Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för FMV:s grafiska profil"

Transkript

1 Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n

2 2

3 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9 Logotyp negativ 9 Friutrymme 10 Logotypstorlekar 11 Logotyp på bakgrunder 12 Att inte göra 13 Typografi Typsnitt interna dokument 14 Typsnitt externa publikationer 15 Typsnitt digitala medier 16 Kuvert C4 och C5 27 Användarsignatur för e-post 28 PowerPoint och OH 29 Presentationsmaterial 30 Samproduktion 31 Annonser 32 Trycksaker 34 CD och DVD 35 Färg Färger 17 Färganvändning 18 Utställningsmaterial 36 Skyltar och flaggor 37 Bild Bildspråk 19 Bildhantering 20 Profilprodukter 38 Projektnamn 39 Presentationstexter 21 Papper 22 Visitkort 23 Korrespondenskort 24 Underlag för skrivelser 25 3

4 4

5 Inledning För att skapa förutsättningar för enhetlighet och konsekvens i FMV:s kommunikation finns den grafiska profilen. Riktlinjerna i den grafiska profilen gäller alla verksamheter och uppdrag vid FMV. Den här versionen av Riktlinjer för FMV:s grafiska profil är uppdaterad i oktober Toni Eriksson Kommunikationsdirektör 5

6 Logotyp FMV:s logotyp FMV:s logotyp består av ett bokstavsmärke och ett heraldiskt vapen i fastställda proportioner. Dessa två delar får endast i undantagsfall separeras. 6

7 Logotyp Logotypfärger Logotypen har färgerna röd, gul och blå samt svart. Den röda färgen i bokstavsmärket är densamma som den i kronans foder. Vad gäller färger för färgsättning på exempelvis trycksaker, se sidan 17. Pantone 186 CMYK C0 M91 Y76 K6 Pantone 109 CMYK C0 M10 Y100 K0 Pantone 300 CMYK C100 M50 Y0 K0 Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 7

8 Logotyp Logotyp med undertext eller devis FMV:s logotyp med undertexten Försvarets materielverk används på exempelvis fasadskyltar. FMV:s logotyp med devisen Teknik för Sveriges säkerhet ska användas i de sammanhang där det är viktigt att kommunicera vad FMV gör och står för. Den ska användas i annonser, på utställningsskärmar samt på baksidan av broschyrer, foldrar, vykort och inbjudningar. 8

9 Logotyp Logotyp svartvit Den svartvita logotypen väljs när logotypen i färg av någon anledning inte kan användas, till exempel när färgtryck av kostnadsskäl inte är möjligt. Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB 0, 0, 0 Webb # Logotyp negativ Den negativa logotypen väljs när logotypen i färg inte kan användas på grund av mycket mörk eller svart bakgrund eller att trycktekniska förutsättningar för färg inte finns. Observera att denna logotypversion endast får användas i undantagsfall. Läs mer om applicering på bakgrunder på sidan 12. 9

10 Logotyp Friutrymme Friutrymmet är den yta kring logotypen som ska vara fri från övriga objekt, såsom texter, bilder och illustrationer. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av logotypen. Sköldens bredd bestämmer hur litet det minsta friutrymmet runt logotypen får vara. Ju större utrymme kring logotypen, desto bättre och tydligare blir den. 10

11 Logotyp Logotypstorlekar FMV:s logotyp finns i flera olika storlekar som är anpassade till specifika användningsområden. Dessa gäller även för den svartvita och den negativa logotypen. Logotypen får endast i undantagsfall vara mindre än 30 mm. Krävs mindre storlek, rådfråga då alltid Informationsenheten. När logotypen blir mindre än 40 mm får devisen inte användas. Den blir då svårläst. I dessa fall används logotypen utan devis. För övriga behov eller frågor, kontakta Informationsenheten. 50 mm: A3-format 35 mm: Korrespondenskort Logotyp med devis eller undertext finns inte i storleken 35 mm, då den blir svårläst. 30 mm: Visitkort Logotyp med devis eller undertext finns inte i storleken 30 mm, då den blir svårläst. 11

12 Logotyp Logotyp på bakgrunder Logotypen i färg bör läggas mot vit bakgrund, annars mot så ljus bakgrund som möjligt. Logotypen i färg får ibland tryckas på svart bakgrund. Till exempel på profil produkter, se exempel nedan. Rådgör alltid med Informationsenheten inför ett sådant beslut. Är bakgrunden mycket mörk används den negativa logotypen, men det är bara i undantagsfall. Om logotypen läggs med en bild som bakgrund, bör motivet bakom vara ljust och utan detaljer. Se skalan nedan för vägledning om hur logotypen framträder på olika toner. I undantagsfall I undantagsfall Undvik Logotypen i färg får i undantagsfall tryckas på helt svart bakgrund. Exempelvis på profilprodukter. Rådgör alltid med Informationsenheten inför ett sådant beslut. Undvik Undvik Rekommenderas Om logotypen läggs med en bild som bakgrund, bör motivet bakom vara ljust och utan detaljer. 12

13 Logotyp Att inte göra Här visas några exempel på hur logotypen INTE får användas. Logotypen får inte heller skuggas, utrustas med ton plattor eller på något sätt förändras. Det finns naturligtvis fler varianter som inte får förekomma. Detta är enbart ett urval. Dock får det heraldiska vapnet användas ensamt, utan texten FMV, på exempelvis slipsnålar och namnskyltar. Läs mer på sidan 38. Om du är osäker, kontakta Informationsenheten. FÖRSVARETS MATERIELVERK Lägg aldrig logotypen på röriga eller detaljrika bakgrunder. 13

14 typografi Typsnitt interna dokument FMV:s typografi har valts utifrån att typsnitten ska ha hög läsbarhet och inte vara utrymmeskrävande. Att typografin är enhetlig stärker vår grafiska profil. Det är viktigt att tänka igenom i vilka sammanhang som texten ska läsas och vilka förutsättningar som finns i val av media, tryckteknik, läsavstånd etcetera. Till interna dokument som rapporter och brev använder vi Arial för rubriker, bildtexter och bylines samt Times New Roman för brödtext. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Använd helst de mallar som finns på din FMV-dator i Word (under Arkiv, Nytt, Mina mallar). De är förinställda med rätt typsnitt, teckenstorlek och övriga format. Rekommenderade grader: Rubriker: Arial 18, 16, 14,12 och 10 pt Brödtext: Times New Roman 11 pt ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö För rubriker, bildtexter och bylines: Arial För brödtext: Times New Roman 14

15 typografi Typsnitt externa publikationer Till externa publikationer såsom broschyrer, annonser och årsredovisningar, använder vi Adobe Garamond och Helvetica Neue. Adobe Garamond används i brödtext och Helvetica Neue i rubriker, bildtexter och bylines. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Rekommenderade grader: Rubriker: Helvetica Neue 18, 16, 12 och 8 pt Brödtext: Adobe Garamond 10 pt Typsnittet ITC Blair får användas som effekttypsnitt i externa publikationer för att ge ytterligare karaktär åt typografin. Använd det sparsamt på utställningsskärmar, annonser, i rubriker på trycksaksomslag samt som mellanrubriker. Det får inte användas för brödtext eller övriga rubriker. Det är tillåtet att använda de olika skärningarna som finns i typsnittsfamiljerna. Rekommenderade grader: Rubriker: ITC Blair, A4 20 pt, A5 15 pt. ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö För rubriker, bildtexter och bylines: Helvetica Neue För brödtext: Adobe Garamond Effekttypsnitt: ITC Blair 15

16 typografi Typsnitt digitala medier För webben använder vi typsnitten Verdana för FMV:s Intranät samt Arial för FMV:s externwebb. Typsnittet, storleken och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. För liten text och stora textmassor gör texterna svårlästa. Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa. Måttenheter: Använd em, ex eller % (Textstorlek kan även anges med nyckelord, se: Detta är samtidigt mycket individuellt och att ange en textstorlek som passar alla är därför svårt. Man bör dock kunna förstora texten med minst 150% i maxstorlek. För bästa tillgänglighet för läsaren bör texten anpassas så att den passar webbläsarens inbyggda funktionalitet för textstorleksändring. Skapa därför en design som fungerar oavsett fönster-och skärmstorlek genom att använda flexibla måttenheter. Det gäller även layout-ytor, som kan behöva expandera när texten blir större. Vissa delar, till exempel bilder, har ofta en fast storlek varför sidan bör vara en kombination av fasta och flexibla mått. ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö För intranät: Verdana För externwebb: Arial 16

17 Färg Färger För att ge FMV ett tydligt och varierat uttryck har sex definierade färger tagits fram. För att bibehålla en stark profil är det viktigt att det är just dessa färger som används, inte några andra. Den röda är huvudfärg och densamma som i FMV:s logotyp. Komplementfärger utgörs av en varmgrå, en sandtonad och en mild ljusblå färg, samt svart och vit. Procentsatser av färgerna får användas. Dock sparsamt och underordnat sin ursprungsfärg. Webbfärger kan upplevas olika beroende på datorskärm. Värdena för webbfärgerna är därför att ses som rekommendationer. Användandet av webbfärger ska dock alltid ansluta nära till de fastställda FMV-färgerna. FMV Röd Grå Sand Ljusblå Pantone 186 Pantone Warm Gray 9 Pantone 728 Pantone 290 CMYK C0 M91 Y76 K6 CMYK C0 M14 Y19 K60 CMYK C0 M32 Y49 K15 CMYK C21 M0 Y0 K0 RGB 237, 28, 36 RGB 154, 139, 125 RGB 221, 172, 122 RGB 213, 235, 252 Webb #CC3333 Webb # Webb #CC9966 Webb #CCFFFF Vit Pantone WHITE CMYK C0 M0 Y0 K0 RGB 255, 255, 255 Webb #FFFFFF Svart Pantone BLACK CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB 0, 0, 0 Webb #

18 Färg Färganvändning Det finns olika sätt att använda färgerna. En färg kan exempelvis skapa en sorts struktur och förtydligande, som i ett diagram. När en färg används som dekor bidrar den till att förstärka helheten i ett grafiskt uttryck. I vissa fall kan färger användas för att särskilja olika delar i en struktur. För detta ändamål ska komplementfärgerna användas. Tänk på att diagram och presentationer ofta skrivs ut i svartvitt och att en del personer har nedsatt färgseende. Försök därför se till att olika fält kontrasterar även om färgerna inte syns, till exempel genom att använda ljusa färger bredvid mörka. Om antalet komplementfärger inte är tillräckligt ska helt andra färger väljas i stället. Komplementfärgerna får inte användas tillsammans med andra färger. Färg som struktur Färg som dekor 18

19 B i ld e r Bildspråk Bilder förmedlar både information och känslor och kan komplettera och förstärka budskap. Det som förmedlas med bilderna i vår kommunikation ska stämma överens med FMV:s profil. också civilklädda människor vara med. Se till helheten och säkerställ att det blir en bra mix mellan människor och materiel samt civilt och militärt, med fokus på det civila. Rådgör med informationsenheten om du är osäker. Relevans är en viktig grund för att en bild ska användas. Bilden ska aldrig ha som syfte att enbart utgöra en dekor. Inom FMV finns en mängd uppdrag och kompetenser som kan användas för att spegla vår verksamhet. Våra bilder ska vara enkla och tydliga med ett ljust och luftigt manér. Många av våra bilder tas av yrkesfotografer med goda förutsättningar, men dokumentära bilder tas ofta med betydligt enklare förutsättningar. Värden som ska förmedlas genom FMV:s bilder är kompetens, engagemang, affärsmässighet, högteknologi, civil organisation, samarbete, resultatfokus och flexibilitet. Människan ska porträtteras ur ett mångfaldsperspektiv utifrån till exempel etnicitet, kön och ålder. De gemensamma nämnarna bör dock vara att få med ljuset samt använda spännande vinklar, beskärningar eller intressanta perspektiv för att få olika bilder att fungera tillsammans. FMV är en civil myndighet och ska inte framstå som en militär organisation. Var särskilt uppmärksam på det när du väljer bilder, eftersom de är så starka profilbärare. Om tydliga militära inslag visas bör I presentationer använder vi inte clipart-bilder och liknande utan foton med koppling till texten. För övriga frågor, kontakta Informationsenheten. 19

20 B i ld e r Bildhantering Bilder kan behandlas på olika sätt för att föra fram ett budskap. Man kan exempelvis använda ett bildband eller sätta samman bilder i ett collage. Bildband Genom ett omsorgsfullt urval av bilder som sätts samman i ett bildband kan man på ett tydligt sätt kommunicera FMV:s kärnvärden och anpassa budskapet till det specifika sammanhanget. Bildband kan användas exempelvis i annonser. Collage Collage kan exempelvis användas på utställningsmaterial. Bilderna bör då placeras i ett sorts rutsystem i syfte att organisera dem. Collage som innebär att bilder läggs på varandra ska undvikas. Se exempel nedan. 20 Fotokälla Ange alltid fotografens namn.

21 Presentationstexter Presentationstexter FMV ska presenteras i text på ett enhetligt sätt. Det är viktigt att man som läsare känner att texterna följer ett visst tilltal och ton. Att det är samma FMV som talar. Ett flertal texter för olika målgrupper har tagits fram för att användas vid annonseringar, som presentationsmaterial och vid annan officiell information, som pressmeddelanden. Texterna finns att hämta på FMV:s intranät. FMV:s adress ska anges på ett enhetligt sätt i publikationer och annat skrivet material. På motsvarande sätt ska också FMV:s kontor ute i landet ange sina respektive adresser. FMV ska använda ett modernt språk som är vårdat, enkelt och begripligt. För att hålla en enhetlig linje följer vi Myndigheternas skrivregler i alla texter. Vid nyhetsförmedling följer vi TT-språkets skrivregler. Du hittar mer information om skrivreglerna på Tänk speciellt på att: Vi använder FMV, Försvarets materielverk inledningsvis i våra texter för att förtydliga vad FMV står för. Därefter använder vi endast FMV, eftersom det är varumärket FMV vi vill profilera. I engelska texter skriver vi ut namnet inledningsvis enligt: FMV, Swedish Defence Material Administration. Vi skriver FMV:s och inte FMVs Då vi skriver på engelska använder vi den engelska genitiv-ändelsen FMV s. Vi skriver du och ni med gemena (små) bokstäver. Vi använder ska istället för skall. Skriv hellre de kortare formerna dra, ge och ta än draga, giva och taga. Däremot skriver vi sade och lade istället för sa och la. (Ska talspråk återges, exempelvis i en intervju, kan de kortare formerna användas.) Exempeltext: FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att leverera den mest kostnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Läs mer på Adressinformation: FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax

22 papper Papper Papper är en viktig profilbärare. Fundera alltid kring papprets funktion och vad det ska förmedla för känsla. Ett obestruket, eller mattbestruket papper ger bra läsbarhet men sämre bildåtergivning medan ett mediumbestruket (silk) ger både bra bildåtergivning och god läsbarhet. Högbestruket papper (gloss) ger mycket god bildåtergivning, men inte lika bra läsbarhet. Färgåtergivningen är olika på olika sorters papper, bland annat beroende på papprets färg och yta. Det är därför viktigt att ställa krav på exempelvis tryckerier för att få det bästa resultatet. För papper till externa trycksaker rekommenderas en silkeller en obestruken kvalitet. För visitkort, korrespondenskort och kuvert bör en obestruken, vit kvalitet användas. Det papper som FMV använder ska uppfylla kraven för Svanen-märkning. Tryckerier måste vara licensierade för Svanen för att få sätta svanen-loggan på trycksaker. För papper till interna publikationer rekommenderas 4CC alternativt det högvita papper som finns till hands och som uppfyller kraven för Svanen. 22

23 visitkort Visitkort På visitkorten får enbart myndighetsanknuten information vara med, det vill säga kontaktuppgifter till FMV. Inga andra logotyper än FMV:s får finnas på visitkorten. Informationen knuten till personen ska som mest omfatta titel och enhet eller verksamhetsområde samt stå i anslutning till namnet (inte i adressblocket). Visitkorten är normalt stående i formatet 55x90 mm. Typsnittet är 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt. Titel och enhet ska vara i 6 pt. Logotypen är 30 mm. Papperet är 240g. Adressblocket byggs på nedifrån och upp. Titlar och tillhörighet fylls på nedåt. Visitkorten finns med svensk och engelsk text. 25,5 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet Förnamn Efternamn Title in English Unit/Subunit Main Department FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Swedish Defence Materiel Administration SE Stockholm, Sweden Visiting address: Banérgatan 62 Phone Fax Mobile ,5 mm 4,5 mm 23

24 Korrespondenskort Korrespondenskort Det finns två varianter av korrespondenskort. Det ena är i formatet 210x120 mm och kan vara både personligt och allmänt. Logotypen har formatet 35 mm. Papperet är 100g. Logotypen har formatet 35 mm. Typsnittet är 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt. Titel och enhet ska vara i 6 pt. Det andra är ett kraftigare kort i formatet 150x100 mm och kan vara både personligt och allmänt. 210x120 mm 15 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet 10 mm 10 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil x100 mm 12 mm Förnamn Efternamn Svensk titel Enhet Huvudenhet 10 mm 10 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax Mobil

25 UNDERLAG FÖR SKRIVELSER Underlag för skrivelser FMV:s logotyp placeras i övre vänstra hörnet. Adressinformationen ska sättas i sidfoten och även innefatta organisationsnumret. Typsnitt för meddelande: Rubrik: Arial Brödtext: Times New Roman 15 mm 20 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Tel Fax Org.nr: Besöksadress: Banérgatan 62 FMV Försvarets materielverk Stockholm Tel Fax Org.nr: Besöksadress: Banérgatan mm 15 mm 25

26 Pressmeddelande Pressmeddelande Logotypen placeras alltid i övre vänstra hörnet. Adressinformationen ska sättas i sidfoten och även innefatta organisationsnumret. Presentationstexten ska vara ovanför adressinformationen. Logotypen är svartvit och har formatet 50 mm. Typsnitt för meddelande: Rubrik: Arial 36 pt Ingress: Arial fet 16 pt Brödtext: Times New Roman 12 pt 15 mm Logotyp 50 mm bred 20 mm Info :53680/06 PRESSMEDDELANDE Nr Vid quident orruptatust del Anis aut officit quate lam qui ommolenisto quia commos nus, quam hiligen ditaspi tatur, sapeliquae re ea perunt, teceptae comnimporem re, sedit molorro eum fuga. Nam, quis et ime. Am, corem eniminverit qui deni tem corerciat. Lendit, comniat iaeces dolore minvell icipis dolorio volupta erateste sincia des int a nobitate conemqui omnis modit aut utem. Nam fuga. Itaspici tet landi tatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. Am, corem eniminverit qui deni tem corerciat. Lendit, tatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur. Orerit comniat iaeces dolore minvell icipis dolorio volupta erateste sincia des int a nobitate conemqui omnis modit aut utem. Nam fuga. Itaspici tet landio. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. Ivero et quam rem doluptati ditam, ullest, accuptatis esecea nis quia simpernatur, totaestrunt is endi blant doluptatet et dolorem voluptat quam fuga. Et ea is adipsum as eos doluptur, alique destrum eum num cuptatiatur?orerit aliquiam sandipsam rectur? Andis ipicia verio int ex et velest, suntem vollaut es eum et volorer. FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter. Vi samverkar, både nationellt och internationellt. FMV Swedish Defence Materiel Administration S Stockholm Visiting adress: Banérgatan 62 Tel Fax Org.nr: mm 15 mm 26

27 Kuvert C4 Kuvert C4 och C5 15 mm 15 mm B Alla kuvert ska i största möjliga mån vara högvita och logotypen ska tryckas i fyrfärg. Om detta inte är möjligt ska den svartvita logotypen väljas. Observera att logotypen på kuverten inte får ha ett färgat bokstavsmärke och ett svartvitt heraldiskt vapen. Bruna kuvert ska alltid tryckas i svartvitt. Logotypen placeras alltid i övre vänstra hörnet och avsändaradressen på fliken på kuvertets baksida. Logotypen har formatet 40 mm. FMV Försvarets materielverk Stockholm Typsnitt i adressblock: 65 Helvetica Neue Medium 7,5 pt 15 mm 15 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm FMV Försvarets materielverk Stockholm B FMV Försvarets materielverk Stockholm 27

28 Användarsignatur för e-post Användarsignatur för e-post Elektroniska användarsignaturer i e-postmeddelanden ska skrivas med typsnittet Calibri. Förnamn och efternamn ska skrivas i storlek 11 punkter, övrig text i storlek 8 punkter. All text ska vara svart och alla länkarna ska vara blå. Signaturen ska innehålla följande: Förnamn Efternamn Titel och Verksamhetsområde FMV Försvarets materielverk Swedish Defence Materiel Administration SE Stockholm, Sweden Tel: XX XX Mobile: XXX XX XX Web: Observera att Verksamhetsområde Activity Area inte är obligatoriskt utan skrivs ut om behovet finns. 28

29 Powerpoint och OH PowerPoint och OH PowerPoint och OH används både för presentationer och som arbets-och mötesunderlag. Det är viktigt att tänka på att en bild för skärmvisning inte alltid blir bra som utskrift på OHpapper. PowerPoint ger många möjligheter och är att föredra som verktyg och stöd för muntliga presentationer. FMV:s logotyp, 40 mm, placeras i nedre högra hörnet. Det är viktigt att respektera logotypens friutrymme och därför bör inte text eller andra element placeras under den streckade linjen i exemplen nedan. Typsnittet är Arial. Rekommenderade teckenstorlekar för rubrik är 32 pt samt för texten på innehållsytan 24 pt och minskande för undernivåer. Använd helst den mall som finns på din FMV-dator i PowerPoint (under Arkiv, Nytt, Mina mallar). Den är förinställd med rätt värden för till exempel typsnitt, teckenstorlekar och marginaler. Det finns en stående variant som får användas i undantagsfall. Mängden information per sida bör inte vara för stor och teckenstorleken får inte vara för liten. Rubrikerna ska vara vänsterställda. Färgerna som används ska vara FMV:s huvudfärg eller komplementfärgerna. Om ett projektnamn ska vara med, ska det placeras i nedre vänstra hörnet i formatet 35 mm. Lorem ipsum Lorem ipsum Et optum ipsum eosam cumquodit Em vel ipsae landignis acestem Umquis autent ut quam aditas alita Sunt ut quas et velignatem aute Commolo reperci atquiaepe cum Officil luptis aboribu stiatur ma sin Parchic ipiciduntet eium volupta Et optum ipsum eosam cumquodit Em vel ipsae landignis acestem Umquis autent ut quam aditas alita Sunt ut quas et velignatem aute Projektnamn För interna och externa presentationer Stående variant 29

30 Presentationsmaterial Presentationsmaterial Det är viktigt att vårt presentationsmaterial känns enhetligt och konsekvent. Det gör vi genom att utgå från två olika layoutalternativ övergripande och projekt. Gemensamt för FMV:s presentationsmaterial är en ganska stram och stilren formgivning där text, bild och luft samverkar och där bilderna alltid faller ut i sidled. Läs mer om bildhantering på sidan 20. Övergripande Logotypen har storleken 40 mm. Eventuella rubriker sätts i ITC Blair. broschyrrubrik 13 mm 20 mm 17 mm fmvs årsredovisning 2008 Exempel på broschyrframsida Utrymmet under den streckade linjen ska vara fritt från bild och textelement. 13 mm fmvs årsredovisning 2008 fmvs årsredovisning 2008 Exempel på broschyrframsida FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax mm 13 mm Exempel på broschyrbaksida 30

31 Presentationsmaterial Projekt Vi kommunicerar projektnamnet uppe i vänstra hörnet typograferat i Helvetica Neue. Rubriken sätts i ITC Blair. broschyrrubrik fmvs årsredovisning mm Exempel på broschyrframsida 13 mm FMV Försvarets materielverk Stockholm Besöksadress: Banérgatan 62 Tel Fax mm 13 mm Exempel på broschyrbaksida Utrymmet under den streckade linjen ska vara fritt från bild och textelement. 31

32 SAMPRODUKTION Samproduktion Vid samproduktion med kund och leverantör ska FMV:s logotyp med devis finnas med på trycksakens baksida i nedre högra hörnet. Logotyperna ska vara likvärdiga i storlek. Ta hänsyn till de övriga logotypernas krav på friutrymme. 32

33 Annonser Annonser I all annonsering ska det framgå tydligt att det är FMV som är avsändaren. Logotyp med devis ska finnas i nedre högra hörnet. Om det är en liten annons, vilket innebär att logotypen måste vara mindre än 40 mm, ska logotypen utan devis användas. För att förstärka budskapet används ett bildband med olika bilder som representerar FMV. Presentationstexten om FMV ska ligga längst ner. nons FMV Typsnitt: Rubrik: ITC Blair Brödtext: Adobe Garamond 5 mm Storlekar Annons FMV Medium 130x210mm FMV, Försvarets materielverk söker civil-/högskoleingenjörer Läs mer på Internationell problemlösare Vi söker dig som är en kommunikativ och pedagogisk problemlösare, analytisk på ett kreativt och innovativ sätt, nyfiken och lyhörd, har hög integritet och är prestigelös samt når resultat. Du vill arbeta med säkerhetsskydds-, informationssäkerhets-, IT-säkerhets och signalskyddsfrågor och att utveckla vår verksamhet samt delta i interna projekt och medverka i kund- och leverantörsrelationer. I din roll kommer även ingå att representera Sverige i internationella sammanhang där vi har en allt aktivare roll. Sista ansökningsdag är 17 mars. Läs mer om tjänsten på FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att upphandla, driva och avveckla system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar vi ofta med andra aktörer, både nationellt och internationellt, för att leverera den mest kostnadseffektiva lösningen för människa, miljö och säkerhet. Läs mer på Storlekar Annons FMV Storlekar Annons FMV Large A4 297x210 mm Produktledare för Försvarssystem inom luftarenan I Kompetensenheten Försvarssystem arbetar vi med att påverka Försvarets framtida utveckling. Vi är 22 personer med ett brett spann av kompetenser och roller. Vi leder och genomför analysarbete av system som är materielsystemövergripande. Många av enhetens uppdrag ligger inom VO Strategisk materielförsörjning och VG Funktioner men vi samarbetar med alla inom FMV och Försvarsmakten som arbetar på försvarssystemnivå. Nu behöver vi förstärkning av en produktledare. Jobbet Som produktledare för Försvarssystem är du stationerad i Stockholm och leder tillsammans med andra ett omfattande arbete med att utforma framtidens försvar. Du leder utvecklingen av försvarsfunktioner och teknik på hög systemnivå och ansvarar för kvalitetssäkring av det tekniska innehållet i de kravdokument som beskriver försvarssystem och funktioner. Du kommer att ha ett nära samarbete med Högkvarteret. I arbetet ingår också att sprida kunskap om inriktningen för luftstridskrafterna inom FMV och Försvarsmakten, samt att bädda för ett gott samarbete med alla verksamhetsområden på FMV. Uppdragen handlar i huvudsak om att stödja Försvarsmakten med underlag för förmåge- och funktionsutveckling. Dina uppgifter är både ansvarsfulla och många. Mer om detta hittar du på Du En förutsättning för att bli framgångsrik i detta arbete är att du har gedigen erfarenhet från militär verksamhet, framför allt i ledande befattning inom flygområdet, samt internationell erfarenhet. Du måste ha integritet och kan ta ett stort personligt ansvar. Du är utåtriktad och tycker om att organisera och leda, är tekniskt intresserad (civilingenjör eller motsvarande) och är kunnig på många teknikområden. Du är bra på att strukturera och organisera arbetet, har mycket lätt att samarbeta och att förmedla budskap och engagera människor. Att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är inga problem. Resor, både inom Sverige och utomlands, ingår som en naturlig del i din roll. Mer? Kontakta Anders Johnson på eller Facket Våra fackliga företrädare: Försvarsförbundet: Christer Bringemark SACO: Annicka Nordström OF: Hans-Erik Magnusson Vi För att vi ska lyckas i våra uppdrag krävs olika kompetenser. Som medarbetare ges du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetets utformning. Vi har förmånliga anställningsvillkor och prioriterar kompetensutveckling och friskvård. Hos oss har du möjlighet att förena arbets- och familjeliv. Vi på FMV strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vår arbetsplats ligger i Stockholm vid Gärdet// Malmslätt// etc. Du måste vara svensk medborgare för att arbeta hos oss. Välkommen! Välkommen med din ansökan samt bifogad CV till Sista ansökningsdag är Om du har ambitionerna, har vi möjligheterna. Gå in på vår hemsida. Där hittar du allt om FMV och våra lediga jobb. Large A4 297x210 mm Produktledare för Försvarssystem inom luftarenan I Kompetensenheten Försvarssystem arbetar vi med att påverka Försvarets framtida utveckling. Vi är 22 personer med ett brett spann av kompetenser och roller. Vi leder och genomför analysarbete av system som är materielsystemövergripande. Många av enhetens uppdrag ligger inom VO Strategisk materielförsörjning och VG Funktioner men vi samarbetar med alla inom FMV och Försvarsmakten som arbetar på försvarssystemnivå. Nu behöver vi förstärkning av en produktledare. Jobbet Som produktledare för Försvarssystem är du stationerad i Stockholm och leder tillsammans med andra ett omfattande arbete med att utforma framtidens försvar. Du leder utvecklingen av försvarsfunktioner och teknik på hög systemnivå och ansvarar för kvalitetssäkring av det tekniska innehållet i de kravdokument som beskriver försvarssystem och funktioner. Du kommer att ha ett nära samarbete med Högkvarteret. I arbetet ingår också att sprida kunskap om inriktningen för luftstridskrafterna inom FMV och Försvarsmakten, samt att bädda för ett gott samarbete med alla verksamhetsområden på FMV. Uppdragen handlar i huvudsak om att stödja Försvarsmakten med underlag för förmåge- och funktionsutveckling. Dina uppgifter är både ansvarsfulla och många. Mer om detta hittar du på Du En förutsättning för att bli framgångsrik i detta arbete är att du har gedigen erfarenhet från militär verksamhet, framför allt i ledande befattning inom flygområdet, samt internationell erfarenhet. Du måste ha integritet och kan ta ett stort personligt ansvar. Du är utåtriktad och tycker om att organisera och leda, är tekniskt intresserad (civilingenjör eller motsvarande) och är kunnig på många teknikområden. Du är bra på att strukturera och organisera arbetet, har mycket lätt att samarbeta och att förmedla budskap och engagera människor. Att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är inga problem. Resor, både inom Sverige och utomlands, ingår som en naturlig del i din roll. Mer? Kontakta Anders Johnson på eller Facket Våra fackliga företrädare: Försvarsförbundet: Christer Bringemark SACO: Annicka Nordström OF: Hans-Erik Magnusson Vi För att vi ska lyckas i våra uppdrag krävs olika kompetenser. Som medarbetare ges du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetets utformning. Vi har förmånliga anställningsvillkor och prioriterar kompetensutveckling och friskvård. Hos oss har du möjlighet att förena arbets- och familjeliv. Vi på FMV strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vår arbetsplats ligger i Stockholm vid Gärdet// Malmslätt// etc. Du måste vara svensk medborgare för att arbeta hos oss. Välkommen! Välkommen med din ansökan samt bifogad CV till Sista ansökningsdag är Om du har ambitionerna, har vi möjligheterna. Gå in på vår hemsida. Där hittar du allt om FMV och våra lediga jobb. FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för att att upphandla, driva och och avveckla avveckla system system och tjänster och tjänster till Försvarsmakten till Försvarsmakten och andra och myndigheter andra myndigheter inom den inom civila den säkerhetssektorn. civila säkerhetssektorn. I våra affärer I våra samverkar affärer vi samverkar ofta med andra vi ofta aktörer, med andra både nationellt aktörer, både och internationellt, nationellt och internationellt, för att leverera den för mest att leverera kostnadseffektiva den mest kostnadseffektiva lösningen för lösningen människa, för miljö människa, och säkerhet. miljö och Läs säkerhet. mer på Läs mer på FMV teknik för Sveriges säkerhet FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. Här samspelar teknik och affärsmässighet för för att att upphandla, driva och och avveckla avveckla system system och tjänster och tjänster till Försvarsmakten till Försvarsmakten och andra och myndigheter andra myndigheter inom den inom civila den säkerhetssektorn. civila säkerhetssektorn. I våra affärer I våra samverkar affärer vi samverkar ofta med andra vi ofta aktörer, med andra både nationellt aktörer, både och internationellt, nationellt och för internationellt, att leverera den för mest att leverera kostnadseffektiva den mest lösningen kostnadseffektiva för lösningen människa, för miljö människa, och säkerhet. miljö och Läs mer säkerhet. på Läs mer på 33

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Innehåll Inledning Typsnitt Färg Logotypen Exempel Bildmanér

Innehåll Inledning Typsnitt Färg Logotypen Exempel Bildmanér Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning Typsnitt Färg Logotypen Exempel Bildmanér Inledning Sedan starten år 2000 har Sentensia haft förmånen att vara involverade i många stora IT-projekt och samlat erfarenheter

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas.

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas. Grafisk manual 2016 Inledning År 2013 lanserade vi en modernare logotype av m-symbolen som vid sidan av vår vanliga logotype markerade vår energi i valrörelsen. Nu har logotypen uppdaterats och är vår

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Kommunvapen: grundanvisningar

Kommunvapen: grundanvisningar Kommunvapen: grundanvisningar Östersunds kommunvapen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

G R A F I S K P R O F I L

G R A F I S K P R O F I L G R A F I S K P R O F I L AB SOLOMs grafiska profil Den grafiska profilen utgör grunden för den visuella bild av AB SOLOM som ges i trycksaker, annonser, brev mm. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk profil för Kramfors kommun

Grafisk profil för Kramfors kommun grafisk profil Grafisk profil för Kramfors kommun Alla företag, organisationer och myndigheter är idag måna om att vårda sitt varumärke och sin visuella identitet. Det betyder att det är samma logotyp,

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer