FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012"

Transkript

1 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45) 1 workshop med klass 5, Grindtorpsskolan (ca 35) 1 workshop med förskolebarn från Örnen (ca 5)

2 Workshop 20 personer 6 september 2012

3 Framtida Alby Workshop

4 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Upprustning av befintliga hus är viktig! Involvera boende i omvandlingen. Det bästa med Alby är att det är grönt och naturnära. Vi vill behålla den känslan. Positiva till ny bebyggesle på Berget. Framtida Alby Workshop Vi måste bryta de generationsklyftor som vi håller på att skapa! Bra med en busslinga runt stadsdelen. Utveckla kustlinjen och området kring Hangaren! Centrum är akut! Det är en viktig plats som måste bli bättre! Mer bullar, människor och salutorg!

5 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Vad är viktigast? Centrum är akut! Det är en viktig punkt som måste bli bättre! Mer bullar, människor och salutorg! Det borde finnas lånecyklar i centrum så att man kan ta sig runt i stadsdelen. Det bästa med Alby är att det är grönt och naturnära. Vi vill behålla den känslan. Bra med fler matställen, gärna ett café vid stranden. Och fler lekplatser för barnen. Vi tycker att det ska vara färre nya hus i Dalen och att en del ska bort. Vi tycker det skulle finnas ett friluftsbad, en stor allmän badstrand. Det behövs bättre mötesplatser för äldre. Neutrala platser att använda dagtid, där det finns saker att göra. Politiskt och religiöst obundna. Ett drömförslag är en båtpendel mellan stan och Botkyrka! Det är bra med fler platser för kolonier. Innan man bygger bör tillgängligheten till tunnelbanan bli bättre. Det behövs en buss eller taxibuss som även kör på helgerna - så att kan man kan ta del av stadens kulturutbud. Koloniområdet ska inte minskas eller ringas in med hus. Kolonierna kan gärna synas från Albyvägen. Framtida Alby Workshop

6 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Stråket längs Albyvägen, mellan centrum och sjön, är viktigt. I Subtopia finns mycket att göra. Fler borde hitta dit! Vi tror att bebyggelse längs Albyvägen är bra. Det lyser upp och man får rörelse längs vägen. Tveksamma till att dra ner Albyvägen, kan vara irriterande för både bilar och gående. Bygg på en våning på centrum så kan man nå nya affärer direkt från övre vägen. Om vägen rätas ut får man plats med bostäder norr om. Fungerar det även om vägen inte sänks? Bra med nya bostäder i centrum. Gärna bostäder för äldre både i centrum och i de nya husen vid Subtopia. Positiva till ny bebyggesle på Berget. Även till slingan med bebyggesle vid Grindtorpsskolan. Röd tråd är en busslinga runt stadsdelen. Viktigt att nå målpunkter som Subtopia och Hangaren. Kul om det blir servering i Gula villan. Utveckla kustlinjen och området kring Hangaren! Bort med industriverksamheterna (byggställningar och bilverkstäder). Utveckla området med bad, strandpromenad, servering. Ev använda den fd kontorsbyggnaden söder om småbåtshamnen? Det behöver planeras för en grundskola till i stadsdelen. Tror inte på att placera en skola ovanpå centrum. Bra om det kan få plast hus längs Albyvägen vid koloniområdet. Husen kan ligga framför kolonierna. Viktigt med en busshållplats längst ned på Kvarnhagsvägen. Det behövs en rondell vid Hågelbyleden. Guldbollar är platser för pensionärer och/eller barn. Det behövs en samlingsplats för äldre i Alby! Det kan bli för tätt längs Alhagsvägen. Man får vara lite försiktig här. Framtida Alby Workshop

7 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Det finns för få studentbostäder i Alby! Även seniorbostäder. Bra att ha det på en central plats. Kommer ni ihåg alla affärer som fanns i centrum tidigare? Saknar de. Ev kan man ha en busskommunaktion från centrum till Maxi? Upprustning av befintliga hus är viktig! Involvera boende i omvandlingen. Det behövs en samlingsplats för alla åldrar/ målgrupper. Förslagsvis i parken söder om Ugglan. Jämför med den lokal som finns i Tumba där människor i olika åldrar invoverades i planeringen. Här finns allt från boule till skate. Vi måste bryta de generationsklyftor som vi håller på att skapa! Stråket mellan centrum och sjön är viktigt! Förbättra cykelvägen och se till så att den inte missbrukas av mopeder. Det behövs platser för spontant idrottande med enkla redskap och träningsmöjligheter Hur många nya bostäder ska vi ha? Vi vill ha kvar en del av det gröna. Bygg inte hus vid sjön. Det är viktigt att klara underhållet av byggnader och utemiljöer. Så att man inte lägger pengar på vackra saker som sedan förstörs. Utveckla kollektivtrafiken. Säkerställ att bussarna går ända ner hit. Det borde startas en kampanj: Håll Alby rent! Information via föreningar och skolor så att man når både ungdomar och vuxna. Inga höghus vid radhusen. De som bor här har gjort ett val. Framtida Alby Workshop

8 Workshop 30 personer 13 september 2012 Framtida Alby Workshop

9 Framtida Alby Workshop

10 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Grönområdet vid stranden ska fortsätta vara grönt. Exploatera varsamt med gångspänger mm. Det behöver röjas träd. Bygg ett badhus med sjöutsikt istället vid Hangaren. En ny samlingspunkt med t.ex. olika temakvällar. Den nya förskolan är ok men inte nya bostadshus bland radhusen. Helt överens om att det är positivt med bostäder längs Albyvägen. Det är fint med de nya bostäderna runt Grindtorpsskolan, då byggs skolan in i Alby! Studenthus, 2-4 höghus i centrum vid T-banan. Bara för studenter. Studentlivskänsla! Satsa på en busslinje runt Alby med busshållplatser vid Subtopia, Hangaren, sjön och Kvarnhagsvägen. Idrottsplatsen är bra! Kanske mer idrott? Ta bort plasten som sitter på nätstängslet så att man ser de alla aktiviteterna som pågår! Framtida Alby Workshop

11 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Det behövs fler boendeformer i Alby. Gärna också villor! När jag blir gammal och bor kvar i Alby vill jag ha mitt äldreboende vid sjön! (en småbarnsförälder) Centrum måste rivas! När område var nytt var det jättefint, då fanns det två banker, post och fräscha affärer. Bort med industriverksamheterna vid sjön! Det behövs bättre trygghet på gångvägarna. Gröna linjer markerar vägar som känns ensamma, där det är för mycket buskar och där det saknas belysning. Bra med busslinje runt Alby, vi redovisar dock inte hur den ska dras. Bra med bostäder på Albyskolans tomt. Gärna äldreboende och med en liten park. Anlägg ett promenadstråk i form av en brygga längs vattnet såsom i Södertälje och Årstaviken. Gör något åt korsningen Hågelbyleden- Kvarnhagsvägen. Rondell eller ev. trafikljus. Några i gruppen ville ha fler aktiviteter vid vattnet som grillplatser och utomhusgym. Vi behöver en gång-och cykelväg längs Kvarnhagsvägen. Den nya förskolan är ok men inte nya hus bland radhusen. Tänk till så att inte folk som bor här flyttar bort! Framtida Alby Workshop

12 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Positiva till föreslagen bebyggesle på Albyberget. Bra med ny bebyggelse vid Subtopia. Fokus på bostäder istället för verksamheter. Helt överens om att det är positivt med bostäder längs Albyvägen. Bort med industriområdet. Det hör inte hemma här! För att få ett levande centrum behövs ett större underlag. Det är jätteviktigt för centrum med fler bostäder i Alby. Det är bra att blanda upp området i stort med olika upplåtelseformer. Gärna bostadsrätter. Tror att det kan locka t.ex. barnfamiljer. Bra att ha boende för alla åldrar. Vill inte ha en badstrand. Tänk på fågellivet. Är rädda för nedskäpning. Några tyckte det vore bra med ett nytt brygg-bad, unikt för Alby, som komplement till de bad som finns finns i Fittja och Flottsbro. Positiva till utökning av kolonierna vid sjön, dock en brasklapp för markens beskaffenhet. Bra med en ny förskola här. Negativa till förtätning vid radhusen. Behåll de gröna ytorna som finns här. Grönområdet vid stranden ska fortsätta vara grönt. Exploatera varsamt med gångspänger mm. Det behöver röjas träd. Det ska finnas en busslinje runt Alby men exakt dragning får utredas. Lekplatsen och tennisplanen används hela säsongen. Kan expandera mot sjön, kanske lekplats med vattentema. Tror inte att den föreslagna dagvattenhanteringen fungerar eftersom Albysjön ligger så högt. Framtida Alby Workshop

13 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Studenthus, 2-4 höghus i centrum vid T-banan. Bara för studenter. Studentlivskänsla! Bra med bostäder på Albyskolans tomt. Föreslår seniorboende på bottenvåningen med egen täppa. Vidareutveckla Subtopia som träffpunkt. Återuppta musik/pubkvällar som fanns tidigare. Subtopia borde marknadsföra sig bättre mot unga menade någon, t.ex. genom Twitter. Centrum är en katastrof! Det behövs en totalrenovering eller ännu hellre att man river och börjar om från början. Med fler boende i Alby kan det bli ett större utbud som gör att man vill vara här. Satsa på en busslinje runt Alby med busshållplatser (röda cirklar) vid Subtopia, Hangaren, sjön och Kvarnhagsvägen. Detta ger bättre tillgänglighet till området. Man kan ta buss till Hangaren istället för bil! Och det blir bra för de boende också. Ta bort föreslagna hus vid Hågelbyvägen. Inte bra ur miljö- och bullersynpunkt. Minska hastigheten på Albyvägen! Bort med verksamheter/ skrotupplag vid sjön. Börja med det! Bygg ett badhus med sjöutsikt istället! En ny samlingspunkt med t.ex. olika temakvällar. Satsa på ungdomsverksamhet med unga människor som arbetar här. Trafikljus i korsningen vid Hågelbyleden. Genomför nu! Grönområdet bevaras, mer belysning. Lys upp alla mörka ställen i Alby! Albyparken har fått ett riktigt lyft med den nya belysningen. Någon tyckte det var bra med dagvatten längs gångstråket och vid sjön. Jämförde med Augustenborg i Malmö där det finns mycket synligt dagvatten som är en tillgång i stadsdelen. Framtida Alby Workshop

14 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Det behövs aktiviteter vid Grindtorpsskolan, här är lite obehagligt idag. Generrellt mer upplyst i stadsdelen. Öppna upp den stängda tunnelbaneuppgången som finns här! Inga bostäder här (nära kraftledning) Det är fint med de nya bostäderna runt Grindtorpsskolan, då byggs skolan in i Alby! Genomför snart! Bra också med bostäderna vid Grindtorpsvägen. Bra med den nya bebyggelsen vid Subtopia. Blanda - ha verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Öppna upp Gula villan. Gärna med café och odling såsom föreslås. Inte bostäder vid båtklubben! Men öppna gärna upp så att man kan strosa runt och titta på båtarna. Vi vill ha ett riktigt bra centrum med nya företag och liv och rörelse! 1 =ypperligt bra, något som kan och bör genomföras snart! Detta gäller både förslaget för centrum och förslaget med Ungdomens hus. För att får en större köpkraft i centrum behövs det nya bostäder i stadsdelen. Det borde vara lite färre nya bostäder i Dalen. Bra med bebyggelse på Albyskolans tomt. Idrottsplatsen är bra! Kanske mer idrott? Ta bort plasten som sitter på nätstängslet så att man ser de alla aktiviteterna som pågår! Vi tycker att det ska finnas en busslinga som binder ihop Alby men vet inte hur den ska gå. Visar två alternativ. Det behövs en bra parkering till Hangaren. Jättebra att det finns kolonier här. Gärna fler kolonier som kan integreras i bostadskvarteren. Inte dagis så nära sjön. Fler aktiviteter på vattnet, man kan t ex skotta skridskobana på vintern. Framtida Alby Workshop

15 Workshop 50 personer 20 september 2012 Framtida Alby Workshop

16 Framtida Alby Workshop

17 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Skolorna är en anledning till att barnen stannar kvar i Alby - planera för högre status! - Bygg en brygga längs hela stranden med plats för husbåtar, badplatser och verksamheter som café, pub, restaurang. Positivt att bygga mellan gårdarna. Kom bort ifrån miljonprogramsbetongen med nya färger och material. Utveckla träningsplatser för alla åldrar, inte bara lek för barn. Mer än ett utegym. Mer kultur i centrum! Dansstudio, en scen. Gör det tillåtande för människor att finnas och ta plats, inte bara shopping. Inga hus runt koloniområdet! Ev längs Albyvägen i så fall. Det går inte att ersätta odlingslotter vid vattnet, för sankt. Vägen måste sänkas vid centrum! Viktigt stt skapa ett samlande torg och direktingång till centrum. Framtida Alby Workshop

18 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Arbetsförmedlingen ska vara uppsökande och finnas på plats i ungdomsgården i centrum. Det ska finnas möjlighet att söka jobb i Alby, unga har svårt att hitta till Hallunda. Uppe på berget behövs en ungdomsgård för barn upp till 15 och fler lekparker för de barn som bor här. De går inte ner till centrum. Bra plats för många studentoch ungdomsbostäder. Skapa ett café vid gula villan. Mycket bebyggelse överallt. Minska ner här! Fabriken vid Subtopia och verksamheter vid Hangaren ska bort. Gör platsen mer attraktiv. Bra att ha kvar kolonilotterna och gångvägen längs den röda tråden är en bra idé. Det behövs fler lekplatser i detta område, de flesta lekplatserna finns i området närmast sjön. Osäker miljö runt dagisen. Bättre belysning och patrullering av säkerhetsvakter/polis behövs. Krånglig bilväg mot Tumba - behöver åtgärdas. Badet är en mycket bra idé! Bra plats här för för bryggor och kanotklubb. En ny busslinje behövs! (blå tråd) Skolorna är en anledning till att barnen stannar kvar i Alby - planera för högre status! Satsa mer på idrottsföreningen, den är viktig för att motarbeta ungdomsbrottsligheten. Framtida Alby Workshop

19 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Albyskolans tomt: komplettera med äldreboende och dagis med bostäder till studenter och boende 55+. Underlätta kommunikation mellan generationerna! Lysande idé med bebyggelse i kanten längs Albyvägen. Idag en mörk och ensam väg att gå. Alby är redan fantastiskt och varierat, tryggheten är det enda kvar att åtgärda. För bättre trygghet behövs nya busslinjer (röda trådar). Många i radhusområdet har bil för det är otryggt att gå hem på kvällarna. Det är värt att bygga mer om det ger bättre förutsättningar förbusstrafiken. Värna de naturliga förutsättningarna! Sjön, promenader och skogarna. Tänk på ekosystemet, var rädd om naturen. Lampsymboler står för behov av bättre belysning. Fint stråk längs vattnet mellan Fittja - Slottsbro. Bibehåll variationen, med aktivitet i Fittja och lugn och kontemplation i Alby. Inga stora åtgärder behövs, det mesta är redan gjort. Utveckla centrum, ev komplettera med ett kontorshotell för småföretagare? Diskussion i gruppen om det är bra med badplats här. Risk för nedskräpning. Café behövs vid idrottsytorna. Saknar den 4H-gård som tidigare fanns i stadsdelen. Bra att komplettera med idrottsfunktionerna för barnen i Alby, för dem som inte spelar fotboll. Framtida Alby Workshop

20 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Bygg studentlägenheter i centrum. Bra förslag vid Albyvägen! Större lokaler för Subtopia. Det som är fint i Alby är sjön! Vi ska producera de nya husen själva i kommunen, här i verksamhetsområdet. Närproducerade hus! Flytta även verksamheterna vid Hangaren hit. Här är det för tätt med bostäder. Starta en båtförbindelse mellan Stockholm-Alby, för mindre båtar med turister. Gör det attraktivt längs stranden så man vill komma hit som turist: - Bygg en brygga längs hela stranden (blå tråd). - Husbåtar - Badplatser. - Verksamheter som café, pub, restaurang. Albyparken är bra som den är. Utveckla dagis i utbyggnaderna på hyresbostäderna, i bottenvåningen. Då blir det verksamheter där direkt! Plantera nya träd istället för dagens sly, gör det vackert med ex björk och pil som tar upp vatten. Ny busslinga som ett U runt hela Alby (vit streckad linje). Börja först med: centrum, sjön och idrottscentrum. Bygg ett idrottscentrum runt fotbollsplanen. Samla allt på ett ställe istället för att sprida ut i stadsdelen. Utveckla området för alla åldersgrupper med inspiration från Holländska anläggningar. Här ska finnas allt! Gym, simhall, tjejfotboll... Framtida Alby Workshop

21 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Mer kultur i centrum! Dansstudio, en scen. Gör det tillåtande för människor att finnas och ta plats, inte bara shopping. Viktigt att börja med det. Bygg längs Hågelbyleden senare, bullrigt läge. Prio ett är idrottsparken! Här vill vi se en egen projektidé, på samma sätt som för centrum och stranden mfl områden. Utveckla mycket mer för föreningarna. Idrottshall och centrum för olika idrotter, gym, skate och ge mer utrymme för tjejidrott. Positivt att bygga mellan gårdarna. Kom bort ifrån miljonprogramsbetongen med nya färger och material. Gör det lättare att hitta och inte som nu gå runt i en labyrint. Röda prickar runt om i stadsdelen är träningsplatser för alla åldrar, inte bara lek för barn. Mer än ett utegym. Nya dagis ska vara i obrännbart material. Allt det andra kommer att bli bra! Bara det händer något så är det bra! Framtida Alby Workshop

22 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 5 Vägen måste sänkas vid centrum! Viktigt stt skapa ett samlande torg och direktingång till centrum. Albyskolans tomt är en viktig träffpunkt. Utveckla i första hand för föreningar, men även samlingslokaler. Bygg ett badhus i anslutning till detta. En busslinje behövs ner till Hangaren. Förläng och knyt ihop med Kvarnhagsvägen, med hållplats vid äldreboendet, Hangaren och längs resten av sträckan. Bra plats för nya bostäder vid Gula villan. Inga hus runt koloniområdet (kryss)! Ev längs Albyvägen i så fall. Det går inte att ersätta odlingslotter vid vattnet, för sankt. Bra platser för nya koloniträdgårdar. Badet skulle fått en guldkula! Man ska bejaka en fin idé, men tänk även på nedskräpningen vid Fittja beach. Tveksamma till bad här. Det behövs bättre belysning för ökad trygghet. men hur ska man få det runt koloniområdet om man inte bygger...? Framtida Alby Workshop

23 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 6 Bra förslag med hus på berget. Ta bort husen väster och öster om koloniområdet. Färre hus mellan idrottspark och koloni, problem med bollar som kommer in här. Rensa ur i backen, färre träd. läskigt parti. Gör en idrottspark för varierande sporter här, skateboard mm. Före detta 4H-gårdstomten är ett bra läge för ny förskola. Bra med bad här. Röda tråden visar stråk rakt på badet. Behöver bli bättre upplyst (lampsymbol). Fräscha upp Göta Landsväg. Knyt ihop den med strandpromenaden på ett logiskt sätt. Gör en ringlinje runt Storskiftesvägen. Bra plats för en kiosk. Mindre sly, bort med vass. Bättre väg längs stranden. Framtida Alby Workshop

24 Workshop Koloni och odling 50 personer 5 september 2012 Framtida Alby Workshop Koloni och odling

25 Framtida Alby Workshop Koloni och odling Bild från delstudie ALBY STRAND Witte Arkitektstudio, URBIO, Struktor

26 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Föreslår nya små grönområden/platser för odling inom dalen och berget. Busslinga runt Alby. Rör inte kolonin! Det är en förening, inte en park. Ta bort bostäderna runt omkring. Ingen gångväg som delar kolonin. Komplettera med nya grönområden och odling vid Gula villan. Bra med förtätning längs Albyvägen, där behövs förändring. Flytta den föreslagna bebyggelsen vid kolonin till området närmaste sjön öster om kolonin. Dagis och lekområden i närhet av sjön. Radhus eller 3-våningshus med gröna gårdar, istället för basebollplan. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

27 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Bra med förtätning längs Albyvägen, där behövs förändring. Rör inte kolonin! Det är en förening, inte en park. Ta bort bostäderna runt omkring. Ingen gångväg som delar kolonin (blå tråd). Fortsätt allén hela vägen ner till vattnet. Komplettera med nya grönområden och odling vid Gula villan. Det finns hur många bollplaner som helst för killar, komplettera med odlingsmöjligheter. Det finns mycket betong i Botkyrka. Var rädd om det gröna i Albydalen, vart tar de gröna områdena vägen med all ny bebyggelse? Gröna prickar är förslag på nya små grönområden/platser för odling. Ett café för mellanmål. Radhus eller 3-våningshus, med gröna gårdar (röda prickar). Viktigt med grön utsikt hela vägen mot sjön för boende som bor längre in mot land. Gärna klätterväxter på höga hus. Flytta ner dagis hit, ge barnen närhet till grönområde och vatten. Inget bra odlingsområde, giftig mark. Flytta bollplanerna hit det ger plats att bygga på dagens idrottsytor. Röd linje = busslinga runt Alby. 3-vånings flerbostadshus med innergård för odling och grönt på taket. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

28 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Förutsätter att koloniområdets staketgräns bibehålls. Kan tänka oss små hus som sluter området mot Albyvägen. Röda prickar är bra platser för ny parkering. Flytta även huvudentrén till koloniområdet hit, till någon av dem. Flytta förslagna hus runt koloniområdet till området vid Hangaren och till ängen utanför rad-husen. Dagis och lekområden i närhet av sjön. Ta bort föreslaget dagis här. Ett odlingsområde istället med egna lotter. Grön prick är en ny busshållplats. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

29 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Bort med husen runt koloniområdet. (Gröna rum) Går det att flytta bollplanen och få extra utrymme här? Flytta bebyggelsen hit istället. (Har klippt in förslag på bebyggelse) Framtida Alby Workshop Koloni och odling

30 Workshop Klass 9 Grindtorpskolan 25 personer 11 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

31 Framtida Alby Skolworkshop Åk

32 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Bra förslag på berget. Fina radhus/villor vid Grindtorpskolan En badpark och gym på Albyskolans tomt. Ett nytt gymnasium bredvid centrum. Gör centrum större, med bio och en gaybar. Behåll gångvägen med vyn mot vattnet. Vattenstigen slutar i en stor grusyta och bad. Mer och bättre belysning och större trygghet i hela Alby! En ny bussförbindelse ner till sjön. Ett stort höghus i centrum med kontor eller bostäder i. Framtida Alby Skolworkshop Åk

33 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Gör centrum större, med bio och en gaybar. En badpark och gym. Röda prickar = Betyder att det ska vara bra internetuppkoppling i hela Alby Allmänt önskemål om större parker men mindre skog, det är för mörkt. Skatepark istället för baseballplan. Det behövs en till fotbollsplan. Bort med Kvarnhagsskolan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

34 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Bra förslag på berget. Fina radhus/villor vid Grindtorpskolan Restaurang eller café med fin utsikt. Ett bageri. Det händer inget vid Subtopia! Det ska bli ett nöjeshus med bio, bowling, go-cart, typ som Heron city. Mer och bättre belysning och större trygghet i hela Alby! Ovanpå centrum finns plats för en skola och en liten fotbollsplan. Vid skolan, nära fotbollsplanen, behövs en stor hall med gym. En ny bussförbindelse ner till sjön. Ett nytt gymnasium bredvid centrum. En fontän med vatten i centrum. Här kan bli ett fint familjeställe, med fin skog och vägar att gå på, skatepark, lekpark för barn, café och parkering. Behåll gångvägen med vyn mot vattnet. Vattenstigen slutar i en stor grusyta och bad. Längs stranden ska finnas café, shopping, bank och plats för uppträdanden, som på plattan. En strand, parkering och godis. Bygg fina radhus eller villor vid Grindtorpsskolan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

35 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Rulltrappa upp för berget till Grindtorpskolan, där det är trappor idag. Café eller restaurang. Skogen är mörk och läskig. Ta bort skogen men behåll trapporna. Bostäderna på berget är bra. Mer ljus överallt! Ta bort råttorna! Ett stort höghus, med kontor eller bostäder i. Go-cart istället för baseballplan. Gym och simhall. Riv Hangaren och bygg ett gymnasium där istället. Kiosk eller café. Ta bort skolan och bygg en bowlinghall istället. Det behövs en spårväg eller buss mot sjön och Slottsbrobacken (blå tråd - symboliskt redovisad). Fotbollslaget behöver större plan och läktare för att kunna spela här om de går upp i en högre division. Framtida Alby Skolworkshop Åk

36 Workshop Klass 9 Grindtorpskolan 25 personer 12 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

37 Framtida Alby Skolworkshop Åk

38 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Det saknas djur på 4H-gården, det är tomt där idag. Bryggor och kiosk, en sandstrand. En stor festlokal som går att hyra. Gör en fin promenad till Ica MAXI. Bort med hus vid Hangaren, bygg en brygga med badhus här istället. Det ska finnas picnicställen vid sjön, där man kan sitta med sin familj. Bänkar med belysning under är mysigt. Pingisklubb istället för lilla fotbollsplanen. Bättre centrum med mer mataffärer och bättre belysning vid tunnelbanan. Bygg biblioteket ovanpå centrum, med utsikt mot tunnelbanan. Bra med fler människor i centrum. En fritidsgård, med blandat ungdomar och vuxna. Framtida Alby Skolworkshop Åk

39 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Skogen bakom skolan är ett läskigt ställe, även området nere vid sjön. Ny fotbollsplan. Pingisklubb istället för lilla fotbollsplanen. Bra med fler människor i centrum. En fritidsgård, med blandat ungdomar och vuxna. Höga byggnader, skyskrapor på berget. Silverglitter visar plats för nya byggnader där man kan bo. Finare centrum, som på skissen. Bort med hus vid Hangaren, bygg en brygga med badhus här istället. Mer belysning, för mörkt vid sjön. Både park och bostäder vid skolan. Blå tråd visar ny busslinga, röda prickar är busshållplatser. Röd tråd är ny cykelväg till sjön. Olika syn i gruppen på nya bostäder i Alby. någon tycker att det ska vara som det alltid har varit, bygg inte om! Här är fina hus, det får inte bli plottrigt, det är strukturerat med centrum och bra med bara bostäder. Grått är fint! Alby kan inte bli New York. Mindre förskolor, inte så många. Ny fotbollsplan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

40 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Båtklubben släpper ut mycket olja och bensin där det finns änder och människor, inte så fräscht. Gör en fin promenad till Ica MAXI. Bättre centrum med mer mataffärer och bättre belysning vid tunnelbanan. Bygg biblioteket ovanpå centrum, med utsikt mot tunnelbanan. Gör det lättare att ta sig till vattnet, kortare väg och med sittplatser (röd tråd). Det saknas djur på 4H-gården, det är tomt där idag. Det är bra med fritidsgårdarna och utvecklingen av en socialbyggnad. Det behövs gymsalar och danssalar, en stor lokal som går att hyra även efter kl 22. Den ska ligga fristående från bostäder för att inte störa. Det ska finnas picnicställen vid sjön, där man kan sitta med sin familj. Bänkar med belysning under är mysigt. Det behövs bättre vägar med belysning där det är läskigt att gå idag. Framtida Alby Skolworkshop Åk

41 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Ett museum. Höghus på berget. Radhus och villor bakom en strandpromenad där cyklar kan åka förbi. Mer butiker, Mc Donalds och parker i centrum. Bryggor och kiosk, en sandstrand. En stor festlokal som går att hyra. På vägen till Hågelby ska det finnas olika aktiviteter, mat och pizza. Röd-gröna prickar är platser för nya höga hus. Bra med fotbollsplaner! Framtida Alby Skolworkshop Åk

42 Workshop Klass 5 Grindtorpskolan 35 personer 18 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

43 Framtida Alby Skolworkshop Åk

44 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Bygg ett Albytorn med bostäder i centrum, ett högt hus som ser speciellt ut. En ny strand med bryggor vid Albysjön. Större småbåtshamn. Bra plats för en cykelverkstad, gör det lättare att cykla i Alby. En brygga med trampolin. Vattenkonst, fotbollsplan och basketplan i Albparken vid centrum. En plats där man kan spela spel, ex X-box. Idrottsplats med fotboll, skridskor och skateboard. Framtida Alby Skolworkshop Åk

45 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Större och bättre park och en större fotbollsplan med gräs. Vattenfontän Museum Ett litet centrum där man kan köpa mat för dem som bor långt ifrån Alby C, med bibliotek, kiosk och frisör. Plats att åka skridskor. En ny simhall uppe på taket till Alby C En väg så turister och familjer från olika länder som bor långt bort kan komma och se hur det ser ut i Alby. Och för att ta bussen till Fittja. Hunddagis Större småbåtshamn. Frisör En brygga med trampolin. Ett nytt högt hus. Polisstation Bra plats för en cykelverkstad, gör det lättare att cykla i Alby. Café Ett museum om rymden. Fler hus Fotbollsplan Platser för fyrverkerier, bra nära Albyparken eftersom det är många som bor där och kan se dem. Grillplats Fler träd, en lugn miljö där man kan grilla och ha picnic. Framtida Alby Skolworkshop Åk

46 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Ett hus eller en plats där man kan dansa. Plats för ungdomar. Skateboardpark och café En ny cykelväg mellan berget och dalen. Godisaffär vid centrum. Vattenkonst, fotbollsplan och basketplan i Albparken vid centrum. En plats där man kan spela spel, ex X-box. Godis och kiosk vid stranden. Plats för ny simhall Mer gräs och träd. Här kan man lägga ett tivoli, nåt kul för barn och ungdomar. Höga hus Nya hus Framtida Alby Skolworkshop Åk

47 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Skateboardbana Cykelbana En konstgjord badplats. Fler busshållplatser och hållplats närmre skolan. En park där folk kan samlas. Ett nytt högt hus på övre torget. Nya villor i Dalen, inte höga hus. En ny strand med bryggor vid Albysjön. Idrottsplats med fotboll, skridskor och skateboard. Fotbollsplan Mer skolor, caféer och ett museum i Alby! Framtida Alby Skolworkshop Åk

48 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Här tycker vi i gruppen olika, några vill ta bort husen, andra tycker det är bra. Gräs istället för grusyta. Ta bort träd och bygg ett dagis. Bygg ett Albytorn, ett högt hus som ser speciellt ut. Kyrkogård och en kyrka. Strand med café. Större centrum med H&M och KappAhl. Buss med många stationer i en slinga runt Alby. Framtida Alby Skolworkshop Åk