FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012"

Transkript

1 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45) 1 workshop med klass 5, Grindtorpsskolan (ca 35) 1 workshop med förskolebarn från Örnen (ca 5)

2 Workshop 20 personer 6 september 2012

3 Framtida Alby Workshop

4 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Upprustning av befintliga hus är viktig! Involvera boende i omvandlingen. Det bästa med Alby är att det är grönt och naturnära. Vi vill behålla den känslan. Positiva till ny bebyggesle på Berget. Framtida Alby Workshop Vi måste bryta de generationsklyftor som vi håller på att skapa! Bra med en busslinga runt stadsdelen. Utveckla kustlinjen och området kring Hangaren! Centrum är akut! Det är en viktig plats som måste bli bättre! Mer bullar, människor och salutorg!

5 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Vad är viktigast? Centrum är akut! Det är en viktig punkt som måste bli bättre! Mer bullar, människor och salutorg! Det borde finnas lånecyklar i centrum så att man kan ta sig runt i stadsdelen. Det bästa med Alby är att det är grönt och naturnära. Vi vill behålla den känslan. Bra med fler matställen, gärna ett café vid stranden. Och fler lekplatser för barnen. Vi tycker att det ska vara färre nya hus i Dalen och att en del ska bort. Vi tycker det skulle finnas ett friluftsbad, en stor allmän badstrand. Det behövs bättre mötesplatser för äldre. Neutrala platser att använda dagtid, där det finns saker att göra. Politiskt och religiöst obundna. Ett drömförslag är en båtpendel mellan stan och Botkyrka! Det är bra med fler platser för kolonier. Innan man bygger bör tillgängligheten till tunnelbanan bli bättre. Det behövs en buss eller taxibuss som även kör på helgerna - så att kan man kan ta del av stadens kulturutbud. Koloniområdet ska inte minskas eller ringas in med hus. Kolonierna kan gärna synas från Albyvägen. Framtida Alby Workshop

6 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Stråket längs Albyvägen, mellan centrum och sjön, är viktigt. I Subtopia finns mycket att göra. Fler borde hitta dit! Vi tror att bebyggelse längs Albyvägen är bra. Det lyser upp och man får rörelse längs vägen. Tveksamma till att dra ner Albyvägen, kan vara irriterande för både bilar och gående. Bygg på en våning på centrum så kan man nå nya affärer direkt från övre vägen. Om vägen rätas ut får man plats med bostäder norr om. Fungerar det även om vägen inte sänks? Bra med nya bostäder i centrum. Gärna bostäder för äldre både i centrum och i de nya husen vid Subtopia. Positiva till ny bebyggesle på Berget. Även till slingan med bebyggesle vid Grindtorpsskolan. Röd tråd är en busslinga runt stadsdelen. Viktigt att nå målpunkter som Subtopia och Hangaren. Kul om det blir servering i Gula villan. Utveckla kustlinjen och området kring Hangaren! Bort med industriverksamheterna (byggställningar och bilverkstäder). Utveckla området med bad, strandpromenad, servering. Ev använda den fd kontorsbyggnaden söder om småbåtshamnen? Det behöver planeras för en grundskola till i stadsdelen. Tror inte på att placera en skola ovanpå centrum. Bra om det kan få plast hus längs Albyvägen vid koloniområdet. Husen kan ligga framför kolonierna. Viktigt med en busshållplats längst ned på Kvarnhagsvägen. Det behövs en rondell vid Hågelbyleden. Guldbollar är platser för pensionärer och/eller barn. Det behövs en samlingsplats för äldre i Alby! Det kan bli för tätt längs Alhagsvägen. Man får vara lite försiktig här. Framtida Alby Workshop

7 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Det finns för få studentbostäder i Alby! Även seniorbostäder. Bra att ha det på en central plats. Kommer ni ihåg alla affärer som fanns i centrum tidigare? Saknar de. Ev kan man ha en busskommunaktion från centrum till Maxi? Upprustning av befintliga hus är viktig! Involvera boende i omvandlingen. Det behövs en samlingsplats för alla åldrar/ målgrupper. Förslagsvis i parken söder om Ugglan. Jämför med den lokal som finns i Tumba där människor i olika åldrar invoverades i planeringen. Här finns allt från boule till skate. Vi måste bryta de generationsklyftor som vi håller på att skapa! Stråket mellan centrum och sjön är viktigt! Förbättra cykelvägen och se till så att den inte missbrukas av mopeder. Det behövs platser för spontant idrottande med enkla redskap och träningsmöjligheter Hur många nya bostäder ska vi ha? Vi vill ha kvar en del av det gröna. Bygg inte hus vid sjön. Det är viktigt att klara underhållet av byggnader och utemiljöer. Så att man inte lägger pengar på vackra saker som sedan förstörs. Utveckla kollektivtrafiken. Säkerställ att bussarna går ända ner hit. Det borde startas en kampanj: Håll Alby rent! Information via föreningar och skolor så att man når både ungdomar och vuxna. Inga höghus vid radhusen. De som bor här har gjort ett val. Framtida Alby Workshop

8 Workshop 30 personer 13 september 2012 Framtida Alby Workshop

9 Framtida Alby Workshop

10 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Grönområdet vid stranden ska fortsätta vara grönt. Exploatera varsamt med gångspänger mm. Det behöver röjas träd. Bygg ett badhus med sjöutsikt istället vid Hangaren. En ny samlingspunkt med t.ex. olika temakvällar. Den nya förskolan är ok men inte nya bostadshus bland radhusen. Helt överens om att det är positivt med bostäder längs Albyvägen. Det är fint med de nya bostäderna runt Grindtorpsskolan, då byggs skolan in i Alby! Studenthus, 2-4 höghus i centrum vid T-banan. Bara för studenter. Studentlivskänsla! Satsa på en busslinje runt Alby med busshållplatser vid Subtopia, Hangaren, sjön och Kvarnhagsvägen. Idrottsplatsen är bra! Kanske mer idrott? Ta bort plasten som sitter på nätstängslet så att man ser de alla aktiviteterna som pågår! Framtida Alby Workshop

11 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Det behövs fler boendeformer i Alby. Gärna också villor! När jag blir gammal och bor kvar i Alby vill jag ha mitt äldreboende vid sjön! (en småbarnsförälder) Centrum måste rivas! När område var nytt var det jättefint, då fanns det två banker, post och fräscha affärer. Bort med industriverksamheterna vid sjön! Det behövs bättre trygghet på gångvägarna. Gröna linjer markerar vägar som känns ensamma, där det är för mycket buskar och där det saknas belysning. Bra med busslinje runt Alby, vi redovisar dock inte hur den ska dras. Bra med bostäder på Albyskolans tomt. Gärna äldreboende och med en liten park. Anlägg ett promenadstråk i form av en brygga längs vattnet såsom i Södertälje och Årstaviken. Gör något åt korsningen Hågelbyleden- Kvarnhagsvägen. Rondell eller ev. trafikljus. Några i gruppen ville ha fler aktiviteter vid vattnet som grillplatser och utomhusgym. Vi behöver en gång-och cykelväg längs Kvarnhagsvägen. Den nya förskolan är ok men inte nya hus bland radhusen. Tänk till så att inte folk som bor här flyttar bort! Framtida Alby Workshop

12 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Positiva till föreslagen bebyggesle på Albyberget. Bra med ny bebyggelse vid Subtopia. Fokus på bostäder istället för verksamheter. Helt överens om att det är positivt med bostäder längs Albyvägen. Bort med industriområdet. Det hör inte hemma här! För att få ett levande centrum behövs ett större underlag. Det är jätteviktigt för centrum med fler bostäder i Alby. Det är bra att blanda upp området i stort med olika upplåtelseformer. Gärna bostadsrätter. Tror att det kan locka t.ex. barnfamiljer. Bra att ha boende för alla åldrar. Vill inte ha en badstrand. Tänk på fågellivet. Är rädda för nedskäpning. Några tyckte det vore bra med ett nytt brygg-bad, unikt för Alby, som komplement till de bad som finns finns i Fittja och Flottsbro. Positiva till utökning av kolonierna vid sjön, dock en brasklapp för markens beskaffenhet. Bra med en ny förskola här. Negativa till förtätning vid radhusen. Behåll de gröna ytorna som finns här. Grönområdet vid stranden ska fortsätta vara grönt. Exploatera varsamt med gångspänger mm. Det behöver röjas träd. Det ska finnas en busslinje runt Alby men exakt dragning får utredas. Lekplatsen och tennisplanen används hela säsongen. Kan expandera mot sjön, kanske lekplats med vattentema. Tror inte att den föreslagna dagvattenhanteringen fungerar eftersom Albysjön ligger så högt. Framtida Alby Workshop

13 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Studenthus, 2-4 höghus i centrum vid T-banan. Bara för studenter. Studentlivskänsla! Bra med bostäder på Albyskolans tomt. Föreslår seniorboende på bottenvåningen med egen täppa. Vidareutveckla Subtopia som träffpunkt. Återuppta musik/pubkvällar som fanns tidigare. Subtopia borde marknadsföra sig bättre mot unga menade någon, t.ex. genom Twitter. Centrum är en katastrof! Det behövs en totalrenovering eller ännu hellre att man river och börjar om från början. Med fler boende i Alby kan det bli ett större utbud som gör att man vill vara här. Satsa på en busslinje runt Alby med busshållplatser (röda cirklar) vid Subtopia, Hangaren, sjön och Kvarnhagsvägen. Detta ger bättre tillgänglighet till området. Man kan ta buss till Hangaren istället för bil! Och det blir bra för de boende också. Ta bort föreslagna hus vid Hågelbyvägen. Inte bra ur miljö- och bullersynpunkt. Minska hastigheten på Albyvägen! Bort med verksamheter/ skrotupplag vid sjön. Börja med det! Bygg ett badhus med sjöutsikt istället! En ny samlingspunkt med t.ex. olika temakvällar. Satsa på ungdomsverksamhet med unga människor som arbetar här. Trafikljus i korsningen vid Hågelbyleden. Genomför nu! Grönområdet bevaras, mer belysning. Lys upp alla mörka ställen i Alby! Albyparken har fått ett riktigt lyft med den nya belysningen. Någon tyckte det var bra med dagvatten längs gångstråket och vid sjön. Jämförde med Augustenborg i Malmö där det finns mycket synligt dagvatten som är en tillgång i stadsdelen. Framtida Alby Workshop

14 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Det behövs aktiviteter vid Grindtorpsskolan, här är lite obehagligt idag. Generrellt mer upplyst i stadsdelen. Öppna upp den stängda tunnelbaneuppgången som finns här! Inga bostäder här (nära kraftledning) Det är fint med de nya bostäderna runt Grindtorpsskolan, då byggs skolan in i Alby! Genomför snart! Bra också med bostäderna vid Grindtorpsvägen. Bra med den nya bebyggelsen vid Subtopia. Blanda - ha verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Öppna upp Gula villan. Gärna med café och odling såsom föreslås. Inte bostäder vid båtklubben! Men öppna gärna upp så att man kan strosa runt och titta på båtarna. Vi vill ha ett riktigt bra centrum med nya företag och liv och rörelse! 1 =ypperligt bra, något som kan och bör genomföras snart! Detta gäller både förslaget för centrum och förslaget med Ungdomens hus. För att får en större köpkraft i centrum behövs det nya bostäder i stadsdelen. Det borde vara lite färre nya bostäder i Dalen. Bra med bebyggelse på Albyskolans tomt. Idrottsplatsen är bra! Kanske mer idrott? Ta bort plasten som sitter på nätstängslet så att man ser de alla aktiviteterna som pågår! Vi tycker att det ska finnas en busslinga som binder ihop Alby men vet inte hur den ska gå. Visar två alternativ. Det behövs en bra parkering till Hangaren. Jättebra att det finns kolonier här. Gärna fler kolonier som kan integreras i bostadskvarteren. Inte dagis så nära sjön. Fler aktiviteter på vattnet, man kan t ex skotta skridskobana på vintern. Framtida Alby Workshop

15 Workshop 50 personer 20 september 2012 Framtida Alby Workshop

16 Framtida Alby Workshop

17 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Skolorna är en anledning till att barnen stannar kvar i Alby - planera för högre status! - Bygg en brygga längs hela stranden med plats för husbåtar, badplatser och verksamheter som café, pub, restaurang. Positivt att bygga mellan gårdarna. Kom bort ifrån miljonprogramsbetongen med nya färger och material. Utveckla träningsplatser för alla åldrar, inte bara lek för barn. Mer än ett utegym. Mer kultur i centrum! Dansstudio, en scen. Gör det tillåtande för människor att finnas och ta plats, inte bara shopping. Inga hus runt koloniområdet! Ev längs Albyvägen i så fall. Det går inte att ersätta odlingslotter vid vattnet, för sankt. Vägen måste sänkas vid centrum! Viktigt stt skapa ett samlande torg och direktingång till centrum. Framtida Alby Workshop

18 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Arbetsförmedlingen ska vara uppsökande och finnas på plats i ungdomsgården i centrum. Det ska finnas möjlighet att söka jobb i Alby, unga har svårt att hitta till Hallunda. Uppe på berget behövs en ungdomsgård för barn upp till 15 och fler lekparker för de barn som bor här. De går inte ner till centrum. Bra plats för många studentoch ungdomsbostäder. Skapa ett café vid gula villan. Mycket bebyggelse överallt. Minska ner här! Fabriken vid Subtopia och verksamheter vid Hangaren ska bort. Gör platsen mer attraktiv. Bra att ha kvar kolonilotterna och gångvägen längs den röda tråden är en bra idé. Det behövs fler lekplatser i detta område, de flesta lekplatserna finns i området närmast sjön. Osäker miljö runt dagisen. Bättre belysning och patrullering av säkerhetsvakter/polis behövs. Krånglig bilväg mot Tumba - behöver åtgärdas. Badet är en mycket bra idé! Bra plats här för för bryggor och kanotklubb. En ny busslinje behövs! (blå tråd) Skolorna är en anledning till att barnen stannar kvar i Alby - planera för högre status! Satsa mer på idrottsföreningen, den är viktig för att motarbeta ungdomsbrottsligheten. Framtida Alby Workshop

19 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Albyskolans tomt: komplettera med äldreboende och dagis med bostäder till studenter och boende 55+. Underlätta kommunikation mellan generationerna! Lysande idé med bebyggelse i kanten längs Albyvägen. Idag en mörk och ensam väg att gå. Alby är redan fantastiskt och varierat, tryggheten är det enda kvar att åtgärda. För bättre trygghet behövs nya busslinjer (röda trådar). Många i radhusområdet har bil för det är otryggt att gå hem på kvällarna. Det är värt att bygga mer om det ger bättre förutsättningar förbusstrafiken. Värna de naturliga förutsättningarna! Sjön, promenader och skogarna. Tänk på ekosystemet, var rädd om naturen. Lampsymboler står för behov av bättre belysning. Fint stråk längs vattnet mellan Fittja - Slottsbro. Bibehåll variationen, med aktivitet i Fittja och lugn och kontemplation i Alby. Inga stora åtgärder behövs, det mesta är redan gjort. Utveckla centrum, ev komplettera med ett kontorshotell för småföretagare? Diskussion i gruppen om det är bra med badplats här. Risk för nedskräpning. Café behövs vid idrottsytorna. Saknar den 4H-gård som tidigare fanns i stadsdelen. Bra att komplettera med idrottsfunktionerna för barnen i Alby, för dem som inte spelar fotboll. Framtida Alby Workshop

20 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Bygg studentlägenheter i centrum. Bra förslag vid Albyvägen! Större lokaler för Subtopia. Det som är fint i Alby är sjön! Vi ska producera de nya husen själva i kommunen, här i verksamhetsområdet. Närproducerade hus! Flytta även verksamheterna vid Hangaren hit. Här är det för tätt med bostäder. Starta en båtförbindelse mellan Stockholm-Alby, för mindre båtar med turister. Gör det attraktivt längs stranden så man vill komma hit som turist: - Bygg en brygga längs hela stranden (blå tråd). - Husbåtar - Badplatser. - Verksamheter som café, pub, restaurang. Albyparken är bra som den är. Utveckla dagis i utbyggnaderna på hyresbostäderna, i bottenvåningen. Då blir det verksamheter där direkt! Plantera nya träd istället för dagens sly, gör det vackert med ex björk och pil som tar upp vatten. Ny busslinga som ett U runt hela Alby (vit streckad linje). Börja först med: centrum, sjön och idrottscentrum. Bygg ett idrottscentrum runt fotbollsplanen. Samla allt på ett ställe istället för att sprida ut i stadsdelen. Utveckla området för alla åldersgrupper med inspiration från Holländska anläggningar. Här ska finnas allt! Gym, simhall, tjejfotboll... Framtida Alby Workshop

21 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Mer kultur i centrum! Dansstudio, en scen. Gör det tillåtande för människor att finnas och ta plats, inte bara shopping. Viktigt att börja med det. Bygg längs Hågelbyleden senare, bullrigt läge. Prio ett är idrottsparken! Här vill vi se en egen projektidé, på samma sätt som för centrum och stranden mfl områden. Utveckla mycket mer för föreningarna. Idrottshall och centrum för olika idrotter, gym, skate och ge mer utrymme för tjejidrott. Positivt att bygga mellan gårdarna. Kom bort ifrån miljonprogramsbetongen med nya färger och material. Gör det lättare att hitta och inte som nu gå runt i en labyrint. Röda prickar runt om i stadsdelen är träningsplatser för alla åldrar, inte bara lek för barn. Mer än ett utegym. Nya dagis ska vara i obrännbart material. Allt det andra kommer att bli bra! Bara det händer något så är det bra! Framtida Alby Workshop

22 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 5 Vägen måste sänkas vid centrum! Viktigt stt skapa ett samlande torg och direktingång till centrum. Albyskolans tomt är en viktig träffpunkt. Utveckla i första hand för föreningar, men även samlingslokaler. Bygg ett badhus i anslutning till detta. En busslinje behövs ner till Hangaren. Förläng och knyt ihop med Kvarnhagsvägen, med hållplats vid äldreboendet, Hangaren och längs resten av sträckan. Bra plats för nya bostäder vid Gula villan. Inga hus runt koloniområdet (kryss)! Ev längs Albyvägen i så fall. Det går inte att ersätta odlingslotter vid vattnet, för sankt. Bra platser för nya koloniträdgårdar. Badet skulle fått en guldkula! Man ska bejaka en fin idé, men tänk även på nedskräpningen vid Fittja beach. Tveksamma till bad här. Det behövs bättre belysning för ökad trygghet. men hur ska man få det runt koloniområdet om man inte bygger...? Framtida Alby Workshop

23 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 6 Bra förslag med hus på berget. Ta bort husen väster och öster om koloniområdet. Färre hus mellan idrottspark och koloni, problem med bollar som kommer in här. Rensa ur i backen, färre träd. läskigt parti. Gör en idrottspark för varierande sporter här, skateboard mm. Före detta 4H-gårdstomten är ett bra läge för ny förskola. Bra med bad här. Röda tråden visar stråk rakt på badet. Behöver bli bättre upplyst (lampsymbol). Fräscha upp Göta Landsväg. Knyt ihop den med strandpromenaden på ett logiskt sätt. Gör en ringlinje runt Storskiftesvägen. Bra plats för en kiosk. Mindre sly, bort med vass. Bättre väg längs stranden. Framtida Alby Workshop

24 Workshop Koloni och odling 50 personer 5 september 2012 Framtida Alby Workshop Koloni och odling

25 Framtida Alby Workshop Koloni och odling Bild från delstudie ALBY STRAND Witte Arkitektstudio, URBIO, Struktor

26 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Föreslår nya små grönområden/platser för odling inom dalen och berget. Busslinga runt Alby. Rör inte kolonin! Det är en förening, inte en park. Ta bort bostäderna runt omkring. Ingen gångväg som delar kolonin. Komplettera med nya grönområden och odling vid Gula villan. Bra med förtätning längs Albyvägen, där behövs förändring. Flytta den föreslagna bebyggelsen vid kolonin till området närmaste sjön öster om kolonin. Dagis och lekområden i närhet av sjön. Radhus eller 3-våningshus med gröna gårdar, istället för basebollplan. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

27 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Bra med förtätning längs Albyvägen, där behövs förändring. Rör inte kolonin! Det är en förening, inte en park. Ta bort bostäderna runt omkring. Ingen gångväg som delar kolonin (blå tråd). Fortsätt allén hela vägen ner till vattnet. Komplettera med nya grönområden och odling vid Gula villan. Det finns hur många bollplaner som helst för killar, komplettera med odlingsmöjligheter. Det finns mycket betong i Botkyrka. Var rädd om det gröna i Albydalen, vart tar de gröna områdena vägen med all ny bebyggelse? Gröna prickar är förslag på nya små grönområden/platser för odling. Ett café för mellanmål. Radhus eller 3-våningshus, med gröna gårdar (röda prickar). Viktigt med grön utsikt hela vägen mot sjön för boende som bor längre in mot land. Gärna klätterväxter på höga hus. Flytta ner dagis hit, ge barnen närhet till grönområde och vatten. Inget bra odlingsområde, giftig mark. Flytta bollplanerna hit det ger plats att bygga på dagens idrottsytor. Röd linje = busslinga runt Alby. 3-vånings flerbostadshus med innergård för odling och grönt på taket. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

28 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Förutsätter att koloniområdets staketgräns bibehålls. Kan tänka oss små hus som sluter området mot Albyvägen. Röda prickar är bra platser för ny parkering. Flytta även huvudentrén till koloniområdet hit, till någon av dem. Flytta förslagna hus runt koloniområdet till området vid Hangaren och till ängen utanför rad-husen. Dagis och lekområden i närhet av sjön. Ta bort föreslaget dagis här. Ett odlingsområde istället med egna lotter. Grön prick är en ny busshållplats. Framtida Alby Workshop Koloni och odling

29 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Bort med husen runt koloniområdet. (Gröna rum) Går det att flytta bollplanen och få extra utrymme här? Flytta bebyggelsen hit istället. (Har klippt in förslag på bebyggelse) Framtida Alby Workshop Koloni och odling

30 Workshop Klass 9 Grindtorpskolan 25 personer 11 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

31 Framtida Alby Skolworkshop Åk

32 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Bra förslag på berget. Fina radhus/villor vid Grindtorpskolan En badpark och gym på Albyskolans tomt. Ett nytt gymnasium bredvid centrum. Gör centrum större, med bio och en gaybar. Behåll gångvägen med vyn mot vattnet. Vattenstigen slutar i en stor grusyta och bad. Mer och bättre belysning och större trygghet i hela Alby! En ny bussförbindelse ner till sjön. Ett stort höghus i centrum med kontor eller bostäder i. Framtida Alby Skolworkshop Åk

33 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Gör centrum större, med bio och en gaybar. En badpark och gym. Röda prickar = Betyder att det ska vara bra internetuppkoppling i hela Alby Allmänt önskemål om större parker men mindre skog, det är för mörkt. Skatepark istället för baseballplan. Det behövs en till fotbollsplan. Bort med Kvarnhagsskolan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

34 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Bra förslag på berget. Fina radhus/villor vid Grindtorpskolan Restaurang eller café med fin utsikt. Ett bageri. Det händer inget vid Subtopia! Det ska bli ett nöjeshus med bio, bowling, go-cart, typ som Heron city. Mer och bättre belysning och större trygghet i hela Alby! Ovanpå centrum finns plats för en skola och en liten fotbollsplan. Vid skolan, nära fotbollsplanen, behövs en stor hall med gym. En ny bussförbindelse ner till sjön. Ett nytt gymnasium bredvid centrum. En fontän med vatten i centrum. Här kan bli ett fint familjeställe, med fin skog och vägar att gå på, skatepark, lekpark för barn, café och parkering. Behåll gångvägen med vyn mot vattnet. Vattenstigen slutar i en stor grusyta och bad. Längs stranden ska finnas café, shopping, bank och plats för uppträdanden, som på plattan. En strand, parkering och godis. Bygg fina radhus eller villor vid Grindtorpsskolan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

35 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Rulltrappa upp för berget till Grindtorpskolan, där det är trappor idag. Café eller restaurang. Skogen är mörk och läskig. Ta bort skogen men behåll trapporna. Bostäderna på berget är bra. Mer ljus överallt! Ta bort råttorna! Ett stort höghus, med kontor eller bostäder i. Go-cart istället för baseballplan. Gym och simhall. Riv Hangaren och bygg ett gymnasium där istället. Kiosk eller café. Ta bort skolan och bygg en bowlinghall istället. Det behövs en spårväg eller buss mot sjön och Slottsbrobacken (blå tråd - symboliskt redovisad). Fotbollslaget behöver större plan och läktare för att kunna spela här om de går upp i en högre division. Framtida Alby Skolworkshop Åk

36 Workshop Klass 9 Grindtorpskolan 25 personer 12 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

37 Framtida Alby Skolworkshop Åk

38 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Det saknas djur på 4H-gården, det är tomt där idag. Bryggor och kiosk, en sandstrand. En stor festlokal som går att hyra. Gör en fin promenad till Ica MAXI. Bort med hus vid Hangaren, bygg en brygga med badhus här istället. Det ska finnas picnicställen vid sjön, där man kan sitta med sin familj. Bänkar med belysning under är mysigt. Pingisklubb istället för lilla fotbollsplanen. Bättre centrum med mer mataffärer och bättre belysning vid tunnelbanan. Bygg biblioteket ovanpå centrum, med utsikt mot tunnelbanan. Bra med fler människor i centrum. En fritidsgård, med blandat ungdomar och vuxna. Framtida Alby Skolworkshop Åk

39 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Skogen bakom skolan är ett läskigt ställe, även området nere vid sjön. Ny fotbollsplan. Pingisklubb istället för lilla fotbollsplanen. Bra med fler människor i centrum. En fritidsgård, med blandat ungdomar och vuxna. Höga byggnader, skyskrapor på berget. Silverglitter visar plats för nya byggnader där man kan bo. Finare centrum, som på skissen. Bort med hus vid Hangaren, bygg en brygga med badhus här istället. Mer belysning, för mörkt vid sjön. Både park och bostäder vid skolan. Blå tråd visar ny busslinga, röda prickar är busshållplatser. Röd tråd är ny cykelväg till sjön. Olika syn i gruppen på nya bostäder i Alby. någon tycker att det ska vara som det alltid har varit, bygg inte om! Här är fina hus, det får inte bli plottrigt, det är strukturerat med centrum och bra med bara bostäder. Grått är fint! Alby kan inte bli New York. Mindre förskolor, inte så många. Ny fotbollsplan. Framtida Alby Skolworkshop Åk

40 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Båtklubben släpper ut mycket olja och bensin där det finns änder och människor, inte så fräscht. Gör en fin promenad till Ica MAXI. Bättre centrum med mer mataffärer och bättre belysning vid tunnelbanan. Bygg biblioteket ovanpå centrum, med utsikt mot tunnelbanan. Gör det lättare att ta sig till vattnet, kortare väg och med sittplatser (röd tråd). Det saknas djur på 4H-gården, det är tomt där idag. Det är bra med fritidsgårdarna och utvecklingen av en socialbyggnad. Det behövs gymsalar och danssalar, en stor lokal som går att hyra även efter kl 22. Den ska ligga fristående från bostäder för att inte störa. Det ska finnas picnicställen vid sjön, där man kan sitta med sin familj. Bänkar med belysning under är mysigt. Det behövs bättre vägar med belysning där det är läskigt att gå idag. Framtida Alby Skolworkshop Åk

41 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Ett museum. Höghus på berget. Radhus och villor bakom en strandpromenad där cyklar kan åka förbi. Mer butiker, Mc Donalds och parker i centrum. Bryggor och kiosk, en sandstrand. En stor festlokal som går att hyra. På vägen till Hågelby ska det finnas olika aktiviteter, mat och pizza. Röd-gröna prickar är platser för nya höga hus. Bra med fotbollsplaner! Framtida Alby Skolworkshop Åk

42 Workshop Klass 5 Grindtorpskolan 35 personer 18 september 2012 Framtida Alby Skolworkshop Åk

43 Framtida Alby Skolworkshop Åk

44 NÅGRA SAMMANFATTANDE KOMMENTARER FRÅN GRUPPARBETET Bygg ett Albytorn med bostäder i centrum, ett högt hus som ser speciellt ut. En ny strand med bryggor vid Albysjön. Större småbåtshamn. Bra plats för en cykelverkstad, gör det lättare att cykla i Alby. En brygga med trampolin. Vattenkonst, fotbollsplan och basketplan i Albparken vid centrum. En plats där man kan spela spel, ex X-box. Idrottsplats med fotboll, skridskor och skateboard. Framtida Alby Skolworkshop Åk

45 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 1 Större och bättre park och en större fotbollsplan med gräs. Vattenfontän Museum Ett litet centrum där man kan köpa mat för dem som bor långt ifrån Alby C, med bibliotek, kiosk och frisör. Plats att åka skridskor. En ny simhall uppe på taket till Alby C En väg så turister och familjer från olika länder som bor långt bort kan komma och se hur det ser ut i Alby. Och för att ta bussen till Fittja. Hunddagis Större småbåtshamn. Frisör En brygga med trampolin. Ett nytt högt hus. Polisstation Bra plats för en cykelverkstad, gör det lättare att cykla i Alby. Café Ett museum om rymden. Fler hus Fotbollsplan Platser för fyrverkerier, bra nära Albyparken eftersom det är många som bor där och kan se dem. Grillplats Fler träd, en lugn miljö där man kan grilla och ha picnic. Framtida Alby Skolworkshop Åk

46 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 2 Ett hus eller en plats där man kan dansa. Plats för ungdomar. Skateboardpark och café En ny cykelväg mellan berget och dalen. Godisaffär vid centrum. Vattenkonst, fotbollsplan och basketplan i Albparken vid centrum. En plats där man kan spela spel, ex X-box. Godis och kiosk vid stranden. Plats för ny simhall Mer gräs och träd. Här kan man lägga ett tivoli, nåt kul för barn och ungdomar. Höga hus Nya hus Framtida Alby Skolworkshop Åk

47 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 3 Skateboardbana Cykelbana En konstgjord badplats. Fler busshållplatser och hållplats närmre skolan. En park där folk kan samlas. Ett nytt högt hus på övre torget. Nya villor i Dalen, inte höga hus. En ny strand med bryggor vid Albysjön. Idrottsplats med fotboll, skridskor och skateboard. Fotbollsplan Mer skolor, caféer och ett museum i Alby! Framtida Alby Skolworkshop Åk

48 BILDPROTOKOLL GRUPPARBETE GRUPP 4 Här tycker vi i gruppen olika, några vill ta bort husen, andra tycker det är bra. Gräs istället för grusyta. Ta bort träd och bygg ett dagis. Bygg ett Albytorn, ett högt hus som ser speciellt ut. Kyrkogård och en kyrka. Strand med café. Större centrum med H&M och KappAhl. Buss med många stationer i en slinga runt Alby. Framtida Alby Skolworkshop Åk

Alby dialogforum Framtid Alby

Alby dialogforum Framtid Alby MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Kommunikation och områdesarbete 2012-09-20 Referens Alexander Szögi Alby dialogforum Framtid Alby Dag och tid Torsdag 20 september kl. 18.00-21.30 Plats Alby centrum, Framtid Albys

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12 BILDPROTOKOLL Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1 Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån stadens uppdrag och ett antal frågeställningar.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

I Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart

I Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart 1 [7] Samtal om framtiden Sammanställning samtal med invånare under våren 2011 I denna sammanställning har huvuddragen i samtalen sammanfattats. Detaljer för varje samtal är inte med, men har också dokumenterats.

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Måndag 30 maj kl

Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Måndag 30 maj kl MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Dag och tid Måndag 30 maj

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Från grusplan till mötesplats. förslag på tillfällig användning av före detta Albyskolans tomt. Maj 2015

Från grusplan till mötesplats. förslag på tillfällig användning av före detta Albyskolans tomt. Maj 2015 Från grusplan till mötesplats förslag på tillfällig användning av före detta Albyskolans tomt Maj 2015 Kontaktperson/projektledare Alby områdesgrupp: Dennis Latifi E-post: dennis.latifi@botkyrka.se, tel:

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Fittja dialogforum- om Fittja äng och Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Fittja dialogforum- om Fittja äng och Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson, Hanna Lindh och Sofia Wiberg Fittja dialogforum- om Fittja äng och Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Tisdag 20 september kl. 18-20 Plats

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Sofia Wiberg, Medborgaranalysen, Josefin Adolfsson, kommunikatör Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan Dag och tid Måndag 12 september 2011

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan. Riddarvägen Beskrivning: Beläggen på parkmark bredvid Österskärsskolan. Denna lekplats är avsedd för alla barn mellan 1 och 15 år. Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn. Lekplatsen

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan Bilaga 5 Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan I synpunktskartan finns det flera områden som har en hög koncentration av prickar. För att få en mer samlad bedömning över vad

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24 Designdialog Lyckeby Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på prioritera och vidareutveckla visionen för framtida Lyckeby. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten

Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten Sammanfattning från informationsmötet och workshoppen på Träffpunkten 2014-02-06 Jag kom hit [till Brandbergen] för att en mäklare övertalade mig, nästan lurade hit mig, och vad jag blev förvånad, inte

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Sammanställning ungdomsdialoger ÖP

Sammanställning ungdomsdialoger ÖP Sammanställning ungdomsdialoger ÖP Sammanställning av sex ungdomssamtal som genomfördes i olika kommundelar i Botkyrka mellan den 15-28 september 2011. I Fittja och Alby träffade vi högstadiegrupper, i

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005

Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Vision Larsberg Redovisning av svaren på visionsenkäten som var ute till alla boende i Larsberg våren 2005 Skolbarnens önskemål Visionsenkäten gav många kreativa svar Larsbergsborna har svarat på enkäter

Läs mer

Synpunkter och förslag

Synpunkter och förslag Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan Så här tycker Eriksbergsskolan sammanfattning från möte med elevrådet 2 december 2015 Bakgrund

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Möjlighet att bygga större än dagens tillåtna 80 + 20 m 2 -Ingen ny väg intill/nära min fastighet -Vill kunna välja NÄR vi

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 DIALOG I SHOWROOM SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER - Synpunkter som lämnats i enkäter (65 st) - Synpunkter som dokumenterats i dagboksanteckningar från lokalen SHOWROOM I ALBY

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26 1 (5) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-09-26 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Framtid Fittja EN SAMMANFATTNING AV FITTJABORNAS TANKAR OCH IDÉER FRÅN DIALOGTURNÉN OM SÖDRA FITTJA.

Framtid Fittja EN SAMMANFATTNING AV FITTJABORNAS TANKAR OCH IDÉER FRÅN DIALOGTURNÉN OM SÖDRA FITTJA. Framtid Fittja EN SAMMANFATTNING AV FITTJABORNAS TANKAR OCH IDÉER FRÅN DIALOGTURNÉN OM SÖDRA FITTJA. Den föreslagna bebyggelsen grupperar sig kring livfulla torg. Bilder från uppdrag utförda av följande

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

WORKSHOP Program för Sahlgrenska och Medicinareberget

WORKSHOP Program för Sahlgrenska och Medicinareberget SAMMANSTÄLLNING AV Version.0 WORKSHOP Program för Sahlgrenska och Medicinareberget 0-0- HUR ANVÄNDS OMRÅDET IDAG? VILKA KVALITÉER KAN TILLFÖRAS? FINNS DET NÅGOT SOM ÄR NEGATIVT? MÅLPUNKTER? TILLVÄGA- GÅNGSSÄTT

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden

Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden Handläggare: Anna Marnell och Sara Eresund Upprättad: 2015-04-09 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Redovisning... 5 Resultat generella synpunkter... 6

Läs mer

ane Communication 2016 Penny L ( 1 )

ane Communication 2016 Penny L ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) LETAR DU NYTT BOENDE? VÄLKOMMEN TILL DITT NYA HEM Det här är Tingstorget Lägenheterna - Rum för rum - Planritningar Området - Vad finns i närområdet? - Utformning Översiktskarta - Tidplan Tingstorget

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop med ungdomsfullmäktige den 12 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. 34 representanter

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Finns förslag på organisation och funktion för framtidens servicelinjer?

Finns förslag på organisation och funktion för framtidens servicelinjer? Vårt ämne: Hur kan Östra Torn, Mårtens Fälad och Linero bli ännu bättre platser 5 viktiga punkter från vår diskussion: * Framtiden för pensionärer och funktionshindrades möjligheter till kollektivtrafik

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Grupp 1. Gruppuppgift bygg framtiden - idéer och visioner! Norrliden Strand i Kalmar Workshop 2 2008-10- 23. en centrumkärna längs Norrlidsvägen

Grupp 1. Gruppuppgift bygg framtiden - idéer och visioner! Norrliden Strand i Kalmar Workshop 2 2008-10- 23. en centrumkärna längs Norrlidsvägen synligt vatten genom området (blå linjer i östvästlig respektive nordsydlig riktning) knyta ihop vägsystemen med en slingrande bilväg förbi dämmet, utformad så att den inte blir en smitväg. knutpunkt i

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden 1 (5) Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett program för Saltsjöbadens centrum bjöd Nacka kommun in till en tvåtimmars workshop den 14 februari

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16 Sammanställning av underlagsanteckningar. Dialogtillfället som ägde rum måndagen 16/11 i Eritreanska föreningens lokaler i Hagalund samlade ca 70 personer. Det var ca 40 personer som beräknades komma och

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad

Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad Dokumentation av medborgardialog, Vik trädgårdsstad 2013-10-23 1 Inbjudan Välkommen till medborgardialog Vik trädgårdsstad. Upplands Väsby kommun välkomnar dig som boende i Brunnby-Vik att delta i en medborgardialog

Läs mer