+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö"

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar dock Danmarks och Sveriges Nordenministrar krafttag för att göra det lättare att röra sig och verka över gränserna i Öresundsregionen.» SID 2% Loreen + Köpenhamn = Eurovision i Malmö TÄVLING Hur ser din bild av livet i Öresundsregionen ut? Ladda upp dina bästa bilder på facebook och vinn en lyxig weekend på andra sidan sundet!» SID 6% Loreens seger i Baku och närheten till Köpenhamn via Öresundsbron var avgörande faktorer när Malmö fick uppdraget att arrangera 2013 års Eurovision Song Contest. I både Malmö och Köpenhamn rustas nu för en schlagerfest som sent ska glömmas.» SID 18-19% LIFE SCIENCE på nya vägar Inhalerbara läkemedel är ett område där Öresundsregionen ligger i världstopp.» SID 15% "Färre gränshinder ger enorm potential" Öresundsbron har redan genererat samhällsnytta motsvarande två nya Öresundsförbindelser och kan vi riva ytterligare gränshinder finns en stor potential för fortsatt tillväxt, säger Finn Lauritzen, vd på Öresundskomiteen.» SID 20% JYLLAND SJÆLLAND SÅ KNYTS LÄNDERNA IHOP SKÅNE Efter framgången med Öresundsbron planeras och byggs nya massor av nya vägar, järnvägar, broar och tunnlar i Öresundsregionen. Här är projekten som skapar nya starka band över sundet!» SID 10-11% Distribueras med Berlingske Tidende, Sydsvenskan och Dagens Industri den 28 och 29 november 2012.

2 Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen Dags att växla upp HUR SKA SMÅ LÄNDER som Danmark och Sverige behålla och stärka sin konkurrenskraft när Europa krisar och den globala konkurrensen hårdnar? Svaret på frågan kan sammanfattas i ett enda ord: Samverkan. Detta illustreras kanske bäst av de gemensamma krafter som tillsammans räddat SAS. Här har flera parter, både regeringar, ledningsgrupper, fackföreningar och medarbetare, visat mycket stor flexibilitet och ansvar. Vi kan bara hoppas att SAS kan fortsätta med rutter till alla kontinenter, så att Skandinavien, och Öresund, fortsätter vara en lätttillgänglig plats för näringsliv, turister och boende. Och ett gott samarbete över gränserna är viktigt för många skäl. Ett gott samarbete över gränserna är extra viktigt för all oss som bor nära en landsgräns, som här i Öresundsregionen. Här kan vi få en ökad tillväxt om vi får Skåne och Själland att fungera som en sammanhängande arbetsmarknad. Vi har kommit en lång väg sedan Öresundsbron öppnades 2000, men det finns mycket kvar att göra. Vi vet att vinsterna av integrationen mellan Sverige och Danmark har gett 57 miljarder kronor i samhällsekonomiska vinster sedan år Det kan jämföras med Öresundsförbindelsens totala kostnader att bygga -20 miljarder. Bron är således redan betald mellan två och tre gånger. Öresundsregionen är på många sätt ett föredöme i Europa när det gäller gränsöverskridande samverkan. Men ska vi bli fortsatt globalt konkurrenskraftiga inom viktiga områden som IT, cleantech, life science och "event" så krävs att vi fördjupar och vässar samarbetet över nationsgränserna. Samtidigt finns det miljardvinster att hämta om vi löser fler gränshinder. Bara genom att lösa tre kända gränshinder kan vi öka omsättningen i Öresundsregionen med en miljard danska kronor om året. Vi har alla förutsättningar att växla upp arbetet för att etablera Öresundsregionen som en av världens mest attraktiva regioner för invånare, företag och besökare. Var så god här är en hel tidning från Öresundskomiteen om allt det spännande som just nu händer i Öresundsregionen! Vibeke Storm Rasmussen, ordf Regionrådet, Region Hovedstaden samt ordförande i Öresundskomiteen. Pia Kinhult, Ordf regionstyrelsen Region Skåne samt vice ordförande i Öresundskomiteen En historisk chans Gränshindren står överst på dagordningen när de svenska och danska Nordenministrarna träffas för att diskutera en fördjupad integration i Öresundsregionen och i förlängningen i hela Nordens gränsregioner. TEXT: Sven-E Lindberg. Vi har en historisk möjlighet att göra Öresundsregionen till en förebild för övriga nordiska gränsregioner, säger Manu Sareen, jämställdhets- och kyrkominister samt ansvarig för Nordenfrågor i den danska regeringen. Jag ser gärna att vi sätter turbo på Öresundsintegrationen så att vi i framtiden snarare tänker på Öresundsregionen som en helhet i stället för i ett svenskt eller danskt sammanhang. Ewa Björling, handelsminister och minister för Nordensamarbete i den svenska regeringen, är inne på samma linje: Gränshindren är prioriterade när Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet Det är trots allt med detta konkreta arbete vi kan göra störst skillnad i människors vardag och göra riktig nytta i det nordiska samarbetet. Foto: Manu.dk Ett gränslöst Norden Målet är ett gränslöst Norden och detta gäller inom en rad områden som är nära sammanlänkade, fortsätter Ewa Björling. Flödet av människor, varor, tjänster, kapital med mera tenderar att hänga ihop och ett utökat samarbete inom ett område gynnar även andra samarbetsområden. För att gränsregioner, som Öresundsregionen, ska knytas tätare samman behöver lagar och regler som fungerar som bromsklossar i integrationsprocessen anpassas så att det blir lätttare att röra sig och verka över nationsgränserna. Det kan handla om allt från att öppna för arbetsplatspraktik i grannländerna till att göra det möjligt för exempelvis Öresundspendlare att vara lediga från arbetet för att ägna sig åt politik på kommunal eller regional nivå, säger Manu Sareen. Kompetens ger tillväxt Öresundsregionen svarar i dag för 27 procent av Danmarks och Sveriges samlade BNP, men har potential att bli en ännu starkare tillväxtmotor. Samtidigt har regionen den största andelen högutbildade i norra Europa. I regionen finns den högsta andelen högutbildade i norra Europa och ökad kompetens Vi lägger nu stor kraft på att få till ett avtal så att fler gränshinder kan avlägsnas, säger de danska och svenska Nordenministrarna Manu Sareen och Ewa Björling. Foto: Ylva Sundgren skapar tillväxt, säger Manu Sareen. Det finns ett antal starka universitets- och forskningsmiljöer i regionen, exempelvis inom life science, men också när det gäller grön tillväxt och cleantech. Därtill kommer satsningen på ESS att fungera som en magnet för forskare, studenter och kunskapsintensiva verksamheter från hela världen. Kostar miljardbelopp Ewa Björling och Manu Sareen ser vinster på många plan med en fördjupad Öresundsintegration. Den ökade globala konkurrensen sätter press på den nordiska välfärdsmodellen. För att vara konkurrenskraftiga måste vi samverka tillsammans är vi betydligt starkare än var och en för sig. % 2 Frågor om innehållet besvaras av: Klas Andersson, Öresundskomiteen Öresundskomiteen Öresundskomiteen är plattformen för det regionala politiska samarbetet i Öresundsregionen och består av ledande lokala och regionala politiker från Skåne och Själland. Producerad av: Tabloid Nordic AB Projektledare: Stefan Grevle Redaktör: Sven-E Lindberg Art Director: David Eliasson Repro: Bildrepro Tryck: V-tab För information om bilagor kontakta Stefan Grevle, tel: Besök oss på webben

3 Nordea affärsbanken som är steget före Nordea förstärker storkundsavdelningen i Malmö. På så sätt blir Sveriges bästa storföretagsbank ännu bättre i södra Sverige. När omvärlden skakar gäller det att banken står stark. Och att den förstår kundernas behov, förutsättningar och önskemål. Det är ingen slump att Nordea i en stor kundundersökning nyligen rankades som Sveriges bästa bank av de stora företagskunderna. Genom sin storkundsavdelning kan nu Nordea ge bästa möjliga service till alla stora företag i Skåne, Blekinge och södra Halland. Rätt kompetens På Nordeas enheter som arbetar mot storföretagssektorn i Malmö verkar drygt 75 medarbetare, kundansvariga och specialister med olika inriktning och kompetenser. Genom att samla den kompetens vi vill erbjuda våra kunder på samma ställe blir vi en ännu bättre bank, säger Björn Magnusson, huvudansvarig för storkundsenheten. Utvalda team/närvaro Nyckeln till framgång är ett starkt fokus på kundernas behov. De skall ha tillgång till medarbetare med rätt kompetens precis när de behöver den. Därför får varje storkund ett skräddarsytt team som kan företagets affär. Det skapar både kundnytta och möter marknadens förväntningar, fortsätter Tobias Gunnarsson, en av de tio seniora kundansvariga som tillhör enheten. Vinnande koncept Vi vet av erfarenhet att det här är ett vinnande koncept som kunderna verkligen uppskattar, säger Björn Magnusson. Det finns inte två företag som ser likadana ut eller har samma förutsättningar. Därför gör vi en noggrann analys och skapar ett team som blir den partner som den specifika kunden behöver. Nordens största bank Det råder ingen som helst tvekan om att de större kundernas behov blir allt mer komplexa, avslutar Linda Bergström, senior kundansvarig. Vår storlek och vårt starka internationella nätverk är definitivt en styrka. Vi har tillräckligt med muskler att kunna hantera hur stora affärer som helst och tillräcklig kompetens och mankraft att göra det snabbt och effektivt. Det vinner kunderna på. ANNONS Björn Magnusson, Linda Bergström och Tobias Gunnarsson på Nordeas storkundsenhet i Malmö är eniga om att team som skräddarsys utifrån varje kunds unika behov är ett vinnande koncept. S E U T V A L D A E V E N E M A N G P Å M A L M Ö A R E N A, M Å N G A F L E R H I T T A R D U P Å W W W. M A L M O A R E N A. C O M 7 DECEMBER 2012 MUSE 8 DECEMBER 2012 PLÁCIDO DOMINGO 2 MARS 2013 THE KILLERS MARS 2013 TOMAS LEDIN Ät, umgås och upplev! 16 APRIL 2013 EDDIE IZZARD Bjud med vänner, kunder, personal eller nära och kära på en härlig upplevelse i Malmö Arena. Här arrangeras många härliga evenemang för alla smaker. Att äta och umgås i en loge eller på balkongplats innan en föreställning höjer förväntningar och skapar de riktigt goda relationerna. Vi skräddarsyr gärna din upplevelse i denna fantastiska mötesplats där det bjuds på undehållning i världsklass. Tveka inte att ringa oss för en paketlösning. Ditt nöje är vårt jobb! 15 JUNI 2013 MARK KNOPLER På finns uppdaterad information om evenemang, biljetter och restaurangbesök, oavsett om det gäller en showmeny eller dagens lunch. Biljetter: VIP / Företagspaket: Restaurang: annons ORESUNDSKOMMITTEN 223x152.indd

4 Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen Lund innovationsmiljöer i världsklass Lund är en av Sveriges mest attraktiva städer att bo, studera och arbeta i och här finns några av Europas starkaste kunskaps- och innovationsmiljöer. Med ESS och MAX IV blir Lund i ännu högre grad en internationell stad med global attraktionskraft, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande. mycket på att skapa inkubatorer. De för samman studenter, forskare och entreprenörer i syfte att utveckla goda idéer till lönsamma företag. starka innovationsmiljöer inom en rad områden som life science, cleantech, IT, materialforskning och kultur. Med satsningarna på forskningsanläggningarna MAX IV och ESS blir Lund i ännu högre grad än i dag en internationell arena för forskning och innovationer. Vår utmaning nu är att verkligen ta vara på de möjligheter som finns, säger Mats Helmfrid. Därför arbetar vi i nära samverkan med andra aktörer i regionen för att bygga bostäder och verksamhetslokaler i attraktiva lägen. Vi vill även kunna fortsätta erbjuda skolor och kommunal service som håller högsta internationella klass. Ska vi locka de allra bästa till Lund så måste vi kunna erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för att bo, arbeta och studera och det kan vi. n Lund är en ung stad med gamla anor. Med nära koppling till den medeltida stadskärnan byggs en helt ny stadsdel, Brunnshög/Lund NE, med plats för upp till boende och sysselsatta. Och kring det anrika universitet finns och utvecklas Fantastisk dynamik Lund är på många sätt en kontrasternas stad och det skapar en fantastisk dynamik som är bra grogrund för nya idéer och som samtidigt gör att både människor och företag trivs här, säger Mats Helmfrid. Här kan redan etablerade företag hitta rätt kompetens och utveckla nya idéer och här kan nya företag växa och utvecklas. Lunds kommun satsar tillsammans med Lunds Universitet Miljöer i världsklass Lund satsar stort på att stärka rollen som kunskaps- och innovationsstad genom att utveckla attraktiva miljöer i världsklass för såväl människor som företag. Lunds kommun E-post: Telefon: Vi vill skapa levande musik i regionen, säger Martin Martinsson, vd för Musik i Syd. 4 Musik i Syd spränger gränser D e samordnar drygt konserter per år och når en publik av både barn, ungdomar och vuxna. Dessutom arrangerar de nordens största festival för klassisk musik. Musik i Syd är navet i det sydsvenska musiklivet som brinner för att göra Öresundsregionen känd genom musik och sång. Vi vill att kulturlivet på båda sidor av sundet lär känna varandra och berikas, säger Martin Martinsson, vd för Musik i Syd, den regionala musikinstitutionen för Skåne och Kronobergs län. Att det finns gott om musikalisk talang inom Öresundsregionen är Martin väl medve- ten om. Utmaningen ligger i att hitta kreativa sätt för samarbete och utbyte av erfarenheter mellan regionerna. I vår expansiva region med etablering av nya företag är kulturen en viktig del, säger Martin. För att regionen ska bli en attraktiv plats är det minst lika viktigt för företag att det finns ett bra musik- och kulturutbud som att det finns banker, fortsätter han. Genom att blicka ut mot andra länder och institutioner har Musik i Syd vidgat sitt perspektiv och utvecklat ett musik- och kulturprogram som sticker ut. Öresundsfestivalen Music Around med besökare är ett resultat av samarbe- te över sundet och i ett internationellt perspektiv helt unikt sådant. Dessutom är Musik i Syd övergripande ansvarigt för bland annat Båstad Kammarmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival och har inom institutionen en av Sveriges främsta kammarorkestrar, Musica Vitae. I Öresundsregionen finns ett stort flöde av duktiga musiker. Att ta tillvara detta är en av våra viktigaste uppgifter, säger Martin.

5 World Class Hub Vejen til vækst ANNONS CPH s nye strategi har fokus på at give passagerer, flyselskaber, forpagtere og fragtselskaber service i verdensklasse. Strategien skal sikre fortsat vækst i CPH i en tid med øget konkurrence mellem internationale lufthavne. Københavns Lufthavn spiller en afgørende rolle, når det gælder Danmarks internationale tilgængelighed og evne til at tiltrække virksomheder, erhvervsrejsende og turister. CPH satte i 2011 rekord med 22,7 mio. passagerer. Men kampen om at tiltrække nye ruter er benhård mellem lufthavne og regioner i Nordeuropa. Derfor har CPH iværksat en offensiv vækststrategi, der skal sikre lufthavnens position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt og Danmarks luftvej til vækst. CPH kalder strategien World Class Hub. Foto: Arne V. Petersen/CPH MERE PLADS TIL ALLE: Det skal være endnu lettere at være passager og flyselskab i Københavns Lufthavn. De næste 3-4 år vil CPH derfor investere markant mere end de 750 millioner kroner, der hidtil har været investeret årligt i udbygning og forbedring af lufthavnens fysiske rammer. TOTAL COST OF OPERATIONS: I tæt samarbejde med flyselskaberne vil Københavns Lufthavn være en hub i verdensklasse, hvor faciliteter, logistik og omkostninger gør det nemt at operere effektivt til gavn for både flyselskaber og passagerer. Københavns Lufthavn skal være kundernes foretrukne gateway til Nordeuropa med effektiv drift og høj service. KEND DINE KUNDER: CPH gennemfører grundige interviews med de største flyselskaber og interviewer årligt passagerer. Den viden bruges til at tilbyde flyselskaber og passagerer de bedst mulige vilkår og services. Det er vigtigt for CPH at kunne give de rejsende en ekstraordinær oplevelse, der passer til enhver pengepung. Derfor skal der tiltrækkes internationale og danske brands i et varieret mix af restauranter og butikker. CPH vil fortsat forbedre sin værtsrolle for at skabe en unik rejseoplevelse for alle gæster. Foto: Ernst Tobisch/CPH Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S. Udbygning af Finger C. Københavns Lufthavn bygger ud og bygger om For at sikre CPH s vækst og position som førende international lufthavn skal der bygges ud og om. Lufthavnsudbygninger planlægges mange år frem i tiden, og de milliardstore investeringer skal derfor være holdbare i et tidsperspektiv på år. Københavns Lufthavn runder sandsynligvis i slutningen af dette årti 30 millioner passagerer årligt. Derfor er en ny langtidsplan blevet sat i gang. I kampen for at fastholde CPH som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt skal der sikres en optimal og effektiv udnyttelse af de eksisterende terminaler, baner og bygninger og samtidig planlægges og bygges nyt. Vi har et ønske om at fastholde den kompakte lufthavn, hvor vi har samlet stort set alle faciliteter under ét tag, fordi det sikrer korte gangafstande og dermed en mere enkel og smidig rejseoplevelse. Det forudsætter, at vi skal være i stand til at udnytte vores infrastruktur endnu mere effektivt og fleksibilitet," siger Lone Edelbo, chef for Master Planning i Københavns Lufthavn. En del af CPH s World Class Hub strategi går blandt andet ud på at skabe mere plads til alle. Derfor er der f.eks. allerede nu godt gang i udbygningen af Terminal 2, hvor fase 1 skal stå færdig op til sommeren Ud over at gøre mere plads til passagerer i terminalerne, skal der også være plads til flere interkontinentale ruter, og netop derfor er Finger C i gang med at blive bygget ud med mere plads til passagerer, paspoliti og flyselskaber. Den store udbygning indvies til december i år. langt tidsperspektiv Alle udbygninger og forbedringer skal være permanente, samtidig med at have en funktion fremadrettet. Vores investeringer i infrastruktur skal ses i et langt tidsperspektiv på mindst år, siger Lone Edelbo. Københavns Lufthavn er en vækstmotor i regionen med ansatte fordelt på over 500 virksomheder i selve lufthavnen og adskillige tusinde arbejdspladser uden for. Hvis de arbejdspladser og den vækst skal fastholdes og styrkes, skal lufthavnens bygninger og infrastruktur konstant udbygges, nytænkes og fremtidssikres. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

6 Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen»Skola Öresundsregionen Visste du att 2030 är Nordens folktätaste storstadsregion? Totalt bor det närmare 3,8 miljoner människor i regionen, varav två tredjedelar finns på den danska sidan av sundet. väntas antalet invånare i Öresundsregionen ha stigit till närmare 4,1 miljoner invånare, enligt en prognos från Region Skåne HELT NATURLIGT växla mellan olika språk På Ängslättskolan i Bunkeflo utanför Malmö går barn med 40 olika nationaliteter. Många av dem är från Danmark. Klass 5 D är inget undantag. Där är 20 procent av eleverna från Danmark. TEXT: Vera Celander. Foto: Gugge Zelander. För barnen är det här med att tala olika språk hemma och i skolan, eller att vara från olika länder, ingen stor sak, säger klassens lärare Josefine Broman. Det jag slås av som lärare är hur snabbt det går för barnen att lära sig svenska och hur enkelt och naturligt de växlar mellan olika språk och lär sig ord och fraser av varandra. Jag tror att när den här generationen är vuxen kommer allt tal om integration att kännas väldigt förlegat, för dem är det helt naturligt att man kommer från olika länder och kulturer. Skriver på två språk Det är SO på schemat när vi kommer till klass 5D och hälsar på. Det är grupparbete och elev- På Ängslättskolan i Bunkeflo utanför Malmö går barn med 40 olika nationaliteter. Var femte elev är från Danmark och här är det helt naturligt att man växlar mellan språken. 6 TÄVLING Vis os dine bedste Öresundsfotos og vind en weekend på den anden side Hvad sker der på hver side af Öresund? Upload dine fotos på facebook.com/ oresundskomiteen og stem/rösta på dem, du synes er bedst. Du kan også uploade til din egen Flickr eller Instagram. Hvis/om du gør det, så anvend tagget: #mitoresund eller #mittoresund.

7 viste du att......totalt svenskar fick nytt jobb i Danmark under 2011? Totalt bidrar svenskar som arbetar i Danmark till den danska ekonomin med motsvarande 5,5 miljarder DKK per år. (Öresundskomiteen) Hele dette indstik er en annonce fra Öresundskomiteen erna sitter i klungor runt borden. Olivia Lübbe som har en dansk pappa och en svensk mamma bodde i Danmark under flera år, idag håller hon på med en text om Norden tillsammans med några kamrater. Svenska lärde jag mig snabbt, säger hon. Nu är det viktigt för mig att inte tappa bort danskan, därför går jag på hemspråksundervisning en gång i veckan. För att hålla kvar språket skriver Olivia sin SO-text på båda språken. Det är bra träning. Att prata flera språk är viktigt när man blir stor, säger hon. Det är lättare att få jobb då. 1. Olivia Lübbe, svensk mamma, dansk pappa, har bott i Danmark. 2. Alexandra Zentsovski, ryska föräldrar, har bott i Danmark. Lätt blanda ihop orden Alexandra Zentsovski har bott i Sverige i fyra år, innan dess bodde familjen i Danmark i sex år. Mina föräldrar är från Ryssland. Jag pratar danska med mina kusiner i Danmark och svenska i skolan. Sen pratar jag engelska också, fast ryska är svårast, det alfabetet är så krångligt. Att ha så många språk i huvudet är lite förvirrande ibland, säger Alexandra. Jag blandar ihop orden ibland, skrattar hon. Använder ett ryskt eller danskt ord i en svensk mening eller tvärtom. Då känner jag mig jättedum! Tränar hemma Till skillnad från Olivia har Alexandra valt att inte få någon hemspråksundervining, varken på danska eller ryska. Vi tränar hemma, det räcker tycker jag, säger hon. Olivia och Alexandra tycker inte att det är någon större skillnad på att bo i Sverige istället för i Danmark. Skolan är lite svårare kanske, högre krav och mer läxor och så slipper man ta med sig en matlåda för lunchen. Många föräldrar har kommenterat att den svenska skolan kanske engagerar sig mer i eleverna och deras eventuella problem, att vi är mer disciplinerade och ställer högre krav än de upplevde att skolan gjorde i Danmark, säger Josefine Broman. 3. Johanna Didriksson stortrivs på Ängslättskolan. 4. Sebastian Andersson, svensk mamma, dansk pappa. Pappa pratar danska hemma. FOTO: FÖR ATT DU AVSKAFFAR HYRSKATTEN. SÅ ATT MILJONPROGRAMMEN KAN RUSTAS UPP. FLER HYRES RÄTTER KAN BYGGAS. OCH SÅ ATT DET BLIR LIKA VILLKOR FÖR ALLA, OAVSETT HUR MAN BOR. Hyresgäster är överbeskattade. De som bor i bostadsrätter och villor får rot- och ränteavdrag för 39,6 miljarder kronor varje år. Hyresgästerna får inte en krona. Ingen större skillnad Sebastian Andersson har en dansk pappa som alltid pratar danska med familjen, men själv talar han bara svenska. Jag förstår danska, säger han men jag tycker att det är svårt att prata så jag håller mig till svenska. Jag bor ju i Sverige och då är man svensk. Jag tänker inte på om jag är dansk eller svensk, säger Olivia. Både och tror jag det är väl ingen större skillnad. Det känns som att vara i samma land. Man åker ju bara över bron Jag är rysk också, säger Alexandra. Men det är inget jag tänker på. I skolan och med klasskamraterna känner jag mig som svensk... % Fotografen til det bedste foto vinder en weekend med hotell och middag för två i grann-/ nabolandet, där man är skriven. Juryen består af direktør Finn Lauritzen og kommunikationskonsulent Klas Andersson fra Öresundskomiteen. Sidste frist for deltagande: torsdag d Vinderen offentliggøres på Öresunds komiteens Facebook primo/ under januar HJÄLP OSS ATT PÅVERKA ANDERS BORG, SKRIV UNDER FÖR ATT AVSKAFFA HYRSKATTEN TACKPAFORHAND.NU 7

8 Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen Dryport Skåne transportnav med rätta läget Mitt i södra Sverige med direkt koppling till hela världen via Sydsveriges viktigaste hamnar. Med Dryport Skåne stärker Hässleholm sin position som logistiskt nav i Öresundsregionen. Vi har ett unikt logistikläge med starka väg- och järnvägskopplingar till hamnarna i södra Sverige och till Öresundsbron och satsar nu stort på att skapa ett toppmodernt logistikcentrum för ett smidigt och effektivt transportflöde, säger Johan Ericsson, projektledare för Dryport Skåne. Hässleholm har länge varit en viktig knutpunkt för person- som godstrafik i hela södra Sverige med sitt läge vid södra stambanan med fem anslutande tågbanor och med vägkopplingar i alla väderstreck. Inlandshamn mitt i Skåne Nu tas ett steg till för att stärka Hässleholm som transportnav i regionen. Med etableringen av Dryport Skåne skapas i nära samarbete med näringsliv och regionala aktörer södra Sveriges största logistik- och industripark i Hässleholm. Det blir en inlandshamn, en dryport, mitt i Skåne där vi kan skapa en effektiv och hållbar hantering av gods från järnväg, väg, flyg och sjö, säger Johan Ericsson. För de sydsvenska hamnarna bidrar Dryport Skåne till att lösa kapacitetsproblemen. Det är trångt i hamnarna och det finns ett stort behov av ytor för godshantering och här har vi 120 hektar mark i ett strategiskt perfekt läge som kan skräddarsys efter de behov som finns, säger Johan Ericsson. Med 4,2 miljoner invånare och en årlig tillväxt om 2 procent, är Öresundsregionen ett av Nordeuropas mest expansiva områden. Det är redan i dag trångt på våra vägar och järnvägar och fram till 2050 förväntas godsmängderna fördubblas. Därför måste vi redan nu börja planera och bygga för en effektivare och mer hållbar godshantering. Här är Dryport Skåne en viktig pusselbit som kan bidra till bättre flöden in i och ut ur Sverige. Visionen är att Dryport Skåne ska bli en tullfri zon, så att godset kan klareras och hanteras i Hässleholm. I ett längre perspektiv ser vi också en stark koppling till Fehmarn-Bältförbindelsen som när den står klar 2021 för första gången gör det möjligt att transportera gods direkt på väg till och från kontinenten. Norra Station Kunskap och tillväxt i centrum Här kan du kliva av tåget och gå rakt in på arbetsplatsen eller högskolan. Med en lyckad blandning av utbildningar och företag är Norra station i Hässleholm i dag en snabbt växande kunskapsmiljö mitt i stan mitt i Skåne. Vi har mött ett mycket stort intresse och får regelbundet förfrågningar från företag om att etablera sig här, säger Mats Larsson, verksamhetschef på Norra station. Etableringen av Norra station i Hässleholm påbörjades 2001 och sedan dess har kunskaps- och företagsbyn vuxit stadigt. I dag kommer personer hit regelbundet för att arbeta, studera och mötas och fler blir det. Den stora efterfrågan har lett till att man nu expanderar. Norra Station i Hässleholm. Vi har hittills byggt två av fem planerade etapper och ser stora möjligheter att både utveckla och bredda verksamheten. I samarbete med fastighetsägaren Kunskapsporten bygger vi nu etapp 3 som beräknas tas i bruk i december Sedan byggs övriga två etapper efter behov. På Norra station fi nns kontorslokaler för tjänste- och teknikföretag samt välutrustade lokaler för utbildningar, konferenser och möten. I kontorshotellet finns i dagsläget ett trettiotal företag, från både privat och offentlig sektor, och här finns en inkubator där entreprenörer får hjälp att utveckla sina affärsidéer, säger Mats Larsson. Dessutom finns här en attraktiv mix av utbildningar vilket skapar förutsättningar för kreativa och spännande möten mellan studenter och företagare. Dryport Skåne Telefon: Norra Station Telefon:

9 Öresund_Annons_102x152.indd :29:50 "Den flytande bron" Snabbt och effektivt en behaglig paus under resan. Det finns goda skäl att välja Scandlines när du ska korsa Öresund. Båtresan mellan Helsingborg och Helsingör fungerar som en flytande bro, säger linjechef Henrik Rørbæk. Du behöver inte boka i förväg du kommer med när du anländer. Kör in i automatbanan, scanna din orderbekräftelse i automaten och fortsätt upp på färjan. Vi seglar var 15:e minut de flesta av dygnets timmar. Scandlines har under de senaste tio, femton åren utvecklats från rederi till trafikmaskin, säger Henrik Rørbæk. Mer än 50 procent av passagerarna fixar själva sina biljetter, bland annat med hjälp av en bizz. Scandlines populära bizz-abonnemang heter AutoBizz Smart. AutoBizz Smart registrerar själv när du reser, så du får alltid det bästa priset, säger Henrik Rørbæk. Systemet har självklart drivit på utvecklingen. Under de senaste åren har vi fått 22 procent fler gäster, som reser med bizz. Det firar vi med att bjuda på första årsavgiften om avtal tecknas för AutoBizz Smart innan den 31 december Bizzen är för övrigt likadan som den som används på broarna och i resten av Skandinavien. DEN AKTIVA PAUSEN Scandlines har under de senaste tio månaderna uppgraderat sina färjor för 150 miljoner svenska kronor. Butiksområdet har byggts om med öppna, inbjudande butiker. Och kaffet är lika gott som på de bästa kaféerna, säger Henrik Rørbæk med ett leende inget pulverkaffe här, inte! Scandlines tillagar maten själv i kafeterian eftersom undersökningar tydligt visar att passagerarna vill ha bättre mat än den som erbjuds på bensinmackarna längs motorvägen. Vi kallar det för den aktiva pausen, säger Henrik Rørbæk. Tjugo minuter under resan när du kan slappna av och shoppa eller få något gott att äta. DU SPARAR 2 X 50 KM Enligt Henrik Rørbæk finns det flera goda skäl till att resenärer väljer rutten Helsingborg-Helsingör när de ska till Danmark. En av de viktigaste heter 50 kilometer i var riktning så många kilometer sparar man nämligen om man startar resan norr om Helsingborg. Det innebär givetvis lägre bensinkostnader för bilister och är också en fördel om man åker kollektivt. Scandlines har nära samarbete med Skånetrafiken och Movia och säljer biljetter till både tåg och buss på båda sidor sundet. ANNONS Båtresan mellan Helsingborg och Helsingör är effektiv och bekväm och Scandlines är en aktiv integrationsmotor i Öresundsregionen, säger linjechef Henrik Rørbæk. Fakta Med fyra stora färjor seglar Scandlines mellan Helsingborg och Helsingör var 15:e minut under större delen av dagen. Överfarten tar 20 minuter och man behöver inte boka biljett. STATISTIK FÖR 2011 Seglade överfarter och transporterade: 8,1 miljoner passagerare 1,7 miljoner personbilar lastbilar bussar Arbetsförmedlingen när du ska rekrytera En rekrytering kan gå lättare än du tror. Med oss som partner får du hjälp vid nyanställningar utifrån dina behov. Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för att du snabbt ska hitta rätt medarbetare. Vill du ha mer information? Kontakta oss via din lokala arbetsförmedling Arbetsförmedlingen Kundtjänst, telefon Vad kostar dina pendlare? Har du full insikt i skatt och socialförsäkring för dina anställda i Öresundsregionen? Har, eller planerar du för, anställda som pendlar över sundet? I sådant fall har vi svaren på alla dina frågor, bl a om du kan få lägre avgifter än 31,42%, optimering av kompensationspaket, användande av svensk tjänstebil i Danmark och hemarbete. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Anders Lagerholm, eller Mato Saric, Deloitte Malmö Hjälmaregatan 3 Tel: