Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften"

Transkript

1 Nyheter Utgiven av Far Årgång Pris 60 kronor Nr verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet 2011 kapitalist marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte 1

2 Nyhet! Riktad skatterådgivning för dina kunder stärker dig i din yrkesroll som rådgivare nummer 12/2011 Ledare Hogia Skatteanalys är det senaste tillskottet i vårt produktutbud ett nytt och unikt verktyg med vars hjälp du kan söka ut olika skattesituationer utifrån informationen i Hogia Skatts deklarationsfiler. Vi visar direkt via webben Kostnadsfri webbvisning: Kontakta oss för mer information. Telefon: , E-post: Hemsida: Rådgivning Inför en ny skattesituation som t ex skapas av ett förändrat regelverk, kan du snabbt få fram vilka av dina, eller hela byråns, kunder som påverkas. Speciella skattesituationer, oavsett regelförändringar, är intressanta för dig som rådgivare. Kvalitetssäkring och kontroll av hela deklarationsmaterialet I verktyget finns alla Hogia Skatts befintliga deklarationskontroller (deklarationskontroller i Hogia Skatt avseende tax 2012), därför kan verktyget användas för en övergripande kontroll av hela byråns deklarationer efter det att deklarationerna är klara men innan inlämning till Skatteverket. Marie Reinius är vd för Svenska riskkapitalföreningen. Hon arbetar för att förändra människors attityd till Riskkapitalister och risk kapitalbolag. Foto: Bosse Johansson. Är du medlem i Far och har frågor om din prenumeration? prenumeration Kontakta kundservice vid frågor rörande din prenumeration , Återbetalning medges inte vid förtida uppsägningar. Pris: 575 kronor/år. Studentrabatt 50 procent. Äldre lösnummer av Balans går att be ställa för 60 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer dessa från kundservice. Balans ges ut av Far med tio utgåvor per år. Ibland får det minst dåliga duga Det har snart gått två månader sedan Revisorsnämnden meddelade sitt beslut om revisionen i hq Bank. Men för flera av de inblandade är frågan långt ifrån uppklarad. Och debatten om vad som är rätt och fel lär fortsätta ett tag till, inte minst vad gäller värderingen av hq Banks värdepappersportfölj. Turerna kring hq Bank har aktualiserat frågan om ifrs och värdering till verkligt värde. De som är kritiska har fått vatten på sin kvarn, medan försvararna menar att det inte finns något bättre alternativ. Tankarna går osökt till Winston Churchills berömda ord om demokratin:»demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som har prövats genom tiderna.«kanske är det på samma sätt med ifrs och värdering till verkligt värde, att ibland får det minst dåliga duga? Balans tog frågan vidare till några forskare och praktiker. Och fram träder bilden av ett regelverk som är både komplicerat och omstritt. Läs artikeln på sidan 20. Riskkapital. Ett ord som väcker känslor hos många, inte minst efter den senaste tidens avslöjande av vårdskandaler, där riskkapital bolag varit inblandade. Balans har träffat Marie Reinius som är vd för Svenska Riskkapitalföreningen. En viktig del av hennes uppdrag är att försöka förändra människors inställning till risk kapitalister och riskkapitalbolag. Läs intervjun på sidan 16. För elfte året i rad publiceras»nyheter inför bokslutet«i Balans kommer att gå till historien som ett år med få stora genom gripande förändringar på redovisningsområdet, skriver författarna Carina Edlund och Camilla Persson. Nyheter inför bokslutet hittar du på sidan 31. God Jul och Gott Nytt År! Pernilla Halling Annonser Bo Lindberg, Selective Business, , , Tel Fax E-post Webbplats Balans Box Stockholm Telefon Epost far.se Chefredaktör Pernilla Halling Layout (vik.) Emma Frekke Redaktör Rakel Lennartsson Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2010) Redaktör Charlotta Danielsson Införda artiklar åter ger författar nas åsikte r, vilka inte behöver mot svara Fars. Balans kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Äldre nummer (från och med nr 4/2010) finns att läsa på far.se/balans. Tryckt hos Exaktaprinting AB 2011 ISSN

3 Abysmal/fotalia.com nummer 4/2010 BALANS Noteringar VI S3R MÖJLI6H3TER M3D SIFFR0R. innehåll 12/ XX nyheter inför bokslutet BEHÖVER DU KVALIFICERADE EKONOMER? 08 Revision är passion noteringar. HD-dom ger företagare rätt. En dom i Högsta Domstolen sätter stopp för Skatteverkets konfiskering av felaktigt inbetald skatt. 11 noteringar. 6 frågor om förenklingar till Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström, som ska kartlägga uppgiftskraven som ställs på företag. 12 noteringar. Brist på kapital hämmar tillväxt. Lagar och regler samt brist på arbetskraft och kapital är småföretagens främsta hinder för att växa. 16 profil i balans. Marie Reinius. Som vd för Svenska Riskkapitalföreningen arbetar Marie Reinius med att förändra attityderna till riskkapitalbranschen. 24 far Storsatsning på lokal närvaro. Sektionen Små och medelstora företag förändrar sitt lokala arbete. 20 reportage. Verkligt värde i hetluften. ifrs och ias 39 är i hetluften efter hq-affären. Kritiker och försvarare av verkligt värde-värdering ser olika lösningar och problem. Dfind Finance är ett rekryteringsoch konsultföretag med inriktning på ekonomi och finans. Söker du en driftig ekonom som ser nya möjligheter kan du tryggt vända dig till oss. Redan idag hjälper vi många av marknadsledarna inom näringslivet, och alla våra rekryterings konsulter har tidigare arbetat som kvalificerade ekonomer i olika positioner. Våra Dfind Finance-konsulter är alltså inte bara specialister på rekrytering och urval i allmänhet, utan på ekonomi och finans i synnerhet. Välkommen till Dfind Finance för rätt kompetens / www. dfindfinance.se Av ekonomer för ekonomer Inblick. Bedrägerier på alla plan i HQ-affären. Om fler kommer fram till att ingen ansvarig inom hq gjort fel kan alla regler om styrelsens ansvar strykas, skriver Peter Malmqvist. 29 i branschen. Enmansföretagare långt ifrån ensam. Solveig Turunen startade egen revisionsbyrå och har inte ångrat sig. 45 fördjupning. EU:s grönbok om bolagsstyrning. Det finns all anledning att förhålla sig skeptisk till förslagen i eu:s grönbok om bolagsstyrning, menar Anders Hult och Carl Svernlöv. 54 Debatt. Visst är det tillåtet att skatteplanera. Skatteplanering handlar om att betala rätt skatt. dessutom i nr Noteringar 26 inblick 43 fördjupning 54 Debatt 60 far har ordet 62 Gästkrönikan 5

4 Noteringar STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG Tel Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering Pssst... Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support. Rollbaserade lösningar Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill felaktiga betalningar HD-dom ger företag rätt om felinbetald skatt Skatteverket har länge struntat i en viktig rättsprincip och konfiskerat felaktiga betalningar. Det menar stiftelsen Den nya välfärden. En dom i Högsta Domstolen (HD) sätter nu stopp för detta. Företagare som av misstag angett fel ocr-nummer när de betalat in skatt till Skatteverket har under flera år fått se sina pengar konfiskerade och varit tvungna att betala in skatten ytterligare en gång. Stiftelsen Den nya välfärden har reagerat på Skatteverkets förfarande och anser att det varit orimligt att företagare tvingats betala dubbel skatt. NYTÄNDNING På jakt efter nytt jobb eller nya medarbetare? Gå in på ekonomisverige.se Nu sätter en dom från Högsta Domstolen punkt för Skatteverkets agerande. Frågan som har processats genom alla rättsinstanser började med att ett bolag företrädde två olika skattskyldiga bolag och upprättade deklarationer för båda. I samband med en skatteinbetalning råkade bolaget ange fel ocr-nummer vid betalningen av skatten, och pengarna hamnade på ett skattekonto tillhörande ett bolag där företagsrekonstruktion inletts. När bolaget som gått miste om sin skatte inbetalning upptäckte det begärde bolaget att Skatteverket skulle föra över pengarna till rätt skattekonto. Bolaget framhöll att det rörde sig om en felaktig betalning och hänvisade till principen om condictio indebiti. Skatte verket höll med om att betalningen varit avsedd för ett annat bolags skattekonto, men Att ange fel OCR-nummer vi betalning av en faktura har kunnat bli en dyr och krånglig affär för företagen. Nu har en dom i Högsta Domstolen satt stopp för detta. menade att man fått pengarna i god tro och agerat därefter. Det är märkligt att företagare tvingas processa i åratal för en självklarhet. Rättsregeln condictio indebiti har sin grund i romersk rätt, men Skatteverket har struntat i denna rättsprincip och i stället konfiskerat misstagsbetalningar, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den nya välfärden. I hd:s dom konstateras att huvudregeln vid condictio indebiti är att den betalande har rätt att kräva tillbaka det felaktigt inbetalda beloppet, men att ju längre tid betalaren dröjer med att kräva tillbaka pengarna, desto större skäl har mottagaren att tro att utbetalningen är definitiv. I det aktuella fallet anser hd att principerna om condictio indebiti är tillämpliga. Skatteverket har känt till dessa misstagsbetalningar sedan flera år tillbaka men vägrat att ändra luckorna i sina egna föreskrifter. Det är uppen bart att Skatteverket inte klarar av sin roll i den här typen av fall. Kanske vore en Skatte ombudsman som tillgodoser medborgarnas behov en lösning, säger Micha Velasco. charlotta danielsson 7 foto: rakel lennartsson

5 Noteringar Noteringar Nästa globala skattetrend skatt Nästa stora globala skatte trend är mer och fler transaktionsbaserade skatter. Det spår KPMG:s skatteexperter. Sedan millennieskiftet har den genomsnittliga företags skatten årligen sjunkit i världen. Det visar KPMG:s internationella bolagsskattestudie. Men Sverige halkar efter och har nu betydligt högre bolagsskatt än snittet. Den genomsnittliga bolagsskatten i världen ligger 2011 på 22,96 procent, men i Sverige är den 26,3 procent. Skattestudien som KPMG gjort visar också på tydliga regionala skillnader i trendutvecklingen. Europa har börjat höja skatterna, och flera regioner väntas följa efter. Vi räknar med ett trendbrott. Om inte hela världen samtidigt befinner sig i tillväxt går det inte att fortsätta att sänka företagsskatterna, konstaterar Helena Robertsson, chef för KPMG:s affärsområde skatt. Den största förändringen som är att vänta gäller transaktionsbaserade skatter. Studien visar att moms och serviceskatter introduceras på löpande band världen över, samtidigt som det på många håll pågår ett intensivt utredningsarbete för hur dessa skatter ska kunna effektiviseras ytterligare. Av statsfinansiella skäl väntas regeringars beroende av indirekta skatter öka. Dessa skatter är mer stabila än företagens inkomstskatter över konjunkturcykeln, de har lägre möjlighet att flyta ur landet och det finns mycket att vinna på att samla in dem snabbare. Av den politiska debatten kan vi dra slutsatsen att fler transaktioner kommer att beläggas med moms och att företagen inte kommer att kunna behålla momspengarna lika länge i framtiden, säger Susann Lundström, momsexpert på KPMG. Charlotta Danielsson HQ är kritiskt till att Revisorsnämnden valt att inte ta ställning i värderingsfrågan. börsbolag hq-affären HQ överklagar RN-beslut Det var fel av Revisorsnämnden (RN) att inte ta ställning till värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj. Det hävdar HQ i sin överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Men Revisorsnämndens chef Peter Strömberg tror att överklagan avvisas. hq har via advokat Claes Lundblad ingivit en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Det 13-sidiga dokumentet innehåller svidande kritik mot Revisorsnämndens beslut att fria hq-revisorn Johan Dyrefors. hq hävdar att Revisorsnämndens prövning utgått från en»felaktig föreställningsram«. Bland Börsbolagen utvecklas starkt 2011 blir ett bra år för börsbolagen och företagsanalytikernas bedömning är att den positiva utvecklingen fortsätter under , inte minst i lönsamhetshänseende. Det visar en ny granskning som fackförbundet Unionen har genomfört bland 245 börsbolag med fler än anställda i det privata näringslivet. annat ska Revisorsnämnden ha underskattat tradingverksamhetens betydelse.»en tradingverksamhet som står för mer än 50 procent av de totala riskerna i en bank kan omöjligen anses utgöra en begränsad del av bankens verksamhet«, skriver hq i sin överklagan till förvaltningsrätten. Skatteverket har utsetts till Sveriges modernaste myndighet Sju myndigheter deltog i tävlingen som för andra året i rad arrangerades av Kvalitetsmässan. Juryns motivering löd:»den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och är ständigt HQ är även mycket kritisk och oförstående till att Revisorsnämnden valt att inte ta ställning till värderingsfrågan:»eftersom en korrekt värdering av tradingportföljen varit en grundläggande förutsättning för en korrekt redovisning av hq ab:s och Bankens ställning och resultat har rn uppenbarligen inte utfört en korrekt granskning av [ ] revisionen.«revisorsnämndens chef Peter Strömberg vill inte kommentera hq:s kritik i sak, utan avvaktar förvaltningsrättens besked om hq har talerätt. Han tror emeller tid att överklagan kommer att avvisas, det vill säga att den inte tas upp till prövning. Vår uppfattning är att det finns en tydlig praxis att anmälare inte har rätt att överklaga våra beslut, säger Peter Strömberg. Vid den här tidningens pressläggning har förvaltningsrätten i Stockholm ännu inte tagit ställning till om hq har talerätt i domstolen. Rakel Lennartsson skatteverket Skatteverket en modern myndighet på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag [ ] Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som har banat väg för det nya populära Skatteverket [ ]«charlotta danielsson foto: dreamstime HQ Finansinspektionen efterlyser nyordning Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ Bank är ett underkännande av revisorns roll som kontrollfunktion. Det menar Finans inspektionens generaldirektör Martin Andersson. Vi kan inte ha en ordning där man inte redovisar de risker som finns och medvetet mörkar problem. Det är oerhört dramatiskt och besvärligt för alla som över huvud taget funderar på att köpa en aktie. Det är klart att vi måste få en annan ordning, säger Martin Andersson. Finansinspektionens generaldirektör är en av dem som förvånas över att Revisorsnämnden inte tagit ställning till värderingen av värdepappersportföljen i sin granskning av revisionsinsatsen i hq Bank. Vi tyckte det var viktigt att få en prövning av revisorns ansvar och om det är okej att som revisor skriva under en redovisning som uppenbarligen har stora brister. Nu avgör Revisorsnämnden frågan utan att över huvud taget titta på värderingen och det tycker vi är förvånande, säger Martin Andersson. Håller du med Revisorsnämndens chef Peter Strömberg om att det behövs en oberoende auktoritet som kan ta ställning i komplexa värderingsfrågor? Vi får analysera vad det här innebär, säger Martin Andersson. Vi är oroade över budskapet att revisorn inte behöver delge omvärlden sina eventuella bekymmer kring redovisningen och det gör ju att man måste fundera på om den nuvarande ordningen är bra, säger Martin Andersson. Hur bör en sådan ordning se ut? Det får vi titta på. Vi ville i ett första skede få prövat om det låg i revisorns roll att slå larm. Nu med Revisorsnämndens beslut måste man titta på andra lösningar, säger Martin Andersson. Martin Andersson utesluter inte att det kan behövas en ny auktoritet för att hantera granskningen av finansiell information, men betonar att Finansinspektionen inte har satt ner foten i frågan. För närvarande pågår en dialog mellan Finans- Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson utesluter inte att det kan behövas en ny auktoritet för att hantera granskningen av finansiell information inspektionen och Far om hur revisionen i finansiell sektor ska stärkas. Det arbetet är ett steg i rätt riktning. Men den senaste tiden har visat att det inte kommer att ge svar på alla grundläggande frågor, särskilt inte vad gäller värderingsfrågor. Där finns det skäl att fundera på om det behövs andra lösningar, säger Martin Andersson. Rakel Lennartsson Förhandsboka dina Rätt-böcker för 2012 redan nu! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på foto: bosse johansson 8 9

6 Noteringar Noteringar kpmg topprankad Med arbetare på KPMG mest nöjda Universum undersöker årligen unga akade mikers attityd till sina arbetsgivare. Vid en betygsättning av arbetsgivarna klättrar KPMG till åttonde plats, från elfte plats i fjol. Det betyder att KPMG har störst andel nöjda unga med arbetare bland företagen i branschen. Charlotta Danielsson»För män är kostymen det yttersta kamouflaget. A pokerface in wool, som någon har kallat den.«tove Thambert, designer och trendanalytiker, i tidningen Fokus. skatt Deloitte och PwC får utmärkelser För tredje året i rad har Deloitte utsetts till Sveriges främsta skatterådgivare av tidskriften International Tax Review. Det är fantastiskt roligt att vi lyck as försvara vår position. Det visar att vi är lyhörda för marknadens behov och har en förmåga att ständigt förändra och förbättra oss, säger Magnus Larsson, ansvarig för affärs område skatt på Deloitte. Även PwC har tilldelats en utmärkelse. I en årlig undersök ning från Blendow Group, baserad på svar från chefer i större företag som betygsätter tjänster inom skatteområdet, har PwC utsetts till Sveriges ledande revisionsbyrå. Att bli uppmärksammad på det här sättet är självklart positivt för oss. Att få utmärkelsen för andra gången bekräftar att det arbete vi genomför internt med att ytterligare stärka vår spetskompetens och vässa organisationen ger resultat, säger Magnus Johnsson, chef för skatteverksamheten inom PwC. Charlotta Danielsson revision i finansiella företag Fars ordförande Anders Bäckström ser fram mot regeringens förslag om ändrad lagstiftning för revisorer i finansiella företag. Revision i finansiella företag lagförslag snart klart Finansmarknadsministern Peter Norman vill ändra lagstiftningen för revisorer i finansiella företag. En remiss väntas vara ute före årsskiftet. Det ska bli intressant att ta del av regeringens förslag, säger Anders Bäckström, Fars ordförande. Revisions- och rådgivningsbranschen står inför stora förändringar. eu-kommissionen har under lång tid arbetat med revisionen i främst större företag, och i Sverige vill nu regeringen skriva om lagstiftningen för revisorer i finansiella företag. I en intervju i Svenska Dagbladet tidigare i höstas sa finansmarknadsminister Peter Norman att den nya lagstiftningen kan vara på plats under nästa år, Lagförslagen handlar dels om att upphandling av sidotjänster från det revisionsföretag som ett finansiellt börsbolag anlitar ska underställas styrelsens revisionsutskott för bedömning, sa han till SvD. Peter Norman framhöll att förslaget även handlar om krav på rotation av den huvudansvariga revisorn för företag under Finansinspektionens tillsyn. Han påtalade också att branschen åtagit sig att göra åtgärder för att höja kvaliteten i revisionen av finansiella företag och att ta fram en vägledning för granskning av intern kontroll. Enligt den rapport jag fått från Finansinspektionen är det arbetet fördröjt, vilket förstås inte är bra, sa Norman till SvD. Anders Bäckström, Fars ordförande, bemöter kritiken: Vi arbetar just nu med en rekommendation om revision i finansiella företag och det har blivit väldigt uppenbart att det krävs minst två för att dansa. Finansinspektionen är intresserad av viss information som rör brister i intern kontroll, men även annan information om revisorns ställningstaganden under revisionsprocessen som inte är direkt relaterad till intern kontroll, säger han. Han menar att Finansinspektionens önskemål inte är självklara för revisorerna, och att det därför krävs att arbetet bedrivs i nära samverkan med myndigheten. Jag har uppfattat att samarbetet fungerar bra och enligt en tidtabell som är realistisk med hänsyn till Finansinspektionens egen process med att se över regelverket för intern styrning och kontroll i finansiella företag, säger Anders Bäckström. Charlotta Danielsson läs mer Läs även intervjun med Finans inspektionens chef Martin Andersson på sidan 9. Mer om revision i finansiella företag och de förslag som arbetats fram av Far finns att läsa i Balans nr 11/2011. foto: bosse johansson foto: kristofer lönnå 6 frågor om förenklingar»citat.«annika Bränström är generaldirektör på Bolagsverket, en av 13 myndigheter som nu genomför en kartläggning av de uppgiftskrav som de ställer på företag. 1 Din myndighet har fått näringsministerns uppdrag att vara sam ordnande, vad innebär projektet? Grundidén är att företag bara ska behöva lämna samma uppgift en gång, vid ett tillfälle och på ett ställe. För att detta ska bli möjligt behöver vi bygga upp ett metadataregister över vilka uppgifter som samlas in från vilka myndigheter och med stöd i vilken lagstiftning. 2 Vad är ett metadataregister? Det är ett register över uppgifter om uppgifter. Det innehåller alltså inte några faktiska data, utan är en kartläggning av alla uppgifter som i dag hanteras av myndigheterna. Utmaningen är att veta om en uppgift är samma som en annan. För att kunna ta ställning till det måste vi definiera olika begrepp. Betyder ordet verksamhet exempelvis alltid samma sak? Eller ordet inkomst? Det är inte alltid som två snarlika uppgifter är samma uppgift. 3 Hur löser man de här problemen i andra länder? Det finns många länder som jobbar med detta, men Norge är det land som har kommit längst. Där har man tagit ett helhetsgrepp på frågan och skapat ett nationellt uppgiftsregister som företagen rapporterar till och myndigheterna hämtar uppgifter från, utan att det sker någon mellanlagring. 4 I en rapport från 2008 framtagen på uppdrag av Bolagsverket och XBRL Sweden står det att XBRL-formatet skulle inne bära en besparing på två miljarder kronor om året. Trots det är intresset svagt för denna möjlighet, varför? Bolagsverket har tagit emot årsredovisningar i XBRL-format sedan 2006, men vi har bara fått in ett 100-tal om året. Jag tror att det finns en viss tröghet i att ändra på något som man tycker fungerar ganska bra. 5 Bolagsverket har förordat lagstiftning om XBRL, varför? Därför att vi ser att vinsterna i samhället i stort skulle bli väldigt stora. Sedan måste det inte vara just XBRL, utan det skulle kunna vara i princip vilken standard som helst. Men Bolagsverket förordar XBRL eftersom det är den standard som slagit igenom internationellt. 6Vad skulle en lagstiftning innebära för företagen? Vi myndigheter måste jobba tillsammans med dem som levererar affärsprogram så att programmen klarar av att göra omvandlingen. För det enskilda företaget kommer det att innebära att det bara behöver lämna uppgifter från årsredovisningen en gång! Rakel Lennartsson Vill du vidare i karriären? Amendo är ett av Sveriges ledande företag när det handlar om bemanning och rekrytering av specialister inom ekonomi, bank & finans samt försäkring. Just nu söker vi bl.a. Business Controller med IT-inriktning till Euromaint Ekonomichef till Inspira Förskolor & Skolor Financial Controller för ett längre uppdrag Business Controller till Skandia med ansvar för produktområdet Skandia Link För mer information och ansökan gå in på amendo.se Följ oss även på Facebook och Twitter. Want söker Kvalificerade ERFARNA EKONOMER ekonomer Want är det nischade bemanningsföretaget för interimlösningar med erfarna ekonomer. Vi rekryterar också chefer och specialister. Ring oss gärna på tel eller läs mer på ERFARNA EKONOMER 10 11

7 Noteringar Noteringar Foto: anna elgerot Europa Sverige ett»utanförland«i skuldkrisens hetta talas det allt mer om ett delat eu. De 17 euroländernas finansministrar har allt oftare egna möten för att diskutera Europas ekonomi, medan de tio andra länderna snällt får vänta utanför den stängda dörren. Den franske presidenten Sarkozy har till och med börjat tala om ett Europa i två hastigheter. En grupp av länder som vill lägga i en högre växel och bli än mer sammansvetsade och en annan grupp som vill hålla tillbaka samarbetet. eu-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, är dock helt emot dessa tankar. Han sa nyligen i ett tal i Berlin:»eu och euroområdet hör ihop. En uppdelad union fungerar inte. Två unioner är inte någon union. Två unioner innebär att euroområdets medlemmar separeras från de övriga länderna. Varför ska vi införa fler krav för de länder som vill ingå i unionens kärna? Det vore inte rättvist. Före månadens slut kommer kommissionen att ha lagt fram ett paket med ytterligare åtgärder för att fördjupa den ekonomiska styrningen av eu och av euroområdet.«barroso gick till och med ett steg längre genom att säga att alla eu-länder borde införa euron så snart som möjligt.»utmaningen är nu att fördjupa integrationen av eurosamarbetet utan att skapa för stora problem för de som ännu inte är med«, betonade José Manuel Barroso.»Utanförländerna«, som icke-euroländerna kallas i eu, har tröttnat på att stå ute i kylan. De har därför haft två egna möten där finansministrarna diskuterat den allt större sprickan mellan grupperna.»det är viktigt att vi stärker våra gemensamma intressen och har ett öppet och väl fungerande europasamarbete och att eurogruppen inte sluts«, sa finansminister Anders Borg i samband med senaste mötet. Det var Sverige som tog initiativet till det första mötet och liknande informella samtal planeras på löpande basis i framtiden. eu kan inte fortsätta utvecklas utifrån det land som vill minst. Det fungerar inte i längden. Det handlar om att utveckla eller avveckla. Och på den punkten är eu-kommissionens ordförande tydlig. En uppdelning i två grupper, eller kanske på sikt flera, gynnar ingen. För en stabil utveckling krävs en gemensam grundsyn. eu-kommissionen har en stor utmaning framför sig att förklara för eu:s medborgare hur de vill att eu ska se ut i framtiden och hur eu-länderna tillsammans ska ta sig ur skuldkrisen, och undvika nästa. ewa fallenius är press- och EU-ansvarig på Far. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Brist på kapital är ett problem för små företag som vill växa, framför allt för företag som leds av personer med utländsk bakgrund. Kapitalbrist hinder för företag att växa Lagar och regler samt brist på arbetskraft är småföretagens främsta hinder för att växa. Företags ledare med utländsk bakgrund har dessutom svårt med kapital försörjning. Det visar en rapport från Tillväxtverket. Tillväxtverket ligger bakom en av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar till små och medelstora företag. Undersökningen som omfattar cirka företag i hela landet, visar att tillväxtviljan finns. Nästan tre fjärdedelar av företagen vill bli större, antingen genom ökad omsättning eller genom att öka antalet anställda. Men företagarna ser flera hinder för att växa. Var tredje småföretagare har uppgett att tillgången på lämplig arbetskraft är ett problem, sedan nämns även kapitalförsörjning, säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket. När det gäller kapitalförsörjningen vill Tillväxtverket inte gå så långt som att säga att det är ett generellt problem. Enligt undersökningen är det främst småföretag som leds av personer med utländsk bakgrund samt företag inom vissa branscher som har problem med kapitalförsörjningen. Jan Persson menar att det är viktigt att fortsätta det pågående regelförenklingsarbetet samt att stimulera olika typer av samarbete mellan företag, exempelvis erbjuda mötesplatser. Undersökningen visar att småföretag som samverkar med andra företag har en större vilja att växa, säger Jan Persson. charlotta danielsson Foto: dreamstime Svenskar får IFAC-uppdrag Helene Agélii och Mats Olsson har fått uppdrag inom International Federation of Accountants (IFAC). Det är en spännande och rolig utmaning, säger Mats Olsson. Mats Olsson, auktoriserad revisor på Adrian & Partners i Göteborg, valts in i ifac:s SMP Committee som representant för Norden under en treårsperiod. Att som smp:are på en medel stor byrå i Göteborg få det här uppdraget är stort, säger Mats Olsson. Kommittén arbetar bland annat med att påverka utformningen av internationella standarder och att påverka lagstiftarnas arbete, så att dessa hjälper, inte stjälper, sme/smp. Jag hoppas få tillfälle att arbeta med frågor som kan påverka smp:ares möjligheter att stärkas i sin roll. Utan att värdera Michel Barniers syn på att big 4 bör bli big 8 eller i vart fall fler än fyra är min uppfattning att det är viktigt för den så kallade marknaden att smp:are får konkurrenskraftiga villkor samt att sme-företagen också får det, säger Mats Olsson. Helene Agélii, chefsjurist på Far, har fått ett treårsmandat som Nordenrepresentant i iesba, ifac:s etiska»board«. Den arbetar framför allt med att utveckla, tolka samt ge vägledning runt tillämpningen av deras etikkod. iesba:s etikkod, i de delar som behandlar oberoende frågor, ingår ju redan i dag i Fars yrkes- Mats Olsson Fastighetsvolymen ny regelsamling för fastighetsrätt och byggjuridik Med nya PBL! Fastighetsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. Boken vänder sig till alla som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor. Pris 530 kr exkl. moms Information och beställning farakademi.se etiska regler. Det känns därför oerhört spännande att personligen få vara med och utveckla dessa etikregler. Dessutom ska det naturligtvis bli både intressant och lärorikt att få arbeta i en internationell miljö. Vårt Skattevolymen 2012:1 Helene Agélii första möte äger rum i Dublin i slutet av februari. Då hålls även en introduktionsdag för nyinvalda, vilket jag med spänning ser fram emot, säger Helene Agélii. charlotta danielsson Andra aktuella böcker Fastigheten och skatten Läs mer på farakademi.se 12 13