profilbas Bravidas grafiska identitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "profilbas Bravidas grafiska identitet"

Transkript

1 profilbas Bravidas grafiska identitet

2 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump att vi är störst. Vi tar helhetsansvar gentemot våra kunder när det gäller att göra bra jobb och hitta nya lösningar. Ett sätt att tydliggöra Bravida är att arbeta medvetet och resultatorienterat med vårt varumärke. För att visuellt tydliggöra Bravidas varumärke arbetar vi med olika verktyg såsom uppförandekod och grafisk identitet. En grafisk identitet är den bild vi ger av Bravida och vårt varumärke när vi till exempel producerar informationsmaterial och skyltar samt inreder våra kontor. Denna profilhandbok beskriver Bravidas grafiska identitet med riktlinjer och exempel. Syftet är att alla som arbetar med att kommunicera Bravidas budskap på ett enkelt sätt ska arbeta i samma riktning. Profilhandboken ska fungera som ett stöd och en inspirationskälla för Bravidas visuella och verbala kapital. Riktlinjerna som beskrivs är utarbetade med utgångspunkt från Bravidas affärsplan och är medvetna designstrategiska val. Respektera därför dessa regler. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 1

3 2. VÅRT VARUMÄRKE 2.1 Bravidas affärsidé Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. (Ur affärsplanen ) 2.2 Vår vision Bravida ska bli Nordens ledande affärspartner för att utveckla effektiva tekniska system inom installation och service. Vår heltäckande kunskap ska ge våra kunder ökad konkurrenskraft. (Ur affärsplanen ) 2.3 Våra värderingar Bravidas värderingar utgår från att vi arbetar enhetligt i alla verksamheter. Då bidrar vår interna kultur till att skapa tydlighet för våra kunder. Inom Bravida arbetar vi utifrån följande fyra värden: affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil. Vi är ett kunskapsföretag, där vår samlade kompetens är den enda egentliga tillgången. Därför måste vi bygga ett företag som har tydliga värderingar. Vår kultur ska bygga på en kombination av kund-, kostnads- och kvalitetsfokus. Tydliga värderingar förenklar beslut och underlättar samarbete. Vi vill arbeta med värde-ringar som leder till att det dagliga arbetet genomförs på ett enhetligt sätt och bara ett sätt. Enkelt uttryckt: ett företag en kultur. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 2

4 2.4 Vårt varumärke Vi ska arbeta med att stärka vårt gemensamma varumärke i hela koncernen för att förbättra vårt samarbete med tänkbara partners, enklare rekrytera och behålla bra medarbetare samt öka efterfrågan på våra produkter och tjänster. Dessutom gör ett enhetligt Bravida våra nöjda kunder till lojala kunder och stärker vår interna sammanhållning och stolthet. Ett märke, som redan är välkänt och som står för en stor marknadsandel, ger innehavaren en överlägsen ställning i förhållande till sina konkurrenter. Bravida äger exklusiv rätt till sitt varumärke. Det betyder att ingen annan får använda Bravidas varumärke i kommersiellt syfte. Denna exklusiva rättighet gäller dock endast varumärket som det är representerat i denna profilhandbok. En korrekt användning enligt dessa riktlinjer bidrar till att stärka Bravidas varumärke. Ett företag, en vision, ett varumärke. Verksamheter ska inte särprofileras inom ramen för Bravidas logotyp med underrubriker eller tillägg till Bravidas devis (vi kan el, vs och ventilation). Det är inte tillåtet att göra tillägg i Bravidas logotyp för bolag, division, region, kontor eller motsvarande. Produktnamn som har beslutats centralt får användas men Bravida är alltid avsändaren. Den interna organisationen får inte vara utgångspunkten för kundkommunikationen. 2.5 Presentationstext Vid kortfattad beskrivning av Bravida i text, vid till exempel rekryteringsannonser och ekonomiska rapporter, används vår officiella faktatext som beskriver företaget i korta drag. För närvarande ser texten ut som följer, för aktuell information se Brain. Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka 8000 medarbetare på närmare 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. 2.6 Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategins syfte är att stärka varumärket gentemot våra medarbetare och omvärld. Den stödjer affärsidé, affärsmål och värderingar. Strategin formuleras i två led, övergripande i en kommunikationspolicy och mer operativt i en årlig kommunikationsplan. Den är ett verktyg som vägleder oss i vår kommunikation och gör det enklare att förmedla samma budskap till marknaden oavsett vilket kontor vi befinner oss på. Då blir vi tydliga för våra kunder och vårt varumärke stärks. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 3

5 3. GRAFISK IDENTITET 3.1 Vår grafiska identitet Omvärldens uppfattning om oss kan vi inte styra. Den är resultatet av alla intryck vi gör på marknaden. Men vi kan påverka och förstärka bilden av oss med en enhetlig och konsekvent grafisk identitet. Därmed känner våra kunder igen Bravida; inte bara genom logotypen eller namnet, utan även i hela vår grafiska identitet. Vår grafiska identitet är utseendet på våra produktioner när vi presenterar Bravida i exempelvis annonser eller på skyltar och kläder. 3.2 Visuella riktlinjer som ett kommunikationsverktyg För att vara tydliga i vår interna och externa kommunikation använder vi oss av enkla regler och riktlinjer när det gäller utformningen av vår information och marknadskommunikation. De är utformade med utgångspunkt i vår affärsplan och kommunicerar våra värdeord och vår strategi visuellt. Reglerna och riktlinjerna presenteras här i ProfilBAS och är det som formar vår grafiska identitet. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 4

6 Bravidas huvudfärger som används i logotypen är en blågrön färg, PMS 308 samt en ljusgrön färg, PMS Logotype Grundstenen i en grafisk identitet utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlande symbolen för identiteten. Som varumärke måste denna tillgång hanteras varsamt och enligt de regler och rekommendationer som finns i profilhandboken. Att ändra logotype är som att starta ett nytt företag. På Bravida används en logotype som består av en symbol (stjärnan) och en text (Bravida). Dessa två tillsammans formar logotypen. Logotypen är varumärkesskyddad och skall behandlas med respekt. Det viktigaste att tänka på vid användande av logotypen i en layout är att den skall placeras väl synligt och med en bakgrund som gör den tydlig. Modersmärke Bravidas logotype är vår huvudavsändare, vårt modersmärke. Förändringar i modersmärket är otillåtet. Logotypen är grunden för Bravidas visuella identitet och är en av våra dyrbaraste tillgångar. Den är en tydlig och effektiv avsändare, vilket ger betydelsefulla effekter när den används i marknadsföringssammanhang. Varje gång våra kunder ser Bravidas logotype befäster vi vår verksamhet i hans eller hennes minne. Detta ökar vår möjlighet att bli det självklara valet när det är dags för en affär. I anslutning till Bravidas logotype får inga andra ord eller symboler användas. Huvudlogotype positiv Bravidas huvudlogotype finns i två varianter; positiv och negativ. Den positiva logotypen består av en blågrön färg (PMS 308) och en ljusgrön färg (PMS 397). Logotypen ska alltid placeras på vit eller silverfärgad bakgrund (silver PMS 877). Här tillåts även upp till 30% svart (grå) istället för silver. Proportioner och konstruktion av logotypen får aldrig modifieras. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 5

7 Huvudlogotypen positiv används på vita ytor där den kan användas i stort format. Då blir den ett bra blickfång. Huvudlogotypen positiv. Huvudlogotypen negativ på det grafiska mönstret samt på blå tonplatta. Huvudlogotype negativ används på blå tonplatta eller på det grafiska mönstret. Denna variant används vid mindre utrymmen då det gör att logotypen syns bättre samt när du vill arbeta med fokus på den mörkblå färgen. Logotypen med devis, vänsterställd och högerställd. Logotypen med devis finns i tre olika utföranden i både positiv och negativ variant. Högerställd variant används vid produktioner där rak högermarginal används. Vänsterställd används där texten tillåts flöda i högermarginalen och övriga objekt på sidan linjerar i vänsterkant. Logotypen med devis, negativ. Logotypen med devis, positiv, placerad på längden. Logotypen med devis som är placerad på längden används främst vid smala utrymmen där det finns mer utrymme på bredden än höjden. Huvudlogotype negativ Bravidas negativa logotype är vit och ljusgrön (PMS 397). Denna används på vår huvudfärg, den blågröna (PMS 308). Proportioner och konstruktion av logotypen får aldrig modifieras. Logotype med devis För att tydliggöra Bravidas kärnkompetens används en devis Bravida - vi kan el, vs och ventilation. Devisen används där den förstärker kärnverksamheten el, vs och ventilation. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 6

8 Vit logotype används på färgad eller svart bakgrund. Inverterad logotyp För att se exempel på logotype på färgbild se avsnitt om bilder på sid 13. Svart logotyp = X-höjd X X X X X X Observera frizonen runt logotypen. Oavsett om logotypen är med eller utan devis ska det finnas en minsta tom yta (x) runt hela logotypen. Den tomma ytan ska vara lika hög/ bred som höjden på gemena a i Bravidas logotype. frizon X X frizon Logotype och logotype med devis, högerställd Vit logotype Vit logotype ska endast användas när det är omöjligt med färgtyck eller när logotypen ska ligga på en bild. Logotypen består av 100% vitt på 100% svart bakgrund eller på det grafiska mönstret i 100% svart med grå linjer. Se mer under avsnitt om bilder på sid 14 samt om grafiska mönstret sid 18. Proportioner och konstruktion av logotypen får aldrig modifieras. Svart Logotype Svart logotype ska endast användas när det är omöjligt med färgtryck och då inte det grafiska mönstret eller svart tonplatta används. Kan även användas på ljusa bilder där ingen annan variant av logotypen kommer till sin rätt. Logotypen består av 100% svart. Proportioner och konstruktion av logotypen får aldrig modifieras. Frizon För att säkra visuell tydlighet och för att undvika att olika element kämpar emot varandra, måste det finnas en minsta frizon runt logotypen, X. Det får aldrig finnas typografi, bilder eller andra designelement inom denna frizon. När du placerar logotyp på en bild måste partiet där logotypen placeras vara lugnt utan många detaljer. Logotypens synlighet måsta alltid prioriteras. Du kan använda den vita logotypen på bilder men bakgrunden måste vara lugn. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 7

9 Huvudlogotype positiv Huvudlogotype negativ För att se riktlinjer kring, samt exempel på hur logotypen används på bilder och grafiskt mönster se respektive avsnitt. Huvudfärg, blågrön PMS 308 Tillläggsfärg, grå PMS 877 Tilläggsfärg, svart Pantone Black Huvudlogotype positiv Huvudlogotype negativ Logotypen (huvudlogotype positiv, inverterad logotype samt svart respektive vit) placeras endast på grå respektive svart bakgrund när det gäller kläder och gåvor. Vid framtagning av informationsmaterial så som trycksaker och skyltar används alltid huvudlogotypen på vit bakgrund eller inverterad logotype på blå (PMS 308) tonplatta. Vid sv-vitt tryck används svart logotype på vit botten eller vit logotype på svart tonplatta. Svart logotype Vit logotype Svart respektive vit logotype kan användas i färgtryck när logotypen placeras på ett foto. Negativ logotype på grafitgrå platta används då svart ej fungerar som bottenfärg, alltid tillsammans med huvudfärgerna när det är möjligt. Huvudlogotype negativ Logotypen på olika färger Bravida huvudlogotype är endast tillåten på vit eller grå (PMS 877) bakgrund. Bravida inverterad (med färg) logotype är tillåten på blågrön (PMS 308), grå (PMS 877) och svart bakgrund. Den grafitgrå (PMS 432) tonplattan är en speciallösning som används då svart ej är möjligt. Den används endast tillsammans med våra huvudfärger och med inverterad logotype eller huvudlogotype. Vit logotype används på svart tonplatta, grafiska mönstret i gråskala samt på bilder i färg eller svart/vitt samt på gåvor. Svart logotype används på grå (PMS 877) eller vit bakgrund samt på ljusa bilder. I ordinarie trycksaksproduktioner används i första hand huvudlogotypen eller den inverterade logotypen på blå tonplatta. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 8

10 LÖPANDE TEXT Elavdelningen i Sundsvall har x antal medarbetare. AVSÄNDARE Bravida Sverige AB Division/Region/Avdelning Adress Tfn E-post Det ser till exempel ut så här: Bravida Sverige AB Informationsavdelningen Mikrofonvägen 28, STOCKHOLM Tfn +46 (0) E-post Logotypen utan devis Logotypen med devis Logotypen utan devis används av alla inom koncernen. Logotypen med devis används när kärnverksamheterna el, vs och ventilation ska accentueras. Så här skrivs adress, avsändare och de olika avdelningarnas namn i löpande text. Produktnamn profileras visuellt genom att namnet skrivs med versaler och placeras på produkten som en rubrik. Alltså aldrig i anslutning till logotypen. Profilering för olika enheter Det finns i organisationen flera divisioner, regioner och avdelningar som alla är underordnade Bravidas gemensamma varumärke. Dessa har inga egna varianter av logotypen. Eftersom det klart skall framgå att Bravida är ansvarig avsändare skall endast modermärket användas. Bravidalogotypen ska alltid användas som avsändare för att kommunicera vårt varumärke. Logotypen med devis kan används för att stärka avsändaren. Respektive verksamhetsområde kan profileras som en rubrik (lika som produktnamn, se nedan) dock ej i nära anslutning till logotypen. Produktnamn Det är inom Bravida tillåtet att tydliggöra och lyfta fram produktnamn som är viktiga för den specifika verksamhet som avses. Detta kan gälla exempelvis avdelningen säkerhet. Det är då av yttersta vikt att det tydligt framgår att det är Bravida som är avsändaren och avdelningen säkerhet är produkten som Bravida säljer. Detta visas visuellt genom en tydlig särskiljning mellan logotypen och produktnamnet, dvs de placeras skilt från varandra. Produktnamnet placeras som en rubrik och logotypen som en avsändare. Beslut om vilka produktnamn som ska profileras görs av koncernledning. Produktnamnen profileras genom att skrivas med versala bokstäver i typsnittet Cholla Sans som en rubrik, ej i anslutning till logotypen utan på väl avvägd plats intill. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 9

11 I produktioner där överdelen syns mest, placeras logotypen i överkant. Entreprenad och service inom el, vs och ventilation Bravida - heltäckande kompetens inom installation Framsida folder, logotypen som avsändare. Roll-up Här placeras logotypen i nedre högra hörnet som en avsändare. Bokstaven b i logotypen linjerar i vänsterkant med brödtexten i till exempel brev. Rubrikexempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque faucibus elit eu urna. Sed arcu enim, malesuada at, consequat vel, tempor ac, purus. Curabitur blandit viverra velit. Praesent vulputate, risus in tincidunt bibendum, turpis neque ullamcorper nulla, ut bibendum mauris libero sit amet ante. Curabitur augue purus, fermentum id, lacinia at, auctor vitae, nulla. Suspendisse potenti. Rubrikexempel Mauris tellus dolor, viverra et, nonummy vel, consequat ac, magna. Vestibulum posuere, dui vitae sollicitudin pulvinar, justo nisl eleifend ligula, eu bibendum mauris elit id justo. Integer eget nibh. Duis accumsan velit quis risus. Praesent justo purus, facilisis vitae, mattis malesuada, condimentum eget, ante. Etiam blandit fermentum massa. Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Rubrikexempel Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Vivamus convallis orci non ipsum. Fusce pretium dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Rubrikexempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque faucibus elit eu urna. Sed arcu enim, malesuada at, consequat vel, tempor ac, purus. Curabitur blandit viverra velit. Praesent vulputate, risus in tincidunt bibendum, turpis neque ullamcorper nulla, ut bibendum mauris libero sit amet ante. Curabitur augue purus, fermentum id, lacinia at, auctor vitae, nulla. Suspendisse potenti. Höger sida på logotypen linjerar i högerkant med brödtexten där logotypen skall ligga i nedre högra hörnet som en avsändare. Brevexempel med ojämn högerkant och logotypen i topp. Brevexempel med jämn högerkant och logotypen i botten som en avsändare. Placering av logotyper i layout För att Bravidas logotype skall få bästa visuella effekt bör den placeras antingen i en layouts övre vänstra hörn, alternativt det nedre högra. För att få en linje i layouten när logotypen placeras i vänsterkant, bör texten vara vänsterjusterad så att dess marginaler följer bokstaven b i logotypen. Placeras logotypen som en avsändare i nedre högra hörnet bör texten justeras så att den har rak högerkant och linjerar med logotypen. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 10

12 Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster. Vi levererar tjänster främst inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade med medarbetare på över 160 platser runt om i Sverige, Norge och Danmark. Bravida Sverige AB, region ventilation söker arbetsledare och tekniker inom styr, kyla och ventilation, för placering vid vårt kontor i Enköping. Vår klimatserviceverksamhet i Enköping expanderar. Vi söker därför dig som har intresse av att arbeta i en flexibel organisation med varierande arbetsuppgifter där kreativitet och teamkänsla är viktiga ingredienser. Som styr- och kyltekniker behöver du goda teoretiska kunskaper inom området. Du bör även ha erfarenhet av installations- eller byggnadsarbete inom entreprenad och service. Du har ett öppet och kund-orienterat sätt samt en förmåga att arbeta självständigt. Utfallande bild placerad inom de vita linjerna som bildar ramverk i vårt grafiska mönster. Linjerna tillåts att flöda över bilden. Bilder kan också läggas i formen enligt linjerna i det grafiska mönstret utan att mönstret ligger bakom och runt. För mer information och för att skicka din ansökan kontakta Sven Skagerlind på eller Ö Järnvägs-gatan 1, ENKÖPING, tfn Vi vill ha din ansökan senast den 15 februari. Annons med utfallande bild. Bilder som Bravida har publiceringsrättigheter till finns i bildbanken i produceringsverktyget Brakom, med åtkomst från Brain. Enhetligt bildmanér i illustrationer framtagna av Kerold Klang. Kontakta informationsavdelningen för mer information. Bild med logotype När logotypen placeras på bild måste bilden vara mörk och utan brokighet. På en ljus bild läggs den svarta logotypen och på en mörk bild används den vita logotypen. Undvik färglogotype på bilder. 3.4 Bilder Bildmanér Bravida arbetar med ett enhetligt bildmanér vid produktion av informationsmaterial. Detta för att förstärka det budskap som arbetats fram i affärsplan och kommunikationsplan, det som sammanfattas i devisen; vi kan el, vs och ventilation. Detta visas med tydliga och positiva bilder som visar verksamheten. Välj i första hand bilder där människor på ett positivt sätt syns och visar sitt arbete. Bilderna ska vara jordnära och verklighetstrogna. Bild i layout Bilden får gärna vara utfallande och ta stor plats när så passar. I externa produktioner används med fördel stora bilder som täcker hela sidan. Däremot i interna produktioner kan det vara bra att ha en vit kant runt bilden för att anpassa till utskrift på kontorsskrivare. Vid placering av logotype på bild, bör ljusa eller brokiga bilder undvikas. Fokusera på tydligheten i logotypen. Bildkvalitet Vid produktion i tryck måste bilden ha en kvalitet på minst 300 dpi och vara CMYK anpassad. För webb räcker en upplösning på 72 dpi och upplösningen bör heller inte överstiga detta då blir informationen för tung för internet. Här används färgläget för skärm som är RGB. Vid intern produktion med utskrift på skrivare räcker en upplösning på 200 dpi och Officepaketet stödjer endast RGB-läge. Det är viktigt att bilderna generellt håller hög kvalitet både innehållsmässigt och fototekniskt. Illustrationer När illustrationer används i Bravidas marknadsförings- och informationsproduktioner ska dessa i första hand hållas inom ett och samma illustrationsmanér. Använd gärna illustrationer framtagna av Kerold Klang. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 11

13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö CHOLLA SANS Bold för rubriker och ingresser samt regular eller thin för löpande text, så kallad brödtext. VERDANA Bold för rubriker och ingresser och regular för löpande text. Används främst till intern produktion, samt på webben. A B C D E F G H I J K L M N O P a b c d e f g h i j k l m n Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö o p q r s t u v x y z å ä ö PALATINO Regular för löpande text, bold för ingresser eller förstärkningar samt italic för citat och liknande. LICENS För att använda typsnittet Cholla Sans krävs licens. För information se Brakom. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TYPSNITT OCH TYPOGRAFI Skillnaden mellan typsnitt och typografi är att typsnitt avser det utseende bokstäverna har, en uppsättning tecken. Typografi avser grad (storlek), radavstånd och styckeformat, alltså visuell formatering av bokstäver och text. 3.5 Typsnitt Typsnitt och typografi är en viktig beståndsdel i Bravidas visuella identitet och kan effektivt användas som ett verktyg för god kommunikation. Genom valet av typsnitt och god, enkel typografi påverkar vi hur vår målgrupp uppfattar oss samt har möjlighet att strukturera våra budskap och skicka vissa valda signaler. Cholla Sans Bravida har ett typsnitt som är speciellt utvalt för att passa karaktären på logotypen; linjären Cholla Sans. Detta typsnitt finns i ett antal olika skärningar för att kunna anpassas till olika nivåer. Endast skärningarna bold, regular och light används. Detta typsnitt är en viktig del av den grafiska identiteten och används främst i rubriker. Vid externa produktioner kan Cholla Sans även användas till löpande text. Verdana Typsnittet Verdana är ett komplement, även det en linjär, som används på externa webbsidan och intranätet samt vid intern produktion, då i rubriker och löpande text. Skärningarna regular och bold används, speciellt på webben, då kursiv kan vara svårläsligt. Palatino För löpande text, vid längre texter till exempel i broschyrer, både vid interna- och externa produktioner, används typsnittet Palatino. Detta är ett seriftypsnitt som har små fötter, klackar som gör att läsbarheten vid långa textstycken ökar. Skärningarna regular, bold och italic används. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 12

14 Rubrikexempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque faucibus elit eu urna. Sed arcu enim, malesuada at, consequat vel, tempor ac, purus. Curabitur blandit viverra velit. Praesent vulputate, risus in tincidunt bibendum, turpis neque ullamcorper nulla, ut bibendum mauris libero sit amet ante. Curabitur augue purus, fermentum id, lacinia at, auctor vitae, nulla. Suspendisse potenti. RUBRIKEXEMPEL Mauris tellus dolor, viverra et, nonummy vel, consequat ac, magna. Vestibulum posuere, dui vitae sollicitudin pulvinar, justo nisl eleifend ligula, eu bibendum mauris elit id justo. Integer eget nibh. Duis accumsan velit quis risus. Praesent justo purus, facilisis vitae, mattis malesuada, condimentum eget, ante. Etiam blandit fermentum massa. Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Rubrikexempel Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Vivamus convallis orci non ipsum. Fusce pretium dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Här är rubriken satt i Cholla Sans bold 11/13 punkter och brödtexten i Palatino regular 10/12 punkter. Rubriken kan sättas i den blågröna huvudfärgen PMS 308. Rubriken ligger ensam ovanför den löpande texten. Här är rubriken satt i Cholla Sans regular 11/13 punkter och brödtexten i Cholla Sans thin 9/11 punkter. Rubriken ligger ensam ovanför den löpande texten. Rubriker kan även sättas i endast versaler. Här är rubriken satt i Cholla Sans regular 10/13 punkter och brödtexten i Cholla Sans regular 9/13 punkter. Rubriken ligger som en ingång på brödtexten ej på en egen rad. Med 11/13 avses att graden på texten är 11 punkter och radavståndet är 13 punkter. 3.6 Typografi Grad På en löpande text kan storleken variera men för god läsbarhet bör den ligga mellan 9 och 12 punkter. Rubrikstorleken kan variera betydligt mer. I varje text eller produktion bör dock rubriknivåerna begränsas och struktureras. Radavstånd Vid produktion av intern information, rapporter och arbetsmaterial används det förinställda radavståndet, vilket är ca 1,2 gånger storleken på texten. Vid extern grafisk produktion kan man med fördel öka radavståndet något. Indrag Bravida använder indrag vid nytt stycke istället för dubbelt radbryt. Detta ger ett tätare flöde av texten. Vid extern produktion med korta textstycken och stort utrymme kan dubbelt radbryt användas som en layoutdetalj. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 13

15 Huvudfärger Pantone 308, CMYK: , RGB: Pantone 397, CMYK: , RGB: Tilläggsfärger Pantone 639, CMYK: , RGB: Pantone 144. CMYK: , RGB: Pantone 193, CMYK: , RGB: Pantone 280, CMYK: , RGB: Pantone 877, CMYK: 30% sv, RGB: RGB står för rött, grönt och blått och är ett färgsystem som används vid visning på skärm. Det är ljus av olika våglängd som blandas och bildar de olika färgerna. CMYK står för cyan, magenta, yellow och key (svart) och är ett färgsystem som används vid tryckning, både offset och digitaltryck. Här anges en färgnyans i % av de fyra grundfärgerna och då bildas den exakta färg som önskas. PMS är en standardfärgkod. När det trycks med PMS-koder läggs den önskade färgen fysiskt i maskinen. Dessa koder måste konverteras till CMYK när det ska tryckas i 4-färg. Då översätts PMS-koden till de fyra CMYK-färgernas procentvärde för motsvarande kulör. Pantone Black, CMYK: , RGB: Pantone 432 CMYK: , RGB: Vid Offset-tryck på obestruket papper används blandning: Pms 308: c100-m0-y16-k35 Pms 397: c20-m0-y100-k0 3.7 Färger Färg påverkar oss både estetiskt och emotionellt och är ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera. Företagsfärgerna och det intryck de ger har därför stor betydelse. Ett sätt att stärka företagsidentiteten genom färg är att använda huvudfärgerna tillsammans med en begränsad palett tilläggsfärger. Huvudfärger Huvudfärgerna används i logotypen och den blågröna (PMS 308) även tillsammans med vitt i det grafiska mönstret. Dessa färger är grunden och det som dominerar i alla produktioner, undantaget är produktioner då endast svart och vitt används. Tilläggsfärger Som ett effektfullt komplement till huvudfärgerna användes i vissa produktioner utvalda tilläggsfärger. Dessa används alltid tillsammans med huvudfärgerna, aldrig ensamma. Vid framtagning av layout till ekonomiska rapporter fungerar tilläggsfärgerna exempelvis som en särskillnad mellan delårsrapporterna. En av våra tilläggsfärger används lite med omfattande, i vissa produktioner, än de andra tilläggsfärgerna. Det är den grafitgrå färgen som används som basfärg vid exempelvis design av arbetskläder och gåvor, där det kan vara svårt att endast använda våra huvudfärger. Den grafitgrå tilläggsfärgen fungerar då som en bas/bakgrund för att på ett bra sätt framhäva huvudfärgerna. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 14

16 Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 160 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida Sverige AB söker regionchef till Göteborg Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i ledande ställning från exempelvis bygg/fastighetsbranschen eller konsultledet. Din utbildning är troligen från högskola eller liknande. Du är dessutom en driven, resultatorienterad affärsman med förmåga att entusiasmera både internt och externt. I din roll som regionchef ansvarar du för regionens resultat och personal. Du bidrar också aktivt till företagets utveckling genom ditt engagemang i divisionens ledningsgrupp. Vill du veta mer om tjänsten, gå in på eller kontakta vår rekryteringskonsult Malou Olausson på Adepta AB tel Din ansökan skickar du senast den 30/10 till Det grafiska mönstret finns i den blågröna (PMS 308) med vita streck. Mönstret kan även användas utan den blå tonplattan bakom, då blir linjerna i PMS 308. Rekryteringsannons med det grafiska mönstret på halva sidan samt bild. Ramverket som linjerna på mönstret bildar utnyttjas för att placera en bild i. Övergången från möstret till den vita ytan är mjuk och följer linjerna på mönstret. Här används mönstret utfallande på hela pappret. Vi utnyttjar ramverket som linjerna på mönstret bildar för att placera en bild i och låter linjerna flyta över bilden utan att störa. Satsytan är den yta innanför marginalerna på en sida som man placerar sidans innehåll inom. Tänk på att anpassa sats-ytan till utskriftsmarginalerna. Grafiskt mönster blått och vitt Det grafiska mönstret finns även med svart tonplatta och vita linjer. 3.8 Grafiskt mönster För att förstärka igenkänningen på Bravidas kommunikationsmaterial används ett grafiskt mönster. Ursprungsmönstret är en tonplatt med vår mörka grönblå färg och ett mönster av vita streck, hämtade från stjärnan. Detta mönster används med fördel heltäckande vid stora skyltar, rollups och annat som kräver stort utrymme, då med vit text. Vid mindre produktioner såsom annonser och dylikt, används en bård av det grafiska mönstret. Låt gärna denna bård ha en mjuk rundad övergång från det blå fältet till den vita tomma ytan. Följ då en ev linjerna i mönstret. Logotypen ska ligga så att den har heltäckande bakgrund med luft runt sig, den får aldrig korsas av de vita linjerna i det grafiska mönstret. Det grafiska mönstret finns som färdiga filer i olika storlekar och filformat. Använd endast dessa filer. Mönstret kan skalas och beskäras efter önskemål. Det läggs som en hel platta, som en platta på en del av satsytan eller sidan eller beskärs längs linjerna. Mönstret utan tonplatta bakom Inverterat mönster går att använda när mönstret ska tonas ner något. Då läggs linjerna i mönstret utan den blå tonplattan bakom i vitt på ett foto eller i pms 308 på vit botten. Mönster kan även användas som relief eller ofärgad lack för en stilren och nedtonad effekt exempelvis på lyxiga inbjudningar och ekonomisk information. Att tänka på vid användande av mönstret Det grafiska mönstret ska endast vara en hjälp för att förstärka identifieringen av Bravida och de budskap som eftersträvas. Mönstret ska ej vara det som dominerar och tar över produktionen. Text eller logotype i anslutning till (på) det grafiska mönstret placeras så att texten eller logotypen och mönstrets vita linjer ej krockar. Alltså; ingen text eller logotype placeras på linjerna i mönstret. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 15

17 3.9 Val av papper På Bravida produceras många olika typer av informations- och marknadsförings-material och det är därför självklart att många olika papper behövs. Om så är möjligt väljs ett matt, obestruket papper som passar den känsla som ska förmedlas; enkelhet och med kvalitet. Scandia 2000 från MAP är ett bra miljöcertifierat papper. Detta används vid samtliga produktioner där det är möjligt. Relevant gramvikt väljs utifrån vilken produktion som avses. Detta papper har mycket god färgåtergivning och bildkvalitet. I övrigt väljs papper i samråd med formgivare och tryckeri, utifrån syfte och målgrupp med produkten. Tänk alltid på att Bravida värnar om miljön. När bilderna ska vara i fokus kan mattbestruket papper användas för att höja återgivningskvaliteten på färgerna och detaljerna på bilderna. Förslag på papper för olika ändamål För att säkerställa kvaliteten vid produktion av kommunikationsmaterial bör olika papper användas vid olika produktioner. Nedan följer några förslag då hänsyn tagits till bild- och färgåtergivning, känsla, produktens förväntade livslängd samt användningsområde. Standardpapper Scandia 2000 Bild i fokus Galerie art silk. Affischer Galerie art silk samt Scandia 2000 Kort liv produktioner Dito offset Kuvert Scandia 2000 Returpapper Citat returoffset Samtliga pappersförslag är från leverantören Map som har samma erbjudanden och sortiment i Sverige, Norge och Danmark. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 16

18 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Affärsmässighet Enkelhet Kompetens God Jul & Gott Nytt År! Stil Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK till 46,7 (-103,4) MNOK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 129,5 MNOK till -1,3 (-130,8) MNOK. Orderingången ökade till 6 172,5 (5 839,9) MNOK. FOTO:TAMMSVIK 4. PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR Våra visuella och grafiska verktyg skall appliceras enligt de framtagna riktlinjerna vid produktion av alla informationsoch profileringsprodukter. Här följer ett avsnitt som beskriver och ger utförliga och konkreta exempel på våra mest aktuella bärare av kommunikation. 4.1 Produktion och beställning av material Vid produktion och beställning av informations- och marknadsföringsmaterial hittas aktuella rutiner på intranätet Brain. Där finns också leverantörer och praktiska instruktioner för tillvägagångssätt vid beställning av material som följer de grafiska riktlinjerna. Många av produktionerna kan beställas direkt från Brakom- Bravidas webbverktyg för marknadskommunikation, ett webbaserat produktionsverktyg med fasta mallar, se mer i avsnitt 5 sid 31 om Brakom. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 17

19 Kompetens inom flera specialområden Bravida Säkerhet Bravida Säkerhet är experter på brand- och säkerhetsteknik. Vi tar ansvar för design, projektledning, installation och support. Bravida tar även hand om service och underhåll av systemen för att garantera ett fullgott brandskydd. Det innebär att vi också genomför service och ansvarar för utbildning. Behovet av heltäckande säkerhetslösningar blir allt större både för företag och privatpersoner. Vi ser till att utforma ändamålsenliga system för alla tänkbara skiftande behov. Bravida Säkerhet är certifierad anläggarfirma för brand och inbrott enligt SBSC normer. Lokal närhet med samlade resurser Bravida är din affärspartner för allt som gäller el, vs och ventilation. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Idag är vi Skandinaviens ledande teknikföretag inom installation och service. Totalt är vi omkring kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump att vi är störst. Vi är specialister som tar helhetsansvar gentemot dig som kund. Tillsammans med våra kunder hittar vi effektiva lösningar och gör ett bra jobb. Det kan gälla allt från design, projektledning och installation till drift, underhåll och service. Bravida samarbetar med arkitekter, byggföretag och grossister inom bygg och teknik. Vi har kunder inom landsting, kommuner, industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Vi arbetar med skolor, sjukhus, köpcentra, bostäder och infrastruktur. Bravida arbetar lika gärna med både mindre och större uppdrag. Även om vi är stora är vi alltid nära. I Sverige har Bravida cirka 100 kontor runt landet. Vi kombinerar lokal närhet med skandinaviskt perspektiv. Sidan eller satsytan uppdelad i tredjedelar på bredden och femtedelar på höjden. Uppdelningen gör att sidan får en struktur när det gäller placering av text och bild. Bravida Fastighetsdrift Bravida Fastighetsdrift tar totalansvar för allt som gäller löpande förvaltning av fastigheter. Det kan gälla tillsyn, skötsel, underhåll och moderniseringar. Vi ser till att fastighetens alla tekniska system samverkar på ett optimalt sätt och ger förslag till förbättringar. Bravida Industrifilter Bravida Industrifilter är specialiserat på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Vi har även kompetens för att skilja av gas och stoft från olika industriprocesser. Bravida Sverige AB Mikrofonvägen STOCKHOLM Vi kan el, vs och ventilation Kompetens inom el Tekniken inom el och tele utvecklas ständigt, inte minst inom svagströmsområdet. Larm, säkerhet och telefoni blir viktiga komplement till mer traditionella elinstallationer. Det kräver mer och mer tekniskt kunnande och en affärspartner som förstår att sätta in tekniken i ett användarperspektiv. Bravida tillför kompletta lösningar för belysning, energiförsörjning, uppvärmning, larm och säkerhetssystem i hem, kontor, offentliga lokaler och industrier. Vi bygger transformatorstationer, strömcentraler och intelligenta övervakningssystem. Kompetens inom vs Bravida samordnar och leder alla typer av projekt inom vs-området. Det handlar om mycket mer än enbart rördragningar. Vi skapar bra bostads- och arbetsmiljöer. Vi bidrar också till att samhället kan bygga effektiva energi- och miljölösningar och till en fungerande infrastruktur. Våra tekniska lösningar tillför vatten, värme eller kyla. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. Bravida står som kvalitetsgarant för hela arbetet och sparar både tid och pengar åt kunderna. Bravida tillför kompletta lösningar för vatten, avlopp, energi, värme, kyla och sprinkleranläggningar. Vi hanterar allt från små serviceuppdrag till stora uppdrag för både bostäder, kontor och offentliga lokaler. En särskild kompetens är att installera skräddarsydda sprinklersystem, där vi har särskild certifiering. Kompetens inom ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Vi hjälper våra kunder att ta fram energideklarationer utifrån nya krav och förordningar. Vi deltar i projekt som handlar om energiinventering, energieffektivisering och lösningar med funktionsgaranti. Bravida tillför kompletta lösningar för inomhusklimat och energioptimering. Vi bygger system där luftkanalerna enkelt kan rengöras. Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, kontor och industrier som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Här lägger du din rubrik Här är sidan uppdelad i tre delar på bredden. En tredjedel fylls med en spalt med text och de två andra tredjedelarna fylls med en annan spalt med text. I detta exempel visas en tydligare uppdelning av sidan i tredjedelar på höjden. På bredden ingen uppdelning. Vid extern produktion delas sidan upp i delar utan tanke på mariginaler, då utfallande bild och mönster är möjligt. MARGINALER Rubrikexempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque faucibus elit eu urna. Sed arcu enim, malesuada at, consequat vel, tempor ac, purus. Curabitur blandit viverra velit. Praesent vulputate, risus in tincidunt bibendum, turpis neque ullamcorper nulla, ut bibendum mauris libero sit amet ante. Curabitur augue purus, fermentum id, lacinia at, auctor vitae, nulla. Suspendisse potenti. Rubrikexempel Mauris tellus dolor, viverra et, nonummy vel, consequat ac, magna. Vestibulum posuere, dui vitae sollicitudin pulvinar, justo nisl eleifend ligula, eu bibendum mauris elit id justo. Integer eget nibh. Duis accumsan velit quis risus. Praesent justo purus, facilisis vitae, mattis malesuada, condimentum eget, ante. Etiam blandit fermentum massa. Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Rubrikexempel Quisque eu diam vitae quam convallis venenatis. In ut dui. Vivamus semper velit. Vivamus convallis orci non ipsum. Fusce pretium dui. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. MARGINALER Sida med marginaler där satsytan är det som delas upp i delar. Här i brevet har dock alla delar fyllts med text. Utfallande betyder att bild eller grafiskt mönster täcker hela sidan, utan marginaler, dvs utan vita kanter runt om. SATSYTA 4.2 Grundregler för layout Bravidas grafiskt manér är den stil som används vid design av kommunikations-material. Bravida använder sig av en enkel och tydlig layout som står för våra värdeord, enkelhet och stil. Detta manér kan livas upp med små detaljer exempelvis i form av det grafiska mönstret eller teckningar, illustrationer och bilder. Layouten bygger på en uppdelning av sidan eller satsytan i tredjedelar, fjärdedelar och femtedelar. Det vill säga en delning av ytan som ska formges i tre, fyra eller fem lika stora delar, där bild, text och grafiskt mönster placeras i strukturen. Välj att fylla en eller flera av delarna med text och bild, se exemplen ovan. Layout med utfallande bilder och färgplattor används främst vid extern produktion, där möjlighet finns att trycka på hela sidan utan tanke på marginaler för kontorsskrivare. Om det grafiska mönstret läggs utfallande på hela sidan eller satsytan kan också bilder placeras in i de fält som linjerna på mönstret genererar se avsnitt om grafiskt mönster s 17. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 18

20 Kompetens inom flera specialområden Bravida Säkerhet Bravida Säkerhet är experter på brand- och säkerhetsteknik. Vi tar ansvar för design, projektledning, installation och support. Bravida tar även hand om service och underhåll av systemen för att garantera ett fullgott brandskydd. Det innebär att vi också genomför service och ansvarar för utbildning. Behovet av heltäckande säkerhetslösningar blir allt större både för företag och privatpersoner. Vi ser till att utforma ändamålsenliga system för alla tänkbara skiftande behov. Bravida Säkerhet är certifierad anläggarfirma för brand och inbrott enligt SBSC normer. Bravida Fastighetsdrift Bravida Fastighetsdrift tar totalansvar för allt som gäller löpande förvaltning av fastigheter. Det kan gälla tillsyn, skötsel, underhåll och moderniseringar. Vi ser till att fastighetens alla tekniska system samverkar på ett optimalt sätt och ger förslag till förbättringar. Bravida Industrifilter Bravida Industrifilter är specialiserat på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Vi har även kompetens för att skilja av gas och stoft från olika industriprocesser. Bravida Sverige AB Mikrofonvägen STOCKHOLM Lokal närhet med samlade resurser Bravida är din affärspartner för allt som gäller el, vs och ventilation. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Idag är vi Skandinaviens ledande teknikföretag inom installation och service. Totalt är vi omkring kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump att vi är störst. Vi är specialister som tar helhetsansvar gentemot dig som kund. Tillsammans med våra kunder hittar vi effektiva lösningar och gör ett bra jobb. Det kan gälla allt från design, projektledning och installation till drift, underhåll och service. Bravida samarbetar med arkitekter, byggföretag och grossister inom bygg och teknik. Vi har kunder inom landsting, kommuner, industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Vi arbetar med skolor, sjukhus, köpcentra, bostäder och infrastruktur. Bravida arbetar lika gärna med både mindre och större uppdrag. Även om vi är stora är vi alltid nära. I Sverige har Bravida cirka 100 kontor runt landet. Vi kombinerar lokal närhet med skandinaviskt perspektiv. Vi kan el, vs och ventilation Kompetens inom el Tekniken inom el och tele utvecklas ständigt, inte minst inom svagströmsområdet. Larm, säkerhet och telefoni blir viktiga komplement till mer traditionella elinstallationer. Det kräver mer och mer tekniskt kunnande och en affärspartner som förstår att sätta in tekniken i ett användarperspektiv. Bravida tillför kompletta lösningar för belysning, energiförsörjning, uppvärmning, larm och säkerhetssystem i hem, kontor, offentliga lokaler och industrier. Vi bygger transformatorstationer, strömcentraler och intelligenta övervakningssystem. Kompetens inom vs Bravida samordnar och leder alla typer av projekt inom vs-området. Det handlar om mycket mer än enbart rördragningar. Vi skapar bra bostads- och arbetsmiljöer. Vi bidrar också till att samhället kan bygga effektiva energi- och miljölösningar och till en fungerande infrastruktur. Våra tekniska lösningar tillför vatten, värme eller kyla. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. Bravida står som kvalitetsgarant för hela arbetet och sparar både tid och pengar åt kunderna. Bravida tillför kompletta lösningar för vatten, avlopp, energi, värme, kyla och sprinkleranläggningar. Vi hanterar allt från små serviceuppdrag till stora uppdrag för både bostäder, kontor och offentliga lokaler. En särskild kompetens är att installera skräddarsydda sprinklersystem, där vi har särskild certifiering. Kompetens inom ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Vi hjälper våra kunder att ta fram energideklarationer utifrån nya krav och förordningar. Vi deltar i projekt som handlar om energiinventering, energieffektivisering och lösningar med funktionsgaranti. Bravida tillför kompletta lösningar för inomhusklimat och energioptimering. Vi bygger system där luftkanalerna enkelt kan rengöras. Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, kontor och industrier som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Bravida heltäckande kompetens inom installation Satsytan uppdelad i tredjedelar på bredden och femtedelar på höjden. Texten till vänster fyller en tredjedel och texten till höger fyller två tredjedelar. I botten ligger det grafiska mönstret på en femtedel. Rubrikerna är satta med blågrön (PMS 308) färg och den löpande texten är svart. Utfallande bild inom linjerna som det grafiska mönstret bildar. Inverterad text och logotype. Informationsblad Broschyr 4.3 Foldrar och broschyrer Som grund i utformning av foldrar och broschyrer används uppdelningen av sidan eller satsytan i tre, fyra eller fem delar, som tidigare beskrivits. De olika fälten kan innehålla text, bild, tonplatta eller grafiskt mönster, eller vara tomt. Strukturen gör att allt informations- och marknadsföringsmaterial får en enhetlig utformning. Bilder kan användas utfallande eller innanför spaltbredden. I 4-färgstryck sätts texten svart, rubrik/titel kan sättas i blågrön (PMS 308) eller svart eller inverterad (vit) på blågrön bakgrund. Välj gärna att arbeta med det grafiska elementet utfallande på hela satsytan (3/3, 4/4, 5/5) och placera fritt bilder i rutorna som linjerna på det grafiska mönstret bildar, se avsnitt om grafiskt mönster s Omslagsmappar Vid produktion av omslagsmappar kan det grafiska mönstret förslagsvis läggas utfallande på hela mappen eller nedtonad i ena hörnet eller som inverterat mönster på vit botten. Mapparna fungerar som säljmappar för att lägga in anbud i eller som konferensmappar och liknande. Mappen bör vara i A4+-format med slits för att fästa visitkort. På baksidan placeras Bravidas webbadress och övriga kontaktuppgifter. profilbas - Bravidas grafiska identitet, version 3.0 juni 2008 sid 19

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare

Vad ska styrelsen tänka på? BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte. Framtidens förvaltare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 10 NOVEMBER 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Missa inte SÄKERHETSDÖRR Välj rätt säkerhetsdörr för ditt hem SPARA ENERGI EXPERTERNA BERÄTTAR HUR ENERGIBESPARING

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer