra samverkar affärer vi samverkar ofta med andra vi ofta aktörer, med andra både nationellt aktörer, både och internationellt, nationellt och internationellt, för att leverera den för mest att leverera kostnadseffektiva den mest kostnadseffektiva lösningen för lösningen människa, för miljö människa, och säkerhet. miljö och Läs säkerhet. mer på Läs mer på FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för för att att upphandla, driva och och avveckla avveckla system system och tjänster och tjänster till Försvarsmakten till Försvarsmakten och andra och myndigheter andra myndigheter inom den inom civila den säkerhetssektorn. civila säkerhetssektorn. I våra affärer I våra samverkar affärer vi samverkar ofta med andra vi ofta aktörer, med andra både nationellt aktörer, både och internationellt, nationellt och för internationellt, att leverera den för mest att leverera kostnadseffektiva den mest lösningen kostnadseffektiva för lösningen människa, för miljö människa, och säkerhet. miljö och Läs mer säkerhet. på Läs mer på 33

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående Ärende Utskrivet: 2009-08-27 16:43:34 Av: Asa Tolbäcken Eliasson Ärende Beteckning: KS/2009:433 Ärendestatus: Pågående Anhängigtyp/lnitiativsätt: Skapat: 2009-08-27/klaste Avslutat: Ärendetyp: 031 - Hemsida,

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer