organ för sveriges facköversättarförening nr årgång facköversättaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S 8 SMARTA STYRELSE TIPS 810 MATNYTTIGT LAGRA DATA FRÅN PÅ ETT MINIKONFERENSERNA GENOMTÄNKT SÄTT 12

2 Nr Årgång 25 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Styrelsen har ordet Kansli Postadress SFÖ Vasagatan Stockholm Besöksadress Vasagatan 36 Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Webbplats: PlusGiro Vi är alla länkar i samma näringskedja Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Ingrid Olsson Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Tricia Nilsson, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Trydells tryckeri Prenumeration Pris för år 2014 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2014 Nr Manusstopp Utgivning 1 14 januari 20 februari 2 10 mars 16 april 3 21 maj 25 juni 4 7 juli 27 augusti 5 12 september 20 oktober 6 10 november 15 december ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 1/14 Som en av de tidigaste, om än inte första, medlemmarna i SFÖ ser jag tillbaka på en lång historia av både fridsam symbios och uttalad motsättning mellan frilansöversättarna i SFÖ och byråerna som förmedlar uppdrag åt många av våra medlemmar. Flera av oss tar då och då på byråhatten gentemot kollegor och har nog ganska lätt att se att myntet har två sidor minst. I DETTA NUMMER av Facköversättaren presenteras tankar och erfarenheter kring prisbildningen för översättningstjänster av vår ordförande Ingrid Olsson. De är baserade på ett stort kunnande och ett långt yrkesliv i flera länder. En annan artikel, av undertecknad, handlar om dagens moderna översättningsbyråer, deras verksamhet och de utmaningar (buzzword, jag vet) de ställs inför. Oerhört mycket har förändrats för aktörerna på översättningsmarknaden under de år SFÖ har existerat. Vi översättare har fått tillgång till internet och CAT-verktyg. Byråerna har utvecklats från att vara rena förmedlare till att bli produktionsbolag och avancerade tjänsteadministratörer med uppgiften att slimma hela överföringsprocessen. Med de volymer som översätts idag är deras roll omistlig. Slutkunderna har blivit mer kompetenta och uppmärksamma på vilka språktjänster de betalar för. Det saknas inte text att översätta. Men på vilken kvalitetsnivå den ska översättas, hur mycket som ska betalas och hur betalningen ska fördelas är brännande frågor idag. VILKEN ÄR DÅ översättarnas roll? En enorm mängd information måste över- föras från ett språk till ett annat, utan den osäkerhet som dagens maskinöversättning innebär. Kompetenta mänskliga översättare behövs. Vi vet det. Byråerna, med all sin teknik, vet det. Slutkunderna, med alla sina förhoppningar om att allt ska bli billigare, vet det. Det kan nämligen inte bli hur billigt som helst. Gå till Ingrids artikel, ta fram räknedosan, ringa in verkligheten. Det finns en viss nivå under vilken vår del av processen inte fungerar längre. Hamnar priset under den tar vi vår hatt och går det är ren matematik när vi är nere på den nivå där det ger bättre betalt att flippa burgare. EN SÅDAN UTVECKLING kan ingen aktör i språksvängen acceptera. Då spelar det ingen roll hur smarta och mer eller mindre automatiska lösningar slutkund A överenskommer med översättningsbyrå B. För någon måste göra jobbet. Låt oss ha det som utgångspunkt och låt oss samarbeta med byråer och slutkunder kring den utgångspunkten. Ty vi är alla länkar i samma näringskedja. Björn Olofsson Styrelseledamot

3 Styrelsen informerar Nytt år och nya friska tag! FIT-kalender En av fördelarna med att ingå i FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) är att SFÖ:s medlemmar kan delta i evenemang som FIT och våra systerorganisationer runtom i världen ordnar till rabatterat pris. Hela kalendern hittar du på www. fit-ift.org samt hos respektive systerorganisation. Några axplock: I skrivande stund ligger helgerna bakom oss och styrelsen börjar så smått ladda för februarimötet, där bland annat årsmötet i Jönköping ska förberedas. Samtidigt rullar det löpande arbetet på med både större och mindre frågor och så har vi flyttat vårt kansli! STYRELSELEDAMOT I ETERN. I december intervjuades vår egen Sofia Malmgård av Sveriges Radios Kulturnytt om facköversättares villkor. Det går fortfarande att lyssna på intervjun på Kulturnytts webbplats: artikel.aspx?programid=478&artikel= NY KANSLILOKAL. Som tidigare meddelats var det en nödvändighet att flytta kansliet eftersom kontorshotellet där det var inrymt skulle byggas om till bostäder. Det visade sig bli något av en välsignelse för oss, då vi har lyckats hitta en mycket bra lokal med ännu bättre läge (mitt emot Centralen, på Vasagatan 36) till något lägre hyra! Själva kontorsytan är mindre än på Wallingatan och det finns inte längre någon extra arbetsplats, men vår kanslist Victoria hälsar att intresserade medlemmar som har vägarna förbi är välkomna in på ett besök. Kontorshotellet har också utmärkta möteslokaler som även kan bokas av arbetsgrupperna. NYREKRYTERING. I nyhetsbrevet som gick ut i december efterlyste vi personer som kan tänka sig att engagera sig i Fortbildningsgruppen, som behöver förstärk- ning. Maria Lundahl, som är sammankallande, vill förtydliga att hon stannar kvar på sin post tills vidare, men att gruppens befintliga medlemmar på sikt planerar att fasa ut sig själva och att det därför vore lämpligt att plocka in en eller flera nya personer redan nu. Dessutom behövs fortfarande en sammankallande för den regionala gruppen Syd. Du som är intresserad av att hjälpa till är hjärtligt välkommen att höra av dig, och detta gäller självklart även övriga arbetsgrupper fler insatser behövs alltid! Information om vilka arbetsgrupper som finns och vem som ansvarar för vad hittar du som alltid på under Om SFÖ Sektioner och grupper. Till sist vill vi påminna om att sista datum för att skicka in motioner till årsmötet är den 15 mars. Styrelsen önskar alla medlemmar ett friskt, lyckligt och produktivt 2014! SFÖ:S STYRELSE ATISA Konferens 3 5 april 2014 New York, NY, USA American Translators & Interpreting Studies Associations 7:e konferens går av stapeln med temat Where Theory and Practice Meet. Blir nog lite mer teori än praktik på denna konferens, men att få suga i sig lite teori och samtidigt hjälpa andra sidan att se hur det funkar i praktiken blir inte fel. Översättningsmyter april 2014 Tammerfors, Finland Symposiet samlar översättare, tolkar, lärare och forskare för att ta reda på vad som är sant och vad som är myt när det gäller vårt yrke. Maskin vs. människa, crowdsourcing, översättarens status och det fängslande temat translation universals är bara några av ämnena som tas upp under dagarna. Konferensen körs på finska, engelska och svenska! NAJIT Konferens maj 2014 Las Vegas, NV, USA Vad händer när en grupp rättsöversättare släpps lösa i Sin City? Kom till National Association of Judiciary Interpreters & Translators 35:e årliga konferens och se själv! Motionsdags snart! Årsmötet närmar sig och styrelsen vill påminna om att motionstiden för årsmötet 2014 i Jönköping går ut den 15 mars 2014! facköversättaren 1/14 3

4 ARVODE Vad är det som händer med våra priser? Enligt Statistiska Centralbyrån motsvarade 100 kr år kronor i slutet av 2013 det innebär en förändring om 51 procent. Om vi ser enbart till priset så är vi nog alla överens om att våra priser inte har stigit i motsvarande mån långt därifrån! Vad beror detta på? Vilka faktorer spelar in? Och vad kan vi göra för att förbättra situationen? När jag började min översättarbana i USA var priserna för översättning från engelska till svenska ganska blygsamma och betydligt lägre på den amerikanska marknaden än vad de var här hemma. Nu, 23 år senare, är priserna fortfarande blygsamma men endast något lägre på den amerikanska marknaden än i Sverige. Vi har olika språkkombinationer och olika kunskapsnivåer och en del arbetar med direktkunder medan andra huvudsakligen arbetar för byråer. Alldeles bortsett från varje enskild översättares individuella omständigheter finns det flera olika yttre faktorer som påverkar prissättningen. CAT-verktyg, informationssamhället, tillgång och efterfrågan och det ekonomiska klimatet är några exempel, men om vi ser på vad som påverkar priset gentemot byråerna så är det en faktor som genast blir tydlig, och det är offentliga upphandlingar. Det är de stora byråerna som oftast har möjlighet att delta i de stora upphandlingarna och konkurrensen är stenhård! OM VI BÖRJAR med offentliga upphandlingar skulle jag tro att vi alla, även om vi inte är direkt involverade, påverkas av dessa. Miljontals ord översätts under dessa avtal, inte minst inom EU. Vissa översättare arbetar enbart, eller nästan enbart, under avtalen. De återkommande upphandlingarna skärper konkurrensen mellan de stora byråerna som är de enda som i praktiken kan lämna anbud. 4 facköversättaren 1/14

5 ARVODE I en perfekt värld skulle översättarna inte acceptera uppdragen om priset är för lågt i förhållande till tidsåtgången för den aktuella texten och de anbud som lämnas skulle därmed tvingas bli mer realistiska. Följden blir att priserna sjunker, inte bara inom offentlig upphandling, utan baspriset urholkas inom hela branschen. För översättarna är förhandlingsutrymmet tämligen begränsat. Vill du ha jobbet är priset givet, annars är det bara att försöka hitta något annat. I en perfekt värld skulle översättarna inte acceptera uppdragen om priset är för lågt i förhållande till tidsåtgången för den aktuella texten och de anbud som lämnas skulle därmed tvingas bli mer realistiska. Tyvärr fungerar det inte på det viset många översättare som kanske är nyutexaminerade eller som helt enkelt inte har råd att tacka nej accepterar jobb till priser som egentligen inte är långsiktigt hållbara. Detta går ut över kvaliteten och det skadar tyvärr hela branschen. DATORER, INTERNET och CAT-verktyg var inte lika utvecklade Vi hade inte tillgång till internet för att söka efter information. Jag minns hur jag brukade finkamma Gleerups bokhandel efter facklitteratur varje gång jag kom hem till Sverige på besök! Idag måste vi i stället lära oss att sålla bland all information som vi får fram vid en enkel sökning på Google. Färdiga översättningar brukade skickas antingen med snigelpost eller via modem. Det fanns till och med en hel del översättare som fortfarande arbetade med vanliga skrivmaskiner på den tiden och om någon hade börjat prata om CAT-verktyg så hade i alla fall jag trott att sådana saker var ren science fiction. CAT-verktygen, men vår kapacitet har inte ökat i sådan omfattning och med en sådan takt att det ensamt förklarar varför ordpriset inte har följt inflationstakten utan i stället, i alla fall i Sverige, sjunkit för många översättare. Och det förklarar verkligen inte varför priserna har fortsatt att stå stilla, trots att CAT-verktygen har funnits och varit i allmänt bruk under minst tio års tid. CAT-verktygen är dock i mångt och mycket ett tveeggat svärd. De har självklart medfört en högre produktivitet, men denna ökade produktivitet kommer inte alltid översättaren till godo. Tradosrabatter och viktat ordantal är vardagsmat det vill säga att om vi översätter en text på ord, så kanske vi bara får betalt för ord. Det är oftast byrån eller den pålästa slutkunden som drar den största nyttan av dessa verktyg, samtidigt som översättarna ändå förväntas investera i dyra program och uppdateringar som inte ger dem någon större fördel, i alla fall inte rent inkomstmässigt, och dessutom hålla sig utbildade i dessa verktyg. Internet och en alltmer globaliserad värld har givetvis medfört att vi konkurrerar på en större marknad och detta är säkert en av förklaringarna till att våra priser har stagnerat. En annan förklaring är marknadssituationen. Om en översättare har en vanlig språkkombination och saknar specialkunskaper inom något eller några områden, så kommer det att bli svårare att få bra betalt än om man har en sällsynt språkkombination eller är specialist inom ett smalt område. Det handlar, som så mycket annat, om tillgång och efterfrågan! VAD KAN VI som enskilda översättare göra för att förbättra situationen? Det är inte alltid lätt att tacka nej till jobb, även om priset är mycket lågt. Vi måste ju ha mat på bordet. Vi är kanske nya på marknaden och vill gärna få in en fot. Det är inte konstigt att nya översättare är angelägna om att få jobb och att de, av naturliga skäl, ofta tar mindre betalt än mer etablerade aktörer. Ett råd är att fundera på hur mycket man behöver tjäna varje månad och hur mycket man är beredd att arbeta för att uppnå det målet, exempelvis med användning av följande kalkyl: Om man vill ha ut en lön på :- före skatt per månad behöver man fakturera :-. För att kunna fakturera :- behöver man producera ord vid ett ordpris på 1:-. Detta kan man uppnå om man är uppbokad till/utför betalt arbete under 60 procent av arbetstiden (realistisk siffra i konsultbranschen) och GIVETVIS KRÄVDE DETTA en större arbetsinsats per översatt ord än vad som krävs idag. Med dagens CAT-verktyg, snabba datorer och med en oändlig mängd information bokstavligen vid våra fingertoppar har vi ett gott utgångsläge för att producera snabba, välskrivna och korrekta översättningar. De stagnerade priserna kan kanske i viss mån förklaras av en ökad produktivitet tack vare...se andra översättare som kollegor och inte som konkurrenter. Samarbeta om det är möjligt facköversättaren 1/14 5

6 ARVODE Ska du upp eller ner? ÖVERSÄTTARTAXA kontinuerligt/genomsnittligt producerar cirka 400 ord/timme under denna tid. Vid ett ordpris på 0,90 är motsvarande siffror cirka ord per månad, det vill säga cirka 450 ord/tim. För att räkna ut det belopp som behöver faktureras har den här räknaren använts: lonekalkyl/ Jag har använt värdena 3 000:- i kostnader/månad och åldern år. Vid beräkning av timantalet har jag utgått från 160 timmar (heltid) per månad. Kalkylen ändras naturligtvis varje gång man ändrar någon siffra. Var och en får lägga in sina egna siffror för att få fram den takt man måste arbeta i för att uppnå en viss lön. Ett annat viktigt råd är att se andra översättare som kollegor och inte som konkurrenter. Samarbeta om det är möjligt. Försök att skapa översättarteam som kan hjälpa och avlasta varandra när det är mycket jobb eller i semestertider. Dela med er av överflödet det är bättre att skicka ett jobb vidare till en kollega som har ont om uppdrag, än att den kollegan ska känna sig tvingad att åta sig uppdrag till underpris för att få ihop till hyran. Skapa goda kundrelationer och vårda dina kunder svara på mejl och jobberbjudanden, även om du inte är tillgänglig och var artig även om det pris som erbjuds är alldeles för lågt. Det är oftast inte den stackars projektledarens fel! Undvik oseriösa byråer som konsekvent erbjuder jobb med korta deadlines till extremt låga priser. Försök att inte se byråerna som utsugare som gör allt för att roffa åt sig så mycket som möjligt av vårt levebröd. De seriösa byråerna är inte intresserade av att parasitera på oss de agerar, precis som vi, på en extremt tuff marknad. Att arbeta med direktkunder kan säkert vara en lösning och en dröm för många av oss, men man ska inte glömma bort att detta medför en hel del extraarbete och kundrelationer som tar tid (och kostar pengar) och därför kanske den högre ersättningen inte alltid är så mycket högre vid en närmare granskning. Framför allt måste vi vara medvetna om vårt eget värde. Det kan vara lättare sagt än gjort, men vi måste våga säga nej! Det är möjligt att man förlorar den kunden eller det jobbet, men erfarenheten visar att det lönar sig i längden. VAD KAN BYRÅERNA GÖRA? I Sverige har Språkföretagen nyligen bildats och det är positivt. Föreningen har till exempel egna etiska regler som förhoppningsvis kommer att skapa en viss självsanering i branschen. Jag anser att byråerna, i och med att de väljer att agera mellanhänder mellan översättaren och slutkunden, även har ett ansvar att utbilda sina kunder om översättningsprocessen och vad som krävs av slutkunden för att vi ska kunna producera bra översättningar. Det åligger byrån att ta tag i sådana saker som bristfälligt referensmaterial och undermåligt skrivna källtexter samt se till att källtexten levereras till översättaren i lämpligt format. Det finns tyvärr byråer som arbetar efter modellen att hitta billigast möjliga leverantör som kan leverera på kortast möjliga tid, men det finns även de som arbetar långsiktigt efter ett kvalitetsperspektiv. VAD KAN SFÖ GÖRA? SFÖ arbetar kontinuerligt med att skapa relationer med övriga aktörer: myndigheter, andra översättarföreningar och språkföretag i syfte att skapa medvetenhet om översättaryrket och SFÖ och vad vi står för, samt för att lyfta vårt yrkes anseende. Vi arbetar kontinuerligt med upphandlingsfrågan och har utsett en särskild arbetsgrupp inom styrelsen för detta. Nu senast var exempelvis styrelsens Sofia Malmgård aktuell i en intervju med Sveriges Radios Kulturnytt rörande facköversättarnas arvoden. Det finns ett enormt kunnande bland våra medlemmar, inte bara rent språkligt, utan inom en mängd olika områden och vi borde, gemensamt, kunna höja vår yrkesstatus. SFÖ har med tiden rönt alltmer respekt som representant för facköversättarna och det är positivt, men det är viktigt att varje enskild medlem i sin egen verksamhet fortsätter att arbeta mot våra mål. Det är oerhört svårt att reda ut vilka faktorer som påverkar priset och en artikel av det här slaget kan av naturliga skäl endast skrapa lite på ytan. Det är mycket möjligt att många som läser detta inte känner igen sig och kan peka på andra faktorer som jag inte har berört här, men jag hoppas att den här artikeln väcker tankar och idéer om vad vi alla kan göra för att förbättra vår arbetssituation. INGRID OLSSON 6 facköversättaren 1/14

7 NYHETER Lagrådsremiss om nationella patent på engelska Regeringen har tidigare lagt fram ett förslag om att nationella patentansökningar ska kunna lämnas in och behandlas på engelska. Att som nu behöva översätta ansökningarna till svenska anses vara omotiverat kostsamt. Syftet med förslaget är att minska översättningskostnaderna för den som söker ett patent för att på så sätt frigöra resurser till forskning och innovationer. Om det nya förslaget går igenom skulle endast patentkraven behöva finnas översatta till svenska i patentansökan. Det bör räcka för att allmänheten ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som är skyddat. I praktiken innebär lagförslaget inga stora förändringar, men det ska underlätta för forskning sägs det bland annat i propositionen. Den föreslagna nyordningen har kritiserats av Språkförsvaret i t.ex. inlägget Flera nyheter i SAOL:s 14:e upplaga Patentkrav på svenska inte längre juridiskt bindande och ett yttrande till Patentspråksutredningens betänkande Nationella patent på engelska? SOU 2012:19. På sin blogg skriver de nu: Det är visst fråga om en stor förändring, eftersom förslaget innebär att patentkrav på engelska, men inte på svenska, kommer att ha rättsverkan i svensk domstol. Nyordningen kommer också att innebära att det kommer att skrivas allt färre patentansökningar på svenska, vilket sannolikt kommer att påverka utvecklingen av teknisk terminologi på svenska. När Patentspråksutredningens betänkande var ute på remissrunda tillstyrktes det av flera instanser, bland andra Teknikföretagen, Vetenskapsrådet och PRV. Lagändringarna föreslås nu träda i kraft den 1 juli ANNA HERMERÉN Enligt uppgift till Dagens Nyheter blir det flera nyheter i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista, som är planerad att ges ut under I den nya upplagan kommer det att finnas partikelverb som ge efter, slå ifrån sig och lägga ner, uppger SAOL:s huvudredaktör Sven-Göran Malmgren. Den kommer också att innehålla böjningar på alla ord, så att det exempelvis framgår att gabardinkostym har pluralformen -er. Betydligt fler ordförklaringar är en annan sak. Andra nyheter är diverse datorrelaterade ord samt världens alla länder och andra namn. I den fjortonde upplagan har runt ord lagts till (där partikelverben utgör cirka ord) och samtidigt ungefär ord strukits. Korsordskonstruktörer och -lösare brukar klaga på att vi tar bort ord, men det kan vi faktiskt inte ta hänsyn till: gamla och oanvända ord ska bort, säger Sven-Göran Malmgren till DN. ANNA HERMERÉN Makt och språk tema för årets språkrådsdag Även i år arrangerar Språkrådet en heldagskonferens om språken i Sverige. Språkrådsdagen 2014 har temat Maktens språk och språkets makt och går av stapeln torsdagen den 8 maj. Programmet är i skrivande stund inte färdigt, men kommer att läggas ut på språkrådsdagen under mars. Klart är i alla fall att det blir en rad olika föredrag där nyheter i språkpolitiken och ny forskning om dagens svenska kommer att presenteras. Under språkrådsdagen delas också tre stora språkvårdspriser ut: Minoritetsspråkspriset, Erik Wellanders pris (för språkvårdsforskning) och Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt myndighetsspråk. Under se/språkrådsdagen-arkiv kan man också hitta sammandrag från de tidigare språkrådsdagarna. ANNA HERMERÉN Ny programledare för Språket i P1 Emmy Rasper blir ny programledare för radioprogrammet Språket. Anna Lena Ringarp går nu i pension efter att ha lett programmet i sexton år tillsammans med programmets återkommande språkexpert Lars-Gunnar Andersson. Han lämnar nu också programmet. Tillsammans har de lett närmare 800 program och fått in över lyssnarfrågor när de nu lämnar över stafettpinnen till Emmy Rasper. Hennes premiärsändning blir tisdagen den 11 februari. Jag har jobbat med aktualitets- och nyhetsjournalistik och tar med mig det perspektivet in i programmet, säger Emmy Rasper. Politik handlar inte bara om skatter utan även om språk och i år, när det är valår, vägs politikers ord på våg. En metafor eller ett ordval kan göra skillnad. Det kommer Språket handla om, men också om hur språket är i förändring i människors vardag. ANNA HERMERÉN facköversättaren 1/14 7

8 MOBILSÄKERHET 8 smarta budord för fånen Så sent som för ett par år sedan innebar en stulen eller borttappad mobiltelefon på sin höjd kostnaden för en ny lur och några timmars petande för att återställa kontaktlistan (som samtidigt fick en välbehövlig städning). Knappt värt att svära över ens. Idag är situationen en helt annan, och i det avseendet har tillvaron plötsligt blivit extremt mycket otryggare, trots att utvecklingen borde gå åt andra hållet. Att idag tappa eller bli bestulen på sin smartfån kan vara ett oerhört ingrepp i privatlivet, en stor ekonomisk kostnad och innebära risk för att avslöja hemligheter om dig själv och dina vänner, inlogg- ningsdata till höger och vänster, liksom din arbetsgivares eller dina uppdragsgivares sekretessbelagda information. Samtidigt har det blivit mycket enklare än förr att stjäla lurar. Tingesten som förr brukade ligga säkert parkerad i fickan utom när samtal pågick ser vi idag ofta i utsträckt hand på folk som blinda och döva för omvärlden spankulerar på gatan eller T-baneperrongen, i den mån den inte ligger framme på skrivbord och restaurangbord. Detta, i kombination med priser på tusentals kronor istället för 500 för en hyfsat kompetent dumlur, har 8 facköversättaren 1/14

9 gjort det moderna samhället till ett dukat smörgåsbord för fåntjuvar. Första budordet för personlig 1 fånsäkerhet är med andra ord ta inte fram grejen i tid och otid och välj på vilka platser du tar fram den (regel tillämplig även i andra sammanhang). NÅ, LURAR KAN som bekant ändå bli stulna och tappas bort. Nyckeln till vidare åtgärder heter då IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Det 15-siffriga numret står på köpekvittot, förpackningen och ofta i batterifacket. Du kan alltid avläsa det genom att knappa in *#06# (hett tips gör det innan fånen blir stulen). Med hjälp av det numret kan du anmäla förlusten till polis, försäkringsbolag och operatör, samt spärra hela enheten såtillvida att den förklaras bannlyst i GSM-nätet. Anteckna IMEI-numret, gärna 2 även i ett dokument i Dropbox eller liknande och i någon närståendes fån (ömsesidig sparning förstås). OM FÅNEN KOMMER i orätta händer vill vi definitivt inte att någon ska kunna ta sig in i den. Bestäm dig för ett svårgissat lösenord (= ska inte finnas i någon ordbok) för att aktivera den. Att hitta på lösenord är en vetenskap i sig som vi för några år sedan också var relativt förskonade ifrån. I många fall kan man välja mellan en fyrsiffrig kod och en längre. Välj den längre. OK, jobbigare att mata in, men du använder ändå fånen alldeles för mycket! Speca gärna att minnet ska raderas efter 10 misslyckade inloggningsförsök. Använd det automatiska tangentlåset ska låsa fånen efter högst någon minuts inaktivitet. Använd bra lösenord och automatiskt tangentlås. 3 OM TJUVEN INTE kommer in i fånen går det alltid att plocka ut SIM-kortet och sätta det i en annan enhet, och vips går det både att ringa och se allt som är lagrat på kortet. Förutsatt att det inte skyddas av en 4-siffrig PINkod. En sådan går att knäcka, men det tar sin tid, och under den tiden hinner du från en dator eller en annan smartfån logga in hos din operatör och spärra SIM-kortet och därmed abonnemanget. Detta gjort kan du få ett nytt SIM-kort och återöppna abonnemanget med oförändrat telefonnummer. Denna procedur ser olika ut hos olika operatörer. Lär dig hur det funkar hos din operatör, och ha de nödvändiga uppgifterna tillgängliga var du än befinner dig, t.ex. i Dropbox. Skydda ditt SIM-kort med en 4 PIN-kod och ta reda på hur du ska göra för att spärra det. KANSKE GÅR DET så snabbt att tjuven får lugn och ro med din fån innan tangentlåset slår till och hinner deaktivera det. Därmed är vägen öppen till ditt e-postkonto, Facebook, Dropbox, you name it. Det vill säga om du har valt automatisk inloggning på dessa tjänster. Gör inte det. Ta till vana att logga ut från 5 e-post, sociala nätverk med mera varje gång du lämnar tjänsten. WIFI ÄR BRA och tillåter dig ofta att surfa snabbare och billigare än via 3G/4G, och utan att uppkopplingen går ner då tåget kör genom alla tunnlar söder on Stockholm. Men låt inte fånen logga in på vilken åtkomlig WiFi-hotspot som helst, ty det kan vara förenat med risker. Ställ in fånen på att fråga om lov innan den ansluter till någon WiFi-hotspot som du inte i förväg har bedömt vara pålitliga, som hemma, på kontoret eller hos den hemlige älskaren. Låt inte WiFi-funktionen logga in var som helst. 6 OM DU BLIR av med fånen, eller om den helt enkelt lägger av, vilket är ett inte helt ovanligt scenario, får du lov att skaffa en ny, respektive blåsa hela underverket rent och starta om från scratch. Detsamma gäller om du lämnar in en fån med t.ex. spräckt glas på reparation. Den repareras vanligen inte, utan byts. I detta läge handlar det inte längre om att knappa in en ordinär kontaktlista det handlar om att återställa ett liv. Därför: Backup. Med iphone löser vi det på två vägar, dels via icloud som synkar hela innehållet i fånen mot en server i molnet, dels via itunes som gör samma sak mellan MOBILSÄKERHET fånen och en dator. Använd båda! Androidlurar har tillverkarspecifika lösningar som gör samma jobb. Se till att ha regelbunden (=daglig) backup på fånen. 7 OM FÅNEN kommer på drift är det smart att kunna hitta den och kommunicera med den från en annan enhet. På iphone används appen Hitta min iphone (funkar numera även i ios 6 och senare). Med den kan du spåra fånen inte till någon större nytta om den är stulen och befinner sig i ett hyreshus i någon mindre hedervärd del av stan, men till mycket större om du har tappat den i skogen eller glömt den hos en kompis eller någonstans hemma. Dessutom kan ju någon ärlig person ha hittat den, och du kan då kommunicera med vederbörande genom att låta fånen tjuta på högsta volym (fast den är inställd på ljudlöst) och visa ett meddelande på skärmen. Motsvarande appar finns självklart för Android. Om du finner det befogat kan du från en annan enhet radera all info på den saknade fånen. Vad vi saknar är självfallet en fjärrdestruktor som spränger fanskapet i ett fatalt fyrverkeri (och då vi hoppas att inte ha glömt den i lillans dagisryggsäck). Om hela telefonen stängs av, eller om batteriet tar slut, är det också sluthittat med den funktionen. På väg ut på marknaden är enheter som tile, en kompakt och självförsörjande manick som går att spåra från en smartfån och som inte går att stänga av. Något sådant vill vi gärna se inbyggt i våra fånar (kan även användas på nyckelknippor, barn, glasögon, bilar, pojkvänner och annat vars position kan vara bra att ha koll på). Aktivera funktion/app för att hitta din fån på drift. 8 DET FINNS MÄNGDER av ytterligare skyddsåtgärder och skyddande appar, men om du tänker på de flesta av åtgärderna ovan kan du i stort sett fåna dig hur mycket som helst. Stay tuned! BJÖRN OLOFSSON facköversättaren 1/14 9

10 NTIF Nordic Translation Industry Forum på besök hos nästa länk i näringskedjan Som frilansare, om än med SFÖ-hatten på denna gång, är det en något omtumlande upplevelse att delta i en konferens där LSP (Language Service Providers), eller översättningsbyråer som vi oftare kallar dem, minglar och ventilerar sina funderingar! 22 november samlades ett 21 antal av de stora aktörerna i översättningslandskapet på Wenner- Gren Center i Stockholm. Arrangörer var som vanligt Anne-Marie Colliander Lind och Cecilia Enbäck kända profiler inom SFÖ och i språksvängen. Liksom på SFÖ-konferenser tenderar tekniken att hamna i centrum, och ett av de intressantaste inslagen på torsdagen var paneldiskussionen om integration och här är det alltså integration mellan system vi talar om. I översättningsbyråernas värld handlar detta inte bara om att skyffla data mellan CAT-verktyg medelst TMX-format. En tendens är att CAT-verktygen integreras med byråernas administrativa system. En annan är att diverse aktörer på marknaden utvecklar så kallade API:er (Application Programming Interface), vilket är väldefinierade gränssnitt mot program och system som andra program- och skriptutvecklare kan haka på. Det innebär att olika slags program och tjänster från olika leverantörer kan kopplas samman och fungera i vad som för användaren upplevs som ett och samma gränssnitt. Ett exempel är att de flesta CAT-verktyg kan anslutas till maskinöversättningsleverantörer som Microsoft Translator eller Google Translate via ett API. EN VISS FRUSTRATION kunde märkas hos byråerna som köper eller själva utvecklar allt mer avancerad teknik. Kunderna äter upp varje effektiviseringssteg vi tar vart ska vi gå nu? var 10 facköversättaren 1/14